Eindverslag bachelorproject

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag bachelorproject"

Transcriptie

1 Eindverslag bachelorproject Open source databaseondersteuning in TOPdesk Enterprise BSc-project (IN3700) bij TOPdesk Namen: Remco Luitwieler Tom Pesman Datum: 4 juli 2007 Bedrijf: TOP Informatie Systemen B.V. Universiteit: Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Begeleiders: Roel Spilker (TOPdesk) Michel Fleur (TOPdesk) Hans-Gerhard Gross (TU Delft) Bernard Sodoyer (TU Delft)

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting Organisatie Inleiding Het bedrijf Structuur binnen TOPdesk Totstandkoming project De opdracht Documenten Inleiding V-model Plan van aanpak Requirements Analysis Document System Design Document Object Design Document Testplan Analyse TOPdesk Enterprise Templates Database constraints MySQL Matchen functionaliteiten Integratie Ontwerp DatabaseTool Templates ExceptionTransformer Testcases Implementatie DatabaseTool Klassen Testcases Templates Vereniging Datatypen Template invullen Testcases Problemen ExceptionTransformer Testcases Klasse Lege database aanmaken en bestaande database streamen Aanbevelingen Inleiding DatabaseTool Transform exceptions InsertCount Create database en add user in templates opnemen nl.ogdsoftware.database.statements Klassen strikter maken Batch AlterTable nl.ogdsoftware.database.definition nl.ogdsoftware.expression nl.ogdsoftware.tas.structure nl.ogdsoftware.database.exception.uniquekeyconstraintviolatedexception Buildsysteem Upgrade Apache Ant Upgrade JUnit Slagen build Builden en testen JUnit report Javadoc juni 07 Bachelorproject IN3700 1

3 7.9 Alternatieve database Indices Cleanstep MySQL FULL JOIN Conclusie Literatuurlijst Bijlage A: Opdracht TOPdesk Bijlage B: Mapping Topdesk typen naar DBMS typen juni 07 Bachelorproject IN3700 2

4 1. Samenvatting Gedurende het laatste kwartaal van de bachelorfase is deze afsluitende stage gepland hiervoor hebben wij het bedrijf TOPdesk gekozen, omdat de opdracht ons aanstond en het ons een leuk bedrijf leek. Dit bleek achteraf te kloppen en wij hebben deze stageperiode dan ook als prettig ervaren. Zoals we reeds bij software-engineering hadden geleerd in de kwartalen voorgaand aan het bachelorproject is het belangrijk eerst documenten te maken volgens een model. Eerst denken dan doen, wij hebben diverse documenten gemaakt om zo de code te leren kennen en een passende oplossing te bedenken. Tijdens de implementatiefase komen er toch vaak dingen boven water die men niet had voorzien, zo bleek het integreren van MySQL in de applicatie niet zo makkelijk. Dit kwam vooral door tekortkomingen van MySQL, gelukkig was onze opdracht niet alleen het integreren van MySQL, maar ook het maken van testklassen, dat dit ging lukken stond als een paal boven water en naar ons idee is dit ook ruimschoots gelukt. De opbouw van dit document is in grote lijnen zoals het project verlopen is. Er wordt verschillende keren verwezen naar andere meer technische documenten, maar in dit document wordt getracht inzicht te verschaffen in ons project voor zowel mensen van binnen als buiten de organisatie. 2. Organisatie 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft hoe het bedrijf TOP Informatie Systemen B.V. in elkaar zit en geeft achtergrondinformatie over het bedrijf. Tevens wordt hier het ontstaan van onze opdracht nader toegelicht. 2.2 Het bedrijf TOP Informatie Systemen B.V. (ofwel TOPdesk) gevestigd te Delft bestaat sinds Inmiddels werken er circa 220 mensen en zijn er behalve in Delft ook nog vestigingen in Kaiserslautern (Duitsland) en London (Engeland). De vestigingen in Duitsland en Engeland hebben als hoofdtaken advies en verkoop, de ontwikkelafdeling en helpdesk van de hele organisatie bevindt zich in Delft. Het bedrijf TOPdesk is in 1993 ontstaan uit de zusterorganisatie Operator Group Delft (OGD). OGD is een ICT-dienstverlener met een helpdesk, omdat er geen geschikte software was om de helpdesk te ondersteunen is er intern gewerkt aan een software oplossing wat uiteindelijk TOPdesk is geworden. Zoals meestal ontstond het product omdat er vraag was naar een makkelijke oplossing voor een probleem. TOPdesk biedt een makkelijke oplossing voor ICT-helpdesks van middelgrote tot grote bedrijven. TOPdesk maakt het mogelijk voor medewerkers van deze ICT-helpdesks om volgens ITILprocessen (Information Technology Infrastructure Library) te werken. Figuur 1 Overzicht van de beheerscyclus, zoals deze door ITIL onderkend wordt. juni 07 Bachelorproject IN3700 3

5 ITIL bevordert procesmatig werken, dit zorgt voor kosten- en tijdsbesparing. In figuur 1 staat een plaatje van ITIL in TOPdesk. Een incident komt binnen bij incidentbeheer (hier worden de problemen centraal ingevoerd), vervolgens gaat het naar probleembeheer (structurele problemen worden hier herkend), vervolgens wijzigingsbeheer (voorbereiden, uitvoeren, controleren, gereedmelden), dan configuratiebeheer (bijhouden welke apparatuur er aanwezig, licenties), de problemen worden door probleembeheer aan de configuraties gekoppeld. Centraal binnen het proces staat de Service Level Agreement (SLA), deze bevat afspraken over het aan te bieden serviceniveau van de dienstverlening (hoe lang mag een printer kapot zijn, bijvoorbeeld: maximaal vier uur). TOPdesk is leverbaar in drie varianten: Lite, Professional en Enterprise. De Lite versie is kleine bedrijven en de Enterprise is het neusje van de zalm qua functionaliteiten. TOPdesk heeft 2200 klanten in 30 landen. De meeste producten worden verkocht in respectievelijk: Nederland, Engeland, Duitsland en België. 2.3 Structuur binnen TOPdesk Binnen TOPdesk is grofweg de volgende structuur van toepassing: Figuur 2 Organisatie TOPdesk Binnen de organisatie heerst een prettige werksfeer en wordt informeel met elkaar omgegaan. Wij zaten voor de realisatie van ons project op de ontwikkelafdeling en kregen begeleiding van iemand uit het TOPdesk 4 team, dat zich bezig houdt met ontwikkeling van TOPdesk Enterprise Totstandkoming project TOPdesk Enterprise ondersteunde tot voor kort PostgreSQL, dit is een open source database, maar met de komst van de nieuwe versie 8.2 werkt deze niet meer met TOPdesk Enterprise. Er was al langer van klanten uit de vraag of MySQL niet ondersteund werd. Onder meer omdat MySQL open source is en er momenteel geen enkele open source database meer ondersteund wordt was dit een leuk project voor studenten, het is leerzaam en een goedkope oplossing voor TOPdesk. Tevens wilde men testklassen hebben om de opbouw van statements binnen TOPdesk Enterprise te controleren. Deze tests controleren de correctheid van de laag tussen de code en de verschillende databases. Met deze tests is het dus makkelijk te controleren of databases (nog steeds) ondersteund worden door TOPdesk Enterprise. juni 07 Bachelorproject IN3700 4

6 2.5 De opdracht De opdracht zoals wij die gekozen hebben van het BlackBoard van de TU Delft is bijgevoegd als Bijlage A Opdracht TOPdesk. Deze opdracht geeft een omschrijving van de organisatie en een korte beschrijving van de opdracht. Hieruit kwamen de volgende deelopdrachten naar voren: 1. Vooronderzoek doen naar open source databases (zie RAD Bijlage D Vooronderzoek) 2. Template maken voor gekozen database 3. Testomgeving maken 4. Tests maken voor templates, statements en DatabaseTool De onderzoeksvragen die hieruit voortkomen zijn: 1. Is het mogelijk een open source database te ondersteunen binnen TOPdesk Enterprise? 2. Hoe ziet een geschikte testomgeving eruit? juni 07 Bachelorproject IN3700 5

7 3. Documenten 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de gemaakte documenten en hun inhoud het is raadzaam alle documenten bij de hand te hebben tijdens het lezen van dit verslag, want er wordt diverse keren naar verwezen. 3.2 V-model Om het proces inzichtelijk te houden, voor ons, de opdrachtgever en de begeleider van de TU hebben wij ervoor gekozen om het V-model te gebruiken. In figuur 3 staat het model en de op te leveren documenten en delen van het systeem. System Requirements Analyse Operation Plan van Aanpak Geaccepteerd systeem Software Requirements Elicitation Client Acceptance Requirements Analysis Document Getest systeem Requirements Analysis Document Requirements Analysis Testplan System Integration & Test Geïntegreerd systeem Preliminary Design Component Integration & Test System Design Document Geteste units Detailed Design Unit Test Object Design Document Sourcecode Implementation Figuur 3 Overzicht V-model en bijbehorende documenten 3.3 Plan van aanpak Beknopt document met oorsprong en beschrijving van het probleem en hoe wij het aan gaan pakken. 3.4 Requirements Analysis Document Eisen stellen aan de implementatie, voorstelling maken van de implementatie. Functionele en nietfunctionele eisen opstellen, use cases ten behoeve van tests en algemene indruk van de werking van het te maken systeem. juni 07 Bachelorproject IN3700 6

8 3.5 System Design Document De packages en hun functionaliteiten worden gespecificeerd. Hoe ziet het geheel eruit. Welke verdere overwegingen zijn er gemaakt, welke grenscondities gelden. 3.6 Object Design Document Specificatie van de componenten, uitleg welke keuzes er gemaakt zijn, onder andere performance gerelateerd. Klassen krijgen nu ook methoden, variabelen, attributen en de onderlinge hiërarchie wordt duidelijk. 3.7 Testplan Hierin worden de afwegingen met betrekking tot de tests uitgelegd en er worden eisen gesteld aan de manier en methode van testen. juni 07 Bachelorproject IN3700 7

9 4. Analyse 4.1 TOPdesk Enterprise TOPdesk Enterprise is volledig in Java geprogrammeerd, inmiddels zijn ze aangekomen bij versie 4, deze versie is volledig web-based. De sourcecode is vanaf de eerste versie tot nu steeds verder uitgegroeid, waardoor het nu een complex geheel is. Figuur 4 Timeline TOPdesk historie Doordat de code complex is hebben we eerst wat uitleg gekregen over hoe het ongeveer werkt, daarna hebben we zelf in de code gekeken en aan de hand daarvan wat vragen gesteld over hoe dingen met elkaar samenwerken. Tijdens het maken van het plan van aanpak liepen wij al tegen diverse problemen aan en beseften wij dat het handig is om direct al te weten hoe we het aan gingen pakken, om zo later problemen te voorkomen. Voor onze opdracht was het belangrijk om te weten hoe er nu met de diverse databases gecommuniceerd werd. Hoewel SQL een gestandaardiseerde taal is verschillen de implementaties per DBMS. Niet elk statement is bij elke database hetzelfde. TOPdesk gebruikt hiervoor een hiërarchie van templates. 4.2 Templates Templates zijn opgebouwd volgens bepaalde regels en zijn een op zichzelf staande taal, bijlage B Templatetaal van het Requirements Analysis Document bevat een uitleg van deze taal. Bij het starten van TOPdesk Enterprise worden de files samengevoegd en in niveaus ingedeeld. Zo wordt er een hiërarchie gecreëerd zie figuur 5, hierna volgt een stapsgewijze uitleg. Als eerste wordt de meest algemene template (translator.templates) ingelezen, daarna de sql-specifiekere template (translator_sql.templates), deze overschrijft eventueel aanwezige properties die reeds ingelezen waren. Vervolgens wordt de DBMS-specifieke (translator_sql_[db-specifiek].templates) template ingelezen en deze overschrijft ook weer reeds aanwezige properties mits ze in deze file staan. Zodoende ontstaat er een structuur die properties kan bevatten van alle drie de niveaus die wordt opgeslagen in het geheugen. Het maken van een statement binnen de TOPdesk code gebeurt door een statementobject te maken, dit statementobject wordt met behulp van de template vertaald naar een DBMS specifieke query. Hoe het maken van een statement precies in z n werk gaat is hier verder niet relevant en wordt nauwkeuriger uitgelegd in het Requirements Analysis Document paragraaf 3.1. juni 07 Bachelorproject IN3700 8

10 Opdracht Inlezen templates Stap 1 translator.templates Inlezen property.entity1=file1 property.entity2=file1 property.entity3=file1 Stap 2 translator_sql.templates Inlezen property.entity3=file2 property.entity4=file2 Stap 3 translator_sql_[db-specifiek].templates Inlezen property.entity2=file3 property.entity3=file3 property.entity5=file3 Resultaat property.entity1=file1 property.entity2=file3 property.entity3=file3 property.entity4=file2 property.entity5=file3 Figuur 5 Diagram inlezen templates Om de juiste template te selecteren wordt bij de installatie van TOPdesk een properties file gecreëerd waarin staat welke database gebruikt wordt. Om bijvoorbeeld een connectie met de database te maken wordt vanuit het programma een statement gegenereerd, dit is een standaard statement van TOPdesk. Vervolgens staat er in elke DBMS-specifieke template wat de vertaling is per DBMS. Zo staat er dus in de MSSQL-template: connection.info.property.url.default-value=jdbc:sqlserver://host:1433 In de MySQL-template staat: connection.info.property.url.default-value=jdbc:mysql://host:3306/database We zien nu dus dat de aanroep bij beiden hetzelfde is (wat voor de = staat) en de waarde (na de = ) verschilt, zo is dit dus voor alle DBMS-specifieke zaken vastgelegd. Dit is handig, want als men nu een database toevoegt hoeft er voor de aanroep (in de java-code) niets te veranderen, het enige wat moet gebeuren is een template toevoegen. Voor het toevoegen van deze template is het handig om te weten of deze gaat werken, daarvoor hebben wij dus testklassen gemaakt. Dit is voor het toevoegen heel handig, want het opstellen aan de hand van de Reference Manual van MySQL is behoorlijk moeilijk en zo is het snel te controleren of alle functionaliteiten werken. Anders moet dat via trial and error en dat is tijdrovend en niet geheel waterdicht, want dan weet je niet of je alles gehad hebt. Zo hebben wij wel onze eerste versie van de template getest, hierover meer in 6.4 Lege database aanmaken en bestaande database streamen. juni 07 Bachelorproject IN3700 9

11 TOPdesk Deel van de TOPdesk applicatie die de database functionaliteit gebruikt Statement generator Inlezen templates Oracle JDBC API s MSSQL MSSQL HSQLDB PostgreSQL 2005 Database Figuur 6 Overzichtsdiagram uitvoeren statement In figuur 6 is te zien hoe het inlezen van de templates gebeurt in de huidige implementatie van de TOPdesk software. Om uit te zoeken welke zaken in de template van de nieuwe database dienen te staan hebben wij een programma geschreven dat de doorsnede zoekt tussen de templatefiles van de op dit moment ondersteunde databases (MSSQL2000, MSSQL2005 en Oracle). Hierin staan dus alle gegevens uit de templates van de ondersteunde databases en van de bovenliggende templates (algemeen en sql) die bij alle drie voorkomen (zie figuur 5). Dit zijn dus de minimale functionaliteiten die ook in de template van een nieuwe database dienen te staan. Uitgezocht dient dus te worden of deze voor de nieuwe database apart ingegeven moeten worden, omdat ze zich nu op niveau 3 of hoger bevinden, of dat ze gewijzigd dienen te worden, omdat ze zich nu op niveau 1 of 2 bevinden. Per gegeven constraint dient dit dus uitgezocht te worden in de Reference Manual van de betreffende nieuwe database Database constraints Het is niet zomaar mogelijk elk DBMS toe te voegen, want deze hebben niet alle functionaliteiten die door TOPdesk gebruikt worden. Het is dus belangrijk eerst te weten welke functionaliteiten TOPdesk gebruikt en vervolgens controleren of deze ook door het DBMS ondersteunt worden. Vaak kan dit opgezocht worden in zogeheten Reference Manuals van het DBMS. Welke functionaliteiten TOPdesk gebruikt kregen wij aangeleverd via een document dat reeds door iemand opgesteld was. Dit document was niet helemaal compleet, maar was een goede basis. De verschillende functionaliteiten gevraagd door TOPdesk Enterprise zijn te verdelen in de volgende categorieën: Transacties Datatypes Statements Resultaten aggregaat functies Constraint typen juni 07 Bachelorproject IN

12 Special data en quoting Exceptions mapping Transacties De belangrijkste eisen van TOPdesk is dat de database moet kunnen omgaan met transacties. Als een database dit niet kan dan is deze database niet geschikt voor gebruik met TOPdesk. Datatypen TOPdesk heeft een aantal typen in Java gedefinieerd die op de datatypen van de template worden gemapt, die vervolgens weer op de database gemapt moeten worden. Bijvoorbeeld de LONG in Java is een INT8 in de template en in de MSSQL database is dit een BIGINT. Statements De syntax en attributen van een statement kunnen per DBMS verschillen, dat een SELECT FROM in elke DBMS voorkomt is logisch, maar bij sommige is dit misschien anders. Wat voor TOPdesk ook belangrijk is is de nestingsdiepte van SELECT-statements. Resultaten aggregaat functies Wat gebeurt er als men het aantal elementen in een lege tabel opvraagt? Krijgt men een 0 of een NULL. Constraint typen TOPdesk maakt gebruik van Primary en Foreign keys en bepaalde index-methoden. Voor de Foreign keys moeten minimaal de DELETE en RESTRICT constraints aanwezig zijn. Special data en quoting Hoe moet er gequote worden om gereserveerde woorden uit te sluiten, dit is erg belangrijk ook met het oog op de toekomst, want wat nu nog geen gereserveerd woord is kan dat in een nieuwere release van het product wel zijn. Welke karakters mogen niet in een string voorkomen bijvoorbeeld een quote teken in een string kan hem opeens afbreken, waardoor er een ongeldig statement ontstaat, of een verkeerd statement. Exceptions mapping De DBMS controleert altijd of een bepaalde query geldig en mogelijk is, wanneer dit niet het geval is zal er een foutmelding gegenereerd worden en geretourneerd worden aan de cliënt. Bijvoorbeeld wanneer een gebruiker met een verkeerd wachtwoord probeert in te loggen wordt er door de DBMS een foutmelding gegenereerd, deze foutmelding wordt door de JDBC-API teruggegeven aan TOPdesk en bestaat uit een vendorcode en een SQL-state. Deze combinaties staan voor bepaalde foutmeldingen. TOPdesk heeft een laag tussen de JDBC API s en eigen exceptions gemaakt, deze laag vertaalt de verschillende foutmeldingen van de DBMS (vendorcode en SQL-state) naar de TOPdesk exceptions. 4.3 MySQL MySQL is een wijdverspreide open source database met meer dan 5 miljoen installaties wereldwijd. Het is erg populair omdat het in veel gevallen gratis is, veel functionaliteiten bevat en ook nog eens stabiel is. Op dit moment zijn er verschillende versies van MySQL beschikbaar: MySQL 5.0 Database Server Community Edition Generally Available MySQL 5.1 Database Server Community Edition Bèta MySQL 5.2 Database Server Community Edition Alpha Voor de analyse van de functionaliteit hebben wij gekozen voor de MySQL 5.0, want dit is een stabiele release, in een Bèta of Alpha release kunnen kinderziekten voorkomen. Van de connector zijn de volgende versies beschikbaar: MySQL Connector/J Generally Available MySQL Connector/J Alpha Ook voor de connector gebruiken we de Generally Available versie om bovenstaande redenen. Via de website van MySQL is het mogelijk in de Reference Manual te zoeken, hierin staat onder meer de syntax en attributen van statements. Het is dus zaak deze te matchen met de door TOPdesk Enterprise gewenste functionaliteiten. juni 07 Bachelorproject IN

13 4.3.1 Matchen functionaliteiten Transacties MySQL werkt met verschillende storage-engines te weten: MyISAM en InnoDB. InnoDB is als enige transactioneel en daardoor zullen we deze storage-engine kiezen. Datatypen MySQL ondersteunt alle gangbare datatypen, we zullen de juiste mapping moeten bepalen, maar voorzien hierin geen problemen. Statements De syntax en attributen van een statement zijn in MySQL soms iets anders dan in andere DBMS, maar alle gangbare statements komen er in voor. Nestingsdiepte is wat onduidelijk in de documentatie, maar er staat dat we er van uit mogen gaan dat dit mogelijk is tot een redelijke diepte, dit zal dus in de orde van 100 liggen, maar hier zullen we wel op moeten testen. Resultaten aggregaat functies Het makkelijkste is om dit te proberen voor verschillende datatypen middels een testbestandje, het zal geen problemen veroorzaken, zolang er maar bekend is wat er gaat gebeuren. Constraint typen MySQL ondersteunt het gebruik van Primary en Foreign keys en heeft onder andere DELETE en RESTRICT als cascading opties. Functionele indexes worden door MySQL niet ondersteund, maar dit zal alleen problemen geven op niveau van performance. Het is dus belangrijk te weten hoe veelvuldig dit gebruikt wordt. Special data en quoting De gereserveerde woorden van MySQL zijn grotendeels gelijk aan die van andere databases. Quoting gebeurt met backticks ( ` ). Karakters die niet in een string mogen voorkomen zijn de backslash ( \ ), want deze geven aan dat er een bepaald karakter na komt. Exceptions mapping De vendorcodes en SQL states die MySQL genereert zijn nergens gedocumenteerd. Deze zullen we door middel van tests moeten achterhalen. 4.4 Integratie De tests die wij maken zullen altijd moeten slagen, want anders zou het betekenen dat een template incorrect is. Daarom is het handig om onze tests in de nachtelijke build te integreren, hierover meer in het Testplan. Gedurende ons project hebben wij gewerkt op een eigen SVN branch, dit is de volledige programmacode, maar wijzigingen zijn apart van de productieversie. Deze SVN branch moet later weer geïntegreerd (merge) worden met de productieversie. Wijzigingen in de bestaande code hebben wij dus expliciet aangegeven en goed gedocumenteerd, want deze integratie zal waarschijnlijk na onze stageperiode plaatsvinden. juni 07 Bachelorproject IN

14 5. Ontwerp 5.1 DatabaseTool Ontwerp voor de toevoeging van MySQL aan de DatabaseTool is vrij eenvoudig, dit komt door dat het programma ontworpen is om eenvoudig nieuwe DBMS toe te voegen. Door 3 abstracte klassen te extenden kan er een nieuw DBMS toegevoegd worden. De klassen zijn de DatabaseHandler, SettingsManager en de GuiCreator zoals weergegeven in Figuur 7. Figuur 7 DatabaseTool uitbreiding 5.2 Templates Voor de template van MySQL was het niet nodig om een ontwerp middels een diagram te maken, dit is namelijk een tekstfile die door de java.util.properties wordt ingelezen. In de analysefase hebben we de vereiste regels opgezocht en deze gaan we bij de implementatiefase invullen met behulp van de Reference Manual van MySQL. 5.3 ExceptionTransformer In Database constraints onder het kopje exceptions mapping wordt er gesproken over een laag tussen de JDBC API en de TOPdesk applicatie om de SQLExceptions om te zetten naar TOPdesk exceptions. Deze SQLExceptions zijn niet voor elk DBMS het zelfde, daarom is er voor elk DBMS een eigen ExceptionTransformer geïmplementeerd. In de onderstaande figuur is te zien dat MSSQL zijn eigen ExceptionTransformer heeft, voor MySQL moet een MySQLExceptionTransformer worden gemaakt. De ExceptionTransformer voor MySQL is te maken door een extends te maken van de JDBCExceptionTransformer. Figuur 8 Uitbreiding ExceptionTransformer 5.4 Testcases Een belangrijk onderdeel van de opdracht is dat de bovenstaande implementaties voor MySQL en de bestaande DBMS getest moeten worden. Om deze structuur bij de implementatie goed te hebben kijken we nu al naar hoe we het testsysteem gaan opzetten. We willen dat elke testcase wordt gedraaid op elk DBMS die we vooraf specificeren. Daarom maken we gebruik van een geparametriseerde basisklasse, juni 07 Bachelorproject IN

15 deze klasse zal een bestand inlezen waarin de te testen databases staan. Zie het ODD voor het ontwerp hiervan. De testcases zijn afgeleid van de use cases zoals gemaakt in het RAD. Tijdens het testen van ALTER TABLE x ALTER COLUMN y is het handig om niet alles te testen, want anders komen er heel veel overbodige tests. Daarom hebben wij ervoor gekozen om uit te zoeken welke wijzigingen van kolommen er momenteel plaatsvinden. Tijdens het starten van TOPdesk Enterprise worden alle Cleansteps (zie 6.4 Lege database aanmaken en bestaande database streamen voor uitleg van Cleansteps) doorlopen, daar hebben wij een stukje code voor gemaakt die kijkt welke ALTER COLUMNS er plaatsvinden en daar hebben we onze tests op gebaseerd. In de applicatie vinden geen ALTER TABLE statements plaats, dus hebben we alle tot nu toe gebruikte wijzigingen van kolommen in onze tests verwerkt. juni 07 Bachelorproject IN

16 6. Implementatie Door de onderlinge afhankelijkheden is de volgorde van implementatie erg belangrijk. Allereerst moet het mogelijk zijn om via de DatabaseTool databases en gebruikers aan te maken. Daarna een werkende template maken met de bijbehorende testcases. Als laatste de ExceptionTransformer maken, deze klasse zorgt voor de juiste omzetting van de foutmeldingen. 6.1 DatabaseTool De DatabaseTool is een applicatie die wordt gebruikt om TOPdesk Enterprise bij klanten te installeren. Alle DBMS die door TOPdesk Enterprise worden ondersteund zijn hierin opgenomen. Dit programma is zo opgebouwd dat er eenvoudig nieuwe DBMS toegevoegd kunnen worden, dit gebeurd door de onderstaande 3 klassen aan te maken en de DBMS specifieke eigenschappen hierin op te nemen Klassen Hieronder de klassen die geïmplementeerd moeten worden om MySQL ondersteuning toe te voegen aan de DatabaseTool. MySQLCreator extends GuiCreator Deze klasse zorgt er voor dat de GUI de juiste velden weergeeft om met een MySQL database te kunnen verbinden. MySQLDatabaseHandler extends DatabaseHandler Deze klasse bevat methoden om met de DBMS te verbinden en daar een database en een gebruiker aan te maken of te verwijderen. Ook zijn er 2 methoden om een database te valideren. MySQLSettingsManager extends SettingsManager Bevat de twee bovenstaande klassen, en heeft dus alle informatie om een verbinding met een DBMS op te zetten en daar de gevraagde bewerkingen op uit te voeren Testcases Om de werking van deze geïmplementeerde klassen te valideren hebben we 3 test klassen gemaakt. TestCreateDrop test of er een database met gebruiker aangemaakt kan worden en of deze database en gebruiker ook weer verwijderd kunnen worden. TestValidate maakt gebruik van de 2 valideer methoden van de DatabaseHandler. Voor de DatabaseTool is de DatabaseAlreadyExistsException een belangrijke exception, hiervoor is dan dus ook een testcase TestDatabaseAlreadyExistsException gemaakt. We hebben het ontwerp enigszins moeten aanpassen, omdat de DatabaseTool test zodanig verschilde van de ExceptionTransformer en Template tests konden de niet de RunBasicParameters klasse gebruiken. daarom hebben we een extra geparametriseerde basis klasse moeten maken, de RunDatabaseToolParameters klasse, zoals te zien is in het ODD. 6.2 Templates De templates zijn geen java sourcecode, maar ze zijn eigenlijk java.util.properties files. Er is een vastgestelde volgorde van inlezen van de template files daardoor hebben ze een hiërarchische opbouw en ze hoeven niet volledig ingevuld te zijn. Zie voor meer uitleg 4.2 Templates Vereniging Op basis van een reeds bestaande jsp pagina (/tas/web/secure/test/template_view.jsp) hebben wij een eigen jsp gemaakt (/tas/web/secure/test/template_intersection.jsp) deze pagina kan voor de 3 belangrijkste databases de intersection geven van de template key waarden. Deze key waarden hebben we als requirements genomen voor het maken van de MySQL template, omdat we zo zeker wisten dat deze al voor andere databases specifiek waren (MSSQL 2005, Oracle en PostgreSQL) Datatypen Een van de belangrijkste regels uit de templates zijn de datatype definities. Hier worden de TOPdesk datatypen (java String,Date,Integer) gemapt op de DBMS datatypen. We hebben de mapping van TOPdesk datatypen naar die van MSSQL, Oracle, PostgreSQL en HSQLDB bekeken om zo met behulp van de Reference Manual van MySQL de juiste keuzes te maken voor onze mapping in de template. Zie Bijlage B: Mapping Topdesk typen naar DBMS typen. juni 07 Bachelorproject IN

17 6.2.3 Template invullen De verkregen keys ingevuld met behulp van de Reference Manual van MySQL. Zoals te zien in paragraaf 4.2 Templates zijn de templates hiërarchisch opgebouwd, daarom hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk keys die in een hoger niveau goed staan deze niet in de MySQL template weer te overschrijven, tenzij het echt nodig was doordat er iets specifiek voor MySQL moest staan Testcases Om de werking van de template te valideren hebben we testcases gemaakt die zoveel mogelijk regels van de template file probeert te testen door allerlei statements te maken. Wat de precieze dekking is van het aantal geteste regels is moeilijk te omschrijven omdat het een textfile betreft, deze wordt ingelezen en in het geheugen bewaard, dus geautomatiseerd uitlezen (bijvoorbeeld met Clover) wat de dekking is kan niet. Wij hebben de meest gangbare statements gekozen om te testen. Deze zijn terug te vinden in het RAD. Omdat er geen documentatie is die specificeert wat de uitvoer moet zijn van verschillende statements, hebben we de uitvoer van MSSQL en Oracle als eis genomen en gezorgd dat MySQL hier aan voldoet ( Function equivalence testing ). Van deze tests zijn use cases gemaakt die terug te vinden zijn in het RAD. Eisen aan de tests zijn terug te vinden in het Testplan ook vindt u hier een voorbeeldcode van een testklasse Problemen Tijdens het maken en testen van de template zijn we tegen diverse problemen aangelopen onder andere fouten in de code en fouten in de template. Deze waren na wat zoeken op te lossen, maar ook zijn we twee tekortkomingen van MySQL tegengekomen die cruciaal zijn om de TOPdesk Enterprise applicatie te draaien. Dit zijn een grens van maximaal 64 indices/foreign keys. Ook is de zogenaamde FULL JOIN niet geïmplementeerd. Totdat deze twee problemen opgelost zijn is het niet mogelijk om de TOPdesk applicatie met vertrouwen te draaien op MySQL. Voor een eventuele oplossing zie MySQL en 7.11 FULL JOIN. 6.3 ExceptionTransformer Elke DBMS heeft zijn eigen specifieke ExceptionTransformer, deze klasse zorgt ervoor dat SQLExceptions van de JDBC API worden omgezet aan de hand van hun SQLStates en VendorCodes naar TOPdesk exceptions. TOPdesk Enterprise houdt rekening met deze TOPdesk exceptions en daarom is een goede mapping van belang Testcases Als eerste worden de testcases gemaakt, omdat de JDBC API pas de SQLStates en VendorCodes geeft als de exception plaatsvindt. Er is documentatie over de SQLStates en VendorCodes maar het is moeilijk om te voorspellen welke SQLState en VendorCode er teruggegeven gaat worden. Het leek ons dus makkelijker om de fouten te veroorzaken middels testcases en vervolgens in te vullen in de betreffende ExceptionTransformers, deze bleken niet voor alle reeds ondersteunde databases compleet te zijn. In Tabel 1 de lijst met exceptions waarvoor we testcases hebben gemaakt. Deze testcases hebben we ook opgenomen in ons voorstel voor nachtelijke tests. TestAuthenticationException Inloggen met foutief wachtwoord/gebruikersnaam TestDatabaseNetworkingException De verbinding met het DBMS wordt onderbroken TestDatabaseResourceNameException Database niet gevonden TestDataFormatException Verschillende data-typen in bron en doel (b.v. subselect) TestDeleteConstraintException Verwijderen van een record waar nog een voorwaarde aan zit TestDuplicateIndexException Creatie dubbele index TestForeignKeyConstraintViolatedException Secundaire sleutel voorwaarde overtreden TestNoSuchColumnException Kolom bestaat niet TestNoSuchConstraintException Voorwaarde bestaat niet TestNoSuchIndexException Index bestaat niet TestNoSuchTableException Tabel bestaat niet TestTransactionException Transactie is reeds gecommit/rolled back TestUniqueKeyConstraintViolatedException Unieke sleutel regel is overtreden (creëeren dubbele waarde) Tabel 1 Exceptions waarvoor testcases gemaakt zijn om de ExceptionTransformer te vullen. juni 07 Bachelorproject IN

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat

Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Theo Tijssen, Wilko Quak & Peter van Oosterom GISt Rapport No. 59 Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat Theo Tijssen, Wilko Quak &

Nadere informatie

Toepassing van CQRS in combinatie met NoSQL

Toepassing van CQRS in combinatie met NoSQL Toepassing van CQRS in combinatie met NoSQL IN3405 - Bachelorproject 2012 Voor de Bachelor Technische Informatica, TU Delft 4-7-2012 Yorick Holkamp 1515632 Maarten van Meijeren 1526189 In opdracht van

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401)

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401) Technische Universiteit Delft Tam Tam Knowledge Network Eindverslag Bachelorproject Joost-Wim Boekesteijn (74355) Benjamin W. Broersma (7440) Bachelorproject (IN3700) Technische Informatica Faculteit Elektrotechniek,

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Tam Tam in je broekzak

Tam Tam in je broekzak Tam Tam in je broekzak IN3405 Bachelor Project 8 juli 2012 Onderwijsinstituut: Technische Universiteit Delft Bedrijf: Tam Tam B.V. Studenten: Bastiaan van Graafeiland 1399101 Wing Lung Ngai 1511483 Arvind

Nadere informatie

Klavar Card-box. Eindverslag IN3405 - Bachelor project TI 19-3-2011. E.M. Bongers & G.J. Kunst TU Delft - Klavarskribo. TU Delft - Klavarskribo

Klavar Card-box. Eindverslag IN3405 - Bachelor project TI 19-3-2011. E.M. Bongers & G.J. Kunst TU Delft - Klavarskribo. TU Delft - Klavarskribo Oriëntatieverslag IN3540 BSc project Delft, 1-12-2010 Klavar Card-box Eindverslag IN3405 - Bachelor project TI 19-3-2011 TU Delft - Klavarskribo Begeleider TU Delft: P.R. van Nieuwenhuizen Begeleider(s)

Nadere informatie

dbquery TU Delft Bachelorproject IN3405 Verslag Auteur: Rutger PLAK (#1358375) Opdrachtgever: Larry POORT, Anan6 BV

dbquery TU Delft Bachelorproject IN3405 Verslag Auteur: Rutger PLAK (#1358375) Opdrachtgever: Larry POORT, Anan6 BV TU Delft Bachelorproject IN3405 dbquery Verslag Auteur: Rutger PLAK (#1358375) Opdrachtgever: Larry POORT, Anan6 BV Supervisor: Gerd GROSS Faculteit: EWI August 17, 2012 Voorwoord Om een bachelor Technische

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Onderzoek native XML databases

Onderzoek native XML databases Onderzoek native XML databases Vincent Fleur Dennis Heij Voorwoord Dit onderzoeksrapport is geschreven door Dennis Heij en Vincent Fleur. Beide zijn laatstejaars student van de opleiding kort Bedrijfskundige

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

BSc Project Computer Science / Software Technology IN3700

BSc Project Computer Science / Software Technology IN3700 BSc Project Computer Science / Software Technology IN3700 Speurplanet.nl onderdeel van Moerstaal TU Delft - Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Datum: 27 augustus 2006 Auteurs: D. Krol 1104241

Nadere informatie

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen

Nadere informatie

Human Resource Management System

Human Resource Management System Human Resource Management System Bachelorproject Technische Informatica IN3700 Datum juli 2007 Versie 1.2 Auteurs Marco Krikke (1156004) Mike Noordermeer (1178318) Ruben Verhaaf (1153749) Bedrijf Commissie

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Omslag stagerapport & -werkplan

Omslag stagerapport & -werkplan Omslag stagerapport & -werkplan Haagse Hogeschool Rotterdamseweg 137-2628 AL - Delft - Telefoon 015 2606200 - Fax 015 2606201 Stagewerkplan Opleiding Technische Informatica Tussenrapport Afstudeervariant*

Nadere informatie

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Welke entiteiten leveren de requirements? Bachelorscriptie Informatiekunde Mark van Liefland (0213381) Begeleider: Dr ir G.E. Veldhuijzen van Zanten

Nadere informatie