ERP-wijzer De hulp om wegwijs te worden in ERP. ERP Cloud Kosten Leveranciers Interview

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ERP-wijzer 2015. De hulp om wegwijs te worden in ERP. ERP Cloud Kosten Leveranciers Interview"

Transcriptie

1 ERP-wijzer 2015 De hulp om wegwijs te worden in ERP ERP Cloud Kosten Leveranciers Interview ERP Monitor is onderdeel van EKCIT European Knowledge Centre for Information Technology Disclaimer: de informatie in deze ERP-wijzer is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie uit deze ERP-wijzer worden ontleend. Hoewel ERP Monitor zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van deze ERP-wijzer en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ERP Monitor wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand. European Knowledge Center for Information Technology februari 2015

2 INHOUDSOPGAVE ERP 3 Cloud 4 Kosten traditionele ERP 6 Kosten ERP in de cloud 9 Leveranciers 10 Interview: Als ik dit van tevoren geweten had 12 2

3 ERP ERP-wijzer Met deze wijzer proberen we u een onafhankelijk beeld te geven over ERP. In de wijzer wordt uitgelegd wat ERP is en welke voordelen het systeem heeft. ERP in de cloud is op dit moment erg in trek bij steeds meer bedrijven. In het hoofdstuk cloud komt u erachter waarom deze trend steeds populairder wordt. Ook biedt deze ERP-wijzer een inzicht in de ERP-kosten, zowel van traditionele ERP als van ERP in de cloud. Een ERP-implementatie vraagt om de nodige voorbereiding. Bent u bijvoorbeeld projectleider, dan is het zaak u goed in te lezen en informatie te verzamelen. Deze informatie kan komen van leveranciers, maar dit zou niet de enige bron moeten zijn. In deze ERP-wijzer proberen we u van objectieve informatie te voorzien die nuttig kan zijn bij het ERPselectietraject. Wat is ERP? ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Een ERP-systeem koppelt belangrijke ERPgegevens aan elkaar. Dit kan bijvoorbeeld financiële informatie zijn, of informatie over de actuele voorraad. Door informatie van verschillende bedrijfsafdelingen te combineren, kan een bedrijf sneller en efficiënter opereren. Een ERP-oplossing kan bijvoorbeeld zorgen voor snellere transactietijden en het leveren van real-time informatie voor een nauwkeuriger bedrijfsplanning. Een geslaagde ERPimplementatie kan bijdragen aan een hogere bedrijfsomzet en meer inzicht in bedrijfsprocessen. 3

4 Cloud De nieuwste trend op het gebied van ERP is een hosting in de cloud. In 2011 was nog maar 17% van de ERP-implementaties in de cloud, in 2012 groeide dit percentage naar 26%. Uit recent onderzoek blijkt dat steeds meer organisaties een ERP-systeem in de cloud overwegen. Volgens Gartner is 47% van de onderzochte bedrijven van plan om binnen vijf jaar over te stappen op de cloud. Binnen tien jaar zal de markt grootschalig gebruik gaan maken van een volledige ERP-oplossing in de cloud. Maar wat is het voordeel van ERP in de cloud, en hoeveel kost dit eigenlijk? Wat is ERP in de cloud? ERP in de cloud is Enterprise Resource Planningsoftware met een hosting op het internet. Dit betekent dat de ERP-software on demand is. De ERP-oplossing wordt dus niet meer op de servers binnen de eigen organisatie geïmplementeerd (on-premise), maar het bedrijf gebruikt de software via internet. De leverancier zorgt voor de installatie, het beheer en het onderhoud. De organisatie heeft hier geen omkijken naar en betaalt de leverancier per maand naar gebruik. Kortom: een organisatie betaalt voor gebruik en niet voor bezit. Er zijn verschillende opties voor de cloud. De bekendste is de public cloud. De software en data staan buiten het eigen netwerk. Hierdoor heeft u geen beheer, daardoor kan er goedkoop en flexibel gebruik worden gemaakt van de software. Een tweede optie is de private cloud. Software en data worden binnen of buiten uw netwerk beheerd, maar wel in een beschermde omgeving. De organisatie heeft het ICT-systeem volledig in handen, maar heeft het beheer uitbesteed. Tot slot is er de hybride cloud en deze optie combineert de public en private cloud. Standaardsoftware staat in de public cloud en bedrijfsspecifieke software in de private cloud. Voordelen van cloud ERP in de cloud is flexibel en daardoor geschikt voor veel (groeiende) bedrijven. ERP-cloud kan snel worden geïnstalleerd. Bij een traditionele ERP-oplossing komt er bij een update een langdurig installatieproces kijken, terwijl bij ERP-cloud continue het systeem wordt onderhouden en geüpgraded. ERP in de cloud is mobieler, doordat het toegankelijk is via internet. Zo hebben medewerkers niet alleen op het werk, maar ook thuis en op verschillende apparaten het ERP-systeem binnen handbereik. Ook kiezen organisaties voor de cloud vanwege de mogelijkheid om werknemers te verbinden met internationale locaties. Hierdoor kan er met real-time data gewerkt worden, ongeacht verschil in locatie of tijdzone. Besparen met ERP in de cloud Door te kiezen voor een ERP-oplossing in de cloud in plaats van een traditionele ERPimplementatie, kan er op verschillende onderdelen worden bespaard. Een organisatie 4

5 hoeft bijvoorbeeld niet te investeren in hardware. Er wordt immers gebruik gemaakt van de servers van de leverancier via internet. Er zijn dus ook geen kosten voor het onderhoud van deze servers. Daarnaast hoeft de organisatie zich geen zorgen te maken over de onderhoudskosten van de software. Bij een traditionele ERP-oplossing betaalt een organisatie de licentiekosten van de software, maar bij cloud-erp is dit niet het geval. De leverancier beheert namelijk de software en de organisatie betaalt maandelijks naar gebruik. Vaak kan het aantal gebruikers per maand worden aangepast, zodat uw ERP-oplossing altijd goed past bij de omvang van uw organisatie. Kosten voor een dagelijkse back-up worden bespaard en ook zijn er bij ERP-cloud geen kosten voor downtime. De leverancier zorgt niet alleen voor de hardware, software en onderhoud, maar zorgt er ook voor dat uw data veilig blijft met firewalls en virusbescherming. Cloud versus on-premise Een ERP-systeem verbetert het inzicht in bedrijfsprocessen, waardoor de efficiëntie omhoog gaat. Maar merk je verschil in inzicht tussen een traditionele ERP-oplossing (onpremise) of een oplossing in de cloud? Aberdeen Group heeft dit onderzocht en het blijkt dat bedrijven met een cloud-oplossing eerder administratie taken afkrijgen, sneller goederen en service leveren en accurater financieel rapporteren. Zowel een traditionele ERP-oplossing als de ERP-cloud verbeterde de bedrijfsprocessen, maar ERP-cloud steeds met betere cijfers. Een ERP-oplossing in de cloud bespaarde 22% op operationele kosten (traditionele ERP 14%). Daarnaast werd er 20% bespaard op administratieve kosten (traditionele ERP 13%) en werd er 19% beter resultaat behaald op het gebied dienstverlening (traditionele ERP 14%). Wat beweegt een organisatie tot de cloud? Aberdeen Group deed onderzoek naar de redenen waarom organisaties voor ERP in de cloud kiezen. De voornaamste reden is het ontbreken van kosten voor eigendom van harden software. Voor 82% van de organisaties was dit een doorslaggevende factor. Daarnaast noemt 61% als reden dat ERP in de cloud minder projectkosten met zich meebrengt. Tot slot worden redenen genoemd als minder kosten en moeite voor upgrades (56%), eenvoudige implementatie (44%) en gelimiteerde IT-kosten (42%). 5

6 Kosten traditionele ERP De overstap naar een ERP-systeem heeft meestal positieve gevolgen voor uw organisatie. Het inzicht in de bedrijfsprocessen wordt verbeterd, waardoor de efficiëntie omhoog gaat. Leveranciers pronken met alle voordelen van een ERPsysteem, maar de prijzen zijn niet altijd duidelijk. Maar wat zijn nu eigenlijk echt de kosten van een ERP -systeem? Zodra een organisatie het juiste ERP-systeem heeft gekozen, worden offertes aangevraagd bij verschillende leveranciers. Vaak wordt gekozen voor het systeem met de beste licentieprijs. Onterecht, want er zijn veel meer kosten waar een organisatie rekening mee moet houden. De aankoopprijs is slechts een onderdeel van een groter kostenplaatje. Kleinbedrijf Een organisatie met minder dan 50 werknemers kiest meestal voor een standaard ERP-oplossing. Een klein aantal mensen heeft toegang tot het ERP-systeem en er hoeven amper extra modules aan het ERP-systeem worden toegevoegd. Dit betekent dat er in verhouding weinig implementatiekosten zijn. De licentiekosten zullen het zwaarst wegen op het totale ERP-budget. Middenbedrijf Een organisatie met 50 tot 250 werknemers heeft vaak een ERP-systeem nodig met aanvullende modules. Een standaardpakket voldoet meestal niet aan alle eisen, waardoor er meer maatwerk en extern advies nodig zal zijn. Door de extra modules zal het ERPsysteem zwaarder worden en zal een organisatie moeten investeren in de hardware. Tabel 1: ERP-kostenverhouding Kleinbedrijf < 50 werknemers Middenbedrijf <250 werknemers Licentie 53% 28% 24% Implementatie 15% 28% 25% Interne kosten 8% 15% 24% Hardware upgrade 5% 13% 13% Onderhoud 19% 16% 14% Totaal 100% 100% 100% Grootbedrijf >250 werknemers 6

7 Grootbedrijf Een organisatie met meer dan 250 werknemers heeft meestal verschillende (internationale) locaties en omvangrijke bedrijfsprocessen. Deze organisaties kunnen kiezen voor een totaalpakket. Alle ERP-functionaliteiten worden in dit soort pakketten aangeboden. De interne kosten drukken zwaarder op het totale budget dan bij het midden- en kleinbedrijf. De reden hiervoor is dat bij een grootschalige ERPimplementatie er vaak een team wordt aangesteld dat zich fulltime bezighoudt met de implementatie. Focus Ondanks de vele verschillen per organisatie, proberen we u toch een beeld te geven van de gemiddelde ERP-kosten. We richten ons daarom op een middenbedrijf dat een gemiddeld ERP-systeem zoekt. Licentiekosten ERP-kosten worden vaak berekend aan de hand van het aantal gebruikers en de hoeveelheid toegangsniveaus die vereist is. Een productiebedrijf zal een complexer ERPsysteem nodig hebben dan een bedrijf van vergelijkbare grootte dat een dienst levert. Bij een middelgroot productiebedrijf of een complex distributiebedrijf moet rekening worden gehouden met ongeveer 3000 per gebruiker. Voor een dienstverlenend bedrijf of een kleiner distributiebedrijf zijn de kosten ongeveer 2000 per gebruiker. Het toewijzen van gelimiteerde toegang voor gebruikers in het systeem kost meestal een paar honderd euro per gebruiker. Implementatie De implementatiekosten bestaan uit de systeeminstallatie en het op maat maken van de software. De hoogte van de implementatiekosten hangt direct samen met de omvang en complexiteit van het ERP-systeem: hoe complexer het systeem, des te hoger de kosten voor implementatie. Ook de kosten voor de training van personeel lopen op zodra het systeem complexer wordt. Een handig geheugensteuntje voor het middenbedrijf om de minimale kosten van de implementatie in beeld te brengen is de regel software en implementatie is 1:1. Deze regel houdt in dat een organisatie die heeft betaald voor de software (licentiekosten), nog eens een budget van euro moet vrijmaken voor de implementatie. De kosten voor de licentie en de implementatie komen dan minimaal op Training, onderhoud en nazorg Nadat het ERP-systeem is aangeschaft en de implementatie is voltooid, zijn er nog steeds kosten om rekening mee te houden. Sommige leveranciers hebben een personeelstraining in het servicepakket, terwijl bij andere leveranciers de training extra geld kost. Voor het middenbedrijf geldt dat het onderhoud van het ERP-systeem ongeveer 16% zal zijn van de totale ERP-kosten. Houd er rekening mee dat de nazorg prijzig kan zijn. Lost de leveranciers kinderziektes gratis op, of wordt het in rekening gebracht? Bedenk ook welke upgrades noodzakelijk zijn voor uw organisatie. Een ERPupgrade maakt het systeem vaak zwaarder, waardoor de kans bestaat dat er zwaardere 7

8 hardware nodig is. De leverancier moet vervolgens de nieuwe mogelijkheden ook weer op maat maken. Maak dus goede prijsafspraken over de fase na de implementatie. Return of investment Gezien de grote verschillen tussen organisaties is het qua tijd en geld erg lastig te voorspellen wanneer een organisatie de investering heeft terugverdiend. De opbrengsten moeten vooral gezocht worden in het behalen van doelen. Een organisatie heeft met een ERP-systeem beter inzicht in de bedrijfsprocessen, waardoor de efficiëntie omhoog gaat. Belangrijke processen kunnen worden geautomatiseerd, de klantenservice zal verbeteren en de financiële en administratieve kosten gaan omlaag. Rekenvoorbeeld In dit rekenvoorbeeld wordt voor een distributiebedrijf gekozen dat een ERP-systeem zoekt. Het bedrijf wil twintig medewerkers toegang geven tot het ERP-systeem. De licentiekosten zullen dan ongeveer bedragen, namelijk 20 medewerkers maal 3000 per gebruiker. Tabel 2: Kosten ERP distributiebedrijf 20 users Licentie 28% Implementatie 28% Interne kosten 15% Hardware upgrade 13% Onderhoud 16% Totaal 100% De implementatiekosten zijn 1:1 met de licentiekosten, dus ook Afhankelijk van de complexiteit zal een gemiddelde implementatie 4 tot 10 maanden duren. Voor dit rekenvoorbeeld zullen er ongeveer aan interne kosten zijn, zoals het loon voor eigen personeelsleden die zich naast hun dagelijkse werk richten op de implementatie. Door de komst van een ERP-systeem is vaak een upgrade nodig van de hardware, zoals de aanschaf van nieuwe servers. In dit voorbeeld zijn de kosten voor nieuwe hardware euro. De kosten voor het onderhoud bedragen en hierbij kan gedacht worden aan updates, het oplossen van bugs en systeemhulp. Sommige leveranciers bieden een onderhoudscontract aan: voor een vaste prijs per jaar wordt het ERP-systeem onderhouden, zodat de continuïteit wordt gewaarborgd. De totaalprijs van het ERP-systeem voor het middelgroot distributiebedrijf komt in dit rekenvoorbeeld uit op Bent u benieuwd naar de ERP-prijzen afgesteld op uw organisatie, of wilt u weten welke leveranciers goede service verlenen? ERP Monitor beschikt over een database met honderden gegevens over ervaringen van collega IT-managers met leveranciers, en deelt deze informatie graag met u. Bel ons even voor een advies op maat:

9 Kosten ERP in de cloud Kosten De kosten voor een ERP-systeem in de cloud zijn in veel gevallen lager dan een traditioneel ERP-systeem. De prijzen van softwarepakketten van grote softwarebedrijven zoals SAP, Oracle en Microsoft verschillen niet veel van elkaar. Houd er rekening mee dat lage maandelijkse kosten vaak betekent dat u voor advies, ondersteuning en nazorg een extra rekening kunt krijgen. Zo kost SAP Business One Hosting bij sommige leveranciers slechts 29 euro per gebruiker per maand (starterspakket) en kost de duurste optie 69 euro per gebruiker per maand (volledig pakket). Bij andere leveranciers kost hetzelfde systeem (SAP Business One) 120 euro per gebruiker per maand, maar is er meer service inbegrepen. Rekenvoorbeeld Voor het rekenvoorbeeld hebben voor Microsoft Dynamics NAV gekozen. Deze prijzen zullen ongeveer overeenkomen met pakketten van andere softwarebedrijven. De licentiekosten per maand zijn 140. De leverancier zal eenmalig installatiekosten in rekening brengen van Na een jaar betaalt een organisatie voor een ERP-systeem in de cloud met vijftien gebruikers ongeveer Bent u benieuwd naar de prijzen van cloudpakketten van leveranciers die passen bij uw bedrijf? ERP Monitor beschikt over dit soort informatie en deelt deze graag met u. Bel ons even op: Microsoft NAV 5 gebruikers 15 gebruikers Na 1 jaar Na 5 jaar Na 1 jaar Na 5 jaar Dynamics NAV ,- Per gebruiker per maand Installatie NAV ,- eenmalig TOTAAL

10 Leveranciers Leverancier Na de ERP-productkeuze moet een partij worden uitgezocht die het systeem implementeert. Deze leverancierskeuze is niet zo gemakkelijk als het in eerste instantie lijkt. Natuurlijk, de verschillende leveranciers zullen hetzelfde ERP-product implementeren. Maar voor een soepele implementatie zal ook de leverancierskeuze weloverwogen gemaakt moeten worden. Een leverancier moet passen bij uw organisatie. Leverancier checklist ERP-ervaring ERP-achtergrond Werkwijze Begrip Nazorg Erp-ervaring Het eerste waar u op moet letten bij het selecteren van een leverancier is de ervaring. Hoeveel ERP-systemen heeft de leverancier succesvol geïmplementeerd? En zijn er ook mislukte projecten geweest in het verleden? En zo ja, hoe is de leverancier hiermee omgegaan? Het is belangrijk om deze informatie goed in kaart te hebben. ERP-achtergrond Naast de ervaring van het implementeren van ERP-systemen is het een voordeel als de leverancier ook in uw specifieke sector ervaring heeft. Het ERP-pakket moet namelijk aangepast worden aan alle eisen die in uw sector van belang zijn. Zelfs de implementatie van hetzelfde pakket binnen dezelfde sector kan verschillen. Het is een pluspunt wanneer de leverancier diverse ERP-pakketten heeft geïmplementeerd bij bedrijven binnen uw sector die erg overeenkomen met uw eigen wensen. Werkwijze De hoeveelheid ervaring zou niet het enige criterium mogen zijn van de leverancierselectie. Hoe gaat de leverancier om met het uitvoeringsproces zodra hij de opdracht binnen heeft? Voert de leverancier uw opdrachten nauwkeurig uit en worden alle risico s vermeden? Het is van belang om te weten wat de aanpak is van de leverancier tijdens de implementatie. Welke methodes worden er gehanteerd zodat uw ERPimplementatie vlekkeloos verloopt, ook tijdens stressmomenten? Een betrouwbare leverancier probeert de kosten te beperken en doorlooptijden te minimaliseren. Maar hoe hoger de kosten en hoe langer de implementatie duurt, des te hoger de rekening van deze leverancier wordt 10

11 Begrip Het zorgvuldig formuleren van uw doelen is de volgende stap. Het standaardpakket moet namelijk op maat worden gemaakt voor uw organisatie. Welke functionaliteiten mogen niet ontbreken en waarin maakt u het verschil binnen uw sector? De leverancier moet niet alleen uw opdracht volledig begrijpen, maar idealiter ook meedenken en goede oplossingen aandragen. Een goede leverancier biedt uw organisatie oplossingen aan die uw kansen vergroten om uw doelen te behalen. Een leverancier die zich betrokken voelt bij uw organisatie is een goede basis voor een samenwerking. Database Een leverancier laat graag alle positieve en succesvolle implementaties zien, maar hoe komt uw organisatie erachter of er ook minder succesvolle implementaties zijn voorgekomen? En hoe zal de leverancier reageren als het project tegenvallers kent? ERP Monitor beschikt over een database met honderden gegevens over ervaringen van collega ITmanagers met leveranciers, en deelt deze informatie graag met u. Bel ons even op: Nazorg Zodra de implementatie voltooid is, kan het zijn dat de leverancier minder aandacht heeft om u te helpen met uw nieuwe ERP-systeem. Hoe gaat de leverancier om als er zich na een paar maanden bugs voordoen in het systeem? Helpen ze u direct, of moet u weken wachten? En hoe zit het met updates van het ERPsysteem? In sommige gevallen horen de herstelwerkzaamheden omtrent bugs en de installatie van updates binnen het servicepakket van de leverancier, maar in andere gevallen worden deze diensten als extra kosten berekend. Maak daarom voor de implementatie altijd duidelijke afspraken over de gang van zaken na de implementatie. 11

12 Als ik dit van tevoren geweten had Interview over een mislukte ERP-implementatie Inleiding ERP Monitor ging in september 2014 opzoek naar een organisatie waar de ERPimplementatie mislukte. Een lastige opgave, want organisaties staan niet in de rij om mislukkingen of negatieve verhalen over zichzelf te verspreiden. Toch is het gelukt om een IT Manager te vinden die openstond voor een openhartig vraaggesprek. Gezien de mogelijke negatieve gevolgen van het interview voor de organisatie, de IT manager of de leverancier, heeft ERP Monitor het interview geanonimiseerd. U bent IT manager bij een productiebedrijf. Waarom werd er destijds een ERP-oplossing aangeschaft? We zijn een jong en snel groeiend bedrijf. Vorig jaar hebben we voor het eerst nieuwe vestigingen geopend. Om de bedrijfskosten te drukken en meer inzicht te hebben in bedrijfsprocessen hebben we het besluit genomen om een ERP-systeem te gebruiken. Van de directie kreeg ik de leiding over het ERPproject. Had u ervaring met ERP-implementaties? Nee, dit was de eerste keer. Ik heb hiervoor wel gewerkt bij bedrijven die gebruik maakten van ERP-systemen, maar ik had geen ervaring in het uitzoeken of implementeren van het systeem. Nam u te veel hooi op de vork? Ja, misschien wel. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden moest ik het ERP-project leiden. Er was weinig tijd om ons goed te verdiepen in de materie, waardoor we te weinig kennis bezaten over ERPimplementaties. Hierdoor lieten we ons teveel leiden door de leverancier en kozen we uiteindelijk voor een ERP-systeem met te veel functionaliteiten. Vooraf hadden we de doelen en wensen helder moeten hebben, pas daarna had de leverancier erbij betrokken moeten worden. Te weinig kennis en een ERP-systeem dat niet helemaal past bij de organisatie. Dat voorspelt niet veel goeds voor de implementatie. Klopt. Tijdens de implementatie leer je veel over het ERP-systeem. Telkens als er een implementatiesessie was geweest, kregen we opdrachten van de leverancier. Zie het als een soort huiswerk. We moesten de processen duidelijk maken en de informatie verzamelen die in het systeem verwerkt moest worden. Soms hadden we de informatie niet op tijd verzameld en dat leidde tot vertraging. Ook het maatwerk van de leverancier duurde erg lang, omdat er heel veel functionaliteiten in het pakket zaten. De vertraging wekte aan verschillende kanten irritatie op in het team. 12

13 Hoe ging het personeel om met de implementatie? Aan het begin van de implementatiefase was er weerstand. Medewerkers dachten dat ze meer werk moesten leveren om de implementatie te laten slagen. Ook werd gedacht dat ze vaker gecontroleerd zouden worden en dat de leidinggevende meer inzicht zou krijgen in hoe goed of slecht medewerkers hun werk uitvoeren. We hebben uitgelegd welke voordelen het ERP-systeem zou hebben en dat het ook prettiger werken is voor het personeel. Halverwege de implementatie kregen we klachten dat het personeel te weinig op de hoogte werd gehouden. Dat hebben we toen veranderd. Wekelijks werd een verstuurd met een update. Zodra er successen werden behaald, werd het direct gecommuniceerd met het personeel. Hierdoor groeide de motivatie en de betrokkenheid. De implementatiefase duurde langer dan gedacht. Werd het budget ook overschreden? Ja, uiteindelijk werd het budget met ongeveer 35% overschreden, een hoop geld. Door de vertraging tijdens de implementatie, namen ook de kosten toe. Ook hebben we een onafhankelijk adviseur ingehuurd voor een kritische blik tijdens de implementatiefase. Dit was een lastig besluit, omdat je daarmee eigenlijk aangeeft dat je de situatie niet helemaal meer onder controle hebt. Maar het bleek een goed besluit te zijn. Samen met de leverancier en de adviseur hebben we het ERPsysteem beter laten aansluiten bij de wensen van onze organisatie. Heeft u tips voor organisaties zodat zij niet dezelfde fouten maken tijdens een ERPimplementatie? Ja, zorg dat je vooraf je doelen en eisen in kaart hebt gebracht. Zo wordt duidelijk waar de organisatie behoefte aan heeft en kan er passende software bij gezocht worden. Informeer ook altijd je personeel, zij moeten er tenslotte mee werken. Zorg ook voor voldoende budget. Plan alle kosten voor de komende vijf jaar, dus ook van training, updates en bugfixes. Tot slot: is het ERP-systeem na de turbulente implementatie uiteindelijk naar tevredenheid in gebruik? Ja, gelukkig wel. Ik ben blij dat het systeem nu goed draait, maar als ik van tevoren geweten had hoe het proces zou verlopen Uiteindelijk is alles goed gekomen en profiteren we nu van een uitstekend ERP-systeem. Het personeel is ingewerkt en de efficiëntie gaat omhoog. De managers zijn tevreden over de snelheid waarmee er inzichtelijke rapporten kunnen worden gemaakt. Ook tijdens ons productieproces gaat nu veel automatisch. 13

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Digital Signage-wijzer 2015

Digital Signage-wijzer 2015 Digital Signage-wijzer 2015 De hulp om wegwijs te worden in Digital Signage Digital Signage Toepassingen Cloud Kosten ROI Digital Signage Monitor is onderdeel van EKCIT European Knowledge Center for Information

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten. Maatwerk met standaard ERP Software

Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten. Maatwerk met standaard ERP Software Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten Maatwerk met standaard ERP Software Whitepaper Een goede start Plus handige cheklist! Efficiënter werken bij handels- en productiebedrijven.

Nadere informatie

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES MARITIEM PRODUCTIE OLIE & GAS Wie is Logic Vision? Logic Vision is dé softwareleverancier

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP!

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! De cloud is al lang geen hype meer. In diverse branches heeft het de manier waarop organisaties met IT omgaan veranderd en

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Doe de poll via the Live App

Doe de poll via the Live App INGRID LIGTHART Je software in de private cloud Doe de poll via the Live App Iedereen heeft het over cloud Cloud is de toekomst Doe mee aan de private cloud poll! Geef nu uw mening via de Exact live app

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Cloud geen hype voor Teeuwissen Rioolreiniging

Cloud geen hype voor Teeuwissen Rioolreiniging Cloud geen hype voor Teeuwissen Rioolreiniging In vijftien jaar van server naar service met Solvinity Cloud geen hype voor Teeuwissen Rioolreiniging Teeuwissen Rioolreiniging is een van de langstlopende

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden.

Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden. BUSINESS CASE Waar Partners: Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden. Waar Partners is een allround financieel dienstverlener, gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht.

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën

CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën Tijd en geld besparen en overzicht creëren Maatwerk met standaard software voor handelsbedrijven Vanaf 118,- p/m All-in! CASH Handel Inzicht in Voorraad, Inkoop, Verkoop en Financiën Up-to-date inspelen

Nadere informatie

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen Inclusief handige checklist Zo kiest u een geschikte FMIS-leverancier Wilt u efficiënter gaan werken, de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd

Nadere informatie

Aanschaf, installatie en ondersteuning

Aanschaf, installatie en ondersteuning Aanschaf, installatie en ondersteuning Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. AANSCHAFPRIJS 5 3. INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIKERSTRAINING 6 4. LICENTIENUMMER 6 5. ONDERHOUDSCONTRACT 6 6. HELPDESK 7 7. ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk

Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk Heartbeat Monitoring De basis van ons beheer Het uitvallen van systemen kan voor vervelende situaties zorgen voor de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie.

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

Een alledaags gegeven

Een alledaags gegeven Venice in een SAAS omgeving 8 September, 2010 Een alledaags gegeven Elektriciteit, water, gas, telefonie zijn enkele van de basisbenodigdheden waar we als consumenten en bdij bedrijven continu gebruik

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket Bedrijf BTL Plastics Sector Productie Producten en diensten Kunststofonderdelen voor industriële voertuigen en machines Website www.btlplastics.com

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen VDF as a Service

Veel gestelde vragen VDF as a Service Veel gestelde vragen VDF as a Service Datum: 19 juni 2017 Inhoud Veel gestelde vragen VDF as a Service... 3 Algemeen... 3 Waarom biedt Promedico in samenwerking met Techni Team VDF as a Service aan?...

Nadere informatie

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013 Escrow van SAAS en Cloud diensten. Marketingtechnisch niet meteen een lekkere zin om een nieuwsbrief mee te beginnen. Zeker drie woorden die nogal wat vragen oproepen. SAAS (software as a service) en Cloud

Nadere informatie

Cursusadministratie Software. Whitepaper

Cursusadministratie Software. Whitepaper Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk 1... 4 1.1 Belangrijke trends bij SaaS-applicaties... 4 1.2

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box AD ULTIMA GROUP Beneluxpark 7 8500 Kortrijk Belgium Tel: +32 56 740 740 Fax: +32 56 740 700 E-mail: info@adultimagroup.com Website: www.adultimagroup.com This document

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com UBplus versimpelt en versnelt Met UBplus haalt u een compleet softwarepakket in huis. Het programma is volledig toegespitst

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Vendors Finance solutions

Vendors Finance solutions Financiële oplossingen SAP en Exact kennen eigen deelmarkten Binnen HR-markt worden oplossingen van SAP meest gebruikt Breda, 14 mei 2014-22 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

EDUSCOPE - ALGEMENE VOORWAARDEN

EDUSCOPE - ALGEMENE VOORWAARDEN EDUSCOPE - ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1-2 augustus 2011 Inhoud Artikel 1. Algemene begrippenlijst... 3 Artikel 2. Afbakening produkt... 5 Artikel 3. Ondersteuning... 7 Artikel 4. Onderhoud en updates...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Stage Opdracht. Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr.

Stage Opdracht. Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr. Stage Opdracht Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr. Beelen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 2.1 Wat moet

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN:

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN: Rendement vanaf dag 1 Pagina 1 van 8 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van perbit 8 bv Alle rechten perbit

Nadere informatie

BLOXS vastgoedsoftware

BLOXS vastgoedsoftware BLOXS vastgoedsoftware BLOXS.nl Een nieuwe standaard in vastgoed beheer software BLOXS vastgoedsoftware vastgoed beheren is nooit eenvoudiger geweest 2 bloxs software - bloxs.nl een nieuwe standaard BLOXS

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Zo helder kan communicatie zijn!

Zo helder kan communicatie zijn! Zo helder kan communicatie zijn! Solide VoIP oplossing ClearVox; noem het gerust dé Nederlandse softwarespecialist van VoIP oplossingen. Wij combineren opensource-technologie met eigen ontwikkelde software

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

100 redenen, 1 oplossing. urenregistratie 101 eenvoudige software voor de bouw. Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen

100 redenen, 1 oplossing. urenregistratie 101 eenvoudige software voor de bouw. Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen 100 redenen, 1 oplossing Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen Planning en projecten Personeel & materieel op locatie Veel personeel van bouwbedrijven verschijnt niet elke dag op kantoor, maar

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Interview Tabletrestaurants.nl: Vision menu

Interview Tabletrestaurants.nl: Vision menu Interview Tabletrestaurants.nl: Vision menu Inleiding Kunt u vertellen over het ontstaan van uw bedrijf? Vision Multimedia is een bedrijf van mijn zoon. Het is ontstaan uit Vision Electronics, een bedrijf

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Asset 1 van 9. Vermijd BI-valkuilen. Gepubliceerd op 17 september 2010

Asset 1 van 9. Vermijd BI-valkuilen. Gepubliceerd op 17 september 2010 Asset 1 van 9 Vermijd BI-valkuilen BI belooft veel, maar deze hulp voor het nemen van moeilijke beslissingen is zelf ook een lastig besluit. Toepassing van BI heeft geen succesgarantie. Vermijd deze tien

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

Warehouse Management Systems

Warehouse Management Systems Management Outlook Warehouse Management Systems Managers willen met een nieuw WMS hun productiviteit en servicegraad verhogen, doorlooptijden verkorten, een betere informatievoorziening leveren en anticiperen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

DATUM: VERSIE: AUTEUR: REVIEW:

DATUM: VERSIE: AUTEUR: REVIEW: WinPOS Update DATUM: VERSIE: AUTEUR: REVIEW: 1-10-2009 1.0 M. Hermans B. Pirson Inleiding...3 Installatie update software (eenmalig)...4 Versie controle...4 Download Updater en installatie Updater...4

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Focus op winstgevendheid. Exclusieve zomeraanbieding voor klanten. Extra gebruikerslicenties

Focus op winstgevendheid. Exclusieve zomeraanbieding voor klanten. Extra gebruikerslicenties Mamut One Lees meer op pag. 6 Uw nieuwe oplossing! Focus op winstgevendheid Exclusieve zomeraanbieding voor klanten Kennis een veilige investering tot 50% Bestel nu en bespaar tot 50% op cursussen voor

Nadere informatie

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software Onder de huidige economische omstandigheden zijn veel organisaties terughoudend in het aanschaffen van ERP-software. Toch is het juist nu interessant te kijken naar manieren om interne processen te automatiseren

Nadere informatie