Brochure. Kerkgeheugen. helpt kerken onthouden. goedeorde kerkgeheugen versie 1507

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure. Kerkgeheugen. helpt kerken onthouden. goedeorde kerkgeheugen versie 1507"

Transcriptie

1 Brochure Kerkgeheugen helpt kerken onthouden goedeorde kerkgeheugen versie 1507

2 Kerkgeheugen In kerken en gemeenten delen we heel veel informatie met elkaar. Brieven, notulen, arbeidscontracten, pastorale verslagen, begrotingen, belangrijke documenten, , van alles! En vaak is deze informatie nog vertrouwelijk ook. Veel kerken en gemeenten hebben moeite om dat allemaal netjes op orde te houden. Daardoor raken dingen kwijt of komt informatie terecht op plaatsen waar het niet thuis hoort. Dat kost vaak tijd en frustratie, maar kan ook veel narigheid veroorzaken. Kerkgeheugen helpt om dat te voorkomen en op te lossen. Wij geloven dat de Bijbel ons leert dat alle dingen binnen de kerk op een gepaste wijze en in goede orde dienen te gebeuren (1 Korinthe 14:40). Wij geloven dat dit ook betrekking heeft op hoe wij in de kerk omgaan met informatie, documenten, vergaderingen en elkaar. Lees hierover meer in ons paspoort Digitaal rentmeesterschap dat u kunt downloaden op onze website: Inhoud Wat is Kerkgeheugen? > 3 Wat kunt u met Kerkgeheugen? > 3 Voor wie is Kerkgeheugen? > 3 Welke functionaliteiten heeft Kerkgeheugen? > 4 Wat zijn de voordelen van Kerkgeheugen? > 7 Hoe veilig is Kerkgeheugen? > 9 Wat is de techniek achter Kerkgeheugen? > 11 Van wie is het systeem Kerkgeheugen? > 11 Van wie is de informatie in Kerkgeheugen? > 13 Wat kost Kerkgeheugen? > 14 2 goedeorde kerkgeheugen versie 1507

3 Wat is Kerkgeheugen? Kerkgeheugen is een dienst via internet waarmee u alle documenten binnen uw kerk of gemeente eenvoudig verzendt, digitaal gebruikt, afgeschermd beheert en duurzaam bewaart. Het is te gebruiken met PC, laptop of tablet. Kerkgeheugen staat op een zelf beheerd serverplatform in 4 verschillende Nederlandse datacentra en functioneert als digitaal archief ( e-depot ) voor heel kerkelijk Nederland. Wat kunt u met Kerkgeheugen? Met Kerkgeheugen organiseert u drie belangrijke activiteiten binnen uw kerk of gemeente slim, veilig en duurzaam: 1. Papierloos vergaderen: maak agenda s en verslagen, sla ze samen met vergaderstukken op, verspreid ze en beheer actiepunten- en besluitenlijsten. 2. Afgeschermd beheren: houd uw informatie vertrouwelijk en tegelijk goed toegankelijk via een gesloten distributiesysteem naar een persoonlijke documentenapp (tablet), die voor vergaderdeelnemers ook via internet (PC/ laptop) benaderbaar is. 3. Digitaal archiveren: bouw in een digitaal archief ( e-depot ) automatisch een doorzoekbaar, beveiligd en professioneel digitaal archief op, waaraan ook bestaande documenten en eventuele andere digitale content eenvoudig kan worden toegevoegd. Voor wie is Kerkgeheugen Kerkgeheugen is er voor scriba s, secretarissen, archivarissen, maar ook voor kerkenraden, commissies, beheerteams, beamteams, jongerenteams en pastorale teams. Eigenlijk voor iedereen in kerk of gemeente die regelmatig vergadert en (vertrouwelijke) documenten produceert, verstuurt, ontvangt of bewaart. Voor beheerders (scriba s, secretarissen en archivarissen) is Kerkgeheugen een enorme uitkomst. Het bespaart ze handen vol tijd. Maar ook vergaderdeelnemers hoeven bijvoorbeeld nooit meer te zoeken naar documenten. 3 goedeorde kerkgeheugen versie 1507

4 Welke functionaliteiten heeft Kerkgeheugen? Kerkgeheugen beschikt over de volgende 3 functies: 1 Papierloos vergaderen 2 Afgeschermd beheren 3 Digitaal archiveren 1. PAPIERLOOS VERGADEREN Vroeg of laat passeren veel documenten een kerkenraad of commissie. Daarom hebben wij er voor gekozen om het vergaderproces als leidraad te nemen voor digitaal informatiebeheer in kerken. Vergaderingen zijn bijeenkomsten om gedachten uit te wisselen en besluiten te nemen. Ook kerkelijke vergaderingen worden ondersteund door agenda s, verslagen, besluitenlijsten, takenlijsten en natuurlijk door documenten waarover gesproken wordt, de vergaderstukken. Daarnaast ontstaan en circuleren er diverse andere, niet-vergadering gerelateerde documenten binnen een kerk of gemeente. De werkomgeving van Kerkgeheugen bestaat uit een webapplicatie die fungeert als centrale beheeromgeving. Deze is bereikbaar via een eigen subdomein voor uw kerk of gemeente (gemeente.kerkgeheugen.nl). De webapplicatie is solide beveiligd en door middel van persoonlijke inloggegevens toegankelijk. Het maakt niet uit welke browser u gebruikt of welk type PC. De webapplicatie is voorzien van de eigen huisstijl van de kerk of gemeente en beschikt over de volgende functies: > Het opstellen van agenda s voor en verslagen van vergaderingen. > Het verspreiden van agenda s, verslagen en vergaderstukken. > Het beheren van actiepunten- en besluitenlijsten. > Het opslaan en eventueel verspreiden van diverse soorten documenten in Kerkgeheugen. Tijdens het opslaan van documenten kan op verschillende manieren metadata aan het bestand worden toegevoegd (bijvoorbeeld het onderwerp, de auteur of de ontstaansdatum van het document). Dit is onder andere van belang voor het terug kunnen vinden van informatie, voor het bewaken van eventuele opvolging en voor het opbouwen van een gestructureerd archief. Een beheerder bepaalt bovendien welke informatie door wie mag worden ingezien, gevonden en ontvangen, en hoe lang de informatie bewaard moet worden. 4 goedeorde kerkgeheugen versie 1507

5 2. AFGESCHERMD BEHEREN Voor het ontvangen van kerkelijke documenten krijgt iedereen die dat nodig heeft binnen de kerk of gemeente de beschikking over een persoonlijke documentenapp. Vanuit Kerkgeheugen is het daardoor mogelijk vergaderdeelnemers en andere kerkelijke functionarissen op een gecontroleerde wijze over voor hen bestemde documenten te laten beschikken door deze rechtstreeks voor de juiste personen beschikbaar te stellen. Daarbij kunnen allerlei restricties worden meegegeven, zoals embargo s op documenten of uiterste beschikbaarheidsdata van documenten. Doordat de documentenapp ook via internet toegankelijk is, kan iedereen met Kerkgeheugen uit de voeten. Mensen die graag met een tablet naar de vergadering gaan worden hiermee geheel ondersteund, maar mensen die liever een laptop gebruiken of hun stukken printen kunnen dat nog steeds doen. Het spreekt voor zich dat in dat laatste geval de grip op waar de informatie terechtkomt vermindert. Een belangrijk voordeel van het gebruik van een tablet is de mogelijkheid om opmerkingen in documenten digitaal op te slaan, zonder het risico te lopen ze kwijt te raken, en de mogelijkheid om deze aantekeningen te delen met anderen. 3. DIGITAAL ARCHIVEREN Behalve dat alle digitale informatie van kerk of gemeente veilig is opgeslagen, garandeert het duurzaam digitale archief ook dat deze informatie op de lange termijn toegankelijk is en blijft. Daartoe wordt deze informatie in universele bestandsformaten opgeslagen en beheerd. Kerkgeheugen bewaakt daarbij de authenticiteit, integriteit en compatibiliteit van alle in Kerkgeheugen opgeslagen informatie. Tevens houdt Kerkgeheugen rekening met bewaartermijnen. 5 goedeorde kerkgeheugen versie 1507

6 Kerken die op een koninklijke wijze omgaan met informatie over het Koninkrijk 6 goedeorde kerkgeheugen versie 1507

7 Wat zijn de voordelen van Kerkgeheugen? Kerkgeheugen voorkomt digitale dementie in uw kerk of gemeente. Voor scriba s en secretarissen Gemakkelijk opstellen van agenda s en verslagen (inclusief besluitenlijsten en actiepunten) vanuit één online omgeving, waarbij opvolging en monitoring van vergaderuitkomsten overzichtelijk in beeld blijft. Geen zwervende documenten meer op thuis- of privécomputers, doordat elke vergaderdeelnemer of kerkelijke functionaris praktisch en veilig bereikbaar is via de eigen persoonlijke documentenapp. Van agenda s en vergaderstukken maakt Kerkgeheugen één complete vergaderbundel in pdf-formaat met ingebouwde navigatiemogelijkheden, zodat er gemakkelijk in gebladerd kan worden bij digitaal lezen en raadplegen. Voor vergaderdeelnemers Alle documenten in een eigen, veilige, afgeschermde en online bereikbare documentenapp, inclusief een app voor raadpleging op een tablet. Altijd en overal de juiste documenten bij de hand, in de juiste versie. In de meegeleverde app kunnen aantekeningen worden gemaakt die altijd bewaard blijven en die met anderen kunnen worden gedeeld. Bijvoorbeeld met de voorzitter, of met andere vergaderdeelnemers. Maar even makkelijk kunnen besluiten worden teruggezocht of openstaande actiepunten geraadpleegd. Overdracht Fysieke overdracht van mappen, PC s of gegevensdragers is niet langer nodig. Op het moment dat de account van een vertrekkende functionaris wordt geblokkeerd of opgeheven, kan deze nergens meer bij. Vanaf het moment dat een opvolgende functionaris over een inlogaccount beschikt, kan deze bij alle informatie waarop hij of zij recht heeft. Doorzoekbaarheid Alle informatie die in Kerkgeheugen wordt gecreëerd of opgeslagen is volledig doorzoekbaar. Documenten die van buitenaf in Kerkgeheugen worden opgeslagen zijn eveneens volledig doorzoekbaar, mits het pdf-bestanden zijn waarop tekstherkenning ( OCR ) is toegepast. Overigens kunnen in Kerkgeheugen verschillende tekstgeoriënteerde bestandsformaten worden geconverteerd naar pdf, waarbij automatisch tekstherkenning wordt toegepast. Zo wordt digitale informatie beter ontsloten en toegankelijk, en dus makkelijker terug te vinden. 7 goedeorde kerkgeheugen versie 1507

8 Archivering Een agenda opstellen of versturen moet toch gebeuren. Doet u dit vanuit Kerkgeheugen, dan is de informatie daarin meteen veilig en toegankelijk opgeslagen én gearchiveerd. Het opvragen (door een archivaris) of overdragen (door een scriba of secretaris) van informatie om in het archief te worden opgenomen, is door het gebruik van Kerkgeheugen verleden tijd. Geen extra handelingen dus, maar juist minder! Dossiervorming Als alle informatie in Kerkgeheugen wordt opgeslagen, kan voorkomen worden dat bepaalde dossiers incompleet raken. Compleetheid van dossiers is van belang bij rechtshandelingen of in het geval van kerkelijke conflicten. Ook bij geschillenbeslechting door een burgerlijke rechter is het erg belangrijk dat een dossier op orde en compleet is. Naslagfunctie Door het opbouwen van een verzameling documenten ontstaat een kerkelijke informatiebibliotheek met een schat aan kennis en ervaring. Wanneer bijvoorbeeld alle besluiten die genomen zijn in Kerkgeheugen worden vastgelegd, geeft Kerkgeheugen antwoord op een vraag als: wat is er in de afgelopen tien jaar door de kerkenraad besloten over het onderwerp catechisatie. Niet alleen handig voor nieuwe kerkenraadsleden, maar ook een nuttige ondersteuning voor continuïteit en het voorkomen van zwalkend beleid of dubbele vergadertijd. Toegankelijkheid op lange termijn Het digitale kerkelijke archief is professioneel opgeslagen en staat niet langer op één of meerdere lokale PC s bij mensen thuis, op kwetsbare gegevensdragers of in verouderde bestandsformaten opgeslagen. Daarmee is de toegankelijkheid ook op de langere termijn gewaarborgd voor diegenen die toegang tot dit digitale archief of e-depot mogen hebben. 8 goedeorde kerkgeheugen versie 1507

9 Hoe veilig is Kerkgeheugen? Kerkgeheugen is een zogenaamde cloud- of SaaS-dienst (SaaS betekent: Software-as-a-Service) die voldoet aan de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum (onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) en ISO gecertificeerd is. Dit is een internationale norm waarin eisen zijn vastgelegd voor een managementsysteem om de beveiliging van informatie te beheersen. Daarbij zijn tevens de richtlijnen en beheersmaatregelen van ISO geïmplementeerd. Kerkgeheugen staat op een zelf beheerd serverplatform, en daarmee in een eigen private cloud voor kerkelijk Nederland. Daarmee wordt voorkomen dat informatie van kerken en gemeenten op anonieme, mondiale servers ergens in de wereld staat opgeslagen, er geen grip meer is op waar de informatie terechtkomt én wie er bij kan. Dit nadeel doet zich voor bij het gebruik van gratis diensten als icloud (Apple), Drive of Gmail (Google), SkyDrive (Microsoft), Dropbox en soortgelijke aanbieders. We zetten gratis tussen haakjes, omdat de prijs die voor deze gratis diensten wordt betaald o.a. bestaat uit het (anoniem) gebruiken van de informatie voor commerciële doeleinden door de betreffende aanbieders. Gebruikersrollen en een bijbehorende autorisatiestructuur regelen dat informatie die in Kerkgeheugen wordt opgeslagen selectief beschikbaar is voor wie met het systeem werkt en voor wie het systeem raadpleegt. Zo is het voor een commissielid bijvoorbeeld niet mogelijk om documenten van de kerkenraad in te zien. Andersom zou dit wel kunnen, indien gewenst. Kerkgeheugen zorgt voor opslag van informatie. Het voordeel voor een kerk of gemeente is dat daarmee een back-up van alle digitale informatie wordt gerealiseerd. De echte geruststelling zit echter in het feit dat deze informatie niet alleen digitaal wordt opgeslagen en gebackupt, maar ook digitaal wordt gearchiveerd. Digitale archivering waarborgt dat informatie authentiek blijft, niet corrupt raakt maar integer blijft, en ook over langere tijd en op lange termijn nog steeds toegankelijk is. 9 goedeorde kerkgeheugen versie 1507

10 Ontzorger met passie voor innovatie en het kerkelijk leven Wat is de techniek achter Kerkgeheugen? 10 goedeorde kerkgeheugen versie 1507

11 Wat is de techniek achter Kerkgeheugen? Kerkgeheugen is een dienst via internet. Een kerk of gemeente heeft geen software of computerprogramma nodig, en ook geen eigen servers. Via internet is alle informatie die in Kerkgeheugen wordt opgeslagen 24 uur per dag en 7 dagen per week online toegankelijk voor diegenen die er toegang toe mogen hebben. Kerkgeheugen wordt op eigen servers in vier verschillende Nederlandse datacentra gehost (Amsterdam, Rotterdam, Zoetermeer en Apeldoorn). Zo slaat het systeem alle informatie dus op meerdere plekken tegelijk op en kan er dus moeilijk iets kwijtraken. En speciaal voor deskundigen: onze servers hosten alleen Kerkgeheugen. Andere partijen hebben dus geen toegang tot onze servers. Een kerk of gemeente die van Kerkgeheugen gebruik maakt, betaalt voor het gebruik van de webapplicatie van Kerkgeheugen met alle bijhorende functionaliteiten, en voor de eigen - volledig afgeschermde - opslagcapaciteit. Elke kerk of gemeente die van Kerkgeheugen gebruik maakt, profiteert van de schaal- en collectiviteitsvoordelen die een dergelijk omvangrijk platform biedt. Dit vertaalt zich onder andere in dalende tarieven bij een toenemend aantal gebruikers. Ook permanente innovatie en uitbreiding van Kerkgeheugen in zowel functionaliteit als techniek komen ten goede aan alle gebruikers. Daardoor voorkomen we dat iedereen zelf het wiel moet uitvinden. Sterker nog: door het delen van kennis en ervaring is maximale synergie mogelijk in het realiseren van de beste oplossing voor alle gebruikers tegen minimale kosten. Van wie is het systeem Kerkgeheugen? Achter Kerkgeheugen staan partijen die (delen van) de beschikbaar gestelde functionaliteit en techniek hebben ontwikkeld voor het bedrijfsleven en voor overheidsorganisaties. Zo werkt een groot deel van de Nederlandse gemeenteraden met (delen van) de functionaliteit binnen Kerkgeheugen, maar ook gerenommeerde profit- en non-profitorganisaties. Kerken hebben dus de mogelijkheid gebruik te maken van een professioneel systeem, gebaseerd op bewezen techniek, voor een ideële prijs. Voor een enkele plaatselijke kerk of gemeente zou een dergelijk sterk en betrouwbaar systeem normaal gesproken om financiële redenen buiten bereik blijven. 11 goedeorde kerkgeheugen versie 1507

12 Een professioneel en betaalbaar digitaal archief voor heel kerkelijk Nederland 12 goedeorde kerkgeheugen versie 1507

13 Kerkgeheugen wordt geëxploiteerd door de besloten vennootschap GoedeOrde. Dat betekent dat GoedeOrde als contractspartij optreedt, met een plaatselijke kerk of gemeente als opdrachtgever en gebruiker. De webapplicatie, app en de archieftechniek zijn en blijven juridisch eigendom van de verschillende leveranciers. Hun dienstverlening ten behoeve van Kerkgeheugen wordt contractueel vastgelegd in een leveranciersovereenkomst met GoedeOrde. Door middel van zogenaamde escrow-regelingen zorgen we er voor dat zelfs als er iets met één of meer leveranciers zou gebeuren de opgeslagen data altijd toegankelijk blijft voor de opdrachtgever. Zo is de continuïteit van de dienstverlening en de overdracht van de informatie onder alle omstandigheden gegarandeerd. De Stichting Kerkgeheugen (i.o.) behartigt de belangen van alle opdrachtgevers. In geval van calamiteiten zijn kerken en gemeenten vertegenwoordigd in de Stichting die namens hen kan optreden bij het garanderen van de veiligstelling van alle informatie. Bij de Stichting Kerkgeheugen worden vertegenwoordigers aangezocht uit alle kerkverbanden of overkoepelende organisaties waar van Kerkgeheugen gebruikmakende kerken en gemeenten bij zijn aangesloten. Van wie is de informatie in Kerkgeheugen? Alle informatie die in Kerkgeheugen wordt opgeslagen is en blijft eigendom van de opdrachtgever. GoedeOrde noch de Stichting Kerkgeheugen neemt enig eigendomsrecht over en verwerft ook geen enkel recht op de opgeslagen informatie. Aan het einde van een contractstermijn is alle informatie beschikbaar om overgedragen te worden en eventueel elders onder te brengen. Alle opgeslagen informatie in Kerkgeheugen zal vervolgens vernietigd worden, tenzij de ingestelde bewaartermijnen (nog) niet verstreken zijn. Overigens is het ook altijd mogelijk om tussentijds een volledige back-up van alle informatie uit Kerkgeheugen te exporteren. Omdat alle informatie in Kerkgeheugen staat opgeslagen in een eigen, private cloud, zal deze informatie nimmer aan enige derde beschikbaar worden gesteld, noch voor enig ander (commercieel of niet-commercieel) doel worden gebruikt. Bovenstaande zaken liggen vast in de te sluiten gebruiksovereenkomst. 13 goedeorde kerkgeheugen versie 1507

14 Van wie is het systeem Kerkgeheugen? GoedeOrde is een organisatie met een maatschappelijke drive en doelstelling. Wij beseffen terdege dat kerken en gemeenten (kleinere of grotere) vrijwilligersorganisaties zijn met beperkte financiële budgetten. Maar kerken hebben een speciaal plekje in ons hart. Daarom laten wij hen de vruchten plukken van onze aanpak: Onze tarieven dalen hoe meer kerken en gemeenten Kerkgeheugen gebruiken. Actuele details daarover vindt u op onze website. Wij laten langdurig arbeidsongeschikten via werkervaringsplaatsen onze servicedesk runnen. Het onderliggende platform wordt in andere markten dan de kerkelijke markt commercieel geëxploiteerd. GoedeOrde, ontzorger met passie voor innovatie én het kerkelijk leven, biedt kerken en gemeenten daarmee een professionele oplossing voor een (maat) schappelijk tarief. Het tarief voor een abonnement op Kerkgeheugen is afhankelijk van het aantal kerken en gemeenten dat er gebruik van maakt en bedraagt op dit moment 968 per jaar Daarbij is inbegrepen: een vergoeding voor het gebruik van de webapplicatie en de app; de kostprijs voor 100 GB archiefcapaciteit; helpdeskadvisering en -ondersteuning via onze servicedesk, per , portal of telefonisch (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot uur); onderhoud en upgrades van webapplicatie, app en archiefsysteem. opstart- en implementatiewerkzaamheden: De opstart- en implementatiewerkzaamheden bestaan uit de volgende zaken: het klaarzetten en inrichten van een eigen omgeving; het grafisch vormgeven van inrichting en documentlayouts (daarbij wordt de eigen huisstijl als uitgangspunt genomen); instructie aan één of meer beheerders, waarbij één beheerder de rol van lokale applicatiebeheerder op zich neemt. Eén sessie wordt op locatie gegeven, eventuele vervolgsessies gebeuren op afstand met behulp van Skype en/of TeamViewer. 14 goedeorde kerkgeheugen versie 1507

15 EXTRA OPTIES Uitbreiding van de standaard archiefcapaciteit van 100 GB is mogelijk. De jaarlijkse kostprijs daarvan bedraagt 199 per 50 gb. We helpen kerken ook om bestaande papieren archieven om te zetten naar een duurzaam digitaal archief door dit te integreren in Kerkgeheugen. De kosten voor het omzetten van fysiek materiaal naar digitale bestanden worden op basis van maatwerk geoffreerd. Digitale documenten uit het (recente) verleden kunnen uiteraard rechtstreeks in Kerkgeheugen worden opgeslagen. Soms loont het de moeite of is het noodzakelijk om informatie van oude gegevensdragers te halen. De kosten hiervan worden eveneens op basis van maatwerk geoffreerd. CONDITIES Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Op al onze gebruiksovereenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer Deze zijn te downloaden van onze website. Gebruiksovereenkomsten worden aangegaan voor de duur van 1 jaar, met stilzwijgende verlenging van telkens 1 jaar en een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging van gebruiksovereenkomsten is schriftelijk of per mogelijk. De tarieven zijn vast voor de duur van de gebruiksovereenkomst, met uitzondering van een eventuele jaarlijkse inflatiecorrectie op basis van de relevante cbs-index, steeds per 1 januari. Facturatie vindt plaats op basis van vooruitbetaling per jaar, betaling dient binnen 14 dagen plaats te vinden. 15 goedeorde kerkgeheugen versie 1507

16 helpt kerken onthouden Spuiboulevard 370 Postbus AJ Dordrecht t e W

Kerkgeheugen. helpt kerken onthouden

Kerkgeheugen. helpt kerken onthouden Kerkgeheugen helpt kerken onthouden Kerkgeheugen In kerken en gemeenten delen we heel veel informatie met elkaar. Brieven, notulen, arbeidscontracten, pastorale verslagen, begrotingen, belangrijke documenten,

Nadere informatie

Digitaal rentmeesterschap

Digitaal rentmeesterschap Paspoort Digitaal rentmeesterschap helpt kerken onthouden Ze helpen kerken van hun digitale dementie af... 2 et een diepe zucht klapt Wouter zijn laptop dicht. Alles weg. Alles! Geen document gaat meer

Nadere informatie

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitaal archiveren Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitale dementie Digitaal Analoog Virtueel Fysiek Bestand Document Digitaal werken = normaal Digitaal archiveren = problematisch Vandaag Gisteren

Nadere informatie

Brochure. Geheugensteun. helpt kerken onthouden

Brochure. Geheugensteun. helpt kerken onthouden Brochure Geheugensteun helpt kerken onthouden Alle expertise op één plaats Gratis en voor niets 2 Geheugensteun Wij streven ernaar dat digitaal rentmeesterschap hoog op de agenda komt. Daarom zoeken we

Nadere informatie

Archiveren in de cloud?

Archiveren in de cloud? Archiveren in de cloud? Inleiding Enige tijd geleden stond er op de site van de Dutch cowboys een artikel over hoe je om moet gaan met informatiebeheer in de "Cloud" 1. De auteur van het artikel was in

Nadere informatie

De leukste opleidingen

De leukste opleidingen Basis cursus Windows en papierloos vergaderen incl. Surface 3-64 of Pro 4 wifi tablet Steeds meer consumenten en beroepsprofessionals maken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden gebruik van een tablet.

Nadere informatie

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Lunadoc Lunadoc Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Een archief moet lang ter beschikking blijven, ook al veranderen bepaalde servers en computers. De interface is altijd op maat. Iedere KMO

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Wie zijn wij? De app wordt je aangeboden door Knab Verzekeren, een handelsnaam van Knab Advies en Bemiddeling N.V. Knab Verzekeren

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

3. Mappen en bestanden in de cloud

3. Mappen en bestanden in de cloud 75 3. Mappen en bestanden in de cloud U heeft tot nu toe gewerkt met het opslaan van uw bestanden op de harde schijf van uw computer. Echter er zijn ook diverse programma s en diensten waarmee u uw bestanden

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013 Escrow van SAAS en Cloud diensten. Marketingtechnisch niet meteen een lekkere zin om een nieuwsbrief mee te beginnen. Zeker drie woorden die nogal wat vragen oproepen. SAAS (software as a service) en Cloud

Nadere informatie

Cloud storage. Cloud storage 1/17

Cloud storage. Cloud storage 1/17 Cloud storage 1/17 Cloud storage Het internet wordt weleens voorgesteld als een wolk (Engels: cloud). En in die wolk kan je jouw gegevens bewaren. Maar waar worden die gegevens nu eigenlijk opgeslagen?

Nadere informatie

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013 Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC Marcel Maspaitella tools2 Cybersoek, 25 juni 2013 Onderwerpen n Synchronisatie n Email systemen n Outlook n Gmail IMAP in de praktijk n Overzetten van gegevens

Nadere informatie

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik.

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. Hosted Exchange Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. HOSTED EXCHANGE Hosted Exchange is een zakelijke oplossing waarmee u altijd beschikking heeft over uw e-mail, agenda en contactpersonen.

Nadere informatie

Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat

Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat Je eigen wolk binnen de Overlaat Geschreven door: Maurice Heeren Datum: 10-12-2014 Versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Toegang krijgen tot

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen

Papierloos Vergaderen Papierloos Vergaderen WHITE PAPER Uitleg over Papierloos Vergaderen Papierloos Vergaderen is een online platform voor vergadermanagement. Je kunt er alle documentenstromen rond vergaderingen mee beheren.

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

21-4-2015. Online Werkplek document

21-4-2015. Online Werkplek document 21-4-2015 Online Werkplek document 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving... 3 3 Hoe werkt het?... 3 4 Wat krijg ik bij een online werkplek?... 5 5 Hoe werkt het met opslag?... 5 6 Waar staat mijn data?... 6 7

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Wat is het? Wie zijn de aanbieders? Is het veilig? Wat kun je er mee? Robert K Bol PVGE Best

CLOUD COMPUTING. Wat is het? Wie zijn de aanbieders? Is het veilig? Wat kun je er mee? Robert K Bol PVGE Best CLOUD COMPUTING Wat is het? Wie zijn de aanbieders? Is het veilig? Wat kun je er mee? Robert K Bol PVGE Best Wat is Cloud computing? Computer proces op basis van gegevens opslag ergens in de wolken. Online

Nadere informatie

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. - adres. - Betalingsgegevens

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. -  adres. - Betalingsgegevens Onze Privacy Policy Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Website on Demand van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Stadsnaam onder nummer 01340455. Ongeautoriseerd

Nadere informatie

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder.

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder. Handleiding Gebruik Download Chrome voor de beste compatibiliteit Aanmelden link: http://www.omegabelgium.com/cms/ Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Inhoud Artikel 1 - Algemeen Artikel 2 - Definities Artikel 3 - Reseller van Livedrive Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants.

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants. Cloud Document Management & Secure Document Sharing Online documenten delen, archiveren en structureren voor werkgevers, werknemers en accountants. Online documenten delen, structureren en archiveren voor

Nadere informatie

Referentiecase. PNO Consultants econnect@work

Referentiecase. PNO Consultants econnect@work Referentiecase PNO Consultants econnect@work PNO Consultants was op zoek naar een oplossing om documenten en e-mails uniform op één centrale plaats op te slaan. Uiteindelijk zijn wij terecht gekomen bij

Nadere informatie

TYPISCHE KENMERKEN VAN EEN CLOUDDIENST

TYPISCHE KENMERKEN VAN EEN CLOUDDIENST TYPISCHE KENMERKEN VAN EEN CLOUDDIENST We hoeven niet meer met de poten in de klei te staan. Het is helemaal hip om met je hoofd in de wolken te zweven. Werken in de Cloud is normaal. Maar als je ooit

Nadere informatie

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht.

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht. Privacybeleid Zoek en Vind Algemeen Zoek en Vind maakt voor de exploitatie van haar website en diensten gebruik van persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker heeft Zoek

Nadere informatie

Extra Harde Schijf Online. Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013)

Extra Harde Schijf Online. Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013) Extra Harde Schijf Online Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De dienst Extra Harde Schijf Online... 4 2.1 Opslagruimte... 4 2.2 Documentenbeheer... 4 2.3 Documenten

Nadere informatie

ICT voorzieningen HU voor onderzoekers Deel 1: Opslag Waar laat je je data tijdens het onderzoek? Hoort bij proces Draaien project

ICT voorzieningen HU voor onderzoekers Deel 1: Opslag Waar laat je je data tijdens het onderzoek? Hoort bij proces Draaien project ICT voorzieningen HU voor onderzoekers Deel 1: Opslag Waar laat je je data tijdens het onderzoek? Hoort bij proces Draaien project Waar laat je je data* tijdens het onderzoek? (*voor hoeveelheden tot plusminus

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit: n.v.t.

Registratienummer collegebesluit: n.v.t. Gemeente Nieuwkoop Presidium Raadsvoorstel Portefeuillehouder: Presidium Opgesteld door: Petra van der Poel, griffie Besluitvormende vergadering: 24 maart 2016 Registratienummer collegebesluit: n.v.t.

Nadere informatie

In 5 stappen productiever met Office 365

In 5 stappen productiever met Office 365 In 5 stappen productiever met Office 365 Inleiding Met Office 365 van KPN beschik je altijd en overal over je zakelijke e-mail, agenda en documenten. Programma s als Excel, Word, PowerPoint en OneNote

Nadere informatie

Digitaal Salarisspecificatie verstrekken (ook voor op de smartphone)

Digitaal Salarisspecificatie verstrekken (ook voor op de smartphone) Digitaal Salarisspecificatie verstrekken (ook voor op de smartphone) Wilt u digitaal salarisspecificaties verstrekken die automatisch bij uw werknemer op de computer en/of op de smartphone komen? Dat kan

Nadere informatie

Handleiding toegang geven tot uw Dropbox en installatie Dropbox op PC

Handleiding toegang geven tot uw Dropbox en installatie Dropbox op PC Handleiding toegang geven tot uw Dropbox en installatie Dropbox op PC info@sendin.nl Inleiding Zelfs als u geen ipad of andere tabletcomputer heeft kunt u de digitale documenten die gebruikt worden bij

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

HNW010 en Alfresco. Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam

HNW010 en Alfresco. Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam HNW010 en Alfresco Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam stafafdeling inspectie Stadsarchief Rotterdam oktober 2012 HNW010 doc.loods 965177 1/8 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

App Voorwaarden. Gebruiksvoorwaarden. Artikel 000-00.1504 Datum 1 juli 2015

App Voorwaarden. Gebruiksvoorwaarden. Artikel 000-00.1504 Datum 1 juli 2015 App Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Artikel 000-00.1504 Datum 1 juli 2015 Inhoud pagina 1 Algemeen 3 2 Definities 3 3 Gebruik van de App 3 4 Kosten 4 5 Zorgvuldig gebruik van de App 4 6 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Bijlage 1. Conformiteitenoverzicht

Bijlage 1. Conformiteitenoverzicht Bijlage 1. Conformiteitenoverzicht Toelichting kolommen: E: eis. Aan een eis dient u te voldoen. Hierop zijn alleen de antwoorden JA of NEE mogelijk. Het niet voldoen aan een eis betekent dat uw aanbieding

Nadere informatie

Office 365 versus Online Werkplek

Office 365 versus Online Werkplek Office 365 versus Online Werkplek Datum: 4 juni 2017 Versie: 1.0 2017 Kology Kology Huis ter Heideweg 58 3705 LZ Zeist T. +31 30 890 48 50 E. info@kology.nl W. www.kology.nl Inhoudsopgave 1 Wat is Microsoft

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving White paper Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving Inleiding Simac Archief Services Simac Archief Services bestaat uit een tweetal verschillende diensten die uiteraard te combineren zijn

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik doe mijn administratie

Inhoud. Mijn leven. ik doe mijn administratie Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Administratie... 4 Hoofdstuk 2 Bewaren... 6 Hoofdstuk 3 Sorteren... 8 Hoofdstuk 4 Post... 10 Hoofdstuk 5 Doen... 12 Hoofdstuk 6 Formulier... 14 Hoofdstuk 7 Hulp... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Overigens kunt u de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid Digitaal Hypotheekoverzicht ook altijd raadplegen in de portaal.

Overigens kunt u de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid Digitaal Hypotheekoverzicht ook altijd raadplegen in de portaal. Gebruiksvoorwaarden - Digitaal Hypotheekoverzicht Waarom is het belangrijk dat u dit goed leest? Het Digitaal Hypotheekoverzicht is het nieuwe online portaal van BNP Paribas waarmee u inzicht krijgt in

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens

A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens Pagina 1 van 1 Vragenlijst van de Commissie Archief en Documentatie NGK 1 1 1 1 0 *Vereist A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens Toelichting: 1) deze gegevens zijn benodigd voor contact vanuit onze Commissie,

Nadere informatie

U Word je eigen Chief Paperless Officer (CPO)

U Word je eigen Chief Paperless Officer (CPO) 1 U Word je eigen Chief Paperless Officer (CPO) Alles wat je moet weten om papierloos te kunnen werken met je ipad Een ipad is een ideaal instrument om papierloos, of in ieder geval papierarm, te werken.

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 7 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 7 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 7 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Website bij het boek... 8 Toets uw kennis... 8 Voor

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Privacyverklaring Amsio BV

Privacyverklaring Amsio BV Privacyverklaring Amsio BV Via de website en de diensten van hostingbedrijf Amsio BV (www.amsio.com en www.netwerkstatus.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Amsio bv

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden.

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. Documentnummer: 1.0 Datum: 4-1-2016 Auteur: SANDER MAES Rompertdreef 1b 5233 ED s-hertogenbosch Postbus 86

Nadere informatie

Office 365 voor leerlingen

Office 365 voor leerlingen Office 365 voor leerlingen Inleiding Elke leerling van onze school heeft de beschikking over een Office 365 account. Vanaf nu kun je op elke computer ter wereld gebruik maken van Office 365, zolang deze

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Via de website www.solvo.nl en de applicatie (app) van Solvo B.V. (hierna: Solvo ) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Solvo vindt

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

www.invallersonline.nl

www.invallersonline.nl Speciaal ontwikkeld voor scholenverenigingen! Geen verouderde, onoverzichtelijke en tijdrovende papieren lijsten met invallers meer, maar alles digitaal en altijd up-to-date. www.invallersonline.nl Informatiebrochure

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer.

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Artikel 1 0900 servicenummer 1.1 Wanneer u belt naar ons 0900 servicenummer,

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project laat ik zien wat de voor en nadelen zijn van werken in de Cloud. Ook laat ik zien hoe je met Google Drive kunt werken een totale beschrijving van aanmelden tot gebruiken en instaleren.

Nadere informatie

Websites & webapplicaties

Websites & webapplicaties Websites & webapplicaties Full service support Bij Studio Projectie bieden we full service contracten voor onze klanten. We zorgen voor de hosting van je website én bieden support waar nodig. Heb je een

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen 2 TAX Onze organisatie is inmiddels een decennium geleden begonnen met het ontwikkelen van geautomatiseerde hulpmiddelen in het kader van

Nadere informatie

Fast Close Manager Factsheet versie 2016

Fast Close Manager Factsheet versie 2016 Fast Close Manager Factsheet versie 2016 Procesbeheer voor alle financiële processen inclusief elektronisch balansdossier FastCloseManager is gemaakt voor financials die hun processen op een eenvoudige

Nadere informatie

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG?

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? HJGGV HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? Dé kwaliteitscyclus voor onderwijsteams in het MBO Heb je genoeg geleerd vandaag? Heb je genoeg geleerd vandaag? Merk je dat docenten aan de slag gegaan zijn met jullie

Nadere informatie

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Infrastructure Services the way we do it Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Capgemini doet met Clair waar de markt al jaren om vraagt; het biedt een Europees alternatief

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementen

Algemene voorwaarden abonnementen Algemene voorwaarden abonnementen 0900-8845 is een handelsnaam van AXS ict diensten BV, gevestigd te Capelle aan den IJssel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24317113. Op alle diensten

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer: Sector: Interne Dienstverlening Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. Instemmen met de invoering van ipad Tablet computers

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING Falco, Goan & Wouter CURSUSAVOND. Teach-IT

CLOUD COMPUTING Falco, Goan & Wouter CURSUSAVOND. Teach-IT CLOUD COMPUTING Falco, Goan & Wouter CURSUSAVOND Teach-IT 1. INHOUDSTAFEL 1. INHOUDSTAFEL 1 2. Inleiding 3 2.1. Wat is een Cloud? 3 2.2. Voordelen? 3 2.3. Nadelen? 4 2.4. Wie gebruikt voornamelijk clouds?

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster November 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemeen... 3 Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen... 3 Artikel 3 Licenties en modules... 3 Artikel 4 - Prijs... 4 Artikel

Nadere informatie

DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails

DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen:

Nadere informatie

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Versie 21 april 2017 Er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden als het gaat om het delen van bestanden en foto s met anderen, waarbij

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 1 van 13 OGD ict-diensten Inhoud Wat is onedrive for Business?... 3 Werken met onedrive for Business... 4 Inloggen:... 4 Nieuwe bestanden aanmaken:... 4 Bestanden openen

Nadere informatie