Frans van der Geest HANDBOEK INDESIGN CC 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Frans van der Geest HANDBOEK INDESIGN CC 2015"

Transcriptie

1 Frans van der Geest HANDBOEK INDESIGN CC 2015

2

3 INDESIGN CC 2015 t/m CC oktober 2015 release

4 ISBN: NUR: 991 Trefwoorden: InDesign, CC, CC 2014, CC 2015, dtp Auteur: Opmaak: Omslagontwerp en -illustraties: Frans van der Geest Frans van der Geest DTP & Graphic Design Frans van der Geest Uitgegeven door Frans van der Geest DTP & Graphic Design, Oegstgeest Copyright 2013 / 2014 / 2015 / 2016 Frans van der Geest Dit e-boek is voorzien van een verborgen, persoonlijk watermerk. Het verspreiden of openbaar maken van dit e-boek is niet toegestaan Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden. Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave. Dit boek is geheel opgemaakt in Adobe InDesign CC op een Apple Mac BELANGRIJKE OPMERKING Wanneer in dit boek methodes en programma s worden vermeld, gebeurt dit zonder inachtneming van patenten, aangezien ze voor amateur- en studiedoeleinden dienen. Alle informatie in dit boek werd door de auteur met de grootste zorgvuldigheid verzameld respectievelijk samengesteld. Toch zijn fouten niet helemaal uit te sluiten. Frans van der Geest neemt daarom noch garantie, noch juridische verantwoordelijkheid of enige andere vorm van aansprakelijkheid op zich voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer u eventuele fouten tegenkomt, zijn de auteur dankbaar wanneer u deze aan hen doorgeeft. Wij wijzen er verder op dat de in het boek genoemde soft- en hardwarebenamingen en merknamen van de desbetreffende firma s over het algemeen door fabrieksmerken, handelsmerken of patentrecht beschermd zijn.

5 Inhoud Voorwoord Jan Ris...15 Een woord van dank...16 Over de auteur...17 Over dit boek...18 Inhoud 01 Werkruimte InDesign Creative Cloud...21 Adobe Application Manager gebruiken...22 Werkruimte...23 Deelvensters...24 Deelvensters aanpassen...25 Deelvensters groeperen...26 Weergave van deelvensters...28 Deelvenstermenu...29 Menu s aanpassen...30 Contextmenu s...31 Sneltoetsen aanpassen...32 Werkruimte bewaren...34 Bruikbare voorkeuren...36 Voorkeuren InDesign Gereedschappen en Regelpaneel...41 Regelpaneel aanpassen...44 Helpfunctie...45 Nieuwe functies InDesign CC 2014/ InDesign aanpassen met plug-ins...46 Adobe Exchange (Invoegtoepassingen) Documenten Nieuw document aanmaken...49 Hulplijnen...52 Liniaal nulpunt...52 Kolomhulplijnen...53 Liniaalhulplijnen...53 Extra opties voor hulplijnen...55 Documentraster...56 Marges aanpassen...58 Pagina's invoegen...58 Navigeren: pagina's...59 Navigeren: weergave...62 Document opslaan...64 Oudere versies InDesign

6 03 Tekst Maatsystemen...66 Maten van lettertypes (fonts)...66 Basislijn...66 Regelafstand...66 Tekstkaders...67 Tekstselectie...70 Tekstoverloop...71 Tekenopmaak...73 Lettertype, corpsgrootte...73 Aan-/afspatiëren letterpaar...73 Tekst verticaal schalen...74 Verschuif basislijn...74 Regelafstand...74 Aan-/afspatiëren selectie...75 Tekst horizontaal schalen en schuintrekken...75 Taalinstelling selecteren...75 Kapitalen, kleinkapitalen,...76 super/subscript...76 Ligaturen...76 Niet afbreken selectie...76 Onderstrepen en doorhalen...76 OpenType...78 Alineaopmaak...81 Uitlijning...81 Inspringen en afstand...82 Initialen...83 Woordafbreking...83 Uitlijnen op basislijnraster...84 Extra alineaopmaak...85 Woordafbreking...85 Uitvulling...85 Alinealijnen...87 Opties bijeenhouden...88 Tekstbestand plaatsen...89 Automatisch tekst plaatsen vanaf versie CS Primair tekstkader...92 Tekstkaders verbinden...95 Tekst plaatsen zonder primair tekstkader...95 Automatische tekstdoorloop...95 Halfautomatische tekstdoorloop...96 Kaders wissen en invoegen...97 Tekstverbindingen verbreken...98 Tekstverbindingen bij tekstkaders met inhoud...99 Grootte tekstkaders automatisch aanpassen Werken met tekstkolommen Meerdere bestanden plaatsen Ontbrekende lettertypen Lettertypen installeren Document Fonts Soorten lettertypen Handboek InDesign CC 2015 Inhoud

7 04 Tekststijlen Werken met Stijlen Alineastijlen Basisalinea (Basis)alineastijl aanpassen Nieuwe alineastijl maken Algemeen Standaard tekenopmaak Geavanceerde tekenopmaak Inspringingen en afstand Tabs Initialen en Geneste stijlen Opsommingstekens en nummering Alinealijnen Opties bijeenhouden Woordafbreking Uitvulling Meerdere kolommen GREP-Stijl Exportlabels Tekenkleur OpenType Opties voor onderstrepen en doorhalen Alineastijlen toepassen Lokale opmaak: plusteken Lokale opmaak: alineastijl herdefiniëren Koppeling met stijl verbreken: [Geen alineastijl] Stijlgroep Alineastijlen kopiëren of wissen Alineastijlen laden Alineastijl 'met volgende' toepassen Tekenstijlen Tekenstijlen maken en toepassen Stijlen maken van selectie Lettertypen vervangen en stijlen aanpassen Ongebruikte stijlen verwijderen Geneste stijlen Geneste stijlen herhalen Alineastijlen met GREP Geneste stijl op eerste regel GREP in plaats van een Geneste stijl Inhoud 05 Tekst extra Speciale tekens en glyphs Speciale spaties

8 Verborgen tekens Spellingcontrole Dynamische spellingcontrole Autocorrectie Woordenboek Tekst zoeken en wijzigen Glyphs GREP Artikel: hangende leestekens Kapitaal en onderkast Voetnoten Voetnoot verwijderen Notities Technieken combineren Tekstwijzigingen bijhouden Objecten Kadervormen Afgeronde hoeken Rechthoekkader of rechthoek? Rastergereedschappen Rasters slepen met geladen cursor Tussenruimtegereedschap Kaders aanpassen Kaders transformeren Referentiepunt zetten voor transformeren Roteren Schuintrekken Schalen Schalen met Schaalgereedschap Roteren met Rotatiegereedschap Vrije transformatie Transformeren menu Objecten kopiëren Meerdere objecten selecteren Objecten groeperen Objecten in een groep selecteren Objecten schikken: bovenop en onderop Plakken in Objecten uitlijnen Objecten uitlijnen ten opzichte van elkaar Lijnen Eigen lijnstijlen Objecten vergrendelen Slimme hulplijnen Voorkeuren slimme hulplijnen Handboek InDesign CC 2015 Inhoud

9 07 Afbeeldingen Bestandsoorten (bestandsformaat) JPEG PSD TIFF EPS (bitmap) AI EPS (vector) PDF Afbeelding plaatsen Plaatsen door slepen Meerdere bestanden plaatsen Afbeeldingen schalen en aanpassen Aanpassen voorinstellingen Afbeelding bijsnijden Afbeelding verplaatsen in kader Afbeelding en kader schalen Afbeelding in kader schalen Schaal en resolutie Transformeren: totalen? Snel roteren en spiegelen Plakken in: nesten Vrijstaande afbeeldingen In InDesign vrijstaand maken Uitknippad naar kader converteren Tekstomloop Tekstomloop om vrijstaande afbeelding Tekstomloop uitzetten voor een bepaald tekstkader Tekstomloop handmatig aanpassen Koppelingen Opnieuw koppelen Koppeling bijwerken Origineel bewerken Afbeelding insluiten in een InDesign-document Extra opties in deelvenster Koppelingen Afbeeldingsopties Importopties TIFF en PSD AI en PDF EPS (vector/bitmap) Contact sheet Bridge Loep (inzoomen) Bestanden waarderen Bestanden zoeken in Bridge Bewerkingen vanuit Bridge Metagegevens automatisch plaatsen bij afbeelding Mini Bridge InDesign-bestanden plaatsen QR-Codes Inhoud 7

10 08 Kleur Kleurmodellen RGB (Additief) CMYK Proceskleuren (Subtractief) Steunkleuren Lab Kleurscheidingen Kleuren aanmaken Stalen aanmaken Proceskleur aanmaken Kleur toepassen Tintstaal aanmaken Verloopstaal aanmaken Verloopstalen toepassen Pipetgereedschap Kleuren uit afbeeldingen selecteren Kenmerken kopiëren Mogelijkheden voor steunkleuren Gemengde inkten Steunkleur naar proceskleur omzetten Grijswaarden-TIFF inkleuren met steunkleur Stalen verwijderen, bewaren en laden Stalen verwijderen Stalen bewaren Stalen laden Ongebruikte kleuren verwijderen Naamloze kleuren toevoegen Kleuren overvullen en overdrukken Overvullen: trapping Kleuren overdrukken Vernis en overdruk Kleurscheidingen op beeldscherm voorvertonen Kleurbeheer (colour management) Lab RGB naar CMYK Profielen Samenvattend: Profielen gebruiken Profielen in Photoshop Profielen instellen via Bridge Profielen instellen in InDesign Renderingintentie (conversieoptie) Softproof op beeldscherm Kleurinstellingen afbeelding Profiel toewijzen en converteren voor een InDesign-document Kuler / Adobe Color thema s Kleurbeheer Workflow Handboek InDesign CC 2015 Inhoud

11 09 Pagina s & Layout Pagina's invoegen Pagina's verplaatsen Stramienpagina's Stramienpagina bewerken Stramienen kopiëren (dupliceren) Stramienen verwijderen Stramien baseren op ander stramien Stramien toepassen op documentpagina's Stramienitems verbergen Bestaande documentpagina als stramien gebruiken Stramienitems bewerken op documentpagina's Objecten scheiden van stramien Lokale wijzigingen weer ongedaan maken Automatische paginanummers Paginanummering aanpassen Beginnen op een linkerpagina Stramienpagina's laden uit andere InDesign-documenten Slim tekst plaatsen Tekstomloop van objecten op stramienpagina's Layout aanpassen met een primair tekstkader Layout aanpassen zonder primair tekstkader Verschillende Pagina-formaten in een document gebruiken Bestaand formaat wijzigen Rug maken voor omslagen Alternatieve layouts & Vloeiende layout Conveyer Alternatieve layout maken Vloeiende layout Vloeiende layout: Schalen Vloeiende layout: Opnieuw centreren Vloeiende layout: Op hulplijn gebaseerd Vloeiende layout: Op object gebaseerd Vloeiende layout-regels via een stramienpagina instellen Vloeiende layout-regels testen Inhoud 10 Tabs & Tabellen Tabs Tabs plaatsen Uitvultab Rechts uitlijnende tab Tabs herhalen Uitlijnen op teken Tabs wissen Links inspringen en eerste regel inspringen

12 Tabs gebruiken voor formulieren Tabellen Tekst converteren naar tabel Tabelopties Tabelhoogte en -breedte aanpassen Selecteren van cellen, rijen of kolommen Cellen samenvoegen of splitsen Tekst in tabel vormgeven Tabel vormgeven Kolommen en rijen evenredig verdelen Wisselende rij- en kolomlijnen Wisselende vullingen Kop- en voettekstregels Celopties Afbeelding in een cel plaatsen Kolommen en rijen verplaatsen Afgeronde hoeken maken Een nieuwe tabel aanmaken Getallen uitlijnen in een cel Opmaakstijlen voor tabellen Celstijlen Tabelstijlen Gegevens knippen en plakken Excel-tabellen Excel-bestanden koppelen Tekstopmaak met Tabellen Tabellen op z'n kant: Pagina's roteren Sneltoetsen tabel Lagen Lagen Nieuwe laag aanmaken Laagopties Objecten op laag plaatsen Lagen verwijderen Lagen kopiëren Lagen samenvoegen Stapel versus Lagen Objecten in een groep plaatsen via het lagen-deelvenster Lagen behouden bij plakken Lagen in PDF behouden Effecten & Objectstijlen Transparantie Slagschaduw Overvloeien Isoleer overvloei en Groep uitnemen Handboek InDesign CC 2015 Inhoud

13 Andere effecten Transparantie in Photoshop Opties voor effecten Objectstijlen Standaard objectstijlen Nieuwe objectstijl aanmaken Objectstijlen combineren met tekststijlen Opmaak zoeken en vervangen Objectstijlen zoeken en vervangen Opmaak zoeken en wijzigen zonder objectstijl Inhoud 13 Paden Tekenen met het Pengereedschap Ankerpunten omzetten Ankerpunt toevoegen en verwijderen Tekenen met het Potlood Ankerpunten weggummen Schaargereedschap Pathfinder Tekst op een pad Lettercontouren Pathfinder en Lettercontouren Lange documenten Lijsten Inhoudsopgave Genummerde lijsten Paragraafnummering Genummerde opsommingen Opnieuw beginnen met de nummering Opsommingen met symbolen Lijsten met opsommingstekens naar tekst converteren Vragenlijsten met opsommingstekens maken Variabelen Doorlopende koptekst Indexeren Indexverwijzing toevoegen Kruisverwijzingen Subverwijzing (tweede niveau) Verwijzingen aanpassen Verwijzingen verwijderen Index genereren Voorwaardelijke tekst Kruisverwijzingen Kruisverwijzing invoegen Verwijzen naar een tekstanker Verwijzen naar een deel van een paragraaf

14 Verwijzingen bijwerken Boekbestanden Boek wijzigen Paginering Synchroniseren Boek afdrukken, preflight, PDF-export en pakket maken Verankerde objecten Positie van verankerde objecten Aangepaste positie verankerde objecten Verankerde objecten met objectstijl Verankerde objecten slepen Geavanceerd gebruik van objectstijlen voor verankerde objecten.437 Gegevenssamenvoeging Afbeeldingen in Gegevens samenvoeging gebruiken Seriebrieven maken met gegevenssamenvoeging Bibliotheken (lokaal en Creative Cloud) Snippers (snippets) Metagegevens Scripts Uitvoer Afdrukken en exporteren: uitvoer Transparantie afdrukken Voorinstellingen Afvlakker Afvlakken voorvertonen Vier simpele regels voor transparantie Boekje afdrukken Preflight Open InDesign-bestanden aanleveren PDF PDF/X-1a PDF/X PDF/X Certified PDF (cpdf) Exporteren als PDF EPUB (Herschikbaar) Exportopties EPUB (herschikbaar) Artikelen Exportopties voor Objecten EPUB (Vaste Layout) Overige exportopties Adobe InDesign Tagged Text Alleen tekst EPS Incopy-document InDesign IDML JPEG en PNG Rich Text Format Handboek InDesign CC 2015 Inhoud

15 XML XML nader bekeken: een voorbeeld Afbeeldingen in XML Tabellen in XML labelen (taggen) Exporteren naar HTML Tags en klassen Exportopties Postscript-bestand Grijswaarden-PDF maken Een PDF geschaald exporteren Achtergrondtaken Inhoud 16 Digitaal publiceren Interactieve PDF Hyperlinks Media Knoppen Bladwijzers Paginaovergangen Invulbare formulieren maken voor PDF Knopacties voor formulieren Invulvolgorde Animaties, SWF en Flash Animaties wijzigen en voorvertonen Knoppen, popups en remote rollovers maken Rollover variant Flash voor verdere bewerking Exporteren naar Interactieve PDF Digital Publishing Suite of Digital Publishing Solution? Digital Publishing Suite in InDesign t/m CC InDesign-documenten opzetten voor de ipad Mappenstructuur maken voor de bestanden Layout maken in InDesign Interactiviteit toevoegen aan het document met Folio Overlays Hyperlinks toevoegen Presentaties graden-beelden Geluid (Audio) Panorama Video Webweergave (HTML) Pannen en Zoomen Kaders waarin je kunt scrollen: schuifbaar frame Folio's maken met Folio Builder voor publicatie (CC 2014) Meerdere artikelen tegelijkertijd toevoegen HTML-pagina's importeren PDF-bestanden opnemen in een folio

16 Gewijzigde bestanden bijwerken in de folio Details van de folio invullen Folio testen Folio publiceren in de Folio Producer De publicatie in Apple's itunes Store zetten Digital Publishing Solution: DPS InCopy InCopy De redacteur heeft wijzigingen gemaakt in de tekst Je maakt wijzigingen in de opmaak in InDesign De redacteur heeft wijzigingen gemaakt in de tekst Zonder Toewijzingen: Met Toewijzingen: Standaard InCopy-workflow InCopy-tekstbestanden Gebruiker Koppelingen InCopy-tekstbestanden bewerken in InDesign: uit- en inchecken Teksten worden bewerkt in InCopy Bijwerken Tekst ontkoppelen: uit de workflow halen Workflow met Toewijzingen Toewijzing maken Ontbrekende koppelingen Snel InCopy-tekst exporteren en toewijzing maken Toewijzingspakket voor ftp en Afbeeldingen exporteren naar InCopy Index 572 InDesign CC 2014 Oktober release 580 Verbeteringen voor Fixed Layout epub (Vaste Layout) Kleurgroepen en pipet Kuler? Adobe Color-thema s! HEX en kleuren sampelen buiten InDesign InDesign CC 2015 augustus release Handboek InDesign CC 2015 Voorwoord

17 Voorwoord Jan Ris Lectori digitali salutem Van harte gefeliciteerd met de aankoop van deze digitale uitgave van dit prachtige boek als epdf en, voor het eerst, als EPUB. U hebt de meest complete en veelzijdige gids in de Nederlandse taal gekocht over Adobe InDesign CC, editie Voorwoord Voor dit handboek InDesign CC 2014/2015 moest Frans weer hele stukken herschrijven en onderwerpen toevoegen, omdat Adobe voor de nieuwste versie van InDesign veel heeft veranderd en toegevoegd aan de software. Dit is de achtste versie van dit boek en het behandelt de elfde versie van InDesign. We zijn inmiddels gewend aan de aankoop van Adobe-software vanuit de Creative Cloud. Nieuwe functies bereiken de gebruiker voortaan in een bijna continue stroom van kleine en grote updates. Schrijver Frans van der Geest is naast boekauteur ook InDesign-tester voor Adobe. Dat kost hem heel wat uren testen en dat gebeurt lang voordat de software verkocht kan worden. Frans rapporteert mankementen in de software aan de ontwikkelaars bij Adobe, die hierdoor de software kunnen verbeteren. Je moet wel zwaar verslaafd aan InDesign zijn, om onbezoldigd zoveel tijd in de vervolmaking ervan te willen steken. Die verslaving levert Frans echter wel weer diepgaande InDesign-kennis op, die hij via dit boek deelt met z n lezerspubliek. Ook in dit digitale, maar lijvige boek wordt naast de meer traditionele printgerichte techniek veel aandacht besteed aan de creatie van interactiviteit, formulieropmaak, Digital Publishing Suite en EPUB. Let op de overzichtelijke Compact & Snel-pagina s, waarin met bondige tekst en veel plaatjes de essentie van elk lemma wordt uitgelegd. En in de handige vluchtkolommen op de pagina s herken je de ware trainer, bij het gebruik van achtergrondinfo en steekwoorden. Typisch de wijze waarop de ervaren verteller je onvermoeibaar blijft bestoken met informatie. Jan Ris Trainer en mede-eigenaar van First Center in Almere Schrijft artikelen over dtp en techniek in Publish en af en toe een boek 15

18 Een woord van dank...wat ooit begon als een enkele hand-out tijdens mijn trainingen resulteerde een paar jaar geleden in mijn eerste complete boek over InDesign... Dat zijn de woorden waarmee ik elk InDesign boek van mijn hand mee begin, om mijzelf daar aan te herinneren bij een alweer dikker boek. Nu zijn we alweer aanbeland bij versie 10 van InDesign, oftewel CC 2014: InDesign Creative Cloud, tweede versie uitgekomen in Alle software van Adobe is te leasen met een abonnement, een abonnement waarbij je alle software van Adobe voor één prijs kunt gebruiken. En twee jaar geleden was daar opeens de Apple ipad en andere tablets. Snel kwam Adobe met een oplossing voor het maken van interactieve documenten op de ipad: de Adobe Digital Publishing Suite (dps). En Flash, waar zo de nadruk op lag in CS5 is op zijn retour en HTML5 is de nieuwe koning. Natuurlijk gaat dit boek dieper in op al die mogelijkheden van digitaal publiceren, er is een heel hoofdstuk aan gewijd in dit Handboek InDesign CC met vele nieuwe voorbeelden. Maar de ontwikkelingen gaan snel. Zo werd DPS bijna elke twee maanden van een update voorzien met nieuwe mogelijkheden maar sinds 2015 is er een nieuwe DPS waar de S voor Solution staat welke niet meer met Foliobestanden werkt in CC Daarentegen is het nu mogelijk om Fixed Layout epubs te maken met volle interactiviteit en animaties en deze zelfs op het web te publiceren! Meer dan ooit is het zaak om bij te blijven voor vormgevers! Dit Handboek InDesign CC is de stand van zaken herfst Blijf je op de hoogte stellen van alle nieuwe ontwikkelingen door mijn blog regelmatig te lezen: Natuurlijk ook dit keer dank aan mijn vrouw die wederom bergen papier heeft gelezen (en wederom op veel foto s in dit boek weer is te zien!). Mijn dank gaat ook uit naar allen die mij geholpen hebben met publiciteit en mogelijkheden: de InDesign User Group NL (Guy, Gabriel), de jongens van DTPtools (Jan Macuch), Adobe Nederland (Ton) en uiteraard Jan Ris voor het schrijven van het voorwoord. Ik wens jullie allen veel leesplezier, het was wederom een plezier om dit boek te maken! Frans van der Geest Oegstgeest, 29 september Handboek InDesign CC 2015 Over de auteur

19 Over de auteur Frans van der Geest werkt als freelance vormgever en -trainer voor bedrijven en opleidingscentra. Hij verzorgde de opmaak van wetenschappelijke publicaties en van vele vertalingen voor Philips Medical, Ericsson en Scania. Als freelance vormgever ontwerpt hij jaarverslagen, zoals voor Zorg en Zekerheid, een grote verzekeraar in Leiden en omgeving. Daarnaast stond hij in voor de huisstijlen van Escape computers en SCS Statistical Consultancy & Support. Als trainer heeft Frans van der Geest meegewerkt aan de omschakeling naar een PDF workflow met InDesign en Photoshop voor uitgeverij Sanoma in opdracht van First Center. De trainingen InDesign werden gegeven aan vormgevers van tijdschriften als Flair, Kijk, Cosmo, AutoWeek, Donald Duck, Margriet, Yes, Playboy en Beaumonde. De opleidingscentra waar hij voor werkt zijn onder meer Opatel Opleidingen, Competence Factory en First Center. Daarnaast was de auteur gastdocent aan de vakgroep Journalistiek voor de Hoge School Utrecht en is hij bétatester voor Adobe. Kijk ook op: Frans van der Geest is Adobe Partner, Adobe Influencer en Adobe Community Expert 17

20 Over dit boek Dit boek, Handboek InDesign CC 2014 bestaat uit zestien hoofdstukken die je in logische volgorde kunt lezen. Hoewel het boek zo is opgezet dat het achter elkaar lezen van de hoofdstukken een logische opbouw biedt over het werken met InDesign, is elk hoofdstuk voor de meer ervaren InDesigngebruiker natuurlijk ook als naslag te lezen. Daarvoor zijn meerdere zogenaamde Compact & Snel pagina s opgenomen in elk hoofdstuk die een overzicht geven van de functies die in het hoofdstuk zelf nader worden toegelicht. In dit boek worden de volgende conventies gebruikt: Menukeuzen worden weergegeven als: Bewerken / Spelling / Spellingcontrole Opties in dialoogvensters worden weergegeven als: Pagina s naast elkaar Sneltoetsen worden weergegeven als: B K : N Dit betekent: houd de toetsen Command (Mac)/Control (pc) én de toets Option (Mac)/Alt (pc) én de toets Shift ingedrukt en toets N. Bij sneltoetsen wordt altijd eerst het symbool van de toets op het Apple Mac-toetsenbord weergegeven, gevolgd door de toets op een pc-toetsenbord. Wanneer in de tekst sprake is van een Return, betekent dit de toets Return (Mac) of de toets Enter (pc) op het gewone deel van het toetsenbord (F). Is er in de tekst sprake van een Enter, dan wordt de toets Enter op het numerieke deel van het toetsenbord bedoeld (Mac en pc ;). 18 Handboek InDesign CC 2015 Over dit boek

Frans van der Geest HANDBOEK INDESIGN CS6

Frans van der Geest HANDBOEK INDESIGN CS6 Frans van der Geest HANDBOEK INDESIGN CS6 INDESIGN CS6 CS6 INDESIGN ISBN: 978 90 430 2653 6 (ebook) NUR: 991 Trefwoorden: InDesign, CS6, dtp Dit is een uitgave van Pearson Benelux B.V. Postbus 75598, 1070

Nadere informatie

Publicaties ontwikkelen met InDesign CC (2014)

Publicaties ontwikkelen met InDesign CC (2014) Publicaties ontwikkelen met InDesign CC (2014) HA-8614-02 Specialisatiejaar Business Support (Kantooradministratie en gegevensbeheer) Martine De Belder Werkgroep Handel 2015 Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Nadere informatie

Frans van der Geest HANDBOEK INDESIGN CC 2018

Frans van der Geest HANDBOEK INDESIGN CC 2018 Frans van der Geest HANDBOEK INDESIGN CC 2018 INDESIGN CC CC INDESIGN 2018 ISBN: 978 90 809 0199 5 NUR: 991 Trefwoorden: InDesign, CC, CC 2018, dtp Auteur: Opmaak: Omslagontwerp en -illustraties: Frans

Nadere informatie

Inleiding 11. Over de auteur 13 Wat heeft u verder nodig? 14 Systeemvereisten 14 InDesign aanschaffen Starten met InDesign 15

Inleiding 11. Over de auteur 13 Wat heeft u verder nodig? 14 Systeemvereisten 14 InDesign aanschaffen Starten met InDesign 15 Inhoud Inleiding 11 Over de auteur 13 Wat heeft u verder nodig? 14 Systeemvereisten 14 InDesign aanschaffen 14 1 Starten met InDesign 15 1.1 Voorkeuren resetten 16 1.2 Beginnen 17 1.3 De werkruimte 18

Nadere informatie

Frans van der Geest HANDBOEK INDESIGN CC 2015.4

Frans van der Geest HANDBOEK INDESIGN CC 2015.4 Frans van der Geest HANDBOEK INDESIGN CC 2015.4 INDESIGN CC 2015 INDESIGN CC t/m CC 2015.4 juni 2016 release ISBN: 978 90 809 0190 2 NUR: 991 Trefwoorden: InDesign, CC, CC 2014, CC 2015, dtp Auteur: Opmaak:

Nadere informatie

3 Hoofdstuk 03: Werken met afbeeldingen

3 Hoofdstuk 03: Werken met afbeeldingen 1 Hoofdstuk 01: Inleiding Werkomgeving verkennen Werken met lagen 2 Hoofdstuk 02: Een nieuw document maken en werken met kaders 1 Een nieuw document maken Voorinstellingen opslaan, gebruiken, verwijderen

Nadere informatie

Europees Computer Rijbewijs. Module 3. Word 2010. 2010 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2010 ISBN: 978 90 460 0609 2

Europees Computer Rijbewijs. Module 3. Word 2010. 2010 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2010 ISBN: 978 90 460 0609 2 Europees Computer Rijbewijs Module 3 Word 2010 2010 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2010 ISBN: 978 90 460 0609 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Europees Computer Rijbewijs. Module 3. Word 2007. 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2008 ISBN: 978 90 460 0491 3

Europees Computer Rijbewijs. Module 3. Word 2007. 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2008 ISBN: 978 90 460 0491 3 Europees Computer Rijbewijs Module 3 Word 2007 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2008 ISBN: 978 90 460 0491 3 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Visual Steps - Dit is de inhoudsopgave van de Visual Steps-titel Cursusboek MOS Word 2016 en 2013 Basis

Inhoudsopgave Visual Steps - Dit is de inhoudsopgave van de Visual Steps-titel Cursusboek MOS Word 2016 en 2013 Basis Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Blijf op de hoogte... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heb je nodig?... 10 Voorkennis... 11 Hoe werk je met dit boek?... 11 De schermafbeeldingen... 12 De website en aanvullende

Nadere informatie

Grafische Instructie. Adobe InDesign. Adobe Apple InDesig Tekstkaders stalen openen stijlen zoom corps plaatsaanduidingstekst document

Grafische Instructie. Adobe InDesign. Adobe Apple InDesig Tekstkaders stalen openen stijlen zoom corps plaatsaanduidingstekst document Drukwerk uitwerking Adobe Apple InDesig Tekstkaders stalen openen stijlen zoom corps plaatsaanduidingstekst document menu palletten muis aanwijzer dtp kleuren Copyright december 2014 Wytse Kloosterman

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Inleiding 11 Inhoudsopgave Inleiding 11 1. Starten met Word 13 1.1 Word starten 14 1.2 Het lint 15 1.3 Het lint aanpassen 16 1.4 Werkbalk Snelle toegang aanpassen 18 1.5 De liniaal 20 1.6 Miniwerkbalk 20 1.7 Livevoorbeeld

Nadere informatie

InDesign downloaden Adobe InDesign

InDesign downloaden Adobe InDesign InDesign downloaden Adobe InDesign is een desktop publishing-programma (DTP) voor het opmaken van pagina's voor drukwerk. Ga via Adobe.com/nl/downloads.html de proefversie downloaden. Allereerst meld je

Nadere informatie

Inhoud. 1 Vernieuwingen in InDesign CS5.5 en CS6.0 1

Inhoud. 1 Vernieuwingen in InDesign CS5.5 en CS6.0 1 Inhoud 1 Vernieuwingen in InDesign CS5.5 en CS6.0 1 Algemene verbeteringen 2 Export in IDML 2 Export naar grijswaarden PDF 2 Regels bijeenhouden 3 Objecten hergebruiken 3 Export naar PNG 4 Split window

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Inleiding 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Inleiding 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Inleiding 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Webbased 15 1.3 Alle voordelen op een rij 15 1.4 En nu? 16 1.5 Een Google Apps-account aanmaken 16 1.6 Inloggen 19 1.7 Test jezelf 21 2 Chrome-browser

Nadere informatie

MS Publisher. Module 0. tccbk00228. MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company

MS Publisher. Module 0. tccbk00228. MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company MS Publisher Module 0 tccbk00228 MS Publisher, versie 2000 (NL) Nummer: 228 (11062002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

7 stramienen. maken en gebruiken. Stramienen maken. Wat ken je na dit hoofdstuk? Tips en richtlijnen voor werken met stramienen

7 stramienen. maken en gebruiken. Stramienen maken. Wat ken je na dit hoofdstuk? Tips en richtlijnen voor werken met stramienen 7 stramienen maken en gebruiken Een stramien is te vergelijken met een achtergrond die je snel op een reeks pagina s kunt toepassen. Objecten in een stramien staan op alle pagina s Wat ken je na dit hoofdstuk?

Nadere informatie

Word 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

Word 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Gebruikersomgeving Word 2013 opstarten en afsluiten 7 Het lint gebruiken/beheren 9 Bewerkingen ongedaan maken, herstellen of herhalen 10 Verborgen opmaaksymbolen weergeven of verbergen 11 Het beeld in-

Nadere informatie

2.12 Een document opslaan als... 48 2.13 Oefeningen... 50 2.14 Achtergrondinformatie... 51 2.15 Tips... 54

2.12 Een document opslaan als... 48 2.13 Oefeningen... 50 2.14 Achtergrondinformatie... 51 2.15 Tips... 54 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 De website bij het boek... 11 Uw voorkennis... 11 Bonushoofdstukken... 12 Hoe werkt u met dit boek?...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 1-23 Muistechnieken... 1-23 Windows Verkenner... 1-24

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 1-23 Muistechnieken... 1-23 Windows Verkenner... 1-24 Module 1 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 1-9 Lint... 1-9 Backstage... 1-12 Knopafbeeldingen in het lint... 1-15 Werkbalk Snelle toegang... 1-15 Scherminfo... 1-15 Miniwerkbalk... 1-16

Nadere informatie

INHOUD. 1 Een thesis schrijven met Word VOORWOORD 9

INHOUD. 1 Een thesis schrijven met Word VOORWOORD 9 1 INHOUD VOORWOORD 9 1 INLEIDING 10 1.1 Voor wie is deze cursus bedoeld? 10 1.2 Doel en werkwijze 10 1.3 Vereisten 11 Voorkennis 11 Software en hardware 11 1.4 Hoe gebruikt u dit boek? 11 2 WORD/DTP 13

Nadere informatie

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Hieronder een overzicht van veelgebruikte sneltoetsen in Microsoft PowerPoint. Deze sneltoetsen zijn van toepassing in vrijwel alle versies, waaronder PowerPoint

Nadere informatie

INHOUDSTABEL PRESENTATIES OP MAC. geen specifieke voorkennis

INHOUDSTABEL PRESENTATIES OP MAC. geen specifieke voorkennis INHOUDSTABEL PRESENTATIES OP MAC TOELATINGSVOORWAARDEN Vereist: Aanbevolen: geen specifieke voorkennis kunnen werken met Mac OS Een presentatie beginnen Thema kiezen Formaat kiezen Het keynote-venster

Nadere informatie

Europees Computer Rijbewijs. Module 6

Europees Computer Rijbewijs. Module 6 Europees Computer Rijbewijs Module 6 met PowerPoint 2010 (UK) Presentaties 2011 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2011 ISBN: 978 90 460 0667 2 9 7 8 9 0 4 6 0 0 6 6 7 2 Alle

Nadere informatie

InDesign Opdrachten. InDesign Inleiding

InDesign Opdrachten. InDesign Inleiding InDesign Opdrachten Onderstaande opdrachten zijn individueel. Maak de volgende vier oefeningen in InDesign. Het ontwerpen van een pagina met foto en tekst. Het ontwerpen van een pagina met foto en tekst

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Beginners 2007. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Beginners 2007. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Beginners 2007 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-3-8 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave - 3

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave - 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Stations, mappen en bestanden 9 1.1 Naar de verkenner 9 1.1.1 Beeld 9 1.1.2 Het actieve station 10 1.2 Structuur van een station 11 1.2.1 Mappen en bestanden 11 1.2.2 Bestanden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Blijf op de hoogte 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heb je nodig? 10 Voorkennis 11 Hoe werk je met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Blijf op de hoogte 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heb je nodig? 10 Voorkennis 11 Hoe werk je met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Blijf op de hoogte... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heb je nodig?... 10 Voorkennis... 11 Hoe werk je met dit boek?... 11 De schermafbeeldingen... 12 De website en aanvullende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2013

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2013 Inhoudsopgave Ms Word 2013-1 INHOUDSOPGAVE Ms Word 2013 Inleiding... 11 Overzicht van de functietoetsen... 12 DEEL 1 Eenvoudige tekstverwerking... 13 1 Ms Word starten... 13 2 De schermonderdelen... 14

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2010

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2010 Inhoudsopgave Ms Word 2010-1 INHOUDSOPGAVE Ms Word 2010 Inleiding... 11 Overzicht van de functietoetsen... 12 DEEL 1 Eenvoudige tekstverwerking... 13 1 Ms Word starten... 13 2 De schermonderdelen... 14

Nadere informatie

Met de intuïtieve interface van InDesign CC kunt u op eenvoudige wijze uitdagende lay-outs maken zoals u hier ziet. Het is belangrijk dat u het

Met de intuïtieve interface van InDesign CC kunt u op eenvoudige wijze uitdagende lay-outs maken zoals u hier ziet. Het is belangrijk dat u het Met de intuïtieve interface van InDesign CC kunt u op eenvoudige wijze uitdagende lay-outs maken zoals u hier ziet. Het is belangrijk dat u het werkgebied van InDesign kent zodat u de krachtige mogelijkheden

Nadere informatie

INHOUDSTABEL FOTO S, TEKST EN MUZIEK OP MAC. geen specifieke voorkennis. kunnen werken met Mac OSXHOUD!

INHOUDSTABEL FOTO S, TEKST EN MUZIEK OP MAC. geen specifieke voorkennis. kunnen werken met Mac OSXHOUD! INHOUDSTABEL FOTO S, TEKST EN MUZIEK OP MAC TOELATINGSVOORWAARDEN Vereist: Aanbevolen: geen specifieke voorkennis kunnen werken met Mac OSXHOUD! IPHOTO Foto s importeren in de iphoto-bibliotheek Vanaf

Nadere informatie

Sneltoesten in PowerPoint 2016 voor Mac

Sneltoesten in PowerPoint 2016 voor Mac Sneltoesten in PowerPoint 2016 voor Mac U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen - een of meer toetsen die u op het toetsenbord indrukt om een taak te voltooien. Bijvoorbeeld, wanneer u met + P het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2007

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2007 INHOUDSOPGAVE Ms Word 2007 Inleiding... 11 Overzicht van de functietoetsen... 12 DEEL 1 Eenvoudige tekstverwerking... 13 1 Ms Word starten... 13 2 De schermonderdelen... 14 3 Opdrachten geven... 16 3.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave Photoshop voor iedereen, deel 1

Inhoudsopgave Photoshop voor iedereen, deel 1 Inhoudsopgave Photoshop voor iedereen, deel 1 1 Kennismaking met Photoshop 1.1 Inleiding: Doel en nut van Photoshop 1.2 Opstarten en afsluiten van Photoshop 1.3 De Photoshopomgeving 1.3.1 Titelbalk 1.3.2

Nadere informatie

Een boek opmaken in Word

Een boek opmaken in Word Een boek opmaken in Word Wilt u een boek opmaken in Word, dan geven wij u graag de onderstaande uitleg. Vaststellen lay out en witmarges Bij Probook Media kunt u boeken uitgeven in verschillenden formaten

Nadere informatie

2.14 Achtergrondinformatie... 51 2.15 Tips... 54

2.14 Achtergrondinformatie... 51 2.15 Tips... 54 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 De website bij het boek... 11 Uw voorkennis... 11 Bonushoofdstukken... 12 Hoe werkt u met dit boek?...

Nadere informatie

Word 2010 in 15 stappen

Word 2010 in 15 stappen Omschrijving Volledige progressieve training Word 2010 in 15 stappen (15 modules, 155 rubrieken) Duur 18:05 Inhoud 1. Leer Word kennen, vul een simpele tekst aan Leer Word kennen en voer uw eerste handelingen

Nadere informatie

Masterclass Colormanagement Transparantie. Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver. Adobe Certified Instructor - Print Specialist

Masterclass Colormanagement Transparantie. Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver. Adobe Certified Instructor - Print Specialist Deze masterclass wordt verzorgd door: Johan Kerver Adobe Certified Instructor - Print Specialist Directeur The b.v. Eindhoven www.result.builders.nl 1 Certified Training Centre AURAIA DM-screening 2 Waarom

Nadere informatie

FrontPage 2000. Websites voor iedereen

FrontPage 2000. Websites voor iedereen FrontPage 2000 Websites voor iedereen Andy Camps, 2001 Inhoud 2 Inhoud Inhoud...2 Woord vooraf...7 Hoe met deze cursus werken?...8 1. Proloog webtechno, rauwkost...9 1.1. Internetadres...9 1.1.1. Domein

Nadere informatie

Les 1. Digitale Media - DTP 1

Les 1. Digitale Media - DTP 1 Intro InDesign werkt met objecten, dit zijn alle elementen die je op een pagina kunt plaatsen. Bijvoorbeeld hulplijnen, om aan te geven waar de marges van de pagina s komen, maar ook tekstkaders, illustratiekaders,

Nadere informatie

WERKRUIMTE WERKRUIMTE

WERKRUIMTE WERKRUIMTE 01 WERKRUIMTE WERKRUIMTE Werkruimte van InDesign CC 20 Handboek InDesign CC Werkruimte InDesign Creative Cloud InDesign versie CC maakt deel uit van Adobe Creative Cloud. Programma's van de Creative Cloud

Nadere informatie

WEBDESIGN. & WORDPRESS 2016 editie PRAKTISCH TOEGEPAST. 2016, Roy Sahupala

WEBDESIGN. & WORDPRESS 2016 editie PRAKTISCH TOEGEPAST. 2016, Roy Sahupala WEBDESIGN & WORDPRESS 2016 editie PRAKTISCH TOEGEPAST 2016, Roy Sahupala Belangrijke opmerking De methodes en programma s in deze handleiding zijn zonder inachtneming van enige patenten vermeld. Ze dienen

Nadere informatie

De Budelse digitaal. digitaal_aanleveren2016_db 3 februari 2016, 15:47

De Budelse digitaal. digitaal_aanleveren2016_db 3 februari 2016, 15:47 De Budelse digitaal In deze handleiding vindt u informatie betreffende het aanleveren van digitale bestanden. Door CTP enerzijds en digitaal drukken anderzijds beschikt De Budelse over een volledig digitale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Module 2 Documenten standaardiseren

Inhoudsopgave. Module 2 Documenten standaardiseren Module 2 Documenten standaardiseren Hoofdstuk 1 Stijlen... 2-3 Stijl maken... 2-3 Stijl baseren op bestaande opmaak... 2-4 Nieuwe stijl... 2-5 Stijlen wijzigen... 2-8 Stijl baseren op een andere stijl...

Nadere informatie

Grafische Instructie. Drukklaar aanleveren. snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk

Grafische Instructie. Drukklaar aanleveren. snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk Drukwerk Drukraster snijtekens afloop milimeter Photohop InDesign printer drukwerk Pantone raster cmyk PDF afdrukken pre-flight koppelingen dtp kleuren Druk klaar aanleveren Druk klaar aanleveren betekend

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave blz 2

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave blz 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz 2 1. InDesign Downloaden blz 2 2. Nieuw document blz 3 3. Pagina s blz 4 4. Pagina s plaatsen blz 5 5. Koppelingen blz 6 6. Pagina s/tekst blz 7-8 7. Foto plaatsen, vergroten,

Nadere informatie

Grafische Instructie. Adobe Illustrator. Adobe Apple Illustrator Pentool selectie openen vector zoom selecteren document

Grafische Instructie. Adobe Illustrator. Adobe Apple Illustrator Pentool selectie openen vector zoom selecteren document Logo uitwerking Adobe Apple Illustrator Pentool selectie openen vector zoom selecteren document Illustraties maken menu palletten muis aanwijzer dtp kleuren Copyright juni 2013 Wytse Kloosterman Gewone

Nadere informatie

Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale tijdschriften, kranten en catalogi met aantrekkelijke elementen, zoals objecten

Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale tijdschriften, kranten en catalogi met aantrekkelijke elementen, zoals objecten Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale tijdschriften, kranten en catalogi met aantrekkelijke elementen, zoals objecten die 360 graden gedraaid kunnen worden en panorama s,

Nadere informatie

Word 2007, deel Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: januari 2008 ISBN:

Word 2007, deel Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: januari 2008 ISBN: Word 2007, deel 1 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: januari 2008 ISBN: 978 90 460 0433 3 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

0.1 Modules 8 0.2 Catalogus 9 0.3 RAW & DNG 10 0.4 Interface 11 Naamplaatje Instellen Achtergrondkleur instellen Onderdelen

0.1 Modules 8 0.2 Catalogus 9 0.3 RAW & DNG 10 0.4 Interface 11 Naamplaatje Instellen Achtergrondkleur instellen Onderdelen INHOUDSTAFEL INLEIDING 0.1 Modules 8 0.2 Catalogus 9 0.3 RAW & DNG 10 0.4 Interface 11 Naamplaatje Instellen Achtergrondkleur instellen Onderdelen BIBLIOTHEEK MODULE 1.1 Beginnen met een catalogus 13 1.2

Nadere informatie

WORDPRESS. De Volgende Stap. 2015, Roy Sahupala

WORDPRESS. De Volgende Stap. 2015, Roy Sahupala WORDPRESS De Volgende Stap 2015, Roy Sahupala Belangrijke opmerking De methodes en programma s in deze handleiding zijn zonder inachtneming van enige patenten vermeld. Ze dienen enkel voor amateuren studiedoeleinden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Inleiding 11 Inhoudsopgave Inleiding 11 1. Starten met Word 13 1.1 Word starten 14 1.2 Het lint 15 1.3 Het lint aanpassen 16 1.4 Werkbalk Snelle toegang aanpassen 18 1.5 De liniaal 20 1.6 Miniwerkbalk 20 1.7 Livevoorbeeld

Nadere informatie

PowerPoint 2010 in 12 stappen

PowerPoint 2010 in 12 stappen Omschrijving Volledige progressieve training PowerPoint 2010 in 12 stappen (12 modules, 123 rubrieken) Duur 14:21 Inhoud 1. Leer PowerPoint kennen en maak uw eerste dia's Ontdek PowerPoint en voer uw eerste

Nadere informatie

Inhoud... 1. Voorwoord... 2. 1 introductie... 3. 1 Een korte geschiedenis... 3. 2 Huidige computermodellen... 3. 3 Besturingssysteem...

Inhoud... 1. Voorwoord... 2. 1 introductie... 3. 1 Een korte geschiedenis... 3. 2 Huidige computermodellen... 3. 3 Besturingssysteem... 17 INHOUD Inhoud... 1 Voorwoord... 2 1 introductie... 3 1 Een korte geschiedenis... 3 2 Huidige computermodellen... 3 3 Besturingssysteem... 4 4 Hoe werkt een Mac... 4 4.1 Bits en bytes... 4 4.2 Processor...

Nadere informatie

ibooks Author Aan de slag

ibooks Author Aan de slag ibooks Author Aan de slag Welkom bij ibooks Author, een geweldige manier om prachtige, interactieve Multi-Touch-boeken voor ipad en Mac te maken. Begin met prachtige, door Apple ontworpen sjablonen met

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Starten met Word 2007 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Starten met Word 2007 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Starten met Word 2007 15 1.1 Word 2007 starten 15 1.2 Het documentvenster 16 1.2.1 De titelbalk 16 1.2.1.1 De Officeknop 17 1.2.1.2 De werkbalk Snelle toegang 20 1.2.1.3 De titelbalk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 - Word 15

Inhoudsopgave. Deel 1 - Word 15 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Uw voorkennis... 11 De volgorde van lezen... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Website... 13 Toets

Nadere informatie

HANDLEIDING. Boek maken in OpenOffice

HANDLEIDING. Boek maken in OpenOffice HANDLEIDING Boek maken in OpenOffice Beste boekenmaker, Hartelijk dank voor het downloaden van onze handleiding Boek maken in OpenOffice Writer. Deze handleiding is geschreven om u te helpen bij het opmaken

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide Starten met Word 13

INHOUD. Ten geleide Starten met Word 13 INHOUD Ten geleide 11 1 Starten met Word 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Word starten 13 1.3 Het startvenster van Word 14 1.4 Het documentvenster 14 1.4.1 De titelbalk 15 1.4.1.1 De werkbalk Snelle toegang 15

Nadere informatie

Inhoud Basiscursus. Word 2010 NL-NL

Inhoud Basiscursus. Word 2010 NL-NL Inhoud Basiscursus Word 2010 NL-NL Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 1-5 Lint... 1-5 Backstage... 1-8 Knopafbeeldingen in het lint... 1-11 Werkbalk Snelle toegang... 1-12 Scherminfo... 1-12 Miniwerkbalk...

Nadere informatie

Adobe InDesign CS3. Channel Copy

Adobe InDesign CS3. Channel Copy Channel Copy Adobe InDesign CS3 De volgende tekstblokken kunnen worden gebruikt in advertenties, catalogi of ander promotiemateriaal voor Adobe InDesign CS3. Adobe InDesign CS3 Slogan Professionele paginalay-outs

Nadere informatie

Word. Sneltoetsen Word - Algemeen. Venster. Navigeren & selecteren. Vooscholen.wordpress.com. Opslaan als. Spellingscontrole

Word. Sneltoetsen Word - Algemeen. Venster. Navigeren & selecteren. Vooscholen.wordpress.com. Opslaan als. Spellingscontrole Word Sneltoetsen Word - Algemeen Nieuw bestand Openen Opslaan (Save) Opslaan als Printen Afdrukvoorbeeld Spellingscontrole In-/uitzoomen Help CTRL + N CTRL + O CTRL + S F12 CTRL + P CTRL + F2 F7 CTRL +

Nadere informatie

Een korte handleiding door Frederic Rayen

Een korte handleiding door Frederic Rayen Een korte handleiding door Frederic Rayen Van installeren tot het gebruik P a g i n a 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe AbiWord version 2.8.6 installeren?... 4 Schermonderdelen... 5 Uitleg bij elke werkbalk...

Nadere informatie

Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz. InDesign. Wat is nieuw? door Aad Metz

Wat is nieuw binnen InDesign CC door Aad Metz. InDesign. Wat is nieuw? door Aad Metz InDesign CC Wat is nieuw? door Aad Metz Ondanks dat Adobe, bij introductie van InDesign C5, ons beloofde elke twee jaar met een grote update uit te komen, heeft zij het tempo toch verhoogd. Dit heeft tot

Nadere informatie

3. Afbeeldingen en vormen 77 3.1 Afbeeldingen invoegen... 78

3. Afbeeldingen en vormen 77 3.1 Afbeeldingen invoegen... 78 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Uw voorkennis... 11 De volgorde van lezen... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Website... 13 Toets

Nadere informatie

Aanleveren losse bestanden

Aanleveren losse bestanden Aanleveren losse bestanden Levert u kopij en losse afbeeldingen aan? Wanneer u tekstbestanden maakt en hiervan de lay-out door ons laat verzorgen, kunt u om zo efficiënt mogelijk te werken met enkele zaken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Verschillende versies... 11 Uw voorkennis... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 De volgorde van lezen...

Nadere informatie

itunes itunes itunes Pieter van Groenewoud P i eter van G ro en ewo u d www.pearson.nl

itunes itunes itunes Pieter van Groenewoud P i eter van G ro en ewo u d www.pearson.nl Van Groenewoud itunes Pieter van Groenewoud itunes is een van de meest gebruikte muziekbeheerprogramma s op de pc en Mac. Maar het is al lang niet meer alleen een muziekprogramma. Je kunt naast muziek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Verschillende versies... 11 Uw voorkennis... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 De volgorde van lezen...

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Bijlage I Sneltoetsen Word

Bijlage I Sneltoetsen Word Bijlage I Sneltoetsen Word Algemeen Nieuw bestand Openen Opslaan (Save) Opslaan als Printen Afdrukvoorbeeld Spellingscontrole In-/uitzoomen Help CTRL + N CTRL + O CTRL + S F12 CTRL + P CTRL + F2 F7 CTRL

Nadere informatie

Handleiding Adobe Indesign CS

Handleiding Adobe Indesign CS Handleiding Adobe Indesign CS Een snelle introductie Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Beginnen met InDesign 3 t/m 7 -het werkgebied 3 & 4 -de toobox 5 & 6 -het kleurenpalet 7 -het documentvenster

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 13

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 De volgorde van lezen... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Inleiding 11 Inhoudsopgave Inleiding 11 1. Algemene opties 13 1.1 De onderdelen van de ipad 14 1.2 ipad aan- of uitzetten 17 1.3 Sluimerstand 17 1.4 Tijd voor sluimerstand instellen 18 1.5 ipad instellen bij eerste

Nadere informatie

Photoshop Elements basis

Photoshop Elements basis Photoshop Elements basis Deel 1: Algemene inleiding De digitale camera? Fototoestellen o Compact camera s o Digitaal spiegel reflex Resolutie Megapixels Geheugen Foto formaten Het begrip PDF 1 Deel 2:

Nadere informatie

De studenten beschikken bij aanvang doorgaans over de volgende vaardigheden:

De studenten beschikken bij aanvang doorgaans over de volgende vaardigheden: 2. Basismodule Word Met Word aan de slag Een tekstverwerkingsprogramma is een softwarepakket dat ons in staat stelt om teksten en tekstelementen te genereren en te verwerken. Deze syllabus heeft de bedoeling

Nadere informatie

PowerPoint 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

PowerPoint 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Algemeen PowerPoint 2013 starten 11 Het werkscherm van PowerPoint 2013 12 Het snelmenu weergeven 13 Werken met het lint 14 Het lint voor touchscreens aanpassen 15 De werkbalk Snelle toegang verplaatsen

Nadere informatie

Sneltoetsen Word - Algemeen. Venster. Invoer. Opslaan als. Spellingscontrole CTRL + F6. Wisselen tussen. Word bestanden CTRL + W

Sneltoetsen Word - Algemeen. Venster. Invoer.  Opslaan als. Spellingscontrole CTRL + F6. Wisselen tussen. Word bestanden CTRL + W Sneltoetsen Word - Algemeen Nieuw bestand Openen Opslaan (Save) Opslaan als Printen Afdrukvoorbeeld Spellingscontrole In-/uitzoomen Help CTRL + N CTRL + O CTRL + S F12 CTRL + P CTRL + F2 F7 CTRL + Muiswiel

Nadere informatie

Grafische Instructie. Adobe Illustrator. Adobe Apple Illustrator Pentool selectie openen vector zoom selecteren document

Grafische Instructie. Adobe Illustrator. Adobe Apple Illustrator Pentool selectie openen vector zoom selecteren document Logo uitwerking Adobe Apple Illustrator Pentool selectie openen vector zoom selecteren document Illustraties maken menu palletten muis aanwijzer dtp kleuren Copyright juni 2013 Wytse Kloosterman Gewone

Nadere informatie

Wat is nieuw in QuarkXPress 2016

Wat is nieuw in QuarkXPress 2016 Wat is nieuw in QuarkXPress 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Wat is er nieuw in QuarkXPress 2016?...3 Native QuarkXPress-objecten...4 Converteer bestaande items naar native QuarkXPress-objecten...4 Nieuwe

Nadere informatie

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Uitgeverij cd/id multimedia

Uitgeverij cd/id multimedia Computer Basis boek Office 2010 Word, Excel & PowerPoint Korte inhoud Inhoudsopgave 5 Voorwoord 13 Deel 1 Werken in Office 2010 15 Deel 2 Aan de slag met Word 2010 47 Deel 3 Aan de slag met Excel 2010

Nadere informatie

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel.

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel. Module 14 Tabellen Een tabel invoegen Een tabel tekenen Verplaatsen en selecteren in een tabel Een tabel opmaken Veldnamenrij herhalen Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen Tekst converteren naar

Nadere informatie

Uitgebreide aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met InDesign CS2-CS6 CC

Uitgebreide aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met InDesign CS2-CS6 CC Uitgebreide aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met InDesign CS2-CS6 CC augustus 2014 1 4 stappen voor het maken van een drukgerede PDF met InDesign CS2-CS6 CC Inleiding Algemene aanleverinstructies

Nadere informatie

WORDPRESS WebShop met

WORDPRESS WebShop met WORDPRESS WebShop met 2016, Roy Sahupala Belangrijke opmerking De methodes en programma s in deze handleiding zijn zonder inachtneming van enige patenten vermeld. Ze dienen enkel voor amateuren studiedoeleinden.

Nadere informatie

Lightroom sneltoetsen

Lightroom sneltoetsen Lightroom sneltoetsen Lightroom kent vele gereedschappen om bewerkingen uit te voeren. Ze zitten zitten allemaal verstopt in de menu's. En dat kan soms best een behoorlijk lange weg worden met de muis.

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

Werken met stijlen in InDesign

Werken met stijlen in InDesign Werken met stijlen in InDesign Bespaar tijd en werk met stijlen Dirk Laurent Alinea- en tekenstijlen Geneste stijlen Objectstijlen Tabellen maken Tabel en Celstijlen Inhoudsopgave en Index genereren Greps

Nadere informatie

Sneltoetsen bij Microsoft

Sneltoetsen bij Microsoft Sneltoetsen bij Microsoft Inhoud: 1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows...1 2. Sneltoets-combinaties bij MS Word...1 3. Sneltoets-combinaties bij MS Excel...3 4. Sneltoets-combinaties bij MS Outlook...4

Nadere informatie

InDesign CS3. Gereedschappen

InDesign CS3. Gereedschappen Gereedschappen Selecteren gereedschap (V) Direct selecteren gereedschap (A) Pen gereedschap (P) Tekst gereedschap (T) Potlood (N) Lijn gereedschap (,) Rechthoekkader gereedschap (F) Rechthoek gereedschap

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 1-21 Muistechnieken... 1-21 Windows Verkenner... 1-22

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 1-21 Muistechnieken... 1-21 Windows Verkenner... 1-22 Inhoudsopgave Module 1 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 1-7 Lint... 1-7 Backstage... 1-10 Knopafbeeldingen in het lint... 1-13 Werkbalk Snelle toegang... 1-14 Scherminfo... 1-14 Miniwerkbalk...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Kennismaken met Word 2010 Hoofdstuk 2: Vensters en knoppen Hoofdstuk 3: Dialoogvensters en rechtermuisknop

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Kennismaken met Word 2010 Hoofdstuk 2: Vensters en knoppen Hoofdstuk 3: Dialoogvensters en rechtermuisknop INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Kennismaken met Word 2010 2 Word activeren 3 Beginscherm en het lint 4 Meer elementen van het programmavenster 5 Een programma sluiten 6 Hoofdstuk 2: Vensters en knoppen 8 Het

Nadere informatie

Inhoud Expertcursus. Word 2010 NL-NL

Inhoud Expertcursus. Word 2010 NL-NL Inhoud Expertcursus Word 2010 NL-NL Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave en lijsten... 6-45 Inhoudsopgave genereren... 6-45 Inhoudsopgave bijwerken... 6-48 Inhoudsopgave opmaken... 6-49 Lijst van figuren en autorisaties...

Nadere informatie

EUROPEES COMPUTER RIJBEWIJS / INTERNATIONAAL COMPUTER RIJBEWIJS ADVANCED TEKSTVERWERKING

EUROPEES COMPUTER RIJBEWIJS / INTERNATIONAAL COMPUTER RIJBEWIJS ADVANCED TEKSTVERWERKING EUROPEES COMPUTER RIJBEWIJS / INTERNATIONAAL COMPUTER RIJBEWIJS ADVANCED TEKSTVERWERKING The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Portview House Thorncastle Street Dublin 4 Ierland Tel: +

Nadere informatie

Inhoud in één oogopslag

Inhoud in één oogopslag Inhoud in één oogopslag Introductie Adobe InDesign 1 Werkruimte verkennen 27 Pagina s maken 61 Tekst- en alineaopmaak 97 Documenten en afbeeldingen 209 Tekenen 255 Transformeren 281 Kleurgebruik 303 Effecten

Nadere informatie

Aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen

Aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen Aanleverspecificaties: een drukgerede PDF in 4 stappen met Adobe InDesign CS/CC April 2016 1 4 stappen voor het maken van een drukgerede PDF met Adobe InDesign CS/ CC Inleiding Algemene aanleverinstructies

Nadere informatie

Nederlandse versie MAC OS X (10.5)

Nederlandse versie MAC OS X (10.5) KLEURBEHEER IN ADOBE INDESIGN CS3 Nederlandse versie MAC OS X (10.5) Laatste aanpassing: 28 juli 2008, 16:38 - marc-en-ciel 2008 - alle vermelde merknamen zijn geregistreerd door hun respectievelijke eigenaars

Nadere informatie

Publicaties ontwikkelen met MS Publisher 2013

Publicaties ontwikkelen met MS Publisher 2013 Publicaties ontwikkelen met MS Publisher 2013 HA-8612-01 Onthaal en public relations Martine De Belder Guy Willems Werkgroep Handel 2013 Guimardstraat 1, 1040 Brussel Guimardstraat 1, 1040 Brussel Publicaties

Nadere informatie

ADOBE INDESIGN VERVOLMAKING. Cursus gratis aangeboden door Cevora www.cevora.be. Ontwikkeld en verzorgd door Carabas www.carabas.

ADOBE INDESIGN VERVOLMAKING. Cursus gratis aangeboden door Cevora www.cevora.be. Ontwikkeld en verzorgd door Carabas www.carabas. ADOBE INDESIGN VERVOLMAKING Cursus gratis aangeboden door Cevora www.cevora.be Ontwikkeld en verzorgd door Carabas www.carabas.be 2 IDACS6-0 Introductie - 2012 Carabas.be Cevora U bent bediende in een

Nadere informatie