Sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sleutels van de toetsen per hoofdstuk"

Transcriptie

1 Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011

2 Deze sleutels van de toetsen per hoofdstuk horen bij de zesde, herziene uitgave van Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving van Nelleke Koot Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Eerste druk, 1998 Zesde, herziene druk 2011 Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR 740

3 Toetsvragen bij hoofdstuk 1 Hoe ziet Nederland eruit? 16 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 In welk deel van de wereld ligt Nederland? Amerika Azië Europa 2 Welk land ligt ten zuiden van Nederland? Frankrijk België Duitsland 3 Hoeveel provincies heeft Nederland? Wat betekent Nederland? land aan zee laag land waterland 5 Wat gebeurt er als er geen dijken en duinen waren? Dan gebeurt er niets in Nederland. Dan loopt een groot deel van Nederland onder water. Dan moeten er meer windmolens komen. 6 Waar ligt het project de Deltawerken? in Zeeland in Limburg in Friesland 7 Wat hoort bij de winter in Nederland? Het is zonnig en niet zo koud. Het kan hard waaien en de bladeren vallen van de bomen. Het kan sneeuwen en soms kan er strenge vorst zijn. De bloemen en planten beginnen weer te bloeien. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 3/37

4 8 Wat is de hoofdstad van Nederland? Amsterdam Den Haag Rotterdam 9 De regering van Nederland zit in: Amsterdam Utrecht Den Haag 10 De belangrijkste haven van Europa ligt bij: Amsterdam Den Haag Rotterdam 11 Hoe heet het grootste vliegveld van Nederland? Europoort Schiphol Amsterdam 12 Waar ligt de Randstad? in het westen in het zuiden in het oosten 13 Hoe heten de eilanden die in de Caribische zee liggen? Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius Suriname en de Nederlandse Antillen Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog 14 Waar ligt het Westland? Zuid-Holland Groningen Noord-Holland 15 Waarin heeft Nederland het meeste werk? de landbouw de industrie de dienstensector 16 Uit welke ex-koloniën zijn veel mensen naar Nederland gekomen? Suriname en China China en Indonesië Indonesië en Suriname Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 4/37

5 17 Uit welke landen komen de vroegere gastarbeiders. Italië, ex-joegoslavië, Spanje, Marokko en Turkije Italië, ex-joegoslavië, Spanje en Polen Marokko, Turkije en Polen 18 Waarom komen asielzoekers naar Nederland? omdat ze op de vlucht zijn om te werken om te studeren 19 Welk geloof is het grootste in Nederland? de islam het christendom het hindoeïsme 20 Wat is waar? De staatsgodsdienst in Nederland is het christendom. In Nederland heb je vrijheid van godsdienst. Openbare scholen zijn alleen voor mensen, die niet gelovig zijn. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 5/37

6 Toetsvragen bij hoofdstuk 2 Omgaan met Nederlanders 16 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan: 1 Christelijke feesten zijn: Kerstmis, Pasen en Koninginnedag Kerstmis, Pasen en Bevrijdingsdag Kerstmis, Pasen en Pinksteren 2 Sinterklaas wordt gevierd op: 11 november 5 december 21 maart 3 Wat doen Nederlanders met oud en nieuw? Elkaar cadeautjes geven en eieren eten. Vuurwerk afsteken en oliebollen eten. Met de familie naar de kerk gaan. 4 Wat viert men op 30 april? Koninginnedag Moederdag Pinksteren 5 4 en 5 mei zijn belangrijke dagen in de geschiedenis van Nederland. Waarom? Dan begint de lente. Dan herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog en vieren de bevrijding van Nederland. Dan is er meivakantie. 6 Wanneer hangen jongeren hun schooltas buiten aan de vlag? Als ze 18 jaar worden. Als ze gaan studeren aan de universiteit. Als ze zijn geslaagd voor een schoolexamen. 7 Er is een baby bij de buren geboren. Wat doe je? Je gaat er direct heen om te feliciteren. Je stuurt een felicitatiekaartje of gaat een paar dagen later op visite. Je hangt de vlag uit. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 6/37

7 8 Wat doe je als je buurman is doodgegaan? Je condoleert de familie of stuurt een condoleancekaart. Je stuurt een bloemetje en een condoleancekaart. Je doet niets. 9 Waarom zal een ambtenaar een cadeau van jou weigeren? Hij vindt je een slijmbal. Hij mag geen cadeaus aannemen. Hij wil liever geld. 10 In Nederland zeg je u tegen: een kind een ambtenaar een goede vriend(in) 11 Je geeft een hand: als je jezelf voorstelt. als je binnenkomt in de klas. als je binnenkomt in de supermarkt. 12 Nederlanders vinden het belangrijk om zelf een partner te kiezen. 13 Nederlanders maken op het werk, op school en in hun vrije tijd veel afspraken. 14 Wanneer vinden Nederlanders je betrouwbaar? Als je vriendelijk bent. Als je altijd op tijd komt, je je houdt aan de afspraken en je doet wat je zegt. Als je veel diploma s hebt. 15 Wat doe je als je last hebt van de buren? Je nodigt ze uit voor een feest. Je vertelt dat je last van ze hebt en vraagt of ze de overlast kunnen verminderen. Je belt direct de politie. 16 Waarom vragen Nederlanders zoveel? Ze willen weten of je wel te vertrouwen bent. Ze zijn geïnteresseerd en/of willen kennismaken. 17 Je bent in de winkel en wilt betalen. Wat doe je? Je gaat in de rij staan voor de kassa. Je wacht tot de caissière niets te doen heeft. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 7/37

8 18 Bij veel organisaties en bedrijven kun je zelf uitmaken wanneer je langs wilt komen. 19 Nederlanders vinden eigen initiatief en een eigen mening belangrijk. 20 Nederlanders denken allemaal hetzelfde. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 8/37

9 Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Gezondheid 16 of meer vragen goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 Je bent niet tevreden over je huisarts. Wat doe je? Je zegt niets en gaat niet meer naar de huisarts toe. Je praat met de huisarts en/of zoekt een andere arts. Je hebt geen keuze en moet wel bij deze huisarts blijven. 2 Het beroepsgeheim van een arts betekent: De arts mag niet over je gezondheid praten met de specialist. De arts mag niets over je gezondheid doorgeven aan familie of buitenstaanders. De arts mag niet over zijn beroep spreken. 3 Huisartsen in Nederland zijn voorzichtig met medicijnen, omdat er veel bijwerkingen zijn. 4 Wanneer bel je 112? Bij een ernstig ongeluk. Als je een afspraak met de dokter wilt maken. Als je naar het ziekenhuis moet. 5 Een controle van de tandarts wordt door de basisverzekering aan iedereen vergoed. 6 Wat is het verschil tussen een apotheek en een drogist? Er is geen verschil. Medicijnen op recept kun je alleen krijgen bij de apotheek. Medicijnen op recept kun je alleen krijgen bij de drogist. 7 Wat moet je doen met medicijnen die over zijn? in de vuilnisbak gooien door het toilet spoelen bij de apotheek of drogist inleveren 8 Wanneer ga je naar de huisartsenpost? Als je ziek wordt in het weekend. Als je ziek wordt op vakantie. Als je niet wilt wachten in het ziekenhuis. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 9/37

10 9 Wat gebeurt er als je je afspraak bij de tandarts vergeet? Je moet een nieuwe tandarts zoeken. Er gebeurt niets. Je moet betalen en een nieuwe afspraak maken. 10 Waar ga je naartoe als je zwanger bent? naar de huisarts of verloskundige (vroedvrouw) naar het ziekenhuis naar de gynaecoloog 11 Wat is kraamhulp? Een kraamhulp komt je huis schoonmaken na de bevalling. Een kraamhulp komt informatie geven over het consultatiebureau. Een kraamhulp helpt de moeder de eerste week met de baby in huis. 12 Op het consultatiebureau wordt de baby (peuter) gecontroleerd en je kunt advies krijgen over de opvoeding. 13 Wat is de thuiszorg? een bureau voor huishoudelijk werk hulp in huis bij ziekte of handicap een winkel voor krukken en rolstoelen 14 Wat betekent GGZ? Gemeentelijke Geestelijke Zorg Geestelijke Gezondheidszorg Gemeentelijke Gezondheid Zorg 15 Wanneer ga je naar de GGZ? Als je lichamelijk ziek bent. Als je psychische problemen hebt. Als je ingeënt moet worden. 16 Wat is een soa? een vrouwenziekte een geslachtsziekte een voorbehoedsmiddel 17 Waar kun je heen gaan als je informatie of hulp nodig hebt op seksueel gebied? naar de thuiszorg of het ziekenhuis naar de Gemeentelijke Gezondheidsdienst of huisarts naar maatschappelijk werk of de drogist Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 10/37

11 18 Wanneer gaan ouderen naar een verzorgingshuis of naar een verpleeghuis? Als ze 65 jaar zijn. Als ze alleen AOW hebben. Als ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. 19 Welke zorgverzekering is verplicht? alleen de basisverzekering alleen de aanvullende verzekering de basisverzekering en de aanvullende verzekering 20 Wat is zorgtoeslag? een gemeentebelasting een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderen waar je voor zorgt. een tegemoetkoming in de kosten voor je zorgpremie Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 11/37

12 Toetsvragen bij hoofdstuk 4 Wonen 16 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 Je zoekt een huurwoning. Wat moet je doen? Lid worden van een woningbouwvereniging en in de woonkrant zoeken. Niets, je krijgt vanzelf een woning van de gemeente. Naar een makelaar gaan en daar om advies vragen. 2 Een huurcontract is belangrijk omdat: je dan weet hoeveel je voor je huis moet betalen. je dan weet welke plichten, maar ook welke rechten je hebt. de verhuurder je dan zo weer op straat kan zetten. 3 Waar moet je de aansluiting van gas, water en licht regelen? bij de KPN bij het energiebedrijf bij de woningbouwvereniging 4 Waarom moet je milieubelasting betalen? voor meer groen in de buurt voor het ophalen van de vuilnis en containers voor het gebruik van de woning 5 Welke 2 verzekeringen zijn belangrijk als je een huis huurt? de aansprakelijkheidsverzekering en de zorgverzekering de aansprakelijkheidsverzekering en de inboedelverzekering de zorgverzekering en de inboedelverzekering 6 Wat is huurtoeslag? een tegemoetkoming voor de administratiekosten van een huurwoning een tegemoetkoming voor de woonkosten van een huurwoning een tegemoetkoming voor de inrichtingskosten van een huurwoning 7 Wanneer kun je huurtoeslag aanvragen? Als je een dure huurwoning hebt. Als je een laag inkomen hebt en een huurwoning. Als je een koopwoning hebt. 8 Bij welke gemeente moet je melden dat je gaat verhuizen? bij de gemeente waar je weg gaat bij de gemeente waar je naartoe gaat bij de gemeente waar je weggaat en die waar je naartoe gaat Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 12/37

13 9 Wie regelt het aansluiten van gas, water en licht in je nieuwe woning? Dat doet de gemeente. Dat moet ik zelf doen. Dat doet de vorige bewoner. 10 Wie bel je als de verwarmingsketel kapot is? de woningbouwvereniging de loodgieter de cv-monteur 11 De wasmachine is kapot. Wie bel je? de woningbouwvereniging de reparateur of het bedrijf waar de machine is gekocht de gemeente, afdeling Reiniging 12 Het dak van je huurhuis lekt. Wie bel je? de woningbouwvereniging de loodgieter een vriend, die het dak kan repareren 13 De televisie is uit je woning gestolen. Wie bel je eerst? de woningbouwvereniging de politie de inboedelverzekeraar 14 Wat is een kabelaansluiting? een elektrische draad voor radio, tv en internet een verbinding met een gezamenlijke antenne voor radio, tv en internet de belasting voor de radio en tv 15 Wat is een vaste telefoon? een telefoon die aan de muur vastzit een telefoon die je in je woning aansluit een telefoon met een 06-nummer 16 Wat is internet? een paar computers bij elkaar een wereldwijd netwerk van veel computers een organisatie om te en 17 Welke energiebronnen zijn duurzaam? steenkool en aardolie hout en diesel wind en zonne-energie Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 13/37

14 18 De buren maken te harde muziek. Wat doe je? Je belt de woningbouwvereniging. Je belt de politie. Je gaat eerst zelf praten met de buren. 19 Wat kun je doen in een buurthuis? Je kunt er mensen uit de buurt ontmoeten. Je kunt er hulp krijgen bij het zoeken naar een huis. Je kunt er goedkoop boodschappen doen. 20 Wat is een eenoudergezin? een vader of moeder met kinderen als opa of oma bij het gezin woont een vrouw of man zonder kinderen Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 14/35

15 Toetsvragen bij hoofdstuk 5 Dienstverlenende instanties 16 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 Je bent verhuisd. Wat moet je doen? inschrijven bij de gemeente inschrijven bij het buurthuis inschrijven bij de woningbouwvereniging 2 Wat is identificatieplicht? Het is verplicht om je in te schrijven. Je moet altijd een paspoort bij je hebben. Je moet altijd een identiteitsbewijs kunnen laten zien. 3 Wat is het voordeel van naturalisatie? Je bezit alle rechten en plichten van een Nederlander. Je mag werken. Je mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 4 Je hebt een overtreding begaan. Wat gebeurt er? Je krijgt een officiële waarschuwing of een boete. Je krijgt een alternatieve werkstraf of je moet naar de gevangenis. 5 Heeft de stadswacht een uniform en een wapen? een uniform, maar geen wapen een uniform en een wapen geen uniform, maar wel een wapen 6 Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd betekent: Je mag tijdelijk in Nederland blijven. Je mag voor altijd in Nederland blijven. 7 Waarom komen de meeste asielzoekers naar Nederland? Ze zijn op de vlucht voor oorlog of geweld. Ze willen bij hun gezin wonen. Ze willen geld verdienen of studeren. 8 Wat doet de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland? Zij helpt met het zoeken naar een huis. Zij helpt vluchtelingen. Zij helpt alle buitenlanders. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 15/35

16 9 Voor welke hulp kun je naar de sociaal raadslieden? voor advies over wetten, regelingen en formulieren voor hulp bij het zoeken naar een woning voor het aanvragen van bijzondere bijstand 10 Wat is bijzondere bijstand? Je hebt een laag inkomen en krijgt: extra geld als je kinderen hebt. extra geld als je geen werk hebt. extra geld als je bijzondere kosten hebt. 11 Wanneer moet je je inschrijven bij het UWV WERKbedrijf? Als je werk zoekt. Als je een huis zoekt. Als je in de gemeente staat ingeschreven. 12 Wanneer krijg je kinderbijslag? Als je getrouwd bent. Als je kinderen hebt onder de 18 jaar. Als je kinderen naar school gaan. 13 AOW is voor: mensen die ziek zijn. mensen die werkloos zijn. mensen die 65 jaar of ouder zijn. 14 Waarom is het handig om een bankrekening te hebben? Dat is in Nederland veiliger. Bijna alle geldzaken in Nederland gaan via een bank. Dan kun je gemakkelijk sparen. 15 Waarom is je pincode geheim? Omdat er dan niemand geld op je rekening kan zetten. Omdat er dan niemand anders geld van je rekening kan halen. 16 Wat is een chipknip? een pas om grote bedragen te betalen een pas om kleine bedragen te betalen een pas om in de supermarkt te betalen 17 Wat moet je als eerste doen als je pas gestolen is? je pas blokkeren een nieuwe pas aanvragen melden bij de politie Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 16/35

17 18 Waar kun je huurtoeslag aanvragen? bij de Belastingdienst bij de woningbouwvereniging bij de gemeente 19 Wanneer krijg je zorgtoeslag? Als je een laag inkomen hebt. Als je veel zorgen hebt. Als je veel onkosten hebt. 20 Je kunt hulp van het tolkencentrum krijgen, als je een gesprek hebt met een arts of officiële instantie. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 17/35

18 Toetsvragen bij hoofdstuk 6 Opvoeding en onderwijs 26 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 Waar ga je naartoe als je zwanger bent? de huisarts of verloskundige (vroedvrouw) het ziekenhuis of consultatiebureau het consultatiebureau of thuishulp 2 Wat kun je bij de thuiszorg lenen? babykleding spullen voor de bevalling babybedje 3 Tot welke leeftijd gaan kinderen naar het consultatiebureau? van 0 tot 1 jaar van 0 tot 4 jaar van 0 tot 12 jaar 4 Wie regelt de kinderbijslag? de gemeente de Sociale Verzekeringsbank de Dienst Uitvoering Onderwijs 5 Voor welke leeftijd is het kinderdagverblijf? van 0 tot 1 jaar van 0 tot 4 jaar van 0 tot 12 jaar 6 Voor welke leeftijd is de buitenschoolse opvang? van 0 tot 4 jaar van 0 tot 12 jaar van 4 tot 12 jaar 7 Voor welke leeftijd is de gastouderopvang? van 0 tot 1 jaar van 0 tot 4 jaar van 0 tot 12 jaar 8 Welke voordelen heeft gastouderopvang? de opvangtijden zijn flexibel de opvangtijden staan vast er zijn maximaal acht kinderen Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 18/35

19 9 Waar kun je kinderopvangtoeslag aanvragen? bij de gemeente bij de Belastingdienst bij de Sociale Verzekeringsbank 10 Kleine kinderen leren op de peuterspeelzaal om samen te spelen en de eerste stappen in de Nederlandse taal. 11 Voor welke leeftijd geldt de leerplicht? van 5 tot 12 jaar van 4 tot 18 jaar van 5 tot 16 jaar 12 Wat is een gemengde klas? jongens en meisjes bij elkaar 2 of meer jaarklassen (leeftijden) bij elkaar 13 Op de basisschool zijn gemengde klassen. 14 Op de basisschool dragen kinderen een uniform. 15 Op de basisschool is de computer een vast onderdeel geworden. 16 Ouders kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de lessen die hun kind krijgt op school. 17 Waarom is de Cito-toets in groep 8 belangrijk? Je kunt dan beter kiezen voor een school in het voortgezet onderwijs. Het resultaat is belangrijk voor de kwaliteit van het basisonderwijs. Anders mag je niet naar het voortgezet onderwijs. 18 Voor wie is het speciaal onderwijs? voor kinderen met een speciale religie voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen voor kinderen uit een kindertehuis Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 19/35

20 19 Welke 3 schooltypen zijn er in het voortgezet onderwijs? vmbo, havo, vwo mbo, hbo, wo mbo, bbl, bol 20 Waar kun je tegemoetkoming studiekosten krijgen? de gemeente de Dienst Uitvoering Onderwijs de Sociale Verzekeringsbank 21 Welke drie onderwijsvormen zijn er na het voortgezet onderwijs? vmbo, havo, vwo mbo, hbo, wo mbo, bbl en bol 22 In Nederland ga je na de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 23 Met een vmbo-diploma kun je naar het mbo. 24 Met een havodiploma kun je naar de universiteit. 25 Volwassenen kunnen ook naar het mbo. 26 Soms krijgen werklozen een opleiding van het UWV WERKbedrijf of het re-integratiebureau. 27 Waar kun je studiefinanciering aanvragen? bij de gemeente bij de Dienst Uitvoering Onderwijs bij de Sociale Verzekeringsbank 28 Je kunt alleen studiefinanciering krijgen als je ouder bent dan 27 jaar. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 20/35

21 29 De meeste kleine kinderen gaan in Nederland op een vaste tijd naar bed. 30 De meeste kinderen die lastig zijn, krijgen in Nederland lichamelijke straf. 31 De meeste jongeren in Nederland kiezen hun eigen partner. 32 Bij wie kun je hulp vragen bij opvoedingsproblemen? bij Bureau Slachtofferhulp bij Bureau Jeugdzorg bij het Juridisch Loket Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 21/35

22 Toetsvragen bij hoofdstuk 7 Werken 28 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 Je hebt een uitkering en je zoekt werk. Wat is verplicht? inschrijven bij de gemeente inschrijven bij het UWV WERKbedrijf inschrijven bij een uitzendbureau 2 Wat doet een re-integratiebedrijf? Dat helpt bij het zoeken naar werk. Dat helpt bij het zoeken naar een goede opleiding. Dat helpt bij het aanvragen van de uitkering. 3 Wat doet een uitzendbureau? Dat helpt je aan een tijdelijke baan. Dat helpt je aan een vaste baan. Dat geeft cursussen. 4 Wat doet het UWV WERKbedrijf? Dat helpt bij het zoeken naar een uitzendbureau. Dat helpt bij het zoeken naar een goede opleiding. Dat helpt bij het zoeken naar werk en het aanvragen van een uitkering. 5 Harde functie-eisen zijn: een diploma, werkervaring en gemotiveerd een diploma, werkervaring en een rijbewijs een diploma, werkervaring en verantwoordelijkheidsgevoel 6 Zachte functie-eisen zijn: sociaal vaardig, werkervaring en gemotiveerd sociaal vaardig, taalniveau, flexibel sociaal vaardig, verantwoordelijk, gemotiveerd 7 De meeste Nederlanders vinden een goede werksfeer heel belangrijk 8 In Nederland zijn diploma s erg belangrijk voor het vinden van werk. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 22/35

23 9 Een diploma uit je land van herkomst: is niets waard. kun je laten waarderen. is altijd gelijk aan een Nederlands diploma. 10 Vrijwilligerswerk betekent: parttime werken. betaald werken. werken zonder salaris. 11 Wat heb je nodig als je wilt werken? een identiteitsbewijs en een burgerservicenummer (BSN) een identiteitsbewijs en een curriculum vitae (cv) een burgerservicenummer (BSN) en een curriculum vitae (cv) 12 Wat betekent een arbeidscontract voor bepaalde tijd? een vast contract een tijdelijk contract een contract voor parttime werk 13 De werkgever (de baas) moet het minimumloon of meer betalen. 14 De werknemer moet bij ziekte doorwerken. 15 De werknemer moet op tijd komen. 16 Wat betekent brutosalaris? het salaris met premies en loonbelasting het salaris zonder premies en loonbelasting 17 Waarom is het belangrijk de jaaropgave goed te bewaren? Dan kun je niet vergeten wat je hebt verdiend. Die heb je nodig voor de belastingaangifte. Daar kan je werkgever later naar vragen. 18 Wat betekent lastenverdeling? Iemand met een hoog inkomen betaalt meer belasting. Iemand met een laag inkomen betaalt meer belasting. Iedereen betaalt evenveel belasting. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 23/35

24 19 Je hebt betaald werk. Je bent ziek. Je moet je ziekmelden bij de baas en als je beter bent moet je dit ook melden. 20 Wat doet de bedrijfsarts (arboarts)? Hij onderzoekt je en maakt een re-integratieplan. Hij onderzoekt je en geeft je medicijnen. Hij onderzoekt je en geeft je een uitkering. 21 Wanneer kom je in aanmerking voor een WIA-uitkering? Als je langer dan twee weken ziek bent. Als je langer dan twee maanden ziek bent. Als je langer dan twee jaar ziek bent. 22 In Nederland heb je recht op medezeggenschap. 23 Een functioneringsgesprek is een gesprek met je baas over jouw werk. 24 De baas is verplicht om een functioneringsgesprek met je te voeren. 25 Een cao is hetzelfde als een vakbond. 26 Wat doet een vakbond? Een vakbond helpt bij het zoeken naar werk. Een vakbond helpt bij problemen op het werk. Een vakbond helpt de overheid aan werk. 27 Wat zijn de voordelen van een eigen bedrijf? Je bent eigen baas en je kunt zelf dingen bepalen. Je werkt hard en je doet zelf de boekhouding. Je maakt veel winst. 28 Wat doet de Kamer van Koophandel (KvK)? De KvK registreert alle bedrijven in Nederland. De KvK zorgt voor de nodige vergunningen. De KvK zorgt voor een goede financiering. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 24/35

25 29 Je bent werkloos geworden en wilt graag een uitkering. Je moet zo snel mogelijk naar het UWV WERKbedrijf. 30 Je bent werkloos geworden. Het UWV beoordeelt of je een WW-uitkering krijgt. 31 Na 4 jaar werken ben je werkloos; je hebt recht op 4 maanden WW. 32 Na 4 jaar werken ben je werkloos maar je partner heeft een salaris. Je hebt recht op 4 maanden WW. 33 Kees is 67 jaar. Hij is 30 jaar timmerman geweest. Nu is hij werkloos. Hij is getrouwd en heeft een zoon van 42 jaar. Welke uitkering krijgt hij? WW AOW WIA 34 Maria is 35 jaar. Zij is 3 jaar geleden voor een deel afgekeurd. Zij werkt nog 8 uur per week. Welke uitkering krijgt zij? WW Ziektewet WIA Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 25/35

26 Toetsvragen bij hoofdstuk 8 De geschiedenis van Nederland 21 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 De koning van Spanje was: katholiek protestant 2 De oorlog met Spanje duurde: 5 jaar 45 jaar 80 jaar 3 Wie is Willem van Oranje? de leider van de opstand tegen Alva en Filips II de leider van de opstand tegen de edelen de leider van de Tachtigjarige Oorlog 4 Koningin Beatrix en prins Willem Alexander stammen af van Willem van Oranje. 5 Het Wilhelmus is het volkslied van Nederland. 6 Waarom heet de 17de eeuw ook wel de gouden eeuw? Er is in deze eeuw goud gevonden. Nederlanders haalden goud uit hun koloniën. Er is in deze eeuw veel geld verdiend. 7 Wat is de VOC? een beroemd schip uit de gouden eeuw een vereniging van kleine scheepvaartbedrijven een vereniging voor slavenhandel 8 Wat deden de rijke mensen in de gouden eeuw? Zij bouwden veel pakhuizen en kochten veel dure en bijzondere dingen. Zij bouwden scholen voor iedereen. Zij lieten een foto of schilderij van zichzelf maken. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 26/35

27 9 Hoe heet het beroemdste schilderij van Rembrandt van Rijn? mooi Amsterdam de Nachtwacht het Melkmeisje 10 Nederland heeft veel slaven verhandeld via Curaçao. 11 Napoleon heeft veel veranderd. Door Napoleon: mag iedereen meedoen met de verkiezingen. krijgt iedereen een achternaam. leert iedereen de Franse taal. 12 Wat gebeurde er tijdens de industriële revolutie? Er werden steeds meer uitvindingen gedaan en de goederen werden goedkoper. Arbeiders werden steeds rijker. Er kwam openbaar vervoer. 13 Hoe was de situatie van de arbeiders in de 19de eeuw? Ze moesten lang werken, maar kregen wel genoeg geld. Ze moesten lang werken en hadden een laag loon. Ze waren blij met het werk en lieten hun kinderen daarom ook werken. 14 Waar gaat de eerste sociale wet over? leerplicht voor kinderen meer geld voor de arbeiders afschaffen van de kinderarbeid 15 Hoe kwam Hitler aan de macht? Hij leidde een revolutie in Duitsland. Er was veel armoede in Europa. In Duitsland koos men voor een sterke leider. Hij had veel economische macht. 16 Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog in Nederland? Er zijn veel joden in de Tweede Wereldoorlog vermoord. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 27/35

28 18 Op welke dag vieren we de bevrijding van Nederland? 4 mei 5 mei 8 mei 19 Hoe is Anne Frank bekend geworden? Zij schreef gedichten in de oorlog. De gedichten zijn later in een boek uitgegeven. Zij is vermoord in een concentratiekamp. Zij schreef een dagboek tijdens de oorlog. Het boek is later uitgegeven. 20 Wat is het gevolg van de watersnoodramp in 1953? Men heeft het Deltaplan ontwikkeld. Men heeft meer duinen aangelegd. Men heeft de afsluitdijk gemaakt. 21 Waarom is in 1957 de EU opgericht? om de euro in te voeren om economisch sterker te zijn om de veiligheid te verbeteren 22 De jongeren in de jaren 60 wilden meer vrijheid en meer democratie. 23 Sinds de jaren 60 en 70 is de sociale wetgeving sterk uitgebreid. 24 Wat betekent ontkerkelijking? Er komen steeds meer andere religies. Steeds meer mensen willen niet meer bij een kerk horen. Er komen steeds minder kerken. 25 Rond 1960 en 1970 kwam de vrouwenemancipatie op. Welk ideaal stond centraal? Vrouwen wilden betaald werk. Vrouwen wilden sneller kunnen scheiden. Vrouwen wilden beslissen over hun eigen leven. 26 Wat betekent vergrijzing? De gemiddelde leeftijd van Nederlanders stijgt. Mensen worden steeds eerder grijs. Er zijn geen duidelijke tegenstellingen meer. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 28/35

29 Toetsvragen bij hoofdstuk 9 Normen en waarden 34 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 Nederlanders hebben veel aandacht voor de opvoeding van kinderen. 2 Men vindt spelen belangrijk. Een kind leert veel van spelen. 3 Ouders kunnen meehelpen op school. 4 Je kunt zelf kiezen hoe je wilt wonen: alleenstaand, samenwonend, getrouwd, met kinderen, zonder kinderen, in een woongroep, enzovoort. 5 Ouders beslissen samen met hun kind over een goede partner. 6 Nederlanders vinden je betrouwbaar als je altijd op tijd komt, je je aan de afspraken houdt en je doet wat je hebt gezegd. 7 In Nederland worden veel afspraken gemaakt. Dit gebeurt alleen bij officiële instellingen. 8 Mensen raken geïrriteerd als anderen niet op tijd komen. 9 Nederlanders vinden het prettig als je ja zegt uit beleefdheid. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 29/35

30 10 De meeste ouders willen dat je hun kinderen corrigeert als ze iets fout doen. 11 Wie veel geld verdient in Nederland deelt dit altijd met zijn armere broers en zussen. 12 De meeste Nederlanders willen zekerheid, geen risico. 13 Het is belangrijk om afspraken te maken en je aan afspraken te houden. 14 Een werknemer kan niet zelf om bijscholing of promotie vragen. Dat is onbeleefd. 15 Nederlanders stellen veel vragen uit interesse. 16 Men verwacht dat je zelf dingen uitzoekt, als je iets wilt weten. 17 Nederlanders praten in de wachtkamer of het openbaar vervoer altijd gezellig met elkaar. 18 Veel Nederlanders houden werk en privé gescheiden. 19 Jongens en meisjes gaan naar gemengde scholen. 20 Vrouwen en mannen zijn voor de wet gelijk. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 30/35

31 21 Een homohuwelijk is voor de wet gelijk aan een heterohuwelijk. 22 De meeste Nederlanders raken geïrriteerd als er iemand voordringt. 23 Iedereen boven de 23 jaar heeft recht op een gelijke beloning voor hetzelfde werk. 24 De meeste Nederlanders laten graag zien hoe rijk ze zijn. 25 De meeste Nederlanders willen niet beter lijken dan een ander. 26 Er is veel vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld voor ouderen. 27 Jongeren kunnen voorbehoedsmiddelen kopen zonder toestemming van de ouders. 28 De meeste Nederlanders vinden dat je zelf je kleding moet kunnen kiezen. 29 Zoenen op straat is verboden. 30 Homoseksualiteit is in Nederland verboden. 31 Discrimineren van of schelden tegen homoseksuelen is verboden. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 31/35

Proeftoetsen Kennis van de Nederlandse samenleving

Proeftoetsen Kennis van de Nederlandse samenleving Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Proeftoetsen Kennis van de Nederlandse samenleving Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze proeftoetsen horen

Nadere informatie

Sleutels van de proeftoetsen Kennis van de Nederlandse samenleving

Sleutels van de proeftoetsen Kennis van de Nederlandse samenleving Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Sleutels van de proeftoetsen Kennis van de Nederlandse samenleving Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze sleutels

Nadere informatie

Toetsen per hoofdstuk

Toetsen per hoofdstuk Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Toetsen per hoofdstuk Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze toetsen per hoofdstuk horen bij de zesde, herziene

Nadere informatie

Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16

Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16 Inhoud Introductieles 13 Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16 1 Hoe ziet Nederland eruit? 19 De ligging en de grootte van Nederland 19 De provincies

Nadere informatie

13 37 38 39 43 100 EXMENVRGEN IJ HET FOTOOEK EN DE FILM NR NEDERLND Nummer Vraagtekst Correcte antwoord vb01 U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? vb02 U ziet een foto.

Nadere informatie

Aftekenlijsten. Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Nelleke Koot. Zesde, herziene druk. Deze aftekenlijsten zijn van :

Aftekenlijsten. Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Nelleke Koot. Zesde, herziene druk. Deze aftekenlijsten zijn van : Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Aftekenlijsten Zesde, herziene druk Nelleke Koot Deze aftekenlijsten zijn van : u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze aftekenlijsten horen bij

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

Sleutels bij de werkbladen

Sleutels bij de werkbladen Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Sleutels bij de werkbladen Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze sleutels bij de werkbladen horen bij de zesde,

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho.

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho. Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Wonen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over wonen hoort bij Zwart op wit. Praktische schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 6 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Sleutel bij hoofdstuk 1

Sleutel bij hoofdstuk 1 Sleutel bij hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke Jacobs u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze sleutel hoort bij

Nadere informatie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk?

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk? In de frontlinie tussen hulp en recht Spel Wie heeft gelijk? Dit spel Wie heeft gelijk? hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door Jacquelien de Savornin Lohman & Hannie Raaff. 2001 Uitgeverij

Nadere informatie

Profiel van de Nederlandse overheid

Profiel van de Nederlandse overheid Profiel van de Nederlandse overheid Organisatie, beleid en besluitvorming Links Remko Iedema en Patricia Wiebinga bussum 2012 Deze links vormen extra materiaal bij de zesde, herziene druk van het boek

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 3 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 12 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015 Recht lezen 2 Samenvatten Weboefening 1 drs. Jacky van den Dikkenberg u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze weboefening hoort bij Recht lezen 2 van drs. Jacky van den Dikkenberg. 2015 Uitgeverij

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 4 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan Outreachend werken Handboek voor werkers in de eerste lijn Opdrachten bij methodiek Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze opdrachten horen bij Outreachend

Nadere informatie

Extra les: Internetbankieren

Extra les: Internetbankieren Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Internetbankieren Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over internetbankieren hoort bij Zwart

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 6 Stellen

Toetsvragen bij domein 6 Stellen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 6 Stellen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli Schaufeli

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Windows 7 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Windows 7 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 2 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in de wereld van internet Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in de wereld van internet van Hannie van

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) 1 INFORMATIEFOLDER WERKPLEIN VENRAY E.O. Wet investeren in jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren

Nadere informatie

Wegwijzer is het derde deel in de Op-wegreeks. De andere delen zijn: Onderweg (tekstboek incl. cd),

Wegwijzer is het derde deel in de Op-wegreeks. De andere delen zijn: Onderweg (tekstboek incl. cd), Wegwijzer Wegwijzer bestaat uit: cursistenboek incl. 1 cd website www.opwegnaarnederland.nl Wegwijzer is het derde deel in de Op-wegreeks. De andere delen zijn: Op weg (tekstboek incl. cd), ISBN 978 90

Nadere informatie

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho.

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho. De essentie van administratieve organisatie Stappenplan offerte Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Dit stappenplan hoort bij De essentie van administratieve organisatie

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders Folder Kennis van de e Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders U hebt een vergunning gekregen en binnenkort verhuist u naar een woning in een gemeente. Waarschijnlijk hebt u veel vragen over

Nadere informatie

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst Thuis in Word 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2009 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2007 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2007 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders Tekstboek DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders P.J. Meijer A.G. Sciarone Tekstboek Herziene editie

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 8 van Taaltalent deel 3 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Kies 2. Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS PETRI BENSCHOP MENNO BEEKHUIZEN MARK OOMEN HANNEKE SCHOTTERT

Kies 2. Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS PETRI BENSCHOP MENNO BEEKHUIZEN MARK OOMEN HANNEKE SCHOTTERT Kies 2 Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS PETRI BENSCHOP MENNO BEEKHUIZEN MARK OOMEN HANNEKE SCHOTTERT Heb je een leeshandicap en wil je dit boek in een toegankelijke leesvorm, bel dan Dedicon: 0486-486486,

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 2 Het feest Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 11 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Nieuw in Nederland. Deze folder is bedoeld voor Asielgerechtigden, gezinsvormers en gezinsherenigers.

Nieuw in Nederland. Deze folder is bedoeld voor Asielgerechtigden, gezinsvormers en gezinsherenigers. Nieuw in Nederland Deze folder is bedoeld voor Asielgerechtigden, gezinsvormers en gezinsherenigers. U leest in deze folder wat u moet regelen als u in Nederland komt U moet bijvoorbeeld naar de gemeente.

Nadere informatie

Spelend leren, leren spelen

Spelend leren, leren spelen Spelend leren, leren spelen een werkboek voor kinderen en ouders Rudy Reenders, Wil Spijker & Nathalie van der Vlugt Spelend leren, een werkboek voor kinderen en ouders leren spelen Rudy Reenders, Wil

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 10 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8.1 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2010 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Word 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2010 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

Naam: IK WOON IN NEDERLAND

Naam: IK WOON IN NEDERLAND Naam: IK WOON IN NEDERLAND Nederland is een land in Europa. Het land ligt aan de Noordzee, naast Duitsland en België. Nederland is niet erg groot. Toch wonen er ruim 16 miljoen mensen, waardoor Nederland

Nadere informatie

1 Hele getallen. Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs. Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden

1 Hele getallen. Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs. Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 1 Hele getallen Peter Ale Martine van Schaik u i t g e v e r ij c o u t i

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Geldzaken

Ik en de maatschappij. Geldzaken Ik en de maatschappij Geldzaken Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Tessel Mulder Philein Educatieve Teksten, Jacobien Ubbink Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

Thuis in de Wereld van Word

Thuis in de Wereld van Word Thuis in de Wereld van Word Les 6 Enveloppen en etiketten Aangepaste les voor Word 2000 Hannie van Osnabrugge & Marian Ponsioen-van der Hulst u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2005 Deze aangepaste

Nadere informatie

Lesbrief Iedereen betaalt belasting

Lesbrief Iedereen betaalt belasting Lesbrief Iedereen betaalt belasting inleiding Iedereen betaalt belasting» waar komt het geld vandaan?» waar gaat het geld naar toe?» nederland, europa en de wereld» Iedereen betaalt belasting 1 Iedereen

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Powerpoint 2007 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 6 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Uren en minuten 1 Hoe laat begint elke les? Schrijf op. Rekenen Taal 2 Hoeveel uur is de

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in PowerPoint 2010 van Hannie van

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Communiceren met ziel en zakelijkheid Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Copyright: Uitgeverij Boom Nelissen, Amsterdam & Silvia Blankestijn, 2012 Omslag: Bart van den Tooren, Bureau

Nadere informatie

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Leerdoelen John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze leerdoelen horen bij de derde, herziene uitgave

Nadere informatie

Open vragen. De bestuurlijke kaart van de Europese Unie

Open vragen. De bestuurlijke kaart van de Europese Unie Open vragen bij De bestuurlijke kaart van de Europese Unie Instellingen, besluitvorming en beleid Anna van der Vleuten (red.) bussum 2012 Deze open vragen horen bij het boek De bestuurlijke kaart van de

Nadere informatie

Examen Burgerschap. Naam kandidaat : Kandidaatnummer : Examenplaats : Examendatum :

Examen Burgerschap. Naam kandidaat : Kandidaatnummer : Examenplaats : Examendatum : Examen Burgerschap Niveau Opgavenummer Examenduur : KSE2 : BU2(01) : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 40 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. Kruis bij elke vraag het goede antwoord

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Rondkomen

Ik en de maatschappij. Rondkomen Ik en de maatschappij Rondkomen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Jacobien Ubbink, Tessel Mulder Philein Educatieve Teksten Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen De kunst van cultuurmarketing Discussievragen en stellingen Ruurd Mulder Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013 Deze discussievragen en stellingen horen bij De kunst van cultuurmarketing

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Meedoen en meepraten

Ik en de maatschappij. Meedoen en meepraten Ik en de maatschappij Meedoen en meepraten Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Ruud Schinkel, Annemieke Struijk Inhoudelijke redactie: Ina Berlet

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Bewaren...5 Hoofdstuk 2 Administratie...7 Hoofdstuk 3 Inkomsten... 8 Hoofdstuk 4 Uitgaven... 10 Hoofdstuk 5 Sparen... 12 Hoofdstuk 6 Verzekeringen...15 Hoofdstuk 7 Begroting...

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Ik, leren en werken. Aan het werk

Ik, leren en werken. Aan het werk Ik, leren en werken Aan het werk Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Daphne Ariaens

Nadere informatie

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer Wijziging doorgeven Kinderbijslag Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN:

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN: UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN: VAK: NIVEAU: Economie Mavo D EXAMEN: 2001-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Extra les Muis en toetsenbord

Extra les Muis en toetsenbord Wegwijs in Windows 8.1 Extra les Muis en toetsenbord Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze extra les over het werken met de muis en het toetsenbord hoort bij Wegwijs

Nadere informatie

Antwoorden bij de opdrachten uit het boek

Antwoorden bij de opdrachten uit het boek Sterk aan het werk Loopbaantraining voor werkenden en werkzoekenden Antwoorden bij de opdrachten uit het boek Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden bij de opdrachten

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt De Gouden Eeuw duurde niet precies honderd jaar. Hij begon aan het eind van de 16de eeuw, beleefde zijn hoogtepunt rond 1675 en was in de 18de eeuw voorbij. De Gouden

Nadere informatie