Aanpak doorfietsroute Leidsche Rijn Centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpak doorfietsroute Leidsche Rijn Centrum"

Transcriptie

1 Aanpak doorfietsroute Leidsche Rijn Centrum Jan Korff de Gidts, Kracht van Utrecht-initiatief Fietsen en de trein: Naar een dubbele schaalsprong in OV-rail en Fiets Uitbreiding van spoor-, lightrail en fietsnetwerken Waarom een dubbele schaalsprong en welk doel beogen we ermee? De Fietsersbond, Fietsfilevrij en de Kracht van Utrecht bepleiten een dubbele schaalsprong in het rail- en fietsnetwerk. Deze dubbele schaalsprong is noodzakelijk om de capaciteit van fietsvoorzieningen te vergroten, overvolle steden te ontlasten en de druk op het wegennet te verminderen en kan zo de impasse in het Nederlandse mobiliteitsbeleid doorbreken. Dit ambitieuze plan voor innovatief duurzaam verkeer en vervoer in en rond steden vermindert de negatieve gevolgen van automobiliteit, biedt gezondheidswinst en levert ruimte op in de zich verdichtende steden. De drie organisaties lieten zich inspireren door ontwikkelingen in binnen- en buitenland: het ov-railsysteem rond Parijs, het doorfietsnetwerk in Utrecht en de toekomstagenda voor 675 kilometer snelfietsroutes. Door het combineren van het Utrechtse doorfietsnetwerk en de landelijke toekomstagenda snelfietsroutes met de bestaande Spoorkaart van Nederland en nieuwe plannen op het gebied van rail en light-rail, ontstonden nieuwe beelden. Op verschillende kaartbeelden wordt de dubbele schaalsprong zichtbaar voor 2014, 2018 en De kaarten met Rail-Poorten en RodeLoperpoorten laten zien dat er een aantrekkelijk en snel alternatief is voor het huidige - sterk op automobiliteit gerichte beleid; een alternatief dat zowel nationaal als regionaal perspectieven biedt. Rode Lopers en RodeLoperstations voor fietsers In het woon-werkverkeer in en rond de stad (actieradius 15 km v.v.) is de (E-)fiets steeds meer het primaire vervoermiddel. De fiets kan nog meer dan nu, de opstap worden naar stadsregionale voorstadstations, waar de reizigers snel overstappen naar andere grotere steden en regio s. Bovendien blijkt de fiets in de stad het meest kosten-efficiënte vervoermiddel voor de kortere afstanden. Op het ogenblik loopt het fietsgebruik tegen capaciteitsgrenzen aan. Stations- en centrumstallingen staan overvol. In de stad concurreert de fiets met de auto. Dat is fantastisch nieuws, want de fiets vraagt weinig ruimte, vervuilt niet en is goed voor de conditie van de gebruiker. Er is een schaalsprong nodig in samenhang, kwaliteit en capaciteit van fietsnetwerken om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen en extra vraag te genereren. De Rode Loper kan uitgerold in de vorm van een doorfietsnet in de regio. Snelfietsroutes verbinden belangrijke stedelijke kernen en werkgebieden met elkaar op regionaal niveau. Het openbaar vervoer per rail is ruimte-efficiënt en cruciaal voor de langere (regionale) verplaatsingen naar de economische kerngebieden. De OV-fiets als snel natransport maakt de verplaatsing van deur tot deur vlot en comfortabel. Railpoorten en RodeLoperpoorten Belangrijk uitgangspunt voor de dubbele schaalsprong is een betere integratie van intercitynetwerk, sprinters, lightrail/tram, bus en fiets v.v. Vanuit een andere regio is een stad elke tien minuten bereikbaar via Rail-Poorten (een groot overstapstation op sprinter, 1

2 lightrail, bus of fiets). Zo n station is intercitystation of zal dat snel kunnen worden. De totale reistijd in de Brede Randstad is doorgaans minder dan een uur. Belangrijke schakels in de ketenmobiliteit van de stadsregio noemen we RodeLoperpoorten Deze zijn groter in aantal dan de Rail-Poorten (bijvoorbeeld ook hier en daar bij lightrailtramhaltes), zodat voor alle delen van de stad de fietsafstand naar een railstation maximaal een aantal kilometer is en dus voor de meeste fietsers acceptabel als deel van een ketenreis. Reistijd- en comfortwinst met enorme gezondheidsvoordelen De RodeLoperpoorten en Rail-Poorten leiden tot reistijdwinst (minder mensverliesuren) en comfortwinst. De eenzijdige nadruk op de grote centrale stations wordt verminderd. Een treffend voorbeeld is de reistijdwinst voor reizigers naar de Uithof. Wie reist via station Bunnik en verder gaat op de fiets, wint tussen de 10 en 25 minuten in vergelijking met doorreizen naar Utrecht en daar de bus nemen. De initiatiefnemers van de dubbele schaalsprong nodigen geïnteresseerde burgers, organisaties en overheden uit om te reageren op de plannen.. Zij vragen Rijk, provincies, stadsgewesten en gemeenten de dubbele schaalsprong op te nemen in hun mobiliteitsvisies en investeringsprogramma s voor de komende periode. Sjaak Doornekamp, Fietsersbond Een fietspad langs de nieuwe spoorbrug over het Amsterdams Rijnkanaal en over de Thomas a Kempisweg maakt het veel aantrekkelijker om met de fiets van Leidsche Rijn naar de stad Utrecht te fietsen. Voor de bijna inwoners van Leidsche Rijn zijn er straks 3 mogelijkheden om naar de stad Utrecht te fietsen. Dus elke fietsroute heeft een functie voor 30 a inwoners en per brug zo n 5000 fietsers per dag die er elk 2 keer rijden. Voor de gele brug mag je na realisatie van leidsche rijn centrum uitgaan van fietsers per werkdag. Daarnaast zijn er scholieren die vanuit de oude stad in LR naar schoolgaan en werkers die in LR werken. De huidige fietsroute langs de Vleutense baan voldoet niet omdat er te veel stoplichten zijn. Als je deze route fietst van Vleuten/Vleuterweide naar de Berenkuil kom je 20 verkeerslichten tegen, waarvan 8 nu al op het traject t/m de Cremerstraat. Dat komt overeen met 2 km extra fietsen : 20% extra kilometers en een nog grotere toename van de rijtijd. 2 grote obstakels vormen : de VRI onder aan de gele brug om links af te slaan naar de Cremerstraat toe ( waar ernstige ongevallen zijn gebeurd) en de oversteek over de Thomas a Kempisweg. NB. LR centrum wordt ook niet ideaal. Ofwel onverwachts overstekende voetgangers, ofwel 2 extra verkeerslichten via de "doorfietsroute". Een rijtijdwinst van 2 minuten per richting x (5000 fietsers heen fietsers terug) x 255 werkdagen = 7,3 mln minuten = uur per jaar = 0,6 mln euro aan baten per jaar, excl. Weekend dagen. ( uitgaande van een waardering van 7 euro per uur reistijdwinst volgens de OEI tabel). Gedurende de levensduur is de Netto Contante Waarde 10 mln. excl. de verkeersveiligheids baten. 2

3 Voor dat bedrag moet toch een conflictvrije route pal langs het spoor over de A2 het A dams Rjnkanaal en de Thomis a kempis weg aangelegd kunnen worden. Dat moet nu gebeuren... omdat nu de spoorbruggen over het kanaal en de Thomas a Kempis weg worden aangelegd en het relatief goedkoop is daar direct een fietspad aan te lassen. In elk geval moet de ruimtereservering er zijn en moet de mogelijkheid worden gecreëerd om het fietspad er later aan te hangen. Minder overstekende fietsers over de Vleutenseweg en de Thomas a Kempisweg vermindert het aantal stops door het auto verkeer en vergroot de capaciteit. Dit laatste draagt bij aan de mogelijkheid het aantal rijstroken op de Cartesiusweg te verminderen. Daarnaast is er een "wacht-stoplicht" in Leidsche Rijn centrum gepland om te voorkomen dat Leidsche Rijners te vaak de auto naar Utrecht nemen. Is het niet beter om ze met goede fietsroutes te verleiden om op de fiets te komen? Bij de Thomas a Kempis weg /Cremerstraat is veel ruimte om een flauwe helling te maken naar de fietsbrug over de Thomas a Kempis weg. Er was een reservering voor een HOVbaan, die zou toch ook niet "in het niets" eindigen. Een station Majellaknoop betekent een extra stop voor de reizigers in de sprinter op weg zijn naar en van Utrecht. En dat voor een paar mensen die een station op loop/fiets afstand hebben. Dus ruimte reserveren voor dit station is niet nodig. Ria Glas Fietsersbond afd. Utrecht Start met het opknappen van de Cremerstraat, dat is een prima plan. Tegelijkertijd moet het doorfietsnet, dat in 2012 in coproductie is ontworpen, voor inspraak worden vrijgegeven. Het moet dit jaar door de Raad worden vastgesteld. De route tussen Paardenveld en Oost verdwijnt eerdaags. Er is direct een goede alternatieve verbinding nodig.terugleggen van de Molenbrug lijkt ons effectiever en haalbaarder dan de Singelring. Voor de Singelring moet u bomen kappen op de Weerdsingel en een brede fietsbrug over de Weerdsluis heen aanleggen. De nieuwe situatie op Paardenveld moet een top-5 fietsroute waardig worden. Doorfietsroutes hebben weinig verkeerslichten, liefst minder dan 1 per 2 kilometer. Die routes moeten een verbindend netwerk vormen tussen wijken, economische kerngebieden en belangrijke bestemmingen. Zo n netwerk moet dit jaar door de Raad worden vastgesteld. Stel vervolgens de wijknetten vast. Die verbinden in de wijk alle wijkbestemmingen aan elkaar en het doorfietsnet. Zorg dat bij onderhoud én bij projecten de fietsroutes meeliften met de andere werkzaamheden. Utrecht laat hier nu standaard kostbare kansen liggen. Neem maatregelen om nog voor 2015 het fietsgebruik te verhogen: - Stel stoplichten beter af - Stuur brommers naar de rijbaan, ook op 2*2 wegen. Haal snorfietsen van vrijliggende fietspaden af. - Reageer adequaat op onderhoudsklachten. De twee grootste partijen in deze Raad, Groenlinks én D66, willen van Utrecht dé Fietsstad van Nederland maken. Er wordt in Utrecht zoveel gefietst, dat de drukte op het Vredenburg een probleem is geworden. De Tour start binnenkort in Utrecht, en er komen ook nog zeven 3

4 doorfietsroutes bij.? Kan de Fietsersbond zich nu feestelijk opheffen? Helaas nog niet. Zijn deze zeven doorfietsroutes een voldoende grote stap op weg naar Utrecht-fietsstad? Zo nee, wat moet er wel gebeuren? Het fietsgebruik in de stad als geheel is laag, als je de compactheid van de stad en de samenstelling van de bevolking in aanmerking neemt. Leiden en Groningen doen het veel beter, in de orde van grootte van 50% meer fietsgebruik dan in Utrecht. Dat los je niet op met zeven extra routes, er moet veel meer gebeuren. Met name tussen Leidsche Rijn en Utrecht zou een hoger fietsgebruik bijdragen aan vermindering van de verkeersproblemen in het westen van de stad. Sjaak Doornekamp gaat daar op in. De Cremerstraat aanpakken is daarom een uitstekend plan, zeker nu die weg door de spoorverdubbeling verandert. De Vechtroute heeft deels een bar slecht wegdek en de route naar Tuindorp is met eenvoudige middelen al sterk te verbeteren. De Koningsweg wordt belangrijker nu de Oosterspoorbaan een fietsroute wordt. Goed dat die worden opgeknapt. Maar de Singelring lost de drukte op het Vredenburg niet op. Er is beslist een vlotte verbinding tussen de Daalsetunnel enerzijds en Wittevrouwen en de Lucasbrug anderzijds nodig die búiten Vredenburg om loopt. Het kan met de Singelring, maar daarvoor zullen bomen moeten worden gekapt op de Weerdsingel en er is een brede brug nodig over de Weerdsluis. We denken dat het eenvoudiger is om de Molenbrug terug te leggen en de fietsroutes via de Nieuwe Kade en de Breedstraat laten lopen. Die route is korter en kent minder verkeerslichten. Een mooie voetgangersverbinding tussen de Amsterdamsestraatweg en de binnenstad krijgt u daarbij cadeau. Ik wil er op wijzen dat de breedte van de fietsroutes en de opstelruimte bij de verkeerslichten op Paardenveld straks nog slechter is dan nu, ondanks de wens om de fiets hier het primaire vervoermiddel te laten zijn, ondanks De gebruiker centraal en ondanks het feit dat het een Top-5 route is. Een brede Singel breed en voldoende opstelruimte voor auto s bleken belangrijker. Er is onvoldoende ruimte over voor de fietsers. Diverse medeinsprekers hebben het hier over. Dat brengt me bij het tweede punt met betrekking tot de doorfietsroutes: een doorfietsroute is een route waarop je door kunt fietsen, omdat je minder dan een verkeerslicht per twee kilometer tegenkomt. Het zijn de routes om van de ene kant van de stad naar de andere kant te gaan: lange, doorgaande routes die samen een netwerk vormen. Dat net verbindt de wijken onderling en met de economische kerngebieden en belangrijke bestemmingen. Om de samenhang van dat netwerk te garanderen is het van belang dat dat netwerk wordt vastgesteld. Twee jaar geleden is in co-productie tussen de gemeente en de bij verkeer betrokken organisaties, waaronder de Fietsersbond, een doorfietsnet ontworpen. Dat doorfietsnet moet nu in zijn geheel voor stadsbrede consultatie worden vrijgegeven, zodat het na finetunen, nog dit jaar door de Raad kan worden vastgesteld. Daarna kunnen prioriteiten gesteld om zo snel mogelijk zo veel mogelijk routes op orde te brengen. Maar, met alleen het doorfietsnet lossen we de fiets- en verkeersproblemen in de stad niet op. Wat is er nog meer nodig? 1. Aanleggen van fietsvoorzieningen mee laten liften met projecten Er zijn veel plekken waar aan de stad wordt gewerkt, zorg dat waar dit een fietsroute betreft, de situatie voor de fiets na afloop goed is. De top-5 routes, waar de Leidseweg overigens een onderdeel van is, zouden 4 m breed rood asfalt krijgen. Ik wijs u op plekken op top-5 routes waar dat de afgelopen 4 jaar niet is gebeurd betreffen o.a. de brug over de Minstroom 4

5 en het centrum van Vleuten. De nieuwe situatie op Paardenveld wordt slechter dan nu en de steile helling in de Meernbrug is ook slechter dan de oude situatie. Ook de gewone fietsroutes moeten meeliften met alle projecten. Zorg dat bij alle projecten de fietsroutes meeliften. 2. Fietsroutes mee laten liften met onderhoud Op deze kaart ziet u de wegen met een snelheid van 50 km of meer. De wegen en riolen in Overvecht zijn aan vervanging toe. Dan is het relatief goedkoop om er direct 30 km-zones van te maken en de fietsroutes gelijk goed in te richten. Dergelijke kansen laat de gemeente nu stelselmatig lopen. 3. Stel de wijknetten vast Om de kansen voor onderhoud en projecten goed te benutten is het handig om te weten waar de fietsroutes in de praktijk lopen. Daarom moet ná het doorfietsnet ook per wijk het wijknet worden vastgesteld, samen met de wijkraden. Zodat alle belangrijke bestemmingen als scholen, winkels en sportvoorzieningen aan het fietsnet liggen. 4. Snel te nemen maatregelen die veel effect hebben Over 8 maanden moet Utrecht aan de normen voor luchtkwaliteit voldoen. Er zijn drie maatregelen waarmee het fietsgebruik nog voor 2015 flink kan worden bevorderd: a. Stel verkeerslichten beter af voor fietsers. Bij metingen in 2006 ging een zesde van de fietstijd verloren voor verkeerslichten en het is niet merkbaar verbeterd. Overal tweemaal groen per cyclus? De maatschappelijke baten van beter afgestelde verkeerslichten zijn 20 * zo hoog als de kosten. Dat haal je met geen enkele andere investering in infrastructuur. b. Zet de brommers op de rijbaan, conform de richtlijnen voor duurzaam Veilig. Dat wil zeggen: ook op wegen met 2*2 rijbanen zoals de Kardinaal de Jongweg. Haal de snorfietsen van vrijliggende fietspaden af. Brom- en snorfietsen stoten meer vuil uit dan veel vrachtwagens, alleen is onbekend waar ze rijden en worden ze daarom niet meegenomen in de rekenmodellen voor luchtkwaliteit. Fietsers krijgen de uitlaatgassen flink binnen. Als u schonere lucht wilt dan de EU normen, dan is brommers en snorfietsen weghouden bij fietsers een hele goede maatregel. Fietsen wordt er veel fijner door. c. Reageer adequaat op onderhoudsklachten. Losse tegels vastleggen of kapotte lichtmasten repareren lukt meestal wel, maar kuilen en paaltjes weghalen blijkt niet te werken. Het VVD meldpunt heeft in korte tijd vele honderden meldingen gehad, een deel ervan is vlot op te lossen. Los ze op. Madelon Veerman, Wijkraad Leidsche Rijn De Wijkraad Leidsche Rijn ondersteunt de inspraak (tekst) van de Fietsersbond en zoomt in op het onderwerp doorfietsroute Leidsche Rijn Centrum dat volgens ons de aanbeveling heeft om langs het spoor te laten lopen. De Wijkraad Leidsche Rijn zet hieronder uiteen wat ons inziens prioriteit verdiend ten aanzien van bovenstaande punt. Daarnaast laten wij weten dat de Wijkraad de inspraak van de Fietsersbond ondersteund. De Wijkraad Leidsche Rijn is voor het realiseren van de doorfietsroute langs het spoor dat aansluit op het fietspad Leidsche Rijn Centrum bij het Berlijnplein. De aansluiting in het Leidsche Rijn Centrum dient soepel te verlopen, hetgeen wellicht betekent dat een bocht iets 5

6 haakser zou moeten, maar daar zien wij geen bezwaar tegen. Door het fietspad goed te verlichten moet het een onveilig gevoel wegnemen. De visie om automobilist en fietser elkaar zo min mogelijk te laten tegenkomen kan alleen standhouden op het moment dat de doorfietsroute, zoals gezegd, langs het spoor komt, door het Leidsche Rijn Centrum. Er zijn dan geen VRI s en er is overal een voorrangssituatie voor de fietser. Die route sluit vervolgens aan op de Vleutensebaan. De Vleutensebaan is een veel gebruikte route vanuit Leidsche Rijn naar Utrecht en vice versa die helaas niet voldoet aan de criteria van de gemeente Utrecht omdat er gewoonweg veel teveel stoplichten zijn. Zowel de fietser als de automobilist ondervindt daar hinder van en zorgt ervoor dat de capaciteit lager is, reistijd langer is en om bepaalde plekken onveilig zijn. Door de route dermate aan te leggen, aan te passen en (her)in te richten is het mogelijk dat daar een winst valt te behalen in tijd, capaciteit maar bovenal veiligheid. De route langs het spoor geeft tevens een directe snelle verbinding tussen de (woon)gebieden in Leidsche Rijn en de stad Utrecht als wel de stations in Leidsche Rijn en de stad Utrecht. Graag benoemen wij ook nog het Wachtstoplicht in Leidsche Rijn Centrum om te voorkomen dat Leidsche Rijners te vaak de auto naar Utrecht nemen, dan is het juist zaak om als gemeente ervoor te zorgen dat er goede, snelle en veilige fietsroutes komen. Anna Vlaming Oranje TOP 5 route- Amsterdamsestraatweg De gemeente wil van Utrecht een fietsstad maken. Volgens de commissiebrief doorfietsroutes worden de werkzaamheden aan de meest gebruikte Top 5 routes in 2014 grotendeels afgerond, waarmee een grote stap is gezet in de kwaliteitsverbetering en het comfort op deze routes. Twee van de Top 5 routes lopen gedeeltelijk door Noordwest: de gele route en de oranje route. De Amsterdamsestraatweg (ASW) maakt een grote deel uit van de oranje route. De ASW is met 5 kilometer de langste straat van Utrecht en loopt van het centrum naar Maarssen. Met fietsers is de ASW tevens één van de drukste fietsroutes binnen de gemeente Utrecht. Met name in de spitsperioden zitten de fietspaden tegen hun maximale belasting aan. In het voorjaar van 2011 heeft het project Wijken voor de Fiets1 plaatsgevonden in de Utrechtse wijk Noordwest. Als resultaat van het project heeft fietserbond een groot aantal aanbevelingen gedaan en 22 Quickwins benoemd voor Noordwest en ook specifiek voor de ASW.2(Zie bijlage 1) In 2014 zijn er een aantal verbeteringen geboekt: Kruising Amsterdamsestraatweg Sint-Josephlaan een van de twee grote knelpunten wordt op dit moment opnieuw ingericht. Er was begin 2014 weesfietsen actie uitgevoerd, deze mag wel om de 2 maanden herhaald worden. Doordat de splitsing van woningen onmogelijk is gemaakt wordt ook het wildgroei van fietsen beperkt. Maar het grootste deel van de aanbevelingen voor de Amsterdamsestraatweg is helaas niet gerealiseerd: 6

7 Het fietspad wordt nog steeds door brommers gebruikt, terwijl dat niet is toegestaan, er wordt helemaal niet gehandhaafd. Er wordt veel tegen de richting in gefietst op het smalle fietspad, de boorden 1-richting fietspad of pijlen op de grond ontbreken. En er zijn veel obstakels die de doorstroming op het fietspad bemoeilijken, zoals geparkeerde fietsen en auto s, reclameborden, afvalzakken etc. Er ontbreken voor fietsers oversteekmogelijkheden. Ook daardoor gaan mensen tegen de richting in fietsen. Het fietspad langs de ASW is uitgevoerd in asfalt met veelvuldig verzakte putdeksels en andere onplezierige hobbels. Al een half jaar gelden hebben we met meer dan 50 handtekeningen een aanvraag gedaan voor buurtfietsenstalling bij U-stal, wij hebben daarover nog niets gehoord. Er is langs de ASW nog steeds een structureel tekort aan fietsenrekken, de boomspiegels, hekken van speltuin, alle verkeerspalen zitten vol met fietsen. Het grootste knelpunt op de Amsterdamsestraatweg is het Paardenveld. Op het Paardenveld staan zeker in de spits grote fietsfiles voor de verkeerslichten. Er is bovendien een groot tekort aan opstelruimte bij de verkeerslichten, waardoor de achterlangsrijdende fietsers gehinderd worden. Op dit moment wordt gewerkt aan herinrichting Kop ASW Paardenveld. Het is de kans om de grote problemen in het nieuwe ontwerp op te lossen. Maar als men goed op de tekeningen kijkt, ziet men, dat de nieuwe situatie nog slechter wordt dan huidige. Er komt nog een groter tekort aan opstelruimte op alle kruispunten. De nieuwe fietspaden zijn 2,5 meter breed i.p.v. 3,5-4 meter die nodig is. Het grootste deel van de weg langs de nieuw aangelegde singel wordt bestemt voor auto's, vrachtverkeer en is onbereikbaar voor fietser en voetganger. Er wordt geen fatsoenlijke oversteek naar Paardenveld gerealiseerd. Alle opmerkingen zijn in bijlage 2 aangegeven. En er ligt nog een grote kans onbenut: Het Daalse Spoorpad een alternatieve route aan de ASW richting het station. (Zie bijlage 3) De bestaande fietsroute op de ASW is gekoppeld aan de belangrijkste autoverbinding. De fietsers langs wijkontsluitingswegen krijgen tot 40 procent meer fijnstof naar binnen dan fietsers die over autoluwe routes rijden. De nieuw voorgestelde snelfietsroute langs de Vecht is helaas geen alternatief voor de meeste fietsers die vanuit Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen naar stationsgebied willen. Tussen Eerste en Tweede Daalsedijk bestaat een fietstunnel die nu als opslag gebruikt wordt door NS. Als deze tunnel open kan, dan hoeven fietsers dagelijks niet langs het meest verontreinigd stukje van de ASW. Volgens het commissiebrief doorfietsroutes worden de werkzaamheden aan de meest gebruikte Top 5 routes in 2014 grotendeels afgerond waarmee een grote stap is gezet in de kwaliteitsverbetering en het comfort op deze routes. In werkelijkheid heeft een groot deel van de oranje hoofdfietsroute nog een lang weg te bewandelen, want zelfs eenvoudige maatregelen als voldoende fietsklemmen zijn niet uitgevoerd. Dank voor uw aandacht. 7

8 Fred Dekkers, Wijkraad West Doorfietsroutes prima aanvulling hoofdnet fiets. Investeer op wegnemen knelpunten boven 100% kwaliteit. Wensen vanuit Utrecht West: Route zuidwesten van Amsterdamse straatweg en verbinding Majella - Cartesiusgebied - Concordiastraat. Verbeteringen in omgeving Westplein. Wijkraad West ondersteunt van harte het plan om het hoofdnet fiets uit te breiden met doorfietsroutes. Fietsroutes, niet langs drukke autowegen maar langs de groenblauwe structuren en door woonwijken, waar je comfortabel en veilig, ook in de winter door passende gladheidbestrijding, kunt doorfietsen. Zodat steeds meer mensen, ook voor wat langere ritten kiezen voor de al of niet elektrische fiets. Een verdunning van het net van 5 hoofdfietsroutes, die nu al zwaar belast worden. Als het gaat om prioriteiten stellen vindt Wijkraad West dat je vooral moet investeren in het oplossen van die knelpunten of gaten in het net die maken dat je vrij eenvoudig, deels al bestaande routes aan elkaar kunt knopen tot langere routes. De routes hoeven wat ons betreft niet per sé over de hele lengte aan 100% kwaliteitseisen te voldoen. Aspecten als een aantrekkelijke groenblauwe route langs een kanaal of rivier, een groen spoortalud of door een rustige woonwijk zijn voor fietsers zeker zo belangrijk als het laatste beetje kwaliteitsverbetering in rolweerstand. Dit is geen pleidooi voor het verwaarlozen van de kwaliteit maar wel voor het goed kiezen van prioriteiten. De gekozen prioriteiten spreken ons in belangrijke mate aan, onder meer de Cremerstraat en het wat moeilijker te realiseren rondje rond de oude binnenstad. We missen wel de ambitie om ten zuid/westen van de Amsterdamse Straatweg een goede doorfietsroute te realiseren lang de spoorweg die het centrum verbinden met de nieuw te ontwikkelen bouwlocaties op de 2e Daalse Dijk, in het Cartesiusgebied, langs station Zuilen en over een verbeterde verbinding over het Amsterdam Rijn Kanaal en verder ten westen van het ARK richting Maarssen. Een andere wens van Wijkraad West is het realiseren van een fietsverbinding van Majella ter hoogte van het Schimmelplein, via het Cartesiusgebied naar de Concordiastraat, die een lange noord-zuid fietsroute mogelijk maakt. Een belangrijk knelpunt zijn de verbindingen voor de fiets tussen West Utrecht en de oude binnenstad in de buurt van het Westplein, terwijl daar veel mogelijkheden voor verbetering zijn die samen met bewonersgroepen en fietsers ontwikkeld kunnen worden. Doorfietsroutes kunnen door goed overleg met of via de wijkraden ook de fietsverbindingen binnen wijken versterken. Doorfietsroutes zijn prima, maar niet de enige verbeteringen voor de fiets die nodig zijn. Verdere verdunning van het hoofdnet fiets is belangrijk (In Utrecht West bijvoorbeeld de Kanaalstraat verbeteren als belangrijke fietsverbinding.) Zorgen voor meer groen licht voor fietsers en fietsparkeervoorzieningen ook in woonwijken met veel bovenhuizen of woningen zonder eigen berging en bij de andere stations of OV-knooppunten. Tenslotte vragen wij ook aandacht voor versterking van de positie van de voetgangers. Met name door verbetering van de verbindingen voor voetgangers tussen West en de binnenstad en het stationsgebied en op cruciale plaatsen het in ere herstellen van echte zebrapaden, soms zelf ter bescherming tegen fietsers. 8

De Dubbele Schaalsprong in Fiets- + OV-rail-netwerken Casus Utrecht

De Dubbele Schaalsprong in Fiets- + OV-rail-netwerken Casus Utrecht De Dubbele Schaalsprong in Fiets- + OV-rail-netwerken Casus Utrecht Jan Korff de Gidts en Tymon de Weger Railforumbijeenkomst, 5 juni 2014 Kracht van Utrecht Interdisciplinair team (experts en bewoners)

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie

De Dubbele Schaalsprong in Fiets- + OV-rail-netwerken Casus Utrecht

De Dubbele Schaalsprong in Fiets- + OV-rail-netwerken Casus Utrecht De Dubbele Schaalsprong in Fiets- + OV-rail-netwerken Casus Utrecht Jan Korff de Gidts en Tymon de Weger Railforumbijeenkomst, 5 juni 2014 Kracht van Utrecht Interdisciplinair team (experts en bewoners)

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Vleuten. Van Vleuten naar Utrecht

Vleuten. Van Vleuten naar Utrecht Vleuten Van Vleuten naar Utrecht ( Uithof (en De Vleutensebaan, afslag Terweydesingel Slecht wegdek! De aansluiting naar De Meern- 't Zand Idem, er staat al wel een wegwijzer Parkeerstrook of fietspad?

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015]

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] 2015 Fietsersbond Deventer gst [UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] Aantal respondenten t/m 24 september 2015: 26 leden van de Fietsersbond Deventer e.o. Dit is ongeveer 12 % van het ledenbestand met e-mail.

Nadere informatie

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP 2006-2015 10179-10405/PG/HB zoals vastgesteld in Regioraad van 25 september 2008 Colofon Regionale Fietsnet met Sternet Aanscherping RVVP 2006-2015 In

Nadere informatie

Jacobsstraat = hoofdfietsroute

Jacobsstraat = hoofdfietsroute Jacobsstraat = hoofdfietsroute Uitsnede van de kaart pagina 46 GVVP 2005 Herinrichting Jacobsstraat De plussen: Asfalt op de fietsroute! Geen verkeerslicht bij Jacobikerk Weginrichting veel minder gericht

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Welkom Hans van Agteren wethouder verkeer, milieu,

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Inleiding In het verkiezingsprogramma van D66 Meierijstad staat dat we de infrastructuur van de fietspaden willen versterken door goede, veilige en duurzame fietspaden. Dit plan voor snelfietsroutes is

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda Leidsche Rijn/ Vleuten de Meern Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

De stad afstemmen op de fiets

De stad afstemmen op de fiets Afdeling Utrecht Gemeente Utrecht Afdeling Realisatie Mobiliteit Antwoordnummer 3376 3500 VP Utrecht Fietsersbond p/a Racinelaan 5 3533 VL Utrecht Telefoon 06 44304099 Bank NL 33 TRIO 0786 7579 81 Onderwerp:

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Actiegroep Stopknipmonicabrug www.stopknipmonicabrug.nl. Utrecht, 24 februari 2014. Geachte leden van de gemeenteraad / geachte mevrouw, heer,

Actiegroep Stopknipmonicabrug www.stopknipmonicabrug.nl. Utrecht, 24 februari 2014. Geachte leden van de gemeenteraad / geachte mevrouw, heer, Actiegroep Stopknipmonicabrug www.stopknipmonicabrug.nl Utrecht, 24 februari 2014 Geachte leden van de gemeenteraad / geachte mevrouw, heer, Wij, Actiegroep Stopknipmonicabrug, zijn erg bezorgd over de

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

25% meer. fietsgebruik

25% meer. fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2 maart 2011 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale- Statenverkiezingen

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit Casestudy Stadsregio Utrecht Jan Korff de Gidts Projectleider Kracht van Utrecht-initiatief

Duurzame mobiliteit Casestudy Stadsregio Utrecht Jan Korff de Gidts Projectleider Kracht van Utrecht-initiatief Duurzame mobiliteit Casestudy Stadsregio Utrecht Jan Korff de Gidts Projectleider Kracht van Utrecht-initiatief Samen zorgen voor minder CO 2 6 maart 2012 Opbouw van mijn bijdrage Ambitie en concept van

Nadere informatie

Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen

Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen Inhoud 1. Ontwikkeling beleid 2. Laaghangend fruit 3. Kennisontwikkeling Ontwikkeling beleid 2008 Financiering: BDU

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer

Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer Súdwest-Fryslân Lokale aanpak, Veilig Fietsen! Inleiding Aanleiding De beleidsimpuls Verkeersveiligheid is een actieplan van de minister van Infrastructuur en

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

De snelle fietsroute Apeldoorn-Deventer.

De snelle fietsroute Apeldoorn-Deventer. De snelle fietsroute Apeldoorn-Deventer. Acht jaar geleden was de fietsroute Apeldoorn-Deventer een van de vijf routes in het project Fiets Filevrij. De afstand tussen beide plaatsen is ideaal voor een

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden.

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Op dinsdagavond 11 april zijn we door de wijk IJsselstein midden gefietst met een aantal inwoners. Opvallend was het grote

Nadere informatie

Fiets. Samenvatting aanvullende verkenning. A. Inleiding

Fiets. Samenvatting aanvullende verkenning. A. Inleiding In t kort Er is gekeken naar de fietsbereikbaarheid van eco nomische kern gebieden. De volgende aspecten zijn meegenomen: snelheid, directheid, comfort, veiligheid, stallingen. Voorstel: uitwerking maatregelen

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda Fietsen door groen Het fietsenplan van D66 Breda VOORWOORD De fiets hoort bij Breda. Iedereen kent het gevoel, over het stuur gebogen soms door weer en wind. Fietsen is milieuvriendelijk en gezond. Fietsen

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning Utrecht, 17 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Actieweek fietsbeloning Zaanstad / Amsterdam-Noord. Aan

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 4 december 2015 Betreffende

Nadere informatie

Groene Lopers voor de fiets!

Groene Lopers voor de fiets! Groene Lopers voor de fiets! Een regionaal netwerk van comfortabele fietsboulevards in een aantrekkelijke en emissievrije omgeving De Weteringschans als Groene Loper / Fietsboulevard ( Maike van Stiphout)

Nadere informatie

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Hier Studiedag komt tekst verkeerslichten Jonathan de Vries Hier komt ook tekst Adviseur verkeersmanagement Patricia Stumpel-Vos Adviseur mobiliteitsbeleid Inhoud

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

Fietsstraat Leidseweg. Utrecht

Fietsstraat Leidseweg. Utrecht Fietsstraat Leidseweg Consultatie Consultatie over de varianten? De uitnodiging voor de informatieavond én het verzoek om op de plannen te reageren is alleen verspreid onder aanwonenden. De Fietsersbond

Nadere informatie

Fietsbeleid tot 2015; en erna

Fietsbeleid tot 2015; en erna Fietsbeleid tot 2015; en erna Ambitie, luchtkwaliteit, gezondheid: Realiseer de schaalsprong voor de fiets! Het College van B&W heeft hoge ambities om Utrecht DE Fietsstad van Nederland te maken. In het

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Nijmegen Duurzaam Bereikbaar Beleidsnota Mobiliteit

Nijmegen Duurzaam Bereikbaar Beleidsnota Mobiliteit Nijmegen Duurzaam Bereikbaar Beleidsnota Mobiliteit 2011 2020. Een eerste reactie van de Fietsersbond afdeling Nijmegen Nijmegen 14 september 2011 Nijmegen@fietsersbond.nl www.fietsersbond.nl www.fietsersbondnijmegen.org

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden

Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden 19 juni 2012 Peter van Boxtel 19-6-2012 1 Verzoek aan de gemeente voor actief beleid: Verbetering fietsparkeermogelijkheden bij (lagere) scholen en

Nadere informatie

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD Bladzijde 2 1. LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 1.1 Steeds drukker op de weg INFRASTRUCTUUR (verkeer) Met infrastructuur bedoelen we alle voorzieningen voor het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de 2013 Campus

Toegankelijkheid van de 2013 Campus Toegankelijkheid van de 2013 Campus 1. Introductie De Studentenraad van de Wageningen Universiteit heeft afgelopen maart 2013 een fiets actie gehouden. Dit om de doorstroom en veiligheid voor fietsers

Nadere informatie

Uitwerking huidig circulatieplan is ruim onvoldoende, de definitieve aanleg kan en moet beter voor fietsers.

Uitwerking huidig circulatieplan is ruim onvoldoende, de definitieve aanleg kan en moet beter voor fietsers. Dossier n.a.v. afloop testfase circulatieplan Vijfhoek Uitwerking huidig circulatieplan is ruim onvoldoende, de definitieve aanleg kan en moet beter voor fietsers. Vandaag, 29 februari 2016, is het exact

Nadere informatie

Onderweg naar het werk

Onderweg naar het werk i n f o r m a t i e o v e r u w r e i s n a a r e n i n E d e Onderweg naar het werk met kortingcoupons Waarom deze brochure? In deze brochure staat veel informatie over passende alternatieven voor het

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever Inleiding Kruising Biltlaan - Rijnsoever Vraag van de gemeenteraad: Het ontwerp van de voorrangskruising Biltlaan/Rijnsoever achten wij nog onvoldoende uitgewerkt om er mee in te stemmen. Dit wordt gesterkt

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. Fietsberaad, 12 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. Fietsberaad, 12 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen Fietsberaad, 12 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne: Lekker Fietsen. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

Nadere informatie

De fietsbereikbaarheidskaart

De fietsbereikbaarheidskaart De fietsbereikbaarheidskaart Een krachtig instrument om de kwaliteit van bestaande en nieuwe fietsverbindingen in beeld te brengen! 2 De fietsbereikbaarheidskaart Een basis voor effectieve maatregelen

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Uithoflijn ongelijkvloerse kruisingen. De tram naar de Uithof rijdt nog niet. maak er gebruik van.

Uithoflijn ongelijkvloerse kruisingen. De tram naar de Uithof rijdt nog niet. maak er gebruik van. Uithoflijn ongelijkvloerse kruisingen Hoofdfietsnet / Doorfietsnet Schaalsprong OV en fiets in de praktijk De tram naar de Uithof rijdt nog niet. maak er gebruik van. Cor van Angelen, 9 oktober 2014 Waarom

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissie VS en LY

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissie VS en LY RIS102458_03-02-2003 Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de voorzitter van de Commissie VS

Nadere informatie

Wat doet het waterschap voor de wegen?

Wat doet het waterschap voor de wegen? Lesbrief wegen Wat doet het waterschap voor de wegen? Veilige wegen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 Veilige wegen Sommige waterschappen zoals waterschap Hollandse

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Aan: de Commissie Stad en Ruimte Behandeld door C.A. Verbokkem Doorkiesnummer 030-28 64095 E-mail c.verbokkem@utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners Woensdagavond 12 april, IJsselstein Noord

Resultaten Fietsen met Inwoners Woensdagavond 12 april, IJsselstein Noord Resultaten Fietsen met Inwoners Woensdagavond 12 april, IJsselstein Noord Met een grote groep inwoners zijn we op een regenachtige woensdagavond 12 april door de wijk IJsselstein Noord gaan fietsen. Mede

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Opmerkingen (geel/oranje) roze = negatief

Opmerkingen (geel/oranje) roze = negatief Cruciale projecten Oost Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar presentatie: Mark Degenkamp en Ronald Tamse (gemeente) Resultaten bijeenkomst Wijkraad NO/ Oost bijeenkomst 4 maart 2015 Wijk Planning samen

Nadere informatie

bromfiets terug naar het fietspad! Gemeenteraad, hou dit alstublieft tegen!

bromfiets terug naar het fietspad! Gemeenteraad, hou dit alstublieft tegen! Fietsersbond Amsterdam WG-plein 84 1054 RC Amsterdam T: 0206128445 E: amsterdam@fietsersbond.nl Aan Gemeenteraad van Amsterdam Amstel 1 1011 PN Amsterdam Datum: 22 oktober 2017 Betreft: Raadsadres geen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2006 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Utrecht. Busbaan Vleuterweide. Hoe kan het dat zo n nieuw aangelegde situatie niet veilig is? Kostbare misser! Wat steken we er van op?

Utrecht. Busbaan Vleuterweide. Hoe kan het dat zo n nieuw aangelegde situatie niet veilig is? Kostbare misser! Wat steken we er van op? Busbaan Vleuterweide Hoe kan het dat zo n nieuw aangelegde situatie niet veilig is? Kostbare misser! Wat steken we er van op? Waarmee is die daling bereikt? Voertuigniveau: Autogordels, ABS, airbag Regelgeving:

Nadere informatie

Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende

Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende Op 20 januari jl. is er een informatie avond verzorgd in Het Bolwerk bij ons in de wijk. Tot onze verrassing bleek er een snelfietsroute over de Zonnewende te

Nadere informatie

Monitoring en evaluatie Monicabrug. Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Monitoring en evaluatie Monicabrug. Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Monitoring en evaluatie Monicabrug Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst Verkeer doseren bij de Monicabrug Knijp Monicabrug De knijp Monicaburg is op 8 juni in werking getreden. Vanaf dan is de

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK Bijlagenrapport INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Telgegevens fiets 3 Bijlage 2: Telgegevens landbouwvoertuigen 8 Bijlage 3: Afwijkingen van

Nadere informatie

Terugblik. Richard Moti, gemeenteraadslid Matthijs van Muijen, gemeenteraadslid Pim Jansen, beleidsmedewerker ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND

Terugblik. Richard Moti, gemeenteraadslid Matthijs van Muijen, gemeenteraadslid Pim Jansen, beleidsmedewerker ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND Ambitie 2008 Rotterdam is dé fietsstad van Nederland. Het is goedkoop, snel, gezond en leuk om naar je werk of school te fietsen. Fietsen is goed voor het milieu en

Nadere informatie

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind!

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! CBS De Rietzanger & OBS Ter Borch Februari/maart 2015 Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! In het jaar 2009 werd het Borchkwartier gebouwd. Al snel bleek dat beide scholen te maken hadden

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

De Fietsersbond pleit voor kwaliteitsverhoging van de hoofdfietsroute Parc Rodenrijs - Noordersingel

De Fietsersbond pleit voor kwaliteitsverhoging van de hoofdfietsroute Parc Rodenrijs - Noordersingel Memo Berkel en Rodenrijs, 1 juni 2011 Kenmerk: FBLL-M20110601-01 Betreft: Hoogwaardige fietsroute door Berkel en Rodenrijs Opgesteld door: Piet Mazure De Fietsersbond pleit voor kwaliteitsverhoging van

Nadere informatie

Hoofdfietsroute Zuilen - Lunetten. Hans Donck en Bart Horeman

Hoofdfietsroute Zuilen - Lunetten. Hans Donck en Bart Horeman Hoofdfietsroute Zuilen - Lunetten Hans Donck en Bart Horeman Amsterdamsestraatweg Kanaalzijde, bij sportvelden Zuilen Goed fietspad, maar waarom die wegdekovergangen (voorgaande foto) Laatste stuk tegels

Nadere informatie

Onderzoek potentie hoogwaardige fietsverbinding

Onderzoek potentie hoogwaardige fietsverbinding Onderzoek potentie hoogwaardige fietsverbinding Casus: Meppel- Zwolle Nina Veders 20 september 2016 Samenvatting: Inhoud Aanleiding onderzoek Casus: Meppel- Zwolle Het gebied Resultaten Toelichting op

Nadere informatie

Langzaam Verkeer in de Zuidas. Govert de With Fietsersbond Amsterdam

Langzaam Verkeer in de Zuidas. Govert de With Fietsersbond Amsterdam Langzaam Verkeer in de Zuidas Govert de With Fietsersbond Amsterdam Inhoud Over de Fietsersbond Over de fietser in het verkeer Over de fietser in de Zuidas de Fietsersbond grootste t belangenorganisatie

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep Veel kinderen gaan in Nederland lopend of fietsend naar school. Toch is er een aanzienlijk aantal ouders dat hun kinderen met de auto naar school brengt. Hierdoor ontstaan onveilige situaties, parkeerproblemen

Nadere informatie

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen op shortlist Nummer Opmerking Reactie 5 (Tegengaan sluipverkeer) Sluipverkeer keihard aanpakken

Nadere informatie

25% meer fietsgebruik

25% meer fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010

Nadere informatie

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tweede brede werksessie, 7 juli 2015 Arno Jonker, Paul van den Bosch en Natalie Veenkamp DTV Consultants fietsen en lopen innovatie internationaal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016

Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016 Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016 Op 5 oktober 2016 heeft de alliantie Markermeerdijken twee informatiebijeenkomsten gehouden in Hoorn: één over de dijkversterking voor het deel

Nadere informatie

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld.

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Vraag 1 Bij oversteken Cornelia Schefferlaan Ferdinand Bolstraat zie ik problemen met de fietsstraat. Ook vanaf de rotonde Haaksbergerstraat

Nadere informatie

Ruim baan voor de fiets

Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Nederland telt meer fietsen dan inwoners. Alleen ook het daadwerkelijk gebruiken van die fiets, dat kan nog wel vaker. Zo pakken we voor het woon-werkverkeer

Nadere informatie

IJsselstein: een fietsvriendelijke stad

IJsselstein: een fietsvriendelijke stad Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer 482318 Programma 3 Commissie Ruimte Portefeuillehouder: Drs I.C.J. Nieuwenhuizen Informatie bij : H Hellinga

Nadere informatie