Handleiding VT3. voor het samenstellen. van je portfolio. Ondertitel. Handleiding Samenstellen Portfolio VT3. Paul Scheltes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding VT3. voor het samenstellen. van je portfolio. Ondertitel. Handleiding Samenstellen Portfolio VT3. Paul Scheltes"

Transcriptie

1 VT3 Handleiding voor het samenstellen van je portfolio Paul Scheltes [met dank aan Guido Nijboer, Patrick Collaris en Patrick Tonnaer] Herziene editie,

2 Je sluit je VT3-opleiding met succes af door vier PvB s te doen: 1 Geven van trainingen 2 Coachen van wedstrijden 3 Organiseren van volleybalactiviteiten 4 Aansturen van kader Bij 1 bestaat je PvB uit twee onderdelen: praktijk en portfolio. Bij 2, 3 en 4 bestaat je PvB alleen uit een beoordeling van je portfolio. Het gaat dus om een viertal portfolio s: 1 Portfolio 3.1 Geven van trainingen De PvB-opdracht luidt: het aanleveren van een jaarplan waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken, uitvoeren en deels evalueren van een jaarplan voor uw team. Vanuit het jaarplan wordt één training uitgewerkt, voorbereid en gegeven aan het betreffende team. Het betreft hier een seniorenteam dat uitkomt in de hoogste drie klassen van de regio of een jeugdteam waarvoor toestemming is verleend door de toetsingscommissie. Je portfolio 3.1 bestaat dus uit twee delen: 1 een jaarplan; 2 een trainingsplan. Een uitwerking: 1 Een jaarplan bevat: a Feedback van minstens drie spelers waaruit blijkt dat jij rekening hield met hun persoonlijke verwachtingen en hun motieven; b Jouw analyse van de huidige technische en tactische mogelijkheden van jouw spelers, hun functioneren als team en jouw trainerskwaliteiten; c Jouw jaarplan: Een korte beschrijving van het meerjarenbeleid van jouw club, jouw visie op teamontwikkeling en jouw plannen voor komend jaar, afgestemd op jouw spelers (Voortbordurend op 1b!), met concrete doelstellingen, evaluatiemomenten en -methoden en chronologisch beschreven. 2 Het trainingsplan omvat tien uitgewerkte, samenhangende trainingen, met per training: a Beschrijving van de technische en tactische beginsituatie van de spelers, met een duidelijk verband met 1b; b De doelen van de training, smart geformuleerd; c De gekozen oefenvormen en accenten; d De evaluatie. Zie voor een format trainingsplan de Bijlage. Tot slot een verslag van de feedback van jouw spelers op de door jou gegeven trainingen. 2

3 Tip: Neem in een bijlage bij je trainingsplan op: Drie adviezen die jij je spelers gaf over materiaal (keuze en gebruik). Dan voldoe je aan beoordelingscriterium 8 in PvB 3.1. Houd het kort, maximaal drie regels per advies! 2 Portfolio 3.2 Coachen van wedstrijden De PvB-opdracht: het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen van uw team dat uitkomt in een van de twee hoogste klassen van de regio of een jeugdteam A/B/C gedurende een officiële competitie- of bekerwedstrijd. Dit portfolio bevat de volgende onderdelen: 1 Een overzicht van de feedback van jouw spelers op schriftelijke vragen die jij stelde over de criteria 1 t/m 9, 13, 16 en 20. Denk aan een overzichtelijke weergave: kopjes! 2 Een wedstrijdplan, incl. een weergave van de voorbespreking. Criteria 11, 12 en Een wedstrijdanalyse, inclusief een weergave van de nabespreking. Criteria 15 en Diverse documenten. Criteria 10, 17, 18, 19 en Portfolio 3.3 Organiseren van volleybalactiviteiten Hier luidt de PvB-opdracht: het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent om een activiteit te organiseren en daarbij de sportieve ontwikkeling van de sporters te stimuleren. Concreet betekent dit dat het portfolio de volgende onderdelen bevat: a Een beschrijving van jouw activiteit (eerste paragraaf van het ontwerp (c)); b Een beslisdocument met een uitwerking van jouw activiteit op hoofdlijnen, gericht op toestemming van de opdrachtgever (tweede paragraaf van het ontwerp (c)); c Een volledig ontwerp van de activiteit, met draaiboek, taakverdeling, ontwikkelde materialen en begroting; d Een verslag van de uitvoering van de activiteit; e Een evaluatieverslag, gevoed met uitkomsten van evaluaties/evaluatiegesprekken met deelnemers, medewerkers en opdrachtgever; f Een reflectieverslag van jou over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteit; g Een beleidsnotitie t.b.v. de opdrachtgever met daarin een advies over de structurele inbedding van de georganiseerde activiteit in de vereniging. 4 Portfolio 3.4 Aansturen van kader De PvB-opdracht: het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent volleybaltrainers 2 (of gelijkwaardig assisterend kader) op adequate wijze aan te sturen. Dit portfolio bevat de volgende onderdelen: a Een jaarplanning die jij voor een volleybaltrainer-2 hebt opgesteld; b Een trainingsplan dat jij voor een volleybaltrainer-2 hebt ontworpen; c Een observatie van de training die door de volleybaltrainer-2 is uitgevoerd; 3

4 d e f Een verslag van jouw nabespreking met de volleybaltrainer-2; Een reactie van de volleybaltrainer-2 op jouw feedback en begeleiding; Een reflectieverslag van jou over jouw kwaliteiten als begeleider. Waar draait het om in jouw portfolio? Kwaliteit en kwantiteit bepalen of jij slaagt: - Kwaliteit: Blijkt uit de inhoud van jouw portfolio dat je competent handelde? - Kwantiteit: Voldoe jij aan alle beoordelingscriteria? Tips om te voldoen aan kwaliteit Je maakt je kwaliteit zichtbaar met authentieke bewijzen. Dit betekent dat je in je echte trainerspraktijk op niveau 3 hebt laten zien dat je adequaat handelde. Het zal je wellicht opgevallen zijn dat de hierboven genoemde portfolio s altijd twee typen bewijzen bevatten: 1 Allerlei door jou zelf ontwikkelde of bijgestelde documenten, zoals: - een trainingsplan, wellicht voortkomend uit één of meer van de zes opdrachten Training geven (3.1); - een uitnodiging voor een briefing met de mede-organisatoren van je activiteit (3.3); - de agenda van deze briefing (3.3); - het draaiboek voor de activiteit, ontleend aan opdracht 2 en 3 Organiseren activiteit (3.3); - een jaarplanning en een trainingsplan dat jij ontwikkelde voor een door jou begeleide volleybaltrainer-2 (3.4); - door jou geschreven evaluaties van gegeven trainingen, georganiseerde activiteiten en begeleiding van volleybaltrainers-2. 2 Naast deze door jou zelf ontworpen bewijzen zijn bewijzen van derden essentieel. Dit zijn alle betrokkenen die een oordeel kunnen geven over jouw functioneren: spelers, collega-trainers, door jou begeleide volleybaltrainers-2, deelnemers aan een door jou georganiseerde activiteit en leden van commissies en bestuur. Vandaar dat je bij de onderdelen van de portfolio s ook allerlei documenten aantrof waarin anderen jou feedback gaven. Bijvoorbeeld: - Een verslag van de feedback van jouw spelers op de door jou gegeven trainingen; - Een evaluatieverslag, gevoed met uitkomsten van evaluaties/evaluatiegesprekken met deelnemers, medewerkers en opdrachtgever; - Een reactie van de volleybaltrainer-2 op jouw feedback en begeleiding. Het is van belang dat jij deze derden zó om feedback vraagt dat ze deze formuleren op een manier die past in de beoordelingscriteria waar jij aan wilt voldoen. Slim is derhalve om een aantal vragen te formuleren waar jij graag antwoord op wilt ontvangen. Bijvoorbeeld, om de criteria 3, 4, 5, 11 en 14 in PvB 3.3 in kaart te brengen: - Ging ik respectvol met jou om? - Gedroeg ik me zoals jij van een trainer verwacht? 4

5 - Ging ik vertrouwelijk om met persoonlijke informatie? - Kwam ik de gemaakte afspraken na? - Berichtte ik jou tijdig, als afspraken veranderden? - Wat de beroepscode (criterium 4 in 3.3) betreft: Kies er drie elementen uit die jou aanspreken en vraag hier feedback op. [en laat deze vragen bijvoorbeeld scoren op nooit soms vaak altijd ] Zet vragen zoals deze hierboven op een evaluatieformuliertje en je hebt in één keer vijf beoordelingcriteria afgedekt! Bovendien heb je voldaan aan de competentie Vraagt feedback (17 in 3.2, 16 in 3.3 en 13 in 3.4). Als je op deze feedback nu ook nog een kort stukje commentaar levert, heb je ook voldaan aan de competentie Reflecteert op het eigen handelen (16 in 3.2, 15 in 3.3 en 12 in 3.4). Verwerk je in dit commentaar een competentie die je nog verder wilt ontwikkelen, dan kan je beoordelaar ook Verwoordt eigen leerbehoeften (18 in 3.2, 17 in 3.3 en 14 in 4.3) afvinken. Mits je natuurlijk je leerdoelen smart hebt geformuleerd Tips om te voldoen aan kwantiteit Essentieel is dat je je portfolio een heldere opbouw geeft. Dan zorg je ervoor dat je beoordelaar niets over het hoofd ziet en niet hoeft te zoeken. Dit doe je door de nummers van de beoordelingscriteria te koppelen aan je bewijzen. Dit heeft als voordeel dat jij gemakkelijk kan controleren of je portfolio compleet is: Staan de nummers van alle criteria in de kantlijn? Dit is het eerste waar jouw beoordelaar naar kijkt. Compleet, zonder dat je portfolio een gigantische omvang krijgt, dat is het devies. Je zorgt dus ook voor beperking. Om een en ander nóg concreter te maken volgen hieronder tips pér beoordelingscriterium pér PvB. NB Op de laatste bladzijden van deze handleiding tref je een overzicht aan van de VT3- opdrachten en de bijbehorende criteria. Overleg met je praktijkbegeleider en/of leercoach of de door jou gemaakte opdracht kan gelden als bewijs van een of meer criteria. Dan snijdt het mes aan twee kanten! Veel succes! 5

6 Tips voor het samenstellen van je portfolio, per beoordelingscriterium NB Ik verwijs onder In je portfolio? telkens naar de op pag. 1 en 2 genoemde onderdelen van de diverse portfolio s. 1 Protocol PvB 3.1 Geven van trainingen Protocol PVB 3.1 Geven van trainingen portfoliobeoordeling Beoordelingscriteria In je portfolio? Werkproces Informeert en betrekt sporters en ouders/derden 1 Adviseert sporters over materiaal, voeding en hygiene In trainingsplan, in een bijlage 2 Maakt afspraken met sporters en ouders/derden Tip: Maak van de beoordelingscriteria 2, 3 en 4 één document, met de betreffende nummers in de kantlijn (of anderszins duidelijk aangegeven). 3 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij de sporters 4 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie De antwoorden van minstens drie spelers op de drie (of meer) vragen. [Zie 2] [Zie 2] Werkproces Bereidt trainingen voor 5 Analyseert beginsituatie gericht op In jaarplan, onderdeel 1b sporters, omgeving en zijn eigen kwaliteiten als trainer 6 Bouwt het jaarplan (chrono)logisch op In jaarplan, onderdeel 1c 7 Stemt jaarplan af op niveau van de sporters In jaarplan, onderdeel 1c 8 Formuleert doelstellingen concreet In jaarplan, onderdeel 1c 9 Beschrijft evaluatiemethoden en momenten 10 Werkt passend binnen het jaarplan trainingen uit 11 Baseert de trainingsvoorbereiding op het jaarplan 12 Verwerkt evaluaties in de trainingsvoorbereiding 13 Stemt de trainingsinhoud af op de mogelijkheden van de sporters 14 Kiest voor een verantwoorde trainingsopbouw In jaarplan, onderdeel 1c In trainingsplan (bij Relatie met het jaarplan (zie Bijlage)) In trainingsplan (bij Relatie met het jaarplan (zie Bijlage)) In trainingsplan (bij Beginsituatie (zie Bijlage)) In trainingsplan (bij Beginsituatie (zie Bijlage)) In trainingsplan 6

7 2 Protocol PvB 3.2 Coachen van wedstrijden Beoordelingscriteria In je portfolio? Werkproces Begeleidt sporters bij wedstrijden 1 Houdt rekening met persoonlijke Tip: Maak van de beoordelingscriteria 1 t/m 9 één verwachtingen en motieven van de document, met de betreffende nummers in de sporters kantlijn (of anderszins duidelijk aangegeven). 2 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert sporters De antwoorden van minstens drie spelers op de negen (of meer) vragen. [Zie 1] 3 Bewaakt waarden en stelt normen [Zie 1] 4 Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de sporters 5 Stimuleert sportief en respectvol gedrag 6 Treedt op als een sporter zich onsportief gedraagt [Zie 1] [Zie 1] [Zie 1] 7 Besteedt aandacht aan het [Zie 1] voorkomen van blessures bij de sporters 8 Treedt op bij onveilige sportsituaties [Zie 1] 9 Adviseert sporters over materiaal, voeding en hygiëne 10 Informeert sporters over gevaren en gevolgen van dopinggebruik 11 Informeert en betrekt sporters bij verloop van de wedstrijd 12 Geeft aan de sporters na de wedstrijd aan wat goed ging en wat beter kan 13 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen [Zie 1] Een lijstje met minstens drie punten die de coach aanstipte om te wijzen op de negatieve gevolgen van dopinggebruik en de regels van de Nederlandse Dopingautoriteit. De puntsgewijze, schriftelijke voorbereiding van een voorbespreking van een wedstrijd, met aandacht voor de teamdoelen en minstens drie persoonlijke doelen voor deze wedstrijd. De reacties van minstens drie spelers waaruit blijkt dat de coach in de nabespreking in gelijke mate aandacht besteedt aan datgene wat goed ging en wat beter kan. Ook blijkt uit deze reacties dat de coach expliciet ruimte gaf voor opmerkingen van spelers over de wedstrijd. Tip: Maak van de beoordelingscriteria 13, 14, 15, 22 en 28 één document, met de betreffende nummers in de kantlijn (of anderszins duidelijk aangegeven). De antwoorden op de vijf (of meer) vragenvan minstens drie betrokkenen. 7

8 14 Houdt zich aan de beroepscode [Zie 13] 15 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie [Zie 13] 16 Reflecteert op eigen handelen Jouw commentaar op minstens drie door jou uitgevoerde evaluaties (van jouw trainingen of door jou begeleide trainers-2). 17 Vraagt feedback Hier volstaat een verwijzing naar de evaluaties die je uitvoerde. 18 Verwoordt eigen leerbehoeften Je beschrijft minstens twee ontwikkelpunten (op grond van jouw commentaar op de evaluaties), in smart termen. Ook licht je kort toe hoe je hier op een planmatige manier aan wilt werken. Werkproces Bereidt wedstrijden voor 19 Ziet er op toe dat de sporters zich voorbereiden op de wedstrijd 20 Houdt een bespreking voor de wedstrijd Een lijstje met minstens vijf aandachtspunten waar de coach op let tijdens warming-up en inslaan, twee algemene en drie gericht op drie individuele spelers. De reacties van minstens drie spelers waaruit blijkt dat de coach tijdens de voorbespreking interactie met de spelers stimuleerde. 21 Maakt een wedstrijdplan Een overzicht van de smart geformuleerde doelstellingen voor een wedstrijd [zie 11] en daarvan afgeleide individuele taken. 22 Komt afspraken na [Zie 13] Werkproces Geeft aanwijzingen 23 Analyseert tijdens de wedstrijd en neemt op basis hiervan adequate maatregelen 1 De beginopstelling van het team 2 Afwijkingen in het spel van het team 3 Drie coachende interventies op grond van 2 4 Eén tijdens een time-out gemaakte afspraak 5 De argumenten op grond waarvan een wissel werd gebruikt. 24 Coacht positief De reacties van minstens drie spelers waaruit blijkt dat de coach in gelijke mate de inspanning en het resultaat beloont en geen bestraffende opmerkingen maakt. 25 Gaat flexibel om met organisatorische veranderingen rond de wedstrijd 26 Houdt zich aan de regels die gelden tijdens de wedstrijd 27 Zorgt dat sporters zich aan regels en reglementen houden 28 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 29 Geeft aan de sporters na de [Al aangetoond bij 12?] wedstrijd aan wat goed ging en wat beter kan Werkproces Handelt formaliteiten af Indien van toepassing: Beschrijving van de door de coach geaccepteerde organisatorische verandering. Beschrijving van drie regels uit het wedstrijdreglement van de Nevobo die de coach het meest waardevol vindt. Beschrijving van een drietal afspraken die de coach met de spelers maakte om sportief gedrag te bevorderen. [Zie 13] 8

9 30 Handelt wedstrijdformaliteiten af Kopie van het ondertekende wedstrijdformulier. 3 Protocol PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Beoordelingscriteria In je portfolio? Werkproces Begeleidt sporters bij activiteiten 1 Bewaakt waarden en stelt normen Onderdeel e: Geschreven feedback van een deelnemer aan een door jou georganiseerde activiteit over door jou gemaakte afspraken met betrekking tot het omgaan met elkaar en de wijze waarop jij het nakomen hiervan bevorderde. Mogelijke vragen: - Welke omgangsregels hebben we afgesproken? - Wat heb ik (de trainer) gedaan om ervoor te zorgen dat deze regels door jou nagekomen werden? 2 Treedt op bij onveilige situaties Onderdeel e: [Indien van toepassing] Geschreven feedback van een deelnemer waaruit blijkt dat jij adequaat ingreep bij een onveilige situatie die optrad tijdens de door jou georganiseerde activiteit. 3 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen Tip: Maak van de beoordelingscriteria 3, 4, 5, 11 en 14 één document, met de betreffende nummers in de kantlijn (of anderszins duidelijk aangegeven). De antwoorden van minstens drie spelers op de vijf (of meer) vragen. 4 Houdt zich aan de beroepscode [Zie 3] 5 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie [Zie 3] Werkproces Bereidt activiteiten voor 6 Maakt bij de organisatie gebruik van een draaiboek Onderdeel c: Een draaiboek, met daarin de planning voor, tijdens en na de activiteit en een omschrijving van de rol van de betrokkenen. Onderdeel a en b vormen de eerste paragrafen. 7 Houdt rekening met beschikbare middelen en materialen 8 Zorgt dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht Onderdeel e: Geschreven feedback van de opdrachtgever over het adequaat omgaan met de beschikbare middelen en materialen, in overeenstemming met het draaiboek. Onderdeel e: Geschreven feedback van minstens drie mede-organisatoren over de helderheid van de taakverdeling, in overeenstemming met het draaiboek. Werkproces Voert uit en evalueert activiteiten 9 Draagt verantwoordelijkheid en neemt beslissingen Onderdeel e: Geschreven feedback van de opdrachtgever waaruit blijkt dat jij 9

10 (mede)verantwoordelijk was voor de georganiseerde activiteit en beslissingen nam, in overeenstemming met het draaiboek. 10 Werkt samen met anderen Onderdeel e: Geschreven feedback van minstens drie mede-organisatoren over de kwaliteit van de samenwerking, in overeenstemming met het draaiboek. 11 Komt afspraken na [Zie 3] 12 Rondt activiteit af Onderdeel d: Evaluatieverslag op grond van de nabespreking met de betrokkenen over de organisatie en het verloop van de activiteit. Gevolgd door onderdeel f: een reflectieverslag van jou. 13 Rapporteert over de voorbereiding, Onderdeel g. uitvoering en evaluatie van de activiteit 14 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie [Zie 3] 15 Reflecteert op eigen handelen Jouw commentaar op de door jou uitgevoerde evaluatie van de door jou georganiseerde activiteit. 16 Vraagt feedback Hier volstaat een verwijzing naar de evaluaties die je uitvoerde. 17 Verwoordt eigen leerbehoeften Je beschrijft minstens twee ontwikkelpunten (op grond van jouw commentaar op de evaluaties), in smart termen. Ook licht je kort toe hoe je hier op een planmatige manier aan wilt werken. 4 Protocol PvB 3.4 Aansturen van kader Beoordelingscriteria In je portfolio? Werkproces Informeert assisterend sportkader 1 Informeert assisterend sportkader over de inhoud van de training Onderdeel a en b. 2 Komt afspraken na Tip: Maak van de beoordelingscriteria 2, 9, 10 en 11 één document, met de betreffende nummers in de kantlijn (of anderszins duidelijk aangegeven). De antwoorden van minstens drie spelers op de vier (of meer) vragen. Werkproces Geeft opdrachten aan assisterend sportkader 3 Geeft assisterend sportkader opdrachten die bij zijn taak passen Onderdeel e: Geschreven feedback van de volleybaltrainer-2 over de geschiktheid van de door jou gegeven opdrachten Werkproces Begeleidt assisterend sportkader 4 Bespreekt met het assisterende sportkader wat er goed ging en wat de verbeterpunten zijn Onderdeel d en e: Jouw verslag van een nabespreking met de volleybaltrainer-2 en geschreven feedback van de volleybaltrainer-2 over de nabespreking. 10

11 5 Motiveert assisterend sportkader Onderdeel e: Geschreven feedback van de volleybaltrainer-2 over de effectiviteit van jouw begeleiding. 6 Analyseert het handelen van het assisterende sportkader en neemt op basis hiervan adequate maatregelen 7 Houdt toezicht op wijze van begeleiden van sporters door assisterend sportkader 8 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen 9 Houdt zich aan de beroepscode [Zie 2] 10 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 11 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Onderdeel c: Een beschrijving van jouw observatie van één door de volleybaltrainer-2 gegeven training. Onderdeel c: Een beschrijving van jouw observatie van één door de volleybaltrainer-2 gegeven training, vanuit het aandachtspunt positief bekrachtigen. Onderdeel c: Een beschrijving van jouw observatie van één door de volleybaltrainer-2 gegevens training, vanuit het aandachtspunt correct gedrag. [Zie 2] [Zie 2] 12 Reflecteert op het eigen handelen Onderdeel f: Jouw reflectieverslag. Hierin reageer je vooral op onderdeel e. 13 Vraagt feedback [Al aangetoond bij 3, 4 en 5] 14 Verwoordt eigen leerbehoeften Je beschrijft twee ontwikkelpunten (op grond van jouw reflectieverslag, in smart termen. Ook licht je kort toe hoe je hier op een planmatige manier aan wilt werken. 11

12 Bijlage 1: Trainingsplan Naam: Team:: Format Datum : Les / trainingsopdracht: Les / trainingsdoelstelling: Relatie met het jaarplan: Motorisch: Cognitief: Sociaal affectief: Beginsituatie Consequenties voor de les / training Groep: Algemeen Grootte Leeftijd: Specifiek Psych.mot.: Cognitief: Soc.aff:. Individuele sporter Psych.motorisch: Cognitief: Soc. aff: Lesgever Psych.motorisch: Cognitief: Soc. Aff: Overige factoren / randvoorwaarden Tijd : Materiaal : Locatie : 12

13 tijd Doel van de bewegingsvorm / activiteit Bewegingsvormen / activiteiten Organisatie Begeleiding / Didactische werkvormen Lesintroductie Lesintroductie Lesintroductie Lesintroductie Warming-up Warming-up Warming-up Warming-up Kern 1 Kern 1 Kern 1 Kern 1 Kern 2 Kern 2 Kern 2 Kern 2 Afsluiting Afsluiting Afsluiting Afsluiting Evaluatie Evaluatie Evaluatie Evaluatie 13

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen bij wedstrijden (KSS 3.2) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden Om het door de

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal Volleybaltrainer 3 beachvolleybal 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Trainer-coach B. Typering kwalificatie Werkomgeving De volleybaltrainer3

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3)

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum 20 maart 2013 Regie NOC*NSF In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen verwerkt die Ontwikkeling sinds 2003 hebben

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Golfprofessional B niveau 3

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Golfprofessional B niveau 3 Kwalificatiestructuur Sport 2017 Kwalificatieprofiel Golfprofessional B niveau 3 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Overzicht golfprofessional B niveau 3 3 1. Algemene informatie over de kwalificatie 4 A.

Nadere informatie

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Deze PVB- beschrijving is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. PVB

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3 KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 3 Deelkwalificaties PVB 3.1 Geven van trainingen

Nadere informatie

Handleiding EVC-traject. cursusseizoen 2014-2015

Handleiding EVC-traject. cursusseizoen 2014-2015 Handleiding EVC-traject cursusseizoen 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Beschrijving EVC-traject 2. Het vullen van je portfolio 3. Geven van lessen (3.1) 4. Coachen bij wedstrijden (3.2) 5. Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 3 (HT3)

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 3 (HT3) Kwalificatieprofiel KNHB Hockeytrainer niveau 3 (HT3) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 3 A unctiebenaming 3 B Typering kwalificatie 3 C Kenmerken kwalificatie 3 D In- en doorstroom

Nadere informatie

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn.

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn. Sportleider 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel wielrentrainer 3

Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel wielrentrainer 3 KWALIFICATIEPROFIEL WIELERTRAINER 3 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 27 juli 2007 Versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling KNWU Onderliggend beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toetsplan van de kwalificatie trainer-coach 3 4 Algemene informatie voor de sportbond 4 1. Diploma en deelkwalificaties 4 2. erntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Handleiding Samenstellen portfolio VT-4 VT4. Handleiding. voor het samenstellen. van je portfolio. Paul Scheltes

Handleiding Samenstellen portfolio VT-4 VT4. Handleiding. voor het samenstellen. van je portfolio. Paul Scheltes VT4 Handleiding voor het samenstellen van je portfolio Paul Scheltes 1 Je sluit je VT4-opleiding met succes af door vier PvB s te doen: 1 Geven van trainingen 2 Coachen van wedstrijden 3 Ontwikkelen en

Nadere informatie

Handleiding Samenstellen portfolio BVT-4 Ondertitel BVT4. Handleiding. voor het samenstellen. van je portfolio. Paul Scheltes

Handleiding Samenstellen portfolio BVT-4 Ondertitel BVT4. Handleiding. voor het samenstellen. van je portfolio. Paul Scheltes Ondertitel BVT4 voor het samenstellen van je portfolio Paul Scheltes 1 Je sluit je VT4-opleiding met succes af door vier PvB s te doen: 1 Geven van trainingen 2 Coachen van wedstrijden 3 Ontwikkelen en

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen

PVB 3.1 Geven van trainingen PVB 3.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Zitvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma zitvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 4-2. Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3...

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.1, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit

Nadere informatie

CVT3 PVB 3.1 Geven van trainingen

CVT3 PVB 3.1 Geven van trainingen CVT3 PVB 3.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van CMV volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma CMV volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Wielertrainer 4 Geven van trainingen

Wielertrainer 4 Geven van trainingen Wielertrainer 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.1 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.2, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NO*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken

Nadere informatie

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB : Coachen van wedstrijden. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van opdracht.2 'Coach een team op een wedstrijddag' (als onderdeel van het portfolio),

Nadere informatie

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend.

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend. Kaatstrainer 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen, die

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofielen Roei-instructeur 2 en 3

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofielen Roei-instructeur 2 en 3 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofielen Roei-instructeur 2 en 3 Colofon Het kwalificatieprofiel roei instructeur is gebaseerd op de gelijknamige profielen uit de Kwalificatiestructuur Sport

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 3. A. Functiebenaming 3. B. Typering kwalificatie 3. C. Kenmerken kwalificatie 3

1. Algemene informatie over kwalificatie 3. A. Functiebenaming 3. B. Typering kwalificatie 3. C. Kenmerken kwalificatie 3 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie 3 A. unctiebenaming 3 B. Typering kwalificatie 3 C. Kenmerken kwalificatie 3 2. Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep 4 3. Overzicht

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Organiseren van activiteiten (KSS 3.3) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie kerntaken op niveau

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL SPORTKLIMTRAINER 3

KWALIFICATIEPROFIEL SPORTKLIMTRAINER 3 KWALIIATIEROIEL SORTKLIMTRAINER 3 ALGEMENE INORMATIE OVER DE KWALIIATIE SORTKLIMTRAINER 3 Verantwoording Onder regie van Ontwikkeld door Bron- en referentiedocumenten Verantwoording door/op datum: ebruari

Nadere informatie

PvB 3.4 Aansturen van kader

PvB 3.4 Aansturen van kader PvB 3.4 Aansturen van kader Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Aansturen van kader (KSS 3.4) 16-04-2013-1 - 1 PvB 3.4 Aansturen van kader Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

ZVT3 PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden

ZVT3 PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden ZV3 PvB 3.2 oachen bij wedstrijden Deelkwalificatie van zitvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NO*NS erkende diploma zitvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Trainer - coach 3

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Trainer - coach 3 walificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Trainer - coach 3 2 Inhoudsopgave: Overzicht Overzicht Toetsplan van de kwalificatie Trainer-Coach/Schermleraar 5 PVB 3.1 Geven van trainingen 11 PVB 3.2

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren.

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren. Basketball Trainer / Coach 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.1, 3.2 en 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Assisteren bij activiteiten

Assisteren bij activiteiten PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

Toetsplan. Allround Wandelsport Instructeur-3

Toetsplan. Allround Wandelsport Instructeur-3 Toetsplan Allround Wandelsport Instructeur-3 In opdracht van NOC*NSF zijn aansluitend bij de Kwalificatiestructuur Sport 2012 (KSS 2012) toetsdocumenten ontwikkeld. Op 14 mei 2013 zijn de toetsdocumenten

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.2 Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen

Nadere informatie

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB 2: Geven van trainingen

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB 2: Geven van trainingen Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB : Geven van trainingen. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een product, opdracht.5 'Plannen op middellange termijn', waaruit blijkt dat u in staat

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Versie 1, 2012

Kwalificatieprofiel. Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Kwalificatieprofiel Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Versie 1, 2012 Dit kwalificatieprofiel is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. 1. ALGEMENE

Nadere informatie

PvB Coachen van wedstrijden

PvB Coachen van wedstrijden PvB Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht...2 2 Doelstellingen...2 3 Onderdelen

Nadere informatie

Toetsplan Basis Looptrainer 3

Toetsplan Basis Looptrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Looptrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3-2. Toetsplan Basis Looptrainer 3... - 4-2.1 Algemene

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.3 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.2. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3. Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.4 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een

Nadere informatie

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training.

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training. Handbaltrainer 2 Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde meerjarenplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde meerjarenplan. Basketball Trainer / Coach 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.2 t/m 4.6. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een (deel van een) training

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen

Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen Hockeytrainer 4 Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen 1 Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt, deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

BVT2 PVB 2.1 Geven van trainingen

BVT2 PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Geven van Trainingen op niveau 2 beheersen.

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen

PVB 4.1 Geven van trainingen PVB 4.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NO*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 4 te behalen, moet je 3 kerntaken op niveau 4 beheersen.

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 Basketball Trainer / Coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.4 Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 4 Deelnamecondities... 2 5 Afnamecondities...

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van zeillessen + PVB 3.5 Afnemen van vaardigheidstoetsen BEOORDELING

PVB 3.1 Geven van zeillessen + PVB 3.5 Afnemen van vaardigheidstoetsen BEOORDELING PVB 3.1 Geven van zeillessen + PVB 3.5 Afnemen van vaardigheidstoetsen BEOORDELING Protocol Portfolio + praktijk beoordeling Naam kandidaat: Naam PVB-beoordelaar: Datum: Handtekening: Locatie: Weer: Temperatuur:

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2. Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Handleiding EVC-traject. ingangsdatum 1 januari 2016

Handleiding EVC-traject. ingangsdatum 1 januari 2016 Handleiding EVC-traject ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Beschrijving EVC-traject 2. Het vullen van je portfolio 3. Geven van lessen (3.1) 4. Coachen bij wedstrijden (3.2) 5. Organiseren van

Nadere informatie

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012 PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt

Nadere informatie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Kwalificatie profiel Wielertrainer 2 Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B.

Nadere informatie

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 PVB 2.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van CMV trainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma CMV trainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Training geven op niveau

Nadere informatie

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 ISHOKYTRAINR/OAH 4 KWALIIATIROIL ISHOKYTRAINR/OAH 4 agina 1 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie.

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen

PVB 2.1 Geven van trainingen PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 PVB 2.1 Geven van Trainingen Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-Coach

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-Coach Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Trainer-oach Vastgesteld namens het bestuur van de KNAS op 18 januari 2017 Deze uitgave is een product van NO*NS Inhoudsopgave Trainer-oach 2 5 1. Algemene

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PV 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel handboogtrainer 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit de Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4)

Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4) Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4) Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de toetsingscommissie op 16 juni 2008. Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid PV 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 4 te behalen, moet je 3 kerntaken

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Geweer te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond Kwalificatieprofiel Basketball Trainer-Coach (versie )

Nederlandse Basketball Bond Kwalificatieprofiel Basketball Trainer-Coach (versie ) Nederlandse Basketball Bond Kwalificatieprofiel Basketball Trainer-oach (versie 2017.2) 3 Inhoudsopgave Basketball Trainer-oach 2 5 1. Algemene informatie over kwalificatie 6 A. unctiebenaming 6 B. Typering

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 Basketball Trainer / Coach 4 Scouten van sporters (basketballers) Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond Kwalificatieprofiel Basketball Trainer-Coach

Nederlandse Basketball Bond Kwalificatieprofiel Basketball Trainer-Coach Nederlandse Basketball Bond Kwalificatieprofiel Basketball Trainer-oach 3 Inhoudsopgave Basketball Trainer-oach 2 5 1. Algemene informatie over kwalificatie 6 A. unctiebenaming 6 B. Typering kwalificatie

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton

Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton Badminton Nederland E: opleidingen@badminton.nl T: 030 60 84 150 1-8-2013 Inhoudsopgave Overzicht 3 Algemene informatie over kwalificatie Sportleider 4 Badminton

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4) Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie 4 B. Typering kwalificatie 4 C. Kenmerken kwalificatie 4 D. In- en

Nadere informatie

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING TAEKWONDO BOND NEDERLAND OPLEIDING TAEKWONDO-TRAINER NIVEAU 3 ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING Commissie Opleidingen Taekwondo Bond Nederland Versie 2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 HET BEROEPSPROFIEL...

Nadere informatie

Instructeur Paardensport 3 wedstrijdsport

Instructeur Paardensport 3 wedstrijdsport Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsplan van de kwalificatie Instructeur Paardensport 3 wedstrijdsport PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) 1 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie