3/3 High availability en clustering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3/3 High availability en clustering"

Transcriptie

1 NetWare 3/3 High availability en clustering 3/3.1 Inleiding De term high availability is een van de nieuwe buzzwords. In heel wat grote organisaties wordt al gewerkt met fouttolerante systemen, terwijl in de kleinere ondernemingen de noodzakelijkheid van een altijd beschikbaar computersysteem steeds nadrukkelijker wordt onderkend. Toch zien we dat er per bedrijf of bedrijfstak opvallende verschillen zijn in de wijze waarop high availability wordt gerealiseerd. Dit heeft meestal te maken met de implementatiekosten van een high available oplossing, en zoals zo vaak in de automatisering, er is geen eenduidige oplossing te bieden die opgaat voor elke situatie. Bovendien, gebruikers en beheerders van netwerken zullen een zo hoog mogelijke beschikbaarheid willen hebben totdat er over de prijs wordt gesproken. Het is echter van belang om eerst de terminologie die te maken heeft met availability goed te begrijpen alvorens discussies te voeren over technologische oplossingen en de consequenties daarvan op andere niveaus. Een vlotte prater zal in staat zijn om een buurtwinkel een volledige clusteroplossing aan te praten, terwijl deze daar helemaal geen behoefte aan heeft. Even zo goed is het denkbaar dat een organisatie die een beschikbaarheid van bijvoorbeeld 99,5% wenst dit niet haalt, eenvoudig omdat ze niet begrijpen op welke punten moet worden geïnvesteerd om die beschikbaarheid te kunnen halen. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5 3/3.1-1

2 High availability en clustering Vandaar dat we ons eerst buigen over de terminologie. Terminologie Mean Time Between Failure (MTBF) Mean Time To Recover (MTTR) Availability (Beschikbaarheid) De gemiddelde tijd tussen twee storingen aan een device. De tijd die het kost om een opgetreden storing op te lossen en de systemen hun normale manier van werken te laten hervatten. Het percentage van de totale systeemtijd dat het systeem beschikbaar is voor normaal gebruik. De formele definitie van beschikbaarheid is: MTBF availability (%) = MTBF + MTTR Uptime Downtime De tijd waarin het systeem operationeel is. De tijd waarin het systeem niet beschikbaar is. Hiertoe worden zowel geplande als niet-geplande tijden gerekend. Uit de formele definitie van beschikbaarheid blijkt overigens dat het onmogelijk is om een 100%-beschikbaarheid te kunnen garanderen. De MTTR zou in dat geval gelijk moeten zijn aan 0. 3/3.1-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5

3 NetWare 3/3.2 De zwakste schakel Nu de definities duidelijk zijn, kan worden gekeken naar het optimaliseren van de beschikbaarheid. Een veelgehoorde uitspraak is dat een ketting nooit sterker is dan de zwakste schakel. Dit gaat zeker op als we het over ICTbeschikbaarheid hebben. Een informatiesysteem is opgebouwd uit een groot aantal onderdelen die elk hun eigen beschikbaarheid hebben. Toch is er nog veel onduidelijkheid over hoe groot de beschikbaarheid is van een systeem bij een gegeven beschikbaarheid van de onderdelen van het systeem. Velen zullen bij het volgende voorbeeld de totale beschikbaarheid van het systeem op 99,0% stellen, omdat dit het onderdeel is met de laagste betrouwbaarheid. Als we echter de onderdelen benoemen, met van links naar rechts bijvoorbeeld: 1 schijven 99,2% 2 disk subsysteem 99,1% 3 controller 99,4% 4 scsi-kabel 99,0% 5 controller 99,9% 6 moederbord 99,7% 7 voeding 99,9% Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5 3/3.2-1

4 High availability en clustering wordt het al een stuk eenvoudiger om in te zien dat de betrouwbaarheid van dit gehele systeem wordt gevormd door alleen de zwakste schakel, maar dat het systeem niet meer normaal functioneert als één van de onderdelen uitvalt. De kans dat een keten een storing krijgt, is zo groot als de cumulatieve kans op een storing op een van de onderdelen. In dit geval is de kans op een storing dus: 99,2% x 99,1% x 99,4% x 99,0% x 99,9% x 99,7% x 99,9% = 96,3%! Indeling in vijf niveaus Het is dan ook niet mogelijk de beschikbaarheid te verbeteren door zomaar een cluster de organisatie binnen te brengen; het gehele systeem zal moeten worden bekeken. Een hulpmiddel bij het verbeteren van beschikbaarheid over de gehele linie is een indeling in vijf niveaus. Zolang er niet voldoende is geïnvesteerd in een van de niveaus, heeft het geen zin om het volgende niveau aan te pakken. De beschikbaarheid zal hierdoor namelijk hooguit marginaal toenemen. Niveau 1: betrouwbare apparatuur Een eerste stap in het creëren van een betere beschikbaarheid is gebruik te gaan maken van betrouwbare apparatuur. Dit betekent bijvoorbeeld: geen werkstation inzetten als server en geen kloon als server dienst laten doen. Het betekent ook: beter dan voorheen kijken naar de configuratie van de apparatuur, waarbij we ons de volgende vragen kunnen stellen: Welke revisie-bios draait er op de servers? Leveranciers updaten de BIOS op een heel regelmatige basis. Zeker bij nieuwe (typen) machines is de kans dat er iets in de machine niet helemaal goed staat afgesteld, behoorlijk groot en vaak kan de BIOS dit soort problemen verhelpen. 3/3.2-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5

5 NetWare Welke servicepacks heb ik geladen op mijn server? Alle grote leveranciers van software zullen bij het melden van een storing altijd eerst controleren of de machine voorzien is van de laatste servicepacks. Dit lijkt een open deur, maar de statistieken bij Novell Technical Support tonen aan dat meer dan 80% van de gemelde storingen werd verholpen door de server te laten voldoen aan het minimum patch level, zoals dat op de website staat vermeld. Lees wel altijd eerst de releasenotes! Het is bovendien verstandig om nieuwere servicepacks eerst in een testomgeving te testen alvorens aanpassingen in de productieomgeving door te voeren. Wat voor adapters gebruik ik in mijn server? Probeer zo veel mogelijk gebruik te maken van onderdelen in de server waarvan is bewezen dat ze goed functioneren. SCSI-controllers van Adaptec bijvoorbeeld zijn dan wel aanzienlijk duurder dan veel andere merken, maar ze worden door zo veel mensen wereldwijd gebruikt, dat de kans dat er juist in onze configuratie een fout optreedt die niemand anders ooit heeft gehad, zeer klein is. Hoe worden de interrupts (IRQ s) gebruikt in onze server? Steeds vaker worden kaarten gewoon maar in een vrij slot in de server geplaatst. Aangezien alle moderne operating systems plug-and-play zijn, worden de kaarten wel gedetecteerd en functioneren ze ook wel, maar optimaal is het veelal niet. Een van de punten om aandacht aan te besteden is de verdeling van IRQ s in het systeem. IRQ 5 gebruiken voor een netwerkkaart is over het algemeen geen slimme configuratie voor een server. Verder worden echte servers steeds vaker uitgerust met twee of meer aparte PCI-bussen. Door de load Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5 3/3.2-3

6 High availability en clustering van de PCI-bus te verdelen, zal de totale doorvoer hoger kunnen worden en worden mogelijke problemen door overbelasting voorkomen. ESD Veel belangrijker wellicht nog is het maken en naleven van beleid om Electro Static Discharge (ESD) te voorkomen. Zeer veel systemen die vage problemen hebben, blijken (uiteindelijk!) een onderdeel te bevatten dat door een ESD beschadigd is geraakt. Aangezien we een ESD-overslag pas bemerken als deze minimaal zo n V bedraagt, is het onmogelijk om zeker te weten dat er geen ESD heeft plaatsgevonden. Een gemiddelde computerchip kan bij 5 V al schade oplopen. Vaak is het daarbij ook nog zo dat de machine het wel degelijk lijkt te doen, maar dat een processor een bepaalde handeling niet meer goed kan uitvoeren of dat een bepaald deel van het geheugen niet meer betrouwbaar is. Het resultaat is dan dat de machine goed lijkt te werken, maar toch geregeld storingen vertoont die niet of moeilijk te verklaren zijn. Niveau 2: redundantie De tweede stap in het bereiken van een betere beschikbaarheid is het redundant uitvoeren van onderdelen van het systeem. Dubbel uitvoeren power supply Een van de eerste zaken waar we bij redundantie aan denken, is het dubbel uitvoeren van de power supply. Belangrijk is dan natuurlijk ook om een noodstroomvoorziening beschikbaar te hebben. Gemiddeld wordt elk stopcontact in Nederland 1,5 keer per jaar getroffen door een stroomstoring. Een UPS, eventueel aangevuld met een aggregaat, is dus zeker geen overbodige luxe. Voor echte servers houdt het echter al lang niet meer op bij alleen de voeding. 3/3.2-4 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5

7 NetWare Netwerkkaart Door netwerkkaarten dubbel uit te voeren, kan ervoor worden gezorgd dat als de kaart of de kabel kapotgaat, de verbinding met de werkstations niet wordt onderbroken. Veel van de moderne serverplatformen (o.a. NetWare) zijn in staat om hetzelfde IPadres aan twee kaarten te verbinden en hiermee load balancing en fail-over uit te voeren. Voorwaarde is wel dat er een switch wordt gebruikt om de server op aan te sluiten en dat de switch deze functionaliteit ook ondersteunt. Disksysteem Harddisks dubbel uitvoeren is waarschijnlijk de oudste vorm van inbouwen van redundantie. NetWare 3.11 was al in staat om gemirrorde disks te configureren, waardoor bij de uitval van een set disks (om welke reden ook) de gebruikers gewoon konden doorwerken omdat de data ook fysiek op de andere disk staat. Hoewel deze functionaliteit ook nu nog wordt geboden, zien we toch steeds meer dat gebruik wordt gemaakt van hardwarematige mirroring of van RAID- 5-oplossingen. Het uitgangspunt dat door een harddiskcrash het systeem gewoon blijft functioneren, is echter onveranderd gebleven. Processor Steeds meer servers kunnen worden uitgevoerd met meerdere processoren. Vaak worden deze processoren gebruikt om extra rekencapaciteit te kunnen bieden, maar ook vanuit het oogpunt van redundantie kan het een optie zijn om een dubbele processor te plaatsen. Er zijn namelijk servers te koop die bij een geconstateerd probleem met een van de processoren de machine opnieuw starten, maar werkend op alleen de goed functionerende processor. Natuurlijk levert Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5 3/3.2-5

8 High availability en clustering dit verlies aan snelheid op, maar gebruikers kunnen in elk geval snel weer doorwerken. Memory Dezelfde functionaliteit als beschreven bij de processor is ook mogelijk bij de memory. Zodra de computer merkt dat een deel van het geheugen niet goed meer functioneert, kan de machine (volledig automatisch) worden gereboot en kan de machine opstarten zonder het defecte geheugen. Ook hier is een performance-dip te verwachten, maar de systemen blijven in elk geval werken. Als serieus wordt gekeken naar beschikbaarheid, is het, zeker gezien de laatste twee aandachtspunten, verstandig om de servers niet te krap uit te voeren. Ten eerste mag worden verwacht dat de servers in de periode dat ze operationeel zijn alleen maar meer te doen krijgen, maar door het overschalen wordt er tevens voor gezorgd dat de performance-dip bij het uitschakelen van een processor of een deel van het geheugen niet of nauwelijks merkbaar is bij de gebruikers. Een ander belangrijk onderdeel van beschikbaarheid is de mogelijkheid om het netwerk redundant uit te voeren. Uiteraard is het zinvol om te kunnen garanderen dat servers het altijd doen, maar als gebruikers niet bij de services kunnen komen omdat er een netwerkverbinding uitligt, blijft het eindresultaat onbevredigend. Een veelgebruikte mogelijkheid is om het netwerk te configureren als een spanningtree-netwerk. Hierdoor wordt door het netwerk, volledig automatisch, een andere route gevonden als een onderdeel (bijv. een switch of verbinding) het begeeft. 3/3.2-6 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5

9 NetWare Niveau 3: alarmering Dat onderdelen in het netwerk meer en meer in staat zijn om zelf fouten te detecteren en daar oplossingen voor te zoeken (beter gezegd: work-arounds voor te verzinnen), is mooi, maar het nadeel is dan dat problemen in het netwerk niet meer zo duidelijk zijn voor de beheerder. Als een disk is gecrasht en dit probleem vervolgens door het gebruik van RAID-5 wordt gemaskeerd opdat iedereen gewoon kan doorwerken, bestaat het risico dat ook de beheerder er geen weet van heeft. Als dan eventueel nog een tweede schijf crasht, gaat het systeem alsnog down en zal reparatie heel wat lastiger blijken te zijn. De kans dat dat relatief snel daarna gebeurt, is aanzienlijk; de schijven zijn immers even oud. De beheerder kan een procedure in het leven roepen waarbij regelmatig (bijv. eens per week) wordt gecontroleerd of alles nog goed functioneert, maar het is veel verstandiger om dit controlewerk te automatiseren. Niet alleen kan het dan continu meedraaien op de server, maar tevens zijn goede managementtools in staat om problemen te detecteren voordat gebruiker en beheerder dit zelf merken. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5 3/3.2-7

10 High availability en clustering Managementtools, zoals ManageWise of ZENworks for servers, zijn in staat om servers en devices die SNMP (Simple Network Management Protocol ) enabled zijn te controleren. Bij gebleken problemen kan dit worden getoond op het beeldscherm van het managementconsole, maar ook is het mogelijk om meldingen via mail te versturen aan de beheerder of leverancier of om dit via een SMS-bericht te doen. Ook in het weekend kan de beheerder zo op de hoogte worden gebracht van problemen in het netwerk. Doordat er binnen bedrijven steeds meer wordt gewerkt ook buiten de normale werkuren, neemt de druk op de ICTafdeling om ook 7x24 uur beschikbaar te zijn, steeds verder toe. Dit is overigens een van de redenen waarom beheerders graag een betere beschikbaarheid willen. Natuurlijk eist de functie van beheerder dat er eventueel in het weekend of s avonds wordt gewerkt, maar dit mag niet te vaak gebeuren. Met systemen die een hoge beschikbaarheid hebben, zal het aantal storingen afnemen en dat geeft de beheerder weer wat rust. Om het werk nog gemakkelijker te maken, worden steeds vaker systemen zoals terminal-servers gebruikt om kleine storingen op afstand te kunnen oplossen. Daarnaast is een duidelijke toename in het aantal supportcontracten merkbaar, waarin dan veelal wordt opgenomen dat een beschikbaarheid van 7x24 uur noodzakelijk is. Niveau 4: known goods en hot spares Als organisaties een supportcontract voor hardware afsluiten, moeten zij daarin vastleggen welke service er wordt verwacht. Er is immers een groot verschil tussen de voorwaarde dat iets binnen 8 werkuren weer beschikbaar moet zijn en bijvoorbeeld een call to fix van 4 uur. 3/3.2-8 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5

11 NetWare Reserves Als ook zo n call to fix van 4 uur te lang is, is feitelijk de enige mogelijkheid om zelf maar reserves op de plank te hebben liggen. Dit lijkt een dure oplossing, maar zeker als de hardware gestandaardiseerd is (alle servers zijn van hetzelfde type), hoeft er geen grote voorraad te worden opgebouwd. Verder wordt deze voorraad vaak gebruikt voor het opbouwen van een testomgeving waarin nieuwe instellingen en software kunnen worden getest voordat het op het live-systeem wordt geïmplementeerd. Let er wel op dat de zogenaamde reservevoorraad niet als productiemiddel wordt ingezet zonder dat er aanvulling plaatsvindt. Het is nogal pijnlijk om bij een probleem te moeten constateren dat de reserveharddisk in de server van de financiële administratie zit Het voordeel van een eigen voorraad reserveonderdelen is verder dat deze apparatuur kan worden getest, zodat zeker is dat de apparatuur ook goed functioneert als het netwerk wordt geplaatst. Hot spare Bij disksystemen zien we echter dat men al een stap verder gaat. Hier wordt de extra disk alvast geplaatst en deze draait dus continu mee met het systeem. De huidige RAIDsystemen kunnen namelijk volledig automatisch bij een diskcrash de defecte disk herstellen op de extra geplaatste disk. Om deze reden noemen we een dergelijke disk een hot spare. Bij servers bestaat een dergelijke mogelijkheid. De standby oplossing die lange tijd beschikbaar was voor NetWare en de SFT-III (System Fault Tolerance level III )-oplossing die Novell tot en met NetWare 4 had, zijn voorbeelden van systemen die als hot spare meedraaien in het netwerk en alleen echt worden gebruikt bij het crashen van de productieserver. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5 3/3.2-9

12 High availability en clustering Niveau 5: clustering Hoewel pas de laatste jaren binnen de pc-serveromgeving wordt gesproken over clustering, is clustering feitelijk al een oude technologie. Digital Electric Corporation bedacht reeds in de jaren 1980 de term voor de VAX/VMSsystemen. Nu het pc-platform steeds meer een mission critical omgeving is geworden, zijn er vele implementaties van clustering. Clustering gaat ervan uit dat hardwarestoringen niet kunnen worden voorkomen. Waar voor moet worden gezorgd, is dat bij een storing aan een stuk hardware de functionaliteit (de services) die door die hardware wordt geboden, niet verloren gaat. Binnen een cluster wordt een groep van servers dus verantwoordelijk gemaakt voor een aantal services. Als een van de servers binnen de cluster crasht, hoeft dat geen probleem te zijn, mits een van de andere servers de services maar kan overnemen. En als die overname dan maar snel genoeg verloopt (binnen enkele seconden), zal de gebruiker hier zelfs helemaal niets van merken. 3/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5

13 NetWare Zo kan een complete GroupWise-postoffice binnen 8 seconden van server 4 naar server 3 springen bij een storing aan server 4. De connecties van de gebruikers worden automatisch weer opgebouwd en niemand heeft dus in de gaten dat er op een andere machine wordt gewerkt. Vanuit het oogpunt van de gebruikers is er dus zelfs in het geheel geen storing geweest. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5 3/3.2-11

14 High availability en clustering 3/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5

15 NetWare 3/3.3 Novell Cluster Services-installatie NetWare 5- en NetWare 6-servers kunnen niet gezamenlijk in een cluster worden geplaatst. Er is een migratie mogelijk van NetWare 5- naar NetWare 6-clusters, maar tijdens deze migratie zal de cluster enige tijd down moeten. Indien gewenst kan deze downtime worden beperkt tot enkele minuten, hoewel een normale migratie vaak wenselijker is. 3/3.3.1 Prerequisites Voor Cluster Services gelden in principe dezelfde memoryeisen als voor een normale NetWare-server. Voor NetWare 5.1 is dit 128 Mb (256 Mb aanbevolen) en voor NetWare Mb (512 Mb aanbevolen). Dit zijn absoluut minimumwaarden. In de ontwerpfase moet al worden gedacht aan een worst case-scenario: hoeveel memory en processorcapaciteit heeft de server nodig als deze álle bedrijfskritische applicaties moet draaien. We hopen deze situatie natuurlijk nooit mee te maken, maar als alle andere cluster-servers down zijn, kan het noodzakelijk zijn om alles op één server te laten draaien. Zoning-off Het SYS:-volume kan niet op shared storage worden geplaatst. Dit is logisch, aangezien elke server zijn eigen SYS:-volume nodig heeft om op te starten. Er zijn leveranciers (bijv. XioTech) die de mogelijkheid hebben om servers ook te laten booten van de SAN-disks. Dit is dan mogelijk gemaakt door een proces dat zoning-off heet. Voordeel van deze methode is dat het gemakkelijk is om een spare-server aan te sluiten. Als een server crasht, is het voldoende om de kabels uit die server in de spare-server te zetten en de server weer te booten. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de servers (min of meer) dezelfde configuratie hebben. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5 3/3.3-1

16 High availability en clustering Hiermee kunnen ook hardwarestoringen snel worden hersteld. SBD Op de SAN dient minimaal 20 Mb aan ruimte te worden vrijgehouden voor het aanmaken van de SBD (Split Brain Detector)-partitie. Deze partitie wordt automatisch tijdens de installatie van Cluster Services aangemaakt en wordt gebruikt door alle member-servers om keep alive-informatie met elkaar uit te wisselen. Indien één van de servers niet meer schrijft op de SBD-partitie, concluderen de andere servers dat deze server de connectie met de SAN kwijt is en zullen ze de resources van de server op andere nodes gaan opstarten. Eenzelfde proces loopt overigens ook via het LAN, waardoor altijd de status van de servers te achterhalen is. Cluster Services kunnen alleen maar gebruikmaken van TCP/IP als transportmedium. Dit betekent niet dat er geen IPX meer geladen mag zijn op de servers, maar wel dat het niet mogelijk is om een fail-over uit te voeren op basis van IPX. Dit komt omdat IPX gebruikmaakt van de MAC-adressen van de netwerkkaarten en deze veranderen uiteraard als een volume opeens aan een andere server hangt. Verder is het verplicht om alle servers die in een cluster worden opgenomen in hetzelfde subnet te installeren. Tevens moet er rekening mee worden gehouden dat ook elke clusterapplicatie een eigen (uniek) IP-adres moet hebben. Reserveer dus voldoende IP-adressen binnen een subnet om alle servers en alle clusterapplicaties van een uniek IP-adres te kunnen voorzien. 3/3.3.2 Set-up In de meest eenvoudige vorm dient een cluster te bestaan uit twee servers die minimaal één gezamenlijke disk heb- 3/3.3-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5

17 NetWare ben. In ons voorbeeld is ook voor deze set-up gekozen. Hierbij zijn beide servers aangesloten op het netwerk binnen dezelfde IP-reeks. De servers booten van een eigen disk en kunnen daarna gebruikmaken van een gesharede SCSI-disk (de SAN). Fibre In professionele set-ups zal vrijwel altijd worden gekozen voor een SAN dat gebaseerd is op fibre-hubs. Tegenwoordig zien we dat er, door de wens naar meer snelheid, fibreswitches zijn geïntroduceerd. Deels omdat de kans op storingen binnen een SCSI-based cluster groter zijn, maar zeker ook omdat fibre-oplossingen een veel hogere doorvoer halen (snelheden van 1 Gb zijn tegenwoordig standaard). Binnen productieomgevingen is het natuurlijk niet wenselijk om de snelheid te verhogen ten koste van de veiligheid als zo n verhoging niet per se noodzakelijk is. Er dient dan ook telkens een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen te worden gemaakt. 3/3.3.3 Licenties Voor clustering zijn licenties noodzakelijk; we connecten immers aan een NetWare-server. Juist binnen de licentie- Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5 3/3.3-3

18 High availability en clustering procedure is er, bij de overgang van NetWare 5.1 naar NetWare 6, veel veranderd, wat zijn weerslag heeft op de manier waarop de licenties van Cluster Services worden berekend. Aan de hand van bovenstaande set-up en uitgaande van 200 gebruikers zullen de licentievereisten voor zowel NetWare 5 als voor NetWare 6 worden uitgelegd. Van deze 200 gebruikers werken er 100 op server 1, 75 op server 2 en 25 op beide servers. NetWare 5 In een NetWare 5-omgeving is voor elke server een Server Based License noodzakelijk. Dit is ongeacht het aantal gebruikers dat van deze server gebruik gaat maken. Daarnaast is voor iedere gebruiker een licentie per server nodig. Voordat clustering wordt geïmplementeerd, zijn dit dus de licenties die minimaal nodig zijn om in deze situatie te kunnen werken: Server Based Licenses 2 User Access Licenses (server 1) 125 User Access Licenses (server 2) 100 Bij de installatie van Cluster Services wordt voor elke server in de cluster de Server Based License vervangen door een Cluster Server License. Cluster Services maakt hierbij overigens geen onderscheid in NetWare 5.0- of NetWare 5.1-servers. Alle User Access Licenses worden verwijderd en vervangen door Cluster User Access Licenses. Een groot nadeel van deze methode is dat hiermee de normale toegang tot de servers niet meer mogelijk is: alle toegang zal via Cluster Resources moeten lopen. Voor de directory s op SYS: (met name SYS:\PUBLIC) is dit een probleem. Hiervoor zijn twee mogelijke oplossingen: ofwel opnieuw User Access Licenses aanschaffen en installeren 3/3.3-4 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5

19 NetWare of alle resources daadwerkelijk naar een cluster-resource verplaatsen (SYS:\PUBLIC verplaatsen naar VO1:\PUBLIC). Ervan uitgaande dat wordt gekozen voor de eerste optie (licenties toevoegen), wat ook de aanbevolen strategie is van Novell, zijn er na de implementatie dus de volgende licenties nodig: Cluster Server License 2 Cluster User Access License 200 User Access License (server 1) 125 User Access License (server 2) 100 Een deel van de prijs die wordt betaald voor een veiligere omgeving is dus dat er meer licenties noodzakelijk zijn. Bij een MLA-licentie worden geen licenties verwijderd of aangepast. In deze licentievorm worden alleen Cluster Server Licenses toegevoegd. NetWare 6 Een van de meest opvallende verschillen in termen van kosten tussen NetWare 5 en NetWare 6 is de manier waarop licenties worden vastgesteld. Niet langer wordt dat per user/per server gedaan, er wordt alleen nog maar gekeken naar het aantal gebruikers dat is ingelogd in de server. Voor een NetWare 6-netwerk zonder Cluster Services geïnstalleerd, betekent dit dus dat de volgende licenties nodig zijn: Server Based Licenses 2 User Access Licenses 200 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5 3/3.3-5

20 High availability en clustering Let er wel op dat licenties van NetWare 6 gedurende 75 dagen gelockt worden voor een bepaalde gebruiker. Als iemand is ingelogd, blijft de licentie dus 75 dagen alleen maar voor die gebruiker beschikbaar. Door de single license per tree-manier van licenseren is het natuurlijk niet meer noodzakelijk om User Access Licenses om te vormen. Met de licenties die aan gebruikers worden toegekend, gebeurt dus niets bij de installatie van Cluster Services. Aan de serverzijde is echter nog wel een clusterlicentie nodig per server. De eerste twee licenties hiervoor zijn echter gratis! Als er twee serverlicenties zijn aangeschaft, kan er dus zonder verdere licentiekosten een 2-nodecluster worden gebouw. Zonder extra kosten te hoeven maken, zien de licenties in ons voorbeeld er na installatie van Cluster Services dus als volgt uit: Cluster Server License 2 User Access License 200 Kostentechnisch gezien is het dus voordelig om Cluster Services te installeren op NetWare 6. Zeker als er veel gebruikers in de omgeving zijn, kan dit een belangrijke (financiële) reden zijn om een migratie naar NetWare 6 te plannen. Ook vanuit technisch oogpunt is het wenselijker om Cluster Services op NetWare 6 dan op NetWare 5 te implementeren. 3/3.3-6 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5

21 NetWare Filesysteemrechten 3/3.3.4 Verschillen tussen NetWare 5- en NetWare 6-clusters Zoals al aangegeven, is er een heel goed financiële reden om clusters op NetWare 6 in plaats van op NetWare 5 te implementeren. Ook vanuit de belevingswereld van de beheerder is het wenselijk om NetWare 6 te gebruiken. Dit heeft alles te maken met de filesysteemrechten die worden uitgedeeld. Filesysteemrechten worden niet opgeslagen in de edirectory, maar worden op het filesysteem zelf opgeslagen. In NetWare 5 worden deze rechten gegeven op basis van de local ID die een gebruiker heeft. Deze local ID is gekoppeld aan de GUID (Globally Unique ID) die in edirectory is opgeslagen, maar is voor elke server anders. Als een volume van de ene cluster-node naar de andere wordt verplaatst, kloppen de filesysteemrechten dus niet meer. Gebruikers kunnen dan niet meer bij hun bestanden komen, ondanks dat het volume gewoon beschikbaar is. In theorie zou het zelfs mogelijk zijn dat de local ID van gebruiker 1 op server 1 gelijk is aan de local ID van een andere gebruiker op een andere server. Deze andere gebruiker kan dan dus bij de bestanden van gebruiker 1 als het volume aan server 2 gekoppeld is. De kans dat dit gebeurt, is echter zeer klein, aangezien er zeer veel local ID s mogelijk zijn. Om dit probleem op te lossen, maakt Cluster Services voor NetWare 5 gebruik van de trustmig.nlm. Als deze NLM geactiveerd is voor een bepaald volume (dit wordt standaard gedaan voor alle volumes die door de cluster worden gecontroleerd), worden alle wijzigingen van filesysteemrechten bijgehouden in een file in de _netware-directory in de root van dat volume. In dit bestand staat welke Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5 3/3.3-7

22 High availability en clustering edirectory-objecten rechten hebben. Bij het mounten (via Cluster Services) van dat volume op een server, wordt gekeken welk local ID het object op die server heeft en worden de rechten opnieuw gegeven. Het nadeel van deze work around is dat dit enige tijd kost en dat het bestand corrupt kan raken. Om het mounten van een volume niet te lang te laten duren, raadt Novell aan om niet meer dan ± trustees per volume te hebben. Technisch gezien is er geen limit aan de lengte van het turstmig-bestand. Voor het beperken van het risico van een corrupt bestand is het natuurlijk belangrijk regelmatig een back-up te maken van de rechten en dient ervoor te worden gezorgd dat de trustmig.nlm altijd geladen is en dat het volume ook alleen maar via de Cluster Services wordt gemount. NetWare 6 maakt gebruik van GUID's voor het opslaan van filesysteemrechten. Hierdoor speelt bovenstaande problematiek helemaal niet meer. Een ander voordeel van werken met Cluster Services van NetWare 6 is, dat we in staat zijn de namen van volumes en (virtuele) servers zelf te bepalen. Dit was in NetWare 5 nog niet mogelijk, wat resulteerde in lange namen binnen de clusteromgeving. Voor een volume was dit opgebouwd uit de naam van de cluster aangevuld met de naam van het volume: cluster_volume. Voor een virtuele server is de naam: cluster_volume_server. 3/3.3-8 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5

23 NetWare Voorbeeld Binnen een cluster genaamd cluster1 wordt volume data9 gemount. Bij het mappen van dit volume dient dus het volgende commando te worden gegeven: map k:=cluster1_ data9_server\cluster1_data9: Via TCP/IP of DNS kan dit mappen wel gemakkelijker worden gemaakt, maar echt fraai is het natuurlijk niet. Binnen NetWare 6 kunnen we de naam van de virtuele server en van het volume helemaal zelf bepalen. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 5 3/3.3-9

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

2/5 edirectory on Windows

2/5 edirectory on Windows 2/5 edirectory on Windows NDS & edirectory Met alle aandacht die uitgaat naar het implementeren van edirectory op Linux, zou u haast vergeten dat edirectory ook op een Windows-server geïnstalleerd kan

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 Om te beginnen...1 Systeemeisen...1 Server...1 Client...2 Installatie...3 Installatie op server...3 Installatie

Nadere informatie

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Laatste update: 10-1-2014 1 Contents Stap 1: Software verkrijgen... 3 Stap 2: licentie verkrijgen... 4 Stap 3: Licentie inlezen... 6 Meer hulp nodig?...

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

Herleid uw downtime tot het minimum met een multidatacenter. Uniitt www.unitt.com

Herleid uw downtime tot het minimum met een multidatacenter. Uniitt www.unitt.com Herleid uw downtime tot het minimum met een multidatacenter concept Leg uw bedrijfskritische activiteiten in goede handen 2 Als het voor uw omzet cruciaal is dat uw servers continu beschikbaar zijn, dan

Nadere informatie

schoollan Post Installatie Handleiding

schoollan Post Installatie Handleiding schoollan Post Installatie Handleiding 24 augustus 2004 c 2003, 2004 Stichting schoollan, Arnhem, Nederland. Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Het systeem opstarten 1 3 Hardware detectie 3 4 Overzicht van

Nadere informatie

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy is een technische oplossing voor systeem falen in hardware of software en daarom van belang voor de optimalisatie

Nadere informatie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie Dit is een greep uit mijn stageverslag 4. Citrix migratie Tijdens de eerste weken van mijn stage ben ik bezig geweest met het migreren van computer on wheels(cow s). Daarnaast heb ik ook de gebruikers

Nadere informatie

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite Management Services 5/9 PlateSpin 5/9.1 PlateSpin Portability Suite PlateSpin Portability Suite is ontwikkeld voor physical-tovirtual migratie en nog veel meer manieren om werklasten om te zetten. U leest

Nadere informatie

Virtualisatie met SAN 12/10/2010

Virtualisatie met SAN 12/10/2010 Virtualisatie met SAN 12/10/2010 1 Wat is virtualisatie? Extra laag tussen hard en software OS onafhankelijk van de hardware Laat verschillende OS toe op éénzelfde hardware 2 Klassieke situatie Een server

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015 Bestandssystemen yvan vander sanden 16 maart 2015 Bij elk operating system is het belangrijk te begrijpen hoe schijven en bestandssystemen werken. Schijven moeten geformatteerd worden met een specifiek

Nadere informatie

$FWLDQ 364/ Server V11 installatiegids

$FWLDQ 364/ Server V11 installatiegids $FWLDQ 364/ Server V11 installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie op server...3

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

UW PARTNER IN ICT-BEWAKING

UW PARTNER IN ICT-BEWAKING UW PARTNER IN ICT-BEWAKING TSMS: PERMANENTE BEWAKING VAN UW GEHELE ICT-OMGEVING Het bewaken van systemen, netwerken en applicaties is voor organisaties van levensbelang. Tevens worden netwerken steeds

Nadere informatie

Pervasive PSQL Product activeren. Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren. Online activeren. Remote activeren

Pervasive PSQL Product activeren. Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren. Online activeren. Remote activeren Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren Vanaf versie 11 van Pervasive is de licentie gekoppeld aan het computer-id. Het is dus niet meer mogelijk om één licentie gelijktijdig op meerdere computers

Nadere informatie

Pervasive PSQL Product activeren v2. Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren. Online activeren. Remote activeren

Pervasive PSQL Product activeren v2. Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren. Online activeren. Remote activeren Hoofdstuk 1 Pervasive PSQL product activeren Vanaf versie 11 van Pervasive is de licentie gekoppeld aan het computerid. Het is dus niet meer mogelijk om één licentie gelijktijdig op meerdere computers

Nadere informatie

5/9.2 PlateSpin Protect

5/9.2 PlateSpin Protect Management Services 5/9.2 PlateSpin Protect 5/9.2.1 Businessredenen voor Protect Onderzoeken van Gartner en IDC tonen aan dat veel organisaties eigenlijk niet voldoende voorbereid zijn op echte problemen

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

5/8 Patch management

5/8 Patch management Management Services 5/8 Patch management 5/8.1 Beheer van patches met Subscription Management Tool 5/8.1.1 Inleiding Een moderne Linux-server moet regelmatig worden bijgewerkt met de laatste versie van

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken VMware vsphere 5 What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken ESXi firewall Hardware versie 8 Limieten weer hoger: 32 vcpu s (Multi-core Virtual CPU Support) Max 1TB ram HD Audio USB 3.0

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Toelichting - Harddisk vervangen

Toelichting - Harddisk vervangen Toelichting - Harddisk vervangen 1) Harddisk controle Voor een aantal problemen kan het belangrijk zijn om de harddisk te controleren op defecten. Defecte harddisk gevonden - Wat is het probleem a) De

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

MS Virtual pc 2007 Handleiding

MS Virtual pc 2007 Handleiding MS Virtual pc 2007 Handleiding Start de Virtual PC 2007 console en klik op [New...] om een nieuwe virtuele pc aan te maken. De wizzard voor het aanmaken van een nieuwe, virtuele pc start op. New Virtual

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Realize the Promise of Technology. Configuration Services

Realize the Promise of Technology. Configuration Services Realize the Promise of Technology Configuration Services Ingram Micro Configuration Services Ingram Micro Configuration Services biedt een uitgebreid pakket aan maatwerkoplossingen op technisch en logistiek

Nadere informatie

4/1.4 Service Location Protocol

4/1.4 Service Location Protocol Networking Services 4/1.4 Service Location Protocol 4/1.4.1 Inleiding Binnen Open Enterprise Server is het Service Location Protocol ( SLP ) een essentieel onderdeel. Dit protocol zorgt ervoor dat de clients

Nadere informatie

Monitoring as a Service

Monitoring as a Service Monitoring as a Service APERTOSO NV Guido Gezellaan 16 9800 Deinze Tel.: +32 9 381 64 50 Probleemstelling IT diensten kampen vaak met het probleem van een gebrek aan een duidelijke, allesomvattende monitoringoplossing.

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44 Arjen Glas Stage: Viaict Opdracht virtualisatie I44 Inhoud Software... 3 Wat wordt er gevirtualiseerd... 4 Hardware... 6 Opslag... 7 Fouttolerantie. High availability, Scalability... 8 Verdere relevante

Nadere informatie

Axoft Managed Router Rapportage

Axoft Managed Router Rapportage Axoft Managed Router Rapportage Toelichting week rapportage Als onderdeel van de Axoft managed router dienst monitoren wij 24 uur per dag, 7 dagen per week uw router en uw verbindingen. Onze bevindingen

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

NAS staat voor Network Attached Storage ofwel gegevens opslag verbonden aan een netwerk. Wat niet in de afkorting of de omschrijving van NAS voorkomt is dat een NAS intelligentie bezit. Intelligentie in

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Activeren RAID mogelijkheden. PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Activeren RAID mogelijkheden. PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Met deze kaart kun je gemakkelijk twee Serial ATA poorten

Nadere informatie

Hands-on TS adapter IE advanced

Hands-on TS adapter IE advanced Hands-on TS adapter IE advanced Tijdens deze hands-on opdracht wordt een Teleservice verbinding opgebouwd naar de S700 en KTP700 Basic PN. De basis instelling zoals het toekennen van een IP-adres en het

Nadere informatie

Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05)

Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05) Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05) Dit document beschrijft twee onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de afdeling ICT van Administratiekantoor Dekker BV. Deze afdeling wil achterhalen wat de beste manier

Nadere informatie

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd Installation Management Platform IMProve 2014 is het ultieme hulpmiddel om het beheer van uw (terminal) serverfarm continu, stap voor stap, op een hoger niveau te brengen. Gedocumenteerd, geborgd en reproduceerbaar

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1 Woord vooraf...1 Stap 1 Installatie werkstation...2 Stap 2 Netwerk instellen...3 Stap 3 - Poledit......5 Stap 4

Nadere informatie

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2 Inleiding. Voor u ligt het beveiligingsbeleid van de website SamenWassen. SamenWassen.nl is een flexibele en gebruikersvriendelijke website waarop gegevens met betrekking tot het reinigen van voertuigen

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project vertel ik wat Open Source is en wat ik daarover heb gevonden. Ik laat zien hoe ik een Virtuele machine geschikt maak voor Dual Boot. Dan laat ik zien hoe je 2 besturingssystemen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Hieronder vindt u een opsomming van de vragen die ons de afgelopen tijd gesteld zijn: Uit welke modules bestaat het systeem? Hoe is de werking van het systeem

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Hier kunt u alle schijven en mappen afscannen op audio bestanden die ondersteund worden door de MP (mp3 en wma).

Hier kunt u alle schijven en mappen afscannen op audio bestanden die ondersteund worden door de MP (mp3 en wma). Netgear MP101 Dit apparaat speelt MP3's en WMV digitale bestanden en koppelt de stereo rechtstreeks aan de PC. Het apparaat werkt alleen in combinatie met een router of een wireless acces point. Er zit

Nadere informatie

Installatie instructie. Stand-by server. Versie 1.2 / 1.4

Installatie instructie. Stand-by server. Versie 1.2 / 1.4 Installatie instructie Stand-by server Versie 1.2 / 1.4 2 Impressum Januari 2012, Keyprocessor BV Paasheuvelweg 20 1105BJ Amsterdam www.keyprocessor.com Tel.: +31-20-4620700 Deze handleiding geeft de stand

Nadere informatie

Tekla Structures Hardware aanbevelingen

Tekla Structures Hardware aanbevelingen Tekla Structures Hardware aanbevelingen Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de weergave van de afbeeldingen kunnen geen conclusies worden verbonden met betrekking tot

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Handleiding: IP Camera storingen oplossen: de basis stappen doorlopen

Handleiding: IP Camera storingen oplossen: de basis stappen doorlopen Handleiding: IP Camera storingen oplossen: de basis stappen doorlopen Door: Xserius Support 1 Inleiding Storingen van IP Camera s kunnen vaak eenvoudig verholpen worden door de basis IP Camera Storingen

Nadere informatie

HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012

HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012 HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012 Contents WINDOWS SERVER 2012 BUILT-IN BACKUP APPLICATION TO RESTORE A SYSTEM IMAGE.... 2 RESTORE OPTIONS IN WINDOWS SERVER BACKUP... 2 SYSTEM RECOVERY

Nadere informatie

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO Contents IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO... 2 STAPPEN... 2 BACKUP.MANAGEMENT PORTAL... 3 INLOGGEN IN DE CLOUD MANAGEMENT CONSOLE... 3 ACCOUNTS AANMAKEN... 4 INSTALLEREN EN CONFIGUREREN...

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Verwijderen onnodige files

Verwijderen onnodige files Verwijderen onnodige files Te verwijderen bestanden Windows XP In Windows XP zijn op zich weinig bestanden te verwijderen, waardoor u relatief veel ruimte kunt besparen, XP neemt namelijk behoorlijk wat

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

Quarantainenet Log Forwarder

Quarantainenet Log Forwarder A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Log Forwarder

Nadere informatie

vcloud getting started

vcloud getting started vcloud getting started Previder vdc Versie: 1.0 2013 11 22 [11:48] Versie: 1.0 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Getting started... 3 1.1 Inleiding... 3 1.1.1 Standaard omgeving met NAT routing... 3 1.1.2

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Backup en Recovery. Een Introductie HCC Senioren Academie H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl

Backup en Recovery. Een Introductie HCC Senioren Academie H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Backup en Recovery Een Introductie HCC Senioren Academie H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Bekende scenario s? En toen had ik het bestand per ongeluk gewist en kon ik het niet meer terug vinden..

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service

Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service Roger Kellerman Solution Consultant Dell Digital Transformation Event 15 juni 2017 Digitale Transformatie is iets

Nadere informatie

Oefening 1: hardware block devices (zoals harde schijven) herkennen

Oefening 1: hardware block devices (zoals harde schijven) herkennen Inhoudstafel Oefening 1: hardware block devices (zoals harde schijven) herkennen...1 Oefening 2: werken met partities...1 Oefening 3: opkuis en automatisatie...1 Oefening 4: werken met file systems...2

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

1945, eerste DC. Eigen logo

1945, eerste DC. Eigen logo 1945, eerste DC Eigen logo Doelstelling: Binnen uw computer ruimte verzamelt u diverse informatie over bijvoorbeeld stroomverbruik van uw apparatuur. Via welk netwerk kunt u deze data verwerken. Welk

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie