Op Last: Het College,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op Last: Het College,"

Transcriptie

1 Dames, Heren, In uitvoering van artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet, hebben we de eer U verslag uit te brengen over het beheer en de toestand van de gemeentezaken gedurende de jaren 2011 en Koekelberg, 29 november 2012 Op Last: Het College, (get.) Dave DEGRENDELE Gemeentesecretaris (get.) Philippe PIVIN Burgemeester

2 1. GEMEENTEMANDATARISSEN DE GEMEENTERAAD SAMENSTELLING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER & SCHEPENEN SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN 4 Koekelberg Jaarverslag

3 Koekelberg Jaarverslag

4 1. Gemeentemandatarissen De Gemeenteraad Samenstelling Philippe PIVIN Burgemeester LB/MR Belgische Onafhankelijkheidslaan 72 Walter PUTMAN 1 ste Schepen LB/MR Basilieklaan 359/6 Jean-Pierre CORNELISSEN 2 de Schepen LB/MR Félix Vande Sandesquare 4 Jean Pierre DE KEYN 3 de Schepen LB/CDH Pantheonlaan 40 Jean-Louis WILLEMS 4 de Schepen LB/MR Belgische Onafhankelijkheidslaan 104 Robert DELATHOUWER 5 de Schepen LB/SP.A M. L. Uytroeverstraat 2/13 Sylvie ANDRY 6 de Schepen LB/MR O. Lepreuxstraat 82 Claude DEBODT Gemeenteraadslid LB/MR Schmitzstraat 72 Arlette GENICOT-VAN HOEYMISSEN Gemeenteraadslid LB/MR Segherslaan 94 Abdellatif MGHARI Gemeenteraadslid LB/MR Pantheonlaan 67 Joëlle ROSENOER Gemeenteraadslid Ecolo-Groen! O. Lepreuxstraat 47 Mohamed NASRI Gemeenteraadslid PS Félix Vande Sandestraat 28 Dirk LAGAST Gemeenteraadslid LB/SP.A Vrijheidslaan 33/42 Ahmed BOUDA Gemeenteraadslid PS A. Dilliestraat 5 Olivier CUVELIER Gemeenteraadslid LB/VLD F. Sebrechtslaan 58 Josiane COHEN-WELLEKENS Gemeenteraadslid LB/MR Novillesquare 3/20 Véronique DEWINCK- CAPELLE Gemeenteraadslid LB/MR J. Besmestraat 23 Monique DISCALCIUS Gemeenteraadslid PS Landsroemlaan 5 Ahmed LAAOUEJ Gemeenteraadslid PS Basilieklaan 376/17 Véronique LEFRANCQ Gemeenteraadslid LB/CDH Jetsesteenweg 222 Mohammed BOUKOURNA Gemeenteraadslid Onafh. E. Bossaertlaan 23 Fatmir LIMANI Gemeenteraadslid PS Sint-Annakerkstraat 19 Lutgart BOELAERT-BILLIET Gemeenteraadslid LB/CD&V E. Bossaertlaan 37 1 op Koekelberg Jaarverslag

5 Tinne VAN DER STRAETEN Gemeenteraadslid Ecolo-Groen! Wapenstilstandstraat 24 Dave DEGRENDELE Gemeentesecretaris H. Vanhuffelplein 6 De gemeenteraad vergaderde op de volgende data : januari 19 januari 17 februari 16 februari 17 maart 15 maart 28 april 19 april 19 mei 23 mei 16 juni 21 juni 15 september 27 september 20 oktober 25 oktober 23 november 29 november 15 december Samenstelling van de secties van de Gemeenteraad (zie bijlage) 1.2. Het College van Burgemeester & Schepenen Samenstelling en bevoegdheden Philippe PIVIN Burgemeester LB/MR Algemene zaken, politie en preventie, openbare werken, stedenbouw en ruimtelijke ordening, personeel, bevolking, kieszaken, senioren, sociale cohesie, feesten en public relations. Walter PUTMAN 1 ste Schepen LB/MR Franse cultuur en ontspanning, plaatselijke economie, juridische zaken, verzekeringen en pensioenen. Jean-Pierre CORNELISSEN 2 de Schepen LB/MR Franstalig onderwijs, burgerlijke stand, mobiliteit, solidariteit. Koekelberg Jaarverslag

6 Jean Pierre DE KEYN 3 de Schepen LB/CDH Financiën en begroting, aankoopcentrale, openbare reinheid en leefmilieu, Europese zaken, verzusteringen, financieel toezicht OCMW. Jean-Louis WILLEMS 4 de Schepen LB/MR Informatie, informatica, huisvesting, gebouwen en gemeenteuitrusting, economaat. Robert DELATHOUWER 5 de Schepen LB/SP.A Tewerkstelling, gelijke kansen, administratief toezicht OCMW, Nederlandstalig onderwijs, jeugd en bibliotheek, Nederlandse cultuur. Sylvie ANDRY 6 de Schepen LB/MR Franstalige jeugd, sport, gezin, Franstalige bibliotheek, Kinderdagverblijven. Dave DEGRENDELE Gemeentesecretaris Op 1 oktober 2012, werd dhr Luc VANDEPLAS, gemeentesecretaris, werd op pensioen gesteld en vervangen door dhr Dave DEGRENDELE. Van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 vergaderde het College van Burgemeester en Schepenen 49 maal. Koekelberg Jaarverslag

7 Koekelberg Jaarverslag

8 2 ALGEMENE ZAKEN GEMEENTEPERSONEEL STRUCTUUR VAN HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIERS BEHANDELD DOOR DE HRM VOORDELEN TOEGEKEND AAN ONS PERSONEEL ACTIVITEITEN VOORGESTELD AAN HET PERSONEEL VIA HET TOF TEAM JURIDISCHE DIENST - GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) HET STELSEL VAN DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES HET MECHANISME VAN ADMINISTRATIEVE SANCTIES TE KOEKELBERG AANTAL OVERTREDINGEN OPGESTELD IN KOEKELBERG IN OVERLAST IN KOEKELBERG IN 2012 VERGELEKEN MET VERGELIJKENDE TABEL HET ONTHAAL EN DE TEWERKSTELLING VAN JONGEREN IN HET KADER VAN DE ALTERNATIEVE JURIDISCHE MAATREGELEN ICT PERSONEEL EN ORGANISATIE INFORMATICAMATERIAAL VIRTUALISATIE VERBINDING EN/OF FUSIE VAN DE NETWERKEN DE INFORMATICAPROJECTEN VAN : VARIA 21 Koekelberg Jaarverslag

9 Koekelberg Jaarverslag

10 2 ALGEMENE ZAKEN 2.1 Gemeentepersoneel (zonder het onderwijzend personeel) Structuur van het gemeentebestuur 30/6/ /6/ /6/2012 Statutair peroneel Contractueel personeel Totaal Deze tabel bevat al het personeel dat voltijds en deeltijds tewerkgesteld is. Het aantal werknemers met het equivalent van een voltijdse functie bedraagt op 30 juni 2012 : 268. Doorlichting van het personeel ( voltijds equivalent ) Het gemeentebestuur telt op 30 juni 2012, 146 mannen, hetzij 54,48% en 122 vrouwen hetzij 45,52 %.Wat de man/vrouw verdeling per niveau betreft zien we dat er een bijna volledig evenwicht is bij de niveau s A en de wettelijke graden (18 mannen voor 17 vrouwen), bij de niveau s B en C zijn er meer vrouwen (51,22 % voor niveau B en 73,91% voor niveau C) terwijl de mannen voor respectievelijk niveau D en E 89,13 % en 63,64 % representeren. De onderverdeling per niveau is als volgt: 77 werknemers niveau E (hetzij 28,73 %), 69 werknemers niveau C (hetzij 25,75 %), 46 werknemers niveau D (hetzij 17,16 %), 41werknemers niveau B ( 15,30%) en 35 werknemers niveau A (13, 06%). De gemeente vervult ook haar verplichting met betrekking tot het aanwerven van jongeren onder de 26 jaar. In dat kader heeft het gemeentebestuur een jongere uit een opleidingscentrum, waar werk en school elkaar afwisselen, aangeworven voor de werkplaats. Binnen de statutaire personeelsformatie tellen wij 28 % personeelsleden van niveau A, 28 %van niveau B, 34 % van niveau C, 6% van niveau D en 4% van niveau E. De stagetoelating van 8 lkandidaten voor het examen van gemeentesecretaris vond plaats op 1 juli 2012 en kan daarom pas opgenomen worden in het volgend jaarverslag. Binnen de contractuele personeelsformatie telt ons bestuur : 9, 64 % personeelsleden van niveau A, 12,38 %van niveau B, 23,86 % van niveau C, 19,72% van niveau D en 34,4% van niveau E,waaronder 45,54 % ten laste van het gemeentebestuur vallen, 22,02 % gesco zijn ( gesubsidieerde personeelsleden door het Gewest 3 types van subsidies ) en 33,49% zijn gedeeltelijk of volledig gesubsidieerd In de rang van de subsidiêrende overheden citeren wij de Staat of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de dienst preventie, het BIM, de Franse Gemeenschap ( schoolsecretariaat, bibliotheek), de Vlaamse Gemeenschap ( culturele coördinator), Actiris, Net Brussel,de One enz.. Koekelberg Jaarverslag

11 Evolutie tussen 1/7/2011 en 30/6/2012 Van het statutair personeel is er één personeelslid met pensioen gegaan dat genoten heeft van de de vrijwillige ter beschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen. Omdat de gemeentesecretaris een aanvraag ingediend had om met pensioen te mogen gaan, werd er een aanwervingsexamen voor deze functie (wettelijke graad) onder statutair mandaat uitgeschreven. Er werd een gespecialiseerde jury buiten het gemeentebestuur samengesteld. De eerste test (verhandeling) vond plaats in december Het assessementcenter BA Consultants was vervolgens verantwoordelijk voor de technische proeven en de managementtesten (één testdag, 10 februari 2012). En de mondelinge proef waaraan drie kandidaten deelgenomen hebben, vond plaats op 29 februari De jury vergaderde in zitting van 12 maart en heeft dhr Dave DEGRENDELE als enig laureaat van dit examen aangesteld. Deze laureaat, ontvanger in een Brussels OCMW werd benoemd als gemeentesecretaris buiten kader van 10 tot 30 september 2012 en aangesteld onder mandaat op 1 oktober Onder het contractueel personeel hebben we een stijging van 14 eenheden vastgesteld, wat te verklaren valt door aanwervingen in het kader van vervanging (ziekte van lange duur, zwangerschapsverlof) of dankzij de ontwikkeling van nieuwe projecten. Er werden vier personen aangeworven om de projecten van het Wijkcontract Historisch Koekelberg in goede banen te leiden. Twee halftijdse spelothekers (belast met de oprichting en vervolgens de animatie van de spelotheek (1 niveau B en 1 niveau C), een master in de communicatiewetenschappen (belast met de informatie omtrent de vooruitgang van de projecten van het Wijkcontract niveau A) en een technisch secretaris (belast met energieprojecten niveau B). Deze vier personen versterken het team van het projecthoofd (niveau A) een adjunct-projecthoofd (niveau B). Al deze functies zijn gesubsidieerd. Het projecthoofd werd intern aangesteld; de technische secretaris belast met mobiliteit (niveau B) werd aangeworven. Ten gevolge van de reaffectatie van een gemeenschapswacht van het Sportcentrum naar de preventieploeg, werd er een bijkomende werknemer aangeworven onder een Gesco-contract, voor de bewaking van het sportcentrum Victoria. Onze ploeg straatvegers werd versterkt door de aanwerving van drie extra eenheden (2 straatvegers Art 60 ter beschikking gesteld aan de gemeente en één persoon aangeworven onder Activa-statuut). Het gemeentebestuur werft punctueel Pwa-werkers aan en studenten belast met de omkadering van kinderen gedurende de schoolse opvang ( prioriteit is toegekend aan kinderen van het personeel en aan de jonge Koekelbergenaren). De diensten Preventie, de werkplaats, de Franstalige bibliotheek, de scholen en de vzw Tewerkstelling doen beroep op studenten voor de schoolse stages. Alle werknemers worden opgevolgd door de arbeidsgeneeskunde. Deze taak werd toevertrouwd aan Arista (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming) die erkend is voor gezondheidstoezicht op werknemers, risicobeheer, psychosociale aspecten en intimidatie op het werk. In 2011 werden er 188 werknemers onderzocht vooral voor het aanwervingsexamen (18), een controle bij een werkhervatting na een langdurige ziekte (16) en een tussentijdse gezondheidsevaluatie (143) waaronder 47 die een veiligheidsfunctie bekleden. In samenwerking met de geneesheer van het OCMW heeft onze gemeente een inentingscampagne tegen griep georganiseerd, waaraan 75 personeelsleden deelgenomen hebben. Koekelberg Jaarverslag

12 2.1.2 Dossiers behandeld door de hrm Buiten de directie van de personeelsdienst ( administratief beheer van de loopbaan van de werknemers vanaf hun aanwerving) geeft de hrm steun aan de gemeentesecretaris in zijn dagelijks beheer van het personeel. Dit jaar wordt gekendmerkt door de organisatie van het examen voor gemeentesecretaris en door punctuele vervangingen van de gemeentesecretaris in de loop van het jaar. Zij heeft ook verslagen voor het College opgesteld, gelinkt aan mutaties ( 3), specifieke situaties ( 3 aanwervingen van stagiairs, jongeren CDO, taalreglement). Zij heeft 3 personeelsleden in het kader van een ontslagprocedure gehoord en 35 formele gesprekken met personeelsleden gevoerd, voor of na mutatie en bij persoonlijke conflicten. Sinds 2011 wordt er indien nodig een Flash Info met HRM info en actualiteit van de diensten Personeel en Wedden elektronisch verspreid. De aangehaalde thema s waren o.a de actualisatie van reglementen ( loopbaanonderbreking en terugbetaling van de woon-werk kosten), de betalingsdata van de eindejaarstoelage en de wettelijke wijzigingen van de voordelen in natura voor concierges. Wij vermelden tevens de ontbijten georganiseerd met alle diensten, op initiatief van de Burgemeester. Deze werkvergaderingen waren gemoedelijke gedachtenuitwisselingen in aanwezigheid van de hrm. De eerste vonden plaats in december 2011 en de laatste in februari De dienstverantwoordelijken kwamen in april 2012 samen om de acties en de verantwoordelijkheden van iederen te bepalen Voordelen toegekend aan ons personeel Onze gemeentelijke personeelsleden genieten van een terugbetaling van 90% in het kader van het openbare vervoer (MIVB, De Lijn, TEC), de wettelijke terugbetaling voor de NMBS, van premies toegekend in het kader van de sociale dienst en genieten sinds 1 januari 2011 van een gratis hospitalisatieverzekering, onderschreven bij Ethias (basisformule). De gemeente verleent ook maaltijdcheques aan haar personeel. De nominale waarde is vastgesteld op 5,00 : de tussenkomst van de gemeente bedraagt 3,50 en die van de begunstigde 1,50. De klassieke voorschriften die de fiscale vrijstelling bepalen zijn van toepassing, volgens de regel 1 cheque per gepresteerde werkdag. Infosessies werden georganiseerd voor het personeel. De personeelsdienst heeft ook deelgenomen aan een enquête van de federale overheidsdienst Mobiliteit met betrekking tot het woon- werk traject en heeft een database op Intranet gecreëerd voor carpooling in geval van staking van het openbaar vervoer ( MIVB, NMBS). In 2011 werd er driemaal informatie rond carpooling bezorgd in samenwerking met de Informaticadienst. Het statutair personeel draagt bij voor het fonds Ethias en een aanvullend pensioenstelsel voor het contractueel personeel werd door het College in overweging genomen en er vonden vergaderingen plaats met leden van het personeel, twee schepenen, Ethias en Belfius Activiteiten voorgesteld aan het personeel via het Tof Team Met de bedoeling om de band tussen de ambtenaren aan te halen en dus op termijn de werksfeer te verbeteren met als logisch gevolg ook de werking van de onderling afhankelijke diensten te bevorderen, worden activiteiten voorgesteld door het Tof Team, een groep ambtenaren die het project opstartten en dat na 20 jaar voor de tweede maal vernieuwd werd. In 2011 werd er verder gegaan met de organisatie van de spaghetti-maaltijd, waarbij men de film over het personeelsfeest Koekelberg Jaarverslag

13 tijdens de pauze kan bekijken, de Christmas-Party, de jaarlijkse barbecue de dag voor Hemelvaart. Naast die activiteiten noteren wij sportieve activiteiten die wekelijks plaatsvinden gedurende de middagpauze (Pilates, badminton) et waarvoor het personeel door een verzekering gedekt is. Op initiatief van een lid van de Divisie II, belast met de organisatie van het personeelsfeest van januari 2012 werd een film opgenomen binnen en door het gemeentebestuur. Zowel de personeelsleden ( van verschillenden diensten) als de leden van het College hebben aan dit artistieke en menselijk avontuur deelgenomen, met inzet en een zekere vorm van professionalisme. Dit initiatief, dat gerealiseerd werd buiten de kantooruren, kan als een primeur beschouwd worden. De eerste opnames werden getoond tijdens de Christmas Party van december Juridische dienst - Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) De gemeentelijke juridische dienst heeft de gemeentelijke diensten bijgestaan in hun voorbereidende taken in verband met ontwerpen van reglementen, overeenkomsten of elk ander project voor een administratieve beslissing. Er wordt beroep op gedaan om advies te geven in een breed perspectief van juridische vragen. De juridische dienst staat tevens in bij geschillen en volgt alle juridische zaken waarbij de gemeente betrokken is en die voorgelegd zijn bij de Hoven en Rechtbanken of voor de Raad van State. Voor de gemeentelijke geschillen wordt beroep gedaan op de dienst om de zaak en de motieven van de aanvraag of de procesvoering te verduidelijken ; om kennis op te doen van het geheel van de elementen in het dossier ; hiervan het College van Burgemeester en Schepenen op de hoogte te brengen en indien nodig de Gemeenteraad om de toelating te krijgen om over te kunnen gaan tot een juridische aanklacht indien het gaat om een actief geschil. De dienst volgt de procedure, maakt opmerkingen of geeft zijn akkoord voor de schriftelijke procedure en beheert de briefwisseling met de aangestelde advocaten; hij vat de genomen beslissing samen en legt deze voor aan het Schepencollege met een voorstel om acte te nemen, om te berusten of om in beroep te gaan. Het beheer van elk geschillendossier gebeurt in rechtstreeks overleg met de aanbelangende dienst. De Juridische dienst is een interne dienst die niet in contact staat met het publiek. Wel houdt de dienst zich bezig met de coördinatie van de kosteloze juridische permanentie voor de inwoners van Koekelberg en dit door de advocaten van de Franstalige balie van Brussel. In 2012 werden er 340 personen ontvangen op de in Koekelberg georganiseerde juridische permanentie Het stelsel van de administratieve sancties Sluikstorten, afval, wildplakken op verboden plaatsen, vandalisme, parkeren van voertuigen op zebrapaden. zijn vele overtredingen die het leven in sommige straten en wijken van onze gemeente onaangenaam maken. Wanneer zij objectief gezien voor weinig belangrijke inbreuken op de openbare orde zorgen, worden deze inbreuken toch als hinderlijk ervaren en dragen bij tot het versterken van een gevoel van straffeloosheid bij de dader en van onveiligheid bij de bevolking. De wetgever heeft, op grond van de wet van 13 mei 1999, opgenomen in artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet, aan de gemeenten de gelegenheid gegeven om administratieve sancties op te leggen voor inbreuken tegen vastgestelde regels door de gemeentelijke reglementen en meer bepaald door het algemeen politiereglement. Koekelberg Jaarverslag

14 De wetgever heeft op grond van de wet van 17 juni 2004 de gemeenten eveneens toegestaan om bepaalde uit de strafrechtelijke sfeer gehaalde inbreuken door middel van administratieve boetes te vervolgen, evenals, indien de Procureur des Konings het opportuun acht. Deze Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) bestaan uit: 1. schorsing van een vergunning toegekend door de gemeente 2. intrekking van een vergunning toegekend door de gemeente 3. tijdelijke of definitieve sluiting van een zaak; (deze drie sancties vallen onder de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen) opleggen van een administratieve boete door de ambtenaar, die hiertoe aangesteld werd door de Gemeenteraad Het mechanisme van administratieve sancties te Koekelberg Om het mechanisme van de administratieve sancties aan te wenden heeft de gemeente : - in samenspraak met de vier andere gemeenten van de politiezone Brussel-West, haar algemeen politiereglement gecoördineerd en de inbreuken bepaald die het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties gemeentelijke ambtenaren aangesteld (waarvan 15 gemeenschapswachten-vaststellers), naast de politieagenten, om de inbreuken op het politiereglement vast te stellen. - een functionaris aangesteld, belast met het opleggen van administratieve boetes. De administratieve boetes worden opgelegd op basis van een vaststelling door een politieagent of door een gemeenschapswacht-vaststeller of door een gemachtigd ambtenaar van de gemeentelijke dienst Openbare Netheid of door iedere andere bevoegde dienst. De administratieve boetes bedragen over het algemeen vanaf 40,00 tot een maximum van 250,00 naargelang het geval. De overtreders mogen hun bezwaren uiten. De dossiers worden in principe binnen een termijn van 1 maand behandeld, te rekenen vanaf de ontvangst van de vaststelling. Dag 0 Vaststelling Dag 15 (Mogelijkheid tot Dag 23 (Auditie) Dag 30 (beslissing) verdediging) De beslissing om een administratieve boete op te leggen of niet wordt aan de overtreder schriftelijk overgemaakt. De sanctie, die een administratieve akte is, geniet het voordeel van rechtstreekse uitvoering: de beslissing van de ambtenaar is 1 maand na overmaking uitvoerbaar. Na deze maand geldt de overmaking als opeisbare titel en kan de gemeente overgaan tot invordering door een gerechtsdeurwaarder. Bezwaar tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar kan door de overtreder ingediend worden bij de politierechtbank. Sinds 2005 werd geen enkel bezwaar tegen een beslissing van de sanctionerende ambtenaar ingediend bij de politierechtbank. Koekelberg Jaarverslag

15 2.2.3 Aantal overtredingen opgesteld in Koekelberg in Sinds 2005 zijn er vaststellingen inzake administratieve sancties opgesteld. In 2012 is er een sterke daling opgetekend van het aantal vaststellingen door de politie wat betreft de veiligheid bij het oversteken. Ter vergelijking : Jaar vaststellingen adm. boetes waarschuwi ngen vrijspraken klassering zonder gevolg bemiddelingen (minderjarigen) lopende dossiers In deze tabel is geen rekening gehouden met de 128 vaststellingen opgesteld door de ambtenaren van de Preventiedienst op basis van het belastingreglement op het kortstondig parkeren noch met de 10 waarschuwingen en 39 belastingen opgesteld door de Dienst Netheid op basis van het belastingreglement op het reinigen van de openbare weg In 2012 werden er op 3164 geregistreerde vaststellingen 151 opgesteld door de gemeenschapswachten-vaststellers, 2 door de ambtenaren van de dienst Netheid en door de politiediensten. Voor de verschuldiging en de inning van administratieve boetes opgesteld op basis van de vaststellingen opgemaakt in de periode tussen de maand oktober 2011 en september 2012, kan benadrukt worden dat 68 % spontaan betaald werd, 14,50 % na de eerste aanmaning en minnelijke ingebrekestelling en 17,5 % zijn nog steeds in de fase van gerechtelijke inning. 1 de cijfers in de tabel gelden voor de periode van oktober (jaar n -1) tot september(jaar n) Koekelberg Jaarverslag

16 2.2.4 Overlast in Koekelberg in 2012 vergeleken met 2011 In vergelijking met het jaar 2011 en voor dezelfde periode, registreert men in 2012 een belangrijke verlaging van gevallen van wild parkeren op zebrapaden, op voetpaden en op plaatsen waar parkeren niet toegestaan is en waarbij de veiligheid van de voetganger in gevaar gebracht werd. De gemeente heeft eveneens een verlaging van de vaststellingen opgetekend wat betreft handelingen van onzindelijkheid en openbare rust. Twee dossiers met betrekking tot minderjarigen werden aan de gemeenschappelijke ombudsman (in de vijf gemeenten van de Zone Brussel-West) overgemaakt. Hij is aangesteld in het kader van een conventie van intercommunale samenwerking. Het gaat om een herstelbemiddeling die in het geval van minderjarigen verplicht is en die als enig doel heeft om de dader de kans te geven om de door hem betrokken schade te herstellen door middel van een prestatie in het belang van het algemeen nut Vergelijkende tabel Vergelijking van de percentages per type inbreuk: Soort en voorbeelden inbreuken : Inbreuk op de netheid Hondenuitwerpselen Spuwen Urineren op de openbare weg, klein afval, peuken, afvalpapier Niet onderhouden braakliggende terreinen, sluikstorten Uitstrooien van voedsel op de openbare ruimte voor het voederen van zwerfdieren 3,7% 1,8% 1,5% 1,4% Inbreuk op de rust Inbreuk op de veiligheid en beschadiging van goederen en openbare plaatsen Lawaai en herrie overdag (defectief alarm ) Nachtelijk lawaai en herrie Belemmering van de veiligheid van doorgang (parkeren op zebrapaden en voetpaden) Privatieve ingebruikneming van openbare ruimte Licht geweld ( gemengde inbreuk) Honden niet aan de leiband houden Weigeren tot opvolgen van bevelen van een bevoegd functionaris Dragen van een burka en samenscholingen Niet-onderhouden voetpaden (werken Wildplakken 1,3% 0,2% 0,2% 0,1% 95% 98% 98,3% 98,5% Koekelberg Jaarverslag

17 2.3 Het onthaal en de tewerkstelling van jongeren in het kader van de alternatieve juridische maatregelen Sinds januari 2006 werkt de gemeente Koekelberg samen met de vzw s Le Radian en SEMJA van Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het ter beschikking stellen van minder- of meerderjarigen voor algemene gemeenschapsdiensten (alternatieve juridische maatregelen). In 2012 heeft het gemeentebestuur hoofdzakelijk met de vzw Le Radian samengewerkt. In 2012 heeft alleen de gemeentelijke werkplaats een voorstel gedaan om deze prestaties te omkaderen in functie van hun behoeften Aantal werkers Aantal werkers Meerderjarigen Minderjarigen Meerderjarigen Minderjarigen Economaat 0 0 Atelier Totaal ICT Personeel en organisatie De informaticadiensten van het Gemeentebestuur en het OCMW vallen samen onder één dienst. De dienst is dus bevoegd voor deze twee instellingen en tevens voor de 3 scholen en de 2 gemeentebibliotheken, de Preventiedienst (118), de 114-draaischijf Tewerkstelling, de gemeentelijke vzw s (vzw Aide aux Familles, Koekelberg Promotie, ), het kerkhof, sporthal Victoria, het Kid s Motel, KASA, SPI, de twee gemeentelijke crèches de ludotheek, het lokaal voor de consultaties van Kind en Gezin, het gemeentelijk atelier, het Stepmanhuis. Er zijn ICT- en internetcorrespondenten aangesteld voor iedere dienst of buitendienst: - Een informaticacorrespondent: een aangewezen medewerker houdt zich bezig met depannagewerken op informaticavlak op het eerste niveau ter plaatse in de diensten, die in dat geval de vragen van zijn dienst overmaakt aan de ICT-helpdesk en de bekomen informatie van de informaticadienst doorspeelt naar de gebruikers - Een Internetcorrespondent: per dienst is er een medewerker belast met de opmaak en het bijwerken van artikels van zijn dienst op de website. Koekelberg Jaarverslag

18 2.4.2 Informaticamateriaal Het Gemeentebestuur en het OCMW beschikken allebei over een IBM AS/400 server. De verbinding met het Rijksregister gebeurt voortaan via een TCP-IP verbinding (sinds augustus 2010) met een Linux Server die de Saphir toepassing omvat. De computers van het Gemeentebestuur (125 PC s) zijn aangesloten op een netwerk (100 Mbits/s) op de centrale servers in 1Gbits/s. Die servers werken met Windows 2003, Windows 2008 of Linux en werden recent gevirtualiseerd om een beter rendement en een hogere flexibiliteit uit ons informaticasysteem te halen. Naast de gegevensbank van de AS400 zijn het hoofdzakelijk de SQL Server 2000, Oracle en MySQL die onze toepassingen doen draaien. De netwerken van het OCMW (40 PC s) en het Gemeentebestuur zijn gehergroepeerd en onderling verbonden. Hierdoor kan het OCMW gebruik maken van de verbinding met het Rijksregister. Zowel het OCMW als het gemeentebestuur winnen aan ruimte door deze gezamenlijke infrastructuur (servers, back-upsysteem en Firewall). Het informaticasysteem voor de andere gebouwen omvat 70 PC s, allemaal met het Internet verbonden en van op afstand toegankelijk voor de ICT-dienst. De aansluiting op het Internet gebeurt via breedbandverbindingen (IRISnet). De bandbreedte is in 2012 verhoogd van 2 MB naar 10 MB/s Het netwerk is beschermd tegen iedere indringing door een firewall. Dat van het gemeentebestuur heeft een geïntegreerd IDS (Intrusion Detection System). Er is op iedere computer een antivirusprogramma geïnstalleerd dat regelmatig wordt bijgewerkt. Een meer complete en krachtigere versie werd ontwikkeld in 2009, evenals een bijkomend antivirus op de firewall van de gemeentelijke administratie. Er is eveneens een verbinding Publilink ter beschikking. Deze is nodig voor specifieke toepassingen zoals het beheer van de elektronische identiteitskaarten (Belpic) en de verbinding met de Kruispuntbank. De bandbreedte van deze verbinding werd onlangs verhoogd van 128 Kb naar 512 Kb/s. Er wordt gebruik gemaakt van specifieke software : - In het Gemeentebestuur : Boekhouding (Phenix) Personeelsbeheer Lonen + module voor het beheer van het Capelo-project Opvolging van de belastingen (Onyx) Saphir (Bevolking en Burgerlijke Stand - Register Vreemdelingen Verkiezingen) Kantoorautomatisering : Microsoft Office 2010 onder XP of Windows 7 emaestro Beheer van de vergaderingen - In het OCMW : Koekelberg Jaarverslag

19 Suite Acropole (lonen, maatschappelijke dossiers, boekhouding, beheer van de Jourdan rusthuis, factuurbeheer) van de firma STESUD Merk op dat dit softwarepakket op 1 januari 2010 overgezet is vanuit het oude softwarepakket Adéhis, ex-whg Informatique. Kantoorautomatisering : Microsoft Office 2010 onder XP of Windows 7 ESSEC : Registratie van de BIP-oproepen van de verpleegsters van de Home Jourdan 3P (openbare aanbesteding) Sinds 2002 worden de oude PC s geleidelijk vervangen volgens een vervangbeleid gespreid over 5 jaar (20% wordt jaarlijks vervangen). De hierdoor gerecupereerde PC s worden ter beschikking gesteld van sommige paragemeentelijke instellingen (bibliotheken, scholen ) Virtualisatie Gelet op de stijging van het aantal toepassingen en servers hebben we eind 2007 voor een virtueel systeem gekozen. Het is een systeem dat toelaat om het aantal servers en de opslagcapaciteit te verhogen tegen een lagere kostprijs. Dit systeem heeft een hele reeks beveiligingsfuncties en blijft werken als een deel van het materieel stuk is. Dit centrale systeem werd bedacht om de verbinding van onze servers met de client machines te optimaliseren. We hebben : Virtueel systeem: - 3 * host Vmware ESX Vsphere * beheerserver voor Back up en Vmware ESX (virtual center) - 2 * opslagruimtes - 1 * host VMWare Workstation - 1 * NAS op het OCMW Serversystemen van de infrastructuur ackoek.dom - 2 * domeinserver lezen en bewerken voor gebruikersbeheer en dossierbeveiliging (Soft: Dexiasoft GB en OCMW, Maestro, KMS voor Windows 2008 server) - 1 * domeinserver alleen-lezen voor gebruikersbeheer en dossierbeveiliging voor het DMZ (voor de Terminal servertoegang) - 2 * printserver - 1 * domeinserver lezen en bewerken en gegevens voor foto s, back-ups, ICT-folders die deel uitmaken van de domeinserver - 1 * server SAPHIR, de nieuwe versie van de toepassing RN die op AS400 staat - 1 * toepassingsserver (Anti-virus, Bambino, 3P beheer van de overheidsopdrachten OCMW) - 1 * server Webproductie - 1 * server Webtest - 1 * server voor de toepassingen Stesud van het OCMW - 1 * toepassingsserver voor het beheer van de Vergaderingen (GB) - 1 * server gateway Terminalserver en 1 *server Terminalserver - 1 * server basisondernemingcertificaten - 1 *server voor de toepassingen Adehis van het GB (boekhouding en btw) Koekelberg Jaarverslag

20 2.4.4 Verbinding en/of fusie van de netwerken Het gaat hier om de verbinding van de paragemeentelijke instellingen met het netwerk van het gemeentehuis : in samenwerking met Irisnet : RAS (Remote Access System) of VPN (Virtual Privacy Network) of TS (Terminal Server, zie lager). Einde 2004 werd de verbinding van het netwerk van het gemeentebestuur en de preventiedienst opgestart via een VPN, vanaf de twee Firewalls van de instellingen. In 2009 zagen twee diensten hun netwerkinfrastructuur verbeteren: - het netwerk van de gemeentelijke werkplaats, gekoppeld aan het sportcentrum Victoria, werd gemeenschappelijk, gescheiden door een firewall en op VPN gezet met de server van het Gemeentebestuur; - idem voor de dienst Tewerkstelling en het PWA van Koekelberg die hun netwerkinfrastructuur delen met de Preventiecel, deze zijn respectievelijk gevestigd in de Sint-Annakerkstraat 114 en 118. In 2010 was het de beurt aan het ISP (Insertion Socio Professionnelle, afhankelijk van het OCMW) en andere diensten die in de lokalen van het gebouw in de François Delcoignestraat 23 werken om verbonden te worden met het netwerk van de gemeentelijke administratie en het OCMW via glasvezel. Gelet op het aantal PC s in het OCMW werd er een verbinding in glasvezel aangelegd tussen de gebouwen van de gemeentelijke administratie en het OCMW, die 300 meter uit elkaar liggen. De theoretische snelheid van deze verbinding is 10 Gbits/sec. De twee netwerken werden gefusioneerd om de bestaande middelen te beperken en te delen (Firewall, de hoogperformante back-upunit, enz ). Eind begin 2011 werd het gemeentenetwerk via glasvezel verbonden met het netwerk van Irisnet. Dit was nodig in het kader van het project IrisNet2 voorzien voor einde In 2012 is er een nieuw systeem dat beveiligde toegang tot het netwerk en de servers van het Gemeentebestuur biedt, in gebruik genomen: toegang via Terminal Server, vanaf eender welke PC met internettoegang via een gecodeerde en beveiligde verbinding De informaticaprojecten van : Vormingen informatica De zogenaamde basisopleidingen werden uitgebreid om alle personeelsleden op een voldoende professioneel niveau te brengen. De vormingen worden specifieker en gespecialiseerd in functie van de behoeften van de gebruikers. Merk op dat de meest recente versies van de computercursussen, gegeven door de informaticadienst, zich op de website van de gemeente bevinden. Interne opleidingen die dit jaar werden gegeven: - Indiensttredende Ambtenaren (2 halve dagen) - Intragenda (gedeelde Agenda in ons Intranet) (2 halve dagen) - Phenix (2 halve dagen) Koekelberg Jaarverslag

21 - Kducee (10 halve dagen) - Internet Correspondent (1 halve dag) - Vergaderingen (1 halve dag) - Overschakeling Office 2010 (18 halve dagen) - Excel 2010 initiatie (2 halve dagen) - Word 2010 Publipostage (4 halve dagen) - Gesdos (Beheer van sociale dossiers van het OCMW) (3 halve dagen) Programmering Naast het onderhoud van eerder ontwikkelde toepassingen werd er een reeks nieuwe toepassingen uitgewerkt: 1. Nieuw design V 2012 van de Koekelbergsite Ontwerpherziening en nieuw ontwikkelde functies, zoals bijvoorbeeld: - Toevoeging stedenbouwkundige vergunning op de site - Het online plaatsen van gemeentereglementen met het nieuwe systeem - Toevoeging Readspeaker op de site - Mobiele site en QR Code op de site - Toevoeging Google Vertalen op de site - Synchro MyKoekelberg en YMLP voor het realiseren van de Mediacampagne - Toevoeging van de QR Code voor de Calender Event op de internetsite (voor inwoners) - Installeren van het navigatiesysteem ESRI (gratis versie) hondenuitlaatplaats, werken, enz - Aanpassing van de pagina Koekelberg Mobile om te wennen aan de nieuwe technologieën - QR Code voor belangrijke plaatsen van de gemeente - Automatische taalbepaling op de site - Online PV Raad - Toevoeging van SMS Alert Vervuiling - Installeren van een Press Room 2. Divers - Verbetering van het toezicht op huisvesting, installeren van een systeem dat toelaat om dit beter op te volgen. - Verbetering van de Intranettoepassing voor administratieve boetes - Verbetering Intragenda (gedeelde Agenda in ons Intranet) Koekelberg Jaarverslag

22 2.4.6 Varia Zonder teveel in detail te treden, nog enkele realisaties van de dienst ICT : - Beëindigen van de overschakeling van Microsoft Office 2000 naar versie 2010 (gemeentebestuur, OCMW en externe gebouwen). - Toepassen van een printbeleid in het gemeentebestuur door op strategische plekken multifunctionele fotokopieermachines te installeren. En het verminderen van het aantal kleine, oude printers. - Vernieuwing van de hardware en software van de Belpic-computers (nodig voor het afleveren van identiteitskaarten en ter voorbereiding van de biometrische paspoorten). - Analyse van de generieke adressen van de gemeentediensten. - Computeranimatie van twee evenementen voor de inwoner: E-brunch (NTIC) en weersconferentie over de invloed van de stad op het klimaat; - Nova: geautomatiseerde oplossing voor de opvolging en het beheer van stedenbouwkundige vergunningen (regionaal platform) - Oplossing Eden: verhuis van de server AS400 bij Adehis voor het gebruik van de software GRH2002 (personeelsbeheer en wedden). - Phenix en Onyx: de installatie, het instellen en de begeleiding van gebruikers voor het gebruik van nieuwe software voor de gemeenteboekhouding en belastingsbeheer. - Informatisering van de nieuwe Ludotheek: 2 computers + scherm + 1 Laserprinter. Internetverbinding via de Sporthal. - Verplaatsing van de internetverbinding, de telefonie en de beveiligde verbinding Bilan Explore naar het nieuwe gebouw van de Nederlandse Bibliotheek. - Fiscale permanentie 2012, verandering van lokaal (Huis van de directeur), ter beschikking stellen van een Wifi, 4 computers + 2 Laserprinters Specifieke acties voor het OCMW: - nieuwe feeds BCSS - Koecoon (webpagina s) - IDTECH (toegang via biometrisch systeem) - Kducee (Q+Medicals): beheer van de apotheek - Configuratie voor de VPN Q-medical (apotheek verbonden aan de centrale kliniek) voor het OCMW - Analyse van de beveiligingen en de procedures voor de Carrefour Bank: * In kaart brengen van systemen en machines (op basis van onze bouwplannen) * Inventaris van wat er op elke computer geïnstalleerd is * Procedurebeschrijving van de toegang tot gegevens * Procedurebeschrijving van de toegang tot programma s en van de instellingen van de computers * Procedurebeschrijving van de update van de servers en de computers * Beschrijving over herstelling en back-up van bewaarde gegevens Specifieke acties op de servers: - Beëindigen van het instellen van de nieuwe Webserver. - Integreren van de server Stesud op de afdeling ackoek.dom - Implementatie 3e Host ESX om middelen in te voeren op het virtuele systeem - Voorbereiding Server op Phenix en Onyx (zie hoger) - Implementatie van een afstandsbedieningssysteem (serverfuncties: RODC, TS, CA) - Installatie van een nieuwe printserver voor de boekhouding van nieuwe klanten Window 7 in 64 bit Koekelberg Jaarverslag

23 Netwerk van bewakingscamera s - Hervatting van het bewakingscameranetwerk door de dienst informatica in Start van de overheidsopdracht voor de audit van het bewakingscameranetwerk met de bedoeling dit te moderniseren. - Start van 2 overheidsopdrachten: een voor de vernieuwing van de hardware van de dispatching en een andere voor de vernieuwing van het materiaal voor camerabewaking. - Verhuis van de cameraserver naar een nieuwe ondergrondse zaal, die beter uitgerust is en die op korte termijn andere servers zal krijgen die beheerd worden door de ICT. - Verhuis van de dispatching van de bewakingscamera s. - Vervanging van de antennes van Godiva en het Koek s Theatre. - Vervanging van de 4 camera s via het onderhoudscontract. Verschillende projecten rond productie en post-productie van filmpjes voor de promotie van activiteiten die georganiseerd worden door de gemeente - Mediacampagne voor NUTS - Mediacampagne voor het Feest van de muziek - Mediacampagne voor het 130-jarig bestaan van het gemeentehuis - Mediacampagne voor Mussels in Brussels - Mediacampagne dag van de Burgerzin - Mediacampagne Brussel Welkom - Mediacampagne Lentefeest - Mediacampagne het bier Mediacampagne voor de promotie van het Boek over Koekelberg - Mediacampagne Brussel Welkom (site, facebook, s) - Realisatie van een dvd met een retrospectieve film over cultuur - Realisatie NTIC conferentie: mediasupport en het maken van een filmpje. Koekelberg Jaarverslag

24 3 FINANCIËN BEGROTING 2012 EIGEN DIENSTJAAR SCHULD SAMENVATTING VAN DE TABEL VAN DE GEMEENTELENINGEN OP 31/12/ EVOLUTIE VAN HET ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT VAN DE GEWONE DIENST EVOLUTIE VAN HET BEGROTINGSRESULTAAT VAN HET EIGEN DIENSTJAAR OP DE GEWONE DIENST EVOLUTIE VAN DE VASTGELEGDE UITGAVEN EN DE VASTGESTELDE RECHTEN OP HET EIGEN DIENSTJAAR 27 Koekelberg Jaarverslag

25 Koekelberg Jaarverslag

26 3 Financiën 3.1. Begroting 2012 Eigen dienstjaar Gewone dienst (zonder overboekingen) Begroting 2011 Begroting 2012 Ontvangsten , ,88 Uitgaven , ,14 Overschot / tekort , ,26 Buitegewone dienst Begroting 2011 Begroting 2012 Ontvangsten , ,65 Uitgaven , ,65 Overschot / tekort 0,00 0, Schuld samenvatting van de tabel van de gemeenteleningen op 31/12/2012 Terug te betalen saldo Aflossing Interest Opgenomen leningen Ten laste v/d gemeente , , ,79 Ten laste v/d Staat 0,00 0,00 0,00 Ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 Algemeen totaal van de opgenomen leningen , , ,79 Koekelberg Jaarverslag

27 3.3. Evolutie van het algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst 1 Jaar Algemeen begrotingsresultaat Evolutie t.o.v. vorig jaar Gewoon reservefonds Algemeen begrotingsresultaat + reservefonds Evolutie t.o.v. vorig jaar ,90 8,22% , ,96 8,17% ,08-2,06% , ,14-2,05% ,53-0,43% , ,59-0,43% ,44 13,64% , ,50 13,57% ,69-1,89% , ,75-1,89% , % , ,43-18,14% ,54 8,77% , ,60 8,72% , % 388, ,57-10,85% 3.4. Evolutie van het begrotingsresultaat van het eigen dienstjaar op de gewone dienst Jaar Begrotingsresultaat op het eigen dienstjaar Evolutie in % ,35-11,29% ,64-121,29% ,87 348,76% ,07 135,90% ,74-42,35% ,10-28,48% ,55 47,30% ,62-78,24% 1 = eigen dienstjaar + vorige dienstjaren + overboekingen Koekelberg Jaarverslag

28 3.5. Evolutie van de vastgelegde uitgaven en de vastgestelde rechten op het eigen dienstjaar Jaar Vastgelegde uitgaven Evolutie t.o.v. vorig jaar Vastgestelde vorderingen Evolutie t.o.v. vorig jaar Uitkomst eigen dienstjaar ,51 2,03% ,86 0,83% , ,72 14,02% ,08 3,37% , ,36 0,17% ,23 5,83% , ,88 5,81% ,95 10,77% , ,98 5,25% ,72 1,39% , ,59 5,67% ,69 4,09% , ,62 3,73% ,17 5,11% , ,28 5,19% ,90 1,48% ,62 Koekelberg Jaarverslag

29 Koekelberg Jaarverslag

30 4 OMBUDSMAN OPRICHTING EN WERKING VAN DE DIENST OMBUDSMAN AANTAL DOSSIERS TUSSEN 1 OKTOBER 2011 EN 30 SEPTEMBER ONDERWERP VAN DE VRAGEN OF KLACHTEN (NIET LIMITATIEF) PUBLICATIE 32 Koekelberg Jaarverslag

31 Koekelberg Jaarverslag

32 4 OMBUDSMAN 4.1 Oprichting en werking van de dienst ombudsman De Gemeenteraad van Koekelberg besloot, in zitting van 21 maart 2002, om een dienst bemiddeling (Ombudsman) op te richten vanaf 1 april De ombudsman staat van maandag tot vrijdag ter beschikking van de inwoners van Koekelberg. De dienst is bereikbaar op het nummer 02/ De taak van de gemeentelijke ombudsman is tweeledig : 1. De contacten tussen de burger en de administratie in het algemeen en de lokale autoriteiten in het bijzonder, bevorderen ; 2. Tussenpersoon spelen tussen de burgers en de plaatselijke autoriteiten teneinde bij te dragen tot het oplossen van de problemen van eerstgenoemden ; Iedere burger kan beroep doen op de gemeentelijke ombudsman indien hij van mening is dat, in het kader van een administratieve procedure, zijn rechten niet werden gerespecteerd of er geen bevredigende oplossing werd gevonden voor zijn problemen. 4.2 Aantal dossiers tussen 1 oktober 2011 en 30 september 2012 Totaal aantal dossiers en vragen : 262 dossiers De vragen om «inlichtingen» worden onmiddellijk behandeld of na contact met de bevoegde interne diensten. Nadien worden de inlichtingen doorgespeeld aan de betrokken burgers. Bij vragen om «oriëntaties» worden de dossiers onmiddellijk behandeld door de dienst Bemiddeling na contact met de diensten of externe instellingen (schoolbemiddeling, gemeentedienst, Foyer Koekelbergeois, Vredegerecht, scholen, Politie, dienst tewerkstelling, OCMW, ), waarna de inlichtingen of de gegevens van de dienst of bevoegde instelling worden overgemaakt aan de aanvragers. aantal Inlichtingen 179 Oriëntaties 75 Klachten 8 Totaal Onderwerp van de vragen of klachten (niet limitatief) - Verlenging van een verblijfsvergunning - Sociale hulpverlening - Sociale woningen - Burenlawaai Koekelberg Jaarverslag

33 - Parkeerproblemen - Inlichtingen/vragen betreffende stedebouwkundige projecten, zowel privé als publiek - Procedure tot het bekomen van een identiteitskaart of voor een huwelijk - Oriëntatie naar de juridische dienst van Koekelberg - Administratieve boetes - Schoolinschrijvingen - Politiediensten 4.4 Publicatie Het volgend schrijven werd uitgegeven op vraag van de Redactie van het tijdschrift RH PUBLICA «RH Publica licht u ieder trimester in over de ter zaken doende actualiteit door het volgen en becommentariëren van de grote thema s die de basis vormen van het personeelsbeleid binnen de lokale besturen.» Uit het tijdschrift RH publica N 2012/2 «CONFLICTBEHEER». ARTIKEL : «La médiation : outil de réconciliation», Lucas Ducarme. Koekelberg Jaarverslag

34 5 DIRECTIE I : BURGERZAKEN BEVOLKING BEVOLKINGSCIJFERS STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING OPDRACHTEN VAN DE DIENST BEVOLKING BURGERLIJKE STAND DIENSTEN VREEMDELINGEN KIESZAKEN 43 Koekelberg Jaarverslag

35 Koekelberg Jaarverslag

36 5 Directie I : Burgerzaken 5.1 Bevolking Bevolkingscijfers Op 31/12/2011 telde de bevolking van Koekelberg inwoners. Dit aantal groeit stelselmatig aan sedert Jaar Aantal inwoners 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ Nbre année d'habitants Aant. Inwoners Totale bevolking bevolking total jaar Koekelberg Jaarverslag

37 5.1.2 Structuur van de bevolking Verdeling volgens nationaliteit De bevolking telt personen van Belgische nationaliteit (hetzij 73 % van de bevolking) Belg % % % % % % Niet Belg % % % % % % De buitenlandse bevolking is verdeeld onder Europeanen (EU) en niet-europeanen (niet-eu). Bij de inwoners van buitenlandse nationaliteit zijn de meest vertegenwoordigde landen : EU EU EU EU EU Frankrijk 497 Frankrijk 528 Roemenië 569 Roemenië 715 Roemenië 805 Italië 393 Roemenië 459 Frankrijk 510 Frankrijk 510 Frankrijk 507 Roemenië 307 Italië 358 Polen 384 Polen 414 Polen 434 Buiten EU Buiten EU Buiten EU Buiten EU Buiten EU Marokko 926 Marokko 922 Marokko 947 Marokko 968 Marokko 1002 Congo 157 Congo 170 Congo 166 Congo 181 Congo 198 Turkije 138 Turkije 133 Turkije 130 Turkije 133 Turkije Structuur van de bevolking volgens leeftijd Er waren jongeren van 0 tot 18 jaar op hetzij 27 % van de bevolking (5.374 op ). De personen boven de 65 jaar vertegenwoordigen 13 % van onze burgers Opdrachten van de dienst Bevolking Uitreiking van identiteitsdocumenten De dienst bevolking reikt identiteitskaarten uit. Sinds oktober 2008 reiken we geen gele of blauwe kaarten meer uit maar elektronische kaarten voor vreemdelingen (E+, F+ en C). Sinds maart 2009 leveren we alleen maar Kids-ID(elektronische identiteitskaarten) aan Belgische kinderen af. Belgen (Elektronisch type) (3.660 kaarten); Kids ID ( Elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (582 kaarten) ; Identiteitsstukken voor kinderen onder de 12 jaar (432 kaarten) identiteitscertificaten voor kinderen onder de 12 jaar (127 kaarten) elektronische kaarten voor vreemdelingen C (85 kaarten); Koekelberg Jaarverslag

38 elektronische kaarten voor vreemdelingen F+ (46 kaarten); elektronische kaarten voor vreemdelingen E+ (276 kaarten) Beheer van het Rijksregister en uitreiking van allerhande documenten Deze dienst heeft ook de opdracht van het bijwerken van het Rijksregister : het invoeren van de wijzigingen die plaatsgevonden hebben (geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, adreswijziging, enz. Zo kunnen de Koekelbergenaren certificaten bekomen om hun woonst, nationaliteit en gezinssamenstelling te bewijzen. Andere opdrachten worden ook uitgevoerd door de dienst Bevolking zoals eensluidend afschrift van diploma s, tenlastenemingen, wettigingen van handtekeningen, enz Militie De dienstplicht is afgeschaft sedert 1994 ingevolge de wet van (BS ). Niettemin worden nog militiegetuigschriften uitgereikt, behalve voor de personen die geboren zijn na Paspoorten De paspoorten worden vervaardigd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en uitgereikt door het gemeentebestuur aan de inwoners van Belgische nationaliteit. In 2011 werden paspoorten afgeleverd (1149 volwassenen en 726 kinderen). Sinds half november 2004 zijn de paspoorten hoog beveiligd en voorzien van een microchip. Verlengingen zijn niet meer mogelijk. Alle nieuwe paspoorten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar Rijbewijzen In 2011 werden rijbewijzen uitgereikt (1.206 in 2010). Dit cijfer bevat : definitieve rijbewijzen (739 documenten) voorlopige rijbewijzen - 18 maanden : maanden : Model 3 : 26 De definitieve rijbewijzen zijn geldig in heel de Europese Unie. Na onderzoek naar de juistheid werden meerdere vreemde rijbewijzen omgewisseld. De dienst heeft ook 116 internationale rijbewijzen uitgereikt Inwonerskaarten Sedert einde december 2003 werd een nieuw reglement betreffende inwonerskaarten ingevoerd. Twee verschillende zones werden bepaald : een rode zone voor de straten rond het Simonisstation ( Koekelberg Jaarverslag

39 betaalautomaten) en een blauwe zone waar een parkeerschijf voldoende is. De bedoeling is de wagens van de pendelaars te ontraden en zo de bewoners en de klanten van handelaars toe te laten gemakkelijker hun wagen te parkeren. In april 2010 werd de blauwe zone uitgebreid, zodat er in het voorbije jaar, 1720 inwonerskaarten afgeleverd werden aan de inwoners van de straten met rode en blauwe zones (tegen 470 inwonerskaarten in 2009). In 2011 werden inwonerskaarten afgeleverd aan de Koekelbergenaren Taxi - cheques Vanaf begin januari 2006 werden er taxi-cheques voor een bedrag van 12,50 per maand uitgereikt, hetzij 150,00 per jaar aan personen woonachtig te Koekelberg die aan de volgende voorwaarden voldoen : een definitieve lichamelijke of mentale handicap hebben van ten minste 66%, erkend door de FOD Sociale Zekerheid of ten minste de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben ; niet in staat zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer op bewijs van een medisch attest ; inkomsten genieten die gelijk zijn aan of die lager zijn dan de W.I.G.W.-tarieven ; geen voertuig bezitten of niet in staat zijn een autovoertuig te besturen ; niet met een eigenaar van een voertuig samenwonen die bekwaam is om het voertuig te besturen ; in het gezin niet samenwonen met een begunstigde van taxi-cheques. De taxi-cheques kenden een groot succes, in 2011 ontvingen de 62 begunstigden cheques. Begunstigden Afgeleverde cheques Teruggekeerde cheques ( 5.400,00) ( 8.400,00) ( 9.300,00) ( ,00) ( 9.300,00) 940 ( 2.500,00) ( 4.659,50) ( 6.475,50) ( 6.622,50) ( 8.087,50) Werkloosheid Sinds 1 juli 1952 gebeurt de betaling van werkloosheidsuitkeringen door de diensten die rechtstreeks afhangen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en van de syndicale kassen. Sedert 15 december 2005 werd de gemeentecontrole afgeschaft maar de RVA mag per brief eisen dat de werkloze zich persoonlijk wendt tot het gemeentehuis voor het invullen van een bewijs van woonst. Koekelberg Jaarverslag

40 Mannen Vrouwen Totaal 4 DE trimester DE trimester DE trimester DE trimester DE trimester Burgerlijke stand Hierna volgt een overzicht van de akten van de Burgerlijke Stand die in 2011 door onze diensten werden opgesteld Frans Nederlands Frans Nederlands Geboorteakten Erkenningsakten Huwelijksakten Scheidingsakten Overlijdensakten Adoptieakten Huwelijksakten in het buitenland opgesteld Erkenningsakten in het buitenland opgesteld Tabel van de geboorten Subtotaal Totaal geslacht mannelijk vrouwelijk Totaal Tabel van de overlijdens Overlijden in de gemeente vastgesteld Overlijden van personen die geen deel uitmaken van de bevolking Overlijden van inwoners buiten de gemeente Totaal Vastgesteld in de gemeente Koekelberg Jaarverslag

41 Tabel van de huwelijken en de echtscheidingen Huwelijken Jaar Totaal huwelijken Ingevolge de omzendbrief van 23 januari 2004 in vervanging van de omzendbrief van 8 mei 2003 met betrekking tot de wet van 13 februari 2003 die het huwelijk openstelt voor personen van hetzelfde geslacht en die verschillende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek wijzigt, heeft de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, in 2011, twee homoseksuele huwelijken voltrokken. Overigens heeft de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand door de systematische groei van het aantal schijnhuwelijken 10 huwelijksdossiers voor twee maanden opgeschort. 1 huwelijk werd voltrokken na advies van het Parket van de Procureur des Konings 8 huwelijksdossiers werden geweigerd op basis van een advies van het Parket van de Procureur des Konings 1 project werd geannuleerd Onder de geweigerde dossiers : werd er bij 4 geen beroep aangetekend waren er 2 vonnissen van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel ten gunste van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 2 vonnissen hebben de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand veroordeeld tot de voltrekkingen van de huwelijken Echtscheidingen Nieuwe bepalingen inzake echtscheiding 2011 Op grond van bepaalde 23 2 Op grond van bepaalde feiten artikel feiten 2 Op grond van bepaalde 1 16 Op grond van bepaalde feiten artikel feiten Door wederzijdse Op grond van bepaalde feiten artikel toestemming Scheiding van tafel en bed 0 0 op grond van bepaalde feiten artikel echtscheiding bij onderlinge toestemming 16 Scheiding van tafel en bed 0 Total Total 40 2 feitelijke scheiding van meer dan 2 jaar Koekelberg Jaarverslag

42 Aan deze cijfers moeten de volgende akten toegevoegd worden : a) akten in het buitenland opgesteld en overgeschreven in onze registers: Huwelijken Overlijdens Geboorten Erkenningsakten Adoptie b) verbeteringen van akten, vonnissen, ministerieel besluit van voornaamsverandering en koninklijk besluit van naamsverandering : Verbeterende akten Naams- voornaamsverandering Nietigverklaring van huwelijk 1 Verwerving van de Belgische nationaliteit Nationaliteitsverklaring bij vonnis (art. 13) Verklaring van verwerving door vonnis Art. 12 bis 4 0 Art Verklaring van verwerving Art Art. 12 bis Toekenningsverklaring (11 bis) Verwerping van nationaliteit Herkrijgingen (art.9) Artikel 8 (toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van de nationaliteit van een Belgische ouder) Totaal van de akten Koekelberg Jaarverslag

43 5.3 Diensten Vreemdelingen De Diensten Vreemdelingen beheren de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de vestiging van vreemd elingen binnen de gemeente Koekelberg, en regelen, als het geval zich voordoet, hun uitwijzing. Zo wordt er via de Vreemdelingendiensten overgegaan tot de controle van de aanwezigheid van toeristen (Visum C ); wordt er toegezien op de tijdelijke verblijfsvoorwaarden van studenten en van buitenlandse werknemers en op de verdere afhandeling van de procedures voor asielaanvraag, regularisatieaanvraag (art. 9/3, W ) en vestigingsaanvraag (art. 9 & 13 W onder andere). De Vreemdelingendiensten stellen ook de dossiers op voor de vreemdelingen die in aanmerking wensen te komen voor de procedures tot familiehereniging (art. 10 & 40 W ). Dit alles in rechtstreekse samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken (Binnenlandse Zaken). Bovendien zorgt de betrokken Vreemdelingendienst, telkens een buitenlander zich onze gemeente wenst in te schrijven, onder welke hoedanigheid dan ook, na zich van de wettigheid van de aanvraag verzekerd te hebben, voor het verzamelen van de nodige elementen voor het opstellen of uitbreiden van zijn fiche bij het Rijksregister. Vanaf 2009 hebben we verkozen om het systeem van de afspraken op te geven betreffende alle lopende verrichtingen om, enerzijds, aan de bevolking duidelijk meer mogelijkheden te bieden om te worden bediend en, anderzijds, om de congestie, van het oorspronkelijk daartoe voorgesteld uurrooster, op te lossen. Natuurlijk is het niet meer mogelijk, in deze gevallen, om het aantal bezoeken voor het afhalen van een vereist document, precies bij te houden (**). Het aantal raadplegingen op afspraak vermeld in onderstaande tabel moet zodoende met al deze spontane verrichtingen verhoogd worden Diensten en documenten die door de Vreemdelingendiensten verstrekt werden in 2011: non - non - U.E. U.E. non -U.E. U.E. U.E. U.E. Inschrijvingsattesten (193 FR en 12 NL) Bewijzen van inschrijving in het vreemdelingenregister / / / / / / Elektronische verblijfkaart A (tijdelijk verblijf) Elektronische verblijfkaart B / 105 / Elektronische verblijfkaart E / 215 / 187 / 192 Elektronische verblijfkaart F 111 / 100 / 106 / Identiteitsstukken voor kinderen onder de 12 jaar Bevelen om het grondgebied te verlaten Aankomstverklaringen / Melding van aanwezigheid 93 (*) Werkvergunningen Verklaringen van adreswijziging naar Koekelberg Koekelberg Jaarverslag

44 Nieuwe inschrijvingsdossiers Nieuwe dossiers vreemdelingenregister (V.R.) Nieuwe dossiers wachtregister (W.R.) 5 / 33 / 30 / Aanvragen tot regularisatie ontvangen op basis van art. 9/3 van de wet van Aanvragen voor politie-enquêtes die na het onderzoek tot doel hebben de nodige maatregelen te treffen in functie van het rapport van de wijkagent Raadplegingen op afspraak / (**) (**) Raadplegingen (zonder afspraak) (**) / (**) (**) Geen cijfers beschikbaar 5.4 Kieszaken Daar de dienst Kieszaken, sporadisch, toeziet op de goede organisatie van de verkiezingen, met welke politieke inzet dan ook, bestaat zijn rol, bijgevolg, om ze voor te bereiden, met name, door het Kiezersregister of, ook, de lijsten met de namen van de burgers die van het kiesrecht worden uitgesloten, bij te werken. Het politieke landschap moest in 2011 van een verkiezingsrust genieten in het vooruitzicht van de volgende verkiezingen voorzien voor oktober 2012: de Gemeenteraadsverkiezingen. Koekelberg Jaarverslag

45 Koekelberg Jaarverslag

46 6 DIRECTIE II : CULTURELE EN SOCIALE ZAKEN LOKALE ECONOMIE HET DOEL VAN DE DIENST LOKALE ECONOMIE PROBLEMEN DOOR DE HERINRICHTINGSWERKEN AAN DE WEG OP HET SIMONISPLEIN HANDELSZAKEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE KOEKELBERG DE LOKALE ECONOMIE IN ENKELE CIJFERS SPORT VICTORIA SPORTCENTRUM SPORT EN JEUGD SPORTPROMOTIE EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE SUBSIDIES : ORGANISATIE VAN SPORTACTIVITEITEN GEMEENTELIJK FRANSTALIG ONDERWIJS FRANSTALIG KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS TECHNISCH EN BEROEPSONDERWIJS NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS LEERLINGEN : LEERKRACHTEN SCHOLENGEMEENSCHAP ACTIVITEITEN / PROJECTEN PROJECT BREDE SCHOOL SCHOOLMAALTIJDEN MEDISCH SCHOOLTOEZICHT GEMEENTELIJKE FRANSTALIGE BIBLIOTHEEK ACTIVITEITEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK INLEIDING ACTIVITEITEN NUTTIGE INFORMATIE FRANSTALIGE JEUGD STAGES TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIE S ANDERE ACTIVITEITEN PROJECT PREVENTIE SCHOOLVERZUIM (P.P.S.) NEDERLANDSTALIGE JEUGD PRIORITAIR PROJECT SPEL IN KOEKELBERG ACTIVITEITEN FRANSE CULTUUR HET GEMEENTELIJK COMITÉ VOOR CULTURELE ACTIE (C.C.A.C.) ANDERE CULTURELE SPELERS IN DE GEMEENTE: NEDERLANDSE CULTUUR ACTIVITEITEN FEESTEN VADERLANDSLIEVENDE CEREMONIE VAN 11 NOVEMBER FEEST VAN DE BURGERZIN IN DE ZAAL CADOL 15 NOVEMBER PERSONEELSFEEST ZAAL CADOL 13 JANUARI Koekelberg Jaarverslag

47 LENTEFEEST ELISABETHPARK 20,21,22 MEI FEEST VAN HET 130-JARIG BESTAAN VAN HET GEMEENTEHUIS 22 JUNI EUROPA & VERZUSTERINGEN EUROPA VERZUSTERINGEN GELIJKE KANSEN ZELFBESCHERMING VROUWEN POWERCHAIR FOOTBALL (ROLSTOELVOETBAL) RELOOKING SOCIAAL TREFPUNT SOCIALE ZEKERHEID TOELAGEN AAN SOCIALE WERKEN TOELAGE AAN ORGANISATIES VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING SENIOREN OXFAM ONTBIJT GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN HET GEMEENTELIJK KINDERDAGVERBLIJF BONHOMMET GEMEENTELIJK KINDERDAGVERBLIJF TILAPIN VZW HULP AAN GEZINNEN EN BEJAARDEN VAN KOEKELBERG DE DOOR DE VZW VERLEENDE DIENSTEN : VZW DIENST TEWERKSTELLING VAN KOEKELBERG HULP BIJ HET ZOEKEN NAAR WERK OPLEIDINGEN GEMEENTELIJKE AANWERVINGEN HULP BIJ HET OPSTARTEN VAN EEN EIGEN ZAAK ILDE PROJECT «KOEKELTECH» TOEKOMSTIGE PROJECTEN HET PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP VZW AANGEBODEN DIENSTEN BESCHRIJVING VAN DE P.W.A.-ACTIVITEITEN DE SAMENWERKINGSVERBANDEN 111 Koekelberg Jaarverslag

48 6 DIRECTIE II : CULTURELE EN SOCIALE ZAKEN 6.1 Lokale economie De dienst Lokale Economie heeft als hoofdtaak de dienstverlening aan alle handelaars, zelfstandigen, ondernemingen en vrije beroepen van de gemeente, zowel onder de vorm van het geven van inlichtingen als van de behandeling van administratieve documenten. Hij werkt ook samen met de vzw Vereniging van Handelaars en Zelfstandigen van Koekelberg ( UCIK ) met als Voorzitter de Heer Walter Putman, Schepen van Lokale Economie en met de Consultatieve Commissie voor de Middenstand ( CCCM ). De dienst Lokale Economie werkt ook samen met de gemeentelijke diensten Informatie, Openbare Werken, Politie en de vzw Dienst Tewerkstelling van Koekelberg. De dienst Lokale Economie geeft aan de handelaars en zelfstandigen alle nodige informatie of administratieve hulp en kan hen doorverwijzen naar instanties of regionale, federale of private verenigingen die gespecialiseerd zijn in de verdediging van de socio-professionele rechten van de Middenstand Het doel van de dienst lokale economie De opdrachten van de dienst Lokale Economie worden als volgt omgeschreven : - Raad geven bij problemen waarmee de handelaars en de zelfstandigen te kampen hebben. - Verdedigen op gemeentelijk vlak van de belangen van zelfstandigen. - Bevorderen van de Middenstand. - Coördineren van de initiatieven van de plaatselijke middenstandcomités. De dienst van Lokale Economie is ook belast met : - Het bijhouden van de dossiers van de handelszaken van Koekelberg. Daarom is de samenwerking met de dienst openbare werken en de politie van groot belang. De mensen van deze diensten werken meer op het terrein en kunnen zodoende gemakkelijker als tussenpersoon optreden voor het doorgeven van informatie, brieven, aanwijzingen of regels. - Het onderzoeken of de handelaars hun verplichtingen over hun vestiging eerbiedigen (verzekering, conformiteit aangaande de elektriciteit, brandbeveiliging hygiëne, ) - De wetgeving op de openingsuren en de wekelijkse rustdag doen eerbiedigen.(in samenwerking met de politie), door de handelszaken, door ambachtlieden en door de dienstensector - Het maken van enquêtes omtrent vergunningen voor kansspelen. - De opvolging verzorgen van de maandelijkse rommelmarkt en samen met de vzw CECO de inkomsten beheren die door de markt worden gegenereerd. - Het waken, over de reglementering in verband met openbare properheid door de handelaars, in samenwerking met de dienst Milieu. Koekelberg Jaarverslag

49 - Het opstellen, in voorkomend geval, van de Politiebesluiten Uitvoerende maatregelen voor het sluiten van de handelszaken indien er geen verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid werd onderschreven Problemen door de herinrichtingswerken aan de weg op het Simonisplein Er is een briefing geweest over de werf aan Simonis op 21 juni voor de handelaars op het Simonisplein. De bedoeling was om hen de tweede fase van de werken grondig uit te leggen in aanwezigheid van de werfverantwoordelijken en vertegenwoordigers van het Brussels Hoofstedelijk Gewest. Omdat tijdens deze vergadering de handelaars zich beklaagden over het gebrek aan parkeerplaatsen voor hun klanten, is er bijkomende parkeerzone voorzien in de Jetselaan zolang de werken duren Handelszaken gelegen op het grondgebied van de gemeente Koekelberg Er zijn ongeveer zo n 220 handelszaken gelegen op het grondgebied van Koekelberg. Hierbij dient men de vrije beroepen, de zelfstandigen (zonder eigenlijke winkel) en de ondernemingen bij te tellen. Tabel van meest voorkomende handelszaken in Koekelberg. Evolutie van 2009 tot Handelszaken Algemene voeding Beenhouwerijen Bakkerijen Tavernes Restaurants Snacks Bloemisterijen Wasserijen Dagbladhandels Opticiens Apothekers Kappers/esthetiek Total Koekelberg Jaarverslag

50 In het algemeen blijven het aantal en het type handelszaken stabiel, met uitzondering van de kapsalons en schoonheidssalons die een lichte stijging kennen De lokale economie in enkele cijfers De aanvragen tot het uitbaten van kansspelen : Aanvragen De aanvraag tot het uitbaten van kansspelen stijg opnieuw. Net als de vergunningsaanvragen voor terrassen voor Horecagebouwen, dit als gevolg van het rookverbond in cafés Opbrengsten van de rommelmarkt Simonis (sept) Ontvangen De vzw CECO kent verschillende problemen door de herinrichtingswerken aan het Simonisplein, maar blijft niettemin tevreden over het aantal ingenomen standjes. Koekelberg Jaarverslag

51 Aantal verkochte stanplaatsen op rommelmarkt Simonis De wedstrijd «eindejaarsverlichting» biedt de mogelijkheid om de inspanningen geleverd door de inwoners en handelaars te belonen. 100 werd geschonken aan winnaars uit de Segherslaan 150 werd geschonken aan winnaars uit de Normandiestraat 200 werd geschonken aan winnaars uit de Stepmanstraat 100 werd geschonken aan het restaurant Le Nataly s 150 werd geschonken aan het restaurant Le Scénario 200 werd geschonken aan het restaurant Vintage Subsidies De UCIK ontvangt een toelage van vanwege de gemeente. Het CCCM ontvangt een toelage van in het kader van het partnerschap tussen het Gemeentebestuur en de vzw Promotie van Koekelberg. Deze toelating bied de CCCM de mogelijkheid om mee te doen aan het feest Nuts Data van de activiteiten waarbij de dienst lokale economie, met de medewerking van de UCIK, betrokken was. 16 september 2011 : Relais Kunst avond georganiseerd door de UCIK in het restaurant Vintage. 16 en 17 december 2011 : 4 de Feest Nuts georganiseerd door de UCIK met de medewerking van de vzw Promotie van Koekelberg (CCCM). 10 december 2011 tot 15 januari 2012 : wedstrijd eindejaarsverlichting georganiseerd door de inwoners en handelaars van Koekelberg. 12 januari 2012 : Algemene vergadering van de UCIK en het CCCM. Koekelberg Jaarverslag

52 6 maart 2012 : Stand Lokale Economie en UCIK tijdens de onthaalavond van de nieuwe inwoners in het Gemeentehuis. 22 april 2012 : Lentefeest Steun van de UCIK. Stand met dranken en met name het bier 1081 en sandwiches in het Elisabethpark. 1 ste mei 2012 : Door de samenwerking tussen de UCIK en het Tof Team, konden goedkoop meiklokjes verkocht worden aan het gemeentepersoneel. 2 juni 2012 : Rommelmarkt van de inwoners georganiseerd door de handelaars van de wijk Bastogne-Karreveld met de steun van de UCIK. 29,30 juni en 1 ste juli 2012 : Feest van de Terrassen op het Simonisplein met de steun van de UCIK. 6.2 Sport Victoria Sportcentrum 37 clubs die in totaal 17 sporttakken beoefenen hebben het Sportcentrum Victoria tijdens het seizoen gebruikt. 7 scholen (waarvan 6 gemeentelijke) hebben tevens tijdens deze periode gebruik gemaakt van de infrastructuur. Verschillende veiligheidswerken werden uitgevoerd teneinde de installaties veiliger en comfortabeler te maken. Een jaarlijkse verificatie van het sportmeubilair werd vastgelegd Sport en jeugd Tijdens de schoolvakanties evenals op woensdagnamiddag maakten de vzw Action Sport, de Franstalige jeugddienst van Koekelberg evenals de preventiedienst gebruik van het Sportcentrum Victoria om er sportstages te organiseren, waaraan ongeveer 300 jongeren tussen 3 en 18 jaar deelnamen Sportpromotie Het bedrag van de subsidie werd verhoogd, ondanks dezelfde globale begroting dan vorig jaar. Deze subsidies liet ons, onder andere, toe om een Koekelbergse atleet naar het wereldkampioenschap karaté shotokan in Maleisië te sturen Evolutie van de gemeentelijke subsidies : Aantal begunstigde clubs Uitgekeerd bedrag De Gemeente betoelaagde 17 sportverenigingen die gebruik maken van het Sportcentrum Victoria voor een totaal bedrag van 7.000,- en heeft categorie 4 toelagen aan 6 Koekelbergse clubs voor een bedrag van ,- toegekend. Sport en handicap Koekelberg Jaarverslag

53 Door de samenwerking van de dienst Gelijke Kansen, de Sportdienst en de sportclub "As de Koekelberg" werd een dynamiek in het leven geroepen ter bevordering van het rolstoelvoetbal. Een toernooi met jongeren zonder handicap werd in de loop van het jaar georganiseerd Organisatie van sportactiviteiten De sportdienst werkte tijdens het jaar ook mee aan diverse sportactiviteiten georganiseerd zowel op het grondgebied van de gemeente als op het gewestelijk niveau : 17 september 2011: volleybaltoernooi in samenwerking met Phénix Brussels Scholenveldloop in medewerking met de Vlaamse Jeugddienst 8 en 9* oktober 2011 : Shinbu dojo Aikido stage in samenwerking met de BABF 15 en 16 oktober 2011 : Aikido stage BABF 22 oktober 2011 : 3 de Braziliaanse Brussels Jiu jitsu interclub 19 november 2011 : zetelvoetbal toernooi 27 november 2011 : 9de Braziliaanse Brussels Jiu jitsu Challenge 28 januari 2012 : Internationale Kung Fu toernooi 4 en 5 februari 2012 : Capoierafestival 17 februari : schoolgrappling 05 mei 2011 : : zetelvoetbal ontdekking voor de jongeren van de gemeente 20 mei 2012 : Challenge Jean Hennus zaalvoetbal voor miniemen 15 juni 2012 : Sports awards : Prijsuitreiking aan 35 verdienstelijke sporters 9 juni 2012 : intergemeentelijke olympiades 16 en 17 juni 2012 : Kyudo stage 6.3 Gemeentelijk Franstalig onderwijs Franstalig kleuter- en lager onderwijs De Directietaak van de Gemeentelijke Basisschool A. Swartenbroeks wordt waargenomen door Mevrouw Patricia Michiels, sinds 1 september 2000 (benoemd in 2002). De Directietaak van de Gemeentelijke Basisschool O. Bossaert wordt waargenomen door Mevrouw Corinne Cordy sinds 1 september Zij werd definitief benoemd op 2 mei Leerlingen : Evolutie van het aantal leerlingen van 2006 tot 2012 Cijfers op 1 oktober : Mat Prim Mat Prim Mat Prim Mat Prim Mat Prim Mat Prim Mat Prim A. S O. B Totaux Mat = Kleuters Prim=Basisschool 2012 Koekelberg Jaarverslag

54 A. S. O. B Mat Prim Mat Prim Mat Prim Mat Prim Mat Prim Mat Prim Mat Prim Tussen 2006 en 2012, is er een stijging van 35,5% van het totaal aantal leerlingen voor de 2 scholen. Deze stijging is respectievelijk 55% in de Oscar Bossaertschool en 19% in de Armand Swartenbroeksschool. Bij de kleuters stijgt het totale percentage met 28%, wat een totale stijging van 43% in Oscar Bossaert geeft. Ook merken we een stijging van 13% in Armand Swartenbroeks. Voor de basisschool stijgt het totale aantal met 40,7% wat een totaal van 65% geeft in Oscar Bossaert en 23% bij Armand Swartenbroeks Onderwijzend personeel : Evolutie van het aantal leerkrachten van 2010 tot 2012 Cijfers op 1 oktober : Koekelberg Jaarverslag

55 School A. Swartenbroeks Directeur Tijdelijk Vastbenoemd Kleuterafdeling Tijdelijke leerkrachten Vastbenoemde leerkrachten Lagere afdeling Tijdelijke leerkrachten 8 5 5,5 Vastbenoemde leerkrachten Total ,5 School O. Bossaert Directeur Tijdelijk Vastbenoemd Kleuterafdeling Tijdelijke leerkrachten 2 2,5 1 Vastbenoemde leerkrachten 6,5 7,5 8 Lagere afdeling Tijdelijke leerkrachten Vastbenoemde leerkrachten Total 21, Bijzondere leermeesters (AS & OB) Tijdelijke leerkrachten Vastbenoemde leerkrachten Total Jaar Leerkrachten Leerlingen Bestede uren aan positieve discriminatie A. Swartenbroeksschool 25, O. Bossaertschool Het verschil van het aantal lessen tussen de 2 scholen wordt verklaard door het ongunstigere socioeconomisch klassement bij de A. Swartenbroeksschool. Dit klassement besteedt lesperiodes in het kader van het gedifferentieerd opvolgsysteem van leerlingen uit kansarme milieus en met de bedoeling hun situatie te verbeteren Schoolmaaltijden : Sinds 1971 worden er warme maaltijden opgediend in de refters van onze gemeentescholen. Deze evenwichtige maaltijden, die enorm geapprecieerd worden door de kinderen, worden regelmatig onderworpen aan een analyse van het intergemeentelijk Laboratorium die de kwaliteitscontrole uitvoert. Koekelberg Jaarverslag

56 Gemiddeld aantal opgediende warme maaltijden en soepen per maand: sept-11 A. S. Kleuter Lager Kleuter Lager Kleuter Lager Warme maaltijden Soepen Totaal sept-11 O. B. Kleuter Lager Kleuter Lager Kleuter Lager Warme maaltijden Soepen Totaal Occasionele activiteiten in de scholen : De dienst Franstalig Onderwijs organiseerde de volgende activiteiten: Spektakel Animaties Zaal Cadol : Sinterklaasspektakel op 5/12/2011 (A. Swartenbroeks) Spektakel door het theatergezelschap les 3 Chardons met als thema l Arbre roux voor de kleuters van de O. Bossaert. Spektakel van de leerlingen van de basisschool van O. Bossaert op 30/03/2012 over het thema muziek en succes vandaag. Spektakel van de leerlingen van A. Swartenbroeks op 15/03/2012 over het thema Kuifje. E. Bossaertschool: Animatie door Child Focus voor het 5 de en 6 de leerjaar op 15/03/2012 : bewustwording van de gevaren op internet. Deelname van de 3 de en 4 de leerjaar aan de Prix Hurtmans in samenwerking met de Gemeentelijke Bibliotheek. Deelname aan een Patrouilledag van de Politie van de zone Brussel West voor het 5 de leerjaar. A.Swartenbroeksschool : Projet Plan Belgique : respect voor het religieuze, sociale en culturele verschil in verband gelegd met de rechten van het kind; Reinheid op de school : het sorteren van het vuilnis in de klas; Het verzamelen van schoolmateriaal en speelgoedvoor achtergestelde kinderen, alsook eten voor kerstmis voor de dieren van Veeweyde; Deelname aan het spel Democratie op het Brussels Parlement (6 de leerjaar); Bezoek aan de Brailleliga; Workshops rond voedingvoor het 3 de en 4 de leerjaar; Bezoek naar Home Jourdan in het kader van contacten met andere generaties voor het 3 de leerjaar. Koekelberg Jaarverslag

57 Fancy-Fair Er werd een fancy-fair georganiseerd in de twee Franstalige scholen: Op 16 mei 2012 in de Bossaertschool: een springkasteel, standjes met adresspelletjes, een rommelmarkt, een tombola, een sckminkstand, gebak gemaakt door de ouders, een standje met sierraden en een standje met hamburgers onder de zon. Het was een groot succes. De winst dient voor de aankoop van materiaal voor de school en de kinderen (boeken, folders, knutselmateriaal) en op 23 mei 2012 in de Swartenbroeksschool. CEB 2012 De Franstalige Gemeentescholen hebben voor de 6 de keer deel genomen aan het Certificat d Etudes de base (CEB), op proef in 2007 en 2008 en verplicht sinds het schooljaar Op nationaal niveau is in 2012 het totale aandeel van de geslaagden op 91,75%. De resultaten waren zeer geslaagd. Om in de proef te slagen, moesten de leerlingen minimum 50%van de punten in 3 domeinen halen: Frans, Wiskunde, en Geschiedenis-Aardrijkskunde-Wetenschappen. Het landelijke gemiddelde behaald door het totaal aantal leerlingen in de verschillende domeinen is voor: Frans: 72,01% Wiskunde: 81% Geschiedenis-Aarderijkskunde-Wetenschappen: 77,6% Voor de Bossaertschool, zijn de gemiddeldes per domein alsvolgt: Frans:71,5% Wiskunde: 81% Geschiedenis-Aardrijkskunde-Wetenschappen: 77,6% Voor de Swartenbroeksschool, zijn de gemiddeldes per domein als volgt: Frans: 57,1% Wiskunde: 60,2% Geschiedenis-Aardrijkskunde-Wetenschappen: 68,9% 72% van de deelnemende leerlingen van onze 2 scholen hebben zijn geslaagd in juni Voor juni 2012 ligt dit niveau op 88,89% voor de twee scholen tesamen. Koekelberg Jaarverslag

58 AS OB AS OB français mathématiques éveil Prijsuitreiking : 28 juni 2012 De prijsuitreiking van de gemeentescholen Oscar Bossaert en Armand Swartenbroeks vond plaats op 26 juni 2011 om 16u in de zaal Cadol. Nadien volgde een receptie Educatieve projecten Openluchtklas in Hachy Dit jaar zijn er twee schoolreizen naar het Hachy -domein georganiseerd voor de leerlingen van onze 2 scholen in het kader van de openluchtklassen uitstap aangeboden door de Lefebvrestichting! Het is in de volle natuur, op enkele kilometers van Arlon dat onze leerlingen, omkadert door hun leerkrachten, door de begeleiders dynamisch en hartelijk onthaald werden. De leerlingen hebben de fauna en flora van deze site in de Gaumestreek en het leven in het dorpje Hachy leren kennen. De leerlingen van de 2 klassen van het 6 de leerjaar van de Swartenbroeksschool zij de week van 30/01/2012 tot 3/02/2012 naar ginder getrokken. De 2 klassen van het 5 de leerjaar van de Bossaertsschool zijn er de week van de 30/04/2012 tot 4/05/2012 naar toe gegaan. Ter plaatse hebben ze het kasteel van Bouillon en het dierenpark van Crête des Cerfs bezocht en deelgenomen aan een schattenjacht. De kinderen hebben de natuur van de provincie Luxemburg ontdekt en het landelijke en het stedelijke leven vergeleken. Feest van de vrijzinnige jeugd Een receptie ter ere van de 5 leerlingen en ouders van de Oscar Bossaertschool die deelgenomen hebben aan het feest van de vrijzinnige jeugd, werd georganiseerd op dinsdag 15 mei 2012 om 17u30 in de trouwzaal op het Gemeentehuis. Elke leerling heeft een schrijfpluim gekregen. Koekelberg Jaarverslag

59 Onthaal van stagiaires in de scholen De leerkrachten van de basisschool Bossaert hebben 2 stagiaires onthaald van de Haute Ecole Francisco Ferrer in het 1 ste, 2 de en 3 de leerjaar gedurende een periode van twee weken tijdens het schooljaar In de Swartenbroeksschool is één studente van de Haute Ecole de Louvain et Hainaut als stagiaire van start gegaan in het 1 ste leerjaar Participatieraad op school We hebben twee raadsvergaderingen gehad tijdens het schooljaar De behandelde punten waren: Op 27/10/2011 o De goedkeuring van het Proces-verbaal van de vergadering van 9 juni 2011 o Leden-wijzigingen o De gemeentescholen A. Swartenbroeks en O. Bossaert: Omkadering bij de kleuters en de uiteenzetting van de begroting schooljaar o Algemeen actieplan voor positieve discriminatie o Varia Op 07/06/2012 o De goedkeuring van het Proces-verbaal van de vergadering van 27 oktober 2011 o Omkadering positieve discriminatie o Verlofdagen van de schoen o DAS o Inrichtinsproject: Ecole Oscar Bossaert o Varia COPALOC Op aanvraag van de vertegenwoordigers van van de syndicaten zijn we van 2 naar 3 vergaderingen per jaar overgegaan. De aangehaalde agendapunten zijn confidentieel. op 27/10/2011 op 16/02/2012 op 07/06/2012 Koekelberg Jaarverslag

60 Gemaakte uitstapjes Kleuteronderwijs klassen Bestemmingen Pedagogische themas Scholen Onthaalklas & 1stes Kids Fantasyland (Linkebeek) Ontspanningsexcursie O. B. Ferme de Dorlou (Wodecq) De dieren van de boerderij O. B. Pairi Daiza Waarnemen van de dieren A.S. 2des Château magique (Limal) Schoolreis O. B. Ostende Fauna et flora van de kust A. S. 3des Château Magique (Limal) Ontspanningsexcursie O. B. Manège «Horses and events» (Meise) Ontdekking van de ruiterwereld O. B. Pairi Daiza Ontdekking van de dierenwereld A.S. Lager onderwijs Klassen Bestemmingen Pedagogische themas Scholen 1stes Provinciaal domein van Huizingen Ontspanningsexcursie O. B. Boerderij van la Fontaine (Rebecq) De dieren van de boerderij A. S. 2des Boerderij van Warelles (Enghien) De dieren van de boerderij O. B. Museum Folon (La Hulpe) et Watermuseum (Genval) Ontdekking van het œuvre van Folon en de waterwereld O. B. Domein van grotten de Han (Han-sur-Lesse) Ontdekking van de grotten O. B. De tuinen van Annevoie eierenjacht A. S. 3des & 4des Geitenboerderij de la Croix de la Grise (Havinnes) De geitenwereld en het maken van kaas O. B. Bobbejaanland Ontspanningsexcursie O. B. Bioscoopvoorstelling: Madagascar 3 Ontspanningsexcursie O.B. Côte d Or (Hal) Het verhaal, van de chocolade en het maken van tabletjes A. S. La Cabriole (Eghezée) Ontdekking van de indianen A.S. 5des & 6des Bobbejaanland Ontspanningsexcursie O. B. Museum voor Natuurwetenschappen Ontdekking van de insecten O.B. Treignes Ontdekking van de school vroeger A. S. Boudewijn Park (Brugge) Ontdekking van de dolfijnen en zeeleeuwen A. S. Koekelberg Jaarverslag

61 6.3.2 Technisch en beroepsonderwijs «Institut Communal d'enseignement Technique Oscar Bossaert» (ICETOB) Benoemde docenten ICETOB, dat haar deuren sloot in 1998, beheert nog steeds de dossiers van de zeven laatste leerkrachten toegewezen aan de Inrichtende Macht van Koekelberg (reaffectaties, loopbaanonderbreking, terbeschikkingstelling, pensioen, enz.). 6.4 Nederlandstalig onderwijs De Directie van de Gemeentelijke Basisschool de kadeekes, Herkoliersstraat 68, wordt waargenomen door Mevrouw Carine ROELANT sedert 16 december Aangezien Mevrouw Carine Roelant echter, sinds 1 september 2008, de functie van Coördinerend Directrice van de Scholengemeenschap Spectrum waarneemt, wordt haar taak sedertdien overgenomen door Mevrouw Caroline Opsomer Leerlingen : Het aantal leerlingen ingeschreven in de Gemeentelijke Basisschool de kadeekes bedroeg op: 1/10/2008 1/10/2009 1/10/2010 1/10/2011 1/10/2012 kleuter lager totaal Koekelberg Jaarverslag

62 6.4.2 Leerkrachten Directie 1/09/2009 1/09/2010 1/09/2011 1/09/2012 Tijdelijk ½ ½ ½ ½ Vastbenoemd 1 * 1 * 1 * 1 * kleuterafdeling Tijdelijke onderwijzers Vastbenoemde onderwijzers lagere afdeling Tijdelijke onderwijzers Vastbenoemde onderwijzers Bijzondere leermeesters Tijdelijke onderwijzers Vastbenoemde onderwijzers Gereaffecteerd vanuit andere I.M Ander personeel Kinderverzorgster Administratieve medewerkster 2 ** Beleidsmedewerker Totaal 28,5 30,5 29,5 28,5 * ½ met verlof wegens tijdelijk andere opdracht ** 1 met verlof wegens tijdelijk andere opdracht Koekelberg Jaarverslag

63 6.4.3 Scholengemeenschap Sinds 1 september 2003 maakt de Gemeentelijke Basisschool de kadeekes deel uit van de scholengemeenschap Spectrum. Volgende scholen maken ook deel uit van deze scholengemeenschap : - Gemeentelijke Basisschool Sint-Agatha-Berchem - Basisschool voor kinderen met gehoor- of gezichtsproblemen Kasterlinden Sint-Agatha- Berchem - Gemeentelijke Basisschool Poelbos Jette - Gemeentelijke Basisschool Vande Borne Jette - Gemeentelijke Basisschool Van Asbroeck Jette - Gemeentelijke Basisschool De Wereldbrug Vorst - Gemeentelijke Basisschool De Puzzel Vorst. Mevrouw Carine Roelant is sedert 1 september 2008 Coördinerend Directrice. Op het niveau van de scholengemeenschap wordt de aanwending van de puntenenveloppes voor de werking van ICT, zorg en administratie besproken. De punten worden samengelegd en verdeeld. Schooloverstijgend worden er afspraken gemaakt in het kader van het personeelsbeleid (aanwervingen en evaluaties van personeelsleden) Activiteiten / Projecten Activiteiten In het schooljaar namen de kinderen van de Gemeentelijke Basisschool de kadeekes deel aan allerhande activiteiten : DATUM ACTIVITEIT VOOR WAAR 29/9 Scholenveldloop 1 e tot 6 e leerjaar Elisabethpark 3 tot 5/10 Sportklassen 1 e en 2 e leerjaar BLOSO-centrum Netepark in Herentals 4/10 Bezoek aan de kinderboerderij de Barelhoeve 1 e kleuterklas A en B + 2 e kleuterklas Bornem 4/10 Educatieve boottocht 4 e tot 6 e leerjaar Brussel 5 /10 Bezoek aan een dierenasiel 3 e leerjaar Anderlecht 19 tot Bosklassen 3 e t/m 6 e leerjaar Relaxhoris in Xhoris 21/10 20/10 Bezoek aan het Home Jourdan 3 e kleuterklas Koekelberg 27/10 Bijwonen Theater : Wolfgang 1 e en 2 e leerjaar GC Essegem te Jette 15/11 Sportdag (American Games) 5 e en 6e leerjaar St-Agatha-Berchem 9/11 Wetenschapsdag 1 e tot 6 e leerjaar GBS de kadeekes 16/11 Wetenschapsdag 1 e tot 3 e kleuterklas GBS de kadeekes 17/11 Bijwonen Theateropvoering : 2 e en 3 e kleuterklas GC de Vaartkapoen Keepvogel Nachtpannenkoeken 17/11 Bezoek aan het circus Bouglione 1 e kleuterklas Atomium & park van Laken A en B 18/11 Dag van de burgerzin: 5 e en 6 e leerjaar GBS de kadeekes Koekelberg Jaarverslag

64 DATUM ACTIVITEIT VOOR WAAR De Brandweer 21/11 Bijwonen theater : 4 e en 5 e leerjaar Studio Globo te Brussel Wonen op het dak 25/11 Kleuterturnen 1 e kleuterklas A en B Sportzaal NBB SABerchem 28/11 Bijwonen voorstelling 1 e en 2 e leerjaar GC de Vaartkapoen En lang en gelukkig 28/11 Workshop 3 e t/m 6 e leerjaar Jeugd en Muziek Brussel Ontdek het orkest Brussels Philharmonic 2/12 Open repetitie Ontdek het orkest 3 e t/m 6 e leerjaar Jeugd en Muziek Brussel Brussels Philharmonic 5/12 Sinterklaasfeest + dessertbuffet Hele school Alle klassen v/d school 6/12 Workshop 1 e leerjaar GC de Vaartkapoen Poppen maken 6/12 Trefbaltornooi en schaatsen 3 e t/m 6 e leerjaar In de sporthal Koekelberg en in St-Lambrechts-Woluwe 7/12 Verteltheater Hele school Nederlandstalige Bib 9/12 Verteltheater : De 5 e en 6 e leerjaar GC De Vaartkapoen wereldreiziger 16/12 Schaatsen in Poseidon 3 e kleuterklas en St-Lambrechts-Woluwe 1 e leerjaar 16/12 Citytour 5 e en 6 e leerjaar Brussel 11/1 Bezoek aan plaatselijke 3 e leerjaar Koekelberg supermarkt 18/1 Expo : Aan tafel! 3 e leerjaar Thurn en Taxis Van de akker tot het brood 24/1 Artistieke workshop : 3 e & 4 e leerjaar GC De Vaartkapoen Cézar de Eigenaardige 30/1 Bijwonen Theater : 3 e & 4 e leerjaar GC De Vaartkapoen Cézar de Eigenaardige 2/2 Alles met de bal 3 e & 4 e leerjaar Gemeentelijk Sportcentrum St-Agatha-Berchem 10/2 Workshop : Roffel en Shake 2 e kleuterklas GC De Vaartkapoen 10/2 Schoolgrappling 1 e & 2 e leerjaar Sporthal Victoria 14/2 Meester op de fiets 3 e tot 6 e leerjaar Sporthal Victoria 2/3 Workshop : Roffel en Shake 3 e kleuterklas GC De Vaartkapoen 16/3 Kronkeldidoe 1 e & 2 e leerjaar Gemeentelijk Sportcentrum Sint-Agatha-Berchem 30/3 Paaseitjes rapen kleuterschool Elisabethpark 30/3 Paasbrunch bereiden en opeten Lagere school GBS de kadeekes 16/4 Bezoek aan de kinderboederij 4 e leerjaar Dilbeek Het Neerhof 16/4 Begeleide natuurwandeling 3 e leerjaar GC De Vaartkapoen (ecoworkshop : puur natuur) 17/4 Bezoek aan het gemeentehuis 4 e leerjaar Koekelberg 23/4 Doe aan sport beurs 5 e en 6 e leerjaar Brabanthal & ijsschaatsbaan te Heverlee 26/4 Rollebolle 2 e en 3 e kleuterklas Gemeentelijk Sportcentrum Koekelberg Jaarverslag

65 DATUM ACTIVITEIT VOOR WAAR St-Agatha-Berchem 11/5 Patrouilledag 5 e en 6 e leerjaar Elisabethpark 21/5 Theater : Voor de wind 1 e & 2 e leerjaar GC Essegem 21/5 Scholensportdag 3 e tot 6 e leerjaar Rondom de Basiliek 24/5 Finale World Play day 5 e en 6 e leerjaar Sporthal Victoria 7/6 Pennenvrienden komen op bezoek 4 e leerjaar GBS de kadeekes 7 en 8/6 Desserts maken voor schoolfeest 5 e en 6 e leerjaar GBS de kadeekes 9/6 Schoolfeest en Fancy Fair Hele school Zaal Cadol en GBS de kadeekes 14/6 Uitstap naar een Provinciedomein 2 e kleuterklas Provinciedomein Huizingen 19/6 Leesbevorderingsproject 1 e en 2 e leerjaar Gemeenteraadzaal 25/6 Gordel voor scholen : wandeltocht 4 e tot 6 e leerjaar Park van Tervuren 25/6 Bokespop 1 e kleuterklas tot 3 e leerjaar Elisabethpark 26/6 Natuurgebonden sporten 1 e t/m 3 e leerjaar Provinciedomein Huizingen 27/6 Feest van het Nederlands Lagere school GBS de kadeekes Functionele schrijfopdrachten In het kader van functionele schrijfopdrachten schreven de leerlingen van het vierde leerjaar brieven naar de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool van Oostduinkerke. De pennenvrienden uit Oostduinkerke kwamen op 7 juni 2012 op bezoek en zo leerden de Kadeekes van het vierde hun pennenvrienden beter kennen. Een zinvolle en aangename uitwisseling! De kinderen verkenden Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek op een aangename manier Schrijfbevordering In het kader van schrijfbevordering wordt er jaarlijks schrijfdans gegeven in de derde kleuterklas en in het eerste leerjaar. Deze methode bevordert het voorbereidend schrijven en wordt gegeven door de GOK-leerkrachten. Elk schooljaar worden er ook ouders uitgenodigd om een les rond schrijfdans mee te maken Europese uitwisselingen In het kader van de Europese uitwisselingen nam de lagere school deel aan de wedstrijd Eurocontacten 3+ georganiseerd door het gemeentebestuur van Koekelberg. Het thema was: Koekelberg door de eeuwen heen. Er waren heel wat leerlingen die een prijs kregen voor hun tekentalent Wisseldag Ook dit schooljaar ging weer de wisseldag door. Een initiatief van het Oudercomité De Vriendenkring die voor één dag alle rollen wisselden. Leerlingen werden leerkracht en leerkrachten werden leerling, ouders werden leerkracht of stonden in voor toezicht een rijke ervaring! Iedereen ervaart op deze dag nog eens wat het is om leerkracht of kind of ouder of bewaakster of directrice te zijn. Op deze manier hopen we het respect voor ieders werk te verhogen. Koekelberg Jaarverslag

66 TV week Van 23 april tot en met 27 april vond de TV-week plaats. Het creatieve schoolteam zorgde voor heel wat animatie en maakte leerlingen en ouders warm voor de Vlaamse zenders. Dit project kadert in de taalstimulering zowel naar kinderen toe als naar ouders toe. Wat meer Nederlands naschools is zeker meegenomen. Tijdens deze periode konden de ouders voor hun kinderen gratis Nederlandstalige DVD s en/of video s uitlenen bij ons op school. In deze week werd het luikje ICT betrokken. De kinderen maakten tekeningen op de computer, zochten info op de pc op, in boeken, Boekenweek In april 2012 ging de jaarlijkse boekenweek door met als thema dieren. In alle klassen werd er op een creatieve manier aan lezen gedaan. De kinderen kwamen op een ludieke wijze in contact met boeken Socio-emotionele ontwikkeling Sherborne is een bewegingsmethodiek die bij ons op school geïntegreerd is. Kinderen, ouders en leerkrachten bewegen in de ruimte en maken hierbij veel lichamelijk contact. Het doel is om de band tussen kind-ouder, kind-leerkracht en kind-kind inniger te maken Schoolfeest Op zaterdag 9 juni 2012 ging het jaarlijks schoolfeest door in de zaal Cadol. Onder het thema De Kadeekes op de dansvloer, brachten de leerlingen van de kleuterschool en de derde graad een spetterend spektakel. Na de optredens ging in de school een Fancy Fair door. Er stond heel wat te gebeuren: spelletjes, tombola, grabbelton, schminkstand, podiumanimatie, enz Bovendien kon de innerlijke mens versterkt worden met allerlei lekkers : frietjes, ijsjes, taart en drank Project Samen naar school in de buurt Vanaf het schooljaar doet de Gemeentelijke Basisschool de kadeekes samen met het Instituut van de Ursulinen mee aan het project 'Samen naar School in de Buurt'. De Gemeenteraad keurde hiertoe een overeenkomst voor drie schooljaren goed met de gemeenten Sint-Jans- Molenbeek en Anderlecht. Dankzij dit project kunnen ouders de buurtscholen leren kennen en ontmoeten ze andere ouders met interesse voor dezelfde school. Zo worden ze aangemoedigd hun kind in te schrijven in een kwaliteitsvolle school bij hen in de buurt en wordt de schoolpopulatie opnieuw een weerspiegeling van de buurt, met een waardevolle sociale, talige en culturele mix. Op 24 oktober 2011 waren tiental ouders aanwezig op een infoavond in het Gemeentehuis. Ze kregen er omstandig uitleg over de werking van de Gemeentelijke Basisschool de kadeekes en het Instituut van de Ursulinen. Op 13 en 15 december 2011 (GBS en Ursulinen) en op 17 en 18 januari 2012 (GBS) en op 18 en 20 januari 2012 (Ursulinen) vonden er openschooldagen plaats die de ouders de gelegenheid gaven de scholen te bezoeken. Op de terugkomavond tenslotte, die doorging op donderdag 2 februari 2012 in het Gemeentehuis, kregen de aanwezige ouders de gelegenheid om hun keuze te bespreken. Koekelberg Jaarverslag

67 Project in het kader van preventie schoolverzuim Tijdens de middagpauze organiseerden de leerkrachten leuke activiteiten om de leerlingen zinvol bezig te houden o.a. gezelschapsspellen, leesactiviteiten en dansatelier. Op woensdagnamiddag was er een sportatelier voorzien. En 2 maal per week werden er kinderen van het eerste leerjaar begeleid bij hun huiswerk. Dit project werd gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De leesbevorderingsprojecten Veilig thuis, Overstap+ en Basisstap De leesbevorderingsprojecten Veilig thuis, Overstap+ en Basisstap in samenwerking met Onderwijs centrum Brussel (OCB) blijven een succes. Ouders kunnen dankzij deze projecten hun kinderen beter begeleiden en ze krijgen ook een duidelijk zicht van hoe en wat er in de klas aangeleerd wordt. De Heer Robert Delathouwer nodigde de betrokken ouders uit op de jaarlijkse afsluiter in het gemeentehuis van Koekelberg op dinsdag 19 juni Project Brede school In mei 2012 werd bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie een subsidieaanvraag Brede school Brussel 2012, ingediend onder de naam De Vlotte Babbel. De bedoeling van het project : Leerlingen de kans geven om hun eigen talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te ontplooien door het opzetten van een netwerk en van activiteiten door de 3 Koekelbergse basisscholen en externe partners (uit diverse sectoren). Leerlingen meer spreekkansen in het Nederlands aanbieden om zo het Nederlands dagelijks vlotter te kunnen gebruiken. Het project werd goedgekeurd en een lokale coördinator aangeworven teneinde met de activiteiten te kunnen starten begin van het schooljaar Schoolmaaltijden In 2011 werden er 855 maaltijden (1.703 in 2010) en soepen (3.172 in 2010) (25 cl/portie) verdeeld aan de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool de kadeekes. De evenwichtige menu s worden regelmatig op de kwaliteit onderzocht door het intergemeentelijk laboratorium Medisch schooltoezicht Het medisch schooltoezicht voor de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool de kadeekes wordt uitgeoefend door het Centrum van de Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Technologiestraat 1 in Sint-Agatha-Berchem. Koekelberg Jaarverslag

68 6.5 Gemeentelijke Franstalige Bibliotheek 1 (Weversstraat 26-28) De gemeentelijke (Franstalige) bibliotheek van Koekelberg is een lokale bibliotheek verbonden aan de gedigitaliseerde Brusselse catalogus. Lezers krijgen op die manier de kans om het volledige catalogusbestand van dit netwerk thuis of in de bibliotheek te raadplegen. De catalogus wordt dagelijks geupdated door de bibliothecarissen. Ook het uitlenen is gedigitaliseerd. Hierdoor is het nog duidelijker zichtbaar welke objecten beschikbaar zijn in de collectieve Brusselse catalogus. De twee afdelingen, jeugd en volwassenen, zijn duidelijk toegankelijk voor de lezers: op nr. 26 van de Weversstraat bevindt zich de afdeling jeugd en op nr. 28 de afdeling volwassenen. Er is een aangepaste ingang voorzien voor personen met beperkte mobiliteit aan de afdeling voor de volwassenen. Het bibliotheekpersoneel bestaat uit een bibliotecaresse-directrice en uit drie adjuntbibliotecarissen. De bibliotheek biedt toegang tot internet en het gebruik van tekstverwerkers : er zijn 2 werkposten beschikbaar voor het publiek. Er is een centrum met schooldocumentatie voor het jonge publiek : met beeldbanken, artikels, dossiers met het oog op taal- en spraakontwikkeling en andere documenten. Bovendien is er schoolhulp aanwezig elke maandag na 15u, woensdagnamiddag en zaterdagochtend voor de kinderen en de volwassenen. Onze gemeentelijke bibliotheek telt werken (boeken en documenten). Onze bibliotheekcollectie is als volgt onderverdeeld : Op 31/12/10 Op 31/12/11 Documentatiewerken voor volwassenen Documentatiewerken voor jongeren Fictiewerken voor volwassenen Fictiewerken voor jongeren Totaal De bibliotheek stelt eveneens 3 kranten en 33 tijdschriften ter beschikking. De collectie wordt voortdurend vernieuwd en aangepast: in 2011 groeide ze aan tot eenheden (aankoop en giften) en werder er 875 stuks uit de collectie genomen. Op 31/12/2011 telde het aantal bibliotheekgebruikers waarvan 927 lezers jonger zijn dan 18 jaar en 494 ouder dan 18. De bibliotheek kent ook 814 groepsgebruikers (klassen, verenigingen). Er werden boeken, tijdschriften of documenten uitgeleend. Evolutie van 2007 tot 2011 van de uitleningen en het aantal bibliotheekgebruikers 1 Cijfers op Koekelberg Jaarverslag

69 jaar +18 jaar We stellen vast dat het aantal lezers dat jonger is dan 18 jaar een nettostijging kent van + 14,7% Activiteiten tijdens het schooljaar De bibliotheek heeft talloze projecten ontwikkeld waarvan een groot aantal met de medewerking van vzw «La Ruche aux Livres», vzw Ibby, «le Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles» en in samenwerking met de gemeentelijke basisscholen O. Bossaert en A. Swartenbroeks, de school «La Famille», «le Centre de jour La Contre-Allée», «La Maison en Couleurs», vzw Mosaïc, de gemeentelijke crèches, het Kid s Motel, Home Jourdan, het collectief alpha, «Artisanat-Rencontre», de «ONE», de «Fij», de «Académie de dessin et des Arts visuels» van Molenbeek, het «ATL», de gemeentelijke jeugddienst en de bibliotheken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bibliotheek bood haar activiteiten aan 55 groepen aan, ofwel 814 kinderen en bejaarde personen. 241 activiteiten vonden in de bibliotheek plaats en 254 ergens anders. Gedurende het schooljaar werden er zeer diverse activiteiten georganiseerd: Onthaal, het uitlenen van boeken en animaties voor klassen of verenigingen via lees- en schrijfateliers en creatieve workshops. Animaties door vertelmama s in de kleuterklassen van de gemeentescholen. Animaties «Leesinitiatie» in de gemeentelijke crèches. Lezing voor de senioren in Home Jourdan. Generatieoverschrijdend project tussen de crèches, het Kid s Motel et Home Jourdan : lezing en spelen rond een bepaald thema. Week van de Jeugdliteratuur Paul Hurtmans (november 2012 maart 2012) : animaties voor de leerlingen van het 3 e, 4 e, 5 e en 6 e leerjaar, presentatie van drie boeken per categorie, verkiezing van de «coups de cœur» boeken door de leerlingen, ontmoetingen met schrijvers en tekenaars. Professioneel colloquium «De Jeugdliteratuur in België» voor de bibiothecarissen. «Fureur de Lire (Leeswoede)» (oktober 2011) in het kader van Europalia Brazilië: er waren 8 animaties met de leerlingen van het basisonderwijs rond het thema: kringdansen van Sint-Jan. Koekelberg Jaarverslag

70 Voor de volwassenen was er de conferentie Des paysages plein les oreilles (Luisterrijke landschappen) gegeven door Mevrouw Linda Widar van het ONA (l œuvre nationale des aveugles). Een drink met Braziliaanse toets sloot deze avond af. Er werden enkele weken lang een heleboel werken over het thema Brazilië of geschreven door Braziliaanse auteurs aan het publiek aangeboden in de twee afdelingen van de bibliotheek. «Place aux enfants (Plaats voor kinderen)» (oktober 2011): onthaal van een groep kinderen rond het thema muziek. Animatie/ spel over muzikale herkenning en het knutselen van een boekenwijzer die een muziekinstrument voorstelt. «Atelier Livre-jeu (Atelier Boekenspel)» (Krokus 2012): er hebben 12 kinderen deelgenomen aan 3 stagedagen waarin zij, in groep, een boekenspel in elkaar gestoken hebben. «Je lis dans ma commune (Ik lees in mijn gemeente)» (april 2012): Atelier/stage «Mijn eigen kinderliedje» georganiseerd met 12 kinderen van 9 tot 12 jaar. Animaties De klank van woorden: ontdekken van kinderliedjes met 4 kleuterklasjes. Organisatie van een grote fotowedstrijd «Lees jij? Wat? Waar? Hoe?» met de medewerking van «l Académie de dessin et des Arts visuels» van Molenbeek. Deze wedstrijd richtte zich zowel tot jongeren als tot volwassenen. De foto s werden in de bibliotheek tentoongesteld en de gebruikers konden voor hun 3 favoriete foto s stemmen. Er werd eveneens een juryprijs uitgereikt. Elke deelnemer ontving een Book Pass en de laureaten kregen een speciale prijs. Lentefeest (april 2012) in het Elisabethpark : Tentoonstelling van de wedstrijd «Lees jij? Wat? Waar? Hoe?». De bezoekers werden uitgenodigd om te stemmen. Iedereen die zijn stem uitbracht, kreeg een boek. Lezen in het park (juli en augustus 2012) in het Victoriapark: 8 e deelname aan deze onderneming. Er werden 7 ontmoetingen georganiseerd op woensdag. 2 animators die zich in het groen geïnstalleerd hadden omringd door boeken, vroegen de kinderen om hun lievelingsboek te lezen of zich te laten voorlezen. De animaties vonden enkel in het park plaats, ook al was weer wisselvallig. Ook deze keer waren de kinderen talrijk van de partij: +/- 20 per sessie. 6.6 Nederlandstalige Bibliotheek Koekelberg beschikt sinds september 2004 over een Nederlandstalige Bibliotheek, filiaal van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek. In maart 2012 werd een brief gericht aan de bevoegde Minister met de aanvraag tot erkenning van de bibliotheek. Begin maart 2012 werd een nieuwe halftijdse bibliothecaris aangeworven ter vervanging van de vorige die begin van het jaar een andere wending wenste geven aan zijn beroepsloopbaan. Aangezien de huurovereenkomst van het gebouw gelegen in de Pantheonlaan 12-13, eind augustus 2012 afliep met de VGC, werd een nieuwe stek gezocht en gevonden. Zo keurde de gemeenteraad de huur van een pand in de Sint-Annakerkstraat 63 goed. De nieuwe locatie is qua oppervlakte veel groter en geeft mogelijkheid tot de uitbouw van een volwaardige bibliotheek: een gevarieerder aanbod aan boeken, een lees- en studiezaal, computers en ruimte voor tentoonstellingen en andere activiteiten. Om de verhuis goed te kunnen laten verlopen werd de bibliotheek gesloten in de maanden juli, augustus en september In de zomer werd een bevraging gedaan voor een naam van de bibliotheek. Deze zal later bekend worden gemaakt. Koekelberg Jaarverslag

71 6.6.1 Inleiding Het Nederlandstalig Filiaal in Koekelberg van de Hoofdstedelijke Bibliotheek van Brussel bleef zich ook in vooral toespitsen op de twee doelgroepen: jongeren en senioren. De collectie fictie- en nonfictie werd langzaam vernieuwd. Naast de gewone uitleningen concentreerde de bibliotheek zich dit jaar voornamelijk op de evenementen die bovenlokaal georganiseerd werden zoals de Nationale bibliotheekweek en de Nationale jeugdboekenweek. De Bibliotheek beschikt over zo n werken en heeft ongeveer 300 leden. Zo n drie vierde van de leden zijn jonger dan 18 jaar Activiteiten Verwendag op 19 oktober 2011 In het kader van de Nationale bibliotheekweek werd op woensdag 19 oktober 2011 een verwendag georganiseerd voor de lezers. Tussen 14 en 17u was er een optreden van Wim Collin in het Gemeenschapscentrum de Platoo Jeugdboekenweek De jeugdboekenweek vond plaats van 10 tot en met 25 maart 2012 en stond dit jaar in het teken van Dieren. In dat verband werden er voorstellingen gegeven door Marijke Goossens (verteller) op woensdag 16 maart 2012 voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool "de kadeekes" en door Meneer Zee (muzikaal verhaal) op vrijdag 28 maart 2012 in het Gemeenschapscentrum De Platoo, voor allen Nuttige informatie Openingsuren - Maandag, van tot 19.30u, - Woensdag, van tot 17.00u, - Donderdag, van tot 19.30u, - Vrijdag, van tot 11.30u (schooluitleningen). 6.7 Franstalige Jeugd De dienst Franstalige jeugd organiseert vakantiestages (1 week in de Krokusvakantie, 2 weken met Pasen en 3 weken in de zomer) voor kinderen van 3 tot 13 jaar. Deze dienst houdt zich ook bezig met opvang tijdens de schoolvakanties (Krokus, Pasen, zomer, Allerheiligen, Kerstmis). Ook andere activiteiten, animaties en samenwerkingen worden voorzien zoals het Lentefeest, Place aux Enfants, Halloween en het Magisch Kerstfeest. Koekelberg Jaarverslag

72 6.7.1 Stages tijdens de schoolvakantie s Algemene organisatie van de stages : In samenwerking met de vzw La Ruche aux Livres en de vzw Forum Koekelbergeois heeft de dienst Franstalige jeugd thematische stages georganiseerd voor kinderen tussen 3 en 13 jaar. Elke week volgen de kinderen een programma met diverse activiteiten (sport, creatieve ateliers, culturele bezoeken, ) aangepast aan hun leeftijd, in overeenstemming met het gekozen thema. De kinderen zijn ingedeeld per leeftijdsklasse: 3 jaar (de kuikentjes), 4 jaar (de marmotten), van 5 tot 6 jaar (de kangoeroe s), van 7 tot 9 jaar (de eekhoorns) en van 10 tot 13 jaar (de dolfijnen). Na de vaststelling dat het aantal ingeschreven kinderen in 2010 verminderd was, werd er een nieuwe reclamefolder gemaakt om de activiteiten tijdens de stage in de Krokusvakantie, met Pasen en in de zomer nieuw leven in de blazen. Bovendien kregen de kinderen de kans hun creativiteit te ontwikkelen door elke week een activiteit te kiezen rond een bepaald hoofdthema dat past bij hun leefwereld en hun leeftijd. Om deze activiteiten te omkaderen heeft de dienst Jeugd onder meer een beroep gedaan op professionele buitenstaanders zoals circusartiesten, zangers en muzikanten met een diploma van het conservatorium, leerkachten in artistieke kunsten Typische dagindeling - van 8u tot 9u: opvang in de O. Bossaertschool - 9u: vertrek naar de plaats van de activiteit - van 12u tot 13u: middagmaal - van 13u-16u: hernemen van de activiteiten - van 16u tot 17u30: opvang in de O. Bossaertschool Het gevraagde bedrag (per week) aan de ouders: Koekelbergenaren: 45 (2 e kind 40, 3 e kind 30) Niet-Koekelbergenaren: 90 (2e kind 80, 3e kind 70) Data van de georganiseerde stages in 2012: Krokus : van 20 tot 24 februari Pasen : van 2 tot 6 april en van 10 april tot 13 april Zomer : van 6 tot 6 juli, van 9 tot 13 juli en van 16 tot 20 juli Het thema van het jaar was: de natuur Voorafgaande opmerking: Sinds de zomerstages van 2008 delen we de kinderen eerder in 5 dan in 4 groepen op (met de kangoeroe-groep erbij gerekend) en, sinds Pasen 2008, zijn er 6 weken stage per jaar. Koekelberg Jaarverslag

73 Carnaval Poussins marmottes Kangourous Ecureuils Dauphins Totaal Pasen Poussins marmottes Kangourous Ecureuils Dauphins Totaal Zomer Poussins marmottes Kangourous Ecureuils Dauphins Totaal Total année Totaal per jaar Koekelberg Jaarverslag

74 6.7.2 Andere activiteiten Place aux Enfants vond plaats op zaterdag 12 oktober 2011 rond het thema Muziek. 50 Kinderen namen deel aan deze dag die hen de kans bood om te kiezen tussen volgende vier activiteiten: Bezoek en fictief proces in het Justitiepaleis van Brussel Brussels Museum van de Molen en de Voeding gezonde snoepjes Bus van de Rechten van het Kind Museum van het Erasmus Huis Deze dag begon in de hall van het gemeentehuis waar het speciaal voor deze gelegenheid geschreven lied van André Borbé Place aux enfants de kinderen verwelkomde. De dag werd afgesloten met een «battle» waarbij elke groep moest voorstellen wat ze rond het lied uitgedacht hadden. De eerste groep zong à cappella, de tweede beeldde een choreagrafie uit en de derde werd op gitaar begeleid door een animator en zong uit volle borst. Achteraf werd er een uitgebreide versnapering aangeboden door de gemeente aan de kinderen en de ouders. In samenwerking met de vzw Koekelberg Promotie : Halloween vond plaats op woensdag 26 oktober 2011 in Sportcentrum Victoria, van 14u30 tot 17u. Er werd een kinderfuif georganiseerd en een verkleedwedstrijd. Ook een goochelaar, schminksters, versnaperingen en snoepjes stond deze dag op het programma, gratis voor de Koekelbergenaren. «Reis naar Hyères-les-Palmiers», van 30 oktober tot 5 november Dit verblijf heeft 15 jonge Koekelbergenaren tussen 13 en 17 jaar de kans gegeven om diverse watersporten te ontdekken, het historisch centrum en de kust van dit prachtig gebied. De jongeren hebben ook een bezoek gebracht aan het eiland Port-Cros vergezeld door een gespecialiseerde gids. Magisch Kerstmis vond plaats op 21 december 2011 op het Henri Vanhuffelplein: kermismolen, op de foto met de Kerstman, snoepjes en cadeautjes, ballonplooien en toverij, schminken, een standje warme chocolade en glühwein, warme wafels, prijsuitreiking van de wedstrijd naar aanleiding van het versieren van het creëren van wenskaarten. En tot groot plezier van iedereen ook een rondtrekkende artiest en theatervoorstellingen Le Ratinet. Om deel te nemen moest je 5 betalen voor 5 activiteiten of moesten de kinderen een klein cadeautje meebrengen (en wegschenken aan minder bedeelde kinderen). Deze festiviteiten zijn open voor kinderen van alle gemeenten. Het Lentefeest, zondag 22 april 2012, met dit jaar een knutselstandje dreamcatcher of dromenvangers. Een rondtrekkende animatie voorgesteld door de «Chapelieres musettes» nodigde de kinderen uit om papieren hoeden te maken, de een al wat gekker dan de ander.deze activiteiten zijn gratis en toegankelijk voor kinderen van alle gemeenten. Koekelberg Jaarverslag

75 6.8 Project Preventie Schoolverzuim (P.P.S.) Projecten Scholen Doelpubliek Prioritaire thema s Beschrijving van het project Budget KOE 1 O. Bossaertschool Emile Sergijselsstraat 15 D+ Leerlingen van 5 tot 12 jaar Workshops zang en Nederlandse taal Verlenging van het project Initiatie in verschillende groepsspelen, muziekinitiatie en initiatie Nederlands via speelse mondelinge activiteiten KOE 2 Swartenbroeksschool Weversstraat 24 D+ Leerlingen van 5 tot 12 jaar Workshops zang, Nederlandse taal, initiatie wetenschappen en plastische vorming Voortzetting van het project Het aanbieden van activiteiten aan kansarme leerlingen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding Koekelberg Jaarverslag

76 KOE 3 A.R. de Koekelberg Omer Lepreuxstraat Leerlingen van 6 tot 12 jaar van het basisonderwijs en leerlingen van 15 tot 18 jaar van het secundair onderwijs Huiswerkbegeleiding en wetenschappelijke workshops Voortzetting van het project De vorming van de adolescenten (10) tot wetenschappelijke animatoren. Zij worden de voogden van de leerlingen van de twee Franstalige gemeentelijke basisscholen (30). Schoolverzuim verhinderen door huiswerkbegeleiding KOE 4 Instituut van de Ursulinen Herkoliersstraat 65 Leerlingen van de lagere school Sport en recreatieve ontspanning. Woensdagnamiddag: sport en ateliers; lees- en leerbegeleiding Verlenging van het project door het inrichten van sportactiviteiten en leesklassen KOE 5 Gemeentelijke Bassischool de kadeekes Herkoliersstraat 68 Leerlingen vanaf 2,5 tot 12 jaar Verschillende activiteiten voor preventie tegen schoolverzuim Verlenging van het project Een wijknetwerk opzetten en uitbreiden door het inrichten van sportactiviteiten voor leerlingen, naast uiteenlopende zinvolle vrijetijdsbestedingen, de Koekelberg Jaarverslag

77 leerlingen aanmoedigen en beter integreren. Samenkomsten van culturele aard organiseren. KOE 6 «Institut Libre confessionnel fondamental Institut des Ursulines» Leopold II-laan 268 Leerlingen van 8 tot 12 jaar Schoolondersteuning : werken studiemethode, wiskunde Verlenging van het project Het organiseren van logisch-mathematische activiteiten KOE 7 «Institut Libre confessionnel fondamental Institut des Ursulines» Leopold II-laan 268 Leerlingen van 5 tot 12 jaar Ruimte voor ondersteuning bij het leren en buiten de schooluren informatica workshops Verlenging van het project De workshop heeft als doel het verantwoord informaticagebruik als informatiemiddel en hulp bij het leren. Het in groep ontdekken van speelse software die hen kan helpen bij het verwerven van schoolse competenties en leerstof. Het individueel gebruik afgestemd op de persoonlijke noden Koekelberg Jaarverslag

78 KOE 8 «Institut Libre confessionnel secondaire Institut des Ursulines» Jules Debeckerstraat 71 Leerlingen van de eerste en de tweede graad, met toegang voor de leerlingen van de derde graad. Huiswerkbegeleiding voor de secundaire scholen uit de buurt, alle betrokken netwerken bij la Maison en Couleurs Verlenging van het project Het geven van extra steun aan leerlingen die in dezelfde onderwijsvorm wensen te blijven. Twee begeleiders worden vier keer per week ter beschikking gesteld. Twee keer voor literatuur en twee keer voor wetenschappen. Dit gebeurt in samenspraak met de leerkrachten Koekelberg Jaarverslag

79 Sinds het schooljaar is de gemeente Koekelberg partner van het Project Preventie Schoolverzuim. Dit werd opgericht op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel het schoolverzuim drastisch te verminderen, zowel voor het basis- als het secundair onderwijs in alle netten. Sindsdien heeft het Project Preventie Schoolverzuim een groot succes gekend bij de schooldirecties en de leerkrachten, evenals bij leerlingen. De verschillende projecten werden gefinancierd en gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten bedrage van waarvan voor de zes Franstalige projecten en voor de twee Nederlandstalige projecten. In onderstaande tabel kan u een vergelijkend overzicht vinden van de toegekende subsidies door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds het jaar Nr Scholen KOE1 Oscar Bossaert 5.600, , ,00 KOE2 Armand Swartenbroeks 7.420, , ,00 KOE3 Athénée Royal de Koekelberg , ,00 KOE4 Instituut van de Ursulinen 5.824, , ,00 KOE5 de Kadeekes 6.330, , ,00 KOE6&7 Institut des Ursulines (prim.) 6.823, , ,00 KOE8 Institut des Ursulines (sec.) 4.368, , ,00 TOTAAL , , ,00 Koekelberg Jaarverslag

80 10.000, , , , , , , , , ,00 0,00 In onderstaande tabel het aantal deelnemers aan de activiteiten georganiseerd door onze gemeentescholen in het kader van het Project Preventie Schoolverzuim (P.P.S.) tijdens het schooljaar activiteiten PPS O. Bossaertschool A. Swartenbroeksschool Petits Débrouillards mathématiques - 15 Petits Débrouillards sciences - 24 Muzische ontwikkeling Nederlands totaal per school TOTAAL 162 Het hoofddoel van deze verschillende workshops is kinderen uit kansarme milieus de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen in een discipline waarin ze interesse vertonen of op een speelse manier geholpen bij sommige problemen. De leerlingen zijn gemotiveerd en er ontstaat een groepsdynamiek tijdens de verschillende activiteiten. De workshops bieden hen de mogelijkheid om de school nog meer te gaan waarderen. 6.9 Nederlandstalige Jeugd Het activiteitenaanbod voor de Nederlandstalige Jeugd wordt vastgelegd in een programma en geadviseerd door de Gemeentelijke Nederlandstalige Jeugdraad. Koekelberg Jaarverslag

81 Voor de uitvoering ervan werkt de dienst Nederlandstalige Jeugd samen met diverse partners (de dienst Nederlandse Cultuur, de Nederlandstalige Bibliotheek, de Franstalige Jeugd, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeentelijke Basisschool de kadeekes, Chiro Sint-Anneke, Buurtsport Brussel, het Gemeenschapscentrum De Platoo, Tennisschool Sport- en Spel vzw, Atletiekclub Atlemo, ) Prioritair project SPEL IN KOEKELBERG Het groot proefproject Spel in Koekelberg, opgezet om te verhelpen dat vele mensen op het ogenblik dat ze kinderen krijgen of dat hun kinderen beginnen opgroeien Brussel verlaten, werd verder gezet. Zo konden de kinderen tussen 2,5 en 9 jaar, die naar een Nederlandstalige school gaan tijdens iedere vakantie creatief spelen of al spelend leren op het speelplein Cadolleken, dat na een audit door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk enige jaren geleden, op een nieuwe leest was geschoeid. Ook het ophaalpunt van de VGC-speelpleinen werd behouden. Daarnaast zorgden ook het Gemeenschapscentrum de Platoo, Chiro Sint-Anneke, de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Buurtsport Brussel voor een hele reeks activiteiten zodat de kinderen zich absoluut niet hoefden te vervelen Activiteiten Speelplein Cadolleken Ook dit jaar was het Speelplein Cadolleken weer de place to be voor de kinderen van 2,5 tot 9 jaar uit het Nederlandstalig Onderwijs, tijdens alle vakantieperiodes. Zo stonden de volgende activiteiten meermaals op het programma : opbouw van het speelplein en de speelhoeken met de kinderen, spelen in de speelhoeken of in een park, gezelschapsspelen, sportatelier (zwemmen, turnen, dansen), kook- en bewegingsatelier, verzamelen van knutselmateriaal en knutselatelier, gezelschapsen geleide spelen, kennismakingsspelen, groot spel, vrij aanbod, filmvoorstelling in de school (+ klaarzetten van de zaal). Andere activiteiten die op het programma stonden : Tijdens de herfstvakantie - Workshop Vleermuisjes op wasspijkers & snoepsaté Fabriek, op donderdag 3 november 2011, Tijdens de kerstvakantie - Workshop Pottendraaien, op dinsdag 27 december 2011, - Uitstap naar speeltuin Kids Factory te Sint-Jans-Molenbeek, op donderdag 29 december 2011, - Workshop Kaarsen gieten, geuren en kleuren, op dinsdag 3 januari 2012, - Uitstap naar speeltuin Kid s Fantasy Land te Linkebeek, op donderdag 5 januari 2012, Tijdens de karnavalvakantie - Uitstap naar de speeltuin Kids Fantasy Land te Linkebeek, op dinsdag 21 februari 2012, - Speelnamiddag door cursisten van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk, op donderdag 23 februari 2012, - Tijdens de paasvakantie - Uitstap naar speeltuin Clown Kea te Tubize, op dinsdag 3 april 2012, Koekelberg Jaarverslag

82 - Uitstap naar Planckendael te Muizen (Mechelen), op dinsdag 10 april 2012, - Paasmandje in elkaar knutselen en vullen met paaseitjes van chocolade, op donderdag 12 april 2012, Tijdens de zomervakantie - Uitstap naar speeltuin Clown Kea te Tubize, op dinsdag 3 juli 2012, - Uitstap naar Plopsaland Indoor te Hasselt, op dinsdag 10 juli 2012, - Uitstap naar speeltuin Shuman te Brussel, op maandag 16 juli 2012, - Springkasteel op school, op dinsdag 17 juli 2012, - Feest naar aanleiding van de Nationale Feestdag, op vrijdag 20 juli 2012, - Workshop strandbloemen maken, op dinsdag 24 juli 2012, - Uitstap naar Planckendael te Muizen (Mechelen), op dinsdag 31 juli 2012, - Springkasteel op school, op vrijdag 3 augustus 2012, - Uitstap naar Pairi Daiza (Parc Paradisio te Brugelette), op dinsdag 7 augustus 2012, - Uitstap naar de speeltuin Kids Fantasy Land te Linkebeek, op dinsdag 14 augustus 2012, - Workshop Fotokaders maken, op dinsdag 21 augustus 2012, - Uitstap naar speeltuin Clown Kea te Tubize, op dinsdag 28 augustus 2012, Deelname in de kosten : 4 per kind per dag (maximum 8 per gezin), Extra-muros activiteiten : maximum 3 per activiteit. Aantal deelnemers : Carnaval Pasen Zomer Allerheiligen Kerst 36 (eind begin 2010) 103 (eind begin 2011) 105 (eind begin 2012) Totaal Andere activiteiten Andere activiteiten waaraan de Gemeentelijke Nederlandstalige Jeugdraad zijn medewerking verleende : - Scholenveldloop in het Elisabethpark, op donderdag 29 september 2011, - Feest van de Burgerzin (in samenwerking met de Franstalige jeugd), op dinsdag 15 november 2011, - Magisch kerstfeest (in samenwerking met de Franstalige Jeugd)op het Henri Vanhuffelplein, op woensdag 21 december 2011, - Lentehappening in het Elisabethpark, op zondag 22 april 2012, - Stadskriebels (in het centrum van Brussel), op zondag 6 mei 2012, - Finale World Play Day (gezelschapsspelen), op donderdag 24 mei 2012, - Kinderfestival Bokespop, op maandag 25 juni Den Overkant Het project Den Overkant, dit is vrije tijdsopvang voor schoolkinderen, wordt sinds eind 2003 georganiseerd door de Gemeentelijke Nederlandstalige Jeugdraad in samenwerking met diverse partners : de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Ursulineninstituut, de Gemeentelijke Koekelberg Jaarverslag

83 Basisschool de kadeekes. De activiteiten van Den Overkant richten zich tot alle kinderen die schoollopen in het Ursulineninstituut en de Gemeentelijke Basisschool de kadeekes Speel-O-theek Huffel-Snuffel Gedurende enkele jaren konden kinderen op woensdagnamiddag speelgoed ontlenen voor een bepaalde periode in de speel-o-theek huffel-snuffel, die werkte volgens de methode van een bibliotheek. Door het verdwijnen van de lokalen werd de speel-o-theek in 2008 tijdelijk gesloten Gemeenschapscentrum De Platoo Aan de volgende activiteiten, georganiseerd door Gemeenschapscentrum De Platoo, werd meegewerkt : - Elke dinsdag en donderdag, start to run, - Elke donderdag; Zumbacursussen, - Creatieve kindercursussen tijdens de vakanties, - Kinder- en jeugdactiviteiten doorheen het jaar, - Schoolvoorstellingen in de Vaartkapoen, het hele jaar door, - Adventure- en omnisportkamp in Nîmes, van dinsdag 10 tot vrijdag 13 april 2012, - Scholensportdag aan de Basiliek, op maandag 21 mei 2012, - Plazey voor kids, op zondag 24 juni, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 2012, - Taal, sport- en spelkamp in Paliseul, van maandag 2 tot vrijdag 6 juli 2012 en van maandag 13 tot vrijdag 17 augustus 2012, - Omnisport- en taalkamp te Bredene,van maandag 27 tot vrijdag 31 augustus Chiro Sint-Anneke Iedere zaterdag zorgde Chiro Sint-Anneke, de Nederlandstalige jeugdbeweging uit Koekelberg, die reeds sedert 1976 bestaat, met jonge vrijwilligers voor een gevarieerde en zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren tussen 6 en 18 jaar. Van 21 tot 31 juli 2012 trok Chiro Sint-Anneke op bivak naar Bütchenbach (Provincie Luik) Tennis- en Multisport Tennisschool Sport en Spel vzw, een vereniging van ervaren en gediplomeerde tennis- en sportleraren organiseerde het hele jaar door tennislessen en stages voor de jeugd, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie Franse cultuur Het programma van de dienst Franstalige Cultuur, op vraag van het Gemeentelijk Comité voor Culturele Actie (C.C.A.C.), is in werking gesteld in het kader van de samenwerking gesloten tussen de Gemeente Koekelberg en de v.z.w. Promotie van Koekelberg. Hiervoor verleent de gemeente een subsidie van aan de v.z.w. Promotie van Koekelberg. Het programma concentreert zich op het behoud, de ontwikkeling en de uitwerking van activiteiten en werkt ook nieuwe initiatieven uit. Koekelberg Jaarverslag

84 het Gemeentelijk Comité voor Culturele Actie (C.C.A.C.) Het C.C.A.C. werkt volgens het model van de adviserende Raad van het Artikel 120 bis van de Nieuwe Gemeentewet. Deze heeft als doel als schakel te dienen tussen de bevolking en de gemeentelijke autoriteiten voor alles wat culturele zaken betreft en treedt op als een college Realisaties Het culturele programma bestrijkt een periode van maart tot maart. Het programma van het jaar 2012 omvat: Het 61ste Salon van de Cercle d Art Eugène Simonis, van vrijdag 7 tot zondag 16 oktober; De zanguitvoering als hommage aan Charles Aznavour door André Michel, op vrijdag 21 oktober in Les Caisseries van het Sportcentrum Victoria; Het Weekend van de A.K.A. in Les Caisseries van het Sportcentrum Victoria: a) Afrikaanse avond, op vrijdag 4 november b) Vernissage van de expo van de vereniging en het concert van de Koek Sound Band, zaterdag 5 november Het zigeunerjazzconcert van «Souny Sinto», op zondag 6 november 2011, in de Caisseries van het Sportcentrum Victoria; Het Brussels blues concert van de Braave Joengens, op vrijdag 2 december 2011, in de Caisseries van het Sportcentrum Victoria; Op 6 maart 2012 werd het programma aan de Koekelbergenaren voorgesteld. Bij het drukken van deze bladzijden was het cultureel programma nog niet afgelopen. De Koekelbergenaren konden wel reeds aanwezig zijn op of deelnemen aan: - De 2 de avond Cultuur en Vermaak in Koekelberg. Bij deze gelegenheid konden de inwoners die zich betrokken voelen bij het culturele leven van hun gemeente mekaar ontmoeten in een hartelijk kader. Tijdens deze 2 de editie, die georganiseerd werd in de Caisseries van de Victoria Sportcentrum, was er een optreden van Renaud Patigny. Hij bracht er samen met de groep Zanzibar Afrikaanse blues en boogie. Deze avond gaf ook de gelegenheid om de andere activiteiten van het cultureel programma te promoten. - De 12 de editie van het Festival «Pistes de Lancement» georganiseerd met de medewerking van de vzw Espace Catastrophe in het Victoriapark en in het Victoria Sport Centrum, van 21 maart tot 5 april Het spektakel «Un Fou noir au pays des blancs» als opener van het weekend van de A.K.A, op vrijdag 23 maart 2012 in de Caisseries van het Victoria Sport Centrum. De 1 ste editie van het weekend «Brussel Welkom», een toeristisch evenement in het hart van de wijken, op 24 en 25 maart Dit initiatief van Visit Brussel heeft tot doel aan te tonen dat een stad meer is dan grote monumenten en musea. In Koekelberg, kon men o. a. een bezoek brengen aan het Gemeentehuis, een opvoering bijwonen in open lucht op het Vanhuffelplein en in het Victoriapark, dit alles georganiseerd in samenwerking met de vzw «Espace Catastrophe». Tevens kon men een bezoek brengen aan een tentoonstelling van de vzw A.K.A. in de Caisseries, concerten bijwonen in het Stepmanhuis en animaties in diverse instellingen van de gemeente. Het 4 de spektakel van de Troupe du Moulin, «Le Béret de la Tortue», van Jean Dell, en Gérald Sibleyras, op 18 en 19 maart 2011, in de zaal Cadol. - Het 4 de Humorfestival tijdens het Lentefeest met als hoofact het duo Yann Lambiel/Laurent Chandemerle en het humorplatform van de Koek s Théâtre. Koekelberg Jaarverslag

85 - «Objectif Koekelberg», een fotowedstrijd met de gemeente Koekelberg als thema. De geselecteerde werken werden in het Gemeentehuis tentoongesteld van 7 tot 21 juni Het publiek duidde 3 winnaars aan. Vincent Valdes, André Wick en Fatma Lahbi ontvingen: 300, 200 en 100 respectievelijk. - «Marolles, de brique et de broll», een daguitstap op ontdekking van de Marollen, op donderdag 14 juni Een Roemeens jazzconcert opgevoerd door Roma Luca en de groep Coressi, op donderdag 21 juni Aan de vierde editie van het Feest van de Muziek en de Smaken «speciaal voor de Jeugd» op het Vanhuffelplein, op zaterdag 23 juni 2012 (Alek en de Japanners, Carrefour Bongo s, Sinus Georges, Cheb Rayan), georganiseerd in samenwerking met de dienst Franstalige Jeugd en de «Jeunesses musicales». - Aan een cabaret gewijd aan het Franstalige lied met als topgaste Jo Lemaire en, in het voorprogramma, een groep van de beste Koekelbergse zangers, in het kader van het feest van de Franstalige Gemeenschap, op vrijdag 28 september De lezingen «Ontdekking van de Wereld» in Espace Cadol: De lezingen vonden plaats in de Zaal Cadol, vijf woensdagen per jaar: Het Westen van de Staten, op 19 oktober 2011 Louisiana, op 9 november 2011 Malta-Sicilië-Sardinië, op 7 december 2011 Périgord en Quercy, op 25 januari 2012 Mijn Québec, op 7 maart Andere culturele spelers in de Gemeente: De Koekelbergse Artistieke Vereniging vzw(a.k.a.) De A.K.A. stelt zich tot doel, om zonder onderscheid van politieke of filosofische strekking, de kunstenaars, de kunstambachtenaars en door cultuur gepassioneerden van Koekelberg en elders te verzamelen, om hun activiteiten kenbaar te maken en om garant te staan voor hun promotie. Zij stelt zich tevens tot doel om zich in te spannen voor de algemene culturele ontwikkeling, en voor de Franstalige cultuur in het bijzonder, en vanzelfsprekend wereldwijd voor de francofonie. De vereniging organiseert, onder andere, jaarlijks een groepstentoonstelling Het openbaar Aquarium van Brussel Het Openbaar aquarium van Brussel, gelegen in de Bossaertlaan nr 27, biedt zijn bezoekers, sinds 2005, een uitzonderlijke reis aan, langs continenten warme zeeën. Op m² biedt het aquarium van de hoofdstad een reeks thema s aan die betrekking hebben op de milieuproblemen: - de ontbossing en het verdwijnen van sommige soorten - de vernietiging van biotopen (door het intens gebruik van meststoffen) - de pollutie door koolwaterstof en olievervuiling - de overontginning van de natuurlijke rijkdommen - de broosheid van de voedselketen. Koekelberg Jaarverslag

86 De vzw «A Tout A Zart» Opgericht in 2008, heeft de vzw als doel om kunst te promoten en aan te leren en te leren kennen aan het grote publiek door verschillende artistieke prestaties (stages, tentoonstellingen, conferenties en debatten, theater, muziek, dans, coördinatie van interculturele acties). A Tout A Zart is onder andere verantwoordelijk voor de artistieke ateliers gefocust op plastische kunsten, gegeven in het Atelier 35 (Herkoliersstraat 35) De vzw «Eclisses» Gedeeltelijk verantwoordelijk voor de artistieke ateliers toegespitst op muziek (gitaar, notenleer, viool, muziekinitiatie) heeft de organisatie als doel om muzikale kennis en vaardigheden te verspreiden door middel van pedagogische activiteiten, het onderwijzen van de muzikale technieken, animaties voor scholen door middel van producties en het maken van muzikale spektakels De vzw «Espace Catastrophe» Na vele samenwerkingsverbanden met de vzw Espace Catastrophe, heeft de Gemeente Koekelberg beslist om het festival Pistes de Lancement dat georganiseerd wordt sinds 1998, te onthalen. Pistes de Lancement verlaat het Maison du Peuple te Sint-Gillis, voor een nieuwe locatie in een zaal en in een circustent waarvan het zenuwcentrum in het nieuwe Victoriapark ligt. Een afspraak op circusniveau die omvang aanneemt, met zo n 30 Belgische en internationale gezelschappen, verdeeld over drie voorstellingslocaties. De vzw wordt hiervoor een subsidie toegekend van door de Gemeente Koekelberg. Als eerste plaats voor creatie van Circuskunsten, straatkunsten en clownkunsten, erkend door de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel materialiseert de vzw de artiestendroom : Het samenbrengen in een en zelfde circusstructuur van een oefen- en vormingscentrum, een locatie voor eerste presentatiemogelijkheden, een creatie- en voorstellingsruimte, een informatiepunt met documentatie en hulpmiddelen De vzw «Koek Sound Band» Deze vzw brengt amateurmuzikanten samen en vormt zo een orkest dat ter beschikking staat van het Koekelbergse verenigingsleven. Omdat de muzikanten gratis optreden, krijgt de vzw een lokaal ter beschikking. Zij kunnen eveneens de zaal Cadol 1 maal per jaar gratis gebruiken. Koekelberg Jaarverslag

87 Steun aan Franstalige culturele kringen De subsidies werden als volgt aan de organisaties verleend: Vereniging Bedrag in «A Tout A Zart asbl» 1.250,- «Eclisses asbl» 6.350,- «L Aquarium Public de Bruxelles» 3.800,- «Artisanat Rencontre asbl» 600,- «Koek Sound Band» 300,- «AKA asbl» 700,- «Cercle E. Simonis» 500,- «APAC Koekelberg» 250,- «Ludo Parc» 250,- «La Troupe du Moulin» 220,- «Free Cats» 500,- «Union Dramatique et Philanthropique de Bruxelles» 130,- «Les Compagnons de l Aviation Ancienne» 130,- «Musique Loisirs Evènements Koekelberg» 130,- «Productions Renée Fuks asbl» 130,- «Amicale de chant de Koekelberg» 130, Nederlandse cultuur Activiteiten Brussels Stamenei in De dienst Nederlandse Cultuur heeft in samenwerking met het Gemeenschapscentrum De Platoo en De Manne van de Platou na een omgevingsanalyse nieuwe ontmoetingsplaatsen en momenten gecreëerd. Het Brussels Stamenei in het Gemeenschapscentrum De Platoo (en dus naast het Elisabethpark) is als het ware organisch en spontaan gegroeid uit het project Central Parck. Dinsdag 20 september 2011: optreden door Lulu en de Castaars; Dinsdag 18 oktober 2011: voorstelling reuze-project Raymond Goethals leifteg met o.a. een optreden door Armand Schreurs; Dinsdag 15 november 2011: optreden door het koor De Zinnefolee ; Dinsdag 20 december 2011: optreden door Smiske van Muilebeik ; Dinsdag 17 januari 2012: optreden door Brussels Retro Band ; Dinsdag 21 februari 2012: koken met topchef Albert Verdeyen, kouke mè den Brusseleir van t joêr; Dinsdag 20 maart 2012: cantus onder leiding van de Studenteklub Woltje; Dinsdag 17 april 2012: optreden door Pierke Pierlala, de tofste poepekas oeit Gent; Koekelberg Jaarverslag

88 Dinsdag 15 mei 2012: optreden door De Braave Joenges, den beste Brusselse blues; Dinsdag 19 juni 2012: optreden door de neuve Roger Vincke, op zannen trekakkordejong. Het Brussels Stamenei beantwoordde ongetwijfeld aan de noden van buurtbewoners, Brusseleirs en anderen. In een gezellige sfeer vonden zij mekaar vana f 18u30 tot 22u30 en genoten zij van een gratis concert, lezing, Het café van het gemeenschapscentrum zat telkens weer afgeladen vol. Op deze manier is het Brussels Stamenei een mooie aanvulling bij De Volle Platoo, het cultuurcafé van het Gemeenschapscentrum De Platoo Culturele en artistieke uitstap naar zee Met een 30-tal Koekelbergenaren brachten we op zondag 2 oktober 2011 een bezoek aan de art gallery De Muelenaere & Lefevre in Oostduinkerke met beeldhouwwerken van George Grard en tekeningen van Taf Wallet. Daarna ging het richting het Visserijmuseum Serenade aan balkon vierde editie In het verlengde van het project Central Park, proberen we met Serenade aan balkon de buurt rond het Elisabethpark aantrekkelijk te maken en de sociale samenhang van de buurt rond het Elisabethpark te optimaliseren. Op zondag 12 februari 2012 namen een 150-tal Koekelbergenaren deel aan de Valentijnswandeling. Op het parcours waren 10 kunsthaltes voorzien, respectievelijk met poëzie, toneel, Oriëntaalse dans, tweemaal een klassiek concert met zang, expo foto s op een balkon, burleske luchtacrobatie, sketches, een fanfare van percussionisten en tenslotte in het resto Chez Adrienne onder de Basiliek Aznavoners, de mooiste liedjes van Aznavour door Johny Voners Lentehappening In het kader van de actie Lezen in je gemeente en van de Wereldboekendag presenteerden de dienst Nederlandse Cultuur, de dienst Nederlandstalige Jeugd en de Nederlandstalige bibliotheek van Koekelberg een leesvoorstelling van het boekje: De kleinzoon van de Kleine Prins. Dit verhaal werd in het kader van het Lentefeest, op zondag 22 april 2012, gelezen door Chris Lomme, actrice en begenadigd vertelster, in een speciaal daartoe ingerichte tent in het Elisabethpark. Het is immers ook hier dat de actie van het verhaal zich afspeelt. Accordeonist Roger Vincke zorgde voor de muzikale begeleiding. Chris Lomme las dit verhaal voor, zowel in het Nederlands als in het Frans. Telkens mochten de kinderen hun ouders begeleiden. Bedoeling tenslotte was om kinderen en jongeren ertoe aan te zetten om het originele boekje De kleine Prins te lezen en om hun fantasie zodanig te prikkelen dat ze zelf hun eigen verhaal zouden willen gaan schrijven of illustraties bij willen tekenen. Deze actie werd dan ook vervolgd met een teken- en verhalenwedstrijd georganiseerd door de Koekelbergse scholen en bibliotheken. Koekelberg Jaarverslag

89 Culturele uitstap naar Wallonië Met als gids de enige, echte Walloniëkenner Guido Fonteyn trokken 55 Koekelbergenaren op zaterdag 5 mei 2012 richting La Louvière (mijnsite Bois-du-Luc, de oude en nieuwe scheepsliften in Strépy-Thieu) en richting Mons (Le Grand-Hornu en het stadhuis) Feest van de Vlaamse Gemeenschap 2012 Op woensdag 11 juli 2012 om 11u00 werd naar aloude traditie het Feest van de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd in het unieke kader van de gemeenteraadzaal. Dit 25ste Feest stond in het teken van 100 jaar Louis Paul Boon, 200 jaar Hendrik Conscience en 500 jaar Gerard Mercator. Dit evenement werd gevolgd door een hapje en een drankje. Een 120-tal Koekelbergenaren waren aanwezig Feesten De dienst Feesten houdt zich bezig met de jaarlijkse organisatie van terugkerende evenementen zoals vaderlandslievende ceremonieën (herdenking van Koning Albert I, 1 november, ), het personeelsfeest, het Lentefeest (de animaties op zondag), het Feest van de Burgerzin en prijsuitreikingen. Andere festiviteiten worden bij gelegenheid georganiseerd (inhuldiging, tentoonstelling ) door de vzw Koekelberg Promotion. In 2012, werd het 130-jarig bestaan van het gemeentehuis gevierd Vaderlandslievende ceremonie van 11 november 2011 Deelname aan de Heilige Stoet die verschillende gemeenten doorkruist, waaronder Koekelberg. De stoet werd ter hoogte van de Jetselaan en de Landsroemlaan overgedragen aan de autoriteiten van de gemeente Jette. Na de bijeenkomst op het Henri Vanhuffelplein (neerlegging van bloemstukken in aanwezigheid van de politieharmonie) werd de leiding van de stoet door de Heer Burgemeester Ph. Pivin, in aanwezigheid van het Schepencollege, de Gemeenteraad en het OCMW, overgedragen aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek (ter hoogte van de Leopold II-laan). Deze ceremonie werd beëindigd met een kransneerlegging op het gemeentelijk kerkhof Feest van de Burgerzin in de zaal Cadol 15 november 2011 Deze zevende editie van het feest van de Burgerzin in Koekelberg, rond het thema de strijd tegen armoede en uitsluiting, gaf de Koekelbergenaren de kans om de filmvertoning van Les Virtuoses bij te wonen, gevolgd door een debat in aanwezigheid van de Heer François Mercenier, stichtend lid en adviseur van de vrijwilligerscoördinator van de vzw Accompagner en de Heer Patrick Dejace, directeur van de Federatie Restos du Cœur de Belgique. Deze avond was ook de gelegenheid om voor de 6 e keer de prijs van de Burgerzin uit te reiken. De Prijs van de Burgerzin 2011 ( 1000) werd toegekend aan de Amis de l Athenée Royal de Koekelberg, gevestigd in de Omer Lepreuxstraat 15, 1081 Koekelberg voor hun project Tous dissemblable. Drie andere beloningen werden uitgereikt : Koekelberg Jaarverslag

90 - De brandweer van Brussel ( 300) Helihavenlaan 11-15, 1000 Brussel - De Brandweer van Londerzeel ( 300) Mechelsestraat73, 1840 Londerzeel - Het Brandwondencentrum ( 300) Frans Landrainstraat 43, 1970 Wezembeek-Oppem Personeelsfeest Zaal Cadol 13 januari 2012 Rond het thema Road to Africa werd er een levendige Afrikaanse dans voor het publiek opgevoerd. Verwelkoming op het ritme van Afrikaanse percussie. En zoals gewoonlijk koud buffet en muzikale invulling door een DJ. Herdenking van Albert I Albertpark in Sint-Jans-Molenbeek 19 februari 2012 Eerbetoon namens Koekelberg: er werd een lijkenkrans geschonken in naam van de gemeente Lentefeest Elisabethpark 20,21,22 mei Vrijdag 20 mei, Lente-aperitief: Bij deze gelegenheid vierden we 10 jaar lenteweekend met een prachtig vuurwerk afgestoken door de maatschappij Omnistyle Het lente-aperitief werd opgevrolijkt door: o Jack Cooper (Mentalist) o Trio Pappi (Jazz) o Maîtres Chocolatiers Corné (sinds 1932), met Veronique Burgrave o Koor van Les Francofolies - Zaterdag 21 mei, Lente-avond: met de vedette Annie Cordy en als voorprogramma het gemeentelijk orkest : Koek Sound Band. Een volle zaal van 800 personen, onthaalde de meest Brusselse Barones met een stormachtig applaus. - Op zondag 22 mei verwelkomde het Lentefeest vele bezoekers die konden genieten van de volgende animaties: o Attalages Ridelle : een wandeling met de huifkar in het Elisabethpark o Feel-ippo cocktail o Schminkstand Make p for Ever o Champagne Henri o De Fanfare Poulet en Stock o Eenwieler o Bogrim (toverkunst) o Boeken als poseerpanelen (met gat ter hoogte van het hoofd) o Sketch: Mosaïc o Sablioscope o Têtes de moines o Chapeliers musettes o Ijsjes: Ali Ijsco o Suikerspin - De Gemeentediensten hielden verschillende stands open: o Het Chocolade-atelier van Veronique Burgrave o De ludotheek (reuzenspelen) o De Openbare werken met het Wijkcontract Koekelberg Jaarverslag

91 o o o o Kinderstand: Dreamcatcher door de dienst Franstalige jeugd Stand van de Franstalige en Nederlandstalige bibliotheek (Chris Lomme vertelt Le petit Prince in het Frans en Nederlands Informatiestand met ballonnen door de onthaaldienst van het Gemeentehuis Schminkstand - Aanwezigheid van de volgende verenigingen: o Artisanat rencontre, Vivre à Koekelberg, Percepolis, Action sport (Springkasteel, trampoline, sumo, Kindersportdorp) o UCIK-stand met drankverkoop (het bier 1081 la Conviviale van Koekelberg) - De AKA animeerde de artiestentent: met muzikanten, zangers, schilders, kunstenaars. - Het lentefeest werd afgesloten door het Festival de l Humour met de vedetten Laurent Chandemerle en Yann Lambiel, georganiseerd in samenwerking met de dienst Franstalige Cultuur en Koek s Théâtre Feest van het 130-jarig bestaan van het Gemeentehuis 22 juni 2012 Op 2 juli 1882 werd de inhuldiging van de eerste steenlegging van het Gemeentehuis gevierd. 130 jaar later was er veel volk aanwezig op de herdenking van dit evenement. Bij deze gelegenheid werd de nieuwe verlichting van de gevel van het gemeentehuis ingehuldigd en werden er verschillende activiteiten georganiseerd: o Gegidste rondleidingen van het Gemeentehuis onder de vorm van een toneelstuk door de Belgische Professionele Improvisatie-Liga en het Magi Land Théâtre ; o Volksbal; o Concert van de Koek Sound Band ; o Degustatiestand (wafels, champagne, cocktail, frietjes, karikollen ) o o Degustatie en verkoop van het welbefaamde amberbier 1081 Koekelberg la Conviviale Een voordracht uit Koekelberg au fil du temps au fil des rues. door Didier Sutter 6.13 Europa & Verzusteringen Europa Informatie aan de autoriteiten en bewoners over de dagelijkse problemen als onderdaan van een land van de Europese Unie. Actieve deelname aan de activiteiten ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Verzusteringscomité en de vzw Promotie van Koekelberg, om het Europees burgerschap aan te moedigen. Op 10 en 11 september 2011 : medewerking aan het 4 e Mosselfestival, met als nieuwe benaming MUSSELS IN BRUSSELS, met de deelneming van Lange Jojo en van Coco Van Babbelgem. Diverse musicale attracties en activiteiten voor de kinderen hebben de restaurant-tent en het dorp geanimeerd. Op 20 februari 2012 : organisatie van een uitstap voor de inwoners van Koekelberg naar de Rosenmontag in het kader van het karnaval te Kelmis/La Calamine. Op 13 mei 2012 : organisatie van een uitstap voor de inwoners van Koekelberg naar de Kattenstoet te Ieper. Koekelberg Jaarverslag

92 De afdeling Europa beschikt daarvoor over een budget van Het departement Europa richt regelmatig brieven van sympathie aan de onderdanen van een land van de Europese Unie ter gelegenheid van de nationale feestdag van hun land van oorsprong. In dezelfde geestesgesteldheid van Europese hoffelijkheid wordt op de nationale feestdag van een land van de Europese Unie de vlag van dit land gehesen op het ere(gras)perk Verzusteringen Om haar projecten uit te werken, in nauwe samenwerking met de vzw Promotie van Koekelberg, beschikt het Officieel Verzusteringscomité over een budget van In de loop van de betrokken periode, heeft het Departement Verzusteringen de volgende activiteiten ingericht : Op 10 en 11 september 2011 : 4e Mosselfestival, nu MUSSELS IN BRUSSELS, met de aanwezigheid van Lange Jojo en Coco Van Babbelgem. Diverse musicale attracties en activiteiten voor de kinderen hebben de restaurant-tent en het dorp geanimeerd. Dit evenement, dat plaatsvond in het Elisabethpark, bestond uit drie hoofdactiviteiten : - het apero-dorp (met standen en animaties). - de restaurant-tent van het festival MUSSELS IN BRUSSELS. - de kinderruimte. Jaar na jaar word het mosselfestival MUSSELS IN BRUSELS een groter succes : meer dan kg mosselen werden verkocht gedurende dit weekend. Van 29 oktober tot 04 november 2011 : ontdekkingsuitstap naar Hyères les Palmiers (zusterstad in de Var streek, Frankrijk) met een groep van 15 jongeren uit Koekelberg, begeleid door 3 monitoren. Thema van de reis : inleiding tot watersporten en ontdekking van de eilanden Porquerolles en Port Cros. Deze activiteit werd ingericht in samenwerking met de dienst Franstalige jeugd. Van 1 tot 8 mei 2012 : ontdekkingsuitstap naar Sanlùcar de Barrameda (zusterstad in Andaloesië, Spanje) met een groep van 70 Koekelbergenaren. Bij deze gelegenheid : bezoek aan historische et spektaculaire bezienswaardigheden in en rondom de streek van Sanlùcar de Barrameda Gelijke kansen Zelfbescherming Vrouwen Doelstellingen van het project Vrouwen van 55+ zijn bijzonder gevoelig wat betreft (on)veiligheid, hoewel ze statistisch gezien minder vaak het slachtoffer zijn van geweld. Ongetwijfeld omdat ze, zonder zich hiervan bewust te zijn, effectieve preventiestrategieën ontwikkeld hebben. Toch drijft dit gevoel van onveiligheid hen ertoe om vaker binnen te blijven en zich, vooral s avonds, niet meer in het openbaar te vertonen, wat uitmondt in een beperkte deelname aan het culturele en sociale leven in hun buurt. Dit kan leiden tot isolatie. Ook ontstaat er een vicieuze cirkel: hoe minder oudere vrouwen in publieke ruimtes, hoe vijandiger deze ruimte op hen overkomt Verloop van het project Garance vzw biedt een cursus zelfverdediging voor vrouwen 55+ aan in 8 sessies. Informatie, oefeningen, spelletjes, debatten en rollenspelen laten hen toe hun ervaringen uit te wisselen maar ook hun tips & tricks om zich meer op hun gemak te voelen. De workshop behandelt meer dan Koekelberg Jaarverslag

93 alleen maar de klassieke handtasdiefstal, maar gaat ook in op interfamiliaal geweld of afpersing. Dit is belangrijk omdat mensen die vaak thuis zijn ook makkelijker het slachtoffer zijn van partner- en of intrafamiliaal geweld. Er wordt een brief opgesteld in het Frans en het Nederlands waarin de vrouwen uitgenodigd worden op een infosessie op 27 februari Er dagen meer dan 50 vrouwen op: 33 vrouwen schrijven zich in (13 kunnen deelnemen aan de cursus). 5 februari 2012: de eerste cursus vindt plaats. De activiteit wordt 1 keer per week doorgaan in zaal KASA te Koekelberg. De sessie is zeer goed verlopen en de vrouwen zijn heel enthousiast. De activiteit wordt op 21 mei met groot succes afgesloten Beschrijving van de resultaten van het project De vrouwen hebben veel bijgeleerd, in de eerste plaats zijn ze zeer solidair geworden met elkaar en ondernemen ze nu samen activiteiten buiten de cursus om. Ze gaan vaker weg dan vroeger. Ze zijn assertiever en mondiger geworden, maar om over resultaten van lange termijn te spreken (transformaties gebeuren nooit in één dag), is er tijd nodig. De cursus moet nog inwerken op de vrouwen. Het was enorm belangrijk om tijdens de lessen hun ritme te respecteren en aan hun noden te beantwoorden. De vooropgestelde doelen zijn duidelijk behaald: de vrouwen komen méér buiten! Ook stimuleert niet alleen de cursus maar ook het contact van de groep zélf de vrouwen om uit te gaan Bijkomende troeven De bijkomende troef met betrekking tot de toegankelijkheid hebben wij bereikt door als locatie een centraal gelegen zaal op het gelijkvloers uit te kiezen in hartje Koekelberg. Zo konden in principe alle vrouwen uit de nabije omgeving die gezien hun leeftijd misschien al moeilijker te been zijn toch deelnemen. De bijkomende troef met betrekking tot gender is dat wij vrouwen uit hun isolement halen. Zo gaan ook zij, net als mannen, actief deelnemen aan het openbaar leven en nog meer hun stem laten gelden. Uit de cijfers van partnergeweld (7 vrouwen sterven per dag in Europa aan de gevolgen van partner- en of intrafamiliaal geweld) blijkt dat vooral vrouwen het slachtoffer zijn, en met deze actie van Zelfverdediging voor Vrouwen proberen wij hen weerbaarder te maken en te stimuleren hulp te zoeken in geval van nood Powerchair Football (rolstoelvoetbal) Koekelberg heeft haar eigen rolstoelvoetbalclub: Les As de Koekelberg. Wij zouden hen graag laten spelen tegen andere rolstoelvoetbalclubs op 19 november De deelnemende clubs werden Grez Doiceau en Charleroi Doelstellingen van het project De vooropgestelde doelstellingen waren ten eerste de kinderen van Les As de Koekelberg in contact brengen met andere rolstoelvoetbalclubs in België. Dit is zeer goed gelukt. Ten tweede hebben de jongeren van de Preventiedienst de dag van het tornooi kennis gemaakt met kinderen die ondanks hun fysieke handicap zich weten te integreren in de maatschappij. Op die manier willen we ook valide mensen in een moeilijke situatie stimuleren om deel te nemen aan socio-culturele activiteiten. Koekelberg Jaarverslag

94 Ook wilden we het thema van sport bij mindervalide jongeren in de schijnwerpers plaatsen en het grote publiek laten kennismaken met deze vorm van voetbal Betrokken partijen - Cens Academy betaalt de animatrice die één zaterdag op twee van 16u-18u traint met Les As de Koekelberg. Het doel van deze vzw is de toegang tot sport en culturele activiteiten te vergemakkelijken voor mensen met een handicap (autisme, blinden of slechtzienden, rolstoelpatiënten, ) temidden van kinderen die géén handicap hebben. Doestellingen zijn: zorgzaamheid, tolerantie en vriendschap. - De Sportdienst zorgt voor de organisatie: zaalbeheer, catering, de medailles en de T-shirts. - De heer Francisco Sola Caballero is de verantwoordelijke voor Les As de Koekelberg - De Preventiedienst in Koekelberg voorziet het bezoek van jongeren die in contact staan met de preventiedienst om hen te laten kennismaken met andere kinderen in een moeilijke situatie die, ondanks hun beperking, erin slagen deze te overstijgen en een gelukkig en zinvol leven te leiden. De doelstelling is sociale integratie. - Een subsidie werd door het Brussel Hoofdstedelijk Gewest toegekend - Dienst Tewerkstelling zorgt voor de financiële afhandeling - Nathalie Cools maakt een muzikaal en wervelend clipje, dit komt op de site van Koekelberg en op youtube en wordt verspreid onder de deelnemers Bijkomende troeven Wij bereiken bij dit evenement de bijkomende troef met betrekking rond toegankelijkheid door mensen met een handicap op een speelse manier een activiteit te laten uitoefenen waar het publiek heel vertrouwd mee is: voetbal! We slaan als het ware een brug tussen valide en andersvalide mensen en creëren de mogelijkheid dat ook rolstoelpatiënten deelnemen aan sport- en spelactiviteiten Relooking Ter gelegenheid van de jobbeurs op 24 november 2011 werd er een stand relooking voorgesteld. Drie vrouwelijke relookers gaven advies en schminkten en kapten de bezoekers. De doelstellingen zijn: Meer zelfvertrouwen geven Het vergroten van de kans om een job te vinden Aantrekkingsfactor verhogen In de meeste gevallen is het dragen van kledij overeenkomstig de cultuur of het imago van de onderneming vereist. Veel kandidaten verwaarlozen echter dit aspect in hun stappen naar het vinden van werk. Deze stand, die een groot succes was, wekte vooral interesse bij vrouwen. De relooking kan hen een voordeel geven daar waar ze vaak het slachtoffer zijn van discriminatie. Het is echter belangrijk ook mannen bewust te maken van het feit dat uiterlijk niet alleen een vrouwenzaak is. Koekelberg Jaarverslag

95 6.15 Sociaal trefpunt Sociale Zekerheid Voor gehandicapte personen van 21 tot 65 jaar worden de aanvragen van uitkeringen onmiddellijk en online door het systeem Communit-e ingediend (Informatica aansluiting tussen de gemeentes en SPF Sociale Zekerheid) : De inkomensvervangende tegemoetkomingen De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. De integratietegemoetkoming Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan een gehandicapte die door zijn beperkte mobiliteit bijkomende kosten heeft om te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Deze persoon moet moeilijkheden ondervinden om zich te verplaatsen, te eten en eten te maken, zich te wassen en aan te kleden, zijn woonst te onderhouden en huishoudelijke taken te verrichten, gevaar in te schatten en te vermijden, te praten en contact te onderhouden met andere personen. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon met een handicap van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft. Opgelet! Vooraleer de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aan te vragen moet de aanvrager eerst van een rustpensioen of een overlevingspensioen genieten en/of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) aangevraagd hebben. Sedert 2006 worden de aanvragen van uitkeringen voor gehandicapte personen onmiddellijk online door het systeem Communit-e ingediend (informatica aansluiting tussen de gemeenten en SPF Sociale Zekerheid). De gemeente Koekelberg telde in 2010 de volgende aanvragen : inkomensvervangende tegemoetkomingen en /of integratietegemoetkomingen - 90 aanvragen voor hulp aan bejaarden De gemeente Koekelberg telde vanaf september 2011 tot en met augustus 2012, de volgende aanvragen : inkomensvervangende tegemoetkomingen en /of integratietegemoetkomingen aanvragen voor hulp aan bejaarden Toelagen aan sociale werken In 2011 werd een toelage van 1.460,00 aan diverse werken met sociaal karakter verleend. Aan deze die zich bezighouden met het bestrijden van ziekten werd een bedrag van 600,00 verleend. Koekelberg Jaarverslag

96 Toelage aan organisaties voor internationale samenwerking Gedurende het jaar 2011 werd 1.900,00 gestort aan 5 verschillende verenigingen die zich verzetten tegen de armoede in de wereld, in het kader van het solidariteitsprincipe Noord Zuid Senioren Op 30 augustus en 6 september 2012 hebben onze senioren deelgenomen aan 2 uitstappen naar Doornik. 259 personen waren aanwezig op dit reeds traditioneel rendez-vous Oxfam ontbijt Dankzij de vzw Promotie van Koekelberg kon op zondag 20 november 2011 het «Oxfam ontbijt» doorgaan. In een zeer gezellige sfeer werd een goedkoop ontbijt aangeboden met bioproducten uit de eerlijke handel, waarbij vooral de waarden gezelligheid, solidariteit, kwaliteit en buurmanschap van belang waren. Deze derde editie kende een matig succes met 82 aanwezigen. Dit is een daling van 28 % ten opzichte van de editie Gemeentelijke Kinderdagverblijven Het Gemeentelijk kinderdagverblijf Bonhommet Het gemeentelijk Franstalig kinderdagverblijf Bonhommet, gelegen in de Schmitzstraat 13, is operationeel sinds 1 april Het is erkend voor 42 bedden. De kinderen worden volgens hun leeftijd ingedeeld in 4 homogene groepen : De baby s : 12 bedden De middelkleintjes : 8 bedden De middelgroten : 8 bedden De groten : 14 bedden Koekelberg Jaarverslag

97 Personeel van het kinderdagverblijf Dokter kinderarts (inentingen) 1 1 Gegradueerde sociaalverpleegkundige 1 1 Sociaal assistente 1 1 Kinderverzorgsters voltijds 7 7 Kokkin 1 1 Poetsvrouw voltijds 1 1 Totaal Activiteiten in het kinderdagverblijf Initiatie van de kinderen in muzikale vertelling door Véronique van de VZW La Galette". Onze samenwerking met de bibliothecaresse van "La ruche aux livres" biedt de kinderen de mogelijkheid om de magie van de verhaaltjes verder te leren kennen. Onze medewerking met de bibliothecaris van La Ruche aux livres laat de kinderen toe de magische verhalen te kennen. De kinderen genieten van een activiteit over-de-generaties-heen: «Le Racont âge», in samenwerking met «La Ruche aux livres», «Kid s Motel» en het «Home Jourdan». De kinderen gaan naar het tehuis en Joëlle Berteau leest voor over een vooraf bepaald thema, waarna de kinderen, onder het alziend oog van en samen met de ouderen, spelen met materiaal dat hen deed denken aan dit thema. In augustus werd aan de ouderen een vieruurtje aangeboden in het kinderdagverblijf om hen te danken voor hun deelname aan «Le Racont âge». Een muzikaal atelier werd opgericht bij de kinderen van de afdeling peuters. De kinderen krijgen wekelijks psychomotorische lessen van Brigitte De Bosscher (Sociale assistente van het kinderdagverblijf) en Christine Debloem (kinderverzorgster van de afdeling). Deze activiteit vindt plaats in de lokalen van de school Swartenbroeks. Activiteiten tot Kunst in het kinderdagverblijf onder verschillende vormen culinaire, muzikale en artistieke kunst. Zoals elk jaar kreeg het personeel van het kinderdagverblijf vormingen rond verschillende thema s die gerelateerd zijn aan kinderopvang. Dit zorgt voor een voortdurende dialoog en reflectie over het welzijn van onze kinderen. Koekelberg Jaarverslag

98 Een pedagogische dag is georganiseerd met het thema Preventie van Lumbalgies (rugpijn) voor het personeel van de afdeling vroegste kinderjaren van het kind Evolutie van de bezettingsgraad van het kinderdagverblijf Voor het jaar 2007/2008: aanwezigheidsdagen (bezettingsgraad: 82,57 %) Voor het jaar 2008/2009: aanwezigheidsdagen (bezettingsgraad: 82,65 %) Voor het jaar 2009/2010: aanwezigheidsdagen (bezettingsgraad: 81,56 %) Voor het jaar 2010/2011: aanwezigheidsdagen (bezettingsgraad: 80,33 %) Voor het jaar 2011/2012: aanwezigheidsdagen (bezettingsgraad: 80,12 %) Driemaandelijkse bezettingsgraad Het kinderdagverblijf Bonhommet blijft op de bezettingsgraad van 80 % vereist door het ONE. De aanwezigheden in het 3 e trimester liggen lager omdat veel ouders dan hun jaarlijks verlof hebben. Daarom houdt het ONE geen rekening met de bezettingsgraad in dit trimester. Koekelberg Jaarverslag

3 DIRECTIE I : BURGERZAKEN 39

3 DIRECTIE I : BURGERZAKEN 39 Inhoudstafel 3 DIRECTIE I : BURGERZAKEN 39 3.1 Bevolking 39 3.1.1 Bevolkingscijfers 39 3.1.2 Structuur van de bevolking 40 3.1.3 Opdrachten van de dienst Bevolking 40 3.2 Burgerlijke stand 44 3.3 Dienst

Nadere informatie

11. BIJLAGEN Bijlage 1 : Leeftijdspiramide Bijlage 2 : Secties van de Gemeenteraad op

11. BIJLAGEN Bijlage 1 : Leeftijdspiramide Bijlage 2 : Secties van de Gemeenteraad op 11. BIJLAGEN 201 11.1. Bijlage 1 : Leeftijdspiramide 2013 201 11.2. Bijlage 2 : Secties van de Gemeenteraad op 30.09.2014 202 11.3. Bijlage 3 : Structuur van de diensten van het gemeentebestuur 204 Jaarverslag

Nadere informatie

Dames, Heren, Koekelberg, 23 november 2011. Op Last: Het College, (get.) Luc VANDEPLAS Gemeentesecretaris. (get.) Philippe PIVIN Burgemeester

Dames, Heren, Koekelberg, 23 november 2011. Op Last: Het College, (get.) Luc VANDEPLAS Gemeentesecretaris. (get.) Philippe PIVIN Burgemeester Dames, Heren, In uitvoering van artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet, hebben we de eer U verslag uit te brengen over het beheer en de toestand van de gemeentezaken gedurende de jaren 2010 en 2011. Koekelberg,

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

1 GEMEENTEMANDATARISSEN... 6 2 ALGEMENE ZAKEN... 9

1 GEMEENTEMANDATARISSEN... 6 2 ALGEMENE ZAKEN... 9 1 GEMEENTEMANDATARISSEN... 6 1.1 DE GEMEENTERAAD... 6 1.1.1 Samenstelling... 6 1.2 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER & SCHEPENEN... 7 1.2.1 Samenstelling en bevoegdheden... 7 2 ALGEMENE ZAKEN... 9 2.1 GEMEENTEPERSONEEL...

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Dames, Heren, Koekelberg, 19 december 2007. Op Last: Het College, (get.) L. VANDEPLAS Gemeentesecretaris. (get.) Ph. PIVIN Burgemeester

Dames, Heren, Koekelberg, 19 december 2007. Op Last: Het College, (get.) L. VANDEPLAS Gemeentesecretaris. (get.) Ph. PIVIN Burgemeester Dames, Heren, In uitvoering van artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet hebben we de eer U verslag uit te brengen over het beheer en de toestand van de gemeentezaken gedurende de jaren 2006 en 2007. Koekelberg,

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE KOEKELBERG Srs St - Règlement-redevances délibé modif Nl Diensten Ontv. Gew.(2) UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 19 maart 2009 19.03.2009/A/003 UITTREKSEL Aanwezig : HH. Pivin,

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Dames, Heren, Koekelberg, 30 november 2006. Op Last: Het College, (get.) L. VANDEPLAS Gemeentesecretaris. (get.) Ph. PIVIN Burgemeester

Dames, Heren, Koekelberg, 30 november 2006. Op Last: Het College, (get.) L. VANDEPLAS Gemeentesecretaris. (get.) Ph. PIVIN Burgemeester Dames, Heren, In uitvoering van artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet, hebben we de eer U verslag uit te brengen over het beheer en de toestand van de gemeentezaken gedurende de jaren 2005 en 2006. Koekelberg,

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE KOEKELBERG Aanwezig Verontschuldigd Philippe Pivin, Burgemeester-Voorzitter ; Jean-Pierre Cornelissen,

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD

GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD Gelet op artikel 170 4 van de Grondwet; Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Nadere informatie

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart.

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart. Brussel, 14 juni 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Alg. Dir. Instellingen en Bevolking Dienst Vreemdelingenzaken Uw kenmerk: Ons kenmerk : III21/724.68/3835/07 Contactpersoon : Ghislain

Nadere informatie

9. INTERCOMMUNALE VERENIGINGEN, ANDERE VENNOOTSCHAPPEN OF VERENIGINGEN 183

9. INTERCOMMUNALE VERENIGINGEN, ANDERE VENNOOTSCHAPPEN OF VERENIGINGEN 183 INHOUDSTAFEL 9. INTERCOMMUNALE VERENIGINGEN, ANDERE VENNOOTSCHAPPEN OF VERENIGINGEN 183 9.1 Belfius 183 9.2 Ethias 183 9.3 Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten vzw 184 9.4 Vereniging van de Stad

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met het oog op verkorten termijnen voor de invoering van bijwerkingen in het Rijksregister door de gemeenten Comité van de gebruikers van het Rijksregister 15 september

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Burgerzaken : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken punt

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5.

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN DE BEMIDDELING Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Hoofdstuk II. De gemeentelijke administratieve geldboete Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeentebestuur Schoten

Gemeentebestuur Schoten Vergadering GEMEENTERAAD - Besluit Datum 15 december 2016 Dienst Integrale Veiligheid Auteur Tom Bresseleers Uniek nummer 201603979 Titel Algemeen Politiereglement Schoten TOELICHTING/VERSLAG VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten.

Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten. Taksreglement betreffende het afgeven van bestuurlijke documenten. De gemeenteraad, in openbare vergadering van 26/06/2017, heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS

GEMEENTE SINT-GILLIS GEMEENTE SINT-GILLIS RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN HERNIEUWING-. DE GEMEENTERAAD Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Gemeente Anderlecht Reglement voor het toekennen van subsidie(s) in de kader van het project G4 van het duurzame wijkcontract Passer

Gemeente Anderlecht Reglement voor het toekennen van subsidie(s) in de kader van het project G4 van het duurzame wijkcontract Passer Gemeente Anderlecht Reglement voor het toekennen van subsidie(s) in de kader van het project G4 van het duurzame wijkcontract Passer Gelet op art. 119 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 14

Nadere informatie

Wetboek van de Belgische nationaliteit

Wetboek van de Belgische nationaliteit Wetboek van de Belgische nationaliteit Martine Verbeek 1 Wetgeving van toepassing 04/12/2012 (BS 14/12/2012) : Wijziging WBN. Toepassing vanaf 01/01/2013 14/01/2013 (BS 21/01/2013) : KB uitvoering. 17/01/2013

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/098 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

Dienstorder Nr 6479. in het bezit zijn van één van de titels voorzien bij artikel 12 van de bijzondere bepalingen betreffende

Dienstorder Nr 6479. in het bezit zijn van één van de titels voorzien bij artikel 12 van de bijzondere bepalingen betreffende Stad Brussel Departement Personeel Dienstorder Nr 6479 Ville de Bruxelles Département Personnel De Stad Brussel zoekt een directeur van de Directie Ontwikkeling en Organisatie Het College heeft, in zitting

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

1. GEMEENTEMANDATARISSEN 3

1. GEMEENTEMANDATARISSEN 3 INHOUDSTAFEL 1. GEMEENTEMANDATARISSEN 3 1.1. De Gemeenteraad 3 1.1.1. Samenstelling 3 1.2. Het College van Burgemeester en Schepenen 4 1.2.1. Samenstelling & bevoegdheden 4 Jaarverslag 1 Gemeentemandatarissen

Nadere informatie

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten 99/98 01/02 Voorwaarden en criterie voor de mededeling door het RIZIV van sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot zorgverstrekkers RIZIV RIZIV, aanvragers buiten het netwerk 00/01 01/02

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GASwet. #VVSGhandhaven 26 mei Mechelen

Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GASwet. #VVSGhandhaven 26 mei Mechelen Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GASwet #VVSGhandhaven - Mechelen 1. Wat is GAS? Bestuurlijke handhaving Gemeente kan een gemeentelijke administratieve sanctie opleggen

Nadere informatie

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 15 MEI 2007. - Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. Bron : BINNENLANDSE

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP

GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP GEMEENTE ELSENE Elsene, 20 mei 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Mevrouwen, Mijne Heren, Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Dames, Heren, Koekelberg, 02 december Op Last: Het College, (get.) L. VANDEPLAS Gemeentesecretaris. (get.) Ph. PIVIN Burgemeester

Dames, Heren, Koekelberg, 02 december Op Last: Het College, (get.) L. VANDEPLAS Gemeentesecretaris. (get.) Ph. PIVIN Burgemeester Dames, Heren, In uitvoering van artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet hebben we de eer U verslag uit te brengen over het beheer en de toestand van de gemeentezaken gedurende de jaren 2009 en 2010. Koekelberg,

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2011 van 21 september 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de mededeling te krijgen van bepaalde

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/104 BERAADSLAGING NR 09/057 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN HET VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van 26.11.2015 Aanwezig Burgemeester-voorzitter Ph. De Coninck Schepenen A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis Raadsleden

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA: zie bijlage. Bekwaamheidsproeven vinden plaats op 4 mei 2015 om 17.30 uur en op 19 mei 2015 om 9.00 uur.

EXAMENPROGRAMMA: zie bijlage. Bekwaamheidsproeven vinden plaats op 4 mei 2015 om 17.30 uur en op 19 mei 2015 om 9.00 uur. GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BURGERZAKEN (C1-C2-C3) 19/38: op dinsdag, donderdagnamiddag en vrijdag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente.

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente. A m bassade van België te Be ijing 6 San Li Tun Road 100600 Beijing Tel.: (86-10) 6532 1736 Fax.: (86-10) 6532 5097 E-mail: beijing@diplobel.fed.be Website: http://belgium.diplomatie.be/beijing Infofiche

Nadere informatie

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties 21 oktober 2014 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 1 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 2 Operationeel

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie