Team Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) Versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Team Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) Versie 1.0"

Transcriptie

1 Uitgangspunten Gemeentelijke Regionale Infrastructuur Drechtsteden (GRID) Architectuurprincipes technische architectuur en strategische technologie keuzes Team Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) In opdracht van Ferdi van Engelen Status Definitief Versie 1.0 Redactie DTA - Ton Voogt Datum

2 Documenthistorie Versiebeheer Versie Datum Auteur Samenvatting van de wijzigingen Ton Voogt Initiële versie Ton Voogt Aanpassingen a.d.h.v. reviews Ton Voogt Aanpassingen a.d.h.v. reviews Ton Voogt Aanpassingen a.d.h.v. reviews John van Eck, Ton Voogt Aanpassingen a.d.h.v. reviews Goedkeuring De hieronder genoemde personen hebben kennis genomen van de inhoud van het document en deze goedgekeurd: Versie Datum Naam Functie Status Ferdi van Engelen Hoofd ICT goedgekeurd PMO programma IP & A Drechtsteden vastgesteld Distributie Dit document is aan de onderstaande personen aangeboden: Versie Datum Naam Kennedy Latupeirissa, Ferdi van Engelen, Paul Zweers, John van Eck Kennedy Latupeirissa, Ferdi van Engelen, Paul Zweers, John van Eck Kennedy Latupeirissa, Ferdi van Engelen, Paul Zweers, John van Eck Kennedy Latupeirissa, Ferdi van Engelen, Paul Zweers, John van Eck Leden PMO programma IP & A Drechtsteden 2

3 Inhoudsopgave 1 ACHTERGROND PROJECT ARCHITECTUURPRINCIPES (AP-1) DE UNIFORME INFRASTRUCTUUR (AP-2) DE PERSOONSONGEBONDEN WERKPLEK (AP-3) DE TAAKGERICHTE WERKPLEK (AP-4) DE VEILIGE INFRASTRUCTUUR (AP-5) ÉÉNMALIG AANMELDEN (AP-6) DE GECENTRALISEERDE INFRASTRUCTUUR (AP-7) DE RECHTMATIGE INFRASTRUCTUUR (AP-8) EFFICIËNT BEHEER (AP-9) DE GESTANDAARDISEERDE INFRASTRUCTUUR (AP-10) DE FLEXIBELE INFRASTRUCTUUR STRATEGISCHE KEUZES KANTOORAUTOMATISERING Servers Server Based Computing Clients Printers Applicaties VIRTUALISATIE SERVICES Directory Services Mail Services Database Services BACK OFFICE TELEFONIE METHODEN Project Management Beheer...12 BIJLAGE 1: REFERENTIE MATERIAAL...13 BIJLAGE 2: AFKORTINGEN

4 1 Achtergrond project De ontwikkelingen in de Drechtsteden regio gaan ontzettend snel, zowel qua dienstverlening naar de burger als qua ondersteunende ICT dienstverlening aan de deelnemende gemeenten. De regionalisering (schaalvergroting) van de diensten die aan de burger worden aangeboden en de grote toename van diensten die elektronisch aangeboden worden via het e-loket dwingen de ICT afdelingen van de gemeenten tot een nauwe samenwerking, waarbij diensten zoveel mogelijk uniform en gestandaardiseerd worden aangeboden. Diensten worden immers niet meer alleen voor de betreffende gemeente aangeboden, maar voor de gehele regio. Bovendien zijn er ook op andere gebieden regionale ontwikkelingen. Denk hierbij aan o.a. Integrale Vergunningverlening en Handhaving, de zorgloketten voor de Intergemeentelijk Sociale Dienst, gegevensuitwisseling tussen Sociale Dienst en CWI, informatievoorziening voor Belastingen binnen de Drechtsteden, Regionaal Bureau Leerplicht, Klant Contact Centrum (KCC), één Drechtstedelijk E-Loket, één Drechtstedelijk mid-office en Breedband Drechtsteden. Veel van deze ontwikkelingen zijn wettelijke verplicht. Na de formele vorming van de verschillende gemeenten tot één Drechtsteden regio, staan de Drechtsteden gemeenten voor de uitdaging alle businessprocessen op ICT gebied te integreren tot één uniforme ICT infrastructuur welke éénduidig beheerd wordt. Een op de klant gerichte werkwijze, steunend op een optimale informatievoorziening, is nodig om deze doelen te realiseren. De visie die de gemeente Dordrecht heeft t.o.v. de regionale Drechtsteden ICT architectuur, is o.a. verwoord in het document Technisch Beleidsplan ICT (TBP). De gevolgen van deze visie voor ICT zijn de volgende functionele behoeften: Softwareaanpassingen ter ondersteuning van monobranding. Adequate informatie-uitwisseling, bij voorkeur door middel van web-services; Consolideren van verantwoordingsinformatie op basis van vooraf afgesproken uniform formaat; Hoge eisen aan beveiliging en privacy bij informatie-uitwisseling; Bij het inrichten van werkplekken en informatiesystemen rekening houden met ergonomie (schermlayout, kleurgebruik, taalkeuzen, randapparatuur, etc.) en met de fysieke mogelijkheden van gebruikers; Lokatie-onafhankelijke systeeminrichting (werkplekken); Mogelijkheid voor telewerken; Nieuwe telefonie; Optimalisering van het management informatiesysteem; Beveiliging, zoals authenticatie en autorisatie van gebruikers, en bescherming tegen virussen en andere schadelijke invloeden. wordt functiegericht aangeboden; wordt (zoveel mogelijk) werkplekonafhankelijk aangeboden; Daarboven is het een kwaliteitseis dat de infrastructuur door het hele netwerk rechtmatigheid en het gebruik van gecertificeerde producten afdwingt. De certificatie vindt plaats tegen het beleid van Drechtsteden ICT, de Drechtsteden Security Officer en onderhoudseisen. De afdeling Dordrecht ICT Beleid heeft de vertaalslag van de bovenstaande visie naar architectuurprincipes (concepten) voor de Drechtsteden infrastructuur gemaakt. Dit document beschrijft de architectuurprincipes van de nieuwe Drechtsteden infrastructuur en is daarmee leidend voor alle infrastructuurprojecten en activiteiten. De nieuwe Drechtsteden infrastructuur heeft de naam Gemeentelijk Regionale Infrastructuur Drechtsteden (GRID) gekregen. 4

5 2 Architectuurprincipes In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen van beleid (principes) beschreven, die als fundament voor de Drechtsteden Architectuur gelden. Na acceptatie en goedkeuring van deze principes door de Algemene Directie Dordrecht (Netwerk Directie Drechtsteden) worden deze principes binnen de regio geborgd. De architectuurprincipes (AP) die ontwikkeld zijn, vloeien voort uit de visie die de afdeling ICT heeft voor de Drechtsteden infrastructuur, namelijk: De Drechtsteden infrastructuur wordt voor de hele regio (en daarmee voor alle gebruikers binnen de regio) uniform ingericht, waarbij ICT diensten centraal worden aangeboden. Gebruikers worden werkplekonafhankelijk en taakgericht voorzien van de benodigde functionaliteit, waarbij wet- en regelgeving de hoogste prioriteit hebben. De gewenste Drechtsteden infrastructuur moet voldoen aan de onderstaande architectuurprincipes (AP): Principe AP-1 AP-2 AP-3 AP-4 AP-5 AP-6 AP-7 AP-8 AP-9 AP-10 De uniforme infrastructuur De persoonsongebonden werkplek De taakgerichte werkplek De veilige infrastructuur Éénmalig aanmelden De gecentraliseerde infrastructuur De rechtmatige infrastructuur Efficiënt beheer De gestandaardiseerde infrastructuur De flexibele infrastructuur De bovenstaande architectuurprincipes zijn hieronder beschreven: 2.1 (AP-1) De uniforme infrastructuur De infrastructuur van de Drechtsteden gemeenten is uniform en voorbereid op de toekomst ingericht. De implementatie van een uniforme infrastructuur zorgt ervoor, dat op de werkplek geen onderscheid meer te maken is naar gemeente. Dit principe dwingt af, dat iedere werkplek binnen de Drechtsteden gebaseerd is op dezelfde principes, onderhavig is aan hetzelfde beveiligingsniveau en op dezelfde manier beheerd wordt. Vanaf iedere werkplek kan men beschikken over de noodzakelijke en gewenste functionaliteit; Bestaande exotische omgevingen worden gesaneerd of naar de Drechtsteden infrastructuur gemigreerd. 2.2 (AP-2) De persoonsongebonden werkplek Vanuit de Drechtsteden visie wordt de behoefte aan flexwerken steeds groter. Niet alleen zullen gebruikers steeds meer op verschillende fysieke locaties gaan werken, ook zullen zij vaker binnen de afdeling met flexwerkplekken te maken krijgen. Het principe van de persoonsongebonden werkplek stelt, dat een werkplek niet meer van een bepaalde gebruiker is, maar dat iedere gebruiker in staat is met een willekeurige werkplek van de Drechtsteden infrastructuur te werken. 5

6 Met dit principe zijn gebruikers in staat op iedere willekeurige werkplek van iedere Drechtsteden vestiging in te loggen. De gebruiker heeft dan de beschikking over en toegang tot alle applicaties en informatie waar hij conform zijn gebruikersprofiel (rol) recht op heeft. Een werkplek moet voor iedere gebruiker binnen een acceptabele tijd arbeidsgereed zijn; Door gebruikers benodigde functionaliteit moet snel en Drechtsteden breed ingezet kunnen worden; Iedere benodigde applicatie wordt vanaf iedere werkplek aangeboden; applicaties mogen dus niet werkplekafhankelijk zijn; Hardware (randapparatuur) mag niet werkplekafhankelijk zijn. 2.3 (AP-3) De taakgerichte werkplek Gebruikers beschikken over een taakgerichte werkplek, zodanig ingericht dat de gebruiker optimaal wordt ondersteund bij het uitvoeren van zijn functie. Het is alleen mogelijk taken uit te voeren die bij de functie(s) van de gebruiker horen. Binnen deze gecontroleerde infrastructuur wordt de gebruiker afgeschermd van technische details die voor het uitvoeren van zijn functie niet relevant zijn. Applicaties of diensten die niet relevant zijn voor het uitvoeren van de functie van een gebruiker, zullen niet aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld. Gebruikers zijn niet in staat software aan de werkplek toe te voegen; Gebruikers zijn niet in staat software van de werkplek te verwijderen; Gebruikers zijn niet in staat de configuratie van de werkplek te beïnvloeden of te wijzigen; Gebruikers zijn niet in staat de werkplek te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. 2.4 (AP-4) De veilige infrastructuur De eisen die gesteld worden aan beveiliging worden steeds hoger. Om hieraan te kunnen voldoen is het noodzakelijk een Drechtsteden breed informatiebeveiligingsbeleid op te stellen en te implementeren. Dit principe schrijft voor, dat de Drechtsteden infrastructuur beveiligd moet zijn tegen kwaadwillende invloeden van buiten, zoals een huis wordt beschermd door middel van degelijk hang- en sluitwerk. Door middel van de tot de beschikking staande communicatiemiddelen, zoals en Internettoegang, is een gebruiker niet in staat bewust of onbewust schade aan de Drechtsteden infrastructuur of bij andere partijen aan te richten. Binnen de infrastructuur is een gebruiker zeker van de integriteit van zijn gegevens. De infrastructuur is zo ontworpen, dat gebruikers beveiligd zijn tegen kwaadwillende invloeden van buiten (bijvoorbeeld vanaf het Internet) en binnen (bijvoorbeeld het gebruik van een USB Memory Stick binnen de Drechtsteden omgeving). De vorming van de Drechtsteden regio resulteert in een volumetoename van business-kritische diensten. Het is noodzakelijk de infrastructuur zo in te richten, dat continuïteit van deze diensten gegarandeerd wordt. 6

7 Om een veilige infrastructuur te garanderen worden de volgende maatregelen getroffen: Het aantal plaatsen waar informatie aan Drechtsteden onttrokken of toegevoegd kan worden, wordt tot een minimum beperkt. Alle koppelingen met externe partijen en externe netwerken (Internet) vinden derhalve plaats via één beveiligd Drechtsteden koppelvlak. Op ieder punt waar informatie-uitwisseling plaats vindt tussen de Drechtsteden infrastructuur en externe partijen, wordt gecontroleerd op virussen en schadelijke software. Maatregelen die getroffen worden liggen in de sfeer van virusscanners, het robuust maken van systemen (hardening), beperking van rechten, maatregelen tegen inbraak (intrusion prevention, firewalls) etc. Business-kritische applicaties en diensten worden zo ingericht, dat de continuïteit van deze applicaties en diensten gegarandeerd kan worden, ook na het plaatsvinden van een calamiteit. 2.5 (AP-5) Éénmalig aanmelden Dit principe schrijft voor dat gebruikers hun authenticatiegegevens éénmalig invoeren (Single Sign-on) en hiermee toegang krijgen tot alle functionaliteit behorende bij hun functie. Het Single Sign-on mechanisme wordt o.a. geïmplementeerd door de invoering van Directory Services voor authenticatie. Na het invoeren van de credentials van een gebruiker krijgt deze toegang tot alle benodigde functionaliteit, zonder deze authenticatiegegevens een tweede maal ter beschikking te stellen. Dit principe heeft tot gevolg dat alle applicaties, diensten en gebruikers zich moeten authenticeren tegen deze Directory Services. 2.6 (AP-6) De gecentraliseerde infrastructuur Dit principe schrijft voor, dat diensten binnen de Drechtsteden infrastructuur centraal aangeboden worden. Capaciteit voor presentatie, verwerking en opslag van gegevens wordt overwegend ingericht in één centraal rekencentrum. Voor centrale diensten is een fysieke locatie nodig (rekencentrum), waaruit deze diensten Drechtsteden breed aangeboden kunnen worden. Dit rekencentrum moet voldoen aan alle eisen van een veilige infrastructuur en moet netwerktechnisch optimaal kunnen communiceren met de Drechtsteden gemeenten. De Drechtsteden infrastructuur strekt zich uit over het gehele netwerk. In de nabije toekomst is wordt veel meer functionaliteit centraal aangeboden, wat een zware wissel trekt op het netwerk. Denk hierbij aan Server Based Computing, Voice over IP (VoIP), multimedia applicaties en webapplicaties. Vanwege deze verwachtingen zal het netwerk van de Drechtsteden voor dit type functionaliteit geschikt moeten zijn. Voor het éénduidig beheren van de infrastructuur is een centraal systeem nodig, waarbinnen de onderlinge relatie tussen componenten helder gedefinieerd is, zodat het netwerk als één entiteit kan worden beheerd. Voor het efficiënt kunnen aanbieden van centrale diensten is een Shared Services Center noodzakelijk; Hoewel het Drechtsteden netwerk voorbereid is op huidige en toekomstige (netwerk)diensten, is het verstandig spaarzaam met het netwerk om te gaan. M.a.w. 7

8 bandbreedte wordt gemanaged als schaars goed. Infrastructuurcomponenten worden dus beoordeeld op het efficiënt kunnen omgaan met bandbreedte; Directory-Enabled Networking (DEN) voorziet in de opslag van de netwerkobjecten in een directory, inclusief methoden, standaarden en protocollen om informatie uit deze directory op te vragen. DEN zal als basis dienen voor de gecentraliseerde infrastructuur. 2.7 (AP-7) De rechtmatige infrastructuur De eisen die gesteld worden aan privacy van gegevens worden steeds hoger, niet in de laatste plaats door wet- en regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de wet SUWI. Conform wetgeving wordt binnen de Drechtsteden infrastructuur het principe van rechtmatigheid gehanteerd. Dit principe schrijft voor dat alle persoonsgegevens van klanten en werknemers alleen beschikbaar zijn voor bevoegde gebruikers. Rechten, die een gebruiker nodig heeft om objecten te beheren, moeten op verschillende niveaus ingesteld kunnen worden, op basis van de functie van de gebruiker. Dit principe geldt uiteraard niet alleen voor Drechtsteden gebruikers, maar ook voor alle beheerders. Toegang tot informatie (authenticatie en autorisatie) is alleen toegestaan aan gebruikers die vanuit hun taken rechten nodig hebben op deze informatie (need-to-know principe); Gebruik van gegevens is te herleiden tot een unieke gebruiker en vice versa; Gebruikers krijgen alleen toegang tot functionaliteit (applicaties) die zij nodig hebben om hun functie uit te kunnen voeren (need-to-have principe). 2.8 (AP-8) Efficiënt beheer Het beheer van de Drechtsteden infrastructuur moet voor alles efficiënt zijn. Beheer wordt vanuit een centrale organisatie uitgevoerd en diensten worden zoveel mogelijk vanaf een centrale locatie aangeboden. Deze bewustwording heeft geleid tot de Drechtsteden visie om te komen tot een Shared Service Center (SSC), waarbinnen alle ICT diensten op een uniforme manier aan alle Drechtsteden participanten worden aangeboden. Door het beheer op een eenduidige manier in te richten, wordt er bovendien gestreefd naar een verlaging van de Total Cost of Ownership voor de gehele Drechtsteden infrastructuur. Om de Drechtsteden infrastructuur efficiënt te kunnen beheren is een Shared Services Center noodzakelijk; Om binnen de Drechtsteden infrastructuur in control te zijn, worden alle beheerprocessen conform ITIL ingericht; Om (ICT) projecten gestructureerd uit te kunnen voeren, worden deze conform de PRINCE2 methodiek georganiseerd. 2.9 (AP-9) De gestandaardiseerde infrastructuur Binnen de Drechtsteden infrastructuur wordt gestandaardiseerd op protocollen, services, applicaties en bestandsformaten. 8

9 Door gebruik te maken van standaarden wordt gewaarborgd dat de verschillende infrastructurele componenten onderling op elkaar kunnen aansluiten en onderling uitwisselbaar zijn, dat de afhankelijkheid van bepaalde producten en leveranciers kleiner wordt, dat de infrastructuur flexibeler en opener wordt en dat de continuïteit op langere termijn verzekerd is. Voor de regio worden centraal de standaarden bepaald, waarlangs applicaties en diensten ontwikkeld worden (AP-10) De flexibele infrastructuur De ICT infrastructuur van de Drechtsteden gemeenten is ontworpen op basis van flexibiliteit. Een flexibele infrastructuur zorgt ervoor dat de ICT infrastructuur is voorbereid op nieuwe functionaliteit en snel kan inspelen op de groei in de vraag naar ICT diensten. Dit principe draagt zorg voor een adaptieve (of aanpasbare) infrastructuur die op betrekkelijk eenvoudige wijze kan worden gewijzigd of worden uitgebreid om nieuwe functionaliteit en groei te ondersteunen. Op deze wijze kan de ICT infrastructuur op een optimale manier inspelen op de behoeften die ontstaan vanuit de organisaties en de steeds verdergaande regionalisering en samenwerkingsverbanden. De onderstaande figuur geeft een aantal dimensies weer van waaruit het begrip flexibiliteit kan worden benaderd, namelijk: schaalbaarheid, presentatie, onafhankelijkheid, partitionering, integratie, hergebruik en implementatiesnelheid. Het snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van de ICT; Het snel kunnen implementeren van nieuwe functionaliteit; Flexibel kunnen anticiperen op verandering in het gebruik van capaciteit (dataopslag, resourcegebruik, etc.). 9

10 3 Strategische keuzes Om aan de bovenstaande architectuurprincipes te kunnen voldoen, zijn in het TBP een aantal strategische keuzes gemaakt. Deze keuzes zijn hieronder vermeld. 3.1 Kantoorautomatisering Servers Traditioneel heeft Microsoft een groot marktaandeel, voornamelijk als platform voor kantoorautomatisering. Als platform voor andere applicaties groeit het belang van Windows 2003 Server, dit komt door de grote beschikbaarheid van pakketten voor dit platform. Dit besturingssysteem gaat op de korte en middenlange termijn een steeds grotere rol spelen. Om werkplekonafhankelijk binnen de infrastructuur te kunnen implementeren is in het TBP de keuze gemaakt voor servers gebaseerd op Microsoft Windows 2003 Server met Terminal Services (Server Based Computing) Server Based Computing Server Based Computing is een multi-user netwerkoplossing waarbij alle applicaties via centrale servers beschikbaar zijn voor alle aangesloten werkplekken. De systeembeheerder heeft het voordeel van centraal beheer en administratie. Via een krachtig communicatie protocol kan men ongeacht type desktop (PC s of Windows-based Terminals) gegevens ontsluiten. Een aantal kenmerken van Server-based Computing zijn: Vereenvoudigd beheer en onderhoud; Snelle en eenvoudige installatie van software; Oude PCs zijn in staat de nieuwste Windows software te gebruiken; Optimaal gebruik van de beschikbare server resources; Remote beheer en remote werken; Verlaging van Total Cost of Ownership. Met het concept van Server Based Computing in combinatie met PC s of thin-clients maakt de fysieke locatie van de werkplek niet meer uit. In combinatie met een Acces Gateway is telewerken eenvoudig te realiseren. Het concept geeft ICT mogelijkheden om werkplekken te delen (maar is hier niet uniek in) en staat dus een vermindering van het aantal werkplekken toe in situaties waarbij een organisatie beschikt over een substantieel aantal medewerkers dat parttime of regelmatig buiten kantoor werkt (overleg, inspectie, handhaving, thuiswerk etc.). In het TBP is de keuze gemaakt voor Server Based Computing gebaseerd op Citrix Clients Een thin-client is in principe een PC waarvan alleen de video en netwerk capaciteiten worden gebruikt. Het verzorgt de presentatie naar en invoermogelijkheden van de gebruiker. Omdat er geen harde schijf of interne uitbreidingsmogelijkheden nodig is hebben leveranciers thin-clients ter grootte van een broodrooster ontwikkeld. Thin-clients nemen weinig ruimte in, produceren nauwelijks warmte en bevatten geen lokale software. In het TBP is de keuze gemaakt voor de Thin-client als standaard werkplek voor de Server Based Computing omgeving. In enkele gevallen is de inzet van een traditionele PC niet te vermijden. Dit is met name het geval als er applicaties gebruikt moeten worden, die een zware wissel op de rekenkracht van de werkplek of op het netwerkgebruik leggen. Voorbeelden zijn multimedia applicaties, zoals video editting etc. Hiervoor worden werkstations ingezet, uitgerust met het operating systeem Windows XP. 10

11 3.1.4 Printers Binnen het TBP is gekozen om de grote diversiteit aan printers te consolideren in een aantal zogenaamde Multifunctionals. Deze apparaten kunnen als printer, kopieer-, scan- en faxapparaat ingezet worden Applicaties Binnen het TBP is gekozen voor een aantal standaard pakketten voor kantoorautomatiseringsfunctionaliteit. De volgende keuzes zijn gemaakt: Microsoft Office 2003 Microsoft Outlook 2003 Microsoft Visio 2003 Acrobat Reader 3.2 Virtualisatie Binnen het Server Based Computing concept wordt steeds meer gebruik gemaakt van virtualisatie technieken. Door virtualisatie wordt het mogelijk om applicaties en het onderliggende operating systeem volledig onafhankelijk en gescheiden van de fysieke hardware te laten functioneren. In het TBP is de keuze gemaakt voor VMware als product om hardware te virtualiseren binnen de SBC omgeving. Met deze keuze wordt hardware efficiënter ingezet. In het TBP is de keuze gemaakt voor Softricity als product om applicaties te virtualiseren binnen de SBC omgeving. Met deze keuze is het mogelijk applicaties centraal aan te bieden (publiceren), waarbij de applicatie inclusief afhankelijke componenten (zoals client-software en ontwikkelplatformen) als één geheel aangeboden wordt. 3.3 Services Directory Services Eén van de grootste uitdagingen binnen grote gedistribueerde infrastructuur omgevingen is het identificeren en lokaliseren van resources zoals gebruikers, computers, printers en andere objecten. Een Directory Service (DS) kan hierbij het onderdeel vormen dat helpt in een manier voor het identificeren en vinden van deze resources binnen die infrastructuur. Een Directory Service is als een telefoonboek, bij het opvragen van een naam kan de service de informatie geven hoe, waar en waarmee dit object te benaderen is. Als standaard en unieke Directory Service binnen de infrastructuur is in het TBP gekozen voor Microsoft Active Directory Mail Services Microsoft Exchange 2003 is het mailsysteem dat volledig integreert met de Windows Server 2003 Directory Services. Als standaard voor de Mail Services binnen de infrastructuur is in het TBP derhalve gekozen voor Microsoft Exchange Database Services Binnen de infrastructuur is een scala aan databases in gebruik, waaronder MS Access, SQL server, MySQL, Pervasive, Sybase, Btrieve, FoxPro, etc. Als database voor bedrijfsapplicaties is in het TBP gekozen voor Oracle als standaard. Microsoft SQL server en MySQL als OpenSource alternatief worden ondersteund. 11

12 3.4 Back Office Linux en de hiermee samenhangende Open Source producten staan momenteel nadrukkelijk in de belangstelling, niet in de laatste plaats door de voortrekkersrol die sommige overheidsinstanties (nationaal en internationaal) hierin vervullen. Het marktaandeel van Linux is groeiend. Vooral de investeringen van grote commerciële ICT-bedrijven als IBM, HP, Oracle, SAP, etc. vormen hiervoor de voedingsbodem. Het Open Source product Apache in combinatie met Linux is het platform voor 65% van de webservers wereldwijd. In het TBP is de keuze gemaakt voor het operating systeem Red Hat Enterprise Linux als basis voor backoffice systemen. 3.5 Telefonie Voice over IP (VoIP) is de techniek waarmee telefoneren over een IP-datanetwerk mogelijk is. VoIP maakt de integratie tussen dataverkeer en telefonie mogelijk. Voordelen hiervan zijn dat hetzelfde netwerk gebruikt kan worden, wat leidt tot besparingen in bekabeling (minder aansluitingen). Een ander voordeel is dat telefonie flexibeler wordt. Middels inloggen kan een telefoonnummer worden gekoppeld aan een telefoon, zodat een medewerker ongeacht waar hij of zij zit, gebruik kan maken van een persoonlijk nummer op een vast toestel. In het TBP is de keuze gemaakt om voor telefonie een VoIP oplossing te implementeren. 3.6 Methoden Project Management Het grote aantal projecten dat binnen de Drechtsteden gestart zal gaan worden dwingt de deelnemende gemeenten te standaardiseren op een gemeenschappelijke methode om projecten uit te voeren. In het TBP is de keuze gemaakt voor PRINCE2 als project management methodiek Beheer De samenwerking binnen de Drechtsteden gemeenten heeft tot consequentie, dat alle ICT componenten binnen de Drechtsteden regio beheerd zullen worden door een Drechtsteden ICT afdeling. Om in control te zijn over de Drechtsteden infrastructuur is het noodzakelijk, dat alle beheerprocessen duidelijk beschreven zijn en conform een methodiek zijn bepaald. In het TBP is de keuze gemaakt voor ITIL als beheermethodiek. 12

13 Bijlage 1: Referentie materiaal Het volgende referentiemateriaal behoort bij dit document: Technisch Beleidsplan ICT; versie 1.1; Stafdiensten/ICT Dordrecht; Bijlage 2: Afkortingen De volgende afkortingen worden binnen dit document gebruikt: Afkorting AP DEN GRID ITIL KA RC SBC SSC TBP VoIP Verklaring Architectuur Principe Directory-Enabled Networking Gemeentelijk Regionale Infrastructuur Drechtsteden Information Technology Infrastructure Library Kantoorautomatisering Rekencentrum Server Based Computing Shared Service Centre Technisch Beleidsplan ICT Voice over IP 13

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB)

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) BIJLAGE E.3 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 3 Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) Zorgt dat de SLA met Functioneel Beheer wordt opgesteld, waar gemaakt en onderhouden Zorgt voor up-to-date technische

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek Maarten de Vries Telefoon: 06-5161 1426 E-mail vriesm@vapplicationnet.nl Internet www.applicationnet.nl Informatie info@applicationnet.nl APPLICATIONNET MISSIE De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Het Rijksmuseum Amsterdam beschikt over een collectie Nederlandse kunstwerken vanaf de Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. Het

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

AVANCE Application Management

AVANCE Application Management AVANCE Application Management AVANCE Application Management is een 100% dochteronderneming van AVANCE ICT Groep Nederland en is gespecialiseerd in het virtualiseren en (re)packagen van applicaties. Door

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Automatisering gemeente Utrecht

Automatisering gemeente Utrecht Automatisering gemeente Utrecht (AUTO) Dienstencatalogus Dienstverlening externe huurders Stadskantoor ) Dienstverlening : Datacenter ruimte U wilt zelf voor uw ICT-infrastructuur zorg dragen en deze volledig

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Dordrecht. Gemeentebestuur. Agendacommissie Gemeente Dordrecht. Geachte leden van de Agendacommissie,

Dordrecht. Gemeentebestuur. Agendacommissie Gemeente Dordrecht. Geachte leden van de Agendacommissie, Gemeentebestuur Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordr Agendacommissie Gemeente Dordrecht Bezoekadres Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht Telefoon (078) 639 8977 Fax (078) 639 80 80 E-mail Behandeld door F.H.J.

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX 1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX Lancom Automatisering heeft jarenlang ervaring opgedaan in het ontwerpen, implementeren en beheren van ICT infrastructuren bij het MKB (+). Met deze informatie

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende Personalia Naam: Frans Geboortedatum: 19-03-1987 Woonplaats: Weesp Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Profiel Frans is een sociaal ingesteld persoon die graag met mensen

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

NWO Document: NWO - ArchitectuurplanEnStandaards-2015-V1.0 Datum: Versie: V1.0

NWO Document: NWO - ArchitectuurplanEnStandaards-2015-V1.0 Datum: Versie: V1.0 Appendix 4 IT Architectuurplan & standaards Periode 2015 Auteur: Nick van der Laan Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Onderwerp: IT Architectuurplan & standaards Pagina 1 van 17 Document

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 Om te beginnen...1 Systeemeisen...1 Server...1 Client...2 Installatie...3 Installatie op server...3 Installatie

Nadere informatie

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Wat is SwyxWare? SwyxWare is de perfecte communicatieoplossing

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

e-token Authenticatie

e-token Authenticatie e-token Authenticatie Bescherm uw netwerk met de Aladdin e-token authenticatie oplossingen Aladdin is een marktleider op het gebied van sterke authenticatie en identiteit management. De behoefte aan het

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Het recept van de IP Businessmanager

Het recept van de IP Businessmanager Het recept van de IP Businessmanager mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Personalia Naam: Rendy L Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja Profiel Opleidingen Ik heb mijn MBO diploma gehaald met als doel carrière te maken in de

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL Referentie-architectuur voor de infrastructuur Toine Schijvenaars, ArchiXL 1 Agenda Voorstellen Wat is een referentie-architectuur ArchiXL referentie-architectuur Verschillende varianten infrastructuurarchitectuur

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dennis Schut Agenda Versies Microsoft Dynamics CRM 4.0 Infrastructurele & software vereisten Microsoft Dynamics CRM 4.0 Onze ervaringen met Microsoft Dynamics

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Deltion Scense. 8 December 2010

Deltion Scense. 8 December 2010 Deltion Scense 8 December 2010 Wie Wat - Waar Regionaal Opleidingscentrum in Zwolle (ROC) 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau 1.200 mensen in onderwijsgevende en ondersteunende

Nadere informatie

BlackBerry Cloud Services

BlackBerry Cloud Services BlackBerry Cloud Services Flexibele draadloze oplossing Uitgebreide beveiligingsopties Eenvoudig (centraal) te beheren Kosten besparen BlackBerry Enterprise Server & BlackBerry Express Server BlackBerry

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP CURRICULUM VITAE PERSONALIA Achternaam: De Best Voorletters: J.H.P. Roepnaam: Jos Geboortedatum: 2 augustus 1981 Geboorteplaats: Oss Adres: ******** Postcode: ******* Woonplaats: Berghem Telefoonnummer:

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SURFconext

Dienstbeschrijving SURFconext Auteur(s): S. Veeke Versie: 1.0 Datum: 1 augustus 2015 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht +31 88 787 3000 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl ING Bank NL54INGB0005936709 KvK Utrecht

Nadere informatie

Curriculum Vitae Jorryt

Curriculum Vitae Jorryt Curriculum Vitae Jorryt Jorryt SYSTEM ENGINEER ERVARING 2011 2012 International Air Transport Association (IATA) Systeembeheerder; Ondersteunen van de IT afdeling op het hoofdkantoor in Geneve en Montreal.

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN Diensten: o Managed IT Service Provider voor het MKB Cloudcomputing - Remote Monitoring en Patchmanagement - VOIP telefonie Hardware: o Servers - Personal Computers Laptops

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

7 ICT-trends en het effect op ICT-kosten

7 ICT-trends en het effect op ICT-kosten 7 ICTtrends en het effect op ICTkosten Patrick van Eekeren en Ies van Rij Ontwikkelingen in het ICTdomein volgen elkaar in rap tempo op. Soms is sprake van een hype, in andere gevallen gaat het om een

Nadere informatie

Adobe s positionering op document beveiliging

Adobe s positionering op document beveiliging Adobe s positionering op document beveiliging Colin van Oosterhout Business Development Manager 1 Beveiliging: een funndamentele eis voor electronische documenten Electronische processen moeten gelijk

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Curriculum vitae. Joep van Rijswijk

Curriculum vitae. Joep van Rijswijk Curriculum vitae Joep van Rijswijk Naam Joep van Rijswijk Functie Technisch beheerder Woonplaats Nispen Geboortedatum 2 september 1976 LinkedIn http://nl.linkedin.com/pub/joep-van-rijswijk/16/a27/b7a Persoonsprofiel

Nadere informatie