RoosterGenerator via BiljartPoint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RoosterGenerator via BiljartPoint"

Transcriptie

1 via BiljartPoint [Beschrijving en toelichting, versie ] 1. Inleiding 2. Opzet 3. Wanneer optimaliseren en wanneer niet? 4. Wijzigingen t.o.v. de huidige werkwijze 5. Mogelijkheden en keuzes 6. Reacties zijn welkom 1. Inleiding Vanaf het seizoen gaat BiljartPoint haar gebruikers de mogelijkheid bieden om via de website van BiljartPoint een compleet Competitierooster aan te maken op basis van de ingevoerde competities (klassen en poules), de ingevoerde teams en de ingevoerde speelweken. Wij denken daarmee tegemoet te komen aan de wens van vele gebruikers (en vooral de wedstrijdleiders teamcompetitie) om hen deze intensieve klus vlak voor aanvang van een nieuw seizoen uit handen te nemen. De voordelen zijn ons inziens groot: Het basisrooster van een poule wordt automatisch aangemaakt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen poules met een even aantal teams en poules met een oneven aantal teams. Het basisrooster wordt gelijk geoptimaliseerd qua uit- en thuiswedstrijden voor alle teams. Extra ronden om aan het aantal speelweken te komen, worden automatisch aangevuld. Mogelijk optredende conflicten (meer teams op een avond thuis dan er biljarttafels beschikbaar zijn) kunnen automatisch worden opgelost (zie hierover straks meer). Zolang er nog geen wedstrijden zijn gespeeld, kunnen nog simpel teams worden verwijderd of worden toegevoegd. Het programma maakt dan gewoon binnen enkele seconden een compleet nieuw competitierooster aan. De aanlevering van de Excel-sheet in een vereist formaat met de complete competitie kan vervallen. Achtereenvolgens besteden wij aandacht aan de opzet, de veranderingen die optreden ten opzichte van de huidige werkwijze en de verschillende mogelijkheden die het programma biedt. Pagina 1

2 2. Opzet De wijze waarop de RoosteerGenerator van BiljartPoint werkt, kan in een drietal stappen worden uitgelegd: Stap 1 Maken basisroosters (halve competitie) voor elke klasse en elke poule Voorbeeldrooster met 16 teams in 15 ronden. Dit zal u bekend voorkomen. Op basis van het aantal teams in een klasse/poule wordt er een rooster gemaakt waarbij elk team één keer tegen elk ander team uitkomt (een halve competitie). Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: Teams van een zelfde vereniging komen, zo mogelijk, in de eerste ronde tegen elkaar. Zijn er dan nog ronden waarin teams van een zelfde vereniging tegen elkaar uitkomen (bijvoorbeeld bij een vereniging met 3 teams in een klasse; die kunnen niet allemaal in de eerste ronde tegen elkaar spelen), dan worden die ronden zoveel mogelijk naar voren gehaald. De uit- en thuiswedstrijden worden geoptimaliseerd met als resultaat dat de teams nooit meer dan 1x meer uit- dan thuisspelen of nooit meer dan 1x meer thuis- dan uitspelen. Het aantal ronden wordt aangevuld tot het aantal opgegeven speelweken. Daarbij wordt eerst gekeken of er nog een complete halve competitie kan worden toegevoegd, maar nu met omkering van de uit- en thuiswedstrijden, om tot een volledige competitie te komen. Moeten er dan nog meer ronden worden toegevoegd, dan worden, zo mogelijk, die ronden gekozen waarin teams van een zelfde vereniging niet meer tegen elkaar spelen (noot: zeker bij het toevoegen van slechts enkele ronden is het om mogelijke competitie-vervalsing tegen te gaan, gewenst dat teams van dezelfde vereniging in dit laatste stadium van de competitie niet meer tegen elkaar spelen). Pagina 2

3 Stap 2 Bijeen brengen van alle basisrooster tot een compleet competitie-rooster Voorbeeld van een normale competitie met 5 klassen, waarvan 2 onderverdeeld in een poule A en een poule B, bijeengebracht en getoond voor de eerste week in de competitie. Naast de teamnummers staat het verschil in uit- en thuiswedstrijden: 0 of maximaal -1 of +1. NB: dit overzicht ziet u niet in BiljartPoint, doch is alleen opgenomen om duidelijk te maken dat er verschillende competities bij elkaar gevoegd kunnen worden, waarmee het programma verder kan werken om bijvoorbeeld conflicten op te lossen of teams aan elkaar te koppelen. Alle aangemaakte competities uit stap 1 worden nu voorzien van de juiste speelweken en bij elkaar gevoegd. De speeldagen van een team worden omgezet naar de juiste datum in een speelweek en het competitierooster zou daarmee gereed zijn, ware het niet dat er waarschijnlijk nog wel wat conflicten opgelost moeten worden; zie de volgende stap. Met nadruk wordt er op gewezen, dat tot op dit moment de verschillende roosters per klasse en per poule optimaal zijn. Dat betekent dat de verschillen tussen de aantallen uit- en thuiswedstrijden nooit meer dan -1 of +1 bedraagt en dat elke teamontmoeting A-B in de eerste halve competitie, gewisseld wordt in een ontmoeting B-A in de tweede helft van de competitie. Zou elke vereniging over voldoende tafels beschikken om alle ingeschreven teams op een dagdeel thuis te kunnen ontvangen, dan zou het roosterprogramma hiermee klaar zijn! De praktijk wijst echter uit dat deze optimale situatie veelal niet kan worden gerealiseerd. Bij veel verenigingen worden er meer teams op een dagdeel ingeschreven dan er tafels beschikbaar zijn, zodat er onvermijdelijk teams verplaatst moeten worden. Deze verstoring van het ideale rooster kan BiljartPoint uiteraard niet voorkomen, maar we proberen wel de "verstoringen" die optreden bij het oplossen van conflicten daarna zoveel mogelijk weer te optimaliseren. Stap 3 Oplossen conflicten en optimaliseren uit- en thuiswedstrijden In feite het lastigste deel van het maken van een compleet competitierooster, maar dat weet u als wedstrijdleider teams natuurlijk ook wel en daar is deze aanvullende functionaliteit natuurlijk ook voor bedoeld. Bij het oplossen van conflicten gaan wij als volgt te werk: Per speelweek, per vereniging en per dagdeel wordt er bekeken of er een conflict optreedt, te weten meer teams thuis dan er bij de vereniging (of in de lokaliteit) tafels beschikbaar zijn. Bij een conflict wordt er gekeken hoeveel teams er thuis spelen en hoeveel teams er verplaatst moeten worden. Met verplaatsen, bedoelen we wisselen van de thuis- naar een uitwedstrijd. Per team dat thuis speelt, wordt een eventuele verplaatsing "geëvalueerd"; wat is het effect van die verplaatsing op de situatie bij de vereniging die nu een team meer thuis krijgt en wat is het effect op het aantal uit- en thuiswedstrijden in de hele competitie van beide teams die bij die wisseling betrokken worden. Elke evaluatie krijgt een bepaalde waarde (zeg: 0 levert geen problemen op; 2, 3, 4 of meer geeft een vermeerdering van de onevenwichtigheid in de uit- en thuiswedstrijden aan en 99 geeft aan dat er een nieuw conflict wordt gegenereerd bij het verplaatsen van een team, maar nu bij die andere vereniging). Op basis van die evaluatie per Pagina 3

4 team worden nu de noodzakelijke teams verplaatst; laagste cijfer eerst en zo voort. Daarbij kan het voorkomen dat er een team wordt verplaatst (met waarde 99) dat vervolgens een conflict oplevert bij een andere vereniging, gewoonweg omdat er geen andere mogelijkheden zijn. Omdat we deze hele procedure een paar keer doorlopen, blijkt uit ervaring dat het conflict dat we hebben veroorzaakt bij die andere vereniging, vaak wel op te lossen is. Is er opgegeven dat teams 2 tafels nodig hebben (bijvoorbeeld in de A-, de C1- of in een kadercompetitie) dan blijven die teams gekoppeld aan 2 tafels, of thuis of uit. Als alle conflicten op deze manier zijn opgelost, lopen we het hele rooster nog twee keer door. Eerst kijken we of we teamontmoetingen nog kunnen wisselen als daarmee de uit- en thuiswedstrijd tegen hetzelfde team alternerend kan worden gemaakt (eerst thuis tegen team A en in de volgende helft van de competitie uit tegen team A). Daarna kijken we nog een keer naar het totale verschil van alle uit- en thuiswedstrijden en we wisselen teamontmoetingen als dat een verbetering in de evenwichtigheid oplevert. U kunt bij het aanmaken van een compleet competitierooster ook aangeven dat u helemaal niet wilt dat er conflicten worden opgelost; u doet dat bijvoorbeeld liever zelf of u laat dat aan de teamleiders over. Hierna gaan we nog wat dieper in op het al dan niet laten oplossen van conflicten door de. Pagina 4

5 3. Wanneer optimaliseren en wanneer niet? De lost conflicten op door per week, per vereniging en per dag situaties bij een vereniging op te sporen waar meer teams thuis zijn ingeroosterd dan er tafels beschikbaar zijn. Alle teams die op dat dagdeel zijn ingeroosterd, worden geëvalueerd op een wisseling van thuis naar uit spelen. Het team dat het rooster het minst verstoort, wordt dan gekozen en feitelijk verplaatst. Deze werkwijze is een keuze en gebaseerd op snelheid. De basisroosters worden binnen een seconde aangemaakt en het oplossen van conflicten is eveneens seconde werk. Vooral bij het doorrekenen van verschillende varianten of bij de aanmaak van een compleet nieuw rooster als er op het laatste moment teams uitvallen of bijkomen, is dit een zeer groot voordeel. Er zijn andere manieren die bijvoorbeeld teams aan een ander volgnummer toekennen en vervolgens tal van varianten gaan doorrekenen totdat er een meest ideale variant uitkomt. Het probleem met deze werkwijze is de benodigde rekentijd. Het theoretisch aantal varianten is namelijk onnoemelijk groot en niet te behappen door onze meest moderne en snelste computers. Dat aantal varianten moet dus fors teruggebracht worden tot een aantal dat binnen een bepaalde tijd doorgerekend kan worden. Maar zelfs als we kiezen voor een uur rekenen (onacceptabel natuurlijk) dan nog hebben we maar een fractie van alle mogelijke varianten doorgerekend. Het grote nadeel van deze methode is dus de factor tijd en het feit dat we absoluut niet weten of de beste variant ook doorgerekend is. Onze methode is snel, maar verstoort dus de evenwichtigheid van het rooster. Die evenwichtigheid kan ook al flink verstoord zijn als er gekozen wordt om teams te koppelen. Als er dan ook nog flink wat verenigingen zijn die op een dagdeel meer teams hebben ingeschreven dan er tafels beschikbaar zijn, dan kan het resultaat zodanig onevenwichtig zijn dat u dit niet meer aanvaardbaar vindt. Teams die 3 x achter elkaar thuis of uit moeten spelen, is wellicht nog wel acceptabel, maar als dat oploopt naar 10 x achter elkaar thuis of uit, dan moet u zich afvragen of u wel moet kiezen om het programma deze conflicten te laten oplossen. Situaties die qua evenwichtigheid volledig uit de hand lopen, zullen ongetwijfeld vaker in een competitie zijn voorgekomen. In de praktijk zal dan voor het oplossen van de conflicten (dat zal toch moeten gebeuren) een scala aan trucs worden toegepast waar de niet over beschikt. Te denken valt aan uitwijkdagen, toch maar een tafel meer gebruiken dan is opgegeven, uitwijken naar een andere lokaliteit, misschien wel partijen plannen op de middag of in het weekend of spelen in weken die niet als competitieweken zijn opgegeven. Kortom, de creativiteit van de wedstrijdleider en de betrokken teamleiders is veelal veel groter dan de creativiteit van de. Natuurlijk blijven wij werken aan verbeteringen van het programma, maar wij zullen het ideale schema waarmee wordt begonnen, nooit ideaal kunnen houden als er conflicten opgelost moeten worden. De keuze is aan u. Gaat het om een relatief beperkt aantal conflicten, dan is een bepaalde onevenwichtigheid zeker te verdedigen; de tijdwinst om dat via de te doen, kan daarvoor een prima argument zijn. Gaat het u vooral om een conflict-loos rooster en neemt u de onevenwichtigheid voor lief, ook dan kan de u een berg werk en heel veel tijd besparen. Pagina 5

6 Kunt u het rooster niet meer verkopen aan uw leden, kies dan om niet te optimaliseren en gebruik uw creativiteit en die van uw teamleiders om zelf conflicten op te lossen. Bedenk wel, in het laatste geval, dat u dan zeer waarschijnlijk een competitie hebt met de volgende kenmerken: Er zijn relatief veel te veel teams ten opzichte van de beschikbare tafels bij de lokaliteiten; Er zijn veel te weinig dagdelen beschikbaar waarop teams ingeroosterd kunnen worden; Er zijn (wellicht) te veel teams die aan elkaar gekoppeld moeten worden qua uit- en thuiswedstrijden omdat de lokaalhouders dat eisen. Natuurlijk bepaalt u als wedstrijdleider wat toegestaan is, maar soms sluipen al die beperkingen er gewoon in de afgelopen jaren. Het herkennen van deze problemen kan wellicht ook een aanzet zijn tot het oplossen daarvan. 4. Wijzigingen t.o.v. de huidige werkwijze Om u als BiljartPoint een compleet competitierooster te kunnen aanbieden, hebben wij meer gegevens van u nodig dan u tot nu toe gewend was om op te geven. Onze wensen op een rijtje: Per team dat u invoert, dient nu ook opgegeven te worden op welk dagdeel dit team speelt. U kunt daarbij kiezen uit 14 dagdelen, te weten een avond (1 7) of een middag (8 14) per dag in de week, waarbij 1 = maandag en 7 = zondag op de avond en 8 = maandag en 14 = zondag in de middag. Per competitie (A, B1, B2, C1, etc) willen we graag de volgende extra gegevens hebben: Op hoeveel tafels wordt er standaard gespeeld (1 of 2). Is het een avond- of een middagcompetitie. Worden de uit- en thuiswedstrijden op één avond gespeeld? Wat is het formaat van de tafels waarop wordt gespeeld (klein of groot). Uit hoeveel speelweken bestaat een competitie (mag per competitie verschillen) en de bijbehorende speelweeknummers. NB: als u verschillende competities wilt "koppelen" in de zin van wachten op elkaar halverwege de competitie om gelijktijdig de moyennes te kunnen aanpassen, dan moet dat blijken uit de start van de speelweken voor elke competitie in die tweede periode. Per lokaliteit: Hoeveel tafels (in de formaten klein en groot) zijn er totaal beschikbaar en zijn alle aanwezige tafels vrij in te vullen of strikt gekoppeld aan een vereniging. Voor dat laatste geven wij u een voorbeeld. In lokaliteit 't BiljartCentrum spelen OnderOns en Concordia. In 't BiljartCentrum staan 5 tafels. OnderOns huurt op woensdagavond 3 tafels en Concordia op woensdagavond 2 tafels. OnderOns heeft 5 teams op woensdagavond en Concordia 2 teams op woensdag- avond. De vraag is nu: als het rooster aangeeft dat 1 team van Concordia in een bepaalde speelweek uitspeelt en er 4 teams van OnderOns thuis spelen, mag die vrije tafel van Concordia dan gebruikt worden door OnderOns? In sommige lokaliteiten is dat geen probleem, in andere echter wel. Is het medegebruik van tafels mogelijk, dan is dit een flexibele lokaliteit, anders niet. Per vereniging of club: In welke lokaliteit speelt de vereniging. Pagina 6

7 Hoeveel tafels (groot en klein) zijn er per dagdeel (1 14) beschikbaar voor de teamcompetitie. Let op: er kunnen op maandag wel 4 tafels zijn, maar als er maar 2 beschikbaar zijn voor de teamcompetitie, dan geeft u hier 2 tafels aan. Dit betekent dat u alle gegevens van uw verenigingen en lokaliteiten up-to-date moet hebben, als u met wilt gaan werken. Uiteraard hebben wij de eventueel extra benodigde velden al voor u aangemaakt. 5. Mogelijkheden en keuzes We zetten de mogelijkheden van nog een keer voor u op een rijtje: U kunt net zoveel competities aanmaken en aan elkaar koppelen als u wilt. Competities mogen verschillende aantallen speelweken hebben. U kunt competities aanmaken binnen een heel kalenderjaar of verspreid over twee jaar. U kunt kiezen tussen een avond- en een dagcompetitie. U kunt kiezen voor kleine tafels of matchtafels. U kunt per competitie kiezen of er 1 of 2 tafels per teamontmoeting gebruikt moeten worden. U kunt per competitie kiezen of de thuis- en uitwedstrijden op één dagdeel gespeeld worden. De consequenties daarvan worden hierna apart uitgelegd. U kunt kiezen om conflicten op te lossen of niet. U kunt per lokaliteit aangeven of het een flexibele lokaliteit is of niet. U kunt in elke competitie 2 koppels van 2 teams aangeven, die dan altijd of samen thuis of samen uit spelen. De twee teams in een koppel kunnen in dezelfde competitie spelen (beide in de C1 bijvoorbeeld) of in twee verschillende competities spelen (team A in de C1 en team B in de C3A bijvoorbeeld). Beide teams van een koppel moeten wel lid zijn van dezelfde vereniging of allebei lid zijn van een vereniging die in dezelfde lokaliteit speelt. Ook moeten beide teams van een koppel op dezelfde speeldag spelen. Welke competities kunt u niet in één run koppelen? Competities uit verschillende seizoenen. Competities die gebruik maken van een verschillend formaat tafels. Dat heeft ook weinig zin, omdat die competities onderling geen conflicten kunnen opleveren. Heeft u bijvoorbeeld een A-competitie, een B- en een C-competitie, dan maakt u apart het rooster aan voor de A-competitie en een apart gecombineerd rooster voor de B- en de C-competitie. Een kadercompetitie met 2 tafels (klein) kunt u uiteraard wel combineren met de B- en de C-competitie. Competities die s middags gespeeld worden met competities die s avonds gespeeld worden. Deze competities maakt u dus afzonderlijk aan. Welke competities, binnen één run (dus gekoppeld), worden niet bij het oplossen van conflicten betrokken en worden ook niet daarna geoptimaliseerd? Competities met twee partijen op één dagdeel. Wij gaan ervan uit dat het onwenselijk is om die competitie te optimaliseren. Als er dan teamontmoetingen gewisseld worden, kan het resultaat zijn dat teams wel 6 x of meer in dezelfde lokaliteit tegen elkaar moeten spelen. Pagina 7

8 Het programma negeert deze competities bij het oplossen van conflicten, doch lost wel de conflicten op van de andere gekoppelde competities. Extra aandacht voor de keuze om een uit- en een thuis-wedstrijd te spelen op één dagdeel! Bij deze keuze maakt het programma eerst een volledig rooster, gebaseerd op het aantal speelweken dat u hebt opgegeven. Daarna wordt elke wedstrijd in een teamontmoeting gedupliceerd met verwisseling van uit- en thuisspelend team. De speeldatum blijft hetzelfde, maar de tweede partij wordt wel aan een volgende ronde gekoppeld. Dus bij de eerste teamontmoeting op bijvoorbeeld donderdag 5 januari speelt team A tegen team B in ronde 1 en op dezelfde dag team B tegen team A in ronde 2. Dit betekent dat het aantal te spelen partijen het dubbele is van het aantal opgegeven speelweken! Als u 24 speelweken opgeeft, spelen de teams dus 48 partijen, in elke opgegeven speelweek 2 partijen. Vaak speelt men bij dit systeem om de 14 dagen. Dat moet dan blijken uit de opgegeven weeknummers. Normaal geeft u bijvoorbeeld op de weken 2, 3, 4, 5, 6, etc., maar dan geeft u dus op week 2, 4, 6, etc. Met andere woorden: bij de keuze 2 partijen (uit en thuis) op één dagdeel, worden er 2x zoveel partijen aangemaakt dan het aantal speelweken dat u opgeeft. Wilt u 24 partijen laten spelen, dan geeft u dus 12 weken op waarin dat moet gebeuren; in elke week 2 partijen. 6. Reacties zijn welkom! Graag vernemen wij van u of wij op de goede weg zijn en of u nog wensen hebt die we kunnen meenemen in het verbeteren van deze functionaliteit. Uw reacties zijn zeer welkom en wij verzoeken u die via toe te zenden aan ons team, Via dit adres kunt u ook ondersteuning krijgen van ons team. Pagina 8

Handleiding RoosterGenerator

Handleiding RoosterGenerator Inleiding Handleiding RoosterGenerator, deel II Handleiding RoosterGenerator Deel II: Aan de slag met RoosterGenerator De module RoosterGenerator is bedoeld als aanvulling op het maken van een competitie

Nadere informatie

Handleiding RoosterGenerator

Handleiding RoosterGenerator Handleiding RoosterGenerator Deel I: Voorbereidende werkzaamheden Inleiding De module RoosterGenerator is bedoeld als aanvulling op het maken van een competitie in Biljart- Point. Pas als u één of meerdere

Nadere informatie

Handleiding Online Inschrijven Seizoen

Handleiding Online Inschrijven Seizoen Bij deze de handleiding om de teams in te schrijven voor het seizoen 2017-2018. De onderstaande functionarissen kunnen dit realiseren voor de vereniging. De Secretaris, Wedstrijdsecretaris senioren, Wedstrijdsecretaris

Nadere informatie

Handleiding BILJARTPOINT.NL competitiesysteem. Beste sportvriend of sportvriendin,

Handleiding BILJARTPOINT.NL competitiesysteem. Beste sportvriend of sportvriendin, Handleiding BILJARTPOINT.NL competitiesysteem Beste sportvriend of sportvriendin, In de volgende pagina s willen wij u een duidelijke uitleg geven over het competitiesysteem. Dit systeem is ontwikkeld

Nadere informatie

Competitie programma 2014/2015

Competitie programma 2014/2015 Competitie programma 2014/2015 1. nieuwe competitie/ledenadministratie programma. Inschrijvingen voor seizoen 2014/2015 verricht u in het nieuwe competitie programma terug te vinden op http://vvb.volleyadmin.be

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Bij een ideaal rooster voor n = 2k 1 teams speelt elk team afwisselend uit en thuis, en dat blijkt ook te kunnen.

Bij een ideaal rooster voor n = 2k 1 teams speelt elk team afwisselend uit en thuis, en dat blijkt ook te kunnen. Uitwerking Puzzel 92-5 Knikken Wobien Doyer Lieke de Rooij Als wiskundige krijg je op school al gauw de taak om te roosteren. Frans van Hoeve nam die taak ook op zich voor het maken van roosters voor een

Nadere informatie

TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING

TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING Wedstrijdregistratie Laatste update: 7 augustus 2012 Welkom Welkom bij de handleiding van de wedstrijdregistratie. Dit maakt bij ons onderdeel uit van coach

Nadere informatie

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Uitslagen inbrengen in NAS De verenigingen dienen er voor te zorgen dat

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE. Voorjaarscompetitie 2017

COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE. Voorjaarscompetitie 2017 COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE Voorjaarscompetitie 2017 Versie 1.01, 21 januari 2017 Inleiding Voor u ligt het competitieboek voor de voorjaarscompetitie 2017. Hierin vindt u veel informatie over

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

Pool West4. Voorstel Teamcompetitie

Pool West4. Voorstel Teamcompetitie Pool West4 Voorstel Teamcompetitie 12-7-2015 Versie: 1.0 Auteurs: Gino De Ruyter, Klarita Polak Seizoen: 2014/2015 Datum: 16 juni 2015 Pool West4 is onderdeel van KNBB Sectie Pool 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning

Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning 1 Inhoud Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning... 1 Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Menu Personeelsplanning... 4 Instellingen...

Nadere informatie

Opmerkingen leden bij keuze Oneens 44 0. Geen Leden Vraag B Moyennes van PK aanpassen door middel van "demping"? Eens Oneens

Opmerkingen leden bij keuze Oneens 44 0. Geen Leden Vraag B Moyennes van PK aanpassen door middel van demping? Eens Oneens Uitslag enquete vernieuwingsvoorstellen Carambole Datum: 1 maart 2016. Aantal inzendingen: 44 Vraag A Libre 5e klasse, al dan niet terugbrengen naar de oude situatie Eens Oneens De samenvoeging van 5e

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE. Najaarscompetitie 2016

COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE. Najaarscompetitie 2016 COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE Najaarscompetitie 2016 Versie 1.2, 24 augustus 2016 Inleiding Voor u ligt het competitieboek voor de najaarscompetitie 2016. Hierin vindt u veel informatie over de

Nadere informatie

Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14

Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14 26 juli 2013 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2016/ 17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2016/ 17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2016/ 17 Artikel 1 De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere

Nadere informatie

Wijzigingen regio West

Wijzigingen regio West en regio West Onderstaand vind u de belangrijkste wijzigingen voor de Regio West. Eerst is het huidige artikel omschreven (uitgaande van het nationale reglement), Daaronder het eventueel afwijkende reglement

Nadere informatie

Hieronder vindt u een handleiding voor het invoeren van competitie uitslagen in Kompsos, het wedstrijdadministratiesysteem van de KNBB.

Hieronder vindt u een handleiding voor het invoeren van competitie uitslagen in Kompsos, het wedstrijdadministratiesysteem van de KNBB. Handleiding invoeren competitie uitslagen in Kompsos Hieronder vindt u een handleiding voor het invoeren van competitie uitslagen in Kompsos, het wedstrijdadministratiesysteem van de KNBB. De hieronder

Nadere informatie

Handleiding gebruik trainer/coach/teamleider account

Handleiding gebruik trainer/coach/teamleider account Handleiding gebruik trainer/coach/teamleider account 1. Algemeen Welkom: leuk dat je mee wilt doen om van de GVAV website een echte clubsite te maken! Het door GVAV gekozen systeem (Voetbalassist) biedt

Nadere informatie

Officiële. NPB padelcompetitie. voorjaar 2017

Officiële. NPB padelcompetitie. voorjaar 2017 Nederlandse PadelBond Officiële NPB padelcompetitie voorjaar 2017 Inhoudsopgave: Nederlandse Padelbond Onderwerp: pagina 1. Inleiding 3 2. Competitieniveaus 4 3. Speeldata 4 4. Speeltijden 5 5. Aanmelding

Nadere informatie

Handleiding inschrijven ploegen voor een competitie

Handleiding inschrijven ploegen voor een competitie Handleiding inschrijven ploegen voor een competitie Inleiding Log in op MijnKNLTB via www.mijnknltb.nl. o o Mocht u uw wachtwoord niet meer weten, dan kunt u een nieuwe aanvragen via www.mijnknltb.nl onder

Nadere informatie

AllUnited Vrijwilligersrooster Handboek

AllUnited Vrijwilligersrooster Handboek AllUnited Vrijwilligersrooster Handboek Versie 1.0 Voor alle vrijwilligersdiensten Het aanmaken van vrijwilligersrooster in 5 stappen. 1 Inhoudsopgave Stap 1. Het Instellen van vrijwilligerspunten... 5

Nadere informatie

Modelleren van roosterwensen

Modelleren van roosterwensen Modelleren van roosterwensen Samenvatting Dit document biedt een model waarmee gestructureerde roosters kunnen worden opgesteld. Voor de roosters die aan de hand van dit model zijn opgezet is het technisch

Nadere informatie

Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017

Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017 Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017 Eredivisie dames Er wordt na de reguliere competitie als volgt een nacompetitie gespeeld. Nacompetitie kampioenspoule Ronde

Nadere informatie

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE ROTTERDAM 2010

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE ROTTERDAM 2010 N u m m e r 1 - S e p t e m b e r 1 9 9 9 regio Zuidwest district Rotterdam Stationsplein 4b 3331 LL Zwijndrecht 078-6255200 www.knltb.nl s e p t e m b e r 2 0 0 9 DISTRICTS JEUGD COMPETITIE ROTTERDAM

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18 Artikel 1 Europees ticket 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN VOORSTEL MET REGLEMENTSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN VOORSTEL MET REGLEMENTSWIJZIGINGEN Aan Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Van Kolom Breedtesport CC Datum 8 december 2015 Onderwerp Definitieve reglementswijzigingen Wedstrijdsport-competities Jeugd en Senioren seizoen 2016 INLEIDING

Nadere informatie

World Tour en competitie informatie 2014

World Tour en competitie informatie 2014 World Tour en competitie informatie 2014 Vanaf 1 september 2013 is er veel veranderd in tennislandschap: het eerste deel van de Tenniskids World Tour is succesvol van start gegaan. Van 1 t/m 15 januari

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17 Artikel 1 De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort dat als hoogste

Nadere informatie

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014)

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) 1 Reacties: Ben nu niet anders gewend... zie geen extra voordelen zoals het nu is Niets van hierboven 5 dezelfde dagdelen school

Nadere informatie

Clubtoernooi. Bijzonderheden. Handleiding Clubtoernooi

Clubtoernooi. Bijzonderheden. Handleiding Clubtoernooi Clubtoernooi Bijzonderheden In deze handleiding zal in het kort worden verteld hoe het Clubtoernooi systeem werkt en hoe u een toernooi kunt aanmaken en bijhouden. Clubtoernooi stelt u in staat om een

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Rode competitie. Leeftijden: 6 t/m 9 jaar (geboortejaar 2006 of later) Rood 1 en rood 2 Veld en ballen: op ¼ van een veld met rode ballen

Rode competitie. Leeftijden: 6 t/m 9 jaar (geboortejaar 2006 of later) Rood 1 en rood 2 Veld en ballen: op ¼ van een veld met rode ballen Rode competitie Leeftijden: 6 t/m 9 jaar (geboortejaar 2006 of later) Rood 1 en rood 2 Veld en ballen: op ¼ van een veld met rode ballen Teamverband: Teams van minimaal 1 en maximaal 12 kinderen Jongens/meisjes

Nadere informatie

DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT. KNBB District Twente. (ingevolge artikel 7203 CR)

DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT. KNBB District Twente. (ingevolge artikel 7203 CR) Pagina 1 van 11 DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT KNBB District Twente 2017 2018 (ingevolge artikel 7203 CR) Pagina 2 van 11 Het Districtscompetitie Reglement KNBB Twente zijn in de loop van de tijd gewijzigd.

Nadere informatie

Stappenplan / Verkorte handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Stappenplan / Verkorte handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Stappenplan / Verkorte handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Versie: 3 mei 2017 Stap 1: Het openen en bijwerken van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) (Actie: Beide teams) Alle spelers, coaches

Nadere informatie

Digitaal- Wedstrijdformulier (DWF)

Digitaal- Wedstrijdformulier (DWF) Informatieboekje Digitaal- Wedstrijdformulier (DWF) Algemene informatie In loop van het seizoen 2013-2014 is het de bedoeling dat alle teams van Juventa 12, vanaf de D-pupillen, overgaan op het digitale

Nadere informatie

Brochure SBN Jeugd competitie

Brochure SBN Jeugd competitie Brochure SBN Jeugd competitie Seizoen 2012-2013 Uitgegeven door Squash Bond Nederland Deze brochure bevat informatie over de jeugdcompetitie, een competitievorm voor jeugdteams georganiseerd door Squash

Nadere informatie

Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2015-2016 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Handleiding Zaalhockey

Handleiding Zaalhockey Handleiding Zaalhockey Dit document dient als uitleg over zaalhockey binnen LISA. Ieder district organiseert op haar eigen wijze zaalhockey, LISA heeft een generieke oplossing voor het zaalhockey. Contents

Nadere informatie

Vrijeplanning. 2005 WisseQ WoWie

Vrijeplanning. 2005 WisseQ WoWie 1 ISS Handleiding Inhoudsopgave Voorwoord 1 2 0 ISS 1 Voorwoord ISS staat voor Informatie Systeem Sportorganisaties. ISS is een zeer compleet softwarepakket om op efficiënte en eenvoudige manier de administratieve

Nadere informatie

Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017

Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017 Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017 a. 8&9-competitie (2 dubbels) op donderdagavond NIEUW De laagste klasse is de tweede klasse. Deelname is alleen mogelijk voor spelers en speelsters

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

Promotie- en degradatiereglement Senioren District Zuid-Holland

Promotie- en degradatiereglement Senioren District Zuid-Holland Promotie- en degradatiereglement Senioren District Zuid-Holland 2016-2017 In dit document is de promotie/degradatieregeling opgenomen voor de districtscompetities van Zuid-Holland die worden gespeeld in

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16 knvb.nl Betaald Voetbal Beloften Divisie A:... 3 Topklasse zaterdag:... 4 Hoofdklasse

Nadere informatie

Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel

Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel Versie 1.0 13 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel...3 1.1. Behoefte aan scheidsrechters!...3 1.2. Hoe is de arbitrage geregeld bij NHC de

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013 DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013 LET OP! Dit jaar anders! regio Zuidwest september 2 0 1 2 Periode inschrijving: tussen 1 en 10 december 2012!! district Den Haag Stationsplein 4b 3331 LL Zwijndrecht

Nadere informatie

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN Planning kampioenschappen EERSTE ELFTALLEN HEREN A. MODALITEITEN.

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN Planning kampioenschappen EERSTE ELFTALLEN HEREN A. MODALITEITEN. PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN Planning kampioenschappen 2015 2016 EERSTE ELFTALLEN HEREN A. MODALITEITEN. Eerste Provinciale Afdeling art. 1561 Een reeks van 16 elftallen. De kampioen stijgt naar Bevordering

Nadere informatie

Regio Centrum Website: http://www.badminton.nl/centrum/nieuws

Regio Centrum Website: http://www.badminton.nl/centrum/nieuws Regio Centrum Website: http://www.badminton.nl/centrum/nieuws Informatie voor bij de Junioren competitie Seizoen 2014-2015 VERSIE 9 september 2014 Competitie Software Ook dit jaar wordt er voor de competitie

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Voorwoord. Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2016

Voorwoord. Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2016 Voorwoord Nu alvast wil de Commissie Veldhovense Schoolverlaters Sportdagen eenieder welkom heten op het Peanutbaltoernooi, dat dit jaar voor de 30 e keer gehouden gaat worden op: Donderdag 26 mei en vrijdag

Nadere informatie

Wedstrijdbulletin KNLTB 8&9-competitie Voorjaar 2017

Wedstrijdbulletin KNLTB 8&9-competitie Voorjaar 2017 Wedstrijdbulletin KNLTB 8&9-competitie Voorjaar 2017 1 Inhoudsopgave: Blz. Inleiding 3 Welke en hoeveel partijen een speler mag spelen 3 Telling in de 8&9-competitiecompetitie 3 Uitstel van competitiewedstrijden

Nadere informatie

Reglement Café Geert Cup

Reglement Café Geert Cup Reglement Café Geert Cup Inhoudsopgave Wedstrijdbanen... 2 Afspraken mbt inschrijving en afmeldingen... 3 Competitiewedstrijden... 4 Competitie verloop... 5 Scheidsrechters... 7 Competitiewedstrijd...

Nadere informatie

Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016

Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016 Aan Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Van Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016 Inleiding Tijdens seizoen 2015 is een leuke en

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit tot inschrijving van heren-, dames of mixedteams voor de scratch en/of handicapeditie van de Ton Zandboer Cup.

Hierbij nodigen wij u uit tot inschrijving van heren-, dames of mixedteams voor de scratch en/of handicapeditie van de Ton Zandboer Cup. Ton Zandboer Cup 2016 Landjuweel 62 Postbus 326 Tel. 0318-559343 Internet: www.bowlen.nl Ons kenmerk: 3905 PH Veenendaal 3900 AH Veenendaal Fax. 0318-559349 E-mail: info@bowlen.nl

Nadere informatie

Handleiding Studieplanner. versie 2.0

Handleiding Studieplanner. versie 2.0 Handleiding Studieplanner versie 2.0 Versie historie Door Datum Beschrijving Versie Michiel Kodde 28-08-2013 Eerste opzet gemaakt concept Michiel Kodde 02-09-2013 Versie 1 draft concept Michiel Kodde 23-09-2013

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Competitiereglement Run Bike Run Series 2017

Competitiereglement Run Bike Run Series 2017 Competitiereglement Run Bike Run Series 2017 Artikel 1 Algemeen 1. De Run Bike Run Series (verder te noemen: RBR Series), worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond. 2a Het

Nadere informatie

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw Een zakelijke relatie wordt aangemaakt als: - een bedrijf klant gaat worden, bijvoorbeeld een eenmanszaak van een klant of het bedrijf van een klant die DGA is van het bedrijf; - met een bedrijf zaken

Nadere informatie

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN. Planning kampioenschappen

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN. Planning kampioenschappen PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN Planning kampioenschappen 2013 2014 EERSTE ELFTALLEN HEREN A. MODALITEITEN. Eerste Provinciale Afdeling (art. 1546) Een reeks van 16 elftallen. De kampioen stijgt naar Bevordering

Nadere informatie

NPB padelcompetitie. najaar 2017

NPB padelcompetitie. najaar 2017 Nederlandse PadelBond NPB padelcompetitie najaar 2017 Inhoudsopgave: Nederlandse Padelbond Onderwerp: pagina 1. Inleiding 3 2. Competitieniveaus 4 3. Speeldata 4 4. Speeltijden 6 5. Aanmelding team(s)

Nadere informatie

Leden handleiding Inhoudsopgave

Leden handleiding Inhoudsopgave Leden handleiding Inhoudsopgave De leden site...2 Inloggen...3 Wachtwoord opvragen of vergeten...4 Inzien handicap...6 Wijzigen emailadres...7 Scorekaart invoeren...8 Reserveren van een starttijd...9 Inzien

Nadere informatie

In het navolgende vind je informatie over het roosterproces, de werkwijze van het medewerkerportaal en de bereikbaarheid van 2Match!.

In het navolgende vind je informatie over het roosterproces, de werkwijze van het medewerkerportaal en de bereikbaarheid van 2Match!. Start Aysist en 2Match! Na een intensieve periode van voorbereiding start per 1 oktober 2Match! met het plannen van medewerkers voor alle afdelingen waar in 24-uurs diensten of onregelmatig gewerkt wordt.

Nadere informatie

Verslag teamleidersoverleg Kadercompetitie

Verslag teamleidersoverleg Kadercompetitie Verslag teamleidersoverleg Kadercompetitie Ter attentie van: Teamleiders Kadercompetitie Bestuur KNBB-vereniging Carambole Commissie Breedtesport Datum: 8 maart 2010 Onderwerp: Verslag teamleidersoverleg

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2016

Reglement Streetsoccertoernooi 2016 Reglement Streetsoccertoernooi 2016 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2016 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

BEHEERDERSHANDLEIDING. Schema s aanmaken tbv functionaliteiten

BEHEERDERSHANDLEIDING. Schema s aanmaken tbv functionaliteiten BEHEERDERSHANDLEIDING Schema s aanmaken tbv functionaliteiten SCHEMA S AANMAKEN TBV FUNCTIONALITEITEN Schema s kunnen worden ingezet bij de volgende functionaliteiten: Acceptatie Selectieve Oproepen Weigering

Nadere informatie

Handleiding Tenniskids.toernooi.nl. Inhoud. 1. Inleiding. 2. Naar de website. Datum laatst bijgewerkt: 18-02-2015, auteur: tenniskids@ltcsteenwijk.

Handleiding Tenniskids.toernooi.nl. Inhoud. 1. Inleiding. 2. Naar de website. Datum laatst bijgewerkt: 18-02-2015, auteur: tenniskids@ltcsteenwijk. Handleiding Tenniskids.toernooi.nl Datum laatst bijgewerkt: 18-02-2015, auteur: tenniskids@ltcsteenwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Naar de website... 1 3. Naar mijn team/poule en de speeldata... 3

Nadere informatie

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen**

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen** Datum: 05-07-2015 Betreft: Splitsen C en K vluchten Met ingang van seizoen 2015 kennen we zogenaamde splitsvluchten. Dit houdt in vluchten waar jonge en oude duiven tegelijk gespeeld kunnen worden maar

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2017

Reglement Streetsoccertoernooi 2017 Reglement Streetsoccertoernooi 2017 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2017 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

Najaarscompetitie 2016

Najaarscompetitie 2016 Nr. 13 01-07-2016 Najaarscompetitie 2016 Extra Bulletin. Werkgroep Competitiezaken/JKr. ACL Frank Moonen competitiezaken@nttblimburg.nl competitieleider@nttblimburg.nl Tel. 046-4519372 / competitiedagen

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Let op gewijzigd schema voor de speelweken van de voorjaarscompetitie 2016 jeugd en senioren:

Let op gewijzigd schema voor de speelweken van de voorjaarscompetitie 2016 jeugd en senioren: Tafeltennis Reporter nr. 21 2 december 2015 DEFINITIEVE INVOERING NIET-CELLULOID BAL PER 1 JANUARI 2016 Kijk op de site van de afdeling voor tekst en uitleg: http://holland-noord.nttb.nl/nieuws/726/nieuws-competitie/plastic_bal_voorjaar_2016/

Nadere informatie

In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen.

In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen. REGELS VOOR DE HOEKSCHE WAARD COMPETITIE. In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen. Junioren: 1. BN-competitiespelers(sters)

Nadere informatie

Agendapunt 8.2 Nieuwe opzet competitie Aanleiding Inleiding Achtergrond en proces Resultaat werkzaamheden periode maart-mei 2017 (1) Reglementen

Agendapunt 8.2 Nieuwe opzet competitie Aanleiding Inleiding Achtergrond en proces Resultaat werkzaamheden periode maart-mei 2017 (1) Reglementen Agendapunt 8.2 Nieuwe opzet competitie Aanleiding Verenigingen geven al jaren aan dat de spelers de reisafstanden te groot vinden en de opzet van de competitie als niet flexibel ervaren, met name in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief januari Nieuwjaarstoernooi zaterdag 17 januari De Recom organiseert op deze dag voor Sla Raak'ers het openingstoernooi voor het tennisjaar 2015. We maken er

Nadere informatie

Cluster/doelgroepenoverleg. Bespreken voorstellen kolommen

Cluster/doelgroepenoverleg. Bespreken voorstellen kolommen Cluster/doelgroepenoverleg Bespreken voorstellen kolommen Agenda Evaluatie seizoen 2017 Honkbal Topsport Softbal Topsport Aandachtspunten Breedtesport Honkbal Wedstrijdsport Senioren Jeugd Softbal Wedstrijdsport

Nadere informatie

Toelichting jeugdinterclub 2012

Toelichting jeugdinterclub 2012 Principe jeugdinterclub - ploeg: 2 spelers - wedstrijden: 2 enkel- en 1 dubbelwedstrijd (per ontmoeting) - categorieën: op basis van geslacht, leeftijd en klassement - categorieën 9, 10 en 12 spelen op

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Rapport

Handleiding. Digitaal Rapport Handleiding Digitaal Rapport 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Relatie met methodetoetsen... 3 4. Rapportperiodes aangeven... 4 5. Rapportdefinities instellen... 4 Rubriek aanmaken...

Nadere informatie

Handleiding SGL-MAGISTER Ouderavond SGL.MAGISTER.NET

Handleiding SGL-MAGISTER Ouderavond SGL.MAGISTER.NET Handleiding SGL-MAGISTER Ouderavond SGL.MAGISTER.NET Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Ouders... 3 Ouderavond... 3 1. Personeel kiezen... 3 2. Dagdeel... 4 3. Samenvatting... 5 2 Ouders Ouders hebben een

Nadere informatie

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s Release Notes CIRRO v4.0 voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s November 2013 INHOUD Introductie... 3 1 Algemeen... 3 2 Actiestrategieën... 4 3 Projecten... 5 4 Netwerk...

Nadere informatie

Bridgemate App. Informatie voor spelers. Bridge Systems BV

Bridgemate App. Informatie voor spelers. Bridge Systems BV Bridgemate App Informatie voor spelers Bridge Systems BV Bridgemate app Informatie voor spelers Pagina 2 Inhoud Inleiding... 3 De Bridgemate app downloaden... 3 App opstarten en account aanmaken... 4 Inloggen

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC)

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) Vastgesteld door de bondsvergadering van 28 mei 2016; Inwerking tredend op 1 juli 2016 Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie