INTERCOM OVER IP. by Commend. De laatste generatie intercomsystemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERCOM OVER IP. by Commend. De laatste generatie intercomsystemen"

Transcriptie

1 INTERCOM OVER IP by Commend De laatste generatie intercomsystemen

2 De toekomst van intercom Intercom van de toekomst. Wat tot enkele jaren geleden eenvoudige intercomsystemen waren, zijn nu communicatieplatformen welke niet alleen voorzien in een spreek/luisterverbinding, maar ook in toenemende mate in complexe controle- en rapportagefunctionaliteiten. Centraal in deze ontwikkeling staan communicatieservers welke met elkaar in een netwerk zijn verbonden. Add-on systemen zijn geïntegreerd in een logische bediening, terwijl de terminals in toenemende mate multifunctioneel worden. De laatste ontwikkeling in deze technologische evolutie is IoIP Intercom over IP. In bedrijfsnetwerken, gebaseerd op het internet protocol (IP), kunnen intercomterminals direct met elkaar worden verbonden en intercomservers met elkaar netwerken. Data van externe systemen wordt geïntegreerd binnen het intercomsysteem, geëvalueerd, verwerkt en verzonden. Alles door middel van IP.

3 IoIP Technology Networking Intercom Servers. Networking via IP. Het is vaak een uitdaging om verschillende locaties, waar intercomterminals met digitale 2-draads of analoge 4-draads technologie zijn verbonden met de intercomserver, met elkaar te combineren. Commend heeft voor deze toepassing verschillende netwerkmogelijkheden ontwikkeld. Networking intercomservers houdt in dat lokale intercomservers als omvangrijke intercomsystemen kunnen functioneren doordat deze onderling door middel van een netwerkverbinding worden gekoppeld. De volledige functionaliteiten zijn door het gehele intercomnetwerk beschikbaar en programmering van het systeem kan vanaf één locatie worden uitgevoerd. Connecting Intercomterminals. Intercomterminals via IP. De volgende logische stap, na het in een netwerk verbinden van intercomservers via IP is de IP-intercombox. Door middel van het toepassen van de ET 901 IP-intercombox kan iedere intercomterminal, inclusief alle features, direct worden gekoppeld door middel van het IP-netwerk. Iedere analoge of digitale intercomterminal is hiermee geschikt voor IP. Dit is een perfecte oplossing voor ieder toepassingsgebied. Doordat de meeste terminals zijn voorzien van in- en uitgangen is het mogelijk om naast intercomfunctionaliteiten op eenvoudige wijze in rapportage- en stuurfuncties te voorzien. Complete IP intercommodules, die IP on board geïmplementeerd hebben, completeren de flexibiliteit van IoIP: de ET 908 en nieuwe, toekomstige, intercommodules voorzien in inbouw intercomterminals, die zich onderscheiden door hun compacte afmetingen. IoIP Systeemoverzicht Intercomnetwerken via IP Netwerken van Commend intercomservers via IP-gebaseerde netwerkstructuren. IP-netwerkkaarten G7-CNETLAN voor GE 700 servers en G2-CNETLAN voor GE 200 servers. High-speed/high performance verbindingen. Gestandaardiseerde protocollen. Centraal programmeren en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden via de PC. In cascade schakelen van intercomservers is mogelijk. Tot 5780 deelnemers met uniform nummerplan. Site 1 Intercomsysteem met GE 700 Server Server Networking Terminal Networking Site 2 Intercomsysteem met GE 200 Server Site 2 met GE 200 Server GE 700 Server Intercomterminal verbinding 4-draads terminals Lokale spanningsverzorging ET 901A Switch met IEEE at PoE (Power over Ethernet) ET 901D 2-draads terminals Intercomterminals in de laatste SMD vormgeving, exact op maatgemaakt voor het toepassingsgebied. Voorzien van luidspreker, microfoon, toetsenbord, in- en uitgangskontakten, data-interfaces en nieuwste DSP-technologie. Speciale IP-boxen maken verbinding tussen de gehele bestaande reeks aan intercomposten (analoog en digitaal) en het IP-netwerk mogelijk. Zij zijn voorzien van een ingebouwde switch voor de directe inkoppeling van IP-toepassingen zoals IP-camera s, en de volledige ondersteuning van DSPfuncties. Doorlussen van serverpoorten GE 700 met 6 stuks G7-DSP-IP8 Switch Intercomterminals zijn via het IP-netwerk verbonden met de intercomserver. Door de IP-deelnemerkaarten in de communicatieserver in cascade te schakelen (door te lussen) is er slechts één enkele CAT 5 kabel nodig tussen de intercomserver en de switch. Op deze manier kunnen tot 48 intercomterminals door middel van slechts een kabel tussen intercomserver en switch met het netwerk worden verbonden. Het datanetwerk zorgt voor de verbinding met de intercomterminals.

4 De toepassingsgebieden en voordelen van Intercom over IP. Praktische toepassing van IoIP. Dankzij het feit dat digitale 2-draads en analoge 4-draads technologie zonder problemen kunnen worden gecombineerd, kan IoIP overal en onder alle omstandigheden worden toegepast. Door intercomterminals via bestaande IP-netwerken met elkaar te verbinden, wordt de aanleg van extra bekabeling overbodig. Het is nu ook mogelijk intercomterminals in te zetten op plaatsen waar dit voorheen uit kostenoverweging of vanwege onvoldoende bekabeling niet mogelijk was. Hieronder volgen enkele voorbeelden van toepassingen, die in elke business sector kunnen voorkomen. Deuren, poorten en slagbomen die op afstand worden bediend: dankzij IP en WLAN kan hiermee een IoIP deurstation worden verbonden. Kantoren: intercomstations kunnen worden verbonden met het bestaande IP-netwerk zonder toepassing van extra bekabeling. Betaalautomaten, slagbomen en ticketmachines in parkeergarages en openbaar vervoer: een aanwezige IP-verbinding maakt het mogelijk intercomstations toe te passen waarmee meer gebruiksgemak en veiligheid wordt geboden. Bovenstaande voorbeelden zijn slechts enkele nieuwe toepassingsgebieden voor intercom die de communicatie verbeteren en zorgen voor meer veiligheid en gebruiksgemak. Alle ideeën en adviezen voor toepassingen moeten individueel worden getoetst om een communicatie- en beveiligingsoplossing te ontwikkelen die op maat is voor de gebruiker. Spraak-beeld-data netwerken over IP Intercomserver Graphics Server Videoserver IP camera Centrale bedienlessenaar met grafische user interface IP camera Intercomterminals Slagboom met intercommodule IP box IP camera IP box Intercomserver Help point IP box Intercomserver Intercom terminals Help of Infopoints Locale bedienlessenaar met grafische user interface Deur- en poort/slagboombeheer met geïntegreerde video Netwerkverbindingen met andere locaties en doorschakeling van oproepen

5 Spraak-Beeld-Data netwerken over IP. Security en procesmanagement ondersteund door communicatie. Commend vandaag een stap in de communicatietechnologie van morgen. Spreken en luisteren zijn de basisfunctionaliteiten van elk intercomsysteem. Kristalheldere spraakkwaliteit en spraakoverdracht tot 7 khz garandeert dat spraak perfect verstaanbaar is. Vandaag de dag heeft Intercom nog veel meer te bieden. Security door integratie Alleen spraak is slechts een deel van de totale menselijke communicatie. Moderne intercomsystemen maken rapportage van gebeurtenissen en het besturen en controleren van processen mogelijk. Ook rapportages van gekoppelde systemen worden weergegeven. De functionaliteiten van deze systemen kunnen worden gecontroleerd met behulp van het toetsenbord van de intercomterminal. Een voorbeeld: het is mogelijk te rapporteren dat iemand bij een deur aanbelt, terwijl op hetzelfde ogenblik de server een camera inschakelt om een beeld op een monitor weer te geven waarna de bijbehorende deur-opener vanaf de intercomterminal kan worden geactiveerd. Deze functionaliteiten zijn mogelijk door gebruik van in- en uitgangscontakten of V24 interfaces. Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden Beelden zijn belangrijk om zicht te houden op het gehele systeem. Naast de mogelijkheid om informatie weer te geven op het display van intercomterminals zijn er speciale bedienlessenaars en grafische userinterfaces die continu totaaloverzicht geven van alle processen binnen het centrale systeem en van alle randsystemen. Geopende deuren of meldingen van een gebouwmanagementsysteem worden bijvoorbeeld weergegeven op interactieve plattegronden. De externe randsystemen kunnen worden geactiveerd met een simpele muisklik.

6 IoIP (Intercom over IP) versus VoIP VoIP is de algemene term voor telefoontoepassingen via IP netwerken. Telefonie is in het algemeen begrensd tot een bandbreedte van 3,4 khz. Deze bandbreedte kan eenvoudig worden overgedragen en de geluidskwaliteit is toereikend voor telefoongesprekken. Kwaliteitsproblemen ontstaan met handsfree telefoongesprekken waar achtergrondgeluiden, die eveneens grotendeels liggen in de bandbreedte tot 3,4 khz, de verstaanbaarheid aanzienlijk negatief beïnvloeden. IoIP staat voor Intercom over IP. Intercom is ontwikkeld voor handsfree communicatie en garandeert een bandbreedte van 7 khz. Stemmen kunnen hierdoor helderder en natuurlijker worden weergeven ten opzichte van de achtergrondgeluiden. Kristalheldere spraakkwaliteit, perfect verstaanbaar. Een ander belangrijk verschil ligt in de functionaliteiten. In tegenstelling tot telefonie zijn intercomoplossingen ontworpen voor een groot aantal extra functionaliteiten. In- en uitgangen maken het mogelijk complexe toepassingen te integreren in een duidelijk gestructureerd systeem, op een eenvoudige en beheersbare wijze. Vooral de oplossingen die zijn ontworpen voor communicatie en veiligheid, zoals objectbeveiligingscentra, openbaar vervoer, parkeergarages en zorginstellingen waar (nood)oproepen van levensbelang zijn, moeten zeer betrouwbaar en bedrijfszeker zijn, zowel aan de zijde van de intercomterminals als bij de centraalpost. Level 20 Hz Audiospectrum Symbolische illustratie Logaritmische schaal 1 khz 2 khz 5 khz 10 khz 20 khz Basis spraakbandbreedte Kristalheldere spraakkwaliteit Commend IoIP Audiobandbreedte 7 khz Telefoon Audiobandbreedte 3,4 khz Basisbegrippen E1 standaard Gestandaardiseerde interface voor data en audio, vaak gebruikt voor mediaconverters. HDSL High Data Rate Digital Subscriber Line: een krachtige en kosteneffectieve oplossing voor transport van digitale data over koperbekabeling. Intercom OVER IP (IoIP ) Intercom over IP: gebruik van IP-netwerken voor netwerken met intercomservers met optimale spraakkwaliteit door gebruik van 7 khz bandbreedte. IP Internet protocol: asynchroon protocol voor pakketgebaseerde dataoverdracht via een gemeenschappelijk netwerk, bijvoorbeeld het internet (www world wide web). ISDN Integrated Services Digital Network: internationaal gestandaardiseerd systeem ten behoeve van digitale telefoontoestellen die transmissie en signalering definieert. LAN Local Area Network: gelimiteerd tot een beperkte en gesloten omgeving, bijvoorbeeld binnen een gebouw (bedrijfsnetwerk). Normaalgesproken wordt een LAN ontworpen als IP-netwerk. MEDIACONVERTER Apparaat dat signalen converteert tussen twee transmissiewegen die gebruik maken van een verschillende technologie, bijvoorbeeld E1 naar glasvezel. Pakketoverdracht Asynchrone methode voor het transport van data, hoofdzakelijk in netwerken. Datastromen worden opgedeeld in pakketjes (packets) die aan de ontvangende zijde weer worden uitgepakt en in de juiste volgorde worden geplaatst. Variabele vertragingstijden binnen het netwerk moeten worden geaccepteerd. QUALITY OF SERVICE (QoS) Procedure binnen IP netwerken die bepaalde verbindingen prioriteit geeft door maximale vertragingstijden en minimale bandbreedtes te garanderen. QoS wordt onder andere toegepast bij het toekennen van prioriteit aan spraak bij g IoIP. SIP Session Initiation Protocol: Netwerkprotocol waarmee een communicatiesessie tussen 2 of meer deelnemers kan worden opgebouwd. Het protocol is gespecificeerd in RFC SIP is een veelgebruikt protocol bij IP-telefonie. S0 Netwerktoegangsinterface voor g ISDN. Synchrone dataoverdracht Alle typen van datatransport waarbij datastromen via een vaste verbindingsweg continu zonder onderbrekingen worden getransporteerd. TCP/IP Transmission Control Protocol: protocol voor veilige dataoverdracht. Gebruikt IP voor de overdrachtsinformatie (informatie om de verbindingsweg/adressering aan te geven). Wordt toegepast voor bijvoorbeeld downloads van het internet of verkeer. Het TCP protocol controleert de dataoverdracht en laat deze in geval van fouten herhalen. UDP Universal Datagram Protocol: protocol voor dataoverdracht zonder foutcontrole. Wordt toegepast in gevallen waarbij opnieuw zenden van verminkte data zinloos is, bijvoorbeeld bij spraakoverdracht in netwerken. VOICE OVER IP (VoIP) VoIP is de algemene uitdrukking voor telefoonoplossingen via IP netwerken. WAN Wide Area Network: netwerk, gelimiteerd tot een gedefinieerde omgeving welke meerdere locaties kan omvatten. Bijvoorbeeld meerdere bedrijfsnetwerken (LAN s) die gezamenlijk een WAN vormen. Verdere productinformatie is te vinden op of Isolectra BV Riviumboulevard LK Capelle aan den IJssel Postbus AK Capelle aan den IJssel Telefoon Fax Commend is a registered trademark of Commend International GmbH, Salzburg.

HiPath 3000. Communicatiesystemen. Get a bit more. Siemens.

HiPath 3000. Communicatiesystemen. Get a bit more. Siemens. s HiPath 3000 Communicatiesystemen Voor meer informatie: Siemens Nederland N.V. Information and Communication mobile Postbus 16068 2500 BB Den Haag Tel: (070) 333 3608 Fax: (070) 333 2755 Internet: www.hipath.nl

Nadere informatie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie Advies IP Telefonie Januari 2006 Ictivity Amsterdam Advies IP Telefonie ICTIVITY DOCUMENTGEGEVENS Versiehistorie: Versie Datum Auteurs Status document 1.0 01-02-2006 Rob Prickaerts 1 ste conceptversie

Nadere informatie

Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie

Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie Aastra verbindt u met de wereld Aastra levert wereldwijd communicatiesystemen die tegemoetkomen aan de behoeften van kleine,

Nadere informatie

Introductie in IP Communicatie

Introductie in IP Communicatie AMR ict: De specialist voor IP communicatie Oplossingen Introductie in IP Communicatie Vroeger bestond er een strikte scheiding tussen de telefoniewereld en computernetwerken. Binnen ICT infrastructuren

Nadere informatie

DETAIL ELK IS BELANGRIJK. Eindeloze mogelijkheden met een breed scala aan apparaten. Telefoontoestellen. Panasonic PBX platformen ondersteunen

DETAIL ELK IS BELANGRIJK. Eindeloze mogelijkheden met een breed scala aan apparaten. Telefoontoestellen. Panasonic PBX platformen ondersteunen ELK Eindeloze mogelijkheden met een breed scala aan apparaten Panasonic PBX platformen ondersteunen DETAIL de stijlvolle en intuïtieve Digitale-, IP-, SIPen draadloze DECT telefoons. Met ondersteuning

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Platform voor IP Telecommunicatie Pure IP PBX

Platform voor IP Telecommunicatie Pure IP PBX Platform voor IP Telecommunicatie Pure IP PBX Panasonic KX-TDE Pure IP PBX-centrales zijn hoogstaande communicatieplatforms voor IP-netwerkomgevingen. KX-TDE is het antwoord voor convergentie en ondersteunt

Nadere informatie

Draytek VigorIPPBX 2820 VoIP

Draytek VigorIPPBX 2820 VoIP Draytek VigorIPPBX 2820 VoIP Speciaal voor het gehele MKB heeft DrayTek de VigorIPPBX 2820 ontwikkeld. Deze IPPBX biedt belangrijke telefoniefunctionaliteiten zoals voicemail to e-mail, IVR, auto-attendant,

Nadere informatie

Voice over Internet Protocol: een nieuw risico?

Voice over Internet Protocol: een nieuw risico? Compact 2005/3 Voice over Internet Protocol: een nieuw risico? R.L. Moonen CISSP en ing. J. van Beek MSc VoIP is in opkomst. Het communiceren over reeds aanwezige datanetwerken lijkt veel voordelen te

Nadere informatie

WHITEPAPER INTEGRATED COMMUNICATIONS

WHITEPAPER INTEGRATED COMMUNICATIONS Innervate: Juni 2009 - Gesponsord door Vodafone WHITEPAPER INTEGRATED COMMUNICATIONS ROADMAP NAAR GECONVERGEERDE COMMUNICATIEDIENSTEN Inleiding Het doel van deze whitepaper is de ontwikkelingen te beschrijven

Nadere informatie

Park Mariëndaal. Technisch Programma van Eisen. Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel. Levering, installatie en onderhoud van:

Park Mariëndaal. Technisch Programma van Eisen. Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel. Levering, installatie en onderhoud van: Technisch Programma van Eisen Park Mariëndaal Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel Levering, installatie en onderhoud van: o o o o o LAN Zorgdomotica/ verpleegroep Communicatieplatform en telefonie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Telios Enterpise Communications van Telecats

Inhoudsopgave. Telios Enterpise Communications van Telecats 1 Inhoudsopgave Telios Enterpise Communications van Telecats Telios Enterprice Communications van Telecats 3 IP-telefonie op basis van de open SIP standaard 4 Telios Enterprise Communications 5 Telios

Nadere informatie

Whitepaper. Netwerken. De laatste ontwikkelingen op het gebied van netwerken!

Whitepaper. Netwerken. De laatste ontwikkelingen op het gebied van netwerken! 2012 Whitepaper Netwerken De laatste ontwikkelingen op het gebied van netwerken! Stand van Zaken: Organisaties worden steeds meer afhankelijk van hun ICT voorzieningen. Het komt helaas steeds vaker voor

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 3. Lokale netwerken. Introductie. Leerkern. Terugkoppeling. Uitwerking van de opgaven. Communicatietechnologie: een inleiding

Inhoud leereenheid 3. Lokale netwerken. Introductie. Leerkern. Terugkoppeling. Uitwerking van de opgaven. Communicatietechnologie: een inleiding Communicatietechnologie: een inleiding Inhoud leereenheid 3 Lokale netwerken Introductie Leerkern 1 Inleiding 2 Historische ontwikkeling 3 Structuur en componenten van een LAN 3.1 Netwerkstations 3.2 Bekabelingssystemen

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van IP-telefonie

Hoe kunt u profiteren van IP-telefonie Hoe kunt u profiteren van IP-telefonie E e n h a n d l e i d i n g v o o r h e t m i d d e n - e n k l e i n b e d r i j f Van Swyx en de CMA I N H O U D S O P G A V E 4-5 VOORWOORD door de CMA 6-7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Aastra SIP telefoons voor zakelijk gebruik SIP

Aastra SIP telefoons voor zakelijk gebruik SIP Aastra SIP telefoons voor zakelijk gebruik SIP Open standaarden voor grenzeloos communiceren Voice over IP spraak via het datanetwerk Voordelen van Voice over IP (VoIP) voor uw bedrijf:»»»»»»»» Omdat dezelfde

Nadere informatie

Global network of innovation. HiPath 5000 De toekomst in met IP-communicatie. www.hipath.nl

Global network of innovation. HiPath 5000 De toekomst in met IP-communicatie. www.hipath.nl Global network of innovation HiPath 5000 De toekomst in met IP-communicatie www.hipath.nl HiPath 5000. Eén oplossing voor vandaag en morgen Veilig, flexibel en rendabel Return on investment (ROI). Het

Nadere informatie

INEX 500. Zekerheid in zorgcommunicatie. Spil, poortwachter en management tool. Zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg bij u thuis

INEX 500. Zekerheid in zorgcommunicatie. Spil, poortwachter en management tool. Zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg bij u thuis Van Breda Zekerheid in zorgcommunicatie www.vanbreda.nl INEX 500 Spil, poortwachter en management tool AlBireo thuis Zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg bij u thuis VAN BREDA Service en persoonlijk

Nadere informatie

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise. Stap voor-stap naar een slimme manier van communiceren

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise. Stap voor-stap naar een slimme manier van communiceren Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Stap voor-stap naar een slimme manier van communiceren Uw telefonische bereikbaarheid optimaal gegarandeerd Wanneer u voor de keuze staat een nieuwe telefonieoplossing

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Always more than you expect. Panasonic. met HD-kwaliteit nog veel meer ondersteunende functies en applicaties

Always more than you expect. Panasonic. met HD-kwaliteit nog veel meer ondersteunende functies en applicaties Always more than you expect Panasonic SIP-toestellen met HD-kwaliteit nog veel meer ondersteunende functies en applicaties SIP-toestellen belangrijke eigenschappen KX-UT670 Smart desktop-telefoon Geavanceerde

Nadere informatie

IP Telefonie. Afstudeerscriptie. door Steyn Huizinga. Afstudeerstage bij ASP4all Hosting B.V. Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam

IP Telefonie. Afstudeerscriptie. door Steyn Huizinga. Afstudeerstage bij ASP4all Hosting B.V. Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam Afstudeerscriptie door Steyn Huizinga Afstudeerstage bij Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam Copyright ASP4ALL Hosting B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of op andere

Nadere informatie

Product catalogus 2015/16

Product catalogus 2015/16 Product catalogus 2015/16 Nederlands Productoverzicht 2015 Uitgave 04/2015 AG Böblinger Straße 76 71065 Sindelfingen Duitsland Wij hebben ons best gedaan om alleen bijgewerkte, volledige en juiste informatie

Nadere informatie

Technische aspecten van datacommunicatie

Technische aspecten van datacommunicatie HOOFDSTUK 2 2.1 Meer over netwerken 2.1.1 Geschiedenis Vóór 1970 was er alleen sprake van computersystemen waaraan terminals waren gekoppeld. Elke handeling op al die toetsenborden werd in dat ene systeem

Nadere informatie

Netwerk Communicatie Platform. KX-NCP500 en KX-NCP1000 Unified Communication Oplossingen ELK DETAIL IS BELANGRIJK

Netwerk Communicatie Platform. KX-NCP500 en KX-NCP1000 Unified Communication Oplossingen ELK DETAIL IS BELANGRIJK Netwerk Communicatie Platform KX-NCP500 en KX-NCP1000 Unified Communication Oplossingen Netwerk Communicatie Platforms (NCP) zijn geavanceerde communicatie oplossingen die zijn ontworpen om ondernemingen

Nadere informatie

Heereweg 345 2161 CA Lisse T 088 25 25 800 F 088 25 25 850 W www.ipone.nl. Informatiedocument. IP-Telefonie van IP-ONE B.V.

Heereweg 345 2161 CA Lisse T 088 25 25 800 F 088 25 25 850 W www.ipone.nl. Informatiedocument. IP-Telefonie van IP-ONE B.V. Informatiedocument IP-Telefonie van IP-ONE B.V. IP-ONE B.V. 2012 IP-Telefonie (IPT) van IP-ONE B.V. 1. Introductie IP-Telefonie van IP-ONE... 3 2. IP-ONE en de IPT dienst... 3 3. Functionaliteiten... 4

Nadere informatie

Computernetwerken. 1 Algemeen. Inhoud. 1.1 Definities en begrippen

Computernetwerken. 1 Algemeen. Inhoud. 1.1 Definities en begrippen Computernetwerken Inhoud 1 Algemeen 1.1 Definities en begrippen 1.2 Netwerktopologieën 1.3 Schakeltechnieken 1.4 Standaardisatie 2 Netwerkarchitecturen 2.1 Referentiemodellen 2.2 OSI model 2.3 TCP/IP model

Nadere informatie

Paxton. Catalogus 2014. Intelligente toegangscontrole en deurintercom systemen. De intelligente beveiligingsoplossing voor uw gebouw

Paxton. Catalogus 2014. Intelligente toegangscontrole en deurintercom systemen. De intelligente beveiligingsoplossing voor uw gebouw Paxton De intelligente beveiligingsoplossing voor uw gebouw Catalogus 2014 Intelligente toegangscontrole en deurintercom systemen 2 Inhoudsopgave 3 Introductie 5 PC gestuurde toegangscontrole 6 Bedrade

Nadere informatie

De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing.

De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing. De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing. Juniper Networks heeft met de introductie van de NonStop Wireless LAN oplossing een nieuwe Wireless LAN-generatie gerealiseerd, die organisaties bevrijdt

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Voice

Dienstbeschrijving Managed Voice Dienstbeschrijving Managed Voice Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Introductie... 5 1.2 Positionering dienst... 5 2. Overzicht dienst... 7 2.1 High Level overzicht dienst... 7 2.2 Onderdelen dienst... 7 2.3

Nadere informatie