LEI DRAAD. Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart zie p. 15. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEI DRAAD. Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart zie p. 15. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem."

Transcriptie

1 LEI DRAAD jaargang 12 nr 3 maart 2013 verschjnt maandeljks Leven en Welzjn Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart ze p. 15 woonloket op 14 maart p. 4 helmut lott n De Steger heb jj zn n een speelstraat? p. 10 1

2 COLOFON Het Stadsbestuur van Menen bedt haar nwoners ut Menen, Lauwe en Rekkem maandeljks dt stadsmagazne aan. Redacte & vormgevng Stad Menen - Communcate Grote Markt Menen T Foto s CC De Steger, Stad Menen, Erc Vanthournout,. drukker Goeknt Graphcs - Oostende Verantwoordeljke utgever Martne Fourner Burgemeester Grote Markt Menen Medewerkng E. Algoet, C. Chrstaens, G. Claeys, M. Decock, I. De Maesschalck, E. Demeyere, J. Demuysere, M. Den Hert, C. Develter, B. Seghers, D. Vanysacker, H. Zoetardt, OCMW, Sportdenst, Toersme en B. Grouwet. UT n Menen praktsch Info en data voor onze UT n Menen agenda mal je naar De redacte verwacht de nfo wel tegen 5 maart. Tp: voer je actvteten ook n op Zo staan de ook automatsch op www. menen.be, want UT n Vlaanderen s de centrale cultuurdatabank voor gans Vlaanderen. Het stadsmagazne Le draad s op 100% gerecycleerd paper gedrukt. Deze maand n Le draad Over de Stad Over het neuwe poltereglement 3 De stad Menen telt nwoners 3 Wonen Woonloket Lauwe-Rekkem op 14 maart 4 Gemeenteljke husvestngspremes verlengd 4 Leven en Welzjn Over LDC Allegro en LDC Dorpshus 5 Op res met knderen? En de kds-d? 6 Het Jongerenadvescentrum Menen 6 Je fets grats labelen? 6 Leefomgevng Over afvalntercommunale MIROM 7 Laat het zoemen met bloemen 8 Let s do t n je buurt gaat van start op 1 maart! 8 week van hoffeljkhed n verkeer 9 Vrje tjd Zn n een speelstraat? 10 Verneuwde webstek menen.be/jeugd 10 Affchepagna 11 Sezoensopenng jukeboxmuseum 11 De bb: het leven van A tot Z 12 Sport je ft 13 Rekkem, Dorp van de Ronde 2013 Rekkem s het Dorp van de Ronde 2013, omdat Paul Deman ut Rekkem n 1913 de allereerste Ronde van Vlaanderen op zjn naam schreef. Op zondag 31 maart passeert de Ronde van Vlaanderen dus door onze grensgemeente. (ze pag. 13) De fguur van Paul Deman zal dt jaar dan ook centraal staan. Maandeljks verscheen her een cartoon over onze welerheld. startpagna 2 Wst je dat Paul Deman na zjn smokkelavontuur n WO I dankbaar was dat hj het lcht nog zag: tot 2 keer toe ontsnapte hj aan de dood. Hj gng daarna n Outrjve wonen en startte er een egen fetszaak. Alle cartoons vnd je op

3 over Het neuwe poltereglement Op 1 jul 2012 trad de neuwe algemene polteverordenng (APV) n werkng, beter gekend onder de naam poltereglement. Ze werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 11 jun 2012 en regelt onder meer een reeks overlastproblemen de net n hogere regelgevng vastgelegd zjn. Iedere maand lcht het stadsmagazne Le draad herover een en ander toe. Wat houdt de algemene polteverordenng (APV) preces n? De APV s een ljvg document dat een aantal gekende regels herneemt, een aantal bestaande regels actualseert en een aantal neuwe regels uttekent. Het bestaat ut 8 ttels, de over 3 delen zjn gespred: een algemeen (arrondssementeel) deel, een bjzonder zonaal deel en een bjzonder lokaal deel. Het algemeen deel werd voorbered door een arrondssementele werkgroep n de schoot van ntercommunale Leedal, het zonaal deel werd voorbered n overleg met de poltezone Grenslee en het lokaal deel s het resultaat van besprekngen op gemeenteljk nveau. Wat zjn gemeenteljke admnstrateve sanctes (GAS)? Voor nbreuken op de algemene polteverordenng kan de stad gemeenteljke admnstrateve sanctes opleggen. Voorbeelden van nbreuken zjn: lawaahnder, hondenpoep, wldplassen, wldplakken, grafft... Er zjn ver soorten sanctes: een admnstrateve geldboete van maxmum 250 euro; een al dan net tjdeljke schorsng van een vergunnng; een al dan net tjdeljke ntrekkng van een vergunnng; een al dan net tjdeljke slutng van een nrchtng. De 8 ttels van de APV: 1. Openbare orde n het algemeen 2. Openbare orde en rust 3. Openbare velghed en doorgang op de openbare weg en het openbaar domen 4. Openbare renhed en gezondhed 5. Deren 6. Begraafplaatsen en ljkbezorgng 7. Handel 8. Openbare voorzenngen De volledge algemene polteverordenng (APV) kun je op raadplegen. In overleg met de lokale polte werden een aantal prorteten vooropgesteld. In eerste nstante zullen overtredngen op deze prortare artkelen geverbalseerd worden en aanledng geven tot een gemeenteljke admnstrateve sancte (GAS). De prorteten van het APV: 1. Nachtlawaa & geludshnder 2. Vandalsme 3. Grafft 4. Slukstorten 5. Wldplassen 6. Wldplakken 7. Honden- en andere poep Meer nformate over de algemene polteverordenng (APV) vnd je op Surf meteen naar voor de ntegrale APV. De stad Menen telt nwoners Ut de offcële nwonersaantallen op 1 januar 2013 bljkt dat onze stad Menen nwoners telt. Dat zjn er 42 meer dan vorg jaar. In Menen zelf resderen mensen. In onze deelgemeenten Lauwe en Rekkem zjn dat er respecteveljk en We tellen n totaal mannen en vrouwen. We zjn de vaststellers? De polte en de gemeenschapswacht. We legt de sancte op? De admnstrateve geldboete wordt opgelegd door de sanctonerend ambtenaar, de andere dre sanctes behoren tot de bevoegdhed van het college van burgemeester en schepenen. Wat zjn de rechtsmddelen? ndenen verweerschrft bnnen de vjften dagen; als de boete mogeljks hoger zal zjn dan 62,50 euro: mondelng verhoor mogeljk; nzage dosser; recht op bjstand door advocaat; beroep mogeljk bj de polterechtbank. Wat met mnderjargen? Deze sanctes kunnen ook worden opgelegd aan mnderjargen vanaf 16 jaar. Verschllen zjn: maxmum 125 euro geldboete; de ouders zjn burgerrechteljk aansprakeljk; recht op pro deo raadsman voor de mnderjarge; verplcht bemddelngsaanbod door de bemddelngsambtenaar; beroep bj de jeugdrechtbank. Alle cjfers op een rj (per ): Mannen Vrouwen Totaal Menen Lauwe Rekkem TOTAAL over de stad 3

4 Woonloket op 14 maart Wl je premes aanvragen na het verbouwen van je wonng? Wl je jurdsch adves bj huurproblematek? Vertoont je huurwonng ernstge gebreken? Dan kan je terecht n het Woonloket op donderdag 14 maart 2013: 14u-16u: LDC Dorpshus Rekkem 16u15-18u: Gemeentehus Lauwe Het Woonloket groepeert alle husvestngsmatere n één loket en staat garant voor kwaltateve en deskundge denstverlenng. Het Woonloket s er voor edereen de betaalbaar en kwaltatef wl wonen, met voldoende woonzekerhed n een goede woonomgevng. Dscrete en deskundghed gegarandeerd! Stad Menen Denst Husvestng - T GEMEENTELIJKE HUISVESTINGsPREMIES VERLENGD Alle gemeenteljke husvestngspremes zjn verlengd tot Het gaat om volgende premes: Verbeterng- en aanpassngspreme voor partculeren; Preme bj aankoop van een bestaande wonng of 2 aanpalende wonngen waarbj 2 wonngen tot 1 geheel worden gemaakt; Preme voor gevelrenovate; Preme voor het tjdeljk wegnemen van OV-lchtpunt; Preme voor gevelrenovate aan handelshus; Preme voor bnnennrchtng van een wnkel; Preme voor het plaatsen van een regenwaterreservor en/of nfltratevoorzenng. Alle premes worden aangevraagd na utvoerng van de werken, maar nformeer toch steeds vooraf bj de denst Husvestng (ze nfokader onder). Zo loop je net het rsco om premes ms te lopen! Graag lchten wj volgende preme toe: Verbeterngspreme voor partculeren Wonen 4 Welke werken komen n aanmerkng? 1. verneuwen van butenschrjnwerk en butendeuren n mnmum volledge gevel of volledge verdepng; 2. dakwerken: het verneuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of aanbouw van de wonng. Het verneuwde dak moet voorzen zjn van een goed onderdak. Enkel het plaatsen van solate of vervangen van goten komt net voor betoelagng n aanmerkng; 3. werken de vochtproblemen door opstjgend grondvocht en/of slagregen effcënt bestrjden; 4. grondge elektrctetswerken; 5. de gehele of gedeelteljke verneuwng van een bestaande badkamer of de nstallate van een badkamer als deze nog net aanwezg was n de wonng. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderljke rumte waarn mnstens een bad of douche s geïnstalleerd en een of twee wastafels. 6. werken om overbevolkng op te heffen; Aan welke voorwaarden moet je voldoen om de preme te kunnen krjgen? De wonng De wonng s gelegen n Menen en s 25 jaar oud. Het netgeïndexeerde kadastraal nkomen lgt lager dan euro. De aanvrager De aanvrager s een natuurljk persoon (egenaar of huurder). Het gezamenljk belastbaar nkomen van de aanvrager en de persoon met we hj wetteljk of feteljk samenwoont van twee jaar vooraf, moet lager lggen dan euro. Dt bedrag mag verhoogd worden met euro per knd ten laste of per erkend ernstg gehandcapte (aanvrager of famleld) de deel utmaakt van het gezn en de de gerenoveerde wonng zal betrekken. Hoeveel bedraagt de preme? Per bouwonderdeel moeten euro kosten (ncl. BTW) kunnen voorgelegd worden en per bouwonderdeel wordt een preme van 750 euro utbetaald. Aanvraag en utbetalng van de preme? De aanvraag gebeurt na het utvoeren van de werken va het aanvraagformuler. Bnnen een perode van 5 jaar na de eerste aanvraag kan de preme nog 2x aangevraagd worden, telkens voor een ander bouwonderdeel. De preme wordt utbetaald na het voorleggen van de voldane facturen de net ouder zjn dan 1 jaar en na gunstg verslag van de onderzoeker. De preme wordt utbetaald op voorwaarde dat de wonng als hoofdverbljfplaats wordt gebrukt. Stad Menen Denst Husvestng - T

5 OVER LDC Allegro en LDC Dorpshus De lokale denstencentra zjn een ontmoetngsplaats voor buurtbewoners en andere Menenaars, waar gezorgd wordt voor nformate, recreate, vormng en denstverlenng. De deuren staan voor edereen open ongeacht de leeftjd, de achtergrond, de nteresse en net te vergeten de mogeljkheden en beperkngen. Openngsuren ontmoetngsrumte: LDC Allegro Menen: 11u tot 17u30 LDC Dorpshus Rekkem: 9u tot 12u en 13u45 tot 17u (donderdagavond tot 18u30). Je kunt er ook kranten en tjdschrften lezen en kaart spelen. Naast de terugkerende actvteten organseren de lokale denstencentra tal van bjkomende actvteten. Meer nfo herover krjg je aan het onthaal van bede denstencentra. (LDC Allegro: T en LDC Dorpshus: T ). BELANGRIJK Voor alle actvteten moet je vooraf nschrjven en betalen aan het onthaal van de lokale denstencentra. Inschrjvngen zjn pas defntef na betalng. Bezoekers de onmddelljk betalen voor een actvtet krjgen altjd voorrang en zjn onmddelljk ngeschreven! Begelederspas voor personen met een handcap s van toepassng. De lokale denstencentra brengen 4 keer per jaar een egen publcate ut. Daarn vnd je een overzcht met denstverlenng van de lokale denstencentra, de denstverlenng van de socale denst thus- en ouderenzorg en de geplande actvteten voor de komende dre maanden. Deze nformatebrochure kan je aan het onthaal van de lokale denstencentra krjgen of va telefoon of e-mal opvragen. Rekkem, Dorp van de Ronde OOK n LDC Dorpshus Vrjdag 1 maart: Dagutstap naar Oudenaarde en het Centrum van de Ronde van Vlaanderen 9u15: afspraak aan de voorkant van het staton te Menen. We nemen de tren van 9u56 naar Oudenaarde. 10u30: we komen aan n Oudenaarde en gaan te voet naar het centrum. 10u45: stadswandelng door het pttoreske Oudenaarde. Onder ledng van een gedreven gds ontdekken we uteraard de toppers zoals het stadhus, de Onze-Leve-Vrouw van Pamelekerk en de Snt-Walburgakerk. Toch bedt de Scheldestad nog een grote rjkdom aan klenere, maar net mnder mooe monumenten zoals het rustge begjnhof, het statge Hus Margaretha van Parma, het 18de-eeuwse vleeshus en andere verscholen hoekjes en monumenten. De wandelng endgt aan het Centrum van de Ronde van Vlaanderen (CRVV), waar we het mddagmaal nuttgen. 12u30: mddagmaal n het CRVV, er s voor edereen een Flandrenplank met boerenbrood, vlaskaas, gedroogde Brugse Ham, Breydelham en een rjk assortment aan groentjes voorzen. Apertef en drank net nbegrepen. 14u: bezoek aan het CRVV onder begeledng van welercoon Freddy Maertens. In het belevngsmuseum, op de benedenverdepng van het CRVV, kun je de Ronde van Vlaanderen edere dag opneuw beleven en zelfs wnnen. Je wordt er ondergedompeld n de typsche Rondesfeer, je krupt er n de hud van Rondehelden, op nteracteve attractes voel je de njdghed van de hellngen en de onbarmhartghed van de kasseen. Prjs: 22 euro. Inbegrepen: 2x gds, ngang CRVV, maaltjd (zonder drank). Trentcket s net nbegrepen. Max. 30 personen. Inschrjven va T Dnsdag 26 maart, van 14u-16u: Voorstellng van het boek Paul Deman ut Rekkem: won de 1ste Ronde van Vlaanderen n 1913, van Marc Pyncket. Paul Deman, geboren n Rekkem op 25 aprl 1889, s de welergeschedens ngegaan als de eerste wnnaar van de Ronde van Vlaanderen n Daarnaast won hj ook andere welerklassekers: Bordeaux-Parjs n 1914, Parjs- Roubax n 1920 en Parjs-Tours n Marc Pyncket, geboren Rekkemnaar, s op zoek gegaan naar meer nformate over Paul Deman, de welrenner en de mens. Met gegevens ut welerarcheven en bblotheken, met nformate van famle en kennssen heeft hj het levensverhaal en de welercarrère van Paul Deman proberen te reconstrueren. Met de hulp van postkaartenverzamelaar Wlly Verschaeve, met foto s van de famle en met beelden ut kranten en welertjdschrften heeft hj dt verhaal ook rjkeljk kunnen llustreren. Het boek s een boeend verhaal geworden over het leven en de welerprestates van Paul Deman n zjn wonderjaar 1909 als lefhebber, zjn wedervaren n de Ronde van Frankrjk, zjn sponageactvteten n de eerste wereldoorlog, zjn overwnnngen n ver grote klassekers (aan de hand van de welerverslagen n De Sportwereld) en zjn andere prestates als welerprof tussen 1910 en Marc Pyncket komt het boek voorstellen. Inkom: 4 euro (koffe en perentaart), we nodgen op deze namddag ook oud-renners ut! Meer nfo over Rekkem, Dorp van de Ronde: leven en welzjn 5

6 Op res met knderen? En de kds-d? GA je OP REIS MET jouw KINDEREN? VRAAG TIJDIG DE KIDS-ID AAN! De Kds-ID s het elektronsche denttetsdocument voor knderen onder de 12 jaar. Het s daarnaast ook een geldg resdocument voor rezen bnnen Europa. De kaart s dre jaar geldg. Inden je al n bezt bent van een Kds ID: controleer zeker de geldghed van de kaart! De levertjd van een KIDS-ID s dre weken. Vraag de kaart dus op tjd aan op het stadhus. Spoedprocedure Als je de Kds-ID net bnnen deze termjn bj de stad aanvraagt, zal het enkel nog mogeljk zjn om ofwel een Kds- ID te bekomen va de spoedprocedure, ofwel een paspoort n spoedprocedure aan te vragen. De kostprjs van bede spoedprocedures lgt veel hoger dan de van een Kds-ID. Om een Kds-ID aan te vragen op het stadhus, moet je: het ouderljk gezag hebben over het knd samen met het knd naar het stadhus komen voor de aanvraag een pasfoto van het knd bjhebben. Stad Menen Burgerzaken - Ed - Grote Markt Menen T Jongerenadvescentrum Menen Bj JAC Menen kun je nog steeds terecht als je nformate zoekt over een bepaald thema of adves nodg hebt rond een vraag of probleem. Je kan met ons malen, chatten of bj ons langskomen. Ons adres: Konngstraat 32, Menen Malen doe je naar Je kan ons lken va Bellen of SMS en kan naar T Wl je meer weten over wat het JAC allemaal te beden heeft? Surf dan naar jac.be. Deze webste werd onlangs helemaal verneuwd en s nu nog gebruksvrendeljker. Neem snel een kjkje! Je fets grats labelen? leven en welzjn 6 Het labelen van je fets gebeurt met een fraudebestendge stcker voorzen van jouw rjksregsternummer. Naast het label krjg je ook nog een grats fetspas voorzen van je persoonljke gegevens en de kenmerken van de fets. Samen met je fets heb je een geldg legtmatebewjs nodg, waarop je rjksregsternummer vermeld staat zodat dt kan aangebracht worden op je fets. Dt nummer vnd je onder meer terug op je denttetskaart en je SIS-kaart. Naar analoge met het labelen van fetsen, s het nu ook mogeljk om waardevolle voorwerpen te merken met fraudebestendge stckers. Aan de hand van deze stcker kan elke poltedenst n Belgë, bj het aantreffen van gestolen zaken, makkeljk achterhalen we de benadeelde s. Deze grats stckers kan je bekomen tjdens volgende labelmomenten: Zaterdag 9 maart 13-9u30 tot 12u30: Menen: Preventedenst, Bruggestraat 103 Woensdag 20 maart 13-13u30 tot 16u30: Menen: Preventedenst, Bruggestraat 103 Zaterdag 23 maart 13-9u30 tot 12u30: Lauwe: Gemeentehus, Plaats Preventedenst Bruggestraat Menen T

7 OVER afvalntercommunale mrom Neuwe restafvalzak vanaf maart MIROM ntroduceert begn maart de knoopzak. De neuwe restafvalzak s gemakkeljk op te tllen en heeft een stevger slutsysteem. De trekbandslutng werd vervangen door ver stevge flappen de je dagonaal moet dchtknopen. De voorbje maanden werd de knoopzak utgebred getest n enkele MIROM-gemeenten. Heel wat nwoners reageren postef en ook de ophalers zjn tevreden over de neuwe afvalzak. Door de korte lasnaad onderaan heeft de knoopzak andere afmetngen, maar het volume s hetzelfde gebleven. MIROM nam de proef op de som en vulde een trekbandzak met pepschum. De knoopzak werd met dezelfde hoeveelhed pepschum gevuld. Resultaat: bede zakken hebben dezelfde nhoud. De trekbandzak gevuld met pepschum raakt zelfs volledg n de neuwe restafvalzak. Net als de trekbandzak mag de knoopzak maxmum 15 kg wegen. Ook de prjs bljft ongewjzgd. De neuwe zakken worden vanaf maart verspred. De trekbandzakken worden nog verkocht zolang de voorraad strekt. GRATIS INFOSESSIES THUISCOMPOSTEREN Kostprjs rol grote zakken (20 stuks) = 20 euro rol klene zakken (20 stuks) = 10 euro Wat mag n de restafvalzak? hushoudeljk afval dat je net gesorteerd kan aanbeden Wat mag net? glas paper en karton tunafval dode deren PMD chemsche producten (KGA) scherpe voorwerpen voorleesboekje VUILNISBAKMAKKERS Fost Plus ontwkkelde n samenwerkng met MI- ROM en andere afvalntercommunales een leuk voorleesboek met bjhorend lusterspel voor knderen van 5 tot 9 jaar. Start to compost n 2 sesses u-22u: Theore: kennsmaken met thuscomposteren u-11u: Praktjk: zelf aan de slag Locate: MIROM Roeselare, Oostneuwkerksesteenweg 121, Roeselare. Inschrjven voor 12 maart. Veelgestelde vragen over thuscomposteren ROESELARE u00-21u00: stadhus De vulnsbakmakkers Al Mnmum en Petra Pakk beleven samen met hun vroljke vrendjes spannende avonturen n een donkere, verlaten school. Op hun tocht steken ze heel wat op over afval, sorteren en recycleren. Beneuwd? Beluster het verhaal op GRATIS Ouders kunnen het boekje aanvragen va mrom.be. Ook leerkrachten van de derde kleuterklas en de eerste graad lager onderwjs kunnen een grats exemplaar bekomen. Hoe je grasafval vermnderen? ROESELARE u00-21u00: stadhus Meer nfo en nschrjven: of bel Wl je op de hoogte bljven van nfosesses over thuscomposteren en krnglooptuneren? Abonneer je op de dgtale neuwsbref van MIROM va werken recyclagepark Lauwe Vanaf 1 aprl gaat het recyclagepark van Lauwe tjdeljk dcht. Dt s het laatste park dat onder handen wordt genomen. Tjdens de slutngsperode kan je terecht op het park van Mrom Menen n de Industrelaan. Ophaalkalender slechtzenden MIROM voorzet een grotere verse van de ophaalkalender 2013 voor slechtzenden. Een aangepaste verse vraag je va of op T leefomgevng 7

8 Laat het zoemen met bloemen Onze bjen stellen het vandaag net zo goed. Ze zjn nochtans erg nuttg en een onmsbare schakel n de natuur. Denk maar aan de bestuvng. Eén van de problemen s het verdwjnen van bloemen met nectar n tunen, bermen, welanden en op akkers. Maar daar kunnen we vrj makkeljk ets aan doen. Bede mengsels zjn n de eerste plaats bedoeld om n tun of parken n te zaaen, lever net n bermen en welanden. Daar laten we de natuur lever haar egen gang gaan. In bermen en welanden kunnen we bloemen en bjen beter helpen met een ecologsch maabeheer. In de tun kan edereen natuurljk wel met een gerust geweten zaaen. Het maakt de omgevng net alleen aantrekkeljker voor bjen, de tun wordt er ook gewoon mooer van. Zaa n je tun eens een bloemenakker ut Het eerste mengsel s samengesteld ut éénjarge akkerkruden de je bj voorkeur op een zonnge plek en op blote grond utzaat. Het maakt de tun net alleen aantrekkeljker voor bjen, de tun wordt ook gewoon mooer. Akkerkruden groeen, bloeen en sterven n de tjdspanne van één jaar. Wl je dezelfde bloemen het jaar daarop terugzen, dan moet je de bodem na de zomer opneuw omwoelen. Zo leg je een neuw kembed van losse aarde klaar voor het gevallen zaad. Of kes voor een bloemenwede laat het zoemen met bloemen Het tweede mengsel bevat zowel één- als meerjarge planten en kan dus, mts het nodge beheer, evolueren naar een heuse bloemenwede. Een bloemenwede s nets meer dan een grasveld dat mag doorscheten. Tussen de grassen zorgen zogenaamde graslandkruden voor een mooe bloe. Bjzonder aan het tweede mengsel s dat het utslutend ut nheemse wlde bloemen bestaat. De denst Mleu-, Natuur en Waterbeled van de provnce West-Vlaanderen ontwkkelden samen met Inagro vzw, het onderzoeks- en advescentrum voor de land- en tunbouw, twee verschllende zaadmengsels voor bloemen waar bjen dol op zjn. De samenstellng van de bede mengsels gebeurde op bass van lteratuurstude, bevndngen van andere provnces en de praktjkervarng de de medewerkers van Inagro opdeden vanut hun veldexpermenten rond soltare en honngbjen. Bestel je bloemenzaad bj de provnce Het bloemenzaad kan besteld worden va va het grats nummer , aan de bale van het Provncaal Informatecentrum Tolhus (Jan Van Eyckplen 2 te Brugge) ofwel n de provncale NME-bezoekerscentra van de domenen Bulskampveld, De Palngbeek en De Gavers. Bede mengsels zjn grats verkrjgbaar n een beperkte verpakkng van 10 g, goed voor ongeveer 7 tot 10 m². De campagne loopt vanaf 1 maart tot zolang de voorraad strekt. Provnce West-Vlaanderen - T (grats) leefomgevng 8 Let s do t n je buurt gaat van start op 1 maart! Wat je zelf doet, doe je meestal beter. Kes een stukje grond waar jj met de grove borstel wl doorgaan en zorg samen met je buren voor een omgevng zonder zwerfvul! Je egen stuk kezen kan pas vanaf 1 maart 2013 maar je kunt je nu al engageren om deel te nemen aan de campagne Let s do t n je buurt. Geef je e-mal n op zodat wj je vanaf 1 maart kunnen utnodgen om een stuk te clamen. Let sdot ndevulb k Doe mee op Letsdotndevulbak.be In je buurt! _lddv_dgtale_button.ndd 1 1/02/13 11:44 cayman.be

9 week van hoffeljkhed n verkeer In de week van 18 tot 24 maart 2013 coördneren Responsble Young Drvers de eerste edte van de Europese Week van de Hoffeljkhed n het Verkeer. Deze sensblserngsacte komt er n navolgng van het succes van de Europese Dag van de Hoffeljkhed n het Verkeer en heeft tot doel alle weggebrukers te doen nadenken over hun verkeersgedrag. Hoffeljk zjn s een weldaad voor je gezondhed! Het verkeer s een ontmoetngsplaats waar edereen met elkaar moet communceren. Onze wagen ljkt echter soms op een afgesloten capsule. Motorrjders duken wel eens gevaarljk op ut het nets. Bepaalde fetsers vergeten dat ook zj de wegcode denen na te leven. En ook voor een voetganger betekent een rood verkeerslcht dat hj moet stoppen. Het gebrek aan hoffeljkhed en wederzjds respect zt vaak n een klen hoekje. Na verloop van tjd begnnen we lchte overtredngen normaal te vnden. En dat s heel gevaarljk! Het s dus heel belangrjk om het samen leven op de openbare weg net langer te beschouwen als een strjd tussen verschllende weggebrukers. Mnder stress n het verkeer s een weldaad voor je gezondhed! Samen op weg voor een hoffeljk verkeer Op paper ljkt het evdent, maar n de praktjk loopt het vaak anders: we vergeten onze belofte om hoffeljk te zjn n het verkeer wanneer we opgewonden raken over een andere weggebruker. Een verkeerde houdng s verantwoordeljk voor heel wat verkeersongevallen. Wanneer edereen zch her bewust van wordt, kunnen we de ongevallenstatsteken gevoelg doen dalen. Va het Hoffeljkhedscharter wllen we een verantwoord weggedrag promoten, waarn we elkaar respecteren en helpen. Laat ons samen werken aan meer hoffeljkhed. Inden we herdoor ook een steentje bjdragen voor een beter mleu, dan wnnen we zelfs twee keer. Een hoffeljke en leefbare stad Steden hebben nog te vaak het mago om lawaaerge plaatsen te zjn waar het net goed leven s. Om dt probleem op te lossen passen vele gemeenten hun nfrastructuur aan om de belangrjke verkeersaders te ontlasten: parkngs aan de rand van de stad, fetspaden, een zone 30,... Het verkeersnfarct bljft vaak hnderen. Alternateve vervoersoplossngen aanbeden s nodg, maar net voldoende om de stad leefbaarder te maken. Ieder van ons moet ook zjn gedrag op de weg aanpassen. Een rustgevende omgevng geeft een gevoel van velghed en doet het aantal ongevallen dalen. Door hoffeljk te rjden produceer je mnder utlaatgassen, ben je meer ontspannen en help je het mleu! Helden op de weg voor onze knderen In het verkeer geven we heel wat waarden en normen door aan onze naaste omgevng. Hoe kunnen we zonder blozen aan onze knderen vragen om hun vrenden net te pesten terwjl papa s ochtends scheldt op edereen de beweegt? Voor een knd ljkt de achterbank (van een fets of een wagen) net een groot scherm. Zjn ouders zjn de helden van het dageljkse verkeersfeulleton. Hj s alert en onthoudt alles wat je zegt en doet... Een knd zal zch ook sneller de nbreuken hernneren. Hoffeljkhed s net een waarde de je van jongsaf aan zou moeten bjbrengen. Wanneer ze later zelf knderen zullen hebben, zullen je knderen zelf de acteurs zjn van de flm van je klenknderen. 10 tps ter bevorderng van hoffeljkhed n het verkeer 1. Ik bljf heel het traject geconcentreerd. 2. Ik bljf altjd kalm, zeker n gevaarljke verkeersstuates. 3. Ik geef voorrang met de glmlach en bedank met een hoffeljk gebaar. 4. Ik respecteer alle weggebrukers. 5. Ik knpper net met de lchten en toeter net. 6. Ik parkeer mj net op plaatsen voorbehouden voor gehandcapten noch op voetpaden. 7. Ik rjd net wanneer k dronken of te moe ben. 8. Ik gebruk een handenvrje kt om te bellen n de wagen. 9. Ik waak over de goede staat van mjn voertug, voor de velghed van edereen. 10. Ik neem mjn verantwoordeljkhed achter het stuur en respecteer het mleu. leefomgevng 9

10 Zn n een speelstraat? Ook deze zomer wllen we opneuw extra rumte geven aan knderen om te spelen. Daartoe kunnen opneuw (delen) van bepaalde straten worden ngercht als speelstraat. Dt betekent dat de gehele straat voorbehouden s voor spelen, er mag ook wegneembare speelnfrastructuur geplaatst worden op de straat (een tent, kegels...); enkel de bewoners van de straat, mensen de er een garage hebben, prortare voertugen en fetsers de straat mogen nrjden; bestuurders stapvoets moeten rjden en spelende knderen net n gevaar brengen of hnderen; spelende knderen worden geljkgesteld met voetgangers en dus voorrang krjgen. Hoe aanvragen? De aanvraagformuleren kunnen gedownload worden va de webste van Stad Menen of kunnen afgehaald worden op de jeugddenst. Perodes en uren? Er zjn verschllende mogeljkheden. We sommen ze even op: Uren: 8u tot 20u 13u tot 20u Perodes: 1 week 2 aaneenslutende weken 1 maand 2 maanden verlofperode (van 21/07 tot en met 15/08) Er kan slechts 1 mogeljkhed gekozen worden! Dt alles moet wel ondersteund worden door de buurtbewoners. Bj de aanvraag dent de enquête ngevuld te worden de bj de jeugddenst of va de webste voorhanden s. Herbj moet 60 % van de bewoners van de straat akkoord gaan met de aanvraag. Enkel formuleren gedownload va of afgehaald va de jeugddenst komen n aanmerkng voor aanvraag! Aanvragen vòòr 31 maart 2013 aan: College van Burgemeester en Schepenen Grote Markt Menen Stad Menen Jeugddenst JC Petrol J&M. Sabbestraat 163 A, 8930 Menen T Verneuwde webstek menen.be/jeugd vrje tjd Ontdek alles over de jeugd, jeugdwerkngen, jeugdverengngen, jeugdnfrastructuur... op de splnterneuwe webstek van de stedeljke Jeugddenst. Surf als de blksem naar 10

11 VRIJ JEUGDHUIS DEN OVER BRUGGESTRAAT MENEN 01/03 COWBOYS FROM HELL DON 07/03 ZAT 09/03 ZAT 16/03 18u DAGEN 10 add / 8 vvk 20u30 (pantera trbute band) 06u00 THE LUMBERS SCRAPPY TAPES 2,5 20u00 (classc rock /ac/dc/ led zeppeln / deep purple) 21u30 (rock & blues duo / the black keys / the whte strpes) 2,5 LAYERCAKE THURISAZ VRIJ 08/03 19u30 21u00 (atmosfersche death/black metal) ZON 17/03 ZAT 23/03 NEVER MIND NESSIE 13u00 (stomende folkpunk / apertefconcert / St-Patrcks day) RAKETKANON 2,5 21u00 (rock/sludge/melvns/butthole surfers/mudhoney) Sezoensopenng jukeboxmuseum Het verneuwde jukeboxmuseum brengt het verhaal van de jukebox en herstelt hermee de eens zo populare machne n al zjn glore en mage. Openng voor publek: elke zondag vanaf 3 maart van 14u-18u. Bezoek ook tjdeljke tentoonstellng 100 jaar Ronde van Vlaanderen (3 maart tem. 27 oktober). Groepen zjn altjd welkom op afspraak. Alle nfo op - vrje tjd 11

12 De bb: het leven van A tot Z Bb utzonderljk gesloten Jeugdboekenweek In de week van maandag 18 maart tot en met zondag 24 maart zullen bblotheek Menen, Lauwe en Rekkem een beperkte denstverlenng hebben of gesloten zjn. Tjdens deze week krjgt het Provncale Bblotheeksysteem een belangrjke upgrade. Het zal tjdens deze week net mogeljk zjn om va nternet materalen te verlengen of te reserveren. De bblotheek zorgt er automatsch voor dat utgeleende werken kosteloos voor een week verlengd worden. Vanaf 1 aprl zal de onlne catalogus er ets anders utzen. Je zal wat meer gebruksgemak ervaren, maar je zal eveneens wat dudeljker nfo over de werken terugvnden, naast meer nteressante dgtale nformate. In Menen bedt de bblotheek wel een beperkte denstverlenng voor de kranten- en tjdschrftenlezers n de leesrumte. Overdag worden een 10-tal kleuterklassen onthaald voor een specaal programma n het kader van de Jeugdboekenweek. De Jeugdboekenweek s het grootste knderboekenfestval van Vlaanderen. Van 2 tot 17 maart zetten bblotheken, scholen en boekhandels de mooste boeken n de kjker onder het thema tjd. De kleuters ut de derde klas kunnen van 11 maart tot 22 maart n bblotheek Menen, Lauwe of Rekkem terecht voor een geanmeerde rondledng, een vertelmoment en een knutselactvtet. Bblotheek Menen presenteert voor het verde leerjaar twee auteurs, Frank Pollet en Kate Velghe. De bblotheken van Menen, Rekkem en Lauwe presenteren de neuwste jeugdboeken en verhalen. Op verschllende plekjes, tussen wat wekkers en klokken allerle. Beste papa s en mama s, opa s en oma s: sprng eens bnnen met je knd of klenknd en maak er een utstapje van. Neem wat tjd en kes samen boeken, een flm of een cd En de knderen ontvangen een grats bbkaart! Gezocht: enthousaste leden voor de Bblotheekraad De gemeenteraadsverkezngen brengen net alleen een neuw gemeentebestuur. Ook de Bblotheekraad wordt verneuwd en opneuw samengesteld voor de komende zes jaar. De bblotheek wordt bestuurd door een raad van ongeveer 22 leden. De helft ervan zjn vertegenwoordgers door de polteke partjen aangedud. De ander helft zjn geïnteresseerde burgers de hetzj va de culturele raad aangedud worden of de zchzelf kanddaat kunnen stellen. De Bblotheekraad s een beheersorgaan dat over alle bblotheekzaken adves kan geven aan schepencollege en gemeenteraad. Belangrjke nstrumenten herbj zjn het beledsplan, het jaarljks acteplan, het jaarverslag en de begrotng. Iedereen de n de enttet Menen woont, kan zch kanddaat stellen. Jong of ouder, woonachtg n Lauwe of Rekkem, nteresse n boeken of flm, n de dgtale wereld of de fnancën Kan je je een vertal keer per jaar een avond vrjmaken, dan ben je onze kanddaat voor de neuwe Bblotheekraad! Stuur je kanddatuur naar Bblotheek Menen t.a.v. Geert Puype (bblothecars) Waalvest Menen of va mal Rekkems verzamelaar stelt welermateraal tentoon n bb Rekkem Extra welerboeken te kjk en te leen In het kader van Dorp van de Ronde vrje tjd 12 Tot half maart 2013 wordt de welercollecte van Rekkemnaar Roger Deussart tentoongesteld n de Rekkemse bb. Deze gepensoneerde rjkswachter werd begn de jaren zeventg gebeten door de welermcrobe en begon sndsden aan een ndrukwekkende verzamelng welermateraal. Hj bezt welertruen, drnkbussen, promotemateraal en publcates over de koers. Vanut de begnjaren verzamelde hj onder meer welertruen van de toenmalge supervedetten Glbert De Smedt, Armand (Manten) Desmet, Eddy Merckx, Rk Van Looy, Brek Schotte, Fred De Bruyne. Dankzj zjn contacten n het welermleu beschkt hj over enkele bjzondere exemplaren : een petje dat Ocaña droeg bj zjn overwnnng n de Tour de France, de eerste wereldtru van Rudy Dhaenens, een van Danny de Be, een collecte van Musseeuw en een groene Ronde van Frankrjk-tru van Tom Boonen. Bblotheek Rekkem zal mee de sfeer van de koers utstralen, net n het mnst dank zj de extra voorraad welerboeken en tjdschrften. Bblotheek Menen Waalvest 1, 8930 Menen - T Ga ook eens naar

13 sport je ft RECREATIEF TAFELTENNISTORNOOI Op zaterdag 30 maart 2013 organseert Recreas.s.m. TTC Gullegem en de Gewesteljke Sportwerkng een recreatef tafeltennstornoo voor personen met een mentale beperkng. Tjdens het tornoo staan plezer en farplay centraal. Na het tornoo wordt er ook nog een tafeltennsdemonstrate voorzen. Naast het tornoo s het ook mogeljk om een ntate tafeltenns te volgen. Tjdens deze ntate worden de bassprncpes van het tafeltenns aangeleerd. Voor we: personen met een mentale beperkng vanaf 12 jaar de graag tafeltenns spelen en geen compette spelen. Waar: sporthal, Peperstraat 2, 8560 Gullegem. Wanneer: op zaterdag 30 maart 2013 van 14u tot 18u. Kostprjs: 5 euro deelnamegeld (hern zt: deelname, aandenken, drankje). Inschrjven: Recreas vzw, Presdent Kennedypark 2, 8500 Kortrjk T of met vermeldng van naam, adres, telefoon, geboortedatum, rjksregsternummer, recreas ld ja/nee en deelname tornoo of deelname ntate. Folders lggen ter beschkkng n de sporthallen en het stadhus Menen (Grote Markt). Inschrjven kan ten laatste op vrjdag 15 maart PONYRIJDEN De neuwe sportclub Vzw Jutte Paardje organseert voor de 2de keer een sportkamp ponyrjden met sporteve randactvteten. Wanneer: van maandag 1 aprl t/m vrjdag 5 aprl 2013 van 9u tot 16u. Waar: Manège Bekenhof, Menenstraat 300, 8930 Lauwe Voor we: knderen vanaf het 3de kleuterklasje t/m het 3de leerjaar. Aantal deelnemers: max. 20 deelnemers Deelnamegeld: 130 euro per deelnemer (verzekerng nbegrepen) De deelnemers brengen hun egen pcknck mee voor s mddags (utgezonderd op vrjdag). Er s edere dag verse soep en op vrjdagmddag krjgen zj fretjes (nbegrepen n de prjs) Inschrjven kan op zaterdag 2 maart 2013 van 9u30 tot 11u n de manege, Menenstraat 300 te 8930 Lauwe of va mal Info: Coornaert Nathale: T SPORTKAMPEN Tjdens de paasvakante organseren onze densten en sportclubs opneuw tal van sportkampen: Sportdenst en Sportraad: SPORT EN SPEL: maandag 8 aprl t/m vrjdag 12 aprl 2013 van 9u tot 12u, sporthal Ter Steenlandt, Rekkem ADVENTURE/CIRCUSTECHNIEKEN: van maandag 8 aprl t/m vrjdag 12 aprl 2013, sporthal t Badhus, Menen. Inschrjven kan op zaterdag 9 maart 2013 n het cafetara van sporthal Ter Steenlandt, Rekkem van 9u30 tot 11u. Inden nog net volzet kan er nog op de Sportdenst ngeschreven worden tot volzettng of uterljk 22 maart e VOETBAL- EN KEEPERSTAGE: van dnsdag 2 aprl t/m vrjdag 5 aprl 2013 telkens van 8u30 tot 16u, Vaubanstadon, Menen. Inschrjven va of Sportdenst, Grote Markt 1 te Menen tot volzettng. KLEUTERKAMP: van dnsdag 2 t/m vrjdag 5 aprl 2013, sporthal Ter Lee, Lauwe/sporthal Ter Steenlandt, Rekkem Inschrjven va plaats/menen-lauwe of menen-rekkem Sportclubs 9de VOETBALKAMP RACING CLUB LAUWE: van maandag 8 t.e.m. vrjdag 12 aprl 2013, op de terrenen van Racng Club Lauwe. Inschrjven kan bj Mevr. Vercruysse (T ) op woensdagnamddag tussen 14u30 en 18u30, op zaterdag (ganse dag) en op zondagvoormddag n het zaaltje gelegen onder de trbune van het voetbalterren n de Dronckaertstraat. TENNISSTAGE: Tennsschool TC Wmbledon Menen: van maandag 1 t.e.m. vrjdag 5 aprl 2013 en maandag 8 aprl t.e.m. vrjdag 12 aprl Inschrjven: Carlne Gregorus va het T of va (sterk aanbevolen). Uterste datum van nschrjvng: 25/03/2013. Stad Menen Sportdenst - T Alle nfo over deze sportkampen vnd je n onze knderkrant Leedraadje en op vrje tjd 13

14 Mountanbke De mountanbkeclub The Key- Bones ut Rekkem organseert op vrjdagavond 8 maart 2013 voor de 5de keer een sfeervolle avondtocht. Er zjn 2 afstanden nl. 25 en 35 km. Iedereen kan eraan deelnemen en men kan starten tussen 19u en 21u aan de vrje bassschool Ons Kasteeltje, Kasteeldreef 5 (achter de kerk) te Rekkem. Iedere deelnemer dent zelf voor mnstens reglementare verlchtng te zorgen, een nog betere verlchtng s aangeraden. Deelnemen kost 4 euro (hotdog bj aankomst nbegrepen). Op zaterdag 9 en zondag 10 maart 2013 s er dan de 14de Smokkelaarstocht met vrje start tussen 8u en 14u op zaterdag en tussen 7u30 en 11u (tot 10 u voor de 70 en 90 km) op zondag. De start en aankomst zjn gelegen n de vrje bassschool Ons Kasteeltje, Kasteeldreef 5 (achter de kerk) te Rekkem. Er zjn verschllende afstanden nl. 30km - 40km - 55km - 70km of 90km op zaterdag en zondag op goed bewegwjzerd parcours. De tochten staan dt jaar n het teken van Rekkem, Dorp van de Ronde. Op zaterdag en zondag s er n teken van Rekkem Dorp van de Ronde ook een wegrt voorzen, of 105 km met volledg gewjzgd parcours tot n Outrjve. Inschrjvngsuren zoals MTB-tocht op zaterdag en zondag. Er s rume bevoorradng voorzen. Er s tevens een pechdenst aanwezg. Deelnemen kost 4 euro (hotdog bj aankomst nbegrepen). Er kan na de tocht gedoucht worden n de sporthal Ter Steenlandt (Lauwestraat - op 250m van de start), en na de tocht mogeljkhed tot het afsputen van de fetsen. Er s mogeljkhed tot het huren van een mountanbke bj Tllo: T de SMOKKELAARSTOCHT REKKEM SPECIALE EDITIE: VRIJDAG 8 MAART 2013 NIGHTRIDE - 19u -21u / 25-35km ZATERDAG 9 MAART u - 14u / km ZONDAG 10 MAART u30-11u / km NIEUW: WEGRIT km Start Vrje Bassschool - Kasteeldreef 5 - Rekkem (achter de kerk) The Keybones T Huur mountanbke Tllo Moeskroenstraat Rekkem Tel. & Fax 056/ vrje tjd 14 BADMINTON Op zaterdag 16 maart 2013 organseert Badmntonclub Menen de 12e edte van hun badmntontornoo n sporthal ter Steenlandt n Rekkem voor recreateve spelers en D en C2 compettespelers. Alle dscplnes (enkel heren, enkel dames, dubbel heren, dubbel dames en dubbel gemengd) komen aan bod. Ook s er een endronde voorzen voor de cat. 4+ enkel heren en cat. 4 van enkel dames. Vanaf 8u30-9u strjden de badmntonners voor de ereplaatsen. Het nschrjvngsgeld voor deelname bedraagt 2,50 euro voor één dscplne, 4 euro voor 2 dscplnes en 5 euro voor deelname aan 3 dscplnes. Mevr. Camber Rta T of Inschrjven voor 5 maart 2013 VOLLEYBAL Speel jj graag met een bal en ben je graag n bewegng? Heb je oot al eens van volleybal gehoord? Zou je dt ook eens wllen proberen? Wel, dan ben je bj volleybalclub Prefaxs Menen aan het juste adres! In de sportzaal Vauban kan je terecht voor: De bewegngsschool: edere vrjdag van 17u30 tot 18u30 voor knderen geboren n De volleybalschool: edere dnsdag en donderdag van 18u tot 19u30 voor jongens geboren n Emlen Breyne - T HONDENSPORT Konnkljk Hondenopledngscentrum De eendracht Menen rcht op volgende dagen verschllende wedstrjden n voor honden: Op zaterdag 23 maart 2013: veldwerk cat. 1 en 2 met CAC Op zondag 24 maart 2013: Belgsche Rng cat. 1 2 en 3 met CAC Het weekend erop staan volgende wedstrjden op het programma: Op zaterdag 30 maart 2013: mondorng nternatonaal programma cat. 1 en 2 Op zondag 31 maart 2013: mondorng nternatonaal programma cat. 3 met CAC en dt met mogeljke deelname van honden ut Nederland, Frankrjk, Zwtserland, Noorwegen, Fnland, Verengde Staten, Groot-Brttannë. Deze wedstrjden gelden als selecte voor de Belgsche Bekers en Grote Prjs alsook voor de Worldcup Mondorng 2013 welke plaatsvndt n Spanje Blbao. De wedstrjden vnden plaats n hun clublokaal, gelegen n de Zandputstraat 11 te Menen. De wedstrjden vnden plaats op zaterdag èn zondag telkens van 9u tot 12u en van 13u30 tot 18u. De toegang tot het bjwonen van deze wedstrjden s grats. Freddy Seynhaeve T Valeer Lnclau T

15 GEZONDHEIDSRALLY EN FYSIEKE FITHEID BIJ 50-PLUSSERS De Gewesteljke SportWerkng organseert n het kader van de Sportelcampagne van Bloso Beweeg zoals je bent een sportnamddag voor 50-plussers op donderdag 7 maart Er s een aanbod van 3 sportactvteten nl. Gezondhedsrally, Curve Bowls en het meten van Fyseke fthed. Er wordt gewerkt va een doorschufsysteem zodat de deelnemers aan alle 3 de actvteten kunnen deelnemen. Waar: ontvangst n sporthal Vlashaard Menenstraat 122, 8930 Wevelgem Groep 1: van 8u30 tot 11u30 (3 groepen van 10 personen n een doorschufsysteem) Groep 2: van 13u30 tot 16u30 (3 groepen van 10 personen n een doorschufsysteem) Kostprjs: 2 euro per deelnemer. Vooraf nschrjven s noodzakeljk! We kan deelnemen: edere 50+ ut de GSW (gewesteljke sportwerkng = samenwerkng tussen de sportdensten van Menen Wervk Wevelgem Lendelede en Ledegem) Voor deze actvtet moet er wel op voorhand ngeschreven worden op de Sportdenst van Wevelgem tegen uterljk 4 maart. Inlchtngen en nschrjvngen: Sportdenst Menen T en Wat houden de sportactvteten n? (alle actvteten nemen ong. 50 mnuten n beslag) Gezondhedsrally: de gezondhedsrally s een quzwandelng de je al wandelend doorheen de negen groepen van de acteve voedngsdrehoek gdst. De gezondhedsrally werd samengesteld door het Vlaams nsttuut voor Gezondhedspromote en Zekteprevente (VIGeZ) en het Lokaal Gezondhedsoverleg (Logo). De acteve voedngsdrehoek geeft een dee van wat je dageljks zou moeten eten om voldoende voedngsmddelen n te nemen en hoeveel je per dag moet bewegen. Het s een acteve voedngsdrehoek omdat hj s opgebouwd ut acht groepen voedngsmddelen en één groep lchaamsbewegng. Er wordt ong. 30 mnuten gewandeld over een afstand van 1,5 tot 2,5 km (2 nveaus: acteve 50-plussers of net-of mnder acteve 50-plussers) met 9 borden met quzvragen rond voedng. Stappentellers zjn ter plaatse ter beschkkng (extra nformate met betrekkng tot het stappenplan). Fyseke fthed: de fyseke fthed van de Vlaamse bevolkng s een thema dat Bloso nauw aan het hart lgt. Regelmatg sporten met voldoende ntenstet verbetert de fyseke fthed en kan een belangrjke bjdrage leveren n de strjd tegen zwaarljvghed, hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, e.d.m. Het provncaal Sportelteam neemt een aantal testen af nl. lchaamsmetngen, motorsche tests en de Bloso wandeltest. Na de gezondhedswandelng en de afname van de fyseke fthed krjgen de deelnemers net enkel feedback over hun algemene fyseke condte en de bjhorende beweegtps maar ook belangrjke tps omtrent hun voedng. Zo gaan de deelnemers naar hus met heel wat aandachtspunten en tps om eraan te werken. Curve Bowls: curve bowls s een bollenspel dat gespeeld wordt op matten. Het zwaartepunt van de bol lgt net n het mdden zodat wanneer de bol haar snelhed verlest de baan van de bol een curve (een bocht) tot gevolg heeft. De curvende bollen worden beurtelngs door 2 ploegen naar een klene wtte bol gespeeld. De puntentellng s zoals bj petanque nl. enkel de ploeg de het dchtst bj de Jack (wtte bal) lgt krjgt de punten. AEROBIC/DJEMBE ATLETIEK Op woensdag 13 maart 2013 om 20u30 organseert Sportgroep Vaste Vust Lauwe/Danstheater Arte een aerobc/ djembé-avond. Op lvemuzek, gebracht door 3 professonele percussonsten, wordt aerobcles gegeven d.w.z. een mx van aerobc, zumba, jazz, salsa, afro... Deze aerobc/djembé sesse vnd plaats n de sporthal Ter Lee te Lauwe (Hosptaalstraat). Deelnemen kost 5 euro voor leden Vaste Vust Lauwe/Arte en 7 euro voor net-leden. Vooraf nschrjven s net nodg. Vanhulle Dorne T Vanaf zondag 10 maart 2013 organseert Runnng Team Lauwe terug een cursus Start to Run n Lauwe. De tranngen vnden plaats edere zondag vanaf 10 maart 2013 om 9u onder ledng van Soreyn Flp en Loosvelt Stefaan. De loopsesses vnden plaats op zondag vanaf 9u en op donderdag vanaf 19u30 op de oefenterrenen van sportcentrum Lauwe, ngang Grote Molenstraat te Lauwe. Va een specfeke begeledng bouwt men de sesses zo op dat, ook we vanaf 0 begnt, na 10 weken gegarandeerd 5 km kan lopen. Deelnemen kost 20 euro. T of NOTEER MET STIP IN JE AGENDA 31 maart passage Ronde van Vlaanderen Rekkem, Dorp van de Ronde Groot volks- & koersfeest n en rond de Plaats n Rekkem vanaf 9u45 tot 22u: Start Ronde van Vlaanderen voor aspranten geanmeerde passage Ronde van Vlaanderen voor profs evocate aankomst Paul Deman n Rekkem door de Soupapkes apertefoncert door Harmone De Be mddagmaal n feesttent lve koers op groot scherm DJ Glenn slut het feest af na de koers organsate door Rekkemse verengngen vrje tjd Meer nfo en kaartenverkoop mddagmaal va 15

16 Wachtdensten Dokters Menen en Rekkem: Centraal nummer: T Lauwe: Centraal nummer: T Apothekers Menen, Lauwe en Rekkem: Centraal nummer: T Tandartsen Centraal nummer: T Enkel op za. 16u-18u en op zo. 10u-12u en 16u-18u Hoe berek je de stadsdensten? Stadhus Menen Grote Markt 1 T De stadsdensten zjn open op: Ma. 9u-12u & 14u-17u D. 9u-12u Woe. 9u-12u Do. 9u-12u & 16u-18u30 Vrj. 9u-12u30 Het onthaal s berekbaar op: Ma. 9u-12u & 13u30-17u D. 9u-12u & 13u30-17u30 Woe. 9u-12u & 13u30-17u30 Do. 9u-12u & 13u30-18u30 Vrj. 9u-12u30 Gemeentehus Lauwe Lauweplaats 21 T Het Gemeentehus s open op: Ma. 9u-12u D. 9u-12u Woe. 9u-12u Do. 9u-12u & 14u-18u30 Vrj. 9u-12u Denst Pensoenen op 2 de en 4 de do. van de maand van 14u tot 15u30 Dorpshus Rekkem Lokaal Densten- & Cultuurcentrum Plaats 30 T Het Dorpshus s open op: Ma. 9u-12u & 13u45-17u D. 9u-12u & 13u45-17u Woe. 9u-12u & 13u45-17u Do. 9u-12u & 13u45-18u30 Vrj. 9u-12u & 13u45-16u30 goed om weten

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6 Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014 Leven en Welzjn EI DRAAD L 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen p. 9 leewerken n onze stad p. 6 bblotheek rekkem n het dorpshus

Nadere informatie

LEI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. nr 3 - jaargang 9 - maart 2010. verschijnt maandelijks - www.menen.be. De bib op het net p.

LEI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. nr 3 - jaargang 9 - maart 2010. verschijnt maandelijks - www.menen.be. De bib op het net p. nr 3 - jaargang 9 - maart 2010 LEI DRAAD Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem verschjnt maandeljks - www.menen.be De bb op het net p. 16 Raymond n CC De Steger Jouw egen speelstraat p. 10 Foto Brouwerspark,

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februar 2014 Leven en Welzjn aanpak waterbeheersng rendeert p. 4 herneuwde woonpremes p. 8 1 + UT n Menen over de stad nhoud Scan mj en lees

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 26/09/2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 Leven en Welzjn E I N D E J A A R S A C T I E van 1 tot 31 december 14 SHOP&WIN 10.000 AAN CADEAUBONNEN VERZAMEL

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakantie 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakantie 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakante 2014 Leven en Welzjn Tour op 9 jul n Menen, lauwe én Rekkem p. 11 Stadswandelng door de toekomst van Menen p. 3 toersme troef tjdens

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 me 2014 Leven en Welzjn bloemenmarkt op zaterdag 10 me p. 9 verkezngen op 25 me p. 4 1 ste grensloop met Frederk van Lerde p. 10 1 + UT n

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7 Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38 ste Jaargang - nr 2 maart-aprl 2014 Schrlle contrasten op de Westeljke Jordaanoever Spraakmakende documentare nu ook te zen n Schlde - pagna 7 Neuwe renovatepreme

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een menng woensdag 15 jul om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur jul-augustus 2015 1 Intatef voor het Actvtetenkalender

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

LEI DRAAD. Carnaval is in de stad p. 7. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. nr 2 - jaargang 9 - februari 2010

LEI DRAAD. Carnaval is in de stad p. 7. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. nr 2 - jaargang 9 - februari 2010 nr 2 - jaargang 9 - februar 2010 LEI DRAAD Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem Carnaval s n de stad p. 7 verschjnt maandeljks - www.menen.be Over www.menen.be p. 3 Hannelore Bedert n CC De Steger

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 Leven en Welzjn weltjesfeest op 6 september p. 9 droombeelden van Menen p. 3 najaarsacte shop & beleef Menen p. 4 1 + UT n

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

LEI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. Leven en Welzijn IN SAMENWERKING MET LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 8 september 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem ZET

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

LEI DRAAD. breughelkermis op 16 juni in Rekkem zie p. 13. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. breughelkermis op 16 juni in Rekkem zie p. 13. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 6 jun 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem breughelkerms op 16 jun n Rekkem

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 9 oktober 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM OPEN BEDRIJVENDAG ze p. 10

Nadere informatie

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 5 september-oktober 2014 Scholenveldloop (lagere school) Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Behaagacte 2014 15 Schrjf uw

Nadere informatie

3p. Nieuwjaarsbabbel vrijdag 8 januari - 19.30 uur. Vinden wat u zoekt op de nieuwe www.schilde.be. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

3p. Nieuwjaarsbabbel vrijdag 8 januari - 19.30 uur. Vinden wat u zoekt op de nieuwe www.schilde.be. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 40e Jaargang - nr 1 januar-februar 2016 Neuwjaarsbabbel vrjdag 8 januar - 19.30 uur Vnden wat u zoekt op de neuwe www.schlde.be 3p. In dt nummer Neuwjaarsbabbel 2

Nadere informatie

haminfo 3 Tariefwijziging elektronische identiteitskaarten Nieuwe brochure groepsuitstappen Buitenspeeldag

haminfo 3 Tariefwijziging elektronische identiteitskaarten Nieuwe brochure groepsuitstappen Buitenspeeldag hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang maart - aprl 2013 3 Tarefwjzgng elektronsche denttetskaarten 8 12 Neuwe brochure groepsutstappen Butenspeeldag Een neuwe start 03 burgerzaken

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

haminfo 9 Zwerfkattenproject, Met extra jeugd katern! van huiskat tot zwerfkat Nieuwe locatie oplaadpunt voor budgetmeters

haminfo 9 Zwerfkattenproject, Met extra jeugd katern! van huiskat tot zwerfkat Nieuwe locatie oplaadpunt voor budgetmeters hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang september - oktober 2012 Met extra jeugd katern! 9 Zwerfkattenproject, van huskat tot zwerfkat 10 16 Neuwe locate oplaadpunt voor budgetmeters

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2015 1

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2015 1 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Feestmarkt en kerms op 1 me Kom op 1 me geneten van de feestmarkt n de Schoolstraat en de kerms op de parkng van het Denstencenturm (Schoolstraat 44).

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Bref bj beslut 25 aprl 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01025 2868189 DeheerM.F.J van den Oetelaar Afdelng Doorkesnummer Burgemeester Sujsstraat 3 Denstverlenng,

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Seniorengids. Maarkedal

Seniorengids. Maarkedal Senorengds Maarkedal Voorwoord Beste senor We droomt er net van een mooe oude dag? Een zee van tjd om te geneten van famle en vrenden, klusjes n de tun op te knappen, deel te nemen aan actvteten de plaatsvnden

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 6 november-december 2015 EXPO Felx De Boeck 25 oktober tot 24 januar - p13 Schup n de grond voor bouw gemeenschapscentrum 5 Pensoenztdagen n Denstencentrum

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2016 1

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2016 1 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Feestmarkt en kerms op 1 me Kom op 1 me geneten van de feestmarkt n de Schoolstraat en van de kerms op de Rjsblokparkng. De kerms staat van zaterdag

Nadere informatie

haminfo Fiets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente niet... of toch? Initiatie motorrijvaardigheid Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme

haminfo Fiets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente niet... of toch? Initiatie motorrijvaardigheid Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang me - jun 2013 9 10 13 Fets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente net... of toch? Intate motorrjvaardghed Beste nwoners 03 toersme 04

Nadere informatie

INFOMAGAZINE. mei 2010. Met Belgerinkel naar de Winkel 2010 Interview met illustrator Kaatje Vermeire

INFOMAGAZINE. mei 2010. Met Belgerinkel naar de Winkel 2010 Interview met illustrator Kaatje Vermeire INFOMAGAZINE me 2010 Met Belgernkel naar de Wnkel 2010 Intervew met llustrator Kaatje Vermere nfomagazne me 2010 Inhoud 1 Preme voor personen met een handcap 2 Ut de gemeenteraad 5 Op res met de juste

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Op stap zonder auto: een hele verademing.

Op stap zonder auto: een hele verademing. Op stap zonder auto: een hele verademng. WEEK VAN DE MOBILITEIT.BE 16-22 SEPTEMBER 2013 Laat je auto staan tjdens de Week van de Mobltet en maak plaats voor een andere mobltet. Verken de voordelen van

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 4 jul-augustus 2015 Stem Dobbelhoevepad tot wandelng van het jaar (p. 18) Carrousel n augustus 9 10 000 stappen 22 Grats jurdsch adves 24 In dt nummer

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Stedelijke berichten Seniorentreffen Speelplezier De Opsluiting

Stedelijke berichten Seniorentreffen Speelplezier De Opsluiting pagna pagna pagna pagna 02 05 07 12 Stedeljke berchten Senorentreffen Speelplezer De Opslutng nfokrant Waregem De Sprong 02 Op de laatste zondag van aprl veroveren warmeluchtballonnen, speelplezer en creatvtet

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

haminfo 8 Kindercarnavalhappening 11 Academie zoekt 150 jaar archief... Groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas

haminfo 8 Kindercarnavalhappening 11 Academie zoekt 150 jaar archief... Groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang maart - aprl 2012 3 Academe zoekt 150 jaar archef... 8 Kndercarnavalhappenng 11 Groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas Beste nwoners

Nadere informatie

2970actief vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Containerpark tijdelijk gesloten - wat nu?

2970actief vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Containerpark tijdelijk gesloten - wat nu? Bnnenn 2970actef vakante Informateblad Schlde en s-gravenwezel 40e Jaargang - nr 2 maart-aprl 2016 Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Contanerpark tjdeljk gesloten - wat nu? 10 In dt nummer Werken

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie