JAAR. Inhoud V E R SL AG. Stichting RCOAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAAR. Inhoud V E R SL AG. www.rcoak.nl. Stichting RCOAK"

Transcriptie

1 Inhoud Stichting RCOAK Over Stichting RCOAK 2 Het jaar De cijfers in vogelvlucht 16 Financieel jaarverslag Kengetallen over de jaren 2004 tot en met Digitaal aanvragen 38 Donaties 40 Grafische weergave van getallen en bedragen 42 Overzicht van gehonoreerde projecten per categorie 46 Bestuur en beheer 62 Colofon 68 JAAR V E R SL AG 2014

2 Over Stichting RCOAK Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk die een project wil starten dat past Thematisch donatieprogramma Oude Armen Kantoor) is een binnen de doelstelling. Een facilite- Lang Leve Kunst Amsterdams vermogensfonds dat ruim rende rol. Daarnaast pakken wij ook Het themaprogramma Lang Leve 400 jaar bestaat. Uit de opbrengst van een sturende en initiërende rol in Kunst 2014/2016 is een initi- haar kapitaal geeft Stichting RCOAK pro-actieve, eigen themaprogramma s atief van Stichting RCOAK en financiële ondersteuning aan initia- waarbij wij soms als opdrachtgever Fonds Sluyterman van Loo en tieven die bijdragen aan het welzijn van fungeren. Voorts is er toenemende is onderdeel van het landelijk kwetsbare groepen in de samenleving. aandacht voor evaluatie en effect- initiatief Lang Leve Kunst. Stichting RCOAK ondersteunt een bont onderzoek, zeker bij de projecten palet aan projecten. Het verbindende die deel uitmaken van de themapro- Donatieprogramma element bij al deze projecten is dat gramma s. Stichting RCOAK kent vijf Sociale Zorg de kwaliteit van leven van kwetsbare donatieprogramma s: Het donatieprogramma Sociale Zorg richt zich op sociale projecten groepen centraal staat. Landelijk uitsluitend ouderen, binnen Amsterdam Regulier donatieprogramma binnen Amsterdam voor kwetsbare horen ook dak- en thuislozen, en Het reguliere donatieprogramma staat groepen in alle leeftijden. andere groepen mensen in achter- open voor spontane aanvragen op standsposities tot onze doelgroep. het gebied van ouderenzorg in de Premieplan van geldwervende activiteiten voor meest brede zin van het woord. Premieplan stimuleert lokale een project worden verdubbeld. Dit geldwerving voor kleinschalige (lokale) programma wordt uitgevoerd door de In de 400 jaar van haar bestaan is het vermogen zodanig gegroeid dat Thematisch donatieprogramma particuliere initiatieven, gericht op het Vereniging Nederlandse Organisaties jaarlijks een bedrag van circa 2,5 Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid welzijn van ouderen. De opbrengsten Vrijwilligerswerk (NOV). miljoen euro aan donaties kan worden In de periode 2012/2014 voert het toegekend. RCOAK samen met Fonds Sluyterman Stichting RCOAK staat open voor van Loo het donatieprogramma spontane aanvragen van iedereen Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid uit. 2 In dit jaarverslag uitgebreid aandacht voor de donatie programma s en voor het financiële beleid. 3

3 Het jaar 2014 Oud worden is niet voor watjes, een Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid uitspraak van Rudi Westendorp bij Het merendeel van de geselecteerde zijn afscheid van Leyden Academy in 40 projecten binnen het programma december En dat is de spijker Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid, op de kop. Ouderen berusten niet in gestart in 2012, is goed op weg naar hun afnemende krachten. Zij willen een afrondende fase. Het is nog te zich blijven ontwikkelen, hun talenten vroeg voor conclusies over wat werkt ontplooien, hebben ambities. Zij willen en wat niet werkt maar het lijkt er niet alleen ontvangen maar zijn bereid op dat projecten die iets bieden wat te geven, zij willen niet aangesproken kwetsbare ouderen echt leuk/zinvol worden op hun kwetsbaarheid, maar vinden (hobby, kunst, cultuur) gemakkelijker aan deelnemers komen dan op dat wat zij juist te bieden hebben. En dat is veel, al gaat het niet altijd projecten waarbij kwetsbare ouderen vanzelf. Ouderen ervaren drempels en aangesproken worden op een knelpunt belemmeringen die geslecht moeten waarbij zij hulp nodig hebben. Dat komt worden. En dat is wat wij doen, overeen met onze ervaringen binnen drempels slechten, zowel binnen het andere themaprogramma, Lang ons reguliere donatieprogramma als Leve Kunst, waar talentontwikkeling, binnen de themaprogramma s Vitaliteit zingeving en ontplooiing van ouderen ontmoet Kwetsbaarheid en Lang Leve centraal staan en niet de problemen van Kunst. alledag. Natuurlijk gaat niet alles bij alle projecten even goed. Er zitten risicovolle projecten bij. Stagnatie ontstaat waar we deze al verwachtten: de werving van kwetsbare ouderen en in mindere mate de samenwerking met de diverse lokale partners. We zijn heel benieuwd naar de evaluatie van alle projecten die in het eerste kwartaal van 2015 wordt opgeleverd. Alle projecten krijgen de kans zich te presenteren tijdens het slotcongres, Parade Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid op 25 maart 2015 in Den Haag. Een aantal projectleiders zal tijdens dit evenement een workshop geven. Het gaat hierbij beslist niet alleen om de successen. Juist van brilliant failures valt veel te leren. De projectleiders waren onderverdeeld in zes groepen voor de uitwisseling van ervaringen, elk onder leiding van een adviseur van de SESAM Academie. Deze adviseurs zijn vrijwilligers die na een succesvolle loopbaan hun talenten om niet inzetten binnen de non-profitsector. Deze aanpak is succesvol gebleken. In de groepen praatten projectleiders van min of meer gelijksoortige projecten door over de voortgang van hun project, hielpen zij elkaar bij problemen en leerden zij van elkaars successen. Achter gesloten deuren, in alle vrijheid, dus ook buiten aanwezigheid van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. Een citaat van één van de deelnemers, Lucy van de Vijver, van het project Bruistuin (Louis Bolk Instituut): Ik vind het heel plezierig om te horen hoe het met de andere projecten gaat. Het helpt dat zaken waar jij als projectleider tegenaan loopt ook bij de andere projecten niet vanzelf gaan. En je doet weer ideeën op door de oplossingen die anderen hebben gevonden. Heel positief dus. 4 5

4 Leertraject ambtenaren van VWS bij Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid Zestien ambtenaren van het ministerie van VWS hebben enthousiast gereageerd op ons aanbod om in de leer te gaan bij projecten uit het programma Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid. Met als doel om mee te kijken en waar mogelijk mee te doen met maatschappelijke initiatieven en zo te ervaren wat er in de praktijk van de samenleving speelt, waar het om gaat bij het bevorderen van participatie. Vervolgens is het aan de ambtenaren om te bezien hoe hun ervaringen kunnen doorwerken naar beleidsniveau, ook wat betreft wet- en regelgeving. Hoe kunnen dergelijke mooie initiatieven worden ondersteund? De ambtenaren zijn gekoppeld aan vijftien projecten. We vonden het bijzonder dat projecten zich open stelden voor bezoek uit Den Haag. Een reactie van één van de projectleiders: Wat een goed initiatief; we laten hen graag zien wat onze aanpak is. Ook de ambtenaren hebben het initiatief op prijs gesteld. Een citaat uit de evaluatie bij de ambtenaren: Juist toegang verder dan het veld, koepel- en brancheorganisaties, laat ongepolijst en gedepolitiseerd zien wat er werkelijk aan de hand is. Dat is van enorme waarde. Alle goede intenties ten spijt is vooral gebleken hoe moeilijk het is voor het ministerie van VWS om een ondersteunende rol te spelen en innovatieve ideeën uit het veld te faciliteren. We ervaren het als bijzonder dat met de projecten van dit themaprogramma op een vernieuwende manier invulling is gegeven aan het omzien naar elkaar en in het bijzonder naar behoeftige ouderen, al eeuwenlang de basis van het werk van Stichting RCOAK. Thematisch donatieprogramma: Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid Sinds 2012 voert Stichting RCOAK samen met Fonds Sluyterman van Loo het donatieprogramma Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid uit. In dit programma zetten vitale senioren zich in voor kwetsbare ouderen op een manier die voor beide groepen meerwaarde heeft. Uit 463 donatieaanvragen zijn uiteindelijk 40 projecten geselecteerd. 37 projecten worden daadwerkelijk gerealiseerd. Tijdens de uitvoering van deze projecten leren we met elkaar steeds meer over de 3 kernvragen van het programma: Hoe bereiken we de kwetsbare ouderen het beste? Dit blijkt nog niet eenvoudig te zijn. Hoe spreken we vitale senioren als vrijwilliger aan op hun kracht èn houden we rekening met hun kwetsbaarheid? Hoe realiseren we een ontmoeting, die voor beiden daadwerkelijk meerwaarde heeft. Aansluiten bij de vitaliteit van de kwetsbare oudere blijkt hierin heel belangrijk. Binnen het programma worden de leerpunten met elkaar gedeeld, onder andere via de uitwisselingsgroepen van projectleiders. Op woensdag 25 maart 2015 delen we die leerpunten ook graag met een breed publiek, tijdens ons slotcongres Parade Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid in de Fokker Terminal, Den Haag. 6 7

5 Lang Leve Kunst lingen creëren met ouderen op basis schappers op het gebied van ouder geleid tot diverse acties. Zo hebben Tijdens het Act your Age-festival, van hun levensverhalen, oudere en worden. Een dialoog over wat ouderen de bewindslieden van OCW en VWS, onderdeel van de Nederlandse jonge fotografen die met elkaar aan de willen, wat hun talenten zijn en hoe mevrouw J. Bussemaker en de heer Dansdagen, liet de dansvoorstelling slag zijn gegaan, oude cabaretiers die zij deze kunnen inzetten. Ouderen M. van Rijn in Rotterdam een bijeen- Journey van Koen de Preter zien hoe weer op de planken staan, tentoonstel- worden producenten. Vaak in samen- komst bijgewoond waar onder leiding kunst bestaande beelden over ouderen lingen van werken van oude schilders werking met jongeren. Het perspectief van Hedy d Ancona ouderen aan het en ouderdom kan laten kantelen. Dit in combinatie met stukken van jonge van ouder worden verandert hierdoor woord kwamen en lieten zien welke dansduet van een jonge danser en een en oudere amateurschilders en niet en dit programma leidt tot een beter toegevoegde waarde actieve kunst- oude danseres van ver in de tachtig te vergeten de oudere musici in koren begrip van de diversiteit van ouderen. participatie voor hen heeft. Er werd is een ruige, verrassende en overrom- en ensembles. Alle domeinen van De grote meerwaarde van kunstbe- geschilderd, geacteerd, gezongen. pelende voorstelling waarbij leeftijden kunst komen aan bod in dit themapro- oefening is dat dit tot op zeer hoge In diverse beleidsbrieven aan de wegvallen. Journey is een uitzonder- gramma. leeftijd mogelijk blijft, ondanks allerlei Tweede Kamer is sinds dit bezoek beperkingen. Ouderen die niet meer aandacht besteed aan de grote waarde lijke voorstelling. Maar ook op een ander niveau zijn we dit jaar verrast: Wat het programma zo bijzonder kunnen sporten, sterk in hun mobiliteit van kunstbeoefening door ouderen. choreografen en professionele dansers maakt, is dat het uitnodigt tot een en soms ook cognitief beperkt zijn Een tweede resultaat van het die samenwerken met bewoners van levendige dialoog tussen kunstenaars, kunnen nog altijd, samen met andere convenant is de adviesaanvraag zorgcentra, theatermakers die voorstel- ouderen, beleidsmakers en weten- ouderen en samen met jongeren, kunst van OCW en VWS aan de Raad maken. Kunst werkt hierdoor tot op het voor Cultuur (RvC) en de Raad voor allerlaatste levensmoment verbindend. Maatschappelijke Ondersteuning Muzische kwaliteiten blijven behouden. (RMO). Vlak voor Kerst ontvingen Ook diep dementerenden bijvoorbeeld we het definitieve advies van de worden nog geraakt door muziek. commissie. Het advies van de RvC is PRODUCTIES: bruisende initiatieven voor het Lang Leve Kunst-festival (2) NETWERKPROJECTEN: bouwen aan faciliterende regionale netwerken (1) 8 ultimo 2014 nog niet ontvangen. Convenant Ouderen en Kunst In 2013 hebben de partners binnen Expertmeeting Londen het programma Lang Leve Kunst, In het najaar van 2014 vond een mede waaronder Stichting RCOAK en Fonds door Stichting RCOAK georganiseerde Sluyterman van Loo, een convenant internationale expertmeeting plaats in gesloten met de ministeries OCW en Londen over kunst/cultuurparticipatie VWS. Dit convenant heeft in 2014 van ouderen met vertegenwoordigers 9

6 Thematisch donatieprogramma: Lang Leve Kunst problemen rond de dagelijkse Cultuurparticipatie - zowel actief als receptief - heeft een positief effect op de zorg, die soms tekort schiet, vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. In heel Nederland ontwik- lossen wij niet op maar dankzij kelen ouderen hun artistieke talenten: van dans- tot dichtkunst, van keramiek tot Vitaliteit ontmoet Kwets- computeranimaties. Lang Leve Kunst vraagt extra aandacht voor ouderen en baarheid (meer vrijwilligers in cultuurparticipatie in Nederland. Doel is dat meer ouderen actief kunst beoefenen de zorgcentra en bij ouderen en culturele evenementen bezoeken in hun eigen woon- en leefomgeving. thuis) en dankzij Lang Leve Vanaf 2014 tot 2016 voert Stichting RCOAK met Fonds Sluyterman van Loo het Kunst hebben veel ouderen, themaprogramma Lang Leve Kunst uit. Dit programma kent twee loten: ook in verpleeghuizen, Producties. Uit 275 aanvragen zijn 156 projecten geselecteerd die een financiële momenten om naar uit te kijken, bijdrage van maximaal ontvangen voor het realiseren van een productie: momenten waarop zij meetellen en een kunstuiting door ouderen. Kunst in welke vorm dan ook: van rockkoor tot gezien worden. We bereiken alleen schrijfgroep. Stichting VSBfonds treedt op als co-financier van deze projecten. met Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid Netwerkprojecten. 10 kwartiermakers gaan aan de slag om de kloof te dichten tussen de wereld van kunst & cultuur en de wereld van zorg & welzijn. Zó al circa ouderen. Dat is een themaprogramma Lang Leve Kunst, prachtig resultaat. maar het blijft opmerkelijk. We hebben maken zij het mogelijk dat veel meer (kwetsbare) ouderen kunst beoefenen. Hun geen onderzoek gedaan naar de taak is om lokaal of regionaal een goed functionerend netwerk in te richten en Regulier donatieprogramma oorzaken. Mogelijk laten de grote veran- om met elkaar concrete kunstprojecten te realiseren voor en door ouderen. Stichting RCOAK ondersteunt een deringen in de ouderenzorg, waaronder Het themaprogramma Lang Leve Kunst is een initiatief van Stichting RCOAK en breed scala van activiteiten voor de sluiting van een aantal zorginstel- Fonds Sluyterman van Loo en onderdeel van het landelijk initiatief Lang Leve ouderen in het reguliere donatiepro- lingen, weinig tijd voor extra activiteiten Kunst. gramma. Iedereen die een project wil en nieuwe projecten. Zorgelijk is het starten dat past binnen onze donatiecri- teruggelopen aantal aanvragen in de uit gastland Verenigd Koninkrijk, opmaat naar een groot internationaal teria kan een aanvraag indienen. In het categorie psychogeriatrie: een afname Duitsland, België, Finland en congres in mei 2015 in Den Haag. De projectenoverzicht treft u al deze door van een kleine 30%. In de vooruitblik op Nederland. In twee volle, drukke eind 2014 verzonden calls for presen- ons in 2014 gesteunde activiteiten aan wordt hier aandacht aan besteed: dagen is verkend hoe binnen Europa tation voor dit grote evenement zijn Dit jaar valt op dat in het reguliere we moeten een manier zoeken dit te dit onderwerp een impuls kan worden gebaseerd op de resultaten van de donatieprogramma het aantal helpen veranderen. gegeven en op de agenda gebracht van Londen-conferentie. aanvragen is teruggelopen. Dat wordt wetenschappers, politici en beleids Eind 2014 zijn de verpleeghuizen weer ruimschoots gecompenseerd door Doelgericht investeren makers. Deze expertmeeting is de negatief in het nieuws gekomen. De het grote aantal aanvragen binnen het De ontwikkeling van onze themapro

7 gramma s heeft ons geleerd dat het op Amsterdam toraat in een behoefte voorziet. Wat Als uitvloeisel van het convenant is sturende wijze bijdragen aan de onder- Dit jaar hebben we zoals gebruikelijk opvalt in het rapport is de onbevan- Frieda de Pater toegetreden tot het steuning van innovatieve ontwikke- rond de acht ton euro besteed aan genheid en de afwezigheid van ieder Elftal Omarm Amsterdam rond lingen ertoe leidt dat de effectiviteit van projecten binnen Amsterdam. Een cynisme bij de doelgroep. Door hun burgemeester Van der Laan. de ter beschikking gestelde middelen van de succesvolle projecten binnen levenswijze en verslavingsproble- aanmerkelijk wordt vergroot. Caritas Amsterdam is Stadsdorp-Zuid, nu matiek leeft bij hen een diep besef Gouden Dagen wordt trefzekerder. In het verlengde vier jaar geleden gestart en inmiddels van schuld en vergiffenis waardoor In 2014 is er overeenstemming bereikt daarvan zal Stichting RCOAK in 2015 door contributie van leden, financieel het pastoraat veel voor hen betekent. over het onderbrengen van Stichting verder gaan met onderzoek naar geheel onafhankelijk van subsidies van Ontroerend. Gouden Dagen Fonds als Fonds mogelijkheden om, bij de ondersteuning fondsen en de gemeente. In dit concept op Naam bij het Nationaal Ouderen van projecten die zich daarvoor lenen, verenigen ouderen zich op wijkniveau Armoedebestrijding is vanouds Fonds. Met het Gouden Dagen een charitatieve donatie (geheel of en dragen zij zorg voor elkaar, deels een belangrijk onderwerp binnen Programma worden zorginstellingen gedeeltelijk) te vervangen door een door onderling hulpbetoon, deels Amsterdam en voor Stichting ondersteund om individuele wensen doelgerichte investering (impact door gemeenschappelijke activiteiten RCOAK. Steeds meer zien we initia- van ouderen uit de buurt en uit de investment), uiteraard onder vriende- en door gezamenlijke inkoop van tieven waarbij mensen die langdurig zorginstelling zelf te vervullen. Deze lijke, zachte voorwaarden. Als initia- diensten. Het concept uit Amsterdam- in armoede leven (zoals langdurig stap biedt nieuwe perspectieven voor tiefnemers (mede-)verantwoordelijk Zuid verspreidt zich snel door de werklozen) met externe ondersteuning het Gouden Dagenproject, dat zijn worden voor het financiële resultaat van hele stad. Er zijn op dit moment meer in staat worden gesteld in kleine waarde bewezen heeft maar waarvan hun project op langere termijn, zou dat dan 20 stadsdorpen actief dan wel in coöperaties actief te worden en een steeds duidelijker werd dat het stand een belangrijke extra stimulans voor het oprichting. Stichting RCOAK steunt beperkte mate van economische alone geen toekomst had. welslagen kunnen vormen. deze initiatieven in de opbouwfase. zelfstandigheid te verwerven. Een Verder zal er aandacht zijn voor nieuwe Dit jaar hebben we samen met ontwikkeling die we met belangstelling Samenwerking met andere (technologische) ontwikkelingen die Porticus en Stichting Het R.C. volgen en waar nodig steunen. fondsen fonds en project sneller, effectiever en Maagdenhuis een evaluatie laten Het in 2013 met de stad Amsterdam De afgelopen 10 jaar is de professio- trefzekerder bij elkaar kunnen brengen. uitvoeren naar de werkwijze van het afgesloten convenant leidt langza- nalisering bij charitatieve vermogens- Een nuttige ontwikkeling op dat gebied Drugspastoraat in Amsterdam. De merhand tot resultaten. We zijn in fondsen sterk toegenomen. De tijd is het beschikbaar komen van Protestantse Diaconie trad op als gesprek met enkele woningcorporaties dat fondsen rustig afwachtten welke fondsenzoeken.nl een wegwijzer, adviseur. Het onderzoek werd uitge- die ook willen aansluiten. Prima ontwik- aanvragen er op hen afkwamen ligt ontwikkeld om de beste financiële voerd door Suzanne Kooij. Het is keling. Ook in dit overleg is armoede- definitief achter ons. Een pro-actieve matches te maken. duidelijk geworden dat het Drugspas- bestrijding een belangrijk onderwerp. houding, eigen themaprogramma s, 12 13

8 en natuurlijk binnen het programma ouderen een volwaardige en gelijk- nieuw toezichtstelsel dat in opdracht Lang Leve Kunst waar de toetreding waardige rol kunnen (blijven) spelen in van het ministerie van Justitie wordt van Stichting VSBfonds de de maatschappij, met aandacht voor de ontwikkeld. bestaande samenwerking een kwetsbare aspecten van het veroude- Stichting RCOAK kent al sinds de nieuwe impuls heeft gegeven. ringsproces. eeuwwisseling, onder meer door haar De samenwerking met Fonds We willen in 2015 aandacht besteden jaarverslagen, een open en transpa- Sluyterman van Loo is ook in 2014 aan specifiek de positie van demen- rante wijze van afleggen van publieke intensief, plezierig en vruchtbaar terenden in Amsterdam, die langer verantwoording over haar doen en laten geweest. Zoals al jaren. We durven te dan voorheen thuis blijven wonen. en haar bestuursstructuur. Niettemin stellen dat door de synergie-effecten We hebben inmiddels geleerd dat de zal ook in 2015 de aandacht uitgaan van deze samenwerking één plus één eerste stap hierbij is de ouderen zelf naar de mogelijkheden van een verdere zelfs opdrachtgeverschap zoals bij de drie is gebleken. aan het woord te laten. Waar liggen hun optimalisering daarvan. kwartiermakers van het programma Lang Leve Kunst, maken nu deel uit Vooruitblik behoeftes, hun noden en hun mogelijkheden? Kwalitatief onderzoek naar van het beleid van Stichting RCOAK, Wij zijn begonnen met een citaat van deze vragen zal de eerste stap zijn. een ontwikkeling die ook bij een Rudi Westendorp, we eindigen met Ook armoedebestrijding in Amsterdam aantal andere fondsen waarneembaar een citaat van één van de regenten van blijft in 2015 een onderwerp dat is. Voorts is er bij Stichting RCOAK Stichting RCOAK, Anne-Mei The: aandacht vraagt. toenemende aandacht voor evaluatie Oud worden is niet het toetje van en effectonderzoek, zeker bij de het leven. Oud worden is geen Er komt maatschappij-breed steeds mr. J.G.J. (Joop) projecten die deel uitmaken van de sinecure in een samenleving waar meer oog voor de ondersteunende rol Janssen, voorzitter themaprogramma s. leuk de norm is. Het vergt een diepe van vermogensfondsen bij de ontwik- Door deze ontwikkelingen wordt cultuurverandering en randvoor- keling van innovatieve initiatieven. Het samenwerking met andere fondsen waarden om hiermee om te gaan. belang van de charitatieve sector is steeds belangrijker. Zo vinden we (NRC 15/11/2014). In dit citaat zit de toegenomen en dat heeft mede bijge- elkaar bij de uitwerking van het opdracht voor 2015 en verder besloten. dragen aan de zichtbaarheid. Mede convenant voor Amsterdam, bij Samen met Fonds Sluyterman van daardoor worden (verdere) eisen drs. F.M. (Frieda) de financiering van Premieplan, bij Loo denken we na over de vraag hoe gesteld aan de sector op het gebied de Pater, directeur innovatieve projecten op het gebied we de beeldvorming rond ouderen van governance en transparantie. Dat van armoedebestrijding in Amsterdam kunnen beïnvloeden, zodanig dat komt onder andere tot uiting in een 14 15

9 De cijfers in vogelvlucht Binnen het themaprogramma eveneens wordt gedeeld met Fonds Premieplan is voor het tweede in te dienen. Dat percentage is Lang Leve Kunst hebben we 275 Sluyterman van Loo. jaar uitgevoerd door de Vereniging ongeveer gelijk aan vorig jaar (68%). aanvragen ontvangen voor kleinere Naast de donaties binnen het Nederlandse Organisaties Het vermogen van Stichting kunstproducties. 156 aanvragen themaprogramma Lang Leve Vrijwilligerswerk. Er zijn 893 RCOAK is toegenomen tot 96,2 zijn gehonoreerd waaraan in Kunst is er een bedrag Premieplanaanvragen ontvangen, miljoen euro (ultimo 2013: 90,7 totaal is toegekend. toegekend aan 251 projecten binnen waarvan 547 aanvragen zijn miljoen euro). Het totaalrendement Hiervan neemt Stichting VSBfonds het reguliere donatieprogramma. goedgekeurd waarmee een bedrag (koersstijgingen en opbrengsten) maximaal twee ton euro voor haar Een aantal donaties is niet (volledig) is gemoeid van Deze bedraagt 8,4%. rekening. Het resterende bedrag opgevraagd. Hierdoor is een bedrag gelden worden door diverse fondsen Binnen het donatiebudget van van wordt gedragen van vrijgevallen. bijeen gebracht. Stichting RCOAK Stichting RCOAK is opgenomen door Fonds Sluyterman van Loo en Opmerkelijk is de daling in het heeft 2,5 ton euro bijgedragen een bedrag van euro dat Stichting RCOAK, ieder de helft. aantal aanvragen in het reguliere inclusief uitvoering en onderzoek. Stichting Henriëtte Hofje ter Daarnaast hebben binnen het donatieprogramma. We hebben Vorig jaar constateerden we een beschikking heeft gesteld voor programma Lang Leve Kunst 15 dit jaar 405 aanvragen ontvangen opmerkelijke groei van ruim 20% in Dat bedrag is bestemd voor kwartiermakers projectvoorstellen (2013: 476), daarvan zijn er 251 het aantal verzoeken voor een quick projecten voor ouderen. ingediend waarvan er 9 zijn gehonoreerd (2013: 318). Het aantal scan. Die groei zet ook dit jaar door Het bureau van Stichting RCOAK gehonoreerd. Hiermee is een bedrag afwijzingen is gestegen van 29% in met 17%, 704 quick scans (2013: heeft via hulpverlenende instanties van gemoeid, dat 2013 naar 35% in ). In 66% van deze gevallen is toegekend aan individuele geadviseerd een donatie-aanvraag noodhulp binnen Amsterdam

10 x Financieel jaarverslag 2014 = + = Dit financieel jaarverslag is opgesteld euro. In het boekjaar 2014 is in totaal Redenen hiervoor in overeenstemming met de wettelijke ruim 2,3 miljoen euro aan donaties zijn vooral het niet bepalingen van Richtlijn 640 voor de toegekend, dit is 91% van het donatie- tijdig opvragen van het jaarverslaglegging voor organisaties budget. Er werden 252 donatieaan- toegekende bedrag of het niet zonder winststreven. Op de volgende vragen gehonoreerd, in 2013 waren dit volledig besteden van de donatie. pagina s treft u de jaarrekening er 318. Het gemiddelde donatiebedrag In sommige gevallen heeft het project integraal aan. per toekenning is hoger dan het jaar geen doorgang gevonden. daarvoor. Uit de jaarrekening blijkt dat het - programma Lang Leve Kunst dat wordt uitgevoerd in samenwerking In 2014 is ten laste van het donatie- met Fonds Sluyterman van Loo. Over vermogen van Stichting RCOAK is In 2014 is een bedrag van budget een bedrag van euro dit programma leest u elders in het toegenomen van 90,7 tot 96,2 miljoen euro vrijgevallen uit het donatiebudget. beschikbaar gesteld voor het thema- jaarverslag x 19

11 De indeling van de jaarrekening is als volgt: Balans per 31 december 2014 Bedragen in euro s pagina: Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 24 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 34 Kengetallen 36 Ref ACTIVA Beleggingen landerijen onroerende zaken effecten spaarrekeningen Vaste activa inventaris afschrijving inventaris Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen algemene reserve bestemmingsfonds nalatenschap Fonds in beheer Henriëtte Hofje Voorzieningen onderhoud onroerend goed pensioenverplichtingen Langlopende schulden en overlopende passiva Kortlopende schulden en overlopende passiva

12 Staat van baten en lasten over 2014 Bedragen in euro s Ref BATEN Beleggingen landerijen onroerend goed effecten rente spaargelden Koersverschillen effecten Herwaardering landerijen Vrijgevallen giften Diverse baten Totaal baten LASTEN Donaties Salarissen en sociale lasten Bureau- en beheerkosten Diverse lasten Totaal lasten Resultaat boekjaar Resultaatbestemming Mutatie algemene reserve Dotatie bestemmingsfonds nalatenschappen Onttrekking bestemmingsfonds nalatenschappen

13 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1. Grondslagen voor waardering De marktwaarde wordt onder meer van activa en passiva gebaseerd op beschikbare marktgegevens. 1.1 Algemeen De marktwaarde van het overig De jaarrekening is opgesteld in onroerend goed wordt bepaald op overeenstemming met de wettelijke basis van tien maal de huurwaarde. bepalingen van Richtlijn 640 voor de Beleggingen in effecten worden Jaarverslaggeving, uitgegeven door de gewaardeerd op beurswaarde. Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ Beleggingen in spaarrekeningen 640 Organisaties zonder winststreven). worden gewaardeerd op nominale De waarderingsgrondslagen zijn waarden en worden thans gehouden gebaseerd op de historische kosten en bij een bank. kostprijzen. Activa en passiva worden in het 1.3 Voorzieningen algemeen gewaardeerd tegen de Algemeen nominale waarde of de actuele waarde. Voorzieningen worden gevormd voor Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering verplichtingen waarvan de omvang in rechte afdwingbare of feitelijke plaats tegen de nominale waarde. op betrouwbare wijze is te schatten. In de balans en de staat van baten De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de en lasten zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de bedragen die noodzakelijk zijn om de toelichting. verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 1.2 Beleggingen Beleggingen in landerijen en andere Voorziening onderhoud onroerend goed onroerende zaken worden gewaardeerd De voorziening voor onderhoud van tegen actuele waarde (marktwaarde). onroerende zaken is bepaald op basis van de over een periode van tien jaren verwachte onderhoudsuitgaven, één en ander conform een advies van een externe adviseur. De huidige voorziening is gebaseerd op een onderhoudsplan dat loopt tot en met Deze periode is voorbij. We laten het surplus staan voor toekomstige uitgaven groot onderhoud. Voorziening pensioenverplichtingen De pensioenvoorziening in eigen beheer is gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. 1.4 Risicoparagraaf Valutarisico De stichting heeft een beperkt valutarisico; het overgrote deel van de posities zijn in euro s, 8,3% van de beleggingen is in dollars genoteerd. Prijsrisico De stichting heeft geen activa of passiva die onderdeel uitmaken van een actieve handelsportefeuille. Het prijsrisico is dientengevolge nihil. Er is wel een prijsrisico over de beleggingen. Dit risico wordt, met het oog op het met de beheerder overeengekomen profiel, laag geacht. Het prijsrisico ten aanzien van beleggingen in landerijen en onroerend goed wordt op basis van historische ontwikkelingen ook laag geacht, deze beleggingen maken tevens geen deel uit van een actieve handelsportefeuille. Rente- en kasstroomrisico Met betrekking tot zowel de vorderingen als de schulden zijn geen renterisico s afgedekt door (afgeleide) financiële producten zoals renteswaps. De stichting heeft geen rentedragende schulden. Kredietrisico De stichting heeft geen significante concentraties van kredietrisico s. De liquide spaartegoeden van ca euro staan bij een Nederlandse bank en maken onderdeel uit van de beleggingsportefeuille. De liquide middelen van ruim euro staan bij een andere Nederlandse bank. Liquiditeitsrisico De liquiditeitspositie van de stichting is dusdanig dat een liquiditeitsrisico 24 25

14 verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben; kosten zodra ze voorzienbaar zijn. 3. Toelichting op de posten van de balans De samenstelling van de effectenportefeuille ultimo 2014 en 2013 was als volgt: Vastrentende waarden ,0% ,2% Aandelen ,4% ,2% Overig ,6% ,6% Totaal ,0% ,0% 3.1 Beleggingen Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij een professionele vermogensbeheerder Landerijen die binnen het mandaat dat jaarlijks wordt vernieuwd zelfstandig het vrijwel nihil is. Tevens heeft het College Het beleid is erop gericht vrijkomende vermogen belegd in effecten beheert. In november 2014 is het beheer van het van Regenten de mogelijkheid om het gelden bij verkoop te herbeleggen in vermogen ondergebracht bij Cambridge Associates. donatiebudget bij te stellen indien dit landerijen. Volgens het aan de beheerder afgegeven mandaat worden beleggingen gespreid noodzakelijk wordt geacht. over vier effecten klassen, zijnde growth drivers (40-50%), diversifiers (30-40%), Onroerende zaken inflation hedges (5-20%) en deflation hedges (5-20%). 2. Grondslagen voor bepaling van Het overig onroerend goed bestaat het resultaat uit panden in de binnenstad van Gegeven het nieuwe mandaat is de samenstelling van de effecten portefeuille Amsterdam. De waardering bedraagt ultimo 2014 als volgt: 2.1 Algemeen euro Growth drivers ,5% Het resultaat wordt bepaald als Al het onroerendgoed is langdurig Diversifiers ,5% het verschil tussen de opbrengst verhuurd. Inflation hedges ,1% van beleggingen en overige baten Deflation hedges ,9% enerzijds en de verstrekte giften en Effecten Totaal ,0% kosten en andere lasten over het Het verloop van de effectenportefeuille jaar anderzijds. Opbrengsten worden in 2014 was als volgt: Spaarrekeningen De spaarrekeningen vormen onderdeel van de beleggingsportefeuille. Stand 1 januari Bij: Aankopen Af: Verkopen Spaarrekeningen bij: Koerswinst Stand 31 december Vaste activa De vaste activa bestaan uit inventaris automatisering en telefonie die in 2013 is 26 aangeschaft. 27

15 Afschrijvingsstaat 2014 Aanschafwaarde 1 januari Cumulatieve afschrijvingen 1 januari Boekwaarde 1 januari Investeringen lopend boekjaar 0 Afschrijvingen lopend boekjaar Aanschafwaarde 31 december Cumulatieve afschrijvingen 31 december Boekwaarde 31 december Vorderingen en overlopende activa Te vorderen dividendbelasting Pacht boekjaar Rente spaarrekeningen boekjaar Overlopende couponrente Rekening courant Fonds Sluyterman van Loo Overige vorderingen Eigen Vermogen Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de Algemene Reserve en het bestemmingsfonds nalatenschap. Algemene Reserve Bestemmingsfonds nalatenschap Eigen vermogen Stand 1 januari Toevoeging vanuit resultaatbestemming Onttrekking vanuit resultaatbestemming Stand 31 december Algemene reserve Stand 1 januari Toevoeging vanuit resultaatbestemming Stand 31 december Bestemmingsfonds nalatenschap In 2012 is een erfenis ontvangen van euro. Dit is exclusief een appartement in Buitenveldert. Deze is in maart 2013 verkocht met een opbrengst van euro. Met de erflaatster is afgesproken dat het geld door de stichting in de loop der jaren zal worden uitgegeven aan mensen aan de onderkant van de samenleving. De verloopstaat van dit bestemmingsfonds is als volgt: Stand 1 januari Toevoeging nalatenschap Onttrekking lopend boekjaar Stand 31 december De ontrekkingen in 2014 zijn gebaseerd op toegekende donaties; in 2013 zijn de onttrekkingen gedaan op basis van betaalde donaties. Het verschil tussen toegekende en betaalde donaties 2013 is toegevoegd aan de onttrekkingen lopend boekjaar. 3.5 Fonds in Beheer Henriëtte Hofje In 2013 heeft Stichting Henriëtte Hofje te Amsterdam een vermogen van euro aan onze stichting overgedragen als Fonds in Beheer met het verzoek om dit vermogen volgens de doelstelling ondersteuning kwestbare ouderen te beheren en de revenuen als donaties te besteden. De intentie is om na twee jaar het vermogen definitief over te dragen als Fonds op Naam naar het vermogen van Stichting RCOAK

16 Fonds in Beheer Henriëtte Hofje Stand 1 januari Toevoeging ( ) Toevoeging aandeel beleggingsopbrengst Onttrekking donaties Stand 31 december Voorzieningen Onderhoud onroerend goed Stand 1 januari Af: onderhoud boekjaar Stand 31 december In 2014 heeft divers groot onderhoud plaatsgevonden. De bedragen zijn afgeboekt van de voorziening onderhoud onroerend goed. Het reguliere onderhoud is begrepen in het resultaat over het boekjaar Overige Voor akkerland in Noord-Holland is een 30-jarig afkooprecht van erfpacht ontvangen ter grootte van euro. Voor landbouwgrond in de Noord-Oost polder is in 2013 een 40-jarig afkooprecht van erfpacht ontvangen ter grootte van euro. De opbrengsten zijn geboekt als vooruit ontvangen bate onder overige en vallen in 30 respectievelijk 40 jaar vrij ten gunste van de landerijen. De voorziene vrijval na 2015 is geboekt onder 3.7 langlopende schulden en overlopende passiva. De voorziene vrijval in 2015 is geboekt onder 3.8 kortlopende schulden en overlopende passiva. 3.8 Kortlopende schulden en overlopende passiva Te betalen donaties Waarborgsom Overige Pensioenverplichtingen Stand 1 januari Af: uitkering boekjaar Bij: dotatie boekjaar Stand 31 december De waarborgsom is een garantstelling voor de huur van het Lindenhofje. Overige Omvat nog te betalen fee aan de vermogensbeheerder, te betalen facturen aan overige leveranciers, te betalen loonbelasting, voorziening vakantiegeld en voorziene vrijval erfpacht 2015, zie Langlopende schulden en overlopende passiva Overige Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 4.1 Beleggingen De directe opbrengsten in 2014 uit beleggingen (dividend, pacht, huur en rente) bedroegen euro. In het boekjaar 2013 was dit euro

17 4.2 Vrijgevallen donaties De vrijgevallen donaties betreffen toegekende donaties die niet, niet tijdig of niet volledig zijn opgevraagd. De vrijvallen betreffen voor euro het lopende boekjaar en voor euro voorgaande jaren, in totaal euro. 4.3 Donaties In 2014 werd aan donaties euro toegekend. Dit is 91% van het afgesproken donatiebudget voor In de donaties zijn de donaties ten laste van Stichting Henriëtte Hofje inbegrepen. De last is naar Fonds in Beheer Henriëtte Hofje overgeboekt en ten gunste gekomen van diverse lasten. 4.4 Salarissen en sociale lasten Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Personeelskosten Ultimo 2014 had de stichting vier medewerkers in dienst ( 3,4 fte s); in 2013 waren er 3 medewerkers (2,6 fte s) in dienst. Deze toename is tijdelijk. Hierdoor is er wel een stijging van de salarissen en het totaal aan sociale lasten en pensioenpremies. De verdeling tusen sociale lasten en pensioenpremies was in 2013 niet correct; dit is in 2014 rechtgetrokken. De personeelskosten in 2014 bestaan hoofzakelijk uit een cursus en diverse onderzoekskosten voor aanname nieuwe medewerker. De salarissen zijn gebasseerd op het Bezoldigingsbesluit burgerlijke Rijksambtenaren. Op grond van de vrijstelling zoals vermeld in art BW 2.9 is vermelding van het directiesalaris achterwege gebleven. Het College van Regenten is onbezoldigd. 4.5 Bureau- en beheerkosten Huisvesting Adviezen, rapporten en controle Communicatie en vergaderingen Bureau en automatisering Overige In 2013 en voorgaande jaren is er een fictieve huur in rekening gebracht door Stichting RCOAK aan Stichting RCOAK voor het adres Keizersgracht 334. Deze fictieve huur was euro en werd geboekt ten laste van de huisvesting en kwam ten gunste van exploitatie onroerend goed. In 2014 wordt hiervan afgezien, waardoor er een forse daling is in de huisvestingskosten ten opzichte van De exploitatieopbrengsten in 2014 zijn als gevolg hiervan ook fors lager. 4.6 Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen effecten De koersverschillen effecten bedroegen euro positief. In 2013 was er een positief koersverschil van euro. De koersverschillen effecten zijn via het resultaat naar het eigen vermogen geboekt. Beleggingen vinden plaats in euro s en dollars. In de koersverschillen effecten is de koerswinst van euro voor het belegde kapitaal van Stiching Henriëtte Hofje meegenomen. Deze winst is naar Fonds in Beheer Henriëtte Hofje overgeboekt en ten laste gekomen van diverse lasten. 4.7 Herwaardering landerijen In 2014 heeft geen herwaardering van de landerijen plaatsgevonden. 4.8 Diverse lasten In diverse lasten is inbegrepen de correctie van de koerswinst op Fonds Henriëtte Hofje. Tevens is inbegrepen de donaties ten laste van Fonds Henriëtte Hofje. Het saldo van euro is ten laste van diverse lasten gekomen

18 Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) BDO Audit & Assurance B.V. Postbus 40025, 6504 AA Nijmegen Kerkenbos 1023, 6546 BB Nijmegen Nederland Aan het College van Regenten en de directie van Stichting Roomsch Catholijk Oude over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Armenkantoor De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een Kenmerk: /RJ/MB/ Controleverklaring van de onafhankelijke accountant afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in Verklaring betreffende de jaarrekening de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot Wij hebben de in dit rapport op pagina 18 tot en met 33 opgenomen jaarrekening 2014 van uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Stichting Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaar- Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen rekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de stichting met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt Verantwoordelijkheid van de directie is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Oordeel betreffende de jaarrekening Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het van het vermogen van Stichting Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor per 31 december 2014 noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Verantwoordelijkheid van de accountant Nijmegen, 30 maart 2015 Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, BDO Audit & Assurance B.V. waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons namens deze, geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer Audit International & AssuranceLtd, B.V.een is lid van BDO International Ltd,recht een met rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, BDO Audit & Assurance B.V. is lidbdo van BDO rechtspersoon naar Engels beperkte aansprakelijkheid, en maakt deelvan uit juridisch van het wereldwijde van juridisch organisaties die onder de naam BDO optreden. en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk zelfstandigenetwerk organisaties die onderzelfstandige de naam BDO optreden. 34 w.g. B.J. Scholten RA 37 35

19 Kengetallen over de jaren 2004 tot en met 2014 vermogen per ultimo beleggingen per ultimo opbrengst beleggingen koersresultaat effecten donatiebudget toegekende donaties aantal donaties * * In dit aantal is de reservering van het budget voor Lang Leve Kunst als 1 donatie opgenomen 36 37

20 Digitaal aan- en opvragen Aanvraagprocedure Vrijwel alle donatie-aanvragen ontvangen wij inmiddels digitaal. Vanaf januari 2015 bestaat ook de mogelijkheid het verzoek tot uitbetaling van een donatie digitaal in te dienen. Donatie-aanvragen en verzoeken tot uitbetaling via kunnen wij niet in behandeling nemen omdat deze tussen de honderden mailberichten die wij wekelijks ontvangen lastig te traceren zijn. Hoe werkt digitaal aanvragen? Uw aanvraag kan niet in de Onder het hoofdstuk De aanvraag op post of mail zoekraken omdat vindt u de aanvraagprocedure. U dient eerst via de site samenvatting van het project de NAW-gegevens en een korte een verzoek in voor een quick scan. automatisch worden ingelezen in Binnen twee à drie werkdagen geven het aanvraagregistratiesysteem van wij aan of het zinvol is een officiële Stichting RCOAK. aanvraag in te dienen. Een kopie van uw aanvraag wordt naar u geretourneerd. Uw voordelen: Pas nadat duidelijk is geworden Hoe werkt digitaal opvragen? dat het project een goede kans Onder het hoofdstuk Na de aanvraag maakt binnen de donatiecriteria vindt u het invulformulier waarmee van Stichting RCOAK, dient u de u uw verzoek tot uitbetaling van de aanvraag in. toegekende donatie kunt indienen en U ontvangt een inlogcode zodat een beknopte instructie. u op ieder gewenst moment de aanvraag kunt onderbreken om deze Het zijn eenvoudige procedures op een later tijdstip af te ronden. die zichzelf wijzen

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Stichting Sluyterman van Loo VERKORTE JAARREKENING 2012 Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen 12.422.001 12.623.001 Vlottende activa Vorderingen 547.455 394.428

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK Gegevens van de rechtspersoon Statutaire naam: Statutaire vestigingsplaats: Rechtsvorm: Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam Stichting De jaarrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Het ondernemende netwerk met hart en ambitie voor de stad Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 5 Toelichting

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Sint Anthonis

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Sint Anthonis Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk Boekjaar 2015 Inhoudsopgave I Jaarrekening - Balans per 31 december 2015 2 - Exploitatieoverzicht boekjaar 2015 3 Toelichtingen etc.: 1.

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation

Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation Amsterdam Jaarrappoft 2014 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht Pagina 3 JAARREKENING 1 2 3 4 5 Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris JAARREKENING 2015 Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris INHOUDSOPGAVE Bladzijde I Jaarverslag 1. Inleiding 3 II Bestuur 1. Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris 3 III Jaarrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Stichting Vrienden van St. Joannes de Deo Amsterdam. Financieel verslag 2015

Stichting Vrienden van St. Joannes de Deo Amsterdam. Financieel verslag 2015 Amsterdam Financieel verslag 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag 2015 1-2 Jaarrekening 2015 I Balans per 31 december 2015 4 II Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 5 III Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Stichting RCOAK JAARVERSLAG 2013. Financieel jaarverslag 2013. Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid. Lang Leve Kunst. www.rcoak.nl

Stichting RCOAK JAARVERSLAG 2013. Financieel jaarverslag 2013. Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid. Lang Leve Kunst. www.rcoak.nl Stichting RCOAK Financieel jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid Lang Leve Kunst www.rcoak.nl Over Stichting RCOAK Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is

Nadere informatie

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012 te Laren Jaarrekening 2012 INHOUD 1. ALGEMEEN Pagina 2. JAARREKENING 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 4 2.2 Resultatenrekening over 2012 5 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 2.4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS www.youraa.n1 Stichting Cement T.a.v. het bestuur Sint Josephstraat 18 5211 NJ Den Bosch Datum: Uw kenmerk: Doorkiesnummer: E-mail: 9 maart 2016 072 51 40 680 marc.vanderhout@youraa.n1

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie