Neuromarketing. Marlon Verbrugge Marieke Rutten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Neuromarketing. Marlon Verbrugge Marieke Rutten"

Transcriptie

1 Marlon Verbrugge Marieke Rutten Klas : OABCK2A Docent : Teun Swinkels

2 Wat is neuromarketing? Neuromarketing is een relatief nieuw vakgebied waarbij inzichten uit de neurowetenschap en medische technieken worden toegepast op het terrein van marketing. Soms wordt neuromarketing ook aangeduid met neuro-economie. Het doel van neurowetenschap is inzicht krijgen in : Hoe onze hersenen het mogelijk maken dat wij de wereld om ons heen waarnemen, de herinnering daaraan uit het geheugen oproepen, handelen naar die waarneming of herinnering. (A Smidts, 2002) Neurowetenschap bestudeert ook de werking van ons emotionele leven. Het is niet moeilijk te bedenken wat men op gebied van marketing met deze informatie wil doen. Namelijk: de producten en diensten beter laten aansluiten bij behoeftes van consumenten en om marketingactiviteiten effectiever te maken. (Wikepedia, Neuromarketing) Er zijn drie stromingen binnen neuromarketing (Kim Wanten, 2007) : - De wetenschappelijke invalshoek is de eerste stroming binnen neuromarketing. In deze stroming word onderzocht hoe een brand vanuit ons geheugen invloed kan hebben op onze koop - beslissingen en welke aspecten te maken hebben met de keuzes tussen de verschillende producten. - De commerciële invalshoek is de tweede stroming binnen neuromarketing. Hier word onderzocht hoe consumenten reageren op reclamecampagnes en hoe ze tot het aankopen van een product, dit doen ze door middel van fmri. - De psychologische kennis met specifieke technieken is de derde stroming binnen neuromarketing. In de andere stromingen richten ze zich op de medische kennis van emoties. Een techniek die hiervoor gebruikt word is Focial Coding, dit is een techniek die gelaatsreacties onderzoekt. Ook is ZMEt een techniek ook wel Zaltman Metaphor Elicitation Theory, deze theorie onderzoekt proefpersonen door middel van foto s. In het verder stuk van onze paper bekijken we het vanuit de commerciële invalshoek. 1 P a g i n a

3 fmri staat voor functioneel Magnetic Resonance Imaging. Dit is een speciale MRi-techniek die gericht is op het onderzoeken van de hersenen (hersenonderzoek), de beelden van de hersenen zijn zichtbaar in driedimensionaal beeld op de computer. Neuromarketeers gebruiken deze techniek om de actieve delen van de hersenen in beeld te krijgen. Door middel van inzicht te hebben in de actieve delen van de hersenen kunnen ze een connectie maken met welke emotie deze correspondeert. Ondanks de duidelijke beelden zitten er nog veel beperkingen aan de fmri methode. Ten eerste een fmri-scanner is zeer kostbaar. Doordat de prijs nogal hoog is, is het niet mogelijk voor middel en kleine bedrijven om hier gebruik van te maken, hierdoor is het gebruiken van een fmri- scan alleen nog toegankelijk voor bedrijven en overheden. Ten tweede de onderzoeken kunnen alleen plaatsvinden waar een fmri-scan is, waardoor de proefpersoon meestal niet in zijn natuurlijke omgeving is. (Hagar donners, 2011 : Kim Wanten, 2007) Hoe is neuromarketing ontstaan? Neurowetenschappers bestaan al heel lang maar sinds 10 jaar bemoeien de neurowetenschappers zich met marketing. Door de komst van EEG, MEG en MRI-scanner kunnen de neurowetenschappers hun gelijk aantonen waardoor het marketingvlak toen pas geïnteresseerd raakte. Door de neurowetenschappers krijgen marketeers inzichten in voor welke reclame je gevoelig bent, of welk product je wilt kopen. (Marketing Tribune, 2009) Wetenschapper Knutson schrijft geschiedenis met zijn expermint Neural predictors of puchase. Door middel van de respondenten in een MRI-scanner te laten liggen en ondertussen producten laten zien die ze door middel van een druk op de knop kunnen kopen, kreeg Knutson inzicht in het koop proces. Dit experiment vond plaats in (Alian Dagher, 2007) De conclusie uit het onderzoek was voor marketeers verbazingwekkend. Marketeers konden vanaf nu inzicht krijgen in de koopknop dan zowel dat de koopintentie kan worden voorspeld van de consumenten. (Alian Dagher, 2007 ; Martin de Munnik, 2011) 2 P a g i n a

4 Welke delen van de hersenen hebben betrekking op neuromarketing? Door het experiment dat Knutson in 2006 heeft uitgevoerd (Neural Predictors of Puchase) heeft men inzicht in welke delen van de hersenen er worden gebruikt met betrekking op het kopen van een product. Als een persoon een product wil kopen zal als eerst het gebied dat te maken heeft met onze emotie, Nucleus accumbens geactiveerd worden, dit komt doordat het product een bepaalde begeerte en/of vertrouwen activeert. Dit gebeurt door middel van de neurotransmitter dopamine. Deze neurotransmitter zorgt voor een plezierig gevoel. Als de persoon dan de prijs van het product bekijkt word de insula geactiveerd, het pijncentrum. De insula verwerkt zowel fysieke pijn dan mentale pijn. De uitdrukking pijn in je portemonnee bestaat dus echt (prijspijn). Als laatste word de Mediale Prefrontale Cortex geactiveerd. De Mediale Prefrontale cortex is een gebied dat bestaat uit de ventromediale cortex, dorsolaterale cortex en de prefrontale cortex. De Ventromediale cortex heeft de controle over je emotie. De Dorsolaterale cortex is je werkgeheugen. De prefrontale cortex heeft invloed op je beslissen, plannen en beheersen. Dit deel van de hersenen (MPC) komen begeerte en pijn bij elkaar wat leidt tot een consumptieve beslissing. Het duurt even voordat het bewustzijn van de koop op de hoogte werd gebracht, uit onderzoek is gebleken dat alle beslissingen op emotionele wijze en onbewust worden gemaakt. (Tusche, Bode, Haynes, 2010 ; Melod, 2009 ; Martin de Munnik, 2011) 3 P a g i n a

5 Het experiment : Er moesten twee groepen respondenten, waarbij de eerste groep in de scanner moest waarbij ze verschillende auto s kregen te zien en daar bewust naar moesten kijken, vervolgens moesten zij aangeven hoe aantrekkelijk en welke auto s zij wilden kopen. De tweede groep moest ondertussen dat zij dezelfde auto s dan groep één onopvallend kregen te zien een andere taak moesten uitvoeren. De tweede groep kreeg na dat zij de taak hadden afgerond nog een keer dezelfde auto s te zien, ook zij moesten aangeven welke ze graag zouden willen kopen. Ondanks de groep twee een afleidende taak aan het uitvoeren waren hebben ze toch dezelfde hersenactiviteiten die geactiveerd waren dan bij groep één. Terwijl groep één gefocust was op de auto s. Op basis van datavergelijking van groep twee konden ze voorspellen wat groep twee zou gaan kiezen. (Tusche, Bode, Haynes, 2010) De conclusie uit het onderzoek is dat consumenten denken dat ze bewuste consumptieve keuzes maken, maar het tegendeel bewijst zich. (Tusche, Bode, Haynes, 2010) Kahenman en Libet hebben later ook een experiment gedaan over ons onbewuste. Door een MRI werd ook hier bevestigd dat (bijna) alle beslissingen onbewust genomen worden. Dit was al een grote schok maar er was nog iets, uit de MRI bleek dat al onze beslissingen via ons limbisch systeem werden genomen. Het limbisch systeem is verantwoordelijk over het verwerken van emoties. Dit houd in dat alle beslissingen emotionele beslissingen zijn. Ons onbewuste maakt op basis van ervaringen, verhalen (geheugen) en intuïtie beslissingen. Het limbische systeem zorgt er ook voor dat er voor sommige besluiten wel bewustzijn nodig is. Ons limbisch systeem is natuurlijk niet gek, als het gaat over bijvoorbeeld een huis kopen, komt ons bewustzijn om de hoek kijken. Voor ratio is er bewustzijn nodig. Het is wel slim van ons limbisch systeem dat we niet bewust zijn van alle beslissingen. Als we bewust waren van alle beslissingen die we de hele dag door zouden maken zouden we er gek van worden.(martin de Munnik, 2011) 4 P a g i n a

6 Word neuromarketing hedendaags gebruikt? Door de ontdekking van de koopknop hebben veel neuromarketeers onderzoek gedaan naar de koopknop. De koopknop bestaat uit gain, pain en optain. Het eerste is gain, dit is de basis van de koopknop. Het begint eenmaal bij het willen van iets hierdoor ontstaat het bemachtigen ervan of het bezitten. Maar er is een verschil tussen het willen of kunnen bezitten. Door hier een beslissing in te nemen worden met de volgende redenen rekening gehouden. - De toegevoegde waarde van een product. - Reputatie van het bedrijf dat het product aanbiedt. - De relatie die wie hebben met het bedrijf. - De mate van begeerte en waarde. Uit het onderzoek (EFFIE-commercials onderzoek loden leeuwen en gouden loekies) is gebleken dat begeerte, waarde en vertrouwen essentieel zijn voor de koopintentie. (Martin de Munnik, 2011) Het volgende fase van de koopknop is pain. Met het woord pain word bedoeld de prijspijn wat ik eerder in dit stuk heb genoemd. In een eerder onderzoek bleek dat men het echt voelt als pijn. De zintuigen zien en ruiken kunnen zorgen voor een verwachting van de prijspijn. Door de bepaalde prikkels die de zintuigen waarnemen wordt de waarde van het product verhoogt. Iedereen kent het wel in plaats van dat het product 10 euro is, is het product 9,95 euro. Uit onderzoek bleek dat dit niet is om goedkoper over te komen, maar het wil juist de intentie wekken dat over de prijs goed is nagedacht. (Martin de Munnik, 2011) De laatste fase is obtain, de afweging. Obtain geeft de doorslag wanneer gain en pain het met elkaar eens zijn. In deze fase wordt de ventromediale prefrontale cortex gebruikt wat onder het kopje Welke delen van de hersenen hebben betrekking op neuromarketing? verder wordt uitgelegd. Dus de koopknop bestaat uit 3 fases gain,pain en obtain. Obtain zorgt voor of men het product wil hebben. De fase pain heeft betrekking op de emotionele prijs. De laatste fase obtain, zorgt voor de uiteindelijke feitelijke beslissing. Wat zo zorgt voor de acceptatie van de koop. (Martin de Munnik, 2011) 5 P a g i n a

7 Wat is de relatie tussen neuromarketing en merken? Een merk is een onderbuik gevoel, het is een gevoel wat gecreëerd is in de hersenen door je eigen. Merken spelen in op onze emoties, onderdrukken negatieve gevoelens en activeert onze beloningssysteem. Een merk zorgt voor een somatische stempel. Somatische stempel is een fysiologisch reactie die aan bepaalde emotionele gebeurtenissen is gekoppeld neurowetenschapper Antonio Damasio. Een merk speelt in op de ventromediale prefrontale cortex ( controle van emotie ). Een groot merk zorgt er voor dat bepaalde emoties worden versterkt of juist gedempt, die we liever wel of niet aan het merk willen koppelen. De kennis over bepaalde merken hebben we zowel onbewust dan bewust tot ons opgenomen. Alle kennis die we opdoen van bepaalde merken zoals de slogan, geur, smaak, woord en geluid enzovoort zorgt er voor dat er een hardwire ontstaat. Dit wil zeggen als er één van deze kenmerken word genoemd dat onze hersenen daar op reageren en meteen alle data die daarover beschikbaar is. Voorbeeld, Je ziet een foto van Jennifer Aniston hierdoor ontstaat er een neuraal netwerk (groep zenuwcellen) dat zorgt voor de data die op dat moment beschikbaar is, zoals actrice en mooie vrouw. Dit voorbeeld geld voor Jennifer Aniston maar zo werkt het ook met merken. (Martin de Munnik, 2011 : Jan van Strien, 2000) In het experiment (Garfield, 2007) waar er twee plastic bekertjes cola bevonden, de eerste beker was pepsi. De tweede beker was Coca Cola. De mensen vonden de eerste beker het lekkerste, totdat ze te horen kregen van welk merk de cola was. Hieruit blijkt dat het merk Coca Cola zo sterk in de markt staat dat Coca Cola de smaak van de consument zo kan beïnvloeden dat de voorkeur gaat naar Coca Cola ondanks die van Pepsi beter is. Het merk grijpt in via emoties in de beleving en zelfs de fysieke behoefte van de consumenten (McClure, 2004). 6 P a g i n a

8 De verschillende mogelijkheden met reclame? (betrekking op neuromarketing) We weten nu al het een en ander over neuromarketing. In het komende hoofdstuk zullen we je meenemen naar de praktijk. Hoe wordt neuromarketing in de reclame praktijk gebruikt? Wanneer er een reclame gemaakt wordt moet er aan veel dingen worden gedacht, welke BN er moet je kiezen? Welke muziek is het beste om achter de reclame te zetten? Hoe activeer ik mijn merk? Kortom, elke ondernemer, verkoper en marketeer moet de Neuromarketinginzichten weten. (Martin de Munnik, 2011) BN ers in een reclame? En welke? Het gebruik van bekende Nederlanders in reclame neemt, na het afkijken bij Amerika, snel toe. Terecht, het werkt namelijk echt (met alle risico s van dien). Dan hangt er natuurlijk maar een centrale vraag bij ons, wie moet je vragen? Naar onderzoek van Martin de Munnik, wie verschillende BN ers onder de scanner heeft bestudeerd, kwam een bijzonder resultaat wanneer de doelgroep een journalist ging vergelijken met een presentator. We weten allemaal dat een journalist een vakman is op het gebied van het op een indringende manier rapporteren en in het licht brengen van zaken. Daar tegenover staat de presentator die het vooral moet hebben van zijn looks en vlotte babbel. Spontaan en vooral leuk in de camera. De vraag is of je dit terug ziet in het brein van de doelgroep/consument. Uit het onderzoek is gebleken dat de journalist veel meer vertrouwd wordt. De zelfverzekerdheid van de presentator roept wat woede en angst op. Maar dit wordt veelal gecompenseerd door de band die de presentator heeft met zijn publiek. Zo zie je dus dat we kijken naar de diepere emoties die de twee oproepen bij de Nederlander. Afhankelijk van jou product of dienst dat je wil verkopen maak je een keuze op basis van de emoties die beide BN ers weten op te roepen. Welke BN er of andere beroemdheid je ook kiest, hoe zorg je ervoor dat de doelgroep het gedrag vertoont dat haar voorbeeld BN er voordoet? De consument moet zich spiegelen aan de acteur in de reclame. Een duidelijk voorbeeld hiervoor is natuurlijk de Nespresso-campagne met George Clooney erin. Vrouwen willen hem, Mannen willen hem zijn. In de reeks reclames wordt Clooney steeds meer als een gewone burger gezet, hij wordt zelfs afgewezen. Dit zijn allemaal gebeurtenissen waarbij ons brein in werking gaat, neuromarketing! 7 P a g i n a

9 Het merk Wanneer wij iemand fysiek met het merk of product zien heeft dit veel impact op ons brein. Of we het nu willen of niet, we moeten er iets van vinden! De spiegelneuronen doen automatisch mee, het gedrag wat aan onze ogen voorbij komt wordt gekopieerd. Wanneer wij zien dat mensen plezier hebben krijgen we te maken met ons centrum van beloning. Het brein verteld ons dus eigenlijk gewoon dat we het moeten kopen omdat we er zo te zien blij van worden. Het is dan niet verrassend dat fysiek contact met het product nog beter werkt. Het even vast houden van het merk of product of de belangrijke proefrit van een droomauto. Bij veel producten tegenwoordig kennen we de actie: niet goed, geld terug. Dit is natuurlijk heel slim van de maker. Wij vertrouwen het product beter, want de producent laat zien door deze actie dat hij in zijn eigen product geloofd. Daarbij kopen we het ook eerder, want het wanneer het niet goed, kan het toch nog terug! We overwegen eerder de eerdere prijzen en andere nadelen. En uiteindelijk wennen en hechten we zo snel aan de producten dat een kleine minderheid de teruggave ook maar overweegt. De Pay off Een Pay off wordt vaak verward met een slogan. De pay off is het geen het mij oplevert. Een goede pay off weet vaak een tweede dimensie mee te geven, een diepere waarde. Helaas zie je hedendaags vaak dat de pay offs de lezer in raadselen achterlaten. Plus geeft meer, wat dan? De pay offs die precies zeggen waar het op staat zijn de best scorende pay offs. Dit is in tegenstrijd met de creatieve geest die we allemaal willen hebben maar onderzoek bewijst. Pay offs die simpel en recht voor zijn raap zijn kunnen rekenen op het meeste vertrouwen en de meeste waardering in ons brein. Emoties zijn belangrijk. Strategie in de reclame Een reclame met humor erin slaat beter aan dan een humorloze reclame, dat heeft de praktijk bewezen. Maar om het tot de daadwerkelijke aankoop te schoppen is moeilijker. Creatievelingen en adverteerders moeten zich realiseren dat ze niet in de humor-business zitten maar in de verkoopbusiness. Een goed voorbeeld hiervan zijn de reclames van Centraal Beheer Achmea. De reclames zijn stuk voor stuk grappig, we lachen om andermans leed. Uiteindelijk komt er te staan: Even Apeldoorn bellen. De reclames worden door ons als burgers even Apeldoorn bellen -reclames genoemd in plaats van Achmea 8 P a g i n a

10 reclames. Een goede strategie voor een commercial is het niet. Men weet pas aan het eind van de commercial wat het is, maar men kan niet door de reclame zien of het iets voor hen is. Dus dit soort reclames leiden tot: wel gelachen, niets gekocht. Toch zijn er een aantal van deze commercials waarbij wel duidelijk naar voren komt dat men via Achmea goed verzekerd is. Wanneer alleen een auto schade op loopt en niet de personen zelf wordt het makkelijker om ons brein tot een verkoop te leiden. Wanneer moet de reclame uitgezonden worden? Dan heb je een perfecte reclame met een goede strategie, is het nog belangrijk wanneer je je boodschap presenteert, ook de plek is namelijk van invloed op het effect ervan. Al enige tijd worden er verschillende prijzen gehanteerd voor verschillende tijdstippen en plekken voor het uiten van de boodschap. Dit begon allemaal bij de kranten die hogere prijzen hanteerde voor de voorpagina in vergelijking met de andere pagina s, later is dit over genomen door de tvzenders. Zo is de eerste reclame van een reclameblok duurder dan de middelste, maar de middelste wel weer goedkoper dan de laatste. Daarbij hang de gemiddelde prijs ook nog af van de kijkdichtheid van het programma waar het blok in valt. Wanneer we kijken naar de emoties die opkomen bij de onderbreking is er uit onderzoek een merkwaardige uitkomst gekomen. De eerste commercial krijgt als het ware de schuld van de onderbreking, ongeacht welke commercial het is. Deze irritatie komt doordat de programmamakers de onderbreking net plaatsen wanneer er een hoogtepunt ontstaat. Dit zodat de kijker blijft kijken. De eerste commercial in het reclameblok kan dan wel het meeste bekeken worden en voor de meeste recall zorgen, nu we kijken naar de emotionele reactie blijkt dat deze recall is opgebouwd uit veelal negatieve emoties. Verpakking Het gebruik van mooie beelden op verpakkingen werkt. Ons brein kan in bepaalde gevallen zelfs doen geloven dat we het product eerder gebruikt hebben, ook al is dit helemaal niet mogelijk. Verpakkingen zeggen een hoop over het merk. Bij Axe zijn alle verpakkingen in mannen kleuren zoals metallic zwart, brons en zilver. Daarbij is uit onderzoek van De Munnik gekomen dat in tegenstrijd met wat de designers stellen, de tekst op een verpakking wel degelijk iets doet, behalve de naam natuurlijk, is er uit het onderzoek gekomen dat de koopintentie bij bepaalde opschriften verhoogd. We noemen het een product verpakking maar het zou eigenlijk merkverpakking moeten heten. De conclusie is dus dat reclamemakers zich weer meer met de verpakking moeten bezighouden, i.p.v. daar weer een andere ploeg voor te organiseren. 9 P a g i n a

11 Hoe word neuromarketing toegepast bij de 4P s? Marketingmix Neuromarketing heeft de kenmerken van kwalitatief onderzoek, toch heeft het uiteindelijk de bedoeling om kwantitatief te zijn. Er kan gezegd worden dat neuromarketing onderzoek betere resultaten geeft dan traditioneel onderzoek, tegenwoordig spelen emoties een belangrijkere rol. Neuroscanning kan vragen beantwoorden over morgen en de algemene gevoelens van de mens zijn niet langer meer geheim. In dit hoofdstuk nemen we de vier P s uit de marketingmix (product, prijs, plaats, promotie). Er zijn verschillende onderzoeken gepubliceerd die als voorbeeld kunnen dienen voor de marketingmix. Wanneer een bedrijf de 4P s nagaat op neuromarketing kan een bedrijf er zijn voordeel mee doen door op de klant zijn emoties in te spelen. (Martin de Munnik) Product Hedendaags is er al op verschillende universiteiten neuro-onderzoek gedaan naar de vorm, smaak en geur van producten. Als het gaat om commercieel onderzoek zijn de voorbeelden in de praktijk nog schaars, er zijn echter wel verschillende samenwerkingen met het bedrijfsleven door de onderzoekers op universiteiten. Doordat men weet dat de belevenis van producten de koper aanzet tot het kopen en niet het daadwerkelijk samengestelde product, wordt er geëxperimenteerd met geur. Binnen een bedrijf is er tegenwoordig steeds vaker een aparte afdeling die zorgt voor de beleving van het product (brand), zo heb je bijvoorbeeld bij BMW een team van ingenieurs dat het geluid van de motor tot het geluid van het dichtslaan van de deuren ontwerpt. We gaan naar de productpropositie kijken vanuit dezelfde beleveniswetenschap. Markten waar het belevenis denken nog maar net heeft postgevat kunnen vooral baat hebben met deze beleveniswetenschap, bijvoorbeeld B2B-aanbieders en dienstverleners. Want wat verkoop je eigenlijk, een verzekering of zekerheid? Naast het intrinsieke product is er natuurlijk ook nog het extrinsieke product: de verpakking! In een gemiddelde Nederlandse supermarkt liggen verschillende producten op het schap. Deze producten moeten zich onderscheiden van elkaar en daardoor worden productverpakkingen een steeds belangrijker middel om de consument te verleiden. Verpakkingen zorgen ervoor dat de consument een positieve (merk)associatie krijgt bij het product, de verpakking zorgt voor de koopintentie en een eventuele bereidheid om meer voor het product te willen betalen. 10 P a g i n a

12 Een onderzoek van Marin Reimann (2011), onder twintig verschillende fast moving consumer goods is onderzoek gedaan naar de impact van verpakkingen in het brein. De twee categorieën productverpakkingen die de onderzoekers aan het testpanel lieten zien waren: esthetische verpakkingen en gestandaardiseerde verpakkingen. Hieruit voortvloeiden activiteiten in de Ventromediale prefrontale cortex(vmpfc) en de nucleus accumbens. VMPFC duidt erop dat een mooie verpakking werkt als een signalering van waarde. Een activiteit in de Nucleus Accumbens wil zeggen dat een aantrekkelijke verpakking ook direct voor een beloning zorgt in het brein. De combinatie van deze 2 leidt tot het gewilliger worden van een product en dus vaak een aankoop. Prijs Prijs is een emotie. Of je een product nou wel of niet koopt hangt af van de waarde die jij geeft aan het product, dit is een emotioneel proces. We noemde onder het kopje product de zogenaamde beloning voor het brein. Het is niet het meest voor de hand liggend maar de prijs kan net zo makkelijk het beloningscentrum aanzetten. Iets kan zo duur zijn, dat het begeerlijk wordt. Uit onderzoek van de scanner is zelfs gebleken dat mensen fysiek meer van duurdere wijn genoten, terwijl de wijn telkens dezelfde was! Dit soort onderzoeken worden regelmatig gedaan, zo ook op het medische vlak. Het laat zien dat de consument denkt dat duurdere geneesmiddelen beter werken dan goedkopere, terwijl de inhoud tijdens de test exact hetzelfde was. Prijs heeft dus wel degelijk een emotie en geeft een bepaalde waarde aan de consument. De psychologen, Daniël Kahnerman en Amos Tversky hebben een experiment uitgevoerd dat gericht is op het verschil van hetzelfde bedrag ontvangen en uitgeven. De conclusie dat is voortgekomen uit het onderzoek is dat mensen minder vreugde hebben bij een x bedrag ontvangen dan het verdriet van het x bedrag uitgeven. Verzekeringsmaatschappijen spelen in op dit proces. De verzekeringsmaatschappijen spelen in op het gebied dat mensen bang zijn voor geleidelijk verlies. Verschillende aanbieders van consumentengoederen zoals een ticket voor een pretpark is er de optie om een verzekering af te sluiten. Waardoor de klant het gevoel krijgt dat hij/zij niks verliest. Mensen houden niet van het risico om iets te verliezen. 11 P a g i n a

13 Plaats Een winkel is natuurlijk niet zomaar ingedeeld. Er wordt al gekeken naar emoties die schapindeling en routing oproepen, dit komt uit het onderzoek die is opgedaan met EEG. Maar de makkelijkste en effectiefste manier voor dit soort distributieproblematieken is het MRI onderzoek niet. Wanneer we kijken naar het internet veranderd er al een hele hoop. De nieuwe mogelijkheden zorgen ervoor dat de onlinemarketeer en aanbieder een unieke tool kan gebruiken, zoals Google Google-analytics heeft waarmee zij onderzoeken waar, hoe vaak en welke tijd geklikt wordt op pagina s kan deze tool zien op grond van welke emoties dat heeft plaatsgevonden. Web shops doen zo makkelijk hun voordeel met de tools die neuromarketing hen biedt. Een goed voorbeeld is de site: booking.com. Zij passen neuromarketing op een slimme manier toe. Booking.com haalt de begeerte, angst en groepsgevoelens bij de consument naar boven. Ze laten de consument zien dat er tegelijk met hun 4 andere kijkers naar de kamer zijn, 3 kamers zijn er nog maar vrij en alleen bij jou wordt er korting gegeven. En dan tegelijkertijd dat jij kijkt wordt er net een kamer geboekt. Dit zorgt ervoor dat de consument snel gaat boeken en dat dus de neuromarketing is gelukt. Promotie In Nederland wordt er jaarlijks 5 miljard uitgegeven aan de reclamebranche. Een vijfde van ons budget gaat naar tv-reclame, in de US is dit zelfs een derde. We weten tegenwoordig veel fouten en verspillingen te voorkomen met de verbeterde meet- en onderzoeksmethodieken. De werking van dergelijke uitgezonden reclame is goed, althans daar gaan we met zijn alle vanuit, want anders was de industrie al lang in een stille dood gestorven. We weten allemaal dat reclame werkt maar we weten niet hoe. Want hoe grijpt de boodschap of belofte in op onze perceptie, onze houding en uiteindelijk gedrag? Reclame die als aantrekkelijk beoordeeld worden activeren de hersengebieden die worden geassocieerd met de emoties die het beslissingsproces bepalen en natuurlijk de hersengebieden die zorgen voor het waarnemen van beloningen (het beloningscentrum). Mooie mensen met positieve gezichtsuitdrukking die iets doen wat het merk de consument/doelgroep ook wil laten doen, dat is een reclame. Het brein reageert op gezichtsuitdrukkingen, een positieve gezichtsuitdrukking zorgt voor de beloning in ons centrum, het is niet verrassend dat een negatieve gezichtsuitdrukking dus zorgt voor een afkeer. 12 P a g i n a

14 De psychologen Knetsch en Sinden hebben een experiment uitgevoerd over het kwijtraken van producten. Ondanks consumenten nauwelijks of geen waarde aan het product toekennen, is uit het onderzoek voortgekomen dat niemand graag iets kwijtraakt. Het experiment : Drie willekeurige groepen, waarvan groep één een chocoladereep kreeg en deze mocht houden. Groep twee kreeg een koffiebeker en net als groep één mochten ze dit product ook houden. Groep drie kreeg niets. Aan groep drie werd gevraagd welke product ze wilde(n) ontvangen een chocoladereep of een koffiebeker. Van groep drie koos voor 56 procent de koffiebeker en 44 procent de chocoladereep. Aan groep twee was de keuze of ze de koffiebeker wilde ruilen tegen de chocoladereep. Slechts 11 procent wilde de koffiebeker ruilen voor de chocoladereep, de verwachting door conclusie te trekken uit groep drie was dat ook hier de helft ongeveer zou ruilen, het tegendeel bewees zich. Ook bij groep één werd de chocoladereep geruild voor de koffiebeker. De conclusie uit het experiment is dat als de consument eenmaal het product in handen heeft/krijgt. De kans groter is dat de consument het product niet meer los laat. (Dit is toe te passen op de potentiële klant). Bedrijven spelen hier op in door middel van proefjes weg te geven van hun product. Hoe ziet de toekomst van neuromarketing eruit? Neuromarketing is wat in het begin van het stuk is verteld sinds ongeveer 5 jaar hot. Onze visie over neuromarketing, hoe neuromarketing zich zal gaan ontwikkelen in de toekomst is als volgt. Doordat neuromarketing steeds meer word gebruikt door bedrijven zou er een wetten/regels moeten komen. Deze regels/wetten moet er voor zorgen dat de bedrijven niet zo ver kunnen gaan dat wij zelf straks geen controle meer hebben over wat we kopen. De bedrijven hebben straks namelijk zoveel inzicht dat ze het zo kunnen produceren onder andere reclame dat het altijd zou aanslaan. Helaas denken wij dat deze wetten/regels pas komen wanneer het uit de hand is gelopen. Veel consumenten hebben nu namelijk nog niet door dat het gebeurt, dat bedrijven met je hersenen spelen. Sommige bedrijven hebben nu ook als garantie neuromarketing, dat ze door middel van de fmri kunnen kijken of het aanslaat. Over paar jaar zullen niet alleen de grotere bedrijven dit hebben maar ook de middel en klein bedrijven. Wel vinden wij dat neuromarketing toegepast mag blijven doordat dit de toekomst is, inzicht krijgen in het gedrag van mensen. 13 P a g i n a

15 Interview Naam : Pascal Roeyen Beroep : Leraar marketing en communicatie, minor, Avans Hogeschool Den Bosch 1. Wat is uw connectie met Neuromarketing Pascal Roeyen heeft voordat hij leraar werd samengewerkt in een reclame bureau met Martin de Munnik. Pascal doet zelf de onderzoeken niet maar het is meer een passie. 2. Heeft uzelf ooit te maken gehad of meegedaan met onderzoek met betrekking tot neuromarketing? Nee, Pascal heeft nog nooit zelf meegedaan. Wel heeft hij veel uitkomsten van experimenten gezien. 3. Hoe ver mogen bedrijven, naar uw mening, gaan met het manipuleren van de aankop van een product of dienst? Pascal Roeyen vond het goed dat er onderzoek gedaan werd naar hoe consumenten nu eigenlijk denken bij een bepaald product of dienst. Maar hij vind dat er in zekere mate een grens moet getrokken. Mensen zijn nu nog niet erg bewust van dat ze worden gemanipuleerd tot aankoop, maar er zijn al veel bedrijven die dat doen. 4. Zou u neuromarketing onderzoek adviseren aan bedrijven? Jazeker, Pascal vind het goed dat je door middel van neurowetenschap kunt aantonen dat bijvoorbeeld een reclamecampagne zou aanslaan. 5. Wat is uw visie op de toekomst van neuromarketing? Hoe zal neuromarketing zich ontwikkelen in de toekomst? Pascal vindt dat er een wet/regels moet gaan komen in hoeverre bedrijven mogen gaan. Hij denkt dat het anders uit de hand gaat lopen doordat bedrijven zo consumenten kunnen manipuleren dat jij zelf niet meer kan beslissen wat je wel en niet wil. Hij vertelde over een bijeenkomst met Victor Lamme, deze bijeenkomst ging over dat waar je aan denkt voortaan ook in werkelijke beelden kunnen coderen (dit was nog wel een vaag beeld en zwart/wit). Pascal denkt dat later dat er een bepaald systeem is voor je hersenen dat de beelden die jij hebt gezien kunt terughalen en ook kunt laten zien aan anderen. Ook denkt hij dat we straks zo ver kunnen gaan dat door middel van de activiteiten in de hersenen een systeem word gemaakt die die twee dingen samen combineert. Zoals een voorpagina van een tijdschrift. Als het hoofd voorbeeld zwart denkt word het automatisch zwart etc. 14 P a g i n a

16 Bronnen Kopje Omschrijving Referentie Verwijzing Wat is Internetartikel : A Smidts Neuromarketing Kijken in het brein Internetartikel : Wikepedia Neuromarketing Internetartikel : Wat is Kim Wanten, 9 november _is_neuromarketing_deel_i neuromarketing? Internetartikel : Hagar Donners, 12 juli Hoe is neuromarketing ontstaan? Welke delen van de hersenen hebben betrekking op neuromarketing? fmri Internetartikel : neuromarketing is niet per se andere vorm van marketing Internetartikel : Neural Predictors of Purchases Boek : De koopknop Internetartikel : Neurotransmitter, dopamine Internetartikel : Neural Responses to Unattended Products Predict Later Consumer Choices 2011 Marketing Tribune, 28 april 2009 Alian Dagher, 4 januari 2007 Martin Munnik, 2011 Blz. 11 Melod, 20 september 2009 Onderzoek Tusche, Bode en Haynes, 9 juni 2010, neurotransmitter-dopamine.html Pdf bestand Kahenman en Libet 2.pdf 15 P a g i n a

17 Vervolg : Welke delen van de hersenen hebben betrekking op neuromarketing? Word neuromarketing hedendaags gebruikt? Boek : de koopknop Tijdschriftartikel : Applications of functional Magnetic resonanc Imaging for Market research Boek : de koopknop Martin de Munnik, 2011 Kenning, Plassmann, Ahlert, 2007 Martin de Munnik, 2011 Blz. 27 t/m 33 Blz. 9 Blz. 98 t/m 110 Wat is de relatie tussen neuromarketing en merken? Internetartikel : Coke vs Pepsi Taste Test : Experiments and Inference about Cause Garfield, psi.html De verschillende mogelijkheden met reclame? (betrekking op neuromarketing) PDF bestand : De neuropsychologie van emoties PDF bestand : Neurowetenscha p Boek : de Koopknop Tijdschrift : Neural correlates of culturally familiar brands of car manufacturers Jan van Strien, oktober 2000 Antonio Damasio Martin de Munnik, 2011 Schaefer, Berens, Heunze en Rotte, ue Blz. 123 t/m 140 Blz P a g i n a

18 Hoe word neuromarketing toegepast bij de 4P s? Hoe ziet de toekomst van neuromarketing Boek : de Koopknop Boek : Hoe pak je een oen zijn poen Boek : Hoe pak je een oen zijn poen Interview Pascal Roeyen Martin de Munnik, 2011 Leo Pot, 20?? Expermint Daniël Kahnerman en Amos Tversky Leo Pot, 20 Psychologen Knetsch en Sinden Blz Blz Blz eruit? 17 P a g i n a

19 Plan van aanpak Voorwoord Met neuromarketing heeft iedereen elke dag mee te maken, doordat merken in ons hoofd proberen te kruipen en hierdoor ons zo willen aanzetten tot kopen. Wijzelf zijn zeer geïnteresseerd in de psychische kant van marketing (neuromarketing). Dit heeft geleid tot het kiezen van het onderwerp neuromarketing. Door middel van ons inzicht en informatie van anderen zullen wij een paper schrijven. Uiteindelijk moet het leiden tot een verslag dat makkelijk door te lezen is maar wel op een hoog niveau geschreven is. Inhoudsopgave 1. Inhoudelijke uitgangspunten 1.1 Projectnaam 1.2 Opdrachtnemer 1.3 Opdrachtgever 2. Opdracht 2.1 Opdrachtomschrijving 2.2 Gekozen onderwerp 2.3 Aanleiding 2.4 Relevantie 2.5 Onderzoeksvraag 2.6 Deelvragen & Hypothesen 2.7 Doelstelling/eindresultaat 3. Planning 3.1 Oplevermomenten 3.2 Terugkoppelmomenten 3.3 Fasering 3.4 Onderzoeksopzet 4. Inhoudsopgaven van het einddocument 5. Nawoord 6. Verantwoording/Literatuurlijst 18 P a g i n a

20 1. Inhoudelijke uitgangspunten 1.1 Projectnaam Kenniskring K2 1.2 Opdrachtnemer Klas OABC K2 A 1 Naam: Marieke Rutten Studentnummer: Telefoon: Naam: Marlon Verbrugge Studentnummer: Telefoon: Opdrachtgever Kenniskringbegeleider: Teun Swinkels 2. Opdracht 2.1 Opdrachtomschrijving De opdracht luidt als volgt. Schrijf in duo s een paper over een marketingthema in relatie tot creating new business van maximal 15 pagina s met daarin: een analyse van kennis van heden en verleden en een duidelijk onderbouwde eigen visie op de toekomst van jouw thema en maak daarbij verplicht ook gebruik van externe expert interviews als bron. Een paper is een soort werkstuk. We gaan ons marketingthema toelichten vanaf verleden tot heden en we geven onze onderbouwde visie op de toekomst. Hiermee hopen we u als lezer te kunnen informeren over ons gekozen marketingthema. 19 P a g i n a

Neuromarketing: opening the black box. Walter Limpens

Neuromarketing: opening the black box. Walter Limpens Neuromarketing: opening the black box Walter Limpens Buzzmaster vraag 1 1) Welke stelling is het meest op jou van toepassing: A: Reclame heeft op mij geen invloed. B: Ik zie mijzelf als een rationeel persoon,

Nadere informatie

Insights based on innersight

Insights based on innersight Marcom 2012 Pieter Paul Verheggen Martin de Munnik neuroviews & interviews Insights based on innersight Beslissingen worden voor 95% onbewust genomen..,..het is een emotioneel en automatisch proces......dat

Nadere informatie

Het (on)meetbare brein

Het (on)meetbare brein Het (on)meetbare brein Proost op de wetenschap, SPUI25 Lukas Snoek Universiteit van Amsterdam Even voorstellen... Wie ben ik? Lukas Snoek, promovendus psychologie ("Brein & Cognitie") aan de UvA Interesse

Nadere informatie

!!!!Acht!ingrediënten!voor!het!effectief!inzetten!van!neuromarketing!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!Acht!ingrediënten!voor!het!effectief!inzetten!van!neuromarketing!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vankijkennaarkopen Achtingrediëntenvoorheteffectiefinzettenvanneuromarketing Vankijkennaarkopen Achtingrediëntenvoorheteffectiefinzettenvanneuromarketing 1.Deessentievanneuromarketing1 2.Ikzie,ikziewatjijdenkt1

Nadere informatie

De werking van geurbeleving uitgelegd. ScentAir Nederland

De werking van geurbeleving uitgelegd. ScentAir Nederland De werking van geurbeleving uitgelegd ScentAir Nederland www.scentyourbrand.nl In vijf stappen naar een ideale geurbeleving Geurmarketing is een hot item in Nederland. Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijkheid

Nadere informatie

het lerende puberbrein

het lerende puberbrein het lerende puberbrein MRI / fmri onbalans hersenstam of reptielenbrein automatische processen, reflexen, autonoom het limbisch systeem of zoogdierenbrein cortex emotie, gevoel, instinct, primaire behoeften

Nadere informatie

De psychologie van het over tuigen

De psychologie van het over tuigen Leo Pot De psychologie van het over tuigen HOE PAK JE EEN OEN ZIJN POEN De psychologie van het over tuigen Leo Pot Hoe pak je een oen zijn poen Eerste druk mei 2009 Uitgeverij Haystack Postbus 308 5300

Nadere informatie

Beter leven, meer plezier

Beter leven, meer plezier Rob van Ginkel Training en Coaching Beter leven, meer plezier NLP strategieën voor een leven met plezier Inhoudsopgave Wat is NLP...3 De logica van angst...3 Vrijkomen van angst...3 Negatieve gevoelens

Nadere informatie

Hoe beïnvloeden je verwachtingen je waarnemingen?

Hoe beïnvloeden je verwachtingen je waarnemingen? Hoe beïnvloeden je verwachtingen je waarnemingen? Anw Sarah Bastiaans, Robin Schlechtriem, Anne Soede V5B 21 3 2014 Dhr. Verstappen Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling & onderzoeksvraag 5 Hypothese

Nadere informatie

How to get customer insight inside?

How to get customer insight inside? How to get customer insight inside? Eveline van Zeeland 27 november 2014 Power to the Consumer! Uitgeverij Coutinho Eveline van Zeeland Docent Algemene Economie, Consumentengedrag en Statistiek & onderzoeker

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Uitkomsten studie Genderonderzoek energiebesparing

Uitkomsten studie Genderonderzoek energiebesparing Uitkomsten studie Genderonderzoek energiebesparing Inhoudsopgave Doel Aanpak Uitkomsten Rolverdeling bij besluitvorming De krachtigste motieven De beste afzender Suggesties voor vervolg IN DE BIJLAGEN

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

Voel jij wat ik bedoel? www.psysense.be 17/5/2008

Voel jij wat ik bedoel? www.psysense.be 17/5/2008 Voel jij wat ik bedoel? www.psysense.be 17/5/2008 Gevoel en emoties / definitie Emoties: in biologische zin: affectieve reacties. Prikkeling van dit systeem geeft aanleiding tot allerlei lichamelijke reacties.

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Vrouwen sleutel tot ZEN? Driebergen 7 maart 2017

Vrouwen sleutel tot ZEN? Driebergen 7 maart 2017 Vrouwen sleutel tot ZEN? Driebergen 7 maart 2017 Programma Achtergrond Warming up Opzet en uitkomsten onderzoek De vrouw bepaalt Rolverdeling bij besluitvorming De krachtigste motieven De beste afzender

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

Van marketeer naar verleider. Neuromarketing in de praktijk

Van marketeer naar verleider. Neuromarketing in de praktijk Van marketeer naar verleider Neuromarketing in de praktijk Inleiding Neuromarketing Bedankt voor uw interesse in Van marketeer naar verleider, neuromarketing in de praktijk. De combinatie van e-mail en

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

Lesbrief: Je gaat wat beleven Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst

Lesbrief: Je gaat wat beleven Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Lesbrief: Je gaat wat beleven Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Welke winkels vind jij leuk om te shoppen? Wat

Nadere informatie

De beleving van ruimte in de omgeving

De beleving van ruimte in de omgeving De beleving van ruimte in de omgeving Ronald Hamel Introductie De individuele beleving van de omgeving is uiterst complex. De omgevingspsycholoog probeert dit desondanks in kaart te brengen. Ronald Hamel

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO DEEL 1 DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 In Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wie bepaalt wat er onderzocht wordt? In het voorjaar van 2015 hebben Nederlanders

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Welke hersenen neemt de consument mee te winkelen?

Welke hersenen neemt de consument mee te winkelen? Welke hersenen neemt de consument mee te winkelen? Ben jij geïnteresseerd in neuromarketing en wil je meer weten over deze marketingtechniek, dan biedt deze whitepaper uitkomst voor jouw en voor iedereen

Nadere informatie

Voordelen van consumentengedragonderzoek in een virtuele wereld

Voordelen van consumentengedragonderzoek in een virtuele wereld Voordelen van consumentengedragonderzoek in een virtuele wereld Met een virtual reality bril op loopt de respondent door de virtuele supermarkt. Ze loopt door de verschillende gangpaden, kijkt naar alle

Nadere informatie

Samenvatting. (Summary in dutch)

Samenvatting. (Summary in dutch) Samenvatting (Summary in dutch) 74 Samenvatting Soms kom je van die stelletjes tegen die alleen nog maar oog hebben voor elkaar. Ze bestellen hetzelfde ijsje, maken elkaars zinnen af en spiegelen elkaar

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen.

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen. Vernieuwing en versterking ti&:. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 5:15-18 Belangrijkste vers: 2 Korintiërs 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe

Nadere informatie

Wij hebben met veel plezier aan dit boek geschreven en hopen dat we je er verder mee helpen. Heel veel leesplezier!

Wij hebben met veel plezier aan dit boek geschreven en hopen dat we je er verder mee helpen. Heel veel leesplezier! INLEIDING Google AdWords is een zeer krachtig advertentieplatform. Bijna geen enkel ander advertentienetwerk kan tippen aan AdWords. De vele functies maken het mogelijk om je doelgroep heel gericht te

Nadere informatie

Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl

Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl Creative Marketing 1 Introductie wat is marketing? 2 Ken je klant wie is je klant en wat denkt/voelt/wil hij/zij? 3 Creative marketing kan

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel Effectieve reclametips Voor meer klanten in uw winkel Inhoud. Direct mail. Huis-aan-huisverspreiding. Facebook advertentie. E-DM 6. Welke uiting kiest u? 7 6. Effectieve tips voor in de reclamemix 8 Inleiding

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Eerlijk is eerlijk. Reclame maken. Proeven en ruiken

Eerlijk is eerlijk. Reclame maken. Proeven en ruiken Eerlijk is eerlijk Reclame maken Bedenk in groepjes van drie of vier een reclame van twintig seconden voor volkorenbrood. Denk aan kleurgebruik, tekst en welke emoties je wilt laten overkomen. Presenteer

Nadere informatie

Neuromarketing. Ontdek en benut de mening van het brein. Eline L.E. de Vries, MSc. Rapport RUGCIC ISBN

Neuromarketing. Ontdek en benut de mening van het brein. Eline L.E. de Vries, MSc. Rapport RUGCIC ISBN Neuromarketing Ontdek en benut de mening van het brein Eline L.E. de Vries, MSc. Rapport RUGCIC-2013-01 ISBN 978-90-367-5936-6 CIC 2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting pag. 3 Waarom Neuromarketing? pag.

Nadere informatie

E-mailmarketing om cliënten aan te trekken als zorgprofessional

E-mailmarketing om cliënten aan te trekken als zorgprofessional E-mailmarketing om cliënten aan te trekken als zorgprofessional Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag voldoende verdienen om van te kunnen leven. Daarom is het belangrijk voor

Nadere informatie

6 e Nieuwsbrief EPISCA onderzoek maart 2015

6 e Nieuwsbrief EPISCA onderzoek maart 2015 6 e Nieuwsbrief EPISCA onderzoek maart 2015 Het is al weer lang geleden dat jullie iets van ons hebben gehoord en dat komt omdat er veel is gebeurd. We hebben namelijk heel veel analyses kunnen doen op

Nadere informatie

Oei, ik kan bijdragen aan mijn omzetgroei! Ja, mits

Oei, ik kan bijdragen aan mijn omzetgroei! Ja, mits Oei, ik kan bijdragen aan mijn omzetgroei! Ja, mits De markt is in beweging en we weten niet waar we aan toe zijn. 2 Spanningsveld in het waarderen van optimale samenwerking binnen de zorg Zekerheidstreven

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Thema Kernelementen Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Tips voor de trainer: Werken met mensen is werken met emotie. Leer emoties als signaal te herkennen, maar niet als leidraad te

Nadere informatie

WERKBOEK 2. De bron van verandering. Kees Holtrigter (The 7D Solutions) 3e editie

WERKBOEK 2. De bron van verandering. Kees Holtrigter (The 7D Solutions) 3e editie WERKBOEK 2 De bron van verandering Kees Holtrigter (The 7D Solutions) 3e editie Werkboek 2 De bron van verandering... 3 1 Mijn thema... 4 2 Gebeurtenissen (connecting the dots)... 4 3 Emoties... 5 4 Gevoel

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Trendbronnen. Geke Cornelissen

Trendbronnen. Geke Cornelissen Trendbronnen Geke Cornelissen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Trendbron 1: Het Nieuwe Instituut Blz. 4 Trendbron 2: Print the Legend Blz. 6 Trendbron 3: Online trends 2014 in 60 minuten Blz. 7 Trendbron

Nadere informatie

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT?

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? Strategie Concept Creatie 10 handige stappen waar je elke conceptklus mee kunt starten! Hoe goed, scherp en speels een creatief van je afdeling

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan Project: Communicatieplan Smokeless Nathalie Kooiman, 0863131 Charlotte Voorn, 0847183 Wendy Lanser, 0862815 Rowan Lens, 0857190 CDM1A Hogeschool Rotterdam Rowan Lens - CDM1A - Hogeschool Rotterdam 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit Training Persoonlijke Effectiviteit Persoonlijke effectiviteit: vergroot je invloed door slim te werken Niet harder, maar slimmer werken: zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit. Door op een slimme

Nadere informatie

eminar semina Noortje den Oudsten Docent: Rob van den Idsert Essay Vak: seminar studentennummer: Datum:

eminar semina Noortje den Oudsten Docent: Rob van den Idsert Essay Vak: seminar studentennummer: Datum: eminar semina randed content Noortje den Oudsten Docent: Rob van den Idsert Essay Vak: seminar studentennummer: 1603856 Datum: 07-01-2016 INHOUD INHOUD INHO inleiding...03 branded content...04 modebloggers...06

Nadere informatie

Media en Macht Lessenserie Maak het of kraak het!

Media en Macht Lessenserie Maak het of kraak het! Media en Macht Lessenserie Maak het of kraak het! Docentenhandleiding doelgroep duur 3-4 vmbo 5 klokuren Banksy Inleiding Wordt het top of flop? Wat maakt je en wat breekt je? De macht van media zit hem

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren.

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren. Oriëntatie: Het doel van deze lessenserie is: bestaande foto s zoeken met een eigen verhaal erbij. Dan gaan jullie mensen deze fotoserie voorleggen en vragen welk verhaal zij erin zien. Tot slot gaan jullie

Nadere informatie

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Inhoud Ik heb geen tijd om een ebook te schrijven!... 3 Waarom heb ik het recht om je dit te vertellen?... 4 Template voor schrijven

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Het Mirakel dat Jij Bent

Het Mirakel dat Jij Bent Het Mirakel dat Jij Bent Vervul jouw potentieel (Deel I van III) Struinend door het gras Kijkend naar de horizon Genietend van Alles dat IS Jouw weg... Schrijver: A.M.I. van der Kwast Coverontwerp: in

Nadere informatie

Februari 2012 Workshop Eviont

Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 LEESWIJZER...3 INLEIDING...4 STAP 1: HET KADER...5 STAP 2: STATE, GEDRAG EN

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. Wat is dat? Eva van de Sande. Radboud Universiteit Nijmegen

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. Wat is dat? Eva van de Sande. Radboud Universiteit Nijmegen WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Wat is dat? Eva van de Sande Radboud Universiteit Nijmegen EERST.. WETENSCHAPSQUIZ 1: Hoe komen we dingen te weten? kdsjas Google onderzoek boeken A B C 1: We weten dingen door

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

Verleiden is het nieuwe overtuigen

Verleiden is het nieuwe overtuigen Verleiden is het nieuwe overtuigen Het aan de man brengen van duurzaamheid: hoe doe je dat?? 5plus1: Weten wat de mens écht drijft Gedragsveranderingsadvies, uitmondend in verleidingsstrategieën, communicatie

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Verleid de consument. De nieuwste inzichten over wat het gedrag van de woonconsument écht drijft Donderdag 3 november 2016

Verleid de consument. De nieuwste inzichten over wat het gedrag van de woonconsument écht drijft Donderdag 3 november 2016 Verleid de consument De nieuwste inzichten over wat het gedrag van de woonconsument écht drijft Donderdag 3 november 2016 Even voorstellen 5plus1 Weten wat de mens écht drijft: gedrag en beleid 5plus1:

Nadere informatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie 9 Communicatie-tools voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie Maar één persoon Je hebt maar een persoon nodig om nieuwe ervaringen te introduceren VOORWOORD Geen enkel

Nadere informatie

Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen

Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen Data verzameld in de derde graad van de basisschool en verslag opgesteld door Amber Van Geit Opleiding:

Nadere informatie

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor?

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor? Hoe bereid ik een spreekbeurt voor? Het maken van een spreekbeurt is eigenlijk niets anders dan het schrijven van een informatieve tekst (weettekst). Het is daarom handig om net zo te werk te gaan als

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Het 5V- proces van Appreciative Inquiry is een uitstekend instrument voor het houden van een waarderend gesprek of interview. Je kunt de stappen in het

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

WHITEPAPER. Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme ONLINE MAGAZINES

WHITEPAPER. Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme ONLINE MAGAZINES WHITEPAPER ONLINE MAGAZINES Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme INTRODUCTIE Je hebt deze whitepaper gedownload omdat je geïnteresseerd bent in online magazines.

Nadere informatie

Power X; De Interactieve Commercial

Power X; De Interactieve Commercial Power X; De Interactieve Commercial Essay van Jeffrey Bruijntjes en Erwin Dam Project Interactieve Multimedia @ VU Amsterdam Inleiding Reclame, iedereen kent het, iedereen heeft er een hekel aan. Reclame

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie

Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Leer authentiek bloggen en trek meer klanten aan Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Backhuijs Communicatie 1 Les 3: Opbouw blog Les

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals boeken, tijdschriften, video, audio etc. Zo

Nadere informatie

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden.

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden. Wie Citaat feedback Wat? (Interpreteren) Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Wat & waarom? (Vervolg vraag) Goed volume in je stem. Het volume van mijn stem is zodanig dat de informatie goed te horen

Nadere informatie

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Jezelf presenteren De medewerker moet zichzelf goed presenteren. Bijvoorbeeld door er schoon en verzorgd uit te zien. Zo laat hij/zij een goede indruk

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Kan dat? Ook als je het van huis uit niet zo hebt meegekregen?

Kan dat? Ook als je het van huis uit niet zo hebt meegekregen? Omdat je je kennis wilt delen, nieuwe klanten wilt werven, politiek of maatschappelijk gezien een boodschap wilt overbrengen, je onderneming wilt promoten. Redenen genoeg om een sterke spreker te willen

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

BEINVLOEDEN IS LEERZAAM Build or Push Bouwen of Drukken? Aanspreken op gedragsvoorkeuren. Werken met sociale voorkeuren.

BEINVLOEDEN IS LEERZAAM Build or Push Bouwen of Drukken? Aanspreken op gedragsvoorkeuren. Werken met sociale voorkeuren. BEINVLOEDEN IS LEERZAAM Build or Push Bouwen of Drukken? Aanspreken op gedragsvoorkeuren. Werken met sociale voorkeuren. Nieuwsflits N54 September 2015 Gert Anbeek, Esmiralda Borgt, Ron van Eijk, Patrick

Nadere informatie

Je bent aangenomen! Slim solliciteren aan de hand van neuromarketingonderzoek. Fiona Kloosterman

Je bent aangenomen! Slim solliciteren aan de hand van neuromarketingonderzoek. Fiona Kloosterman Je bent aangenomen! Slim solliciteren aan de hand van neuromarketingonderzoek Fiona Kloosterman Inhoud DEEL 1 JIJ ALS NEURO-SOLLICITANT 9 Waarom dit boek? 11 Waarom je moet stoppen met denken 15 De zes

Nadere informatie

ANATOMIE van de VERLEIDING

ANATOMIE van de VERLEIDING ANATOMIE van de VERLEIDING Neuromarketing succesvol toegepast Paul Postma Marketing Consultancy paul.postma@ppmc.nl www.ppmc.nl Edisonbaan 14G, 3439 MN Nieuwegein Het Grote Marketingcongres Amsterdam ArenA

Nadere informatie

Neuromarketing: het vinden van de koopknop. Charlotte de Weerd 1603976 Hanneke Ponten 13 Juni 2014 Dream, Discover, Do onderzoeksrapport

Neuromarketing: het vinden van de koopknop. Charlotte de Weerd 1603976 Hanneke Ponten 13 Juni 2014 Dream, Discover, Do onderzoeksrapport Neuromarketing: het vinden van de koopknop Charlotte de Weerd 1603976 Hanneke Ponten 13 Juni 2014 Dream, Discover, Do onderzoeksrapport Inhoudsopgave Inleiding Probleemstelling Opzet onderzoek Definitie

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE VMBO LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE VMBO LEERLING LESMODULE VMBO LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 WAT ZIJN HERSENEN? VRAAG WAT ZIJN HERSENEN PRECIES? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE? DENKOEFENING WAAR- VOOR GEBRUIK JE OP DÍT MOMENT JE HERSENEN? DENKOEFENING KUN

Nadere informatie

Leren Loopbaan Burgerschap periode 2, 2010-2011. De bewuste consument November 2010 Friesland College, ICT Lyceum

Leren Loopbaan Burgerschap periode 2, 2010-2011. De bewuste consument November 2010 Friesland College, ICT Lyceum Leren Loopbaan Burgerschap periode 2, 2010-2011 De bewuste consument November 2010 Friesland College, ICT Lyceum INHOUD Voorwoord... 3 Inleiding... 3 Workshops en Opdrachten... 4 Workshop 1 & 2 - GKB Budget...

Nadere informatie

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas...

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas... Naam:... Klas... Afsluiting 5 Havo / 6VWO In periode 2, 3 en 4 gaan jullie werken aan een eigen thema om het vak af te sluiten. De volgende onderdelen zullen aan bod komen: - eigen werk rond thema + logboek

Nadere informatie

Hoe je meer verdient met online video s

Hoe je meer verdient met online video s Hoe je meer verdient met online video s Video s die je continue nieuwe klanten opleveren door Noortje Janmaat Business coach en oprichter van Verdienen met VIDEO www.verdienenmetvideo.nl noortje@verdienenmetvideo.nl

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Ik ben Alice - docenten

Ik ben Alice - docenten Doelgroep: voortgezet onderwijs, middenbouw havo en vwo Voor u ligt de lesbrief die hoort bij een bezoek aan het wetenschapsfilmfestival InScience. Tijdens het festivalbezoek gaan leerlingen de documentaire

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

NIEUWE ONTDEKKINGEN IN DE NEUROLOGIE BEWIJZEN WAT PSYCHOLOGEN ALLANG WETEN

NIEUWE ONTDEKKINGEN IN DE NEUROLOGIE BEWIJZEN WAT PSYCHOLOGEN ALLANG WETEN NIEUWE ONTDEKKINGEN IN DE NEUROLOGIE BEWIJZEN WAT PSYCHOLOGEN ALLANG WETEN FRISSE IDEEËN VOOR ADVIES- EN VERKOOPGESPREKKEN VAN ICT SPECIALISTEN We are not thinking-machines, we are feeling-machines that

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/25829 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Nunspeet, Félice van Title: Neural correlates of the motivation to be moral Issue

Nadere informatie

Introducties telefonisch interview

Introducties telefonisch interview Introducties telefonisch interview Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins

Nadere informatie