Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids VMBO. Schoolgids vmbo 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1"

Transcriptie

1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids Schoolgids vmbo 1

2 2 Schoolgids vmbo

3 Schoolgids Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde leerweg 16 5 Basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg 22 6 Begeleiding van leerlingen 29 7 In contact met ouders 33 8 Buitenschoolse activiteiten 34 9 Voorzieningen op school Studeren op het Pius X-College: een overzicht van de kosten Leefregels Lestijden en kalender Personalia 47 Schoolgids vmbo 3

4 4 Schoolgids vmbo

5 Welkom op het Pius X-College Als je s ochtends naar school fietst, doe je dat tegelijk met zo n 2250 andere leerlingen. Ze komen uit alle dorpen van de Kempen en ze volgen les op één van de afdelingen van onze school: de praktijkschool, de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de theoretische en gemengde leerweg, het havo, het vwo, het tweetalig vwo of het gymnasium. Pius X is een dorp op zich, kun je rustig zeggen. Dat horen we ook van onze leerlingen en hun ouders terug. Die sfeer, die vertrouwde en veilige omgeving, de plezierige omgang met elkaar in de les en daarbuiten, dat is typisch voor onze school. Dat je met zo velen bent, merk je tijdens een gewone lesdag niet zo. Elke leerweg heeft een eigen afdeling. Daar komen alleen de leerlingen en docenten die op die afdeling werken. De leerlingen van de praktijkschool en van het juniorcollege hebben zelfs een eigen gebouw. Zo zijn we groot en klein tegelijk. Ook de pauzes tussen de lessen zijn verspreid over meerdere pleinen en aula s en vallen ook op verschillende tijden voor de lagere klassen en de hogere klassen. Het leuke is dat verschillende groepjes leerlingen elkaar al snel vinden in die pauzes. Maar je komt natuurlijk niet naar school om te pauzeren! Wij willen samen met elkaar jouw schoolloopbaan tot een succes maken. Dat betekent dat je uiteindelijk met het diploma van school gaat dat het best bij je mogelijkheden past. Als je na vier, vijf of zes jaar het gevoel hebt dat je er uit hebt gehaald wat erin zit, dan mag je tevreden zijn met dat resultaat. De leraren en medewerkers van het Pius X zullen er in elk geval alles aan doen om je te helpen dat resultaat te behalen. Maar let op, je moet het uiteindelijk wel zèlf doen. Ik wens je namens al onze medewerkers een goed en succesvol schooljaar toe! Wim Krijbolder Directeur onderwijs Schoolgids vmbo 5

6 6 Schoolgids vmbo

7 Wie zijn wij? Het Pius X-College is een scholengemeenschap, in de breedste zin van het woord, die gelegen is in het hart van de Brabantse Kempen. Een gebied dat zich kenmerkt door prachtige natuur, een gemoedelijke sfeer en het bieden van kansen aan iedereen. Het Pius X-College vertaalt dit naar het geven van passend onderwijs aan de leerlingen: een uitdagende en stimulerende leeromgeving, respect voor elke individuele leerling en de mogelijkheid tot het benutten van kansen. Van Praktijkonderwijs tot tweetalig vwo; voor iedereen is er een plek op onze school. Wij nemen het begrip passend onderwijs serieus, vandaar dat wij een open cultuur geschapen hebben, waarbij iedere leerling telt, ongeacht afkomst, culturele achtergrond of geloofsovertuiging. De Praktijkschool is er voor de leerling voor wie leren niet altijd vanzelf gaat maar die gebaat is bij een praktijkgerichte aanpak. Het vmbo biedt kansen op het gebied van techniek, dienstverlening en/of groen en is op diverse niveaus te volgen: de basisgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg, als mede de theoretische en de gemengde leerweg. De havo en het vwo bereiden voor op een hogere beroepsopleiding en wetenschappelijk onderwijs. Alle studierichtingen samen, die uiteraard aansluiten aan de behoeften van uw kind, vormen één scholengemeenschap waarin men met respect naar elkaar omgaat en waar ruimte is voor zowel de zwakkere als de sterke leerling. Vanuit een van oorsprong katholieke inslag worden de normen en waarden, waarin iedereen gelijk is, uitgedragen en vertaald in toegankelijk onderwijs. Kortom het Pius X-College biedt alles waar de hedendaagse leerling om vraagt: een uitdagende leeromgeving, rust waar nodig is, veel licht in de gebouwen en meer dan voldoende ruimte om elkaar te kunnen ontmoeten. Leren doe je namelijk nooit alleen.gelijke kansen op elk gebied in een gemeenschap waar iedereen zich veilig kan voelen en de mogelijkheid heeft zich te ontplooien. Voor nadere informatie over de organisatie van de school verwijzen wij u naar Schoolgids vmbo 7

8 Teamleiders Waar staan we voor op ons vmbo? Zorg voor succesvol doorstromen naar het middelbare beroepsonderwijs en een goede voorbereiding op een eventuele vervolgstudie havo. Ook willen we kansen bieden om zelfstandig een positie op de arbeidsmarkt te krijgen. Een belangrijk instrument daarbij is optimale organisatie van de leerlingenzorg binnen en buiten de lessen. Brugklassers komen in de onderbouw, waarin meer aandacht is voor actieve werkvormen, leren samenwerken of juist zelfstandig werken. Ze werken meer in blokuren en vakken vormen één leergebied. Het effect? In het eerste jaar vaker dezelfde docenten. In de kader- en de beroepsgerichte leerweg bieden we projecten aan onder andere binnen de leergebieden kunst & cultuur, natuur & techniek, mens & maatschappij en natuur & gezondheid. In de theoretische en gemengde leerweg hebben we extra programma s die je uitdagen, zoals Anglia (extra Engels) of het programma Breed beeldend voor de creatieve leerlingen. Sportieve leerlingen kunnen hun hart ophalen tijdens Scoolsport. Dit is maar een greep uit wat onze school je allemaal kan bieden. Graag wensen we je een fijn en succesvol studiejaar op jouw school. Teamleiders vmbo, van links naar rechts: de heer R. de Greef (3 en 4 b/k), mevrouw B. van der Sloot (1 en 2 b/k), mevrouw P. van Poppel (3 en 4 tl/gl), mevrouw R. Maas (1 en 2 tl/gl). 8 Schoolgids vmbo

9 Het vmbo Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs is afgestemd op de actuele maatschappelijke eisen. Het heeft aandacht voor de persoonlijkheidsvorming en zorgt dat leerlingen tot hun recht komen met onderwijs, gericht op hun capaciteiten en interesses. Leerwegen Op basis van de Wet op het Voortgezet Onderwijs zijn op onze school de volgende leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (b) kaderberoepsgerichte leerweg (k) gemengde leerweg (gl) theoretische leerweg (tl) De vijfde poot, het praktijkonderwijs (pro), is ondergebracht in een schoolgebouw naast het Junior college aan de Lange Trekken te Bladel. Opbouw vmbo afdelingen Techniek met de afdelingen Bouwtechniek, Techniek breed (metaaltechniek, elektrotechniek en metalektro). Dienstverlening & Commercie met Zorg, Welzijn, Handel, Verkoop en Administratie. Groen met Bloemschikken, Landschapsbeheer, Natuurlijke omgeving, Dierverzorging, Verwerking agrarische producten en Agrarische technieken. Vanaf schooljaar start het vmbo met profielen. Meer informatie hierover: Arbeid of ROC niveau 1-2 ROC niveau 2-3 ROC niveau 3-4 havo-4 4 bb* b k g t 3 bb* b k g t 2 1 * bb = basis met extra begeleiding b / k b / k g / t g / t Schoolgids vmbo 9

10 Lessentabel 1-2 vmbo BK vanaf schooljaar Afk. Ne En TL-DU Tl Wi Re Ec MM LV ST BV MU LO Bi ZG Gr ZW Nask AT PIE BWI vak Aantal uren 1BK 2BK Nederlands 3 3 Engels 3 3 TL-Duits 1 Taal 1 Wiskunde 3 3 Rekenen 1 1 Economie 1 Mens enmaatschappij 2 2 Levensbeschouwelijke vorming 3 2 Mentoruur 2 1 Beeldende vorming 3 2 Muziek 1 Lichamelijke oefening 3 3 Biologie 1 1 Zorg en Welzijn/Groen 3 Groen 2 Zorg en Welzijn 2 Natuurkunde 1 1 Algemene Techniek 3 Produceren Instaleren Energie 2 Bouwen Wonen Interieur 2 Totaal Schoolgids vmbo

11 Lessentabel 3 & 4 BK Leerjaar 3 vmbo bk Leerjaar 4 vmbo bk D&C Groen TB/BT 3 Basis Kader Basis Kader Basis Kader Nederlands Engels Lichamelijke opvoeding Mentor uur MLO Rekenen D&C Groen TB/BT 4 Basis Kader Basis Kader Basis Kader D&C = Dienstverlening en commercie TB = Techniek breed BT = Bouwtechniek k = keuzevak Biologie 2k 3k 2k 3k Economie 3k 3k Wiskunde Maatschappijleer 2 Nask1 2k 3k 2 3 2k 3k 2k 3k 3k 3k 2k 3k k 3k 2k 3k 2 3 Afdelingsvak (theorie + praktijk) Totaal 29/ / Schoolgids vmbo 11

12 Lessentabel 1-4 vmbo gt vanaf schooljaar Afk. ak ag bv bha bi bte bv ckv du ec en en-e fa gs kwt lo lo2 lv ma ma2 mm ng nt kmu nask1 nask2 ne men re wi afd.vak vak 1tl 2tl 3tl 3gl 4tl 4gl aardrijkskunde 4k 4k aardrijkskunde/geschiedenis 3k 3k beeldende vorming 3 2 handvaardigheid 4k 4k biologie 3/3k 3k 4/4k 4k tekenen 4k 4k handv/tekenen 3k 3k ckv 1 1 duits 3 3k 3k 4k 4K economie 3 3/4k 4 4/4k Engels Engels extra, Anglia 1k 1k 1k 1k Frans 3 2 3k 3k 4k 4k geschiedenis 4k 4k Keuze Werk Tijd 3 1 lichamelijke opvoeding lichamelijke opvoeding 2 3k 3k 4k 4k levensbeschouwing 1 1 maatschappijleer maatschappijleer 2 4k 4k mens en maatschappij 3 4 natuur en gezondheid 3 2 natuur en techniek 2 2 muziek 1 1 3k 3k 4k 4k natuurkunde/scheikunde 1 3/3k 3/3k 4/4k 4/4k natuurkunde/scheikunde 2 3k 3k 4k 4k nederlands mentoruur rekenen 1 1 wiskunde 3 3 3/3k 3/3k 4/4k 4/4k bt-dc-gr-me 6k 6k 6k 6k Totaal Schoolgids vmbo

13 Onderbouw Het onderwijs is volop in beweging om het leren interessanter te maken. Zo worden leerlingen actief betrokken in het onderwijsproces. Ze zijn daardoor ook medeverantwoordelijk voor de leeropbrengst, bijvoorbeeld door de leerinhoud te kiezen. Ook de sociaalemotionele ontwikkeling heeft een belangrijke plaats. Onze school wil dit bereiken onder andere door de vakken deels samen te brengen in projecten, ontwikkeld door een groep samenwerkende docenten. We maken ook leergebieden door vakken te combineren, zoals het leergebied mens & maatschappij, natuur & techniek en natuur & gezondheid. Juniorcollege voor leerlingen onderbouw theoretische en gemengde leerweg De jongste leerlingen studeren op het Juniorcollege, een apart gebouw met eigen ingang, conciërge en fietsenstalling. Onderbouw basis- en kaderberoepsgerichte leerweg De onderbouw b/k huist in een eigen vleugel in het hoofdgebouw aan de Tuinstraat. Dit waarborgt de kleinschaligheid. Bovenbouw theoretische en gemengde leerweg Start van het examenprogramma. De leerlingen huizen in de toren, een aparte schoolvleugel. Nabij de toren is het Open Leer Centrum (OLC), waar zij ook hun huiswerk kunnen maken. Doel is om zelfstandig te leren studeren onder begeleiding van onderwijsassistent en docenten, bij wie leerlingen in de tussenuren om raad kunnen vragen. Bovenbouw basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Leerlingen volgen onderwijs vooral in de beroepsgerichte afdelingen. In het hart is een open leercentrum gecreëerd onder de naam het Plein. Onder begeleiding van de onderwijsassistent en docent kunnen leerlingen ICT-opdrachten uitwerken met als doel zelfstandig te leren. Bij lesuitval kunnen leerlingen op het Plein aan vervangende taken en/of huiswerk werken. Eindexamen Leerlingen doen het schoolexamen en het door landelijke commissies samengestelde centraal examen. Het schoolexamen bestaat uit een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De toetsen zijn schriftelijk, mondeling of praktisch en gekoppeld aan vaardigheden. Schoolgids vmbo 13

14 Doorstroommogelijkheden Het mbo kent per opleiding niveau 1, 2, 3 en 4. Globale toelatingscriteria zijn voor: niveau 1: 16 jaar, 10 jaar onderwijs en voldoende motivatie niveau 2: diploma vmbo (bb/b) niveau 3: diploma vmbo (k) niveau 4: diploma vmbo (k,gl,tl) havo: diploma vmbo (tl) met 7e vak Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Soms is extra hulp nodig op weg naar een diploma, bijvoorbeeld lessen in kleinere groepen of orthopedagogische en/of remediale hulp. Dit heet: leerwegondersteunend onderwijs. Extra Ondersteuningsbehoefte Wanneer een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft onderzoeken we eerst de onderwijskundige vraag. Vervolgens gaan we na of daarop qua onderwijs een antwoord is. Bij de motivatie van het besluit gebruikt de school de kennis van een Regionaal Expertise Centrum en/of het Regionaal Samenwerkings Verband. In het aannameproces staat altijd het belang van de leerling voorop. Tevens stellen we ons de vraag hoe we zijn of haar ontwikkeling kunnen 14 Schoolgids vmbo

15 Schoolgids vmbo 15

16 Theoretisch en Gemengde Leerweg Onderbouw (Juniorcollege) Teamleider Mevrouw R. Maas leerjaar 1 en 2 (onderbouw) Toelating Voor de toelatingseisen van de brugklasleerlingen verwijzen wij u naar hetgeen hierover is opgenomen op de website: Onderwijs In de onderbouw, klas 1 en 2, volgen alle leerlingen hetzelfde onderwijs. Er worden vakken gegeven en er wordt gewerkt in leergebieden. In de onderbouw volgen de leerlingen vier talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits. De ervaring leert dat dit voor de gemiddelde VMBOleerling veel taalonderwijs is. Daarnaast zijn er de vakken wiskunde, rekenen, lichamelijke opvoeding en muziek. Bij de zogenaamde leergebieden worden vakken in samenhang gegeven. In het leergebied Mens en Maatschappij worden de inhouden van aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing en economie behandeld. Bij Natuur en Techniek komen de natuurkundige en technische inhouden aan bod. Bij het laatste leergebied Natuur en Gezondheid komen de inhouden van verzorging en biologie aan bod. Bijzonder op het Junior College is de Keuzewerktijd. In die lesuren krijgen leerlingen algemene studiebegeleiding, informatica, leefstijllessen, lessen in geluk en ondersteuning voor vakken die ze moeilijk vinden. Ondersteuning Onze eerste zorg is dat onze leerlingen, als het even kan, allemaal het VMBOdiploma behalen op het niveau dat het beste bij de leerling past. Dat is onze eerste taak. De meeste leerlingen kunnen dat met de gebruikelijke ondersteuning van docenten in het algemeen en de mentor in het bijzonder prima op eigen kracht. Ja, er moet gewerkt worden en nee, het komt niemand aanwaaien. Maar dan lukt het ook wel. De mentor is de persoon op school die het meest op de hoogte is van de leerling. In die functie is de mentor dan ook het belangrijkste aanspreekpunt voor de ouders aangaande alle schoolzaken, maar zeker als het gaat om het welbevinden van de leerling. Een aantal leerlingen redt het prima mits ze daarbij extra hulp krijgen. Dat kan didactische ondersteuning zijn in verband met leerachterstanden op taalen/of rekengebied maar ook ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied zoals faalangst-reductietraining en/of sociale vaardigheidstraining. Zijn er dingen die 16 Schoolgids vmbo

17 de leerling zelfs niet met de mentor wil of kan bespreken, dan kan de leerling op school terecht bij een vertrouwenspersoon. Bij deze persoon kan de leerling, als deze met een probleem zit, zijn verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon kan dan helpen en/of tips geven. Sommige leerlingen krijgen extra ondersteuning van een docent die gespecialiseerd is in het begeleiden van bijzondere problemen. Dit is de zogenaamde ILB er, intern leerling begeleider. Daarnaast kunnen leerlingen en ouders, wanneer daar behoefte aan bestaat, een beroep doen op het schoolteam als het gaat om sociaal emotionele problematiek. Overige activiteiten Introductiekamp: Aan het begin van de brugklas gaan de leerlingen met de nieuwe klasgenoten op kamp. Ze leren hier elkaar, maar ook de nieuwe docenten beter kennen. Deze kennismakingsactiviteit is ook erg leuk en zeer gezellig. Buitenschools leren en excursies: Om leerlingen zo breed mogelijk te scholen worden excursies en activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van het lesprogramma. Praktische Sector oriëntatie (PSO): Leerlingen van het tweede leerjaar moeten aan het eind van het jaar een keuze maken in Gemengde of Theoretische Leerweg. In een speciaal georganiseerde werkweek maken ze kennis met alle sectoren die de school aanbiedt. Klassenactiviteiten: Met Sinterklaas, Kerst en aan het einde van het schooljaar worden er met de mentor en de klas sfeer bevorderende activiteiten georganiseerd. Teamleider Mevrouw R. Maas. De teamleider zorgt ervoor dat iedereen een veilige, gezellige en leerzame schooltijd heeft. Als een leerling veelvuldig te laat komt, uit de les gestuurd wordt, er iets vervelends met hem gebeurt, gepest wordt enz. dan komt deze bij de teamleider. Zij gaat in gesprek met de leerling en probeert samen, meestal in overleg met de ouders tot een oplossing te komen. Schoolgids vmbo 17

18 Theoretisch en Gemengde Leerweg Bovenbouw Teamleider Mevrouw P. van Poppel leerjaar 3 en 4 (bovenbouw) Het derde en vierde jaar van het VMBO noemen we de bovenbouw. Dat betekent dat je al op de helft van je VMBO-opleiding zit. Dit is de laatste fase voordat je de overstap maakt naar het MBO of de HAVO. Je begint nu al met het verzamelen van cijfers die invloed hebben op jouw eindexamen en dus op jouw diploma! Je werkt namelijk volgens een zogenaamd programma van toetsing en afsluiting ; het PTA. Maar je gaat nu ook aan de slag met andere leerervaringen. Je neemt deel aan CKV-activiteiten, aan vormingsdagen, je krijgt vak-excursies, bijvoorbeeld naar Rotterdam, Leiden of Den Haag. Je loopt het grootste gedeelte van je maatschappelijke stage op een plek die je, bij voorkeur, zelf uitzoekt. We doen aan internationalisering en reizen naar het buitenland: Portugal, Londen, Berlijn of Praag. Verder heb je de mogelijkheid jezelf te bewijzen door deel te nemen aan wedstrijden, aan tentoonstellingen of optredens. Bijvoorbeeld: Vakkanjers en Open Pius Podium. Kortom: volop mogelijkheden om jezelf te ontplooien op 3 en 4TG! Op onze school hebben we op het VMBO de volgende leerwegen: Basisberoepsgerichte leerweg (BB) Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) Gemengde leerweg (GL) Theoretische leerweg (TL) En die hebben de volgende sectoren: Techniek: met bouwtechniek en techniek breed (metaaltechniek, elektrotechniek en metalektro) Dienstverlening & Commercie met zorg, welzijn, handel, verkoop en administratie. Groen met bloemschikken, landschapsbeheer, natuurlijke omgeving, dierverzorging, verwerking agrarische producten en agrarische technieken. Gemengde Leerweg In de Gemengde Leerweg (GL) volg je 6 verplichte examenvakken waaronder voor één vak een beroepsgericht programma. Je bent in dat beroepsvak heel praktisch bezig. Je krijgt in de 3e klas dat vak 6 uur per week en 8 uur in het examenjaar. Voor de Gemengde Leerweg kiezen vaak leerlingen die al duidelijk zicht hebben op hun beroepsrichting. Je kunt kiezen uit de volgende sectoren: Dienstverlening & Commercie Metalelektro / Bouwtechniek Groen Alle andere vakken volg je samen met de leerlingen van de Theoretische Leerweg (TL) Theoretische Leerweg Op de Theoretische Leerweg (TL) kies je ook voor één van de sectoren, maar dan met alleen theoretische vakken. Je volgt 6 verplichte examenvakken. Je 18 Schoolgids vmbo

19 kunt dit pakket ook aanvullen. We bieden een aantal mogelijkheden. Bijzonder is een pittig programma met extra Engels. Dit heet Anglia. Door in klas 3 en 4 extra lessen Engels te volgen, bereik je een niveau dat gelijk staat aan dat van eind havo 4. Het Anglia-examen levert bovendien een erkend diploma op, waar je veel voordeel van hebt bij doorstroom naar het MBO. Het TL-diploma maakt doorstroom naar de HAVO mogelijk. Als je naar de HAVO wilt, volg je in de 4e klas TL bovendien nog een 7e vak naast de 6 verplichte examenvakken. Naast de traditionele schoolvakken, kun je bij ons ook eindexamen doen in bijvoorbeeld muziek, LO-2 of Maatschappijleer. Bovenop de lessentabel kunnen geïnteresseerde en gemotiveerde leerlingen nog extra cursussen volgen. We noemden al Anglia, dat je afsluit met een apart examen. Maar je kunt ook Breed Beeldend kiezen, met verdieping in de creatieve vakken of op de afdeling techniek het lasdiploma NIL 3 of 4 halen. Buitenschoolse activiteiten Maatschappelijke stage Alle leerlingen van het Pius X-College doen een maatschappelijke stage van minimaal 30 uur gedurende de schooljaren. Wanneer je je eindexamen doet, moet je minimaal dit aantal uren hebben vervuld. Ook je ouders hebben een belangrijke rol bij de invulling van jouw maatschappelijke stage. Zij kunnen je stimuleren bij de uitvoering van het stageprogramma. Ook kunnen ze meedenken over de invulling van een goede stage en eventueel zelf een stageplek aandragen. Uiteraard moet die wel altijd eerst door het Stagebureau worden goedgekeurd. Loopbaanbegeleiding (LOB) Om je goed voor te bereiden op je vervolgstudie en je beroep organiseren we diverse activiteiten en voorlichtingsavonden. Een ervan is de beroepsstage week in januari/februari voor alle leerlingen van 3TG. Ook gebruik je in de studielessen, maar ook thuis, het computerprogramma S-trjct, dat je hierbij ondersteunt. Een bezoek aan de onderwijsbeurs staat ook op het programma. Actie derde wereld In samenwerking met Edukans Going Global steunen we jaarlijks onderwijsprojecten voor kansarme kinderen in een ontwikkelingsland. In voorgaande schooljaren gingen twee leerlingen, waarvan een TG-leerling uit de bovenbouw naar een land in Afrika. Leerlingen worden gestimleerd om actie te voeren en zodoende het project te sponsoren. Internationalisering We vinden het belangrijk dat je je bewust wordt van je Nederlandse maar ook Europese identiteit in sociaal en cultureel opzicht. Daarom mogen alle leerlingen van 3TG in april een week Schoolgids vmbo 19

20 Schoolresultaten g/t: bevorderd naar het buitenland. Per bus gaan we dan naar Londen, Berlijn of Praag. Voor de leerlingen die extra Engels in hun pakket hebben, hebben we een uitwisseling met een school uit Portugal. De meeste van jullie vinden dit achteraf een van de hoogtepunten van de schoolloopbaan op het Pius X College! Leerjaar 1 99% 100% 100% Leerjaar 2 95% 97% 95% Leerjaar 3 93% 99% 96% Leerjaar 4 95% 99% 97% Laatste schooldag (LSD) en Galabal Tot eind april volgen de leerlingen van 4TG alle lessen, daarna bereid je je voor op het Centraal Examen. De laatste lesdag wordt, traditioneel, op een ludieke wijze afgesloten. Deze dag wordt door leerlingen en docenten georganiseerd en vindt buiten school plaats. Nog voor het examen is er voor alle VMBO-leerlingen een Galabal. In prachtige galakledij kom je in een bijzonder vervoermiddel naar de feestlocatie waar je, samen met de docenten, een onvergetelijke feestavond beleeft. Nu nog slagen voor je diploma! Begeleiding Mentor Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen moet je veel doen in die 2 jaar op de bovenbouw van 3+4TG. Maar gelukkig hoef je dat niet allemaal alleen te doen. Je krijgt hulp van de docenten en een mentor. Deze mentor is voor jou en voor je ouders de belangrijkste persoon op school. De mentor weet het meest van jou en is ook de persoon waar je terecht kunt als je vragen of een probleem hebt. Met de mentor bespreek je dingen als het gaat om je cijfers, de klas, hoe je je voelt op school, enzovoorts. De meeste klassen hebben 2 mentoren; daardoor is de groep niet te groot en blijft de mentor bereikbaar voor jou. Decaan In klas 3 en 4 ga je ook nadenken over later. Wat je wilt gaan doen na het Pius X-College. Hiervoor kun je terecht bij de decaan. De decaan weet alles over vervolgopleidingen en wat je daarvoor moet kennen en kunnen. Vertrouwenspersoon Zijn er dingen die je zelfs niet met je mentor wilt of kunt bespreken, dan kun je op school terecht bij een vertrouwenspersoon. Bij deze persoon kun je je verhaal kwijt als je bijvoorbeeld een probleem hebt. Deze persoon kan je dan helpen en/of tips geven. Leerlingcoördinator De leerlingcoördinator vangt leerlingen op die buiten hun boekje gaan. Hij spreekt ook de uitvoering van sancties met hen af. 20 Schoolgids vmbo

21 Intern leerling begeleider (ILB-er) Sommige leerlingen krijgen extra begeleiding van een docent die gespecialiseerd is in speciale begeleidingsvragen. Dit is de ILB er; intern leerling begeleider. Orthopedagoge Ook is er een deskundige in huis op het gebied van leerproblemen en gedrag. Deze is verbonden aan de school en voert allerlei algemene werkzaamheden op het vakgebied uit (o.a. dyslexie) maar is ook specifiek bezig met de leerlingen van de Theoretische en de Gemengde Leerweg van leerjaar 1 tot en met 4. Wekelijks is er overleg met de teamleider en de ILB-er om te zorgen voor de juiste ondersteuning daar waar dat nodig is. Teamleider Mevr. P. van Poppel is eindverantwoordelijke voor alle organisatorische aspecten op VMBO 3+4TG. Bij haar kun je terecht met allerlei vragen. Open Leer Centrum Het OLC vormt het hart van de bovenbouwafdeling waar je altijd terecht kunt. Je kunt daar zelfstandig werken aan taken en opdrachten met behulp van diverse informatievoor zieningen (o.a. ICT, kopieer- en printfaciliteiten). Verder werk je in het OLC aan een speciaal programma voor Taal en Rekenen afgestemd op jouw leerbehoefte. In leerjaar 3 volg je ook een bibliotheekproject dat in het OLC wordt uitgevoerd. Er is altijd een onderwijsassistent aanwezig die allerlei zaken regelt (zoals inhaalwerk) en met wie je vragen over bijvoorbeeld het rooster kunt bespreken. Ook maak je met haar afspraken als je strafuren hebt. Dit gaat altijd in overleg met de teamleider die toestemming verleent. Omdat de docenten bij lesuitval taken doorgeven aan de onderwijsassistent van het OLC, kunnen we die uren goed invullen en zorgen voor een zo goed mogelijke voortgang van het lesprogramma. Schoolgids vmbo 21

22 Basisberoepsgerichte leerweg (b) en kaderberoepsgerichte leerweg (k) Leerjaar 1 en 2 Teamleider Mevrouw B. van der Sloot leerjaar 1 en 2 b/k. Toelating Voor toelating tot de brugklassen van deze leerwegen volstaat een positief advies van de basisschool. Onderwijskundige inrichting In het eerste leerjaar zit je met basis- en kaderleerlingen bij elkaar en kun je laten zien wat je allemaal in je mars hebt. Je zit in een kleine groep, zodat de docent meer aandacht heeft voor jou en als het nodig is je extra kan helpen. Je mentor, de verschillende docenten en de teamleider houden je gedrag en je vorderingen goed in de gaten om je op de juiste plek te krijgen. Hiermee bedoelen we dat we goed kijken naar wat voor jou het beste is, nl. de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg. In de eerste weken leer je de andere leerlingen uit je klas, je mentor en de verschillende docenten beter kennen. We noemen dit de introductieperiode. We sluiten de introductie af met een kamp waarbij we één nacht blijven slapen en overdag voeren we samen leuke opdrachten en activiteiten uit. De mentor is er helemaal voor jou! Hij of zij probeert de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo fijn mogelijk te laten verlopen. Als je een vraag hebt, of je weet iets niet of er zijn problemen, dan kun je altijd bij je mentor terecht. Ook in het tweede leerjaar is er een mentor die er helemaal voor jou is. In het tweede jaar krijg je, naast de theorievakken, ook praktijkvakken aangeboden. Deze vakken bereiden je voor op de nieuwe profielen vanuit de vernieuwing vmbo vanaf schooljaar Deze praktijkvakken zijn: PIE (produceren, installeren, energie) BWI (bouwen, wonen, interieur) Zorg en Welzijn Groen Al deze praktijkvakken krijg je 2 uur in de week. Tijdens deze lessen, maar ook tijdens je mentoruur, komt LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding) vaak terug. Hiermee bedoelen we dat je niet alleen kijkt naar de verschillende profielen, maar dat je ook bespreekt of dit wel 22 Schoolgids vmbo

23 bij je past en/of haalbaar voor je is. Naast deze praktijkvakken krijgt ook nog lichamelijke opvoeding en Beeldende Vorming aangeboden. Naast de nodige theorie dus ook ruimte genoeg voor praktische vaardigheden! Vmbo-schakelklas Voor een toelichting over de vmboschakelklas verwijzen wij u naar de schoolgids vmbo-schakelklas/praktijkonderwijs. Schoolgids vmbo 23

24 Basisberoepsgerichte leerweg (b) en kaderberoepsgerichte leerweg (k) Leerjaar 3 en 4 Teamleider De heer R. de Greef leerjaar 3 en 4 b/k. Het derde en vierde jaar van het VMBO noemen we de bovenbouw. Binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg krijg je naast de algemene vakken veel praktijklessen. Op deze manier bereiden we je voor op de overstap naar het MBO. De vakrichtingen Je kunt in de bovenbouw vmbo basiskader kiezen uit vier vakrichtingen: Bouwtechniek: Het woord bouw zegt al genoeg. Je leert hier van alles wat met de bouw te maken heeft, zoals timmeren, metselen, meubelmaken en schilderen. Je werkt hier veel met de handen, maar je leert ook met houtbewerkingsmachines om te gaan. In klas 3 leer je vooral de basishandelingen. In klas 4 mag je een keuze maken voor één van de bouwrichtingen, waar je na onze school graag in verder wilt. Dienstverlening en Commercie: Bijna alle beroepen waar je met mensen werkt, komen samen bij Dienstverlening en Commercie. Je moet hier denken aan de zorgberoepen, kinderopvang, onderwijsassistent en horeca, maar ook aan handel, verkoop en administratie. In klas 3 krijg je les in veel verschillende onderdelen, waarna je in klas 4 zelf mag kiezen uit verschillende onderwerpen. Groen: Bij groen krijg je les in verschillende vakken. Je kunt hier denken aan lessen over planten en dieren, bloemschikken, maar ook onderwerpen die met voeding en agrarische techniek te maken hebben. Net als bij de andere vakrichtingen mag je ook bij groen een keuze maken uit de verschillende richtingen. Je kiest de richtingen die het best bij je passen, en die je leuk vindt. Groen is een erg leuk vak als je ook van buiten werken houdt. Techniek breed: Techniek breed is een verzamelnaam voor vakken die te maken hebben met metaaltechniek en elektrotechniek. Ook zit er een beetje installatietechniek en voertuigentechniek in de lessen. Je bent hier veel met je handen aan het werk. 24 Schoolgids vmbo

25 kiest, welke combinatie van vakken je krijgt. Verder is er veel aandacht voor taal en rekenen. Ook hier moet je examen in doen. Je leert een heleboel basishandelingen. Verder mag je ook onderdelen kiezen waar je later in verder wilt. De algemene vakken Naast de praktijkvakken volg je natuurlijk ook een aantal algemene vakken. De meeste van deze vakken ken je nog uit de onderbouw. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg worden de volgende vakken gegeven: Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, nask, economie, maatschappijleer, maar je krijgt ook gymlessen, culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en maatschappelijke en levensbeschouwelijke oriëntatie (MLO). Het hangt af van welke vakrichting je Stage in het bedrijf In het derde en vierde jaar ga je stage lopen. In klas 3 een blok van twee weken. In klas 4 een blok van twee weken, en voor sommige leerlingen gevolgd door een lintstage van 9 weken op woensdag. Je gaat dan aan het werk in een bedrijf dat past bij je vakrichting. De stageperiode is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Het is een goede test om te zien of het vak in het echt net zo leuk is als in de les. Je leert hoe het is om echt aan het werk te zijn. Je leert omgaan met collega s, werktijden en werkzaamheden. Je leert de leuke en minder leuke kanten van je vak kennen. Stage lopen is een goede hulp bij het kiezen van je vervolgopleiding. Schoolgids vmbo 25

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie