In de frontlinie tussen hulp en recht. Lijst voor verder lezen en kijken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de frontlinie tussen hulp en recht. Lijst voor verder lezen en kijken"

Transcriptie

1 In de frontlinie tussen hulp en recht Lijst voor verder lezen en kijken

2 Deze lijst voor verder lezen en kijken hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door Jacquelien de Savornin Lohman & Hannie Raaff Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Eerste druk 2001 Derde, herziene druk 2008 Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR 740, 820 Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 2/12

3 Verder lezen Bor. J, E. Petersma & J. Kingma. De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. Amsterdam: Uitgeverij Contact. Doel, e.a. (2009). Gespreksvoering in de juridische praktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Gaarden, J. & J. Gaarder (2007). De wereld van Sofie. Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet. Linde, Maarten van der (2007). Basisboek geschiedenis sociaal werk in Nederland. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Oomkes, F.R. & A. Garner (2003). Communiceren. Contact maken, houden en verdiepen. Den Haag: Boom Onderwijs. Witte, L. (2006). Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 3/12

4 Verder kijken Een goede film of tv-uitzending kan heel veel verduidelijken en discussies losmaken. Gelukkig zijn er veel goede actualiteiten programma s. De lijst die is opgesteld is niet volledig; er komen steeds goede producties bij, andere raken uit de tijd. Als ik een luie bui heb, of het loopt tegen de vakantie en de studenten hebben geen zin meer, vertoon ik wel eens een film tijdens de les. Ik vind het leuk om direct hun reacties te zien en te horen. Maar het is natuurlijk zonde van de kostbare contacttijd en de studenten kunnen de film ook buiten de les bekijken. Geef de studenten wel altijd een paar stellingen of opdrachten mee die tijdens de les behandeld gaan worden. Dat bevordert gericht kijken en actief nadenken. Op de Hogeschool Zuyd staan alle films in het studiecentrum, ik neem aan dat die voorziening ook op andere hogescholen bestaat. Zo niet, dan kunt u altijd zoeken via of de website van de desbetreffende omroep. Ik heb de video s niet per hoofdstuk ingedeeld, omdat er meer mogelijkheden zijn, afhankelijk van de plaats binnen het curriculum. De ongekroonde koning van Amsterdam-West Tegenlicht Duur: 50 min. Hilversum: VPRO, 2009 Uitzenddatum: Documentaire over Said Bensellam. Waar de gevestigde hulpverleners weinig bereiken, krijgt hij wel veel voor elkaar in de wijk Bos en Lommer. Zelf min of meer opgegroeid op straat heeft hij veel gezag bij de jeugd. Met weinig middelen en een ongewone aanpak heeft hij succes bij het oplossen van de jongerenproblematiek. Inmiddels heeft hij meer geslaagde projecten opgezet. In 2007 werd hij Amsterdammer van het jaar. Gestolen kinderen Dokument Duur: 53 min. Hilversum: NCRV, 2008 Wat doe je als je internationale huwelijk stuk gaat en je wilt je kinderen houden? In Dokument een portret van twee Nederlandse vrouwen in gevecht om het recht op hun kind. Miranda is ontvoerder, Jeanette achterblijver. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 4/12

5 Een kwestie van eer Reporter Duur: 35 min. Hilversum: KRO, 2008 Reporter onderzoekt de keten van gebeurtenissen die tot eergerelateerd geweld leidt, en de keten instanties die zich ermee bezig houdt. Van slachtoffer en familie tot vrouwenopvang en politie, ze komen allen aan het woord. Niet in mijn achtertuin PREMtime Duur: 25 min. Hilversum: NPS, 2008 Door heel Nederland protesteren buurtbewoners tegen de komst van opvanghuizen. Not in my backyard, is het devies van de meeste burgers. Prem reist af naar Heerlen waar hevig protest is tegen Exodus en het Leger des Heils. Ons een zorg dl. 1: Crisishulp aan huis dl. 2: Begeleiden na de crisis dl. 3: Terug naar huis-i dl. 4: Terug naar huis-ii dl. 5: Op de wachtlijst voor een pleeggezin dl. 6: De toekomst van een tienermoeder dl. 7: Snel volwassen worden dl. 8: Ooit terug naar huis dl. 9: Geen weg terug Duur: 9 x 25 min. Hilversum: EO, 2008 Ruim kinderen krijgen in Nederland hulp en begeleiding van Jeugdzorg. Deze serie volgt tien kinderen die met ernstige opvoedingsproblemen bij Bureau Jeugdzorg terechtkomen. Cliënten en medewerkers van de organisaties Lindenhout, Bredervoort en Altra leverden een belangrijke bijdrage. Probleemwijk Overvecht: 1 jaar later PREMtime Duur: 16 min. Hilversum: NPS, 2008 Een jaar geleden werd de Utrechtse wijk Overvecht door jonge kinderen geterroriseerd. Inmiddels lijkt de sfeer in de wijk te zijn verbeterd en de overlast verminderd. Een van de maatregelen is het intensief begeleiden van probleemgezinnen door gezinscoaches. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 5/12

6 De zedenpolitie: 5 delen Duur: 5 x 25 min. Hilversum: TROS, 2008 In deze serie volgen we de rechercheurs van de zedenpolitie in Amsterdam. Zij krijgen dagelijks te maken met ernstige misdrijven als verkrachtingen, kinderporno, aanrandingen, mensenhandel, prostitutie en mishandeling en misbruik van kinderen. Aan de bak dl. 1: Slimmer denken dl. 2: Of met chips op de bank Dokument Duur: 1 x 40 min. en 1 x 50 min. Hilversum: NCRV, 2006 Tweeluik over drie werkloze jongeren uit Den Haag: Muhamed, Saskia en Dimitri. Dankzij bemiddeling van Charles Boom, banenmakelaar van het MKB Leerbanenplan betreden ze de arbeidsmarkt. Hij maakt zich sterk voor zijn leerlingen en lobbyt voortdurend, in de hoop zoveel mogelijk leerbanen voor zijn leerlingen te scoren. Maar ook hij ziet hoeveel moeite de jongens en meiden hebben om aan de eisen van de werkgevers te voldoen. Living with illegals t Zal je maar gebeuren Duur: 40 min. Hilversum: EO, 2006 Misleid door verhalen van overdreven rijkdom en sociale voorzieningen wagen vele Noord- Afrikanen in gammele bootjes de gevaarlijke oversteek naar Europa. Journalist Sorious Samura reisde met een groep illegalen mee en maakte een ontluisterende documentaire over de dromen en ontberingen van illegale immigranten. Visie op Welzijn en Zorg dl. 1: Sociaal raadsliedenwerk, Arnhem dl. 2: Peuterspeelzaalwerk, Heerlen dl.3: Maatschappelijk werk, Dommelregio dl. 4: Steunpunt huiselijk geweld, Schiedam dl. 5: Activering door jongerenwerk, Eindhoven dl. 6: Schuldhulpverlening, Flevoland dl. 7: Vrijwilligerswerk, Apeldoorn dl. 8: Diversiteit in de Brede School, Amsterdam dl. 9: Veiligheid door buurtwerk, Utrecht dl. 10: Ambulant ouderenwerk, Veendam dl. 11: Jongerenwerkplaatsen, Amsterdam Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 6/12

7 dl. 12: Sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking, Joure dl. 13: Opbouwwerk bij herstructurering, Schiedam dl. 14: Jongerenfoyers, Den Haag Duur: 14 x 12 min. Utrecht: Tangram, 2006 (RTL 7) Verschillende projecten van de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, verspreid over het hele land, worden belicht. Aan de hand van praktijkervaringen worden de nieuwste ontwikkelingen, vanuit zowel de kant van de professionals als van patiënten en cliënten in beeld gebracht. dl. 1: Sociaal raadsliedenwerk, Arnhem Voor veel mensen is de maatschappij een ingewikkelde brij van regels, voorzieningen, rechten, plichten, formulieren en brieven. Vooral mensen met lage inkomens vinden het lastig hier hun weg in te vinden. Het Sociaal Raadsliedenwerk helpt deze mensen. In deze uitzending een portret van dit werk in de gemeente Arnhem. dl. 2: Peuterspeelzaalwerk, Heerlen Het peuterspeelzaalwerk is ongeveer 35 jaar geleden ontstaan omdat ouders het belangrijk vonden dat hun kinderen, ook al waren ze nog niet klaar voor de kleuterschool, toch met andere kinderen moesten gaan spelen. In de eerste jaren was dat vooral het werk van vrijwilligers, maar de laatste jaren is dat steeds meer geprofessionaliseerd. Inmiddels gaan 250 duizend peuters naar de peuterspeelzaal in meer dan 4 duizend peuterspeelzalen verspreid over het hele land. In de gemeente Heerlen zijn 25 peuterspeelzalen, verenigd in 1 stichting, de stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen. Op de peuterspeelzalen daar is steeds meer aandacht voor educatie, waardoor een achterstand bij kinderen eerder worden gesignaleerd. dl.3: Maatschappelijk werk, Dommelregio Organisaties van Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) zijn in bijna alle gemeenten in Nederland te vinden. Mensen met psychosociale en financiële problemen krijgen zonder verwijsbrief hulp en advies. Vaak gaat het om kortdurende hulpverlening, gemiddeld 5 tot 15 gesprekken met als doel de sociale zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Voor mensen die het even moeilijk hebben. Voor mensen die nieuwe kansen zoeken. Jaarlijks krijgen mensen gratis hulp en advies van het AMW. Maatschappelijk werkers gaan ook naar mensen toe. Dit kan door op huisbezoek te gaan maar ook door het initiatief te nemen en hulp aan te bieden, de zogenaamde outreachende hulpverlening. Zoals bij het maatschappelijk werk in de Dommelregio dl. 4: Steunpunt huiselijk geweld, Schiedam Er zijn in Nederland 35 Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHGs). Deze ASHGs functioneren als frontoffice (melding) én als backoffice (hulpverlening). Organisaties zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, GGD, maatschappelijke opvang en politie maken deel uit van deze Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 7/12

8 ASHGs. Er worden sluitende afspraken gemaakt met elkaar over wie wat doet, zodat slachtoffers en daders geholpen kunnen worden. Uit recent onderzoek onder gemeenten blijkt dat de omvang van huiselijk geweld toeneemt: het aantal geregistreerde gevallen bedraagt in 2004 bijna en in de eerste helft van 2005 al Een schatting van het daadwerkelijk aantal gevallen, gebaseerd op cijfers van de politie, is dl. 5: Activering door jongerenwerk, Eindhoven Het jongerenwerk biedt aan groepen jongeren een laagdrempelige en veilige omgeving met volop ontplooiingsmogelijkheden en helpt daarmee ontsporing van jongeren te voorkomen. In Nederland zijn zo n jongerenwerkers werkzaam. Meer dan thuis en op school geeft de jongere door middel van vrijetijdsbesteding en cultuur zelf richting aan de vorming van zijn identiteit. Het is aan de jongerenwerker om hierbij coachend en voorwaardenscheppend op te treden. Zo helpt de werker de jongere om te ontdekken wie hij zelf is, maar ook wie hij in de relatie tot zijn omgeving is. De jongerenwerker ondersteunt in persoonlijke en sociale ontwikkeling, corrigeert en stelt grenzen waar nodig. We bezoeken het jongerenwerk in Eindhoven. Jongerencentrum Dynamo is het grootste jongerencentrum van Nederland. dl. 6: Schuldhulpverlening, Flevoland Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening was in 2004 bijna Ruim de helft van de aanvragers is tussen de 25 en 45 jaar en 90% heeft een beneden modaal inkomen. Het antwoord op de problemen van deze steeds groter wordende groep mensen met schulden is samenwerking tussen kredietbanken, sociale diensten en maatschappelijk werk. Zij hebben de handen ineen geslagen en zijn gaan werken aan integrale schuldhulpverlening. Daarbij gaat het niet alleen om het maken van een begroting voor het aflossen van schulden. Het gaat ook om het werken aan gedragsverandering, waardoor (financiële) problemen voortaan worden voorkomen. In deze uitzending is te zien welk traject een cliënt aflegt voordat hij of zij bij de juiste hulpverlening komt. Bij de Maatschappelijk Ondernemers Groep volgen we een alleenstaande moeder met een flinke hypotheekschuld. dl. 7: Vrijwilligerswerk, Apeldoorn Een betrokken, veilige en gezonde samenleving komt niet uit de lucht vallen. Die ontstaat pas als mensen elkaar willen ontmoeten, steunen, verzorgen en verder op pad helpen. Vrijwilligers zijn hierin onmisbaar. Ze zijn als smeerolie voor de samenleving. Nederland telt ruim 4,5 miljoen vrijwilligers. In de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening werken vrijwilligers. Vrijwilligers werven, ondersteunen, begeleiden, activeren en inzetten is niet vanzelfsprekend en vraagt om kennis en professionele organisaties. Ondernemingen in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening houden zich hiermee bezig. Wisselwerk, een stedelijke organisatie voor welzijnswerk in Apeldoorn, is een voorbeeld van zo n organisatie. Visie op Welzijn en Zorg bezoekt Wisselwerk en brengt het werk van de vrijwilligers in beeld. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 8/12

9 dl. 8: Diversiteit in de Brede School, Amsterdam Sinds 1995 zijn brede scholen in Nederland sterk in opkomst. Op dit moment zijn er al 600 van dergelijke scholen met het doel de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Basisonderwijs en organisaties uit de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening zijn de kernpartners van de scholen. In Visie op Welzijn en Zorg een portret van de Community school in de Amsterdamse pijp. Vijf jaar geleden werd deze als pilotproject opgericht door de welzijnsorganisatie Combiwel in samenwerking met het stadsdeel Oud-Zuid. Onder andere om een multiculturele school te creëren voor de hele buurt. Buitenschoolse activiteiten zoals sport en spel, cultuur, taalstimulering en activiteiten gericht op sociale- en andere vaardigheden worden georganiseerd voor ouders en buurtbewoners uit verschillende bevolkingsgroepen. Dit vanuit het idee dat de hele buurt betrokken is bij de opvoeding van een kind. Dit betekent ontwikkelen, leren en gezamenlijk verantwoordelijkheid en zorgdragen voor het kind. dl. 9: Veiligheid door buurtwerk, Utrecht Sociale veiligheid is een belangrijk thema. Ondernemingen in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening dragen bij aan de vermindering van overlast, verloedering, en voorkoming van criminaliteit in buurten en wijken. Daarvoor wordt veelal samengewerkt met politie, buurtverenigingen en onderwijs. Een voorbeeld hiervan is de Stichting Cumulus die in de Utrechtse wijk Overvecht actief is. Rondhangende jongeren zorgden in de wijk bij winkelcentrum De Klop voor veel overlast en een onveilig gevoel bij winkelende mensen. De jongeren reden met scooters door wandelgebieden en stonden vaak met 20 tot 30 man voor een winkel. Na benadering door Cumulus is samen met de winkeliers een oplossing gevonden. Een aantal jongeren vervullen nu de rol van buurtjongeren, een jongere versie van de zogeheten buurtvaders. Visie op Welzijn en Zorg volgt de jongeren tijdens hun werkzaamheden. dl. 10: Ambulant ouderenwerk, Veendam In Nederland zijn ruim 400 organisaties die zich bezighouden met het welzijn van ouderen. De vergrijzing neemt toe en over 25 jaar is een op de vier Nederlanders ouder dan 65 jaar. Welzijnsorganisaties moeten rekening houden met het feit dat ouderen steeds vaker en langer zelfstandig blijven wonen. Het specifieke aan het werk voor ouderen is dat welzijn en wonen gecombineerd wordt met zorg. Visie op Welzijn en Zorg bezoekt de drie welzijnsinstellingen van de Stichting Welcom in Veendam. Johan Brongers is hier directeur en heeft als eerste in Noord-Nederland een HKZ-kwaliteitscertificering voor maatschappelijk werk ontvangen. In deze uitzending is te zien hoe ouderen steeds langer actief blijven in de samenleving doordat wonen gecombineerd wordt met zorg. dl. 11: Jongerenwerkplaatsen, Amsterdam Geen nadere informatie beschikbaar. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 9/12

10 dl. 12: Sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking, Joure Visie op Welzijn en Zorg bezoekt een wijk in Joure waar buurtbewoners met een verstandelijke beperking worden gestimuleerd volwaardig mee te doen in de samenleving, met name in hun eigen directe leefomgeving. Dit is een initiatief van Talant, een organisatie voor zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap in Friesland. Alle buurtbewoners worden gestimuleerd om deel te nemen aan de activiteiten die voor beide groepen gezamenlijk worden georganiseerd, zoals gezamenlijke etentjes, een buurtmarkt, viswedstrijd en een straatspeeldag. In totaal doen zo n 20 mensen met een verstandelijke beperking structureel mee (dat zijn bijna alle wijkbewoners van deze groep) en kunnen de circa buurtbewoners de activiteiten bezoeken. dl. 13: Opbouwwerk bij herstructurering, Schiedam Het opbouwwerk steunt mensen in de aanpak van problemen op buurtniveau zodat de leefbaarheid toeneemt. De opbouwwerkers concentreren zich daarbij niet alleen op de kwaliteit van het samenleven in de buurt, maar ook op de kwaliteit van diensten en relaties tussen burgers en instanties. Dit is de wijk Nieuwland in Schiedam, waar de Rotterdamse organisatie voor opbouwwerk Sonor actief is. dl. 14: Jongerenfoyers, Den Haag Deze week brengen we een bezoek aan de jongerenfoyer in Den Haag. In Nederland zijn momenteel acht jongerenfoyers. Dit zijn woonprojecten voor jongeren boven de 17 jaar. Voor jongeren die het zelfstandig wonen nog niet helemaal aankunnen, is dit een ideale tussenoplossing. In totaal zijn er in Nederland nu 300 van dergelijke kamers, veelal gerealiseerd door woningbouwcorporaties en verschillende gemeentelijke instanties. Baas in eigen buurt Zembla Duur: 35 min. Hilversum: VARA, 2007 Buurtbewoner en Zembla-programmamaker Kees Schaap besluit een buurtvereniging op te richten. Maar daarbij stuit hij op een muur van wantrouwen onder buurtbewoners, die zeggen door de gemeente te zijn belazerd. De gemeentebestuurders hebben geen idee van de problemen waar ze de wijk mee hebben opgezadeld. Zembla over de vijandigheid tussen burgers en gemeente en de vraag wie er nou eigenlijk de baas is in de buurt. List en letselschade Zembla Duur: 33 min. Hilversum: VARA, 2007 Als je lichamelijk letsel oploopt na een ongeval kun je de schade verhalen bij de veroorzaker. Vanaf dat moment beland je in een ingewikkelde procedure en een ondoorzichtige branche waarin jaarlijks bijna een miljard euro omgaat. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 10/12

11 Moord, doodslag, taakstraf Zembla Duur: 35 min. Hilversum: VARA, 2007 Plegers van steeds zwaardere delicten komen weg met een taakstraf. 150 uur schoffelen voor ernstige mishandeling is geen uitzondering. Tot ontsteltenis van de slachtoffers. Zembla over de keerzijde van het Nederlandse strafsysteem. De cirkel van armoede: dl. 1 en 2 Duur: 2 x 40 min. Hilversum: NCRV, 2007 Tweedelige documentaire over de problematiek van de toenemende armoede in Nederland. Centraal staat Celine Barnwell, een jonge alleenstaande moeder van twee kleine kinderen van Surinaamse afkomst. Ze leeft van een WAO-uitkering die als gevolg van een herkeuring op de tocht staat. Help mijn kind Zembla Duur: 35 min. Hilversum: VARA, 2007 Documentaire over de problemen die veel ouders hebben met het krijgen van een goede indicatie voor de zorg die hun gehandicapte kind nodig heeft. Eén ouderpaar is in een langdurige juridische strijd beland met het CIZ, de instantie die bepaalt hoeveel zorg je krijgt. Maar om dat te krijgen moeten ouders wel door een woud van bureaucratie. Op vrije voeten dl. 1: Willy dl. 2: Joey Dokument Duur: 2 x 46 min. Hilversum: NCRV, 2007 Dokument volgt gedetineerden Willy (21) en Joey (44) van dichtbij in het jaar van hun vrijlating. Hoe overleef je als je eenmaal van het rechte pad bent afgeweken? Hoe pak je de draad weer op na een lange gevangenisstraf en welke gevaren liggen er op de loer om terug te vallen? Op zwart zaad dl. 1: De baby en de Capri dl. 2: Dossier dl. 3: Gelukkig in de liefde dl. 4: De voedselbank in Roosendaal Duur: 4 x 25 min. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 11/12

12 Hilversum: NPS, 2007 Vierdelige serie over de dagelijkse praktijk van armoede in een welvarend land. Een aantal gezinnen wordt enkele maanden gevolgd. Wat betekent het om van te weinig geld rond te moeten komen, welke keuzes maak je dan, en hoe probeer je uit het dal te klimmen? We zien ook hoe inventief mensen oplossingen bedenken om te overleven. Tegelijk geeft de serie een schrijnende blik in de Nederlandse bureaucratie Portret van twee gezinsvoogden Netwerk Duur: 21 min. Hilversum: EO, 2007 Bij familiedrama s wordt vaak met een beschuldigende vinger gewezen naar Bureau Jeugdzorg. Met name gezinsvoogden zouden hun werk niet goed doen. Netwerk volgde de twee voogden Sophie Mulder en Guido Geven bij hun werk en maakte een portret van hen. WMO: iedereen doet mee, iedereen is welkom Duur: 13 min. s-hertogenbosch: DALA Film, 2006 Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) krijgt de gemeente een speciale verantwoordelijkheid voor zogenaamde bijzondere groepen. Maar om wie gaat het dan? In deze film schetsen Lianne, Rob en Carlijn openhartig een beeld van hun lastige situatie en hun pogingen die te veranderen. Lijst voor verder lezen en kijken bij In de frontlinie tussen hulp en recht 12/12

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk?

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk? In de frontlinie tussen hulp en recht Spel Wie heeft gelijk? Dit spel Wie heeft gelijk? hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door Jacquelien de Savornin Lohman & Hannie Raaff. 2001 Uitgeverij

Nadere informatie

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho.

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho. Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Wonen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over wonen hoort bij Zwart op wit. Praktische schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Professioneel pedagogisch handelen Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Gerbert Sipman u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014 Deze bijlagen horen

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 12 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Antwoorden op de meerkeuzevragen

Antwoorden op de meerkeuzevragen Antwoorden op de meerkeuzevragen bij Dit is marketing! Loek ten Berge Johan van Kooten met medewerking van Esther de Berg Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze antwoorden

Nadere informatie

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan Outreachend werken Handboek voor werkers in de eerste lijn Opdrachten bij methodiek Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze opdrachten horen bij Outreachend

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Windows 7 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Windows 7 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 4 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Profiel van de Nederlandse overheid

Profiel van de Nederlandse overheid Profiel van de Nederlandse overheid Organisatie, beleid en besluitvorming Links Remko Iedema en Patricia Wiebinga bussum 2012 Deze links vormen extra materiaal bij de zesde, herziene druk van het boek

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in de wereld van internet Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in de wereld van internet van Hannie van

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 4 naam: reken-wiskundemethode het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Hele en halve uren 1 Hoe laat is het? Vul in. 2 Hoe laat is het? Teken de wijzers. 2 5 8 6 9

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 3 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Sleutel bij hoofdstuk 1

Sleutel bij hoofdstuk 1 Sleutel bij hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke Jacobs u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze sleutel hoort bij

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 6 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst Thuis in Word 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2009 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2007 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 6 Stellen

Toetsvragen bij domein 6 Stellen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 6 Stellen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli Schaufeli

Nadere informatie

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen De kunst van cultuurmarketing Discussievragen en stellingen Ruurd Mulder Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013 Deze discussievragen en stellingen horen bij De kunst van cultuurmarketing

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2007 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 2 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 9 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho.

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho. De essentie van administratieve organisatie Stappenplan offerte Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Dit stappenplan hoort bij De essentie van administratieve organisatie

Nadere informatie

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Leerdoelen John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze leerdoelen horen bij de derde, herziene uitgave

Nadere informatie

Extra les: Internetbankieren

Extra les: Internetbankieren Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Internetbankieren Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over internetbankieren hoort bij Zwart

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid

Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 6 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Uren en minuten 1 Hoe laat begint elke les? Schrijf op. Rekenen Taal 2 Hoeveel uur is de

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Huiselijk en seksueel geweld

Huiselijk en seksueel geweld Huiselijk en seksueel geweld Werken in sph Redactie: Marijke van Bommel Maria van Deutekom Britt Fontaine Marja Magnée Alfons Ravelli Huiselijk en seksueel geweld Auteur: Wendela Wentzel Bohn Stafleu Van

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Powerpoint 2007 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 11 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Een onderzoekende houding

Een onderzoekende houding Een onderzoekende houding Werken aan professionele ontwikkeling Zelfscan onderzoekende houding Maaike van den Herik en Arnout Schuitema bussum 2016 Deze zelfscan hoort bij Een onderzoekende houding. van

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 5 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Hele uren tot en met 12 uur 1 Hoe laat is het? Vul in. 2 Hoe laat is het? Maak vast. 2

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Word 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2010 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015 Recht lezen 2 Samenvatten Weboefening 1 drs. Jacky van den Dikkenberg u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze weboefening hoort bij Recht lezen 2 van drs. Jacky van den Dikkenberg. 2015 Uitgeverij

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e d e r e k e n m a c h i n e Les Rekenen tot 000 Rekenen met de rekenmachine. Hiernaast zie je een rekenmachine. Hoe

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8.1 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Spelend leren, leren spelen

Spelend leren, leren spelen Spelend leren, leren spelen een werkboek voor kinderen en ouders Rudy Reenders, Wil Spijker & Nathalie van der Vlugt Spelend leren, een werkboek voor kinderen en ouders leren spelen Rudy Reenders, Wil

Nadere informatie

Wat elke professional over de oggz moet weten

Wat elke professional over de oggz moet weten Wat elke professional over de oggz moet weten Wat elke professional over de oggz moet weten Houten 2012 ISBN 978-90-313-9940-6 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2010 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Bijlagen bij deel III

Bijlagen bij deel III Professioneel pedagogisch handelen Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties Bijlagen bij deel III Gerbert Sipman u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014 Deze bijlagen horen bij de derde, herziene

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Illustratieverantwoording bij. Van licht tot zicht. Een interdisciplinaire benadering. van visuele communicatie. Kees van Overveld

Illustratieverantwoording bij. Van licht tot zicht. Een interdisciplinaire benadering. van visuele communicatie. Kees van Overveld Illustratieverantwoording bij Van licht tot zicht Een interdisciplinaire benadering van visuele communicatie Kees van Overveld 2011 Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 8 van Taaltalent deel 3 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in PowerPoint 2010 van Hannie van

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 7 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher. Bedankt voor het downloaden van dit artikel. De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding)

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep 7 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g d e r e k e n m a c h i n e Inleiding Het programma laat de leerlingen kennismaken met vernieuwende elementen

Nadere informatie

Thuis in de Wereld van Word

Thuis in de Wereld van Word Thuis in de Wereld van Word Les 6 Enveloppen en etiketten Aangepaste les voor Word 2000 Hannie van Osnabrugge & Marian Ponsioen-van der Hulst u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2005 Deze aangepaste

Nadere informatie

Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van!

Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! Opgedragen aan Julia, Floris en Maurits. Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! EEN VROLIJK BOEK VOOR KINDEREN WAARMEE ZIJ HUN OUDERS KUNNEN LEREN

Nadere informatie

Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C

Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C Wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als ze niet thuis wonen Fiet van Beek en Leo Rutjes (red.) met medewerking van Mirjam

Nadere informatie

algemene instaptoets a b c jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

algemene instaptoets a b c jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs jaargroep 7 a b c naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs algemene instaptoets 1 Maak vast. Waar ongeveer? 60.000 80.000 66.998 2 Vul de getallenkaart in. TD D H T E 6 4 8 3 3 Maak de bloksom.

Nadere informatie

Voeding, uitscheiding en diagnostiek

Voeding, uitscheiding en diagnostiek Voeding, uitscheiding en diagnostiek Werkcahier Kwalificatieniveau Geerard Siereveld Cees van Stipdonk Johan van t Wout Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden Houten 2008

Nadere informatie

Voeding bij diabetes mellitus. Dieetbegeleiding van Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse bevolkingsgroepen

Voeding bij diabetes mellitus. Dieetbegeleiding van Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse bevolkingsgroepen Voeding bij diabetes mellitus Dieetbegeleiding van Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse bevolkingsgroepen Voeding bij diabetes mellitus Dieetbegeleiding van Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse bevolkingsgroepen

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 10 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Uren en 1 Hoeveel uur van vandaag tot morgen? vandaag datum: 1 2 0 0 0 0 0 0 morgen datum:

Nadere informatie

Published by arrangement with Workman Publishing Company, New York

Published by arrangement with Workman Publishing Company, New York Oorspronkelijke titel The Crossroads of Should and Must Copyright 2015 Elle Luna Published by arrangement with Workman Publishing Company, New York Vertaling Switch Translations, Marijke van der Horst

Nadere informatie

Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen

Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen Werken in sph Redactie: Marijke van Bommel Maria van Deutekom Britt Fontaine Marja Magnée Alfons Ravelli Thuisloosheid bij jongeren en volwassenen Auteurs: Marc

Nadere informatie

Vervangende opdrachten

Vervangende opdrachten Wegwijs in de wereld van websites bouwen Vervangende opdrahten Hannie van Osnabrugge o u t i n h o bussum 2005 Deze informatie hoort bij Wegwijs in de wereld van websites bouwen van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Mediation als alternatief

Mediation als alternatief Mediation als alternatief Mediation als alternatief Bemiddeling door hulp- en dienstverleners Bert la Poutré Michael Boelrijk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Steden vroeger en nu Vragen bij het boek

Steden vroeger en nu Vragen bij het boek Steden vroeger en nu Vragen bij het boek Marlite Halbertsma Patricia van Ulzen 8 Deze vragen horen bij de tweede, herziene uitgave van Steden vroeger en nu van Marlite Halbertsma en Patricia van Ulzen.

Nadere informatie

Vragen en opdrachten

Vragen en opdrachten Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Vragen en opdrachten John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze vragen en opdrachten horen bij de derde,

Nadere informatie

Denken + Doen = Durven

Denken + Doen = Durven 1 Denken + Doen = Durven Werkboek voor jezelf Dit werkboek is van: Houten Bohn Stafleu van Loghum, 2008 2 Denken + Doen = Durven Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Denken + Doen = Durven, Werkboek voor

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

Routeboek Onderleggers voor de ISK

Routeboek Onderleggers voor de ISK Routeboek Onderleggers voor de ISK ISK Utrecht Boom, Amsterdam Deze uitgave is gemaakt in opdracht van ISK Utrecht. Tweede herziene uitgave 2014 2011 ISK Utrecht Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Supervisie in onderwijs en ontwikkeling

Supervisie in onderwijs en ontwikkeling Supervisie in onderwijs en ontwikkeling Supervisie in onderwijs en ontwikkeling Delen en helen Onder redactie van: Sijtze de Roos Auteurs: Heleen Bakker Hans Borst Corine Havelaar-Bakker Sijtze de Roos

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep 5 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs 20 d e l e n i n s t a p h a n d l e i d i n g Inleiding Middels het programma maken de leerlingen kennis met vernieuwende elementen uit de methode

Nadere informatie

Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende omgeving

Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende omgeving Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende omgeving BSL - ACA_BK_1KZM - 0000 001 BSL - ACA_BK_1KZM - 0000 002 Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende omgeving Lia van Doorn Coreferaat:

Nadere informatie

Cursus. Gezin in beeld

Cursus. Gezin in beeld Cursus Gezin in beeld Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Ingrid Mulder en Paulien Klap Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Gezin

Nadere informatie

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Communiceren met ziel en zakelijkheid Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Copyright: Uitgeverij Boom Nelissen, Amsterdam & Silvia Blankestijn, 2012 Omslag: Bart van den Tooren, Bureau

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE

ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE ISBN 978-90-368-1699-1 ISBN 978-90-368-1700-4 (ebook) 2017 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Ouderschap in Ontwikkeling

Ouderschap in Ontwikkeling Ouderschap in Ontwikkeling Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Carolien Gravesteijn Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Carolien Gravesteijn Ouderschap

Nadere informatie

36 zieke kinderen. Een werkboek met patiëntenproblemen voor co-assistenten en basisartsen

36 zieke kinderen. Een werkboek met patiëntenproblemen voor co-assistenten en basisartsen 36 zieke kinderen 36 zieke kinderen Een werkboek met patiëntenproblemen voor co-assistenten en basisartsen Guus de Jonge, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde Arwen Sprij, kinderarts Derde, geheel herziene

Nadere informatie

Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland

Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland Majone Steketee Sandra ter Woerds Marit Moll Hans Boutellier Een evaluatieonderzoek naar zes pilotprojecten Assen 2006 2006 WODC, Ministerie van Justitie.

Nadere informatie

Denken + Doen = Durven

Denken + Doen = Durven 1 Denken + Doen = Durven Werkboek voor ouders Houten Bohn Stafleu van Loghum, 2008 2 Denken + Doen = Durven Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Denken + Doen = Durven, Werkboek voor ouders, is onderdeel

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 8 naam: reken-wiskundemethode het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e d e r e k e n m a c h i n e Les 1 Rekenen met decimale getallen 1 Hoeveel kosten de spullen samen? 23,75 8,84 27,53 16,36

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep 6 reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g k l o k k i j k e n Inleiding Het programma laat de leerlingen kennismaken met vernieuwende elementen uit de

Nadere informatie

algemene instaptoets a b c jaargroep 6 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

algemene instaptoets a b c jaargroep 6 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs jaargroep 6 a b c naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs algemene instaptoets Algemene instaptoets groep 6 a b c 1 Maak vast aan de getallenlijn. 1 2 23 2 Vul de getallenkaarten in. in. D

Nadere informatie

Omgaan met hechtingsproblemen

Omgaan met hechtingsproblemen Omgaan met hechtingsproblemen Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag

Nadere informatie

Wegwijs in het Indonesische woordenboek

Wegwijs in het Indonesische woordenboek Indonesisch voor beginners Wegwijs in het Indonesische woordenboek Harmani Jeanne Ham uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze aanwijzingen horen bij de zesde, herziene uitgave van Indonesisch voor

Nadere informatie

Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten

Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Doorbreken van de cirkel van verdriet Psychosocial assistance for relatives of

Nadere informatie

Extra les Muis en toetsenbord

Extra les Muis en toetsenbord Wegwijs in Windows 8.1 Extra les Muis en toetsenbord Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze extra les over het werken met de muis en het toetsenbord hoort bij Wegwijs

Nadere informatie