Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen?"

Transcriptie

1 Opleidingen Wat is de BFBN? De BFBN is de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland en dus de brancheorganisatie voor de bedrijven in de betonproductenindustrie. De bedrijfstak is met een jaaromzet van circa 1,3 miljard euro de grootste toeleverancier aan bouwend Nederland. Bij de BFBN zijn circa 120 bedrijven met 200 productielocaties aangesloten. Er werken circa medewerkers bij de aangesloten bedrijven. De BFBN is voor zijn leden actief op het gebied van lobby en belangenbehartiging, arbeidsvoorwaarden, kwaliteit, arbeidomstandigheden, veiligheid en milieu, sociale aangelegenheden en opleidingen. In deze brochure worden cursussen aangeboden voor medewerkers uit de bedrijfstak die te maken hebben met de productie. Waarom opleiden? Waarom zouden wij niet onze uiterste best doen de kennis van de medewerkers in de betonproductenindustrie te verhogen? Door heel bewust met de verschillende vaardigheden van de medewerkers om te gaan en hen de nodige handvatten van kennis aan te reiken, kan een vergroting van het vakmanschap worden gewaarborgd. De prestaties van de medewerkers bepalen het resultaat van de onderneming. Gevolg is een hoger rendement uit het productieproces. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek, regelgeving en leidinggeven vragen bedrijven om hun medewerkers voordurend bij te scholen. De competentie van de medewerkers is een kritische succesfactor waarmee de onderneming zich kan onderscheiden van de markt. Opleiden, trainen en bijscholen is een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Waarom BFBN Opleidingen? Hiervoor is een aantal redenen aan te voeren: De opleidingen van de BFBN zijn specifiek ontwikkeld voor medewerkers werkzaam in de betonproductenindustrie. Wij leiden uw medewerkers op en brengen ze in korte tijd de kennis en vaardigheden bij die hun werksituatie vereist. De docenten hebben allen ervaring in de branche. Daarmee garandeert de BFBN u praktijkgerichte opleidingen. De BFBN wil als klantgerichte organisatie graag inspelen op de wensen en eisen van de betonproductenindustrie. Vandaar dat het mogelijk is zowel s morgens, s middags, s avonds, als op zaterdag cursussen te houden. Alle cursussen van de BFBN zijn naast bedrijfsintern ook op een vaste locatie te volgen. Afhankelijk van het soort opleiding wordt deze, desgewenst, op maat op uw bedrijf toegesneden, zodat het rendement optimaal is! Naast de in de brochure vermelde cursussen is het mogelijk om in overleg met de onderneming specifiek op het bedrijf toegespitste cursussen te ontwikkelen. Laat ons weten welke innovatieve veranderingen u in uw onderneming wilt doorvoeren. Wellicht kan BFBN-Opleidingen aansluiten op uw specifieke wensen. De Commissie Opleidingen bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

2 Inhoud Betontechnische vaardigheden...3 Betonvakman Basiscursus...4 Basiscursus Voorspannen...5 Betonvakman Bouwelementen...6 Betonvakman Aardvochtige Specieproducten...7 Tekening Lezen...8 Uitvoering Kwaliteitsborging...9 Cursus Toleranties en Passingen...10 Leidinggevende vaardigheden...11 Praktisch Leidinggeven...12 Leidinggeven voor middenkader...13 Veiligheidstrainingen...14 Cursus Preventiemedewerker...15 Veilig werken...16 Rijden met heftruck met bewijs van deelname...17 Veilig werken met de heftruck...18 Aanvullende opleiding veilig werken met de heftruck...19 Herhalingscursus voor de heftruck...20 Het coachen van chauffeurs van interne transportmiddelen...21 Veilig hijsen...22 Bedrijfshulpverlener BHV...23 Herhalingscursus bedrijfshulpverlener BHV...24 Structuur BFBN Opleidingen...25 Inschrijvingsvoorwaarden...26 bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

3 Betontechnische vaardigheden Zoals in de meeste bedrijfstakken is ook binnen de betonproductenindustrie de rol van vaklieden zeer belangrijk. Om zo n vakman te kunnen worden én te blijven is specifieke vakkennis onontbeerlijk. De diverse betonspecifieke opleidingen van de BFBN zijn erop gericht deze vakkennis op een praktische en toepasbare manier over te dragen aan de deelnemer van de cursussen. De cursussen worden op het bureau van de BFBN te Woerden gehouden. Ook kan de cursus regionaal - op een in overleg te bepalen plaats en locatie in Nederland - worden gegeven. Daarnaast zijn alle cursussen bedrijfsintern te organiseren op een door de onderneming gewenst tijdstip. Deze aanpak heeft als voordeel dat de cursus kan worden toegesneden op de bedrijfsspecifieke situatie. Voor het nieuwe cursusjaar worden 3 nieuwe cursussen aangeboden. Dit zijn de Basiscursus Voorspannen, de cursus Toleranties en Passingen en de vervolgcursus Preventiemedewerker. De al bestaande cursussen zijn geheel geactualiseerd. Naast de cursussen in deze brochure vragen we uw aandacht voor een nieuwe cursus Reparaties aan Jong Beton. Deze cursus wordt op dit moment ontwikkeld. U ontvangt hierover nader bericht. Wij zijn graag bereid de mogelijkheden met u te bespreken. Interesse? Neem dan contact op met BFBN Opleidingen: Telefoon : Fax : Website : Ledensite : https://intranet.bfbn.nl/leden bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

4 Betonvakman Basiscursus De betonproductenindustrie heeft graag goed opgeleide vaklieden. De opleiding Betonvakman Basiscursus vormt de basis voor de functie van productiemedewerker en is een opstap voor de eventuele vervolgopleidingen. Gewenste vooropleiding of -kennis VMBO-niveau en een goed begrip van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor (beginnende) productiemedewerkers in de betonproducten - industrie. Vaste docenten van de BFBN, die de bedrijfstak goed kennen, dragen zorg voor het overbrengen van de benodigde informatie. Het voorzien in elementaire kennis van betonproducten, -technologie, kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en veiligheid onontbeerlijk voor productiemedewerkers in de betonproductenindustrie. Inhoud en opzet De cursus bestaat uit vier vakken: Betontechnologie: Elementaire kennis van grondstoffen, betonspecie en beton. Betonproducten: Elementaire kennis van betonproducten, betonstaal, mallen en matrijzen, procestechniek en kleurstoffen. Kwaliteitszorg: Kwaliteit van product, branchevoorschriften en kwaliteitscijfer. Arbo/Veiligheid: Aandacht voor arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer. Na het afsluiten van deze cursus met voldoende resultaat kunt u kiezen voor de vervolgopleiding Betonvakman Bouwelementen of Betonvakman Aardvochtige Specieproducten. Eindtoets De verschillende vakken worden afgesloten met een eindtoets. De deelnemer verkrijgt bij voldoende resultaat het certificaat Betonvakman Basiscursus. Cursusduur : 3 dagen (6 dagdelen) Cursustijden : uur : Woerden, Zwolle, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 16 personen Data Woerden : Dinsdag : 6/10, 20/10, 3/ Zwolle : Donderdag : 8/10, 22/10, 5/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Prijs per deelnemer : 635,- Woerden, Zwolle en regionaal 505,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

5 Basiscursus Voorspannen De Basiscursus Voorspannen is een basisopleiding voor productiemedewerkers in die ondernemingen die prefab betonproducten voorzien van een constructieve wapening. Gewenste vooropleiding of- kennis Basisonderwijs of VMBO niveau en een goed begrip van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor de medewerkers in de ondernemingen die zich richten op de productie van prefab balken, liggers, brugdelen, vloerplaten en heipalen. Vaste docenten van de BFBN, die de bedrijfstak goed kennen en daarin ruime ervaring hebben opgedaan zorgen voor het overdragen en de instructie van kennis. Het voorzien in elementaire kennis van het gedrag van voorspannen in beton, de technologie ervan en veiligheid bij voorspannen voor productiemedewerkers in de betonproductenindustrie. Inhoud en opzet De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: Voorgespannen beton, het principe van voorspannen. Voorspanstaal, de eigenschappen van het voorspanstaal. De spaninrichting, het samenstellen van de voorspanstrengen, het veilig voorspannen van draden. Verankeringen. Het voorspannen. Voorspanstaal in verharde betonspecie, de verhardingstijd en aanhechting van beton. Examen De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. De cursist ontvangt bij voldoende resultaat het diploma Basiscursus Voorspannen Cursusduur : 6 dagdelen inclusief examen Cursustijden : uur : Woerden, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 16 personen Data Woerden : Donderdag : 15/10, 29/10, 12/11, 26/11 en 10/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Examendag : laatste cursusdag Prijs per deelnemer : 925,- Woerden of regionaal 790,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

6 Betonvakman Bouwelementen Deze cursus is een vervolgopleiding waarvoor gekozen kan worden nadat de Betonvakman Basiscursus met goed gevolg is afgerond. Hoewel dezelfde vakken aan bod komen als bij de basiscursus, wordt gedurende de cursus Betonvakman Bouwelementen dieper ingegaan op de materie en is deze logischerwijs met name toegespitst op bouwelementen. Gewenste vooropleiding of -kennis Hoger dan VMBO, Betonvakman Basiscursus en een goed begrip van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij de productie van bouwelementen. Vaste docenten van de BFBN, die de bedrijfstak goed kennen, dragen zorg voor het overbrengen van de benodigde informatie. Het bevorderen van de vakbekwaamheid door het vergroten van het inzicht in de betontechnologie en moderne productietechnieken voor betonproducten van bouwelementen in het bijzonder. Inhoud en opzet De cursus bestaat uit vier vakken: Betontechnologie: Grondstoffen, eigenschappen van betonspecie en beton, watercementfactor, zeefanalyse, hulpstoffen, berekeningen et cetera. Betonproducten: Kennis van betonproducten, betonstaal, mallen en matrijzen, verdichtingsmethoden, verharding et cetera. Kwaliteitszorg: Kwaliteit van het voortbrengingsproces inclusief een bespreking van klantenklachten. Arbo/Veiligheid: Arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer, begrip van structuren voor arbeidsomstandigheden, arbeidsveiligheid en milieubeleid. In de cursus is een bedrijfsexcursie opgenomen met evaluatie. Examen De vakken worden afgesloten met een schriftelijk examen. De cursist verkrijgt bij voldoende resultaat het diploma Betonvakman Bouwelementen. Cursusduur : 8 dagen (16 dagdelen) Examen : 1 dag (2 dagdelen) Cursustijden : uur : Woerden, Zwolle, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 16 personen Data Woerden : Dinsdag : 1/12, 15/ , 5/1, 19/1, 2/2, 2/3, 16/3, 30/ Zwolle : Donderdag : 3/12, 17/ , 14/1, 28/1, 11/2, 4/3, 18/3, 1/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Examendag : 22 april 2010 (herkansing 3 juni 2010) Prijs per deelnemer : 1.700,- Woerden, Zwolle en regionaal 1.375,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

7 Betonvakman Aardvochtige Specieproducten Deze cursus is een vervolgopleiding waarvoor gekozen kan worden nadat de Betonvakman Basiscursus met goed gevolg is afgerond. Hoewel dezelfde vakken aan bod komen als bij de basiscursus, wordt gedurende de cursus Betonvakman Aardvochtige Specieproducten dieper ingegaan op de materie en is deze logischerwijs toegespitst op aardvochtige specieproducten. Gewenste vooropleiding of -kennis Hoger dan VMBO, Betonvakman Basiscursus en een goed begrip van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor productiemedewerkers die werken met aardvochtige specieproducten. Vaste docenten van de BFBN, die de bedrijfstak goed kennen, dragen zorg voor het overbrengen van de benodigde informatie. Het bevorderen van de vakbekwaamheid door het vergroten van het inzicht in de betontechnologie en de aspecten van de productie van betonproducten op basis van aardvochtige specie. Inhoud en opzet De cursus bestaat uit vier vakken: Betontechnologie: Eigenschappen van betonspecie en beton, bewerkingen en begrippen, grond-, vul- en hulpstoffen. Betonproducten: Samenstelling en fabricage betonspecie, vormen/mallen, proces- en productietechniek, nabewerkingtechniek. Kwaliteitszorg: Kwaliteit in de organisatie, interne kwaliteitsbewaking, bespreking van begrippen zoals bijvoorbeeld ISO-, KOMO-, en CE-keurmerk. Arbo/Veiligheid: Arbeidsomstandigheden, veiligheid, knelpunten bij arbo-, veiligheiden milieubeleid. In de cursus is een bedrijfsexcursie opgenomen met evaluatie. Examen De verschillende vakken worden afgesloten met een schriftelijk examen. De deelnemer verkrijgt bij voldoende resultaat het diploma Betonvakman Aardvochtige Specieproducten. Cursusduur : 8 dagen (16 dagdelen) Examen : 1 dag (2 dagdelen) Cursustijden : uur : Woerden, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 16 personen Data Woerden : Dinsdag : 8/12, 22/ , 12/1, 26/1, 9/2, 9/3, 23/3, 6/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Examendag : 22 april 2010 (herkansing 3 juni 2010) Prijs per deelnemer : 1.700,- Woerden of regionaal 1.375,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

8 Tekening Lezen Voor productiemedewerkers in de industrie van prefab bouwelementen, is een goede kennis van productietekeningen onontbeerlijk. Ook is het belangrijk dat de medewerker de begrippen die op de tekeningen voorkomen goed kent. Het feit dat de cursus Tekening Lezen erg populair is, dankt deze cursus ongetwijfeld aan de directe toepasbaarheid op de werkvloer. Maar ook de tijdwinst die geboekt wordt omdat medewerkers veel minder uitleg nodig hebben, mag niet vergeten worden. Gewenste vooropleiding of -kennis VMBO-niveau en een goed begrip van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij het lezen van tekeningen in verband met de productie van bouwelementen. Vaste docenten van de BFBN, die de bedrijfstak van de bouwelementen goed kennen, dragen zorg voor het overbrengen van de benodigde informatie. Het verbeteren van de leesvaardigheid en het begrip met betrekking tot productietekeningen van betonelementen. Inhoud en opzet Tijdens de cursus krijgt de deelnemer die een tekening leest een beeld van de vorm en grootte van het product en worden begrippen herkenbaar. Na het volgen van de cursus is de cursist in staat om zelfstandig, aan de hand van een productietekening, elementen te vervaardigen. Examen De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat verkrijgt de deelnemer het diploma Tekening Lezen. Cursusduur : 11 dagdelen inclusief examen Cursustijden : uur : Woerden, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 15 personen Data Woerden : Woensdag : 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 16/ , 13/1, 20/1, 27/1, 3/2 en 10/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Examendag : laatste cursusdag Prijs per deelnemer : 1.300,- Woerden of regionaal 1.050,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

9 Uitvoering Kwaliteitsborging Kwaliteitseisen worden steeds hoger. Hoog opgeleide, dure medewerkers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole. Door deze medewerkers bepaalde vaardigheden aan te leren en kennis op te laten doen is het mogelijk veel van hun werkzaamheden op goede wijze te delegeren naar lager opgeleide, minder dure medewerkers. In een tijd waarin de kosten onder druk staan is het volgen van deze cursus uit efficiencyoverwegingen een logische keuze. Gewenste vooropleiding of -kennis Minimaal MBO en/of de cursus Betonvakman Bouwelementen of Betonvakman Aardvochtige Specieproducten. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor medewerkers van kwaliteitsdiensten, middenkader van het productieproces en overige lijnmedewerkers. Vaste docenten van de BFBN, die de bedrijfstak goed kennen, dragen zorg voor het overbrengen van de benodigde informatie. De kwaliteitskosten reduceren door het delegeren van kwaliteitsverantwoordelijkheid aan degenen die betonproducten produceren. Inhoud en opzet Tijdens de cursus wordt het belang van kwaliteitszorg uitgebreid behandeld. Benadrukt dient te worden dat deze cursus veel huiswerk bevat. Na het volgen van de cursus is de cursist in staat de kwaliteitsprocessen te beheersen. Examen De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen en er dient een praktijkwerkstuk De toepassing van de cursusstof op een onderwerp uit het eigen bedrijf gemaakt te worden. De deelnemer zal het werkstuk tijdens het examen van een mondelinge toelichting voorzien. Bij voldoende resultaat verkrijgt de deelnemer het diploma Uitvoering Kwaliteitsborging. Cursusduur : 8 dagen (16 dagdelen) Examen : 1 dag (2 dagdelen) Cursustijden : uur : Woerden, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 12 personen Data Woerden : Woensdag : 18/11, 2/12, 16/ , 13/1, 27/1, 10/2, 3/3, 17/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Examendag : 22 april 2010 (herkansing 3 juni 2010) Prijs per deelnemer : 1.875,- Woerden en regionaal 1.600,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

10 Cursus Toleranties en Passingen De afgelopen jaren heeft er een toenemende verschuiving plaatsgevonden van traditioneel bouwen naar zogenaamde systeembouw of assemblagebouw. Bij traditioneel bouwen wordt de maatnauwkeurigheid van het gebouw/bouwerk voor een belangrijk deel bepaald door de gekozen werkmethoden, productiemiddelen en het vakmanschap van de bouwvakkers. Bij systeem- of assemblagebouw worden onafhankelijk van elkaar, op verschillende bouwplaatsen, bouwproducten vervaardigd die op de bouwplaats worden samengevoegd of worden ingepast in een ter plaatse gestorte betonnen draagconstructie. Het stellen van nauwkeurigheidseisen of maatbeheersing is daarbij van uitermate belang. Daartoe heeft BFBN een korte en praktische cursus ontwikkeld. Gewenste vooropleiding of -kennis Minimaal MBO en/of de cursus UKB. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor tekenaars en tekenaar- constructeurs 2, werkzaam in de betonproductie. Vaste docenten van de BFBN, die de bedrijfstak goed kennen, dragen zorg voor het instrueren van de benodigde kennis. Door in het vroegste stadium duidelijke afspraken te maken over de vraagstelling welke nauwkeurigheidseisen moeten worden gedefinieerd in het bestek van een bouwwerk worden optimale kwaliteitsbeheersing gewaarborgd en faalkosten voorkomen. Inhoud en opzet De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: productieprocessen en kwaliteit. productkwaliteit. maatafwijkingen en meetonnauwkeurigheden. maatbeheersing met behulp van statistische regelkaarten. NEN 2889 Toleranties Prefab betonelementen, herkomst en achtergrond. Examen De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. De cursist verkrijgt bij voldoende resultaat het diploma Toleranties en passingen. Cursusduur : 2 tot 4 dagdelen afhankelijk van het instroomniveau van de cursisten Cursustijden : uur : Woerden, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 16 personen Data Woerden : regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Examendag : Prijs per deelnemer : op aanvraag De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

11 Leidinggevende vaardigheden Leidinggeven in de betonproductenindustrie vereist specifieke vaardigheden: Uiteraard is het belangrijk dat de leidinggevenden van de hoed en de rand weten als het gaat om het produceren van betonproducten, maar daarnaast behoort het aansturen en samenwerken met medewerkers ook goed te verlopen. Natuurlijk kan men verwachten dat de leidinggevenden resultaten boeken en daar het liefst andere medewerkers actief bij betrekken, de ervaring leert echter dat medewerkers vaak anders reageren op de leidinggevenden dan deze hadden verwacht. Er wordt wel geluisterd, maar volgens mij dringt het niet echt tot ze door, hoor je leidinggevenden dan wel eens zeggen. Maar er is meer aan de hand. De leidinggevende moet ook bedrijfsmatig kunnen kijken naar het werken in de onderneming. Hierbij komen ook de organisatorische aspecten aan de orde. Kennis van de algemene kwaliteitsprincipes en relevante wetgeving, zoals de Arbowet, Milieuwet en dergelijke. De leidinggevende zal meer evenwicht tussen de sociale vaardigheden en de zakelijke kanten van de onderneming moeten brengen. Dit bevordert de productiviteit van de medewerkers. Vragen oproepen Het leidinggeven roept dan allerlei vragen op zoals: Hoe communiceer je met medewerkers en hoe geef je ze heldere opdrachten? Hoe ga je om met medewerkers die koppig hun eigen plan blijven volgen ook al heb je ze duidelijk gemaakt dat ze het anders zouden moeten doen? Hoe corrigeer je een medewerker zonder hem voor het hoofd te stoten? Hoe voer je een gesprek en kom je te weten wat er bij je medewerkers leeft? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zo zelfstandig mogelijk worden? Hoe houd je het team gemotiveerd zodat ze onderling goed (blijven) samenwerken? Overdracht kennis De sociale kant van het leidinggeven valt te leren, voornamelijk door praktijkoefeningen en theorie. In de trainingen die de BFBN voor (aankomende) leidinggevenden aanbiedt is de praktijk steeds het uitgangspunt. Er wordt stilgestaan bij het eigen functioneren en vervolgens worden er vaardigheden en kennis aangereikt die het de leidinggevende gemakkelijker maken zijn vak uit te oefenen. Om leidinggevenden in de betonproductenindustrie in staat te stellen om de communicatieve en sociale kanten van het leidinggeven in de vingers te krijgen biedt de BFBN in samenwerking met Korput & Treffers, een organisatie gericht op kennisoverdracht, de volgende trainingen aan: Praktisch leidinggeven Leidinggeven voor middenkader Interesse? Neem dan contact op met BFBN Opleidingen: Telefoon : Fax : Website : Ledensite : https://intranet.bfbn.nl/leden bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

12 Praktisch Leidinggeven Wat is leidinggeven? In ieder geval is het één van de bepalende factoren bij het bereiken van bedrijfsdoelstellingen. Medewerkers groeien vaak op basis van ervaring en capaciteiten door naar het leidinggevend niveau. Maar het bezitten van dergelijke capaciteiten wil nog niet zeggen dat ze op de juiste manier gebruikt worden. De leidinggevende leert in deze cursus ook de sociale vaardigheden in relatie met de zakelijke aspecten te combineren. Gewenste vooropleiding of -kennis Hoger dan VMBO en een goed begrip van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor team-, groeps-, of ploegleiders, al dan niet meewerkende voormannen of aanstaande voormannen. Dus de direct leidinggevende. De cursus wordt verzorgd in samenwerking met Korput & Treffers. Inzicht opdoen in de aspecten die tot leidinggeven behoren en tools leren te hanteren om succesvol leiding te geven. Inhoud en opzet Gedurende de cursus komen de elementen van communicatie, samenwerken, verantwoordelijkheden, organisatievormen en dergelijke aan de orde. Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat zakelijk en sociaal om te gaan met de medewerkers en het primair proces van de organisatie te onderkennen. Tentamen Tijdens de cursus worden praktijkgerichte huiswerkopdrachten verstrekt. De cursus wordt afgesloten met een tentamen. Bij voldoende resultaat, waarbij tenminste de 80% aanwezigheidseis gesteld is, verkrijgt de deelnemer het getuigschrift Praktisch leidinggeven. Cursusduur : 6 dagen (12 dagdelen) Tentamen : laatste dagdeel Cursustijden : uur : Woerden, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 12 personen Data Woerden : Donderdag - groep 1 : 24/9, 8/10, 22/10, 6/11, 20/11, 3/ : Donderdag - groep 2 : 28/1, 11/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Prijs per deelnemer : 1.595,- Woerden en regionaal 1.300,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

13 Leidinggeven voor middenkader De werkzaamheden van de leidinggevende bepalen voor een groot deel de manier van leidinggeven in een bedrijf. Vandaar dat de eisen die aan het leidinggevende middenkader worden gesteld afwijken van de eisen die aan de direct leidinggevenden worden gesteld. Deze opleiding leert de productieleider om te gaan met de steeds veranderende omstandigheden waaronder hij opereert. Gewenste vooropleiding of -kennis MBO / HBO-niveau. Voor en door wie? De cursus is bestemd voor de leidinggevende medewerkers in het middenkader binnen de betonproductenindustrie. De cursus wordt verzorgd in samenwerking met Korput & Treffers. Kennis, middelen en methoden aan te reiken om optimaal in te kunnen spelen op de steeds veranderende omgeving waarin hij/zij opereert. Inhoud en opzet Specifiek wordt ingegaan op de leiderschapstijlen, organisatievormen en effectief communiceren. Na het volgen van de cursus is de deelnemer in staat op de juiste manier invulling te geven aan de functie van leidinggevende. Eindtoets Tijdens de cursus worden praktijkgerichte huiswerkopdrachten verstrekt. Deze worden beoordeeld en vormen uiteindelijk samen het eindresultaat. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets. Bij voldoende resultaat, waarbij tenminste de 80% aanwezigheidseis gesteld is, verkrijgt de deelnemer het getuigschrift Leidinggeven voor middenkader. Cursusduur : 8 dagen (16 dagdelen) Tentamen : laatste cursusdag Cursustijden : uur : Woerden, regionaal en bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 12 personen Data Woerden : Woensdag : 25/11, 9/ , 6/1, 20/1, 3/2, 17/2, 10/3, 24/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Examendag : 22 april 2010 Prijs per deelnemer : 2.395,- Woerden en regionaal 1.945,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

14 Veiligheidstrainingen Het juiste gebruik van hef-, hijs- en interne transportmiddelen is een belangrijk aspect bij de productie van betonproducten. Het veilig en efficiënt bedienen van deze middelen is uitstekend te leren tijdens een cursus. Geplaatst in situaties die in de eigen werksituatie kunnen voorkomen leert de cursist op vakkundige wijze om te gaan met deze middelen. Deskundig gebruik van materiaal en materieel zal leiden tot lagere kosten. Cursus Een tweede reden om deze cursussen te volgen is dat het volgen van een dergelijke opleiding een eis is van de Arbowetgeving. In de Arbowet staat vermeld dat hef- en hijsmiddelen enkel door personen met specifieke deskundigheid mogen worden bediend of gebruikt. De werkgever is verplicht personen die belast zijn met de bediening van bijvoorbeeld heftrucks of kranen deskundig op te (laten) leiden. Deze werknemers dienen aantoonbaar op de hoogte gebracht te zijn van de werkmethoden, veiligheidsregels en mogelijke gevaren die in de bedrijfsspecifieke situatie van toepassing zijn. Het niet of onvoldoende instrueren van medewerkers inzake deze verplichtingen kan sancties door de Arbeidsinspectie tot gevolg hebben. Samenwerking In samenwerking met Blom Opleidingen en SCM Opleidingen biedt de BFBN een aantal trainingen om op doeltreffende wijze invulling te geven aan deze wettelijke verplichtingen. Het trainingsschema kan in samenspraak met u op maat worden samengesteld, evenals de inhoud van de bedrijfsspecifieke instructie. Bij de bedrijfsinterne trainingen kunnen de lestijden aangepast worden aan uw wensen en is training op avonden of zaterdagen mogelijk. Heftruckopleidingen in de opleidingscentra van Blom Opleidingen vinden plaats op werkdagen. Hierbij is individuele inschrijving mogelijk. Alle trainingen worden afgesloten met een examen waarbij de deelnemer met een positief resultaat een certificaat verkrijgt. Veilig werken Naast deze veiligheidstrainingen gericht op bediening van hef-, hijs- en interne transportmiddelen, biedt de BFBN ook een opleiding die gericht is op veilig werken in de betonproductenindustrie; immers, een ongeluk zit in een klein hoekje. Kleine ongelukjes vallen niet op, maar kosten wel geld (verzuimkosten, eventuele kosten voor vervanging, verhoogde premies, et cetera). Bij grote calamiteiten daarentegen bestaat de mogelijkheid dat de Arbeidsinspectie het bedrijf stil legt om onderzoek uit te voeren. Daarbij kunnen er sancties en boetes worden opgelegd. De financiële gevolgen kunnen groot zijn: economische schade en claims van het slachtoffer bij letselschade kunnen flink oplopen! De werkgever is, bij in gebreke blijven, hoofdelijk aansprakelijk voor de gevolgen van ongelukken. Echter, ook de medewerker heeft een eigen verantwoordelijk om veilig te werken. De veiligheidstrainingen van de BFBN zijn er dan ook op gericht de medewerker zijn verantwoordelijkheid te laten nemen en veiliger te werken. Interesse? Neem dan contact op met BFBN Opleidingen: Telefoon : Telefax : Website : Ledensite : https://intranet.bfbn.nl/leden bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

OPLEIDINGEN. Cursussen

OPLEIDINGEN. Cursussen OPLEIDINGEN BOND VAN FABRIKANTEN VAN BETONPRODUCTEN IN NEDERLAND Cursussen 2010-2011 Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden Veiligheidstrainingen Structuur BFBN Opleidingen Inschrijvingsvoorwaarden

Nadere informatie

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

BFBN Cursuskrant. De BFBN Cursus Krant 2012-2013 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland AUGUSTUS 2012

BFBN Cursuskrant. De BFBN Cursus Krant 2012-2013 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland AUGUSTUS 2012 BFBN Cursuskrant 2012-2013 De BFBN Cursus Krant 2012-2013 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland AUGUSTUS 2012 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open

Nadere informatie

ARBO Opleidings Gids. P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen

ARBO Opleidings Gids. P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open

Nadere informatie

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK HEFTRUCK- EN REACHTRUCK OPLEIDINGEN Moderne heftrucks en reachtrucks zijn, mits deskundig bediend en behandeld, een machtig stuk gereedschap. Deskundig

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Rev: 27 februari 2007 Inhoud 1 INLEIDING----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 VEILIGHEIDSTRAININGEN---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV Informatieblad Opleiding herhaling ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Logistiek

Opleidingscatalogus: Logistiek Opleidingscatalogus: Logistiek t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Informatieblad. Instructie kleine blusmiddelen

Informatieblad. Instructie kleine blusmiddelen Informatieblad Instructie kleine blusmiddelen Waarom kiezen voor ccb groep? In één dagdeel instructie kleine blustoestellen volgen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED Informatieblad Opleiding reanimatie & AED Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13.

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13. Cursus BHV Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van 08.30 uur tot 13.00 uur CURSUS BEDRIJFSHULPVERLENING De cursus is bestemd voor personen,

Nadere informatie

Opleidingsgids. Maatwerk in Opleidingen. ARBO opleidingen 2016 PTC Opleidingen Page 1

Opleidingsgids. Maatwerk in Opleidingen. ARBO opleidingen 2016 PTC Opleidingen Page 1 Opleidingsgids Maatwerk in Opleidingen In Opleiden ARBO opleidingen 2016 PTC Opleidingen Page 1 P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck, NEN 3140, BHV en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator DR-KAM-X Deelreglement KAM-coördinator Uitgave: december 2008 DR-KAM-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Arnhem en Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement is het

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Informatieblad Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Waarom kiezen voor ccb groep? In 9 dagen uw diploma instructeur BHV Eerste Hulp van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen in groepsverband

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Opleiding Hoofd BHV Strategisch

Opleiding Hoofd BHV Strategisch De opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch zijn verantwoordelijk voor een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie in zowel preventieve als repressieve zin. Gedurende de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die beroepsmatig een heftruck besturen. De minimumleeftijd van de cursist is 16 jaar.

Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die beroepsmatig een heftruck besturen. De minimumleeftijd van de cursist is 16 jaar. Doelstelling veilig werken met de vorkheftruck (veiligheidscertificaat) De ARBO-wet verplicht de werkgever om personen (werknemers) die werken met interne transportmiddelen met een eigen aandrijving zoals

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Artikel 1.Definities Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de

Nadere informatie

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Deze regeling Is vastgesteld door de directie van Kenniscenter de Kempel (KCDK) op 27 maart 2017 en is als bijlage te vinden op de website van Kenniscenter

Nadere informatie

Informatieblad Workshop kinder-ehbo

Informatieblad Workshop kinder-ehbo Informatieblad Workshop kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen. De voordelen voor u:

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen. De voordelen voor u: Maatwerk in Opleidingen In Opleiden ARBO opleidingen 2014 PTC Opleidingen Page 1 P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo Informatieblad Opleiding herhaling kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel praktijkoefeningen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert C. BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOLINGEN De in deze Bijzondere voorwaarden Scholingen vermelde bepalingen

Nadere informatie

Stappenplan houtbewerken

Stappenplan houtbewerken Stappenplan houtbewerken Arrangementen voor leermethode, begeleiding en deskundigheidsbevordering Naar een beroep met toekomst Kennisce Inhoud 1. Stappenplan Houtbewerken... 2 1.1 Het leermiddel... 2 1.2

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V.

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met PROTASK ACADEMY B.V., tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. 1. Cursussen met open inschrijving 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Studiehandleiding Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk januari 2010 2 e druk, augustus 2011 001204040 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw chauffeurs in veel

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op het inschrijven op en deelnemen aan de taalcursussen van Taleninstituut Waterland Artikel 1. Definities 1.1 Aanbieder: Taleninstituut Waterland, de Aanbieder van

Nadere informatie

Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming

Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening () Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw instelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en inschrijvingen bij, Stichting Persoonlijke Ontwikkeling in de Natuur

Nadere informatie

FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM

FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK Rental Professionals Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK 1 DOORNBOS EQUIPMENT B.V. Rotterdam Breevaartstraat 12 3044 AH Rotterdam T +31 (0)10-8508000 Amsterdam Joan Muyskenweg 32c 1114 AN Amsterdam T +31

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

Opleiding Operationeel leider/ploegleider

Opleiding Operationeel leider/ploegleider Opleiding Operationeel leider/ploegleider Gecertificeerde cursus Ploegleider NIBHV opleidingsduur 2 dagen + plus dagdeel voor het examen. Doelgroep De cursus ploegleider BHV is bedoeld voor de Bedrijfshulpverlener

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist.

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. ALGEMENE VOORWAARDEN Kollaart Opleidingen Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. 1. DUUR VAN DE OPLEIDING De duur van de opleiding staat vermeld in de brochure

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) Doelstellingen Visie Bedrijfshulpverlening Yes! Kinderopvang

Bedrijfshulpverlening (BHV) Doelstellingen Visie Bedrijfshulpverlening Yes! Kinderopvang Bedrijfshulpverlening (BHV) Het doel van een bedrijfshulpverleningsorganisatie is om bij calamiteiten of situaties die tot een calamiteit kunnen leiden snel in te grijpen in afwachting van (deskundige)

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X)

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) DR-LSAKP-X Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) Uitgave: december 2012 DR-LSAKP-X 2 1 Algemeen Naam

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo Informatieblad Opleiding herhaling kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel praktijkoefeningen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus Inhoudsopgave W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus W02-1 Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS) voor chauffeurs

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding EHBO

Informatieblad. Opleiding EHBO Informatieblad Opleiding EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties.

Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties. Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties. Koel- en vriesinstallaties zijn uitgerust met diverse soorten koudemiddel. Natuurlijke koudemiddelen worden van oudsher toegepast; door

Nadere informatie

Opleiding herhaling EHBO

Opleiding herhaling EHBO Informatieblad Opleiding herhaling EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis,

Nadere informatie

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursus Zorgvaardigheden Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursusinformatie Inhoud van de scholing Voorbereidingsopdracht Programma van de scholing Thuistoets Praktijkleeropdrachten Certificaat Verrijkingsliteratuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Bijlage P Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie 1 Definities A. Synergos Onder Synergos wordt verstaan: Het bedrijfsonderdeel Synergos

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Informatieblad Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Waarom kiezen voor ccb groep? In 9 dagen uw diploma instructeur BHV Eerste Hulp van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen in groepsverband

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw medewerkers in veel gevallen wettelijk

Nadere informatie

DMF - Algemene voorwaarden - 25-08-15-10:57

DMF - Algemene voorwaarden - 25-08-15-10:57 DMF - Algemene voorwaarden Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, coaching, begeleiding, therapeutische interventies of

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding EHBO

Informatieblad. Opleiding EHBO Informatieblad Opleiding EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk!

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! Hoogspanning NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! 1 Hoogspanning NEN 3840 Een veilige werkomgeving levert veel op voor mens en organisatie; geen of minder ongelukken, lagere kosten en continuiteit

Nadere informatie