Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen?"

Transcriptie

1 Opleidingen Wat is de BFBN? De BFBN is de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland en dus de brancheorganisatie voor de bedrijven in de betonproductenindustrie. De bedrijfstak is met een jaaromzet van circa 1,3 miljard euro de grootste toeleverancier aan bouwend Nederland. Bij de BFBN zijn circa 120 bedrijven met 200 productielocaties aangesloten. Er werken circa medewerkers bij de aangesloten bedrijven. De BFBN is voor zijn leden actief op het gebied van lobby en belangenbehartiging, arbeidsvoorwaarden, kwaliteit, arbeidomstandigheden, veiligheid en milieu, sociale aangelegenheden en opleidingen. In deze brochure worden cursussen aangeboden voor medewerkers uit de bedrijfstak die te maken hebben met de productie. Waarom opleiden? Waarom zouden wij niet onze uiterste best doen de kennis van de medewerkers in de betonproductenindustrie te verhogen? Door heel bewust met de verschillende vaardigheden van de medewerkers om te gaan en hen de nodige handvatten van kennis aan te reiken, kan een vergroting van het vakmanschap worden gewaarborgd. De prestaties van de medewerkers bepalen het resultaat van de onderneming. Gevolg is een hoger rendement uit het productieproces. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek, regelgeving en leidinggeven vragen bedrijven om hun medewerkers voordurend bij te scholen. De competentie van de medewerkers is een kritische succesfactor waarmee de onderneming zich kan onderscheiden van de markt. Opleiden, trainen en bijscholen is een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Waarom BFBN Opleidingen? Hiervoor is een aantal redenen aan te voeren: De opleidingen van de BFBN zijn specifiek ontwikkeld voor medewerkers werkzaam in de betonproductenindustrie. Wij leiden uw medewerkers op en brengen ze in korte tijd de kennis en vaardigheden bij die hun werksituatie vereist. De docenten hebben allen ervaring in de branche. Daarmee garandeert de BFBN u praktijkgerichte opleidingen. De BFBN wil als klantgerichte organisatie graag inspelen op de wensen en eisen van de betonproductenindustrie. Vandaar dat het mogelijk is zowel s morgens, s middags, s avonds, als op zaterdag cursussen te houden. Alle cursussen van de BFBN zijn naast bedrijfsintern ook op een vaste locatie te volgen. Afhankelijk van het soort opleiding wordt deze, desgewenst, op maat op uw bedrijf toegesneden, zodat het rendement optimaal is! Naast de in de brochure vermelde cursussen is het mogelijk om in overleg met de onderneming specifiek op het bedrijf toegespitste cursussen te ontwikkelen. Laat ons weten welke innovatieve veranderingen u in uw onderneming wilt doorvoeren. Wellicht kan BFBN-Opleidingen aansluiten op uw specifieke wensen. De Commissie Opleidingen bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

2 Inhoud Betontechnische vaardigheden...3 Betonvakman Basiscursus...4 Basiscursus Voorspannen...5 Betonvakman Bouwelementen...6 Betonvakman Aardvochtige Specieproducten...7 Tekening Lezen...8 Uitvoering Kwaliteitsborging...9 Cursus Toleranties en Passingen...10 Leidinggevende vaardigheden...11 Praktisch Leidinggeven...12 Leidinggeven voor middenkader...13 Veiligheidstrainingen...14 Cursus Preventiemedewerker...15 Veilig werken...16 Rijden met heftruck met bewijs van deelname...17 Veilig werken met de heftruck...18 Aanvullende opleiding veilig werken met de heftruck...19 Herhalingscursus voor de heftruck...20 Het coachen van chauffeurs van interne transportmiddelen...21 Veilig hijsen...22 Bedrijfshulpverlener BHV...23 Herhalingscursus bedrijfshulpverlener BHV...24 Structuur BFBN Opleidingen...25 Inschrijvingsvoorwaarden...26 bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

3 Betontechnische vaardigheden Zoals in de meeste bedrijfstakken is ook binnen de betonproductenindustrie de rol van vaklieden zeer belangrijk. Om zo n vakman te kunnen worden én te blijven is specifieke vakkennis onontbeerlijk. De diverse betonspecifieke opleidingen van de BFBN zijn erop gericht deze vakkennis op een praktische en toepasbare manier over te dragen aan de deelnemer van de cursussen. De cursussen worden op het bureau van de BFBN te Woerden gehouden. Ook kan de cursus regionaal - op een in overleg te bepalen plaats en locatie in Nederland - worden gegeven. Daarnaast zijn alle cursussen bedrijfsintern te organiseren op een door de onderneming gewenst tijdstip. Deze aanpak heeft als voordeel dat de cursus kan worden toegesneden op de bedrijfsspecifieke situatie. Voor het nieuwe cursusjaar worden 3 nieuwe cursussen aangeboden. Dit zijn de Basiscursus Voorspannen, de cursus Toleranties en Passingen en de vervolgcursus Preventiemedewerker. De al bestaande cursussen zijn geheel geactualiseerd. Naast de cursussen in deze brochure vragen we uw aandacht voor een nieuwe cursus Reparaties aan Jong Beton. Deze cursus wordt op dit moment ontwikkeld. U ontvangt hierover nader bericht. Wij zijn graag bereid de mogelijkheden met u te bespreken. Interesse? Neem dan contact op met BFBN Opleidingen: Telefoon : Fax : Website : Ledensite : https://intranet.bfbn.nl/leden bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

4 Betonvakman Basiscursus De betonproductenindustrie heeft graag goed opgeleide vaklieden. De opleiding Betonvakman Basiscursus vormt de basis voor de functie van productiemedewerker en is een opstap voor de eventuele vervolgopleidingen. Gewenste vooropleiding of -kennis VMBO-niveau en een goed begrip van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor (beginnende) productiemedewerkers in de betonproducten - industrie. Vaste docenten van de BFBN, die de bedrijfstak goed kennen, dragen zorg voor het overbrengen van de benodigde informatie. Het voorzien in elementaire kennis van betonproducten, -technologie, kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en veiligheid onontbeerlijk voor productiemedewerkers in de betonproductenindustrie. Inhoud en opzet De cursus bestaat uit vier vakken: Betontechnologie: Elementaire kennis van grondstoffen, betonspecie en beton. Betonproducten: Elementaire kennis van betonproducten, betonstaal, mallen en matrijzen, procestechniek en kleurstoffen. Kwaliteitszorg: Kwaliteit van product, branchevoorschriften en kwaliteitscijfer. Arbo/Veiligheid: Aandacht voor arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer. Na het afsluiten van deze cursus met voldoende resultaat kunt u kiezen voor de vervolgopleiding Betonvakman Bouwelementen of Betonvakman Aardvochtige Specieproducten. Eindtoets De verschillende vakken worden afgesloten met een eindtoets. De deelnemer verkrijgt bij voldoende resultaat het certificaat Betonvakman Basiscursus. Cursusduur : 3 dagen (6 dagdelen) Cursustijden : uur : Woerden, Zwolle, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 16 personen Data Woerden : Dinsdag : 6/10, 20/10, 3/ Zwolle : Donderdag : 8/10, 22/10, 5/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Prijs per deelnemer : 635,- Woerden, Zwolle en regionaal 505,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

5 Basiscursus Voorspannen De Basiscursus Voorspannen is een basisopleiding voor productiemedewerkers in die ondernemingen die prefab betonproducten voorzien van een constructieve wapening. Gewenste vooropleiding of- kennis Basisonderwijs of VMBO niveau en een goed begrip van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor de medewerkers in de ondernemingen die zich richten op de productie van prefab balken, liggers, brugdelen, vloerplaten en heipalen. Vaste docenten van de BFBN, die de bedrijfstak goed kennen en daarin ruime ervaring hebben opgedaan zorgen voor het overdragen en de instructie van kennis. Het voorzien in elementaire kennis van het gedrag van voorspannen in beton, de technologie ervan en veiligheid bij voorspannen voor productiemedewerkers in de betonproductenindustrie. Inhoud en opzet De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: Voorgespannen beton, het principe van voorspannen. Voorspanstaal, de eigenschappen van het voorspanstaal. De spaninrichting, het samenstellen van de voorspanstrengen, het veilig voorspannen van draden. Verankeringen. Het voorspannen. Voorspanstaal in verharde betonspecie, de verhardingstijd en aanhechting van beton. Examen De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. De cursist ontvangt bij voldoende resultaat het diploma Basiscursus Voorspannen Cursusduur : 6 dagdelen inclusief examen Cursustijden : uur : Woerden, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 16 personen Data Woerden : Donderdag : 15/10, 29/10, 12/11, 26/11 en 10/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Examendag : laatste cursusdag Prijs per deelnemer : 925,- Woerden of regionaal 790,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

6 Betonvakman Bouwelementen Deze cursus is een vervolgopleiding waarvoor gekozen kan worden nadat de Betonvakman Basiscursus met goed gevolg is afgerond. Hoewel dezelfde vakken aan bod komen als bij de basiscursus, wordt gedurende de cursus Betonvakman Bouwelementen dieper ingegaan op de materie en is deze logischerwijs met name toegespitst op bouwelementen. Gewenste vooropleiding of -kennis Hoger dan VMBO, Betonvakman Basiscursus en een goed begrip van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij de productie van bouwelementen. Vaste docenten van de BFBN, die de bedrijfstak goed kennen, dragen zorg voor het overbrengen van de benodigde informatie. Het bevorderen van de vakbekwaamheid door het vergroten van het inzicht in de betontechnologie en moderne productietechnieken voor betonproducten van bouwelementen in het bijzonder. Inhoud en opzet De cursus bestaat uit vier vakken: Betontechnologie: Grondstoffen, eigenschappen van betonspecie en beton, watercementfactor, zeefanalyse, hulpstoffen, berekeningen et cetera. Betonproducten: Kennis van betonproducten, betonstaal, mallen en matrijzen, verdichtingsmethoden, verharding et cetera. Kwaliteitszorg: Kwaliteit van het voortbrengingsproces inclusief een bespreking van klantenklachten. Arbo/Veiligheid: Arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer, begrip van structuren voor arbeidsomstandigheden, arbeidsveiligheid en milieubeleid. In de cursus is een bedrijfsexcursie opgenomen met evaluatie. Examen De vakken worden afgesloten met een schriftelijk examen. De cursist verkrijgt bij voldoende resultaat het diploma Betonvakman Bouwelementen. Cursusduur : 8 dagen (16 dagdelen) Examen : 1 dag (2 dagdelen) Cursustijden : uur : Woerden, Zwolle, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 16 personen Data Woerden : Dinsdag : 1/12, 15/ , 5/1, 19/1, 2/2, 2/3, 16/3, 30/ Zwolle : Donderdag : 3/12, 17/ , 14/1, 28/1, 11/2, 4/3, 18/3, 1/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Examendag : 22 april 2010 (herkansing 3 juni 2010) Prijs per deelnemer : 1.700,- Woerden, Zwolle en regionaal 1.375,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

7 Betonvakman Aardvochtige Specieproducten Deze cursus is een vervolgopleiding waarvoor gekozen kan worden nadat de Betonvakman Basiscursus met goed gevolg is afgerond. Hoewel dezelfde vakken aan bod komen als bij de basiscursus, wordt gedurende de cursus Betonvakman Aardvochtige Specieproducten dieper ingegaan op de materie en is deze logischerwijs toegespitst op aardvochtige specieproducten. Gewenste vooropleiding of -kennis Hoger dan VMBO, Betonvakman Basiscursus en een goed begrip van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor productiemedewerkers die werken met aardvochtige specieproducten. Vaste docenten van de BFBN, die de bedrijfstak goed kennen, dragen zorg voor het overbrengen van de benodigde informatie. Het bevorderen van de vakbekwaamheid door het vergroten van het inzicht in de betontechnologie en de aspecten van de productie van betonproducten op basis van aardvochtige specie. Inhoud en opzet De cursus bestaat uit vier vakken: Betontechnologie: Eigenschappen van betonspecie en beton, bewerkingen en begrippen, grond-, vul- en hulpstoffen. Betonproducten: Samenstelling en fabricage betonspecie, vormen/mallen, proces- en productietechniek, nabewerkingtechniek. Kwaliteitszorg: Kwaliteit in de organisatie, interne kwaliteitsbewaking, bespreking van begrippen zoals bijvoorbeeld ISO-, KOMO-, en CE-keurmerk. Arbo/Veiligheid: Arbeidsomstandigheden, veiligheid, knelpunten bij arbo-, veiligheiden milieubeleid. In de cursus is een bedrijfsexcursie opgenomen met evaluatie. Examen De verschillende vakken worden afgesloten met een schriftelijk examen. De deelnemer verkrijgt bij voldoende resultaat het diploma Betonvakman Aardvochtige Specieproducten. Cursusduur : 8 dagen (16 dagdelen) Examen : 1 dag (2 dagdelen) Cursustijden : uur : Woerden, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 16 personen Data Woerden : Dinsdag : 8/12, 22/ , 12/1, 26/1, 9/2, 9/3, 23/3, 6/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Examendag : 22 april 2010 (herkansing 3 juni 2010) Prijs per deelnemer : 1.700,- Woerden of regionaal 1.375,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

8 Tekening Lezen Voor productiemedewerkers in de industrie van prefab bouwelementen, is een goede kennis van productietekeningen onontbeerlijk. Ook is het belangrijk dat de medewerker de begrippen die op de tekeningen voorkomen goed kent. Het feit dat de cursus Tekening Lezen erg populair is, dankt deze cursus ongetwijfeld aan de directe toepasbaarheid op de werkvloer. Maar ook de tijdwinst die geboekt wordt omdat medewerkers veel minder uitleg nodig hebben, mag niet vergeten worden. Gewenste vooropleiding of -kennis VMBO-niveau en een goed begrip van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij het lezen van tekeningen in verband met de productie van bouwelementen. Vaste docenten van de BFBN, die de bedrijfstak van de bouwelementen goed kennen, dragen zorg voor het overbrengen van de benodigde informatie. Het verbeteren van de leesvaardigheid en het begrip met betrekking tot productietekeningen van betonelementen. Inhoud en opzet Tijdens de cursus krijgt de deelnemer die een tekening leest een beeld van de vorm en grootte van het product en worden begrippen herkenbaar. Na het volgen van de cursus is de cursist in staat om zelfstandig, aan de hand van een productietekening, elementen te vervaardigen. Examen De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat verkrijgt de deelnemer het diploma Tekening Lezen. Cursusduur : 11 dagdelen inclusief examen Cursustijden : uur : Woerden, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 15 personen Data Woerden : Woensdag : 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 16/ , 13/1, 20/1, 27/1, 3/2 en 10/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Examendag : laatste cursusdag Prijs per deelnemer : 1.300,- Woerden of regionaal 1.050,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

9 Uitvoering Kwaliteitsborging Kwaliteitseisen worden steeds hoger. Hoog opgeleide, dure medewerkers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole. Door deze medewerkers bepaalde vaardigheden aan te leren en kennis op te laten doen is het mogelijk veel van hun werkzaamheden op goede wijze te delegeren naar lager opgeleide, minder dure medewerkers. In een tijd waarin de kosten onder druk staan is het volgen van deze cursus uit efficiencyoverwegingen een logische keuze. Gewenste vooropleiding of -kennis Minimaal MBO en/of de cursus Betonvakman Bouwelementen of Betonvakman Aardvochtige Specieproducten. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor medewerkers van kwaliteitsdiensten, middenkader van het productieproces en overige lijnmedewerkers. Vaste docenten van de BFBN, die de bedrijfstak goed kennen, dragen zorg voor het overbrengen van de benodigde informatie. De kwaliteitskosten reduceren door het delegeren van kwaliteitsverantwoordelijkheid aan degenen die betonproducten produceren. Inhoud en opzet Tijdens de cursus wordt het belang van kwaliteitszorg uitgebreid behandeld. Benadrukt dient te worden dat deze cursus veel huiswerk bevat. Na het volgen van de cursus is de cursist in staat de kwaliteitsprocessen te beheersen. Examen De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen en er dient een praktijkwerkstuk De toepassing van de cursusstof op een onderwerp uit het eigen bedrijf gemaakt te worden. De deelnemer zal het werkstuk tijdens het examen van een mondelinge toelichting voorzien. Bij voldoende resultaat verkrijgt de deelnemer het diploma Uitvoering Kwaliteitsborging. Cursusduur : 8 dagen (16 dagdelen) Examen : 1 dag (2 dagdelen) Cursustijden : uur : Woerden, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 12 personen Data Woerden : Woensdag : 18/11, 2/12, 16/ , 13/1, 27/1, 10/2, 3/3, 17/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Examendag : 22 april 2010 (herkansing 3 juni 2010) Prijs per deelnemer : 1.875,- Woerden en regionaal 1.600,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

10 Cursus Toleranties en Passingen De afgelopen jaren heeft er een toenemende verschuiving plaatsgevonden van traditioneel bouwen naar zogenaamde systeembouw of assemblagebouw. Bij traditioneel bouwen wordt de maatnauwkeurigheid van het gebouw/bouwerk voor een belangrijk deel bepaald door de gekozen werkmethoden, productiemiddelen en het vakmanschap van de bouwvakkers. Bij systeem- of assemblagebouw worden onafhankelijk van elkaar, op verschillende bouwplaatsen, bouwproducten vervaardigd die op de bouwplaats worden samengevoegd of worden ingepast in een ter plaatse gestorte betonnen draagconstructie. Het stellen van nauwkeurigheidseisen of maatbeheersing is daarbij van uitermate belang. Daartoe heeft BFBN een korte en praktische cursus ontwikkeld. Gewenste vooropleiding of -kennis Minimaal MBO en/of de cursus UKB. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor tekenaars en tekenaar- constructeurs 2, werkzaam in de betonproductie. Vaste docenten van de BFBN, die de bedrijfstak goed kennen, dragen zorg voor het instrueren van de benodigde kennis. Door in het vroegste stadium duidelijke afspraken te maken over de vraagstelling welke nauwkeurigheidseisen moeten worden gedefinieerd in het bestek van een bouwwerk worden optimale kwaliteitsbeheersing gewaarborgd en faalkosten voorkomen. Inhoud en opzet De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: productieprocessen en kwaliteit. productkwaliteit. maatafwijkingen en meetonnauwkeurigheden. maatbeheersing met behulp van statistische regelkaarten. NEN 2889 Toleranties Prefab betonelementen, herkomst en achtergrond. Examen De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. De cursist verkrijgt bij voldoende resultaat het diploma Toleranties en passingen. Cursusduur : 2 tot 4 dagdelen afhankelijk van het instroomniveau van de cursisten Cursustijden : uur : Woerden, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 16 personen Data Woerden : regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Examendag : Prijs per deelnemer : op aanvraag De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

11 Leidinggevende vaardigheden Leidinggeven in de betonproductenindustrie vereist specifieke vaardigheden: Uiteraard is het belangrijk dat de leidinggevenden van de hoed en de rand weten als het gaat om het produceren van betonproducten, maar daarnaast behoort het aansturen en samenwerken met medewerkers ook goed te verlopen. Natuurlijk kan men verwachten dat de leidinggevenden resultaten boeken en daar het liefst andere medewerkers actief bij betrekken, de ervaring leert echter dat medewerkers vaak anders reageren op de leidinggevenden dan deze hadden verwacht. Er wordt wel geluisterd, maar volgens mij dringt het niet echt tot ze door, hoor je leidinggevenden dan wel eens zeggen. Maar er is meer aan de hand. De leidinggevende moet ook bedrijfsmatig kunnen kijken naar het werken in de onderneming. Hierbij komen ook de organisatorische aspecten aan de orde. Kennis van de algemene kwaliteitsprincipes en relevante wetgeving, zoals de Arbowet, Milieuwet en dergelijke. De leidinggevende zal meer evenwicht tussen de sociale vaardigheden en de zakelijke kanten van de onderneming moeten brengen. Dit bevordert de productiviteit van de medewerkers. Vragen oproepen Het leidinggeven roept dan allerlei vragen op zoals: Hoe communiceer je met medewerkers en hoe geef je ze heldere opdrachten? Hoe ga je om met medewerkers die koppig hun eigen plan blijven volgen ook al heb je ze duidelijk gemaakt dat ze het anders zouden moeten doen? Hoe corrigeer je een medewerker zonder hem voor het hoofd te stoten? Hoe voer je een gesprek en kom je te weten wat er bij je medewerkers leeft? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zo zelfstandig mogelijk worden? Hoe houd je het team gemotiveerd zodat ze onderling goed (blijven) samenwerken? Overdracht kennis De sociale kant van het leidinggeven valt te leren, voornamelijk door praktijkoefeningen en theorie. In de trainingen die de BFBN voor (aankomende) leidinggevenden aanbiedt is de praktijk steeds het uitgangspunt. Er wordt stilgestaan bij het eigen functioneren en vervolgens worden er vaardigheden en kennis aangereikt die het de leidinggevende gemakkelijker maken zijn vak uit te oefenen. Om leidinggevenden in de betonproductenindustrie in staat te stellen om de communicatieve en sociale kanten van het leidinggeven in de vingers te krijgen biedt de BFBN in samenwerking met Korput & Treffers, een organisatie gericht op kennisoverdracht, de volgende trainingen aan: Praktisch leidinggeven Leidinggeven voor middenkader Interesse? Neem dan contact op met BFBN Opleidingen: Telefoon : Fax : Website : Ledensite : https://intranet.bfbn.nl/leden bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

12 Praktisch Leidinggeven Wat is leidinggeven? In ieder geval is het één van de bepalende factoren bij het bereiken van bedrijfsdoelstellingen. Medewerkers groeien vaak op basis van ervaring en capaciteiten door naar het leidinggevend niveau. Maar het bezitten van dergelijke capaciteiten wil nog niet zeggen dat ze op de juiste manier gebruikt worden. De leidinggevende leert in deze cursus ook de sociale vaardigheden in relatie met de zakelijke aspecten te combineren. Gewenste vooropleiding of -kennis Hoger dan VMBO en een goed begrip van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Voor en door wie? De cursus is bedoeld voor team-, groeps-, of ploegleiders, al dan niet meewerkende voormannen of aanstaande voormannen. Dus de direct leidinggevende. De cursus wordt verzorgd in samenwerking met Korput & Treffers. Inzicht opdoen in de aspecten die tot leidinggeven behoren en tools leren te hanteren om succesvol leiding te geven. Inhoud en opzet Gedurende de cursus komen de elementen van communicatie, samenwerken, verantwoordelijkheden, organisatievormen en dergelijke aan de orde. Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat zakelijk en sociaal om te gaan met de medewerkers en het primair proces van de organisatie te onderkennen. Tentamen Tijdens de cursus worden praktijkgerichte huiswerkopdrachten verstrekt. De cursus wordt afgesloten met een tentamen. Bij voldoende resultaat, waarbij tenminste de 80% aanwezigheidseis gesteld is, verkrijgt de deelnemer het getuigschrift Praktisch leidinggeven. Cursusduur : 6 dagen (12 dagdelen) Tentamen : laatste dagdeel Cursustijden : uur : Woerden, regionaal of bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 12 personen Data Woerden : Donderdag - groep 1 : 24/9, 8/10, 22/10, 6/11, 20/11, 3/ : Donderdag - groep 2 : 28/1, 11/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Prijs per deelnemer : 1.595,- Woerden en regionaal 1.300,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

13 Leidinggeven voor middenkader De werkzaamheden van de leidinggevende bepalen voor een groot deel de manier van leidinggeven in een bedrijf. Vandaar dat de eisen die aan het leidinggevende middenkader worden gesteld afwijken van de eisen die aan de direct leidinggevenden worden gesteld. Deze opleiding leert de productieleider om te gaan met de steeds veranderende omstandigheden waaronder hij opereert. Gewenste vooropleiding of -kennis MBO / HBO-niveau. Voor en door wie? De cursus is bestemd voor de leidinggevende medewerkers in het middenkader binnen de betonproductenindustrie. De cursus wordt verzorgd in samenwerking met Korput & Treffers. Kennis, middelen en methoden aan te reiken om optimaal in te kunnen spelen op de steeds veranderende omgeving waarin hij/zij opereert. Inhoud en opzet Specifiek wordt ingegaan op de leiderschapstijlen, organisatievormen en effectief communiceren. Na het volgen van de cursus is de deelnemer in staat op de juiste manier invulling te geven aan de functie van leidinggevende. Eindtoets Tijdens de cursus worden praktijkgerichte huiswerkopdrachten verstrekt. Deze worden beoordeeld en vormen uiteindelijk samen het eindresultaat. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets. Bij voldoende resultaat, waarbij tenminste de 80% aanwezigheidseis gesteld is, verkrijgt de deelnemer het getuigschrift Leidinggeven voor middenkader. Cursusduur : 8 dagen (16 dagdelen) Tentamen : laatste cursusdag Cursustijden : uur : Woerden, regionaal en bedrijfsintern Deelnemers : minimaal 8 en maximaal 12 personen Data Woerden : Woensdag : 25/11, 9/ , 6/1, 20/1, 3/2, 17/2, 10/3, 24/ regionaal : nader te bepalen bedrijfsintern : nader te bepalen Examendag : 22 april 2010 Prijs per deelnemer : 2.395,- Woerden en regionaal 1.945,- bedrijfsintern De vermelde prijs is exclusief BTW. Op al onze cursussen zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de BFBN van toepassing. bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

14 Veiligheidstrainingen Het juiste gebruik van hef-, hijs- en interne transportmiddelen is een belangrijk aspect bij de productie van betonproducten. Het veilig en efficiënt bedienen van deze middelen is uitstekend te leren tijdens een cursus. Geplaatst in situaties die in de eigen werksituatie kunnen voorkomen leert de cursist op vakkundige wijze om te gaan met deze middelen. Deskundig gebruik van materiaal en materieel zal leiden tot lagere kosten. Cursus Een tweede reden om deze cursussen te volgen is dat het volgen van een dergelijke opleiding een eis is van de Arbowetgeving. In de Arbowet staat vermeld dat hef- en hijsmiddelen enkel door personen met specifieke deskundigheid mogen worden bediend of gebruikt. De werkgever is verplicht personen die belast zijn met de bediening van bijvoorbeeld heftrucks of kranen deskundig op te (laten) leiden. Deze werknemers dienen aantoonbaar op de hoogte gebracht te zijn van de werkmethoden, veiligheidsregels en mogelijke gevaren die in de bedrijfsspecifieke situatie van toepassing zijn. Het niet of onvoldoende instrueren van medewerkers inzake deze verplichtingen kan sancties door de Arbeidsinspectie tot gevolg hebben. Samenwerking In samenwerking met Blom Opleidingen en SCM Opleidingen biedt de BFBN een aantal trainingen om op doeltreffende wijze invulling te geven aan deze wettelijke verplichtingen. Het trainingsschema kan in samenspraak met u op maat worden samengesteld, evenals de inhoud van de bedrijfsspecifieke instructie. Bij de bedrijfsinterne trainingen kunnen de lestijden aangepast worden aan uw wensen en is training op avonden of zaterdagen mogelijk. Heftruckopleidingen in de opleidingscentra van Blom Opleidingen vinden plaats op werkdagen. Hierbij is individuele inschrijving mogelijk. Alle trainingen worden afgesloten met een examen waarbij de deelnemer met een positief resultaat een certificaat verkrijgt. Veilig werken Naast deze veiligheidstrainingen gericht op bediening van hef-, hijs- en interne transportmiddelen, biedt de BFBN ook een opleiding die gericht is op veilig werken in de betonproductenindustrie; immers, een ongeluk zit in een klein hoekje. Kleine ongelukjes vallen niet op, maar kosten wel geld (verzuimkosten, eventuele kosten voor vervanging, verhoogde premies, et cetera). Bij grote calamiteiten daarentegen bestaat de mogelijkheid dat de Arbeidsinspectie het bedrijf stil legt om onderzoek uit te voeren. Daarbij kunnen er sancties en boetes worden opgelegd. De financiële gevolgen kunnen groot zijn: economische schade en claims van het slachtoffer bij letselschade kunnen flink oplopen! De werkgever is, bij in gebreke blijven, hoofdelijk aansprakelijk voor de gevolgen van ongelukken. Echter, ook de medewerker heeft een eigen verantwoordelijk om veilig te werken. De veiligheidstrainingen van de BFBN zijn er dan ook op gericht de medewerker zijn verantwoordelijkheid te laten nemen en veiliger te werken. Interesse? Neem dan contact op met BFBN Opleidingen: Telefoon : Telefax : Website : Ledensite : https://intranet.bfbn.nl/leden bfbn OPLEIDINGEN - cursussen 2009/ Voor inlichtingen: bfbn OPLEIDINGEN

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen:

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen: CURSUSAANBOD INLEIDING Eén van de verplichtingen voor de werkgever in het kader van de Arbowet is zorg te dragen voor permanente educatie van medewerkers. SEIZOEN 2015-2016 Het aanbod van de SEVT-opleidingen

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

> Opleidingen en trainingen voor de groothandel in sierteeltproducten. Cursusbrochure 2007

> Opleidingen en trainingen voor de groothandel in sierteeltproducten. Cursusbrochure 2007 > Opleidingen en trainingen voor de groothandel in sierteeltproducten Cursusbrochure 2007 > VOORWOORD Succesvol ondernemen heeft alles te maken met visie. Met het zien van kansen, het inspelen op veranderingen

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen

Opleidingen. Cursuscatalogus 2014. Plannen maken is samen werken. opleidingen Opleidingen Cursuscatalogus 2014 Plannen maken is samen werken. opleidingen Voorwoord Voorwoord 3 Maatwerk en incompany 5 Asbestdeskundige, UAV-GC 2005, EMVI, Opleidingsplannen Veiligheid 6 Basisveiligheid

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Uw partner in facilitaire trainingen & opleidingen.

Uw partner in facilitaire trainingen & opleidingen. Studiegids Uw partner in facilitaire trainingen & opleidingen. Persoonlijk Betrouwbaar Praktijkgericht Flexibel Vak(des)kundig A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem T:023-531 51 86 www.studieplannederland.nl

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET OFFICIËLE CERTIFICERING LEAN SIX SIGMA - BLACK BELT UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 4.490,- Studiemateriaal: 250,-

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs Veiligheid en welzijn Mobiele werktuigen Duurzaam bouwen Bouwtechnische opleidingen Vaardigheden bouwchauffeurs Juridische opleidingen Management Socio-communicatieve vaardigheden Computervaardigheden

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie