Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN Crebo 95520

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520"

Transcriptie

1 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt in dit onderscheid een andere plaats in. Beroepstaak D wordt altijd op startbekwaam niveau geleerd en geëxamineerd. Het toets- en examenplan van de opleiding Verpleegkunde begint met een korte opsomming van de belangrijkste zaken uit het toets- en examenreglement. Daarna komen de afspraken over de cijfers en cesuur van de toetsen. Na de inhoudsopgave volgt een overzicht van de toetsen per fase ( beginner-gevorderd 1-gevorderd 2) en de examens die, behalve beroepstaak D plaatsvinden in de startbekwame fase. Korte samenvatting belangrijkste punten uit de regeling toetsing 1 en examinering voor dit toets- en examenplan. Meer informatie is te lezen in de studiehandleiding en de doorklikfunctie naar het volledige toets- en examenbeleid. Inschrijven voor toetsen en examens Volgt de student (nog) onderwijs in het traject waar hij / zij staat ingeschreven, dan is de student automatisch ingeschreven voor deelname aan de toetsen volgens het Toets- en Examenplan van de opleiding. De student moet voldoen aan de eis dat aan minimaal 90 % van alle onderwijsactiviteiten is deelgenomen. Is aan minder dan 90% van de geplande onderwijsactiviteiten deelgenomen, dan bespreekt de student dat met zijn SLB-er (Studieloopbaanbegeleider) wat gedaan moet worden om de toets of het examen alsnog te mogen maken. Herkansing van een toets De student heeft één mogelijkheid voor herkansing, als de toets met "Onvoldoende" of met "Niet voldaan" wordt beoordeeld. Hiervoor wordt een afspraak met de docent gemaakt of de student schrijft zich in bij het Examenbureau van de opleiding. Uitslag van de toets Het toets- en, of examenresultaat wordt bepaald met behulp van vooraf vastgestelde toets criteria, scoringsvoorschriften en cesuur. De Beroepsopdrachten en Casustoetsen van iedere fase van de opleiding moeten met een voldoende afgesloten worden. De uitslag van een toets wordt binnen 15 werkdagen na van de toets aan de student meegedeeld, tenzij er onvoorziene situaties ontstaan. 1 regeling toetsing en examinering schooljaar ; uitvoeringsdocument behorende bij toets en examenbeleid branche gezondheidszorg VERSIE 01 definitief 1 van 19

2 Inzage van toetsen Iedere student heeft recht op inzage van de beoordeelde toets. De toetsen worden voor inzage tot zes maanden na bewaard. Toetsinzage vindt volgens een vastgestelde procedure plaats onder begeleiding van een docent. Procedure tijdens de Toets Aanwezigheid: - Bij deelname aan een toets, moet de student minimaal 10 minuten voor aanvang van de toets aanwezig zijn in de examenruimte. - De surveillant ziet toe op de juiste gang van zaken tijdens de toetsing (tassen voor in het lokaal, examenopstelling, stilte), de aan - en afwezigheid van studenten, het inleveren van de toetsen en het invullen van het toetsprotocol. Laatkomers: Als de student door een calamiteit te laat is, mag hij / zij tot 15 minuten na aanvang van de toets nog aan de toets beginnen, mits nog niemand de toetsruimte heeft verlaten. De vooraf vastgestelde eindtijd van de toets wordt niet overschreden. Tijdens de toets - Alleen hulpmiddelen, waarvoor vooraf toestemming is verleend, mogen gebruikt worden. - Antwoorden moeten op het door de opleiding verstrekte toetspapier leesbaar met een balpen worden geschreven. - Met potlood geschreven antwoorden worden niet geaccepteerd. - Tassen worden voorin de examenruimte geplaatst. Snelle toetsers Als de student eerder dan de gestelde eindtijd klaar is met de toets, mag hij / zij de examenruimte minimaal 15 minuten na aanvang van de toets verlaten. Daarbij mogen andere studenten niet gestoord worden. Cijfers en cesuur Bij de kennistoetsen is er sprake van een voldoende wanneer het gemiddelde van de kennistoetsen per fase is 5,5 of hoger is.een gemiddelde van 5,45 is een onvoldoende. Bij de casustoets is er sprake van een voldoende bij een cijfer van 5,5 of hoger ( per casustoets). VERSIE 01 definitief 2 van 19

3 Inhoudsopgave Toetsplan BBL-GGZ regulier pagina 4 Toetsplan beginner pagina 4 Toetsplan Gevorderd 1 pagina 6 Toetsplan Gevorderd 2 pagina 9 Examenplan BBL-GGZ regulier pagina 11 Examenplan Nederlands BBL-GGZ regulier en verkort pagina 14 Examenplan Rekenen BBL-GGZ regulier en verkort pagina 15 Examenplan Engels BBL-GGZ regulier en verkort pagina 16 Toetsplan BBL GGZ verkort pagina 17 Examenplan BBL GGZ verkort pagina 18 Verantwoording Burgerschap BBL-GGZ regulier en verkort pagina 19 VERSIE 01 definitief 3 van 19

4 TOETSPLAN BEGINNER BBL-GGZ REGULIER Instelling: Albeda College Branche Gezondheidszorg TOETSPLAN BEGINNER Kennistoets 1 Basiszorg Beroepstaak Werkproces Competenties Toetsvorm Plaats toets Weging B Schriftelijk Beginner School 1/3 Kennistoets 2 Basiszorg Kennistoets 3 Geriatrische zorgvrager B Schriftelijk Beginner School 1/3 B Schriftelijk Beginner School 1/3 Casustoets beroepstaak B B 1.1, 1.2, 1.3, Beroepsopdracht B B 1.1, 1.2, 1.3, Schriftelijk Beginner School 1 Opdracht Beginner BPV 1 Casustoets beroepstaak C C 1.4,1.5,1.6. C,D,I,L,R. Schriftelijk Beginner School 1 Beroepsopdracht C C 1.4,1.5,1.6 C,D,I,L,R. Opdracht Beginner BPV 1 VERSIE 01 definitief 4 van 19

5 Instelling: Albeda College Branche Gezondheidszorg TOETSPLAN BEGINNER Vaardigheidstoets Beroepstaak D Deel 1 D K,T Skillslab Beginner School 1 Rekentoets Beroepstaak D Deel 2 D Schriftelijke vragen Beginner School 1 Vaardigheidstoets Beroepstaak D Deel 2 Vaardigheidstoets Beroepstaak D Deel 3 D K,T Skillslab Beginner School 1 D K,T Skillslab Beginner /G1 School 1 VERSIE 01 definitief 5 van 19

6 TOETSPLAN GEVORDERD 1 BBL-GGZ REGULIER Instelling: Albeda College Branche Gezondheidszorg TOETSPLAN GEVORDERD 1 Kennistoets 1 Chronisch Beroepstaak Werkproces Competenties Toetsvorm Plaats toets Weging B Schriftelijk Gevorderd 1 School 1/4 Kennistoets 2 GGZ Kennistoets 3 Klinisch Kennistoets 4 VGZ B Schriftelijk Gevorderd 1 School 1/4 B Schriftelijk Gevorderd 1 School 1/4 B Schriftelijk Gevorderd 1 School 1/4 Casustoets beroepstaak B Chronisch Casustoets beroepstaak B GGZ Casustoets beroepstaak B Klinisch Casustoets beroepstaak B VGZ B 1.1, 1.2, 1.3, B 1.1, 1.2, 1.3, B 1.1, 1.2, 1.3, B 1.1, 1.2, 1.3, Schriftelijk Gevorderd 1 School 1 Schriftelijk Gevorderd 1 School 1 Schriftelijk Gevorderd 1 School 1 Schriftelijk Gevorderd 1 School 1 VERSIE 01 definitief 6 van 19

7 Instelling: Albeda College Branche Gezondheidszorg TOETSPLAN GEVORDERD 1 Beroepsopdracht B B 1.1, 1.2, 1.3, Beroepstaak Werkproces Competenties Toetsvorm Plaats toets Weging Opdracht Gevorderd 1 BPV 1 Casustoets beroepstaak C Chronisch Casustoets beroepstaak C GGZ Casustoets beroepstaak C Klinisch Casustoets beroepstaak C VGZ C 1.4,1.5,1.6. C,D,I,L,R. Schriftelijk Gevorderd 1 School 1 C 1.4,1.5,1.6. C,D,I,L,R. Schriftelijk Gevorderd 1 School 1 C 1.4,1.5,1.6. C,D,I,L,R. Schriftelijk Gevorderd 1 School 1 C 1.4,1.5,1.6. C,D,I,L,R. Schriftelijk Gevorderd 1 School 1 Beroepsopdracht C C 1.4,1.5,1.6 C,D,I,L,R. Opdracht Gevorderd 1 BPV 1 Rekentoets Beroepstaak D Deel 4 D Schriftelijke vragen G1 School 1 Vaardigheidstoets Beroepstaak D Deel 4 D K,T Skillslab G1 School 1 VERSIE 01 definitief 7 van 19

8 Instelling: Albeda College Branche Gezondheidszorg TOETSPLAN GEVORDERD 1 Vaardigheidstoets Beroepstaak D Deel 5 Beroepstaak Werkproces Competenties Toetsvorm Plaats toets Weging D K,T Skillslab G1/G2 School 1 Casustoets beroepstaak E E 2.1,.2.2,2.3 C, K, H,T Schriftelijk Gevorderd 1 School 1 Beroepsopdracht E E 2.1,.2.2,2.3 C, K, H,T Opdracht Gevorderd 1 BPV 1 VERSIE 01 definitief 8 van 19

9 TOETSPLAN GEVORDERD 2 BBL-GGZ REGULIER Instelling: Albeda College Branche Gezondheidszorg TOETSPLAN GEVORDERD 2 Beroepstaak Werkproces Competenties Toetsvorm Plaats toets Weging Kennistoets 1 B Schriftelijk Gevorderd 2 School 1/2 Kennistoets 2 B Schriftelijk Gevorderd 2 School 1/2 Casustoets beroepstaak B B 1.1, 1.2, 1.3, Beroepsopdracht B B 1.1, 1.2, 1.3, Schriftelijk Gevorderd 2 School 1 Opdracht Gevorderd 2 BPV 1 Casustoets beroepstaak C C 1.4,1.5,1.6. C,D,I,L,R. Schriftelijk Gevorderd 2 School 1 Beroepsopdracht C C 1.4,1.5,1.6 C,D,I,L,R. Opdracht Gevorderd 2 BPV 1 Rekentoets Beroepstaak D Deel 6 D Schriftelijke vragen G2 School 1 Vaardigheidstoets Beroepstaak D Deel 6 D K,T Skillslab G2 School 1 VERSIE 01 definitief 9 van 19

10 Instelling: Albeda College Branche Gezondheidszorg TOETSPLAN GEVORDERD 2 Vaardigheidstoets Beroepstaak D Deel 7+8 Beroepstaak Werkproces Competenties Toetsvorm Plaats toets Weging D K,T Skillslab G2 School 1 Casustoets beroepstaak E E 2.1,.2.2,2.3 C, K, H,T Schriftelijk Gevorderd 2 School 1 Beroepsopdracht E E 2.1,.2.2,2.3 C, K, H,T Opdracht Gevorderd 2 BPV 1 VERSIE 01 definitief 10 van 19

11 EXAMENPLAN BBL-GGZ REGULIER Instelling: Albeda College Branche Gezondheidszorg Casustoets beroepstaak B B 1.1, 1.2, 1.3, Beroepsopdracht B B 1.1, 1.2, 1.3, EXAMENPLAN STARTBEKWAAM, INCLUSIEF PROEVE VAN BEKWAAMHEID Beroepstaak Werkproces Competenties Toetsvorm Plaats examen Weging A, B,,D, E, F, Schriftelijk Startbekwaam School 1 H, Opdracht Startbekwaam BPV 1 Casustoets beroepstaak C C 1.4,1.5,1.6. C,D,I,L,R. Schriftelijk Startbekwaam School 1 Beroepsopdracht C C 1.4,1.5,1.6 C,D,I,L,R. Opdracht Startbekwaam BPV 1 Casustoets beroepstaak D deel 1 D 1.1,1.2,1.3,1.4 Beroepsopdracht D deel 1 D 1.1,1.2,1.3,1.4 Schriftelijk Beginner School 1 Opdracht Beginner BPV 1 VERSIE 01 definitief 11 van 19

12 Instelling: Albeda College Branche Gezondheidszorg Casustoets beroepstaak D deel 2 D 1.1,1.2,1.3,1.4 Beroepsopdracht D deel 2 D 1.1,1.2,1.3,1.4 Casustoets beroepstaak D deel 3 D 1.1,1.2,1.3,1.4 Beroepsopdracht D deel 3 D 1.1,1.2,1.3,1.4 Casustoets beroepstaak D deel 4 D 1.1,1.2,1.3,1.4 Beroepsopdracht D deel 4 D 1.1,1.2,1.3,1.4 Casustoets beroepstaak D deel 5 D 1.1,1.2,1.3,1.4 Beroepsopdracht D deel 5 D 1.1,1.2,1.3,1.4 EXAMENPLAN STARTBEKWAAM, INCLUSIEF PROEVE VAN BEKWAAMHEID Beroepstaak Werkproces Competenties Toetsvorm Plaats examen Weging Schriftelijk Beginner School 1 Opdracht Beginner BPV 1 Schriftelijk Beginner/G1 School 1 Opdracht Beginner / G1 BPV 1 Schriftelijk G1 School 1 Opdracht G1 BPV 1 Schriftelijk G1/G2 School 1 Opdracht G1/G2 BPV 1 VERSIE 01 definitief 12 van 19

13 Instelling: Albeda College Branche Gezondheidszorg Casustoets beroepstaak D deel 6 D 1.1,1.2,1.3,1.4 Beroepsopdracht D deel 6 D 1.1,1.2,1.3,1.4 Casustoets beroepstaak D deel 7 en 8 D 1.1,1.2,1.3,1.4 Beroepsopdracht D deel 7 en 8 D 1.1,1.2,1.3,1.4 EXAMENPLAN STARTBEKWAAM, INCLUSIEF PROEVE VAN BEKWAAMHEID Beroepstaak Werkproces Competenties Toetsvorm Plaats examen Weging Schriftelijk G2 School 1 Opdracht G2 BPV 1 Schriftelijk Startbekwaam School 1 Opdracht Startbekwaam BPV 1 Casustoets beroepstaak E E 2.1,.2.2,2.3 C, K, H,T Schriftelijk Startbekwaam School 1 Beroepsopdracht E E 2.1,.2.2,2.3 C, K, H,T Opdracht Startbekwaam BPV 1 Bewust Bekwaam Gesprek B/C/E Werkprocessen behorend bij B /C /E Competenties behorend bij B/C/E Mondeling Laatste 10 weken Startbekwaam BPV School 1 VERSIE 01 definitief 13 van 19

14 EXAMENPLAN NEDERLANDS BBL-GGZ REGULIER/VERKORT Instelling: Albeda College Branche Gezondheidszorg NEDERLANDS Generieke vaardigheden Naam toets Domeinen Toetsvorm Instellings Examen Spreken/Mondelinge taalvaardigheid Schrijven/Schrijfvaardigheid Begrippen en taalverzorging Schriftelijk Mondeling Vanaf de 2 e helft van de opleiding Plaats examen Weging School 1 Centraal Examen Lezen Luisteren Schriftelijk Vanaf de 2 e helft van de opleiding School 1 VERSIE 01 definitief 14 van 19

15 EXAMENPLAN REKENEN BBL-GGZ REGULIER EN VERKORT Instelling: Albeda College Branche Gezondheidszorg REKENEN Generieke vaardigheden Naam toets Domeinen Toetsvorm Centraal Examen Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Digitaal Vanaf de 2 e helft van de opleiding Plaats examen Weging School 1 VERSIE 01 definitief 15 van 19

16 EXAMENPLAN ENGELS BBL-GGZ REGULIER EN VERKORT Instelling: Albeda College Branche Gezondheidszorg ENGELS Generieke vaardigheden Naam toets Vaardigheden Toetsvorm Instellingexamen Luisteren Lezen Spreken Gesprekken Schrijven Schriftelijk Mondeling In de 2 e helft van de opleiding Plaats examen Weging School 1 VERSIE 01 definitief 16 van 19

17 TOETSPLAN Instelling: Albeda College Kennistoets 1 Psychiatrisch Kennistoets 2 Klinisch BBL-GGZ VERKORT Branche Gezondheidszorg Crebo Beroepstaak Werkproces Competenties B 1.1, 1.2, 1.3, B 1.1, 1.2, 1.3, TOETSPLAN BBL-GGZ VERKORT GEVORDERD 1 Toetsvorm Plaats toets Weging Schriftelijk G1 School 1/2 Schriftelijk G1 School 1/2 Casustoets beroepstaak B Psychiatrisch Casustoets beroepstaak B Klinisch B 1.1, 1.2, 1.3, B 1.1, 1.2, 1.3, Beroepstaak B B 1.1, 1.2, 1.3, Schriftelijk G1 School 1 Schriftelijk G1 School 1 Opdracht G1 BPV 1 Rekentoets Beroepstaak D Deel 2,3 en 4 D Schriftelijke vragen G1 School 1 Vaardigheidstoets Beroepstaak D Deel 2,3 en 4 D K,T Skillslab G1 School 1 VERSIE 01 definitief 17 van 19

18 EXAMENPLAN BBL-GGZ VERKORT Instelling: Albeda College Kwalificatie;MBO- Naam toets Casustoets Beroepstaak D Deel 2,3 en 4. Branche Gezondheidszorg Crebo Beroepstaak Werkproces Competenties D 1.1, 1.2, 1.3, A, B, C, D, E, 1.4, 1,6, F, H, I, J, 1.8, 1.9. K,L,M,Q, R, T, V. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K,L,M,Q, R, T, V. Beroepsopdracht Beroepstaak D D 1.1, 1.2, 1.3, Deel 2, 3 en , 1,6, 1.8, 1.9. Toetsvorm Schriftelijke vragen EXAMENPLAN BBL-GGZ VERKORT GEVORDERD 1 Plaats Weging examen G1 School 1 opdracht G1 BPV 1 NB. Toetsplan en Examenplan G2 en Startbekwaam voor de BBL VERKORT is gelijk aan het toetsplan van regulier BOL/BBL 2 Voor de verkorte BBL zijn in de delen 2,3 en 4 van Beroepstaak een aantal verpleegtechnische handelingen niet van toepassing vanwege het eerder behaalde diploma VIG. VERSIE 01 definitief 18 van 19

19 VERANTWOORDING BURGERSCHAP BBL-GGZ REGULIER EN VERKORT Instelling: Albeda College Branche Gezondheidszorg BURGERSCHAP Naam toets Toetsvorm Plaats toets / examen Weging Burgerschapsgesprek Mondeling Startbekwaam School 1 VERSIE 01 definitief 19 van 19

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Naam : Geboortedatum : Traject : Persoonlijke code : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR cohort 203 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Naam : : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode JAAR 1 Periode 1 en 2 1.2 1.4 1 Persoonlijke

Nadere informatie

Beroeps- en studiehouding Aanwezigheid, inzet Beoordeling van de BPV - X = Vrijstelling O = Onvoldoende V = Voldoende G= Goed

Beroeps- en studiehouding Aanwezigheid, inzet Beoordeling van de BPV - X = Vrijstelling O = Onvoldoende V = Voldoende G= Goed Rapport opleiding Mbo- Verpleegkundige BOL 4 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam : Geboortedatum : Traject : Persoonlijke code : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Toetsing en examinering Praktijk Theorie Bijzonderheden

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College

STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding tot Mbo-verpleegkundige (GGZ) Regulier Gevorderde fase en Startbekwaam Verkort Crebonummer 93510 Cohort 2013-2014-verkortegroep 1 juli

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BBL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3.

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3. Opleidingsplan Opleiding : Medewerker ICT Crebo opleiding : n.v.t. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3 Leerweg : BBL Locatie De Sumpel,

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: juni 2013 Naam student:.

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2012-2016

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Monteur Mechatronica niveau 2 2 jaar Crebocode: 91080 Dossiercode: nvt Dossierjaar: 2013/2014 Leerweg: BOL/BBL Cohort: 2014 Sector: Techniek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde. Klik hier als u tekst wilt invoeren. WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding mbo_verpleegkunde Naam opleiding Mbo-Verpleegkunde Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BOL_BBL Cohort 2011-2015 Startmoment opleiding Aug 2011 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2013-2014

Opleidingswijzer 2013-2014 Opleidingswijzer 2013-2014 Inhoud en examinering van Opleiding Allround Operator, Operator B Crebonummer 90012 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van de opleiding die start in 2013-2014.

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde. Klik hier als u tekst wilt invoeren. WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding mbo_verpleegkunde Naam opleiding Mbo-Verpleegkunde Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BOL_BBL Cohort 2011- Startmoment opleiding Februari 2012 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

92715 Examenplan Lakspuiter

92715 Examenplan Lakspuiter Opleidingsduur : 2 jaar Cohort : 2012 Niveau : 2 KD Medewerker industriële lakverwerking : 2012 92715 Examenplan Lakspuiter Periode van examen/ Toetsingsdatum: : Is altijd lexibel (). De student geeft

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Erratum Onderwijs- en examenregeling Mbo-Verpleegkundige

Erratum Onderwijs- en examenregeling Mbo-Verpleegkundige Erratum Onderwijs- en examenregeling Mbo-Verpleegkundige Crebonummer 93510; Niveau 4; Beroepsbegeleidend Cohort 2010-2014 Versiedatum: 15 juli 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Toetsplan Hoofdstuk

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Monteur Mechatronica Niveau : 2 Opleidingsduur : 2 jaar Crebocode: 91080 Leerweg: BOL/BBL Dossierjaar: 2015 Cohort: 2015-2017 Sector: T&V Team:

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 2 Opleidingsduur : 2 jaar Crebocode: 94272 Leerweg: BOL/BBL Dossierjaar: 2015 Cohort: 2015-2017

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 1. Overzicht 1.1. Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Niveau 3 3 jarig Crebocode: 92620 Leerweg: bol Cohort:

Nadere informatie

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Aanvulling studiehandleiding Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Leerjaar 2 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Ziek- en afmelding blz. 3 Examenplan kwalificatiedossier blz.

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker sociale zekerheid / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar :

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste monteur Elektrotechnische Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste monteur Elektrotechnische Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste monteur Elektrotechnische Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 94281 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL/BBL Cohort:

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding Verzorgende IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3

Studiehandleiding Opleiding Verzorgende IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 Studiehandleiding Opleiding Verzorgende IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Crebonummer 95530/92650 Kwalificatiedossier 2012-2013

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BOL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2013-2014

Opleidingswijzer 2013-2014 Opleidingswijzer 2013-2014 Inhoud en examinering van Servicemonteur Apparatuur en Installaties Crebonummer 94321 en 94324 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van de opleiding die start

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Opleiding: Zelfstandig werkend Banketbakker Niveau: 3 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode: 95748 Dossiercode: 22181 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL/BBL Cohort: 2012-2015

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

Studiehandleiding Verzorgende IG niveau 3. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Studiehandleiding Verzorgende IG niveau 3. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Studiehandleiding Verzorgende IG niveau 3 Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Crebonummer 95530 Kwalificatiedossier 2012-2013 Schooljaar/cohort 2014-2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn

Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn Crebonummer 9640; Niveau ; Beroepsopleidend Cohort 01-014 Versiedatum: 15 juli 013 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Toetsplan Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kok Niveau 2 Opleidingsduur 2 jaar Crebocode: 90760 Dossiercode: 22177 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2014 Sector:

Nadere informatie

Erratum. Onderwijs- en examenregeling

Erratum. Onderwijs- en examenregeling Erratum Onderwijs- en examenregeling Naam opleiding : Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Crebonummer : 92632 Niveau : 4 Leerweg : BOL/BBL Variant : regulier Cohort : 2014 Code OLW /OER: 21-KC-OER2014-92632-Gespecialiseerd

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 2,5 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: DTBOL/BBL

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Opleiding: Zelfstandig werkend Broodbakker Niveau: 3 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode: 95749 Dossiercode: 22181 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL/BBL Cohort: 2013-2016

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Opleiding: Zelfstandig werkend Broodbakker Niveau: 3 Opleidingsduur: 3 jaar Examenjaar: 2016-2017 Crebocode: 95749 Dossiercode: 22181 Dossierjaar: 2014 Leerweg:

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier 1 jaar versneld Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar:

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid Beroepsgerichte s Examen: Praktijk Toelichting: extern bestaat uit 3 kerntaken in de vorm van proeven van bekwaamheid Kerntaak Werkproces(sen) Kerntaken

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

NEDERLANDS en REKENEN

NEDERLANDS en REKENEN NEDERLANDS en REKENEN INHOUD Voorwoord Nederlands Rekenen Voorwoord Je beseft het misschien niet, maar de hele dag ben je met taal bezig. Om in de maatschappij en in je vak waarvoor je wordt opgeleid je

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen APS Hella Kroon Alie Kammenga Ellis Eerdmans 8 oktober 2012 Ede In deze masterclass Als ik het voor het zeggen had dan De kaders van het instellingsexamen

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: niveau 3 1 jarig Crebocode: Dossiercode: Dossierjaar: Leerweg: bol/bbl

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 94282 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL Cohort: 2015-2016

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Werkplaatsmanager Schadeherstel niveau 4 2 jarig

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Werkplaatsmanager Schadeherstel niveau 4 2 jarig 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht : Werkplaatsmanager Schadeherstel niveau 4 2 jarig Crebocode: 93386 Dossiercode: Dossierjaar: Leerweg: BBL Cohort: 2013 Sector: Techniek & Vormgeving Team:

Nadere informatie

Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg

Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg 1. Overzicht 1.1. Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 2 jarig Maatwerk Crebocode: 92650 Leerweg: bol Cohort:

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers Centrale examens Nederlandse taal en rekenen

Informatie voor deelnemers Centrale examens Nederlandse taal en rekenen Informatie voor deelnemers 2011-2012 Centrale examens Nederlandse taal en rekenen Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Belang deelname pilotexamens 3 Wat betekent deelname voor jou? 3 Resultaten examens taal en

Nadere informatie

Examenplan Onderwijsassistent niveau 4

Examenplan Onderwijsassistent niveau 4 Examenplan Onderwijsassistent niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Onderwijsassistent niveau 4 3 jarig Crebocode: 93500 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S Team:

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding onderwijsassistent

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding onderwijsassistent WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding onderwijsassistent Naam opleiding onderwijsassistent Crebonummer 93500 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 205 Startmoment opleiding September 205 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg

WIJZIGINGSBLAD OER. Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg Naam opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebonummer 95530 / 9650 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Toevoeging talen 29-9-2010 1

Toevoeging talen 29-9-2010 1 Inleiding In het schooljaar 2009-2010 zijn er veel (landelijke) ontwikkelingen geweest op het gebied van AVO. Dit memo is niet volledig maar geeft de belangrijkste besluiten aan m.b.t. de examinering van

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Montagemedewerker industrieel produceren met hout Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 sbu EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25008 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T&V Team: M&H 1.Examenoverzicht

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 1 jaar Crebocode: 92640 Dossiercode: 22189 /92640 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2013

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verspaner Niveau : 2 Opleidingsduur : 2 jaar Crebocode: 94340 Leerweg: BOL/BBL Dossierjaar: 2015 Cohort: 2015-2017 Sector: T&V Team: Metaal

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Machinebouwer Niveau : 3 Opleidingsduur : 3 jaar Crebocode: 91091 Leerweg: BOL/BBL Dossierjaar: 2015 Cohort: 2015-2018 Sector: T&V Team: EIPS/mechatronica

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM inclusief toets beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn BEROEPSTAAK D Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatiedossier MBO Verpleegkunde 2012-2013 Crebonummer 95520

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM inclusief toets beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn BEROEPSTAAK D Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatiedossier MBO Verpleegkunde 2012-2013 Crebonummer 95520

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3.

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3. Opleidingsplan Opleiding : Medewerker ICT Crebo opleiding : n.v.t. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3 Leerweg : BOL Locatie De Sumpel,

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang

Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Niveau 4 3

Nadere informatie

OPLEIDING. Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN

OPLEIDING. Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam EXAMEN Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie