Coming together is a beginning, staying together is progress, working together is success.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coming together is a beginning, staying together is progress, working together is success."

Transcriptie

1 DEELTITEL Coming together is a beginning, staying together is progress, working together is success. Henry Ford Dé invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers 1

2

3 Welkom VNO-NCW Rotterdam, dé invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers, heeft in 2012 zowel een kwanti - tatieve als een kwalitatieve groeispurt gemaakt. We zijn de snelst groeiende regio binnen VNO-NCW en tellen inmiddels ruim 500 leden. Dit heeft alles te maken met een duidelijke visie en focus, gekoppeld aan daadkracht en een enorm enthousiasme van mensen die denken in kansen en mogelijkheden: onze bestuursleden, de ambassadeurs, de leden van de adviesraden van Bouwpower, Zorgpower, het HRM Expert Netwerk, het Vrouwen-Netwerk en het Platform DGA, onze achterban in het landelijk bestuur en de directie, maar vooral u, onze leden! Daarom gaan wij als VNO-NCW Rotterdam ook in 2013 graag verder met het leggen van kwalitatief sterke verbindingen voor u. Met VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes als boegbeeld van onze landelijke organisatie, intensiveren we onze contacten met de Haagse en Europese politiek en streven we voortdurend naar verdere uitbreiding van onze lobbysuccessen. Bovendien organiseren we nóg meer dynamische bijeenkomsten waarbij u wederom geïnspireerd wordt door interessante sprekers met een inhoudelijk sterk verhaal. Tijdens deze bijeenkomsten wordt volop gelegenheid tot netwerken geboden. Tevens breiden wij de toevoeging van kunst, cultuur en muziek aan onze programma s verder uit. Kortom: ook in 2013 organiseren wij informatieve netwerksessies op aansprekende locaties. Bestuursleden en ambassadeurs zijn graag bereid om u wegwijs te maken tijdens deze drukbezochte bijeenkomsten zodat u effectief de juiste contacten kunt leggen. Spreek hen vooral aan. Welkom bij VNO-NCW Rotterdam 1 2 Coming together is a beginning, staying together is progress, 1 bernard Wientjes, voorzitter working together VNO-NCW is success. 2 Diederik van Dommelen, Henry Ford voorzitter VNO-NCW Rotterdam en lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur VNO-NCW West 3

4 Clusterstrategie CLUSTERSTRATEGIE In aanvulling op de reguliere bijeenkomsten, organiseren wij clusterconferenties voor specifieke doelgroepen. In Rotterdam zijn de clusters Bouwpower, Zorgpower en het HRM Expert Netwerk in 2012 verder uitgebouwd en ook de bovenregionale clusters, het Vrouwen-Netwerk (Noorden Zuid Holland) en het Platform DGA (Zuid-Holland), hebben hun positie verstevigd. Catharina Bieringa-de Jong, regiomanager VNO-NCW Rotterdam, business development manager VNO-NCW West en initiatiefnemer van het clusterdenken Ieder VNO-NCW-lid kan de reguliere bijeenkomsten bezoeken en bovendien de clusterconferenties bijwonen op zijn of haar vak- en interessegebied. Het VNO-NCW Rotterdam-netwerk biedt op deze manier extra mogelijk - heden voor verdieping van informatie en gericht netwerken. Ook zijn de clusters digitaal actief, onder meer in ledennet van VNO-NCW Rotterdam en op LinkedIn. Diederik van Dommelen, voorzitter VNO-NCW Rotterdam 4

5 Bouwpower VNO-NCW Rotterdam brengt in de Bouwpowerbijeenkomsten ondernemers en bestuurders uit de bouw- en vastgoedketen in de regio Rijnmond bijeen. Niet alleen bouwers participeren, maar bijvoorbeeld ook projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, installatiebedrijven, vastgoedbeheerders, architecten, ingenieursbureaus en specialisten in duurzaamheid en energie-efficiency. Met Bouwpower proberen we het pad van het traditionele denken en de vechtcultuur te verlaten en de blik te richten op intensieve samenwerking, het benutten van marktkansen en het creëren van meerwaarde. Met de gemeente Rotterdam overlegt Bouwpower onder meer over het aanbestedingsbeleid. CLUSTERSTRATEGIE Rob Tummers, voorzitter Bouwpower Rotterdam Zorgpower Zorgpower Rotterdam is in 2012 opgericht als een platform waar bestuurders en directeuren uit zowel het bedrijfsleven als de zorg elkaar ontmoeten. De zorgsector is -zeker in Rotterdam- omvangrijk, maar staat de komende jaren ook voor aanzienlijke en complexe uitdagingen. Binnen Zorgpower werken we vanuit de gedachte dat een stevige verbinding met het bedrijfsleven daar behulpzaam bij kan zijn. Tijdens onze bijeenkomsten faciliteren we daarom het delen van ervaringen en dilemma s, het zoeken naar samenwerking en innovatie en het signaleren van marktkansen. We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat dit veel synergie en denkkracht bij onze leden oplevert. En daar heeft uiteindelijk zowel het bedrijfsleven als de patiënt baat bij! Joke Boonstra, voorzitter Zorgpower Rotterdam 5

6 CLUSTERSTRATEGIE Vrouwen-Netwerk De missie van het VNO-NCW Vrouwen-Netwerk is om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren en persoon lijke groei te accelereren. Wij stimuleren het netwerken onder vrouwelijke ondernemers en vrouwen op hoge leiding gevende posities in het bedrijfsleven. Bovendien coachen wij vrouwelijke ondernemers opdat meer van hun bedrijven doorgroeien. Het Vrouwen-Netwerk heeft een sterke lobby voor een beter ondernemingsklimaat voor vrouwelijke ondernemers en voor een werkomgeving waar vrouwen vaker kunnen doorgroeien naar topposities. Ook het bevorderen van diversiteit in de besturen van VNO-NCW en het bevorderen van de diversiteit in de programma s van de algemene en regiobijeenkomsten van VNO-NCW (meer vrouwelijke sprekers) heeft hoge prioriteit. Wij streven ernaar het Vrouwen-Netwerk uit te bouwen tot een netwerk met veel actieve leden die zich met elkaar verbonden voelen. Het Vrouwen- Netwerk groeit gestaag en Rotterdam vervult hierin een belangrijke rol. Caroline van Reenen, voorzitter VNO-NCW Vrouwen-Netwerk regio West Platform DGA VNO-NCW West en VNO-NCW landelijk voeren een gerichte lobby voor de belangen van DGA s. We hebben een landelijk dekkend netwerk van DGA-platforms opgericht, waaronder Platform DGA Zuid-Holland. Het platform komt twee keer per jaar bijeen. De DGA s bespreken dan openhartig en in vertrouwen de problemen waar zij tegenaan lopen bij het ondernemen. Ook reiken zij thema s en waar mogelijk oplossingen aan die VNO-NCW kan inbrengen in de gesprekken met de overheid. Bovendien fungeert het platform als klankbord. Directeuren-grootaandeelhouders herkennen elkaars problemen, wisselen kennis en ervaring uit en bieden elkaar hun competenties aan. Het platform helpt bij het versterken van bedrijven. Het DGA Platform helpt bij het versterken van bedrijven en biedt de mogelijkheid om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen over een keur aan vraagstukken die u als DGA tegenkomt. Richard Jongste, bestuurslid VNO-NCW Rotterdam 6

7 HRM Expert Netwerk Ondernemers worden op de arbeidsmarkt met veel én complexe vraagstukken geconfronteerd. Ontgroening, vergrijzing, waar halen we straks goede mensen vandaan? Hoge pensioenlasten, rigide ontslagrecht, hoe voorkomen we dat ons bedrijf failliet gaat in een economisch slechte tijd? Technisch personeel, hoe komen we daaraan? Het nieuwe werken, hoe voeren we dat in? Het delen van kennis en ervaring met elkaar is dan een uitkomst. Daarom heeft VNO-NCW Rotterdam het Expert Netwerk Human Resources Management (HRM) opgericht. Aan de bijeenkomsten van het HRM Expert Netwerk nemen mensen met uitgebreide kennis en ervaring op het terrein van HR-management deel. De leden zoeken contact met elkaar, wisselen kennis en ervaring uit en inspireren elkaar. VNO-NCW Rotterdam draagt zorg voor unieke verbindingen tussen leden, waaruit innovatieve oplossingen voortkomen voor allerlei vraagstukken van de arbeidsmarkt en het personeelsmanagement. Ook worden concrete afspraken gemaakt om gezamenlijk problemen aan te pakken. CLUSTERSTRATEGIE Peter A.H. Bakker, initiatiefnemer en voorzitter HRM Expert Netwerk 7

8 Wat mocht VNO-NCW Rotterdam in 2012 voor u betekenen wat mocht vno-ncw rotterdam in 2012 voor u betekenen bouwpower Rotterdam bijeenkomst met Maurits van Oranje als keynote speaker 2 eindejaarsbijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis Rotterdam met burgemeester Aboutaleb als keynote speaker 3 bouwpowerbijeenkomst in Het Nieuwe Kantoor, ontwikkeld door NSI 4 Bedrijfsbezoek aan IHC Merwede Leden van VNO-NCW Rotterdam konden de reguliere topbijeenkomsten bezoeken, maar ook de bijeenkomsten van de dynamische clusters Zorgpower, Bouwpower, het HRM Expert Netwerk, het Vrouwen-Netwerk en het Platform DGA. Verder organiseerde VNO-NCW Rotterdam onder meer een studiereis naar London, kleinschalige Ondernemerstafels voor DGA s, een bezoek aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, het Jaarcongres in De Kuip, kennismakingen met het bestuur voor nieuwe leden, een bedrijfsbezoek aan IHC Merwede, een Algemene Ledenvergadering, de fameuze eindejaarsbijeenkomst op het stadhuis van Rotterdam en de nieuwjaar-netwerk borrel in de Malietoren te Den Haag. 8

9 Lobby De regio Rotterdam is een dynamisch gebied met het havenindustrieel complex, een bloeiende zakelijke dienstverlening, en een sterke medische, creatieve en bouw- en vastgoedsector. Het is van groot belang dat de randvoorwaarden voor succesvol ondernemen, ofwel de benodigde logistiek en regelgeving om te kunnen versnellen, verbeteren, vernieuwen en verduurzamen, alle aandacht krijgen. VNO-NCW Rotterdam voert een ijzersterke lobby om deze benodigde randvoorwaarden te optimaliseren. Er is intensief contact met stakeholders in de regio Rijnmond en er zijn nauwe contacten met het College van B&W. Het IJzersterke lobby overheidsbeleid bevat daardoor tal van maatregelen die het ondernemingsklimaat aanzienlijk hebben verbeterd. VNO-NCW West heeft in 2012 met succes gelobbyd voor onder meer: de aanleg van de Blankenburgtunnel en de herstructurering van bedrijventerrein De Vergulde Hand. Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 heeft VNO-NCW Rotterdam op 26 juni 2013 het Manifest voor de Economie van Rotterdam aangeboden aan alle politieke partijen. In dit Manifest heeft VNO-NCW Rotterdam zeven prioriteiten opgenomen: 1 Bereikbare stad 2 Stimuleren bouwsector 1 3 Aanbestedingen 4 Investeren in een creatief en cultureel klimaat 5 Duurzaamheid als economisch transformatieproces 6 Onderwijs en technisch geschoold personeel 7 Economie van de zorg Honorering van deze prioriteiten in de komende bestuursperiode geeft de 2 economie van onze regio een stevige impuls. VNO-NCW Rotterdam ziet een faciliterende en stimulerende rol weggelegd voor de overheid en neemt zelf haar verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van het Rotterdamse bedrijfsleven. Door de hechte verbinding met het sterke landelijke netwerk kan VNO-NCW Rotterdam de regionale lobby extra kracht geven. 1 Bouwpower in dynamisch Rotterdam 2 in gesprek met VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes 3 3 aandacht voor kunst en cultuur bij de VNO-NCW Rotterdam bijeenkomsten 9

10 Bijeenkomsten in Kansen voor samenwerking tussen Wallonië en Nederland Bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Deltalinqs. BIJeenkomsten in 2012 Keynote speaker: Waalse Minister President Rudy Demotte. Sprekers: Bas Janssen (Plaatsvervangend directeur Deltalinqs), Harry Scholte (Bestuurslid VNO-NCW Rotterdam) en Souad el Hamdaoui (Directeur Euromast Rotterdam en bestuurslid EDBR), Wando Boevé (Commercieel directeur ECT en lid van topsector logistiek), Roland Teixeira (Country Executive Benelux van GE) en Thecla Bodewes (Eigenaar Scheepswerven Bodewes en uitgeroepen tot Zakenvrouw van het jaar 2011). Locatie: Spido s James Cook. Jeannette Baljeu Ontbijtbijeenkomst De Verkeersonderneming VNO-NCW Rotterdam en Deltalinqs zetten zich samen met De Verkeersonderneming in voor mobiliteitsmanagement. Sprekers: Jeannette Baljeu (Wethouder Verkeer en Vervoer, Haven en Regionale Economie gemeente Rotterdam), Coert Beerman (CEO Rabobank Rotterdam), Miriam Hoekstra-van der Deen (Directeur Service Organisatie Erasmus MC), Diederik van Dommelen (Voorzitter VNO-NCW Rotterdam, partner bij PwC en lid bestuur PwC Belastingadvies) en Aernout van der Bend (Directeur De Verkeersonderneming). Locatie: Rabobank, Blaak, Rotterdam De Drechtsteden als logistiek knooppunt Gezamenlijke bijeenkomst van VNO-NCW Rotterdam en de Werkgevers Drechtsteden waarbij ondernemers uit Rotterdam en de Drechtsteden met elkaar kunnen kennis maken en netwerken. Keynote speaker: Goof Hamers (CEO IHC Merwede). Locatie: IHC Holland en Merwede Shipyard, Kinderdijk Succesvol (cultureel) overleven door visie, focus, passie en daadkracht Keynote speaker: Ivo Opstelten (Minister van Veiligheid en Justitie). Sprekers: Emily Ansenk (Directeur Kunsthal Rotterdam), Ben Vree (Kunsthal Zakenkring, CEO APM Terminals Europe) en Simon Cohen (Joods Kindermonument). Locatie: Kunsthal Rotterdam. 10

11 Ontbijtbijeenkomst Mobiliteitsmanagement werkgevers VNO-NCW Rotterdam en Deltalinqs zetten zich samen met De Verkeersonderneming in voor mobiliteitsmanagement. Sprekers: Maaike Poulussen (Directeur HR bij Eneco), Jeannette Baljeu (Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie gemeente Rotterdam) en Coert Beerman (CEO Rabobank Rotterdam en voorzitter R10). Locatie: Eneco World, Rotterdam. Coert Beerman CHIO Rotterdam Netwerkborrel in het Kralingse Bos Locatie: Het terrein van het jaarlijkse hippische evenement CHIO Rotterdam. Gezamenlijk georganiseerd met Rotterdam Investment Agency (RIA) en Wallonia Investment Agency (AWEX). Een mooie bijeenkomst op een bijzondere locatie. BIJeenkomsten in Een succesvol topteam als inspiratie voor uw organisatie In deze gezamenlijke bijeenkomst met VNO-NCW Delft werd een parallel getrokken tussen prestatiemanagement en de topsport (oceaanzeilen). Spreker: Tom Touben. Locatie: WestCord Hotel, Delft Rondetafelgesprek met thema Het gebrek aan technisch geschoold personeel Kleinschalige bijeenkomst met vijftien strategisch gekozen genodigden uit het onderwijs en het bedrijfsleven met als doelstelling te inventariseren welk probleem op tafel ligt, welke initiatieven reeds genomen worden en wat de genodigden hieraan kunnen en willen bijdragen. Genodigden concluderen onder meer dat aansturen op jonge leeftijd effect heeft (beginnen bij basisscholen) en effectieve communicatie noodzakelijk is. Ook is het goed te pleiten voor een incentive voor studenten om een technische studie te doen en is het van belang om de vele initiatieven die er al zijn aan elkaar te knopen, samenwerken! Locatie: Bilderberg Parkhotel, Rotterdam Jaarcongres Nieuwe Helden van VNO-NCW West VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes opende het congres en riep ondernemers op te exporteren naar landen buiten Europa: De wereldhandel stijgt weliswaar minder dan verwacht, maar nog altijd met 3,5 procent, terwijl deze in Europa en Japan niet groeit. De Nederlandse export is nog relatief zwak vertegenwoordigd in de wereld. Daarom ook pleiten wij voor een volwaardige minister van Buitenlandse Handel. Volgens Wientjes is op de binnenlandse markt herstel van consumentenvertrouwen cruciaal om uit de recessie te 11

12 2012 in beeld V.l.n.r. Richard Jongste (Directeur Maasmond en bestuurslid VNO-NCW Rotterdam), Peter A.H. Bakker (Directeur Bakker Consultancy en bestuurslid VNO-NCW Rotterdam), Bert Mooren (Directeur VNO-NCW West), Bram Quist (Directeur KPN regio Zuid-West Nederland en bestuurslid VNO-NCW Rotterdam), Diederik van Dommelen (Voorzitter VNO-NCW Rotterdam, partner bij PwC en lid bestuur PwC Belastingadvies), Catharina Bieringa-de Jong (Regiomanager VNO-NCW Rotterdam en business development manager VNO-NCW West), René Klawer (CEO De Reisspecialisten Groep en bestuursvoorzitter VNO-NCW West), Emily Ansenk (Directeur Kunsthal Rotterdam) en Ivo Opstelten (Minister van Veiligheid en Justitie) 6 naamstickers liggen voor u klaar bij elke ontvangst, Leden worden hier ontvangen door Julie Pluijmers (Office manager VNO-NCW West) en Tessa Langerijs (Regiomedewerker VNO-NCW West) 7 bart Gerretsen (Partner NautaDutilh) in gesprek met la reine de la lingerie Marlies Dekkers 8 Kunsthal directeur Emily Ansenk 9 Dagvoorzitter Sander de Kramer in gesprek met Jeannette Baljeu (Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie gemeente Rotterdam) tijdens het VNO-NCW-West Jaarcongres in De Kuip 2 minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten is keynote speaker bij Kunsthalbijeenkomst 3 arjan Schakenbos (CEO Vesteda Investment Management) is een van de sprekers bij de bijeenkomst Duurzaam ondernemen op de 44 ste verdieping van woontoren New Orleans 4 hans Rijnierse (CEO Sodexo), Alexandra van Huffelen (Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte gemeente Rotterdam) en Diederik van Dommelen (Voorzitter VNO-NCW Rotterdam, partner bij PwC en lid bestuur PwC Belastingadvies) 5 Rob Nijst (CEO VTTI) geeft een helder college in hogere HR kunde The VTTI Way tijdens een HRM Expert Netwerk bijeenkomst in het Zalmhuis 10 V.l.n.r. Barbara Willemsen (Sodexo Prestige), Joke Mikes (Justion Advocaten), Richard Jongste (Maasmond en bestuurslid VNO-NCW Rotterdam), Nathalie van Huët (Van Huët CC - Communicatie Consultants en ambassadeur VNO-NCW Rotterdam) en Marco Stolk (CVU Uitvaartzorg) 11 Gezamenlijke netwerkborrel van Rotterdam Investment Agency, Wallonia Investment Agency en VNO-NCW Rotterdam op het CHIO (Concours Hippique Intarnational Officiel) Rotterdam 12 V.l.n.r. Harry Scholte (Directeur Sterk Werk Communicatie Groep), Bram Quist (Directeur KPN regio Zuid-West Nederland), Jan Oeij (Directeur Impact by Creativity) en Gerard van Drielen (Lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam)

13 in beeld

14 komen. Dat kan als de overheid de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en de pensioenen wegneemt. VNO-NCW lobbyt onder meer voor zachtere hypotheekvoorwaarden voor starters en verkoop van hypotheken door banken aan pensioenfondsen. Geef vertrouwen aan de burgers en geef ondernemers de ruimte. aldus Wientjes. Ik ontmoet elke dag ondernemers die een bedrijf BIJeenkomsten in 2012 Diederik van Dommelen en Floris Vervat beginnen of een flinke omzetstijging realiseren. Dat zijn voor mij helden. Tijdens het congres werd Floris Vervat (Lid VNO-NCW Rotterdam en directeur eigenaar van Jeeves) gekozen tot Nieuwe Held Sprekers: Bernard Wientjes (Voorzitter VNO-NCW), Marlies Dekkers (MD lingerie), Bart Gerretsen (Partner NautaDutilh), Dennis Karpes (Marketing directeur Naga Foundation), Billy van der Valk (Directeur van der Valk Hotel Nootdorp), Tatjana Romanyk (Directeur TRM Oncology), Koen Gonnissen (Belgische tenniscoach en -trainer), Daan Roosgaarde (Internationaal ontwerper), Janneke Niessen (Eigenaar Improve Digital online marketing), Floris Vervat (Eigenaar Jeeves dienstverlening) en Steve Zhou (Eigenaar Stevenson Groep, mobiele telefonie en ICT). Locatie: De Kuip, Maasgebouw, Rotterdam. Gemeente Rotterdam, fotograaf: Marc Nolte Duurzaam ondernemen in de zin van een economisch transformatieproces De situatie waar we met elkaar naartoe moeten is die van duurzaam ondernemen als volledig geïntegreerd proces in de core business van elke organisatie, is de conclusie van de betogen van de vier inspirerende sprekers op deze bijeenkomst. Sprekers: Arjan Schakenbos (CEO Vesteda Investment Management), Dr. Derk Loorbach (Director DRIFT Dutch Research Institute for Transitions EUR), Alexandra van Huffelen (Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte gemeente Rotterdam) en Leo Freriks (Business development Smart Grids Siemens Nederland). Locatie: Penthouse, 44 ste etage van woontoren New Orleans, Wilhelminapier, Rotterdam Eindejaarsbijeenkomst Traditioneel terugblikken en vooruitkijken. We stoppen met somberen, we moeten af van die negatieve spiraal, aldus Ahmed Aboutaleb. We zijn een stad van betekenis in de wereld en u onderneemt in deze stad, dus pak uw kansen. Keynote speaker: Ahmed Aboutaleb (Burgemeester van Rotterdam). Spreker: Diederik van Dommelen (Voorzitter VNO-NCW Rotterdam, partner bij PwC en lid bestuur PwC Belastingadvies). Locatie: Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam. 14

15 Bouwpower Studiereis naar London Ontvangst door: Steve Pycoft, CEO van de internationale consultancy en bouwmaatschappij Mace met presentatie over hun succesvolle project The Shard, een bezoek aan project Crossrail (ontsluiting Canary Wharf ) en een bezoek aan het Olympic Parc. Locatie: Rotterdam-The Hague Airport / London City Airport / London Denken in kansen en daadkracht Succesvol aanleggen en herstructureren van bedrijventerreinen Sprekers: Govert Veldhuijzen (Gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Kees van der Helm (Grondlegger Van der Helm Groep en lid DB VNO-NCW West) en Nico Keijzer (Adjunct directeur DTZ Zadelhoff ). BIJeenkomsten in 2012 Panel: Hamit Karakus (wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Rotterdam), Govert Veldhuijzen (Gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Robbart Valk (Commercieel directeur BAM Utiliteitsbouw Rotterdam), Kees van der Helm (Grondlegger Van der Helm Groep en lid DB VNO-NCW West) en Rudy Stroink (Eigenaar TCN). Slotwoord: Sybilla Dekker (Voormalig Minister van VROM en regeringsadviseur) Verduurzamen, kans voor de vastgoedsector Vijf sprekers en een paneldiscussie leverden stof op tot nadenken bij deze drukbezochte Bouwpowerbijeenkomst van VNO-NCW Rotterdam. Prins Maurits van Oranje was keynote speaker: We willen groen en duurzaam én we willen in een comfortabel huis wonen. Dat kan, maar het vraagt een andere mindset die je met elkaar rücksichtslos moet uitvoeren. Sprekers: Johan Buijs (CEO NSI), Arjan ten Elshof (Directeur Eneco Nederland), André Köster (Directeur Dura Vermeer Bouw Heyma), Alexandra van Huffelen (Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte gemeente Rotterdam) Locatie: Het Nieuwe Kantoor (NSI), Vasteland, Rotterdam. Zorgpower Bedrijfsvoering in de zorg Aandacht voor innovatie van de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van de strategische positie en de realisatie van groei in resultaat en vitaliteit van organisaties in de zorg. De samenwerking tussen het Oogziekenhuis en het bedrijfsleven is een toonvoorbeeld voor Zorgpower. Sprekers: Frans Hiddema (Voorzitter Raad van Bestuur Oogziekenhuis Rotterdam), 15

16 BIJeenkomsten in 2012 Monique Philippens (Directeur Zorg bij KPN) en Korrie Louwes (Wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie gemeente Rotterdam). Locatie: Oogziekenhuis Rotterdam De kracht van samenwerking tussen zorg en bedrijfsleven Gezonde werknemers zijn een must voor elke onderneming. Dat is te bewerkstelligen door een betere samenwerking tussen de zorg en het bedrijfsleven, is de eensluidende conclusie van de sprekers tijdens deze bijeenkomst. Sprekers: Prof. Casper van Eijck (Chirurg, ondernemer in de zorg en sportarts bij Feyenoord), Liesbeth Verheugd (Manager Shell Health Services), Korrie Louwes (Wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie gemeente Rotterdam) en Dr. Claudia Put (Brand New Day). Locatie: Erasmus MC, Rotterdam. HRM Expert Netwerk Sociale Media in de praktijk Hoe kunnen werkgevers slim gebruik maken van de kansen die internet biedt bij het werven van talent? Sprekers: Prof. dr.ir. Eric van Heck (Hoogleraar Informatiemanagement en Markten aan de RSM Rotterdam School of Management), Christel Logemann (Directeur Focus) en Tycho van Paassen (Directeur Vonq en winnaar Ondernemersprijs Rotterdam). Locatie: Rotterdam School of Management, Rotterdam VTTI, een dynamisch bedrijf in een veranderende wereld Aanwezigen werden getrakteerd op een helder college in hogere HR kunde The VTTI Way. De razendsnel groeiende onderneming in op- en overslag van olieproducten VTTI heeft van HR een eigen business gemaakt. VTTI beschikt over een zelfstandige HR BV die voor de eigen bedrijfsonderdelen de juiste mensen aantrekt, traint, bindt en behoudt. Sprekers: Rob Nijst (CEO VTTI) en Rien de Jong (Global HR Director VTTI). Locatie: Zalmhuis, Rotterdam. 16

17 Vrouwen-Netwerk Ontbijtbijeenkomst met de vanuit New York opererende econome en NRC columniste Heleen Mees: Je vult je leven niet met het krijgen van kinderen. Stevige uitspraken van Mees zorgden voor een levendig begin van de dag waarbij de economische rol van de vrouw, de financiële crisis, globalisering en ruimte voor iedereen om de kansen op succes te pakken, de revue passeerden. Locatie: het nieuwe Achmea-kantoor, een architectonisch hoogstandje, in Leiden Eigenschappen om als ondernemer succesvol te zijn Workshops geleid door Josette Dijkhuizen (Ondernemersadviseur en Netherland s women s representative at UN General Assembly 2013). Locatie: Meines en Partners, Den Haag. BIJeenkomsten in Informal investment. Alternatief voor uw bedrijf? Informatiebijeenkomst in samenwerking met Women Professionals Group over alternatieve financieringsmogelijkheden. Sprekers: Heske van Eyck van Heslinga (Bestuurslid van het Hogere Gerechtshof Amsterdam. Had voorheen directiefuncties bij onder meer Akzo Nobel en Berenschot) en Anita de Groot (Directeur-eigenaar AIM Consulting Group). Locatie: HOEZO Projectmanagement & Congresorganisatie, Heemstede De magie van de vrouw Het bestuur van het VNO-NCW Vrouwen-Netwerk heeft onderzoek gedaan naar de groeiambities van haar leden en presenteert de resultaten. Twee van de uitkomsten zijn dat leden van het VNO-NCW Vrouwen-Netwerk barsten van de ambitie en dat vrouwen wel de beste willen zijn, maar niet de grootste. Sprekers: Iteke Weeda (Emeritus hoogleraar en auteur), Tatjana Romanyk (Directeur TRM Oncology) en Stanley Bremer (Directeur Wereldmuseum). Locatie: Balzaal Wereldmuseum Rotterdam Netwerkdiner en wijnproeverij Aan de vooravond van de verkiezingen geeft Corina Holla (Mede-eigenaar public affairsbureau Meines en partners) haar visie op het politieke krachtenveld in Nederland en wat dit voor het bedrijfsleven betekent. Els Beeren (Eigenaar Le Grand Cru) selecteerde zeventig karakteristieke, deels biologisch vervaardigde, wijnen voor onze leden. Wist u dat het aantal vrouwen onder wijnproducenten, -handelaren en sommeliers snel toeneemt? Locatie: Le Grand Cru, Heemstede. 17

18 Platform DGA Nieuwe generatie DGA s aan het roer Sprekers: Jos van der Vegt, president commissaris Ahoy, Peter van der Veer en Jolanda Jansen (Directie Ahoy) en Hans Biesheuvel (Voorzitter MKB Nederland). Locatie: Ahoy Rotterdam. BIJeenkomsten in Bezoek DGA s aan de Tweede Kamer der Staten Generaal Ruim zeventig DGA s gaan in gesprek met Tweede Kamerleden Erik Ziengs (VVD) en Mei Li Vos (PvdA) en wisselen van gedachten over de actuele politieke ontwikkelingen. Locatie: Tweede Kamer der Staten Generaal, Den Haag DGA Zuid-Holland kleinschalige Ondernemerstafels Kick-off van kleinschalige bijeenkomsten (6-8 personen per tafel) voor DGA s uit Zuid-Holland. Ondernemerstafelaars ontmoeten, informeren, inspireren en versterken elkaar. Locatie: Winter Wonderland, Berkel en Rodenrijs. 18

19 Agenda Bijeenkomsten 2013 Bijeenkomsten VNO-NCW Rotterdam tweede helft 2013: 22 mei uur uur VNO-NCW Rotterdam bijeenkomst met hoogleraar Jan Rotmans over Duurzame Transities (locatie: Elektrisch Vervoer Centrum Rotterdam) 4 juni vanaf uur Bijeenkomst VrouwenNetwerk met als thema Dieren en Leiderschap (locatie: Artis, Amsterdam) 24 juni uur uur VNO-NCW Rotterdam i.s.m. AmCham Rotterdam chapter met als thema Solving a lack of technically educated staff: a corporate solution? (locatie: Havenbedrijf Rotterdam) 25 juni uur uur VNO-NCW Rotterdam bijeenkomst i.s.m. het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis met als thema 150 jaar Sophia Kinderziekenhuis (locatie: Erasmus MC) AGENDA BIJEENKOMSTEN juni uur uur VNO-NCW Rotterdam netwerkborrel Haring aan de Maas (locatie: Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas ) 29 augustus uur uur World Ports Classic, symposium en diner (locatie: Hangar 26, Antwerpen) 18 september vanaf 7.30 uur Het Miljoenenontbijt Rotterdam: VNO-NCW Rotterdam i.s.m. PwC (locatie: De Kuip) 29 oktober uur uur HRM Expert Netwerk VNO-NCW Rotterdam bijeenkomst (locatie: Shell Rotterdam) 7 november uur uur DGA Netwerk bijeenkomst met Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur VNO-NCW, Benno Leeser, directeur eigenaar Gassan Diamonds en Peter Swinkels, oud topman Bavaria (locatie: SO natural) 20 november uur Bouwpower VNO-NCW Rotterdam strategie bijeenkomst (locatie: Markthal Experience Center) 25 november uur VNO-NCW Rotterdam bijeenkomst met Eelco Blok (voorzitter Raad van Bestuur en CEO KPN) (locatie: Museum Boijmans Van Beuningen) Het jaar 2013 ging van start met een drukbezochte Kennismaking met het bestuurbijeenkomst in The Manhattan Hotel 3 december uur uur VNO-NCW Rotterdam eindejaarsbijeenkomst met burgemeester Aboutaleb en Bernard Wientjes als keynote speakers (locatie: Stadhuis Rotterdam) Let op! Houd de actuele berichtgeving in de gaten voor meer bijeenkomsten. 19

20 Strategische agenda VNO-NCW Rotterdam 2013 Strategische agenda Leden VNO-NCW Rotterdam heeft momenteel ruim 500 leden. Onze focus blijft gericht op kwalitatieve groei. Verdere diversiteit van ons ledenbestand (naar onder meer afkomst en leeftijd) is daarbij een belangrijk streven. We willen de actieve communicatie met onze leden en onze stakeholders verder versterken. Denk aan input van onze leden op strategische thema s en op het programma van VNO-NCW Rotterdam, het betrekken van onze leden bij het vaststellen van de agenda, bij gesprekken met onze stakeholders als het gemeentebestuur en onze landelijke VNO-NCW-organisatie en het informeren over en stimuleren van deelname van onze leden aan buitenlandse reizen die georganiseerd worden vanuit de gemeente. 2 Kwalitatief sterke bijeenkomsten Wij zetten ons concept met inhoudelijk sterke bijeenkomsten voort. Een sterk thema, aansprekende sprekers, goede locaties, jonge kunstenaars die een podium krijgen tijdens onze bijeenkomsten en interactie tussen sprekers en deelnemers. Content is leading. Er worden verbindingen gelegd tussen het bedrijfsleven en andere partijen. Social media worden voorafgaand, tijdens en na de bijeenkomsten actief ingezet. 3 Clusterstrategie & specifieke thema s Wij hebben voor de volgende clusters gekozen: Bouwpower, HRM Expert Netwerk, Zorgpower, Platform DGA s en Vrouwen-Netwerk. In 2013 willen wij starten met een pilot voor de cluster Maak-Industrie. Bovendien richten wij ons op de volgende thema s: Het gebrek aan technisch geschoold personeel Duurzaamheid (als economisch transformatie proces) Investeren in een creatief en cultureel klimaat Investeren in de bouw Investeren in gezamenlijke acquisitie buitenlands bedrijfsleven (deelname aan Rotterdam Partners) Innovatief aanbesteden/procurement Zuidvleugel/Metropoolregio Bereikbare stad Uiteraard worden andere thema s opgepakt als de actualiteit erom vraagt. 20

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

Naar een bloeiend 2015 BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES.

Naar een bloeiend 2015 BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES. BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES. DEELTITEL Naar een bloeiend 2015 Dé invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers 1 VNO-NCW NOORDWEST-HOLLAND

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Ledenpanel VNO-NCW Midden Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Samenvatting In totaal heeft zo n 20 % van de leden van VNO-NCW Midden gereageerd. De respons kwam evenredig verdeeld uit alle

Nadere informatie

BID 2014: John Fentener van Vlissingen pleit voor aanpassing politiek stelsel

BID 2014: John Fentener van Vlissingen pleit voor aanpassing politiek stelsel Als dit bericht geen beeld bevat klik dan hier om het bericht te openen via de browser. - Persbericht - BID 2014: John Fentener van Vlissingen pleit voor aanpassing politiek stelsel Verbintenis tussen

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Bereikbaarheid in Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Opkomende ontwikkelingen Alles staat of valt met een goede ontsluiting en bereikbaarheid

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

...en word partner van SPORTNEXT!

...en word partner van SPORTNEXT! Maak deel uit van de innovatieve en betrokken sportmarketingcommunity... 1...en word partner van SPORTNEXT! SPORTNEXT is een initiatief van: SPORTNEXT De sportmarketing community 2 Lange tijd moesten de

Nadere informatie

Welkom in de zesde stad van Nederland

Welkom in de zesde stad van Nederland Welkom in de zesde stad van Nederland Thuis voor 213.000 Tilburgers Tilburg zoekt een nieuwe burgemeester! Gaat u er voor? Vindingrijk, het vermogen om door te zetten en de bereidheid om hard te werken.

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING

HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING E EN VIS IE O P DE TO E KOMS T VA N W ER K, Z OR G, WO NE N EN VO O RZ IEN I N GEN HET D EN H A AG C EN TRU M VO O R S T R AT E G I S CHE S T UDI E S EN TN O HET SUCCES VAN

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Ondernemend Oranje Kapitaal Van, voor en door ondernemers. folder liggend A4 druk.indd 1 09-09-13 11:37

Ondernemend Oranje Kapitaal Van, voor en door ondernemers. folder liggend A4 druk.indd 1 09-09-13 11:37 Ondernemend Oranje Kapitaal Van, voor en door ondernemers folder liggend A4 druk.indd 1 09-09-13 11:37 Nieuwe wegen voor groei Nederland is op dit moment gebaat bij optimisme en groei. Een aantal succesvolle

Nadere informatie

Nudge Finance Leadership Challenge

Nudge Finance Leadership Challenge Nudge Finance Leadership Challenge Extra informatie Wat is de Nudge Finance Leadership Challenge? De Nudge Finance Leadership Challenge is een ontwikkeltraject met een competitie voor de jonge leiders

Nadere informatie

24-uurs inspirerend leiderschap

24-uurs inspirerend leiderschap 10 juni 2015 Amsterdam 24-uurs inspirerend leiderschap Copyright 2014 De Transformatie Groep Het programma van een 24-uurs leidt tot een diepere verbinding met jezelf en je omgeving PROGRAMMA Avond Ochtend

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Fundamentals Onvoldoende innovatiekracht MKB Zuidvleugel Triple helix samenwerking op bestuurlijk

Nadere informatie

Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd!

Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd! Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd! Actualiteit en urgentie Het aantal mensen dat wereldwijd op de vlucht is, neemt nog steeds niet af. De situaties waaronder vluchtelingen en ontheemden

Nadere informatie

Inleiding 3 Achtergrond POR 5 Visie POR-sessies POR-programma Reglement Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) 14

Inleiding 3 Achtergrond POR 5 Visie POR-sessies POR-programma Reglement Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) 14 Inleiding 3 Achtergrond POR 5 Visie 2016 9 POR-sessies 2015 11 POR-programma 2016 13 Reglement Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) 14 2 3 Het Platform Ontwikkeling Rotterdam is het professionele vastgoednetwerk

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Ondernemersloket Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Inhoud presentatie Organogram Stadsontwikkeling / Ondernemersloket Plaats binnen Stadsontwikkeling Relatie met andere afdelingen Bemensing

Nadere informatie

Jaarverslag VNO-NCW Den Haag 2013

Jaarverslag VNO-NCW Den Haag 2013 Jaarverslag VNO-NCW Den Haag 2013 VNO-NCW Den Haag is mede dankzij de inbreng en betrokkenheid van veel enthousiaste leden - een sterke, invloedrijke netwerkorganisatie die denkt in kansen en mogelijkheden.

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012 Axoft Network Services werkt nog intensiever samen met KPN Apollo Hotel Papendrecht Vernieuwd en verbeterd Van Lonkhuizen & Van Oosten

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Een dynamische bank in een dynamische regio De Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van

Nadere informatie

SUCCES 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS 313.000 DECISION MAKERS. ONTMOET BEREIK 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7

SUCCES 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS 313.000 DECISION MAKERS. ONTMOET BEREIK 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7 W E E K VA N D E O N D E R N E M E R 2 0 0 7 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7 JAARBEURS UTRECHT SUCCES ONTMOET 6.0 6. 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, BEREIK 00 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS EN 313

Nadere informatie

Verdieping van materie voor de leden, verbinden van leden, minder uitstroom van leden, naamsbekendheid.

Verdieping van materie voor de leden, verbinden van leden, minder uitstroom van leden, naamsbekendheid. Vraag 9: Wat zijn de uitdagingen van jullie netwerk? Beantwoord: 29, Overgeslagen: 0 Verdieping van materie voor de leden, verbinden van leden, minder uitstroom van leden, naamsbekendheid. Mensen met meerwaarde

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

DE ZUIDAS. Cradle to Cradle Amsterdam 22 mei 2008 Annemarie van Doorn ABN AMRO Special Projects BU NL

DE ZUIDAS. Cradle to Cradle Amsterdam 22 mei 2008 Annemarie van Doorn ABN AMRO Special Projects BU NL DE ZUIDAS Cradle to Cradle Amsterdam 22 mei 2008 Annemarie van Doorn ABN AMRO Special Projects BU NL Zuidas ambitie Internationale allure Toplocatie voor wonen, werken en voorzieningen Volwaardig stadscentrum

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Stichting ICT-Kring Delft

Stichting ICT-Kring Delft Visie & missie Heden Financieel verslag Stichting ICT-Kring Delft Algemene Deelnemersvergadering 4 maart 2013 - Sociëteit Het Meisjeshuis Strategie, doelstellingen en projecten in 2013 Discussie & rondvraag

Nadere informatie

Kansen voor Kantoren HOE DE G4 DE KANTORENLEEGSTAND BESTRIJDT EN WAT GEMEENTEN DAARVAN KUNNEN LEREN. Steven Zijlstra P5 Presentatie

Kansen voor Kantoren HOE DE G4 DE KANTORENLEEGSTAND BESTRIJDT EN WAT GEMEENTEN DAARVAN KUNNEN LEREN. Steven Zijlstra P5 Presentatie Kansen voor Kantoren HOE DE G4 DE KANTORENLEEGSTAND BESTRIJDT EN WAT GEMEENTEN DAARVAN KUNNEN LEREN Steven Zijlstra 1380729 P5 Presentatie Introductie 23 / 68 31 Introductie 3 / 68 31 Introductie 43 /

Nadere informatie

Uitnodiging Innofood 2.0 Building Business Together. 3 oktober 2014 o

Uitnodiging Innofood 2.0 Building Business Together. 3 oktober 2014 o Uitnodiging Innofood 2.0 Building Business Together 3 oktober 2014 o D Innofood 2.0 Building Business Together Innofood heeft een nieuw gezicht. Het proces heeft anderhalf jaar geduurd. Nu is het proces

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Verbondscourse Programma

Verbondscourse Programma Verbondscourse 2016 Programma Het Verbond organiseert ieder jaar voor de leden een Verbondscourse voor veelbelovende, talentvolle managers en jonge directieleden van verzekeringsmaatschappijen. Het Verbond

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT PRESENTEERT Keynote speakers: LEAN MANAGEMENT SUMMIT - Daniel Jones - Gilberto Kosaka - Dave Brunt - Victor Conde 27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT C A R LT O N P R E S I D E N T H O T E L LUSTRUM 5 JAAR a

Nadere informatie

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team,

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team, Wij zijn het E-team, Tim15 E-team Rene Aarnink: Senior Director Minimally Invasive Healthcare Group Philips Reserach Jeroen Kroonen: Programmamanager Energie Peter Dijks: Account manager De Lage Landen

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 rmjp 2011-2014 Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Inhoud presentatie Voor welke opgave staan we Welke focus brengen we aan Wat gaan we hiervoor doen (programma s) Hoe financieren

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Economic Board Utrecht. Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013

Economic Board Utrecht. Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013 Economic Board Utrecht Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013 Marktconsultatie (mei/juni) Reacties uit eerste ronde bedrijventafels o.a. Behoefte aan inspirerende ambitie De veranderkracht van geld is

Nadere informatie

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club De SuGu Club De SuGu (Start-Up & Grown-Up) Club richt zich op de biobased- en de creatieve industrie van Rotterdam. Op dit moment zien wij als ondernemers te weinig concrete samenwerking in deze sectoren,

Nadere informatie

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015 Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard 27 mei 2015 Agenda 1. Welkomstwoord wethouder Fatih Özdere 2. Voorstelrondje 3. Presentatie onderzoek Daniël van den Dool 4. Vragen/discussie 5. Arjan Koopmans

Nadere informatie

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2016 De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Werkgevers Drechtsteden aangesloten bij VNO-NCW West Contactgegevens Postbus 931 3300

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad. Datum: 18 - nov - 2014

Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad. Datum: 18 - nov - 2014 Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad Datum: 18 - nov - 2014 Aanwezig Aria CSA ERA JFR Jong Havenvereniging KASEUR KORF EFR Laurentius

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

VERBONDS- COURSE academy.verzekeraars.nl

VERBONDS- COURSE academy.verzekeraars.nl VERBONDS- COURSE 2017 academy.verzekeraars.nl VERBONDSCOURSE 2017 De Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars organiseert ieder jaar de Verbondscourse voor veelbelovende, talentvolle managers

Nadere informatie

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Van strategische ligging naar strategische positie 17 mei 2017 Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Context: de uitdaging Globalisering = internationale concurrentieslag Sleutel: innovatie en vernieuwing

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND DIRECTEUR GGZ NEDERLAND 1 De organisatie. De ggz-sector in Nederland is goed voor een omzet van ruim vijf miljard euro en biedt werk aan ca. 70.000 mensen. GGZ Nederland is de brancheorganisatie die de

Nadere informatie

Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start

Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start Directie Havenbedrijf Amsterdam NV Dertje Meijer Dertje Meijer, Chief Executive Officer (CEO) Havenbedrijf Amsterdam

Nadere informatie

Alfons Oldeloohuis, Huisarts. Betrekken jongeren. Verbinden stad & land en consument & producent. Stimuleren innovatie. Procesbegeleiding partijen.

Alfons Oldeloohuis, Huisarts. Betrekken jongeren. Verbinden stad & land en consument & producent. Stimuleren innovatie. Procesbegeleiding partijen. Netwerk de Peelhorst Alfons Oldeloohuis, Huisarts Geïnteresseerd in het animatiefilmpje over het Netwerk de Peelhorst of direct naar de website? Scan het plaatje hierboven via de (gratis) layar-app "De

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

Partner in acquisitie

Partner in acquisitie Bureauprofiel Partner in acquisitie Introductie Ontstaan in 2005 uit NFIA en NDL Kantoren in Den Haag en Austin, TX (USA) Expert op het gebied van marketing, acquisitie en locatiekeuze Opdrachtgevers in

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS 1. De start van Roots Op initiatief van docenten en bestuurders van ROC s en AOC s hebben Antoine Heideveld (Directeur Het Groene Brein), Rob de Vrind (Duurzaam MBO),

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag Jaarplan 2015 Inleiding MKB Den Haag is met ingang van 1 januari 2015 onderdeel van MKB Nederland. Van een zelfstandige vereniging, die al aangesloten was bij MKB Nederland, is MKB Den Haag overgegaan

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Afstudeerstageplaats Marketing & Communicatie. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Afstudeerstageplaats Marketing & Communicatie. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Afstudeerstageplaats Marketing & Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 7 July 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Begrijpen wij elkaar in de zorg nog wel? Zorgvastgoed en Huisvesting Congres. 9 & 10 april 2015. NH Hotel Koningshof Veldhoven

Begrijpen wij elkaar in de zorg nog wel? Zorgvastgoed en Huisvesting Congres. 9 & 10 april 2015. NH Hotel Koningshof Veldhoven Begrijpen wij elkaar in de zorg nog wel? Zorgvastgoed en Huisvesting Congres 9 & 10 april 2015 NH Hotel Koningshof Veldhoven Door kennisverbinding brengen we samen de zorg vooruit Uitnodiging NVTG Congres

Nadere informatie

Stand van zaken 2011 & koers 2012. 25 januari 2012

Stand van zaken 2011 & koers 2012. 25 januari 2012 Stand van zaken 2011 & koers 2012 25 januari 2012 De organisatie in visvlucht Het bestuur: Heleen Beukema Voorzitter (sinds augustus 2010) Eri Dibbets Secretaris (sinds april 2011) Henk Stinissen Penningmeester

Nadere informatie

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Eigen talent eerst Kuijpers MD programma Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Even voorstellen Studie Bestuurskunde (Avans, 2000-2001) Personeel & Arbeid (Avans, 2001-2005) Rechten (HAN, 2006-2007)

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners Dit is MKB-Nederland Aanbod Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad 2040 (Structuurvisie Rijk, 2008/09) Herwaardering belang steden voor economie Randstad geen samenhangende metropool

Nadere informatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie 01 Wat doet ERBS? ERBS Erasmus Research & Business Support - vormt de schakel tussen wetenschappelijke kennis van de

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Resultaten lezersonderzoek West. Ledenmagazine VNO-NCW West Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Aantal verzonden digitale enquêtes

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets Curriculum Vitae Naam:!! Jolanda Sappelli Geboortedatum:! 11 juni 1963 Adres:!! Johan van Oldenbarneveltlaan 48!!! 2582 NV Den Haag Telefoon privé:! 070 3226470 Telefoon mobiel:! 06 51334137 E-mail:!!

Nadere informatie

CONGRES 2011. Thema: Innoveren & Veranderen

CONGRES 2011. Thema: Innoveren & Veranderen ADVOCATUUR CONGRES 2011 Thema: Innoveren & Veranderen 10 EN 11 NOVEMBER TE UTRECHT - Topsprekers op het gebied van innovatie en verandering - Toegespitst op de praktijk bij advocatenkantoren - Volop ruimte

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie