Coming together is a beginning, staying together is progress, working together is success.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coming together is a beginning, staying together is progress, working together is success."

Transcriptie

1 DEELTITEL Coming together is a beginning, staying together is progress, working together is success. Henry Ford Dé invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers 1

2

3 Welkom VNO-NCW Rotterdam, dé invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers, heeft in 2012 zowel een kwanti - tatieve als een kwalitatieve groeispurt gemaakt. We zijn de snelst groeiende regio binnen VNO-NCW en tellen inmiddels ruim 500 leden. Dit heeft alles te maken met een duidelijke visie en focus, gekoppeld aan daadkracht en een enorm enthousiasme van mensen die denken in kansen en mogelijkheden: onze bestuursleden, de ambassadeurs, de leden van de adviesraden van Bouwpower, Zorgpower, het HRM Expert Netwerk, het Vrouwen-Netwerk en het Platform DGA, onze achterban in het landelijk bestuur en de directie, maar vooral u, onze leden! Daarom gaan wij als VNO-NCW Rotterdam ook in 2013 graag verder met het leggen van kwalitatief sterke verbindingen voor u. Met VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes als boegbeeld van onze landelijke organisatie, intensiveren we onze contacten met de Haagse en Europese politiek en streven we voortdurend naar verdere uitbreiding van onze lobbysuccessen. Bovendien organiseren we nóg meer dynamische bijeenkomsten waarbij u wederom geïnspireerd wordt door interessante sprekers met een inhoudelijk sterk verhaal. Tijdens deze bijeenkomsten wordt volop gelegenheid tot netwerken geboden. Tevens breiden wij de toevoeging van kunst, cultuur en muziek aan onze programma s verder uit. Kortom: ook in 2013 organiseren wij informatieve netwerksessies op aansprekende locaties. Bestuursleden en ambassadeurs zijn graag bereid om u wegwijs te maken tijdens deze drukbezochte bijeenkomsten zodat u effectief de juiste contacten kunt leggen. Spreek hen vooral aan. Welkom bij VNO-NCW Rotterdam 1 2 Coming together is a beginning, staying together is progress, 1 bernard Wientjes, voorzitter working together VNO-NCW is success. 2 Diederik van Dommelen, Henry Ford voorzitter VNO-NCW Rotterdam en lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur VNO-NCW West 3

4 Clusterstrategie CLUSTERSTRATEGIE In aanvulling op de reguliere bijeenkomsten, organiseren wij clusterconferenties voor specifieke doelgroepen. In Rotterdam zijn de clusters Bouwpower, Zorgpower en het HRM Expert Netwerk in 2012 verder uitgebouwd en ook de bovenregionale clusters, het Vrouwen-Netwerk (Noorden Zuid Holland) en het Platform DGA (Zuid-Holland), hebben hun positie verstevigd. Catharina Bieringa-de Jong, regiomanager VNO-NCW Rotterdam, business development manager VNO-NCW West en initiatiefnemer van het clusterdenken Ieder VNO-NCW-lid kan de reguliere bijeenkomsten bezoeken en bovendien de clusterconferenties bijwonen op zijn of haar vak- en interessegebied. Het VNO-NCW Rotterdam-netwerk biedt op deze manier extra mogelijk - heden voor verdieping van informatie en gericht netwerken. Ook zijn de clusters digitaal actief, onder meer in ledennet van VNO-NCW Rotterdam en op LinkedIn. Diederik van Dommelen, voorzitter VNO-NCW Rotterdam 4

5 Bouwpower VNO-NCW Rotterdam brengt in de Bouwpowerbijeenkomsten ondernemers en bestuurders uit de bouw- en vastgoedketen in de regio Rijnmond bijeen. Niet alleen bouwers participeren, maar bijvoorbeeld ook projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, installatiebedrijven, vastgoedbeheerders, architecten, ingenieursbureaus en specialisten in duurzaamheid en energie-efficiency. Met Bouwpower proberen we het pad van het traditionele denken en de vechtcultuur te verlaten en de blik te richten op intensieve samenwerking, het benutten van marktkansen en het creëren van meerwaarde. Met de gemeente Rotterdam overlegt Bouwpower onder meer over het aanbestedingsbeleid. CLUSTERSTRATEGIE Rob Tummers, voorzitter Bouwpower Rotterdam Zorgpower Zorgpower Rotterdam is in 2012 opgericht als een platform waar bestuurders en directeuren uit zowel het bedrijfsleven als de zorg elkaar ontmoeten. De zorgsector is -zeker in Rotterdam- omvangrijk, maar staat de komende jaren ook voor aanzienlijke en complexe uitdagingen. Binnen Zorgpower werken we vanuit de gedachte dat een stevige verbinding met het bedrijfsleven daar behulpzaam bij kan zijn. Tijdens onze bijeenkomsten faciliteren we daarom het delen van ervaringen en dilemma s, het zoeken naar samenwerking en innovatie en het signaleren van marktkansen. We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat dit veel synergie en denkkracht bij onze leden oplevert. En daar heeft uiteindelijk zowel het bedrijfsleven als de patiënt baat bij! Joke Boonstra, voorzitter Zorgpower Rotterdam 5

6 CLUSTERSTRATEGIE Vrouwen-Netwerk De missie van het VNO-NCW Vrouwen-Netwerk is om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren en persoon lijke groei te accelereren. Wij stimuleren het netwerken onder vrouwelijke ondernemers en vrouwen op hoge leiding gevende posities in het bedrijfsleven. Bovendien coachen wij vrouwelijke ondernemers opdat meer van hun bedrijven doorgroeien. Het Vrouwen-Netwerk heeft een sterke lobby voor een beter ondernemingsklimaat voor vrouwelijke ondernemers en voor een werkomgeving waar vrouwen vaker kunnen doorgroeien naar topposities. Ook het bevorderen van diversiteit in de besturen van VNO-NCW en het bevorderen van de diversiteit in de programma s van de algemene en regiobijeenkomsten van VNO-NCW (meer vrouwelijke sprekers) heeft hoge prioriteit. Wij streven ernaar het Vrouwen-Netwerk uit te bouwen tot een netwerk met veel actieve leden die zich met elkaar verbonden voelen. Het Vrouwen- Netwerk groeit gestaag en Rotterdam vervult hierin een belangrijke rol. Caroline van Reenen, voorzitter VNO-NCW Vrouwen-Netwerk regio West Platform DGA VNO-NCW West en VNO-NCW landelijk voeren een gerichte lobby voor de belangen van DGA s. We hebben een landelijk dekkend netwerk van DGA-platforms opgericht, waaronder Platform DGA Zuid-Holland. Het platform komt twee keer per jaar bijeen. De DGA s bespreken dan openhartig en in vertrouwen de problemen waar zij tegenaan lopen bij het ondernemen. Ook reiken zij thema s en waar mogelijk oplossingen aan die VNO-NCW kan inbrengen in de gesprekken met de overheid. Bovendien fungeert het platform als klankbord. Directeuren-grootaandeelhouders herkennen elkaars problemen, wisselen kennis en ervaring uit en bieden elkaar hun competenties aan. Het platform helpt bij het versterken van bedrijven. Het DGA Platform helpt bij het versterken van bedrijven en biedt de mogelijkheid om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen over een keur aan vraagstukken die u als DGA tegenkomt. Richard Jongste, bestuurslid VNO-NCW Rotterdam 6

7 HRM Expert Netwerk Ondernemers worden op de arbeidsmarkt met veel én complexe vraagstukken geconfronteerd. Ontgroening, vergrijzing, waar halen we straks goede mensen vandaan? Hoge pensioenlasten, rigide ontslagrecht, hoe voorkomen we dat ons bedrijf failliet gaat in een economisch slechte tijd? Technisch personeel, hoe komen we daaraan? Het nieuwe werken, hoe voeren we dat in? Het delen van kennis en ervaring met elkaar is dan een uitkomst. Daarom heeft VNO-NCW Rotterdam het Expert Netwerk Human Resources Management (HRM) opgericht. Aan de bijeenkomsten van het HRM Expert Netwerk nemen mensen met uitgebreide kennis en ervaring op het terrein van HR-management deel. De leden zoeken contact met elkaar, wisselen kennis en ervaring uit en inspireren elkaar. VNO-NCW Rotterdam draagt zorg voor unieke verbindingen tussen leden, waaruit innovatieve oplossingen voortkomen voor allerlei vraagstukken van de arbeidsmarkt en het personeelsmanagement. Ook worden concrete afspraken gemaakt om gezamenlijk problemen aan te pakken. CLUSTERSTRATEGIE Peter A.H. Bakker, initiatiefnemer en voorzitter HRM Expert Netwerk 7

8 Wat mocht VNO-NCW Rotterdam in 2012 voor u betekenen wat mocht vno-ncw rotterdam in 2012 voor u betekenen bouwpower Rotterdam bijeenkomst met Maurits van Oranje als keynote speaker 2 eindejaarsbijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis Rotterdam met burgemeester Aboutaleb als keynote speaker 3 bouwpowerbijeenkomst in Het Nieuwe Kantoor, ontwikkeld door NSI 4 Bedrijfsbezoek aan IHC Merwede Leden van VNO-NCW Rotterdam konden de reguliere topbijeenkomsten bezoeken, maar ook de bijeenkomsten van de dynamische clusters Zorgpower, Bouwpower, het HRM Expert Netwerk, het Vrouwen-Netwerk en het Platform DGA. Verder organiseerde VNO-NCW Rotterdam onder meer een studiereis naar London, kleinschalige Ondernemerstafels voor DGA s, een bezoek aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, het Jaarcongres in De Kuip, kennismakingen met het bestuur voor nieuwe leden, een bedrijfsbezoek aan IHC Merwede, een Algemene Ledenvergadering, de fameuze eindejaarsbijeenkomst op het stadhuis van Rotterdam en de nieuwjaar-netwerk borrel in de Malietoren te Den Haag. 8

9 Lobby De regio Rotterdam is een dynamisch gebied met het havenindustrieel complex, een bloeiende zakelijke dienstverlening, en een sterke medische, creatieve en bouw- en vastgoedsector. Het is van groot belang dat de randvoorwaarden voor succesvol ondernemen, ofwel de benodigde logistiek en regelgeving om te kunnen versnellen, verbeteren, vernieuwen en verduurzamen, alle aandacht krijgen. VNO-NCW Rotterdam voert een ijzersterke lobby om deze benodigde randvoorwaarden te optimaliseren. Er is intensief contact met stakeholders in de regio Rijnmond en er zijn nauwe contacten met het College van B&W. Het IJzersterke lobby overheidsbeleid bevat daardoor tal van maatregelen die het ondernemingsklimaat aanzienlijk hebben verbeterd. VNO-NCW West heeft in 2012 met succes gelobbyd voor onder meer: de aanleg van de Blankenburgtunnel en de herstructurering van bedrijventerrein De Vergulde Hand. Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 heeft VNO-NCW Rotterdam op 26 juni 2013 het Manifest voor de Economie van Rotterdam aangeboden aan alle politieke partijen. In dit Manifest heeft VNO-NCW Rotterdam zeven prioriteiten opgenomen: 1 Bereikbare stad 2 Stimuleren bouwsector 1 3 Aanbestedingen 4 Investeren in een creatief en cultureel klimaat 5 Duurzaamheid als economisch transformatieproces 6 Onderwijs en technisch geschoold personeel 7 Economie van de zorg Honorering van deze prioriteiten in de komende bestuursperiode geeft de 2 economie van onze regio een stevige impuls. VNO-NCW Rotterdam ziet een faciliterende en stimulerende rol weggelegd voor de overheid en neemt zelf haar verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van het Rotterdamse bedrijfsleven. Door de hechte verbinding met het sterke landelijke netwerk kan VNO-NCW Rotterdam de regionale lobby extra kracht geven. 1 Bouwpower in dynamisch Rotterdam 2 in gesprek met VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes 3 3 aandacht voor kunst en cultuur bij de VNO-NCW Rotterdam bijeenkomsten 9

10 Bijeenkomsten in Kansen voor samenwerking tussen Wallonië en Nederland Bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Deltalinqs. BIJeenkomsten in 2012 Keynote speaker: Waalse Minister President Rudy Demotte. Sprekers: Bas Janssen (Plaatsvervangend directeur Deltalinqs), Harry Scholte (Bestuurslid VNO-NCW Rotterdam) en Souad el Hamdaoui (Directeur Euromast Rotterdam en bestuurslid EDBR), Wando Boevé (Commercieel directeur ECT en lid van topsector logistiek), Roland Teixeira (Country Executive Benelux van GE) en Thecla Bodewes (Eigenaar Scheepswerven Bodewes en uitgeroepen tot Zakenvrouw van het jaar 2011). Locatie: Spido s James Cook. Jeannette Baljeu Ontbijtbijeenkomst De Verkeersonderneming VNO-NCW Rotterdam en Deltalinqs zetten zich samen met De Verkeersonderneming in voor mobiliteitsmanagement. Sprekers: Jeannette Baljeu (Wethouder Verkeer en Vervoer, Haven en Regionale Economie gemeente Rotterdam), Coert Beerman (CEO Rabobank Rotterdam), Miriam Hoekstra-van der Deen (Directeur Service Organisatie Erasmus MC), Diederik van Dommelen (Voorzitter VNO-NCW Rotterdam, partner bij PwC en lid bestuur PwC Belastingadvies) en Aernout van der Bend (Directeur De Verkeersonderneming). Locatie: Rabobank, Blaak, Rotterdam De Drechtsteden als logistiek knooppunt Gezamenlijke bijeenkomst van VNO-NCW Rotterdam en de Werkgevers Drechtsteden waarbij ondernemers uit Rotterdam en de Drechtsteden met elkaar kunnen kennis maken en netwerken. Keynote speaker: Goof Hamers (CEO IHC Merwede). Locatie: IHC Holland en Merwede Shipyard, Kinderdijk Succesvol (cultureel) overleven door visie, focus, passie en daadkracht Keynote speaker: Ivo Opstelten (Minister van Veiligheid en Justitie). Sprekers: Emily Ansenk (Directeur Kunsthal Rotterdam), Ben Vree (Kunsthal Zakenkring, CEO APM Terminals Europe) en Simon Cohen (Joods Kindermonument). Locatie: Kunsthal Rotterdam. 10

11 Ontbijtbijeenkomst Mobiliteitsmanagement werkgevers VNO-NCW Rotterdam en Deltalinqs zetten zich samen met De Verkeersonderneming in voor mobiliteitsmanagement. Sprekers: Maaike Poulussen (Directeur HR bij Eneco), Jeannette Baljeu (Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie gemeente Rotterdam) en Coert Beerman (CEO Rabobank Rotterdam en voorzitter R10). Locatie: Eneco World, Rotterdam. Coert Beerman CHIO Rotterdam Netwerkborrel in het Kralingse Bos Locatie: Het terrein van het jaarlijkse hippische evenement CHIO Rotterdam. Gezamenlijk georganiseerd met Rotterdam Investment Agency (RIA) en Wallonia Investment Agency (AWEX). Een mooie bijeenkomst op een bijzondere locatie. BIJeenkomsten in Een succesvol topteam als inspiratie voor uw organisatie In deze gezamenlijke bijeenkomst met VNO-NCW Delft werd een parallel getrokken tussen prestatiemanagement en de topsport (oceaanzeilen). Spreker: Tom Touben. Locatie: WestCord Hotel, Delft Rondetafelgesprek met thema Het gebrek aan technisch geschoold personeel Kleinschalige bijeenkomst met vijftien strategisch gekozen genodigden uit het onderwijs en het bedrijfsleven met als doelstelling te inventariseren welk probleem op tafel ligt, welke initiatieven reeds genomen worden en wat de genodigden hieraan kunnen en willen bijdragen. Genodigden concluderen onder meer dat aansturen op jonge leeftijd effect heeft (beginnen bij basisscholen) en effectieve communicatie noodzakelijk is. Ook is het goed te pleiten voor een incentive voor studenten om een technische studie te doen en is het van belang om de vele initiatieven die er al zijn aan elkaar te knopen, samenwerken! Locatie: Bilderberg Parkhotel, Rotterdam Jaarcongres Nieuwe Helden van VNO-NCW West VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes opende het congres en riep ondernemers op te exporteren naar landen buiten Europa: De wereldhandel stijgt weliswaar minder dan verwacht, maar nog altijd met 3,5 procent, terwijl deze in Europa en Japan niet groeit. De Nederlandse export is nog relatief zwak vertegenwoordigd in de wereld. Daarom ook pleiten wij voor een volwaardige minister van Buitenlandse Handel. Volgens Wientjes is op de binnenlandse markt herstel van consumentenvertrouwen cruciaal om uit de recessie te 11

12 2012 in beeld V.l.n.r. Richard Jongste (Directeur Maasmond en bestuurslid VNO-NCW Rotterdam), Peter A.H. Bakker (Directeur Bakker Consultancy en bestuurslid VNO-NCW Rotterdam), Bert Mooren (Directeur VNO-NCW West), Bram Quist (Directeur KPN regio Zuid-West Nederland en bestuurslid VNO-NCW Rotterdam), Diederik van Dommelen (Voorzitter VNO-NCW Rotterdam, partner bij PwC en lid bestuur PwC Belastingadvies), Catharina Bieringa-de Jong (Regiomanager VNO-NCW Rotterdam en business development manager VNO-NCW West), René Klawer (CEO De Reisspecialisten Groep en bestuursvoorzitter VNO-NCW West), Emily Ansenk (Directeur Kunsthal Rotterdam) en Ivo Opstelten (Minister van Veiligheid en Justitie) 6 naamstickers liggen voor u klaar bij elke ontvangst, Leden worden hier ontvangen door Julie Pluijmers (Office manager VNO-NCW West) en Tessa Langerijs (Regiomedewerker VNO-NCW West) 7 bart Gerretsen (Partner NautaDutilh) in gesprek met la reine de la lingerie Marlies Dekkers 8 Kunsthal directeur Emily Ansenk 9 Dagvoorzitter Sander de Kramer in gesprek met Jeannette Baljeu (Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie gemeente Rotterdam) tijdens het VNO-NCW-West Jaarcongres in De Kuip 2 minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten is keynote speaker bij Kunsthalbijeenkomst 3 arjan Schakenbos (CEO Vesteda Investment Management) is een van de sprekers bij de bijeenkomst Duurzaam ondernemen op de 44 ste verdieping van woontoren New Orleans 4 hans Rijnierse (CEO Sodexo), Alexandra van Huffelen (Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte gemeente Rotterdam) en Diederik van Dommelen (Voorzitter VNO-NCW Rotterdam, partner bij PwC en lid bestuur PwC Belastingadvies) 5 Rob Nijst (CEO VTTI) geeft een helder college in hogere HR kunde The VTTI Way tijdens een HRM Expert Netwerk bijeenkomst in het Zalmhuis 10 V.l.n.r. Barbara Willemsen (Sodexo Prestige), Joke Mikes (Justion Advocaten), Richard Jongste (Maasmond en bestuurslid VNO-NCW Rotterdam), Nathalie van Huët (Van Huët CC - Communicatie Consultants en ambassadeur VNO-NCW Rotterdam) en Marco Stolk (CVU Uitvaartzorg) 11 Gezamenlijke netwerkborrel van Rotterdam Investment Agency, Wallonia Investment Agency en VNO-NCW Rotterdam op het CHIO (Concours Hippique Intarnational Officiel) Rotterdam 12 V.l.n.r. Harry Scholte (Directeur Sterk Werk Communicatie Groep), Bram Quist (Directeur KPN regio Zuid-West Nederland), Jan Oeij (Directeur Impact by Creativity) en Gerard van Drielen (Lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam)

13 in beeld

14 komen. Dat kan als de overheid de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en de pensioenen wegneemt. VNO-NCW lobbyt onder meer voor zachtere hypotheekvoorwaarden voor starters en verkoop van hypotheken door banken aan pensioenfondsen. Geef vertrouwen aan de burgers en geef ondernemers de ruimte. aldus Wientjes. Ik ontmoet elke dag ondernemers die een bedrijf BIJeenkomsten in 2012 Diederik van Dommelen en Floris Vervat beginnen of een flinke omzetstijging realiseren. Dat zijn voor mij helden. Tijdens het congres werd Floris Vervat (Lid VNO-NCW Rotterdam en directeur eigenaar van Jeeves) gekozen tot Nieuwe Held Sprekers: Bernard Wientjes (Voorzitter VNO-NCW), Marlies Dekkers (MD lingerie), Bart Gerretsen (Partner NautaDutilh), Dennis Karpes (Marketing directeur Naga Foundation), Billy van der Valk (Directeur van der Valk Hotel Nootdorp), Tatjana Romanyk (Directeur TRM Oncology), Koen Gonnissen (Belgische tenniscoach en -trainer), Daan Roosgaarde (Internationaal ontwerper), Janneke Niessen (Eigenaar Improve Digital online marketing), Floris Vervat (Eigenaar Jeeves dienstverlening) en Steve Zhou (Eigenaar Stevenson Groep, mobiele telefonie en ICT). Locatie: De Kuip, Maasgebouw, Rotterdam. Gemeente Rotterdam, fotograaf: Marc Nolte Duurzaam ondernemen in de zin van een economisch transformatieproces De situatie waar we met elkaar naartoe moeten is die van duurzaam ondernemen als volledig geïntegreerd proces in de core business van elke organisatie, is de conclusie van de betogen van de vier inspirerende sprekers op deze bijeenkomst. Sprekers: Arjan Schakenbos (CEO Vesteda Investment Management), Dr. Derk Loorbach (Director DRIFT Dutch Research Institute for Transitions EUR), Alexandra van Huffelen (Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte gemeente Rotterdam) en Leo Freriks (Business development Smart Grids Siemens Nederland). Locatie: Penthouse, 44 ste etage van woontoren New Orleans, Wilhelminapier, Rotterdam Eindejaarsbijeenkomst Traditioneel terugblikken en vooruitkijken. We stoppen met somberen, we moeten af van die negatieve spiraal, aldus Ahmed Aboutaleb. We zijn een stad van betekenis in de wereld en u onderneemt in deze stad, dus pak uw kansen. Keynote speaker: Ahmed Aboutaleb (Burgemeester van Rotterdam). Spreker: Diederik van Dommelen (Voorzitter VNO-NCW Rotterdam, partner bij PwC en lid bestuur PwC Belastingadvies). Locatie: Burgerzaal Stadhuis, Rotterdam. 14

15 Bouwpower Studiereis naar London Ontvangst door: Steve Pycoft, CEO van de internationale consultancy en bouwmaatschappij Mace met presentatie over hun succesvolle project The Shard, een bezoek aan project Crossrail (ontsluiting Canary Wharf ) en een bezoek aan het Olympic Parc. Locatie: Rotterdam-The Hague Airport / London City Airport / London Denken in kansen en daadkracht Succesvol aanleggen en herstructureren van bedrijventerreinen Sprekers: Govert Veldhuijzen (Gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Kees van der Helm (Grondlegger Van der Helm Groep en lid DB VNO-NCW West) en Nico Keijzer (Adjunct directeur DTZ Zadelhoff ). BIJeenkomsten in 2012 Panel: Hamit Karakus (wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Rotterdam), Govert Veldhuijzen (Gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Robbart Valk (Commercieel directeur BAM Utiliteitsbouw Rotterdam), Kees van der Helm (Grondlegger Van der Helm Groep en lid DB VNO-NCW West) en Rudy Stroink (Eigenaar TCN). Slotwoord: Sybilla Dekker (Voormalig Minister van VROM en regeringsadviseur) Verduurzamen, kans voor de vastgoedsector Vijf sprekers en een paneldiscussie leverden stof op tot nadenken bij deze drukbezochte Bouwpowerbijeenkomst van VNO-NCW Rotterdam. Prins Maurits van Oranje was keynote speaker: We willen groen en duurzaam én we willen in een comfortabel huis wonen. Dat kan, maar het vraagt een andere mindset die je met elkaar rücksichtslos moet uitvoeren. Sprekers: Johan Buijs (CEO NSI), Arjan ten Elshof (Directeur Eneco Nederland), André Köster (Directeur Dura Vermeer Bouw Heyma), Alexandra van Huffelen (Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte gemeente Rotterdam) Locatie: Het Nieuwe Kantoor (NSI), Vasteland, Rotterdam. Zorgpower Bedrijfsvoering in de zorg Aandacht voor innovatie van de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van de strategische positie en de realisatie van groei in resultaat en vitaliteit van organisaties in de zorg. De samenwerking tussen het Oogziekenhuis en het bedrijfsleven is een toonvoorbeeld voor Zorgpower. Sprekers: Frans Hiddema (Voorzitter Raad van Bestuur Oogziekenhuis Rotterdam), 15

16 BIJeenkomsten in 2012 Monique Philippens (Directeur Zorg bij KPN) en Korrie Louwes (Wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie gemeente Rotterdam). Locatie: Oogziekenhuis Rotterdam De kracht van samenwerking tussen zorg en bedrijfsleven Gezonde werknemers zijn een must voor elke onderneming. Dat is te bewerkstelligen door een betere samenwerking tussen de zorg en het bedrijfsleven, is de eensluidende conclusie van de sprekers tijdens deze bijeenkomst. Sprekers: Prof. Casper van Eijck (Chirurg, ondernemer in de zorg en sportarts bij Feyenoord), Liesbeth Verheugd (Manager Shell Health Services), Korrie Louwes (Wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie gemeente Rotterdam) en Dr. Claudia Put (Brand New Day). Locatie: Erasmus MC, Rotterdam. HRM Expert Netwerk Sociale Media in de praktijk Hoe kunnen werkgevers slim gebruik maken van de kansen die internet biedt bij het werven van talent? Sprekers: Prof. dr.ir. Eric van Heck (Hoogleraar Informatiemanagement en Markten aan de RSM Rotterdam School of Management), Christel Logemann (Directeur Focus) en Tycho van Paassen (Directeur Vonq en winnaar Ondernemersprijs Rotterdam). Locatie: Rotterdam School of Management, Rotterdam VTTI, een dynamisch bedrijf in een veranderende wereld Aanwezigen werden getrakteerd op een helder college in hogere HR kunde The VTTI Way. De razendsnel groeiende onderneming in op- en overslag van olieproducten VTTI heeft van HR een eigen business gemaakt. VTTI beschikt over een zelfstandige HR BV die voor de eigen bedrijfsonderdelen de juiste mensen aantrekt, traint, bindt en behoudt. Sprekers: Rob Nijst (CEO VTTI) en Rien de Jong (Global HR Director VTTI). Locatie: Zalmhuis, Rotterdam. 16

17 Vrouwen-Netwerk Ontbijtbijeenkomst met de vanuit New York opererende econome en NRC columniste Heleen Mees: Je vult je leven niet met het krijgen van kinderen. Stevige uitspraken van Mees zorgden voor een levendig begin van de dag waarbij de economische rol van de vrouw, de financiële crisis, globalisering en ruimte voor iedereen om de kansen op succes te pakken, de revue passeerden. Locatie: het nieuwe Achmea-kantoor, een architectonisch hoogstandje, in Leiden Eigenschappen om als ondernemer succesvol te zijn Workshops geleid door Josette Dijkhuizen (Ondernemersadviseur en Netherland s women s representative at UN General Assembly 2013). Locatie: Meines en Partners, Den Haag. BIJeenkomsten in Informal investment. Alternatief voor uw bedrijf? Informatiebijeenkomst in samenwerking met Women Professionals Group over alternatieve financieringsmogelijkheden. Sprekers: Heske van Eyck van Heslinga (Bestuurslid van het Hogere Gerechtshof Amsterdam. Had voorheen directiefuncties bij onder meer Akzo Nobel en Berenschot) en Anita de Groot (Directeur-eigenaar AIM Consulting Group). Locatie: HOEZO Projectmanagement & Congresorganisatie, Heemstede De magie van de vrouw Het bestuur van het VNO-NCW Vrouwen-Netwerk heeft onderzoek gedaan naar de groeiambities van haar leden en presenteert de resultaten. Twee van de uitkomsten zijn dat leden van het VNO-NCW Vrouwen-Netwerk barsten van de ambitie en dat vrouwen wel de beste willen zijn, maar niet de grootste. Sprekers: Iteke Weeda (Emeritus hoogleraar en auteur), Tatjana Romanyk (Directeur TRM Oncology) en Stanley Bremer (Directeur Wereldmuseum). Locatie: Balzaal Wereldmuseum Rotterdam Netwerkdiner en wijnproeverij Aan de vooravond van de verkiezingen geeft Corina Holla (Mede-eigenaar public affairsbureau Meines en partners) haar visie op het politieke krachtenveld in Nederland en wat dit voor het bedrijfsleven betekent. Els Beeren (Eigenaar Le Grand Cru) selecteerde zeventig karakteristieke, deels biologisch vervaardigde, wijnen voor onze leden. Wist u dat het aantal vrouwen onder wijnproducenten, -handelaren en sommeliers snel toeneemt? Locatie: Le Grand Cru, Heemstede. 17

18 Platform DGA Nieuwe generatie DGA s aan het roer Sprekers: Jos van der Vegt, president commissaris Ahoy, Peter van der Veer en Jolanda Jansen (Directie Ahoy) en Hans Biesheuvel (Voorzitter MKB Nederland). Locatie: Ahoy Rotterdam. BIJeenkomsten in Bezoek DGA s aan de Tweede Kamer der Staten Generaal Ruim zeventig DGA s gaan in gesprek met Tweede Kamerleden Erik Ziengs (VVD) en Mei Li Vos (PvdA) en wisselen van gedachten over de actuele politieke ontwikkelingen. Locatie: Tweede Kamer der Staten Generaal, Den Haag DGA Zuid-Holland kleinschalige Ondernemerstafels Kick-off van kleinschalige bijeenkomsten (6-8 personen per tafel) voor DGA s uit Zuid-Holland. Ondernemerstafelaars ontmoeten, informeren, inspireren en versterken elkaar. Locatie: Winter Wonderland, Berkel en Rodenrijs. 18

19 Agenda Bijeenkomsten 2013 Bijeenkomsten VNO-NCW Rotterdam tweede helft 2013: 22 mei uur uur VNO-NCW Rotterdam bijeenkomst met hoogleraar Jan Rotmans over Duurzame Transities (locatie: Elektrisch Vervoer Centrum Rotterdam) 4 juni vanaf uur Bijeenkomst VrouwenNetwerk met als thema Dieren en Leiderschap (locatie: Artis, Amsterdam) 24 juni uur uur VNO-NCW Rotterdam i.s.m. AmCham Rotterdam chapter met als thema Solving a lack of technically educated staff: a corporate solution? (locatie: Havenbedrijf Rotterdam) 25 juni uur uur VNO-NCW Rotterdam bijeenkomst i.s.m. het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis met als thema 150 jaar Sophia Kinderziekenhuis (locatie: Erasmus MC) AGENDA BIJEENKOMSTEN juni uur uur VNO-NCW Rotterdam netwerkborrel Haring aan de Maas (locatie: Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas ) 29 augustus uur uur World Ports Classic, symposium en diner (locatie: Hangar 26, Antwerpen) 18 september vanaf 7.30 uur Het Miljoenenontbijt Rotterdam: VNO-NCW Rotterdam i.s.m. PwC (locatie: De Kuip) 29 oktober uur uur HRM Expert Netwerk VNO-NCW Rotterdam bijeenkomst (locatie: Shell Rotterdam) 7 november uur uur DGA Netwerk bijeenkomst met Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur VNO-NCW, Benno Leeser, directeur eigenaar Gassan Diamonds en Peter Swinkels, oud topman Bavaria (locatie: SO natural) 20 november uur Bouwpower VNO-NCW Rotterdam strategie bijeenkomst (locatie: Markthal Experience Center) 25 november uur VNO-NCW Rotterdam bijeenkomst met Eelco Blok (voorzitter Raad van Bestuur en CEO KPN) (locatie: Museum Boijmans Van Beuningen) Het jaar 2013 ging van start met een drukbezochte Kennismaking met het bestuurbijeenkomst in The Manhattan Hotel 3 december uur uur VNO-NCW Rotterdam eindejaarsbijeenkomst met burgemeester Aboutaleb en Bernard Wientjes als keynote speakers (locatie: Stadhuis Rotterdam) Let op! Houd de actuele berichtgeving in de gaten voor meer bijeenkomsten. 19

20 Strategische agenda VNO-NCW Rotterdam 2013 Strategische agenda Leden VNO-NCW Rotterdam heeft momenteel ruim 500 leden. Onze focus blijft gericht op kwalitatieve groei. Verdere diversiteit van ons ledenbestand (naar onder meer afkomst en leeftijd) is daarbij een belangrijk streven. We willen de actieve communicatie met onze leden en onze stakeholders verder versterken. Denk aan input van onze leden op strategische thema s en op het programma van VNO-NCW Rotterdam, het betrekken van onze leden bij het vaststellen van de agenda, bij gesprekken met onze stakeholders als het gemeentebestuur en onze landelijke VNO-NCW-organisatie en het informeren over en stimuleren van deelname van onze leden aan buitenlandse reizen die georganiseerd worden vanuit de gemeente. 2 Kwalitatief sterke bijeenkomsten Wij zetten ons concept met inhoudelijk sterke bijeenkomsten voort. Een sterk thema, aansprekende sprekers, goede locaties, jonge kunstenaars die een podium krijgen tijdens onze bijeenkomsten en interactie tussen sprekers en deelnemers. Content is leading. Er worden verbindingen gelegd tussen het bedrijfsleven en andere partijen. Social media worden voorafgaand, tijdens en na de bijeenkomsten actief ingezet. 3 Clusterstrategie & specifieke thema s Wij hebben voor de volgende clusters gekozen: Bouwpower, HRM Expert Netwerk, Zorgpower, Platform DGA s en Vrouwen-Netwerk. In 2013 willen wij starten met een pilot voor de cluster Maak-Industrie. Bovendien richten wij ons op de volgende thema s: Het gebrek aan technisch geschoold personeel Duurzaamheid (als economisch transformatie proces) Investeren in een creatief en cultureel klimaat Investeren in de bouw Investeren in gezamenlijke acquisitie buitenlands bedrijfsleven (deelname aan Rotterdam Partners) Innovatief aanbesteden/procurement Zuidvleugel/Metropoolregio Bereikbare stad Uiteraard worden andere thema s opgepakt als de actualiteit erom vraagt. 20

Naar een bloeiend 2015 BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES.

Naar een bloeiend 2015 BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES. BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES. DEELTITEL Naar een bloeiend 2015 Dé invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers 1 VNO-NCW NOORDWEST-HOLLAND

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

BUSINESS 2014. Opening People s Business door Alexander Pechtold. Ondernemersstad Maassluis. Make-A-Wish wederom Goed Doel People s Business

BUSINESS 2014. Opening People s Business door Alexander Pechtold. Ondernemersstad Maassluis. Make-A-Wish wederom Goed Doel People s Business People*s PEOPLE'S BUSINESS IS EEN SPECIAL VAN HET ZAKENMAGAZINE RIJNMOND BUSINESS BUSINESS 2014 16.00 uur - 23.00 uur 15 & 16 januari 2014 Opening People s Business door Alexander Pechtold Ondernemersstad

Nadere informatie

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012 Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar > VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? >

Nadere informatie

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden

Nadere informatie

We willen dichtbij onszelf blijven

We willen dichtbij onszelf blijven Adelheid Ponsioen: We willen dichtbij onszelf blijven Juni 2011 Ledenmagazine van Ondernemerskansen in Turkije Biobased heeft de toekomst Beerze Bulten blijft innoveren Provincie Utrecht kan nog dynamischer

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

BUSINESS 2015. De sportiefste People s Business ooit! Omar Munie inspireert tijdens People s Business. Wie wint Rijnmond BUSINESS Influential Award

BUSINESS 2015. De sportiefste People s Business ooit! Omar Munie inspireert tijdens People s Business. Wie wint Rijnmond BUSINESS Influential Award People*s PEOPLE'S BUSINESS IS EEN SPECIAL VAN HET ZAKENMAGAZINE RIJNMOND BUSINESS BUSINESS 2015 16.00 uur - 22.30 uur 14 & 15 januari 2015 De sportiefste People s Business ooit! Omar Munie inspireert tijdens

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur

Bedrijfsleven is de belangrijkste economische ambassadeur In het nieuwsd April 2010 In deze uitgave: Topman Smit International wil sneltreinen naar Tweede Maasvlakte Project Leren en werken Drechtsteden groot succes Poortwachtercentrum Drechtsteden van start

Nadere informatie

LEDENMAGAZINE - JAARGANG 8 nummer 4-2010. Rob Zwarts:

LEDENMAGAZINE - JAARGANG 8 nummer 4-2010. Rob Zwarts: LEDENMAGAZINE - JAARGANG 8 nummer 4-2010 Rob Zwarts: De Kempen is het episch centrum van de globale sigarenindustrie Leen van Leersum: De zorg verdient meer aandacht De MSD-perikelen: Behoefte industriebeleid

Nadere informatie

Bij Heinz moet het puur, transparant en eerlijk. Peter boterman en hans boswinkel:

Bij Heinz moet het puur, transparant en eerlijk. Peter boterman en hans boswinkel: oktober 2012 Peter boterman en hans boswinkel: Bij Heinz moet het puur, transparant en eerlijk Ledenmagazine van Trots op de mentaliteit in Noordoost-overijssel Proson maakt het verschil rijksoverheid

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie

DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT

DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT 21 topmanagers coachen 21 nieuwe ondernemers Introductie voor de media en gasten Maandag 25 november 2013 Van 15.30-20.00 uur Duisenberg auditorium Rabobank te Utrecht

Nadere informatie

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld:

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld: april 2010 Hannet de Vries-In t Veld: We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten Ledenmagazine van Herman Hulshof: Kredietverzekeraars versterkten recessie Hoe duurzamer hoe hoger de kosten Het bruist

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Doorpakken op Utrecht Bereikbaar. Rob Boomsma:

Doorpakken op Utrecht Bereikbaar. Rob Boomsma: juni 2009 Rob Boomsma: Doorpakken op Utrecht Bereikbaar Ledenmagazine van Internationaal toptalent zoekt bedrijven Financieel management in tijden van recessie Tauw en Landschap Overijssel slaan handen

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Voorwoord. versterkt de concurrentiepositie van uw onderneming.

Voorwoord. versterkt de concurrentiepositie van uw onderneming. Promotiedagen 2010 Voorwoord Ton Schroor Voorwoord Op 2 en 3 november staat Martiniplaza in Groningen twee volle dagen in het teken van ondernemen in Noord-Nederland. De jaarlijkse Promotiedagen voor het

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak iddelpunt Ledenmagazine van Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak december 2008 Jaarcongres VNO-NCW Midden groot succes Soepel ritsen door splitsen SES creative wil Europa veroveren

Nadere informatie

LEDENMAGAZINE - JAARGANG 9 nummer 1-2011. Richard van de Vrie:

LEDENMAGAZINE - JAARGANG 9 nummer 1-2011. Richard van de Vrie: LEDENMAGAZINE - JAARGANG 9 nummer 1-2011 Richard van de Vrie: We leggen de lat hoog en LUXeXceL gaat voor alles Bart de Boer: Midden-Brabant verdient meer aandacht BZW wil focus en verdieping Helmond moet

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

het ONDERNEMERS VNO-NCW IJsseldelta wil groeien door sterkere band met achterban WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 ZWOLLE E.O.

het ONDERNEMERS VNO-NCW IJsseldelta wil groeien door sterkere band met achterban WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 ZWOLLE E.O. NR. 4 2010 het ONDERNEMERS ZWOLLE E.O. B E L A N G VNO-NCW IJsseldelta wil groeien door sterkere band met achterban Lean manufacturingproject groot succes Onderneemkracht sleutel tot succes voor Zwolse

Nadere informatie

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 3 > 2012 OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË terugblik op eerste WIllem lodewijk ConferentIe > Vno-nCW noord lanceert app Voor noordelijk bedrijfsleven

Nadere informatie

Het relativiteitsbeginsel. Drechtsteden. in de duurzaamheidsfabriek. de wet aanpassing bestuursprocesrecht. Slim werken, slim reizen

Het relativiteitsbeginsel. Drechtsteden. in de duurzaamheidsfabriek. de wet aanpassing bestuursprocesrecht. Slim werken, slim reizen Juni 2013 Slim werken, slim reizen Drechtsteden proeven van techniek in de duurzaamheidsfabriek de wet aanpassing bestuursprocesrecht Het relativiteitsbeginsel ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2 Juli

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie