Mediaethiek onderzoek. Het goed en kwaad in de online wereld van sponsored content

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mediaethiek onderzoek. Het goed en kwaad in de online wereld van sponsored content"

Transcriptie

1 Mediaethiek onderzoek Het goed en kwaad in de online wereld van sponsored content Studenten: Heinze Havinga Klas: KNT1B Opleiding: Kunst en Techniek Project: Verborgen verleiders Docent: Paul Visschedijk, Margot van der Horst Datum: Versie: 0.2 Ethiek onderzoek 1

2 Mediaethiek onderzoek Het goed en kwaad in de online wereld van sponsored content Heinze Havinga KNT1B Docenten± Paul Visschedijk Margot van der Horst Ethiek onderzoek 2

3 Voorwoord Hierbij wil ik een aantal mensen bedanken zonder wie dit onderzoek en de totstandkoming van dit verslag nooit mogelijk waren geweest in zijn huidige vorm. Als eerste wil ik Roel Rietberg bedanken die mij marketing heeft onderwezen en mij heeft laten zien welke bijzondere vormen van verborgen marketing er bestaan. Daarnaast ook Peter Pettinga waar ik een gesprek mee heb gehad over deze verborgen verleiders tijdens het schrijven van dit verslag en mij wees op de wondere wereld van ARG s en een aantal minder smaakvolle voorbeelden van guerrilla en undercover marketing. Daarnaast wil ik graag Paul Visschedijk bedanken voor het geven van ethiek en filosofie lessen waarbij de nadruk lag dat de student zelf nadacht en niet alles zomaar aan neemt. Ik ben er van overtuigd dat dit een persoonlijke ontwikkeling tot stand heeft gebracht die anders niet had plaats gevonden Als laatste wil ik iedereen bedanken die ooit in zijn of haar leven heeft bezig gehouden met het aan de kaak stellen van foute vormen van reclame maken omdat zonder deze mensen er geen idee zou zijn over hoe ver marketingsvormen onze levens binnen gedrongen zijn. Ethiek onderzoek 3

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Vormen van sponsored content 3 Ethische bezwaren 4 Controlerende middelen 5 Conclusie 6 Literatuurlijst Bijlagen 16 Ethiek onderzoek 4

5 Samenvatting Dit onderzoek probeert een overzicht te maken wat ethisch gezien wel en niet kan in de online wereld van sponsored content, door een overzicht te geven van de verschillende vormen van het verschijnsel en de ethische bezwaren die er aan kleven. Daarnaast probeert het ook een controle middel te vinden om ongewenste praktijken tegen te gaan. Het onderzoek is samengesteld vanuit deskresearch in combinatie met een gesprek met Peter Pettinga over verborgen vormen van marketing en de minder smaakvolle voorbeelden ervan. Sponsored content is onder te verdelen in klassieke vormen en vormen van undercover marketing. De klassieke vormen zijn de advertorials en product placement middelen waar een groot gedeelte van de bevolking van weet dat ze bestaan en waar in de tradionele media veelal gebruik van wordt gemaakt. Deze vormen liggen ethisch gezien in een grijzer ethisch gebied dan normale reclame maar ze gaan inmiddels zo lang mee dat veel consumenten doorhebben als ze er mee geconfronteerd worden. Daarnaast zijn is er in het verleden ook ingegrepen als ze ethische barrières leken te overschrijden. De undercover vormen zijn de vormen waarbij ethische bezwaren opduiken doordat het doel van undercover marketing is om zo goed mogelijk te verbergen dat het om reclame gaat. Voorbeelden hiervan is het inhuren van experts om dingen te zeggen die goed voor een bedrijf of persoon uitpakken of het schrijven van recenties onder valse naam. Ethische bezwaren die aan deze vormen kleven zijn het misbruiken van de relatie die de gebruikers hebben met een website of medium. Daarnaast zijn er ook voorbeelden te noemen waarbij misbruik wordt gemaakt van de anonimiteit die op het internet heerst. Als laatste punt vervuild deze vorm van reclame de objectieve nieuwsgaring en zorgt het ervoor dat de consument minder vertrouwen heeft in objectieve nieuwsgaring, op deze manier Controle middelen op ethische vlakken zijn er in drie belangrijke vormen de ethische code, het zelfregulerend orgaan en wetgeving. Deze drie vormen bestaan allen uit een set regels waar mensen zich aan moeten houden maar de mate waarin gestraft kan worden verschillen per middel. Het probleem met controle op het internet is dat het internet wereldwijd is opgezet en landelijke wetgeving het dus niet red tegen een deel van de websites. Een ander probleem is de anonimiteit waardoor overtreders niet herkent en dus vervolgd kunnen worden. Het enige dat werkt is interne controle door websites en webloggers door middel van een zelf opgestelde ethische code. Hierdoor kunnen zij aan de bezoekers van hun site laten merken dat ze belang hechten aan objectieve berichtgeving en dat de gebruikers de website mogen aanspreken mochten zij het gevoel hebben dat de code niet wordt nageleefd. Gelukkig wordt er in de Verenigde Staten inmiddels een begin gemaakt aan wetgeving op dit gebied waardoor er in de toekomst in ieder geval voor Amerikaanse sites een set regels bestaan die deze ethische kwesties oplost. Al met al is het enige wat gezegd kan worden over sponsored content op het internet dat het op dit moment een ongrijpbaar beest is dat naast leuke creatieve kanten een aantal ongewenste vormen met zich mee brengt. Helaas kan door het wereldwijde karakter van het internet en de anonimiteit die er heerst niet alles ontdekt een aangepakt worden en is de consument zelf verantwoordelijk om zich voortdurend af te vragen wat de werkelijke bedoeling is van websites en artikelen op het internet. Ethiek onderzoek 5

6 1 Inleiding Dit onderzoek heeft plaats gevonden in verband met het thema verborgen verleiders dat gegeven wordt in het eerste jaar op de Opleiding Kunst en Techniek van de Saxion Hogeschool in Enschede. Het doel van deze opdracht is om studenten van de opleiding die later zelf content voor media zullen produceren een inzicht te geven in wat media ethiek is en hoe zij het later zelf in hun werkveld kunnen gebruiken om voor zichzelf helder te krijgen waarom ze bepaalde opdracht wel of niet zullen aannemen. Uitleg media ethiek Ethiek is een vorm van filosofie om uit te zoeken wat goed en slecht is in de wereld. Omdat een duidelijke definitie van goed en slecht in de echte wereld nooit bestaat en het voornamelijk bestaat uit een groot grijs gebied is het belangrijk voor de mensheid en voor het individu om hier grondig over na te denken. Ethiek vormt wat ons tot mens maakt en geeft ons richtlijnen om ons naar te gedragen. Media ethiek is een beroepsethiek waarbij het gaat om wat wel en niet gepubliceerd kan worden in de media. De balans die hier gevonden moet worden ligt vaak wanneer is een artikel, de foto, het beeld nog in het belang van het informeren van het volk en aan de andere kant het gebruik door de makers om andere doelen na te streven. Zo kunnen foto s van dode mensen aan de ene kant niets toevoegen aan een verhaal maar in de juiste geschreven context een versterkend middel zijn om het publiek de ernst van de zaak duidelijk te maken. Hier moeten de makers van nieuws en informatie altijd goed over nadenken om ervoor te zorgen dat het publiek op een correcte ongekleurde manier geïnformeerd worden. Dit onderzoek probeert de ethische consequenties aan te tonen die komen kijken bij sponsored content op het internet. Sponsored content is media publiceren op verzoek of met samenwerking van een bedrijf tegen betaling. Hierbij vervaagt de grens tussen informeren en reclame en kunnen situaties ontstaan dit ethisch gezien niet gewenst zijn. Aanleiding onderwerp Voor Kunst en Techniek heb ik een andere studie gedaan die informatie dienstverlening en management heette. Tijdens deze studie heb ik veel geleerd over hoe mensen informatie in zich opnemen en hoe het internet groepen mensen bij elkaar kan brengen met het zelfde doel voor ogen om grootste dingen te bereiken. Daarnaast was een belangrijk deel van mijn afstudeerproject uit te zoeken hoe men correcte en ongekleurde informatie kon bezorgen bij groepen in de samenleving zoals kinderen en senioren die zich niet zo bewust waren van de verborgen reclameboodschappen in veel media. De interesse voor het onderwerp van sponsored content werd eind vorig jaar gewekt doordat bleek dat microsoft een groep webloggers gratis had voorzien van dure laptops met Windows Vista bij wijze van cadeautje, dit leidde tot veel protest op het internet en toonde aan dat grote bedrijven veel geld over hadden om deze groep nieuwsmakers aan hun kant te krijgen. Ethiek onderzoek 6

7 Opbouw van het onderzoek Het onderzoek is probeert een onderzoeksvraag te beantwoorden die als volgt luid: Wat kan er ethisch gezien wel en niet in de wereld van sponsored content op het internet? Dit onderzoek probeert dus een overzicht te creëren over wat er wel en niet kan op dit gebied maar de doelstelling gaat nog verder hierin door te kijken of het mogelijk is om een controlerend middel te scheppen dat ervoor zorgt dat bedrijven en contentmakers zich hier ook aan houden. Hierbij kan gedacht worden aan een code, een zelfregulerend orgaan of zelfs wetgeving op dit gebied. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden en de doelstelling te kunnen behalen is het noodzakkelijk dat er eerst een aantal deelvragen worden beantwoord die duidelijkheid geven over het onderwerp, de ethische bezwaren die kunnen ontstaan en de mogelijkheden op het gebied van controle op sponsored content. De geformuleerd deelvragen voor dit onderzoek luidden als volgt: Wat wordt er precies verstaan onder sponsored content? Wat zijn de gevaren van sponsored content ten opzichten van andere vormen van sponsering? Welke vormen van sponsored content zijn er en welke bezwaren hangen hier aan? Wat kan wel en niet qua sponsering en de artikelen die gesponsord worden? Is het mogelijk om controlerende middelen te scheppen en welke middel heeft hierbij de voorkeur? Werkwijze Om het verslag te schrijven het ik een twee verschillende werkmethoden gebruikt. De eerste was literatuur onderzoek doen op het internet over deze onderwerpen. Een echt literatuur onderzoek was moeilijk omdat het nog zo n actueel onderwerpen waardoor er nog geen boeken die zich over de etische kant van sponsored content buigen. De tweede methode was een gesprek dat ik had met Peter Pettinga docent bij Informatie Dienstverlening en Management die op dit moment presentaties bleek te geven over dit onderwerp. Hier hebben we ideeën en voorbeelden uitgewisseld wat voor ons allebei een leerzame ervaring was en tevens ook onze beide verhalen beter gemaakt. Ethiek onderzoek 7

8 2 Vormen van sponsored content De naam sponsored content legt voor een groot gedeelte uit waar dit marketing middel om draait. Het is content bijvoorbeeld een televisie programma of internet zijn die gemaakt zijn door een bedrijf met een financiële vergoeding van een adverteerder. Dit kan gebruikt worden om een specifiek product aan te prijzen maar ook algemenere dingen zoals tandenpoetsen, gezond eten of werken bij de marine. Als een televisieprogramma een reportage maakt over hoe goed het is om 3 maal daags je tanden te poetsen terwijl ze daarvoor betaald worden door Oral B dan valt dat onder sponsored content. Het komt er op neer dat als de makers van content de productiekosten niet zelf betalen maar dat door een andere partij laten doen met wat voor achterliggende gedachte dan ook dat het valt onder het kopje sponsored content. Vormen van sponsored content Nu dat er een definitie is gegeven van sponsored content kan er gekeken worden naar welke vormen er zijn. Hierin maken we onderscheid tussen twee belangrijke methoden van sponsored content omdat ze allebei gebruik maken van de bovengenoemde basisbeginselen van sponsored content maar tegelijkertijd fundamenteel verschillen op een aantal belangrijke punten. Klassieke vormen van sponsored content De klassieke vormen van sponsored content zijn anders dan de undercover vormen van sponsored content een verschijnsel dat al heel mee gaat. Het eerste bekende voorbeeld van sponsored content waren de advertorials van de oliemaatschappij Mobile die haar boodschap rondom de olie crisis in de jaren 70 aan de man bracht door reclame boodschappen vermommen als artikelen. Hoewel deze vormen dichter bij de ethische grens liggen wat wel en niet kan worden de grootste onethische gevaren inmiddels vermeden doordat er een aantal algemene regels zijn op het gebied van dergelijke reclame. Zo moeten advertorials vermelden dat ze advertorial zijn en mag bij product placement een product getoond worden maar mag het niet langer aangeprezen worden. Advertorial De bekenste vorm van sponsored content is de advertorial. Dit houdt in dat een reclame boodschap wordt verpakt in een vorm waardoor het een normaal artikel lijkt of een onderdeel van een programma. Een bekend voorbeeld op dit gebied is het RTL 4 programma Live and cooking waarbij veel onderdelen van het programma eigenlijk advertorials zijn van Unilever. Product placement Een ander vorm is product placement. Deze vorm is vaak subtieler doordat een product eigenlijk alleen in beeld getoond wordt maar niet aangeprezen wordt. Dit gebeurd heel veel in films en televisie programma s. Dit is niet alleen een goede inkomstenbron maar word ook veel gebruikt om de film of de televisie serie een realistischer aanzicht te geven. Dit effect wordt ook wel Kmart realism genoemd. Undercover marketing Undercover marketing lijkt op de klassieke vormen van sponsored content met het grote verschil dat bij undercover marketing het de bedoeling is dat het marketing doel zo goed verstopt is dat de willekeurige consument niet door heeft. Daarnaast probeert undercover marketing vaak de mond-tot-mond reclame te stimuleren wat het een uniek middel maakt in de wereld van de marketing. Een voorbeeld hiervan is Sony Ericson die acteurs betaalde om rond te lopen als toeristen die passanten vroegen om een foto van hun te maken. Als de passenten ja zei kregen ze een nieuw model camera telefoon in hun handen gedrukt waar ze de foto mee moesten maken. Hierdoor kwamen de mensen in aanraking met de nieuwe telefoons met als doel om het product te promoten.(walker, R 2004) Viral marketing Viral marketing speelt in op mond op mond reclame door de reclame boodschap slim te verpakken in een leuke verpakking dat vaak bestaat uit een filmpje of flashapplicatie die mensen rondsturen naar vrienden en familie waardoor zonder dat het reclame bureau er geld aan uitgeeft de boodschap wijd verspreid wordt. Ethiek onderzoek 8

9 Een voorbeeld hiervan is het dansende Bush spelletje van een aantal jaar geleden dat gebruikt werd om een site voor flash spelletjes te promoten. Roach marketing Roach marketing is een term die gebruikt wordt om gewone mensen te gebruiken voor marketing doeleinden. In sommige gevallen zijn dit acteurs die betaald worden, maar vaak zijn het mensen die voor gratis producten deze rollen vervullen doordat ze zelf al enthousiast zijn over het product. Deze vorm van marketing is lang niet zo bekend als advertorials of product placements maar de laatste jaren worden steeds meer gebruikt en het lijkt op veel grotere schaal te gebeuren dan over het algemeen bekend is. Het eerder gegeven voorbeeld van Sony Ericson is een voorbeeld in de fysieke wereld waar de moethode weinig kritiek heeft ontvangen. Op deze wijze wordt er maar een klein publiek bereikt en het wordt gezien als een goed middel voor grote en kleine bedrijven om een product te promoten. Een ander voorbeeld van Roach marketing zijn de zogenaamde street teams die veel kledingmerken en bands hebben om hun invloed te vergroten. Ondanks de gematigde reacties op voorvallen in de fysieke wereld lijkt het een groter probleem te vormen in de weblog wereld of de bolgosphere. Een voorbeeld hiervan is hoe Dr. Pepper een aantal jonge tieners betaalde om een nieuw drankje onder de naam Raging cow aan te prijzen onder de lezers van hun weblog. Toen dit aan het licht kwam leidde dit tot veel protest en boycots van het drankje. Het verschil in reactie is hierbij terug te leiden op het feit dat weblogs een veel groter bereik hebben dan een vrijwilliger of acteur op straat en er dus meer mensen tegelijkertijd misleid worden. Flogs Flogs zijn weblogs gestart door bedrijven met als doel om op een slinkse manier een product of bedrijf te promoten. In tegenstelling tot Roach marketing bestaan de schrijvers achter de flogs vaak niet echt maar zijn het fictieve personen die zo gestyled zijn dat ze de ideale personen zijn om een bepaalde doelgroep aan te spreken. Flogs staan voor fake blogs en zijn misschien wel de manier van sponsored content die het meeste risico met zich mee brengt. Het gevaar zit het er in dat in tegenstelling bij de bovengenoemde vormen een flog goed verborgen houdt dat het allemaal verzonnen wordt en dit tot veel protest kan leiden op het moment dat een flog ontmaskerd wordt. Een voorbeeld hiervan is waarin twee kinderen hun ouders probeerde te overtuigen om een PSP(spelcomputer) voor kerst te geven. Toen mensen de domeinnaam gegevens van de site begonnen na te trekken en de naam geregistreerd stond op een reclamebureau was het snel gedaan met de website en ontstonden er overal op het internet protestacties en mensen die op riepen op de PSP te boycotten.(kingsley-hughes, 2006) ARG s Op dit moment staan ARG s nog in de kinderschoenen en is het een grijs gebied of het altijd onder sponsored content valt. ARG staat voor Alternative Reality Games en bestaan vaak uit spellen de crossmediaal zijn ingericht en de grenzen tussen werkelijkheid en realiteit doen vervagen. Voorbeelden hiervan zijn de IloveBees.com website en thecolony.com beide van Microsoft. Beide hadden als doel om producten van Microsoft te promoten die nog moesten uitkomen en fanatieke spelers kregen meer informatie over de producten nadat ze raadsel oplosten, fanatiek meespeelde of op openbare plekken aanwijzingen wisten te vinden. (Dena, Christy 2006) Deze vormen van marketing zijn intensief qua kosten en de hoeveelheid manuren die erin gestoken dient te worden maar het zorgt er wel voor dat de fanatieke aanhangers van het product intensief tijd zullen steken in de promotie van het product en zo minder geïnteresseerde personen zullen aansporen om te kijken naar het product dat gepromoot worden. Ethiek onderzoek 9

10 3 Ethische bezwaren De ethische bezwaren van dit onderzoek liggen voornamelijk bij de undercover vormen van marketing omdat zij de ware aard van een artikel verstoppen en soms op bijna subliminaal niveau de lezer gevoelig maken voor de reclame boodschap die zij uit zenden. Volgens een uitspraak van de FTC in 2005 overschrijd undercover marketing de grens tussen verleiden en misleiden en is vanuit dat standpunt gezien onethisch. (Clark, D 2005). In dit hoofdstuk zullen een aantal ethische hekelpunten behandeld worden die de belangrijkste discussiepunten vormen op het gebied van sponsored content. Misbruik maken van relatie die is opgebouwd met gebruikers Website en vooral weblogs hebben een veel intiemere relatie van hun achterban dan radio en televisie. Dit komt door dat gebruikers vaak mede invulling geven aan sites en weblogs en met de makers gecommuniceerd hebben op digitale wijze of in levende lijve. Dit veroorzaakt een gevoel van identificatie en relatie die niet bestaat bij de klassieke media. Als een dergelijke site of weblog sponsored content gaat verstoppen tussen haar niet gesponserde artikelen zullen gebruikers niet zo argwanend zijn en accepteren ze het feit dat de maker van het artikel geen zeer positief is over een bepaald product. Hierdoor wordt misbruik gemaakt van de opgebouwde relatie die is opgebouwd met de gebruikers wat vanuit een ethisch standpunt niet wenselijk is. Dit hoeft natuurlijk niet bewust door de makers van websites of weblog te gebeuren maar kan ook onbewust van uit een externe partij gestuurd worden Een voorbeeld van een dergelijke situatie ontstond toen Microsoft eind 2006 gratis laptops uitdeelde aan verschillende webloggers om in eigen woorden kennis te maken met Windows Vista. Microsoft hoopte hierdoor dat de webloggers in hun roes van hun nieuwe laptop een positiever beeld kregen van Vista en hier ook over zouden schrijven. (Zheng, L 2006) Door de relatie die de webloggers hadden met de gebruikers had een groot effect gehad omdat veel van deze weblogs gezien werden al autoriteiten op het gebied van computers en de lezers dus massaal deze reclame gevolgd hadden alsof het een recente was. Hoewel gratis producten onder journalisten verspreiden als recensie materiaal niet vreemd is is het wel vreemd dat Microsoft die software bouwt dure hardware uitdeelde terwijl zij zelf niets te maken hebben met de laptop die uitgedeeld werd behalve natuurlijk dat de laptop op windows vista draaide. Dit zou onder het omkopen van journalisten kunnen vallen doordat microsoft een groot geldbedrag heeft uitgegeven om journalisten aan zijn kant te winnen. Gesponserde informatie mengen met informatie waarvan het belangrijk is dat zij objectief is Hoewel veel informatie op het internet bestaat uit luchtige onderwerpen en vermaak zijn er ook voorbeelden te noemen van sites die informatie geven waarbij het soms van levensbelang is dat zij objectief is en correct. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld websites over gezondheid of over babyvoeding. Sponsored content die onterecht middelen aanprijst als gezond kunnen mensen in de problemen brengen door dat zij de verstrekte informatie geloven. Daarnaast zijn er al jaren voorbeelden van medicijn fabrikanten die hun positie misbruiken en geld boven het helpen van mensen lijken te stellen. Dit is natuurlijk geen goede ontwikkeling omdat hierdoor dit soort belangrijke informatie hierdoor niet langer op het internet gevonden kan worden maar gebruikers toch weer naar de apotheek of huisarts gaan om objectieve informatie te krijgen. Gelukkig beseffen veel van deze sites door dat zij een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om hun sponsering beleid en beschermen zij de gebruiker door zich streng te houden aan een zelf geschreven ethische code. Misbruik maken van de anonimiteit op het internet Het internet werkt voor een groot gedeelte rondom de anonimiteit die het bied. Dagelijks posten er miljoenen mensen in fora over de hele wereld waarin zij zonder blad voor de mond te nemen hun mening verspreiden over de meest uiteenlopende onderwerpen. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is natuurlijk de anonimiteit die er voor zorgt dat mensen niet aangesproken kunnen worden op hun gedrag online. Ethiek onderzoek 10

11 Een nadeel van het feit dat iedereen alles kan schrijven is dat organisaties of individuen zich voor kunnen doen als iemand anders en artikelen kunnen schrijven die een verborgen agenda hebben. Een voorbeeld hiervan is een medewerker van Sony die onder valse naam filmrecenties schreef. En microsoft die een XML expert betaalde om Wikipedia artikelen te verbeteren (Gohring, Nancy 2007). In deze gevallen gaat het dus om mensen die misbruik maken van hun anonimiteit om producten te promoten of dat van concurenten in een kwaad daglicht te zetten. Dit is natuurlijk vanuit ethisch oogpunt niet correct en zou eigenlijk helemaal niet voor mogen komen. Verstoren van objectieve verslaggeving Het internet is vooral sinds het populair worden van weblogs een bron geworden voor snelle, objectieve informatie uit eerste hand. Een voorbeeld hiervan is de weblog die een achtergebleven IT medewerker in New Orleans bijhield tijdens de situatie die volgde op het platleggen van de stad na de orkaan Katrina (http://mgno.com/). Deze weblog werd een bron voor allerlei andere media online en offline om informatie uit te putten die niet door de overheid werd vrijgegeven en was daardoor een van de meest gebruikte bronnen voor echte journalisten om inzicht te krijgen wat er echt gebeurde. Het lijkt misschien niets te maken te hebben met sponsored content maar het datacentrum waar de man werkzaam was dat duizenden websites hostte kreeg een enorm PR boost doordat bleek dat medewerkers van het bedrijven achter waren gebleven om de website van hun klanten in de lucht te houden en er voor zorgde dat de website overgestraalt werden naar andere datacentra verspreid over het hele land. Stel nou dat andere bedrijven inspelen op een dergelijke situatie door bij een volgende ramp hun medewerkers massaal aan het webloggen zetten, of valse weblogs starten om een zelfde soort blog op te zetten met hopelijk hetzelfde resultaat. Dit zou de objectieve verslaggeving die dergelijke blogs genereren verstoren doordat er een commerciële boodschap achter zit. Het vervuilen van content aggregatie Weblogs en nieuwswebsite maken geen nieuws maar het moet ergens vandaan komen. Dit resulteert dat veel van deze sites eigenlijk content aggregaten zijn die nieuws van verschillende bronnen netjes bij elkaar presenteren om bezoekers te trekken om naar hun site te komen. Bezoekers hebben zelf namelijk vaak geen tijd of behoeften om honderende sites af te zoeken naar informatie die zijn misschien wel eens interessant zouden kunnen vinden. Het probleem is dat als weblogs of websites sponsored content beginnen te publiceren waarvan niet duidelijk is dat het sponsored content is, andere weblogs en websites hier massaal naar toe linken omdat zij dat als hun taak zien. Hierdoor versterk de promotiewerking van het verborgen reclame artikel wat natuurlijk het doel is van het bedrijf dat er achter zit. Aan de andere kant ontstaat er een situatie waarbij niemand meer weet wat echt nieuws is en wat verborgen reclameboodschappen zeker nu het over duizenden websites is verspreid. Hierdoor wordt door ruis die onstaat door verborgen reclames in de objectieve nieuwsgaring verder versterkt en is de realisatie van objectieve nieuwsgaring nog verder weg dat het al was. Conclusie ethische bezwaren Ethisch gezien kan er een hoop in de wereld van sponsored content omdat reclame in het algemeen toch als doel heeft om de consument te verleiden. Inmiddels heeft de maatschappij geaccepteerd dat dit bestaat en dat het nodig is om te productiekosten van media te bekostigen. Het probleem begint echter als vertrouwen in media, experts of de mensheid in het algemeen wordt aangetast doordat bedrijven proberen om mensen via in scène gezette mond-op-mond reclame beïnvloeden. Sommige vormen lijken verdacht veel op omkoping wat algemeen aanvaard is als niet correct en in sommige gevallen zelf als strafbaar. De Ethische lijn ligt eigenlijk bij vervuilen van artikelen en nieuws door er op slinkse wijze reclame boodschappen er tussen te stoppen waardoor berichtgevers het vertrouwen van de kijker/lezer/luisteraar niet verdienen en er een argwaan zal ontstaan of berichtgevers echt proberen objectieve informatie door te spelen. Ethiek onderzoek 11

12 4 Controlerende middelen Nu dat duidelijk is dat er ethische bezwaren zijn tegen sommige vormen van sponsored content moet er gekeken worden welke middelen er ingezet kunnen worden tegen deze ongewenste vormen. Controle middelen in de media komen op dit moment al voor en een van de bekendste voorbeelden is de reclame code commissie die ervoor zorgt dat erop een verantwoorde manier reclame wordt gemaakt door bedrijven. Helaas heeft de reclame commissie nergens in haar reglement onderdelen over sponsored content opgenomen. Daarnaast is de regelgeving op het gebied van internetreclame summier en gaat het niet veel verder dan het in bescherming nemen van kinderen tegen banners die verstoppen dat ze reclames zijn en tegen alcoholische reclames op sites die als belangrijkste doelgroep mensen onder de 18 hebben. Een pas klare oplossing lijkt op dit moment nog niet te bestaan. Daarnaast als de reclame commissie zou besluiten om een aantal van deze zaken in haar regelement op te nemen dit alleen zou gelden voor Nederlandse sites en het zou dus niet opgaan voor internationale sites. Als laatste is er een groot verschil tussen algemene websites met getrainde journalisten en eindredacties en weblogs die door een iemand geproduceerd worden. Ethische code Een ethische code is een document waarin een set regels wordt opgesteld hoe bepaalde personen of groepen zich dienen te gedragen. Deze code kan door een website of organisatie zelf zijn opgesteld en publiekelijk bekend gemaakt zodat de lezers van artikelen weten waar ze aan toe zijn of kan door meerdere websites of bedrijven zijn samengesteld als een soort van gezamenlijk kwaliteitseis waar de bedrijven zichzelf en elkaar verplichten om zo tot een juiste vorm van informatie verschaffing te komen. Een voorbeeld van een dergelijke code is de code voor medische informatie op internet die te vinden is op Daarnaast heeft het bedrijf Pay per Post dat bloggers betaald om gesponsorde artikelen te schrijven haar ethische code uitgebreid nadat de FTC actie ondernam tegen verschillende vormen van undercover marketing. Het voordeel van een etische code is dat een website of blogger de code zelf kan samenstellen zodat het gepast is bij de situatie van de website of de weblog. Een probleem is echter dat er geen controle is of de code ook daadwerkelijk wordt nageleefd behalve sporadische controle van een overijverige lezer of concurende website daargelaten. Een ethische code is dus meer een belofte van een website of blogger richten zijn of haar lezer die laat merken dat de persoon of instantie achter de website nagedacht over de ethische aspecten van sponsored content. Zelfregulerend orgaan Een zelfregulerend orgaan is een organisatie van beroepsspecialisten die samen een groep mensen vormen die uitspraak mogen doen over praktijken binnen hetzelfde beroep. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld zelfregulieren organen van advocaten, artsen en reclamemakers. Het voordeel van een dergelijk orgaan is dat er geen rechtbank aan te pas hoeft te komen voor een uitspraak en de beroepsgroep het dus intern oplost. Een ander voorbeeld is dat zeer specialistische beroepen vaak zo moeilijk te begrijpen zijn dat normale rechters helemaal niet bevoegd kunnen zijn om uitspraken in dergelijke zaken te doen. Een orgaan zou voor websites en weblogs wel eens een uitkomst kunnen zijn omdat er veel specialisten zijn op dit gebied en het internationaal zou kunnen opereren. Het nadeel is echter dat niemand een persoon kan verbieden om te publiceren op het internet en je ook niet bevoegd hoeft te zijn of een bepaald certificaat gehaald hoeft te hebben dat afgenomen zou kunnen worden als je je misdraagt. Hierdoor valt het idee van een zelfregulerend orgaan dood omdat er geen motivatie is om naar een dergelijk orgaan te luisteren. Ethiek onderzoek 12

13 Wetgeving Wetgeving is de meest omvattende stap in ethische vraagstukken. Wetgeving betekend dat iets landelijk is vastgesteld stelt mensen instaat om instellingen en individuen aan te klagen als ze zich niet aan deze regels houden. Hoewel er van regelgeving op dit gebied nog lang geen sprake is heef dat Amerikaanse Federal Trade Comission zich al negatief uitgelaten over dergelijke praktijken en lijkt de vorming van wetten dus te gaan gebeuren. Als wetgeving zou lukken zou dit duidelijke en heldere regels geven over wat wel en niet zou mogen in de wereld van (online) gesponsorde content. Dit zou voorkomen dat marketeers ethisch onverantwoorde reclamemethoden toe passen en mocht het toch gebeuren geeft dit verschillende instellingen genoeg macht om deze marketeers te vervolgen. Een totaal sluitende wetgeving is uiteindelijk moeilijk te realiseren door de internationale opzet van het internet. Dit is niet alleen een probleem bij de sponsored content maar op veel andere gebieden waaronder het beschikbaar stellen van copyrighted informatie en media. Het beste middel Het beste middel voor dergelijke praktijken is een wet of een zelfregulerend orgaan. Deze middelen zorgen ervoor dat er naast regels ook gecontroleerd wordt wat een meerwaarde geeft. Maar het lijkt er op dat controlerende en regulerende middelen op het internet in veel gevallen niet haalbaar is door de hoeveelheid websites en de wereldwijde opzet van het internet. Daarbij wordt in tegenstelling van websites blogs vaak door een individu op min of meer vrijwillige basis gerund waardoor een hoop wetten en regels geen toepassing hebben op de weblogs en is de hoeveelheid geld die verdient wordt met de undercover marketing niet in verhouding met de kosten van het vervolgen van dergelijke praktijken. Al met al lijken de bekende middelen voor ander beroepen en media wel in zekere zin voor websites te werken maar hebben ze geen houvast in de blogosphere waar ongewenste vormen van sponsored content vooral op de loer liggen. Het enige wat de weblog wereld zou kunnen doen om deze ongewenste vormen tegen te gaan is om bloggers te stimuleren te publiceren wat voor ethische code ze voor zichzelf hanteren en waarom. Ethiek onderzoek 13

14 5 Conclusie De uitkomst van dit onderzoek over de wat wel en niet kan in de online wereld van sponsored content zijn dat er veel bestaat op het gebied van sponsored content waarbij de etische concequenties varieren van ludieke actie die de aandacht trekt tot aan bedriegen van grote groepen gebruikers door het misbruiken van een opgebouwd vertrouwen in de website of weblogger. Op het internet elke dag nieuwe vormen ontstaan en veel van deze vormen vooral creatief en aan te moedigen zijn door dat het consumenten op verfrissende en vaak leuke wijze in contact laat komen met nieuwe producten. Een klein deel is echter zo goed verstopt of dergelijk misleidend dat het vanuit een etisch standpunt niet gewenst is om deze vormen van sponsored content voor te laten komen. Gelukkig zijn er een aantal gevallen bekend geworden dat het ging om reclamecampagnes door oplettend bezoekers die bijvoorbeeld de registratie van URL s nakeek om te zien of er reclamebedrijven achter zaten. De grootste problemen van sponsored content liggen niet zo zeer bij de klassieke vormen omdat zij duidelijk maken dat het om reclame gaat naast het feit dat de gebruiker vaak af weet van deze vormen van reclame waardoor ze snappen wat de achterliggende gedachte is. De undercover vormen van sponsored content zijn de boosdoener uit ethisch standpunt. Hun doel is om te verbergen dat het sponsored content is en probeert zo lezers gevoeliger te maken voor de reclame boodschap die zij uitzenden. Dit in combinatie met het feit dat gebruikers vaak sterkere emotionele banden hebben met websites en weblog dan met televisie programma s en kranten zorgt ervoor dat veel gebruikers onbewust aangestuurd worden tot het kopen van producten of het steunen van bedrijven. Controle middelen lijken moeilijk te vormen door het wereldwijde karakter van het internet en het is onmogelijk om de miljarden websites die er zijn te controleren op dit soort ethische voorwaarden. Dit niet in de laatste plaats doordat veel van de ongewenste vormen zo goed versopt zijn dat ze uitgebreid onderzoek vereisen om de echte bedoelingen naar boven te halen, of in sommige gevallen gewoon stom toeval. Het enige dat websites met goede bedoelingen kunnen doen om aan de bezoekers duidelijk te maken wat zij als richtlijn nemen is het publiceren van een ethische code waar zij zich zelf aan houden. Hoewel dit absoluut geen garantie geeft voor de gebruiker is het in ieder geval een teken dat de website nagedacht heeft over dergelijke zaken. Gelukkig legt de overheid in de Verenigde Staten inmiddels de beginselen van wetgeving wat in ieder geval bescherming biedt tegen misbruik op Amerikaanse sites en misschien inspireert het andere landen om dergelijke wetten te vormen. Als laatste kan alleen maar bij gemeld worden dat gebruikers op het internet zich bewust moeten zijn dat er achter de schermen van websites en weblogs verborgen agenda s kunnen spelen en de gebruiker moet altijd de artikelen proberen te toetsen met zijn of haar eigen verstand en intuïtie of dit artikel geschreven is door een enthausiaste journalist of door een marketing manager die de afzet van zijn product op slinkse wijze probeert te verhogen. Ethiek onderzoek 14

15 6 Literatuurlijst Een overzicht van de bronnen die gebruikt zijn bij het realiseren van het onderzoek Artikelen Walker, R. (2004)The Hidden (In Plain Sight) Persuaders. New York Times Magazine 5 Dec 2004 pg. 68 Internet bronnen Anderson, N (2006) Sponsored blogging firm adopts disclousure requirement Mrt 2007) Clarck Donald(2005) Request for investigation of companies that engage in Buzz marketing MRT) Dena, Christy (2006) Designing cross media entertainment Mrt) Gohring, Nancy (2007) Microsoft pays for wikipedia edits. Mrt) Kingsley-Hughes, A (2006)Sony and the fake PSP blog Lasica, J.D. (2001) The fuzzy world of sponsored content (14 Mrt 2007) Waardenier, M. (2006) Collum: Sponsored content Mrt 2007) Walker, Rob(2003) Bloggin for milk Mrt) Zheng, L (2006)Microsoft hands out Ferrari s to bloggers Mrt 2007) Ziekenhuis.nl (2006)Sponsored content code Medical Media Mrt 2007) Ethiek onderzoek 15

16 Bijlagen Een aantal van de belangrijkste bronnen waar in het onderzoek naar verwezen zijn, zijn toegevoegd ter aanvulling voor de lezers van dit onderzoeksverslag. Bijlage 1 Walker, Rob(2003) Bloggin for milk Mrt) Bijlage 2 Anderson, N (2006) Sponsored blogging firm adopts disclousure requirement Mrt 2007) Bijlage 3 Clarck Donald(2005) Request for investigation of companies that engage in Buzz marketing MRT) Ethiek onderzoek 16

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Virtual Popstar is in het kort een gratis te spelen online dress-up community game. Het is een website gericht op tieners

Nadere informatie

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Virtual Popstar is in het kort een gratis te spelen online dress-up community game. Het is een website gericht op tieners

Nadere informatie

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE DUIZENDPOOT IN ONLINE MEDIA LAND... 23 april Niels de Keizer - Freelance Creative Flash Developer ACHTERGROND Hij was vroeger Autonoom ontwerper student op de Mode academie

Nadere informatie

Serious gaming in het basisonderwijs Adviesnota

Serious gaming in het basisonderwijs Adviesnota 2012 Serious gaming in het basisonderwijs Adviesnota Carolien Popken SAB Schoolvereniging Aerdenhout- Bentveld 14-6-2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderzoek... 4 Voorwoord... 4 Antwoord op de deelvragen

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Filosofie 3 Postmoderne mediaconsumptie. Kind of minivolwassene?

Filosofie 3 Postmoderne mediaconsumptie. Kind of minivolwassene? Filosofie 3 Postmoderne mediaconsumptie Kind of minivolwassene? Marlou Kemperman Klas Com3b S1007734 Juni 2009 Mark Eckhart Korte samenvatting Kinderen worden steeds meer blootgesteld aan reclame en marketing

Nadere informatie

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden http://www.appsmaken.nl/wp- content/uploads/socialmedia_intro.jpg Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden 2 Inhoudsopgave - Voorwoord - Inleiding - Deelvragen

Nadere informatie

Reclamecode Social Media (RSM)

Reclamecode Social Media (RSM) Reclamecode Social Media (RSM) De achtergrond van en een toelichting op de totstandkoming van deze code is als bijlage bij deze code opgenomen. 1. Reikwijdte De Reclamecode Social Media ( de Code ) heeft

Nadere informatie

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING CODE SOCIAL MEDIA MARKETING Toelichting De Code Social Media Marketing maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. De Code beoogt transparantie in social marketing

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Welke meningen over reclame staan tegenover elkaar? Teken een verbindingslijn tussen de 2 zinnen die bij elkaar horen:

Welke meningen over reclame staan tegenover elkaar? Teken een verbindingslijn tussen de 2 zinnen die bij elkaar horen: Welke meningen over reclame staan tegenover elkaar? Teken een verbindingslijn tussen de 2 zinnen die bij elkaar horen: Reclame is cool en gaaf! Reclame geeft nuttige informatie Reclame laat zien hoe het

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Website maken Mediawijsheid lessen Juli 2013

Website maken Mediawijsheid lessen Juli 2013 Website maken Mediawijsheid lessen Juli 2013 Website maken - Docent Sociale Media als Facebook/Twitter/Instagram is het medium waar veel pubers zich op begeven. Ouders zeggen wel eens dat de smartphone

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

Diesel Online. Ex a m e n o p d r a c h t. Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management. Interactieve Communicatie

Diesel Online. Ex a m e n o p d r a c h t. Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management. Interactieve Communicatie Ex a m e n o p d r a c h t Interactieve Communicatie Diesel Online Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management Interactieve Communicatie De heer Jesse Wynants I n l e i d i n g Het

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Sociale media voor maatschappelijke organisaties

Sociale media voor maatschappelijke organisaties Sociale media voor maatschappelijke organisaties 11 adviezen Door: Sandra Kamerbeek s.kamerbeek@movisie.nl 1. Ken de functies van sociale media Sociale media kent verschillende functies. (zie ook volgende

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

LES 1: AAN DE SLAG MET WORDPRESS. Lesoverzicht: Aan de slag Wat is WordPress CMS Front-end Back-end Samenvatting. Tijd: 5 minuten

LES 1: AAN DE SLAG MET WORDPRESS. Lesoverzicht: Aan de slag Wat is WordPress CMS Front-end Back-end Samenvatting. Tijd: 5 minuten LES 1: AAN DE SLAG MET WORDPRESS Lesoverzicht: Aan de slag Wat is WordPress CMS Front-end Back-end Samenvatting Tijd: 5 minuten Doel: Aan het einde van deze les weet je wat WordPress is en kun je benoemen

Nadere informatie

!!! !!!!!!! Beleven we beelden als materie, of is het juist andersom? Lennart de Neef - CTS Essay - Imara Felkers - 16 juni 2014

!!! !!!!!!! Beleven we beelden als materie, of is het juist andersom? Lennart de Neef - CTS Essay - Imara Felkers - 16 juni 2014 PLAATJESKUNST Beleven we beelden als materie, of is het juist andersom? Lennart de Neef - CTS Essay - Imara Felkers - 16 juni 2014 1 Het internet, nog nooit is er in mijn beleving zo n bijzondere uitvinding

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen Mijn missie... 3 Wie ben ik? Help ik moet een blog!... 5

Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen Mijn missie... 3 Wie ben ik? Help ik moet een blog!... 5 Inhoud Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen... 3 Mijn missie... 3 Wie ben ik?... 4 Help ik moet een blog!... 5 Waarom is bloggen goed voor je onderneming?... 5 Waarom is bloggen goed voor je klanten?...

Nadere informatie

ZELF EEN WEBLOG MAKEN

ZELF EEN WEBLOG MAKEN ZELF EEN WEBLOG MAKEN Kristof De Loose ICT-coördinator GBS De Waterleest Eppegem GBS De Pimpernel Zemst-Laar Zelf een weblog maken - 1 - Kristof De Loose INHOUD Inleiding 2 Wat is een weblog? 3 Waarom

Nadere informatie

Tijdens de training gaan we op de volgende vragen in:

Tijdens de training gaan we op de volgende vragen in: Wat is een campagne? Tijdens de training gaan we op de volgende vragen in: 0 Wat is een campagne? 0 Hoe geef je een campagne vorm? 0 Hoe pitch je je initiatief? Campagnes zijn er allerlei soorten en maten.

Nadere informatie

Grip op reclame Streetmarketing

Grip op reclame Streetmarketing DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Streetmarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

WHITEPAPER. Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme ONLINE MAGAZINES

WHITEPAPER. Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme ONLINE MAGAZINES WHITEPAPER ONLINE MAGAZINES Waarom een online magazine? Welke voordelen zijn er te behalen? Inhoud & bladritme INTRODUCTIE Je hebt deze whitepaper gedownload omdat je geïnteresseerd bent in online magazines.

Nadere informatie

Adverteren op one2xs

Adverteren op one2xs Adverteren op one2xs GPT advertenties die wél rendabel zijn. Laat u overtuigen door de vele mogelijkheden die one2xs u biedt. www.one2xs.com 28-11-2008 Adverteren op one2xs. Waarom? Enorm brede doelgroep

Nadere informatie

Er zijn 2 redenen om te hollaback-en : voor jezelf en voor de wereld..

Er zijn 2 redenen om te hollaback-en : voor jezelf en voor de wereld.. Hollaback! (= Roep terug) betekent : Reageren Tegen straatintimidatie, op jouw manier. Of je nu iemand vertelt wat je overkwam, je verhaal deelt online, het in kaart brengt via de Hollaback app, op het

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

2. Zijn die aan te geven in categorieën? Zo ja welke? In leren, denken, creëren en delen. Er bestaan vier typen gebruik van interactieve media

2. Zijn die aan te geven in categorieën? Zo ja welke? In leren, denken, creëren en delen. Er bestaan vier typen gebruik van interactieve media 1. Wat voor een interactieve media producten zijn er? Er bestaan vele verschillende media producten: E- Learnings, Wikipedia, Roamler, Flickr, Facebook, Twitter, Youtube, Linked in, Wordpress, Blogger,

Nadere informatie

Doelgericht adverteren

Doelgericht adverteren Advertentie- en Promotietarieven 2017/2018 Doelgericht adverteren Ckaart heeft een van de grootste, specifieke bestanden aan kaarthouders van Nederland. De ultieme manier om uw producten of activiteiten

Nadere informatie

Partnerprogramma

Partnerprogramma Partnerprogramma 1 Ik gebruik mijn kennis, passie en creativiteit om vrouwen boven de 40 te helpen fit, jong en slank te blijven op een natuurlijke manier EN Ik help je ook graag om een extra inkomen op

Nadere informatie

Recruitment viral: documentatie

Recruitment viral: documentatie Silvy Alblas CMD - 0774079 Major: DesignThis! Recruitment viral: documentatie 15 jan 09 INHOUDSOPGAVE: 1. Onderzoek 2. Concept 3. Schetsen 4. Definitief concept ontwerp 5. Bronnen Major: DesignThis! 1

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Betaalde blogs misleiden consument

Betaalde blogs misleiden consument We zeggen het maar even voor de zekerheid: printen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet supersympathiek om dit artikel te verspreiden -- sterker nog: het is verboden. Gelukkig is

Nadere informatie

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk CASE 2.1 - Campagne Stad Genk 1 2 Samen met Henk naar een groener Genk! marketingplan BRIEFING - OPDRACHT VAN STAD GENK De probleemstelling Mensen die een kapvergunning aanvragen en dus weinig belang hechten

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet Syntens emarketing Internationaal zakendoen via internet Dennis van den Broek Creative Director @ Creactiv inhoud Creactiv, wat is dat? De Creactiv visie E-mail Marketing Marketplaces (Social) Networking

Nadere informatie

Briefing V1. interactieve content

Briefing V1. interactieve content Briefing V1 interactieve content Marianne Meijers m.b.meijer-meijers@hva.nl Wat is interactieve Content?. Definitie Interactieve content is de inhoudelijke bijdrage van een medium die bestaat uit tekst,

Nadere informatie

MEDIAPACK GAY.NL GAY MARKETING

MEDIAPACK GAY.NL GAY MARKETING MEDIAPACK GAY.NL GAY MARKETING Uit onderzoek blijkt dat homo s relatief hoogopgeleid zijn, meer dan gemiddeld vrij te besteden hebben en graag merken kopen die adverteren in homomedia. Vaak worden trends

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto)

Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto) Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto) Het sociale web biedt gemeenten een onuitputbare bron aan potentiële kennis en ideeën die voorheen niet beschikbaar was. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies

Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Invloed externe factoren E- marketingmix Conclusie Advies Inhoudsopgave Boekhuis Aalsmeer Online strategie Canvas model Segmentering Waardepropositie Verdienmodel Invloed externe factoren Economisch Technologisch Positioneringsmatrix E- marketingmix Prijs Plaats

Nadere informatie

Hoe je meer verdient met online video s

Hoe je meer verdient met online video s Hoe je meer verdient met online video s Video s die je continue nieuwe klanten opleveren door Noortje Janmaat Business coach en oprichter van Verdienen met VIDEO www.verdienenmetvideo.nl noortje@verdienenmetvideo.nl

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

De Cues Filtered Out Theorie

De Cues Filtered Out Theorie De Cues Filtered Out Theorie Sommige mensen zien Computer mediated communication als een mindere vorm van communicatie, ook volgens de Cues Filtered Out theorie ontbreekt er veel aan deze communicatievorm.

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl Copyright Copyright Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Nederland Internet. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Proefdieren, overbodig of hoognodig?

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. Proefdieren, overbodig of hoognodig? Afsluitende les Leerlingenhandleiding Proefdieren, overbodig of hoognodig? Inleiding Hoewel bijna iedereen wel een beeld heeft van proefdieren en wat er in het verleden wellicht mee gedaan is, weet bijna

Nadere informatie

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

;k;lk. Les 2 Journalistieke regels

;k;lk. Les 2 Journalistieke regels Les 2 Journalistieke regels Organisatie Dit heeft u nodig: Digibord (hyperlink Nieuwsmediaportal) Pennen NieuwsMakers Toolkit Werkblad Journalistieke regels Landelijke- en regionale dagbladen via de Nieuwsservice

Nadere informatie

Kinderen over Klantrelaties

Kinderen over Klantrelaties Kinderen over Klantrelaties handouts bij presentatie CRM Inspiration avond van CRM-Association NL 22 april 2009 Door Adriaan Wagenaar Kijk eens door de ogen van een kind naar klantrelaties. Welke nieuwe

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden Inhoudsopgave Pagina Bron 1 Design Marcel Wanders. 2 Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bron 3 Recensie over Boijmans van Beunigen 3 Bron 4 Flip in de klas. 4 Bron

Nadere informatie

VIRTUEEL LEEFSTIJL CENTRUM TESTAPP RESULTATEN

VIRTUEEL LEEFSTIJL CENTRUM TESTAPP RESULTATEN VIRTUEEL LEEFSTIJL CENTRUM TESTAPP RESULTATEN WAAROM DE TESTAPP? In eerdere verkenningen zijn verschillende ideeën naar voren gekomen voor ontwerp van het virtueel leefstijlcentrum. De functionaliteiten

Nadere informatie

Maatschappij Onderwerp: Drugs. Auteur: Bob van der grint Inlever datum:18-3-2014 Leraar: E.Mulder

Maatschappij Onderwerp: Drugs. Auteur: Bob van der grint Inlever datum:18-3-2014 Leraar: E.Mulder Maatschappij Onderwerp: Drugs Auteur: Bob van der grint Inlever datum:18-3-2014 Leraar: E.Mulder Inhoud 1.Titelpagina 2.Voorwoord 3.Conclusies 4.Theoretisch kader/literatuuropgave 2.Voorwoord Ik heb het

Nadere informatie

Kop. Romp. Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3

Kop. Romp. Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3 Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3 Tijd: 45 50 minuten Kop Introductie Introduceer de opdracht kort: Informatie opzoeken op internet gaat snel en is gemakkelijk toegankelijk. Soms is het niet

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief gokken UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief gokken UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET GOKKEN 3 HOE KUN JE GOKKEN? 3 WIE IS DE WINNAAR? 4 EENS OF ONEENS?

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

De logo s heb ik zelf gemaakt.

De logo s heb ik zelf gemaakt. Voorwoord: Mijn tijdschrift gaat vooral over YouTube, want dat is een van mijn grootste hobby s. Ook zit er veel van mijn persoonlijkheid in. Voor deze opdracht heb ik vooral naar mezelf gekeken en het

Nadere informatie

Advertentiemogelijkheden BeautyJournaal.nl 2009

Advertentiemogelijkheden BeautyJournaal.nl 2009 Advertentiemogelijkheden BeautyJournaal.nl 2009 Unieke formule BeautyJournaal.nl is in Nederland (en daarbuiten) een unieke, onafhankelijke en objectieve internet portal die zich richt op lichamelijke

Nadere informatie

Social Mediaprotocol

Social Mediaprotocol Social Mediaprotocol Versie: februari 2014 Voorgenomen besluit : maart 2014 Behandeld in MR : juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Social media... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Inzet social media op het

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren

Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren JOCHEM KROOS JOEY TWEEBOOM DAVID KIMPEL OSAIRIS PENGEL MEHMET YILMAZ CMD2E Introductie Social media, als je kijkt naar allerdaagse websites: Livejournal, Youtube,

Nadere informatie

Gratis adverteren voor app publishers

Gratis adverteren voor app publishers HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM - INTERACTIEVE MEDIA - CONTENT & COMMUNICATIE Gratis adverteren voor app publishers Afstudeerscriptie Harm Verbiest - 538092 8/13/2012 Deze afstudeerscriptie is geschreven voor

Nadere informatie

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 http://youngmarketing.web-log.nl/youngmarketing/2007/06/profielsites_ve.html 15 juni 2007 Profielsites versterken

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE 1 ONDERDEEL 2 VRAGEN BIJ CASE De nieuwe digitale strategie van NRC Onderbouw uw antwoord met theorie en modellen uit de bestudeerde literatuur. Vraag 1 (max. 8 punten) De commerciële mogelijkheden

Nadere informatie

Lucky Gamblerss. Connecting Vibes: Promotieplan. Project groep: Lucky Gamblers Datum: 26 oktober 2011. Kellyann Myers 0844413. Jeffrey Saija 0847763

Lucky Gamblerss. Connecting Vibes: Promotieplan. Project groep: Lucky Gamblers Datum: 26 oktober 2011. Kellyann Myers 0844413. Jeffrey Saija 0847763 Connecting Vibes: Promotieplan Project groep: Lucky Gamblers Datum: 26 oktober 2011 Jeffrey Kellyann Connecting Vibes Lucky Gamblerss Wim Rieneke Kellyann Myers 0844413 Jeffrey Saija 0847763 Rieneke Honders

Nadere informatie

Marketingmed.nl Gastbloggen & partnerships

Marketingmed.nl Gastbloggen & partnerships Marketingmed.nl Gastbloggen & 1. Marketingmed.nl - Gastbloggen Schrijven voor Marketingmed.nl is een fantastische eer. Samen met de 100 andere auteurs werken we gezamenlijk aan een mooi doel, een van de

Nadere informatie

Gebruik van sociale media

Gebruik van sociale media Gebruik van sociale media Het klikt tussen jongeren en sociale media. Facebook, Facetime, Twitter, Instagram, Swarm, Snapchat en andere zijn een deel van het leven van de jongeren geworden. Voor heel wat

Nadere informatie

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord Artikel Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord 1 Introductie Bij het samenstellen van content voor een leadgeneratie campagne is de doelstelling altijd

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Experience-Based Authority Argumentation in Direct-to-Consumer Medical Advertisements R.M. Wierda

Experience-Based Authority Argumentation in Direct-to-Consumer Medical Advertisements R.M. Wierda Experience-Based Authority Argumentation in Direct-to-Consumer Medical Advertisements R.M. Wierda Samenvatting In medische advertenties proberen adverteerders consumenten ervan te overtuigen een bepaald

Nadere informatie

BEGRIJPEND LEZEN 1 NEDERLANDS TEKSTSOORTEN EN TEKSTDOELEN

BEGRIJPEND LEZEN 1 NEDERLANDS TEKSTSOORTEN EN TEKSTDOELEN BEGRIJPEND LEZEN 1 NEDERLANDS TEKSTSOORTEN EN TEKSTDOELEN 0 AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je het onderwerp uit een zin bepalen. - Kun je het onderwerp van een tekst bepalen. - Kun je een soort tekst

Nadere informatie

Media & het Medium Lessenserie Mag ik even uw aandacht?

Media & het Medium Lessenserie Mag ik even uw aandacht? Media & het Medium Lessenserie Mag ik even uw aandacht? Docentenhandleiding doelgroep duur 4 havo, vwo 7-8 klokuren Inleiding Reclameposters en billboards schreeuwen om de aandacht op straat. Op de tv

Nadere informatie

MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN

MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN Online marketing in de bouw HOOFDSTUK 1 MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN Lange tijd werd gedacht: Als ik maar vaak genoeg vertel hoe fantastisch mijn product is, dan overtuig ik

Nadere informatie

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN?

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN? Google Adwords INTRODUCTIE Online advertising of online adverteren stijgt de afgelopen jaren absurd snel. Mensen gebruiken nu meer dan ooit het medium internet. Men bereikt meer mensen dan via radio, TV

Nadere informatie

Werkbundel Reclame (webquest: reclame04.webnode.nl)

Werkbundel Reclame (webquest: reclame04.webnode.nl) Opdracht 1 1. Welke reclamespot spreekt je het meest aan? Waarom? 2. Omschrijf de reclamespot met één bijvoeglijk naamwoord? Grappig, mooi, ontroerend 3. Over welk product gaat het? Contrex, Telenet, De

Nadere informatie

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Introductie Voor kinderen is van het cruciaal belang dat zij een kans krijgen om op te groeien in een omgeving en samenleving van geborgenheid, veiligheid en

Nadere informatie