SJABBAT SJALOM. Overzicht Parasjat Wajjikra (Wajjikra/Leviticus 1:1-5:26) Parasjat HaChodesj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SJABBAT SJALOM. Overzicht Parasjat Wajjikra (Wajjikra/Leviticus 1:1-5:26) Parasjat HaChodesj"

Transcriptie

1 SJABBAT SJALOM Jaargang XI, Nr. 420 Overzicht Parasjat Wajjikra (Wajjikra/Leviticus 1:1-5:26) Het Boek Wajjikra (Leviticus) waarmee wij deze weken beginnen, is ook bekend onder de naam Torat Kohaniem de Wetten van de Priesters. Het gaat hoofdzakelijk over de korbanot (offers) die gebracht werden in het Misjkan (Tent der Samenkomst). De eerste groep offers wordt korban olá brandoffer genoemd. Het dier wordt naar de ingang van het Misjkan gebracht. Bij vee legt degene die het offer brengt, zijn handen op het dier. Daarna wordt het geslacht en de kohen sprenkelt het bloed op het altaar. Het dier wordt gestroopt en in stukken gesneden. De stukken worden gesorteerd, gewassen en op het altaar verbrand. Een soortgelijk proces wordt beschreven voor de verbranding van andere dieren en gevogelte. De verschillende meeloffers worden beschreven. Een deel van de meeloffers wordt verbrandt op het altaar, de rest wordt door de kohaniem opgegeten. Het is verboden om gist of honing te mengen met de offers. De vredesoffers, die gedeeltelijk op het altaar worden verbrand, en gedeeltelijk worden opgegeten, kunnen zowel rundvee, schapen als geiten zijn. De Tora verbiedt het eten van bloed of chelev (bepaalde vetten van de dieren). De offers die verzoenen voor onopzettelijke overtredingen die door de Kohen Ĝadol, door de hele gemeenschap, door de vorst en door een gewone burger gepleegd worden, worden uitgebreid besproken. De voorschriften voor schuldoffers worden opgenoemd. De meeloffers voor diegenen die zich geen normaal schuldoffer kunnen permiteren, de offers die verzoening doen voor misbruik van heiligdommen, de voorschriften voor twijfelachtige schuld en offers voor oneerlijkheid worden in detail besproken. Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël 1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden Parasjat Wajjikra Parasjat HaChodesj 1 Niesan /24 maart 2012 "Deze maand zal voor jullie het begin van de maanden zijn, hij zal voor jullie de eerste van de maanden van het jaar zijn." (Shemot 12:2) Op de Sjabbat voor Rosj Chodesj Niesan, of op Rosj Chodesj als die, zoals dit jaar, valt op de Sjabbat, worden twee Tora-rollen uit de Ark gehaald. Uit de eerste, wordt de Sidra van de week gelezen, en uit de tweede wordt de Maftier gelezen, in dit geval de passage waarin de geboden in verband met de allereerste Rosj Chodesj Niesan in Egypte worden gegeven. De eerste dag van Nissan was en blijft altijd een historische dag voor het Joodse volk. Het was de dag waarop de mensen hun eerste gebod ontvingen als een volk: Heilig de Nieuwe Maan. Dit ritueel heeft een diepe spirituele en historische betekenis. Het is opmerkelijk dat het een van de drie geboden was die de Syrische Grieken, in de tijd na het Chanoeka wonder, geprobeerd hebben om teniet te doen door middel van geweld. De andere twee waren de naleving van de Sjabbat en de besnijdenis. Het is dus duidelijk dat de vijanden van Israël begrepen dat de heiliging van de Nieuwe Maan fundamenteel was voor het bestaan van Israël als een natie van Tora. Commentatoren leggen uit dat, op grond van dit gebod, G-d het Joodse volk meesterschap gaf over de tijd. Vanaf dat moment kon de kalender met zijn cyclus van feesten alleen bestaan wanneer de Geleerden van Israël de nieuwe maand uitriepen. Dit betekent meer dan controle over de berekening van de tijd, de datering van juridische documenten, en alle banaliteiten waaraan de mens onderworpen is in zijn dagelijks leven. Het vertegenwoordigt het potentieel voor vernieuwing. Het Joodse volk wordt gesymboliseerd door de maan, want hoewel de maan afneemt, wast hij ook weer. Hij staat voor hoop, voor het vertrouwen dat er niet alleen een een verleden, maar ook een toekomst is. Deze levendigheid zorgt ervoor dat elke onderwerping van het Joodse volk nooit meer kan zijn dan tijdelijk. Israël lijkt te verdwijnen uit het panorama van de geschiedenis - maar dat doet de maan ook. De maan keert terug - en Israël, door middel van de macht die het door de Tora verkregen heeft, heiligt de nieuwe maand. Zo ook vernieuwt het volk voortdurend zijn kracht, tart het voortdurend de wetten van de geschiedenis, volgens welke het allang inmiddels had moeten zijn uitgestorven. Het toont voortdurend zijn vermogen om zichzelf het voertuig te maken voor de profetieën van de verlossing en een grotere spirituele wereld. Uitgave: Zwi Goldberg P.O.Box 3220 Netanya Israël 1

2 Haftara Sjabbat Hachodesj Jesjajahoe 66:1-24 De Haftara opent met de bittere klacht van Hasjem dat Hij geen behoefte meer heeft aan hun Beit Hamikdasj. Zijn troon was in de Hemel en Zijn voetenbankje was de aarde. Dat was allemaal in orde zolang als Israël voor Hem verscheen in nederigheid en met een gebroken geest, maar nu dat zij de eigenaar slaan om zijn os te stelen die zij als offer willen brengen, had het sjechten van een schaap voor een korban niet méér betekenis dan het breken van de nek van een hond; hun meeloffers waren als het bloed van een varken en hun reukwerk werd vergeleken met een gestolen gift. Zij hadden doelbewust gekozen voor dit slechte pad; zij hadden verkozen deze dingen te doen, die G-d als iets afschuwelijks beschreven had. G-d op Zijn beurt, zich houdend aan het principe dat men zijn gezicht in het water ziet weerspiegeld [Misjlei 27-19] het soort gezicht dat men aan het water toont, dat is het gezicht dat G-d terugspiegelt heeft ervoor gekozen hen te bespotten en al hun angsten te laten waarworden want zij hebben geweigerd om te reageren op Zijn oproep tot tesjoewa. Hasjem verzekert de Charediem die staan te trillen bij het horen van Zijn woord dat er een tijd komt dat zij zich zullen verheugen. Tegen die tijd zullen alle Joden die hen haten en die hen beschimpen, denken dat door de soort offers die hierboven beschreven werden, zij vergeleken kunnen worden met de charediem en hun gelijken zullen zijn. Maar zij vergissen zich. Hasjem appriciëert alleen ware avoda, niet dat wat als een show wordt opgezet in een poging om Hem te vlijen. Bij gevolg zullen die Joden beschaamd gemaakt worden en de Charediem zullen zich alleen verheugen (Malbiem). Na een korte vermelding van G-ds wraak op Gog en Magog, bespreekt de Navi de buitengewone vreugde die zal volgen op de snelle terugkeer van de ballingen naar Jeruzalem. Het zijn zij die gerouwd hebben over Jeruzalem toen het er verlaten bij lag, die zich dan met haar zullen verheugen. Jesjajahoe bespreekt dan het buitengewone plezier dat Israël zal ervaren in die tijd en de grote eer die de volken van de wereld hen zullen bewijzen en hij gaat verder met te beschrijven hoe G-d ten slotte de slechte volken naar Jeruzalem zal verzamelen om zich aan te sluiten bij het kamp van Gog en Magog. Daar zullen zij getuigenis afleggen van Zijn glorie voordat Hij hen dood met afschuwelijke plagen. Sommigen zullen mogen ontsnappen om naar verre landen te reizen, om het de volken te vertellen, die Hasjems glorie niet aanschouwd hebben. Maar zij zullen gekweld worden, opdat zij de mensen uit de eerste hand kunnen tonen hoe diegenen die Jeroesjalajiem hebben aangevallen, geleden hebben. En wanneer de volken van de wereld zullen horen hoe G-d het kamp van Gog en Magog vernietigd heeft, zullen zij Hem een geschenk brengen naar Jeroesjalajiem in de vorm van de Joden die nog steeds in hun land waren achter gebleven. Zij zullen hen triomfantelijk op paard en wagen thuisbrengen, begeleid door zang en dans, terug naar Hasjems heilige stad, Jeroesjalajiem. Onder die Joden die van verre komen, zullen ook enige Kohaniem en Leviïem zijn. Hasjem zal ook hen herstellen in de Avoda, om in hun rechtmatige functie te dienen, zelfs al waren zij afgeweken van het rechte pad (Redak). De Navi Jesjajahoe besluit zowel zijn profetie als zijn boek met de informatie dat in die tijd maand voor maand en week voor week de hele mensheid zal komen en zal buigen voor Hasjem. En wanneer zij aankomen in Jeruzalem zullen zij afdalen naar de vallei van Gei ben Hinom, om daar de lichamen van Gog en Magog en hun horden te zien, om uit de eerste hand G-ds rechtspraak waar te nemen over diegenen die tegen Hem en Zijn volk gerebelleerd hebben. En zij zullen het vuur zien dat voortdurend hun lichamen zal verteren en de wormen die niet aangetast worden door het vuur en die hun vlees eten (Redak een van de verklaringen). Dit echter kan alleen gelden voor de eerste zeven maanden, gedurende welke periode Israël diegenen, die in de strijd tegen Gog en Magog gedood werden, begraven zal (zie Jechezkel 39:12) daarna zal er geen lichaam meer te zien zijn. Inzicht inparasjat Wajjikra 5772 G-d horen roepen Door R. Abba Wagensberg, Aish HaTorah Hasjem riep Mosjé en sprak tegen hem van uit de tent-der-samenkomst (Wajjikra/Leviticus 1:1). Schrijft Rasji: Dit roepen is een uitdrukking van liefde. De afdeling van deze week begint met G-d Die tegen Mosjé spreekt. Rasji wijst erop dat G-d Mosjé aanspreekt met wajjikra, terwijl Hij in Parasjat Balak (Bamidbar/Numeri 23:4) Bilam aanspreekt met wajjikar. Hoewel die twee woorden bijna identiek zijn, komt het woord wajjikra af van een stam die 2

3 roepen betekent, terwijl het woord wajjikar afkomstig is van een stam die gebeuren betekent. Wat is de betekenis van dit verschil in terminologie? De Commentator Sjeem MiSjmoeël legt uit dat G-d Bilam niet riep met genegenheid, maar Hij kwam hem als het ware bij toeval tegen en zo gebeurde het dat Hij met hem sprak. Maar het woord wajjikar heeft ook een diepere betekenis in het verhaal van Bilam. Volgens de Sjeem MiSjmoeël was Bilams ervaring met zijn communicatie met de G-dheid niets meer dan een een of andere toevallige gebeurtenis in zijn leven. Met G-d spreken bracht geen verandering in het leven van Bilam en deed hem niet op een of andere manier groeien. Het gebeurde gewoon. Bilam wilde het beste van twee werelden. Hij wilde dicht bij G-d zijn, maar tegelijkertijd was hij niet bereid om zijn levensstijl in enig opzicht te veranderen. Hoewel Bilam verklaarde dat hij wilde sterven als een rechtvaardig mens (Bamidbar 23:10), blijkt duidelijk uit zijn gedrag dat hij niet de bedoeling had om iets aan zijn manier van doen te veranderen om dit doel te bereiken. Maar de bedoeling van Tora is juist om een verschil te maken en ons aan te sporen om te groeien. Kennis die aan de oppervlakte blijft, zonder dat het ons leven beïnvloedt is zo goed als waardeloos. De werkelijke waarde van Tora komt tot uiting wanneer we toelaten dat het tot ons doordringt en wanneer we de wijsheid van Tora gebruiken om ons leven te veranderen.. רא geschreven: Volgens onze traditie is het woord wajjikra in een Tora-rol met een kleine letter alef Hoewel de tekst wat dubbelzinnig is door wie Mosjé geroepen wordt, maakt deze letter het duidelijk. Het woord alef wordt hetzelfde gespeld als het woord aloef, hetgeen leider, chef, aanvoerder betekent. Verder is de letter alef samengesteld uit een lange lijn en twee korte lijnen, die lijken op een wav en twee joeds: De numerieke waarde van die drie letters is: wav = 6 en joed = 10, samen: =26 dezelfde numerieke waarde van de vierletterige Naam van G-d: joed hee wav hee, met hee = 5. Dus de alef leert ons dat de Leider, de Chef (aloef) van de wereld (d.i. G-d, met een numerieke waarde van 26) Eén is de numerieke waarde van de letter alef. Wanneer we Tora gebruiken om te groeien, hebben we de gelegenheid om onszelf te verheffen en G-ddelijk te worden. Het was G-d Die Mosjé riep en Hij riep hem met liefde: Mosjé, kom hier! Kom hier. Groei naar Mij toe! Mogen we allen de verdiensten hebben om onze roeping in ons leven te horen en moge onze kennis doordringen tot onder het oppervlak zodat het de manier waarop wij ons leven voeren zal beïnvloeden. Een Tempel vol bloed Door R. Boruch Leff, Aish HaTorah Weken lang hebben we in het Boek Sjemot (Exodus) gelezen over de bouw van het Misjkan (Tabernakel). En wat een schitterend Misjkan was het! We hebben de majesteitelijke schoonheid ervan en zijn wondere architectuur in grote details bestudeerd. Echter, tot onze grote verbazing en aanvankelijke ontzetting leren we deze week aan het begin van het Boek Wajjikra (Leviticus) dat de belangrijkste functie van dit Misjkan was om bloed te vergieten en dieren te offeren. Ons moderne verstand heeft grote moeite met deze schijnbaar primitieve activiteit. Hoe moeten we aankijken tegen bloed en offers zonder het te verwerpen? Ten slotte is het een nogal belangrijk onderdeel van G-ds Tora, Zijn Gids voor het Leven. We kunnen het niet eenvoudig afschrijven als iets dat thuis hoorde in een lang vervlogen leven maar dat nu niet meer relevant is voor ons, want heel de Tora is eeuwig. Wat ligt er achter deze nadruk op bloed? En naast de algemene fascinering van Tora met het bloed van de offers in de afdeling van deze week zien we het centrale belang ervan voor een nauwe relatie met G-d. Het allereerste commentaar van Rasji op Wajjikra: En Hij riep Hij riep (Mosjé bij naam) gaat vooraf aan alle toespraken en aan alle gezegden (die G-d tegen Mosjé sprak.) Dit roepen is een uitdrukking van liefde. De voor de hand liggende vraag is: als G-d Mosjé inderdaad iedere keer dat Hij tegen hem sprak bij naam noemde, waarom is dat dan alleen hier aan het begin van Wajjikra vermeld? Het fascinerende antwoord moet zijn dat wat er ook wordt besproken in Wajjikra, dat zeer toepasselijk moet zijn voor dit begrip van liefde. Dat is de reden waarom het roepen van Mosjé bij naam een teken van genegenheid is die alleen hier besproken wordt, omdat op een of andere manier het onderwerp bloed en offers G-d het meest lief is. Dus we moeten niet alleen verklaren waarom Tora zo volledig in beslag genomen wordt door bloed, maar ook waarom de dienst van het bloed zo dierbaar is voor G-d. Dit zal ook te eeuwenoude gewoonte verklaren waarom de opvoeding van kinderen (vroeger) begon met de bestudering van Wajjikra (Leviticus). Kennelijk voelen we dat het begrip van offers en bloed zulk een integraal onderdeel vormt van ons Jodendom dat we de fundering van de opvoeding van onze kinderen daarop bouwen. Waarom? 3 ו יּ ק

4 Het draait allemaal om het hebben van een realistische kijk op de vraag wie wij zijn als menselijke wezens. Sommige godsdiensten en spirituele filosofieën prediken dat om heilig te worden je boven de fysieke wereld moet uitstijgen. Het menselijke lichaam met zijn dierlijke verlangens is alleen maar een afleiding van pure en intelligente sofisticated groei. Daarom heeft het geen nut om je bezig te houden met fysieke activiteiten. Echter, men moet zich inspannen om zijn gedachten, emoties en gevoelens fijn te slijpen. Houdt je bezig met je geest en niet met je lichaam. Deze filosofieën steken de spot met Tora, die zich tot in details bezig houdt met wat voor voedsel je wel en wat niet kunt eten en wanneer je wel of niet het licht maar aansteken, enz. Ze zeggen dat Tora een keukengodsdienst is en niet geschikt voor een intelligent en moreel mens. De geschiedenis heeft echter aangetoond dat een dergelijke intelligente benadering geen moraal produceert. [Een beroemde professor in de ethica die zelf niet zo n ethisch leven leidde, en die gevraagd werd hoe hij dat met zijn ethicalessen kon verenigen, antwoordde dat een professor in de wiskunde toch ook geen driehoek hoefde te zijn om les te kunnen geven!] In feite is het zo dat door het lichaam te onderdrukken en dat niet toestaan heilig te worden door geestelijke regulering, kan iemand die beweert een moreel persoon te zijn, eindigen de meest slechte dingen te doen, zoals blijkt uit Hitler, moge zijn aandenken worden uitgewist, die een liefhebber was van het luisteren naar de muziek van Wagner en die zich als een geestelijk sofisticated en cultureel mens beschouwde. Sommige hoge Nazi-functionarissen waren grote hondenliefhebbers, waar ze liefdevol voor zorgden, terwijl deze zogennaamde hoogintellectuele en culturele functionarissen op grote schaal genocide pleegden op de meest wrede manier. Dit is wat het bloed in de Tempel vertegenwoordigde. We kunnen onder de indruk komen dat wanneer wij nader tot G-d komen in Zijn Tempel, we alleen maar verheven, geestelijk moeten denken en ander-wereldse gedachten hebben en het lichaam moeten negeren. Daarom gaat Tora over bloed. We moeten herkennen dat het bloed, het fysieke lichaam en de levenskracht ook gebruikt moet worden als onderdeel van de spiritualiteit. De ziel is niet gevangen in het slechte lichaam. We kastijden het lichaam of zijn drijfveren niet. De Tora leert ons dat het lichaam een noodzakelijke component is bij de nadering tot G-d, en Tora geeft ons richtlijnen door middel van de geboden hoe we het lichaam voor geestlijke doeleinden kunnen gebruiken. G-d zegt niet dat we ons niet met seksualiteit mogen bezighouden. Hij informeert ons juist over de heilige en juiste basis van een dergelijke activiteit: het huwelijk. (Het Joodse woord voor huwelijk is kiddoesjien, hetgeen heiliging betekent.) G-d vertelt ons niet dat we niet mogen genieten van vlees en dat we vegetarisch moeten leven om heilig te kunnen zijn, zoals sommige filosofieën beweren. Maar Hij reguleert ons vleesverbruik door ons te vertellen welke soorten vlees we wel en wat we niet mogen eten. En dat geldt voor heel de Tora. We lopen niet weg van onze lichamen: We heiligen het. Deze ideeën verklaren ook waarom wij geloven in de beloning van de wederopstanding van de ziel met het lichaam. Na de dood stijgt de ziel naar de hemel, terwijl het lichaam begraven wordt in de aarde. Aan het einde ter tijden, zo geloven wij, zullen lichaam en ziel weer verenigd worden, om hun eeuwige beloning in ontvangst te nemen. Dit toont duidelijk aan dat we het lichaam als een onderdeel van onze spiritualiteit beschouwen. Anders zou G-d niet de ziel terugsturen naar de gevangenis van het lichaam als een eeuwige beloning. Zoals de Talmoed (Sanhedrin 91b) beschrijft, is de verhouding tussen lichaam en ziel te vergelijken tussen de relatie van een blinde en een lamme, die partners zijn bij een misdaad. De eigenaar van een boomgaard huurde eens een lamme en een blinde om zijn boomgaard te bewaken, maar hij verbood hen van de vruchten te eten. Kort daarop konden de bewakers zich niet bedwingen. De blinde zette de lamme op zijn schouders en samen konden ze de vruchten van de bomen plukken. Toen de eigenaar terukwam, was hij woedend toen hij ontdekte dat ze zijn vruchten hadden opgegeten. De blinde zei: Ik kan het niet gedaan hebben, want ik kan niet zien. De lamme zei: Ik kan het niet gedaan hebben, want ik kan niet lopen. Hierop zette de slimme eigenaar de lamme op de rug van de blinde en liet ze samen straffen. Een ziel kan niet in zijn eentje zondigen en een lichaam kan niet in zijn eentje aardig zijn. Beloning en straf kan alleen maar van toepassing zijn op een entiteit dat de hele persoon is, het lichaam en de ziel samen. Alleen het lichaam en de ziel samen hebben een vrije wil en zijn het evenbeeld van G-d. Met het negeren van de spiritualiteit van ons lichaam brengen we onszelf in gevaar. Wanneer we het lichaam onderdrukken en zijn heiligheid niet acutualiseren zouden we de ware moraal kunnen verdraaien en verworden tot zogenaamde morele cultuurmensen. Dus onze focus op bloed in Leviticus is niet barbaars of primiteit. Het is eenvoudig de manier om in aanraking te komen met wie wij werkelijk zijn als een fysiek, heilig lichamelijk menselijk wezen. 4

5 MISJNA VAN DE WEEK PESACHIEM HOOFDSTUK EEN Misjna 1 אוֹרל אַר בּ ע הע שׂ ר,בּוֹד ק יןא תה ח מ ץל אוֹרה נּ ר.כּ למ קוֹםשׁ א יןמ כ נ יס יןבּוֹח מ ץא יןצ ר יך בּ ד יק ה. ו ל מּ האָמ רוּשׁ תּ ישׁוּרוֹתבּ מּ ר תּ ף,מ קוֹםשׁ מּ כ נ יס יןבּוֹח מ ץ.בּ יתשׁ מּ איאוֹמ ר ים,שׁ תּ ישׁוּרוֹתע לפּ נ י כ לה מּ ר תּ ף. וּב יתה לּ לאוֹמ ר ים,שׁ תּ ישׁוּרוֹתה ח יצוֹנוֹתשׁ ה ןה ע ל יוֹנוֹת: Op de avond van de 14 e [Niesan] zoeken we naar chameets bij het licht van een kaars. Op iedere plaats waar geen chameets gebracht werd hoeft men niet te zoeken. Waarom dan zeiden zij 1 dan [verderop in de Misjna] dat men twee rijen met Wijn [-vaten] in de kelder moet doorzoeken? Omdat zij [het niet hebben over een professionele wijnkelder waar nooit chameets wordt binnengebracht, maar omdat] zij het hebben over een plaats waar wel chameets wordt binnengebracht. 2 De School van Sjammai zegt: Men moet [alleen] de twee buitenste rijen van de hele kelder doorzoeken. 3 Maar de School van Hillel zegt: [alleen] de twee buitenste rijen die de bovenste zijn. 4 Toelichting op Misjna 1:1 1. de School van Sjammai en de School van Hillel. 2. Zoals een wijnkelder van een privé huis, waar een bediende, aan wie midden tijdens een maaltijd gevraagd werd meer wijn te brengen, mogelijk is binnengegaan met een stuk brood in zijn hand. De School van Sjammai zegt: Men moet de twee rijen aan de voorkant van de hele kelder doorzoeken. 3. De twee buitenste rijen Dat wil zeggen de voorste verticale rij wijnvaten over de hele breedte van de kelder van boven tot onder en bovenste horizontale rij wijnvaten. Dat is de mening van R. Jehoeda (RAV). R. Jochanan meent dat de bedoeling van de School van Sjammai is de twee voorste verticale rijen. (Zie figuur 1 en 2 hieronder) 4. Alleen de buitenste rijen Alleen de twee bovenste rijen van de voorste rij (volgens de intepretatie van Rav in de Gemara, zie fig. 3) of de bovenste rij van de voorste rij en de rij daar achter (volges Sjmoeël, zie fig. 4.). Misjna 2 א יןחוֹשׁ שׁ יןשׁ מּ אג ר ר הח ל דּ המ בּ י תל ב י תוּמ מּ קוֹםל מ קוֹם,דּ א םכּ ן,מ ח צ רל ח צ רוּמ ע ירל ע יר, א ןי ל דּ ב רסוֹף: We hoeven niet bang te zijn dat een wezel [chameets] van het een huis [waar nog geen chameets is opgeruimd] naar het andere heeft gesleept, want als we daarvoor bang zouden moeten zijn, dan zouden we ook bang moeten zijn [dat een wezel of muis het sleept] van binnenplaats tot binnenplaats en van stad tot stad en er zou geen eind aan komen. 5

6 Uit de Inleiding van Hilchot Pesach Pesach het Joodse Paasfeest is een van de belangrijkste feestdagen van het Joodse volk. Pesach wordt het feest van de vrijheid genoemd, omdat het de Exodus de Uittocht van de Joden uit Egypte gedenkt, nadat zij daar 210 jaar in slavernij geleefd hadden. Pesach wordt beschouwd als de officiële geboorte van het Joods volk. Het is een les voor de strijd naar identiteit en contuïteit die de basis vormt van het Joodse bewustzijn in de jaar die sedert dien verlopen zijn. De Exodus was het gevolg van de Tien Plagen, die Par o [Farao] ervan overtuigden het Joodse volk te laten gaan. Zeven dagen daarna splitste de Rietzee zich voor het Joodse volk en verdronk het Egyptische leger daarin. 50 dagen na de Uittocht ontving het Joodse volk de Tora op de Berg Sinai. Pesach wordt in Israël gedurende zeven dagen, buiten Israël acht dagen gevierd. Het woord Pesach betekent in het Hebreeuws passeren, overspringen, overslaan. Het feest heeft die naam gekregen omdat G-d tijdens de Tien Plagen en met name tijdens de laatste van die tien, de plaag van de dood van de eerstgeborenen, de huizen van de Israëlieten had overgeslagen. Gedurende die zeven dagen wordt geen brood of ander gegist of gedesemd voedsel [chameets] gegeten. Pesach wordt gekenmerkt door het eten van matsot [meervoud van matsa]. Daartoe wordt voordat het feest begint alles wat chameets bevat het huis uit geruimd. Voor deze dagen worden ook speciale pannen, schalen, borden, bestek en ander eetgerei gebruikt. Op de eerste dag (buiten Israël op de twee eerste dagen) wordt de Seder-avond gevierd met een feestmaaltijd, waarop over de Uittocht verteld wordt. Waarom is deze feestdag zo belangrijk? Waarom maakt het Jodendom zoveel ophef over de Uittocht? Natuurlijk is het belangrijk. Maar iedere Sjabbat en op ieder feest, in het midden van de Kiddoesj de heiliging van de dag wordt de Exodus uit Egypte genoemd, en iedere dag tweemaal, s ochtends en s avonds tijdens het Sjema, wordt de Uittocht genoemd. En dan wordt er nog eens een hele avond over verteld. Het Joodse begrip van G-d is gebaseerd op twee fundamenten: 1) G-d schiep de wereld, en 2) G-d bemoeit zich dagelijks met alles wat er in de wereld gebeurt. Sjabbat is de getuigenis van het eerste begrip, de Uittocht de getuigenis van het tweede. Hoewel iedereen die om zich heen kijkt en de wereld en de natuur beziet, kan begrijpen dat dit alles niet vanzelf ontstaan kan zijn, maar dat het door een Schepper geschapen moet zijn, een begrip dat ook in de westerse wereld in brede kringen aanvaard wordt, is de tweede veronderstelling voor velen moeilijker te accepteren: Wanneer G-d zich zo intensief met alles wat de mens overkomt, bezighoudt, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld? Het is hier niet de plaats om antwoord te geven op dit probleem, waarmee in het bijbelboek Ijov [Job] reeds worstelde. Maar de getuigenis van een heel volk van over de gezinnen van het directe ingrijpen door G-d in het dagelijkse leven en in de gewone gang van zaken van de natuur, een gebeurtenis die van generatie op generatie met verbazingwekkende nauwkeurigheid werd doorverteld, is de basis geworden van dit facet van het Jodendom, dat gelooft in deze bemoeienis van G-d met het dagelijkse leven. En daarom neemt de herinnering aan die gebeurtenis in de geschiedenis van het Volk Israël zo n belangrijke plaats in. Maar er is meer. Wanneer wij spreken over de Uittocht uit Egypte, dan is er altijd sprake van de verlossing uit de slavernij. Dat slavernij iets afschuwelijks is, zal iedereen bevestigen die iets gelezen heeft over het lot van de Negers uit Afrika die als slaven naar de Nieuwe Wereld werden vervoerd. Het valt te veronderstellen dat de Egyptenaren niet minder wreed waren voor hun slaven, dan hun opvolgers jaar later en de midrasj laat daar dan ook geen twijfel over bestaan. Toch spreken wij niet over de verlossing van de martelingen en het harde slavenwerk, maar we hebben het altijd over de verlossing van de slavernij, en wij vieren dat wij nu vrije mensen zijn. Wat, behalve het harde werk en de martelingen onderscheidt een slaaf van een vrij mens? Het Hebreeuwse woord voor slaaf, èwed is afgeleid van het woord awoda arbeid. Er bestaat een ander woord in het Hebreeuws voor arbeid, melacha. Dat is alle scheppende arbeid die op Sjabbat en feestdagen verboden is. Het verschil tussen awoda en melacha, tussen arbeid en scheppende arbeid is de schepping. Een slaaf, of dat nu is iemand die slaaf is van een meester of een slaaf van werkgever of slaaf van zijn eigen geneugten en driften, heeft geen doel met zijn arbeid, anders dan de arbeid zelf. Wie melacha verricht heeft zijn doel hoger gericht. Want werken om de rekening te betalen of om de kinderen een goede opleiding te geven of om comfortabel van het pensioen te genieten heeft beperkte waarde. Toen de Joden uit de slavernij werden bevrijd, was dat niet het einde van het verhaal. Toen Mosjé aan Par o 6

7 vroeg Laat mijn volk gaan was dat niet de volledige zin die hij sprak, maar hij vroeg: Laat mijn volk gaan, opdat zij G-d kunnen dienen. Want het doel van de bevrijding uit de slavernij was niet alleen een fysieke bevrijding, maar een bevrijding uit de geestelijke slavernij van de doelloosheid. En inderdaad, meteen op de tweede avond van Pesach begint het 50 dagen aftellen naar Sjawoeot, het feest van Matan Tora, ter herinnering aan de ontvangst van de Tora op Sinai. Sederavond is een avond van getuigenis. De avond waarop het Joodse volk van generatie op generatie vertelt hoe hetzelf getuige was van het ingrijpen van Hasjem in het dagelijkse leven, de herinnering waaraan dagelijks in het kort gerefereerd wordt, maar die op deze avond uitgebreid en triomfantelijk verteld wordt. Niet slechts als een geschiedenis verhaal, zoals één van de vier zonen het opvat, maar als een aansporing om ook de geboden van Tora te houden, zelfs de kleine details, zoals de afikoman, waarover wij de wijze zoon vertellen als hij ons vraagt wat dit allemaal te betekenen heeft. De matsot Gedurende de Pesachweek is het de Joden verboden chameets gegiste graanproducten te eten of te drinken. Matsa is het hoofd voedsel in die week. De Bijbel geeft twee redenen voor het eten van matsa. De meest bekende reden is dat op de ochtend van de Uittocht de Joden zo n haast hadden om weg te komen, dat zij geen tijd hadden om hun deeg te laten rijzen. Daarom aten zij het maar ongerezen. Maar dat verklaart nog niet waarom het eten van chameets op Pesach als zo n ernstige overtreding beschouwd wordt, dat men er met kareet voor gestraft wordt als men willens en wetens toch chameets eet. Maar er is een tweede reden. De Bijbel vertelt (Exodus 12:8) dat de Joden op de avond vóór de uittocht, dus de eerste seder-avond, matsa aten. Dat was omdat chameets opgeblazen is en arrogantie symboliseert; matsa is eenvoudig en nederig. Om dichter tot de Almachtige te komen, dat wil zeggen, om Zijn wil te doen en te leven volgens hogere normen dan die welke gesteld worden door het vergaren van rijkdom en welvaart, moet men instaat zijn een stapje omlaag te doen in zijn eigen ogen en zich tevreden stellen met de eenvoudige, ongerezen matsot. Daarom verwijderen wij al het chameets niet alleen uit ons huis, maar ook uit ons hart. We verwijderen alle hooghartigheid en onderwerpen ons nederig aan hogere, geestelijke doeleinden. Hilchot Pesach Hoofdstuk 1 De maand Niesan 1. De Tora noemt de maand Niesan de eerste maand van het jaar, zoals er geschreven staat 1 : Deze maand zal voor jullie het begin van de maanden zijn, hij is voor jullie de eerste van de maanden van het jaar. Hoewel wij de jaren tellen vanaf de maand Tisjrei, tellen wij de maanden vanaf Niesan, vanwege de belangrijkheid van deze maand. En waarom is deze maand zo belangrijk? Omdat in deze maand Hasjem het volk Israël uit Egypte heeft gevoerd, uit de slavernij van Par o, en deze uittocht ging gepaard met vele grote tekens en wonderen, die Hasjem voor Zijn volk gedaan heeft, om de hele wereld Zijn G-ddelijke heerschappij en Zijn almacht te tonen. En door middel van Zijn tekens en wonderen zorgde Hij ervoor dat de goddelozen gestraft, en de goede mensen beloond werden. Dat bleek duidelijk uit de straffen die Hij uitdeelde aan Par o en aan zijn volk en dat Hij het volk Israël redde Waarom had Hasjem de maand Niesan uitgekozen voor de Uittocht van Israël uit Egypte? Omdat de Egyptenaren het sterrenbeeld Ram als afgod aanbaden en de Ram is het sterrenbeeld van de maand Niesan. Par o vertrouwde op zijn eigen kracht en op die van zijn afgod, om hem te beschermen tegen Hasjem. Par o hoopte dat juist deze maand hem zou verlossen van al de plagen die Hasjem over hem en over Egypte gebracht had. Daarom koos Hasjem juist deze maand uit om Par o samen met zijn afgod te vernederen en te laten zien hoe machteloos de afgoden van Par o waren, door de Israëlieten in het openbaar hun afgod het lam te laten slachten en te doen braden open en bloot boven een vuur. En daarmee toonde Hasjem dat Hij de enige regeerder is van Hemel en aarde en dat het volk Israël Zijn uitverkoren volk is Andere redenen waarom de maand Niesan zo belangrijk is: In de maand Niesan werden zij verlost [uit Egypte] en in de maand Niesan zullen zij in de toekomst verlost worden. Rabbi Jehosjoea heeft gezegd: In Niesan werd de wereld geschapen; in Niesan werden de [drie] aartsvaders geboren, in Niesan stierven de aartsvaders. 4 En ten slotte, zoals het Misjkan werd opgericht in de maand Niesan 5, zo zal ook in de toekomst de derde Tempel worden opgericht in de maand Niesan, zoals geschreven staat in het laatste hoofdstuk van traktaat Sofriem Men begint over Pesach te leren 30 dagen van te voren 7. Want op Pesach Risjon [1*] begon Mosjé [1*] Wanneer iemand vroeger niet kon deelnemen aan de pesachoffers op het Pesachfeest zelf Pesach Risjon omdat hij onrein was geworden of omdat hij op reis was, dan kon hij zijn pesachoffer 30 dagen later, op Pesach Sjeni brengen. 7

8 Rabbeinoe reeds de voorschriften voor Pesach Sjenie [1*] te leren aan het volk. Sommige poskiem menen dat men ook voor andere feestdagen dertig dagen van te voren moet beginnen te leren over het komende feest, maar iedereen is het erover eens dat de voorschriften voor Pesach zo veelvuldig en gecompliceerd zijn, dat men daar dertig dagen van tevoren mee moet beginnen 8. Het is het beste om daarmee te beginnen op Poeriem. Het is thans algemeen gebruikelijk om op Sjabbat HaĞadol [2*] [als tenminste Erev Pesach daar niet op valt, want dan moet men het vervroegen naar de Sjabbat daarvoor] uitgebreid over de voorschriften van Pesach uit te weiden. Het is de bedoeling dat men het publiek leert over de voorschriften van hağ ala het reinigen van het eetgerei en het wegruimen van het chameets, het bakken van de matsot en overige voorschriften voor Pesach Het is een oud gebruik dat men graan 10, of in onze tijd: meel, om matsot te bakken, of kant en klare matsot, verdeelt onder de armen van zijn stad 11, en voorts alles dat zij nodig hebben voor Pesach 12. Dit is een oud gebruik wat reeds genoemd wordt in de ğemara, in de Talmoed Jeroesjalmi in het eerste hoofdstuk van Baba Batra 13. Het is thans reeds vele jaren de minhağdat men geld inzamelt voor dit doel en iedereen is verplicht daaraan bij te dragen 10. Iedereen geeft naar zijn vermogen en wie in staat is om te geven maar dat niet doet, wordt beschouwd als een ernstige overtreder Men zegt geen Tachanoen gedurende de hele maand Niesan. Men zegt ook geen Tsidkatecha op Sjabbat na de mincha-dienst en men houdt geen treurredes 15. De reden hiervoor is dat gedurende de eerste twaalf dagen van deze maand de twaalf stamhoofden hun offers brachten 16, en iedere dag was voor de desbetreffende stam een feestdag. Voorts zijn de dag voor Pesach, Pesach zelf en de dag na Pesach Isroe Chağook als feestdagen te beschouwen, zodat de meeste dagen van de maand heiligheid hebben. Daarom wordt de hele maand Niesan heilig beschouwd 17. [2*] De Sjabbat vóór Pesach. Bronnen van de Halacha 1. Sjemot 12:2 2. A.H.Sj. 429:1. 3. A.H.Sj. 429:2. 4. Rosj Hasjana 11a. 5. Sjemot 39:2. 6. Sofriem 21:2. 7. Sj.A. 429:1. 8. M.B. 429:1. 9. M.B. 429: Rema 429:1. 11.M.B. 429: Dewariem 15:8. 13.J.T. - B.B., Hal M.B. 429:6. 15.Sj.A. 429:2. 16.Bamidbar 7: M.B. 429:7. 8

Waarom is deze avond

Waarom is deze avond Waarom is deze avond Het doel Kinderen, vanavond ga ik jullie een verhaal vertellen wat mij lang geleden eens overkomen is. Of het iets goeds was, dat mij was overkomen? Ja het was iets goeds. Hoewel,

Nadere informatie

Virtuele Sederschotel

Virtuele Sederschotel Virtual Seder Plate Virtuele Sederschotel Klik op een onderdeel van de Seder-schotel voor verklaringen, geschiedenis, en meer! Sederschotel De Sederavond van Pesach is één van de meest gevierde Joodse

Nadere informatie

DAG DATUM TIJDSTIP GEBEURTENIS BIJBELTEKST 4 dagen voor Pesach

DAG DATUM TIJDSTIP GEBEURTENIS BIJBELTEKST 4 dagen voor Pesach 063. Tijdschema en - pagina 1 4 dagen voor 5 dagen voor 3 dagen voor 4 dagen voor 2 dagen voor 3 dagen voor 1 dag voor 2 dagen voor 1 dag voor 10 Nisan De Israëlieten moesten per gezin een gaaf, mannelijk,

Nadere informatie

Preek Witte Donderdag 2017

Preek Witte Donderdag 2017 Lieve Gemeente, Vanavond is een bijzondere avond. We vieren Avondmaal, zo maar op een doordeweekse avond. We denken daarbij aan de laatste maaltijd die Jezus heeft gehouden met zijn leerlingen. En in de

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18

MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18 MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18 De Parasja begrijpen Sjemot (Exodus) 21:1-20:18 We zullen leren hoe we 1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen.

Nadere informatie

Seidermaaltijd met kinderen

Seidermaaltijd met kinderen Seidermaaltijd met kinderen pagina 1 Seidermaaltijd met kinderen Hoe leer je het meest? Door al je zintuigen te gebruiken! Met deze eenvoudige (en beperkte) Seidermaaltijd kun je je kinderen leren wat

Nadere informatie

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag?

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? De overige plagen in Egypte. Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? Genesis 9:2-5 2 Want als u hun weigert te laten gaan

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN CHANOEKA

HET VERHAAL VAN CHANOEKA HET VERHAAL VAN CHANOEKA Op de 25e dag van de joodse maand Kislew begint Chanoeka, een feest dat acht dagen duurt. Met Chanoeka denken we terug aan een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van het

Nadere informatie

Van Pasen naar Pinksteren Van Pinksteren naar het Loofhuttenfeest. 1. Pesach (Pasen) 2. Sjawoeot (Pinksteren) 3. Soekot (Loofhuttenfeest)

Van Pasen naar Pinksteren Van Pinksteren naar het Loofhuttenfeest. 1. Pesach (Pasen) 2. Sjawoeot (Pinksteren) 3. Soekot (Loofhuttenfeest) Van Pasen naar Pinksteren Van Pinksteren naar het Loofhuttenfeest 1. Pesach (Pasen) 2. Sjawoeot (Pinksteren) 3. Soekot (Loofhuttenfeest) De betekenis van het feest Wat is de oorspronkelijke betekenis?

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach Lukas 22,15-20 - Jezus: meer dan Pesach Viering Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Ps 81,1.2.4 Stil gebed Votum / zegengroet Zingen Ps 133,3 Gebed Lezen uit de Bijbel: - Ex 12,1-20 Zingen: Ps 105,16.17

Nadere informatie

Wegwijs in de Bijbel. 3 e avond met Mozes door de woestijn

Wegwijs in de Bijbel. 3 e avond met Mozes door de woestijn Wegwijs in de Bijbel 3 e avond met Mozes door de woestijn Torah wet pentateuch Genesis ( In den beginne ) Exodus ( Namen ) Leviticus ( Hij riep ) Numeri ( In de woestijn ) Deuteronomium ( Redevoeringen

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 16 Wat heb ik met God

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Witte donderdag 21 april 2011

Witte donderdag 21 april 2011 Witte donderdag 21 april 2011 Op Witte donderdag dagen we je uit om je avond vorm te geven rond een eenvoudige maaltijd (bij de voorbereiding op Goede vrijdag en Pasen is soberheid op zijn plaats). Dat

Nadere informatie

(Malbiem) Vraagt de Malbiem: Waarom staat deze afdeling ע ב דים ה יינוּ Hier op deze plaats en niet achter het eigenlijke verhaal van de geschiedenis,

(Malbiem) Vraagt de Malbiem: Waarom staat deze afdeling ע ב דים ה יינוּ Hier op deze plaats en niet achter het eigenlijke verhaal van de geschiedenis, ב דים ה יינוּ ע slaven Wij waren (Malbiem) Vraagt de Malbiem: Waarom staat deze afdeling ע ב דים ה יינוּ Hier op deze plaats en niet achter het eigenlijke verhaal van de geschiedenis, מ תּ ח לה עוֹ ב די עבוֹ

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

De exodus. Foto s van het materiaal

De exodus. Foto s van het materiaal De exodus Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt bij de uittocht van het volk van God (Exodus 11:1 15:21). Het verhaal is één van de heilige verhalen en behoort tot de kernpresentatie. Lesdoelen

Nadere informatie

De aanbidding van het gouden kalf Een feest voor de HEER? Een gouden kalf voor de HEER?

De aanbidding van het gouden kalf Een feest voor de HEER? Een gouden kalf voor de HEER? De aanbidding van het gouden kalf Een feest voor de HEER? Een gouden kalf voor de HEER? Een geschiedenis om van te leren Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Komt tot de bruiloft

Komt tot de bruiloft LEER HEM KENNEN 20 bewaarexemplaar Wijkgemeente Ichthus Noordwijk Komt tot de bruiloft 1 Ds. F. van Roest zondag 30 november Christus eten wil zeggen: Zijn wezen, Zijn verdiensten, Zijn krachtige werking

Nadere informatie

Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer.

Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer. Preek over Leviticus 1:1-9 drs Ton de Ruiter. Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer. Bijbellezingen: Deuteronomium 6:4-9 (aansluitend zingen Psalm 1) Romeinen 12:1,2 Efeziërs 5:1,2

Nadere informatie

Welke les moesten de Egyptenaren leren?

Welke les moesten de Egyptenaren leren? De eerste vier plagen. Welke les moesten de Egyptenaren leren? Exodus 7:2-5 2 U moet alles wat Ik u gebieden zal tegen Aäron zeggen, en Aäron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten

Nadere informatie

DE CEDERMAALTIJD. BIBLESPACE 10 APRIL 2017 Pagina 1

DE CEDERMAALTIJD. BIBLESPACE 10 APRIL 2017 Pagina 1 Het is traditioneel een feestdag, maar niet met de paashaas of met de lekkere paaseieren, ook niet een eigen gemaakt lentefeestje op z n paasbest, maar een aandenken aan het nieuwe verbond van Jezus Christus!

Nadere informatie

SJABBAT SJALOM. Sjabbat Weekblad voor Nederland. Sjabbat Hachodesj. Parsjat HaChodesj

SJABBAT SJALOM. Sjabbat Weekblad voor Nederland. Sjabbat Hachodesj. Parsjat HaChodesj SJABBAT SJALOM Sjabbat Weekblad voor Nederland Jaargang X, Nr. 386 Parasjat Tazria Sjabbat Hachodesj 27 Adar II, 5771 2 april 2011 Overzicht van parasjat Tazria (Wajjikra/Leviticus 12:1-13:59) De Tora

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE

Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Vrienden van onze Heer Jezus Christus,

Vrienden van onze Heer Jezus Christus, Overdenking 24 maart 2016, Witte Donderdag, in de Sixtuskerk 1 e lezing Ex. 12: 1-14 We zingen als antwoordpsalm 81: 1, 4, 7, 8, 9 2 e lezing Lucas 22: 7-20 We zingen Lied 558: 1, 2, 4 Door Ds A.J. Wouda

Nadere informatie

Inhoud: Het Lam van God door Jurgen Hofmann

Inhoud: Het Lam van God door Jurgen Hofmann Inhoud: Lam van God Gods oordeel over ons Voorbeeld van onze slechtheid De straf voor ons Het Lam van God Pagina 1 van 5 Lam van God Jezus wordt het Lam van God genoemd. Zoals Johannes de Doper in Johannes

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer; (Leviticus 4) Schuldoffer; (Leviticus 5)

Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer; (Leviticus 4) Schuldoffer; (Leviticus 5) De verschillende offers: het zondoffer. Hoeveel offers worden in de Bijbel genoemd? Zie Leviticus 1-9 Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer; (Leviticus

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen Lieve gemeente, Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Een feest waar we ons als vrijzinnigen niet zo heel veel bij voor kunnen stellen. Wat moeten we van dit verhaal nog geloven en wat heeft het

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Als Johannes vertelt over het laatste Pesachfeest van Jezus, het laatste Avondmaal, dan geeft hij een bijzondere invulling aan de betekenis van dit

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

De Bijbel Open (23-02)

De Bijbel Open (23-02) 1 De Bijbel Open 2013 8 (23-02) Zoals u wellicht weet vieren veel christenen dit jaar het feit dat de Heidelbergse Catechismus (HC) 450 jaar geleden werd gepubliceerd. Ik denk dat er nauwelijks een ander

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Gemeente van Christus,

Gemeente van Christus, Dan. 7,1-14; Mat.26,57-68 Witte donderdag 17 april 2014 Viering van het HA Ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Iedereen droomt elke nacht. Maar lang niet elke droom weet je nog als je wakker wordt. En

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Schriftlezingen: Hebr. 9: 24-28 Mark.10:41-45 Rom. 5:18-21 Ef. 2:11-18 2. Kor.5:19-21

Schriftlezingen: Hebr. 9: 24-28 Mark.10:41-45 Rom. 5:18-21 Ef. 2:11-18 2. Kor.5:19-21 1 Dienst: 18-05-2008 Neerijnen, ds. C.A. van der Graaf. Serie: Waarom ik een Christen ben. Preek (4): Door te sterven aan het kruis, verzoent Jezus mij met God. Schriftlezingen: Hebr. 9: 24-28 Mark.10:41-45

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer; (Leviticus 4) Schuldoffer; (Leviticus 5)

Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer; (Leviticus 4) Schuldoffer; (Leviticus 5) De verschillende offers: het brandoffer. Hoeveel offers worden in de Bijbel genoemd? Zie Leviticus 1-9 Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer;

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Ontmoeting met God in de Tabernakel. Zondag 6 juli 2014

Ontmoeting met God in de Tabernakel. Zondag 6 juli 2014 Ontmoeting met God in de Tabernakel Zondag 6 juli 2014 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Daar: bij de Tabernakel 2 De Tabernakel

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

Jezus is De Wet Vervuld

Jezus is De Wet Vervuld Jezus is De Wet Vervuld Zondag 24 mei, Pinksteren Mattheus 5:17-18 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling

Nadere informatie

VAJERA (En Ik verscheen) Sjemot 6:2-9:35

VAJERA (En Ik verscheen) Sjemot 6:2-9:35 VAJERA (En Ik verscheen) Sjemot 6:2-9:35 De Parasja begrijpen Sjemot (Exodus) 6:2-6:8 We zullen leren hoe we 1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 2)

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment?

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Het erfelijk koningschap aan David toegezegd. Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Zie 2 Samuel 7 Veel van de omringende volken, die de voorspoed van Israël zagen,

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Laatste voorbereidingen 1. Besnijdenis, niet op basis van eigen kracht 2. Pascha, verbond wordt hersteld 3. Begin van een nieuw tijdperk

Laatste voorbereidingen 1. Besnijdenis, niet op basis van eigen kracht 2. Pascha, verbond wordt hersteld 3. Begin van een nieuw tijdperk Gideon Rechters 6 1 De Jordaan oversteken 1. Focus op Gods woord 2. Zorg dat je de Heer ieder moment kunt ontmoeten 3. Volg Jezus, wees een Jozua generatie 4. Kom in beweging Stenen oprichten 1. Gods grote

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten De betekenis van het kruis van Christus (2) Liturgie Voorzang: Gez 90 (was GK 15) Votum/groet Zingen: Ps 113,1.2 Wet Zingen: Gez 155,3.4.5

Nadere informatie

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 STUDIONLINE DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 Mattheüs 4:12-25 Vooraf We zijn aangekomen in het Nieuwe Testament. De Israëlieten die uit de ballingschap teruggekomen waren in het land Kanaän hebben met veel

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

Formulier, viering van Het Heilig Avondmaal

Formulier, viering van Het Heilig Avondmaal Gemeente van onze Here Jezus Christus, In Matteüs 26 wordt de instelling van het heilig avondmaal als volgt beschreven: En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Door welke gebeurtenis waren de vijanden van Israël bang geworden voor Gods volk?

Door welke gebeurtenis waren de vijanden van Israël bang geworden voor Gods volk? Besnijdenis en Pascha in Gilgal. Door welke gebeurtenis waren de vijanden van Israël bang geworden voor Gods volk? Jozua 5:1 1 Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk

Nadere informatie

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

KORACH Bemidbar 16:1-18:32

KORACH Bemidbar 16:1-18:32 KORACH Bemidbar 16:1-18:32 De Parasja begrijpen Numeri 16:1-19 We zullen leren hoe we 1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 2) Thematische verbindingen

Nadere informatie

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten De tabernakel 26 sep 09 24 okt 09 21 nov 09 19 dec 09 23 jan 10 27 feb 10 27 mrt 10 24 apr 10 God wil mensen ontmoeten de voorhof het heilige het heilige der heilige planken en dekkleden brand-, spijs-

Nadere informatie

de mens, uit de hand van ieders broeder zal Ik het leven van de mens opeisen.

de mens, uit de hand van ieders broeder zal Ik het leven van de mens opeisen. BEEISJIET (Genesis) HOOFDSTUK 9 - NOACH 9. 1 G-d zegende Noach en zijn zonen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar en vermeerder jullie en vul de aarde. 9. 1. En G-d zegende Hoewel de wereld al vanaf het begin

Nadere informatie

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!?

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Ma$eüs 6:14-15 14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergee;, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet

Nadere informatie

De leerlingen vroegen Rabbi Eliëzer: Meester, wat is de betekenis van:

De leerlingen vroegen Rabbi Eliëzer: Meester, wat is de betekenis van: Bahir verzen 104 en 105 tekst en commentaar p. horbach 104 De leerlingen vroegen Rabbi Eliëzer: Meester, wat is de betekenis van: Heilig Mij [als behorend tot] 1 alle eerstgeborenen (Exodus 13: 2) Is de

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Tabernakel Kindvriendelijke dienst op 23 maart 2014.

Tabernakel Kindvriendelijke dienst op 23 maart 2014. Tabernakel Kindvriendelijke dienst op 23 maart 2014. Orde van dienst: Welkom Tienduizend redenen Opw. 773 Wat houd ik van uw huis (Psalmen voor nu) Zie, de koning komt! Architect! Votum/Zegen Laat het

Nadere informatie

Bij wie vroeg Jakob hulp toen zijn zonen de tweede reis naar Egypte gingen maken?

Bij wie vroeg Jakob hulp toen zijn zonen de tweede reis naar Egypte gingen maken? De tweede reis van Jozefs broers naar Egypte. Bij wie vroeg Jakob hulp toen zijn zonen de tweede reis naar Egypte gingen maken? Genesis 43:14 14 God, de Almachtige, geve jullie barmhartigheid in de ogen

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert VEERTIG JAREN LANG

Bijbel voor Kinderen. presenteert VEERTIG JAREN LANG Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Geschapen om te dienen

Geschapen om te dienen Bijbelstudie 1 Geschapen om te dienen Genesis 2:4-25 Welke zin heeft het leven? Je wordt geboren. Je leeft een aantal jaren op aarde. Daarna sterf je. Wat is de zin ervan? Op die vraag geeft de Bijbel

Nadere informatie