Export-update november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Export-update november 2013"

Transcriptie

1 Export-update november Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is over de periode januari-mei 2013 met 0,2% in waarde gestegen t.o.v. dezelfde periode in Deze bescheiden groei is te danken aan de hogere afzet in Europa. Op de andere continenten was per saldo sprake van een terugloop. Het onderliggende beeld wisselt echter sterk van land tot land, ongeacht het continent. Krimp- en groeimarkten liggen naast elkaar. De vooruitlopende indicatoren als het Nederlandse productenvertrouwen en de orderportefeuille van Europese industriële ondernemingen wijzen op gunstigere omstandigheden voor Nederlandse exporteurs dan enkele maanden geleden. Volgens het CPB versnelt de Nederlandse exportgroei in 2013 en De exportkansen verbeteren in met name Europa. Wel blijft de verwachte uitvoergroei onder het langjarige gemiddelde liggen. 1. Exportrealisaties Over de periode januari-mei exporteerde Nederland voor 180,0 miljard euro aan goederen, tegenover 179,7 miljard euro in dezelfde periode in Daarmee lag de uitvoerwaarde krap 0,2% hoger (zie tabel 1) 1. Het groeitempo ligt hiermee duidelijk lager dan in Toen nam de Nederlandse exportwaarde met 5,4% toe t.o.v De bescheiden groei in de eerste vijf maanden van 2013 is vooral het resultaat van een iets grotere vraag naar Nederlands product in Europese landen. Buiten Europa kromp de Nederlandse afzet per saldo. Ondanks de lichte afzetstijging in Europa is onderliggend sprake van een uiteenlopend beeld. Krimp- en groeimarkten liggen naast elkaar (zie tabel 3 in de bijlage). Onze grootste handelspartner Duitsland nam in de periode januari-mei 2013 voor 1,0% meer af (t.o.v. dezelfde periode in 2012), terwijl nummer 2 België voor 1,9% meer aan Nederlandse goederen kocht. Frappant was de lichte stijging van 0,1% die eurocrisisland Griekenland boekte. De goederenexport naar een andere al langer kwakkelende economie - Italië - nam zelfs met 3,4% toe 2. Naar het Verenigd Koninkrijk steeg de Nederlandse goederenuitvoer met 4,5%, naar Zweden met 7,4% en naar Noorwegen met 7,7%. Polen de 8 e Nederlandse exportmarkt - deed het met een plus van 8,7% nog iets beter. Rusland nam voor 8,5% meer af. Dalers waren er echter ook: de uitvoerwaarde naar Frankrijk (exportmarkt nr. 3) kromp met 4,4%, de uitvoer naar Spanje verminderde met 6,4%, die naar Oostenrijk met 2,2% en de export naar Zwitserland met 0,7%. 1 Dit gematigde groeitempo van de goederenexport spoort met de pas op de plaats in de goederenoverslag in de Rotterdamse haven. Over de eerste negen maanden van 2013 werd op de haventerminals 332 miljoen ton overgeslagen, 0,1% minder dan in dezelfde periode in Al eerder verraste Italië in dit opzicht positief: ondanks de zwakke ontwikkeling van de Italiaanse economie is de Nederlandse goederenuitvoer naar Italië ook in de afgelopen jaren gestegen.

2 Wisselend beeld op Amerikaanse continent Afgezien van Oceanië daalde de export naar alle niet-europese landen gezamenlijk. Vooral op het Amerikaanse continent liet de uitvoer in de periode januari-mei 2013 (met een daling met 6,3%) een flinke veer (zie tabel 1). De VS waren daarbij met een teruggang met 13,2% een van de grootste dalers 3. Ook Brazilië behoorde met een daling van 15,9% tot deze categorie. Daarentegen liep de exportwaarde naar Canada in de genoemde periode met 34,8% op. Argentinië en Chili lieten met een plus van respectievelijk 35,1% en 39,7% een vergelijkbare hoge groei zien. De exportwaarde naar Mexico boekte ook een plus, maar van slechts 2,2%. Tabel 1 Nederlandse exportontwikkeling (goederenuitvoer, bedragen x euro, tenzij anders aangegeven) Januari-mei Januari-mei %-mutatie t.o.v voorgaand jaar Totale Nederlandse uitvoerwaarde ,2 Totaal Europa ,1 Totaal Afrika ,7 Totaal Amerika ,3 Totaal Azië ,4 Totaal Oceanië ,2 Bron: Agentschap NL, 2013 en CBS, Ook in Azië en Afrika liggen groei- en krimpmarkten naast elkaar De Nederlandse goederenuitvoer naar Azië leverde in de eerste vijf maanden van 2013 eveneens een wisselend plaatje op. Hong Kong pluste 4,9%, terwijl de uitvoer naar China juist met 2,1% terugviel. Vietnam liet een stijging zien van 5,4% en de export naar Taiwan groeide met 6,6%. India daarentegen nam voor 20,2% minder aan Nederlands product af, de export naar Thailand kromp met 10,6% en naar Singapore 15,3%. Anderzijds groeide de uitvoer naar Japan met 7,7% in waarde. In Afrika was het beeld vergelijkbaar. Wel liet dit continent per saldo de geringste daling zien. Enkele uiterste: de uitvoerwaarde naar Nigeria de grootste Nederlandse afzetmarkt op het Afrikaanse continent - daalde met 15,1%, terwijl de export naar Senegal met 187,9% groeide. 2. Vooruitlopende indicatoren Vooruitlopende indicatoren als het Nederlandse productenvertrouwen, de orderportefeuille van Europese industriële ondernemingen en de DNB-conjunctuurindicator wijzen op gunstigere omstandigheden voor internationaal ondernemende Nederlandse bedrijven dan enkele maanden geleden 4. Van uitbundigheid is echter geen sprake. Hieronder wordt een tweetal indicatoren 3 Doordat de VS een grote- vijfde - exportmarkt voor Nederland zijn, tikt een daling op deze markt sterk door in de totale Nederlandse goederenuitvoer. In de periode januari-mei 2013 bedroeg de export naar de VS 7,6 miljard euro. Daarmee zijn de VS de grootste afzetmarkt buiten Europa. 4 Hetzelfde geldt voor de zogeheten CBS-Conjunctuurklok. Deze schetst aan de hand van een groot aantal indicatoren een beeld van de gehele Nederlandse economie. Indicatoren zijn onder meer de ontwikkeling van het aantal vacatures, werkgelegenheid, uitvoer, investeringen, consumentenvertrouwen. Het conjunctuurbeeld van eind oktober wijst volgens het CBS op de fase richting economisch herstel.

3 uitgelicht. A. Exportradar Volgens de CBS-Exportradar 5 van oktober 2013 waren er meer verbeteringen dan verslechteringen in de omstandigheden voor de export. Het beeld was een stuk gunstiger dan in september. Vijf van de zes indicatoren lieten in oktober een verbetering zien. Zo sloeg de krimp van de Duitse industriële productie om in een groei. En de stijging van de reële wisselkoersen (euro v.v. Britse pond, US dollar, yen, etc.) was minder dan in de voorgaande maand. Verder verbeterde in Duitsland het producentenvertrouwen net als in de gehele eurozone. De Europese ondernemers in de industrie waren ook wat minder negatief over hun buitenlandse orderpositie. Daarentegen waren de Nederlandse ondernemers in de industrie somberder over hun buitenlandse orderpositie. B. Producentenvertrouwen De stemming van de ondernemers in een sterk exportgeoriënteerde sector, de industrie, verbeterde in oktober aanzienlijk. Het producentenvertrouwen steeg van -2,8 in september naar -0,5. Dat is het hoogste niveau sinds oktober 2011 (zie fig. 1). Fig. 1 Vertrouwen Nederlandse producenten Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: 1) het oordeel over de orderpositie, 2) het oordeel over de voorraden gereed product en 3) de verwachte productie in de komende drie maanden. De ondernemers waren veel positiever over de verwachte bedrijvigheid. 5 De CBS-exportradar geeft aan de hand van zes indicatoren een beeld van de exportomstandigheden op een bepaald moment. Op deze manier kan ook de ontwikkeling in de tijd worden gevolgd. De omstandigheden voor Nederlandse exporteurs worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export (Duitsland en de rest van het eurogebied) en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De zes indicatoren zijn: 1) Het saldo van positieve en negatieve antwoorden van de Nederlandse ondernemers in de industrie op de vraag: Beoordeelt u de buitenlandse orderpositie als groot, normaal of klein? ; 2) De jaar-op-jaar-mutatie van de reële effectieve wisselkoers; 3) Het niveau van het producentenvertrouwen van de Duitse industrie; 4) De jaar-op-jaar-mutatie van de industriële productie in Duitsland; 5) Het niveau van het producentenvertrouwen van de industrie in de eurozone; en 6) Het saldo van positieve en negatieve antwoorden van de Europese ondernemers in de industrie op de vraag: Beoordeelt u de buitenlandse orderpositie als groot, normaal of klein?.

4 Verder waren ze minder negatief over hun orderpositie dan in september. Hun oordeel over de voorraden daarentegen verslechterde iets. 3. Exportramingen Volgens het CPB zet de uitvoergroei van de afgelopen jaren in 2013 en 2014 licht versneld door (zie tabel 2). De versnelling hangt nauw samen met de aantrekkende wereldhandel. De groeitempo hiervan loopt op van 0,7% in 2012 via 1,5% dit jaar tot 3,75% in Ondanks de versnelling ligt de verwachte groei van zowel de Nederlandse uitvoer als de wereldhandel nog onder het langjarige gemiddelde. CPB staat niet alleen Naast het CPB zijn ook DNB-president Klaas Knot en diverse bank-economen gematigd positief gestemd over de Nederlandse economie. Daaraan draagt ook een positiever beeld over de uitvoer bij. Zo voorspelt DNB een uitvoergroei van 2,7% in 2013, 4,3% in 2014 en 5,6% in En de Rabobank verwacht dat de groei van het Nederlandse uitvoervolume toeneemt van 2,25% dit jaar tot 4,5% in Wel bestaat een grote mate van onzekerheid. Van een robuust economisch herstel is geen sprake. Dit blijkt mede uit de wisselende realisatiecijfers en vertrouwensindicatoren in de afgelopen maanden. Bron: CPB, DNB, Het Financieele Dagblad en Rabobank, Bovenstaande groeiverwachting baseert het CPB op vooral de economische ontwikkelingen in het eurogebied. Die laten voorzichtige tekenen van conjunctureel herstel zien. Het CPB verwacht dat de Nederlandse exportsector kan meevaren op het groeiherstel in Europa. Nederland is immers sterk verweven met de Europese economie. Buiten Europa blijven de groeivooruitzichten zwak, aldus het CPB. De Amerikaanse economie groeit weliswaar, maar langzaam. Tevens bedreigen de begrotingsperikelen het herstel, op het lopende kwartaal hebben ze al een negatief effect. Tegelijkertijd blijft de onzekerheid hierover voorlopig boven de markt hangen, omdat de Democraten en Republikeinen nog geen structurele oplossing hebben gevonden. Verder vertraagt de groei in grote opkomende economieën, als Brazilië en India. Voor menig opkomende economie hebben diverse ramingsinstituten de groeiverwachtingen neerwaarts aangepast. Deze aanpassing is een gevolg van onder meer begrensde productiecapaciteit, dalende grondstofprijzen en oplopende rentes in ontwikkelde markten (OECDlanden). In de tabel 4 van de bijlage staan ramingen van de exportkansen (importramingen) voor vele afzonderlijke landen 6. 6 Belangrijk is om de importramingen te bedenken dat in afzetmarkten die vanuit macroperspectief krimpen er toch ruimte kan zijn voor afzetgroei. Andersom geldt hetzelfde. Op exportmarkten die sterk groeien, kan de afzet van bepaalde Nederlandse goederen juist teruglopen. Het hangt sterk af van de sector waarin een Nederlandse exporteur actief is. Daarbij komt dat de feitelijk afzetontwikkeling ook weer afhangt van de individuele concurrentiepositie van Nederlandse exporteurs (als zijn prijs/kwaliteit-verhouding en het al dan niet goed kennen van de do's en don'ts van het lokale zakendoen).

5 CPB: Nederlandse bedrijfsleven heeft sterke concurrentiepositie De mondiale maatschappelijke uitdagingen bieden volgens het CPB het Nederlandse bedrijfsleven volop kansen. Het CPB noemt hierbij de verduurzaming van productie en consumptie en schaarste aan grondstoffen, water en voedsel. Het Nederlandse bedrijfsleven behoort in verschillende sectoren die hiervoor oplossingen kunnen bieden, tot de wereldtop. Denk aan de inzet van Nederlandse bedrijven in New Orleans en mogelijk in New York voor de bescherming tegen water, het gebruik van hoogwaardige landbouwzaden in ontwikkelingslanden en aan de Nederlandse machines van ASML die wereldwijd in de halfgeleiderindustrie worden ingezet. Sowieso is de Nederlandse exportsector volgens het CPB concurrerend. Bemoedigend in dit verband is volgens het CPB dat al drie jaar op rij het aantal exporterende bedrijven in Nederland toeneemt. Steeds meer bedrijven zien en benutten verdienkansen over de grens. Bron: CPB, Tabel 2 - CPB-ramingen (%-volumemutaties t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders aangegeven) Gemiddelde jaarlijkse groei BBP 2,0-1,2-1,25 0,5 Relevante 4,5 0,7 1,5 3,75 wereldhandel Nederlandse 5,6 1,9 2,75 4,25 goederenuitvoer -w.v. 'Made in 2,1 0,7 1 3,5 Holland' -w.v. 10,1 3 4,25 5 wederuitvoer Bron: CPB, 2013 en Agentschap NL, Agentschap NL, 1 november 2013 Stafafdeling Bestuursondersteuning, Strategie en Communicatie (BSC/DM&I) Ron Hogenboom

6 Bijlagen Tabel 3 Ontwikkeling goederenuitvoer (bedragen x euro, tenzij anders aangegeven) Januari-mei 2012 Januari-mei 2013 %-mutatie 2013 t.o.v Wereld ,2 Afghanistan ,9 Albanië ,3 Algerije ,7 Andorra ,8 Angola ,9 Anguilla ,7 Argentinië ,1 Armenië ,8 Aruba ,2 Australië ,2 Azerbeidzjan ,1 Bahama s ,6 Bahrein ,5 Bangladesh ,5 Barbados ,8 België ,9 Belize ,5 Benin ,4 Bermuda ,2 Bhutan ,7 Birma ,0 Bolivia ,3 Bosnië-Herzegovina ,3 Botswana ,3 Brazilië ,9 Brunei Darussalam ,4 Bulgarije ,0 Burkina Faso ,2 Burundi ,2 Cambodja ,7 Canada ,8 Centraal-Afrikaanse Republiek ,7 Chili ,7 China ,1 Colombia ,3 Comoren ,0 Congo ,4 Congo (Democratische Republiek) ,1 Costa Rica ,7 Cuba ,2 Cyprus ,6 Denemarken ,1 Djibouti ,4 Dominica ,9 Dominicaanse Republiek ,7 Duitsland ,0 Ecuador ,6 Egypte ,2

7 El Salvador ,0 Equatoriaal-Guinee ,7 Eritrea ,4 Estland ,9 Ethiopië ,2 Filipijnen ,1 Finland ,9 Frankrijk ,4 Frans-Polynesië ,2 Gabon ,7 Gambia ,7 Gebied onder Palestijnse autoriteit ,6 Georgië ,1 Ghana ,3 Gibraltar ,4 Grenada ,9 Griekenland ,1 Groenland ,8 Guatemala ,7 Guinee ,4 Guinee-Bissau ,9 Guyana ,6 Haïti ,6 Honduras ,4 Hongarije ,6 Hongkong ,9 Ierland ,0 IJsland ,6 India ,2 Indonesië ,4 Irak ,2 Iran ,7 Israël ,7 Italië ,4 Ivoorkust ,2 Jamaica ,8 Japan ,7 Jemen ,3 Jordanië ,4 Kaapverdië ,9 Kameroen ,0 Kazachstan ,2 Kenia ,1 Kirgizische Republiek ,5 Kiribati ,1 Koeweit ,3 Korea (Democratische Volksrepubliek) ,4 Korea (Republiek) ,2 Kosovo ,0 Kroatië ,1 Laos (Democratische Volksrepubliek) ,5 Lesotho ,5 Letland ,2 Libanon ,4 Liberia ,6

8 Libië ,9 Liechtenstein ,9 Litouwen ,1 Luxemburg ,1 Macau ,6 Macedonië ,1 Madagaskar ,9 Malawi ,2 Maldiven ,9 Maleisië ,4 Mali ,3 Malta ,9 Marokko ,1 Marshalleilanden ,5 Mauritanië ,2 Mauritius ,7 Mexico ,2 Moldavië ,8 Mongolië ,1 Montenegro ,7 Mozambique ,2 Namibië ,3 Nepal ,4 Nicaragua ,0 Nieuw-Caledonië ,0 Nieuw-Zeeland ,2 Niger ,7 Nigeria ,1 Noorwegen ,7 Oeganda ,1 Oekraïne ,9 Oezbekistan ,7 Oman ,1 Oostenrijk ,2 Oost-Timor ,9 Pakistan ,1 Panama ,9 Papoea-Nieuw-Guinea ,8 Paraguay ,0 Peru ,4 Polen ,7 Portugal ,4 Qatar ,8 Roemenië ,3 Russische Federatie ,5 Rwanda ,8 Saoedi-Arabië ,5 Senegal ,9 Servië ,2 Seychellen ,6 Sierra Leone ,6 Singapore ,3 Slovenië ,2 Slowakije ,3 Soedan ,7 Somalië ,8 Spanje ,4

9 Sri Lanka ,7 Suriname ,2 Swaziland ,7 Syrië ,7 Tadzjikistan ,1 Taiwan ,7 Tanzania (Verenigde Republiek) ,0 Thailand ,6 Togo ,2 Tokelau-eilanden ,2 Trinidad en Tobago ,6 Tsjaad ,3 Tsjechië (Republiek) ,3 Tunesië ,0 Turkije ,7 Turkmenistan ,0 Uruguay ,7 Venezuela ,2 Verenigd Koninkrijk ,5 VAE ,2 VS ,2 Vietnam ,4 Wit-Rusland ,8 Zambia ,8 Zimbabwe ,5 Zuid-Afrika ,4 Zweden ,4 Zwitserland ,7 Bron: Agentschap NL, 2013 en CBS, 2013.

10 Tabel 4 Importramingen (%-volumemutaties van de goederenimport t.o.v. het voorgaande jaar) Algeria 7 5,10 3 Angola 2 5,70 5 Argentina 9,50 7,80 5,40 Australia -0,70 7,50 5,60 Austria -0,50 3,50 4,80 Azerbaijan ,50 Bahrain 7,40 7,70 7 Bangladesh 5,20 8,80 11 Belgium -1 0,40 0,90 Brazil 7,60 7,90 7,30 Bulgaria 1,60 2,50 2,50 Canada 1,90 3,30 4,20 Chile 7 6,40 6,90 China 7,30 7,90 8,20 Colombia 2,90 6,10 7,60 Costa Rica 3,40 5,90 6,90 Croatia 1,80 5,60 5,80 Cuba 1,50 6 5,40 Cyprus -19,50-1,10 0,10 Czech Republic 1,60 2,70 6,50 Denmark 1,30 2 2,80 Dominican Republic 1 3,90 7,20 Ecuador 4,10 5,60 7 Egypt -2,40 2,70 4,70 El Salvador 5,80 5,80 6 Estonia 5 5,20 5,50 Finland -3 3,20 4,70 France 1,20 2,50 3,90 Germany 1 2,70 4,20 Greece -8,90-2,40 1,40 Hong Kong 6,20 5,90 6,40 Hungary 0,60 1,60 1,20 India 5,90 7,70 11,80 Indonesia 3,10 6,60 10,80 Iran -9 1,50 1,40 Ireland -0,30 1,60 2,70 Israel -1,90 5,20 7 Italy -2 1,60 1,70 Japan 3,70 3,50 3 Jordan 3 3,90 4,30 Kazakhstan 13,20 9,50 7,50 Kenya 8, Kuwait 7,70 8,80 9 Latvia 1,50 4,50 5,30 Libya 14, ,50

11 Lithuania 4 4,50 4,80 Malaysia 3,70 6,20 9,80 Mexico 4,50 7,40 8,80 Morocco 1 3 6,50 Netherlands 0 2,10 4,10 New Zealand 4,50 4,70 4,10 Nigeria 4,50 8,40 7,20 Norway 2 3,40 3,80 Pakistan -2,40 6,40 13,90 Peru 6,70 6,80 7,70 Philippines 1,60 6,40 6,50 Poland 0 5,80 6,90 Portugal -1,30-0,10 0,60 Qatar 8 6,50 8 Romania 4,60 7,10 7,10 Russia 8,80 9,70 7,50 Saudi Arabia 6,20 5,70 5,30 Serbia 5 5,60 7 Singapore 1,60 4,60 7,10 Slovakia 1,30 6,10 7,90 Slovenia 0,30 1,70 1,70 South Africa 4,80 5,10 6,30 South Korea 4,70 5,10 5,30 Spain -3,90-0,50 1,80 Sri Lanka -2 5,20 4,90 Sweden -3 2,50 4,90 Switzerland -0,10 3,90 5,30 Taiwan 3,70 3,90 5,10 Thailand 3,40 4,60 5 Tunisia 5,90 5,60 5,40 Turkey 7,60 5,70 5,70 Ukraine 1,50 4,50 4,50 United Arab Emirates 8 7 7,80 United Kingdom 0,60 2,70 3,50 USA 1,30 3,40 3,60 Venezuela 1-2,90 3,70 Vietnam 16,30 14,80 12,70 Bron: Economist Intelligence Unit, 2013.

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Naar de nieuwe tariefplannen

Naar de nieuwe tariefplannen Naar de nieuwe tariefplannen Je herlaadkaart Maghreb Mobile De informatie over de vroegere tariefformules is beschikbaar als referentie voor klanten die deze tariefformules op dit moment gebruiken en deze

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4 Tarieven buitenland Per 30 april 2016 zijn de tarieven voor gebruik van je abonnement in zone 1 veranderd. De minuten, sms'jes en MB's gaan vanaf nu uit je gewone bundel en je betaalt een kleine toeslag.

Nadere informatie

Bezorginformatie per land

Bezorginformatie per land Bezorginformatie per land De overkomstduur van een zending voor rest vd wereld kan beïnvloed worden door de inklaringstijd bij de douane. De inklaringstijd varieert van 1 week tot 4 weken. Land Overkomstduur

Nadere informatie

Kosten buitenlandse bank

Kosten buitenlandse bank Kosten buitenlandse bank Ingangsdatum 1 september 2011 Land Muntsoort Kosten buitenlandse bank (in EUR) Afghanistan alle muntsoorten 12,50 Albania alle muntsoorten 12,50 Algeria alle muntsoorten 7,50 Andorra

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 15/06/2010 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Barbados 08-12/02/10 11/02/10

Nadere informatie

International Call Advantage

International Call Advantage Oproep vanuit België naar Afghanistan Vast en mobiel 2,1 1,42 Alaska Vast en mobiel 2,1 1,42 Albanië Vast en mobiel 2,1 0,82 Algerije Vast en mobiel 2,1 1,05 Amerikaanse eilanden Vast en mobiel 2,1 0,29

Nadere informatie

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1.

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1. Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Arbitrage: vaak meer voordelen dan nadelen, maar wees selectief

Arbitrage: vaak meer voordelen dan nadelen, maar wees selectief Arbitrage: vaak meer voordelen dan nadelen, maar wees selectief Een kritische benadering Peter CALLENS Algemene kenmerken Vrijwillig mechanisme voor beslechting van betwistingen Kan ad hoc zijn of institutioneel

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 2/02/2010 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Botswana 12/05/09 03/07/09

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012)

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Alle tarieven zijn in euro's en inclusief 21% BTW. Telfort bellen Bij Telfort kun je kiezen voor Bellen Standaard of Bellen Onbeperkt. Daarmee bel je heel

Nadere informatie

Prijzen geldig op 8/10/17 Pagina 1 van 9

Prijzen geldig op 8/10/17 Pagina 1 van 9 AFGHANISTAN, Fix 0,316 0,382 AFGHANISTAN, Mobile 0,411 0,497 ALBANIA, Fix 0,176 0,213 ALBANIA, Mobile 0,536 0,649 ALGERIA, Fix 0,096 0,116 ALGERIA, Mobile 0,496 0,600 ANDORRA, Fix 0,043 0,052 ANDORRA,

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Georgie 0,05 1,96 per minuut Azerbeidzjan 0,05 1,96 per

Nadere informatie

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer + Prijsinformatie MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer Uw simkaart met uw twee telefoonnummers: Frans nr + Zwitsers nr Ontvang al uw oproepen op uw 2 telefoonlijnen, met een automatische

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2017 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Maximale Afghanistan Alle bestemmingen 180 66,09 Albanië Alle bestemmingen 175 90,09 Algerije Alle

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

de afzender) Standaard Pakket 24 uur ma t/m za 2 ja www.postnl.nl Aangetekend 24 uur ma t/m za 2 nee www.postnl.nl

de afzender) Standaard Pakket 24 uur ma t/m za 2 ja www.postnl.nl Aangetekend 24 uur ma t/m za 2 nee www.postnl.nl Overkomstduur, bestelling en Track en Trace (binnenland) Voor de overkomst van alle brieven en pakketten met of zonder services geldt in het binnenland de slagzin van PostNL: Vandaag gepost, morgen bezorgd.

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,314 0,314 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,209 0,314 0,176 0,264 Albanie special 0,000 0,995 0,995 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,179 0,367 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,314 0,314 0,264

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

0,09 per SMS 0,20 per MMS

0,09 per SMS 0,20 per MMS Nationaal buiten bundle Gesprekken SMS MMS Data < 100 MB Data > 100 MB Prijs 0,15 per minuut 0,09 per SMS 0,20 per MMS 0,15 per MB 0,075 per MB Afghanistan 2,45 0,07 0,15 Afghanistan Mobiel 2,45 0,07 0,15

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 Publicatiedatum: 11 juni 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2016 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN:

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN: A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit van de 23 ste oktober 2014, no. 14/2329 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b van het Toelatingsbesluit 1 De Gouverneur van Curaçao Op de

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW.

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2011. Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. B C D Tarieven per maart 2011

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek?

E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek? E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek? De verkoopcijfers Cindy Van Mulders Business Unit Manager GfK Retail and Technology GfK introductie GfK Group actief in meer dan 100 landen

Nadere informatie

Bestemming Subcode Standaard Premium Enterprice < 1000 > 1000 > 2000 4AllBusiness On Net (eigen netwerk) On-Net GRATIS

Bestemming Subcode Standaard Premium Enterprice < 1000 > 1000 > 2000 4AllBusiness On Net (eigen netwerk) On-Net GRATIS Bestemming Subcode Standaard Premium Enterprice < 1000 > 1000 > 2000 4AllBusiness On Net (eigen netwerk) On-Net GRATIS Netherlands vast FIX 0,017 0,016 0,015 Netherlands mobiel MOB 0,080 0,075 0,070 Netherlands

Nadere informatie

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.815 Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 8306, d.d. 27.4.2012 (oorspronkelijke regeling) Staatscourant

Nadere informatie

Cutflowers: Export Netherlands and other countries - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cutflowers: Export Netherlands and other countries - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 in million euro Factsheet cutflowers export worldwide november 2015 FACTSHEET CUTFLOWERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL SNIJBLOEMEN: 7 MILJARD EURO

Nadere informatie

Libervoice gesprekstarieven internationaal

Libervoice gesprekstarieven internationaal Alle prijzen in Euro en exclusief BTW 1 van 13 Afghanistan 0,0500 Afghanistan Mobiel 0,0500 Albanië 0,0500 0,2767 Albanië Mobiel 0,0500 0,3346 Algerije 0,0500 0,3548 Algerije Mobiel 0,0500 0,3548 Amerikaans

Nadere informatie

CNE Internationale gesprekstarieven

CNE Internationale gesprekstarieven CNE Internationale gesprekstarieven Alle prijzen in Euro en exclusief BTW Bestemming Locatie Starttarief Minuuttarief Afghanistan 0,0250 1,2072 Afghanistan Mobiel 0,0250 1,2072 Albanië 0,0250 0,2767 Albanië

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Introductie U verstuurt pakketten vanuit België naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een pakket ongeveer onderweg is. In de tabel in

Nadere informatie

Gesprekstarieven Internationaal

Gesprekstarieven Internationaal Gesprekstarieven Internationaal Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,0420 0,3000 Albanie 0,0420 0,2000 Albanie mobiel 0,0420 0,3000 Albanie special 0,0420 0,9500 Algerije 0,0420 0,2000 Algerije

Nadere informatie

Notitie over ontwikkeling Nederlandse export van goederen maart 2016 1

Notitie over ontwikkeling Nederlandse export van goederen maart 2016 1 Notitie over ontwikkeling Nederlandse export van goederen maart 2016 1 Deze notitie gaat in op de ontwikkeling van de Nederlandse goederenuitvoer in 2015. Ook bevat zij de groeiverwachtingen voor de Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33538 19 juni 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 2017, 2017-0000094795, tot

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Controle over al uw importzendingen

Controle over al uw importzendingen Controle over al uw importzendingen Het Express Import systeem Met TNT Express heeft u uw importzendingen zelf in de hand Dirigeer uw eigen verzendingssymfonie Express Import is een TNT Express systeem

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (hierna:

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Per minuut

Bestemming Starttarief Per minuut Internationale tarieven PBXcomplete Per 1 september 2016 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Marketsurvey ONIONS. UIEN: Wereldproduct Wereldhandel groeit met ton per jaar. Marketsurvey onions

Marketsurvey ONIONS. UIEN: Wereldproduct Wereldhandel groeit met ton per jaar. Marketsurvey onions Marketsurvey ONIONS UIEN: Wereldproduct Wereldhandel groeit met 350.000 ton per jaar De productie en internationale handel van uien groeit wereldwijd gezien nog steeds. De FAO schat dat er jaarlijks meer

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms binnen

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2014 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017 De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017 Door een versimpeling van de tariefzones wijzigen ook de tarieven voor bellen naar het buitenland vanaf 1 augustus 2017. Wat wijzigt

Nadere informatie

Nationaal. Internationaal. Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420. Aruba mobiel 0,0420. Algerije 0,0420. Belgie mobiel 0,0420

Nationaal. Internationaal. Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420. Aruba mobiel 0,0420. Algerije 0,0420. Belgie mobiel 0,0420 Nationaal Bestemming Start Per minuut Vast 0,0550 0,0195 Mobiel 0,0550 0,0990 Onderling bellen 0,0000 0,0000 Internationaal Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420 Albanie 0,0420 Albanie mobiel

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

Tarieven Internationaal

Tarieven Internationaal Tarieven Internationaal De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gesprekstarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG JULI 2014 Publicatiedatum: 6 augustus 2014 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding Mededeling April 2014 (herdruk) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*4ED 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene

Nadere informatie

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017 De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017 Door een versimpeling van de tariefzones wijzigen ook de tarieven voor bellen naar het buitenland. Wat wijzigt er? 1. De zones worden

Nadere informatie

Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta

Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta Frank Knopers 03-10-2012 Op GoldSilver.com verscheen begin deze week een uitgebreide tabel die inzichtelijk maakt hoe de goudprijs zich heeft ontwikkeld van

Nadere informatie

Reisvergoedingen buitenland: sinds 01.04.2009

Reisvergoedingen buitenland: sinds 01.04.2009 Reisvergoedingen buitenland: sinds 01.04.2009 Toelichting Uitgaven gedaan tijdens buitenlandse dienst- of zakenreizen mogen forfaitair terugbetaald worden. Het gaat dan in het bijzonder om zgn. kosten

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

Werelddeel Land Verzekeringsbewijs. Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea. Sao Tomé en Principe

Werelddeel Land Verzekeringsbewijs. Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea. Sao Tomé en Principe Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Centraal-Afrikaanse Republiek Comoren Congo-Brazzaville Congo-Kinshasa Djibouti Egypte Equatoriaal-Guinea Eritrea

Nadere informatie

TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE

TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE Algemeen Deze tarievenlijst is geldig voor de dienst TTG Studententelefonie. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze tarievenlijst: - Alle Piek en Dal tarieven

Nadere informatie

Zone 2 Rest van Europa Albanië Bosnië & Herzegovina Moldavië Servië Andorra Macedonië Montenegro Wit Rusland

Zone 2 Rest van Europa Albanië Bosnië & Herzegovina Moldavië Servië Andorra Macedonië Montenegro Wit Rusland Standaard roaming kosten overzicht Voor het bellen en gebeld worden in het buitenland zijn internationale roaming kosten van toepassing. Deze kosten komen bovenop de standaard gesprekstarieven van uw aanbieder.

Nadere informatie

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Jan Limbeek Ieder jaar brengt de Wereldbank een rapport uit dat voor 183 landen aangeeft hoe het met hun zakenklimaat is gesteld. Deze Doing Business-lijst geeft

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2015 Publicatiedatum: 10 september 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in

Nadere informatie