finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!"

Transcriptie

1 8 December 2012 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!

2 2013: een jaar van fundamentele veranderingen Eind november was het thema van de Business-Angels dag (georganiseerd door BAN Vlaanderen): To finance or not to finance: not a question but the answer. In de introductie werden de resultaten voorgesteld van een enquête die BAN Vlaanderen afnam bij de ondernemers die bij ons aanklopten voor smart money. De drie belangrijkste bottlenecks voor deze ondernemers waren het vinden van financiering, van nieuwe klanten en van goede medewerkers. Laten we ons op het eerste punt concentreren, het vinden van adequate financiering, de core business van Finpower. Indien een onderneming zijn ambities wil waarmaken, moet het kapitaal van de onderneming meegroeien. Indien de groei door winstreservering niet volstaat, moet de ondernemer meestal additioneel extern kapitaal aantrekken. We zien niettegenstaande een veelheid van initiatieven dat dit niet eenvoudig blijkt. De beurs is op een all-time low (geen beursintroducties), het private equity aanbod wordt beïnvloed door het verlaten van een aantal traditionele spelers (vaak bancair gelinkt) uit de markt en ook bij BAN-Vlaanderen zien we dat 2012 niet hetzelfde hoog niveau zal halen qua transacties (aantallen en kapitalen) als de voorgaande zeer succesvolle jaren. Aan het andere uiteinde van het spectrum ligt de klassieke bankfinanciering. Gezien ik naast mijn activiteiten voor Finpower ook zelf actief ben als ondernemer (distributiebedrijf van automotive necessities in de Benelux) en ook af en toe optreed als adviseur in de bankwereld, meen ik een aantal zaken in perspectief te kunnen plaatsen. Indien we allemaal als belastingbetaler willen dat we niet moeten opdraaien voor de problemen uit de banksector, is er geen andere keuze dan voor meer kapitaal te gaan (o.a. Basel III) en voor een lager risicoprofiel. Dat we dus allemaal (ondernemers en Finpower) geconfronteerd worden met moeilijker wordende bankonderhandelingen, lijkt me een logische consequentie en dus geen puur subjectief gegeven. Er zal meer eigen inbreng moeten zijn en er zullen meer garanties moeten gegeven worden, en dit zowel voor investeringen als voor overnames (zie ook het artikel van mijn collega Paul in deze Finenews). Daarnaast leidt de nieuwe bancaire regelgeving (niet alleen in België, maar ook internationaal) tot een duidelijke beperking qua lange termijnkredieten, zeker voor KMO s. In die context hoop ik dan ook dat de Vlaamse regering die zich samen met de banken (onder impuls van sectorvereniging Febelfin) geëngageerd heeft tot het verstrekken van 1 mia additionele lange termijnkredieten aan KMO s, de aankondiging zal omzetten in realiteit. Last but not least, een aparte alinea voor een zo mogelijk nog gevoeliger onderwerp: de marges op kredieten. Het kan niet anders dan dat die zullen stijgen. Hier wil ik refereren naar een uitspraak van collega-bestuurder van BAN Vlaanderen, tevens referentie voor Corporate Finance in de Belgische academische wereld: Geld moet goedkoop zijn, maar als er risico aan vast hangt kan het niet zeer goedkoop zijn. Dat is elementaire financiële logica, dus de tijden ( ) van te lage marges zullen niet terugkomen. In dat kader wil ik Koen bedanken voor het organiseren van de lunch met Finpower-klanten om over alternatieve financiering te brainstormen (zie ook artikel over Edison). Wij geloven dat de tussenvorm tussen klassieke bankfinanciering en kapitaalsuitbreiding veel sterker moet ontwikkeld worden in België. Ik ben overtuigd dat achtergestelde leningen (meestal van succesvolle collega-ondernemers) een belangrijke hefboom kunnen zijn in het vinden van een nieuw financieel evenwicht. Dat betekent ook dat de prijs van dit soort financiering op het juiste niveau zal moeten komen (interestvoeten van 8 à 12% lijken ons realistisch), zodat er voldoende aanbod aan middelen gecreëerd wordt (van collega-ondernemers, niet van de banken). Laat me tot slot refereren naar de definitie die Paul D Hoore geeft van een ondernemer: Een ondernemer is iemand die van probleem naar probleem loopt zonder zijn enthousiasme te verliezen. Mag ik u toewensen dat niettegenstaande mogelijke tegenvallers in 2013, u uw enthousiasme niet zal verliezen en dat wij u volgend jaar verder mogen helpen bij het oplossen van een deel van de problemen die op uw pad zullen komen te liggen. Het Finpower-team wenst u en uw gezin een vreugdevol Guido Verswijvel CEO Finpower Langestraat Zandhoven Tel Fax

3 André Celis werd opgericht als bouwmaterialenhandel en is uitgegroeid tot een toonaangevende KMO met een geconsolideerde omzet van 115 miljoen euro en een personeelsbestand van 230 werknemers. Naast de verkoop van bouwmaterialen heeft André Celis nog andere meer gespecialiseerde activiteiten zoals de verkoop van natuursteen, recyclage van bedrijfsafval en tankstations onder de naam ASoil. Tot slot participeert André Celis in Carimat Matériaux, een bouwmaterialenhandel in Wauthier-Braine. André Celis Een sterke groei, ondersteund door Finpower Met het oog op een verdere groei besliste François Celis in 2006 te investeren in de aankoop van een sorteerlijn voor verpakkingsafval. Er werd geopteerd voor een state-ofthe-art sorteerlijn van de machinebouwer Busschers met geavanceerde fractioneer- en sorteertechnieken en een extra grote capaciteit. Het spreekt voor zich dat de aankoop van een dergelijke sorteerlijn een aanzienlijke investering met zich meebrengt. Een weloverwogen financieel risico dat van A tot Z begeleid werd door Finpower. Dankzij het goed onderbouwde investeringsdossier en businessplan van Finpower werd de investering vrij snel goedgekeurd door de banken en kon André Celis bovendien aanspraak maken op een mooie subsidie. Midden 2008 werd de bouw van de sorteerhal en sorteerlijn aangevat, een half jaar later kon de productie van start gaan was een moeilijk jaar voor de recyclage-unit. Tijdens de opstartfase werd André Celis geconfronteerd met de crisis (minder aanvoer) en tevens met een aantal kinderziektes. Tijdens deze wat moeizame opstartperiode was een maandelijkse follow-up van de belangrijkste kerncijfers primordiaal om bij te sturen en te werken naar een break even point. Deze kritische kijk op de werking van de business units wordt ook vandaag nog steeds maandelijks begeleid door Finpower. Naast de gebruikelijke boekhoudkundige cijfers worden tal van andere belangrijke sleutelelementen opgelijst zoals het aantal gewerkte dagen, het winterverlet, de tonnages, de productiviteit alsook de variabele en vaste kosten. Maandelijks worden deze cijfers geëvalueerd samen met de business unit verantwoordelijke. Op die manier kan men in geval van problemen snel bijsturen. Bovendien is de recyclagemarkt een zeer volatiele markt, mede door de regelmatig veranderende wetgeving. Dit maakt dat men zeer kort op de bal moet spelen, snel moet ageren en oplossingen moet uitwerken. In kon de recyclageafdeling van André Celis mooie resultaten voorleggen, mede een verdienste van Nick Celis, zoon van François Celis, de derde generatie in het familiebedrijf. Nick nam in september 2009 de leiding van de business unit op zich en maakte van André Celis Recycling een florerend bedrijf.

4 André Celis: succesvolle speler op diverse markten Snelle heropstart en schadeloosstelling na bedrijfsbrand In 2011 sloeg het noodlot toe en brak er brand uit in de sorteerhal waarbij zowel de sorteerhal als de installatie zware schade opliep. François Celis: Op zo n moment sta je letterlijk met de handen in de haren en heb je nood aan mensen die ervaring hebben in deze materie en je kunnen begeleiden. We hebben toen 100% kunnen rekenen op een sterk team van externe adviseurs waaronder Finpower, Trex, ons boekhoudkantoor Alaerts, onze verzekeringsadviseur Schrevens en het expertisebureau Architeam. Cynthia Verswijvel, financieel adviseur van Finpower: Gezien we reeds in het bezit waren van een gedetailleerde historiek van de omzetcijfers, variabele kosten, vaste kosten, en andere key elements, konden we vrij snel een goed onderbouwd dossier voor het exploitatieverlies uitwerken. Trex, het expertisebureau van André Celis, kon hiermee aan de slag om alvast de nodige voorschotten te s François Celis, Nick Celis en Cynthia Verswijvel onderhandelen bij KBC Verzekeringen. Dankzij deze vlotte afhandeling ging er geen kostbare tijd verloren en kon men snel beginnen met de wederopbouw van de sorteerhal en sorteerlijn. Nick Celis: De tussenkomst van Finpower en andere externe adviseurs heeft geleid tot een snelle en billijke vergoeding van de geleden schade. Een hoofdstuk dat we kunnen afsluiten zodat we ons weer op de toekomst kunnen richten. Er zitten namelijk een aantal nieuwe projecten in de pijplijn, zoals het vervoer van bedrijfsafval over het kanaal Leuven Dijle en een nieuw expansieplan. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel! Voor meer info: Contacteer Cynthia Verswijvel-Cornelissen, managing partner Finpower Advies & Begeleiding, op tel of Financieel advies dat verschil maakt De toegevoegde waarde van een samenwerking met Finpower situeert zich volgens Nick Celis op verschillende niveaus. De financiële follow-up van elke business unit maakt het ons mogelijk sneller groei, dalingen en tendensen te detecteren en zo accuraat te reageren op veranderingen. Het draagt tevens bij tot een sterker engagement van de verschillende business unit verantwoordelijken. Daarnaast speelt Finpower een belangrijke rol bij het creëren van groei. Het opstellen van een businessplan en investeringsdossier, het bemiddelen bij financiële instellingen, zijn typische voorbeelden waar we vaststellen dat het advies van Finpower het verschil kan maken. Ook in crisissituaties fungeert Finpower als een financieel raadgever die er samen met de beleidsverantwoordelijken voor zorgt dat de onderneming zo snel mogelijk weer op de rails staat. Samengevat kunnen we stellen dat Finpower de rol heeft van een externe CFO, een partner waarop je kan bouwen.

5 De Finpower lunch van 11 december, niet alleen een schitterende culinaire voorbereiding op de eindejaarsfeesten, maar in de eerste plaats een aangename en boeiende ontmoeting tussen ondernemers. Gastspreker was Bert Creemers, één van de drie managing partners van Edison Energy. Vanuit de toelichting van de financieringstructuur achter zijn bedrijf werd vooral een boeiende discussie geopend naar (small) crowd funding of het aantrekken van financiering via meerdere private investeerders. Edison Energy De Finpower lunch, een unieke ontmoetingsplaats voor ondernemers Edison Energy is een jonge speler in de groene-energiesector en is gespecialiseerd in projectbeheer van zonnepaneelinstallaties. Opgestart in 2010 beschikt Edison intussen over een 7-tal projectvennootschappen met in elke vennootschap een aantal installaties verdeeld over de daken van diverse industriële sites. In totaal wordt zo een park van 13 Megawattpiek aan productiecapaciteit opgebouwd om elektriciteit op te wekken. Deze wordt ofwel opgenomen door de eigenaar van het onderliggende pand ofwel verkocht aan het distributienetwerk. Naast deze inkomsten, is het businessmodel van Edison Energy voor een groot deel gebaseerd op de vergoedingen van groene stroomcertificaten. De dalende inkomsten uit groene stroomcertificaten heeft ervoor gezorgd dat er momenteel geen nieuwe projecten meer worden opgestart. In plaats daarvan wordt de haalbaarheid van alternatieve groeneenergieprojecten geëvalueerd, waaronder windenergie. De rol van Finpower Bert Creemers, managing partner van Edison Energy, gaf ons een kijk achter de financiële structuur van zijn bedrijf en meer bepaald het financieringsluik. Typisch voor Edison is immers de sterke kapitaalsbehoefte bij opstart met een terugverdieneffect op lange termijn. Het aantrekken van kapitaal was met andere woorden de sleutel tot verdere groei. Omdat in onderhandelingen met financiële partners de eerste indruk cruciaal is, groeide binnen Edison het besef dat men zich hierbij best liet begeleiden door een professionele partij. De aanpak en het financieel voorstel van een groot auditkantoor bleek niet pragmatisch genoeg en zo kwam men bij Finpower terecht. Hier vond Edison wél de juiste match omdat hier professionalisme werd gecombineerd met een aanpak op maat van een KMO. Na de opstart van de eerste vennootschap bleek dat verdere groei via bankfinanciering onmogelijk was zonder extra vers kapitaal van privépartijen. Alvorens een investeringsdossier op te maken, werd samen met Finpower de structuur van de toekomstige groei uitgetekend. Deze bestond uit verschillende projectvennootschappen waarin de moederholding een meerderheidsparticipatie hield naast verschillende privépartijen die moesten aangetrokken worden per vennootschap. In totaal, over de verschillende projectvennootschappen, werd zo 30 mio euro opgehaald waarvan 20% via kapitaalinbreng via Edison of privépartners en de overige 80% via bankfinanciering. Bijkomend voordeel van de projectvennootschap is dat men per vennootschap een keuze kon maken qua financiële instelling/financier. De kapitaalsinbreng is

6 Na de eerste contacten met Finpower medio 2010 zijn 2 jaar later 7 projectvennootschappen volledig operationeel. s De Finpower lunch, een ontmoetingsplaats voor ondernemers. voor 60% in handen van de moederholding Edison en voor het overige verdeeld onder verschillende privépartijen. In de praktijk ongeveer een drietal per vennootschap. Bert Creemers bevestigt dat Finpower een cruciale rol speelde in de opzet van dit project. Na het uittekenen van de financiële en juridische structuur startte Wim Wynants van Finpower met de voorbereiding van het financiële dossier dat zowel banken als privépartijen diende te overtuigen. En niet alleen de kwaliteit stemt tot tevredenheid. De snelheid die gehaald werd tijdens dit traject is zonder twijfel dé bijkomende succesfactor geweest, rekening houdend met de dalende vergoeding vanuit de groene-stroomcertificaten. Na de eerste contacten met Finpower medio 2010 zijn 2 jaar later 7 projectvennootschappen volledig operationeel. Vertrouwen tussen ondernemers Bij het aantrekken van externe financiers werd vooral naar collega-ondernemers gekeken. Het vrijwel risicoloos profiel van deze vennootschap gecombineerd met het voordeel van de DBI-regeling bij een minimale deelname van 10% in het kapitaal maakte dit een aantrekkelijk investeringsproject voor veel ondernemers. Maar naast dit financiële aspect is ook het vertrouwen van cruciaal belang wanneer een collega-ondernemer een minderheidsdeelname aangaat. Deze vorm van financiering is dan ook een mooi bewijs dat in de huidige economische situatie het vertrouwen en geloof in elkaar als ondernemer de hefboom kan zijn voor verdere groei.

7 Finpower Merger & Acquisitions M&A markt Gisteren en vandaag Peilingen uitgevoerd in 2011 bij ondernemers, financiers en overnameadviseurs, voorspelden een moeilijke markt voor Ook over de prijsverwachtingen was men eind 2011 niet hoopvol. Inmiddels schrijven we 2013 en kunnen we met zekerheid stellen dat de statistieken over 2012 niemand omver zullen blazen. Het gebrek aan vertrouwen heeft vandaag nog steeds de overhand, dit zowel bij de consument, bedrijfsleiders als bij kandidaat-overnemers, niettegenstaande de historisch lage rentevoeten. De overnamemarkt blijft vandaag bijzonder ambigue: Enerzijds kijken veel bedrijfsleiders naar het historische parcours dat ze gelopen hebben en poneren ze een prijsverwachting in functie van dat verleden. Anderzijds blikken de potentiële kopers wantrouwend vooruit, per definitie sceptisch t.o.v. de voorgestelde toekomstige evolutie van het over te nemen bedrijf en opgejaagd door allerlei onheilstijdingen, zowel op nationaal (sluiting Ford Genk, nieuwe fiscale maatregelen, ) als op Europees vlak (eurocrisis). De voorzichtigheid van overnemers wordt daarenboven nog extra geaccentueerd door de veel hogere risico-aversie van de banken, dit als reactie op de kredietcrisis en de Basel III doelstelling. Proportioneel wordt nu bij een transactiefinanciering meer eigen inspanning van de overnemers gevraagd, terwijl de zekerheden zoveel rigider en hoger dienen te zijn - in de praktijk veelal een combinatie van beide. Het resultaat van dit alles is een moeizamere transactieafwikkeling dan voorheen. Om het in voetbaltermen te zeggen: de verschillende actoren spelen iets te ver van elkaar om vlot combinatievoetbal te kunnen etaleren. Verwachting Desalniettemin kijken wij bij Finpower M & A heel verwachtingsvol naar 2013 en dit zowel voor onze eigen deal-flow als voor de bredere M & A markt. Hiervoor baseren we ons op ondermeer volgende punten: We verwachten niet dat de lage rente spectaculair zal omslaan binnen afzienbare tijd. Gezonde, goed geleide en financieel sterke bedrijven presteren tot op vandaag nog steeds goed (shake out kan zelfs voor versterking zorgen op termijn) en blijven dus een attractieve prooi. Nog steeds zijn heel wat sterk liquide partijen in de markt op zoek naar geschikte opportuniteiten om de beschikbare middelen te rentabiliseren. De transactie pipeline is zeer goed gevuld. De portefeuille is beter gestoffeerd dan ooit tevoren. Demografische en andere factoren zorgen er voor dat de aanbodzijde niet zal opdrogen. Blind vertrouwen? Ons voorzichtig optimisme zal niet vanzelf bewaarheid worden. Integendeel, meer dan ooit dienen bepaalde kandidaat-kopers gefaciliteerd te worden door de verkoper wil men tot een effectieve closing komen. Het faciliteren kan velerlei gedaanten aannemen: Het verschil in verwachtingswaarde tussen koper en verkoper kan partieel overbrugd worden door conditionele meeropbrengsten (earn outs en andere regelingen). Het is evident dat dergelijke afspraken niet alleen goed gedefinieerd dienen

8 Finpower News te zijn, een adequate juridische vertaling van deze afspraken is een voorwaarde om toekomstige problemen te vermijden. Om het bancaire deficit bij de financiering te overbruggen, kan bij de verkoper worden aangeklopt voor support in de vorm van uitstel van betaling of vendor loan. Ook hier werpen tegenstrijdige belangen hun schaduw vooruit; terugbetalingstermijnen en zekerheden (of het gebrek eraan) kunnen de would-be transactiegenoten scherp verdelen. Het aftasten van de mogelijkheden van het in 2009 gewijzigde Artikel 629 uit het Wetboek van Vennootschappen biedt een mogelijke escape uit de voorheen zo rigide regeling van aanwending van middelen van de target bij de overname van haar aandelen. Bij deze piste loert niet alleen een moeilijke procedure om de hoek, ze impliceert tevens de toekomstige verantwoordelijkheid van verkoper bij de financiering. Daarnaast zijn er nog tal van externe middelen die kunnen benut worden om een deal rond te krijgen. In eerste instantie denken we ondermeer aan: tussenkomst van het Waarborgfonds (Vlaanderen) of van het Participatiefonds (federaal); Business Angels of private equity funding; mezzanineconstructies allerhande of achtergestelde lening van collega-ondernemers. De lijst met mogelijke aanbieders voor sommige van de hierboven genoemde financieringsbronnen is lang en een geduldige aanpak is noodzakelijk om echt succes te boeken. Het credo van Finpower M & A indachtig - wij willen enkel meewerken aan transacties die ook achteraf met grote waarschijnlijkheid succesvol kunnen zijn -, zullen wij onze klanten in zowel aankoopmandaten als bij verkoopmandaten in 2013 geduldig bijstaan om het uiteindelijke doel te bereiken. Paul Bertels Bezoek onze website U vindt er uitgebreide informatie over onze diensten, de portefeuille met bedrijven te koop en een toelichting over onze laatste referenties. Neem een kijkje op Speakerscorner: Na 2011 en 2012, werden de partners van finenews Finpower A & B samen met de CEO in 2013 opnieuw gevraagd om les te geven aan de Universiteit Gent in het kader van het vak Financial Planning voor studenten Master Handelsingenieur. Er worden 5 sessies gegeven waarbij de partners hun praktijkervaring met de studenten delen. Guido en Cynthia Verswijvel werden gevraagd om een volledige dag les te geven aan de Vlerick Business School voor de studenten Master in Financial Management (MFM). In de cursus Advanced Corporate Finance deelden ze hun ervaringen met de studenten over het thema Bank Financing and Financing Growth bij middelgrote familiale ondernemingen. Opdrachten / referenties: Finpower Advies en Begeleiding Voor meer info over volgende items, contacteer Koen Batsleer op of via of Cynthia Verswijvel op of via n Edison Energy Met de ondersteuning van Finpower heeft Edison Energy in 2012 succesvol de herfinancering van een aantal SPV-vennootschappen gerealiseerd dankzij de steun van een beperkt aantal ondernemers. n Officenter In samenwerknig met Finpower heeft Officenter in 2012 succesvol de aankoop en financiering van Officenter A12 (Aartselaar) en Officenter Maastricht kunnen realiseren. n Offimac Finpower heeft Offimac in 2012 ondersteund bij het uitkopen van een minderheidsaandeelhouder en het verwerven van hun onroerend goed. n Penxten Transport Solutions De groep PENXTEN TRANSPORT SOLUTIONS heeft in 2012 een gedeelte van het wagenpark van Transport De Dijcker overgenomen, en daardoor haar positie op de markt van kipwagenvervoer verder verstevigd. Finpower heeft de bankfinanciering van deze transactie begeleid.

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

Najaarsseminar VAB Geld als Water

Najaarsseminar VAB Geld als Water Najaarsseminar VAB Geld als Water 7 november 2013 Lodewijk Kolfschoten Stelling 1 Mijn klanten willen alleen maar bankfinanciering Page 2 Crowdfunding Page 3 Wat is crowdfunding? Een alternatieve wijze

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10 Inhoudstafel Deel I - Welk krediet heeft u nodig? 1. Enkele vuistregels... 2 1.1. Kortetermijnkredieten voor kosten... 2 1.1.1. Wat is uw behoefte aan bedrijfskapitaal?... 2 1.1.2. Ook uw dienstenbedrijf

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies drs. Roel van der Sar RC RV Manager Corporate Finance Debt Advisory Introductie drs. Roel van der Sar RC RV Senior Manager

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%.

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%. HET RENDEMENT 23-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Ezelstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 630.000 bij vastgoed Acasa,

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Overwegingen voor verkoop

Overwegingen voor verkoop VERTROUWELIJK VOOR DISCUSSIE Overwegingen voor verkoop Presentatie Navius Corporate Finance & Strategy Utrecht, februari 2006 AGENDA Introductie Navius Rationale van verkoop Het verkoopproces Enkele suggesties

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014?

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van PAUL VAN MIERT datum: 23 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Microkredieten - Stand van zaken De laatste jaren is het

Nadere informatie

Optimale overnamefinanciering

Optimale overnamefinanciering Optimale overnamefinanciering Philippe Craninx Winx Corporate Finance Philippe Craninx Managing Partner Winx Corporate Finance Partner en bestuurder Moore Stephens Belgium Master in Toegepaste Economische

Nadere informatie

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames Titel presentatie Juni 2015 Door NAAM Inhoud 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames 1 Bedrijfsovername in de praktijk 15 September

Nadere informatie

C57 ECO9 Commissievergadering

C57 ECO9 Commissievergadering vergadering C57 ECO9 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie van 7 november

Nadere informatie

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 399 van GÜLER TURAN datum: 27 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vlaams Participatiefonds - Activiteiten Ingevolge de zesde

Nadere informatie

Resultaten Investeringsbarometer 2016

Resultaten Investeringsbarometer 2016 WELKOM! Resultaten Investeringsbarometer 2016 Bevraging bij Ondernemers, gepresenteerd bij BAN Vlaanderen sinds januari 2013 Business Angels, lid bij BAN Vlaanderen Resultaten 2016 Ondernemers Algemeen

Nadere informatie

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Financial Forum Gent, 29 mei 1 Agenda 19.00u. Welkomstwoord 19.15u. Presentatie door Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames Marktlink Fusies & Overnames Workshop Zoeken en vinden van een koper / verkoper Jeroen Oldengarm j.oldengarm@marktlink.nl 06 30 39 42 11 Mei 2013 Inhoud Doel Introductie Marktlink Marktontwikkelingen en

Nadere informatie

Business Angels Netwerk BAN Vlaanderen vzw

Business Angels Netwerk BAN Vlaanderen vzw Business Angels Netwerk BAN Vlaanderen vzw Het platform waar kapitaalzoekende ondernemers en privé-investeerders elkaar vinden. Ontstaansgeschiedenis Sinds 1997 tot en met 2003 : Vier onafhankelijke Vlaamse

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1 Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden PricewaterhouseCoopers Corporate Finance heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van teams bij het succesvol realiseren van management

Nadere informatie

Week van de Financiën. Presentatie Credion. 15 februari 2017 Erik van den Bosch

Week van de Financiën. Presentatie Credion. 15 februari 2017 Erik van den Bosch Week van de Financiën Presentatie Credion 15 februari 2017 Erik van den Bosch Marktontwikkelingen banken (1) Imagoprobleem vertrouwensmonitor 2016: 2,8 (schaal 0-5) Doorgaans een zwakke relatie met klanten

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

Business Angels Netwerk BAN Vlaanderen vzw. Financiering ICT-bedrijven 13/11/2013

Business Angels Netwerk BAN Vlaanderen vzw. Financiering ICT-bedrijven 13/11/2013 Business Angels Netwerk BAN Vlaanderen vzw Financiering ICT-bedrijven 13/11/2013 Overzicht presentatie 1. Equity Gap : Behoefte aan BA-financiering 2. Keuze van financieringsbron 3. Meer dan geld 4. Profiel

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding

WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding 19 november 1 Ruim 100 partners > 40 kantoren Triple O: Ondernemers Objectief Onafhankelijk Eén methodiek, één gezicht Louis van Besouw

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed Acasa, Brugge (www.immoacasa.be)

HET RENDEMENT. De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed Acasa, Brugge (www.immoacasa.be) HET RENDEMENT 20-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Bidderstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed

Nadere informatie

Samenwerken is vermenigvuldigen. Fusie & Overname Jaarcongres Houten, 3 december 2015

Samenwerken is vermenigvuldigen. Fusie & Overname Jaarcongres Houten, 3 december 2015 Samenwerken is vermenigvuldigen Fusie & Overname Jaarcongres Houten, 3 december 2015 0 Introductie DCFA Wie? Investeerder -> Jurgen van Olphen TransEquity NetWork Advocaat -> Els in t Veld DVAN Advocatuur

Nadere informatie

In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN

In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN Leergang Bedrijf Kopen U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke en financiële

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld Management Buy Out

Rekenvoorbeeld Management Buy Out Rekenvoorbeeld Management Buy Out Introductie Bedankt voor uw interesse in de management buy-out! Om u een beter beeld te laten krijgen in wat een management buy-out inhoudt heeft Lingedael Corporate Finance

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname EEN BEDRIJF KOPEN? EEN BEDRIJF KOPEN Management Buy Out Het overnemen van een bedrijf is zeker geen eenvoudig proces. Een bedrijfsovername kan op verschillende manieren worden ingezet. De meeste bedrijfsovernames

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower

Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower Wat is beste Small Cap Deal in de periode 1/11/2013 1/11/2014 (

Nadere informatie

FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS

FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS Wie financiert mijn overname? Trends en mogelijkheden in de leveraged finance markt Jeroen van Harten, ABN AMRO Leveraged Syndicate & Sales

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010. Herman Daems

Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010. Herman Daems Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010 Banken en ondernemingen Op zoek naar een nieuwe relatie Herman Daems Deze presentatie is onvolledig zonder de mondelinge toelichting van de auteur. Gelieve dit document

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet. Fonction de l orateur

EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet. Fonction de l orateur EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet TITREDavid DE Van LA CONFERENCE der Looven Founder & CCO de - Edebex Prénom & Nom l orateur Fonction de l orateur David Van der Looven Co-founder

Nadere informatie

nr. 556 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Overdrachten familiebedrijf - Stand van zaken

nr. 556 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Overdrachten familiebedrijf - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Overdrachten familiebedrijf - Stand van zaken Sinds 1 januari

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO beleid - BVBA Starter A04 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JDH ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015 VKW Limburg en UNIZO-Limburg houden vinger aan de pols van de Limburgse economie Wat is de POL? Online bevraging bij Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders Op

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Gezond advies bij de overname van een officina

Gezond advies bij de overname van een officina Gezond advies bij de overname van een officina Inhoud Waardering van een apotheek Financiering van een overname 2 Uitbating apotheek Als fysieke persoon Als vennootschap Apotheker 3 Waardering handelsfonds

Nadere informatie

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO 1 IKA Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO Aanhouden, beheren en financieren van de strategische participaties in de energiesector Financiering buitengewone dienst 2 Participaties

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Growth Capital Fund BV

Growth Capital Fund BV Growth Capital Fund BV Groei en ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groeibedrijven vormen een belangrijke aanjager van de economie. Sommige bedrijven groeien spectaculair, anderen laten

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

In een dagelijks, voortdurend evoluerende markt gaan onze makelaars steeds voor de verkoop aan de beste prijs binnen de voor u passende timing.

In een dagelijks, voortdurend evoluerende markt gaan onze makelaars steeds voor de verkoop aan de beste prijs binnen de voor u passende timing. WAAROM COPRIMMO? In een dagelijks, voortdurend evoluerende markt gaan onze makelaars steeds voor de verkoop aan de beste prijs binnen de voor u passende timing. Uw eigendom kan maar 1 maal verkocht worden,

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest, de onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!

finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie! 3 December 2007 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie! Finpower in de rol van externe CFO. Onder het financieel wakend oog van Finpower, kan Elmar Peters zich concentreren op productontwikkeling

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

FINANCIERING ESCO PROJECTEN. Lotto Arena 8 december 2015 Guy DE CEUSTER CEO BELFIUS LEASE

FINANCIERING ESCO PROJECTEN. Lotto Arena 8 december 2015 Guy DE CEUSTER CEO BELFIUS LEASE FINANCIERING ESCO PROJECTEN Lotto Arena 8 december 2015 Guy DE CEUSTER CEO BELFIUS LEASE 1 FINANCIERING ESCO PROJECTEN agenda BELFIUS BANK - BELFIUS LEASE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN Klassiek krediet /

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Financiering van Innovatie:

Financiering van Innovatie: WORKSHOP: Verbeter uw concurrentiepositie door steun voor onderzoek en ontwikkeling SPIROTECH BELGIUM, 22 April 2014 Financiering van Innovatie: Subsidies en Fiscale Stimuli LEYTON LEYTON GROEP Opgericht

Nadere informatie

Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor

Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor INTRODUCTIE Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor U hebt een mooi bedrijf opgebouwd. Maar er komt een moment dat u de teugels uit handen wilt

Nadere informatie

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL HEEFT EEN FAMILY WEALTH INSTITUTE FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN Veel ondernemende families willen zich professioneel laten begeleiden om hun patrimonium samen te houden,

Nadere informatie

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet FINANCIALSERVICESANDMARKETSAUTHORITY AUTORITEITVOORFINANCIËLEDIENSTENENMARKTEN 1 AUTORITÉDESSERVICESETMARCHÉSFINANCIERS

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kmo-portefeuille - Stand van zaken subsidiëring De kmo-portefeuille

Nadere informatie

Persbericht VASTNED SCHERPT STRATEGIE AAN: UITBREIDING IN PREMIUM CITIES. Doelstelling 65% high street shops bereikt

Persbericht VASTNED SCHERPT STRATEGIE AAN: UITBREIDING IN PREMIUM CITIES. Doelstelling 65% high street shops bereikt VASTNED SCHERPT STRATEGIE AAN: UITBREIDING IN PREMIUM CITIES Doelstelling 65% high shops bereikt Rotterdam, 14 januari 2014 Vastned, het beursgenoteerde Europese winkelvastgoedfonds met focus op venues

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN

NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN Leergang Bedrijf Kopen U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke

Nadere informatie

Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com

Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com Wie koopt, wie verkoopt? 1830 1972 1982 1992 2003 2013 www.groepnba.com 2 Verkopers Pensioengerechtigde (55-65j) Burnout (45-55j)

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Regeerakkoord: versterkte samenhang tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ondersteuning van Nederlands MKB dat wil

Nadere informatie

De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen! omzet en 5 à 20 werknemers.

De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen! omzet en 5 à 20 werknemers. De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen omzet en 5 à 20 werknemers. Een acute nood aan een structurele, innovatieve en globale aanpak "#$%#&'$(%$) Dit document bevat vertrouwelijke informatie

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

ondernemers B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld

ondernemers B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld Voka Kamer van Koophandel Kempen maandelijks magazine jaargang 29 nr 4 april 2014 B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld Verschijnt maandelijks (niet in juli en augustus) P. 309988

Nadere informatie

Fusies en overnames in tijden van crisis. 27 mei 2013 Wilbert van Gerwen

Fusies en overnames in tijden van crisis. 27 mei 2013 Wilbert van Gerwen Fusies en overnames in tijden van crisis 27 mei 2013 Wilbert van Gerwen Inhoud Brabant Finance Event Introductie Rembrandt Fusies & Overnames Fusies en Overnames: markt trends Kansen in een roerige markt

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Werken aan de continuïteit van uw onderneming is een heel proces en kan verschillende

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

Waarom zou dit bij vastgoed anders zijn?

Waarom zou dit bij vastgoed anders zijn? Bij Storycatchers maken we online video. Geen gewone video. We maken video die werkt. Video die voor nieuwe klanten zorgt. Video die simpelweg rendabel is. Hoe doen we dat? We gebruiken het vakmanschap

Nadere informatie

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf?

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf? 19 mei 2008 Wat is de waarde van een bedrijf? Wat is de waarde van een bedrijf? P.P.C. Buijsrogge RV Register Valuator Makelaar in bedrijfsbelangen www.corporatesearch.nl buijsrogge@corporatesearch.nl

Nadere informatie

Financieren van grote windprojecten Juni 2013. Vertrouwelijk NWEA Winddag

Financieren van grote windprojecten Juni 2013. Vertrouwelijk NWEA Winddag Financieren van grote windprojecten Juni 2013 Green Giraffe Energy Bankers gespecialiseerd in duurzame energie financieringen Focus op de duurzame energie: Green Giraffe Energy Bankers is opgericht door

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames FFP Congres 6 oktober 2016 Marktlink Fusies & Overnames Uitkomsten Marktlink monitor Door: Tom Beltman & Fredrik Jonker Agenda Introductie Onderzoek Marktlink monitor Welke mogelijkheden zijn er? Integratie

Nadere informatie

Bedrijfsovername. Arnhem De Liemers Doetinchem e.o.

Bedrijfsovername. Arnhem De Liemers Doetinchem e.o. Bedrijfsovername 16 met gecontroleerde risico s Er is een fusie- en overnamegolf aanstaande in Nederland. Investeerders kunnen goedkoop financiering ophalen en het investeringssentiment is positief, schreef

Nadere informatie

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling Participatiefonds openbare federale kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten kredieten voor wie zelfstandige ondernemers,

Nadere informatie

KBC Matchit.be. Waar het ideale bedrijf voor overname er zo uitspringt!

KBC Matchit.be. Waar het ideale bedrijf voor overname er zo uitspringt! Waar het ideale bedrijf voor overname er zo uitspringt! Waar het ideale bedrijf voor overname er zo uitspringt Een bedrijf kopen of verkopen is geen sinecure. Hoe weet u welke bedrijven er te koop staan?

Nadere informatie