finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!"

Transcriptie

1 8 December 2012 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!

2 2013: een jaar van fundamentele veranderingen Eind november was het thema van de Business-Angels dag (georganiseerd door BAN Vlaanderen): To finance or not to finance: not a question but the answer. In de introductie werden de resultaten voorgesteld van een enquête die BAN Vlaanderen afnam bij de ondernemers die bij ons aanklopten voor smart money. De drie belangrijkste bottlenecks voor deze ondernemers waren het vinden van financiering, van nieuwe klanten en van goede medewerkers. Laten we ons op het eerste punt concentreren, het vinden van adequate financiering, de core business van Finpower. Indien een onderneming zijn ambities wil waarmaken, moet het kapitaal van de onderneming meegroeien. Indien de groei door winstreservering niet volstaat, moet de ondernemer meestal additioneel extern kapitaal aantrekken. We zien niettegenstaande een veelheid van initiatieven dat dit niet eenvoudig blijkt. De beurs is op een all-time low (geen beursintroducties), het private equity aanbod wordt beïnvloed door het verlaten van een aantal traditionele spelers (vaak bancair gelinkt) uit de markt en ook bij BAN-Vlaanderen zien we dat 2012 niet hetzelfde hoog niveau zal halen qua transacties (aantallen en kapitalen) als de voorgaande zeer succesvolle jaren. Aan het andere uiteinde van het spectrum ligt de klassieke bankfinanciering. Gezien ik naast mijn activiteiten voor Finpower ook zelf actief ben als ondernemer (distributiebedrijf van automotive necessities in de Benelux) en ook af en toe optreed als adviseur in de bankwereld, meen ik een aantal zaken in perspectief te kunnen plaatsen. Indien we allemaal als belastingbetaler willen dat we niet moeten opdraaien voor de problemen uit de banksector, is er geen andere keuze dan voor meer kapitaal te gaan (o.a. Basel III) en voor een lager risicoprofiel. Dat we dus allemaal (ondernemers en Finpower) geconfronteerd worden met moeilijker wordende bankonderhandelingen, lijkt me een logische consequentie en dus geen puur subjectief gegeven. Er zal meer eigen inbreng moeten zijn en er zullen meer garanties moeten gegeven worden, en dit zowel voor investeringen als voor overnames (zie ook het artikel van mijn collega Paul in deze Finenews). Daarnaast leidt de nieuwe bancaire regelgeving (niet alleen in België, maar ook internationaal) tot een duidelijke beperking qua lange termijnkredieten, zeker voor KMO s. In die context hoop ik dan ook dat de Vlaamse regering die zich samen met de banken (onder impuls van sectorvereniging Febelfin) geëngageerd heeft tot het verstrekken van 1 mia additionele lange termijnkredieten aan KMO s, de aankondiging zal omzetten in realiteit. Last but not least, een aparte alinea voor een zo mogelijk nog gevoeliger onderwerp: de marges op kredieten. Het kan niet anders dan dat die zullen stijgen. Hier wil ik refereren naar een uitspraak van collega-bestuurder van BAN Vlaanderen, tevens referentie voor Corporate Finance in de Belgische academische wereld: Geld moet goedkoop zijn, maar als er risico aan vast hangt kan het niet zeer goedkoop zijn. Dat is elementaire financiële logica, dus de tijden ( ) van te lage marges zullen niet terugkomen. In dat kader wil ik Koen bedanken voor het organiseren van de lunch met Finpower-klanten om over alternatieve financiering te brainstormen (zie ook artikel over Edison). Wij geloven dat de tussenvorm tussen klassieke bankfinanciering en kapitaalsuitbreiding veel sterker moet ontwikkeld worden in België. Ik ben overtuigd dat achtergestelde leningen (meestal van succesvolle collega-ondernemers) een belangrijke hefboom kunnen zijn in het vinden van een nieuw financieel evenwicht. Dat betekent ook dat de prijs van dit soort financiering op het juiste niveau zal moeten komen (interestvoeten van 8 à 12% lijken ons realistisch), zodat er voldoende aanbod aan middelen gecreëerd wordt (van collega-ondernemers, niet van de banken). Laat me tot slot refereren naar de definitie die Paul D Hoore geeft van een ondernemer: Een ondernemer is iemand die van probleem naar probleem loopt zonder zijn enthousiasme te verliezen. Mag ik u toewensen dat niettegenstaande mogelijke tegenvallers in 2013, u uw enthousiasme niet zal verliezen en dat wij u volgend jaar verder mogen helpen bij het oplossen van een deel van de problemen die op uw pad zullen komen te liggen. Het Finpower-team wenst u en uw gezin een vreugdevol Guido Verswijvel CEO Finpower Langestraat Zandhoven Tel Fax

3 André Celis werd opgericht als bouwmaterialenhandel en is uitgegroeid tot een toonaangevende KMO met een geconsolideerde omzet van 115 miljoen euro en een personeelsbestand van 230 werknemers. Naast de verkoop van bouwmaterialen heeft André Celis nog andere meer gespecialiseerde activiteiten zoals de verkoop van natuursteen, recyclage van bedrijfsafval en tankstations onder de naam ASoil. Tot slot participeert André Celis in Carimat Matériaux, een bouwmaterialenhandel in Wauthier-Braine. André Celis Een sterke groei, ondersteund door Finpower Met het oog op een verdere groei besliste François Celis in 2006 te investeren in de aankoop van een sorteerlijn voor verpakkingsafval. Er werd geopteerd voor een state-ofthe-art sorteerlijn van de machinebouwer Busschers met geavanceerde fractioneer- en sorteertechnieken en een extra grote capaciteit. Het spreekt voor zich dat de aankoop van een dergelijke sorteerlijn een aanzienlijke investering met zich meebrengt. Een weloverwogen financieel risico dat van A tot Z begeleid werd door Finpower. Dankzij het goed onderbouwde investeringsdossier en businessplan van Finpower werd de investering vrij snel goedgekeurd door de banken en kon André Celis bovendien aanspraak maken op een mooie subsidie. Midden 2008 werd de bouw van de sorteerhal en sorteerlijn aangevat, een half jaar later kon de productie van start gaan was een moeilijk jaar voor de recyclage-unit. Tijdens de opstartfase werd André Celis geconfronteerd met de crisis (minder aanvoer) en tevens met een aantal kinderziektes. Tijdens deze wat moeizame opstartperiode was een maandelijkse follow-up van de belangrijkste kerncijfers primordiaal om bij te sturen en te werken naar een break even point. Deze kritische kijk op de werking van de business units wordt ook vandaag nog steeds maandelijks begeleid door Finpower. Naast de gebruikelijke boekhoudkundige cijfers worden tal van andere belangrijke sleutelelementen opgelijst zoals het aantal gewerkte dagen, het winterverlet, de tonnages, de productiviteit alsook de variabele en vaste kosten. Maandelijks worden deze cijfers geëvalueerd samen met de business unit verantwoordelijke. Op die manier kan men in geval van problemen snel bijsturen. Bovendien is de recyclagemarkt een zeer volatiele markt, mede door de regelmatig veranderende wetgeving. Dit maakt dat men zeer kort op de bal moet spelen, snel moet ageren en oplossingen moet uitwerken. In kon de recyclageafdeling van André Celis mooie resultaten voorleggen, mede een verdienste van Nick Celis, zoon van François Celis, de derde generatie in het familiebedrijf. Nick nam in september 2009 de leiding van de business unit op zich en maakte van André Celis Recycling een florerend bedrijf.

4 André Celis: succesvolle speler op diverse markten Snelle heropstart en schadeloosstelling na bedrijfsbrand In 2011 sloeg het noodlot toe en brak er brand uit in de sorteerhal waarbij zowel de sorteerhal als de installatie zware schade opliep. François Celis: Op zo n moment sta je letterlijk met de handen in de haren en heb je nood aan mensen die ervaring hebben in deze materie en je kunnen begeleiden. We hebben toen 100% kunnen rekenen op een sterk team van externe adviseurs waaronder Finpower, Trex, ons boekhoudkantoor Alaerts, onze verzekeringsadviseur Schrevens en het expertisebureau Architeam. Cynthia Verswijvel, financieel adviseur van Finpower: Gezien we reeds in het bezit waren van een gedetailleerde historiek van de omzetcijfers, variabele kosten, vaste kosten, en andere key elements, konden we vrij snel een goed onderbouwd dossier voor het exploitatieverlies uitwerken. Trex, het expertisebureau van André Celis, kon hiermee aan de slag om alvast de nodige voorschotten te s François Celis, Nick Celis en Cynthia Verswijvel onderhandelen bij KBC Verzekeringen. Dankzij deze vlotte afhandeling ging er geen kostbare tijd verloren en kon men snel beginnen met de wederopbouw van de sorteerhal en sorteerlijn. Nick Celis: De tussenkomst van Finpower en andere externe adviseurs heeft geleid tot een snelle en billijke vergoeding van de geleden schade. Een hoofdstuk dat we kunnen afsluiten zodat we ons weer op de toekomst kunnen richten. Er zitten namelijk een aantal nieuwe projecten in de pijplijn, zoals het vervoer van bedrijfsafval over het kanaal Leuven Dijle en een nieuw expansieplan. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel! Voor meer info: Contacteer Cynthia Verswijvel-Cornelissen, managing partner Finpower Advies & Begeleiding, op tel of Financieel advies dat verschil maakt De toegevoegde waarde van een samenwerking met Finpower situeert zich volgens Nick Celis op verschillende niveaus. De financiële follow-up van elke business unit maakt het ons mogelijk sneller groei, dalingen en tendensen te detecteren en zo accuraat te reageren op veranderingen. Het draagt tevens bij tot een sterker engagement van de verschillende business unit verantwoordelijken. Daarnaast speelt Finpower een belangrijke rol bij het creëren van groei. Het opstellen van een businessplan en investeringsdossier, het bemiddelen bij financiële instellingen, zijn typische voorbeelden waar we vaststellen dat het advies van Finpower het verschil kan maken. Ook in crisissituaties fungeert Finpower als een financieel raadgever die er samen met de beleidsverantwoordelijken voor zorgt dat de onderneming zo snel mogelijk weer op de rails staat. Samengevat kunnen we stellen dat Finpower de rol heeft van een externe CFO, een partner waarop je kan bouwen.

5 De Finpower lunch van 11 december, niet alleen een schitterende culinaire voorbereiding op de eindejaarsfeesten, maar in de eerste plaats een aangename en boeiende ontmoeting tussen ondernemers. Gastspreker was Bert Creemers, één van de drie managing partners van Edison Energy. Vanuit de toelichting van de financieringstructuur achter zijn bedrijf werd vooral een boeiende discussie geopend naar (small) crowd funding of het aantrekken van financiering via meerdere private investeerders. Edison Energy De Finpower lunch, een unieke ontmoetingsplaats voor ondernemers Edison Energy is een jonge speler in de groene-energiesector en is gespecialiseerd in projectbeheer van zonnepaneelinstallaties. Opgestart in 2010 beschikt Edison intussen over een 7-tal projectvennootschappen met in elke vennootschap een aantal installaties verdeeld over de daken van diverse industriële sites. In totaal wordt zo een park van 13 Megawattpiek aan productiecapaciteit opgebouwd om elektriciteit op te wekken. Deze wordt ofwel opgenomen door de eigenaar van het onderliggende pand ofwel verkocht aan het distributienetwerk. Naast deze inkomsten, is het businessmodel van Edison Energy voor een groot deel gebaseerd op de vergoedingen van groene stroomcertificaten. De dalende inkomsten uit groene stroomcertificaten heeft ervoor gezorgd dat er momenteel geen nieuwe projecten meer worden opgestart. In plaats daarvan wordt de haalbaarheid van alternatieve groeneenergieprojecten geëvalueerd, waaronder windenergie. De rol van Finpower Bert Creemers, managing partner van Edison Energy, gaf ons een kijk achter de financiële structuur van zijn bedrijf en meer bepaald het financieringsluik. Typisch voor Edison is immers de sterke kapitaalsbehoefte bij opstart met een terugverdieneffect op lange termijn. Het aantrekken van kapitaal was met andere woorden de sleutel tot verdere groei. Omdat in onderhandelingen met financiële partners de eerste indruk cruciaal is, groeide binnen Edison het besef dat men zich hierbij best liet begeleiden door een professionele partij. De aanpak en het financieel voorstel van een groot auditkantoor bleek niet pragmatisch genoeg en zo kwam men bij Finpower terecht. Hier vond Edison wél de juiste match omdat hier professionalisme werd gecombineerd met een aanpak op maat van een KMO. Na de opstart van de eerste vennootschap bleek dat verdere groei via bankfinanciering onmogelijk was zonder extra vers kapitaal van privépartijen. Alvorens een investeringsdossier op te maken, werd samen met Finpower de structuur van de toekomstige groei uitgetekend. Deze bestond uit verschillende projectvennootschappen waarin de moederholding een meerderheidsparticipatie hield naast verschillende privépartijen die moesten aangetrokken worden per vennootschap. In totaal, over de verschillende projectvennootschappen, werd zo 30 mio euro opgehaald waarvan 20% via kapitaalinbreng via Edison of privépartners en de overige 80% via bankfinanciering. Bijkomend voordeel van de projectvennootschap is dat men per vennootschap een keuze kon maken qua financiële instelling/financier. De kapitaalsinbreng is

6 Na de eerste contacten met Finpower medio 2010 zijn 2 jaar later 7 projectvennootschappen volledig operationeel. s De Finpower lunch, een ontmoetingsplaats voor ondernemers. voor 60% in handen van de moederholding Edison en voor het overige verdeeld onder verschillende privépartijen. In de praktijk ongeveer een drietal per vennootschap. Bert Creemers bevestigt dat Finpower een cruciale rol speelde in de opzet van dit project. Na het uittekenen van de financiële en juridische structuur startte Wim Wynants van Finpower met de voorbereiding van het financiële dossier dat zowel banken als privépartijen diende te overtuigen. En niet alleen de kwaliteit stemt tot tevredenheid. De snelheid die gehaald werd tijdens dit traject is zonder twijfel dé bijkomende succesfactor geweest, rekening houdend met de dalende vergoeding vanuit de groene-stroomcertificaten. Na de eerste contacten met Finpower medio 2010 zijn 2 jaar later 7 projectvennootschappen volledig operationeel. Vertrouwen tussen ondernemers Bij het aantrekken van externe financiers werd vooral naar collega-ondernemers gekeken. Het vrijwel risicoloos profiel van deze vennootschap gecombineerd met het voordeel van de DBI-regeling bij een minimale deelname van 10% in het kapitaal maakte dit een aantrekkelijk investeringsproject voor veel ondernemers. Maar naast dit financiële aspect is ook het vertrouwen van cruciaal belang wanneer een collega-ondernemer een minderheidsdeelname aangaat. Deze vorm van financiering is dan ook een mooi bewijs dat in de huidige economische situatie het vertrouwen en geloof in elkaar als ondernemer de hefboom kan zijn voor verdere groei.

7 Finpower Merger & Acquisitions M&A markt Gisteren en vandaag Peilingen uitgevoerd in 2011 bij ondernemers, financiers en overnameadviseurs, voorspelden een moeilijke markt voor Ook over de prijsverwachtingen was men eind 2011 niet hoopvol. Inmiddels schrijven we 2013 en kunnen we met zekerheid stellen dat de statistieken over 2012 niemand omver zullen blazen. Het gebrek aan vertrouwen heeft vandaag nog steeds de overhand, dit zowel bij de consument, bedrijfsleiders als bij kandidaat-overnemers, niettegenstaande de historisch lage rentevoeten. De overnamemarkt blijft vandaag bijzonder ambigue: Enerzijds kijken veel bedrijfsleiders naar het historische parcours dat ze gelopen hebben en poneren ze een prijsverwachting in functie van dat verleden. Anderzijds blikken de potentiële kopers wantrouwend vooruit, per definitie sceptisch t.o.v. de voorgestelde toekomstige evolutie van het over te nemen bedrijf en opgejaagd door allerlei onheilstijdingen, zowel op nationaal (sluiting Ford Genk, nieuwe fiscale maatregelen, ) als op Europees vlak (eurocrisis). De voorzichtigheid van overnemers wordt daarenboven nog extra geaccentueerd door de veel hogere risico-aversie van de banken, dit als reactie op de kredietcrisis en de Basel III doelstelling. Proportioneel wordt nu bij een transactiefinanciering meer eigen inspanning van de overnemers gevraagd, terwijl de zekerheden zoveel rigider en hoger dienen te zijn - in de praktijk veelal een combinatie van beide. Het resultaat van dit alles is een moeizamere transactieafwikkeling dan voorheen. Om het in voetbaltermen te zeggen: de verschillende actoren spelen iets te ver van elkaar om vlot combinatievoetbal te kunnen etaleren. Verwachting Desalniettemin kijken wij bij Finpower M & A heel verwachtingsvol naar 2013 en dit zowel voor onze eigen deal-flow als voor de bredere M & A markt. Hiervoor baseren we ons op ondermeer volgende punten: We verwachten niet dat de lage rente spectaculair zal omslaan binnen afzienbare tijd. Gezonde, goed geleide en financieel sterke bedrijven presteren tot op vandaag nog steeds goed (shake out kan zelfs voor versterking zorgen op termijn) en blijven dus een attractieve prooi. Nog steeds zijn heel wat sterk liquide partijen in de markt op zoek naar geschikte opportuniteiten om de beschikbare middelen te rentabiliseren. De transactie pipeline is zeer goed gevuld. De portefeuille is beter gestoffeerd dan ooit tevoren. Demografische en andere factoren zorgen er voor dat de aanbodzijde niet zal opdrogen. Blind vertrouwen? Ons voorzichtig optimisme zal niet vanzelf bewaarheid worden. Integendeel, meer dan ooit dienen bepaalde kandidaat-kopers gefaciliteerd te worden door de verkoper wil men tot een effectieve closing komen. Het faciliteren kan velerlei gedaanten aannemen: Het verschil in verwachtingswaarde tussen koper en verkoper kan partieel overbrugd worden door conditionele meeropbrengsten (earn outs en andere regelingen). Het is evident dat dergelijke afspraken niet alleen goed gedefinieerd dienen

8 Finpower News te zijn, een adequate juridische vertaling van deze afspraken is een voorwaarde om toekomstige problemen te vermijden. Om het bancaire deficit bij de financiering te overbruggen, kan bij de verkoper worden aangeklopt voor support in de vorm van uitstel van betaling of vendor loan. Ook hier werpen tegenstrijdige belangen hun schaduw vooruit; terugbetalingstermijnen en zekerheden (of het gebrek eraan) kunnen de would-be transactiegenoten scherp verdelen. Het aftasten van de mogelijkheden van het in 2009 gewijzigde Artikel 629 uit het Wetboek van Vennootschappen biedt een mogelijke escape uit de voorheen zo rigide regeling van aanwending van middelen van de target bij de overname van haar aandelen. Bij deze piste loert niet alleen een moeilijke procedure om de hoek, ze impliceert tevens de toekomstige verantwoordelijkheid van verkoper bij de financiering. Daarnaast zijn er nog tal van externe middelen die kunnen benut worden om een deal rond te krijgen. In eerste instantie denken we ondermeer aan: tussenkomst van het Waarborgfonds (Vlaanderen) of van het Participatiefonds (federaal); Business Angels of private equity funding; mezzanineconstructies allerhande of achtergestelde lening van collega-ondernemers. De lijst met mogelijke aanbieders voor sommige van de hierboven genoemde financieringsbronnen is lang en een geduldige aanpak is noodzakelijk om echt succes te boeken. Het credo van Finpower M & A indachtig - wij willen enkel meewerken aan transacties die ook achteraf met grote waarschijnlijkheid succesvol kunnen zijn -, zullen wij onze klanten in zowel aankoopmandaten als bij verkoopmandaten in 2013 geduldig bijstaan om het uiteindelijke doel te bereiken. Paul Bertels Bezoek onze website U vindt er uitgebreide informatie over onze diensten, de portefeuille met bedrijven te koop en een toelichting over onze laatste referenties. Neem een kijkje op Speakerscorner: Na 2011 en 2012, werden de partners van finenews Finpower A & B samen met de CEO in 2013 opnieuw gevraagd om les te geven aan de Universiteit Gent in het kader van het vak Financial Planning voor studenten Master Handelsingenieur. Er worden 5 sessies gegeven waarbij de partners hun praktijkervaring met de studenten delen. Guido en Cynthia Verswijvel werden gevraagd om een volledige dag les te geven aan de Vlerick Business School voor de studenten Master in Financial Management (MFM). In de cursus Advanced Corporate Finance deelden ze hun ervaringen met de studenten over het thema Bank Financing and Financing Growth bij middelgrote familiale ondernemingen. Opdrachten / referenties: Finpower Advies en Begeleiding Voor meer info over volgende items, contacteer Koen Batsleer op of via of Cynthia Verswijvel op of via n Edison Energy Met de ondersteuning van Finpower heeft Edison Energy in 2012 succesvol de herfinancering van een aantal SPV-vennootschappen gerealiseerd dankzij de steun van een beperkt aantal ondernemers. n Officenter In samenwerknig met Finpower heeft Officenter in 2012 succesvol de aankoop en financiering van Officenter A12 (Aartselaar) en Officenter Maastricht kunnen realiseren. n Offimac Finpower heeft Offimac in 2012 ondersteund bij het uitkopen van een minderheidsaandeelhouder en het verwerven van hun onroerend goed. n Penxten Transport Solutions De groep PENXTEN TRANSPORT SOLUTIONS heeft in 2012 een gedeelte van het wagenpark van Transport De Dijcker overgenomen, en daardoor haar positie op de markt van kipwagenvervoer verder verstevigd. Finpower heeft de bankfinanciering van deze transactie begeleid.

december 2010 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!

december 2010 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie! 6 december 2010 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie! Het patrimonium van Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM s) is de voorbije decennia sterk toegenomen. Naast de organisatorische

Nadere informatie

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financieel Management Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders voorjaar 2008 nr. 2 Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren Geen overname zonder goede

Nadere informatie

MERGERS & ACQUISITIONS

MERGERS & ACQUISITIONS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Vertrouwen De basis voor elke fusie of overname WCO Wettelijk kader zorgt voor stabiliteit

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

# 191. "We willen een onmisbare IT-speler worden" STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot!

# 191. We willen een onmisbare IT-speler worden STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING # 191 APRIL JUNI 2010 BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! PERSONEEL AANWERVEN Met of zonder niet-concurrentiebeding? GROEIENDE KMO'S Wanneer een financieel

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT # 201 Januari > maart 2013 INGOnderneming ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT Bemiddeling: een doeltreffende conflictbeheersingsmethode

Nadere informatie

Eens ondernemer, altijd ondernemer. Private Governance. M&A zit opnieuw in de lift. Een zekere toekomst voor uw privévermogen

Eens ondernemer, altijd ondernemer. Private Governance. M&A zit opnieuw in de lift. Een zekere toekomst voor uw privévermogen Accountancy Fiscaal & juridisch advies Business & IT Fusie- en overnamebegeleiding Dialoog Magazine voor kmo-bedrijfsleiders, juli 2010, nummer 6 Private Governance Een zekere toekomst voor uw privévermogen

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

FINANCE. sector GELD OPHALEN VOOR UW BEDRIJF. Erik Dralans. [Febelfin] Geert Jeurissen. [Coforce] Een goed dossier maakt het verschil

FINANCE. sector GELD OPHALEN VOOR UW BEDRIJF. Erik Dralans. [Febelfin] Geert Jeurissen. [Coforce] Een goed dossier maakt het verschil 18 19 sector FINANCE s e c t o r f i n a n c e Erik Dralans. [Febelfin] Was tot 2,5 jaar geleden voorzitter van ING België. Werkte een groot deel van zijn carrière voor de bank in topfuncties over de hele

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Hoe werkt een bank? Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect. scherpgesteld

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT Auteur: ing. R.W.B. Meeuwssen Amsterdam School of Real Estate I would say raising capital is one of the

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie Business Plan YOUMOTICA The YOU in domotica Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers Contact: Jimmy Cleuren Dorpstraat 100, Wellen, België tel: +32 11 22 33 44 mail: info@youmotica.be

Nadere informatie

DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT

DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT 2014 ARTEVELDEHOGESCHOOL DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT Karijn Bonne, Reyhan Görgöz & Ayse Ergürbüz 2 INHOUDSTAFEL 1.Situering...5 Etnisch ondernemerschap en etnisch sociaal

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Financial reporting: de gps van uw onderneming

Financial reporting: de gps van uw onderneming 27 E E N I N I T I A T I E F V A N E Y I N S A M E N W E R K I N G M E T T I J D C O N N E C T E N E C H O C O N N E C T 1 3 J U N I 2 0 1 4 Geïntegreerde 2 rapportering Financiële departement als business

Nadere informatie

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen P R A K T I J K G I D S Spiegelonderzoek Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids OPZET EN AANPAK VAN HET ONDERZOEK 2 MOTIVATIE, DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Trividend. Jaarverslag 2008. Risicokapitaal, raad en daad voor een menselijke economie steunen en verstevigen, helpen groeien en zich vestigen.

Trividend. Jaarverslag 2008. Risicokapitaal, raad en daad voor een menselijke economie steunen en verstevigen, helpen groeien en zich vestigen. Jaarverslag 2008 Risicokapitaal, raad en daad voor een menselijke economie steunen en verstevigen, helpen groeien en zich vestigen Trividend Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie cvba ZEGGEN

Nadere informatie