University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board"

Transcriptie

1 Ministry of Defence Languages Examinations Board Advanced Certificate Dutch April 2003 Reading Task 1 Task 2 Military Document Newspaper Article Time allowed 45 minutes Candidates should attempt all the questions. All answers must be written in English. All notes, rough work and answers must be written in the booklets provided. Do not turn this page over until instructed to do so. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 1 of 23

2 Task 1 Military Document Read the report and then answer the questions below in English, using full sentences. The text concerns events in the Russian province of Chechnya, and the answers require 8 points of information. President Vladimir Poetin heeft geweigerd zaken te doen met de gekozen Tjetsjeense leider Aslan Maskhadov, die er door Moskou van beschuldigd wordt direct betrokken te zijn bij de Questions belegering van het Moskouse theater in Oktober Maskhadov ontkent hierin enige rol te hebben gespeeld. Poetin is erg gevoelig ten aanzien van het openbaar maken van zijn beleid 1. in What Tjetsjenië. is the cause In een of the poging current kritiek increase vanuit in the het tension westen between te verminderen, India and heeft Pakistan? Poetin Moskou-gezinde 2. What two Tsjetsjenen tasks does the aangesteld Indian army om carry Tsjetsjenië out in te Kashmir? besturen en heeft hij geprobeerd te suggereren 3. What justification dat het leven does langzaam Maj Gen weer Qureshi haar normale give for vorm dismissing aanneemt. Indian reports of a Pakistani troop build up? Vóór 4. de What belegering has been had the US Poetin reaction plannen to this laten issue? uitlekken over een referendum voor een nieuwe 5. What grondwet. is the Indian Maar Prime de gebeurtenissen Minister's view zorgden on the fight ervoor against dat hij terrorism? gedwongen was dat volledig 6. Why terug is the te draaien. Pakistan Allereerst ISI agency zorgde mentioned? de gijzelingenkwestie in het Moskouse theater voor 7. een What verharding are the van main de targets publieke of India's opinie strike ten opzichte force into van Pakistan? de Tsjetsjenen, wat inhield dat Poetin 8. krachtdadig What military tegen action ze will op kon supplement treden. Op the planned de tweede bombing plaats verhardde raids? ook de mening Task onder 2 de militairen toen Tsjetsjeense rebellen een legerhelicopter neerhaalde de veertigste Newspaper legerhelicopter Article die verloren ging in de vijandelijkheden die, na een drie jaar lange rustperiode, sinds 1999 weer waren hervat. Read the extract from a newspaper article and then answer the questions below in English, using De scherpe full sentences. ommekeer in de positie van de president kan verder worden verklaard door het feit dat de strijders in de republiek een bedreiging blijven vormen. Ook al is hun The rebellenleider text concerns omgekomen, a jet crash de in strijd Nigeria. duurt voort, en het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal er waarschijnlijk niet in slagen aan deze dreiging weerstand te bieden. De voornaamste woordvoerder van het Kremlin op het gebied van Tsjetsjenië wees van de hand dat recente krantenberichten Moskou zouden dwingen haar strategie tegenover Tsjetsjenië te herzien. Ik zie geen reden voor serieuze veranderingen in het beleid van Rusland tegenover Tsjetsjenië, vertelde hij aan journalisten. Er bestaat echter enige oppositie in Rusland zelf. Sergei Kovalyov is een liberale parlementariër en een gevangene uit de Sovjetperiode. Hij heeft het Kremlin opgeroepen tot het houden van vredesbesprekingen. Het zou veel beter zijn als we onze grootheid en heldhaftigheid zouden tonen. Questions 1. What role does Maskhadov deny? 2. Explain one action which shows that Putin is sensitive to criticism from the West. 3. What effect did the hostage siege in Moscow have on the public? 4. What caused military opinion to change? 5. Explain the reference to What effect has the death of Khattab had on the rebels? 7. What are the newspaper reports dismissed by the Kremlin? 8. What should the Kremlin do in Kovalyov's opinion? Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 2 of 23

3 Task 2 Newspaper Article Read the extract from a newspaper article and then answer the questions below in English, using full sentences. This article is about an explosion and fire in a Ukrainian coalmine. Een explosie en brand in een kolenmijn in het oosten van de Oekraine heeft op woensdagavond laat aan 20 mannen het leven gekost, waarmee het dodental tot nu toe dit jaar op ten minste 185 komt. Er werden 19 lichamen geborgen in de uren na de explosie die 1085 meter onder de grond in de Zasiadsko mijn plaatsvond. Het laatste slachtoffer dat gevonden werd, zal pas later naar de oppervlakte gebracht worden, maar drie van de slachtoffers moeten nog geidentificeerd worden, zeiden officiele woordvoerders. De explosie was de laatste van drie ongevallen met dodelijke afloop in mijnen in de Oekraine in juli, waarmee het de noodlottigste maand is nadat een serie rampen heeft plaats gevonden in deze industrietak. De voormalige Sovjet Republiek is nog steeds bezig met het verwerken van het ergste ongeluk tijdens een vliegshow,die de wereld ooit heeft gezien, toen op zaterdag in de westelijk gelegen stad Lviv, 83 mensen om het leven kwamen toen gedurende de show een vliegtuig in het publiek neerstortte. De hoofdingenieur van de mijn had moeite met het identificeren van twee van zijn ondergeschikten omdat de lichamen ernstig verbrand waren. Hij vond het zeer betreurenswaardig dat werkers in de kolenmijnen in de Oekraine aan zoveel gevaar blootstonden. Het lijkt erop dat zwarte rouwbandjes de derde kleur in de vlag van de Oekraine is geworden. Er is geen bescherming, geen zekerheid en geen ander werk. De Zasiadkomijn werd tot de meest winstgevende en goed uitgeruste mijnen in de regio gerekend, maar grote hoeveelheden methaangas hadden haar onveilig gemaakt. De Veiligheidscommissie voor Arbeidsomstandigheden in de Oekraine heeft onlangs, als gevolg van de explosie in Zasiadko, het werk in 43 mijnen, waar het overtredingen van de veiligheidsmaatregelen had geconstateerd, stilgelegd en het management van de mijnen opgeroepen om behoorlijke veiligheidsvoorzieningen te treffen. We kunnen de oorzaken van de verschillende ongevallen niet meer bijhouden maar het is duidelijk dat het controlesysteem, het handhaven van de veiligheid in de mijnen, onvoldoende werkt. De mijnen in dit land hebben een tekort aan de nodige veiligheidsvoorzieningen, technici en electrische voorzieningen, zei de commissie. Questions 1. What is the death toll in this accident? 2. Explain the reference to July. 3. What is the cause of further mourning in the Ukraine? 4. What does the chief engineer think of mining? 5. Describe the Zasiadko mine. 6. What reason was given for closing the Zasiadko mine? 7. List three deficiencies in the mines, according to the Safety Committee. (2 marks) Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 3 of 23

4 Ministry of Defence Languages Examinations Board Advanced Certificate Dutch April 2003 Listening Task 1 Task 2 News Item Military Briefing Time allowed 45 minutes Candidates should attempt all the questions. All answers must be written in English. All notes, rough work and answers must be written in the booklets provided. Do not turn this page over until instructed to do so. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 4 of 23

5 Task 1 Military Briefing Your task is to answer a number of questions on a military topic. You will be given 1 minute to study the following questions covering 8 points in the passage. Then you will hear the passage twice; there will be a pause of 3 minutes between readings. You may make notes throughout the two recordings and you will be given 5 minutes at the end to complete your answers. The text concerns salvage and HMS Nottingham, a holed destroyer Questions 1 Where at sea was HMS Nottingham holed? 2 Why was HMS Nottingham not abandoned? 3 Describe the role of the Dutch barge mentioned. 4 What happened to HMS Southampton after its collision? 5 What happened to the captain of HMS Southampton? 6 Describe the role of the New Zealand ships mentioned. 7 Apart from the accident, what is the Navy board of inquiry considering? 8 How does the captain of HMS Nottingham attract support? Task 2 News Item Your task is to write the gist of a radio news item. You will hear the passage once only, after which there will be a silence of ten minutes on your tape. You may take notes during the recording, and you must complete the task during the tenminute silence on your tape. This passage concerns the political assassination of the Vice President, in Kabul. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 5 of 23

6 Ministry of Defence Languages Examinations Board Advanced Certificate Dutch April 2003 Tapescripts Task 1 Task 2 Military Briefing (English Version) Military Briefing (Dutch Version) News Item (English Version) News Item (Dutch Version) Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 6 of 23

7 Task 1 Military Briefing (English Version) When HMS Nottingham ran into rocks near Lord Howe Island off the east coast of Australia, the Royal Navy was faced with quite a problem. The salvage team that inspected the 3,500-tonne destroyer found she was badly holed and that the damage was extensive. She lay 425 nautical miles northeast of Sydney and there seemed to be three possible choices. They could abandon the ship; send her for repairs in dry-dock in Sydney; or try and find a means to get her back to Britain. Abandoning her was ruled out because of the expense. It would cost something like 250 million pounds to build a replacement Rather than that, the Navy decided it would even be worth the expense of carrying her half way round the world for repairs in Britain if a way could be found. And now the Navy thinks they may have come up with a way. The best bet, they said yesterday, would be to carry her on the deck of a submersible barge. What happens is that the barge is in, in effect half sunk, by having its tanks filled with water. It is then manoeuvred underneath the ship - which is fixed into place. The tanks are pumped out, and if all has gone to plan, the barge will rise to the surface with the ship neatly sitting on its deck ready for the long voyage home It has worked before. In 1988 one of the Nottingham s sister ships, HMS Southampton, also got herself in trouble. She collided with a British tanker in the Gulf and a Dutch barge succeeded in transporting her back to Britain for repairs. Three years later she was able to rejoin the fleet. Her captain was censured in a court martial but continued to serve in the Royal Navy. If The Nottingham does return to Britain this way, the voyage would take the barge and its cargo thousands of miles north from Australia, then across the Indian Ocean, and through the Suez Canal, through the Mediterranean and the Straits of Gibraltar, North via the Bay of Biscay and into the English Channel. A Royal New Zealand Navy tanker, the Endeavour, and a frigate, the Te Mana, were last night nearing Wolf Rock, east of Lord Howe Island. Together they will tow the destroyer into more sheltered waters close to the island. Here it will await a decision on its fate. A Naval board of inquiry is investigating the accident, and considering the various options and their financial implications. It also has to consider whether to recommend a court martial. Commander Richard Farrington, the Nottingham's captain, said on Monday: "It is inevitable. The sun comes up in the morning, you run your ship aground, you get court martialled." His openness and frankness - and his willingness to accept responsibility have won him a lot of popular support A British consulate general spokesman said yesterday that the commander was unlikely to make any further public statements. Navy colleagues are not so sure. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 7 of 23

8 Task 1 Military Briefing (Dutch version) De HMS Nottingham bezorgde de Britse Koninklijke Marine nogal wat problemen toen het vlakbij Lord Howe eiland, voor de oostkust van Australië, op de rotsen liep. Het bergingsteam, dat de 3500-ton zware torpedojager onderzocht, vond een enorm gat en omvangrijke schade aan het schip. Er zijn drie mogelijkheden voor de bemanning van het schip, dat 425 zeemijlen ten noordoosten van Sydney ligt. Ze kunnen het schip verlaten, ze kunnen haar voor reparaties naar het droogdok in Sydney sturen, of ze kunnen proberen op een of andere manier naar Groot Britannië terug te keren. Het schip verlaten werd uitgesloten vanwege de kosten die daaraan verbonden waren. Het zou ongeveer 250 miljoen pond kosten om haar te vervangen. De marine besloot dat er dan beter een poging gedaan kon worden om het schip de halve wereld rond te slepen om het in Groot Britannië te repareren. Nu denkt de marine een manier gevonden te hebben om dit uit te voeren. Gisteren zeiden ze dat het schip het beste op het dek van een ponton, die ook gedeeltelijk onder water kan, vervoerd kan worden. Wat er dan gebeurt is dat het ponton in feite half verzonken in het water ligt omdat het haar ruimten met water vult. Het ponton wordt dan onder het schip gemanouvreerd waarna het schip aan het ponton word gezet. Het ruim wordt dan leeggepompt en, als alles goed verloopt, zal het pontoon uit het water omhoog komen met het schip op de juiste plaats op haar dek, klaar voor de lange terugreis. Het is al een keer eerder zo gebeurd. In 1988 raakte de HMS Southampton, een van de zusterschepen van de Nottingham, ook al in de problemen. Ze kwam in aanvaring met een Britse tanker in de Golf en een Nederlands ponton slaagde er toen in haar terug naar Groot Britannië te slepen voor reparaties. Drie jaar later kon ze zich weer bij de vloot voegen. Haar kapitein werd door een krijgsraad berispt maar kon zijn dienst in de Britse koninklijke marine voortzetten. Als de Nottingham inderdaad op deze wijze naar Groot Britannië terugkeert, zal het ponton en haar vracht duizenden mijlen ten noorden van Australië varen, waarna het de Indische Oceaan zal oversteken om vervolgens door het Suez Kanaal de Middelandse Zee in te varen. Daarna zal het via de Straat van Gibraltar en naar het noorden via de Golf van Biskaaije, het Engelse Kanaal bereiken. De Endeavour, een tanker van de koninklijke Marine van Nieuw Zeeland, en een fregat, de Te Mana, naderde gisterennacht Wolf Rock, ten oosten van Lord Howe eiland. Samen zullen ze de torpedojager naar rustiger wateren dichter bij het eiland slepen. Hier zal de jager op een beslissing wachten. Een onderzoekscommissie van de marine is het ongeluk aan het onderzoeken, en zal de verschillende mogelijkheden met de daaraan verbonden financiele gevolgen in overweging nemen. Zij zal zich ook moeten buigen over het wel of niet beleggen van een krijgsraad. Commandant Richard Farrington, de kapitein van de Nottingham, zei maandag: Het is onvermijdelijk. De zon komt op in de ochtend, je schip vaart op de rotsen, je wordt voor de krijgsraad geroepen. Zijn openheid en eerlijkheid en zijn bereidheid de verantwoordelijheid op zich te nemen, hebben ervoor gezorgd dat hij veel steun van het publiek heeft gekregen. Een woordvoerder van het Britse Consulaat zei gisteren dat de commandant waarschijnlijk geen verdere openbare uitspraken zou doen. Collega s in de marine zijn daar niet zo zeker van. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 8 of 23

9 Task 2 News Item (English Version) The crisis in Afghanistan continues as the civil authorities struggle to maintain peace within the country. Only recently the peace process received a severe setback when the vicepresident was assassinated in as he was being driven from his ministry. Haji Abdul Qadir came under a hail of 36 bullets from two men armed with assault rifles as he left the Ministry of PublicWorks in Kabul. His green Toyota Land Cruiser careered into a wall, its windscreen and side panels riddled with bullet holes. The driver and a bodyguard were also killed The assassins are believed to have escaped in a white taxi. Although the attack took place in broad daylight, eyewitnesses cannot agree as to what happened. One report said the attackers were dressed in civilian clothes; another that they were disguised as guards. The incident only serves to highlight the precariousness of Afghan politics. The assassination was a severe blow to the authority of the new government of Afghanistan and represents a double setback. The new President Hamid Karzai, saw his own position seriously threatened, and summoned his cabinet for an emergency session. But equally the killing of Haji Abdul Qadir can be seen as a direct challenge to the USA. Qadir was one of three vice-presidents appointed at the grand assembly of the tribal leaders. He was a Pushto and a powerful Pashtun warlord - but he was also an important figure in overcoming tensions between the two peoples of Afghanistan, and was close to the Americans. In 2001 he fought with the Northern Alliance forces whose tanks had played a pivotal role in ousting the Taliban regime. The interior minister blamed the assassination on Osama Bin Laden s Al-Qaeda network. Others have cited a variety of possibilities: it could have been the work of political rivals, or of business rivals, or even have links with the drug trade. The assassinated minister had made enemies by supporting a crackdown on opium production in eastern Afghanistan, where he was a provincial governor. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 9 of 23

10 Task 2 News Item (Dutch Version) De crisis in Afghanistan duurt voort terwijl de burgerregering met moeite de vrede in het land probeert te bewaren. Recentelijk nog kreeg het vredesproces een behoorlijk klap te verwerken toen de vice-president werd vermoord toen zijn chauffeur hem van zijn ministerie wegreed. De vice-president Haji Abdul Qadir werd door twee gewapende mannen met een regen van 36 kogels doorzeefd toen hij Het Ministerie van Openbare Werken in Kabul verliet. Zijn groene Toyota Land Cruiser, de voorruit en zijkanten doorzeefd met kogelgaten, reed in volle vaart op een muur in. De chauffeur en de lijfwacht werden ook gedood. Men denkt dat de moordenaars in een witte taxi zijn ontsnapt. Ondanks dat de aanslag bij vol daglicht plaats vond, konden ooggetuigen het niet eens worden over wat er gebeurd was. In één verklaring werd gezegd dat de aanvallers gekleed waren in burgerkleding terwijl een ander verklaarde dat ze verkleed waren als leden van de garde. Het incident maakt de wisselvalligheid van de Afghaanse politiek overduidelijk. De moordaanslag was een behoorlijk klap voor de autoriteit van de nieuwe regering van Afghanistan en betekent een dubbele terugslag. De nieuwe president Hamid Karzai, zag zijn positie op serieuze wijze bedreigd en riep zijn kabinet bijeen voor een spoedzitting. Tegelijkertijd zien internationale waarnemers de moord op vice-president Abdul Qadir, als een directe uitdaging tegen de Verenigde Staten door politieke groeperingen in Afghanistan die het nieuwe regime niet willen accepteren. Vice president Haji Abdul Qadir was één van de drie vice-presidenten die door de grote vergadering van stamleiders benoemd waren. Hij was een Pashtu en een machtig krijgsheer maar hij was ook een belangrijke bemiddelaar in het verzachten van spanningen tussen de twee volkeren in Afghanistan en hij stond dicht bij de Amerikanen. In 2001 vocht hij samen met troepen van de Noordelijke Alliantie, wier tanks een cruciale rol hadden gespeeld in het verwijderen van het regime van de Taliban. De minister van Binnenlandse Zaken legde de schuld van de moordaanslag bij het Al Qaeda netwerk van Osama Bin Laden. Anderen hebben een aantal andere mogelijkheden aangedragen: het zou het werk kunnen zijn geweest van politieke rivalen, of van zakelijke rivalen, of het zou zelfs te maken kunnen hebben met de drugshandel. De vermoorde minister had vijanden gemaakt door zijn steun te geven aan het hard aanpakken van de opium produktie in het oosten van Afghanistan, waar hij provinciaal gouverneur was. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 10 of 23

11 Ministry of Defence Languages Examinations Board Advanced Certificate Dutch April 2003 Writing Task 1 Task 2 Business/Social Letter Draft Translation Time allowed 75 minutes Candidates should attempt all the questions. All notes, rough work and answers must be written in the booklets provided. Do not turn this page over until instructed to do so. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 11 of 23

12 Task 1 Business/Social Letter Your CO has received the letter below. You have made a draft translation from Dutch, which the CO has read and commented on. Draft a reply, on behalf of your CO, taking care to refer to all the points made in the comments. You are advised to spend approximately 30 minutes on this task. Dear Commanding Officer, Ref: Crisis in local development I am the co-ordinator of the Red Cross Relief Agency for this area. I am writing to you as a matter for urgency for help. I have not been able to reach you by telephone. As you know, the last few days have seen exceptional rainfalls. This has had a dreadful effect on the crops and our tented refugees. Unfortunately, it has also delayed considerable our work on providing drainage and sewage systems in the area. Flooding and the collapse of earth walls means that we face a huge clearance task before we can start our work again.(1) It is possible for some of your men to be made available to us for up to a month?(2) Ideally we would like squads of four men at up to ten locations, to undertake heavy manual work in cooperation with our team.(3) It is very difficult to use mechanical equipment, so manpower is all we have.(4) This is urgent, so I would hope for an early response. Please contact me and let me know how you will proceed, if this request can be met.(5) Yours, 1) Distressing news we know the work you do 2) Yes, in principle 3) Must discuss numbers and times, bur a month may prove difficult. Suggest 30 for 2 weeks, 10 for 1 month 4) We have no implements everything must be supplied 5) Say that you will phone him and arrange a meeting, accompanied by a sergeant to fix arrangements. We will need interpreters Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 12 of 23

13 Task 2 Draft Translation Prepare a draft translation of the following report. Conveying the meaning and content of the passage is the most important part of the task, but you should try to recreate the style and tone of the English in your version. You are advised to spend approximately 45 minutes on this task. The Philippine Navy has arrested 14 Chinese fishermen for poaching in Philippine territorial waters. The four small motorized fishing vessels used by the fishermen were confiscated, along with all their contents. The foreigners and their boats were loaded into a Navy vessel and taken to a naval base for a medical check-up. The crew also underwent questioning while in the custody of the Navy. The Navy said the troops were conducting a sovereignty patrol of the area. The patrol spotted the fishermen and signalled to them to surrender to the authorities. The Chinese fishermen were reportedly abandoned in the area by their mother ship upon seeing the approaching troops. However, in an attempt to avoid any political repercussions, the Department of Foreign Affairs (DFA) diplomatically asserted that the foreigners were rescued from the jaws of death as they were helplessly buffeted by huge waves in the stormy South China Sea. In view of the prevailing weather conditions and the predicament of the Chinese boat crew, our officers and men extended the necessary assistance to the rescued Chinese fishermen by providing them with food and water aboard ship, said a spokesman. The Navy spokesman did not say if charges would be lodged against the 14 Chinese nationals. For his part, the DFA spokesman said the fishermen would be turned over to the Chinese embassy in Manila. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 13 of 23

14 Ministry of Defence Languages Examinations Board Advanced Certificate Dutch April 2003 Speaking Task 1 Task 2 Task 3 Transacting Business General Conversation Situational Interpreting Time allowed 45 minutes maximum Task 1 Preparation Transaction Task 2 Task minutes 15 minutes approx. 10 minutes approx. 10 minutes approx. The use of dictionaries, glossaries, or any other reference material (whether printed or personal) is not permitted during the preparation phase or at the oral examination board. Mobile phones must be handed in at registration. If you take any reference materials or notes into the preparation room, please make this known to the invigilator immediately. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 14 of 23

15 Task 1 Transacting Business Candidates Brief Your CO has asked you to go and interview a local informant. You have 10 minutes to prepare for the meeting. On completion of the transaction you have 5 minutes to brief your commanding officer (played by the Service Colleague) in English on the outcome. FROM: Your CO TO: You RE: Rebel troop movements We have heard reports about local militia troop movements. A local appears to have information about this. Could you go and interview him? We need the following information: o Possibility of attack o Details of troops (numbers, arms) o Exact location; distance from town o Reaction of the locals o Source of this information (Is it authentic? Are there witnesses?) Also find out what we can provide in exchange for the information. Don t promise anything, but arrange a follow up meeting with him. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 15 of 23

16 Ministry of Defence Languages Examinations Board Advanced Certificate Dutch April 2003 Examiners' Pack Speaking Task 1 Task 2 Task 3 Transacting Business General Conversation Situational Interpreting Time allowed 45 minutes maximum Task 1 Preparation Transaction Task 2 Task 3 10 minutes 15 minutes approx. 10 minutes approx. 10 minutes approx. Contents Page 1 Cover sheet Page 2 Task 1 Transacting Business Examiners Brief Page 3 Task 1 Transacting Business Service Colleagues Check List Page 4 Task 1 Transacting Business Candidates Brief Page 5 Task 1 Transacting Business Comparison Sheet Page 6 Task 2 General Conversation Examiners Brief Page 7 Task 3 Situational Interpreting (English Version) Service Colleagues Brief Page 8 Task 3 Situational Interpreting (Dutch Version) Examiners Brief Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 16 of 23

17 Task 1 Transacting Business Examiners Brief Scenario: Dutch speaker debriefing local informant about militia troop movements Candidate Examiner Service Colleague I understand you have some information for us. About the rebel forces movements. Are they coming this way? Could there be an attack? I have heard something. Maybe they are starting to move in the south. Perhaps there could be an attack. How much are you going to pay me? Can you be more specific? What size is the force? How are they armed? Difficult to say Probably about 500 men with rifles and rocket launchers. Check nature of information 1.Rebels moving south 2.Possibility of an attack Details of men troops 2.Armed with rifles and rocket launchers You say they are moving in the south. Where exactly are they located? Are they still up in the hills? How far from the town are they? What is the reaction of the local populace? Are you completely sure about this? Where did you get this information? Is it true? Is it hearsay? Second hand? Or is it rebel propaganda? Has anyone seen the rebel troop movements? What do you want in exchange for this? You have given us information before haven t you? I have a note here from the previous Commanding Officer. I ll pass this information on to the CO. He will decide. Where can we meet? I imagine it wouldn t be a good idea for you to come here too often? I ve heard they re moving out from their camps in the hills and going down river It would take about three days to reach the town. People there are already packing up to leave. Are you going to do the same as the previous officer? I swear to you. My brother was there selling in the market. He came back yesterday and told me. The people are all talking about it. The rebels are broadcasting on their radio about an attack soon. I want to continue the arrangement I had with him I give you information; you give me money. And you make it easier for me to sell my goods at a reasonable price. I am always in the market on Thursdays or sometimes you can find me in the bar by the church Movements 1.Moving out of hill camps 2. Probably moving down river which will take 3 days 3.Townspeople moving out Origin of information 1.Brother working in market 2.Local gossip 3.Rebel broadcasts Check what he wants 1.Wants money 2.Also wants help with trading at reasonable prices How to contact him 1.On Thursdays in market 2. Or in bar by the church Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 17 of 23

18 Task 1 Transacting Business Service Colleagues Check List For reference you have in this set of papers the Examiners' Brief, the Candidates' Brief, and at page 5 a Comparison Sheet with the cues for the candidate, for the native speaker examiner, and for you as Service Colleague. Your task in the examination is to check in English the information, which the candidate brings back from a dialogue with the native speaker examiner. Your role in the simulated exercise is that of the commanding officer of a unit. You have sent your only Dutch speaker to interview a local police officer and transact the business outline in the Candidates Brief. On completion of the transaction you will receive a five-minute brief from your Dutch speaker. Service Colleagues Check List Check nature of information 1. Rebels moving south 2. Possibility of an attack Details of men troops 2. Armed with rifles and rocket launchers Movements 1. Moving out of hill camps 2. Probably moving down river which will take 3 days 3. Townspeople moving out Origin of information 1. Brother working in market 2. Local gossip 3. Rebel broadcasts Check what he wants 1. Wants money 2. Also wants help with trading at reasonable prices How to contact him 1. On Thursdays in market 2. Or in bar by the church Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 18 of 23

19 Task 1 Transacting Business Candidates Brief Your CO has asked you to interview a local informant. You have 10 minutes to prepare for the meeting. On completion of the transaction you have 5 minutes to brief your commanding officer (played by the Service Colleague) in English on the outcome. FROM: Your CO TO: You RE: Rebel troop movements We have heard reports about local militia troop movements. A local appears to have information about this. Could you go and interview him? We need the following information: o Possibility of attack o Details of troops (numbers, arms) o Exact location; distance from town o Reaction of the locals o Source of this information (Is it authentic? Are there witnesses?) Also find out what we can provide in exchange for the information. Don't promise anything, but arrange a follow up meeting with him. Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 19 of 23

20 Task 1 Transacting Business Comparison Sheet Scenario: Dutch speaker debriefing local informant about militia troop movements Candidate Examiner Service Colleague I understand you have some information for us. About the rebel forces movements. Are they coming this way? Could there be an attack? I have heard something. Maybe they are starting to move in the south. Perhaps there could be an attack. How much are you going to pay me? Check nature of information 1.Rebels moving south 2.Possibility of an Can you be more specific? What size is the force? How are they armed? Difficult to say Probably about 500 men with rifles and rocket launchers. attack Details of men troops 2.Armed with rifles and rocket launchers You say they are moving in the south. Where exactly are they located? Are they still up in the hills? How far from the town are they? What is the reaction of the local populace? Are you completely sure about this? Where did you get this information? Is it true? Is it hearsay? Second hand? Or is it rebel propaganda? Has anyone seen the rebel troop movements? What do you want in exchange for this? You have given us information before haven t you? I have a note here from the previous Commanding Officer. I ll pass this information on to the CO. He will decide. Where can we meet? I imagine it wouldn t be a good idea for you to come here too often? I ve heard they re moving out from their camps in the hills and going down river It would take about three days to reach the town. People there are already packing up to leave. Are you going to do the same as the previous officer? I swear to you. My brother was there selling in the market. He came back yesterday and told me. The people are all talking about it. The rebels are broadcasting on their radio about an attack soon. I want to continue the arrangement I had with him I give you information; you give me money. And you make it easier for me to sell my goods at a reasonable price. I am always in the market on Thursdays or sometimes you can find me in the bar by the church Movements 1.Moving out of hill camps 2. Probably moving down river which will take 3 days 3.Townspeople moving out Origin of information 1.Brother working in market 2.Local gossip 3.Rebel broadcasts Check what he wants 1.Wants money 2.Also wants help with trading at reasonable prices How to contact him 1.On Thursdays in market 2. Or in bar by the church Ministry of Defence Languages Examinations Board Page 20 of 23

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking and Role Play Card One 1 March 30 April 2007 *4070675311* No Additional

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education FOREIGN LANGUAGE DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One No Additional Materials are required. 1

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval

Wat te doen bij een ongeval Wat te doen bij... Wat te doen bij een ongeval IEDER: Onmiddellijk 2525 bellen (Intern alarmnummer) Meld kort en duidelijk: Uw naam en werkadres Uw telefoonnummer Wat is er gebeurd Waar is het gebeurd

Nadere informatie

Google AdSense Account Disabled

Google AdSense Account Disabled Gmail - Google AdSense Account Disabled 2/29/12 8:23 PM Google AdSense Account Disabled Google AdSense To: voelspriet@gmail.com Thu, Feb 16, 2012 at 3:01 AM This message

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Beste Inbounds, There is a english version just below the page

Beste Inbounds, There is a english version just below the page Beste Inbounds, There is a english version just below the page De vakantie is alweer bijna voorbij en een nieuwe lichting exchangers is zojuist gearriveerd. Voor sommige is dit het begin van hun exchange

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be Reserveren) Fill

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2013 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2013 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2013 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be) Fill out the

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the Netherlands relating to the Convention on Legal Proceedings in Civil

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

Consumer survey on personal savings accounts

Consumer survey on personal savings accounts Consumer survey on personal savings accounts April 04 GfK 04 Consumer survey on personal savings accounts April 04 Table of contents. Management Summary. Research design. Research findings GfK 04 Consumer

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2.

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2. LES Naar onze buurt verhuisd Ben je ooit verhuisd naar eenn nieuw huis? Vroeg je je af of je in de nieuwe buurt zou passen? Misschien is er een nieuw persoon in jouw buurt komen wonen. Wat heb je gedaan

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0503 FIRST LANGUAGE

Nadere informatie

vrij gedeelte

vrij gedeelte Wanda Project: resultaten www.wanda.community: vrij gedeelte Algemene informatie Methode Doelgroep Getuigenissen als teaser Informatie over Wanda trainingen Vorming op maat Open training Wanda gecertificeerde

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Consumer survey on personal current accounts

Consumer survey on personal current accounts Consumer survey on personal current accounts April 24 GfK 24 Consumer survey on personal current accounts April 24 Table of contents. Management Summary 2. Research design. Research findings GfK 24 Consumer

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *4733494540* UNIVERSITY OF MRIGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General ertificate of Secondary Education UTH 0515/01 Paper 1 Listening May/June 2013 pprox. 45 minutes andidates answer on the Question

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

En nu weer Engels! EXERCISE 1: Leer de volgende onregelmatige werkwoorden:

En nu weer Engels! EXERCISE 1: Leer de volgende onregelmatige werkwoorden: ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FOUR Beste leerling! Nog één keer wil aandacht schenken aan de huiswerkplanning. Ik wil je aandacht vragen voor het zinnetje uit les 1: Doe nooit twee talen achter elkaar!

Nadere informatie

In touch with the Dutch. Ghislaine Giezenaar

In touch with the Dutch. Ghislaine Giezenaar In touch with the Dutch Ghislaine Giezenaar The Dutch language What is Dutch? Some facts and figures Language and culture test Dutch = Nederlands Nederlands (Dutch) = the native language for the people

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2013 series 0503 FIRST LANGUAGE DUTCH 0503/01 Paper 1 (Reading), maximum raw mark

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/

http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/ INVITATION FIS Snowboard PARALLEL SLALOM 7. 8.11.2013 / LANDGRAAF / Netherlands ALL information can be found on http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/ Organisation Host club Snowpepper

Nadere informatie

9. Uitnodiging eerste gesprek (bevestiging van reeds overeengekomen datum)

9. Uitnodiging eerste gesprek (bevestiging van reeds overeengekomen datum) Brieven aan sollicitanten (Ned/Eng.) 1. Ontvangstbevestiging n.a.v. open sollicitatie 2. Ontvangstbevestiging n.a.v. vacature 3. Ontvangstbevestiging (ver) na deadline om te reageren 4. Ontvangstbevestiging

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Oktober 2013 - October 2013 In oktober 2013 zijn wij voor het eerst, op eigen kosten en gelegenheid, afgereisd naar Roemenië. In October 2013, we travelled for the first time,

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn

Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn IE in de LED-wereld praktijkvoorbeelden, tips & trucs Hub Dohmen twitter: http://twitter.com/hdohmen LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie