EIKEL 1.0? WEB 3.0! SECOND LIFE IN CONTROL INTERVIEW MET WOLTER SMIT 25 JAAR INFORMATIEMANAGEMENT EXTRA KATERN: INTERNATIONAL STUDY TRIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EIKEL 1.0? WEB 3.0! SECOND LIFE IN CONTROL INTERVIEW MET WOLTER SMIT 25 JAAR INFORMATIEMANAGEMENT EXTRA KATERN: INTERNATIONAL STUDY TRIP"

Transcriptie

1 Magazine voor Informatiemanagement EIKEL 1.0? WEB 3.0! SECOND LIFE IN CONTROL INTERVIEW MET WOLTER SMIT 25 JAAR INFORMATIEMANAGEMENT EXTRA KATERN: INTERNATIONAL STUDY TRIP Jaargang 7 - Editie 1 - November 2007

2 40 SPECIAAL IST KATERN 9 WEB 2.0?, WEB 3.0! SECOND LIFE IN CONTROL 29 Teamgeest, Cultuur en Slagkracht 5 Gerben Bloemendal Is een zes niet voldoende? 25 Rommert J. Casimir Web 2.0?, Web 3.0! 9 Drs. P.A.W. Jolen 25 Jaar BIK IK IM 26 Egon van Riel Laat ons toch gewoon (lekker stiekem zijn)! 12 Dolf L Ortye Second Life in Control, Beheersing van Risico s als de Consument de macht grijpt! 29 Patrick Boonstra & Rudolf Liefers Offshore Outsourcing: de Implicaties voor de Regie Organisatie 13 Dr. Erik Beulen Accenture is geen Hit-and-Run Consultant 33 Thijs van Beijsterveld & Cas Schalkx Verschillende smaken voor succesvolle Elektronische Samenwerking 17 Dr. Mohammed Ibrahim De Firewall tussen IT en Gebruikers 37 Selma Zaghdoudi Enterprise Architectuur voor Atos Origin 21 Ralf van Houtem International Study Trip Katern 40 Het semi-wetenschappelijke magazine.ego is een uitgave van Studievereniging SBIT in samenwerking met alumnivereniging EKSBIT. Studievereniging SBIT is de Tilburgse vereniging voor studenten Information Management en andere geïnteresseerden in dit vakgebied. Het magazine wordt verspreid onder alle leden van Studievereniging SBIT en de alumnivereniging EKSBIT, de medewerkers van het departement Information Systems and Management aan de Universiteit van Tilburg en geïnteresseerden uit het bedrijfsleven. Redactieadres Studievereniging SBIT Kamer E114 t.a.v. Redactie.ego Postbus LE Tilburg [t] [f] [e] [i] Redactie Thijs van Beijsterveld Jeroen Bekkers Xander Bordeaux Mathijs van der Goot Pieter Jolen Niek Maas Jos Overbeek Remco Prins Joop Reijnhoudt Egon van Riel Cas Schalkx Sander Vermeer Vormgeving Jos Overbeek Cas Schalkx Druk Drukkerij Offset Service, Valkenswaard Oplage exemplaren Copyright Voor overname van (delen van) artikelen dient schriftelijk toestemming te worden gevraagd aan de redactie. In de artikelen gedane uitspraken vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende auteurs. COLOFON

3 REDACTIONEEL Veranderingen Stilstand is achteruitgang, een bekende uitspraak die vaak wordt gebruikt om veranderingen te verantwoorden. Logisch, organisaties. De organisatie wordt echter steeds complexer en daardoor wordt het steeds moeilijker te veranderen. THIJS VAN BIJSTER VELD alles om ons heen is voortdurend in beweging en de snelheid van veranderingen neemt toe. Voor organisaties betekent dit dat ze zich voortdurend moeten aanpassen. Vooral de veelheid aan informatie en de vele Ondanks deze waarschuwende signalen uit de praktijk, besloot de.ego redactie het magazine eens flink onder handen te nemen. Er heeft heel wat water naar de zee moeten JEROEN BEKKERS internettoepassingen zijn verantwoordelijk voor deze beweging. Was het een jaar of tien geleden voldoende om een statische website in de lucht te houden, tegenwoordig stromen, maar bij de laatste editie van vorig jaar waren de eerste veranderingen al zichtbaar. Inmiddels zijn alle veranderingen doorgevoerd. Het gaat hierbij voornamelijk XANDER BOR DEAUX is interactiviteit het toverwoord. Sociale over de opmaak van het magazine. Nieuwe interactie staat hierbij voorop en als organisatie moet je op z n minst aanwezig zijn op deze zogenaamde Social Networks om erbij te horen. De term Web 2.0 is amper kleuren, overzichtelijke kaders, andere lettertypes, meer afbeeldingen en grotere foto s hebben de wat statische.ego van weleer aan de kant geschoven. Aantrekkelijker om MATHIJS VAN DER GOOT doorgedrongen tot de organisatie en inmiddels staat zijn opvolger alweer in de startblokken, zo blijkt verderop in deze.ego. Over veranderingen gesproken. te zien, prettiger om te lezen en vooral meer overzichtelijkheid zijn de kernwaarden van de nieuwe.ego geworden. PIETER JOLEN Vanzelfsprekend zijn er ook genoeg zaken niet Ook bij IT managers zijn veranderingen aan veranderd. Gebleven zijn de scherpe columns, de orde van de dag. De grootste uitdaging de diepgaande interviews en de ervaringen daarbij ligt in het voortdurend aanpassen van hun ERP-systeem, zo bleek enkele maanden geleden uit onderzoek onder IT en Business managers afkomstig uit verschillende sectoren. Dit jaar rekende 74 procent op drastische veranderingen en 84 procent denkt dat hun uit de praktijk. Ook de interessante artikelen, zowel licht verteerbaar als wetenschappelijk, zijn onveranderd present. Neem bijvoorbeeld het artikel over de virtuele wereld vanaf pagina 29, een aanrader om JOS OVER BEEK NIEK MAAS organisatie de komende jaren nog meer te lezen. Niet in de laatste plaats omdat gedwongen zal worden om te veranderen. dit thema een belangrijke rol speelt op het Naast eerdere genoemde oorzaken, zijn ook nieuwe bedrijfsmodellen, groei en veranderende wetgeving daar debet aan. achttiende SBIT Congres van 27 november. Zoals gezegd presenteren bedrijven zich in toenemende mate in de virtuele wereld. Maar zijn ze zich bewust van de risico s die REMCO PRINS Al deze veranderingen leiden automatisch tot een belangrijke vraag. Zijn onze huidige organisaties wel zo geschikt om in te spelen op verandering? Waarschijnlijk niet. Het is aan de ze hiermee lopen? Of valt dit allemaal erg mee omdat het toch maar een virtuele wereld betreft en we het dus niet over echte risico s hebben? Kortom, Security Management is aan JOOP REIJN HOUDT orde van de dag dat men aan een fusie begint de orde van de dag. Zorg dat je er bij bent en met de veronderstelling dat één plus één schrijf je vandaag nog in: drie is, maar dat de beoogde efficiencywinst uitblijft. En zijn er geen kwaliteitssystemen ingevoerd met het idee om te leren van fouten, Tot slot, dit jaar bestaat de studie Informatiemanagement 25 jaar. Gedurende EGON VAN RIEL te doen wat je belooft en werk in één keer goed te doen? Werkt het? En worden er geen informatiesystemen opgezet met als gevolg dat veranderen als organisatie zelfs moeizamer gaat? Het management wordt uitgebreid, dit lustrum zal er in iedere editie aandacht worden bestaat aan dit jubileum. Dit keer vanaf pagina 26. Namens de redactie, CAS SCHALKX procedures worden geautomatiseerd en dit alles zou moeten leiden tot meer grip op de Joop Reijnhoudt SANDER VERMEER

4 4.ego ADVERTENTIE TOPDESK

5 interview met Door: Gerben Bloemendal Foto s: VNO-NCW TEAMGEEST, CULTUUR EN SLAGKRACHT M e e r e n me e r o r g a n i s at ie s v ol g e n d e t r e nd v a n het out s ou r c e n v a n b e d r i j f s pr o c e s s e n, i n c lu s ief het s e r v i c em a n a g ement. H o e wel out s ou r c i n g e r a lt i j d g e we e s t i s, e n n iet s n ieuws i s, g a at ie d e r e o r g a n i s at ie e r a nder s me e om. Het out s ou r c e n v a n s t r at e g i s c he b e d r i j f s pr o c e s s e n i s d a a r b i j e e n v a n d e me e s t r e c e nt e v r a a g s t u k ken. I n d it interview met Wolter Smit, een van de eigenaard i r e c t e u r e n v a n T O Pde s k, v r o e g e n we hem n a a r zijn visie op outsourcen. Wolter Smit Wolter Smit is één van de directeur-eigenaren van TOPdesk. Hij is verder voorzitter Jong Management VNO-NCW, een vereniging voor jonge werkgevers onder de veertig jaar, gelieerd aan het VNO-NCW. Wolter is lid van het dagelijks bestuur van het VNO-NCW en hij maakt deel uit van de subcommissie Verbetering Arbeidsmarktpositie Allochtone Jongeren (JONG) van de Sociaal Economische Raad (SER). Vanuit deze praktijksituaties komt hij veel in aanraking met organisaties waar outsourcing van ICT aan de orde is. Moet iedereen ondersteunende bedrijfsprocessen gaan outsourcen? Het al dan niet outsourcen van processen, activiteiten of hele afdelingen hangt af van de situatie waarin een organisatie verkeert. Het is als organisatie heel belangrijk om te beseffen welke aspecten zinnig zijn om uit te besteden. De vraag die bij elke te outsourcen dienst gesteld moet worden, is: hoe ver staat deze dienst af van wat ik echt wil zijn? Wat wil ik als organisatie zelf kunnen beheersen? Soms is de keuze voor outsourcen eenvoudig. Bijvoorbeeld bij een notariskantoor met een stuk of 20 PC s; het beheren van hardware en software behoort niet tot de kerncompetenties en de kennis ontbreekt in veel gevallen. Vaak wordt dan de automatisering op abonnementsbasis uitbesteed aan een lokale automatiseerder. Er komt bijvoorbeeld wekelijks een systeembeheerder langs en voor calamiteiten kan een noodnummer gebeld worden. Het notariskantoor kan zich meer richten op de kerntaken en krijgt hierdoor meer continuïteit als kleine organisatie. En grote organisaties? Bij grotere organisaties zie je vaak dat complete processen worden uitbesteed, bijvoorbeeld ondersteunende diensten zoals administratie, catering of de helpdesk. Eén van de argumenten is het kostenaspect, bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden. Een tweede argument is de aandacht binnen de organisatie voor dat soort ondersteunende diensten. Grotere organisaties staan voor de gecompliceerde keuze welke processen en activiteiten meer aandacht verdienen. De focus ligt vaak toch op de primaire bedrijfsprocessen. Uitbesteden van een ondersteunende dienst aan een ervaren externe partij kan goed zijn voor het vrijmaken van focus en budget. Zo n externe partij heeft bovendien ervaring met het slag mensen, ze kennen de cultuur en het personeel kan doorstromen. Is het outsourcen van een problematische afdeling altijd een oplossing? In feite spreek je dan over een managementprobleem. De oplossing ligt dan niet primair in het outsourcen, maar eerder in het aannemen van goede mensen en een goede aansturing van die afdeling. Een gemakkelijke route lijkt dan inderdaad uitbesteden aan een grote partner. Die gaan dan wel snoeien en knippen. Maar hier geldt vooral: hoe afhankelijker je bent van een bepaalde afdeling of expertise, bijvoorbeeld ICT, hoe meer je het zelf in huis zou moeten houden en niet zou moeten outsourcen. Een bank is bijvoorbeeld heel afhankelijk van ICT; het is van directe invloed op.ego 5

6 de bedrijfsprocessen. Toch is een bank niet van nature bekwaam op het ICT-vlak. Daar zit dus een spanningsveld. Worden er te hoge verwachtingen gesteld aan outsourcen? Het outsourcen van een complete afdeling inclusief personeel kan zorgen voor problemen. Het zal voor de medewerkers wennen zijn om zich aan de nieuwe situatie en de nieuwe cultuur aan te passen. Een ander nadeel kan zijn dat er een afrekencultuur ontstaat; diensten die buiten de gemaakte afspraken worden geleverd worden weer doorgerekend. De gedachte dat je de service precies kunt vastleggen in een contract is daarom ook onzinnig. En het snel overstappen naar een andere sourcingsleverancier werkt in de praktijk ook niet zo vlot. Er treden ook interessante discussies op tussen de organisatie en de sourcingspartner: welke dienstverlening mag je verwachten voor welke prijs? En wat als het meer geld gaat kosten? Je ruilt als het ware het ene probleem voor het andere in. Je gaat een onderhandelingsprobleem krijgen in plaats van een managementsprobleem. En het is maar net welk probleem je als directie of management interessanter vindt om aan te pakken. Uitbesteden zal in het begin zeker helpen bij een managementsprobleem. Maar misschien is het inhuren of recruiteren van een goede IT-manager met mensenkennis wel een betere oplossing om de boel weer gezond te krijgen, om mensen op de juiste plek te krijgen of te vervangen indien nodig. Maar ik vrees dat veel organisaties niet meer die managementvaardigheden hebben. Uiteindelijk vind ik dat leiders in staat moeten zijn om goede mensen te herkennen, die enthousiast te krijgen en te laten samenwerken. En ik zie bij een hoop organisaties weinig leiderschap; men doet maar wat. I k z i e b i j e e n h o o p o r g a n i s a t i e s w e i n i g l e i d e r s c h a p ; m e n d o e t maar wat. Wolter Smit 6.ego

7 Interview met Wolter Smit Een service-managementpakket als TOPdesk kan volgens jou zeker helpen om ICT in eigen beheer te houden? Haha. Het blijft altijd om de mensen gaan. Als je dat als management niet ziet, gaat zo n tool ook het probleem niet direct oplossen. Het inschakelen van externe expertise, bijvoorbeeld adviseurs op het gebied van servicemanagement, kunnen daar wél heel direct bij helpen. Waarom worden door Angelsaksische landen als Engeland, Canada, de Verenigde Staten en Australië meer diensten uitbesteed dan door Nederland? De Angelsaksische cultuur is veel rationeler; als iets goedkoper is, dan doen ze het gewoon. Ze zijn van nature reductionistisch (1+1=2), Europeanen zijn holistischer (1+1=3), de som is meer dan het geheel der delen. Wij geloven dat door dingen zelf te doen je er iets voor terug krijgt; bijvoorbeeld flexibiliteit, slagkracht, blije mensen, kennis in huis, etc. Dat is heel moeilijk of niet in geld uit te drukken. Wat is beter? Amerikanen hebben veel naar India uitbesteed. Er is geen rationele reden om het niet te doen. Gaat TOPdesk ooit diensten uitbesteden bijvoorbeeld de ontwikkeling? In principe ga ik ook uit van die holistische gedachte; teamgeest, cultuur en slagkracht zijn voor mij heel belangrijk. Ik heb daarnaast ook geen zin om bijvoorbeeld op en neer naar Slovenië te vliegen. Maar nood breekt wet; omdat wij moeilijk goede ontwikkelaars konden vinden het vinden van beta s en technische mensen is een probleem in Nederland hebben we een kantoor geopend in een land waar wél ontwikkelaars zijn. Dat bleek bij toeval Duitsland te zijn. Maar we hebben daar wel een eigen TOPdesk-kantoor. Ik zou het ook niet willen inkopen; want ontwikkeling is bij ons een primair bedrijfsproces. En met deze oplossing houden we het toch in eigen huis. Dat we een ontwikkelteam in Duitsland hebben opgezet is eigenlijk bij toeval ontstaan. Het is ook geen rationele beslissing geweest, eerder een pragmatische. Op een beurs kwamen er ontwikkelaars bij ons langslopen met de vraag of we hen aan een baan konden helpen. Hierdoor ging er eigenlijk een lampje bij ons branden. We hebben toen advertenties geplaatst en de reacties bekeken. De Duitse taal en cultuur liggen ook dichter bij de Nederlandse dan die van landen nog verder naar het oosten. Hoe voorkom je dan vervreemding tussen de twee vestigingen? Ik vind het belangrijk om bij elkaar over de vloer te komen, dat alle vestigingen dezelfde TOPdesk-cultuur leren kennen en echt deel uitmaken van de organisatie. Daarom hebben de Duitse ontwikkelaars ook eerst stage gelopen bij ons in Delft, hebben ze onze software, cultuur en manier van werken leren kennen en gaan ze bijvoorbeeld mee op onze wintersport. En andersom sturen wij onze ontwikkelaars ook naar Duitsland om de onderlinge band en communicatie te bevorderen. We hebben een bijkomend voordeel ontdekt van het hebben van een ontwikkelteam op de lokale markt. Met een eigen ontwikkelteam in Duitsland kun je daar ook empowered oplossingen bieden die gericht zijn op de lokale markt. Het ontwikkelteam is immers direct betrokken bij de Duitse markt. Ze zullen directer en adequater op lokale wensen van Duitse klanten kunnen inspelen. Dit initiatief is voor ons een mooie vingeroefening om te kijken wat dit soort lokale empowered oplossingen onze klanten in die landen kunnen bieden. Wie weet gaan we ook in de andere landen waar we een vestiging hebben een lokaal ontwikkelteam oprichten. Toch maakt TOPdesk ook gebruik van externe consultants? We zetten inderdaad consultants van Atos Origin en Centric in om klanten sneller tot dienst te kunnen zijn. Maar het beterft hier niet het inkopen van resources of outsourcen. Er is een gevoelsmatig verschil met die twee; Atos Origin en Centric zijn partners van ons. In speciale gevallen waarbij een klant bijvoorbeeld een spoedeisende implementatie wil, maken we gebruik van de diensten van deze partners. Deze situatie is ontstaan door onze groei en lost een acuut probleem op. TOPdesk TOPd e s k o n t w i k k e l t, v e r k o o p t, i m p l e m e n t e e r t e n o n d e r s t e u n t s e r v i c e - m a n a g e m e n t s o f t w a r e w a a r m e e o r g a n i s a t i e s h u n d i e n s t v e r l e n i n g e f f i c i ë n t k u n n e n organiseren. H e t p r o d u c t i s i n m i d d e l s b i j m e e r d a n 3000 klanten geïmplementeerd. TOPd e s k i s m a r k t l e i d e r in N ederland en heeft kantoren in N e d e r l a n d, D uitsland en E ngeland. H e t h o o f d k a n t o o r b e v i n d t z i c h in D elft. E r werken 200 mensen bij TOPd e s k. Wanneer een ondersteunende dienst of bedrijfsproces niet de liefde en primaire aandacht heeft vanuit de bedrijfsvoering, is outsourcing dus zeker een optie. Maar wanneer die liefde er wel is, of wanneer er andere zaken meespelen, dan is outsourcen niet persé de oplossing voor je bedrijfsproblematiek. Er is in veel gevallen nog een heel scala aan andere oplossingen te bedenken die minder ingrijpend zijn..ego 7

8 8.ego ADVERTENTIE PRICEWATERHOUSECOOPERS

9 Door: Drs. P.A.W. Jolen WEB 2.0?, WEB 3.0! Ve len z i j n n o g m a a r net b e k omen v a n d e hy p e r o nd we b 2. 0 e n d e o p v ol g e r s t a at r e e d s t e t r app e len v a n o n g e du ld om het s p e e l v e ld t e m o g e n b e t r e d e n, we b Wat i s we b 3. 0? D it a r t i kel z a l u d a a r o v e r i n f o r mer e n. E n kele t o o n a a n g e v e nde p e r s o nen g e v e n hu n g e d a c ht e n o v e r we b 3. 0, e n we b e k i j ken o f e r a l v o o r b e e lden v a n we b 3. 0 implementaties te vinden zijn. De weg naar Voordat wordt ingegaan op het fenomeen web 3.0, eerst een recapitulatie van de voorgangers. In den beginne waren er uitsluitend statische websites die veelal uit tekst en enkele plaatjes bestonden. Veel meer kon men ook niet op een website publiceren omdat de bandbreedte daarvoor te beperkt was. Gaandeweg nam de bandbreedte toe, waardoor het mogelijk werd om video s van redelijke kwaliteit op een site te plaatsen. Verschillende technieken (e.g. DHTML, AJAX) zorgden er tevens voor dat websites dynamisch werden. Dit maakte de weg vrij voor een nieuwe generatie van het internet, web 2.0. En hoewel web 2.0 gebruik maakt van nieuwe technieken, heeft het verder niets te maken met een infrastructuur of techniek. Voorop staat de sociale interactie die via het web op een slimme, interactieve, manier wordt ontsloten en gestimuleerd. Dit wordt ook wel social networking genoemd. De term web 2.0 dook voor het eerst op in 2004 tijdens de eerste web 2.0 conferentie. Tegen het eind van 2005 was ook het grote publiek ermee bekend. Enkele succesvolle web 2.0 websites zijn: Flickr (foto s), Del.icio.us (bookmarks), Last.fm (muziekvoorkeuren) Digg.com (nieuws), Wikipedia (kennis) of Technorati (favoriete blogs). Ook het Nederlandse Hyves kan tot deze categorie gerekend worden. Naast het sociale aspect hebben web 2.0 sites vaak dezelfde uiterlijke kenmerken. Ronde hoeken, kleurverlopen en grote letters zijn typisch terug te vinden op web 2.0 websites. Ondertussen staan de ontwikkelingen niet stil en wordt er hier en daar al over de beoogd opvolger van web 2.0 gesproken, web 3.0. Web 3.0 Er is nog niet één definitie die web 3.0 samenvat. Er is wel een gemeenschappelijke gedachte over wat de bedoeling van web 3.0 is. Om het kort samen te vatten: web 3.0 koppelt databases aan elkaar en maakt hierdoor intelligente keuzes voor de gebruiker. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie en het semantische web. Het semantische web komt voort uit de visie van W3C directeur Tim Brenners-Lee. Hij zag het web als een universeel medium voor de uitwisseling van gegevens, informatie en kennis. Het semantische web vereist verschillende technologische bouwstenen. Deze zijn nog niet allemaal voorhanden waardoor de echte mondiale web 3.0 exponenten voorlopig nog niet te verwachten zijn. Eén van de problemen is het gebruik van veel verschillende standaarden. Deze moeten tenminste met elkaar kunnen communiceren maar worden idealiter samengevoegd of vervangen door één enkele standaard. Vooralsnog beperken de experimenten zich tot kleinschalige ontwikkelingen, waarover later meer. Eikel 1.0 Web 3.0 beperkt zich tot op heden nog veelal tot een concept. Het is daarom interessant te weten wat de toonaangevende bedrijven en personen verwachten van web 3.0. Eric Schmidt, CEO van Google, schetst een beeld van hoe hij denkt dat web 3.0 eruit komt te zien. Hij gaat er vanuit dat applicaties op een heel andere manier gemaakt gaan worden. Applicaties zullen samenstellingen worden van andere applicaties die platformonafhankelijk werken. Verder geeft Schmidt aan dat deze web 3.0 applicaties bepaalde karakteristieken zullen hebben; ze zijn relatief klein, snel en aanpasbaar. Ook voorspelt de CEO van Google dat deze manier van software ontwikkeling zeer groot gaat worden omdat er vrijwel geen toetredingsbeperkingen zijn. Eind 2006 verscheen er een artikel in de New York Times over web 3.0. De schrijver, John Markoff, voorspelt een ware revolutie: It would provide the foundation for systems that can reason in a human fashion. In its current state, the Web is often described as being in the Lego phase, with all of its different parts capable of connecting to one another. Those who envision the next phase, web 3.0, see it as an.ego 9

10 We b 3. 0 i s a t e r m t h a t i s u s e d t o d e s c r i b e v a r i o u s e v o l u t i o n o f We b u s a g e a n d i n t e r a c t i o n a l o n g s e v e r a l p a t h s. T h e s e i n c l u d e t r a n s f o r m i n g t h e We b i n t o a d a t a b a s e, a m o v e t o w a r d s m a k i n g c o n t e n t a c c e s s i b l e b y m u l t i p l e n o n - b r o w s e r a p p l i c a t i o n s, t h e l e v e r a g i n g o f a r t i f i c i a l i n t e l l i g e n c e t e c h n o l o g i e s, t h e S e m a n t i c w e b, t h e G e o s p a t i a l We b o r t h e 3 D w e b. M o r e o f t e n i t i s u s e d a s a m a r k e t i n g p l o y t o h y p e incremental improvements of Web 2.0. Wikipedia era when machines will start to do seemingly intelligent things. Tim O Reilly, oprichter en CEO van O Reilly media, reageert op dit artikel door te stellen dat hij wat sceptisch is tegenover de term web 3.0, maar dat hij wel gelooft in de gestelde doelen: We re a long way from the full realization of the potential of intelligent systems, and there will no doubt be a tipping point where the systems get smart enough that we ll be ready to say: this is qualitatively different. Let s call it web 3.0. Jerry Chang, oprichter en CEO van Yahoo, ziet web 3.0 als een verbetering van de interactie in web 2.0: [Web 3.0 will become] a true communal medium. The distinction between professional, semiprofessional and consumers will get blurred, creating a network effect of business and applications. De oprichter en CEO van Netflix, Reed Hastings, hanteert een zeer simpele kijk op de zaak. Hij stelt: Web 1.0 was dial-up, 50K average bandwidth, web 2.0 is an average one megabit of bandwidth and Web 3.0 will be 10 megabits of bandwidth all the time, which will be the full video Web, and that will feel like web 3.0. Verschillende bloggers en trendwatchers hebben zich ook gemengd in de discussie over web 3.0. De definitie van blogger Jason Calacanis van web 3.0 is: Web 3.0 is defined as the creation of high-quality content and services produced by gifted individuals using Web 2.0 technology as an enabling platform. Deze definitie heeft veel stof doen opwaaien omdat hij eigenlijk spreekt over een soort web 2.1 en totaal voorbijgaat aan de semantische en intelligente eigenschappen. Weinigen zijn het eens met Calacanis definitie. Diegenen die dat wel zijn wijzen vooral op de nutteloosheid van de versienummers en de creatie van een nieuwe hype. Blogger Jeremy Toeman is een van hen, hij schrijft: Web 3.0 is a label that will never see the light of day. Except for people who attempt to define it. Of zoals ondernemer Michiel Frackers het zei: Mensen zeggen dat mijn nieuwe blogbedrijf web 2.0 is. Dan zeg ik: Volgens mij ben jij eikel 1.0. Toekomst Op het moment dat u dit leest is de eerste echte zelfbenoemde web 3.0 website opengesteld voor publiek. De site com, opgericht door Nova Spivack, biedt een slimme zoekmachine. In tegenstelling tot de gangbare zoekmachines, die alleen proberen de software slimmer te maken, wil Radar Networks ook de gebruikers slimmer maken door gebruik te maken van artificiële intelligentie in de algoritmen. Met andere woorden de software leert van de gebruiker. Spivack wil nog niet veel kwijt over de mogelijkheden maar geeft wel een voorbeeld: Imagine a tool that intelligently and automatically shares and organises knowledge for you. If, for example, you are researching a health condition, you might find all sorts of information on the web and you might also want to find people who know about it. All this information goes in, we run artificial intelligence on it and organise it for you. Op dit ene voorbeeld na zijn er nog geen web 3.0 websites te vinden. Wel zijn er ontwikkelingen gaande. Nokia, bijvoorbeeld, werkt aan een zoekmachine, de Semantic Visual Search Engine. Video s en foto s zouden met dit systeem automatisch in categorieën ingedeeld worden, of zoals het in het aangevraagde patent beschreven wordt:...a method enabling a system to learn, categorize and search items such as images and video clips according to their semantic meanings. Op deze voorbeelden na zijn er nog maar weinig web 3.0 initiatieven te vinden. De gestelde definitie leidt er wel toe dat mensen zich gaan inbeelden over hoe het zou kunnen zijn. Zo ook Carl Mangold. Op heeft hij eind 2006 een situatie geschetst over het internet 10 jaar na nu. Dit voorbeeld past prima in het web 3.0 werkveld. Zie het kader voor een weergave van zijn toekomstbeeld. Bronnen: ego

11 Web 3.0 Conclusie Web 3.0 is een nieuwe manier van omgaan met data. Data uit verschillende bronnen wordt gecombineerd en op basis van intelligente algoritmen aangepast aan de voorkeuren van, en gepresenteerd aan, de gebruiker. Vooralsnog is web 3.0 een gemeenschappelijk idee voor de toekomst van het internet. De enige site die claimt te zijn gebouwd op basis van web 3.0 is Radar Networks. Andere zullen nog enkele jaren op zich laten wachten. H et internet, 10 jaar na nu J e bent toe aan een uitje, en stapt op de eerste beste vlucht naar t zuiden. A angekomen in M i l a a n - een stad waar je nog nooit eerder geweest bent - wijst je PDA j e a u t o m a t i s c h d e w e g n a a r e e n gereedstaande taxi, omdat je PDA weet dat je in vreemde steden altijd een taxi neemt. J e PDA geeft je vervolgens volautomatisch de tip om naar de B iblioteca A m b r o s i a n a t e g a a n, o m d a t j e 1) g e e n a f s p r a k e n i n j e a g e n d a h e b t, 2 ) h i j w e e t d a t j e v a n k u n s t e n t e c h n i e k h o u d t e n 3 ) h i j - zonder jouw tussenkomst - aan de computer in de taxi heeft gevraagd wat er hier in M i l a a n z o a l t e beleven valt. J i j v i n d t t e e n l e u k i d e e e n g a a t n a a r d i e b i b l i o t h e e k. T erwijl je daar rondloopt geeft je PDA ineens een seintje: D e oorspronkelijke maker van die M o n a L isa mashup die je twee weken geleden van H arry hebt gekregen, en als background van je PC h e b t ingesteld, loopt hier ook rond. Zal ik ns kijken of hij/zij wellicht in is voor een gesprekje?. J e t i k t op ja, en je PDA start terstond een onderhandeling met de PDA van de artiest. D i e d a a r d o o r h e t berichtje ontvangt dat er iemand uit N e d e r l a n d i n d e b i b l i o t h e e k r o n d l o o p t, m e t o v e r e e n k o m e n d e interesses en de vorig jaar door hem ontworpen M ona L isa mashup als achtergrond op z n PC g e b r u i k t. H ij vindt t leuk om je te spreken, maar heeft nu even geen tijd. J ullie beider PDA s o n d e r h a n d e l e n e v e n o m e e n p a s s e n d e r t i j d s t i p t e v i n d e n e n m a k e n z e l f s t a n d i g e e n r e s e r v e r i n g i n e e n l e u k r e s t a u r a n t j e waar je zowel vlees als vegetarisch kunt eten (gebaseerd op de eetgewoonten van jullie beiden). J u l l i e zijn beiden eens met t voorstel van jullie PDA s e n b e v e s t i g e n d e a f s p r a a k. N u weet je PDA dat je in M i l a a n b l i j f t ( j e h e b t d e v o l g e n d e o c h t e n d i m m e r s g e e n a f s p r a k e n, e n j e vliegt vrijwel nooit s avonds naar N e d e r l a n d t e r u g ): e n g a a t h i j d u s o p z o e k n a a r e e n h o t e l d a t b i j j o u w w e n s e n p a s t. Z o d r a h i j w a t h e e f t g e v o n d e n g e e f t h i j j e e e n s e i n t j e, j e t i k t h e t t w e e d e h o t e l u i t een lijstje van drie aan en je PDA b o e k t d i r e c t j e k a m e r. A ls je vervolgens naar je hotel wilt, regelt je PDA e e n t a x i v o o r j e a l s j e v e r d e r d a n p a k w e g 1 km van dat hotel verwijdert bent, of stippelt hij een mooi wandeltochtje voor je uit, op z n GPS r o u t e p l a n n e r t j e. J e wilt echter nog niet naar je hotel en loopt nog even door de winkelstraten. P r o m p t k r i j g j e e e n seintje dat de digitale camera die je in N e d e r l a n d a l e e n w e e k i n b a c k o r d e r h e b t s t a a n b i j e e n w i n k e l hier gewoon op voorraad is. E n daar word je wel blij van. J e l o o p t b i j d i e w i n k e l n a a r b i n n e n, k o o p t d e camera en je PDA annuleert automatisch je bestelling bij die veel te trage N e d e r l a n d s e w i n k e l i e r. s Avonds eet je gezellig met je nieuwe I t a l i a a n s e k e n n i s / v r i e n d, w a a r m e e j e d i r e c t n o g w a t e x t r a mashup s en andere gegevens uitwisselt. E n s o c h t e n d s w o r d t j e a u t o m a t i s c h w a t l a t e r d a n n o r m a a l gewekt, omdat je PDA w e e t d a t j e a a r d i g w a t g e d r o n k e n h e b t, e n b o v e n d i e n b l i j k b a a r o p v a k a n t i e b e n t B o v e n s t a a n d e t e k s t i s g e s c h r e v e n d o o r C a r l M a n g o l d. D i t v o o r b e e l d g e e f t z i j n v i s i e o v e r h e t t o e k o m s t i g e g e b r u i k e n d e m o g e l i j k h e d e n v a n h e t i n t e r n e t. H e t v o o r b e e l d i s o v e r g e n o m e n v a n h t t p : // w w w. m a r k e t i n g f a c t s. n l / b e r i c h t e n / _ v o o r b e e l d _ h e t _ i n t e r n e t _ 1 0 _ j a a r _ n a _ n u / w a a r h e t gepubliceerd is in oktober ego 11

12 COLUMN LAAT ONS TOCH GEWOON (LEKKER STIEKEM ZIJN)! Ze weten wie ik ben, beste lezer, en ze weten wat ik wil. Maar dat wil ik niet! We worden veel meer in de gaten gehouden dan dat wij in de gaten hebben. We hebben vele spionnen in ons leven. Wie zijn die spionnen? Onze overheid? Onze werkgever? Onze bank? Onze partners? Onze kinderen? Onze supermarkt? Het antwoord is: ze houden ons allemaal in de gaten en nog velen met hen. Sommigen doen dit uit nieuwsgierigheid, anderen omdat ze er (financieel) beter van (willen) worden en een derde omdat de wereld daar veiliger van wordt. Overal hangen camera s, alles bevat een chip en alles wordt gelogd. Over die logging dat vind ik best eng eigenlijk. Digitale televisie is inmiddels te vinden in behoorlijk deel van de woonkamers van Nederland. Weer een spion erbij. Onze kabelmaatschappijen loggen alle programma s waar we naar kijken én ze weten wie er naar kijkt. Op deze wijze bouwen ze een zeer gedetailleerd beeld van ons op. Binnen de kortste keren zien we dat de reclames die ons getoond worden ons steeds meer aanspreken. Ze worden specifiek voor ons op dat moment uitgezonden. Een kleine stap naar doorklikken om die vakantie maar gelijk te boeken of dat nummer van die band die op dat moment op MT V is even te downloaden. Volledig gepersonaliseerde én interactieve televisie. Maar wie bepaalt dan wat je ziet, wat je doet en wat je van bepaalde onderwerpen vindt? E e n d i n g i s z e k e r, G o o g l e w e e t n o g v e e l m e e r o v e r m i j. H o e z i t d a t m e t u? Wa t k u n n e n z e d a a r d a n mee? John Battelle noemt in zijn boek The Search Google de database van intenties. Klinkt mooi natuurlijk, maar is dat niet zeer zorgwekkend? Niet alleen de intenties van de individuele gebruikers maar van de gehele wereld zijn bij Google bekend. Althans het deel van de wereld dat online is. Wie heeft zichzelf nog niet gegoogeld? Zijn of haar partner? Wie typt er niet zo nu en dan een naam van een nooit bereikte of mislukte liefde op de middelbare school in? Of de sollicitant die over tien minuten aan tafel zit? Eén en één is twee. Eén ding is zeker, Google weet nog veel meer over mij. Hoe zit dat met u? Wat kunnen ze daar dan mee? Denk daar eens over na op het moment dat u weer een van uw intenties prijs geeft. Willen we dat wel? Moeten we ons niet ondertussen enorm druk gaan maken over het feit dat we helemaal niets meer stiekem kunnen doen? Wil een mens niet gewoon even lekker stiekem kunnen zijn; anoniem dingen doen? Ik wil dat wel! Waarschijnlijk wordt het tijd dat iemand daar wat functionaliteit voor ontwikkelt en daar zit dan waarschijnlijk ook weer logging in Dolf L Ortye Of ben ik nou gewoon paranoia? Dolf studeerde Bestuurlijke Informatiekunde van 1995 tot 2001 en was voorzitter van Studievereniging SBIT in Hij werkt voor Magnitude Consulting in Zeist, als management consultant op het gebied van strategie, besturing en structuur. Daarnaast is Dolf mede-oprichter van Find em (Findem.nl), een portaal voor verenigings- en bedrijfsleven (met logging). Deze column is geschreven op persoonlijke titel. 12.ego

13 Door: Dr. Erik Beulen OFFSHORE OUTSOURCING: DE IMPLICATIES VOOR DE REGIE ORGANISATIE I n d it a r t i kel z a l i n g e g a a n worden o p d e i mpl i c at ie s v a n o f f s h o r e out s ou r c i n g v o o r d e r e g ie o r g a n i s at ie. Ov e r wel ke c apabi l it ie s m o e t d e r e g ie o r g a n i s at ie b e s c h i k ken om s t u r i n g t e k u n nen g e v e n a a n e e n o f f s h o r e O ut s ou r c i n g r e l at ie? H ier v o o r wordt het I T G o v e r n a n c e e n M a n a g ement f r a mework v a n Fe e ny e n W i l l c o c k s g e br u i k t. Inleiding De vraag naar IT services groeit al tientallen jaren. Outsourcing groeit nog harder dan de vraag naar IT services. Gartner en NASSCOM schatten de jaarlijkse groei op 7% tot IDC verwachten een jaarlijkse groei van 6% resulterend in een bedrag van $1.5 biljoen in Bij de uitvoering van deze IT services zijn en worden lagelonenlanden steeds belangrijker. Niet alleen India maar ook landen als Brazilië, Rusland en China (samen met India ook wel aangeduid als de BRIC landen) en Oost Europese landen zoals Polen, Roemenië en Tsjechië zullen in de zeer nabije toekomst een belangrijke bijdrage IT Resources (AI15) en Delivery and Support: Manage Third-Party Services (DS2). Ook ITIL biedt aanknopingspunten. In ITILv2 wordt hieraan met name aandacht besteed in The Business Perspective en Planning to Implement Service Management. Ook in de ITILv3 wordt met name in de core volumes Service Strategy en Continual Service Improvement hier aandacht aan besteed. Om de service providers goed te kunnen aansturen moeten er capabilities aanwezig zijn in de regie organisatie. Hiervoor hebben Feeny en Willcocks een IT Governance en Management Framework ontwikkeld. Deze bevat negen capabilities voor de regie organisatie, zie tabel 1. leveren aan de uitvoering van deze IT services. In de literatuur worden projectmanagement capabilities niet gezien In de markt van service providers kunnen twee type service providers worden onderscheiden: native service providers (ook wel aangeduid als Multinational Corporation), die hun hoofdkantoor hebben in een hogelonenland, en foreign service providers (ook wel aangeduid als pure play ), die hun hoofdkantoor hebben in een lagelonenland. Belangrijke native service providers zijn bedrijven als Accenture, CSC, EDS en IBM (Amerikaanse bedrijven), Capgemini (Frans bedrijf) en Logica CMG (Brits bedrijf). De meeste foreign service providers zijn gevestigd in India (Cognizant, HCL, Infosys, Satyam, Tata Consultancy Services en Wipro). In China zijn er naast de native service providers maar een beperkt aantal grote spelers actief op de markt zoals Worksoft en Neusoft. Dat geldt ook voor de Oost Europese markt: ComputerLand EPAM Luxoft, ProKom, Reksoft, RomInfo and SoftWin. De regie organisatie De regie organisatie is de intermediair tussen de business en de interne automatiseringsafdeling en/of service providers. De regie organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de invulling van de ITbehoeften van een organisatie. In het geval van outsourcing of offshore outsourcing kan de regie organisatie voor de aansturing van service providers gebruik maken van bijvoorbeeld COBIT 4.0. Hierbij staan als specifieke capabilities van de regie organisatie maar als een organisatie capability. Wellicht is het nog goed om een onderscheid te maken tussen programmamanagement, dat meerdere projecten omvat en projectmanagement, dat slechts een project omvat. In de praktijk blijkt dat er bij offshore outsourcing partnerships een grotere behoefte is om deze capability binnen de regie organisatie een plaats te geven. Door het inrichten van deze capability houden service recipients meer controle over de dienstverlening. Sommige bedrijven kiezen er daarom voor om het programmamanagement bij de regie organisatie neer te leggen en het projectmanagement bij de service providers. Implicaties offshore outsourcing In outsourcing literatuur is er veel aandacht geweest voor het managen van outsourcing partnerships en de daaraan voor de IS functie gerelateerde issues en complicaties. Maar offshore outsourcing heeft een andere dynamiek dan outsourcing. Doordat de uitvoering van de IT services (deels) in lagelonenlanden plaats vindt heeft dit ook een impact op de regie functie. Maar niet op alle capabilities van de regie organisatie heeft offshore outsourcing een even grote impact. Per capability wordt uitgewerkt welke impact offshore outsourcing heeft op de benodigde capabilities van de regie organisatie. de volgende activiteiten centraal; Acquire and Implement: Procure.ego 13

14 Tabel 1: Feeny en Willcocks capabilities van de regie organisatie (Willcocks et al. 2006, page 30) Capability 1 IS/IT Governance integrating IT effort with business purpose and activity. Capability 2 Business Systems Thinking ensuring that IT/ebusiness technologies capabilities are envisioned in every business process. Capability 3 Relationship Building facilitates the wider dialogue, establishing understanding, trust and cooperation amongst business users and IT specialists. Capability 4 Designing Technical Architecture creating the coherent blueprint for a technical platform which responds to present and future business needs. Capability 5 Making Technology Work rapidly troubleshoot problems which are being disowned by others across the technical supply chain; and to identify how to address business needs which cannot be properly satisfied by standard technical approaches. Capability 6 Informed Buying analysis of the external market for IT/e-business services; selection of a sourcing strategy to meet business needs and technology issues; leadership of the tendering, contracting, and service management processes. Capability 7 Contract Facilitation ensuring the success of existing contracts for IT services. Capability 8 Contract Monitoring located in the exclusive space of the supply face, the role involves holding suppliers to account against both existing service contracts and the developing performance standards of the services market. Capability 9 Vendor Development identifying the potential added value of IT/e-business service suppliers. Capability 2 Business Systems Thinking Ook voor het verankeren van business kennis is de regie organisatie primair verantwoordelijk. In de design fase kan het soms wenselijk zijn dat de businessconsultants van een service provider on site meedenken met de vertegenwoordigers van de regie organisatie en de business. In het geval van een offshore outsourcing partnership is dat door taal, cultuurbarrières en afstand wat minder eenvoudig te realiseren. Maar in de praktijk leidt dit niet tot onoverkomelijke problemen. Hierbij zullen immers de meer ervaren medewerkers van de service provider worden betrokken. Deze zijn mede ook door het tijdelijke karakter van deze activiteit, uitstekend in staat om hun bijdrage te leveren en samen te werken met de regie organisatie. Capability 3 Relationship Building Voor deze capability heeft de regie organisatie zeer veel interactie met de service provider. De taal, cultuur barrières en de afstand hebben duidelijk hun invloed op de wijze waarop deze capability door de regie organisatie moet worden ingericht. Dit vraagt van de functionarissen in de regie organisatie om uitstekende business en interpersoonlijke vaardigheden. Indien medewerkers van de regie organisatie internationale ervaring hebben of in het verleden werkzaam zijn geweest voor een service provider, versterkt dit de capability van de regie organisatie. Capability 1 IS/IT Governance De afstemming met vertegenwoordigers van de business is een interne verantwoordelijkheid van de regie organisatie. Door een beperkte betrokkenheid van service providers heeft een keuze voor offshore outsourcing weinig invloed op deze capability. Het enige waar de regie organisatie meer aandacht aan zal moeten besteden is de communicatie met de business over de offshore outsourcing partnerships. De potentiële ongerustheid van business executives ten aanzien van offshore outsourcing zal door de CIO adequaat moeten worden geadresseerd. Capability 4 Designing Technical Architecture De technische architectuur wordt volledig bepaald door de regie organisatie. De technische architectuur wordt opgelegd aan de service providers. Bij de uitvoering van de IT services is het de verantwoordelijkheid van de service providers om te zorgen voor een deugdelijke koppeling tussen hun systemen en de systemen van de service recipient. Derhalve heeft offshore outsourcing zeer beperkte implicaties voor deze capability van de regie organisatie. Capability 5 Making Technology Work De uitvoering van de IT services is de verantwoordelijkheid van de service provider. Maar bij deze vijfde capability heeft niet alleen de regie organisatie een belangrijke rol. Ook de service provider moet hierbij een proactieve rol spelen. Door de interactie van de regie organisatie met de service provider heeft offshore outsourcing invloed op deze capability. Dit vraagt van de functionarissen in de regie organisatie om uitstekende interpersoonlijke vaardigheden. 14.ego

15 Offshore Outsourcing Capability 6 Informed Buying Voor de regie organisatie is het in een globale markt minder eenvoudig om een goed beeld te hebben en te houden van de externe markt. Ook in het tendering proces leidt dit tot complicaties. In offshore outsourcing partnerships is het voor de regie organisatie moeilijker om geschikte service providers uit te nodigen en te interesseren voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dit resulteert in een nog grotere noodzaak voor uitstekende business en interpersoonlijke vaardigheden voor de functionarissen die werkzaam zijn binnen de regie organisatie. Ook internationale ervaring en een arbeidsverleden bij een service provider zijn voor de functionarissen van de regie functie relevant voor deze capability. Capability 9 Vendor Development Deze capability vraagt slechts om een periodieke interactie tussen de regie organisatie en de service providers. Deze interactie is bovendien op het strategische niveau. Toch vraagt deze capability om uitstekende interpersoonlijke vaardigheden van de functionarissen van de regie organisatie om de maximale toegevoegde waarde samen met de service providers te realiseren. Wel moet worden opgemerkt dat veel service recipients zich bij een keuze voor offshore outsourcing laten leiden door het kostenmotief. In dergelijke partnerships is deze capability iets minder relevant. De verwachting is echter wel dat in de nabije toekomst ook het realiseren van toegevoegde waarde een steeds belangrijkere driver wordt voor offshore outsourcing. Capability 7 Contract Facilitation De communicatie tussen de regie organisatie en de service providers is moeilijker in een offshore outsourcing partnership dan in een outsourcing partnership. Er moeten immers taal- en cultuurbarrières worden overwonnen en ook de afstand moet worden overbrugd. Derhalve hebben offshore outsourcing partnerships een impact op deze capability. Ook in het geval van het falen van de service provider zal de regie organisatie meer effort moeten steken in de communicatie met de business. De business percipieert offshore outsourcing immers als meer risicovol. Offshore outsourcing resulteert derhalve in een nog grotere noodzaak voor uitstekende business en interpersoonlijke vaardigheden. Net als bij capability 3 en 6 dragen internationale ervaring en werkervaring bij service providers positief bij aan deze capability. Capability 8 Contract Monitoring Net als bij capability 7 is ook bij contract monitoring communicatie tussen de regie organisatie en de service provider essentieel. Bij contract monitoring wordt in veel offshore outsourcing partnerships gebruik gemaakt van globale processen en tooling. Daarom hebben offshore outsourcing partnerships een impact op deze capability, maar is die impact minder groot als de impact op capability 7. Uitstekende business en interpersoonlijke vaardigheden blijven ook voor deze capability in offshore outsourcing partnerships noodzakelijk. Internationale ervaring van de functionarissen van de regie organisatie is voor deze capability minder relevant. Samenvattend, door offshore outsourcing partnerships worden met name de business en interpersoonlijke vaardigheden van de regie organisatie nog belangrijker. Discussie De vraag die rest is of partnerships met native service providers andere capabilities vereisen dan partnerships met foreign service providers. Het belangrijkste verschil tussen deze twee type service providers is de wijze waarop zij hun interface naar hun klanten hebben ingericht. Beide type service providers hebben zowel een service manager als een relatie manager (lees: account manager) in het hogelonenland, als een servicemanager in de lagelonenlanden. Ook hebben beide type service providers een service delivery manager. Dit is het kenmerkende verschil tussen een native service provider, waar de service delivery manager, die de dienstverlening over meerdere klanten heen coördineert vanuit het hogelonenland, versus de foreign service provider waar deze coördinatie in een lagelonenland wordt uitgevoerd. Beide type service providers hebben global processen en tooling om de dienstverlening efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren. Het is ook een misverstand dat in offshore outsourcing het noodzakelijk is de operationele aansturing van de IT professionals in de lagelonenlanden tot de verantwoordelijkheid van regie organisatie te rekenen. De service manager en service delivery manager van de service provider zijn hiervoor verantwoordelijk. Derhalve is er voor de regie organisatie geen verschil in de samenwerking in offshore outsourcing partnerships. O ver de A uteur dr. E rik B e u l e n i s a l s u n i v e r s i t a i r d o c e n t v e r b o n d e n aan de vakgroep I nformatiekunde, F a c u l t e i t E conomie en B e d r i j f s w e t e n s c h a p p e n v a n d e U niversiteit van T ilburg en werkzaam als S e n i o r M anager voor A ccenture. Dit ar tikel is gebaseerd op onder zoek aan de Universiteit van T ilburg. Resultaten van dit onder zoek zijn eerder in gewijzigde vorm opgenomen in de proceedings van de Global Sourcing Workshop in Val D Isere Frank rijk, maar t 2007 en in TIEM, maart 2007, bladzijde ego 15

16 16.ego ADVERTENTIE DELOITTE

17 Door: Dr. Mohammed Ibrahim VERSCHILLENDE SMAKEN VOOR SUCCESVOLLE ELEKTRONISCHE SAMENWERKING Het i nt e r net e n d e i nd r u k wek kende v o o r u it g a n g v a n IC T hebb e n e n o r me m o g e l i j k he d e n g e c r e ë e r d v o o r z a kel i j ke s a menwerk i n g t u s s e n o r g a n i s at ie s. O r g a n i s at ie s z i j n n iet me e r a l le e n a f h a n kel i j k v a n d e b e s c h i k b a r e m iddelen e n c omp e t e nt ie s d ie a a nwe z i g z i j n b i n nen hu n f y s ieke g r e n z e n. D o o r IC T k a n e e n o r g a n i s at ie o o k met b e p e rk t b e s c h i k b a r e m iddelen e n e e n k lei n a a nt a l ker n c omp e t e nt ie s s u c c e s v ol o p e r e r e n b i n nen v e r s c h i l lende z a kel i j ke net werken. H ierbij i s het wel v a n e s s e nt ie e l b e l a n g om d e j u i s t e wa a r d e v a n i n f o r m at ie t e b e p a len. O r g a n i s at ie s m o e t e n i n f o r m at ie o p e e n i n n o v at ieve m a n ier g e br u i ken. D a a r me e k u n nen z i j n ieuwe k a n s e n c r e ë r e n om z i c h t e o nder s c heiden v a n a nder e o r g a n i s at ie s wat we e r k a n leiden t o t concurrentievoordelen. Vertrouwen: love all, trust a few Vertouwen wordt steeds belangrijker door de hoge mate van onzekerheid waarmee ondernemingen geconfronteerd worden. In de context van zakelijke relaties is vertrouwen gerelateerd aan de risico s en onzekerheid rondom het mogelijke opportunistische gedrag van de zakelijke partners. Vertrouwen beperkt negatieve XML, is het gebruik van betrouwbare infrastructuren een basisvereiste geworden. Organisaties kunnen zich niet meer enkel onderscheiden door gebruik te maken van superieure hardware en software. Bovenal is een goede afstemming tussen de partners over de te gebruiken standaarden van belang om technische communicatieproblemen te verminderen. verwachtingen en levert besparingen bij het specificeren van contracten (ex ante) en het controleren van de naleving van afspraken (ex post). Hierdoor is vertrouwen van belang zowel bij de aanvang van samenwerkingsvervangen als naderhand bij de realisatie van afspraken en doelstellingen. Met een goede mix komen we een heel eind! Door globalisatie en toenemende specialisatie zijn organisaties steeds vaker afhankelijk geworden van hun zakelijke partners. Strategische doelstellingen kunnen alleen worden behaald door het combineren van middelen van meerdere partners. ICT-middelen spelen hierbij een belangrijke rol om voordelen uit de beschikbare informatie en 2. Menselijke kennis: essentieel om strategische mogelijkheden te benutten. Het tweede type omvat kennis en vaardigheden van de werknemers en managers. Het menselijke vermogen om gegevens binnen een bepaalde context te interpreteren en potentiële mogelijkheden te identificeren is essentieel voor succesvolle zakelijke samenwerking. Zowel operationele werknemers als bestuurders kunnen belangrijke rollen vervullen door hun kennis over zakelijke partners te gebruiken om complexe gegevens te verwerken. Hun kennis wordt gebruikt om effectieve handelingen te verrichten en voordelen voor beide partners te realiseren. kennis te behalen. ICT-middelen kunnen worden onderverdeeld in de volgende vier typen: 3. Bedrijfsprocessen: sleutel tot operational excellence Het derde type omvat bedrijfsprocessen die gerealiseerd worden 1. Fysieke ICT middelen: necessary but not sufficient. Het eerste type omvat fysieke ICT-middelen zoals hardware, software en netwerkinfrastructuur. Deze middelen zijn de fysieke bouwstenen van de elektronische gegevensoverdracht, communicatie en samenwerking. Door het ontstaan van krachtige standaarden, zoals in samenwerking met de zakelijke partner. De schakels van een bedrijfsketen zijn vaak onderverdeeld tussen meerdere organisaties. Hierdoor kunnen specialisatievoordelen worden benut en snelle en effectieve reacties op marktontwikkelingen worden gerealiseerd. Het overwinnen van organisatiegrenzen, streven naar goede aansluitingen.ego 17

18 Elektronische Samenwerking O ver de A uteur M ohammed I b r a h i m h e e f t n a z i j n s t u d i e I n f o r m a t i e k u n d e e e n p r o m o t i e o n d e r z o e k aan de U niversiteit van T i l b u r g a f g e r o n d. D i t a r t i k e l i s e e n s a m e n v a t t i n g v a n z i j n p r o e f s c h r i f t o v e r d e i n v l o e d e n v a n a f h a n k e l i j k h e i d e n v e r s c h i l l e n d e t y p e n van vertrouwen bij gebruik van ICT o p succesvol ondernemerschap. N a z i j n promotie is M o h a m m e d g a a n w e r k e n a l s u n i v e r s i t a i r d o c e n t b i j d e b e d r i j f s k u n d e faculteit (RSM) aan de E rasmus U n i v e r s i t e i t te R otterdam. van bedrijfsprocessen en samenwerking op operationeel niveau spelen een sleutelrol om topprestaties te verwezenlijken. 4. Kennis op organisatieniveau: voordelen voor de hele bedrijfsketen Het vierde type omvat informatie en kennis binnen een organisatie betreffende de zakelijke partners. Deze kennis is vaak aanwezig in databases en in de procedures en activiteiten van de onderneming. Het kan worden gebruikt om activiteiten te optimaliseren op bedrijfsketen niveau. Hieronder vallen bijvoorbeeld het betrekken van leveranciers in het ontwerpproces om onderdelen beter op elkaar te laten aansluiten. de zakelijke relatie en de participerende zakelijke partner. Deze voordelen omvatten het vergroten van innovatievermogen, vergroten van macht en onderhandelingstactieken en een betere kennis en inzichten in marktontwikkelingen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat verschillende ICT middelen noodzakelijk zijn voor het ondersteunen van een succesvolle zakelijke samenwerking om innovatie en welvaart te realiseren. Capabilities: kenmerk van succesvolle relaties De bekwaamheid om de verschillende vier typen middelen te combineren leidt tot het realiseren van voordelen voor de zakelijke partners. Voornamelijk het gebruik van schaarse en relatiespecifieke middelen kan leiden tot het behalen van langdurige concurrentievoordelen. Men spreekt over IOS capabilities indien de combinatie van middelen wordt gerealiseerd mede door het gebruik van interorganizationele systemen (IOS). IOS capabilities kunnen betrekking hebben op zowel bedrijfsprocessen als kennisoverdracht. Het eerste kenmerkt zich door een sterke nadruk op operationele activiteiten zoals just-in-time leveringen. Deze capabilities zijn vaak aanwezig bij retail relaties en de laatste schakels in de supply chains van consumentenproducten. Capabilities die betrekking hebben op kennisoverdracht worden gekenmerkt door sterke aanwezigheid van de menselijke component. Voorbeelden van deze capabilities zijn te vinden in R&D samenwerkingverbanden waarin nieuwe producten worden ontworpen. Operationele en strategische voordelen De combinatie van verschillende middelen en het realiseren van capabilities leidt tot zowel operationele als strategische voordelen. Potentiële voordelen op operationeel niveau zijn de bekende voorbeelden van kostenreductie, vermindering van communicatieproblemen en efficiencyvoordelen. Strategische voordelen kunnen worden behaald afhankelijk van de context van Figuur 1: Een Succesvolle Elektronische Samenwerking Ve r t r o u w e n e n a f h a n k e l i j k h e i d s t i m u l e r e n ondernemingen tot het gebruik van ICT m i d d e l e n o m m e t z a k e l i j k e p a r t n e r s t e communiceren. D o o r g e s c h i k t e c o m b i n a t i e s van verschillende typen ICT m i d d e l e n kunnen IOS c a p a b i l i t i e s g e r e a l i s e e r d w o r d e n. O ndernemingen kunnen doormiddel van IOS c a p a b i l i t i e s o p e r a t i o n e l e e n s t r a t e g i s c h e voordelen te behalen. Bronnen: Trust, Dependence and Interorganizational Systems, M.K.M. Ibrahim ego

19 JUNI NOVEMBER 2007 AFGESTUDEERDEN B. Coenen Ernst & Young EDP Audit Internal control en een inkoopproces. Met behulp van Business Process Control Diagrams Dr. K. Milis R. van Vugt SNS Bank Een software meetprogramma voor CMM- SW Level 3 Dr. H. Weigand G.H.P. Soeterboek Ymor Improve business and customer satisfaction using the GQM model Dr. M.A. Jeusfeld B. Hoogesteger Ernst & Young XBRL & Assurance Drs. A.L.W. Hexspoor P.J. Daamen Politie Midden-West Brabant New communication technologies at the Faroe Islands emergency services: a cognitive mapping analysis of stakeholder expectations and experiences Dr. B.A. van de Walle S. Chaitram Universiteit van Tilburg CMS op de UvT: Een onderzoek naar tevredenheid van Kubweb3 en mogelijke alternatieven Drs. L.N.M. Remijn L.H.A. Hagenberg KPMG Compliancy tijdens transitie van IT- Outsourcing Dr. E.J.J. Beulen G. Kuijten Rabobank Show or Tell? Influences of personal traits on the perception and acceptance of ICTs in an electronic banking environment Dr. A.F. Rutkowski D. Fleurbaaij Universiteit van Tilburg Using Significant News to Invest In Securities Dr. H. Weigand F. de Lau LogicaCMG De invloed van RFID op de sturing van een organisatie - Hoe worden prestatieindicatoren beinvloed? Dr. Ing. W.J.H. van Groenendaal R.C. Bergen van LVNL Raamwerk voor informatie kwaliteit op microniveau Dr. M.A. Jeusfeld P.M. Gottschalk Atos Consulting Impact of user-generated content on media companies business models Prof. Dr. Ing. J.T.M. van der Zee R.P. van Loosbroek Universiteit van Tilburg Architectuur en Governance als instumenten voor de informatievoorziening van de Universiteit van Tilburg Prof. Dr. Ing. J.T.M. van der Zee R.L.M. van de Vossenberg LogicaCMG Seccess factors in data warehouse modelling Dr. M.A. Jeusfeld S. Smelt Universiteit van Tilburg Log file as implicit feedback for keywords extraction in a digital library Dr. M.A. Jeusfeld R.J.H.F. Willems Ordina IT-Governance: Will IT ever grow up? Dr. B.A. Van de Walle S. Ayazalp Atos Origin Een uniforme werkwijze voor ECM implementaties Drs. A.L.W. Hexspoor J.A.A. Caron BDO CampsObers Succesfactoren bij ERP implementaties in het MKB Dr. Ing. W.J.H. van Groenendaal G.H.R. de Leeuw Getronics PinkRoccade Een aanpak voor het invoeren van service georienteerde oplossingen in een organisatie Dr. W.J.A.M. van den Heuvel N.M.J. Brok LogicaCMG Relation and impact BI en CPM Dr. M.T. Smits W.J.P. Muskens CIBER IT services for the WMO-Law Dr. M.T. Smits M.G.J. Laanen PricewaterhouseCoopers Information technology general controls maturity model Drs. A.L.W. Hexspoor G.P.C. van Gestel KPMG Creating an Identity and Access Management Maturity Model Prof. Dr. P.M.A. Ribbers L. Hulsbosch KLM De verbetering van de prestaties van Tactisch Leveranciers Management bij KLM Dr. M.T. Smits D-J. Rombouts Sara Lee International Procurement The operational procurement process at Sara Lee International Prof. Dr. P.M.A. Ribbers G.J.A. Simons Flora Holland ebusiness in de Nederlandse Sierteeltsector, van waardesystemen naar waardeweb Prof. Dr. P.M.A. Ribbers K.A. Hoeckel LogicaCMG Waardering van Business Intelligence Dr. M.T. Smits R.A.M. van Strien Accenture Modeling Data Warehouses with a Multi- Perspective Approach Dr. M.A. Jeusfeld M.J. Pijlman Kersten Revalidatietechniek Op weg naar het meten van agility voor bedrijven en IT Systemen Dr. Ing. W.J.H. van Groenendaal J. Dictus LogicaCMG Data Quality Assessment in Business Intelligence Environments Development of a User-Friendly Method Dr. H. Weigand.ego 19

20 20.ego ADVERTENTIE SBIT CONGRES

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010 Applicatie Portfolio Optimalisatie BMC klantendag 4 maart 2010 Introductie Pim van der Kleij consultant applicatieen servicemanagement Benno Faase consultant servicemanagement 2 Sogeti Professioneel ICT-vakbedrijf

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Prof. dr. Erik Beulen

Prof. dr. Erik Beulen Het beheren van outsourcingsrelaties Hoe maak je het uitbestedingstraject succesvol? Prof. dr. Erik Beulen hoogleraar Global Sourcing aan de Universiteit Tilburg senior manager Accenture 1 Hoe maak je

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden Prof. dr. J.H.A. (Jeroen) Harink jeroen.harink@significant.nl 06 513 510 89 Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Significant Agenda Strategische

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Agenda No. 2 1 Tijdsindeling Binnen TestNet is gesproken over Product Kwaliteit (in 2011 en tijdens de Summerschool 2012). Een TestNet-werkgroep

Nadere informatie

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean.

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean. Even voorstellen De Week van Kwaliteitsmanagement Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Barry Derksen Business & IT Trends Institute Barry Derksen, Directeur BITTI B.V., Bedrijf met

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

"WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen. 13 October 2015

WAAR STAAN WIJ?... Internationale BIM ontwikkelingen. 13 October 2015 "WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen 13 October 2015 "WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen Inhoud "Waar staan wij?..." De BIM Levels Internationale BIM ontwikkelingen

Nadere informatie

Customer Communication Management

Customer Communication Management Customer Communication Management Eric Roubos Business Development Manager Media Alliantie / CMBO / GTSC bijeenkomst Big Data in marketing en media 22 mei 2014 1 Iedereen is uniek Ieder contact is uniek

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Meertalig testen. Een business en development perspectief

Meertalig testen. Een business en development perspectief 1 Meertalig testen Een business en development perspectief Onderwerpen 2 Wat is meertaligheid? Meertaligheid binnen Philips Issues tijdens het testen Vertalen versus lokalisatie Introductie 3 Ordina New

Nadere informatie

Maturity van security architectuur

Maturity van security architectuur Renato Kuiper Principal Consultant LogicaCMG renato.kuiper@logicacmg.com LogicaCMG 2006. All rights reserved Over de spreker Renato Kuiper Principal consultant Information Security bij LogicaCMG Hoofdredacteur

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Van BiSL naar BiSL Next

Van BiSL naar BiSL Next Whitepaper Van BiSL naar BiSL Next Auteur: Lucille van der Hagen Datum: 14 november 2016 Inhoud 1 Inleiding 2 Waarom veranderen? 3 Huidige BiSL model 4 Nieuwe BiSL model 5 Van huidig naar nieuw 6 Mapping

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Zaandam, November 2006. Albert Heijn

Zaandam, November 2006. Albert Heijn Zaandam, November 2006 Albert Heijn Albert Heijn let op de kleintjes In een wereld waarin IT meer en meer als commodity wordt gezien is Outsourcing en Global Sourcing een richting die door veel bedrijven

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint Copyright Open Docs bv Agenda Introductie FrieslandCampina Toelichting FrieslandCampina Intranet Migratie Open Docs 2 Klantcase Migratie Livelink bij

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Symbiosis. Kick-off meeting 14 december 2006

Symbiosis. Kick-off meeting 14 december 2006 Symbiosis Kick-off meeting 14 december 2006 Onderzoekscontext: Symbiosis Onderzoeksprogramma: Jacquard (NWO,STW,EZ) Symbiosis: SYnergy of Managing Business-ITalignment, IT-sourcing and Offshoring Success

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Haal er uit, wat er in zit!

Haal er uit, wat er in zit! De Resource Based View als basis voor Optimalisatie van de IT Waardeketen Haal er uit, wat er in zit! Apeldoorn, 21 Januari 2008 Ralph Hofman Partner BlinkLane Consulting 2 Agenda Introductie BlinkLane

Nadere informatie

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit?

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Wie maakt nu eigenlijk de stad? Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Prof.dr. Jack A.A. van der Veen Professor of Supply Chain Optimization Universiteit van Amsterdam Woonstaddebat

Nadere informatie

Tom. Next year, I ll need the same expertise.. How hard can it be to find...

Tom. Next year, I ll need the same expertise.. How hard can it be to find... How hard can it be to find... Next year, I ll need the same expertise.. FastFlex investeert in con/nu onderzoek. Dit doen wij onder de ZZPers, maar ook onder hiring managers en inkopers. Hierdoor leren

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

PROces management. To manage is to work the process, to lead is to own the process. Obstacles are just nature s way of showing us what we can do.

PROces management. To manage is to work the process, to lead is to own the process. Obstacles are just nature s way of showing us what we can do. PROces management To manage is to work the process, to lead is to own the process. Obstacles are just nature s way of showing us what we can do. Proces management betre. het richten, inrichten en verrichten

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012 Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout Agenda No. 2 Tijdsindeling K o f f i e p a u z e No. 3 1 Introductie Zaterdag 9 juni 2012 Vrijdag 15 juni 2012 Zaterdag 16 juni 2012 Zaterdag 9 juni 2012

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

CIRM & SSC. Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres

CIRM & SSC. Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres CIRM & SSC Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres Inhoud Voorwoord Corporate Infrastructure Resource Management 1. People, Process, Place 2. Veranderingen

Nadere informatie

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks?

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Over de rol van de Operational Auditor in sturen op kernwaarden, cultuur en gedrag Olof Bik Behavioral & Cultural Governance Trophy Games, 28 nov 2013, Hilversum

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Contract Management Dag 2015

Contract Management Dag 2015 Contract Management Dag 2015 De relatie maakt de prestatie DEEL 2; Contract Management bij industriële onderhouds contracten Opdrachtgever en Opdrachtnemer een betere nachtrust? Contract Management Herman

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Open Data en Enterprise Data: vervagende grenzen in de extended enterprise

Open Data en Enterprise Data: vervagende grenzen in de extended enterprise Open Data en Enterprise Data: vervagende grenzen in de extended enterprise + Waarom is het in de extended enterprise van toenemend belang om een synthese tot stand te brengen van Enterprise Data en Open

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

React en React Native voor websites en apps

React en React Native voor websites en apps React en React Native voor websites en apps H A N S-PE T E R H ARMSEN HEEFT DI T GE SCH R E V EN IN APRI L 2017 Deze whitepaper is bedoeld voor product owners en beslissers. Hij gaat over React, een JavaScript

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

WG4: De gebruikerservaring. Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus

WG4: De gebruikerservaring. Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus WG4: De gebruikerservaring Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus Agenda Programma Costumer Journey Costumer Journey vs. User Model Costumer Journey vs. User Journey Opdracht 1: CJ part 1 Opdracht 2: CJ

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

VANDAAG. Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u!

VANDAAG. Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u! VANDAAG Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u! INTRODUCTIE Opgericht in 2003 Full service mobiel bureau in NL The Hague Mobile Academy 20 Mensen, 6 Nationaliteiten Focus op bedrijfskritische

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie