Ackoff, R., 1986, Management in small doses, John Wiley & Sons, New York.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ackoff, R., 1986, Management in small doses, John Wiley & Sons, New York."

Transcriptie

1 Literatuur Ackoff, R., 1986, Management in small doses, John Wiley & Sons, New York. Albrecht, K. en R. Zemke, 1985, Service America; Doing Business in the New Economy, Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois. Amtoft, M., 1994, Storytelling as a support tool for project management, in: International Journal of Project Management, vol. 12, nr. 4. Argyris, Chr., 1977, Double loop learning in organizations, in: Harvard Business Review, sep/okt. Aukes, L. en H. Woldendorp, 1994, Sturing en zelfsturing, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. Bahlmann, J. en B. Meesters, 1988, Denken en doen, proefschrift, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg. Beer, M., R. Eisenstat en B. Spector, 1992, Waarom veranderingsprogramma s geen verandering teweegbrengen, in: Holland Management Review, nr. 31. Bennis, G., K. Benne, R. Chin en K. Corey, 1979, Strategieën voor verandering, Van Loghum Slaterus, Deventer. Berry, L., 1980, Service marketing is Different, in: Business, May-June. Bertsch, H., J. Timmers, A. van der Wiele en A. Williams, 1989, Kwaliteit als economisch fenomeen, in: ESB Kwaliteitsnummer. Blauw, J., 1988, Op weg naar kwaliteit: integrale kwaliteitszorg als innovatie, proefschrift Enschede. Blommestein, H., J. Bressers en A. Hoogerwerf (red.), 1984, Handboek beleidsevaluatie, Samsom, Alphen aan den Rijn. Bokern, J., 1989, History of CWQI at Philips, voordracht, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Eindhoven. Bolwijn, P. en T. Kumpe, 1989, Wat komt na flexibiliteit? De industrie in de jaren negentig, in: M&O, jr. 43, mrt/apr. Boomsma, S. en A. van Borrendam, 1987, Kwaliteit in diensten, Kluwer, Deventer. Boonstra, J., 1994, Herontwerp, reengineering en ontwikkeling, in: Gedrag en organisatie, jr. 7, nr

2 Borrendam, A. van, 1988, Met succes streven naar topkwaliteit bij luchtvervoer, voordracht, Institute for International Research, Amsterdam. Breuer, F., 1988, Organisatieverandering bij Rijkspolitie, in: M&O, jr. 42, nr. 6. Brinkman, J., 1988, Voor de verandering, Wolters-Noordhoff, Groningen. Broekstra, G., 1986, Management by matching, in: M&O, jr. 40, nov/dec. Buchem, M. van, 1985, Kwaliteitsmanagement in het onderwijs, afstudeerverslag, Technische Universiteit Twente, Enschede. Buijs, J., 1984, Innovatie en interventie, proefschrift, Kluwer, Deventer. Buijtendorp, T., 1993, Dossier TQM; het gevaar van kwaliteit, in: Quote, april. Buitelaar, M., 1994, Door baden herboren, in: In de ban van betekenis, SUN, Nijmegen. Bunt, P. van de, 1993, Management van verandering en de rol van de organisatieadviseur, inaugurele rede, Vrije Universiteit Amsterdam. Burg, A. van der, 1989, Zestig jaar kwaliteitsbeheersing; een slome geschiedenis, Stichting Kwaliteitsdienst-KDI, Rotterdam. Camp, R., 1992, Benchmarking, vergelijking met het beste, in: Handboek Integrale kwaliteitszorg, Kluwer, Deventer. Carlzon, J., 1987, Moments of Truth, Ballinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts. Carp, E., 1976, Het werkelijke gesprek, Acco, Leuven. Challik, R. en A. Waszink, 1990, Leidraad voor kwaliteitsverbeteringsprojecten, Samsom, Alphen aan den Rijn. Chin, R. en K. Benne, 1979, Algemene strategieën voor het teweegbrengen van veranderingen in menselijke systemen, in: Strategieën voor verandering, Van Loghum Slaterus, Deventer. Cozijnsen, A. en W. Vrakking, 1987, Inleiding in de organisatieveranderkunde, Samsom, Alphen aan den Rijn. Crosby, P., 1979, Quality is free, A Mentor Book, New York. Crosby, P., 1984, Quality without tears, A Plume Book, New York. Dale, van, 1984, Groot woordenboek der Nederlandse taal, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen. 205

3 Deming, W., 1982, Quality, Productivity, and Competitive Position, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. Dijk, N. van, 1989, Een methodische strategie van organisatie-verandering, proefschrift, Eburon, Delft. Dinten, W. van, 1992, Over elkaar helpen en elkaar gebruiken, in: Filosofie in bedrijf, nr. 1. Dongen, H. van, 1992, Naar een methodologie van diagnostiseren van organiseren en informatiseren, voordracht, Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit, Rotterdam. Doorn, J. van en C. Lammers, 1976, Moderne sociologie, een systematische inleiding, Aula-boeken 29, Het Spectrum, Utrecht. Doorn, R. van, 1991, Total Quality Management; kwaliteitsverbetering door cultuurrevolutie, in: Doelmatige bedrijfsvoering, jr. 3, nr 12. Driessen, H. en H. de Jonge (red), 1994, In de ban van betekenis: proeven van symbolische antropologie, SUN, Nijmegen. Duren, A. van en M. van Manen, 1992, Integraal veranderingsmanagement, Van Gorcum, Assen. EFQM, 1989, Introduction to EFQM, European Foundation for Quality Management (EFQM), Eindhoven. Elias, N., 1982, Problemen van betrokkenheid en distantie, Meulenhoff, Amsterdam. Endenburg, G., 1992, Sociocratie als sociaal ontwerp, proefschrift, Eburon, Delft. Ezerman, G., 1983, Zeven strategieën om leiding te geven aan veranderingen, in: Leren en leven met groepen, Samsom, Alphen aan den Rijn. Ezerman, G., 1986, Kwaliteitsverbetering in de rijksdienst, VUGA, s-gravenhage. Ezerman, G., 1989, De aanpak van kwaliteitsverbetering en de continuïteit ervan, voordracht, Holland Consulting Group, Amsterdam. Ezerman, G. en W. Mastenbroek (red.), 1989, Het managen van kwaliteitsverbetering in de dienstverlening, Holland Consulting Group, Amsterdam. EZ, 1985, Kwaliteitszorg. De hoofdlijnen van het overheidsbeleid, publikatie, Ministerie van Economische Zaken, s-gravenhage. EZ, 1987, Nederland: hoogste tijd voor kwaliteit, eindrapport Projectgroep Kwaliteitsbeleid, Ministerie van Economische Zaken, s-gravenhage. 206

4 Feringa, W., E. Piëst, H. Ritsema e.a., 1991, Kwaliteitsmanagement, Wolters Noordhoff, Groningen. Fisscher, O. en J. Gieskes, 1992, Kwaliteit in de dienstverlening: andere kost?, in: BKtrends, jr. 5, nr. 4. Flood, R. en M. Jackson, 1991, Creative problem solving; total systems intervention, John Wiley & Sons Ltd, Chichester. Fromm, E., 1986, De angst voor vrijheid, Bijleveld, Utrecht. Garvin, D., 1988, Managing quality, The Free Press, New York. Gendlin, E., 1970, A theory of personality change, in: New directions in client-centered therapy, Houghton Mifflin, Boston. Gergen, K., 1990, Het binnenstebuiten; organisatietheorie in de postmoderne tijd, in: Filosofie in bedrijf, jr. 2, nr. 1. Germans, J., 1990, Spelen met modellen; een voorwaarde voor meerwaarde bij het organiseren, proefschrift, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg. Gils, M. van, 1994, Comments on the contribution of Andrew Pettigrew Managing processes of competition and change, voordracht, SOM-conferentie, Groningen. Goessens, E., J. de Vries en H. van de Water, 1987, Kwaliteitskringen, kwaliteit van de arbeid en produktiestructuur, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen. Grinwis, P., 1990, Onbevangen ontmoeten; adviseren bij besturen, Kluwer, Deventer. Groenman, Sj., 1977, Sociaal gedrag en omgeving, Van Gorcum, Assen/Amsterdam. Grönroos, C., 1985, Developing service quality: some managerial implications, handout, De Baak, Noordwijk. Groot, A. de, 1985, Methodologie; grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen, Mouton, s-gravenhage. Gruisen, M., 1987, Kwaliteitsbeleid: meer dan QQleQ, afstudeerverslag, Rijksuniversiteit Groningen. Gummesson, E., 1988, Quality Strategy in Professional Service Firms, Research report 88:1, Service Research Centre, Universiteit van Karlstad. Gummesson, E., 1991, Qualitative methods in management research, Sage Publications, Newbury Park. 207

5 Haasse, H., 1987, Kwaliteit (een verkenning), Bert Bakker, Amsterdam. Hasper, W., 1988, De onderneming als individualiteit, Samsom/NIVE, Alphen aan den Rijn. Heer, A. de, C. Ahaus en A. Vos, 1989, Kwaliteitskosten, wat baat het?, Kluwer Technische Boeken bv, Deventer. Hielema, L., 1989, De rol van het topmanagement bij TQM, voordracht, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Eindhoven. Hoogerwerf, A. (red.), 1983, Succes en falen van overheidsbeleid, Samsom, Alphen aan den Rijn. Imai, M., 1988, KAIZEN; the key to Japans Competitive Succes, Random House, New York. Ishikawa, K., 1985, What is Total Quality Control? The Japanese Way, Prentice-Hall, N.J.. Jager, H. de en A. Mok, 1983, Grondbeginselen der sociologie; gezichtspunten en begrippen, Stenfert Kroese, Leiden. Jansen, P., 1990, Creativiteit en kwaliteit, voordracht, Twijnstra Gudde management consultants, Deventer. Jong, O. de, 1990, Gedrag bij te veranderen werkwijzen, in: M&O, jr. 44, nr. 6. Juran, J., 1981, Product Quality - a prescription for the West, in: The Management Review. Juran, J., 1985, Upper management and quality; fourth edition, Juran Institute Inc., Wilton. Juran, J., 1988, Juran on Planning for Quality, The Free Press, New York. Kaufman, R., 1992, Why operations improvement programs fail: four managerial contradictions, in: Sloan Management Review, herfst. Kerklaan, L., 1991, Stammenstrijd: motiverenden tegen normaliserenden?, in: Sigma, nr. 6. Kerklaan, L. en J. Kingma, 1992, Kwaliteitsdiagnose in de dienstverlening, in: Kwaliteitsmanagement in de dienstverlening, Kluwer, Deventer. Kessels, J., 1994, Dialectiek als instrument in de vormgeving van een lerende organisatie, in: M&O, jr. 48, sep/okt. 208

6 Kimberly, J. en R. Quinn, 1984, New futures: The Challenge of Managing Corporate Transitions, Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois. Kleer, P. de, 1987, Weerstand tegen verandering, in: Leiding geven & organiseren, NIVE, s-gravenhage. Kloosterboer, P., 1995, Leidinggeven aan verandering, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. Koning, C., 1988, De heren in het spel, in: Bestuursjournaal, nr. 5. Koopman, P., 1988, Tussen beheersing en betrokkenheid, inaugurele rede, Samsom, Alphen aan den Rijn. Koopman, P. en J. Pool, 1992, Management en besluitvorming in organisaties, Van Gorcum, Assen/Maastricht. Koopman-Iwema, A., M. de la Rambelje en P. Jansen, 1987, Stappenplan voor de invoering van kwaliteitszorg, Ministerie van Economische Zaken, s-gravenhage. Kor, R., G. Wijnen en M. Weggeman, 1991, Management en motiveren; inhoud geven aan leiderschap, Kluwer, Deventer. Kotter, J., 1978, Organizational Dynamics: Diagnoses and intervention, Addison-Wesley, Reading, MA. Kübler-Ross, E., 1985, Lessen voor levenden, Ambo, Baarn. Kuhn, T., 1979, De struktuur van wetenschappelijke revoluties, Boom, Amsterdam/Meppel. Kunneman, H., 1985, Habermas theorie van het communicatieve handelen, Boom, Meppel. Leavitt, H., 1986, Corporate Pathfinders, Penguin Books, New York. Leeuw, A. de, 1989, Kwaliteitssturing in de RIAGG, voordracht, Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, Utrecht. Leeuw, A. de, 1994, Besturen van veranderingsprocessen, Van Gorcum, Assen. Leeuwen, J. en A. Waszink, 1993, Management van verbetering; kwaliteit in een veranderingsperspectief, Samsom, Alphen aan den Rijn. Lemaire, P. en A. van Lier, 1988, Verantwoording, in: Kwaliteitskunde III; Beleid en organisatie, Kluwer, Deventer. Lessem, R., 1991, Total quality learning, Blackwell, Oxford. 209

7 Lewin, K., 1951, Field Theory in Social Science, Harper & Row, New York. Maas, J. en J. Bollen, 1992, Kwaliteit bij ontwikkeling en ontwerp, Kluwer, Deventer. Maas, J. en H. Doeleman, 1993, De kwaliteit van milieu- en ARBO-zorg, Kluwer, Deventer. Marx, E., 1987, Organisatiekunde en organisatieveranderkunde, in: Inleiding in de organisatieveranderkunde, Samsom, Alphen aan den Rijn. Mastenbroek, W., 1992, Macht en communicatie, Samsom, Alphen aan den Rijn. Melle, B. van, 1991, De weg naar kwaliteitsverbetering, Kluwer/VNO, Deventer. Meurs, P. (red.), 1989, Veranderen door stilstaan, Eburon, Delft. Mintzberg, H., 1990, Drie modellen om organisaties strategisch te veranderen, voordracht, Nederlands Studie Centrum, Vlaardingen. Mok, A., 1962, Dienen als beroep, Stenfert Kroese, Leiden. Moor, W. de, 1994, Turbulenties en communicatie, in: M&O, jr. 48, jan/feb. Moss Kanter, R., 1983, The Change Masters, Counterpoint, London. Mouton, B., 1986, Kwaliteitszorgnormalisatie, afstudeerverslag, Technische Hogeschool Twente, Enschede. Mulder, F., 1986, Elementen van een modern kwaliteitsbeleid, in: Sigma, nr. 3. Mulder, F., 1989, Manager en produktkwaliteit, Kluwer, Deventer. Mulder, F., 1989, Elementen van een modern kwaliteitsbeleid II, in: Bedrijfskunde, nr. 61. Mulder, F., C. Govers en L. Kerklaan, 1990, Kwaliteitsbeleid en -organisatie in 23 Nederlandse industriële bedrijven, Stichting Kwaliteitsdienst-KDI, Rotterdam. Mulder, F. en H. Tepper, 1993, Kwaliteitsmanagement en resultaatgerichte bedrijfsvoering/rgb, Kluwer, Deventer. Mulder, M., 1975, Het spel om macht, Boom, Meppel. Mulder, M., 1990, Stimulerend leiderschap... is te stimuleren, voordracht, Nationaal Leiderschapscongres. Neijzen, J. en M. Trompetter, 1989, Kwaliteitszorg in dienstverlenende organisaties, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. 210

8 Nievaard, A., 1994, Instellingscultuur in verpleeghuizen, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, Rotterdam. Nijk, A., 1984, Handelen en verbeteren: wijsgerige-andragologische voorstudiën, Boom, Meppel. Nijkerk, K. en G. Ezerman, 1987, Leidinggevenden leren te begeleiden, in: Inleiding in de organisatieveranderkunde, Samsom, Alphen aan den Rijn. NNI, 1981, NPR 2650, Nederlandse Praktijkrichtlijn Handleiding bij de invoering in een organisatie van een kwaliteitssysteem, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft. NNI, 1989, Kwaliteit, termen en definities, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft. NNI, 1992, NEN-ISO : Kwaliteitszorg en elementen van een kwaliteitssysteem; deel 2: richtlijnen voor diensten, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft. NNI, 1994, NEN-ISO 8402, termen en definities, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft. Normann, R., 1984, Service Management: Strategy and Leadership in Service Businesses, John Wiley & Sons, Chichester. Omme, N. van, 1991, Kwaliteit in het vervoer, gedachten en ervaringen bij NS en Eurocity, voordracht, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Eindhoven. Omme, N. van, 1992, Het nieuwe gelaat van kwaliteit, inaugurele rede, Rijksuniversiteit Groningen. Otto, M. en A. de Leeuw, 1989, Kijken, denken, doen, Van Gorcum, Assen. Peereboom, E., 1984, Management en Arbeid Nieuwe Stijl, Elsevier, Innovatiereeks, Amsterdam/Brussel. Pettigrew, A., 1985, The awakening giant, Blackwell, Oxford. Pettigrew, A. en R. Whipp, 1991, Managing change for competitive succes, Blackwell, Oxford. Philips, ongedateerd, Problem solving, Corporate Quality Bureau. Pirsig, R., 1975, Zen and the art of motorcycle maintenance, Bantam Books, Toronto. Pirsig, R., 1995, Kwaliteit is een gebeurtenis, in: Filosofie Magazine, jr. 4, nr

9 Pool, J. en P. Koopman, 1990, Strategische besluitvorming in organisaties: onderzoeksmodel en eerste bevindingen, in: M&O, jr. 44, nr. 1. Reeken, A. van, 1987, Begrippen rondom kwaliteit, in: Bedrijfskunde, jr. 59, nr. 2. Reeves, C. en D. Bednar, 1994, Defining Quality: Alternatives and Implications, in: The Academy of Management REVIEW, vol. 19, nr. 3. Ribbers, A., 1994, Oorzaken voor het falen van veranderingsprojecten, in: NIVE Management Magazine, jr. 4, nr. 3. Ritsema van Eck-van Peet, H., M. Gruisen en M. Broekhuis, 1991, Spanningsvelden bij kwaliteitszorg in de professionele dienstverlening, in: Bedrijfskunde, jr. 63, nr. 2. Rogers, C., 1961, On becoming a person, Houghton Mifflin, Boston. Rogers, E., 1983, Diffusion of innovations, The Free Press, New York. Roubaud, B., 1988, La qualité de service, concept et processus d évaluation, Institut de Recherche de l Entreprise, Lyon. Samson, S., 1994, Heeft Pirsig gelijk? Over de (on)mogelijkheden, kwaliteit te beoordelen, In: Parodos, ISVW. Schein, E., 1987, Process Consultation. Volume II. Lessons for managers and consultants, Addison-Wesley, Reading, MA. Schonberger, R., 1988, The quality concept: still evolving, in: Total Quality Management, IFS Publications. Schön, D., 1983, The Reflective Practitioner, Basic Books Inc, New York. Schulz von Thun, F., 1982, Hoe bedoelt u? Een psychologische analyse van menselijke communicatie, Wolters-Noordhoff, Groningen. Schuurman, F., 1991, Kwaliteitszorg in dienstverlenende organisaties, in: Handboek Integrale kwaliteitszorg, Kluwer, Deventer. Senge, P., 1990, The fifth discipline; the art and practice of the learning organization, Currency Doubleday, New York. Sjostakovitsj, D., 1979, Getuigenis, De Arbeiderspers, Amsterdam. Soudijn, K., 1982, Kwaliteit van psychotherapie, Boom, Meppel. Strauss, B. en B. Hentschel, 1992, Attribute-Based versus Incident-Based Measurement of Service Quality, in: Quality management in services, Van Gorcum, Assen/Maastricht. 212

10 Swieringa, J. en A. Wierdsma, 1990, Op weg naar een lerende organisatie, Wolters- Noordhoff, Groningen. Tetterode, J. en J. Viehoff, 1983, Marketing voor dienstverlenende organisaties, Kluwer, Deventer. TG, 1987, Verbetermanagement; het goede is de vijand van het betere, Twijnstra Gudde management consultants, Deventer. TG, 1988, Verbetermanagement, Twijnstra Gudde management consultants, Deventer. Tieleman, H., 1990, Identiteit door consumptie, in: Filosofie in bedrijf, jr. 2, nr. 1. Timmers, J. en T. van der Wiele, 1992, Een Europese kwaliteitsprijs; een goede stimulans voor kwaliteitsmanagement, in: Reflectie; tijdschrift voor interne organisatie. Timmers, J. en A. van der Wiele, 1992, Kwaliteit in diensten: ongrijpbaar of onbeheersbaar? in: Praktijkgids kwaliteit en certificatie, Kluwer Editorial, Antwerpen. Vaill, P., 1990, Aanhoudend wild water; leiderschap en management in hedendaagse organisaties, in: Filosofie in bedrijf, jr. 2, nr. 1. Valens, P., 1987, Rouwprocessen, in: Strategisch gemompel, eigen uitgave, Amsterdam. Vansina, L., 1984, Kwaliteitsbeheersing van... integrale kwaliteitsbeheersingsprogrammas, in: Het Ingenieursblad, jr. 53, nr. 6. Veen, B. (red.), 1989, Kwaliteitskunde (ROK-serie; vier delen), Kluwer, Deventer. Verhallen, H., 1970, Weerstand tegen verandering, in: Intermediair, jr. 6, nr. 43. Verhallen, H., 1979, De agoog als organisatie-adviseur, in: Veranderaars veranderen; organisatie-adviseurs over hun werk, Samsom, Alphen aan den Rijn. Verhallen, H., 1985, Sturing van een organisatieveranderingsproces, in: Automatisering; de sociale dimensie 2, Samsom, Alphen aan den Rijn. Verhoeven, W., 1993, Coaching en commitment, in: De manager-coach, jr. 1, nr. 1. Vinkenburg, H., 1986, Uit de praktijk: kritische kwaliteitskenmerken, in: Dagelijks Beleid, jr. 5, nr. 2. Vinkenburg, H., 1987, De mens, maat van alle verbeteringen, in: Verbetermanagement, Twijnstra Gudde management consultants, Deventer. 213

11 Vinkenburg, H., 1988, Dienen en verdienen, hoe dertien bedrijven hun dienstverlening verbeteren, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. Vinkenburg, H., 1991, Essenties van kwaliteitsmanagement, in: Kwaliteitsmanagement, Wolters-Noordhoff, Groningen. Vinkenburg, H., 1992, Het invoeren van kwaliteitszorg, in: Handboek Kwaliteit van zorg, De Tijdstroom, Utrecht. Vorstman, H., 1983, Kwaliteit, collegedictaat, Universiteit Twente, Enschede. Vorstman, H., 1990, Produktmarktbeleid en kwaliteit; relaties, rekenschap en raakvlakken, Samsom, Alphen aan den Rijn. Vroemen, M., 1995, Werken in teams, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. Wagemans, M., 1987, Voor de verandering, proefschrift, Landbouwuniversiteit, Wageningen. Wapenaar, H., N. Röling en A. van den Ban, 1989, Basisboek voorlichtingskunde, Boom, Meppel. Waszink, A., 1991, Kwaliteit en certificatie, inaugurele rede, Samsom, Alphen aan den Rijn. Weggeman, M., 1989, Leiding geven aan professionals vereist een aangepaste managementstijl, in: Harvard Holland Review, nr. 18. Weggeman, M., 1995, Collectieve ambitie ontwikkeling, proefschrift, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg. Weick, K., 1979, The social psychology of organizing, Addison-Wesley, Reading, MA. Wickenhagen, S., 1985, De koninklijke gaat naar de wereld-top-drie, interview, in: Management Team. Wiersema, M., 1992, Ontwikkeling van kwaliteitssystemen in de gezondheidszorg, in: Handboek Kwaliteit van Zorg, De Tijdstroom, Utrecht. Wijnen, G., W. Renes en P. Storm, 1984, Projectmatig werken, Het Spectrum, Utrecht. Wijnen, G., M. Weggeman en R. Kor, 1988, Verbeteren en vernieuwen van organisaties - ook werk voor managers, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. Wijngaards, N., 1982, De voorwaarden voor geslaagd handelen, proefschrift, International University, Lugano. 214

12 Wilber, K., 1983, Eye to eye; the quest for the new paradigm, Anchor Press, New York. Wissema, J., H. Messer en G. Wijers, 1986, Angst voor veranderen? Een mythe!, Van Gorcum, Assen. Witteveen, A., 1991, Communicatie; hoe beter hoe minder, in: Filosofie in bedrijf, jr. 3, nr. 1. Wood, R., 1988, The Prophets of Quality, in: The Quality Review, American Society for Quality Control, Milwaukee. Ydo, M., 1947, Plezier in het werk, proefschrift, Technische Hoogeschool Delft, Delft. Zee, H. van der, 1988, Werken aan kwaliteit, in: Opleiding & Ontwikkeling, nr. 10. Zee, H. van der, 1990, Kwaliteitsverbetering en innovatiemanagement, in: M&O, jr. 44, nr. 3. Zee, H. van der, 1993, Van opleiden naar ontwikkelen, Kluwer, Deventer. Zeithaml, V., A. Parasuraman en L. Berry, 1990, Delivering Quality Service, The Free Press, New York. Zonneveld, A. van, 1993, Zorg voor verandering, Universiteit Utrecht, Utrecht. Zwart, C., 1983, Gericht veranderen van organisaties, theorie en praktijk van het begeleiden, Lemniscaat, Rotterdam. 215

Het begrip attitude wordt beschreven in 5.3.3. Het verwijst het naar kennis, gedrag èn houding.

Het begrip attitude wordt beschreven in 5.3.3. Het verwijst het naar kennis, gedrag èn houding. 5. Veranderkundig kader 5.1 Inleiding Het verloop van het verbeteren van dienstverlening in de praktijk zal in de hoofdstukken 6 t/m 10 worden bezien vanuit een kwaliteitskundige en veranderkundige invalshoek.

Nadere informatie

Organisatie paradigma s

Organisatie paradigma s Organisatie paradigma s Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Kijken naar organiseren Kennisleer Epistemologische matrix Subject en object Integratie en fragmentatie

Nadere informatie

Waarderend zoeken Zoeken naar de energie voor vernieuwing Waarderend zoeken: het beste van wat is Constructief zoeken: wat noodzakelijk en wenselijk is Verkennend zoeken: voorstelling wat zou kunnen zijn

Nadere informatie

Transformationeel leiderschap

Transformationeel leiderschap Transformationeel leiderschap Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Inter-act-leren Transformationeel leiderschap Onbevangen waarnemen Waarderend verkennen Weloverwogen

Nadere informatie

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1)

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1) (1) Inspirerend leiderschap van bestuurders en directeuren vraagt om meer aandacht voor hun verander- en verbetercapaciteit. In dit eerste deel (van twee) staat een belangrijke component hiervan centraal:

Nadere informatie

Veranderingen verprutsen en hoe het anders kan

Veranderingen verprutsen en hoe het anders kan Veranderingen verprutsen en hoe het anders kan Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School - Universiteit van Amsterdam Inhoud 8 Manieren om een veranderring te verprutsen 8 tips om succes te behalen

Nadere informatie

E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT

E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT Kalmthout, M.A. van (1977). Biofeedbacktherapie. Gedrag 5/6, 332-351. Kalmthout, M.A. van, & Ven, A.H.G.S. van der (1982).

Nadere informatie

Samenwerken in allianties Organisatiestrategie en alliantiestrategie

Samenwerken in allianties Organisatiestrategie en alliantiestrategie Samenwerken in allianties Organisatiestrategie en alliantiestrategie Prof. dr Jaap Boonstra Esade Business School - Universiteit van Amsterdam Inhoud Lange traditie Hedendaagse vormen Multidisciplinair

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

De kracht van het verhaal. De invloed van het organisatieverhaal op de veranderbereidheid van medewerkers.

De kracht van het verhaal. De invloed van het organisatieverhaal op de veranderbereidheid van medewerkers. De kracht van het verhaal De invloed van het organisatieverhaal op de veranderbereidheid van medewerkers. 4 De kracht van het verhaal De invloed het organisatieverhaal op de veranderbereidheid van medewerkers

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Welkom. Meer lezen? The golden circle van Sinek Peter Snijders. Het waartoe van veranderen

Welkom. Meer lezen? The golden circle van Sinek Peter Snijders. Het waartoe van veranderen Welkom Wind zaaien.. en er staan als het stormt 3 november 2016 - CNV Schoolleiders Meer lezen? The golden circle van Sinek Het waartoe, hoeen wat van veranderen. WWW.PETERSNIJDERS.INFO Het waartoe van

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Senior-partner O3 (Onderzoek, Ontwikkeling en Ondersteuning)

Senior-partner O3 (Onderzoek, Ontwikkeling en Ondersteuning) Curriculum vitae Naam Geboortejaar 1950 Nationaliteit In dienst sedert 1988 Functie dr. L.I.A. de Caluwé Nederlandse Senior-partner O3 (Onderzoek, Ontwikkeling en Ondersteuning) Opleiding Gymnasium 1962-1968

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

I N H O U D. Voorwoord 11. Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15

I N H O U D. Voorwoord 11. Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15 modellen 5 I N H O U D Voorwoord 11 Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15 1 Kwaliteit 21 1.1 Situering 22 1.1.1 Beheersbaarheid 22 1.1.2 Waarden 22 1.1.3 Kernprocessen in de non-profitsector

Nadere informatie

Adviseren en positioneren

Adviseren en positioneren Adviseren en positioneren Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Wat is er gaande? - In de wereld om ons heen - In organisatieland - In managementland - In adviesland

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Kwaliteit en organisatiecultuur

Kwaliteit en organisatiecultuur Nummer 1, Februari 2000 Kwaliteit en organisatiecultuur Mr drs Koen Laagland is werkzaam als adviseur bij Eiffel Projecten & Opleidingen te Arnhem. Dr Herman Steensma is werkzaam als hoofddocent Sociale-

Nadere informatie

Coachen... waar bots je op in het coachen van je collega s? Waar gaat het over... Wat is de essentie van coachen? Coachen naar positieve verandering:

Coachen... waar bots je op in het coachen van je collega s? Waar gaat het over... Wat is de essentie van coachen? Coachen naar positieve verandering: Coachen naar positieve verandering: Coachen... waar bots je op in het coachen van je collega s? Focus op het leren van leerkrachten en de school als lerende organisatie. beno.schraepen@plantijn.be, Master

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Kerndocument Samenwerken

Kerndocument Samenwerken Kerndocument Samenwerken Voorlopersgroep Opleiden in de school Samenwerken, een kunst of een kunde? Wat is samenwerken? Kaats en Ophey (2005, 2013) beschrijven in hun onderzoeken Organiseren tussen organisaties

Nadere informatie

Van weerstand naar commitment

Van weerstand naar commitment Van weerstand naar commitment Hoe ga je om met weerstanden in jouw organisatie? Dit artikel geeft je hiervoor diverse handreikingen. Het beschrijft welke vormen van individuele weerstand je kunt onderscheiden

Nadere informatie

Adviseren en communiceren. Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam

Adviseren en communiceren. Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Adviseren en communiceren Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Een oud verhaal Eerste inzichten Organisatiecultuur Communiceren en organiseren Klantwaarde en

Nadere informatie

Critical Chain en Engineering Projects. IPMA Interessegroep Critical Chain

Critical Chain en Engineering Projects. IPMA Interessegroep Critical Chain Critical Chain en Engineering Projects IPMA Interessegroep Critical Chain Eindhoven, 16-02-2011 Agenda Opening Doelstelling Critical Chain interesse groep Introductie Critical Chain Introductie Christoph

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

Innoveren en slimmer organiseren

Innoveren en slimmer organiseren Innoveren en slimmer organiseren SMZ Kennis en Innovatiebeurs 24 januari 2014 Prof. dr. Jaap Boonstra Inspiraties delen Verbeelding (en lef) Innovatiespots Samen innoveren Grenzeloos innoveren A 3 I =

Nadere informatie

2000 Volberda, H.W. (2000), "Blijvend Strategisch Vernieuwen: Het herschikken van de multi-unit onderneming," Bedrijfskunde, 72 (2), 20-29.

2000 Volberda, H.W. (2000), Blijvend Strategisch Vernieuwen: Het herschikken van de multi-unit onderneming, Bedrijfskunde, 72 (2), 20-29. MANAGEMENTARTIKELEN 2003 Volberda, H.W. & Bosch, F.A.J. van den (2003). Het managen van strategische vernieuwing: lessen uit de financiële dienstensector. Management Select, 19 (1): 34-43. Baaij, M., Bosch,

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Voorwaarden die verandering in een organisatie bevorderen.

Voorwaarden die verandering in een organisatie bevorderen. De servicekwaliteit van uw restaurant of hotel verbeteren betekent starten met een veranderingsproces Prof. Em. Dr. W. Faché Klantentevredenheid is voor elke onderneming van fundamenteel belang. Immers

Nadere informatie

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460 Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image Quantitative techniques Literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt Commerciële rekenkunde Commerciële calculaties 2* G. Minnaar & N. van der Sluijs

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Leiderschap in verandering

Leiderschap in verandering Leiderschap in verandering Collegereeks Verandermanagement Focus Conferences 5 februari 2013 Prof. dr. Jaap Boonstra Inhoud Management van verandering - Vormgeven aan veranderen - Overleven in crisistijd

Nadere informatie

Diagnosticeren van organisaties

Diagnosticeren van organisaties Diagnosticeren van organisaties Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Kijken naar organiseren Taakverdeling, hiërarchie en kernprocessen Organisaties in omgeving

Nadere informatie

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010 De kenniswerker Prof. Dr. Joseph Kessels Leuven 31 mei 2010 Is werken in de 21 ste eeuw een vorm van leren? Het karakter van het werk verandert: Van routine naar probleemoplossing Van volgend naar anticiperend

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Tot slot. 72 tot slot. M. Zeevalking, Autisme: hoe te verstaan, hoe te begeleiden?, DOI / , 2000 M.A. Zeevalking, Schiedam

Tot slot. 72 tot slot. M. Zeevalking, Autisme: hoe te verstaan, hoe te begeleiden?, DOI / , 2000 M.A. Zeevalking, Schiedam Tot slot Terwijl ik dit boekje over autisme en hulpverlening bij autisme schrijf, wordt me opnieuw duidelijk hoeveel er over dit onderwerp valt te vertellen en hoeveel er in dit bestek niet werd verteld.

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Het ontwerpen en testen van een methode om een diagnose te maken van kennisproductiviteit en een plan te maken voor verbetering

Het ontwerpen en testen van een methode om een diagnose te maken van kennisproductiviteit en een plan te maken voor verbetering Kennisproductiviteit Het ontwerpen en testen van een methode om een diagnose te maken van kennisproductiviteit en een plan te maken voor verbetering Verslag van een promotieonderzoek 2004-2007 Christiaan

Nadere informatie

Leiderschap en samenspel

Leiderschap en samenspel Leiderschap en samenspel Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Leiderschap en samenspel + Professionals in het werk + Managers en professionals + Leiders en professionals

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Vormgeven aan veranderen

Vormgeven aan veranderen Vormgeven aan veranderen Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Niveaus van veranderen Overleven in crisistijd Veranderingen realiseren Veranderkundige dilemma

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Persoonlijke stijl van veranderen

Persoonlijke stijl van veranderen Persoonlijke stijl van veranderen Rapportage Kleurentest, 10-02-2013 Meer weten over verandermanagement? Telefoon: 033 4677422 E-mail: veranderkunde@tg.nl Website: www.tg.nl/verandermanagement Persoonlijk

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Leiders in verandering

Leiders in verandering Leiders in verandering Docentendag Van Gorcum 2013 Inhoud Manieren om het boek te gebruiken + Onderzoekspracticum + Cursus verandermanagement + Nascholingsonderwijs Leiders in cultuurverandering + Kijken

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Zonder cultuurverandering geen HNW. Congres Over Het nieuwe Werken Jaap Boonstra 17 februari 2011

Zonder cultuurverandering geen HNW. Congres Over Het nieuwe Werken Jaap Boonstra 17 februari 2011 Zonder cultuurverandering geen HNW Congres Over Het nieuwe Werken Jaap Boonstra 17 februari 2011 Inhoud Ideaalbeelden Trieste werkelijkheden Principes van organiseren (3B + 3C + 3R) (3B + 3V + 3R 2 ) Managers

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

Persoonlijke stijl van veranderen

Persoonlijke stijl van veranderen Persoonlijke stijl van veranderen Rapportage Kleurentest, 18-12-2012 Meer weten over verandermanagement? Telefoon: 033 4677422 E-mail: veranderkunde@tg.nl Website: www.tg.nl/verandermanagement Persoonlijk

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Welkom. Docent: Wieny van Noorel

Welkom. Docent: Wieny van Noorel Welkom Docent: Wieny van Noorel w.vannoorel@fontys.nl Veranderen is mensenwerk! Docent: Wieny van Noorel w.vannoorel@fontys.nl Programma Oriëntatie op het begrip veranderen Veranderen gaat over. Weerstanden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Bijenvolk of organisatie?

Bijenvolk of organisatie? Bijenvolk of organisatie? Bijenvolk systemisch bekeken Zelfregulering ten dienste van het geheel Samenhang en uitwisseling Zelfregulering en vitaliteit What s in a name Systemisch..of systematisch Systematisch

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 334-235 - - - - 165 148 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 636-268 508-548 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 274-197 - - - - 135 126 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 576-242 470-503 -

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido 2008 IBM Corporation 2 3 Vraag? Hoe goed kent u uw bedrijfsvisie en

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement theoretisch kader

Kwaliteitsmanagement theoretisch kader 1 Kwaliteitsmanagement theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1 1. Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement richt zich op de kwaliteit organisaties. Eerst wordt het begrip

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M., &

Nadere informatie

8-6-2010. Oplossingen voor Implementatie. Wat betekenen deze organisatie concepten voor RM implementatie in een organisatie?

8-6-2010. Oplossingen voor Implementatie. Wat betekenen deze organisatie concepten voor RM implementatie in een organisatie? 2. Oplossingen voor WELKOM Implementatie Door combineren van: 1. Organisatiekunde 2. Innovatiemanagement 3. Verandermanagement 2. Neo-modernistisch: menselijk begrip, de mens centraal Toenemende geschiktheid

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

Taakcluster Management support

Taakcluster Management support Ik ben geen product van mijn omstandigheden. Ik ben een product van mijn beslissingen (Stephen R. Covey) Hoofdstuk 30 Taakcluster Management support V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 Hoofdstuk 30... 3

Nadere informatie

Zorg voor kwaliteit in een nieuwe tijd. Copyright 2013 Annemarie van Dalen Organisatieadvies

Zorg voor kwaliteit in een nieuwe tijd. Copyright 2013 Annemarie van Dalen Organisatieadvies Zorg voor kwaliteit in een nieuwe tijd Belemmerend sturings- en kwaliteitsparadigma New Public Management Scheiding van beleid en uitvoering Controle van professionals P&C hype en perverse effecten prestatiesturing

Nadere informatie

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 Dr. Martijn Rademakers Corporate universities Het aantal organisaties met een corporate university

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

RIJNLANDS ORGANISEREN

RIJNLANDS ORGANISEREN RIJNLANDS ORGANISEREN FIS CONFERENTIE BAS VAN DER VELDE 25 NOVEMBER 2015 Papendal Arnhem INHOUD 1. Wie ben ik? 2. Kleine quizz 3. Principes van Rijnlands organiseren 4. Management tools en instrumenten

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

IC1 - Intake: van Coachvraag tot Contract Ook bij overige IC en TClesdagen

IC1 - Intake: van Coachvraag tot Contract Ook bij overige IC en TClesdagen BC1 - Competentieprofiel & de 5 Kritieke Succesfactoren BC1 Lingsma, M. & Boers, A. (2009). De Help!Coaching Bibliotheek: C1 Help! ik ga coachen. Utrecht: Multi Media Coach Whitmore, J. (2010). Succesvol

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam: dr. G.W. (Wilfred) Goedmakers Adres: Postbus 5475, 6802 EL Arnhem Telefoon: 06 18 16 77 10 e-mail: wilfred@wilfredgoedmakers.com website: www.wilfredgoedmakers.com Profiel

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere GSE Nationale Conferentie 2016 Masterclass Need to Change Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere 1 2 Sponsoren GSE Nationale Conferentie 2016 Dit jaar staat de nationale conferentie van

Nadere informatie