Ackoff, R., 1986, Management in small doses, John Wiley & Sons, New York.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ackoff, R., 1986, Management in small doses, John Wiley & Sons, New York."

Transcriptie

1 Literatuur Ackoff, R., 1986, Management in small doses, John Wiley & Sons, New York. Albrecht, K. en R. Zemke, 1985, Service America; Doing Business in the New Economy, Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois. Amtoft, M., 1994, Storytelling as a support tool for project management, in: International Journal of Project Management, vol. 12, nr. 4. Argyris, Chr., 1977, Double loop learning in organizations, in: Harvard Business Review, sep/okt. Aukes, L. en H. Woldendorp, 1994, Sturing en zelfsturing, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. Bahlmann, J. en B. Meesters, 1988, Denken en doen, proefschrift, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg. Beer, M., R. Eisenstat en B. Spector, 1992, Waarom veranderingsprogramma s geen verandering teweegbrengen, in: Holland Management Review, nr. 31. Bennis, G., K. Benne, R. Chin en K. Corey, 1979, Strategieën voor verandering, Van Loghum Slaterus, Deventer. Berry, L., 1980, Service marketing is Different, in: Business, May-June. Bertsch, H., J. Timmers, A. van der Wiele en A. Williams, 1989, Kwaliteit als economisch fenomeen, in: ESB Kwaliteitsnummer. Blauw, J., 1988, Op weg naar kwaliteit: integrale kwaliteitszorg als innovatie, proefschrift Enschede. Blommestein, H., J. Bressers en A. Hoogerwerf (red.), 1984, Handboek beleidsevaluatie, Samsom, Alphen aan den Rijn. Bokern, J., 1989, History of CWQI at Philips, voordracht, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Eindhoven. Bolwijn, P. en T. Kumpe, 1989, Wat komt na flexibiliteit? De industrie in de jaren negentig, in: M&O, jr. 43, mrt/apr. Boomsma, S. en A. van Borrendam, 1987, Kwaliteit in diensten, Kluwer, Deventer. Boonstra, J., 1994, Herontwerp, reengineering en ontwikkeling, in: Gedrag en organisatie, jr. 7, nr

2 Borrendam, A. van, 1988, Met succes streven naar topkwaliteit bij luchtvervoer, voordracht, Institute for International Research, Amsterdam. Breuer, F., 1988, Organisatieverandering bij Rijkspolitie, in: M&O, jr. 42, nr. 6. Brinkman, J., 1988, Voor de verandering, Wolters-Noordhoff, Groningen. Broekstra, G., 1986, Management by matching, in: M&O, jr. 40, nov/dec. Buchem, M. van, 1985, Kwaliteitsmanagement in het onderwijs, afstudeerverslag, Technische Universiteit Twente, Enschede. Buijs, J., 1984, Innovatie en interventie, proefschrift, Kluwer, Deventer. Buijtendorp, T., 1993, Dossier TQM; het gevaar van kwaliteit, in: Quote, april. Buitelaar, M., 1994, Door baden herboren, in: In de ban van betekenis, SUN, Nijmegen. Bunt, P. van de, 1993, Management van verandering en de rol van de organisatieadviseur, inaugurele rede, Vrije Universiteit Amsterdam. Burg, A. van der, 1989, Zestig jaar kwaliteitsbeheersing; een slome geschiedenis, Stichting Kwaliteitsdienst-KDI, Rotterdam. Camp, R., 1992, Benchmarking, vergelijking met het beste, in: Handboek Integrale kwaliteitszorg, Kluwer, Deventer. Carlzon, J., 1987, Moments of Truth, Ballinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts. Carp, E., 1976, Het werkelijke gesprek, Acco, Leuven. Challik, R. en A. Waszink, 1990, Leidraad voor kwaliteitsverbeteringsprojecten, Samsom, Alphen aan den Rijn. Chin, R. en K. Benne, 1979, Algemene strategieën voor het teweegbrengen van veranderingen in menselijke systemen, in: Strategieën voor verandering, Van Loghum Slaterus, Deventer. Cozijnsen, A. en W. Vrakking, 1987, Inleiding in de organisatieveranderkunde, Samsom, Alphen aan den Rijn. Crosby, P., 1979, Quality is free, A Mentor Book, New York. Crosby, P., 1984, Quality without tears, A Plume Book, New York. Dale, van, 1984, Groot woordenboek der Nederlandse taal, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen. 205

3 Deming, W., 1982, Quality, Productivity, and Competitive Position, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. Dijk, N. van, 1989, Een methodische strategie van organisatie-verandering, proefschrift, Eburon, Delft. Dinten, W. van, 1992, Over elkaar helpen en elkaar gebruiken, in: Filosofie in bedrijf, nr. 1. Dongen, H. van, 1992, Naar een methodologie van diagnostiseren van organiseren en informatiseren, voordracht, Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit, Rotterdam. Doorn, J. van en C. Lammers, 1976, Moderne sociologie, een systematische inleiding, Aula-boeken 29, Het Spectrum, Utrecht. Doorn, R. van, 1991, Total Quality Management; kwaliteitsverbetering door cultuurrevolutie, in: Doelmatige bedrijfsvoering, jr. 3, nr 12. Driessen, H. en H. de Jonge (red), 1994, In de ban van betekenis: proeven van symbolische antropologie, SUN, Nijmegen. Duren, A. van en M. van Manen, 1992, Integraal veranderingsmanagement, Van Gorcum, Assen. EFQM, 1989, Introduction to EFQM, European Foundation for Quality Management (EFQM), Eindhoven. Elias, N., 1982, Problemen van betrokkenheid en distantie, Meulenhoff, Amsterdam. Endenburg, G., 1992, Sociocratie als sociaal ontwerp, proefschrift, Eburon, Delft. Ezerman, G., 1983, Zeven strategieën om leiding te geven aan veranderingen, in: Leren en leven met groepen, Samsom, Alphen aan den Rijn. Ezerman, G., 1986, Kwaliteitsverbetering in de rijksdienst, VUGA, s-gravenhage. Ezerman, G., 1989, De aanpak van kwaliteitsverbetering en de continuïteit ervan, voordracht, Holland Consulting Group, Amsterdam. Ezerman, G. en W. Mastenbroek (red.), 1989, Het managen van kwaliteitsverbetering in de dienstverlening, Holland Consulting Group, Amsterdam. EZ, 1985, Kwaliteitszorg. De hoofdlijnen van het overheidsbeleid, publikatie, Ministerie van Economische Zaken, s-gravenhage. EZ, 1987, Nederland: hoogste tijd voor kwaliteit, eindrapport Projectgroep Kwaliteitsbeleid, Ministerie van Economische Zaken, s-gravenhage. 206

4 Feringa, W., E. Piëst, H. Ritsema e.a., 1991, Kwaliteitsmanagement, Wolters Noordhoff, Groningen. Fisscher, O. en J. Gieskes, 1992, Kwaliteit in de dienstverlening: andere kost?, in: BKtrends, jr. 5, nr. 4. Flood, R. en M. Jackson, 1991, Creative problem solving; total systems intervention, John Wiley & Sons Ltd, Chichester. Fromm, E., 1986, De angst voor vrijheid, Bijleveld, Utrecht. Garvin, D., 1988, Managing quality, The Free Press, New York. Gendlin, E., 1970, A theory of personality change, in: New directions in client-centered therapy, Houghton Mifflin, Boston. Gergen, K., 1990, Het binnenstebuiten; organisatietheorie in de postmoderne tijd, in: Filosofie in bedrijf, jr. 2, nr. 1. Germans, J., 1990, Spelen met modellen; een voorwaarde voor meerwaarde bij het organiseren, proefschrift, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg. Gils, M. van, 1994, Comments on the contribution of Andrew Pettigrew Managing processes of competition and change, voordracht, SOM-conferentie, Groningen. Goessens, E., J. de Vries en H. van de Water, 1987, Kwaliteitskringen, kwaliteit van de arbeid en produktiestructuur, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen. Grinwis, P., 1990, Onbevangen ontmoeten; adviseren bij besturen, Kluwer, Deventer. Groenman, Sj., 1977, Sociaal gedrag en omgeving, Van Gorcum, Assen/Amsterdam. Grönroos, C., 1985, Developing service quality: some managerial implications, handout, De Baak, Noordwijk. Groot, A. de, 1985, Methodologie; grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen, Mouton, s-gravenhage. Gruisen, M., 1987, Kwaliteitsbeleid: meer dan QQleQ, afstudeerverslag, Rijksuniversiteit Groningen. Gummesson, E., 1988, Quality Strategy in Professional Service Firms, Research report 88:1, Service Research Centre, Universiteit van Karlstad. Gummesson, E., 1991, Qualitative methods in management research, Sage Publications, Newbury Park. 207

5 Haasse, H., 1987, Kwaliteit (een verkenning), Bert Bakker, Amsterdam. Hasper, W., 1988, De onderneming als individualiteit, Samsom/NIVE, Alphen aan den Rijn. Heer, A. de, C. Ahaus en A. Vos, 1989, Kwaliteitskosten, wat baat het?, Kluwer Technische Boeken bv, Deventer. Hielema, L., 1989, De rol van het topmanagement bij TQM, voordracht, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Eindhoven. Hoogerwerf, A. (red.), 1983, Succes en falen van overheidsbeleid, Samsom, Alphen aan den Rijn. Imai, M., 1988, KAIZEN; the key to Japans Competitive Succes, Random House, New York. Ishikawa, K., 1985, What is Total Quality Control? The Japanese Way, Prentice-Hall, N.J.. Jager, H. de en A. Mok, 1983, Grondbeginselen der sociologie; gezichtspunten en begrippen, Stenfert Kroese, Leiden. Jansen, P., 1990, Creativiteit en kwaliteit, voordracht, Twijnstra Gudde management consultants, Deventer. Jong, O. de, 1990, Gedrag bij te veranderen werkwijzen, in: M&O, jr. 44, nr. 6. Juran, J., 1981, Product Quality - a prescription for the West, in: The Management Review. Juran, J., 1985, Upper management and quality; fourth edition, Juran Institute Inc., Wilton. Juran, J., 1988, Juran on Planning for Quality, The Free Press, New York. Kaufman, R., 1992, Why operations improvement programs fail: four managerial contradictions, in: Sloan Management Review, herfst. Kerklaan, L., 1991, Stammenstrijd: motiverenden tegen normaliserenden?, in: Sigma, nr. 6. Kerklaan, L. en J. Kingma, 1992, Kwaliteitsdiagnose in de dienstverlening, in: Kwaliteitsmanagement in de dienstverlening, Kluwer, Deventer. Kessels, J., 1994, Dialectiek als instrument in de vormgeving van een lerende organisatie, in: M&O, jr. 48, sep/okt. 208

6 Kimberly, J. en R. Quinn, 1984, New futures: The Challenge of Managing Corporate Transitions, Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois. Kleer, P. de, 1987, Weerstand tegen verandering, in: Leiding geven & organiseren, NIVE, s-gravenhage. Kloosterboer, P., 1995, Leidinggeven aan verandering, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. Koning, C., 1988, De heren in het spel, in: Bestuursjournaal, nr. 5. Koopman, P., 1988, Tussen beheersing en betrokkenheid, inaugurele rede, Samsom, Alphen aan den Rijn. Koopman, P. en J. Pool, 1992, Management en besluitvorming in organisaties, Van Gorcum, Assen/Maastricht. Koopman-Iwema, A., M. de la Rambelje en P. Jansen, 1987, Stappenplan voor de invoering van kwaliteitszorg, Ministerie van Economische Zaken, s-gravenhage. Kor, R., G. Wijnen en M. Weggeman, 1991, Management en motiveren; inhoud geven aan leiderschap, Kluwer, Deventer. Kotter, J., 1978, Organizational Dynamics: Diagnoses and intervention, Addison-Wesley, Reading, MA. Kübler-Ross, E., 1985, Lessen voor levenden, Ambo, Baarn. Kuhn, T., 1979, De struktuur van wetenschappelijke revoluties, Boom, Amsterdam/Meppel. Kunneman, H., 1985, Habermas theorie van het communicatieve handelen, Boom, Meppel. Leavitt, H., 1986, Corporate Pathfinders, Penguin Books, New York. Leeuw, A. de, 1989, Kwaliteitssturing in de RIAGG, voordracht, Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, Utrecht. Leeuw, A. de, 1994, Besturen van veranderingsprocessen, Van Gorcum, Assen. Leeuwen, J. en A. Waszink, 1993, Management van verbetering; kwaliteit in een veranderingsperspectief, Samsom, Alphen aan den Rijn. Lemaire, P. en A. van Lier, 1988, Verantwoording, in: Kwaliteitskunde III; Beleid en organisatie, Kluwer, Deventer. Lessem, R., 1991, Total quality learning, Blackwell, Oxford. 209

7 Lewin, K., 1951, Field Theory in Social Science, Harper & Row, New York. Maas, J. en J. Bollen, 1992, Kwaliteit bij ontwikkeling en ontwerp, Kluwer, Deventer. Maas, J. en H. Doeleman, 1993, De kwaliteit van milieu- en ARBO-zorg, Kluwer, Deventer. Marx, E., 1987, Organisatiekunde en organisatieveranderkunde, in: Inleiding in de organisatieveranderkunde, Samsom, Alphen aan den Rijn. Mastenbroek, W., 1992, Macht en communicatie, Samsom, Alphen aan den Rijn. Melle, B. van, 1991, De weg naar kwaliteitsverbetering, Kluwer/VNO, Deventer. Meurs, P. (red.), 1989, Veranderen door stilstaan, Eburon, Delft. Mintzberg, H., 1990, Drie modellen om organisaties strategisch te veranderen, voordracht, Nederlands Studie Centrum, Vlaardingen. Mok, A., 1962, Dienen als beroep, Stenfert Kroese, Leiden. Moor, W. de, 1994, Turbulenties en communicatie, in: M&O, jr. 48, jan/feb. Moss Kanter, R., 1983, The Change Masters, Counterpoint, London. Mouton, B., 1986, Kwaliteitszorgnormalisatie, afstudeerverslag, Technische Hogeschool Twente, Enschede. Mulder, F., 1986, Elementen van een modern kwaliteitsbeleid, in: Sigma, nr. 3. Mulder, F., 1989, Manager en produktkwaliteit, Kluwer, Deventer. Mulder, F., 1989, Elementen van een modern kwaliteitsbeleid II, in: Bedrijfskunde, nr. 61. Mulder, F., C. Govers en L. Kerklaan, 1990, Kwaliteitsbeleid en -organisatie in 23 Nederlandse industriële bedrijven, Stichting Kwaliteitsdienst-KDI, Rotterdam. Mulder, F. en H. Tepper, 1993, Kwaliteitsmanagement en resultaatgerichte bedrijfsvoering/rgb, Kluwer, Deventer. Mulder, M., 1975, Het spel om macht, Boom, Meppel. Mulder, M., 1990, Stimulerend leiderschap... is te stimuleren, voordracht, Nationaal Leiderschapscongres. Neijzen, J. en M. Trompetter, 1989, Kwaliteitszorg in dienstverlenende organisaties, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. 210

8 Nievaard, A., 1994, Instellingscultuur in verpleeghuizen, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, Rotterdam. Nijk, A., 1984, Handelen en verbeteren: wijsgerige-andragologische voorstudiën, Boom, Meppel. Nijkerk, K. en G. Ezerman, 1987, Leidinggevenden leren te begeleiden, in: Inleiding in de organisatieveranderkunde, Samsom, Alphen aan den Rijn. NNI, 1981, NPR 2650, Nederlandse Praktijkrichtlijn Handleiding bij de invoering in een organisatie van een kwaliteitssysteem, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft. NNI, 1989, Kwaliteit, termen en definities, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft. NNI, 1992, NEN-ISO : Kwaliteitszorg en elementen van een kwaliteitssysteem; deel 2: richtlijnen voor diensten, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft. NNI, 1994, NEN-ISO 8402, termen en definities, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft. Normann, R., 1984, Service Management: Strategy and Leadership in Service Businesses, John Wiley & Sons, Chichester. Omme, N. van, 1991, Kwaliteit in het vervoer, gedachten en ervaringen bij NS en Eurocity, voordracht, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Eindhoven. Omme, N. van, 1992, Het nieuwe gelaat van kwaliteit, inaugurele rede, Rijksuniversiteit Groningen. Otto, M. en A. de Leeuw, 1989, Kijken, denken, doen, Van Gorcum, Assen. Peereboom, E., 1984, Management en Arbeid Nieuwe Stijl, Elsevier, Innovatiereeks, Amsterdam/Brussel. Pettigrew, A., 1985, The awakening giant, Blackwell, Oxford. Pettigrew, A. en R. Whipp, 1991, Managing change for competitive succes, Blackwell, Oxford. Philips, ongedateerd, Problem solving, Corporate Quality Bureau. Pirsig, R., 1975, Zen and the art of motorcycle maintenance, Bantam Books, Toronto. Pirsig, R., 1995, Kwaliteit is een gebeurtenis, in: Filosofie Magazine, jr. 4, nr

9 Pool, J. en P. Koopman, 1990, Strategische besluitvorming in organisaties: onderzoeksmodel en eerste bevindingen, in: M&O, jr. 44, nr. 1. Reeken, A. van, 1987, Begrippen rondom kwaliteit, in: Bedrijfskunde, jr. 59, nr. 2. Reeves, C. en D. Bednar, 1994, Defining Quality: Alternatives and Implications, in: The Academy of Management REVIEW, vol. 19, nr. 3. Ribbers, A., 1994, Oorzaken voor het falen van veranderingsprojecten, in: NIVE Management Magazine, jr. 4, nr. 3. Ritsema van Eck-van Peet, H., M. Gruisen en M. Broekhuis, 1991, Spanningsvelden bij kwaliteitszorg in de professionele dienstverlening, in: Bedrijfskunde, jr. 63, nr. 2. Rogers, C., 1961, On becoming a person, Houghton Mifflin, Boston. Rogers, E., 1983, Diffusion of innovations, The Free Press, New York. Roubaud, B., 1988, La qualité de service, concept et processus d évaluation, Institut de Recherche de l Entreprise, Lyon. Samson, S., 1994, Heeft Pirsig gelijk? Over de (on)mogelijkheden, kwaliteit te beoordelen, In: Parodos, ISVW. Schein, E., 1987, Process Consultation. Volume II. Lessons for managers and consultants, Addison-Wesley, Reading, MA. Schonberger, R., 1988, The quality concept: still evolving, in: Total Quality Management, IFS Publications. Schön, D., 1983, The Reflective Practitioner, Basic Books Inc, New York. Schulz von Thun, F., 1982, Hoe bedoelt u? Een psychologische analyse van menselijke communicatie, Wolters-Noordhoff, Groningen. Schuurman, F., 1991, Kwaliteitszorg in dienstverlenende organisaties, in: Handboek Integrale kwaliteitszorg, Kluwer, Deventer. Senge, P., 1990, The fifth discipline; the art and practice of the learning organization, Currency Doubleday, New York. Sjostakovitsj, D., 1979, Getuigenis, De Arbeiderspers, Amsterdam. Soudijn, K., 1982, Kwaliteit van psychotherapie, Boom, Meppel. Strauss, B. en B. Hentschel, 1992, Attribute-Based versus Incident-Based Measurement of Service Quality, in: Quality management in services, Van Gorcum, Assen/Maastricht. 212

10 Swieringa, J. en A. Wierdsma, 1990, Op weg naar een lerende organisatie, Wolters- Noordhoff, Groningen. Tetterode, J. en J. Viehoff, 1983, Marketing voor dienstverlenende organisaties, Kluwer, Deventer. TG, 1987, Verbetermanagement; het goede is de vijand van het betere, Twijnstra Gudde management consultants, Deventer. TG, 1988, Verbetermanagement, Twijnstra Gudde management consultants, Deventer. Tieleman, H., 1990, Identiteit door consumptie, in: Filosofie in bedrijf, jr. 2, nr. 1. Timmers, J. en T. van der Wiele, 1992, Een Europese kwaliteitsprijs; een goede stimulans voor kwaliteitsmanagement, in: Reflectie; tijdschrift voor interne organisatie. Timmers, J. en A. van der Wiele, 1992, Kwaliteit in diensten: ongrijpbaar of onbeheersbaar? in: Praktijkgids kwaliteit en certificatie, Kluwer Editorial, Antwerpen. Vaill, P., 1990, Aanhoudend wild water; leiderschap en management in hedendaagse organisaties, in: Filosofie in bedrijf, jr. 2, nr. 1. Valens, P., 1987, Rouwprocessen, in: Strategisch gemompel, eigen uitgave, Amsterdam. Vansina, L., 1984, Kwaliteitsbeheersing van... integrale kwaliteitsbeheersingsprogrammas, in: Het Ingenieursblad, jr. 53, nr. 6. Veen, B. (red.), 1989, Kwaliteitskunde (ROK-serie; vier delen), Kluwer, Deventer. Verhallen, H., 1970, Weerstand tegen verandering, in: Intermediair, jr. 6, nr. 43. Verhallen, H., 1979, De agoog als organisatie-adviseur, in: Veranderaars veranderen; organisatie-adviseurs over hun werk, Samsom, Alphen aan den Rijn. Verhallen, H., 1985, Sturing van een organisatieveranderingsproces, in: Automatisering; de sociale dimensie 2, Samsom, Alphen aan den Rijn. Verhoeven, W., 1993, Coaching en commitment, in: De manager-coach, jr. 1, nr. 1. Vinkenburg, H., 1986, Uit de praktijk: kritische kwaliteitskenmerken, in: Dagelijks Beleid, jr. 5, nr. 2. Vinkenburg, H., 1987, De mens, maat van alle verbeteringen, in: Verbetermanagement, Twijnstra Gudde management consultants, Deventer. 213

11 Vinkenburg, H., 1988, Dienen en verdienen, hoe dertien bedrijven hun dienstverlening verbeteren, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. Vinkenburg, H., 1991, Essenties van kwaliteitsmanagement, in: Kwaliteitsmanagement, Wolters-Noordhoff, Groningen. Vinkenburg, H., 1992, Het invoeren van kwaliteitszorg, in: Handboek Kwaliteit van zorg, De Tijdstroom, Utrecht. Vorstman, H., 1983, Kwaliteit, collegedictaat, Universiteit Twente, Enschede. Vorstman, H., 1990, Produktmarktbeleid en kwaliteit; relaties, rekenschap en raakvlakken, Samsom, Alphen aan den Rijn. Vroemen, M., 1995, Werken in teams, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. Wagemans, M., 1987, Voor de verandering, proefschrift, Landbouwuniversiteit, Wageningen. Wapenaar, H., N. Röling en A. van den Ban, 1989, Basisboek voorlichtingskunde, Boom, Meppel. Waszink, A., 1991, Kwaliteit en certificatie, inaugurele rede, Samsom, Alphen aan den Rijn. Weggeman, M., 1989, Leiding geven aan professionals vereist een aangepaste managementstijl, in: Harvard Holland Review, nr. 18. Weggeman, M., 1995, Collectieve ambitie ontwikkeling, proefschrift, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg. Weick, K., 1979, The social psychology of organizing, Addison-Wesley, Reading, MA. Wickenhagen, S., 1985, De koninklijke gaat naar de wereld-top-drie, interview, in: Management Team. Wiersema, M., 1992, Ontwikkeling van kwaliteitssystemen in de gezondheidszorg, in: Handboek Kwaliteit van Zorg, De Tijdstroom, Utrecht. Wijnen, G., W. Renes en P. Storm, 1984, Projectmatig werken, Het Spectrum, Utrecht. Wijnen, G., M. Weggeman en R. Kor, 1988, Verbeteren en vernieuwen van organisaties - ook werk voor managers, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. Wijngaards, N., 1982, De voorwaarden voor geslaagd handelen, proefschrift, International University, Lugano. 214

12 Wilber, K., 1983, Eye to eye; the quest for the new paradigm, Anchor Press, New York. Wissema, J., H. Messer en G. Wijers, 1986, Angst voor veranderen? Een mythe!, Van Gorcum, Assen. Witteveen, A., 1991, Communicatie; hoe beter hoe minder, in: Filosofie in bedrijf, jr. 3, nr. 1. Wood, R., 1988, The Prophets of Quality, in: The Quality Review, American Society for Quality Control, Milwaukee. Ydo, M., 1947, Plezier in het werk, proefschrift, Technische Hoogeschool Delft, Delft. Zee, H. van der, 1988, Werken aan kwaliteit, in: Opleiding & Ontwikkeling, nr. 10. Zee, H. van der, 1990, Kwaliteitsverbetering en innovatiemanagement, in: M&O, jr. 44, nr. 3. Zee, H. van der, 1993, Van opleiden naar ontwikkelen, Kluwer, Deventer. Zeithaml, V., A. Parasuraman en L. Berry, 1990, Delivering Quality Service, The Free Press, New York. Zonneveld, A. van, 1993, Zorg voor verandering, Universiteit Utrecht, Utrecht. Zwart, C., 1983, Gericht veranderen van organisaties, theorie en praktijk van het begeleiden, Lemniscaat, Rotterdam. 215