Business transformaties plannen met de Nolan Groeifasen theorie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business transformaties plannen met de Nolan Groeifasen theorie"

Transcriptie

1 Business transformaties plannen met Nolan Groeifasen theorie Het bewaken samenhang tussen business-, user- en systeem requirements Leon Dohmen - ICT Management Consultant LogicaCMG All rights reserved

2 Leon Dohmen ICT Management Consultant LogicaCMG Werkzaam in IT sinds1988 LogicaCMG sinds 2001 Interim Management Project Management Consultancy Coördinator en docent Management of Technology voor Master en MBA-programma Specialisatie: Organisatieveranringen en invloed IT Opdrachten uitgevoerd voor onr anre: DSM, Rotterdam Business School, Imtech, Philips, Zorgverzekeraar VGZ, SNS bank, ASML Publicaties: Meetbare praktijkeffecten IT servicemanagement: Informatie Februari 2002; Werken met ITIL in cijfers en grafieken: IT Beheer Maart 2002; Leerprocessen en hun invloed op kwaliteit IT servicemanagement: ITSMF portal Maart 2004 Het plannen een business transformatie met het Nolan Groeifasen mol: Business Process Magazine April 2004 Geleer lessen bij het opzetten een Shared Service Center: Informatie April 2005 Aanstaan: Kennismanagement: tussen menselijke gedrag en organisatorische ialen: Business Process Magazine: najaar 2006 Risicobeheersing bij IT-outsourcing: Nar te bepalen Vakverenigingen Nerlandse Vereniging Register Informatici (VRI) Nerlandse Or Register EDP-auditors (Norea) 2

3 Agenda 1. Probleem Requirements en bevindingen in IT-projecten 2. Inleiding oplossing Businesstransformatie en IT volgens Nolan Metafoor, het plannen een autoreis 3. Oplossing Praktijk case voor het bepalen non-functionele requirements Praktijkervaringen 4. Samenvatting en afronding 3

4 Agenda 1. Probleem Requirements en bevindingen in IT-projecten 2. Inleiding oplossing Businesstransformatie en IT volgens Nolan Metafoor, het plannen een autoreis 3. Oplossing Praktijk case voor het bepalen non-functionele requirements Praktijkervaringen 4. Samenvatting en afronding 4

5 Requirements en bevindingen in IT-projecten Verbetering Verbetering begint begint met met requirements requirements Bij Bij het het stopzetten stopzetten IT-projecten IT-projecten ligt ligt oorzaak oorzaak in in 44% 44% gevallen gevallen bij bij requirements requirements Verstikken Verstikken informatiesystemen Slechts Slechts 54% 54% oorspronkelijk oorspronkelijk requirements requirements wordt wordt informatiesystemen gerealiseerd gerealiseerd Slechts Slechts 45% 45% gerealiseer gerealiseer requirements requirements wordt wordt Het Het systeem systeem legt legt beperkingen beperkingen op, op, bevat bevat daadwerkelijk daadwerkelijk gebruikt gebruikt software software fouten fouten en en dat dat alles alles ten ten koste koste Computable discussie: Verbetering begint met requirements, september 2005 klant. Computable discussie: Verbetering begint met requirements, september 2005 klant. Hoog Computable: Computable: Rick Rick r r Lans, Lans, 9 9 juni juni 2006 Hoog tijd tijd voor voor software software Deltaplan Deltaplan 2006 Falen Falen software software projecten: projecten: 30% 30% mislukt mislukt totaal, totaal, 50% 50% voldoet voldoet niet niet aan aan verwachting. verwachting. Kosten Kosten wereldwijd wereldwijd $ $ miljard. miljard. IFSQ / Automatiseringsgids: een greep uit het nieuws april 2006 IFSQ / Automatiseringsgids: een greep uit het nieuws april Borland Borland toont toont belangrijkste belangrijkste oorzaak oorzaak falen falen software software projecten projecten aan aan met met nieuwe nieuwe requirements requirements en en management management oplossing oplossing renen renen voor voor het het falen falen projecten projecten zijn zijn requirements requirements gerelateerd gerelateerd Requirements Requirements fouten fouten zijn zijn belangrijkste belangrijkste ren ren dat dat werk werk moet moet worn worn overgedaan overgedaan Dit Dit overwerk overwerk kan kan 40% 40% totale totale inspanningen inspanningen in in beslag beslag nemen nemen Borland: mei 2006 Borland: mei 2006

6 Requirements: niveaus en soorten Business requirements Why -vraag: Waarom is er behoefte aan een IT-toepassing, welke doelen heeft organisatie met het systeem? User requirements What -vraag: Wat moet gebruiker met het systeem kunnen doen? Systeem requirements How -vraag: Hoe aan een systeem onrsteuning bien? Functionele en non-functionele requirements Non-functionele requirements: in 70% gevallen afwezig, te laat of onvoldoen opgesteld Performance Beveiliging Beschikbaarheid Bon: Computable discussie: Verbetering begint met requirements, september

7 Requirements: conclusie Veel projectmislukkingen zijn te wijten aan onvolledige, onjuiste of ontbreken requirements Verkeer requirements lein tot veel overwerk en kosten dus veel geld Achterliggen oorzaken: Een (business) context ontbreekt voor requirements Vage, multi-interpretabele en dubbelzinnige requirements Geen samenhang in relatie tussen business-, user- en systeem requirements 7

8 Agenda 1. Probleem Requirements en bevindingen in IT-projecten 2. Inleiding oplossing Businesstransformatie en IT volgens Nolan Metafoor, het plannen een autoreis 3. Oplossing Praktijk case voor het bepalen non-functionele requirements Praktijkervaringen 4. Samenvatting en afronding 8

9 Het business transformatieklimaat daag Bron: Management of Technology - Rotterdam Business School and LogicaCMG 9

10 Business transformatie volgens Nolan Actuele situatie voor meeste organisaties Bron: Nolan Norton & Co. 10

11 Business transformatie principes in het netwerk tijdperk I/T: Management oriëntatie: Planning: Communicatie: Organisatie schaal: Mewerkers betrokkenheid: Mewerker focus: Span of control wordt: Van onrsteunend naar enabler Van productie naar klant Van formeel naar visie Van papier naar elektronisch Van groot naar flexibel Van loyaal en senioriteit naar prestaties Van blauwe boord / witte boord naar kenniswerker Span of communication Credo: Anything, anytime, anyplace, anyone and any vice Bron: Nolan Norton & Co. Business transformatie en IT: Van r Zee, Han T.M 11

12 Business transformatie en kenmerken per fase Groeiprocessen DATA PROCESSING ERA INFORMATION TECHNOLOGY ERA NETWORK ERA Informatiesystemen Informatiesystemen Beperkt aantal niet Uitbreiding gekoppel systemen gericht op kosten besparing (financiële adm. en salaris) systemen, waarbij tevens koppeling binnen een afling plaatsvindt (fin. adm. gekoppeld aan budgetsysteem) Voltooiing taak-automatisering en bouw 2e generatie systemen Herbouw systemen gericht op organisatiebre integratie over aflingen heen Bouw systemen die externe onrsteuning bien aan bijvoorbeeld afnemers en leveranciers Volledige integratie externe en interne systemen per werkmaatschappij (Business Unit) Flexibele module integratie. Opbouw een modulaire concern functionaliteit strategische allianties bij opbouw infrastructuur Snelle toename functionaliteit door bouw toplevel applicaties. Implementatie gestandaardiseer S.O. door gebruikers Corporate functionaliteit is on-rel infrastructuur bestaan uit modules, bouw en ontwerp gebruikers Midlen Technologie IT-personeel Organisatie Mainframe/batch Computerspecialist Centraal Combinatie batch en online Oriëntatie richting gebruikers Centraal Hoofdzakelijk online Informatiemanager Centraal Intelligente werkstations Facilitaire organisatie voor techniek Decentraal Invoering nieuwe technologieën Kennis vergaren nieuwe technologieën Hercentralisatie Down-sizing rekencentra IT-personeel naar BU Centraal/centraal Diverse lagen infrastructuur inclusief concernfunctionaliteit Centraal ITpersoneel voor infrastructuur Centralisatie third party processing Business/branche architectuur; in- en externe standaarn IT-personeel faciliteert ontwerp door gebruikers Technologie geoutsourced Technische infrastructuur is geheel standaard Architecten/module integratie/infrastructuur Business organisatie is IT-organisatie Management Sturing Beheersinstrumentarium Automatiseringsorganisatie beslist Automatisering beslist samen met aflingsmgt. Geen planvorming; Geen planvorming; aandacht gericht op introductie S.O.- mogelijkhen methodieken Stuurgroep beslist Informatieplanning Topmanagement aandacht; stuurgroep beslist Gegevensgerichtheid Topmanagement beslist Gedifferentieer beheersmethon Topmangement schept condities; BU-mgt. beslist Strategische besluitvorming Topmanagement sponsor concern module infrastructuur Self controlled Teams sturen op functionaliteit Topmanagement focus op strategisch gedreven business/itarchitectuur Teammanagement beslist over functionaliteit Topmanagement beslist over infrastructuur Totale manage-ment en control uitgevoerd door business Gebruikers Gebruiker nauwelijks betrokken; automatiseringsskundige bepaalt functionaliteit Enthousiasme gebruikers en enige betrokkenheid tijns ontwikkeling Gebruikersparticipatie tijns systeemontwikkeling Gebruikersorganisatie krijgt IT-budget Gebruikers bouwen systemen met enige onrsteuning IT-skundigen Gebruikersorganisatie (BU) is totaal verantwoorlijk voor toepassing IT Participeren in ontwikkeling modules Ontwerpen toplaag applicaties; uitvoeringdoor IT Ontwerpen toplaag applicaties; IT onrsteunt Gebruikers Fase I Initiatie Fase II Uitbreiding Fase III Beheersing Fase IV Integratie Fase V Architectuur Fase VI Deconcentratie Fase VII Fase VIII Fase IX Functional TaloredGrowth Rapid Reaction infrastructure Source: Nolan Norton Institute 12

13 Gebruikers De Nolan groeifasentheorie: samenvatting Groeiprocessen ( boven naar benen) Door IT gedreven business transformatie Evolutionaire (gefaseer) ontwikkeling groeiprocessen Groeifasen ( links naar rechts) Elke fase heeft zijn eigen specifieke kenmerken Elke fase kent zijn eigen specifieke problemen Het managen discontinuïteit De management aanpak is in elke fase anrs Leercurven Alle fasen moeten worn doorlopen Organisatorisch leren Vergelijk het met je eigen leertraject in het onrwijs De ontwikkeling groeiprocessen dient evenwichtig te zijn, dan is het renment het grootst Toegepast wereldwijd bij veel organisaties Informatiesystemen Midlen Management Groeiprocessen Technologie IT-personeel Organisatie Sturing Informatiesystemen Beheersinstrumentarium Gebruikers Beperkt aantal niet gekoppel systemen gericht op kosten besparing (financiële adm. en salaris) Mainframe/batch Centraal Snelle toename functionaliteit door bouw toplevel applicaties. Implementatie gestandaardiseer S.O. door gebruikers Computerspecialist Automatiseringsorganisatie beslist Geen planvorming; aandacht gericht op mogelijkhen Gebruiker nauwelijks betrokken; automatiseringsskundige bepaalt functionaliteit Fase I Initiatie Source: Nolan Norton Institute DATA PROCESSING ERA Uitbreiding systemen, waarbij tevens koppeling binnen een afling plaatsvindt (fin. adm. gekoppeld aan budgetsysteem) Combinatie batch en online Oriëntatie richting gebruikers Centraal Automatisering beslist samen met aflingsmgt. Geen planvorming; introductie S.O.- methodieken Enthousiasme gebruikers en enige betrokkenheid tijns ontwikkeling Fase II Uitbreiding Voltooiing taak-automatisering en bouw 2e generatie systemen Hoofdzakelijk online Informatiemanager Centraal Stuurgroep beslist Informatieplanning Gebruikersparticipatie tijns systeemontwikkeling Fase III Beheersing Herbouw systemen gericht op organisatiebre integratie over aflingen heen Intelligente werkstations Facilitaire organisatie voor techniek Decentraal Topmanagement aandacht; stuurgroep beslist Topmanagement focus op strategisch gedreven business/itarchitectuur Teammanagement beslist over functionaliteit Gegevensgerichtheid Gebruikersorganisatie krijgt IT-budget INFORMATION TECHNOLOGY ERA Fase IV Integratie Bouw systemen die externe onrsteuning bien aan bijvoorbeeld afnemers en leveranciers Invoering nieuwe technologieën Kennis vergaren nieuwe technologieën Hercentralisatie Topmanagement beslist Gedifferentieer beheersmethon Gebruikers bouwen systemen met enige onrsteuning IT-skundigen Fase V Architectuur Volledige integratie externe en interne systemen per werkmaatschappij (Business Unit) Down-sizing rekencentra IT-personeel naar BU Centraal/centraal Topmangement schept condities; BU-mgt. beslist Strategische besluitvorming Gebruikersorganisatie (BU) is totaal verantwoorlijk voor toepassing IT Fase VI Deconcentratie Flexibele module integratie. Opbouw een modulaire concern functionaliteit strategische allianties bij opbouw infrastructuur Diverse lagen infrastructuur inclusief concernfunctionaliteit Centraal ITpersoneel voor infrastructuur Centralisatie third party processing Topmanagement sponsor concern module infrastructuur Self controlled Teams sturen op functionaliteit Participeren in ontwikkeling modules NETWORK ERA Business/branche architectuur; in- en externe standaarn IT-personeel faciliteert ontwerp door gebruikers Technologie geoutsourced Ontwerpen toplaag applicaties; uitvoering door IT Corporate functionaliteit is on-rel infrastructuur bestaan uit modules, bouw en ontwerp gebruikers Technische infrastructuur is geheel standaard Architecten/module integratie/infrastructuur Business organisatie is IT-organisatie Topmanagement beslist over infrastructuur Totale manage-ment en control uitgevoerd door business Ontwerpen toplaag applicaties; IT onrsteunt Fase VII Fase VIII Fase IX Functional Talored Growth Rapid Reaction infrastructure 13

14 Agenda 1. Probleem Requirements en bevindingen in IT-projecten 2. Inleiding oplossing Businesstransformatie en IT volgens Nolan Metafoor, het plannen een autoreis 3. Oplossing Praktijk case voor het bepalen non-functionele requirements Praktijkervaringen 4. Samenvatting en afronding 14

15 Metafoor: het plannen een autoreis Ingrediënten: Routekaart Vertrekpunt Bestemming Route via Kortste / Snelste route Routekenmerken De kortste route Roermond naar Biersdorf via Luxemburgstad 15

16 Agenda 1. Probleem Requirements en bevindingen in IT-projecten 2. Inleiding oplossing Businesstransformatie en IT volgens Nolan Metafoor, het plannen een autoreis 3. Oplossing Praktijkcase voor het bepalen non-functionele requirements Praktijkervaringen 4. Samenvatting en afronding 16

17 De routekaart voor door IT gedreven business transformatie (reis) Groeiprocessen DATA PROCESSING ERA INFORMATION TECHNOLOGY ERA NETWORK ERA Informatiesystemen Informatiesystemen Beperkt aantal niet Uitbreiding gekoppel systemen gericht op kosten besparing (financiële adm. en salaris) systemen, waarbij tevens koppeling binnen een afling plaatsvindt (fin. adm. gekoppeld aan budgetsysteem) Voltooiing taak-automatisering en bouw 2e generatie systemen Herbouw systemen gericht op organisatiebre integratie over aflingen heen Bouw systemen die externe onrsteuning bien aan bijvoorbeeld afnemers en leveranciers Volledige integratie externe en interne systemen per werkmaatschappij (Business Unit) Flexibele module integratie. Opbouw een modulaire concern functionaliteit strategische allianties bij opbouw infrastructuur Snelle toename functionaliteit door bouw toplevel applicaties. Implementatie gestandaardiseer S.O. door gebruikers Corporate functionaliteit is on-rel infrastructuur bestaan uit modules, bouw en ontwerp gebruikers Midlen Technologie IT-personeel Organisatie Mainframe/batch Computerspecialist Centraal Combinatie batch en online Oriëntatie richting gebruikers Centraal Hoofdzakelijk online Informatiemanager Centraal Intelligente werkstations Facilitaire organisatie voor techniek Decentraal Invoering nieuwe technologieën Kennis vergaren nieuwe technologieën Hercentralisatie Down-sizing rekencentra IT-personeel naar BU Centraal/centraal Diverse lagen infrastructuur inclusief concernfunctionaliteit Centraal ITpersoneel voor infrastructuur Centralisatie third party processing Business/branche architectuur; in- en externe standaarn IT-personeel faciliteert ontwerp door gebruikers Technologie geoutsourced Technische infrastructuur is geheel standaard Architecten/module integratie/infrastructuur Business organisatie is IT-organisatie Management Sturing Beheersinstrumentarium Automatiseringsorganisatie beslist Automatisering beslist samen met aflingsmgt. Geen planvorming; Geen planvorming; aandacht gericht op introductie S.O.- mogelijkhen methodieken Stuurgroep beslist Informatieplanning Topmanagement aandacht; stuurgroep beslist Gegevensgerichtheid Topmanagement beslist Gedifferentieer beheersmethon Topmangement schept condities; BU-mgt. beslist Strategische besluitvorming Topmanagement sponsor concern module infrastructuur Self controlled Teams sturen op functionaliteit Topmanagement focus op strategisch gedreven business/itarchitectuur Teammanagement beslist over functionaliteit Topmanagement beslist over infrastructuur Totale manage-ment en control uitgevoerd door business Gebruikers Gebruiker nauwelijks betrokken; automatiseringsskundige bepaalt functionaliteit Enthousiasme gebruikers en enige betrokkenheid tijns ontwikkeling Gebruikersparticipatie tijns systeemontwikkeling Gebruikersorganisatie krijgt IT-budget Gebruikers bouwen systemen met enige onrsteuning IT-skundigen Gebruikersorganisatie (BU) is totaal verantwoorlijk voor toepassing IT Participeren in ontwikkeling modules Ontwerpen toplaag applicaties; uitvoeringdoor IT Ontwerpen toplaag applicaties; IT onrsteunt Gebruikers Fase I Initiatie Fase II Uitbreiding Fase III Beheersing Fase IV Integratie Fase V Architectuur Fase VI Deconcentratie Fase VII Fase VIII Fase IX Functional TaloredGrowth Rapid Reaction infrastructure 17 Source: Nolan Norton Institute Bron: Business transformaties plannen met Nolans groeifasenmol: Dohmen, L Business Process Magazine (April 2004)

18 Gebruikers Stap 1: Het vertrekpunt business transformatie Groeiprocessen DATA PROCESSING ERA INFORMATION TECHNOLOGY ERA NETWORK ERA Informatiesystemen Informatiesystemen Beperkt aantal niet Uitbreiding Voltooiing Herbouw systemen gericht op men die externe externe en Bouw syste- Volledige integratie gekoppel systemen gericht op tevens koppeling en bouw 2e organisatiebre onrsteuning interne systemen systemen, waarbij taak-automatisering kosten besparing binnen een afling plaatsvindt (fin. aflingen heen bijvoorbeeld schappij (Business generatie systemen integratie over bien aan per werkmaat- (financiële adm. en salaris) adm. gekoppeld afnemers en Unit) aan budgetsysteem) leveranciers Flexibele module Snelle toename Corporate functionaliteit integratie. Opbouw functionaliteit is on-rel infrastructuur bestaan uit een modulaire door bouw toplevel concern functionaliteit strategische mentatie ge- ontwerp gebruikers applicaties. Imple- modules, bouw en allianties bij opbouw infrastructuur S.O. door standaardiseer gebruikers Midlen Technologie IT-personeel Organisatie Mainframe/batch Combinatie Hoofdzakelijk batch en online online Computerspecialist gebruikers Oriëntatie richting Informatiemanager Centraal Centraal Centraal Intelligente werkstations Facilitaire organisatie voor techniek Decentraal Invoering nieuwe Down-sizing technologieën rekencentra Kennis vergaren IT-personeel naar nieuwe BU technologieën Hercentralisatie Centraal/centraal Diverse lagen infrastructuur inclusief architectuur; in- en infrastructuur is geheel Business/branche Technische concernfunctionaliteit standaarn externe standaard Centraal ITpersoneel voor faciliteert ontwerp integratie/infrastructuur IT-personeel Architecten/module infrastructuur door gebruikers Centralisatie third Technologie Business organisatie is party processing geoutsourced IT-organisatie Management Sturing Beheersinstrumentarium Automatiseringsorganisatie beslist beslist samen met Automatisering Stuurgroep beslist aflingsmgt. Geen planvorming; Geen planvorming; Informatieplanning aandacht gericht op introductie S.O.- mogelijkhen methodieken Topmanagement Topmanagement Topmanagement beslist sponsor focus op strategisch gedreven over infrastructuur concern module infrastructuur business/itarchitectuur Self controlled Teammanagement Totale manage-ment en Teams sturen op beslist over control uitgevoerd door functionaliteit functionaliteit business Topmanagement Topmanagement Topmangement aandacht; beslist schept condities; stuurgroep beslist BU-mgt. beslist Gegevensgerichtheid beheersmethon Gedifferentieer Strategische besluitvorming Gebruikers Gebruiker nauwelijks betrokken; gebruikers en enige participatie tijns Enthousiasme Gebruikers- automatiseringsskundige bepaalt tijns ontwikkeling betrokkenheid systeem- functionaliteit ontwikkeling Gebruikersorganisatiekrijgt systemen met nisatie (BU) is Gebruikers bouwen Gebruikersorga- IT-budget enige totaal verantwoorlijk voor onrsteuning IT-skundigen toepassing IT Participeren in Ontwerpen toplaag Ontwerpen toplaag ontwikkeling applicaties; applicaties; IT modules uitvoering door IT onrsteunt Fase I Initiatie Fase II FaseIII Uitbreiding Beheersing Fase IV Integratie Fase V Fase VI Fase VII Fase VIII Fase IX Architectuur Deconcentratie Functional Talored Growth Rapid Reaction infrastructure Source: Nolan Norton Institute 18

19 Gebruikers Stap 2: De (reis)bestemming business transformatie Groeiprocessen DATA PROCESSING ERA INFORMATION TECHNOLOGY ERA NETWORK ERA Informatiesystemen Informatiesystemen Beperkt aantal niet Uitbreiding Voltooiing Herbouw systemen gericht op men die externe externe en Bouw syste- Volledige integratie gekoppel systemen gericht op tevens koppeling en bouw 2e organisatiebre onrsteuning interne systemen systemen, waarbij taak-automatisering kosten besparing binnen een afling plaatsvindt (fin. aflingen heen bijvoorbeeld schappij (Business generatie systemen integratie over bien aan per werkmaat- (financiële adm. en salaris) adm. gekoppeld afnemers en Unit) aan budgetsysteem) leveranciers Flexibele module Snelle toename Corporate functionaliteit integratie. Opbouw functionaliteit is on-rel infrastructuur bestaan uit een modulaire door bouw toplevel concern functionaliteit strategische mentatie ge- ontwerp gebruikers applicaties. Imple- modules, bouw en allianties bij opbouw infrastructuur S.O. door standaardiseer gebruikers Midlen Technologie IT-personeel Organisatie Mainframe/batch Combinatie Hoofdzakelijk batch en online online Computerspecialist gebruikers Oriëntatie richting Informatiemanager Centraal Centraal Centraal Intelligente werkstations Facilitaire organisatie voor techniek Decentraal Invoering nieuwe Down-sizing technologieën rekencentra Kennis vergaren IT-personeel naar nieuwe BU technologieën Hercentralisatie Centraal/centraal Diverse lagen infrastructuur inclusief architectuur; in- en infrastructuur is geheel Business/branche Technische concernfunctionaliteit standaarn externe standaard Centraal ITpersoneel voor faciliteert ontwerp integratie/infrastructuur IT-personeel Architecten/module infrastructuur door gebruikers Centralisatie third Technologie Business organisatie is party processing geoutsourced IT-organisatie Management Sturing Beheersinstrumentarium Automatiseringsorganisatie beslist beslist samen met Automatisering Stuurgroep beslist aflingsmgt. Geen planvorming; Geen planvorming; Informatieplanning aandacht gericht op introductie S.O.- mogelijkhen methodieken Topmanagement Topmanagement Topmanagement beslist sponsor focus op strategisch gedreven over infrastructuur concern module infrastructuur business/itarchitectuur Self controlled Teammanagement Totale manage-ment en Teams sturen op beslist over control uitgevoerd door functionaliteit functionaliteit business Topmanagement Topmanagement Topmangement aandacht; beslist schept condities; stuurgroep beslist BU-mgt. beslist Gegevensgerichtheid beheersmethon Gedifferentieer Strategische besluitvorming Gebruikers Gebruiker nauwelijks betrokken; gebruikers en enige participatie tijns Enthousiasme Gebruikers- automatiseringsskundige bepaalt tijns ontwikkeling betrokkenheid systeem- functionaliteit ontwikkeling Gebruikersorganisatiekrijgt systemen met nisatie (BU) is Gebruikers bouwen Gebruikersorga- IT-budget enige totaal verantwoorlijk voor onrsteuning IT-skundigen toepassing IT Participeren in Ontwerpen toplaag Ontwerpen toplaag ontwikkeling applicaties; applicaties; IT modules uitvoering door IT onrsteunt Fase I Initiatie Fase II FaseIII Uitbreiding Beheersing Fase IV Integratie Fase V Fase VI Fase VII Fase VIII Fase IX Architectuur Deconcentratie Functional Talored Growth Rapid Reaction infrastructure Source: Nolan Norton Institute 19

20 Gebruikers Stap 3: De reisroutes en routekenmerken business transformatie Groeiprocessen DATA PROCESSING ERA INFORMATION TECHNOLOGY ERA NETWORK ERA Informatiesystemen Informatiesystemen Beperkt aantal niet Uitbreiding Voltooiing Herbouw systemen gericht op men die externe externe en Bouw syste- Volledige integratie gekoppel systemen gericht op tevens koppeling en bouw 2e organisatiebre onrsteuning interne systemen systemen, waarbij taak-automatisering kosten besparing binnen een afling plaatsvindt (fin. aflingen heen bijvoorbeeld schappij (Business generatie systemen integratie over bien aan per werkmaat- (financiële adm. en salaris) adm. gekoppeld afnemers en Unit) aan budgetsysteem) leveranciers Flexibele module Snelle toename Corporate functionaliteit integratie. Opbouw functionaliteit is on-rel infrastructuur bestaan uit een modulaire door bouw toplevel concern functionaliteit strategische mentatie ge- ontwerp gebruikers applicaties. Imple- modules, bouw en allianties bij opbouw infrastructuur S.O. door standaardiseer gebruikers Midlen Technologie IT-personeel Organisatie Mainframe/batch Combinatie Hoofdzakelijk batch en online online Computerspecialist gebruikers Oriëntatie richting Informatiemanager Centraal Centraal Centraal Intelligente werkstations Facilitaire organisatie voor techniek Decentraal Invoering nieuwe Down-sizing technologieën rekencentra Kennis vergaren IT-personeel naar nieuwe BU technologieën Hercentralisatie Centraal/centraal Diverse lagen infrastructuur inclusief architectuur; in- en infrastructuur is geheel Business/branche Technische concernfunctionaliteit standaarn externe standaard Centraal ITpersoneel voor faciliteert ontwerp integratie/infrastructuur IT-personeel Architecten/module infrastructuur door gebruikers Centralisatie third Technologie Business organisatie is party processing geoutsourced IT-organisatie Management Sturing Beheersinstrumentarium Automatiseringsorganisatie beslist beslist samen met Automatisering Stuurgroep beslist aflingsmgt. Geen planvorming; Geen planvorming; Informatieplanning aandacht gericht op introductie S.O.- mogelijkhen methodieken Topmanagement Topmanagement Topmanagement beslist sponsor focus op strategisch gedreven over infrastructuur concern module infrastructuur business/itarchitectuur Self controlled Teammanagement Totale manage-ment en Teams sturen op beslist over control uitgevoerd door functionaliteit functionaliteit business Topmanagement Topmanagement Topmangement aandacht; beslist schept condities; stuurgroep beslist BU-mgt. beslist Gegevensgerichtheid beheersmethon Gedifferentieer Strategische besluitvorming Gebruikers Gebruiker nauwelijks betrokken; gebruikers en enige participatie tijns Enthousiasme Gebruikers- automatiseringsskundige bepaalt tijns ontwikkeling betrokkenheid systeem- functionaliteit ontwikkeling Gebruikersorganisatiekrijgt systemen met nisatie (BU) is Gebruikers bouwen Gebruikersorga- IT-budget enige totaal verantwoorlijk voor onrsteuning IT-skundigen toepassing IT Participeren in Ontwerpen toplaag Ontwerpen toplaag ontwikkeling applicaties; applicaties; IT modules uitvoering door IT onrsteunt Fase I Initiatie Fase II FaseIII Uitbreiding Beheersing Fase IV Integratie Fase V Fase VI Fase VII Fase VIII Fase IX Architectuur Deconcentratie Functional Talored Growth Rapid Reaction infrastructure Source: Nolan Norton Institute 20

21 Stap 4: Van routekenmerken naar non-functionele requirements Business requirements (Why: Welk doel heeft organisatie?) User requirements (What: Wat moet gebruiker kunnen doen?) Systeem requirements (How: Hoe onrsteuning bien?) 21

22 Agenda 1. Probleem Requirements en bevindingen in IT-projecten 2. Inleiding oplossing Businesstransformatie en IT volgens Nolan Metafoor, het plannen een autoreis 3. Oplossing Praktijkcase voor het bepalen non-functionele requirements Praktijkervaringen 4. Samenvatting en afronding 22

23 Praktijkervaringen: resultaten Project X Hi Leon, My conclusion of the last weeks is: You have to know where you are and where you want to go. This implies that you have to know the business and this could be in each and every area different. Project Y1 In fase 1 (zonr het Nolan kar) vond ik het project (veel) complexer lijken. Met name daar het totaaloverzicht ontbrak en het leek dat er een enorme berg op ons afkwam. Fase 2 (met het Nolan kar) maakte het geheel meer overzichtelijk, met name door het opsplitsen het project in kleine doelstellingen (requirements) met duilijke afgrenzing activiteiten en onrlen. Project Y2 De slagingskans kan alleen maar vergroot worn door een ontrafeling (business requirements en anre requirements) het einddoel. Hoe beter je dit doet (en natuurlijk iers betrokkenheid) hoe beter het eindresultaat. Project Y3 De slaagkans een rgelijk project hangt in hoge mate af projectorganisatie met daaraan gekoppeld duilijke doelstellingen (requirements) die voor betrokkenen herkenbaar zijn. Dit verhoogt zowel doorloopsnelheid als kans slagen. Ik schat dit effect zeer hoog in, misschien wel met 100 % 23

24 Agenda 1. Probleem Requirements en bevindingen in IT-projecten 2. Inleiding oplossing Businesstransformatie en IT volgens Nolan Metafoor, het plannen een autoreis 3. Oplossing Praktijkcase voor het bepalen non-functionele requirements Praktijkervaringen 4. Samenvatting en afronding 24

25 Samenvatting (1): ro draad Probleem Requirements en bevindingen in IT-projecten Het ontbreken een (business) context Vage, multi-interpretabele, dubbelzinnige requirements Gebrek aan samenhang tussen business-, user- en systeem requirements Inleiding oplossing Business transformatie en IT volgens Nolan Oplossing: Praktijk case voor het bepalen non-functionele requirements Bewaken context (via transformatieroutes) en samenhang tussen business, user en systeem requirements 25