Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management"

Transcriptie

1 Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA Utrecht Programmaleider Praktijk Business Economics Mevrouw drs. E. Tiggelman Spreekuur: maandag, dinsdag en donderdag van 13:00-14:30 uur Medewerker Praktijkbureau Business Economics Mevrouw M. van Zeijts Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor meer informatie:

2 Inhoudsopgave VOORWOORD FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT (FEM) INSTITUTE FOR BUSINESS ECONOMICS ACCOUNTANCY BEDRIJFSECONOMIE / IFC FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT PRAKTIJKBUREAU FEM PRAKTIJKOPDRACHTEN JAARPLANNING WAT U VAN ONS KUNT VERWACHTEN WAT WIJ VAN HET STAGEVERLENENDE BEDRIJF VERWACHTEN DIGITAAL AANBIEDINGSFORMULIER DE BEROEPENVELDCOMMISSIE OPBOUW VAN HET PROGRAMMA VOORAFGAAND AAN STAGE I EN/OF AFSTUDEREN PROPEDEUSE HOOFDFASE STAGE I (TWEEDE STUDIEJAAR) WERKZAAMHEDEN TIJDENS STAGE OPDRACHTEN TIJDENS STAGE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING TIJDENS STAGE LEERDOELEN DOELSTELLINGEN AFSTUDEERTRAJECT (4E STUDIEJAAR) WAT HOUDT HET AFSTUDEERTRAJECT IN VOOR BE/AC/FSM? WERKZAAMHEDEN TIJDENS STAGE DE AFSTUDEEROPDRACHT LEERDOELEN DOELSTELLINGEN INFORMATIE ALGEMEEN HET VINDEN VAN EEN PRAKTIJKPLAATS BEGELEIDING TIJDENS DE PRAKTIJKPERIODE EINDBEOORDELING VAN DE PRAKTIJKPERIODE STAGEVERGOEDING EN SECUNDAIRE AFSPRAKEN STAGEOVEREENKOMST STAGEVERGOEDINGEN AANSPRAKELIJKHEID GEHEIMHOUDING VRIJE DAGEN BIJLAGE 1 BEZETTING BEROEPENVELD COMMISSIES INSTITUTE FOR BUSINESS ECONOMICS BIJLAGE 2 VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 2 van 28

3 VOORWOORD De HU is een grote hogeschool die gevestigd is in de meest gunstig gelegen plaats van Nederland: Utrecht. Hogeschool Utrecht bestaat uit verschillende Instituten, Academies en Centra, onderverdeeld bij de verschillende faculteiten: - Economie & Management (FEM), - Natuur en Techniek (FNT) - Communicatie en Journalistiek (FCJ) - Maatschappij en Recht (FMR) - Educatie (FE) - Gezondheidszorg (FG). Met de zeventig opleidingen bestrijkt de HU vrijwel alle maatschappelijke velden. Jaarlijks studeren meer dan studenten af aan de verschillende opleidingen. Meer nog dan een onderwijsinstelling zijn wij een kennisinstituut. Onze docenten onderhouden intensieve contacten met de beroepspraktijk. Door toegepast onderzoek weten ze het vakgebied steeds verder te verdiepen. De HU werkt nauw samen met andere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties om in constante wisselwerking ons aanbod en onze kennis op peil te houden. Deze gids bevat informatie over praktijkopdrachten van het Institute for Business Economics aan de Faculteit Economie & Management (FEM) van Hogeschool Utrecht (HU), m.b.t. de opleidingen: - Bedrijfseconomie (BE), - Accountancy (AC) - Financial Services Management (FSM) - International Finance and Control (IFC) IFC wordt volledig in het Engels aangeboden en biedt onderwijs aan Nederlandse en internationale studenten. De opleiding IFC werd in 2011 voor het laatst aangeboden en zal in 2015 uitgefaseerd zijn. De programmaleider praktijk en het Praktijkbureau zorgen voor de coördinatie van de praktijkopdrachten en voor het goede verloop en de bewaking van de kwaliteit van het praktijkonderwijs binnen het Institute for Business Economics. In deze praktijkgids van het instituut vindt u hierover informatie. Naast de praktijkopdrachten kunnen studenten van het Institute for Business Economics ook op andere momenten (in de vorm van projecten) worden ingezet voor praktijkvraagstukken. Informatie hierover is niet in deze gids opgenomen; hiervoor kunt u zich wenden tot het Praktijkbureau. Gebruikers van deze gids zijn uiteraard vrouwelijke en mannelijke potentiële opdrachtverleners, studenten en docenten. Deze personen worden, zodra ze als algemene categorie worden genoemd, grammaticaal in de tekst met de mannelijke vorm aangeduid. Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 3 van 28

4 1. FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT (FEM) De FEM verzorgt voltijd-, deeltijd- en duale onderwijsopleidingen voor een bachelor degree (B Ec = Bachelor of Business Economics, B Com = Bachelor of Commerce, B BA = Bachelor of Business Administration) in de volgende instituten. Een instituut bestaat uit één of meerdere opleidingen (met eventueel één of meerdere specialisaties). Institute for Business Economics o Bedrijfseconomie (BE) International Finance and Control (IFC); Engelstalige opleiding IFC wordt vanaf 2012 niet meer aangeboden en zal in 2015 uitgefaseerd zijn o Accountancy (AC) o Financial Services Management (FSM) Institute for Marketing & Commerce o Commerciële Economie (CE): Sales & Marketing Management (SMM) International Marketing Management (IMM); Engelstalige opleiding Sport & Entertainment Marketing (SEM) Leisure & Event Marketing (LEM) o International Business and Languages (IBL): Exportmanagement (EM) o Marketingcommunicatie (MC) Institute for Business Administration o Business Management (BM) o Logistiek en Economie (LE) o Management, Economie en Recht (MER): Business & Information Management (B&IM) Business & Human Resources Management (B&HRM) Commerciële Bedrijfskunde (CBK) Management in de publieke sector (MPS) o International Business and Management Studies (IBMS); Engelstalige opleiding Entrepreneurship for Developing Areas (EDA) De opleidingen kennen een gemeenschappelijk doel: studenten theoretisch en praktisch voorbereiden op het uitoefenen van midden en hogere managementfuncties. Deze doelstelling is alleen te verwezenlijken in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk. Die samenwerking kent de hogeschool sinds de oprichting in De FEM beschouwt contacten met het beroepenveld dan ook als cruciaal voor de kwaliteit van de opleidingen. De vierjarige studie aan de hogeschool, onderverdeeld in een propedeuse jaar en een hoofdfase van drie jaar, mondt uit in de titel bachelor. Het praktijkelement neemt tijdens de studie een belangrijke plaats in; het aandeel van projecten, practica, gastcolleges, bedrijfsbezoeken, praktijkopdrachten, stages of werkperiodes beslaat ongeveer een derde van de totale studie. De FEM kent een aantal praktijkperiodes in haar opleidingen, om daarmee de wisselwerking tussen theorie en praktijk te bevorderen. Het verschil tussen stage I (voltijd; tweede studiejaar 10 weken), AD-traject (voltijd; tweede studiejaar), traineeship I (duaal; tweede studiejaar), werkperiode II (duaal; derde studiejaar) en het afstudeertraject (voltijd (20 weken)/duaal; vierde studiejaar) komt niet alleen tot uitdrukking in de duur, maar vanzelfsprekend ook in de inhoud (opdracht en werkzaamheden). Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 4 van 28

5 2. INSTITUTE FOR BUSINESS ECONOMICS Het Institute for Business Economics leidt mensen op voor functies in het beroepenveld. De opleiding verzorgt het onderwijs in nauwe samenwerking met vele bedrijven en instellingen. 2.1 ACCOUNTANCY Als accountant controleert men de jaarrekening van bedrijven, licht men organisaties financieel en administratief door en adviseert men de directie op administratief, organisatorisch en fiscaal gebied. Men is een teamspeler, kritisch en staat de cliënten met raad en daad terzijde. Als accountant is men de vertrouwensman van de organisatie. De belangrijkste taak van de accountant administratieconsulent (AA) is het adviseren van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB). De accountant administratieconsulent stelt jaarrekeningen samen en controleert deze en is vaak voor meerdere bedrijven financieel specialist, fiscaal adviseur en vertrouwenspersoon. De accountant administratieconsulent assisteert en adviseert bij het opzetten of herinrichten van een administratie, biedt hulp bij het opstellen van ondernemingsplannen en beleidsplannen, maakt begrotingen van kosten en opbrengsten en stelt liquiditeits- en vermogensposities op en zorgt ervoor dat kredietverschaffers op tijd de informatie ontvangen die ze nodig hebben. De accountant administratieconsulent vult fiscale aangiftes in en adviseert de ondernemer over fiscale vraagstukken. Een registeraccountant (RA) is controleur of adviseur. Veel grotere organisaties zijn wettelijk verplicht hun jaarrekening door een accountant te laten controleren. De taak van de RA vereist nauwkeurig werken, en brede financiële en bedrijfskundige kennis. Een RA beoordeelt of de door de organisatie opgestelde jaarcijfers kloppen met de werkelijke financiële gang van zaken, brengt de risico s in kaart en helpt deze beheersen. Een RA sluit de controle af met de accountantsverklaring, die in het jaarverslag wordt opgenomen. Daarnaast kan een registeraccountant ondernemers adviseren over fiscale aangelegenheden en de administratieve organisatie, en ondersteuning bieden bij overnames of fusies. In het kader van veranderende toekomstige regelgeving zal een controlerend accountant echter geen advieswerkzaamheden mogen verrichten. 2.2 BEDRIJFSECONOMIE / IFC De opleiding Bedrijfseconomie leidt de student op voor financiële functies binnen het bedrijfsleven. Als bedrijfseconoom is men de spin in het financiële web van een organisatie. Men is mede verantwoordelijk voor het financieel gezond houden van een organisatie en zit op de plek in de organisatie waar het geld inkomt en uitgaat. Men is het financiële hart van de organisatie, geeft leiding aan de administratie en stelt adviezen op voor de directie. De opleiding leidt op tot financiële functies zoals: bedrijfseconomisch medewerker, (assistent) accountant, financieel manager, hoofd administratie, controller, vermogensbeheerder tot beleggingsanalist of financieel adviseur. Ook qua branche zijn er volop mogelijkheden: van midden- en kleinbedrijf tot multinationals. 2.3 FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT Financial Services Management (FSM) is een brede, algemeen georiënteerde beroepsopleiding, waardoor men uitstekend inzetbaar is in deze bedrijfstak. Men wordt opgeleid voor zowel commerciële functies (front office), als beheersfuncties (back office). Bovendien biedt de opleiding ook goede mogelijkheden voor functies elders in het bedrijfsleven, zoals economische, juridische of commerciële functies bij grote multinationals. Men kan denken aan beroepen als financieel adviseur of medewerker, hypotheek- of verzekeringsadviseur, adviseur particuliere en/of zakelijke klanten, vermogensadviseur en pensioenadviseur. Een afgestudeerde kan werken binnen de financiële sector, zoals banken en verzekeringsinstellingen, maar ook op de financiële afdeling van andersoortige bedrijven en instellingen. Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 5 van 28

6 3. PRAKTIJKBUREAU FEM 3.1 PRAKTIJKOPDRACHTEN De studenten van de Faculteit Economie & Management (FEM) vervullen tijdens de studie verschillende praktijkopdrachten. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld om hun competenties verder ontwikkelen en toe te passen in de beroepspraktijk. Afhankelijk van de inhoud van de praktijkopdrachten hanteert de FEM verschillende (onderwijs)vormen waarbinnen de praktijkopdrachten worden vervuld. 3.2 JAARPLANNING Afhankelijk van de opleiding zijn voor de stage-, afstudeer- en werkperiodes aan de Faculteit Economie & Management verschillende tijdstippen in het jaarrooster vastgesteld. Er kan toestemming worden gevraagd om in een andere periode stage te lopen aan de programmaleider Praktijk. Het afstudeertraject dient altijd bij aanvang van periode A, B,C of D te starten. Stage I Beroepsopleidende stage van 10 weken Opleiding Accountancy Bedrijfseconomie / IFC Financial Services Management Startmaand februari april april Afstudeertraject (voltijd traject) Beroepsvoorbereidende stage, in combinatie met het schrijven van een afstudeeropdracht (20 weken) Opleiding Accountancy Bedrijfseconomie / IFC Financial Services Management Startmaand september, november, februari (regulier), april september, november, februari (regulier), april september, november, februari (regulier), april 3.3 WAT U VAN ONS KUNT VERWACHTEN Binnen de FEM zijn verschillende medewerkers betrokken bij de uitvoering en begeleiding van praktijkopdrachten. Het centrale aanspreekpunt vormt het Praktijkbureau waar u als opdrachtgever met al uw vragen terecht kunt. Onze medewerkers kunnen u vaak van dienst zijn, indien nodig brengen zij u in contact met de juiste personen binnen de FEM. Voor het begin van de stageperiode Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 6 van 28

7 Omdat de opleidingen binnen de FEM sterk praktijkgerichte managementopleidingen zijn, stimuleren zij studenten om zelfstandig de zoektocht naar een stage te organiseren. Er worden netwerk/bedrijvendagen, workshops en inhousedagen bij bedrijven georganiseerd ter voorbereiding op de stage. Het Praktijkbureau ondersteunt studenten o.a. met een intranetapplicatie en een vacaturebank waarop de stageaanbiedingen van organisaties staan vermeld. Het Praktijkbureau heeft daarnaast een loketfunctie waar studenten advies kunnen inwinnen over de verwerving van opdrachten. Aan het begin van de stageperiode Het Praktijkbureau organiseert, beheert en evalueert het verloop van de stageperiode binnen uw organisatie. Hiertoe registreren wij uw gegevens in ons relatiebeheersysteem. Gedurende de praktijkperiode Periodiek ontvangt u van ons informatie die op dat moment voor u relevant is, via . U kunt hierbij denken aan voortgangs- en beoordelingsformulieren maar ook aan overzichten van belangrijke data waarop terugkomdagen voor studenten, bijeenkomsten voor bedrijfsmentoren c.q. direct leidinggevenden e.d. worden vermeld. Na afloop van de stageperiode Het belang van de praktijkperiodes wordt onderstreept doordat er een beoordeling aan wordt toegekend, die voor de student voldoende moet zijn om uiteindelijk het diploma van de hogeschool in ontvangst te kunnen nemen. Deze beoordeling berust op de indrukken, die u als bedrijfsmentor, als ook de docentbegeleider van het verloop van de stage heeft gekregen. De opleidingen van de FEM vinden het belangrijk om uw waardering voor het verloop van de stageperiode te vernemen. Deze informatie wordt systematisch geanalyseerd waarna de resultaten aan de opleidingen worden doorgegeven. Hierdoor zijn onze opleidingen in staat om de geleverde kwaliteit continu te monitoren en te verbeteren. U ontvangt hiertoe aan het einde van de (afstudeer)stageperiode een evaluatieformulier. 3.4 WAT WIJ VAN HET STAGEVERLENENDE BEDRIJF VERWACHTEN De rol, de taken en verantwoordelijkheden van het bedrijf zijn, in min of meer chronologische volgorde (zie verder rolverdeling bij stage 1 en afstudeertraject op ) Voor aanvang van de stage Formuleren van de invulling van de stage (in overleg met de student en eventueel de programmaleider Praktijk van de opleiding). Beschrijving van het doel en de gewenste activiteiten. Toewijzen van een begeleider (bedrijfsmentor) met ervaring/opleidingsniveau dat aansluit bij het beroepsprofiel van de student. Aan het begin van de stage Introduceren van de stagiair in de organisatie. Bespreken van het door de stagiair voor zijn opdracht te maken plan van aanpak (bij afstudeertraject). Beschikbaar stellen van een fulltime werkplek in de beroepsomgeving. Bespreken van de eerste resultaten, eventuele vragen en het maken van definitieve afspraken in een eerste (door de stagiair te regelen) stagebezoek van de docentbegeleider (bij afstudeertraject). Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 7 van 28

8 Tijdens de stage Actief begeleiden van de stagiair, onder andere door het regelmatig houden van voortgangbesprekingen. De student (enigszins) zelfstandig laten uitvoeren van de stageopdracht, hem hierover laten rapporteren en hem feedback geven. De student tevens de gelegenheid geven mee te werken aan beroepsrelevante dagelijkse werkzaamheden. Geven van feedback aan de student in het kader van diens persoonlijke ontwikkeling en competenties. Aan het einde van de stage Invullen van het beoordelingsformulier, dit bespreken met de stagiair en vervolgens sturen naar praktijkbureau (via fax of ingescand via de mail).. Beoordelen en bespreken van de door de student gemaakte producten. Bespreken van de evaluatie en beoordeling van de student met de docentbegeleider van de opleiding. Geven van input aan de docent van de opleiding ten behoeve van kwaliteitsverbetering van (aspecten) van de opleiding. 3.5 DIGITAAL AANBIEDINGSFORMULIER Het Praktijkbureau FEM beschikt over een eigen digitale stagevacaturebank. De vacatures worden gepresenteerd in een (Sharepoint)intranetomgeving en zijn via een wachtwoord alleen te bekijken door studenten en medewerkers van de Faculteit Economie & Management. In deze vacaturebank zijn behalve stages ook werkperiode ("duale", alleen bij Accountancy) opdrachten opgenomen. De aanbiedingsprocedure Als u een stageopdracht wilt indienen, kunt u gebruik maken van het digitale aanbiedingsformulier op onze website: De aanbieding wordt ter beoordeling aan de programmaleider Praktijk voorgelegd. Hij probeert in te schatten bij welke opleiding(en) van de FEM de opdracht het beste aansluit. Tevens beoordeelt hij of het een stage I, afstudeerstage en/of werkperiode (duale studenten) betreft. Vervolgens ontvangt u een bericht over de beoordeling door de programmaleider Praktijk. Als de opdracht lijkt aan te sluiten bij de opleiding wordt deze in de digitale stagevacaturebank van de Faculteit Economie & Management geplaatst. Het is een online formulier, waarbij ook een bijlage geupload kan worden (selecteer thema Economie en management voor stages die betrekking hebben op FEM). Voor stages, afstudeer- en werkperiodeopdrachten met een internationaal karakter kunt u gebruik maken van het Engelstalige formulier of dit aangeven in het Nederlandstalige formulier. 3.6 DE BEROEPENVELDCOMMISSIE De opleidingen hebben een Beroepenveldcommissie die als taak heeft de opleidingsdirectie te adviseren betreffende het beroepenveld. De opleiding legt plannen en dilemma s betreffende de invulling van het onderwijs aan de commissie voor. Deze externe adviseurs komen in deze hoedanigheid drie maal per jaar bijeen. De leden van de Beroepenveldcommissie zijn vertegenwoordigers van het beroepenveld, verdeeld over de specialisaties van de drie opleidingen Bedrijfseconomie (BE), Accountancy (AC) & Financial Services Management (FSM). In de bijlage is bezetting van de huidige beroepenveldcommissies opgenomen. Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 8 van 28

9 4 OPBOUW VAN HET PROGRAMMA 4.1 VOORAFGAAND AAN STAGE I EN/OF AFSTUDEREN De student houdt zich gedurende zijn opleiding met het hierna volgende bezig. Thema s en perioden Ieder studiejaar staan er een of meerdere thema s centraal die projectmatig worden behandeld. De thema s worden ondersteund door een aantal modules. De vakken worden dus geïntegreerd aangeboden, waardoor duidelijk wordt hoe de leerstof in de praktijk kan worden toegepast. 4.2 PROPEDEUSE In de flexibele propedeuse staat in het eerste halve jaar het opdoen van een stevige economische basiskennis centraal. Het tweede halve jaar verdiept de student zich in de belangrijke kennisgebieden van de opleidingen Bedrijfseconomie, Accountancy en Financial Services Management. De studenten werken daarnaast groepsgewijs aan een aantal verschillende projecten, waarbij o.a. de volgende onderwerpen centraal staan: Ondernemingsplan Vennootschappelijke jaarrekening Waar mogelijk worden de onderwerpen in het kader van de gekozen specialisatie geplaatst. 4.3 HOOFDFASE Hoofdfase jaar 1 (tweede studiejaar) Verdieping en verbreding van Bedrijfseconomie, Accountancy en Financial Services Management. Groepsgewijs werken de studenten aan een drietal projecten, waarbij bij de volgende onderwerpen centraal staan: Accountancy: Informatietechnologie Financiële planning en control Controle-informatie en dossiervorming. Bedrijfseconomie: Informatietechnologie Financiële planning en control Perforance management Financial Service Management Ethiek & financiele dienstverlening Hypotheekadvies Project Persoonlijk financieel plan. De overige modulen betreffen verwante vakken als Bedrijfsadministratie, Management accounting, Bestuurlijke informatieverzorging bij BE en AC. Bij FSM aanverwante Wft modulen. Hoofdfase jaar 2 (derde studiejaar) Bij de opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie zijn Bedrijfsadministratie, Externe Verslaggeving, Strategisch Management en Financiering belangrijke vakgebieden in dit studiejaar. Bij FSM zijn o.a. ondernemingsplanning en aanverwante vakgebieden en Financiering belangrijke vakgebieden. Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 9 van 28

10 Hoofdfase jaar 3 (vierde studiejaar) Het eerste semester doen de Bedrijfseconomie en FSM studenten hun minor. De Accountancy studenten bereiden zich voor op het landelijke OAT-examen. Het tweede halfjaar vervullen alle studenten hun afstudeertraject, waarbij de AC-studenten op vrijdagen cursussen op de FEM doen. 5. STAGE I (TWEEDE STUDIEJAAR) Stage I is een beroepsopleidende stage. De student werkt mee aan de lopende activiteiten van de organisatie op het gebied van zijn opleiding. Via kortlopende opdrachten krijgt de student naast beeldvorming van de beroepspraktijk ook de gelegenheid krijgen analytisch werk te verrichten. Tijdens stage I dient de student bovendien expliciet te werken aan zijn persoonlijke competenties. De stage telt 10 weken, 50 werkdagen. 5.1 WERKZAAMHEDEN TIJDENS STAGE 1 De student dient tijdens de stage werkzaamheden te verrichten op het gebied van onderstaande Landelijke Domeincompetenties voor Bachelor Economics. De student dient hierbij meerdere competenties tijdens de stage verder te ontwikkelen en zich een beeld te vormen van de competenties die aan het einde van de opleiding bereikt dienen te zijn. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties. Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie. Bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico s. Bepalen en verstrekken van financieel-economische en fiscale informatie voor besluitvorming. Verstrekken van informatie t.b.v. externe belanghebbenden. Verlenen van diensten en geven van adviezen op financieel-economisch en fiscaal terrein aan belanghebbenden. AC In het algemeen zal een student op het accountantskantoor meewerken aan het samenstellen van jaarrekeningen of in teams meewerken bij het controleren van jaarrekeningen. De werkzaamheden moeten liggen op het gebied van domeincompetenties 2, 3, 5 en 6. BE/FSM De FEM ziet de stage in het tweede studiejaar als een beroeps oriënterende stage. De werkzaamheden van de meewerkstage moeten liggen op het gebied van tenminste twee van de zes Bachelor Domeincompetenties. Bedrijfseconomie: 5.2 OPDRACHTEN TIJDENS STAGE 1 De opleiding BE/AC/FSM kent een centrale plaats toe aan 'probleemgericht'-denken. Voor stage I is het daarom van belang, dat studenten naast beeldvorming van de beroepspraktijk ook de gelegenheid krijgen analytisch werk te verrichten via kortlopende opdrachten. Afhankelijk van de opleiding voert de student één of meerdere korte opdrachten uit waarbij de student nadrukkelijk de theorie, opgedaan tijdens de cursussen op de FEM, gebruikt. De opdrachten vergen 6 tot 8 uur per opdracht. De opdrachten staan in de cursuswijzer stage 1. Organisaties kunnen uiteraard ook met eigen ideeën komen. Een omvangrijke opdracht dient middels de stage-overeenkomst te worden goedgekeurd. Kleinere opdrachten kunnen tijdens de stage door de docentbegeleider worden goedgekeurd. Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 10 van 28

11 5.3 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING TIJDENS STAGE 1 De student werkt tijdens de stage actief aan zijn ontwikkeldoelen op het gebied van onderstaande competenties. Hij vraagt zelf om feedback middels het assessment formulier. Landelijke Algemene domeincompetenties: (persoonlijke competenties) 7. Sociale en communicatieve competentie (inter-persoonlijk, organisatie): samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het sociale deel van de competentie); communiceren, mondeling en schriftelijk, intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels (in termen van beroepstaken omvat dat onder meer opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten) 8. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional): sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; ontwikkelen van een beroepshouding met initiatief of ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort LEERDOELEN Bij een voldoende beoordeling van de module: kan de student aangeven welke deelcompetenties van de beroepsspecifieke en algemene domeincompenties hij heeft ontwikkeld. kan de student een concreet beeld schetsen van (een aspect van) de beroepspraktijk, in relatie tot de totale organisatie; kan de student verantwoorden hoe en welke theoretische onderwerpen hij in de praktijk heeft toegepast en kan hij (op onderdelen) aangeven waar de theorie van de praktijk verschilt; kan de student uitleggen wat de geldende beroepsattitude is, en kan hij aangeven wat zijn eigen sterke en zwakke(re) punten zijn op de aspecten hiervan; kan de student aangeven wat zijn sterke en zwakke punten zijn inzake de persoonlijke kwaliteiten: lerend vermogen, mondelinge communicatie, oordeelsvorming, planmatig werken, proactiviteit, sensitiviteit, schriftelijke presentatie. 5.5 DOELSTELLINGEN De uitgangspunten van stage I zijn voor een belangrijk deel geënt op de algemene leerdoelstellingen van de FEM: de vorming van toekomstige leidinggevende functionarissen op het terrein van economie en management. Het specifieke van stage I is dat studenten voor het eerst tijdens hun opleiding intensief in contact staan met de beroepspraktijk. Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 11 van 28

12 Doelstellingen voor studenten Ontwikkeling een aantal inhoudelijke en persoonlijke competenties te bereiken, zoals die in het competentieprofiel van de opleiding BE, AC en FSM beschreven zijn. Kennismaken met de beroepspraktijk (functies, taken, activiteiten). De weg leren vinden in een werkomgeving. Toepassen van de theorie in de praktijk en onderscheiden van de verschillen daartussen. Leren omgaan met praktische vraagstukken. Versterken van sociale en communicatieve vaardigheden. Ontwikkelen van een beroepsattitude. Zicht krijgen op sterke en zwakke(re) punten. Aanvullende doelstelling bij een buitenlandse stage Kennismaken met en beleven van de internationale aspecten van de bedrijfsvoering, buitenlandse bedrijfscultuur, leef- en denkwereld Doelstellingen voor de FEM Theorie en praktijk met elkaar in verband brengen. Realiseren van verdere persoonlijke ontplooiing van studenten. Stimuleren van praktische vaardigheden van studenten. Studenten relevante competenties en praktische vraagstukken leren herkennen. Doelstellingen voor stageverlenende bedrijven Meewerken aan de vorming van professionele werknemers (mogelijk toekomstige medewerkers) met als tegenprestatie een toegevoegde waarde aan het stageverlenende bedrijf door de stagiair. Ruimte geven aan jong élan binnen de organisatie. Benutten van een mogelijk andere kijk op de praktijk van studenten van de FEM. Begeleid, en als leerervaring, laten uitvoeren van of onderzoek doen naar zaken waarvoor binnen het bedrijf geen gelegenheid of tijd bestaat. Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 12 van 28

13 6. AFSTUDEERTRAJECT (4E STUDIEJAAR) 6.1 WAT HOUDT HET AFSTUDEERTRAJECT IN VOOR BE/AC/FSM? Het afstudeertraject is een beroepsvoorbereidende praktijkperiode met een duur van 20 weken (100 werkdagen). De student functioneert als aspirant-beroepsuitoefenaar binnen de financieel economische beroepspraktijk en werkt een actueel, relevant vraagstuk voor de opdrachtverlenende organisatie (op strategisch of tactisch niveau) uit in een (financieel economisch) adviesrapport. 6.2 WERKZAAMHEDEN TIJDENS STAGE 2 De student dient tijdens de stage werkzaamheden te verrichten op het gebied van onderstaande Landelijke Domeincompetenties voor Bachelor Economics. De student dient hierbij meerdere competenties tijdens de stage verder te ontwikkelen tot niveau 3. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties. Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie. Bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico s. Bepalen en verstrekken van financieel-economische en fiscale informatie voor besluitvorming. Verstrekken van informatie t.b.v. externe belanghebbenden. Verlenen van diensten en geven van adviezen op financieel-economisch en fiscaal terrein aan belanghebbenden. Tabel: Niveaukenmerken Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 De student voert een beroepsproduct uit: onder begeleiding in een niet-complexe situatie met een gering aantal variabelen op basis van aangeleverde gegevens waarbij sprake is van een standaardaanpak waarbij basiskennis en vaardigheden worden gebruikt waarbij verantwoording voor eigen takenpakket wordt afgelegd in een bepaalde context De student voert een beroepsproduct uit: De student voert een beroepsproduct uit: onder indirecte begeleiding zelfstandig in een meer complexe situatie in complexe situaties met meer variabelen met veel variabelen waarbij sprake is van een standaardaanpak, met de mogelijkheid van een creatieve oplossing waarbij nieuwe procedures of een nieuw plan van aanpak worden ontwikkeld, waarbij creativiteit wordt waarbij uitgebreide kennis en vaardigheden gebruikt worden gebruikt op basis van specialistische kennis waarbij resultaatgericht gewerkt wordt en vaardigheden en keuzes worden gemaakt en verantwoord over trajecten waarbij zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden worden verworven in diverse contexten waarbij op diverse niveaus keuzes en oplossingen worden verantwoord vanuit een overstijgende kijk op problemen Accountancy In het algemeen zal een student op het accountantskantoor meewerken aan het samenstellen van jaarrekeningen of in teams meewerken bij het controleren van jaarrekeningen. De werkzaamheden moeten liggen op het gebied van domeincompetenties 2, 3, 5 en 6. Bedrijfseconomie en Financial Services Management De werkzaamheden van de stage moeten liggen op het gebied van tenminste twee van de zes Bachelor Domeincompetenties. Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 13 van 28

14 6.3 DE AFSTUDEEROPDRACHT Als afstudeeropdracht werkt de student een actueel, relevant vraagstuk voor de opdrachtverlenende organisatie (op strategisch of tactisch niveau) uit in een (financieel economisch) adviesrapport. De student onderbouwt het advies met theoretische modellen en concepten. Het onderwerp moet liggen op het terrein van de domeincompetenties (zie 6.2) Accountancy Richtlijn is dat de student ongeveer 50% van de stageperiode (mee)werkt in de samenstel- of controle praktijk en 50% van de stageperiode het afstudeeronderzoek uitvoert. Voorbeelden van afstudeeropdrachten: 1. Onderzoeken van (onderdelen van) jaarrekeningen naar juistheid, volledigheid, bestaan en waardering van balansposten. 2. Onderzoeken c.q. uitvoeren van cijferbeoordelingen, verbandcontroles en verificatiewerkzaamheden. 3. Beschrijven c.q. beoordelen controleplannen en controlewerkzaamheden m.b.t. Nederlandse bedrijven die deels in handen zijn van buitenlandse moedermaatschappijen. Bedrijfseconomie Het plan van aanpak van de afstudeeropdracht dient vóór de stage uitgewerkt en goedgekeurd te worden. Richtlijn is dat 40 % van de stagetijd aan het werken aan de afstudeeropdracht wordt besteed en dat 60% van de stagetijd wordt gewerkt. Het schrijven van de adviesrapport dient ook binnen de stagetijd te worden afgerond. Voorbeelden van afstudeeropdrachten: 1. De mate waarin formele besluitvormingstechnieken in de onderneming worden toegepast bij zaken als investeringsbeslissingen, assortimentsvraagstukken en vervangingsbeslissingen van duurzame productiemiddelen onderzoeken. 2. De wijze waarop financieel-economische informatie een rol speelt bij de beoordeling van activiteiten, organisatieonderdelen en managers onderzoeken. 3. De mate waarin traditionele overwegingen, zoals hefboomeffect, kapitaaloptimum, ratio s, een rol spelen bij de financieringsbeslissingen in de onderneming onderzoeken. Financial Services Management Het plan van aanpak van de afstudeeropdracht dient vóór de stage uitgewerkt en goedgekeurd te worden. Richtlijn is dat 40 % van de stagetijd aan het werken aan de afstudeeropdracht wordt besteed en dat 60% van de stagetijd wordt gewerkt. Het schrijven van de adviesrapport dient ook binnen de stagetijd te worden afgerond. Voorbeelden van afstudeeropdrachten: 1. Onderzoek naar effecten van beleggingen. 2. Analyseren gegevens premie-, winst- en spaarloonregelingen, beoordelen winstgevendheid daarvan e.d. 3. Statistisch in kaart brengen van bedrijfsprocessen van afdelingen van banken en/of verzekeringsmaatschappijen (of klanten daarvan). Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 14 van 28

15 6.4 LEERDOELEN Tijdens het afstudeertraject ontwikkelt de student in een beroepssetting een of meer beroepsspecifieke domeincompetenties verder waarbij de student tegen het einde van het traject aantoont effectief op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar op hbo- niveau te kunnen functioneren. De student toont aan dat hij door middel van afstudeeronderzoek op basis van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die hij tijdens zijn studie in colleges verworven heeft, tot een advies voor een relevant en actueel probleem uit de beroepspraktijk kan komen. De student toont aan hoe hij/zij zelfstandig (maar wel ondersteund door feedback van docent, opdrachtgever en door zelfreflectie) in een beroepsomgeving op verantwoorde wijze kan komen tot een adviesrapport op hbo-niveau. Tijdens het afstuderen is de student zelf verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat van zijn onderzoek. De student kan het resultaat, de aanpak en de verantwoording van zijn werk duidelijk en logisch kan weergeven; De student kan zijn onderzoek presenteren, toelichten en verdedigen. 6.5 DOELSTELLINGEN De doelstellingen van het afstudeertraject zijn geënt op één van de algemene leerdoelstellingen van de hogeschool: de vorming van toekomstige leidinggevende functionarissen op het terrein van Economie & Management. Het afstudeertraject is een beroepsvoorbereidende praktijkperiode met een verdiepend karakter. De student functioneert als aspirant beroepsuitoefenaar op het gebied van de financieel economische beroepspraktijk. De te verrichte werkzaamheden en de afstudeeropdracht dienen een concrete bijdrage te leveren aan (delen van) het financieel economische beleid van de organisatie. Doelstellingen voor studenten De theorie breed, diep en flexibel in de praktijk toepassen. Leren problemen in hun kader te zien, te analyseren en gestructureerd naar een oplossing toewerken. Versterken van sociale en communicatieve vaardigheden. Leerervaringen naar aanleiding van voorgaande stage of werkperiodes toepassen. Effectief functioneren als aspirant-beroepsuitoefenaar. Een zelfstandige, adviserende rol ontwikkelen; de opdrachtverlener een implementeerbaar advies geven op tactisch-strategisch niveau op het gebied van Accountancy, Bedrijfseconomie of Financial Services Management of een aspect daarvan. De basis leggen voor een loopbaanplanning. Aanvullende doelstelling bij een internationale praktijkperiode Kennismaken met en beleven van de internationale aspecten van de bedrijfsvoering, bedrijfscultuur, leef- en denkwereld. Doelstellingen voor de FEM Verder ontwikkeling van beroepsspecifieke en algemene competenties, o.a. o Theorie en praktijk met elkaar in verband brengen. o Realiseren van verdere persoonlijke ontplooiing van studenten. o Stimuleren van praktische vaardigheden van studenten. o Studenten relevante competenties en praktische vraagstukken leren herkennen. Doelstellingen voor bedrijven Meewerken aan de vorming van professionele werknemers (mogelijk toekomstige medewerkers) (met als tegenprestatie een toegevoegde waarde aan het stageverlenende bedrijf door de student). Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 15 van 28

16 Ruimte geven aan jong elan binnen de organisatie. Benutten van een mogelijk andere kijk op de praktijk door studenten. Begeleid, en als leerervaring, laten uitvoeren van of onderzoek doen naar zaken waarvoor binnen het bedrijf geen gelegenheid of tijd bestaat. Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 16 van 28

17 7. INFORMATIE ALGEMEEN 7.1 HET VINDEN VAN EEN PRAKTIJKPLAATS Kenmerkend voor het beleid van de hogeschool is dat het instituut geen praktijkplaatsen toewijst, maar dat de student zelf zijn praktijkperiode zoekt binnen het kader dat het Institute for Business Economics stelt. Het Praktijkbureau en de programmaleider praktijk stellen zich daarbij faciliterend op. Tijdige en heldere voorlichting aan studenten en de digitale vacaturebank spelen hierbij een grote rol. Waaraan dient de opdrachtverlenende organisatie te voldoen? Studenten van het Institute for Business Economics kunnen uitsluitend een praktijkperiode vervullen bij: Professionele, draaiende organisaties (niet bij op te starten/startende ondernemingen); Organisaties met in principe minimaal vijftien vaste werknemers; Organisaties waarin de beroepspraktijk aanwezig is. Accountancy studenten kunnen alleen op een accountantskantoor (aangesloten bij NBA) of een interne accountantsdienst van een multinational stagelopen (als stage 1 bij een accountantskantoor of administratiekantoor wordt gelopen dan geldt een minimum van 5 vaste werknemers); Organisaties waarbij de bedrijfsmentor een achtergrond en opleiding heeft die aansluit bij het beroepsprofiel van de opleiding. Organisaties waarbij deze inhoudelijke begeleider (regelmatig) aanwezig is; Organisaties waarbij de student een fulltime werkplek heeft (in de beroepsomgeving). Organisaties die geen bedrijf van een familielid zijn. De voorbereiding op stage I of de werkperiode begint voor de studenten in de maand maart van het eerste studiejaar. Workshops ter voorbereiding van stage 1 vinden plaats in september en oktober van het tweede studiejaar. De voorbereiding voor het afstudeertraject begint voor de studenten in hun derde studiejaar. De stappen die de student moet ondernemen zijn: Duidelijk krijgen welke eisen de opleiding en het Praktijkbureau aan de praktijkperiode stelt door middel van voorlichting door het Praktijkbureau en de programmaleider praktijk, de cursuswijzer, de praktijkgids, etc. Definiëren van eigen doelstellingen/interesses binnen het studieloopbaan (slb) programma. Inventariseren van potentiële te benaderen bedrijven en organisaties (met behulp van het eigen netwerk, (stage)verslagen, verrichtte projecten, artikelen, persberichten, de vacaturebank, advertenties, personeelsadvertenties, lezingen). Informatie vergaren over de te benaderen adressen (onder andere contactpersonen, activiteiten, omvang, markten, afnemers, producten, branche/bedrijfstakinformatie, specifieke ontwikkelingen/problemen, organisatiestructuur, concurrenten, aanknopingspunten voor de praktijkperiode etc.). Bedrijven benaderen (per /internet,schriftelijk, telefonisch of persoonlijk). Het studieloopbaan (slb)-gesprek hierover voeren aan de hand van het slb-programma. Het zoeken naar een praktijkplaats kan als een vorm van solliciteren worden beschouwd. Opdrachtverlenende organisaties en studenten kunnen hierbij een aantal Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 17 van 28

18 sollicitatieprincipes toepassen. Zodra de student een bedrijf gevonden heeft, dient hij de voorgestelde invulling van de praktijkperiode door de programmaleider praktijk van zijn opleiding te laten goedkeuren. Hiertoe vult hij een praktijk-overeenkomst in, waarop de bedrijfsgegevens en (stage)invulling (ondertekend door de bedrijfsmentor c.q. direct leidinggevende) worden vermeld. Vervolgens legt hij deze formulieren ter goedkeuring voor aan de programmaleider praktijk. De programmaleider praktijk wijst een docentbegeleider toe (bij stage 1 is dit i.h.a. de studieloopbaanbegeleider van de student). Criteria voor de goedkeuring van het (stage)voorstel zijn onder andere de invulling van de praktijkperiode, opdracht(en) en overige werkzaamheden, de aard van de organisatie (professionele draaiende organisatie, aanwezigheid van de beroepspraktijk) en de begeleiding vanuit die organisatie. De student dient bij de goedkeuring van het afstudeertraject tevens een plan van aanpak voor zijn afstudeeropdracht aan te leveren. De student vraagt goedkeuring voor zijn plan van aanpak aan zijn beoogde docentbegeleider, die deskundig is op het gebied van de afstudeeropdracht en die door de programmaleider Praktijk wordt toegewezen. Concreet betekent dit dat de student samen met het bedrijf, inhoudelijk voorwerk zal moeten verrichten ten behoeve van de goedkeuring van zijn afstudeertraject door de programmaleider praktijk. Indien de praktijkperiode is goedgekeurd en geregistreerd door het Praktijkbureau, ontvangt bedrijfsmentor c.q. direct leidinggevende van de student van het Praktijkbureau een met verwijzing naar gegevens die op internet beschikbaar zijn. De student ontvangt een met richtlijnen en verwijzing naar gegevens die op het intranet beschikbaar zijn. Bij hoge uitzondering komt het voor, dat een opdrachtverlenende organisatie de overeenkomst verbreekt. In dat geval zal het Praktijkbureau de student zoveel mogelijk helpen alsnog tijdig een passende plaats te vinden. 7.2 BEGELEIDING TIJDENS DE PRAKTIJKPERIODE De student wordt tijdens de praktijkperiode vanuit de opleiding begeleid door een docentbegeleider (procesbegeleiding en bewaking van de kwaliteit van de afstudeeropdracht, met name op de methodiek) en vanuit het bedrijf door een zogenaamde bedrijfsmentor c.q. direct leidinggevende (inhoudelijke begeleiding). De student draagt zorg voor een goede gang van zaken in de voorbereidingsfase, tijdens en na de praktijkperiode. Het maken en nakomen van afspraken is hierbij van wezenlijk belang. Van de student wordt verwacht dat hij steeds het initiatief neemt tot contact. Hoewel de student in de visie van Hogeschool Utrecht, manager is van zijn eigen praktijkperiode, is het Institute for Business Economics vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van het buitenschoolse curriculum. Begeleiding door de hogeschool: de docentbegeleider Tijdens de praktijkperiode wordt de student vanuit de opleiding begeleid door een docentbegeleider (dit is een docent van het Institute for Business Economics), met wie de student regelmatig contact dient te onderhouden. Bij een afstudeertraject wordt tevens een tweede examinator toegewezen. De docentbegeleider tijdens Stage 1: Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 18 van 28

19 Is tijdens de stage het 1 e aanspreekpunt voor de student en de bedrijfsmentor Bewaakt en beoordeelt het proces volgens de richtlijnen in de stage-agenda. Bewaakt de voortgang van de student betreffende het functioneren in de praktijk, de aanpak en uitvoering van werkzaamheden en opdrachten aan de hand van het bedrijfsbezoek en de voortgangsrapportages van de student. Heeft een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting: student blijft zelf verantwoordelijk: Geeft een beoordeling van de stageperiode op het beoordelingsformulier, mede gebaseerd op de beoordeling van de bedrijfsmentor en het gesprek hierover met de bedrijfsmentor en de student tijdens het eindbezoek Geeft een beoordeling van het stageverslag en de presentatie op het beoordelingsformulier. Voert het eindcijfer in in Osiris en overhandigt daarna het docentbeoordelingsformulier aan het praktijkbureau. Bij stage 1 houdt de docentbegeleider zich in principe niet bezig met de daadwerkelijke inhoudelijke begeleiding van het functioneren in de beroepspraktijk. Tijdens stage I en de werkperiode duaal bezoekt de docentbegeleider het bedrijf éénmaal. De docentbegeleider tijdens het afstudeertraject: Is tijdens de afstudeerstage het 1 e aanspreekpunt voor de student en de bedrijfsmentor Bespreekt de geplande werkzaamheden en het plan van aanpak bij het eerste bedrijfsbezoek. Bewaakt en beoordeelt zowel de procesmatige als de inhoudelijke criteria volgens de richtlijnen in de stageagenda. Bewaakt de voortgang van de student betreffende het functioneren in de praktijk, de aanpak en uitvoering van werkzaamheden en opdrachten aan de hand van het bedrijfsbezoek en de voortgangsrapportages van de student. Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van de afstudeeropdracht Begeleidt en bewaakt de voortgang van de afstudeeropdracht; geeft feedback op tussenproducten volgens het begeleidingsmodel. Dient als stimulator en vraagbaak en probeert mee te denken. Neemt een kritische en waakzame houding aan. Heeft een inspanningsverplichting (is tijdens het afstudeertraject 7 uur beschikbaar voor overleg en feedback op tussenproducenten en concept rapport, exclusief de bedrijfsbezoeken), maar geen resultaatverplichting: student blijft zelf verantwoordelijk. Beoordeelt de stageperiode op basis van de rapportages en het stageverslag van de student, de twee bedrijfsbezoeken en de beoordeling door de bedrijfsmentor Registreert de twee deelcijfers in Osiris en geeft vervolgens het protocol met cijfers aan het praktijkbureau voor archivering. De docentbegeleider in overleg met de tweede examinator Beoordeelt en accordeert in samenspraak met de student en de 2 e examinator het voorlopige plan van aanpak voorafgaand aan de stage. Beoordeelt en accordeert in samenspraak met de 2 e examinator het definitieve plan van aanpak dat door de student op de stageterugkomdag wordt gepresenteerd. Beoordeelt de afstudeeropdracht op basis van de beoordelingscriteria (sharepoint pagina onder documenten - afronding) Neemt samen met de tweede examinator het mondeling examen / presentatie af op de FEM en geeft hiervoor een beoordeling. Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 19 van 28

20 De tweede examinator in overleg met de docentbegeleider: Beoordeelt en accordeert in samenspraak met de student en de 2 e examinator het voorlopige plan van aanpak voorafgaand aan de stage. Beoordeelt en accordeert in samenspraak met de 2 e examinator het definitieve plan van aanpak dat door de student op de stageterugkomdag wordt gepresenteerd. Beoordeelt de afstudeeropdracht op basis van de beoordelingscriteria (zie sharepoint pagina onder documenten - afronding) Neemt samen met de docentbegeleider het mondeling examen / presentatie af op de FEM en geeft hiervoor een beoordeling Tijdens het afstudeertraject bezoekt de docentbegeleider het bedrijf tweemaal. Tijdens het eerste bezoek (in het algemeen circa drie tot vier weken na aanvang) wordt de gang van zaken en de invulling van de werkzaamheden besproken. Tevens wordt het plan van aanpak voor de afstudeeropdracht besproken. Tijdens het tweede bezoek (tegen het eind) wordt de praktijkperiode geëvalueerd op grond van zowel de aanpak, uitvoering van de werkzaamheden en het afstudeeronderzoek, als op het persoonlijk functioneren van de student. De bedrijfsbezoeken hebben als extra functie de docenten van de opleiding de gelegenheid te bieden om contact te houden met de beroepspraktijk van het Institute for Business Economics. Bij internationale praktijkperiodes zijn bedrijfsbezoeken veelal niet realiseerbaar. In dat geval worden de contacten uitsluitend schriftelijk, telefonisch en per onderhouden. Tijdens de praktijkperiode dient de student regelmatig aan de docentbegeleider te rapporteren, zie ook cursuswijzer en stage-agenda. Hierover maakt de student voor aanvang van de praktijkperiode afspraken met zijn docentbegeleider, de stage-agenda is leidraad. Voor de beeldvorming van de docentbegeleider is het wenselijk dat de student deze in een vroeg stadium van informatie voorziet over de organisatie en haar producten (bijvoorbeeld brochures, jaarverslag, etc.). De door de student te maken rapportages staan in relatie tot de leerdoelen van de praktijkperiode. Begeleiding door de organisatie: de bedrijfsmentor c.q. direct leidinggevende Bedrijfsmentor Is verantwoordelijk voor een adequate begeleiding van de student in de organisatie (faciliteren student (PC/werkplek), introductie, procesmatige en inhoudelijke begeleiding, voldoende tijd voor overleg, functioneringsgesprekken o.a. aan de hand van het assessment, aanspreekpunt bij problemen, etc.) Beoordeelt en accordeert in samenspraak met de docentbegeleider van de HU het plan van aanpak voor de afstudeeropdracht Geeft de student tussentijds en aan het einde van de stageperiode feedback op zijn functioneren (als junior beroepsbeoefenaar) door het invullen en met de student bespreken van het assessment. Beoordeelt aan het einde van de stageperiode het functioneren van de student (als junior beroepsbeoefenaar) op het beoordelingsformulier Bedrijfsmentor en bespreekt dit met student en docentbegeleider bij het eindgesprek. Zorgt er voor dat het ingevulde beoordelingsformulier gefaxed ( ) of g ed wordt naar het praktijkbureau De (inhoudelijke) begeleiding door de organisatie wordt verzorgd door een bedrijfsmentor c.q. direct leidinggevende (in principe iemand uit de financieel economische beroepspraktijk). De Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 20 van 28

21 FEM verwacht van de bedrijfsmentor c.q. direct leidinggevende dat hij voldoende tijd en aandacht heeft voor de begeleiding m.b.t. het functioneren in de beroepspraktijk (dit komt overigens zowel de student als de opbrengst van de praktijkperiode voor het bedrijf ten goede), de student in staat stelt aan de leerdoelen van de praktijkperiode en zijn competenties te werken en m.b.t. de afstudeeropdracht de student noodzakelijke input geeft. De bedrijfsmentor ontvangt aan het begin van de stageperiode van het Praktijkbureau een link naar de benodigde informatie met betrekking tot de stage. Een succesvolle bedrijfsmentor c.q. direct leidinggevende: Bereidt zich voor op zijn rol door zich in te lezen. Heeft een functie/achtergrond/opleiding die aansluit bij het beroepsprofiel van de student en is daardoor inhoudelijk voldoende deskundig op het gebied van de (stage)werkzaamheden. Formuleert bij het afstudeertraject een duidelijke afstudeeropdracht, d.w.z.: o een beschrijving van het doel en de gewenste activiteiten; o een opdracht waarbij denken en doen gecombineerd worden; o een opdracht waarbij/waarnaast de student ook met de dagelijkse praktijk van de organisatie geconfronteerd wordt. Investeert in een degelijke introductie in de organisatie als geheel en bij de betrokken afdeling(en) (waaronder ook valt informatie verschaffen over de cultuur, procedures, etc.) en informeert de organisatie over de komst en werkzaamheden van de student. Zorgt voor een werkplek in de organisatie in een omgeving die aansluit bij de opleiding. Draagt zorg voor het goed inwerken. Onderkent het belang van een uitgewerkt plan van aanpak ten behoeve van de beantwoording van een probleemstelling c.q. de uitvoering van een afstudeeronderzoek. Bespreekt het (door de student opgestelde) plan van aanpak met de student voorafgaand aan de goedkeuring van de stage-overeenkomst. Maakt het plan van aanpak definitief samen met de student en docentbegeleider bij het bedrijfsbezoek van de docentbegeleider (circa drie weken na aanvang van het afstudeertraject). Biedt ruimte aan de student om zijn doelstelling(en) te realiseren. Bewaakt en beoordeelt de voortgang van de werkzaamheden van de student. Fungeert als vraagbaak voor de student, voor dagelijkse kwesties, of heeft daar iemand voor aangewezen. Voert voortgangsgesprekken met de student (bij voorkeur wekelijks) over zijn functioneren en de opdracht. Beoordeelt de student en probeert tijdens de praktijkperiode de zwakke en sterke punten van de student naar voren te brengen (opbouwend geformuleerd). Bespreekt de uitkomst van het assessment met de student. Evalueert de praktijkperiode met de student en de docentbegeleider. 7.4 EINDBEOORDELING VAN DE PRAKTIJKPERIODE Om het afstudeertraject te mogen lopen, dient de student stage I of het duale traject in het tweede en derde studiejaar met minimaal een voldoende te hebben afgerond. Stage I, werkperiode II en het afstudeertraject worden afgesloten met een (stage)verslag, waarin de student de praktijkperiode evalueert op grond van door het Praktijkbureau opgestelde richtlijnen. Dit verslag komt voor andere studenten digitaal beschikbaar via de Kennisbank van de faculteit (het verslag bevat dan ook geen vertrouwelijke informatie). Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 21 van 28

22 De afstudeeropdracht vindt zijn weerslag in het afstudeerrapport, dat als adviesrapport voor de opdrachtgever geschreven wordt. Indien dit rapport vertrouwelijke informatie bevat, dan wordt het rapport vanzelfsprekend als zodanig door de examinatoren en de hogeschool behandeld. Middels een door de student in te vullen verklaring kan worden vastgelegd dat het afstudeerrapport niet voor andere studenten en docenten openbaar mag worden gemaakt. De beoordeling voor het functioneren als aspirant beroepsuitoefenaar, wordt vastgesteld door de docentbegeleider op grond van de (kwaliteit van de) beroepsomgeving, inhoud en uitvoering van de werkzaamheden, competentieontwikkeling, de getoonde (ontwikkeling in de) beroepsattitude, de getoonde (ontwikkeling in de) persoonlijke kwaliteiten, frequentie en wijze van contact met de afstudeerbegeleider, verzorging van de verslaglegging (tussentijdse verslagen, stage- c.q. werkperiodeverslag). Hierbij speelt de beoordeling door de bedrijfsmentor c.q. direct leidinggevende een belangrijke rol. De beoordeling van de bedrijfsmentor c.q. direct leidinggevende wordt schriftelijk vastgelegd op een door het Praktijkbureau verstrekt beoordelingsformulier. Bij deze beoordeling spelen zowel inhoudelijke criteria als het persoonlijk functioneren van de student een rol. Bij het beoordelen van het afstudeerrapport worden de bruikbaarheid voor het bedrijf, de van de competentie(indicatoren) afgeleide inhoudelijke criteria voor het eindproduct, en, aan de hand van de opgeleverde tussenproducten. meegewogen. Tevens is, de mate waarin de student tijdens het productieproces de relevante competenties heeft laten zien, van belang. Voor de beoordeling van het afstudeerrapport (alsmede de tussenproducten) en het afsluitende mondeling examen (op de hogeschool) wordt een 2e examinator toegewezen. Voor het functioneren in de beroepspraktijk, alsmede voor de afstudeeropdracht worden twee afzonderlijke deelcijfers toegekend die samen het eindcijfer voor de afstudeertraject bepalen. De invloed van het functioneren in de beroepspraktijk en de afstudeeropdracht op het curriculum, weerspiegelt het belang die de opleiding hecht aan de praktijkcomponent. De student komt pas in aanmerking voor het diploma van de opleiding, indien het afstudeertraject met minimaal een voldoende is afgesloten. Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 22 van 28

23 8 STAGEVERGOEDING EN SECUNDAIRE AFSPRAKEN 8.1 STAGEOVEREENKOMST Stageafspraken worden in eerste instantie mondeling overeengekomen. Voor iedere stage moet verplicht de standaard stageovereenkomst van de Hogeschool worden ondertekend. In een stageovereenkomst worden zaken geregeld als: Vakantie- en verlofdagen; Werktijden; Opzegging; Stagevergoeding; Geheimhouding; Auteursrechten; Verzekeringen; Begeleiding; Opdracht en werkzaamheden; Rapportage; Evaluatie en beoordeling. In bijlage 2 is een voorbeeld stage overeenkomst opgenomen. 8.2 STAGEVERGOEDINGEN De kwestie van stagevergoedingen is een zaak van opdrachtgever en stagiair; de Hogeschool staat daar buiten. Toch vragen opdrachtgevers regelmatig naar de vergoedingsregeling bij stages, vandaar de volgende opmerkingen. 1. Het is redelijk om ervan uit te gaan dat de opdrachtgever de onkosten vergoedt, die de student in verband met zijn stage maakt, zoals reis- en verblijfskosten. 2. Aangezien veel studenten genoodzaakt zijn hun parttime werk op te schorten gedurende de stage, lijkt een maandelijkse vergoeding een redelijke vraag. 3. Organisaties verstrekken gemiddeld 300 tot 400 euro netto per maand. 4. De bonus komt steeds meer in zwang. Bij interessante stageresultaten kan een opdrachtgever aan het einde van de stageperiode een bepaalde bonus geven als geste. Dat aan een stage het profijtbeginsel vastzit, zowel voor de opdrachtgever als voor de student, is een prima zaak. 8.3 AANSPRAKELIJKHEID Het stagebedrijf is conform artikel 7: 658 BW aansprakelijk voor letsel of schade die de stagiair eventueel zelf lijdt tijdens de uitoefening van werkzaamheden. De wettelijke aansprakelijkheid van de stagiair jegens derden is door het bedrijf verzekerd. De wettelijke aansprakelijkheid van de stagiair jegens het bedrijf is meeverzekerd onder de WA-verzekering van de hogeschool, onder de in de desbetreffende polis opgenomen voorwaarden. 8.4 GEHEIMHOUDING De stagiair wordt geacht geheim te houden, datgene wat hem tijdens de stage onder geheimhouding wordt toevertrouwd of waarvan de stagiair de vertrouwelijkheid behoort te begrijpen. 8.5 VRIJE DAGEN De stagiair heeft recht op vakantie- en verlofdagen en vakantietoeslag conform de bij het stagebedrijf geldende regels. Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 23 van 28

24 BIJLAGE 1 BEZETTING BEROEPENVELD COMMISSIES INSTITUTE FOR BUSINESS ECONOMICS De bezetting van de Beroepenveldcommissie Accountancy is als volgt: Ernst & Young, te Utrecht Dhr. J Geutjes Fortis Audit Services, te Utrecht Dhr. B.M de Vries, Deloitte, te Utrecht Dhr. S. Verrips BDO CampObers, te Utrecht Dhr. W. Hoeve KPMG te De Meern Dhr W. Paulissen SNS Reaal Dhr. B. den Oudsten De bezetting van de Beroepenveldcommissie Bedrijfseconomie is als volgt: Achmea Schade & Sociale Zekerheid Dhr. W. van Huizen In2Governance, Loosdrecht Dhr. J.J.M.M. Vervuurt, Eneco Energie, te Utrecht Dhr. C.H.W. Gijtenbeek Pentascope, Hilversum Dhr. J. Hiensch ConQuaestor Dhr. R. Jap Tjoen San De bezetting van de Beroepenveldcommissie Financial Service Management is als volgt: Rabobank Utrecht e.o. Dhr. V. Klarenbeek Fortis ASR Verzekeringen Dhr. F.J.M. Romijn Wüthrich - makelaars in Assurantiën, te Utrecht Dhr. D.E.J. de Graaf Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 24 van 28

25 BIJLAGE 2 VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST Praktijkgids Institute for Business Economics Pagina 25 van 28