Inkoopgids Forensische Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopgids Forensische Zorg"

Transcriptie

1 Inkoopgids Forensische Zorg 2015 Versie december 2014

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Waarom deze inkoopgids Gebruikte data en de bewerking daarvan Indeling zorgprofielen in subgroepen Bijzondere productgroepen Nadere toelichting productgroepen Verblijf en dagbesteding Verantwoording van de data Productstructuur Analyse gehele dataset Verdeling DBBC s over de productgroepen Bestede tijd Wat valt op in de gehele dataset? Profielen Overig ambulant Verhouding initiële en vervolg-dbbc s Nadere toelichting product/behandelgroepen Diagnostiek Behandeling kort Stoornissen in de kindertijd Schizofrenie Misbruik en verwaarlozing Restgroep diagnoses Seksuele stoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing Aan een middel Persoonlijkheidsstoornissen Profielen overig klinisch Verhouding initiële en vervolg-dbbc s bij Overige klinische DBBC s Nadere toelichting product/behandelgroepen Diagnostiek Behandeling kort Stoornissen in de kindertijd Schizofrenie Misbruik of verwaarlozing Restgroep diagnoses DBC-Onderhoud 2 196

3 6.2.7 Seksuele stoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing Aan een middel Persoonlijkheidsstoornissen Profielen TBS met dwangverpleging Inleiding Bestede tijd Verhouding initiële en vervolg-dbbc s Nadere toelichting productgroepen Diagnostiek Behandeling kort Stoornissen in de kindertijd Schizofrenie Misbruik of verwaarlozing Restgroep diagnoses Seksuele stoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing Aan een middel Persoonlijkheidsstoornissen Toelichting dagbesteding Verdeling dagbesteding over de verschillende hoofdgroepen Aantal DBBC s met dagbesteding en uren dagbesteding in de drie subgroepen Bijlage 1: Verdeling behandelgroepen overig ambulant Bijlage 2: Verdeling behandelgroepen overig klinisch Bijlage 3: Verdeling behandelgroepen TBS dwang Bijlage 4: Toelichting op de profielinformatie Bijlage 5: DBBC begrippenlijst DBC-Onderhoud 3 196

4 1 Inleiding 1.1 Waarom deze inkoopgids De Directie Forensische Zorg (DForZo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft DBC-Onderhoud gevraagd ten behoeve van de inkoopgesprekken 2015 een inkoopgids op te stellen. Het doel van deze gids is de lezer te ondersteunen bij het interpreteren van de fz zorgprofielen. De gids bevat naast de zorgprofielen een korte toelichting op bewerkingen op de dataset en eventuele wijzigingen in de productstructuur. 1.2 Gebruikte data en de bewerking daarvan De basis van deze inkoopgids voor de forensische zorg (fz) wordt gevormd door de zorgprofielen van de verschillende productgroepen. DBC-Onderhoud heeft hiervoor de DIS-data gebruikt van de DBBC s geopend in 2011 en In hoofdstuk 2 vindt u de verantwoording over de gebruikte DIS-data en bewerkingen daarop. In hoofdstuk 3 is de productstructuur opgenomen, zoals die in 2015 geldt. Daarin zijn ten opzichte van 2014 geen wijzigingen aangebracht. De tarieven zijn wel aangepast aan het niveau voor Meer informatie over de productstructuur of bewerkingen van de data kunt u vinden in de verantwoordingsdocumenten van de RF14a-release, die op de website van DBC-Onderhoud gepubliceerd zijn. 1.3 Indeling zorgprofielen in subgroepen In hoofdstuk 4 is een korte beschrijving te vinden van de totale dataset. De hoofdstukken 5 tot en met 7 zijn bevatten de beschrijving van achtereenvolgens de subgroepen Overige ambulante DBBC s, Overige klinische DBBC s, en DBBC s met het zorgtype TBS met dwangverpleging 1. Een volledig overzicht van de verdeling van de data over de productgroepen vindt u in Bijlage Bijzondere productgroepen De bijzondere groepen bestaan na het afschaffen van de hoofdgroepen Indirect en Geen behandeling bij 24-uurs verblijf alleen nog maar uit Diagnostiek. De titel Bijzondere productgroepen is dan ook niet meer gebruikt. DBBC s die geen minuten directe tijd of uren dagbesteding bevatten zijn geschoond. Uitzondering zijn DBBC s met zorgtypen fpt proefverlof en fpt voorwaardelijke beëindiging. Deze mogen wel alleen indirecte tijd bevatten. DBBC s met deze zorgtypen komen echter nog niet voor in de dataset. In 1.5 Nadere toelichting productgroepen In de hoofdstukken 5 tot en met 7 wordt per subgroep en per productgroep dieper ingegaan op de zorgprofielen. De meest opvallende waarnemingen worden vermeld om de lezer te ondersteunen in het interpreteren ervan. Niet alle behandelgroepen bevatten voldoende DBBC s om een zinvolle 1 In het vervolg van dit document kortweg TBS dwang genoemd DBC-Onderhoud 4 196

5 analyse mogelijk te maken. Daarom wordt een productgroep ook buiten de analyse gehouden als die vijf of minder DBBC s bevat. Dit is een normatieve keuze, vooral uit privacyoverwegingen: boven dit aantal zijn de gegevens niet meer tot een persoon te herleiden. De betreffende profielen zijn ook niet in de inkoopgids opgenomen, en in het overzichtstabel van de betreffende productgroep rood gearceerd. Als er sprake is van een significant verschil in een bepaald profiel (ten opzichte van de opgegeven referentiegroep), is dat aangegeven door middel van een gele arcering in de profielen zelf. 1.6 Dagbesteding In hoofdstuk 9 vindt u een nadere analyse op dagbesteding. Bea van Esch en Richard Boxem DBC-Onderhoud DBC-Onderhoud 5 196

6 2 Verantwoording van de data Voor de zorgprofielen is gebruik gemaakt van DBBC s gestart in 2011 en 2012, zoals aangeleverd aan het DBC-informatiesysteem (DIS) tot en met april Het maken van de dataset gebeurt in drie stappen (zie Figuur 1). Eerst wordt bepaald uit welke periode data worden gebruikt. Vervolgens worden de geselecteerde data geschoond door middel van het toepassen van validatieregels en extra schoningsregels. Tot slot worden correcties toegepast naar aanleiding van wijzigingen die invloed hebben op de casemix en/of profielen vanaf het moment dat de nieuwe productstructuur en spelregels zullen worden toegepast. Het is immers de bedoeling om een inschatting te maken van de casemix en profielen in 2015, op grond van data uit 2011 en Hierbij moet wel worden opgemerkt dat twee jaar aan data is gebruikt plus een schoning, waardoor geen waarde gehecht kan worden aan absolute aantallen. ongeschoond: na validatie: (82%) na correctie: Figuur 1 Schoning van de data De dataset bevat DBBC s. Naar aanleiding van validatieregels en extra schoningsregels zijn DBBC s afgekeurd. Vervolgens is een correctie uitgevoerd die bestaat uit het schonen van DBBC s met alleen indirecte tijd en DBBC s die vallen in een productgroep die in 2015 niet meer bestaat (dit komt voor in de hoofdgroepen diagnostiek of behandeling kort). Er blijven DBBC s over. DBC-Onderhoud 6 196

7 Zoals in de inleiding al aangegeven, zijn de profielen net als die voor 2014 in drieën verdeeld: In Tabel 1 is de verdeling van de drie profielsoorten weergegeven. De percentages hieronder wijken niet veel af van die uit de vorige profielengids (voor 2014). Profiel Aantal DBBC's %DBBC s Overig ambulant % Overig klinisch % TBS met dwangverpleging 837 5% Totaal % Tabel 1 Verdeling DBBC's over de profielen 2 Voor het hele document geldt, dat de som door afrondingsverschillen niet altijd precies tot 100% leidt DBC-Onderhoud 7 196

8 3 Productstructuur Er zijn ten opzichte van de profielen voor 2014 geen wijzigingen in de productstructuur. Alleen de tarieven zijn dan ook hieronder aangepast voor Deelprestaties behandeling Tarieven Bijzondere productgroepen en behandeling kort Forensisch psychiatrisch toezicht 017 FPT Proefverlof initieel 018 FPT voorwaardelijke beëindiging initieel 019 FPT Proefverlof vervolg 020 FPT voorwaardelijke beëindiging vervolg Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot 100 minuten 141, Diagnostiek - vanaf 100 tot 200 minuten 329, Diagnostiek - vanaf 200 tot 400 minuten 593, Diagnostiek - vanaf 400 tot 800 minuten 1.076, Diagnostiek - vanaf 800 minuten 1.832,28 Behandeling kort 027 Behandeling kort - vanaf 0 tot en 100 minuten 137, Behandeling kort - vanaf 100 tot 200 minuten 281, Behandeling kort - vanaf 200 tot 400 minuten 668, Behandeling kort - vanaf 400 minuten 1.188,78 Langdurende of intensieve productgroepen Stoornissen in de kindertijd 041 Stoornis kindertijd - vanaf 250 tot 800 minuten 1.361, Stoornis kindertijd - vanaf 800 tot 1800 minuten 2.750, Stoornis kindertijd - vanaf 1800 tot 3000 minuten 4.560, Stoornis kindertijd - vanaf 3000 tot 6000 minuten 8.728, Stoornis kindertijd - vanaf 6000 tot minuten , Stoornis kindertijd - vanaf tot minuten , Stoornis kindertijd - vanaf tot minuten , Stoornis kindertijd - vanaf tot minuten , Stoornis kindertijd vanaf minuten ,47 DBC-Onderhoud 8 196

9 Deelprestaties behandeling Tarieven Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 086 Schizofrenie - vanaf 250 tot 800 minuten 976, Schizofrenie - vanaf 800 tot 1800 minuten 2.727, Schizofrenie - vanaf 1800 tot 3000 minuten 4.807, Schizofrenie - vanaf 3000 tot 6000 minuten , Schizofrenie - vanaf 6000 tot minuten , Schizofrenie - vanaf tot minuten , Schizofrenie - vanaf tot minuten , Schizofrenie - vanaf tot minuten , Schizofrenie - vanaf minuten ,74 Problemen i.v.m. misbruik of verwaarlozing 230 Misbruik of verwaarlozing - vanaf 250 tot 800 minuten 1.286, Misbruik of verwaarlozing - vanaf 800 tot 1800 minuten 2.610, Misbruik of verwaarlozing - vanaf 1800 tot 3000 minuten 4.812, Misbruik of verwaarlozing - vanaf 3000 tot 6000 minuten 8.399, Misbruik of verwaarlozing - vanaf 6000 tot minuten , Misbruik of verwaarlozing - vanaf tot minuten , Misbruik of verwaarlozing - vanaf tot minuten , Misbruik of verwaarlozing - vanaf tot minuten , Misbruik of verwaarlozing - vanaf minuten ,33 Restgroep diagnoses 158 Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot 800 minuten 1.318, Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot 1800 minuten 2.625, Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot 3000 minuten 4.773, Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot 6000 minuten 8.379, Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot minuten , Restgroep diagnoses - vanaf tot minuten , Restgroep diagnoses - vanaf tot minuten , Restgroep diagnoses - vanaf tot minuten , Restgroep diagnoses - vanaf minuten ,41 Seksuele stoornissen 140 Seksuele stoornis - vanaf 250 tot 800 minuten 1.428, Seksuele stoornis - vanaf 800 tot 1800 minuten 2.693, Seksuele stoornis - vanaf 1800 tot 3000 minuten 4.800, Seksuele stoornis - vanaf 3000 tot 6000 minuten 8.360,51 DBC-Onderhoud 9 196

10 Deelprestaties behandeling Tarieven 144 Seksuele stoornis - vanaf 6000 tot minuten , Seksuele stoornis - vanaf tot minuten , Seksuele stoornis - vanaf tot minuten , Seksuele stoornis - vanaf tot minuten , Seksuele stoornis - vanaf minuten ,75 Stoornissen in de impulsbeheersing 149 Impulsbeheersing - vanaf 250 tot 800 minuten 1.431, Impulsbeheersing - vanaf 800 tot 1800 minuten 2.706, Impulsbeheersing - vanaf 1800 tot 3000 minuten 4.679, Impulsbeheersing - vanaf 3000 tot 6000 minuten 7.992, Impulsbeheersing - vanaf 6000 tot minuten , Impulsbeheersing - vanaf tot minuten , Impulsbeheersing - vanaf tot minuten , Impulsbeheersing - vanaf tot minuten , Impulsbeheersing - vanaf minuten ,73 Aan middelen gebonden stoornissen 203 Aan een middel - vanaf 250 tot 800 minuten 1.604, Aan een middel - vanaf 800 tot 1800 minuten 3.421, Aan een middel - vanaf 1800 tot 3000 minuten 6.216, Aan een middel - vanaf 3000 tot 6000 minuten , Aan een middel - vanaf 6000 tot minuten , Aan een middel - vanaf tot minuten , Aan een middel - vanaf tot minuten , Aan een middel - vanaf tot minuten , Aan een middel - vanaf minuten ,49 Persoonlijkheidsstoornissen 212 Persoonlijkheid - vanaf 250 tot 800 minuten 1.216, Persoonlijkheid - vanaf 800 tot 1800 minuten 2.591, Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot 3000 minuten 4.881, Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot 6000 minuten 8.392, Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot minuten , Persoonlijkheid - vanaf tot minuten , Persoonlijkheid - vanaf tot minuten , Persoonlijkheid - vanaf tot minuten , Persoonlijkheid - vanaf minuten ,39 DBC-Onderhoud

11 % DBBC's Inkoopgids Forensische Zorg v1.0 4 Analyse gehele dataset De totale dataset bestaat uit DBBC s. Hiervan valt 73% in een lange behandelgroep. In Figuur 2 en Tabel 2 is de verdeling over de diverse productgroepen te zien. Daarin valt op dat Aan een middel en Persoonlijkheidsstoornis de meest voorkomende productgroepen zijn. In Figuur 4 is de gemiddeld bestede tijd per behandelgroep te zien. Deze is in de totale dataset bij de diagnose Schizofrenie het hoogst. Het percentage DBBC s boven de minuten is iets omhoog gegaan ten opzichte van de profielen voor 2014, namelijk van 3,0% naar 4,5%. In de hoofdstukken 5 tot en met 7 is te zien, dat dit hierin wel verschillen zitten tussen de verschillende subgroepen 4.1 Verdeling DBBC s over de productgroepen 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figuur 2 Verdeling totale dataset over productgroepen DBC-Onderhoud

12 Behandelgroep aantal DBBC's percentage DBBC Diagnostiek % Behandeling kort % Stoornissen kindertijd 712 4% Schizofrenie % Misbruik % Restgroep % Seksuele stoornissen 565 3% Stoornissen in de impulsbeheersing 702 4% Aan een middel % Persoonlijkheid % Totaal % Tabel 2 Verdeling DBBC's over behandelgroepen in de totale dataset 4.2 Bestede tijd In Tabel 3 en Figuur 3 is te zien dat het grootste deel (55%) van de DBBC s valt in de tijdsklassen 800 tot 6000 minuten. Als gekeken wordt naar de gemiddelde tijdsbesteding per hoofdgroep (Figuur 4) valt op, dat de gemiddeld bestede tijd bij de diagnose hoofdgroep Schizofrenie het hoogst is. Behandelgroep aantal DBBC's percentage DBBC s Diagnostiek % Behandeling kort % van 250 tot 800 minuten % van 800 tot minuten % van tot minuten % van tot minuten % van tot minuten % van tot minuten 486 3% van tot minuten 170 1% vanaf tot minuten 66 0% vanaf minuten 50 0% Totaal Tabel 3 Verdeling DBBC's over tijdsklassen in de totale dataset DBC-Onderhoud

13 Gemiddelde tijd % DBBC's Inkoopgids Forensische Zorg v1.0 25% 20% 15% 10% 5% 0% 250 tot 800 minuten 800 tot 1800 minuten 1800 tot 3000 minuten 3000 tot 6000 minuten 6000 tot minuten tot minuten tot minuten tot minuten vanaf Figuur 3 Verdeling van de 'lange' behandelgroepen over de tijdsklassen, totale dataset Figuur 4 behandelgroep in de totale dataset DBC-Onderhoud

14 4.3 Wat valt op in de gehele dataset? Algemene kenmerken Aandeel indirecte tijd neemt toe naarmate de bestede tijd toeneemt Multidisciplinariteit: bij de kortste diagnostiek-dbbc is vaak sprake van één betrokken functie, bij de middellange 2 tot 3, en bij de DBBC s vanaf 400 minuten is in meer dan 70 % van de DBBC s sprake van inzet van 4 of meer functies Typering: Psychosociale factoren: hierbij wordt Problemen met justitie/politie vaak genoemd, ook Voorwaardelijke veroordeling. Dat is in lijn met de doelgroep waar het hier over gaat. Met betrekking tot de Begin GAF en Eind-GAF/ Sluitreden/nevendiagnose zijn er over de profielen heen regelmatig, als significant aangegeven, verschillen in de data. Interpretatie van die verschillen is echter lastig, omdat er vaak weinig lijn in de losse significante resultaten te ontdekken is. : In tegenstelling tot vorig jaar, komt er geen Verblijf voor bij de diagnostiek-dbbc s. Dit kan duiden op een verbeterde registratie. DBC-Onderhoud

15 % DBBC's Inkoopgids Forensische Zorg v1.0 5 Profielen Overig ambulant In deze subgroep van de dataset zitten DBBC s. De verdeling van de Overig ambulante DBBC s over de groepen diagnostiek, behandeling kort en behandeling lang staat in Tabel 4. Daaruit blijkt dat het merendeel van deze DBBC s (68%) in de lange/ intensieve behandelgroepen valt. 3 Zoals in Figuur 5 te zien is, zijn Aan een middel en Persoonlijkheidsstoornissen de meest voorkomende hoofdgroepen. In Figuur 6 te zien, dat DBBC s in de tijdsklassen boven minuten in deze subgroep niet voorkomen. Dagbesteding en Verblijf komen vrijwel niet voor Activerende en Ondersteunende begeleiding komt bij een enkele productgroep (Schizofrenie minuten; Seksuele stoornissen minuten; Aan een middel minuten en minuten; Persoonlijkheidsstoornissen minuten) wel voor. Aantal DBBC's Percentage DBBC s Diagnostiek % Behandeling kort % % Totaal % Tabel 4 Verdeling DBBC s over diagnostiek 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figuur 5 Verdeling van overige ambulante DBBC s over de productgroepen 3 Bijlage 1 geeft de volledige verdeling van de Ambulante DBBC s over de productgroepen weer. DBC-Onderhoud

16 % DBBC's Inkoopgids Forensische Zorg v Figuur 6 Verdeling DBBC's Overig ambulant over de tijdsklassen DBC-Onderhoud

17 Aantal DBBC's Inkoopgids Forensische Zorg v Verhouding initiële en vervolg-dbbc s In Tabel 5 en Figuur 7 is de verhouding tussen initiële en vervolg-dbbc s per hoofdgroep te zien. Relatief gezien zijn er bij de hoofdgroep Diagnostiek vooral initiële DBBC s. Bij Behandeling kort en bij de hoofdgroepen Schizofrenie en Seksuele stoornissen zijn relatief meer vervolg-dbbc s aanwezig dan bij de andere hoofdgroepen. Die laatste twee groepen hebben echter een niet zo groot aantal profielen, dus is voorzichtigheid geboden bij het trekken van conclusies. Hoofdgroep totaal Percentage vervolg-dbbc s Diagnostiek % Behandeling kort % Aan een middel % Misbruik % Persoonlijkheid % Restgroep % Schizofrenie % Seksuele stoornissen % Impulsbeheersing % Stoornissen kindertijd % Totaal % Tabel 5 Percentage initiële en vervolg DBBC's bij overig ambulant per hoofdgroep vervolg initieel Figuur 7 Aantallen initiële en vervolg DBBC's bij overig ambulant per hoofdgroep DBC-Onderhoud

18 5.2 Nadere toelichting product/behandelgroepen In deze paragraaf vindt u alle profielen, en daaraan voorafgaand een korte toelichting met enkele zaken die opgevallen zijn. Dit betreft vaak verschillen die als significant te beschouwen zijn (geel gearceerd), maar niet altijd. Gezien de soms kleine aantallen data moet er kritisch gekeken worden naar eventueel te trekken conclusies. De opsomming is in ieder geval subjectief, en zeker niet uitputtend Diagnostiek In Tabel 6 ziet u de verdeling van het aantal DBBC s diagnostiek in tijdsklassen. diagnostiek Aantal DBBC's Verdeling over tijdsklasse Diagnostiek - vanaf 1 tot 100 minuten 143 7% Diagnostiek - vanaf 100 tot 200 minuten % Diagnostiek - vanaf 200 tot 400 minuten % Diagnostiek - vanaf 400 tot 800 minuten % Diagnostiek - vanaf 800 minuten 112 5% Totaal % Tabel 6 Verdeling over de diagnostiek tijdsklassen bij de subgroep overig ambulant Zorgprofielen diagnostiek (Overig ambulant) Op de volgende pagina ziet u de zorgprofielen van de productgroep Diagnostiek. Wat valt hierin op? o o o o Algemene kenmerken o Een relatief klein deel van deze DBBC s heeft een vervolg-zorgtype. Dit houdt in dat de zorgproducten diagnostiek voornamelijk bij initiële (nieuwe) patiënten worden toegepast. o Van de diagnostiek-dbbc s valt bijna de helft in de tijdsklasse tussen 200 en 400 minuten. o In de twee laagste tijdsklassen is er een kleiner percentage Indirecte tijd ten opzichte van de referentiegroep. Dat is vrijwel steeds te zien in de lagere tijdsklassen. Typering: o In de lagere tijdsklassen is verhoudingsgewijs vaker aangegeven dat er géén sprake is van As 4 (psychosociale factoren) problematiek, en is minder vaak sprake van een lage beginen eind GAF 4 (ten gunste van een midden-gaf score) o De afsluitreden Afsluiten na alleen pré-intake, intake, diagnostiek komt in de korte diagnostiek-dbbc s relatief vaker voor dan in de referentiegroep. Dat verandert in de hoogste groep (vanaf 800 minuten). Daarin is maar in 37% van de gevallen deze afsluitreden gebruikt. Activiteitenprofiel: o Naarmate de DBBC s meer tijd bevatten, neemt de bestede tijd aan de activiteit Psychodiagnostiek af en neemt de bestede Algemeen indirecte tijd toe. Verklaring hiervoor kan zijn dat er als er bijvoorbeeld ook meer functies betrokken zijn meer overleg e.d. nodig is. 4 GAF = Global Assesment of Functioning DBC-Onderhoud

19 o o o Functieprofiel: o Multidisciplinariteit: bij de kortste diagnostiek-dbbc is vaak sprake van één betrokken functie, bij de middellange 2 tot 3, en bij de DBBC s vanaf 400 minuten is in meer dan 70 % van de DBBC s sprake van inzet van 4 of meer functies. : o In tegenstelling tot vorig jaar, komt er geen Verblijf voor bij de diagnostiek-dbbc s. Dit kan duiden op een verbeterde registratie. : o Wat leeftijdsklassen betreft: de registratie hiervan is kennelijk niet steeds correct: meer dan 20% van de DBBC s valt in de leeftijdsklasse 0-5 jaar. Ook voor de registratie van Geslacht geldt, dat dit gezien de cijfers, waarschijnlijk niet altijd correct gebeurt. DBC-Onderhoud

20 OVERIG AMBULANT Profiel productgroep: Diagnostiek - vanaf 1 tot 100 minuten Eigenschap pen Productgro ep Aantal DBBC's Aandeel vervolg zorgtype 11% 5% Eigenschap pen Productgro ep Doorlooptijd DBBC (dagen) Doorlooptijd Act (dagen) Gem. totale tijd (min) Gem. totale tijd functies (min) Mediaan totale tijd Aandeel indirecte tijd 33% 69% 1 69% 25% 2 of 3 29% 30% 4 of meer 2% 45% Aandeel groepsactiviteiten 0% 0% DBC Typering Meest voorkomende waarde Voorkomen van 'meest voorkomen de waarde' binnen Productgro ep Zorgtype Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen 24% 13% Recidivegevaar Recidivegevaar - Geen risico 20% 9% Problemen met justitie/ politie 28% 28% of met de Aantal Diagnosen 0 aanwezig 58% 32% meer dan 1 aanwezig 33% 58% Start GAF Laag (GAF tussen 01 en 30) 6% 19% Midden (GAF tussen 31 en 36% 48% 70) Eind GAF Laag (GAF tussen 01 en 30) 5% 20% Midden (GAF tussen 31 en 37% 47% 70) Gemiddelde toename GAF -22% -14% Aandeel DBBC's toename GAF 3% 9% Aantal nevendiagnosen meer dan 1 aanwezig 21% 33% niet aanwezig 67% 48% Sluitreden Afsluiting na alleen préintake/intake/diagnostiek/crisi 70% 48% sopvang Percentage DBC's waarbij de activiteit Verdeling van de tijd over de activiteiten binnen Productgro ep (samen meer dan 90%) Eigenschapp en Referentiegr oep: Diagnostiek Eigenschapp en Referentiegr oep: Diagnostiek Voorkomen binnen Referentiegr oep: Diagnostiek Verdeling van de tijd over de activiteiten Referentiegr oep: Diagnostiek Gemiddeld e tijd in Productgr oep per DBC Algemeen indirecte tijd 47% 15% 41% Diagnostiek (excl. Psychodiag.) 95% 78% 55% Percentage DBC's waarbij de functie Verdeling van de tijd over de functies binnen Productgro ep (samen meer dan 90%) Verdeling van de tijd over de functies Referentiegr oep: Diagnostiek Gemiddeld e tijd in Productgr oep per DBC GGZ Verpleegkundige specialist 5% 5% 1% 3 5 GZ-psycholoog 15% 11% 24% 8 89 Maatschappelijk werkende 20% 15% 13% Psychiater 15% 9% 7% 6 25 Psycholoog (geen verdere specialisatie) 17% 10% 25% 7 95 Psychotherapeut 6% 5% 4% 3 16 Sociaal Psych. Verpleegkundige 24% 19% 8% Verpleegkundige (art.3) 24% 18% 6% Percentage van de DBC's met de activiteit in Productgro ep Percentage van de DBC's met de activiteit in Referentiegr oep: Diagnostiek Gemiddeld e tijd per DBC bij voorkome n in Productgr oep Dagbesteding (uren) 0% 0% uurs verblijf (dagen) 0% 0% 0 0 Activerende begeleiding (min) 0% 0% 0 20 Ondersteunende begeleiding (min) 0% 0% Eigenschap pen Productgro ep Geslacht man 41% 65% vrouw 1% 5% Leeftijd klasse tussen 0 en 5 57% 31% tussen 5 en 20 0% 2% tussen 20 en 40 24% 44% tussen 40 en 65 19% 22% vanaf 65 0% 1% Eigenschapp en Referentiegr oep: Diagnostiek Gemiddelde tijd in Referentiegr oep: Diagnostiek Gemiddelde tijd in Referentiegr oep: Diagnostiek Gemiddelde tijd per DBC bij voorkomen in Referentiegr oep: Diagnostiek DBC-Onderhoud

21 OVERIG AMBULANT Profiel productgroep: Diagnostiek - vanaf 100 tot 200 minuten Diagnostiek Aantal DBBC's Aandeel vervolg zorgtype 8% 5% Doorlooptijd DBBC (dagen) Doorlooptijd Act (dagen) Gem. totale tijd (min) Gem. totale tijd functies (min) Mediaan totale tijd Aandeel indirecte tijd 53% 69% 1 33% 25% 2 of 3 46% 30% 4 of meer 21% 45% Aandeel groepsactiviteiten 0% 0% binnen Diagnostiek Diagnostiek Problemen met justitie/ politie of met de 30% 28% Aantal Diagnosen 0 aanwezig 59% 32% meer dan 1 aanwezig 32% 58% Start GAF Laag (GAF tussen 01 en 30) 3% 19% Midden (GAF tussen 31 en 70) 36% 48% Eind GAF Laag (GAF tussen 01 en 30) 5% 20% Midden (GAF tussen 31 en 70) 35% 47% Gemiddelde toename GAF -10% -14% Aandeel DBBC's toename GAF 7% 9% Aantal nevendiagnosen meer dan 1 aanwezig 17% 33% niet aanwezig 69% 48% Sluitreden Afsluiting na alleen préintake/intake/diagnostiek/crisisopvang 69% 48% Reden voor afsluiting bij behandelaar/ 4% 16% om inhoudelijke redenen binnen Diagnostiek per DBC Diagnostiek Algemeen indirecte tijd 81% 33% 41% Diagnostiek (excl. Psychodiag.) 95% 59% 55% (samen de Diagnostiek per DBC Diagnostiek GZ-psycholoog 38% 17% 24% Klinisch psycholoog 10% 3% 1% 4 5 Maatschappelijk werkende 33% 16% 13% Psychiater 32% 11% 7% Psycholoog (geen verdere specialisatie) 37% 18% 25% Psychotherapeut 14% 4% 4% 6 16 Sociaal Psych. Verpleegkundige 18% 9% 8% Verpleegkundige (art.3) 26% 14% 6% in in Diagnostiek Diagnostiek Dagbesteding (uren) 0% 0% uurs verblijf (dagen) 0% 0% 0 0 Activerende begeleiding (min) 0% 0% Ondersteunende begeleiding (min) 0% 0% Geslacht man 39% 65% vrouw 3% 5% Leeftijd klasse tussen 0 en 5 57% 31% tussen 5 en 20 1% 2% tussen 20 en 40 26% 44% tussen 40 en 65 15% 22% vanaf 65 0% 1% Diagnostiek DBC-Onderhoud

22 OVERIG AMBULANT Profiel productgroep: Diagnostiek - vanaf 200 tot 400 minuten Diagnostiek Aantal DBBC's Aandeel vervolg zorgtype 3% 5% Doorlooptijd DBBC (dagen) Doorlooptijd Act (dagen) Gem. totale tijd (min) Gem. totale tijd functies (min) Mediaan totale tijd Aandeel indirecte tijd 69% 69% 1 31% 25% 2 of 3 32% 30% 4 of meer 37% 45% Aandeel groepsactiviteiten 0% 0% binnen Diagnostiek Diagnostiek Problemen met justitie/ politie of met de 28% 28% Gemiddelde toename GAF -19% -14% Aandeel DBBC's toename GAF 11% 9% binnen Diagnostiek per DBC Diagnostiek Algemeen indirecte tijd 73% 30% 41% Diagnostiek (excl. Psychodiag.) 99% 67% 55% (samen de Diagnostiek per DBC Diagnostiek Forensisch Psychiatrisch Verpleegkundige 4% 2% 1% 7 5 GZ-psycholoog 61% 30% 24% Maatschappelijk werkende 29% 12% 13% Psychiater 39% 8% 7% Psycholoog (geen verdere specialisatie) 55% 23% 25% Psychotherapeut 18% 4% 4% Sociaal Psych. Verpleegkundige 22% 6% 8% Verpleegkundige (art.3) 17% 5% 6% in in Diagnostiek Diagnostiek Dagbesteding (uren) 0% 0% uurs verblijf (dagen) 0% 0% 0 0 Activerende begeleiding (min) 0% 0% 0 20 Ondersteunende begeleiding (min) 0% 0% Geslacht man 70% 65% vrouw 5% 5% Leeftijd klasse tussen 0 en 5 24% 31% tussen 5 en 20 3% 2% tussen 20 en 40 48% 44% tussen 40 en 65 24% 22% vanaf 65 1% 1% Diagnostiek DBC-Onderhoud

23 OVERIG AMBULANT Profiel productgroep: Diagnostiek - vanaf 400 tot 800 minuten Diagnostiek Aantal DBBC's Aandeel vervolg zorgtype 4% 5% Doorlooptijd DBBC (dagen) Doorlooptijd Act (dagen) Gem. totale tijd (min) Gem. totale tijd functies (min) Mediaan totale tijd Aandeel indirecte tijd 71% 69% 1 5% 25% 2 of 3 24% 30% 4 of meer 71% 45% Aandeel groepsactiviteiten 0% 0% binnen Diagnostiek Diagnostiek Problemen met justitie/ politie of met de 27% 28% Gemiddelde toename GAF -6% -14% Aandeel DBBC's toename GAF 9% 9% binnen Diagnostiek per DBC Diagnostiek Algemeen indirecte tijd 98% 47% 41% Diagnostiek (excl. Psychodiag.) 99% 48% 55% (samen de Diagnostiek per DBC Diagnostiek Arts (waaronder Agio/Agnio) 13% 2% 2% 10 6 GGZ Verpleegkundige specialist 8% 2% 1% 11 5 GZ-psycholoog 71% 22% 24% Klinisch psycholoog 17% 1% 1% 8 5 Maatschappelijk werkende 47% 13% 13% Overig vaktherapeutisch SF 4% 1% 1% 8 4 Psychiater 57% 6% 7% Psycholoog (geen verdere specialisatie) 75% 26% 25% Psychotherapeut 33% 4% 4% Sociaal Psych. Verpleegkundige 35% 8% 8% Verpleegkundige (art.3) 29% 6% 6% in in Diagnostiek Diagnostiek Dagbesteding (uren) 0% 0% uurs verblijf (dagen) 0% 0% 0 0 Activerende begeleiding (min) 0% 0% 0 20 Ondersteunende begeleiding (min) 0% 0% Geslacht man 69% 65% vrouw 5% 5% Leeftijd klasse tussen 0 en 5 26% 31% tussen 5 en 20 2% 2% tussen 20 en 40 49% 44% tussen 40 en 65 22% 22% vanaf 65 1% 1% Diagnostiek DBC-Onderhoud

24 OVERIG AMBULANT Profiel productgroep: Diagnostiek - vanaf 800 minuten Diagnostiek Aantal DBBC's Aandeel vervolg zorgtype 6% 5% Doorlooptijd DBBC (dagen) Doorlooptijd Act (dagen) Gem. totale tijd (min) Gem. totale tijd functies (min) Mediaan totale tijd Aandeel indirecte tijd 72% 69% 1 4% 25% 2 of 3 17% 30% 4 of meer 79% 45% Aandeel groepsactiviteiten 0% 0% binnen Diagnostiek Diagnostiek Vluchtgevaar Vluchtgevaar - Geen risico 24% 40% Problemen met justitie/ politie of met de 26% 28% Aantal Diagnosen meer dan 1 aanwezig 70% 58% Start GAF Midden (GAF tussen 31 en 70) 64% 48% Eind GAF Midden (GAF tussen 31 en 70) 57% 47% Gemiddelde toename GAF -10% -14% Aandeel DBBC's toename GAF 4% 9% Aantal nevendiagnosen meer dan 1 aanwezig 46% 33% Sluitreden Afsluiting na alleen préintake/intake/diagnostiek/crisisopvang 37% 48% binnen Diagnostiek per DBC Diagnostiek Algemeen indirecte tijd 98% 54% 41% Diagnostiek (excl. Psychodiag.) 96% 39% 55% (samen de Diagnostiek per DBC Diagnostiek GZ-psycholoog 78% 18% 24% Maatschappelijk werkende 54% 13% 13% Psychiater 63% 5% 7% Psycholoog (geen verdere specialisatie) 77% 31% 25% Psychotherapeut 35% 4% 4% Sociaal Psych. Verpleegkundige 51% 11% 8% Verpleegkundige (art.3) 40% 8% 6% in in Diagnostiek Diagnostiek Dagbesteding (uren) 1% 0% uurs verblijf (dagen) 0% 0% 0 0 Activerende begeleiding (min) 0% 0% 0 20 Ondersteunende begeleiding (min) 0% 0% Geslacht man 71% 65% vrouw 7% 5% Leeftijd klasse tussen 0 en 5 22% 31% tussen 5 en 20 4% 2% tussen 20 en 40 47% 44% tussen 40 en 65 26% 22% vanaf 65 0% 1% Diagnostiek DBC-Onderhoud

25 5.2.2 Behandeling kort Er is sprake van een kortdurende behandeling als er géén sprake is van een diagnostiek-dbbc, en als de DBBC niet meer dan 250 minuten directe tijd bevat. Wanneer dit vertaald wordt in gesprekssessies, gaat het in deze zeer korte behandeltrajecten vaak maar om een paar intake- / diagnostiekgesprekken en enkele behandelsessies. Hier kunnen ook patiënten in voorkomen die door een andere behandelaar worden doorverwezen worden en/of vervroegd stoppen met de behandeling. Ook kunnen in deze groep DBBC s terecht komen van patiënten die net iets langer dan een jaar (of een geheel aantal jaren) in behandeling zijn geweest. Dan betreft het dus juist de afronding van de behandeling. In Figuur 8 is te zien dat het grootste deel van deze DBBC s (bijna 75%) valt in de tijdsklassen vanaf 200 minuten, waarbij bijna 44 % boven de 400 minuten. behandeling kort Aantal DBBC s percentage DBBC Behandeling kort - vanaf 1 tot 100 minuten 180 8% Behandeling kort - vanaf 100 tot 200 minuten % Behandeling kort - vanaf 200 tot 400 minuten % Behandeling kort - vanaf 400 minuten % Totaal % Figuur 8 Verdeling behandeling kort bij overig ambulant Zorgprofielen Behandeling kort (Overig ambulant) Op de volgende pagina s staan de zorgprofielen van de productgroep Behandeling kort. Wat valt hierin op? Algemene kenmerken Het grootste deel van de DBBC s ( bijna 75%) valt in de tijdsklasse vanaf 200 minuten naarmate de tijdsbesteding hoger wordt de Multidisciplinariteit en de hoeveel Algemeen indirecte tijd toe Typering: Activiteitenprofiel: Ten opzichte van de referentiegroep is er vaker sprake van Follow-up behandelcontact of Steunend en structurerend behandelcontact Functieprofiel: : Evenals bij diagnostiek neemt Dagbesteding, begeleiding en verblijf komen (vrijwel) niet voor Patiënt kenmerken: DBC-Onderhoud

26 OVERIG AMBULANT Profiel productgroep: Behandeling kort - vanaf 1 tot 100 minuten 5 Behandeling kort Aantal DBBC's Aandeel vervolg zorgtype 80% 53% Doorlooptijd DBBC (dagen) Doorlooptijd Act (dagen) Gem. totale tijd (min) Gem. totale tijd functies (min) Mediaan totale tijd Aandeel indirecte tijd 44% 65% 1 65% 34% 2 of 3 33% 35% 4 of meer 2% 30% Aandeel groepsactiviteiten 7% 4% binnen Zorgtype Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a 54% 37% Sr) Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a 5% 20% Sr) Problemen met justitie/ politie of met de 27% 28% Gemiddelde toename GAF -62% -45% Aandeel DBBC's toename GAF 14% 22% binnen Behandeling kort Behandeling kort Behandeling kort per DBC Algemeen indirecte tijd 48% 23% 32% Farmacotherapie 12% 6% 2% 3 6 Follow up behandelcontact 26% 18% 7% Psychotherapie 22% 18% 24% Steunend en structurerend behandelcontact 38% 26% 8% (samen de Behandeling kort per DBC Arts (waaronder Agio/Agnio) 7% 3% 2% 2 6 Consultatief Psych. Verpleegkundige 3% 3% 0% 2 1 GGZ-agoog 4% 5% 2% 3 6 GZ-psycholoog 16% 13% 28% Klinisch psycholoog 4% 4% 3% 2 10 Maatschappelijk werkende 13% 9% 12% 5 45 Overig psychologisch SF 3% 2% 2% 1 7 Psychiater 16% 10% 6% 6 22 Psycholoog (geen verdere specialisatie) 23% 13% 18% 7 66 Psychotherapeut 7% 5% 4% 3 16 Sociaal Psych. Verpleegkundige 19% 13% 8% 8 31 Verpleegkundige (art.3) 16% 12% 6% 7 23 in in Behandeling kort Dagbesteding (uren) 0% 0% uurs verblijf (dagen) 0% 0% 0 0 Activerende begeleiding (min) 3% 5% Ondersteunende begeleiding (min) 0% 1% 0 94 Geslacht man 90% 91% vrouw 10% 9% tussen 5 en 20 2% 2% tussen 20 en 40 57% 60% tussen 40 en 65 41% 36% vanaf 65 0% 2% Behandeling kort Behandeling kort Behandeling kort Behandeling kort 5 Bij onderdeel Typering komt het bij kenmerk Zorgtype voor, dat er tweemaal hetzelfde zorgtype staat. Dat heeft te maken met het verschil tussen initieel- en vervolg DBBC: deze hebben een andere code maar dezelfde omschrijving. Bij het profiel wordt op code gegroepeerd, en vervolgens de omschrijving erbij gezocht (die in dit geval bij 2 codes hetzelfde is). DBC-Onderhoud

27 OVERIG AMBULANT Profiel productgroep: Behandeling kort - vanaf 100 tot 200 minuten Behandeling kort Aantal DBBC's Aandeel vervolg zorgtype 76% 53% Doorlooptijd DBBC (dagen) Doorlooptijd Act (dagen) Gem. totale tijd (min) Gem. totale tijd functies (min) Mediaan totale tijd Aandeel indirecte tijd 52% 65% 1 54% 34% 2 of 3 35% 35% 4 of meer 11% 30% Aandeel groepsactiviteiten 9% 4% binnen Behandeling kort Behandeling kort Zorgtype Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a 52% 37% Sr) Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a 8% 20% Sr) Problemen met justitie/ politie of met de 28% 28% Gemiddelde toename GAF -61% -45% Aandeel DBBC's toename GAF 22% 22% binnen Behandeling kort per DBC Behandeling kort Algemeen indirecte tijd 63% 25% 32% Diagnostiek (excl. Psychodiag.) 13% 5% 23% 7 87 Follow up behandelcontact 23% 14% 7% Psychotherapie 43% 34% 24% Steunend en structurerend behandelcontact 29% 13% 8% (samen de Behandeling kort per DBC Behandeling kort GGZ-agoog 5% 4% 2% 6 6 GZ-psycholoog 35% 24% 28% Klinisch psycholoog 6% 3% 3% 5 10 Maatschappelijk werkende 20% 12% 12% Psychiater 18% 6% 6% Psycholoog (geen verdere specialisatie) 24% 14% 18% Psychotherapeut 9% 4% 4% 6 16 Sociaal Pedagogisch Hulpverlener 5% 2% 2% 4 8 Sociaal Psych. Verpleegkundige 19% 12% 8% Verpleegkundige (art.3) 17% 8% 6% in in Behandeling kort Behandeling kort Dagbesteding (uren) 0% 0% uurs verblijf (dagen) 0% 0% 0 0 Activerende begeleiding (min) 4% 5% Ondersteunende begeleiding (min) 1% 1% Geslacht man 89% 91% vrouw 11% 9% tussen 5 en 20 1% 2% tussen 20 en 40 57% 60% tussen 40 en 65 40% 36% vanaf 65 2% 2% Behandeling kort DBC-Onderhoud

28 OVERIG AMBULANT Profiel productgroep: Behandeling kort - vanaf 200 tot 400 minuten Behandeling kort Aantal DBBC's Aandeel vervolg zorgtype 59% 53% Doorlooptijd DBBC (dagen) Doorlooptijd Act (dagen) Gem. totale tijd (min) Gem. totale tijd functies (min) Mediaan totale tijd Aandeel indirecte tijd 58% 65% 1 30% 34% 2 of 3 44% 35% 4 of meer 26% 30% Aandeel groepsactiviteiten 5% 4% binnen Behandeling kort Behandeling kort Problemen met justitie/ politie of met de 28% 28% Gemiddelde toename GAF -58% -45% Aandeel DBBC's toename GAF 23% 22% binnen Behandeling kort per DBC Behandeling kort Algemeen indirecte tijd 78% 30% 32% Diagnostiek (excl. Psychodiag.) 35% 16% 23% Follow up behandelcontact 22% 9% 7% Psychotherapie 39% 24% 24% Steunend en structurerend behandelcontact 38% 14% 8% (samen de Behandeling kort per DBC Behandeling kort Arts (waaronder Agio/Agnio) 10% 2% 2% 6 6 GGZ-agoog 3% 2% 2% 6 6 GZ-psycholoog 38% 21% 28% Klinisch psycholoog 9% 4% 3% Maatschappelijk werkende 32% 13% 12% Psychiater 23% 5% 6% Psycholoog (geen verdere specialisatie) 39% 17% 18% Psychotherapeut 14% 4% 4% Sociaal Pedagogisch Hulpverlener 11% 3% 2% 8 8 Sociaal Psych. Verpleegkundige 27% 12% 8% Verpleegkundige (art.3) 23% 9% 6% in in Behandeling kort Behandeling kort Dagbesteding (uren) 1% 0% uurs verblijf (dagen) 0% 0% 0 0 Activerende begeleiding (min) 4% 5% Ondersteunende begeleiding (min) 0% 1% Geslacht man 92% 91% vrouw 8% 9% tussen 5 en 20 2% 2% tussen 20 en 40 59% 60% tussen 40 en 65 37% 36% vanaf 65 2% 2% Behandeling kort DBC-Onderhoud

29 OVERIG AMBULANT Profiel productgroep: Behandeling kort - vanaf 400 minuten Behandeling kort Aantal DBBC's Aandeel vervolg zorgtype 33% 53% Doorlooptijd DBBC (dagen) Doorlooptijd Act (dagen) Gem. totale tijd (min) Gem. totale tijd functies (min) Mediaan totale tijd Aandeel indirecte tijd 69% 65% 1 24% 34% 2 of 3 30% 35% 4 of meer 46% 30% Aandeel groepsactiviteiten 2% 4% binnen Behandeling kort Behandeling kort Zorgtype Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a 23% 37% Sr) Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a 31% 20% Sr) Problemen met justitie/ politie of met de 28% 28% Gemiddelde toename GAF -27% -45% Aandeel DBBC's toename GAF 23% 22% binnen Behandeling kort per DBC Behandeling kort Algemeen indirecte tijd 82% 33% 32% Diagnostiek (excl. Psychodiag.) 65% 29% 23% Follow up behandelcontact 21% 5% 7% Psychotherapie 54% 23% 24% (samen de Behandeling kort per DBC Behandeling kort GZ-psycholoog 60% 31% 28% Klinisch psycholoog 14% 2% 3% Maatschappelijk werkende 35% 12% 12% Overig psychologisch SF 10% 2% 2% 12 7 Psychiater 40% 6% 6% Psycholoog (geen verdere specialisatie) 57% 19% 18% Psychotherapeut 19% 4% 4% Sociaal Pedagogisch Hulpverlener 11% 2% 2% 10 8 Sociaal Psych. Verpleegkundige 25% 7% 8% Verpleegkundige (art.3) 23% 5% 6% in in Behandeling kort Behandeling kort Dagbesteding (uren) 0% 0% uurs verblijf (dagen) 0% 0% 0 0 Activerende begeleiding (min) 6% 5% Ondersteunende begeleiding (min) 1% 1% Geslacht man 91% 91% vrouw 9% 9% tussen 5 en 20 3% 2% tussen 20 en 40 62% 60% tussen 40 en 65 32% 36% vanaf 65 2% 2% Behandeling kort DBC-Onderhoud

30 5.2.3 Stoornissen in de kindertijd Behandelgroep langdurige of intensieve behandeling Aantal DBBC's % DBBC's Stoornis kindertijd - vanaf 250 tot 800 minuten 39 8% Stoornis kindertijd - vanaf 800 tot 1800 minuten % Stoornis kindertijd - vanaf 1800 tot 3000 minuten % Stoornis kindertijd - vanaf 3000 tot 6000 minuten 89 18% Stoornis kindertijd - vanaf 6000 tot minuten 20 4% Stoornis kindertijd - vanaf tot minuten 1 0% Totaal % Tabel 7 Verdeling DBBC's Stoornissen in de kindertijd over de tijdsklassen (overig ambulante DBBC's) Zorgprofielen Stoornissen in de kindertijd (Overig ambulant) Op de volgende pagina s staan de zorgprofielen van de productgroep Stoornissen in de kindertijd. Wat valt hierin op? Algemene kenmerken 32% betreft vervolg-dbbc s Multidisciplinariteit: met stijgen van de tijdsklasse meer DBBC s waarbij 4 of meer functies betrokken zijn Typering: Er zijn wat verschillen te zien in de variabele Start GAF: in enkele productgroepen is er sprake van minder Laag ten gunste van Midden (score GAF). Naarmate de tijdsklasse hoger, is het aandeel met sluitreden Administratief of vanwege openen vervolg-dbbc s hoger. Aard delict: in veel van de profielen is sprake van meer Midden geweld, in hogere profielen ook Zwaar geweld Acuut fysiek gevaar: minder Geen risico, en meer Matig risico Vluchtgevaar: Hiervan wordt in de Spelregels (2014 en 2015) als richtlijn aangegeven dat bij ambulante patiënten Niet van toepassing moet wordt gescoord. Dat gebeurt maar gedeeltelijk: Er is een hoger percentage waarin vluchtgevaar Niet van toepassing is (in tijdsklasse ), verder echter ook in een aantal gevallen minder Geen risico en meer Matig risico in losse profielen. Recidivegevaar: in tijdsklasse hoger Activiteitenprofiel: Tendens: minder psychotherapie ten opzichte van referentiegroep Functieprofiel: : Er is weinig sprake van dagbesteding, verblijf en begeleiding (nergens significante verschillen met de referentiegroep). Patiënt kenmerken: Grootste aandeel in leeftijdscategorie tussen 20 en 40 jaar. DBC-Onderhoud

31 OVERIG AMBULANT Profiel productgroep: Stoornis kindertijd - vanaf 250 tot 800 minuten Aantal DBBC's Aandeel vervolg zorgtype 51% 33% Doorlooptijd DBBC (dagen) Doorlooptijd Act (dagen) Gem. totale tijd (min) Gem. totale tijd functies (min) Mediaan totale tijd Aandeel indirecte tijd 41% 54% 1 15% 8% 2 of 3 33% 23% 4 of meer 51% 70% Aandeel groepsactiviteiten 6% 9% binnen Vluchtgevaar Vluchtgevaar - Geen risico 31 % 49 % Vluchtgevaar Niet van toepassing 46 % 31 % Recidivegevaar Recidivegevaar - Onbekend 23 % 10 % Problemen met justitie/ politie of met de 29% 27% Start GAF Midden (GAF tussen 31 en 70) 95% 81% Gemiddelde toename GAF 2% -13% Aandeel DBBC's toename GAF 10% 24% Sluitreden Afsluiten DBBC administratief of 28% 52% vanwege openen vervolg-dbbc binnen per DBC Algemeen indirecte tijd 90% 23% 24% Diagnostiek (excl. Psychodiag.) 44% 11% 9% Follow up behandelcontact 41% 16% 10% Psychodiagnostisch onderzoek 13% 3% 1% Psychotherapie 23% 10% 29% Steunend en structurerend behandelcontact 54% 29% 16% (samen de per DBC GGZ-agoog 5% 4% 1% GZ-psycholoog 46% 19% 24% Klinisch psycholoog 13% 2% 2% Maatschappelijk werkende 23% 7% 14% Psychiater 54% 8% 5% Psycholoog (geen verdere specialisatie) 59% 12% 16% Psychotherapeut 31% 11% 4% Sociaal Pedagogisch Hulpverlener 21% 4% 3% Sociaal Psych. Verpleegkundige 44% 12% 8% Verpleegkundige (art.3) 33% 12% 9% in in Dagbesteding (uren) 0% 2% uurs verblijf (dagen) 0% 0% 0 0 Activerende begeleiding (min) 3% 13% Ondersteunende begeleiding (min) 0% 3% Geslacht man 100% 90% vrouw 0% 10% tussen 5 en 20 3% 2% tussen 20 en 40 87% 59% tussen 40 en 65 10% 37% vanaf 65 0% 2% DBC-Onderhoud

32 OVERIG AMBULANT Profiel productgroep: Stoornis kindertijd - vanaf 800 tot 1800 minuten Aantal DBBC's Aandeel vervolg zorgtype 34% 33% Doorlooptijd DBBC (dagen) Doorlooptijd Act (dagen) Gem. totale tijd (min) Gem. totale tijd functies (min) Mediaan totale tijd Aandeel indirecte tijd 54% 54% 1 5% 8% 2 of 3 27% 23% 4 of meer 68% 70% Aandeel groepsactiviteiten 2% 9% binnen Aard delict Midden geweld: Bedreiging, Belaging, 41% 31% Hulp Acuut fysiek gevaar Acuut fysiek gevaar - Geen risico 31% 43% Acuut fysiek gevaar - Acuut fysiek gevaar - Matig risico 39% 25% Vluchtgevaar Vluchtgevaar - Geen risico 31% 49 % Vluchtgevaar Vluchtgevaar - Matig risico 23% 11 % Problemen met justitie/ politie of met de 28% 27% Start GAF Laag (GAF tussen 01 en 30) 8% 19% Midden (GAF tussen 31 en 70) 91% 81% Gemiddelde toename GAF -3% -13% Aandeel DBBC's toename GAF 15% 24% Sluitreden Afsluiten DBBC administratief of 40% 52% vanwege openen vervolg-dbbc binnen per DBC Algemeen indirecte tijd 97% 33% 24% Diagnostiek (excl. Psychodiag.) 72% 16% 9% Follow up behandelcontact 47% 16% 10% Psychotherapie 31% 13% 29% Steunend en structurerend behandelcontact 48% 17% 16% (samen de per DBC Arts (waaronder Agio/Agnio) 23% 2% 2% Consultatief Psych. Verpleegkundige 7% 2% 1% GZ-psycholoog 57% 16% 24% Klinisch psycholoog 23% 3% 2% Maatschappelijk werkende 41% 9% 14% Overig psychologisch SF 12% 2% 2% Psychiater 66% 7% 5% Psycholoog (geen verdere specialisatie) 67% 24% 16% Psychotherapeut 23% 2% 4% Sociaal Psych. Verpleegkundige 52% 13% 8% Verpleegkundige (art.3) 42% 8% 9% in in Dagbesteding (uren) 1% 2% uurs verblijf (dagen) 0% 0% 0 0 Activerende begeleiding (min) 2% 13% Ondersteunende begeleiding (min) 2% 3% Geslacht man 96% 90% vrouw 4% 10% tussen 5 en 20 13% 2% tussen 20 en 40 73% 59% tussen 40 en 65 14% 37% vanaf 65 1% 2% DBC-Onderhoud

33 OVERIG AMBULANT Profiel productgroep: Stoornis kindertijd - vanaf 1800 tot 3000 minuten Aantal DBBC's Aandeel vervolg zorgtype 24% 33% Doorlooptijd DBBC (dagen) Doorlooptijd Act (dagen) Gem. totale tijd (min) Gem. totale tijd functies (min) Mediaan totale tijd Aandeel indirecte tijd 55% 54% 1 4% 8% 2 of 3 10% 23% 4 of meer 85% 70% Aandeel groepsactiviteiten 6% 9% binnen Zorgtype Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr) 50% 36% Aard delict Midden geweld: 47% 31% Acuut fysiek gevaar Acuut fysiek gevaar - Geen risico 27% 43% Acuut fysiek gevaar - Matig risico 40% 25% Vluchtgevaar Vluchtgevaar - Geen risico 36% 49% Vluchtgevaar - Matig risico 24% 11% Problemen met justitie/ politie of met de 28% 27% Gemiddelde toename GAF -11% -13% Aandeel DBBC's toename GAF 19% 24% Sluitreden Afsluiten DBBC administratief of 63% 52% vanwege openen vervolg-dbbc In onderling overleg beëindigd 8% 18% zorgtraject/ patiënt uitbehandeld binnen per DBC Algemeen indirecte tijd 98% 30% 24% Diagnostiek (excl. Psychodiag.) 78% 12% 9% Follow up behandelcontact 41% 14% 10% Psychotherapie 52% 21% 29% Steunend en structurerend behandelcontact 50% 14% 16% (samen de per DBC GZ-psycholoog 76% 24% 24% Maatschappelijk werkende 47% 9% 14% Overig psychologisch SF 15% 3% 2% Pedagoog (waaronder orthopedagoog) 10% 3% 1% Psychiater 77% 7% 5% Psycholoog (geen verdere specialisatie) 77% 23% 16% Psychotherapeut 31% 3% 4% Sociaal Pedagogisch Hulpverlener 27% 3% 3% Sociaal Psych. Verpleegkundige 56% 8% 8% Verpleegkundige (art.3) 47% 9% 9% in in Dagbesteding (uren) 1% 2% uurs verblijf (dagen) 0% 0% 0 0 Activerende begeleiding (min) 7% 13% Ondersteunende begeleiding (min) 1% 3% Geslacht man 95% 90% vrouw 5% 10% tussen 5 en 20 12% 2% tussen 20 en 40 71% 59% tussen 40 en 65 17% 37% vanaf 65 0% 2% DBC-Onderhoud

34 OVERIG AMBULANT Profiel productgroep: Stoornis kindertijd - vanaf 3000 tot 6000 minuten Aantal DBBC's Aandeel vervolg zorgtype 28% 33% Doorlooptijd DBBC (dagen) Doorlooptijd Act (dagen) Gem. totale tijd (min) Gem. totale tijd functies (min) Mediaan totale tijd Aandeel indirecte tijd 54% 54% 1 1% 8% 2 of 3 1% 23% 4 of meer 98% 70% Aandeel groepsactiviteiten 6% 9% binnen Zorgtype Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr) 55% 36% Aard delict Midden geweld: 46% 31% Acuut fysiek gevaar Acuut fysiek gevaar - Geen risico 20% 43% Acuut fysiek gevaar - Matig risico 46% 25% Vluchtgevaar Vluchtgevaar - Geen risico 31% 49% Recidivegevaar Recidivegevaar - Hoog risico 33% 22% Vluchtgevaar - Matig risico 21% 11% Vluchtgevaar - Niet van toepassing 42% 31% Problemen met justitie/ politie of met de 23% 27% Start GAF Laag (GAF tussen 01 en 30) 7% 19% Midden (GAF tussen 31 en 70) 92% 81% Gemiddelde toename GAF 3% -13% Aandeel DBBC's toename GAF 16% 24% Sluitreden Afsluiten DBBC administratief of 84% 52% vanwege openen vervolg-dbbc binnen per DBC Algemeen indirecte tijd 100% 31% 24% Diagnostiek (excl. Psychodiag.) 83% 7% 9% Follow up behandelcontact 51% 20% 10% Psychotherapie 38% 15% 29% Steunend en structurerend behandelcontact 58% 18% 16% (samen de per DBC Arts (waaronder Agio/Agnio) 47% 2% 2% Consultatief Psych. Verpleegkundige 15% 4% 1% GZ-psycholoog 71% 13% 24% Maatschappelijk werkende 58% 16% 14% Overig psychologisch SF 18% 3% 2% Psychiater 89% 8% 5% Psycholoog (geen verdere specialisatie) 81% 22% 16% Sociaal Pedagogisch Hulpverlener 37% 5% 3% Sociaal Psych. Verpleegkundige 71% 9% 8% Verpleegkundige (art.3) 51% 8% 9% in in Dagbesteding (uren) 4% 2% uurs verblijf (dagen) 0% 0% 0 0 Activerende begeleiding (min) 8% 13% Ondersteunende begeleiding (min) 7% 3% Geslacht man 91% 90% vrouw 9% 10% tussen 5 en 20 10% 2% tussen 20 en 40 75% 59% tussen 40 en 65 15% 37% vanaf 65 0% 2% DBC-Onderhoud

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief Inkoopgids fz 2014 DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang Versie 1.0 definitief 13 september 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wijzigingen Productstructuur 2014... 5 1.1.1 Indirecte tijd... 5 1.1.2

Nadere informatie

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0 Toelichting zorgprofielen ggz 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Afbakening van de ggz in 2014... 3 2 Methodiek... 6 2.1 Wijzigingen productstructuur... 6 2.2 Dataselectie... 6 3 Profielen...

Nadere informatie

De Informatieset bij de Productstructuur DBC GGZ

De Informatieset bij de Productstructuur DBC GGZ De Informatieset bij de Productstructuur DBC GGZ 1 Inleiding De vorige editie van de kwartaalmailing stond geheel in het teken van de Productstructuur DBC GGZ. De ontwikkelde productgroepen, die samen

Nadere informatie

De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset

De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset Voorwoord Gedurende een aantal jaar is er intensief gewerkt aan het ontwikkelen van de DBC-systematiek voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie.

Nadere informatie

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015 Productstructuur ggz 2015 Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Toelichting. ggz-prof ielen 2013

Toelichting. ggz-prof ielen 2013 Toelichting ggz-prof ielen 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Wijzigingen productstructuur 2013 2 Verantwoording data 3 Profielen kwantitatief 3.1 Behandelgroepen 3.2 Behandeling en verblijf

Nadere informatie

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066 Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Code Omschrijving productgroep activiteit (geen vast onderdeel omschrijving

Nadere informatie

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 Wijzigingen 2015 Congres Implementatie DB(B)C-pakket 2015 Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 2 Wijzigingen 2015 Wijzigingen in de DBC-systematiek (ggz) - Jeugd-ggz - Langdurige ggz - (Hoofd)beroepen

Nadere informatie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie Productstructuur ggz RG14a Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Verantwoording data-analyses

Verantwoording data-analyses Verantwoording data-analyses In het kader van werkgroep Zorgvraagzwaarte 2012/2013 Versie: definitief 1.0 Inhoudsopgave 1 Verantwoording data-analyses... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Onderzoeksobject... 4

Nadere informatie

Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006

Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006 Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006 Programma Achtergrond DBC project Analyseproces productstructuur Registratie resultaten Achtergrond

Nadere informatie

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren tabellen over de jaren 8- Inhoudsopgave Introductie Gemiddeld aantal behandelingen per patiënt, 8 Gebruik ggz naar leeftijd en geslacht, Patiënten in behandeling per circuit, 8 Doorstroming per circuit,

Nadere informatie

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 Gebaseerd op de landelijke dataset van 2 april 2010 Productgroepen voor behandeling en verblijfssoorten Versie voor website Productstructuur

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding TB/REG-17601-01 27 juni 2016 1 januari 2017 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Deelprestaties Behandeling Bijzondere productgroepen Omschrijving behandelgroep soort tarief Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten behandeling

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding 24 november 2017 1 januari 2018 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2018 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft

Nadere informatie

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Inleiding 5 3. Opzet onderzoek 6 3.1 Doel van het onderzoek 6 3.2 Aanpak onderzoek 6 3.3 Data van het onderzoek

Nadere informatie

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2017 - Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door

Nadere informatie

Spelregels. DBBC-registratie fz. Versie 20121031

Spelregels. DBBC-registratie fz. Versie 20121031 Spelregels DBBC-registratie fz Versie 20121031 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de forensische gezondheidszorg... 5 1.2 DBBC-systematiek... 7 1.3

Nadere informatie

Behandelgroepen. Tarief behandelgroep. Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf. 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd

Behandelgroepen. Tarief behandelgroep. Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf. 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd Behandelgroepen Bijzondere productgroepen Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 45 003 Indirect

Nadere informatie

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 313,42 180002 180002 2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 534,03 180003 180003

Nadere informatie

De productstructuur DBC GGZ

De productstructuur DBC GGZ De productstructuur DBC GGZ 1 Achtergrond Ruim drie jaar geleden is besloten de bekostiging van de geneeskundige tweedelijns GGZ (verder te noemen GGZ) fundamenteel te wijzigen. Waar nu nog uitgevoerde

Nadere informatie

ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013

ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013 ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013 Omschrijving productgroep Tarief 2013 Code nza code Tarieven DBC s GGZ zelfstandig gevestigde psychotherapeuten Tarief in euro's % maximum NZA

Nadere informatie

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014.

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014. Spelregels en wijzigingen Robert Prang 2 Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014 Basis-ggz Gespecialiseerde ggz Chronische ggz Systematiek van registratie Inkoop en / verkoop bekostiging van ernstige

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door zorgaanbieders

Nadere informatie

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 457,43 313,42 180002 180002

Nadere informatie

Aanleiding. Werkgroep ZVZ. Zorgvraagzwaarte. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Bestuurlijk akkoord toekomst ggz

Aanleiding. Werkgroep ZVZ. Zorgvraagzwaarte. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Bestuurlijk akkoord toekomst ggz Zorgvraagzwaarte Congres Implementatie DBC-pakket 24 Bea van Esch 29 november 23 2 Aanleiding Bestuurlijk akkoord toekomst ggz 23-24 Afspraken over introduceren zorgvraagzwaarte Werkgroep zorgvraagzwaarte

Nadere informatie

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 Wijzigingen Jeugd-ggz Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 2 De Jeugdwet per 2015 3 Opdracht: DBC-systematiek voor de Jeugd-ggz Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 418,10 180002 Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 712,39 180003 Generalistische Basis

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantenprijzen is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf-

Nadere informatie

Spelregels fz DBBC-registratie fz. Versie

Spelregels fz DBBC-registratie fz. Versie Spelregels fz 2015 DBBC-registratie fz Versie 20141028 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de forensische gezondheidszorg... 5 1.2 DBBC-systematiek...

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 198,16 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 307,87 Diagnostiek

Nadere informatie

Beroepentabel. DBC-Onderhoud 67 86. Spelregels v20131105

Beroepentabel. DBC-Onderhoud 67 86. Spelregels v20131105 Beroepentabel Hoofdbehandelaar en behandelaren De hoofdbehandelaar is een zorgverlener die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, bij de patiënt de diagnose stelt en door wie of onder wiens verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending januari oktober januari 2010

Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending januari oktober januari 2010 TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 450-2010-01 1 januari 2010 1 oktober 2009 8 januari 2010 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Activiteiten- en verrichtingenlijst 1

Activiteiten- en verrichtingenlijst 1 en- en verrichtingenlijst 1 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 1 Pré-intake Ja Nee Ja Nee Ja 2 Diagnostiek Nee 2.1 Intake & screening Ja Ja Ja Ja Ja 2.2 Verwerven informatie van eerdere behandelaars Ja Ja Ja Ja

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5041-01 1 januari 2011 21 februari 2011 23 februari 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 EOUN/ymem/Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55 Tarieflijst Jeugd GGZ Voorziening Omschrijving Tarief G&V 2016 instelling EED Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 106,61 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 222,91 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Stad Holland Zorgverzekeraar DSW sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5047-01 1 januari 2012 29 augustus 2011 31 augustus 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie Zorgmarkten Cure

Nadere informatie

Spelregels. DBBC-registratie fz. Versie

Spelregels. DBBC-registratie fz. Versie Spelregels DBBC-registratie fz Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de forensische gezondheidszorg... 5 1.2 DBBC-systematiek... 7 1.3

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Factsheet. Crisiszorg vanaf 2013

Factsheet. Crisiszorg vanaf 2013 Factsheet Crisiszorg vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van crisiszorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Met ingang van 1 januari 2013 mogen alleen zorginstellingen

Nadere informatie

Zorgvraagzwaarte. Congres Implementatie DBC-pakket Richard Boxem & Bea van Esch 7 oktober 2013

Zorgvraagzwaarte. Congres Implementatie DBC-pakket Richard Boxem & Bea van Esch 7 oktober 2013 Zorgvraagzwaarte Congres Implementatie DBC-pakket 24 Richard Boxem & Bea van Esch 7 oktober 23 2 Opzet analyses Stap Effecten en operationalisatie van variabelen o Aard van diagnose o Aanwezigheid nevendiagnosen

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20120907 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Spelregels. DB(B)C-registratie fz. Versie RF13a

Spelregels. DB(B)C-registratie fz. Versie RF13a Spelregels DB(B)C-registratie fz Versie RF13a 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DB(B)C-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de forensische gezondheidszorg... 5 1.2 DB(B)C-systematiek... 7 1.3

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Kenmerk Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5061-01 1 januari 2012 28 november 2011 30 november 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Bijlage 1: Activiteiten- en verrichtingenlijst 11

Bijlage 1: Activiteiten- en verrichtingenlijst 11 Mag? Bijlage 1: en- en verrichtingenlijst 11 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 1 Pre-intake 2 Diagnostiek Tijdschrijven Nee 2.1 Intake & screening 2.2 Verwerven informatie van eerdere behandelaars 2.3 Anamnese

Nadere informatie

Tarieven GGZ naturapolis 2017

Tarieven GGZ naturapolis 2017 Tarieven GGZ naturapolis 2017 1 januari 2017 Prestatiecode Omschrijving Vergoeding (75% van Generalistische Basis GGZ (BGGZ) 180001 Kort 310,18 180002 Middel 528,50 180003 Intensief 828,73 180004 Chronisch

Nadere informatie

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving Standaard GGZ Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, 1 januari t/m 31 december 2014 Conform Nza tariefbeschikkingen: TB-CU-5069-02 en TB-CU-5070 (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING Sectorrapport ggz 2013 Feiten en cijfers over een sector in beweging Amersfoort, december 2015 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Wij zijn er voor ú Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Declaratiecode Bijzondere Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 99,08 190,19 25B007 8 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 8-11-2016 Code Omschrijving Tarief 25B660 Diagnostiek- 1-99 minuten 157,87 25B007 Diagnostiek- 100-199 minuten 245,28 25B008

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument DBC GGZ 2010 v Ingangsdatum release:

Verantwoordingsdocument DBC GGZ 2010 v Ingangsdatum release: Verantwoordingsdocument DBC GGZ 2010 v20091001 Ingangsdatum release: 20100101 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 DATA PRODUCTSTRUCTUUR 2010...4 2.1 INLEIDING DATA PRODUCTSTRUCTUUR 2010...4 2.2 VALIDATIE EN

Nadere informatie

Tabel 1: Vergoeding behandeltraject zonder verblijf De vergoeding bedraagt 80% van het NZa-tarief

Tabel 1: Vergoeding behandeltraject zonder verblijf De vergoeding bedraagt 80% van het NZa-tarief Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen specialistische GGZ 2013 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Bijlage bij Marktscan ggz 2014, deel B Verdieping Wachttijden ambulante curatieve ggz

Bijlage bij Marktscan ggz 2014, deel B Verdieping Wachttijden ambulante curatieve ggz Bijlage bij Marktscan ggz 2014, deel B Verdieping Wachttijden ambulante curatieve ggz 2010-2012 Elisabeth Wever en Gertjan Verhoeven Economisch en Medisch Bureau NZa juni 2015 Inhoud Managementsamenvatting

Nadere informatie

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 FBTO Zorgverzekering Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ (naturapolis) 1 januari 2015 Declaratiecode Bijzondere productgroep Omschrijving 75% van het Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a Spelregels DBC-registratie ggz Versie RG13a 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Bijlage 1: Registratiecriteria per Beroepscluster, versie 1.1 d.d. 21 augustus 2015

Bijlage 1: Registratiecriteria per Beroepscluster, versie 1.1 d.d. 21 augustus 2015 Bijlage 1: Registratiecriteria per Beroepscluster, versie 1.1 d.d. 21 augustus 2015 Voor de basisregistratie gelden voor registratie in één van de beroepenclusters de volgende criteria: 1. Een kopie diploma

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 3-11-2015 Code Omschrijving Tarief 25B029 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 3.778,37 10B823

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Prestatiecode 000 Geen behandeling bij 24-uursverblijf - Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 25,30 003 Indirect - vanaf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave DBC traject

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave DBC traject Inhoudsopgave Inhoudsopgave DBC traject Datum eerste sessie Datum laatste sessie startdatumdbc en einddatumdbc Prestatiecode Gespecialiseerde GGZ Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) Specifieke dummycodes

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2015 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b

Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b ggz/fz Versie 20151021 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoud Vooraf 4 1. Wijzigingen 16b 5 2. Toelichting op de wijzigingen 6 2.1 Zorgvraagzwaarte-indicator

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Spelregels DB(B)C-registratie voor de Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Versie v1.0

Spelregels DB(B)C-registratie voor de Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Versie v1.0 Spelregels DB(B)C-registratie voor de Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Versie 2009 - v1.0 DB(B)C FZ Postbus 2575 3500 GN Utrecht tel. 030 689 44 44 fax 030 689 81 42 helpdesk@dbbcfz.nl www.vernieuwingforensischezorg.nl

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c / Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

Nadere informatie

Consultatieverslag 1e go RF/RG15

Consultatieverslag 1e go RF/RG15 Consultatieverslag 1e go RF/RG15 Beoordeling van wijzigingsvoorstellen door de branchepartijen fz en ggz Versie 1.0 25 oktober 2013 Inhoudsopgave Consultatie branchepartijen fz en ggz wijzigingsverzoeken

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0009

BELEIDSREGEL BR/FZ-0009 BELEIDSREGEL PRESTATIES EN TARIEVEN DBBC S FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit uitbreiding

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017

Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017 Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017 Productcategorie 2017 1 1.01 Advies en expertise 1.01 Advies en expertise 1.02 GB-GGZ 1.02 GB-GGZ 1.03 S-GGZ 1.03 hulp crisis Consultatie (opleiding WO en WO+) 49201 n.v.t.

Nadere informatie

Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12

Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12 Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Algemene gegevens van de tabel...4 3 Specificatie van de validatieregels...6 4 De validatieregels...8

Nadere informatie

Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ

Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge artikel 36, 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de NZa de

Nadere informatie

Sectorrapport ggz 2012. feiten en cijfers over een sector in beweging

Sectorrapport ggz 2012. feiten en cijfers over een sector in beweging Sectorrapport ggz 2012 feiten en cijfers over een sector in beweging Amersfoort, mei 2014 uitgave GGZ Nederland copyrights GGZ Nederland 2014 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. bezoekadres

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR Bijlage 3 bij circulaire Care/AWBZ/07/21c REGELING GG/NR-100.066 Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Gebruikersdocument ggz

Gebruikersdocument ggz Gebruikersdocument ggz Deel 1:Wijzigingen Versie 20131105 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 7 1.1. Welke informatie is er in dit document te vinden... 7 1.2 Contact... 7 2.

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Improving Mental Health by Sharing Knowledge (Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Congres sociale verslavingszorg 12 juni 2013 Laura Neijmeijer Doelgroep: mensen met langdurende of blijvende ernstige

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Release en regelgeving ggz/fz 2017

Release en regelgeving ggz/fz 2017 Release en regelgeving ggz/fz 2017 NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Jan Jaap Janse Releaseproces en planning DB(B)C-systematiek Vier bronnen input voor nieuw pakket: 1. zorgaanbieders

Nadere informatie

III. Rapportage Civiel (beslissingsdiagnostiek jeugd) 7. Rapportages civiel (bladzijde 26) 7.1 Jeugdigen 7.1.1 Productie 7.1.

III. Rapportage Civiel (beslissingsdiagnostiek jeugd) 7. Rapportages civiel (bladzijde 26) 7.1 Jeugdigen 7.1.1 Productie 7.1. Jaarcijfers NIFP 2014: Inhoud I. Zorg 1. Zorg Gevangeniswezen (bladzijde 2) 1.1 Productie 1.2 Populatie 2. Zorg Directie Bijzondere Voorzieningen (bladzijde 5) 2.1 Productie 2.2 Populatie II. Rapportage

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

REGELING NR/CU-505. Declaratiebepalingen DBC GGZ

REGELING NR/CU-505. Declaratiebepalingen DBC GGZ REGELING NR/CU-505 Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel

Nadere informatie

Tarifering Concept tarieven 2018 Jeugd-GGZ

Tarifering Concept tarieven 2018 Jeugd-GGZ Tarifering Concept tarieven 2018 Jeugd-GGZ Disclaimer: Dit zijn definitieve concept-tarieven; Alle informatie in de sheets worden in de uiteindelijke definitieve documenten gepubliceerd via de website

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-01 29 juni 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr. 01

Nadere informatie

Achtergrondinformatie werkprocesonderzoek capaciteitsorgaan beroepen GG

Achtergrondinformatie werkprocesonderzoek capaciteitsorgaan beroepen GG Achtergrondinformatie werkprocesonderzoek capaciteitsorgaan beroepen GG Het capaciteitsorgaan heeft het CAOP gevraagd onderzoek te verrichten naar veranderingen in de inzet van de 5 beroepen Geestelijke

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-tarievenlijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt.

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43690 7 december 015 Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ Vastgesteld op 4 november 015 REGELING NR/FZ-0015

Nadere informatie