Case 5 Houthandel Hansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Case 5 Houthandel Hansen"

Transcriptie

1 Case 5 Houthandel Hansen In de tekst zijn een aantal moeilijke begrippen voorzien van een link. Door op het betreffende begrip te klikken ga je naar de uitleg van het begrip. Je kunt vervolgens weer doorklikken naar nog meer uitleg bij het begrip of via een link teruggaan naar de hoofdtekst. Houthandel Hansen BV te Rotterdam bestaat sinds 1895 en houdt zich bezig met inkoop en verkoop van hout en houtproducten in binnen- en buitenland. De Hansen groep heeft een omzet van ± en achttien personeelsleden. Houthandel Hansen is een handelsmaatschappij met diverse joint ventures en dochterondernemingen in Europa. De bedrijven van Hansen BV importeren veel tropisch hardhout. Tropisch hardhout is een veelgevraagde houtsoort omdat dit hout is dat bestand is tegen het natte Nederlandse klimaat. Europees hout dat bijvoorbeeld voor deuren en kozijnen gebruikt wordt, gaat snel rotten en moet erg goed behandeld worden met verf of andere beschermingsmiddelen om te voorkomen dat het na een paar jaar al gaat rotten. Tropisch hardhout heeft niet zo'n nauwkeurige behandeling nodig en gaat vele jaren langer mee. Maar er komt steeds meer kritiek op het gebruik van tropisch hardhout. Tropisch hardhout is afkomstig uit de tropische regenwouden in landen als Maleisië, Indonesië en Brazilië. De ongebreidelde houtkap in deze landen brengt onherstelbare schade toe aan de bossen en vormt een van de oorzaken van de opwarming van de aarde. Er is wel hardhout met een duurzaamheidskeurmerk op de markt. Dit is hout dat afkomstig is van duurzaam beheerde bossen. Maar het aanbod van hout met zo'n kenmerk blijft ver achter bij de vraag. De vraag naar hout is de laatste jaren flink gedaald. Door de economische crisis is de vraag naar nieuwbouwwoningen flink gedaald en zijn zelfs de huizenprijzen gedaald. Dit is een voor Nederland bijzonder verschijnsel. In de jaren voor de kredietcrisis zijn de huizenprijzen enorm gestegen en heeft dit gezorgd voor een flinke vermogensstijging van veel huishoudens. De toenemende zorgen van burgers over het klimaat en het geringe aanbod van hout met een duurzaamheidskeurmerk is voor de directeur Jan Hansen van Houthandel Hansen BV de reden geweest om te onderzoeken of het interessant is om hout afkomstig uit Europese bossen thermisch te modificeren. Thermisch modificeren is het verduurzamen van hout zonder toevoeging van chemische hulpstoffen. Dit procedé wordt al op meerdere plaatsen toegepast. Thermisch gemodificeerd hout is vanwege de extra bewerking duurder dan tropisch hardhout. Ondanks dat is directeur Hansen van mening dat er een markt is voor dit hout omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de opwarming van de aarde. Bovendien verwacht hij dat het prijsverschil met tropisch hardhout kleiner kan worden als hij een minimale hoeveelheid van kubieke meter kan produceren en afzetten, omdat er bij het productieproces sprake is van een minimum efficiënte schaal (MES). Omgevingsanalyse 1

2 Om hout in grote hoeveelheden thermisch te modificeren is een forse investering nodig. De directie heeft berekend dat het om een investering gaat van 1,5 miljoen. Als Houthandel Hansen voortaan naast de verkoop van hout ook hout thermisch gaat modificeren, betekent dat dat het bedrijf niet alleen een handelsonderneming is maar ook een productiebedrijf wordt. Voor de handelsonderneming waren de vaste kosten in verhouding tot de omzet beperkt en daarmee ook de risico's van onderbezetting. De investering van 1,5 miljoen in een installatie waarmee hout verduurzaamd kan worden, heeft tot gevolg dat de vaste kosten een veel groter bestanddeel van de totale kosten gaan uitmaken en dat de gevolgen van onderbezetting groter worden. De directeur Jan Hansen heeft bij de bank geïnformeerd over de financieringsmogelijkheden. De investering kan volledig gefinancierd worden met een langlopende lening. De rente die hiervoor betaald wordt, is afgeleid van de rente op de kapitaalmarkt. Het is ook mogelijk om een deel van de investering te financieren met een kortlopende lening met een looptijd van een jaar en deze na een jaar af te lossen of te vernieuwen tegen de dan geldende rente op de geldmarkt. De rest zou dan net als bij de eerste mogelijkheid met een langlopende lening gefinancierd kunnen worden. Omgevingsanalyse 2

3 Vragen en opdrachten 1 Is dit het goede moment voor Houthandel Hansen om met thermisch gemodificeerd hout op de markt te komen? Schrijf een goed beargumenteerd advies voor Houthandel Hansen. 2 Waarom is het voor Houthandel Hansen aantrekkelijk om een productieomvang te kunnen realiseren waarbij de minimum efficiënte schaal bereikt wordt? 3 Leg uit waarom de risico's van onderbezetting groter worden als de vaste kosten een groter deel uitmaken van de kostprijs. 4 Waarom is het meestal aantrekkelijk om een investering te financieren met een geldmarkt lening? 5 Waarom loopt een ondernemer veel risico als hij een investering in vaste kapitaalgoederen financiert met een geldmarktlening? Omgevingsanalyse 3

4 Duurzaamheidskeurmerk Een duurzaamheidskeurmerk is een keurmerk dat een bedrijf of organisatie ontvangt door haar inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen. Door het ontvangen van dit keurmerk laat het bedrijf zien dat het belang hecht aan een duurzame (leef)omgeving. Een voorbeeld is de gemeente Zandvoort. Deze gemeente beschikt over 'De Blauwe Vlag', dit is een internationaal erkend keurmerk en een symbool voor onder andere schone, veilige stranden en havens voorzien van goede faciliteiten en met goed zwemwaterkwaliteit. Voor hout is een bekend duurzaamheidskeurmerk het FSC Keurmerk. Uitleg Meer informatie over het FSC Keurmerk Omgevingsanalyse 4

5 FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC-standaarden houden, kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels. Uitleg Duurzaamheidskeurmerken Omgevingsanalyse 5

6 Rente op de geldmarkt De geldmarktrente is de korte rente (looptijd tot twee jaar). Om de ontwikkeling van de geldmarktrente te volgen, wordt vaak naar de Euribortarieven gekeken. Euribor is de rente waartegen een groot aantal Europese banken kortlopende leningen aan elkaar verstrekken. Euribor is dus eigenlijk een soort interbancaire inkoopprijs van kortlopende leningen. Hieronder staan twee grafieken waarin de historische ontwikkeling van Euribor wordt weergegeven (de 3-maands Euribor). De rentebewegingen in deze grafieken, komen goed overheen met de bewegingen die de spaarrente en depositorente in het verleden hebben gemaakt. 3-maands Euribor laatste jaar 3-maands Euribor volledige looptijd Uitleg Meer informatie over Euribor Artikel over ontwikkelingen op de geldmarkt Omgevingsanalyse 6

7 Artikel Deur geldmarkt steeds wijder open 20 november 2009, 7:52 uur FD.nl (aangepast) Door: Gert van der Have De deur naar de geldmarkt staat weer op een iets wijdere kier. Deze markt, waar de banken hun werkkapitaal vandaan halen, kent enige begroeiing na de kaalslag die de kredietcrisis, maar vooral het bankroet van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers in september vorig jaar, heeft veroorzaakt. Flink overschot Er is nog steeds een flink liquiditeitsoverschot in de geldmarkt door het ruime beleid van de ECB. Dat blijkt nog weer eens uit de depositofaciliteit van de ECB. Eurozonebanken die met hun liquiditeitsoverschotten geen weg weten, brengen het geld in arren moede naar de ECB. Daar is een beleggingsrekening, de depositofaciliteit, waarop ze het geld kunnen wegzetten. Eergisteren, de laatst bekende datum, was daarop euro 55,1 mrd gestort. Het is overigens geen populaire uitweg, want de vergoeding op deze rekening bedraagt 0,25%, terwijl de banken 1% aan de ECB moeten betalen voor hun ingeleende geld. Via geldmarktoperaties hebben eurozonebanken euro 665 mrd van de ECB geleend. Euribor-leentarieven De overliquiditeit in de geldmarkt is ook te zien aan de zogenoemde Euribor-leentarieven (Euro Interbank Offered Rate). Dit zijn de officieuze tarieven waartegen de beste banken elkaar geld lenen. Een lening voor een maand kost 0,43% en driemaands Euribor doet 0,715%. Dat is allemaal onder de 1%, het richttarief van de ECB. Na een opslag van 2% tot 3% of soms meer rekenen de banken die tarieven weer door voor onder andere hun uitzettingen in bedrijfsrekeningcourantfaciliteiten, variabele hypotheekleningen en creditcardtarieven. Gezien de tarieven voor toekomstige rentes (futures) gaat de geldmarkt ervan uit dat de ECB de rente in 2010 op 1% houdt. Aanpassing van het zeer ruime monetaire beleid van de ECB wordt voorlopig niet verwacht. Uitleg Meer informatie over Euribor Rente op de geldmarkt Omgevingsanalyse 7

8 Rente op de kapitaalmarkt De kapitaalmarktrente is de lange rente (looptijd vanaf twee jaar). Omdat er geen interbancaire langlopende rente bestaat, wordt bij het beoordelen van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente vaak naar de tarieven op staatsleningen gekeken. Het risicoprofiel van de Nederlandse staat en banken is zeker niet gelijk, maar op de lange termijn komen de bewegingen van staatsleningen redelijk overheen met de bewegingen op de markt van langlopende spaardeposito's. Onder deze tekst vindt u twee grafieken met de historische data van de 10-jaars staatsrente (Nederlandse staat). Deze grafieken geven een beeld van de historische renteontwikkeling op de kapitaalmarkt. 10-jaars staatsrente laatste jaar 10-jaars staatsrente volledige looptijd Uitleg Informatie over de actuele kapitaalmarkt tarieven Artikel over ontwikkelingen op de kapitaalmarkt Terug naar de Case Houthandel Hanssen Omgevingsanalyse 8

9 Artikel Run op de kapitaalmarkt stimuleert emissies Gebaseerd op: De Telegraaf ( ) Bedrijven zoeken steeds meer hun heil op de kapitaalmarkt in hun zoektocht naar geld. De afgelopen maanden haalden Nederlandse bedrijven blijkens cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) aanmerkelijk meer kapitaal op de aandelenmarkt op dan voorheen. Het totale bedrag aan nieuwe aandelen bedroeg 10,3 miljard euro. Zo werd een periode van anderhalf jaar afgesloten die werd gekenmerkt door een forse afname van het aantal emissies. Sinds 2002 bedroeg de waarde van nieuwe aandelen gemiddeld 2 miljard euro per jaar. Met name financiële instellingen wendden zich tot de aandelenmarkten. Om de noodkredieten van de Staat af te betalen zochten banken en verzekeraars als ING, Aegon en SNS Reaal nieuw kapitaal in de vorm van aandelen. Ook op de obligatiemarkt liep het storm. Europese staten gaven op hun massale stimuleringsprogramma's veel leningen uit. Tot eind oktober bedroeg het geëmitteerde kapitaal 860 miljard euro, 200 miljard euro meer dan in heel Bedrijven deponeerden voor het nieuwe recordbedrag van 240 miljard euro aan eurobonds op de markt. Uitleg Informatie over de actuele kapitaalmarkt tarieven Rente op de kapitaalmarkt Terug naar de Case Houthandel Hanssen Omgevingsanalyse 9

10 Thermische modificatie Bij thermisch modificeren van hout wordt gebruikgemaakt van warmte om de chemische structuur van hout te veranderen. Thermische behandeling resulteert in een vermindering van het wateropnemend vermogen van het celwandmateriaal. Verlaging van het vochtgehalte van het hout tijdens de gebruiksfase en de veranderde chemische structuur leiden tot een verhoging van de weerstand ten opzichte van houtaantastende schimmels en daarmee tot een verhoging van de duurzaamheid. Omgevingsanalyse 10

11 Risico's van onderbezetting Voor bedrijven die een kostenstructuur hebben die voor een groot deel uit constante kosten bestaat, zullen, als de afzet daalt, deze kosten hetzelfde blijven. De omzet zal door de daling van de afzet dalen en de situatie waarbij de kosten gelijk zijn aan de omzet, het break-evenpoint zal snel bereikt worden. Als de omzet nog verder daalt, zal het bedrijf in de rode cijfers komen. Bij bedrijven met in verhouding veel variabele kosten zal bij een daling van de afzet minder snel het break-evenpoint bereikt worden en kunnen deze bedrijven bij een kleinere afzet toch nog winst maken. Uitleg Getallen voorbeeld risico's van onderbezetting Omgevingsanalyse 11

12 Voorbeeld risico's van onderbezetting Bedrijf Maxpro. Constante kosten Variabele kosten 2 per product Verkoopprijs 10 Afzet stuks per jaar Omzet Winst Berekening break-evenpoint: = = stuks 10-2 Bedrijf Minpro Constante kosten Variabele kosten 4,5 per product Verkoopprijs 10 Afzet stuks per jaar Omzet Winst Berekening break-evenpoint: = = stuks 10-4,5 Beide bedrijven hebben een afzet van stuks per jaar en bij deze afzet is de winst Bedrijf Maxpro zal verlies gaan leiden als de afzet lager wordt dan stuks. Bedrijf Minpro zal pas in de rode cijfers komen als de afzet daalt tot stuks. Het break-evenpoint. De oorzaak dat Minpro bij een afzetdaling minder snel verlies gaat leiden, komt door de lagere constante kosten van dit bedrijf. Als tijdens een economische recessie beide bedrijven met een daling van de afzet te maken krijgen, zal Maxpro eerder in de problemen komen en mogelijk eerder failliet gaan dan Minpro. Uitleg Risico's van onderbezetting Omgevingsanalyse 12

13 Minimum efficiënte schaal MES Met minimum efficiënte schaal wordt bedoeld de omvang die de productie moet hebben om zo efficiënt mogelijk te kunnen produceren. Als er bij de productie van een goed of dienst schaalvoordelen optreden, leidt een uitbreiding van de productie tot een daling van de kosten per product. In veel situaties komt er bij een bepaalde productieomvang een einde aan de schaalvoordelen en slaan de schaalvoordelen om in schaalnadelen. Als de productie nog verder uitgebreid wordt, zullen door de schaalnadelen de kosten per product weer toenemen. De productieomvang waarbij de kosten per product het laagst zijn, is de minimaal efficiënte schaal. Voor bedrijven is het belangrijk om die productieomvang te realiseren waarbij de MES bereikt wordt, omdat concurrenten die wel een productieomvang op MES-niveau realiseren, een kostenvoordeel hebben. Gemiddelde kosten MES productieomvang Omgevingsanalyse 13

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op

Nadere informatie

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009 Rentevisie 20-5 14 mei 20 Langzame verbetering? De wereldeconomie beeft nog steeds na van de schok die de conjunctuur in de laatste maanden van vorig jaar te verwerken kreeg. Vanaf september 20 daalde

Nadere informatie

introductie rentemanagement

introductie rentemanagement introductie rentemanagement rentemanagement Rentemanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. De vermogensmarkt 1.2. De rente 1.3. Wat bepaalt de rente? 1.4. Rentemanagement 2

Nadere informatie

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009 9 april 20 Geen geld en de oude sok De laatste paar maanden zijn er vele miljarden aan vermogen verdampt. Het thema laat niemand onberoerd. Kenmerkend is dat deze crisis de bijl legt aan veel vermeende

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld Verantwoorde leningen in een veranderende wereld De economische crisis heeft de afgelopen periode flink huisgehouden, met bezuinigingen, oplopende ontslagen en voor veel huishoudens een lager besteedbaar

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

M O N T E S Q U I E U

M O N T E S Q U I E U M O N T E S Q U I E U FINANCIAL MARKETS NEWS Door: Harco Nijland, RBA - Advisor Onlangs kondigde de Europese Unie een reeks van sancties aan tegen Rusland wegens het destabiliseren van Oekraïne. Sinds

Nadere informatie

CPB Memorandum. De kredietcrisis en de Nederlandse economie

CPB Memorandum. De kredietcrisis en de Nederlandse economie CPB Memorandum Sector : Sector Marktordening en Sector Conjunctuur en Collectieve Sector Afdeling/Project : De kredietcrisis en de Nederlandse financiële sector Samensteller(s) : Michiel Bijlsma en Wim

Nadere informatie

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk Trends in werkkapitaal Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk De meeste ondernemers staan ook in 2013 weer voor grote uitdagingen in hun

Nadere informatie

Onderneem t. Producenten gedrag. Havo Economie 2010-2011 VERS

Onderneem t. Producenten gedrag. Havo Economie 2010-2011 VERS Onderneem t Producenten gedrag Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Inhoud Hoofdstuk 1: Producenten... pag. 3 1.1 Ondernemers... pag. 3 1.2 Rechtsvormen... pag. 6 1.3 Administratie... pag. 11 Hoofdstuk 2: Wanneer

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 dinsdag 20 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 dinsdag 20 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Examen VMBO-BB 2014 tijdvak 1 dinsdag 20 mei 9.00-10.30 uur economie CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie