STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 13, april Kwartaalbericht SINDS 1818

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 13, april 2013. Kwartaalbericht SINDS 1818"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF nummer 13, april 2013 Kwartaalbericht 1

2 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds 1818 Onafhankelijk, no-nonsense en resultaat gericht Door professionals met liefde voor hun vak Die hun cliënten door en door kennen Nieuwsgierig? Bel of mail ons voor een oriënterend gesprek! Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer N.V. Nesland 1-v, 1382 MZ Weesp T +31 (0) Posthoornstraat 69, 6219 NV Maastricht T +31 (0)

3 Geachte lezer, Het is een lange winter geweest die voor veel slippartijen heeft gezorgd, niet alleen op de weg, maar ook op de financiële markten zoals recentelijk in Cyprus. In Europa zijn het nog steeds, op zijn best, matige vooruitzichten voor de economische ontwikkeling, bij een hele lage groei of, in sommige landen, zelfs een krimp en een hoge werkeloosheid. We hebben nogal eens de neiging om te somberen over de problemen dicht bij huis en dat te projecteren op de rest van de wereld. Inhoud Beleggen is allang geen zaak meer die zich beperkt tot de nationale grenzen, of tot de landen dicht om ons heen. Daarom zijn we op zoek naar economieën die in een hogere versnelling zitten. Vaak komen we dan uit bij landen uit de z.g. emerging markets. Dit nummer besteed aandacht aan de landen van de Next 11, dus niet de grote BRIC- landen als Brazilië, Rusland, India en China, maar dan moet u bv. denken aan landen als Bangladesh, Egypte, Indonesië, Iran, Zuid-Korea, Mexico, Nigeria, Pakistan, Filippijnen, Turkije en Vietnam. Dit zijn landen met een snel groeiende, jonge bevolking, met fors groeiende economieën, waar zich in snel tempo een grote middenklasse van nieuwe consumenten ontwikkelt. Economische groei is een belangrijke voorwaarde voor een gezond beleggingsklimaat en dit soort landen voldoen hier dan ook aan. Ik wens u al vast een warm en zonnig voorjaar toe. Met vriendelijke groet, Hans Stroeve Inhoud Kwartaalvisie april Boekbespreking En verder Melkboer in Pakistan Nieuwe groeimarkten 8 10 Goldman Sachs en Comgest GEM 11 3

4 Kwartaalvisie april 2013 KWARTAALvisie In het eerste kwartaal van 2013 liepen de aandelenkoersen opnieuw sterk op, met name in de VS, waar de Dow Jones-index nieuwe records neerzette die de beursniveaus van 2007 overtroffen. Ons positieve scenario voor aandelenbeleggingen voor 2013, n.a.v. de wereldwijde economische groei en lage rente, blijft in tact. Wim Zwanenburg Beleggingsstrateeg Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Het is inmiddels meer dan vier jaar geleden (maart 2009) dat de aandelenmarkten een dieptepunt bereikten. De aandelenmarkten hebben zich sinds de correctie in het tweede kwartaal van 2012 sterk hersteld, waarbij de uitspraken van ECB bankpresident Draghi medio juli, dat hij de Europese muntunie onomkeerbaar achtte, de belangrijkste katalysator zijn geweest om het vertrouwen te herstellen. Markten bewegen zich echter nooit in één rechte lijn naar boven, en sinds juni 2012 zijn er nog verschillende perioden geweest waarin de koersen daalden, maar een grote correctie bleef uit. De Italiaanse verkiezingsuitslag bemoeilijkt de coalitievorming in dat land, maar ook deze zorgde slechts kortstondig voor onrust op de financiële markten. De Italiaanse en Spaanse rente op staatsleningen liep nauwelijks op en beide landen zien een rentetarief voor 10-jarige staatsleningen van minder dan 5%. In de VS stortten de markten niet in het begrotingsravijn, omdat zeer kort na de jaarwisseling toch nog een compromis werd bereikt tussen President Obama en de Republikeinen. De financiële markten in de VS, die in het vierde kwartaal van 2012 nog volledig waren gedomineerd door de onzekerheid omtrent de fiscal cliff, schudden in het eerste kwartaal de zorgen over de voortdurende politieke impasse van zich af. Niettemin zullen bezuinigingen en hogere belastingen, om het Amerikaanse begrotingstekort te beperken door middel van automatisch ingaande bezuinigingen op Defensie en andere overheidsuitgaven bij het bereiken van het grondwettelijke schuldenplafond, het zogenaamde sequester, hun tol kunnen eisen. In de VS is echter wel economische groei en ook verbetering van de economie te zien; zowel de arbeidsmarkt als de huizenmarkt vertonen duidelijk tekenen van herstel. Bovendien blijft het beleid van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, ondanks dit herstel, voorlopig stimulerend en daarmee blijft de Amerikaanse rente vooralsnog laag. In Europa zagen we de rente op de Duitse staatsleningen aanvankelijk iets oplopen, in de veronderstelling dat meer beleggers de veilige havens zouden verlaten, maar voor het einde van het kwartaal bleek toch dat de instroom van gelden in veilige staatsobligaties aanhield. Onder invloed van de gebeurtenissen in Italië en Cyprus bleef de belangstelling voor hoogrentende bedrijfsobligaties sterk. Europa blijft zorgenkind De zorgen van de financiële markten zijn zeker echter nog niet volledig verdwenen. Het afgelopen kwartaal bleek dat de groei van de wereldeconomie in 2012 tegenviel, met name in Europa en voor dit werelddeel zijn de vooruitzichten voor 2013 recent niet verbeterd. Aan de tegenvallende groei in Europa liggen de ongezonde balansen van financiële instellingen, overheden en huishoudens ten grondslag. De correctie van onevenwichtigheden van verschillende landen vergt tijd. Wij blijven evenwel van mening dat door de beleidsmakers in het eurogebied vorig jaar het fundament is gelegd voor een keer ten goede. Met de afspraken over de oprichting van een bankenunie werd de muntunie versterkt en werd de negatieve wisselwerking tussen nationale overheden en banken doorbroken. Ook werd een permanent Europees noodfonds opgetuigd met een capaciteit van zo n 500 miljard euro. Bovendien hebben landen als Ierland, Portugal en Spanje vooruitgang geboekt op het terrein van hun concurrentiepositie en handelsbalans. Ierland vroeg in Tabel Economische Groei en Inflatie (%) Euroland USA Japan Latijns-Am. Oost-Europa Azië Pacific GDP ,4-3,1-5,5-1,8-5,7 1, ,0 2,4 4,7 5,9 3,9 6, ,4 1,8-0,6 4,2 4,3 4, ,5 2,2 2,0 2,9 2,8 4, ,1 1,8 1,0 3,5 3,7 5,0 CPI (Inflatie) ,3-0,4-1,3 5,9 7,2 0, ,6 1,6-0,7 7,3 6,2 2, ,7 3,2-0,3 6,8 6,4 3, ,5 2,1 0,0 6,4 5,3 2, ,9 1,8 0,1 6,4 5,0 3,2 Bron: Bloomberg, IMF, EC, Consensus Economics, maart

5 2010 Europese noodsteun aan, maar het keerde in maart 2012 terug naar de publieke kapitaalmarkt met de uitgifte van een 10-jarige staatslening waarmee 5 miljard euro werd opgehaald, terwijl vooraf op 3 miljard werd gemikt. Ierland kreeg destijds, in ruil voor flinke bezuinigingen en hervormingen, een pakket noodleningen ter waarde van in totaal 67,5 miljard euro, maar krabbelt nu langzaam weer op. Eurocrisis laait weer op De eurocrisis kwam eind maart echter weer terug op de agenda van de financiële markten, toen een impasse ontstond over het reddingspakket voor Cyprus van circa 17 miljard euro. De ECB dreigde de Cypriotische banken niet langer liquiditeitssteun te verstrekken. De Europese Unie bood Cyprus een noodlening van 10 miljard euro aan, maar dan zou het land wel zelf een bedrag van minstens 5,8 miljard euro bijeen moeten krijgen en fors moeten herstructureren. Bovendien zou ook het Internationale Monetaire Fonds (IMF) nog moeten bijspringen. Het initiële voorstel van de Europese ministers van financiën, de eurogroep, om dit via heffingen op alle Cypriotische spaartegoeden te doen, inclusief de tegoeden onder de euro die onder het depositogarantiestelsel vielen, werd door het Cypriotische parlement afgewezen. Ook in de financiële wereld, met name in de Angelsaksische pers, werd het voorstel om alle tegoeden te belasten zeer kritisch ontvangen, omdat dit een bankrun kon uitlokken, ondanks de maatregelen om kasopnames en de kapitaaluitvoer te beperken. Een communicatieblunder van de eerste orde, omdat het internationale vertrouwen werd aangetast. Zouden de Italiaanse en Spaanse spaarders de PIN-automaten leegtappen? Het besmettingsgevaar van een overslaande financiële crisis, zou daarmee opnieuw zeer reëel worden. De euro kwam opnieuw onder druk en de prijs van het goud veerde op. Geruststellende woorden van Europese beleidsmakers, die het unieke karakter van de Cypriotische situatie benadrukten, wekten onvoldoende vertrouwen. In Cyprus kan men er echter niet aan ontkomen de banktegoeden te belasten, omdat de het uitstaande risicovermogen relatief zeer gering is. Houders van seniore bankobligaties bleven in de eerste voorstellen buiten schot, omdat deze te weinig opleveren. In verhouding tot de circa 70 miljard aan deposito s van Cypriotische banke, is 1,7 miljard aan uitstaande obligaties niet echt een imposant getal. De weerzin van de eurogroep om Cyprus nog meer te hulp te schieten is bovenal gelegen in de bijzonder status van Cyprus; de bankensector is simpelweg veel te groot ten opzicht van de lokale economie en de banken hebben veel geld binnengehaald van Russische malafide cliënten die afkwamen op de belastingvoordelen van de zonnige eilandstaat. De Russische staat en Russische investeerders bleken echter niet bereid om te investeren in de banken- en energiesector van het belastingparadijs. Met het uiteindelijke compromis werd een exit van Cyprus uit de eurozone voorkomen. De problemen van Cyprus moeten overigens niet overdreven worden. De economie is 3% van de Nederlandse economie en 0,2% van de economie van de eurozone. Groei van de winst per aandeel in de verschillende regio s USA (S&P 500) 15,8% 6,8% 7,9% 11,5% Europa (DJ Stoxx 600) -1,4% -6,6% 14,6% 11,4% Japan (Nikkei 225) -10,9% 17,2% 45,0% 19,2% Azië-Pac, ex-japan 3,2% 2,0% 13,2% 11,7% Beleggers konden het afgelopen kwartaal nog weinig moed putten uit de ontwikkelingen in ons eigen land. De ontwikkeling van de Nederlandse economie steekt bleek af tegen die van de landen om ons heen, met name bij die van de oosterburen. Omdat in Nederland de huizenprijzen zijn gedaald, de pensioenpremies verhoogd en de pensioenuitkeringen in sommige gevallen verlaagd, en de schulden tot houdbare proporties moeten worden teruggebracht, zien we dat negatieve vermogens- en inkomenseffecten de consumptie en de economische activiteit afremmen. Niettemin staat Nederland op een structurele basis in internationaal perspectief er nog goed voor. De concurrentiepositie van ons land is nog steeds sterk, zoals het afgelopen kwartaal opnieuw bleek tijdens het jaarlijkse World Economic Forum in Davos, waar Nederland op een internationale ranglijst een vijfde positie kreeg toebedeeld, nog boven de VS en Duitsland. Financiële instellingen maken nog steeds lastige tijden door, zoals ook in eigen land bleek met het bijna-faillissement van SNS. Het omvallen van SNS werd als een systeemrisico gezien en daarom werd ook deze bank te hulp geschoten met een nationalisatie. Aan een Europese bankenunie, waarmee de ECB het mandaat krijgt om op te treden en toezicht uit te oefenen, wordt achter de schermen nog gewerkt, maar de overeenstemming daarover blijft moeizaam. De invoering van nieuwe raamwerken voor het toezicht, zoals Bazel III en Solvency II, zijn uitgesteld. Maar voor de banken blijft de noodzaak tot verdergaand bufferherstel bestaan, door kostenreducties en winstinhoudingen en dat zet ook een rem op de groei van de kredietverlening. China In het afgelopen kwartaal drukten zorgen over de Chinese economie het rendement op Emerging Markets-aandelen en op grondstoffenbeleggingen. De dagen van dubbele groeicijfers in China lijken voorbij. Hoewel de Chinese economie vorig jaar nog 7,8 procent groeide, was het wel de kleinste groei in 13 jaar. Veel economen wijzen er op dat China nog grote hervormingen moet doorvoeren, en meer moet inzetten op binnenlandse investeringen en consumptie en minder op export. De nieuw aangetreden Chinese regering van president Xi Jinping en premier Li Keqiang, zet in op een groei van minimaal 7,5% en een inflatie van maximaal 3,5%. De Chinese leiders staan voor een behoorlijke uitdaging om het uiteenspatten van zeepbellen op de vastgoedmarkt en een kwartaalvisie 5

6 KWARTAALvisie ongebreidelde groei van de kredietverlening te vermijden en om oplopende sociale spanningen het hoofd te bieden. Niettemin blijven wij van mening dat op de Emerging Markets en de nieuwe groeimarkten, zoals de frontier markets, de economische groei de komende jaren structureel hoger zal blijven dan die van Amerika en Europa. Bedrijfswinsten zijn in deze markten sinds 2007 inmiddels met meer dan 20% gestegen en daarmee zijn de waarderingen relatief gunstig. Naar nieuwe indexrecords Met het bereiken van nieuwe indexrecords op de Amerikaanse aandelenmarkt, menen veel cynici dat de beurs rijp is voor een correctie. De beren hebben hoogtevrees. De historie van de Amerikaanse beurzen laat ons echter zien dat ook een vijfde jaar van een bull-market-periode nog sterke beleggingsresultaten kan opleveren. Uiteraard zijn er geen garanties, maar de S&P 500 die zich medio maart op niveaus rond de 1500 bewoog, zou dan wel eens naar 1850 kunnen doorlopen. Gemiddeld komen de beleggingsresultaten in het 5e jaar uit op koersstijging en van meer dan 20% voor de S&P 500. De waarderingsniveaus van de Amerikaanse beursindices zijn in verhouding niet zo fors opgelopen, want de Amerikaanse bedrijfswinsten zijn gezamenlijk sinds 2007 met meer dan 15% gestegen, ondanks de forse klappen voor de financiële sector. Winstmarges staan collectief weliswaar op een top, maar bij veel cyclische bedrijven hebben die winstmarges juist de afgelopen jaren enorm onder druk gestaan. Dit biedt mogelijkheden voor een verdere margeverbetering. De omzetten zullen met een groei van de Amerikaanse economie en de wereldeconomie zeker verder toenemen. Ondernemingen zullen nog wel scherp op de kostenontwikkeling moeten letten, want ze hebben nog niet veel pricingpower, nog niet veel mogelijkheden om hogere grondstoffen- en arbeidskosten door te berekenen aan hun cliënten. In Europa ziet men dat veel ondernemingen winstmarges opofferen om marktaandeel te behouden, maar in de VS is dit minder. In februari werd voor 118 miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht door Corporate America, het hoogste maandbedrag sinds daarover vanaf 1985 statistieken worden bijgehouden. Dit is het omgekeerde van winstverwatering, want bij een geringer uitstaand aantal aandelen, groeit de winst per aandeel nog steeds, zelfs als de nettowinsten van ondernemingen gelijk blijven. De Wall Street Journal meldde onlangs dat de S&P 500, naar verwachting in 2013, meer dan 300 miljard dollar aan dividenden zullen uitkeren, nog meer dan het recordbedrag van 282 miljard in De statistieken over de geldstromen zijn nog niet voldoende eenduidig om al van de Big Rotation (van vastrentende naar aandelenbeleggingen) te kunnen spreken, maar het lijkt er toch sterk op, dat bij de aanhoudend lage rente, veel beleggers zullen opteren voor het hogere dividendrendement om in hun inkomensbehoefte te kunnen voorzien. Lipper, een bureau dat geldstromen en rendementen van beleggingsfondsen in kaart brengt, rapporteerde dat Amerikaanse aandelenbeleggingsfondsen in januari een instroom van 4 miljard dollar verkregen, de sterkste instroom sinds Van de S&P 500- ondernemingen rapporteerden circa 70% beter dan verwachte bedrijfsresultaten over het vierde kwartaal van Dit gold zowel voor de cijfers van de winst per aandeel, als voor de omzetten. Niettemin zijn analisten nog steeds niet méér optimistisch gestemd. Voor het eerste kwartaal van 2013 worden relatief zwakke bedrijfscijfers verwacht en analisten hebben van de verwachte winst per aandeel, sinds begin dit jaar, nog eens ruim 3,6% afgeschoren. Daarmee wordt de lat niet al te hoog gelegd, hoewel we in de markt wel zien dat ondernemingen, die niet geheel aan de verwachtingen kunnen voldoen, of het nu gaat om de gerapporteerde cijfers of over de prognoses, genadeloos worden afgestraft met forse koersdalingen. Aandelenkoersen worden echter minder gedomineerd door macrofactoren en laten onderling een minder sterke correlatie zien, waarmee de ruimte voor stockpicking, individuele aandelenselectie op basis van goede bedrijfsresultaten en waarderingsverschillen, groter wordt. Conclusie Onze visie op de financiële markten, is sinds onze Vooruitblik 2013 in de vorige Nieuwsbrief van Stroeve & Lemberger niet wezenlijk gewijzigd. De mondiale economische groei is niet echt indrukwekkend, de beweeglijkheid van de beurzen, als maatstaf voor de nervositeit, is nog steeds laag en de kans dat aandelen aanzienlijk betere rendementen zullen opleveren dan vastrentende beleggingen, is nog steeds groot. Vooral ook omdat het dividendrendement op veel aandelen hoger is dan de rentevergoedingen op spaarrekeningen, deposito s en staatsleningen. Wim Zwanenburg publiceert met een zekere regelmaat artikelen voor Deze artikelen zijn ook terug te vinden op onder Publicaties voor de artikelen. Hij is ook regelmatig te beluisteren op BNR Nieuwsradio, o.a. in het radioprogramma BeursWatch. 6

7 Lions on the move Les Esclaireurs Ushuaia, Argentinië De vuurtoren op de cover komt deze keer uit Argentinië, het land dat de wereld deze maand een paus schonk en Nederland binnenkort een koningin. Les Esclaireurs heeft dezelfde naam als het eilandje, dat behoort aan een groep, waarop hij staat. In veel reisbeschrijvingen wordt de toren omschreven als de vuurtoren aan het einde van de wereld. Echter, die titel behoort aan, een 320 km ten oosten van Ushuaia op Isla de los Estados, staande toren, de San Juan de Salvamento. Deze is bekend geworden door het boek Faro del fin del mundo van Jules Verne. Vanuit Ushuaia worden er excursies gehouden over het 185 kilometer lange Beagle kanaal, dat de Stille Oceaan met de Atlantische verbindt, varend langs de uitlopers van de Andes met als verste punt de vuurtoren. De licht conische vuurtoren is opgebouwd uit bakstenen. Hij is tien meter hoog en aan de voet 3 meter breed. De muur is roodwit geschilderd en heeft een deur als toegang. Het licht fl itst iedere tien seconden en heeft een bereik van ongeveer 14 km. De toren wordt op afstand bestuurd, is niet bewoond en is niet open voor publiek. De elektriciteit wordt geleverd door zonnepanelen en op deze manier wordt de toegang tot Ushuaia bewaakt. De toren is in 1920 in gebruik genomen en waarschijnlijk de meeste gefotografeerde vuurtoren van Zuid- Amerika. Afrika wordt vaak genoemd als het beloofde continent voor beleggers, waar tal van landen zich zouden kunnen ontwikkelen tot een tweede generatie opkomende landen. Volgens het IMF laten Afrikaanse landen indrukwekkende groeicijfers zien en er worden dubbelcijferige rendementen verwacht. Toch blijven Westerse en Amerikaanse investeerders politiek gezien op hun hoede. We zetten de belangrijkste trends en voorspellingen, uit het onderzoeksrapport van het McKinsey Global Institute, voor u op een rijtje: De Afrikaanse economie groeit snel, tussen de 5 en 10% per jaar en deze groei is over meerdere sectoren verspreid. Veel Afrikaanse landen wisten de afgelopen 10 jaar de inflatie te beteugelen en de staatsschuld en het begrotingstekort terug te dringen. Economische hervormingen zullen leiden tot een veel beter ondernemings en investeringsklimaat. McKinsey verwacht dat de consumentenbestedingen, onder de impuls van een groeiende middenklasse, de komende 10 jaar een enorme toevlucht zullen nemen. Afrika heeft een jonge bevolking en volgens het instituut zal de arbeidsmarkt in 2040 uit 1,1 miljard mensen bestaan, meer dan in China of India. Inmiddels leeft al 40% van de Afrikanen in de stad. Urbanisatie leidt tot hogere inkomens en meer consumptie. De consumptiemarkt zal in veel landen groot genoeg worden om het voor multinationals aantrekkelijk te maken om te investeren. Een groene revolutie is in de maak. Er is geen continent in de wereld waar nog zoveel vruchtbare grond (60%) onontgonnen is. Met behulp van o.a. moderne technologieën, verwacht McKinsey dat de agrarische output kan stijgen van 280 miljard dollar per jaar naar 880 miljard dollar per jaar in Ook buitenlandse agrarisch-gerelateerde bedrijven, zoals voedselverwerkende industrieën en zadenproducenten, zullen profiteren van deze stijging. Afrika profiteert van de grote vraag naar grondstoffen. Naast de olie- en gasreserves, beschikt Afrika over platina (90% van de wereldvoorraad), kobalt (90%), goud (50%), chroom (98%), tantaliet (70%) en uranium (33%). Het groeipad verschilt per land; het ene land is veel verder gevorderd dan het andere. Investeringen in onderwijs en infrastructuur hebben volgens McKinsey prioriteit. Als Afrika in staat is de jeugd goed op te leiden, kan het één van de belangrijkste productiegebieden in de wereld worden. De snelle economische groei van dit moment is nog fragiel, even als de economische stabiliteit. De financiële markten staan nog in de kinderschoenen en het gebrek aan financiële instrumenten weerhoudt de investeerders ervan om het broodnodige kapitaal te verschaffen. Investeren in Afrika gaat zeker gepaard met risico s maar volgens McKinsey kunnen de beleggers niet meer om het continent heen. BOEKBESPREKING 7

8 Melkboer in Pakistan MELKBOER IN PAKISTAN Nog voordat de chauffeur de motor tot stilstand heeft gebracht, springt de Nederlandse ondernemer Joachim Westerveld uit de glanzende blauwe jeep. Naast de uit leem opgetrokken huizen, staat de modernste melkveehouderij van Pakistan, nu zo n tweeënhalf jaar geleden gebouwd voor een vermogende Pakistaanse industrieel. In een oase van rust worden 1200 koeien volautomatisch gemolken. Volgens de Nederlander, die in 2007 met zijn bedrijf ProFarm startte, biedt Pakistan, met 180 miljoen consumenten die dol zijn op melkproducten, volop kansen voor ondernemers in de Zuivelmarkt. Kansen in opkomende markten Profarm is onderdeel van The Blue Link BV dat Westerveld,samen met zakenpartner Jacco Brink, in 2005 opzette. Terwijl Westerveld zich in Pakistan op de agribusiness richt, zette Brink een investeringsfonds op in Kenia: het TBL Mirror Fund. Brink: Met de Blue Link zetten wij bedrijven op in opkomende markten in Azië en Afrika. Terwijl de financiële crisis in Europa al geruime tijd zorgt voor stagnatie en krimp, bieden landen als Pakistan en Kenia juist interessante kansen voor ondernemers. Kenia heeft bijvoorbeeld een economische groei van meer dan 7% en is daarmee de koploper van Oost-Afrika. Door de groeiende middenklasse stijgt de vraag naar consumentengoederen enorm. Ook op het gebied van mobiel bankieren, IT en gezondheidszorg maakt Kenia een geweldige groei door. En dat zijn precies de sectoren waarin wij investeren. Missie In Pakistan lopen maar liefst vijftig miljoen koeien en buffels rond, wat genoeg zou moeten zijn om de grote binnenlandse markt te bedienen. Maar een Pakistaanse koe levert gemiddeld nog geen drie liter melk per dag op, tegenover de dertig liter die een Nederlandse koe dagelijks produceert. Die lage melkproductie ligt vooral aan slechte bedrijfsvoering, legt Westerveld uit. Daarom adviseert hij boeren, met zijn bedrijf ProFarm, hoe ze de melkproductie omhoog kunnen brengen, door met ondermeer sperma uit Nederland te fokken en door de dieren hoogwaardig veevoer te geven. De Nederlandse ondernemer heeft een missie. Naast geld verdienen wil Westerveld een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land. Zijn klantenkring bestaat dan ook lang niet alleen uit rijke industriëlen. Hij richt zich juist ook op de kleinere melkveehouders, die gemiddeld vijf koeien bezitten. Pakistaanse boeren weten vaak niet zo goed hoe ze een melkveehouderij moeten leiden. Ze denken bijvoorbeeld dat ze hun koeien, die de hele dag strak zijn aangelijnd, maar twee keer per dag moeten laten drinken. Bij een temperatuur van 45 graden Celsius is dat veel te weinig, vooral als je bedenkt dat koemelk voor 85% uit water bestaat. Wij adviseren zo n boer dan om zijn koeien vaker te laten drinken. Alleen al daarmee kan de boer zijn melkproductie in korte tijd verdubbelen, waardoor zijn economische positie al snel verbetert. Impact en rendement Ook in Kenia wordt de Nederlandse kennis ingezet. Brink: In ons fonds zit privaat en institutioneel geld. Die private investeerders hebben zelf hun sporen verdiend in het bedrijfsleven en brengen waardevolle sectorkennis met zich mee. Wij zetten die kennis en ervaring graag in om de bedrijven in onze portefeuille te laten groeien. Dat is ook de aantrekkingskracht van TBL Mirror Fund. Zowel voor de investeerders als voor de bedrijven waarin zij investeren. Want bedrijven in de TBLportefeuille krijgen niet alleen toegang tot financiering, maar ook tot een netwerk van zeer succesvolle professionals. Brink: Onze investeringen zijn altijd gekoppeld aan één of meer bestuurszetels. Wij spelen een actieve rol in de herstructurering van de organisatie en zijn betrokken in het HR-beleid. Met ons netwerk weten wij vaak de juiste mensen voor de juiste plekken te vinden. En dat vertaalt zich weer in professionalisering en groei. Ons netwerk ligt zowel in Kenia als in Nederland. TBL mirrorfund ging samenwerkingen aan met top-strategieconsultants zoals Booz & Company, die als onderdeel van 8

9 hun management development traject, high potentials naar Kenia sturen voor strategie advies. Impact en rendement, dat zijn twee belangrijke kenmerken van TBL Mirror Fund. Impact, voor stimulering van werkgelegenheid en economische groei. Rendement voor de investeerders, vanwege de goede prognoses van meer dan 20% per jaar en positieve groeicijfers. Groei Economische groei is volgens Westerveld, die inmiddels kleine boeren als klant heeft, de sleutel om mensen vooruit te helpen. Ontwikkelingsorganisaties richten zich vooral op onderwijs en gezondheidszorg, maar als er economische vooruitgang is, komen die scholen en ziekenhuizen er vanzelf wel. Bovendien zorgt welvaart voor minder ongelijkheid en zijn jongeren, zoals in Pakistan, minder snel geneigd zich bij radicale groepen aan te sluiten. Ondernemer Westerveld voelt zich in Pakistan als een vis in het water. Ik hou er van om nieuwe dingen op te zetten. Voor mij is dit land een grote speelgoedzaak. Tegelijkertijd snapt hij ook dat zijn enthousiasme in Nederland wat vreemd kan overkomen. Zeker na de uitschakeling van Osama Bin Laden, staat Pakistan opnieuw bekend als het gevaarlijkste land ter wereld. Maar dat is de ene kant van het verhaal. Westerveld: Ja, veiligheid is een probleem, maar Pakistan is een land met enorm ondernemende mensen en veel potentieel. Grote kans dat de spijkerbroeken die wij dragen in Pakistan worden geproduceerd. Bovendien heeft het land veel natuurlijke bronnen. Als je wilt kun je hier in korte tijd goed geld verdienen. Mogelijkheden Ook in Kenia gaan de zaken goed. Brink: wij zijn in 2007 begonnen met een eerste fonds, waarmee wij tot nu toe negen investeringen hebben gedaan. Op dit moment zijn wij bezig met de fondsenwerving voor een tweede fonds, want de vraag is groot en.niet alleen in Oost Afrika, waar TBL Mirror Fund zich tot nu toe op richtte. TBL Mirror Fund II wordt een fonds van 50 miljoen euro en zal uitbreiden naar Nigeria, waar zij volgend jaar een kantoor gaat openen. Brink: Nigeria is net als Oost-Afrika een enorme groeimarkt. Wij hebben in 2012 geïnvesteerd in Cellulent, een Keniaanse producent van software voor mobiel bankieren, die actief is in verschillende Afrikaanse landen, ook Nigeria. Op dit moment heeft Cellulant 2,5 miljoen actieve gebruikers. Als je bedenkt dat in Nigeria 120 miljoen mensen wonen, waarvan een steeds grotere groep zijn bankzaken via de mobiele telefoon wil en kan regelen, dan heb je het over hele grote getallen. Alleen al via de banken, die nu de software van Cellulant gebruiken, hebben wij een gebruikerspotentieel van 44 miljoen klanten. Kijk, dat is de reden dat wij hier zitten. Deze opkomende markten bieden grote mogelijkheden. Bron: oneworld.nl/ auteur Wilma van der Maten Meer informatie: MELKBOER IN PAKISTAN 9

10 NIEUWE GROEIMARKTEN Nieuwe groeimarkten, Frontier Markets en Next-11 Na de eerste successen van de BRIC-landen of de Aziatische tijgers, wordt door de beleggingsgemeenschap al gekeken naar de volgende golf; de nieuwe accelererende groeilanden. In 2001, definieerde Jim O Neill van Goldman Sachs het concept van de BRIC-landen, dat inmiddels wereldwijd het synoniem is geworden voor de opkomst van Brazilië, Rusland, India en China als potentiële economische grootmachten van de toekomst. De grote vraag is of de komende decennia ook de Afrikaanse landen (buiten Zuid Afrika) tot ontwikkeling zullen komen. De nieuwe groeilanden worden in de financiële pers vaak als frontier markets aangeduid. Goldman Sachs Asset Management gaat verder in zijn benadering van de nieuwe groeimarkten en het heeft het Next 11 -concept geïntroduceerd, namelijk een groep landen die op termijn met de G7-landen zouden kunnen wedijveren op het gebied van nieuwe economische groei. De N-11 landen zijn Mexico, Korea, Indonesië, Turkije, Nigeria, de Filippijnen, Egypte, Pakistan, Bangladesh, Vietnam en Iran. De bijdrage aan de economische groei op mondiaal niveau van deze groep landen, kan de komende 10 jaar collectief de bijdrage van de VS overtreffen. Sinds 2009 lag de gemiddelde economische groei van de N-11 landen op circa 4% per jaar, tegen nog geen 1% van de BRIC-landen. Het N-11-concept omvat landen die een relatief lage mate van ontwikkeling binnen de opkomende landen vertonen en een hoger risico voor beleggers met zich mee brengen vanwege het mogelijke gebrek aan sociale, politieke en economische structuren en stabiliteit. Maar in de komende tien jaar en daarna zal de spectaculaire toename van de middenklasse en hogere-inkomensklasse in de BRIC- en N-11-landen een belangrijke motor van de consumptiegroei zijn. Daarom wordt verwacht dat sommige N-11-landen tegen 2050 tot de grootste economieën ter wereld zullen behoren. De N-11-landen hebben allemaal een relatief grote bevolking. In veel van deze landen is de bevolking ook jonger dan het wereldwijde gemiddelde. Deze demografische factoren kunnen leiden tot een aanzienlijke groei in de komende decennia. Dit creëert interessante kansen, in het bijzonder in de consumenten- en infrastructuur gerelateerde sectoren, door de stijgende vraag naar goederen en diensten. Deze landen tellen gezamenlijk al voor 19% van de wereldbevolking. Een factor die de ontwikkeling versnelt is de toenemende urbanisatie. De zeer hoge groei en penetratie in deze nieuwe groeimarkten van mobiele telecommunicatie is een andere katalysator. Goldman Sachs heeft door MSCI een specifieke benchmark (graadmeter) laten construeren, die anders dan de gebruikelijke MSCI-indices niet op beurswaarde of marktwaarde is gebaseerd, maar op de omvang van de binnenlandse economie van die landen, een MSCI GDP Weighted N11 (ex-iran)-index. Een sterk onderscheid tussen de Frontier Markets-index en de GDP- N11-index is het geringere belang van financiële waarden in de laatste index. In de Frontier Markets-index domineren de banken en verzekeraars uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, met name ook instellingen uit de Golfstaten. Onder meer om die reden verdient een andere benadering, dan simpelweg te beleggen in de Frontier Markets-index, de voorkeur. In de 10 jaar tot ultimo 2012, deden de landen uit de N-11-GDP-index het gezamenlijk, met een jaarlijks rendement van 19,4%, al beter dan de brede emerging en frontier markets-indices. 10

11 Goldman Sachs Next-11 Equity De Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is een beleggingsfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in 10 van de N-11 landen. (Internationale wet- en regelgeving verbieden investeringen in Iran). Het fonds belegt in aandelen met een relatief grote, maar ook kleine beurswaarde en het hanteert verschillende beleggingsstijlen. Het doel is een sterke groei op lange termijn te realiseren, door te beleggen in bedrijven die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van de groei van de N-11-landen. Het aandelenselectieteam maakt daarbij ook gebruik van de expertise van de Emerging Markets obligatieen valuta-experts van GSAM, om inzicht te verwerven in de groeiperspectieven van bedrijven uit de N-11 landen. De MSCI GDP-weighted N-11 (ex-iran)-index vormt het eerste oriëntatiekader, maar het fonds heeft een zeer actief fundamenteel beheerde aandelenportefeuille, die gebaseerd is op overtuigingen en vooruitzichten, niet op de benchmark. Maria Elena Drew is de lead portfolio manager van het fonds en zij maakt gebruik van de stock-picking capaciteiten, bottom-up selectie, van 12 beleggingsprofessionals, gevestigd in Londen, São Paulo en Singapore, die ook de lokale, minder bekende ondernemingen in hun research betrekken. De portefeuille is sterk gespreid, met tussen de 100 en 170 verschillende bedrijven, waarbij de top 10 een kleine 30% van de portefeuille vormt. In dit type markten verdiend het aanbeveling om bedrijven zorgvuldig te screenen, in plaats van simpel een index te volgen, want de kwaliteit van statistieken en accountancy voldoet niet altijd. GSAM meent dat het rendement op N-11-aandelen gevoed wordt door de groei van de winsten van de ondernemingen, de dividenden, een opgrading van de valuta van deze landen en hogere waarderingen. Op korte termijn is de winstgroei wel de belangrijkste factor. De grootste belangen van het fonds waren recent het Koreaanse Samsung Electronics (IT), 6,4%, het Mexicaanse America Movil (telecom) 5,1%, het Mexicaanse bierconcern FEMSA (consumptiegoederen) 2,8% en het Turkse Garanti Bank (2,5%). GSAM is met dit beleggingsfonds begin 2011 gestart. Sindsdien heeft het fonds het beter gedaan dan de brede MSCI emerging en frontier markets-indices. Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Country Breakdown Filippijnen 4.6% Nigeria 5.4% Indonesië 15.0% Bangladesh 1.7% Vietnam 1.8% Pakistan 3.7% Egypte 3.9% Turkije 18.9% Mexico 23.4% Zuid Korea 21.7% Comgest GEM Promising Companies Comgest Global Emerging Markets Promising Companies is een beleggingsfonds dat zich richt op veelbelovende bedrijven uit opkomende markten die nu, met een gemiddelde beurswaarde van 5 miljard, nog als mid- of small cap -bedrijven gekwalificeerd worden, maar die de potentie hebben om uit te groeien tot de toekomstige large caps. Het gaat om bedrijven uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost- en Zuid-Europa. Daarmee wijkt het fonds sterk af van de MSCI Emerging Markets-index. Comgest GEM PC belegde eind 2012 ook een aanzienlijk deel van het fondsvermogen in de grootste opkomende landen, maar heeft daarnaast een groot deel belegd in de kleinere opkomende landen en in zogeheten frontier markten. Het fonds belegt in een 40 tot 45-tal bedrijven. Vanwege de lagere marktkapitalisatie van de ondernemingen in de portefeuille, is er maar een zeer beperkte overlap met grote, brede Emerging Markets-aandelenbeleggingsfondsen. Het team van fondsmanagers richt zich specifiek op de bedrijfsselectie ( stock picking ) en er wordt niet gedaan aan landenallocatie, sectorallocatie of benchmarkconforme beleggingen. Daarmee is Comgest GEM PC een typisch conviction -fonds. De groei van de middenklasse en de toenemende urbanisatie in de opkomende landen, zijn ook voor Comgest GEM PC een belangrijk thema met beleggingen in bedrijven die consumptiegoederen en voedingsmiddelen produceren. Voorbeelden van enkele grotere belangen zijn het agri-commoditybedrijf Kernel Holding uit Polen, MHP, s werelds grootste kippenslachter uit de Oekraïne - genoteerd aan de beurs in Londen - en Safaricom, een telecombedrijf uit Kenya. Het fonds heeft een Gold -rating van S&P Capital IQ en drie sterren van Morningstar. De relatieve performance wordt, naast de prestaties van de geselecteerde bedrijven, ook bepaald door de geldstromen naar de aandelenbeurzen in de frontier markets, waar vaak nog sprake is van een beperkte liquiditeit. De verwachting is dat deze in het komende decennium sterk zal verbeteren. Brazilië Rusland China India Mexico Maleisië Engeland Oekraïne Kenia Polen Zwitserland Marokko Egypte Indonesië Filippijnen Turkije (Cash) Hong Kong Peru Comgest Growth GEM Promising Companies Country Breakdown (%) /- Index Goldman Sachs Bron: GSAM 31 december 2012 Bron: Comgest 28 februari

12 Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Weesp Nesland 1-V 1382 MZ Weesp T +31 (0) F +31 (0) Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Maastricht Posthoornstraat NV Maastricht T +31 (0) F +31 (0)

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen 2. Kwartaalvisie, terugblik en te verwachten beleggingsbeleid 1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 20, januari 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 20, januari 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 NIEUWSBRIEF nummer 20, januari 2015 Kwartaalbericht 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds 1818 Onafhankelijk, no-nonsense en resultaat gericht Door professionals met

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

Wereldwijde klimaatverandering: irritatie en actie

Wereldwijde klimaatverandering: irritatie en actie Nr. 19 mei/juni 20 MarketinginformatiE Compartimentportret Gunstig klimaat: Schroder ISF Global Climate Change Equity profiteert met zijn compartimentstrategie Mondiale temperatuur van internationale (ºF)

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012 Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus I april 2012 I 2 STRATEGY & FOCUS APRIL 2012 Manager Strategy & Focus

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets februari 2011 Kansen in commodities Laat die eurolanden maar failliet gaan Jim Rogers over grondstoffen, China en de eurocrisis op pagina 10. Aandelen De kracht

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Keep calm and carry on

Keep calm and carry on AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 17DE JAARGANG NR. 2 APRIL / MEI / JUNI 2014 Keep calm and carry on Om het gemoed van de Britse bevolking op te beuren, bracht de Britse regering in 1939 posters uit met de

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets mei 2011 Populaire Nederlandse aandelen Van ASML tot TomTom 2492% rendement in 24 jaar Interview met Jan Aalberts, de langstzittende CEO van het Damrak Pagina 10

Nadere informatie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie 1 4 pag Recht en krom Zeven rechtsgeleerden over aanpassingen van de wet 5 pag Olympische Spelen Gunstig voor een lokale economie of niet? 6 pag Macroklimaat wordt guur Economische groeivertraging in alle

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

N 3. december 2012 jaargang 9. magazine. een uitgave van staalbankiers. Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van

N 3. december 2012 jaargang 9. magazine. een uitgave van staalbankiers. Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van N 3 magazine december 2012 jaargang 9 een uitgave van staalbankiers Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van COLOFON op de omslag 2 december 2012 staalmagazine 3 Inhoud

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

EMERGING MARKETS. Klaar voor de toekomst

EMERGING MARKETS. Klaar voor de toekomst SEPTEMBER 2010 WWW.FONDSNIEUWS.NL EMERGING MARKETS Klaar voor de toekomst De stille kracht van valuta PAGINA 14 Groei Azië schaadt ons niet PAGINA 17 Waardering aandelen VS-Azië PAGINA 20 SEPTEMBER JUNI

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie