Beleggingsclub t Galerijke Algemene Jaarlijkse statutaire vergadering zaterdag 17 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsclub t Galerijke Algemene Jaarlijkse statutaire vergadering zaterdag 17 januari 2015"

Transcriptie

1 Blz. 1/9 Aanwezig (9) Dirk Willems Stessens Luc Swaenen Marc Janssens Marc Mertens Michel Snels Ivo Van Steenbergen Paul Schenck Marc Maes Rik Verontschuldigd (2) Vincent Verbauwhede Van Valkenborg Dirk Afwezig (17) Breugelmans Marc Callebaut Frederic Decorte Jan Diels Koen Dijckmans Jef Goetschalckx Guy Huygelen Dries Huygelen Hans Kenis Filip Lambregts George Roomers Willy Swaenen Ellen Swaenen Veerle Van Gool Herman Vanhoof Christel Vanloon Ferre gastspreker: Frans Belt Vloemans Paul Bezoeker: Jef Abbeel u: Ontvangst - koffie u.: algemene vergadering 1. Opening vergadering door de voorzitter 2. Zijn de voorspellingen voor 2014 uitgekomen? Paul geeft een toelichting. Petercam: Bart Van Craeynest, chief economist 1. Mager herstel in de Eurozone o groei van max 1% o economie blijft kwetsbaar 2. Nieuwe Griekse schuldenherschikking o schuld 176 % v BNP o in 2015 terug geld ophalen op kapitaalmarkt o ECB heeft voorlopig controle over crisis 3. Amerikaans herstel zet door o sinds 2009 : top crisisjaar in VS drie problemen opgelost herstel huizenmarkt bezig gezinsfinanciën normalisatie bankenssituatie

2 geen belastingverhoging zoals begin 2013 risk: te brutale ommekeer monetaire beleid Central Bank Blz. 2/9 4. Japanse come-back houdt aan o nieuwe monetaire beleid zorgt voor positieve wind o forse verzwakking yen stimuleert export o binnenlandse consumptie beweegt o risk (Long term) : demografie 5. Inhaalbeweging voor de groeilanden o min : in 2013 niet meegegaan in hersteldynamiek klassieke industrielanden Gevoelig voor fluctuaties Amerikaanse centrale bank: ook in 2014 blijft dit aandachtspunt o positief: inhaalbeweging is nog steeds aan de orde Japan VS en Europa nog steeds => ½ wereldeconomie Beterschap daar trekt economie in groeilanden mee lage inflatie, ondersteunend monetair beleid (China kredietcontrol) o Conclusie: groei maar iets lager dan voor Inflatie blijft laag o Banken drukken geld : inflatie stijgt = normaal als geld ook in economie terecht komt: nu (2014) nog niet volop het geval o werkloosheid blijft overal hoog = geen druk op loonstijgingen= geen inflatiedruk 7. Amerikaanse bank stopt met obligatieaankopen o 2008 Lehman brothers = reactie FED met lage rentepolitiek en bijdrukken geld en bankondersteuning o vermeed hierdoor economische catastrofe o 2014 : verdere (voorzichtige) afbouw obligatieaankopen = voldoende zuurstof voor herstel economie 8. Opnieuw een goed jaar voor aandelen maar met meer volatiliteit o 2013 =aandelenmarkten goeie resultaten o bedrijven 2014 grote arbeidsreserve gunstige financieringsvoorwaarden o Plus hersteld economie = stijging bedrijfswinsten o In VS is aandelenmarkt vooruit op Europa = Amerikaanse aandelen duur(der) o In Europa en groeilanden zeker nog opportuniteiten o Risk: Amerikaans monetaire beleid= volatiliteit op de markten 9. Bescheiden rendement obligaties o huidig rendement 2 à 3 % max is hoogst haalbare in Veel verkiezingen met vooral nieuws uit de groeilanden o Europese verkiezingen: versterking anti-europese partijen niet voldoende om huidige coalities te verdrijven: Conclusie: Europese politiek wordt verder gezet België Di Rupo II???

3 Blz. 3/9 o VS : november :tussentijdse verkiezingen Amerikaans congres: waarschijnlijk blijft huidige machtsverhouding overeind (ondanks Republikeins gemorrel in de marge) o Verkiezingen in Brazilië, Zuid-Afrika India en Indonesië= onzekerheid kan de markten wel wat parten spelen Bijlage na vergadering: Visie van enkele Nederlandse analisten Simon Wiersma, ING Wereldwijd zal de economie in 2014 verbeteren ten opzichte van Wel verwachten we dat de groei laag blijft. In 2013 werden de stijgende koersen op de aandelenbeurzen voornamelijk gedragen door het stimulerende beleid van de centrale banken. In 2014 zullen de centrale banken minder gaan stimuleren en moet de groei van de bedrijfswinsten het stokje op de aandelenbeurzen gaan overnemen, ook in Nederland. VS-dollar De centrale bank in de VS (de Fed) zal waarschijnlijk allereerst beginnen met het verminderen van de monetaire steun, maar zal nog zeker niet gaan ver-krappen. De economie in de VS zal in 2014 voldoende hersteld zijn om hier niet teveel negatieve effecten van te ondervinden. Naar verwachting zal de dollar iets sterker worden ten opzichte van de euro. We verwachten dan ook dat de eu-ro/dollar op 1,25-1,30 zal uitkomen aan het eind van Rente Een aantrekkende economie en minder stimulering door de centrale banken kan zorgen voor stijgende rentes. Daarnaast trachten zowel overheden als bedrijven en burgers hun schulden af te bouwen. Wij verwachten dan ook dat de rentes in 2014 iets kunnen oplopen, maar wel relatief laag blijven. Voor de 10-jaarsrente van Duitsland verwachten we dat deze aan het eind van 2014 rond 2,25% zal uitkomen. Omdat het risico op het uiteenvallen van de eurozone fors is verminderd, verwachten we dat het renteverschil tussen Duitsland en de perifere eurolanden zal afnemen, een trend die nu al zichtbaar is. Corné van Zeijl, SNS VS-dollar Qua dollar zijn we positief. We denken dat er in Europa een ruimer monetair beleid gevoerd zal worden, terwijl dat in de VS iets minder ruim wordt. Dat levert een betere positie voor de dollar op. Momenteel zijn de renteverschillen al in het voordeel van de dollar. Rente De obligatierente in Europa zal een beetje blijven kwakkelen. Enerzijds is er een ruim monetair beleid in Europa, waardoor de rente onder druk blijft. Anderzijds verwachten we een licht aantrekkende groei, wat een opwaarts effect heeft. Per saldo zullen de Duitse bunds tussen de 1,75% en de 2,25% fluctueren en de Nederlandse staatsobligaties zullen daar ongeveer 0,30% boven zitten. Dat betekent dat wij verwachten dat de rente op Duitse en Nederlandse staatsobligaties gelijk zal blijven of licht zal stijgen.

4 Beleggingsclub t Galerijke Blz. 4/9 Luc Aben, Van Lanschot In 2013 was het verloop van de beurzen niet conform de economische realiteit. Ondanks de wankele conjunctuur presteerden de beurzen immers sterk tot zeer sterk. Drie factoren lagen hieraan ten grondslag: het ruime geldbeleid van de centrale banken, de stabilisering of herneming van de economie en de aantrekkelijke waardering. Voor 2014 voorzien wij een gelijkaardig scenario. Met name in de opkomende landen, Azië en Europa biedt de waardering nog ruimte voor verdere koersstijgingen. Zeker indien ons centrale scenario van weliswaar zwakke, maar toch hernemende groei zich concretiseert. VS-dollar Het ruimere geldbeleid van de Fed verzwakte de dollar, ondanks de betere economische prestaties van de VS. Wegens die betere Amerikaanse conjunctuur en omdat het geldbeleid in de VS wellicht eerder verscherpt zal worden dan in de eurozone, zou een stevigere dollar echter niet onlogisch zijn. We mikken op een niveau tegenover de euro van 1,29. Rente Een hogere lange rente in de loop van 2014 is zeker niet uitgesloten. De Nederlandse 10- jarige staatslening zien we uitkomen rond een rendement van 2,75% tot 3%. Toch denken we niet dat dit in een snel tempo zal verlopen." 3. Conlusie voor Het Galerijke: 1. Aandelenmarkt Europa aantrekkelijk 2. Amerikaanse aandelen blijven interessant (economie zal ook hier nog verbeteren) ondanks duurder verhouding. dollar stijgt tov Euro 3. Bedrijven met grote belangen (productie, afzet) in groeilanden grondig bekijken (is sector, productengamma veel, minder, afhankelijk van risicofactoren Bekaert verhaal) 4. Voor aandelen in portefeuille: rekening houden met (psychologische) volatiliteitsschommelingen als gevolg van monetaire FED politiek = Stop loss politiek belangrijke factor (afhankelijk van soort aandelen) 4. Overzicht activiteiten 2014 Ledenbestand: Aantal leden: 28 Uittredende leden: Luc Van Dijck Nieuwe leden: 0, 1 geïnteresseerde heeft contact opgenomen, deze zal uitgenodigd worden op de volgende ledenvergadering. Enquête 2014 Een dalende aanwezigheid op de ledenvergadering was eind 2013 aan de orde. Daarom ging het bestuur begin 2014 over tot het organiseren van een enquête om bij de leden te polsen of het voortbestaan van de club nog zin had. Volgende vragen kwamen onder meer aan bod: Wie is nog gïnteresseerd in het voortbestaan van de club? Wie wil op regelmatige basis aanwezig zijn op de ledenvergadering? Resultaten van de enquete: o Van de 29 leden wilden:

5 Blz. 5/9 16 lid blijven 2 gaven aan geen lid te willen blijven (zijn intussen nog steeds lid) 11 gaven geen antwoord 11 wil regelmatig aanwezig zijn (waarvan 2 sporadische aanwezigheid ) 9 actieve participatie - 4 geen actieve participatie 3 geen antwoord op deze vraag 1 liquidatie club: 1 ja - 12 nee - 3: geen antwoord of geen mening o Conclusie: ondanks de magere ledenopkomst, is er geen meerderheid die ontbinding van de club als enige oplossing zag. Penningmeester Vincent Verbauwhede. Trad af als penningmeester, na tussenstijdse verkiezingen werd Marc Schenck aangeduid als opvolger. De vergadering dankt Vincent voor al die jaren naugezet penningmeesterschap. Deelname leden aan cursussen. Deelname congressen: o Dag van de tips april 2014 : Paul vs, G. Goetschalckx,M. Swaenen, M. Breughelmans o Dag van de tip oktober 2014 : Paul vs, G. Goetschalckx, M. Swaenen, M. Schenck o VFB cursussen: Vincent Verbauwhede, F. Callebaut o Totaal inschrijvingsgeld : 147,50 door club terugbetaald Aanwezigheden ledenvergadering M. Breugelmans F. Callebaut Jan De Corte G.Goetschalckx M. Janssens M. Mertens L. Stessens Paul Van Steenbergen Dirk V Valckenborgh V.Verbauwhede Yvo Snels M. Swaenen Dirk Willems M. Schenck G. Lambregts Diels Koen Dries Huygelen Gemiddeld namen 14 van de 28 leden in 2014 deel aan eene ledenvergadering, dit was 15 in 2013 en 18 in 2012.

6 Blz. 6/9 Club activiteit in mei Bezoek aan het museum RED STAR LINE te Antwerpen. Wegens gebrek aan belangstelling werd deze activiteit geannuleerd. Beursspel. Gezien de dalende belangstelling de voorbije jaren werd er géén beursspel georganiseerd. Op dit vlak is er concurrentie van andere beurspelen met prijzengeld zoals: o Keytrade o Trends Fundamentele / technische analyse. o In het eerste gedeelte van dit jaar lag het accent vooral op de klassieke stock picking op basis van individuele voorstellen van de leden. o Aandelen in portefeuille werden enkel besproken indien de Peters dit nodig achten, of wanneer er kwartaalcijfers of fundamenteel nieuws over het aandeel bekend was gemaakt. o Stop loss waardes worden aangepast op aangeven van de Peters van het aandeel. Vanaf augustus 2014 lopen er enkele nieuwe initiatieven: o voorstel om aandelen te bekijken in groep. o nieuw selectiecriterium: de verwonderingslijst Nieuw geanalyseerde bedrijven : o 2014 Totaal : 17 (12) waarvan aangekocht 13 Waarvan klein pakket 8(4) Waarvan groot pakket 5(3) Bijgekocht: 2 Waarvan klein pakket 2 Waarvan groot pakket 0 Website / gebruik: o Verzenden van de agenda s, verslagen vergaderingen, financiële verslagen en presentaties. o Capaciteitsprobleem werd opgelost met dank aan Herman Vangool.

7 o Alle presentaties staan nu op website o Het Forum wordt bijna niet gebruikt Blz. 7/9 Rubrieken :portefeuille en aandelen worden niet bijgewerkt : je vindt alle detailinformatie in het maandelijks financiëel verslag en op Keytrade voor de dagelijke bewegingen. Wat brengt ons 2015: o Intern: strategie uit te werken door de nieuwe bestuurders. Enkele nieuwe initïatieven zijn reeds gestart de verwonderingslijst o Noodzakelijk om deze op regelmatige basis bij te werken. Aandelenpresentaties in groep Hoe aandelen beschermen: Stop losses en/ of call/puts voor bescherming? Fundamentele analyse blijft een belangrijke vertrekbasis maar kan aangevuld worden met met technische analyse, de know how is aanwezig in de club. Betere follow-up door peters moet aangemoedigd worden o Extern: Aandelen zitten nog steeds in de lift Maar :hoge volatiliteit Vooral rekenen op inzet van de leden 5. Financieel verslag: door de penningmeester Marc Schenck Opvallend afgelopen jaar was vooral de toegenomen volatilteit van de aandelen. Het grootste gedeelte van de beleggingen werd aan aandelen gespendeerd. Toch eindigden we licht negatief: % Resultaat is lager dan de referentieindexen, we eindigen ongeveer op hetzelfde niveau als Stand op 31 december 2014: Totaal vermogen = euro Puntwaarde = euro Bedrag per lid = euro Verschil % t.ov.2013 = %

8 Blz. 8/9 6. Verslag rekeningnazichters : Ivo Snels en Dirk Willems De boekhouding werd gecontroleerd aan de hand van steekproeven. Penningsmeester Marc Schenck overhandigde in de week vooafgaand aan de Algemene Vergadering een volledig financieel overzicht aan de aangeduide rekeningsnazichters. Door streekproeven werden financiële verrichting van initiatie tot uitvoering gecontroleerd in het logboek van de boekhouding. De verslaggeving werd gecontroleerd aan de hand van de werkelijke uitreksels en actuele stand van de rekeningen bij Keytrade. Beide controleurs verklaren zich akkoord en ondertekenen de documenten ter ontlasting van het bestuur. 7. Aanstelling rekeningnazichters volgend jaar Uitgesteld tot na aanstelling van het nieuwe bestuur. 8. Begroting 2015 De nieuwe begroting wordt in detail besproken in mei 2015 door het nieuwe bestuur. De voorlopige begroting wordt goedgekeurd. 9. Ontlasting huidige bestuur + dankwoord aan Vincent Verbauwhede. De bestuurders worden ontlast. We danken Vincent Verbauwhede voor zijn jarenlange inzet en accurate boekhouding.

9 10. Verkiezing van twee nieuwe bestuursleden. 1. Uitslag verkiezingen: o Verkozenen: Marc Swaenen, Dirk Willems o Zij zullen samen met de huidige penningsmeester Marc Schenck het nieuwe bestuur vormen. 11. Dankwoord aan uittredend voorzitter Paul Vansteenbergen Presentatie Marc Schenck & Dirk Willems Een ideaal moment om terug te blikken op onze geschiedenis Aan de hand van beeldmateriaal uit het archief overlopen we de historiek van de club. Blz. 9/9 De vergadering wordt afgesloten met een etentje samen met genodigden en partners

Beleggingsvisie 2014. Meer vaste grond onder de voeten

Beleggingsvisie 2014. Meer vaste grond onder de voeten Beleggingsvisie 2014 Meer vaste grond onder de voeten 2 Van Lanschot Beleggingsvisie 2014 De financiële markten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij vinden het van belang u te informeren over onze visie

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 2004 en telt 19 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers,

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014 beleggingsvisie update Februari 2014 Maandelijkse nieuwsbrief Hogere groei van de wereldeconomie De economische groei in de Verenigde Staten bedroeg in het derde kwartaal van vorig jaar 4,1% op jaarbasis.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

KBC Institutional Asset Management. Mei 2014

KBC Institutional Asset Management. Mei 2014 Investment Outlook KBC Institutional Asset Management Mei 2014 De Draghi-put Waardering alleen kan de aandelenmarkten niet blijven trekken Desinflatie, ja Deflatie, neen Monetair beleid: Een God, vele

Nadere informatie

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009 9 april 20 Geen geld en de oude sok De laatste paar maanden zijn er vele miljarden aan vermogen verdampt. Het thema laat niemand onberoerd. Kenmerkend is dat deze crisis de bijl legt aan veel vermeende

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Visie en Prognose 1 e helft 2015

Visie en Prognose 1 e helft 2015 Visie en Prognose 1 e helft 2015 Zal langdurige deflatie ook voor Europa een bedreiging worden? Gaat de Amerikaanse dollar nog verder stijgen ten opzichte van de Euro? Hoe zwaar worden de opkomende economieën

Nadere informatie

Beleggingsstrategie update 2014

Beleggingsstrategie update 2014 Beleggingsstrategie update 2014 Highlights Capvest beleggingsstrategie update 2014: 1. 2. 3. 4. We leven in een wereld met kunstmatig lage rentestanden. Breekt er een nieuw Amerikaans gouden tijdperk aan?

Nadere informatie

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009 Rentevisie 20-5 14 mei 20 Langzame verbetering? De wereldeconomie beeft nog steeds na van de schok die de conjunctuur in de laatste maanden van vorig jaar te verwerken kreeg. Vanaf september 20 daalde

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 oktober 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie