Duurzaamheid De kern van alles wat we doen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheid De kern van alles wat we doen"

Transcriptie

1 SCA Persbericht achtergrondinformatie Duurzaamheid De kern van alles wat we doen Laatst gewijzigd: september 2014 SCA is marktleider op het gebied van wereldwijde hygiëne- en bosproducten. De groep ontwikkelt en produceert duurzame producten voor persoonlijke verzorging, tissue- en bosproducten voor toonaangevende merken, waaronder TENA, Tork, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo en Vinda. Duurzaamheid staat centraal bij alles wat we doen, en dat is altijd zo geweest, sinds de oprichting van SCA in Wij streven ernaar om waarde te creëren voor mens en natuur een waarde die niet alleen ten goede komt aan het milieu en de gemeenschappen waarin we actief zijn, maar ook aan onze klanten en consumenten, investeerders, medewerkers en andere stakeholders. Duurzaamheid is diep verankerd in ons bedrijfsmodel. SCA heeft een aantal ambities en doelstellingen voor mens en natuur vastgelegd die de basis vormen van onze initiatieven. Terwijl onze ambities visionair en toekomstgericht zijn, zijn onze doelen specifiek en meetbaar. Het zijn de mijlpalen op de weg naar het realiseren van onze ambities. We hebben doelen gekozen in de gebieden die we het meest relevant achten voor onze bedrijfsvoering, onze stakeholders en de toekomstige groei van SCA. Dit omvat koolstofemissie, windenergie, biobrandstoffen, sourcing, biodiversiteit, hygiëne-oplossingen, innovaties op het gebied van mens en natuur, onze gedragscode en de gezondheid en veiligheid van onze werknemers. (U vindt onze ambities en doelstellingen inzake duurzaamheid in de bijlage). Gezondheid en hygiëne zijn essentieel voor elke mens Gezondheid en hygiëne zijn essentieel voor het welzijn en de waardigheid van elke mens. SCA s oplossingen verhogen de hygiënestandaards in de hele wereld. Onze producten en diensten verbeteren de kwaliteit van het dagelijks leven en bieden mensen de mogelijkheid om een actief leven te leiden. Een groeiende wereldbevolking, toenemende vergrijzing en een hogere levensstandaard resulteren wereldwijd in een groeiende vraag naar hygiëneproducten, wat kansen biedt voor SCA. Bij een inkomen van twee dollar (USD) per dag geven mensen al prioriteit aan hygiëneproducten. Wij stemmen ons bedrijfsmodel af op de verschillende behoeften van klanten en consumenten. In relevante markten bieden we pakketten aan met één of twee producten en distribueren die onder kleine, lokale winkels om hygiëneproducten van goede kwaliteit toegankelijk te maken voor consumenten met een kleine beurs. Wij delen onze kennis en geven voorlichting over het belang van een goede hygiëne. SCA levert educatieve programma s aan scholen om meisjes voor te lichten over de lichamelijke en emotionele veranderingen die gepaard gaan met menstruatie en puberteit. Alleen al in Latijns-Amerika hebben ruim meisjes het programma afgerond. In diverse landen in Europa en Latijns-Amerika

2 zet SCA zich actief in voor het verbeteren van de hygiëne op scholen, met programma s over het belang van handen wassen. Een goede handhygiëne kan de verspreiding van virussen voorkomen en bijdragen aan een lager ziekteverzuim. Samen werken aan betere continentiezorg Er wordt zelden over incontinentie gesproken, maar miljoenen mensen kampen ermee. Naar schatting hebben wereldwijd 400 miljoen mensen er last van. Als s werelds grootste leverancier van incontinentieproducten via het merk TENA, werkt SCA er hard aan om de taboes te doorbreken en de continentiezorg over de hele wereld te verbeteren. TENA Solutions is ons concept om zorginstellingen te ondersteunen bij hun zoektocht naar optimale zorgoplossingen, gebaseerd op diepgaande analyse en training in combinatie met innovatieve productoplossingen. Een extern onderzoek onder vier verpleeghuizen in Denemarken wees uit dat TENA Solutions resulteert in verhoogd welbevinden van de bewoners en een betere werksfeer voor de zorgverleners. Het leverde maar liefst procent tijdwinst op. De besparing op de was bedroeg 37 procent, er viel 31 procent minder afval te verwerken en de totale kosten per patiënt daalden met Zweedse kronen (EUR 1.600) per jaar. Een gerespecteerd lid van de samenleving SCA is sinds de oprichting in 1929 nauw betrokken bij de maatschappij. Al in de jaren 1950 werkten we met vergaande sociale programma s voor onze medewerkers. Wij streven ernaar om een verantwoordelijk en gerespecteerd lid te zijn van de gemeenschappen waarin we actief zijn. In 2013 lanceerden we 370 maatschappelijke initiatieven, zowel grootschalige programma s als kleine, lokale projecten. We zetten ons in om taboes rond incontinentie weg te nemen en ondersteunen het tweejaarlijkse Global Forum on Incontinence, een platform voor debat en educatie. We bieden de helpende hand bij rampen, bijvoorbeeld door de donatie van geld en hygiëneproducten aan Artsen zonder Grenzen na de orkaanramp op de Filippijnen in We nemen deel aan boomplantinitiatieven in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Azië. Ons bos is een unieke hulpbron Als Europa s grootste particuliere boseigenaar hecht SCA grote waarde aan duurzaam bosbeheer. SCA beheert actief 2,6 miljoen hectare bosgrond dat is bijna de oppervlakte van België. SCA bevordert duurzaam bosbeheer en het is een van onze milieudoelstellingen dat geen van de houtvezels die we gebruiken, afkomstig zijn uit controversiële bronnen (illegaal gekapt hout, hout uit bossen met een hoge beschermingswaarde of hout uit gebieden waar de mensenrechten of de rechten van de inheemse bevolking worden geschonden). Daarom beheert SCA haar eigen bosgebieden - de bron van ongeveer de helft van onze ruwe houtmaterialen - volgens de internationale bosbeheernormen zoals vastgesteld door de Forest Stewardship Council (FSC ) en het Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC ). SCA verlangt van alle leveranciers dat zij voldoen aan hoge milieu- en sociale eisen, en we voeren regelmatig controles uit op de herkomst van onze verse houtvezels en overige grondstoffen. SCA heeft de volledige controle op de herkomst van onze op verse vezels gebaseerde grondstoffen. Bossen zijn niet alleen een bron van waardevolle en hernieuwbare grondstoffen, maar ze zijn ook als ecosysteem van onschatbare waarde om leven op aarde mogelijk te maken. Bossen absorberen

3 grote hoeveelheden kooldioxide, reguleren waterstromen en bieden de mens de mogelijkheid om te recreëren, te jagen en te vissen. Als Europa s grootste particuliere boseigenaar is SCA verantwoordelijk voor de bescherming en het behoud van de biodiversiteit in haar bossen. Wij houden minimaal zeven procent van onze productieve bosgrond apart voor natuurbehoud en ecologische landschapsplanning, ten behoeve van het behoud en het herstel van leefgebieden voor kwetsbare soorten. Daarnaast wordt ruim tien procent van het bosgebied behouden en met het oog op de natuur niet gekapt. Het gevolg hiervan is dat ruim één op de tien bomen een natuurlijke dood sterft en als zodanig deel uitmaakt van de levenscyclus om als voedsel te dienen voor insecten, vogels en schimmels. Het bos van SCA is netto een groeibos en we vervangen elke gekapte boom in onze eigen bossen door drie nieuwe exemplaren. Onze groeiende bossen absorberen jaarlijks 2,6 miljoen ton kooldioxide, wat vele malen meer is dan de kooldioxide-uitstoot van de totale eigen productie. Als slechts de helft van de bossen in de wereld op dezelfde manier beheerd zou worden als die van ons, zou een groot deel van de totale kooldioxide-emissie worden geabsorbeerd door groeiende bomen.

4 Innovaties voor mens en natuur Innovatie en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verweven en versterken elkaar. Over het algemeen genereren nieuwe technologieën meer duurzame producten, terwijl de behoeften van klanten en consumenten oproepen tot duurzame innovaties. SCA neemt de sociale, ecologische en economische aspecten van een innovatie zorgvuldig onder de loep. Elke potentiële innovatie voor mens of natuur wordt onderworpen aan strenge criteria. Wij werken met levenscyclusanalyses, aan de hand waarvan we de milieuverbeteringen in elke productfase kunnen meten. Een voorbeeld: in de periode werd de impact op het klimaat (koolstofvoetafdruk) van Libero wegwerpluiers verminderd met 52 procent. Aanjager van groene stroom SCA zet sterk in op windenergie en de productie van groene stroom, waardoor het bedrijf minder gevoelig zal worden voor schommelingen in de energieprijzen. In 2013 openden we ons eerste windmolenpark in het noorden van Zweden, als onderdeel van de joint venture tussen SCA en Statkraft. De 26 turbines van het windpark genereren 200 GWh, wat overeenkomt met het energieverbruik van ongeveer huishoudens. En dit is nog maar het begin. SCA is druk bezig met plannen voor meerdere windparken en de bouw van 830 windmolens, die in totaal een indrukwekkende hoeveelheid van 7 TWh groene stroom moeten gaan opleveren. Doelstellingen op watergebied twee jaar eerder bereikt dan gepland SCA richt zich op het verminderen van het watergebruik in regio s waar water schaars is, zoals Mexico, Colombia, Spanje, Italië, de VS en Australië. In onze vestiging in het Spaanse Allo is een watertank geïnstalleerd, waarin proceswater kan worden opgeslagen ingeval van een overschot in het systeem. Voorheen ging al het overtollige water rechtstreeks naar de waterzuiveringsinstallatie. Onze tissuefabriek in Sahagún, Mexico, heeft het waterverbruik voor de tissueproductie binnen twee jaar teruggebracht van 25 naar 16 m3 per ton. Deze voorbeelden van innovatief denken hebben ervoor gezorgd dat we onze doelstellingen op het gebied van het verminderen van het watergebruik twee jaar eerder dan gepland hebben bereikt. Duurzaamheid als business driver Het succes en de concurrentiepositie van een bedrijf zijn sterk afhankelijk van en nauw verbonden met de samenleving waarin het actief is. Door rekening te houden met de maatschappelijke behoeften en uitdagingen genereren we economisch succes voor het bedrijf en toegevoegde waarde voor de samenleving. Voor SCA voegt duurzaamheid op de volgende manieren bedrijfswaarde toe: Verbeterde concurrentiepositie Klanten werken bij voorkeur met een financieel stabiele onderneming die haar werknemers goed behandelt. Daarom richten wij ons op het creëren van waarde voor mens, samenleving en natuur, waarbij het genereren van bedrijfswaarde zowel onze relaties met klanten en consumenten als ons aanbod versterkt. Bovendien helpen onze initiatieven onze klanten bij hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Zo biedt ons Tork Xpress Countertop dispensersysteem gegarandeerd 25 procent verbruiksreductie ten opzichte van een stapel losse handdoeken. Een dergelijk systeem van één handdoek per keer verbetert niet alleen de hygiëne, maar vermindert het gebruik en reduceert de hoeveelheid afval.

5 Kostenbesparend en verminderde koolstofuitstoot Nieuwe oplossingen voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen verminderen de belasting op het milieu en leiden tegelijkertijd tot kostenbesparing. SCA was bijvoorbeeld het eerste bedrijf ter wereld dat de oliegestookte kalkoven bij de pulpfabriek in Östrand, Zweden, verving door een nieuwe, die draait op houtpellets. De fossiele kooldioxide-uitstoot werd verminderd met 80 procent, terwijl de kosten jaarlijks werden verminderd met 50 miljoen Zweedse kronen (EUR 5,8 miljoen). Een dergelijke kalkoven wordt momenteel geïnstalleerd in Munksund, Zweden en zal nog dit jaar in gebruik worden genomen. Ons energie-efficiëntieprogramma, ESAVE, ontworpen om het verbruik en de koolstofuitstoot te verminderen, is misschien iets kleinschaliger van opzet, maar heeft een significant effect. Een typisch ESAVE-project is bijvoorbeeld het verminderen van het elektriciteitsverbruik door het verbeteren of vervangen van pompen, compressoren, ventilatoren of verlichting. Tussen 2010 en 2013 zijn 1000 projecten in gang gezet, wat resulteert in een vermindering van 3,1 procent energie per ton geproduceerd product. Het verminderen van risico s Controle over het bedrijf betekent risicobeperking. SCA beschikt over een scala van instrumenten en systemen om toezicht te houden op de naleving van onze gedragscode. Er worden regelmatig sociale audits en beoordelingen uitgevoerd in onze business units en onze leveranciers zijn verplicht hun resultaten vast te leggen in de Sedex-database. Vorig jaar hebben we ongeveer 60 leveranciersaudits uitgevoerd, gericht op maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek. Daarnaast hebben we een training corruptiebestrijding gelanceerd. Al deze activiteiten werken kostenbesparend door het verminderen van het risico op corruptie en andere ongewenst gedrag in het bedrijfsleven. Het aantrekken van investeerders en medewerkers Beleggers tonen een toenemende belangstelling voor duurzaamheid. Bijna 15% van de SCAaandelen is in handen van investeerders met duurzaamheidscriteria. SCA komt wereldwijd voor op 126 duurzame beleggingsfondsen. Werken voor een duurzame onderneming werkt ook trots en betrokkenheid van de medewerkers in de hand. Ethiek en waarden zijn belangrijke factoren om toptalent te kunnen werven. Merkversterking De ontwikkeling van SCA als een sterk corporate merk is een kernprioriteit. Klanten en consumenten over de hele wereld doen steeds vaker grondig onderzoek naar de ondernemingen waarvan zij producten en merken afnemen. Wij willen ervoor zorgen dat SCA wordt erkend als koploper in duurzaamheid en ethiek.

6 Feiten en cijfers Onze gedragscode is geactualiseerd in 2013 om beter te voldoen aan de huidige eisen en verwachtingen, passend bij een wereldwijde organisatie. De gedragscode wordt in 2014 in alle sectoren van de Groep geïmplementeerd. Het eerste windpark, resultaat van de samenwerking tussen SCA en energiebedrijf Statkraft, is in 2013 in Zweden in gebruik genomen. Een nieuwe, op biobrandstof gestookte kalkoven in de kraftlinerfabriek in Munksund zal de fossiele koolstofuitstoot met 75 procent verminderen, terwijl de jaarlijkse kosten met 50 miljoen Zweedse kronen (EUR 5,8 miljoen) dalen. De faciliteit zal in 2014 in gebruik worden genomen. De inspanningen op het gebied van gezondheid en veiligheid van de groep resulteerden in 2013 in een daling van het aantal ongevallen met 13 procent. Eén van de twee doelstellingen op het gebied van water werd twee jaar eerder bereikt dan gepland. Eind 2013 was het waterverbruik in regio s waar water schaars is, gedaald met 10,4 procent, met 2010 als referentiejaar. SCA heeft verpleegkundigen van ziekenhuizen door heel China opgeleid en inzicht gegeven in de problematiek met betrekking tot incontinentie en ouderenzorg. In 2013 voerden we ongeveer 60 leveranciersaudits uit, gericht op maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek, en lanceerden we een training corruptiebestrijding. De bossen van SCA absorberen jaarlijks 2,6 miljoen ton kooldioxide, wat meer is dan alle koolstofemissie van onze totale productie. Ongeveer 15 procent van de SCA-aandelen is in handen van investeerders met duurzaamheidscriteria. Meer dan 40 procent van SCA s sales- en marketingmensen hebben situaties meegemaakt waarin SCA s duurzaamheidsbeleid de uitslag van een aanbesteding positief heeft beïnvloed. In 2013 investeerde SCA in 126 duurzame fondsen. In 2013 lanceerde SCA 370 maatschappelijke initiatieven, zowel grootschalige programma s als kleine, lokale projecten. In totaal stak SCA 34 miljoen Zweedse kronen in maatschappelijke projecten.

7 Onze ambities voor mens en natuur Ambities natuur SCA streeft naar duurzame oplossingen met toegevoegde waarde voor onze klanten op basis van veilige, bron-efficiënte en milieuvriendelijke inkoop, productie en ontwikkeling. Wij bestrijden de klimaatverandering en verminderen onze impact op het milieu met een combinatie van nieuwe innovaties en technologieën, efficiëntiewinst, initiatieven van consumenten en koolstofsekwestratie in onze bossen. Wij zorgen voor de bossen in al hun biodiversiteit en we zetten ons in voor een verantwoord beheer en gebruik. Wij streven ernaar om de gunstige inwerking van onze bossen op ons ecosysteem en klimaat, onze klanten en de maatschappij te optimaliseren. Ambities mensen Wij bouwen aan onze positie als een van de meest betrouwbare bedrijven in de wereld en leveren duurzame groei en waarde voor onze stakeholders. Wij verbeteren de hygiënische normen wereldwijd met onze hygiënische oplossingen. Zowel voor de miljoenen huidige gebruikers van onze producten en diensten als voor de miljarden mensen in opkomende markten ontwikkelen we innovatieve oplossingen die het gemakkelijker maken om een gezond en duurzaam leven te leiden. Wij steunen de positie van vrouwen in de wereld en hun vrijheid om volledig te kunnen deelnemen in de samenleving op sociaal, educatief en arbeidsgebied - door hun toegang te bieden tot onderwijs en hygiëneproducten.

8 SCA- doelen mensen Hygiene-oplossingen Duurzame innovaties Gedragscode Gezondheid & veiligheid werknemers Doel We zullen onze kennis over hygiëne beschikbaar stellen aan klanten en consumenten en we zorgen voor toegang tot betaalbare, duurzame hygiëneoplossingen om hen te helpen een gezond en waardig leven te leiden. In markten waarin wij actief zijn zullen wij: - Informatie verstrekken over hygiënezaken rond onze producten en diensten -Ernaar streven om consumenten de beste waarde te bieden door hygiëne-oplossingen voor iedereen betaalbaar te laten zijn. -Ernaar streven om onderwijsprogramma s voor meisjes, vrouwen en zorgverleners te implementeren. -Ernaar streven om onze consumenten de beste waarde te bieden en hygiëne- Doel We zullen onze klanten betere, veilige en milieuvriendelijke oplossingen bieden. Wij streven naar continue verbetering van het rendement van hulpbronnen en milieuprestaties gedurende de levenscyclus van nieuwe innovaties. Resultaat 2013 Wij hebben een aantal duurzame innovaties gelanceerd, waaronder TENA Identifi, TENA, U-test, Tork Intuition Sensor en Tork Portable Mini Centrefeed dispenser Doel Onze SCA leveranciersstandaard is ontwikkeld om gedeelde waarde en prioriteiten te stimuleren in onze supply chain. Wij zullen deze vanaf 2015 toepassen in al onze supply chain-contracten. Wij houden ons aan de gedragscode van SCA.- Alle medewerkers zullen regelmatig een gedragscode volgen. Resultaat 2013 In totaal heeft 75% (73) van de SCA hygiëneleveranciers en 60% (40) van de bosproductenleveranciers toegezegd zich te houden aan de SCA Global Supplier Standard. 91% (87) van de werknemers heeft een gedragscodetraining gevolgd. Doel Ons doel is nul ongevallen op de werkplek. We gaan het percentage ongevallen met 25% verbeteren tussen 2011 en De internationale veiligheids- en gezondheidsnorm OHSAS is per april 2015 geïmplementeerd op alle hoofdlocaties. Resultaat 2013 Het aantal ongevallen, inclusief recent verworven locaties, bedroeg 8,4% (9,7). Eind 2013 was 45% (30) van SCA s 67 hoofdlocaties OHSAS gecertificeerd.

9 oplossingen binnen het bereik te brengen van iedereen. Resultaat 2013 SCA staat op nummer één of twee in ten minste één hygiëneproductsegment in bijna 90 landen. Wij voeren hygiënetrainingsprogramma s uit in alle productsegmenten op alle continenten. SCA biedt een breed productenportfolio, variërend van het premium segment tot het economische segment.

10 SCA- Doelen natuur Klimaat & Energie Vezelinkoop & biodiversiteit Water Doel Wij zullen de uitstoot van CO2 van fossiele brandstoffen en van aangekochte elektriciteit en verwarming uiterlijk in 2020 met 20% verminderen, met 2005 als referentiejaar. Wij zullen onze productie van biobrandstoffen uit de houtsector uiterlijk in 2020 verdrievoudigd hebben, met 2010 als referentiejaar Wij zullen de productie van windenergie in de bosgebieden van SCA uiterlijk in 2020 met 5 TWh verhoogd hebben, met 2010 als referentiejaar. Resultaat 2013 Eind 2013 was de uitstoot van CO2 11,8% afgenomen ten opzichte van het productieniveau. In 2013 was de energieproductie van Doel Wij zullen ons doel behalen en behouden om geen op vezel gebaseerde materialen van omstreden bronnen te gebruiken, inclusief pulp. Wij zullen de biodiversiteit van onze bossen behouden. Minimaal 5% van ons productief bosgebied zal vrijgesteld worden van bosbouw in onze ecologische landschapsplannen en nog eens 5% zal vrijgesteld worden voor de natuur in de door ons beheerde bossen. Resultaat 2013 Alle leveringen van pulp aan de vestigingen van SCA hebben aan het door het concern gestelde doel voldaan. Alle onderdelen van SCA die hout verbruiken, worden beoordeeld door onafhankelijke controleurs en voldoen aan de eisen van Doel Wij streven ernaar om duurzaamheid van water te bereiken en we zullen ons waterverbruik uiterlijk in 2015 met 10% verminderen in gebieden waar het schaars is, met 2010 als referentiejaar. Alle pulp- en papierfabrieken van SCA zullen uiterlijk in 2015 gebruikmaken van mechanische en biologische zuiverinstallaties. Resultaat 2013 Eind 2013 is het waterverbruik in regio s waar dat schaar is, met 10,4% afgenomen. Van de 44 pulp- en papierfabrieken binnen het concern zijn bij 42 fabrieken mechanische of biologische waterzuiveringsinstalla-ties geïnstalleerd, of worden momenteel geïnstalleerd.

11 biobrandstoffen uit bosproducten van SCA ongeveer 909 GWh (870 GWh in 2010). Vanaf de bosgebieden van SCA is 0,75 (0,4) TWh windenergie geleverd. het doel van de groep 7% van de productieve bosgebieden van SCA wordt apart gehouden en zal niet worden gebruikt voor bosbouw in de ecologische landschapsplannen. Daarnaast wordt 15% van de hectares die bestemd waren om gekapt te worden, gereserveerd voor behoud.

12 Prijzen en ranglijsten We krijgen voortdurend de bevestiging dat we toonaangevend zijn op dit gebied. SCA is door het Etisphere Institute voor het zevende opeenvolgende jaar verkozen tot een van s werelds meest ethische bedrijven. We zijn opgenomen in de FTSE4Good Index en in de Climate Disclosure Leadership Index, de lijst met koplopers voor de verantwoording over klimaatverandering. De externe controles op de duurzaamheid van SCA nemen voortdurend toe. Fondsbeheerders en investeerders baseren hun keuze voor sterke prestaties op het gebied van duurzaamheid steeds vaker op externe indexen en ranglijsten. Ethisphere Institute Voor het zevende opeenvolgende jaar is SCA uitgeroepen tot een van de meest ethische bedrijven ter wereld. WWF Environmental Paper Company Index SCA werd in 2013 opgenomen in de milieu-index voor papierfabrikanten van het Wereld Natuurfonds vanwege de openheid over de ecologische voetafdruk van het bedrijf. Climate Disclosure Project (CDP) SCA is opgenomen in de Climate Disclosure Leadership Index. CDP is een onafhankelijke non-profit organisatie met de grootste database wereldwijd van gegevens uit het bedrijfsleven over klimaatverandering. Nordic SustainabilityStars SIX STAR is een Scandinavische duurzaamheidsindex, gelanceerd in 2009 door Ethix SRI Advisors en SIX. SCA behoort tot de top 25 Zweedse bedrijven. MSCI World Index ESG SCA is opgenomen in de MSCI ESG World Index, een uitgebreide aandelenindex samengesteld uit bedrijven met hoge Environmental, Social en Governance (ESG)-ratings ten opzichte van concurrenten in hun sector. Global Compact SCA is sinds 2008 ondertekenaar van de VN Global Compact. SCA s Communication on Progress (COP)-verslagen zijn in 2008 en 2009 verkozen tot voorbeelden van Best Practice door Global Compact. FTSE4Good Index De FTSE4Good index is een marktindex die meet of de prestaties van bedrijven voldoen aan wereldwijd erkende normen m.b.t. maatschappelijk verantwoord ondernemen. SCA staat sinds 2001 genoteerd in de FTSE- 4Good duurzaamheidsindex. Vigeo SCA is opgenomen in de volgende duurzaamheidsfondsen van Vigeo: de Ethibel Sustainability Excellence Europe en de Ethibel Sustainability Excellence Global.

13 Nasdaq OMX SCA is opgenomen in OMX GES Sustainability Nordic en OMX GES Sustainability Zweden, Twee indexen voor duurzaam Beleggen, gelanceerd door Nasdaq OMX en GES Investment Services. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Raad voor Duurzame Ontwikkeling. SCA is lid van het WBCSD. Kempen/SNS SRI Universe SCA is opgenomen in Kempen SNS SRI Universe en goedgekeurd voor holdings In het Oranje Orange SeNSe Fonds. ECPI SCA is onderdeel van ECPI indices

14 SCA in het kort SCA is een toonaangevende wereldwijde leverancier van hygiëne- en bosproducten. De groep ontwikkelt en produceert duurzame bos- en tissueproducten en artikelen voor persoonlijke verzorging. SCA is in 1929 in Zweden opgericht door een fusie van tien Zweedse bosbouwbedrijven. Onze geschiedenis gaat echter enkele honderden jaren terug, aangezien het oudste bedrijf dat betrokken was bij de oprichting van SCA, al in 1673 werd opgezet. Het hoofdkantoor van SCA is gevestigd in Stockholm, Zweden. Onze producten en oplossingen ondersteunen miljoenen mensen hun hele leven lang, van hun vroegste kindertijd en tienerjaren tot in de volwassenheid en de ouderdom. We leveren de wereld innovatieve, duurzame producten met toegevoegde waarde. SCA heeft medewerkers. De omzet van de groep bedroeg in miljard Zweedse kronen (10,7 miljard euro). De groep verkoopt zijn producten in ongeveer 100 landen onder toonaangevende wereldwijde merken zoals TENA (incontinentieproducten) en Tork (AFHprofessionele hygiëneproducten) en regionale merken zoals Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo en Vinda. Onze hygiëneproducten, zoals babyluiers, toiletpapier, servetten, incontinentieproducten, keukenrollen, vrouwelijke hygiëneproducten, tissues en zakdoeken, worden gebruikt door miljoenen mensen, hun hele leven lang. Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van ons bedrijfsmodel en is essentieel bij alles wat we doen. Als Europa s grootste particuliere boseigenaar legt SCA in het bijzonder de nadruk op duurzaam bosbeheer. SCA beheert 2,6 miljoen hectare bosgebied - een gebied bijna zo groot als België. De bosproductentak levert publicatiepapier, kraftliner (verpakkingspapier), pulp, producten van massief hout en duurzame energie. Ons bos is een unieke hulpbron, die een positieve bijdrage levert aan het milieu en de ondersteuning van onze duurzaamheidsagenda. Het is een bron van waardevolle en duurzame grondstoffen, die bovendien leefruimte biedt aan tal van dieren en planten. Het bos absorbeert kooldioxide, reguleert waterstromen en creëert waarde voor de samenleving door activiteiten zoals jagen, vissen en recreatie mogelijk te maken. Het levert energie door middel van windkracht en biobrandstoffen. Verantwoord bosbeheer en herbebossing kunnen deel uitmaken van een oplossing voor de klimaatverandering. Het bos van SCA is netto een groeibos en we vervangen elke gekapte boom door drie nieuwe exemplaren. Onze steeds groeiende bossen absorberen jaarlijks 2,6 miljoen ton kooldioxide, wat veel meer is dan alle emissie door het gebruik van fossiele brandstoffen van onze totale productie. Gezondheid en hygiëne zijn essentieel voor het welzijn en de waardigheid van elke mens, en de oplossingen van SCA verhogen de hygiënestandaards wereldwijd. We delen onze knowhow en geven wereldwijd voorlichting over het belang van een goede hygiëne. Voorbeelden van onze wereldwijde activiteiten zijn de voorlichting aan jonge vrouwen over menstruatie en puberteit en voorlichting aan kinderen over het belang van een goede handhygiëne. Voorts heeft SCA verpleegkundigen van 1200 ziekenhuizen door heel China opgeleid en inzicht gegeven in de problematiek van incontinentie en ouderenzorg Een groeiende wereldbevolking, de toenemende vergrijzing en een hogere levensstandaard resulteren in een groeiende vraag naar hygiëneproducten, wat kansen biedt voor SCA.

15 Onze medewerkers over de hele wereld scharen zich achter de kernwaarden van SCA: respect, uitmuntendheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden zijn van oudsher stevig verankerd in de gemeenschappelijke doelstellingen van het bedrijf, waarbij gezamenlijke ambities de basis vormen van een inspirerende en uitdagende organisatie.

16 Bericht aan redacteuren Laatste persberichten: Afbeeldingen en video s met een hoge resolutie: Halfjaarverslagen: Jaarverslagen: Duurzaamheidsrapporten: SCA is een toonaangevende wereldwijde leverancier van hygiëne- en bosproducten. De groep ontwikkelt en produceert duurzame bos- en tissueproducten en artikelen voor persoonlijke verzorging. De groep verkoopt zijn producten in ongeveer 100 landen onder vele sterke merken, waaronder de toonaangevende wereldwijde merken TENA en Tork en regionale merken zoals Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo en Vinda. Als grootste private boseigenaar van Europa hecht SCA groot belang aan duurzaam bosbeheer. De groep telt ongeveer medewerkers. De omzet van de groep over 2013 bedroeg ongeveer 93 miljard Zweedse kroon (10,7 miljard euro). SCA werd opgericht in 1929, heeft zijn hoofdkantoor in Stockholm, Zweden, en is genoteerd aan de NASDAQ OMX Stockholm. Ga voor meer informatie naar MEER WETEN? KIJK OP: https://www.facebook.com/sca https://twitter.com/scaeveryday https://plus.google.com/ ?prsrc=3# /p osts?prsrc=3 VOOR VERDERE INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: Karl Stoltz, Media Relations Manager, Group Function Communications Phone: , Direct: , Marita Sander, Communications Director Sustainability, Group Function Communications Phone: , Direct: , Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, Group Function Communications Phone: , Direct: , Joséphine Edwall-Björklund, Senior Vice President, Group Function Communications Phone: ,

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

De volgende stap in duurzame groei

De volgende stap in duurzame groei Getting you there. Verslag Duurzaam ondernemen 2007 De volgende stap in duurzame groei Over dit verslag Het Fortis Verslag Duurzaam ondernemen 2007 richt zich op de prestaties van ons bedrijf in het afgelopen

Nadere informatie

Life Sciences en Materials Sciences

Life Sciences en Materials Sciences Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2011 Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming. Our purpose is

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V.

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming.

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2010

Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2010 Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2010 Document: DSM Jaarverslag 2010 Date: 15-03-2011 10:41:50 Language: NL DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Brewing a Better Future

Brewing a Better Future Brewing a Better Future Improve Empower Impact Alken-Maes N.V. Welkom Bedrijfsprofiel Alken-Maes is met een marktaandeel van zo n 12% de nummer twee op de Belgische biermarkt. Als ambitieuze en innovatieve

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011. Better Future

Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011. Better Future Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011 Better Future over bt We voorzien in de behoeften van consumenten in het Verenigd Koninkrijk en in meer dan 170 landen wereldwijd. We concurreren op diverse markten, waaronder

Nadere informatie

ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 2007

ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 2007 ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 27 Per 31 december 27 was ABN AMRO een vooraanstaande internationale bank met een balanstotaal van EUR 1.12,1 miljard, meer dan 4. kantoren in 53 landen en ruim 99, medewerkers

Nadere informatie

MEeR waarde ENGAGEMENT STRATEGIE. WERELDWIJDe RAPPORTAGE WERELDWIJDE AANWEZIGHEID. www.sika.be duurzaamheid

MEeR waarde ENGAGEMENT STRATEGIE. WERELDWIJDe RAPPORTAGE WERELDWIJDE AANWEZIGHEID. www.sika.be duurzaamheid MEeR waarde minder impact SIKA & DUURZAAMHEID ENGAGEMENT 1 MILJOEN KLANTEN 16.293 WERKNEMERS MEER DAN 100 JaaR INNOVatiE WERELDWIJDe RAPPORTAGE SIKA RAPPORTEERT VOLGENS G4 STRATEGIE DE utiliteit VERHOGEN

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak Wie doet het licht uit? De toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

Nadere informatie

Stap voor stap transparanter en duurzamer

Stap voor stap transparanter en duurzamer Stap voor stap transparanter en duurzamer Inhoud Stap voor stap duurzamer en transparanter Introductie duurzaamheid 2 Terugblik 2012 3 Belangrijkste resultaten 2012 4 Belangrijkste doelen 2013 6 Ons duurzaamheidbeleid:

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie