NIEUWSBRIEF. Beste vastgoedfondsaanbieder. Voortgang herfinanciering INHOUD. jaargang 7 nummer 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Beste vastgoedfondsaanbieder. Voortgang herfinanciering INHOUD. jaargang 7 nummer 15"

Transcriptie

1 INHOUD Beste vastgoedfondsaanbieder van 2011 Jaarvergadering Woon-Winkel Fonds NIEUWSBRIEF Ontwikkelingen van de Leegstand winkels stabiliseert Beste Vastgoedfondsaanbieder 2011 Met groot genoegen kunnen wij u mededelen dat Woon-Winkel Fonds tweede is geworden bij de Colofon & suggesties In de periode december 2011 tot en met maart 2012 heeft er voor het tweede jaar op rij een grootschalig onderzoek onder vastgoedbeleggers plaatsgevonden. De doelstelling van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de mening van klanten over de dienstverlening van de vastgoedfondsaanbieders. Op basis hiervan is een ranking gemaakt van de best scorende vastgoedfondsaanbieders en is op 5 april de publieksprijs voor Beste Vastgoedfondsaanbieder 2011 uitgereikt. De winnaar was dit jaar ECC Investment Management B.V. (buiten de top-10 in 2010), gevolgd door Woon-Winkel Fonds (top-10 in 2010) op de tweede plaats en Kadans Vastgoed (winnaar van 2010) op de derde plaats. Synvest Fund Management en Holland Immo Group waren de nummers vier en vijf. Voortgang herfinanciering Zoals wij u al eerder hebben vermeld heeft SNS Property Finance twee leningen van Woon-Winkel Fonds opgezegd. Zoals afgesproken in de jaarvergadering zouden wij u op de hoogte houden van de > JULI 2012 jaargang 7 nummer 15

2 > Op 19 april 2012 heeft de Beheerder van Woon- Winkel Fonds een gesprek gehad bij SNS Property Finance In dit gesprek is afgesproken dat de opgezegde leningen verlengd worden tot 31 december 2012 en dat Woon-Winkel Fonds voor leningen. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met diverse banken, waarvan een aantal is afgevallen om diverse redenen. Met een aantal andere banken zijn wij nog in gesprek en hebben wij bij hen een voorstel neergelegd. Op dit moment zijn wij in afwachting van een reactie van deze banken. Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij u hierover uiteraard informeren. Jacob Catsstraat in Rotterdam Huizenverkoop in de lift in mei In de maand mei wisselden woningen van eigenaar, een stijging van 2,7 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Vergeleken met april is er zelfs sprake van een stijging van 23,6 procent. Dat blijkt uit de gepubliceerde cijfers op 18 juni 2012 van het Kadaster. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is er geen reden om de vlag uit te hangen. Er is nog geen sprake van trendbreuk. Het voorjaar is altijd beter dan de wintermaanden. De makelaarsorganisatie verklaart de toename voor een belangrijk deel uit de angst van kopers voor een verhoging van de overdrachtsbelasting. Ook de gedwongen huizenverkopen namen afgelopen maand toe. In mei waren er 269 executieveilingen, een stijging van 21,2 procent ten opzicht van mei vorig jaar. In mei is er binnen Woon-Winkel Fonds ook weer een woning verkocht. Na 10 maanden was dit weer de eerste woning die verkocht is. Inmiddels is een tweede woning in juni verkocht. Jubileum Participanten Wij hebben daarom als waardering het gebruikelijke beeldje voor 10 jaar deelname verstuurd, waarin het gezamenlijk werken aan een gestaag rendement tot uitdrukking moet komen. De plaats op de trap laat zien dat wij de top nog niet bereikt hebben, maar samen met u allen de weg omhoog willen bewandelen. Het schudden van elkaars hand symboliseert het wederzijds vertrouwen en onze dank voor de 10 jaar dat deze Participanten deelnemen in het Fonds. 2

3 Jaarvergadering Woon-Winkel Fonds 2012 De heer van Zinnicq Bergmann (directeur Beethoven Beheer B.V.) opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Hierna werd de agenda vastgesteld en het aantal aanwezige stemmen doorgegeven. Van het totaal aantal uitstaande Participaties ( ) waren Participaties vertegenwoordigd door aanwezige Participanten, Participaties werden vertegenwoordigd door Beethoven Beheer B.V. Ingekomen stukken werden behandeld tijdens de vergadering. Nadat de notulen van de vergadering van vorig jaar waren doorgesproken en goedgekeurd, was het de beurt aan de heer Knobben (directeur Beethoven Beheer B.V.). Hij deelde mee dat het Fonds tweede is geworden bij de publieksprijs De beste vastgoedaanbieder 2011 en bedankte de Participanten die hebben gestemd. Daarnaast lichtte hij toe dat het jaarverslag 2011, weliswaar met vertraging, door de accountant is goedgekeurd. Vastgoedportefeuille De heer Knobben geeft toelichting op de stand van zaken van de vastgoedportefeuille, waarbij hij meedeelde dat er in 2011 geen aankopen hebben plaatsgevonden en er in datzelfde jaar 5 woningen en 1 garage zijn verkocht. De samenstelling van de portefeuille is nagenoeg gelijk gebleven aan het niveau van 2010 (28% woningen, 71% winkels en 1% overige). Vervolgens kwamen de verbouwingen en nieuwe huurcontracten aan bod. Jaarverslag 2011 De heer Knobben lichtte vervolgens het jaarverslag 2011 toe en deelde mee dat over 2011 een negatief resultaat is behaald van 3,9%. Dit bestaat uit 4,7% positief direct resultaat en -8,6% negatieve herwaardering van de portefeuille. In de brief van januari 2012 is door de directie van Beethoven Beheer B.V. aan de Participanten voorgesteld 3% uit te keren. Dit resulteert in 1,95 per Participatie. Dit werd aan de vergadering voorgesteld en aansluitend door de vergadering goedgekeurd. Vervolgens verleende de vergadering décharge aan de Beheerder en de Bewaarder. Resultaten van het eerste kwartaal 2012 De heer Knobben ging verder met de begroting De begroting is opgesteld in lijn met voorgaande jaren, waarbij voor alle posten het voorzichtigheidsbeginsel is toegepast. Het geprognosticeerde directe resultaat voor 2012 is 5%. Om de begroting te onderbouwen liet de heer Knobben een sheet zien met daarop de resultaten van kwartaalcijfers van Naar aanleiding hiervan werd derivaten Woon-Winkel Fonds gebruikt. Het Fonds heeft geen spannende exotische producten die eventueel tot een verlies zouden kunnen leiden. De heer Knobben behandelde hierna de ontwikkeling van het ingelegd vermogen. De uitgegeven Participaties zijn licht gedaald, hier staat tegenover dat het percentage herbeleggingen 10% meer bedroeg dan vorig jaar en uiteindelijk is uitgekomen op 40%, dit wordt door de directie gezien als graadmeter voor het vertrouwen van de Participanten in Woon-Winkel Fonds en daar zijn we de Participanten erg dankbaar voor. Financiering Het volgende punt dat behandeld werd was de heeft het Fonds eind 2011 een positieve revisie gehad, dit geeft veel vertrouwen in de Beheerder en de portefeuille. SNS Property Finance heeft in maart twee leningen van Woon-Winkel Fonds opgezegd. De achtergrond dat SNS Property Finance de leningen heeft opgezegd heeft niets te maken met Woon-Winkel Fonds. Dit heeft uitsluitend te maken met het feit dat SNS Property Finance onder zware druk staat en daarom haar balans zeer drastisch moet verkorten en iedere lening die expireert opzegt. Vorig jaar was de Beheerder al bezig met de her- van SNS Property Finance waren echter zo scherp dat andere banken niet onder dezelfde condities konden SNS Property Finance verlengd en in maart hebben ze twee leningen geheel onverwachts opgezegd. Inmiddels heeft de Beheerder de leningen kunnen verlengen tot 31 december De Beheerder is zich nu uitgebreid aan het oriënteren, zowel in binnen- als buitenland. Na de rondvraag werd de vergadering gesloten. De voorzitter bedankte allen hartelijk voor hun aanwezigheid, inbreng en voor het vertrouwen in het Fonds. De volledige notulen van de jaarvergadering kunt u down loaden van onze website 3

4 Overdrachtsbelasting over vastgoedaandeel of Participaties De Nederlandse vastgoedbeleggingssector heeft een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van het wetsvoorstel om overdrachtsbelasting te heffen op vastgoedaandelen of -participaties van maatschappen en CV s wanneer deze worden overgedragen. Mede door deze brief heeft het ministerie van Financiën het wetsvoorstel ingetrokken. Onderdeel van het wetsvoorstel was dat de overdracht van minder dan een derde van de aandelen van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, vastgoedmaatschappen en CV s, voortaan belast zou gaan worden met overdrachtsbelasting. Tot nu toe wordt er geen belasting geheven bij de overdracht van vastgoedaandelen of participaties van maatschappen en CV s wanneer het verhandelde belang kleiner is dan een derde. Nederlandse vastgoedbeleggers waarschuwden dat zonder die vrijstelling de waarde van participaties daalt en de verhandelbaarheid afneemt. Dat zou een klap betekenen voor de vastgoedfondsenpraktijk op een moment dat veel vastgoedfondsen het al moeilijk hebben als gevolg van waardedalingen en leegstand. De nieuwe regels zouden het ook moeilijker, zo niet onmogelijk, maken om noodlijdende fondsen samen te voegen of te herstructureren. De belangenvereniging van aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten Forumvast, de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) en de vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, Vastgoed Belang, hebben daarop gezamenlijk een brandbrief aan de fracties in de Tweede Kamer gestuurd. Daarin vroegen zij om overleg met staatssecretaris Frans Weekers, aanpassing van de voorstellen en een overgangsregeling als de vrijstelling toch verdwijnt. Na bijval voor de vastgoedbeleggers van de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA en PVV heeft de staatssecretaris besloten het betreffende gedeelte van het wetsvoorstel opnieuw te bekijken. Hij zegt dat te doen in overleg met de vastgoedbeleggingssector. Spar in Aduard Deens hypotheekmodel beter voor consument De hypotheekrente die Nederlandse geldverstrekkers hun klanten berekenen is hoog vergeleken met die in de betaalt gemiddeld 1,5% tot 2% meer rente dan een Deense huiseigenaar. Bovendien zijn onze hypotheekvoorwaarden rigide. Dit stellen De Hypotheekshop, Vereniging Eigen overeenkomst getekend, waarmee zij hebben afgesproken te nieuwe hypotheekmodel is gebaseerd op het Deense model. renteopbouw. de wijze waarop Nederlandse aanbieders het uitgeleende Nederlandse hypotheekmarkt. > 4

5 > afgenomen. In Denemarken wordt het benodigde als pensioenfondsen. De bank verstrekt niet zelf de lening, maar is de makelaar die de huiseigenaar en de geldverstrekker bij elkaar brengt. Het Deense hypotheekmodel kan besparen. Ook zou het bijdragen aan is op dit moment hard nodig. Door dit model zal de woningmarkt weer opleven en dit zal Positie Woon-Winkel Fonds steekt gunstig af in vastgoedsector - Een kwart van de 80 miljard euro aan commercieel vastgoedleningen van banken staat onder water. Bovendien loopt in 2012 en % van de leningen af. Dit schrijft DNB in zijn Het gevaar is dat leningen niet worden terugbetaald en in onderpand gegeven vastgoed in waarde daalt. Verzekeraars en pensioenfondsen beleggen direct in vastgoed of in aan vastgoed gerelateerde producten. De prijsontwikkeling treft hen direct. De centrale bank maakt zich grotere zorgen dan een half jaar geleden. In de zogenoemde hittekaart in het rapport over gevaren voor risico op verliezen nu hoger in. DNB vermoedt bovendien dat een groter deel van de leningen een loan-to-value-ratio (LTV) heeft van meer dan 100% ten opzichte van het onderpand. Volgens de DNB zijn de waarderingen deels gedateerd en weerspiegelen dus niet de laatste ontwikkelingen op de markt. Zoals u weet worden alle panden van Woon- Winkel Fonds ieder jaar getaxeerd. Afgelopen jaar is de waarde van de panden behoorlijk afgewaardeerd, zoals u heeft kunnen lezen in het jaarverslag. Desondanks was de LTV van Woon-Winkel Fonds per ultimo ,7%, dus staat het onroerend goed van Woon- Winkel Fonds niet onder water. Per januari 2012 zijn de leningen bij FGH Bank verlengd en wordt er nu ook afgelost. Hierdoor zal de LTV, bij een gelijkblijvende waarde van het onroerend goed, ook dalen. De directie van Woon-Winkel Fonds heeft zich voorgenomen om de LTV de komende drie tot vijf jaar verder te laten dalen naar 70%. Dit zal deels gebeuren door op de leningen af te los- sluiten tegen een lagere LTV. 5

6 Ontwikkelingen van de vastgoedportefeuille Werk aan de winkel In Drachten is men begonnen met het werk aan het grootste centrumproject van dit moment. Het merendeel van de grond is reeds afgegraven en de heiwerkzaamheden zijn in volle gang. Te midden van deze bedrijvigheid slagen wij erin de woningen te verhuren. Doordat er nu daadwerkelijk met de bouw begonnen is, kunnen mensen zich beter voorstellen hoe uniek de woningen in de toekomst komen te liggen. Ten opzichte van de nieuw te bouwen woningen in dit project zijn wij van mening een zeer goede concurrentiepositie te hebben, doordat de huurprijzen van de nieuwe woningen op een hoger niveau liggen en de oppervlaktes kleiner zijn. Bij de uitvoering van toekomstig onderhoud zullen wij rekening houden met de energieprestaties van de woningen en het wooncomfort. Dit hangt samen met de verplichting tot het hebben van een energielabel (hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer). Verbouwing Raadhuisplein in Drachten Daarnaast heeft de VVE in Drachten de vordering op ontvangen. De VVE wil dit geld aanwenden voor onderhoud van het complex, dat gaat zij doen op basis van een meerjarenonderhoudsplanning. Aan de Griendtsveenweg te Hoogeveen is ook gestart met de verbouwing van de winkels. Op verzoek van huurder van de winkelruimte en uitbreiding van de verdieping waardoor hier een groter winkeloppervlak wordt gecreëerd. Deze uitbreiding bood tevens de mogelijkheid om de voorgevels te vernieuwen en hier meer glas en een verbeterde uitstraling te realiseren. Naast extra huuropbrengst levert dit tevens een kwaliteitsimpuls en is het onderhoud voor een aantal jaar weer verzorgd. Verder zijn de plannen om het winkelcentrum aan de Wielewaal te Hoogeveen uit te breiden in een vergevorderd stadium. De vergunningsaanvraag ligt bij de gemeente en de start van deze verbouwing zal begin 2013 kunnen plaatsvinden. Op dit moment staan er enkele winkels leeg, deze zullen worden ingevuld door een uitbreiding van de Aldi en de komst van een drogisterij. Verkopen De leegstaande appartementen in Haarlem zijn dit jaar door ons voorzien van nieuwe keukens, sanitair en een laminaatvloer. Dit heeft ertoe geleid dat we erin geslaagd zijn om dit jaar al twee woningen te verkopen. In Apeldoorn hebben we nu ook opdracht gegeven een leegstaande woning te schilderen en te voorzien van een nieuwe vloer, nieuwe keuken en nieuw sanitair, zodat er betere voorwaarden worden geschept ter stimulering van de verkoop. Griendtsveenweg in Hoogeveen 6

7 Vraag naar huurwoningen neemt fors toe De vraag naar vooral commerciële huurwoningen neemt de komende acht jaar toe met woningen, waar twee jaar geleden nog werd uitgegaan van een daling van de vraag met huurwoningen. Dat staat in een rapport over de woningmarkt dat minister Spies (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een oorzaak van de stijging is de economische crisis. Hierdoor durven minder mensen een woning te kopen. Er ontstaat meer vraag naar huurwoningen in de vrije sector. De omvang van de gereguleerde huursector neemt af. Dit geldt ook voor de portefeuille van Woon-Winkel Fonds. Vrijkomende woningen kan de Beheerder vrijwel meteen doorverhuren. Leegstand winkels stabiliseert Brugstraat in Roosendaal Energielabels Door de wijzigingen in de wetgeving is het vanaf 1 januari 2013 verplicht om een energielabel te kunnen overhandigen aan huurders van woningen. Woon-Winkel Fonds zal dus dit jaar voor de woningen die nog niet beschikken over een label de energielabels aanvragen. Ook voor winkels is het verstandig om een energielabel te hebben. Wij hebben ervoor gekozen om niet alleen een label uit te laten brengen, maar tevens ook een adviesrapportage op te laten stellen voor verbeteringen die zowel verhuurder als huurder kunnen toepassen om op de betreffende locatie minder energie te verbruiken. Dit sluit aan bij ons standpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor de crisis in 2008 bedroeg de landelijke leegstand 5%. Begin 2012 stond dat per centage op 6,3%. Dat is sindsdien stabiel gebleven. Dit wordt gesteld door winkelconsultant Locatus. De toename is gedreven door de recessie. Natuurlijk zijn branches als de CD-, boeken- en elektronicamarkt kwetsbaar door internet. Maar de modebranche is bijvoorbeeld de komende vijf jaar niet van plan het aantal winkels terug te brengen. Veel modeketens willen juist meer fysieke winkels als de economie herstelt, blijkt uit gesprekken die Locatus en de TU Delft hebben gevoerd. Winkels verdwijnen niet, maar veranderen. Zo zie je onder invloed van internet een toename van meer servicegerichte en dienstverlenende winkels ontstaan. Suggesties Heeft u suggesties, opmerkingen of vragen over onze nieuwsbrief? Mail deze dan naar COLOFON Deze nieuwsbrief is een uitgave van hoogte van de ontwikkelingen die 7

8 Bel ons gerust voor meer informatie of met vragen over Woon-Winkel Fonds. U wordt dan persoonlijk te woord gestaan door één van onze medewerkers. Woon-Winkel Fonds Stephensonstraat 31A 3846 AK Harderwijk Postbus BD Harderwijk telefoon fax internet

Verlenging financiering

Verlenging financiering NIEUWSBRIEF INHOUD Verlenging financiering Ontwikkelingen vastgoedportefeuille Personele wijzigingen Nieuwe huurcontracten De beste binnensteden Vertrouwen huizenmarkt Verhuurdersheffing AIFM-richtlijn

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jubilarissen bij Woon-Winkel Fonds JULI 2011 INHOUD. jaargang 6 nummer 12

NIEUWSBRIEF. Jubilarissen bij Woon-Winkel Fonds JULI 2011 INHOUD. jaargang 6 nummer 12 INHOUD 1 Jubilarissen 2 Stallingsfaciliteit Vermogen verhogen 3 Jaarvergadering 4 Just BEAT it! 5 Rente instrumenten 6 Ontwikkelingen in de portefeuille 7 Vastgoed Colofon 8 Overdrachtsbelasting Jubilarissen

Nadere informatie

(overgenomen uit de nieuwsbrief Vastgoedmarkt d.d. 7-10-09)

(overgenomen uit de nieuwsbrief Vastgoedmarkt d.d. 7-10-09) INHOUD O.A 2 Even voorstellen 3 Woning verkopen 4 Verslag van presentatie Woon- Winkel Fonds 7 Colofon NIEUWSBRIEF Woon-Winkel Fonds in een nieuw jasje! Het is u waarschijnlijk wel opgevallen dat deze

Nadere informatie

NOTULEN Jaarvergadering 26 april 2012. Aanwezig: mr. F.Y.M van Zinnicq Bergmann Directeur Beethoven Beheer B.V.

NOTULEN Jaarvergadering 26 april 2012. Aanwezig: mr. F.Y.M van Zinnicq Bergmann Directeur Beethoven Beheer B.V. NOTULEN Jaarvergadering 26 april 2012 Aanwezig: mr. F.Y.M van Zinnicq Bergmann Directeur Beethoven Beheer B.V. drs. R.H.J.B. Knobben Directeur Beethoven Beheer B.V. Aanvang: 11.00 uur Notulist: Mw. M.

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV.

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV. «Bedrijf» «Persoon» «Adres» «Postcode» «Plaats» «Land» Eindhoven, 23 januari 2015 Betreft: Holland Immo Group X/Woningfonds CV «Aanhef», Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Eemhof CV woensdag 25 maart 2015, uur Hotel Mercure te Nieuwegein. Agenda

Jaarvergadering ZIB Eemhof CV woensdag 25 maart 2015, uur Hotel Mercure te Nieuwegein. Agenda Jaarvergadering woensdag 25 maart 2015, 10.00 uur Hotel Mercure te Nieuwegein Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling ingekomen stukken 2. Bespreken

Nadere informatie

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties 3 november 24 Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Drs. J.L. Gebraad De Stichting Leerstoel

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2013 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2013 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht HALFJAARVERSLAG 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Algemene informatie 5 Profiel 6 Verslag van de Beheerder 7 Halfjaarrekening 2013 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht 10 10 10 11

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2014 Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2014 Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Algemene informatie 5 Profiel 6 Verslag van de Beheerder 7 Halfjaarrekening 2014 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht 10 10 10 11

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VSM

Informatiebijeenkomst VSM Informatiebijeenkomst VSM 29 juni 2015 Strikt vertrouwelijk, niet voor verdere verspreiding. Uitsluitend voor discussiedoeleinden. en fondsbegroting 8. Bijlage: Vastgoedportefeuille Pagina 2 Opening Welkom

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Jaarrekening 221 1 KAS EN KASEQUIVALENTEN Specificatie kas en kasequivalenten Direct opeisbare tegoeden bij DNB 1.372

Nadere informatie

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd VOORAANKONDIGING OBLIGATIELENING VOOR STUDENTENHUISVESTING DELFT Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd De obligatielening van EUR 2.000.000 wordt gebruikt

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk Koopgarant Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Januari 2013 VERZOEK OM BIJSTORTING LEES DIT ZORGVULDIG Inleiding Het is ons gebleken dat niet alle maten onze nieuwsbrief van november 2012 hebben ontvangen. Deze gaat

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Feiten & Spelregels Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2013 Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. De korting bedraagt

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009 Rapport VBO Woonindex Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009 inleiding Vanaf het tweede kwartaal van 2004 publiceert VBO Makelaar ieder kwartaal de VBO Woonindex. De VBO Woonindex meet de stemming van

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Welkom beleggers Regge Fondsen. Vergadering 19 december 2012. Jaarbeurs Utrecht

Welkom beleggers Regge Fondsen. Vergadering 19 december 2012. Jaarbeurs Utrecht Welkom beleggers Regge Fondsen Vergadering 19 december 2012 Jaarbeurs Utrecht Agenda 1. Opening door de heer Ph. van Goethem 2. Introductie door H.F. Lantsheer 3. Toelichting stand van zaken 4. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V.

Renpart Retail XIII C.V. Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2014 voor publicatie Renpart Retail XIII C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rrxiii 2 VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek Index De lening balie is geopend 03 Meer mogelijkheden met een lening via Purple24 04 Kom ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Hypotheek Index Q3 2017

Hypotheek Index Q3 2017 Hypotheek Index Q3 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar wint sterk aan populariteit ten

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 oktober 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 oktober 2015 Gegevens onderneming : C.V. S2 Vastgoed IX Faillissementsnummer : C/18/15/76 F Datum uitspraak : 10 maart 2015 Curator : mr. P.T. Bakker R-C : mr.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

SUPER WINKEL FONDS NV

SUPER WINKEL FONDS NV ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS NV KWARTAALRAPPORTAGE Q3 2017 OKTOBER 2017 DISCLAIMER DIT DOCUMENT IS EEN INTERNE MANAGEMENTRAPPORTAGE WAAROP GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE IS TOEGEPAST. ALHOEWEL DE IN DEZE KWARTAALRAPPORTAGE

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

Commerciële vastgoedmarkt in zwaar weer

Commerciële vastgoedmarkt in zwaar weer Commerciële markt in zwaar weer Wereldwijd is dit jaar een omslag opgetreden op de markt voor commercieel. Het aantal transacties is sterk gekrompen en in veel landen zijn de prijzen gedaald, in de meeste

Nadere informatie

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Sander Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur De voorzitter van de Commissie Ruimte Uw brief

Nadere informatie

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2015 Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening

Algemene informatie Profiel Verslag van de Beheerder Halfjaarrekening 2015 Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening HALFJAARVERSLAG 2015 HALFJAARVERSLAG 2015 Algemene informatie 5 Profiel 6 Verslag van de Beheerder 7 Halfjaarrekening 2015 Balans Fondsvermogen Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht 10 10 10 11

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds.

Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds. Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in het Meerdervoort Garantiefonds. Deze map bevat uitgebreide informatie over ons exclusieve vastgoedfonds. Het Meerdervoort Garantiefonds biedt u

Nadere informatie

INHOUD. Algemene informatie 5. Ontwikkeling Woon-Winkel Fonds 7. Profiel 9. Verslag van de Beheerder 11 Beleggingsbeleid 2013 23

INHOUD. Algemene informatie 5. Ontwikkeling Woon-Winkel Fonds 7. Profiel 9. Verslag van de Beheerder 11 Beleggingsbeleid 2013 23 JAARVERSLAG 202 JAARVERSLAG 202 Algemene informatie 5 Ontwikkeling WoonWinkel Fonds 7 Profiel 9 Verslag van de Beheerder Beleggingsbeleid 203 23 Jaarrekening 202 25 Balans 26 Winst en verliesrekening 27

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie