Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni Verslag van de Voorzitter 6. Verslag van de Secretaris 7. Verslag van de Penningmeester 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2001 2. Verslag van de Voorzitter 6. Verslag van de Secretaris 7. Verslag van de Penningmeester 8"

Transcriptie

1 *OIPVETPQHBWF Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni Verslag van de Voorzitter 6 Verslag van de Secretaris 7 Verslag van de Penningmeester 8 Jaarrekening VBA 2000/ Balans VBA per 30 juni Begroting VBA 2001/ Balans en Staat van inkomsten en uitgaven van de Stichting Morreau Instituut 12 Verslag Kascommissie 12 Verslag Ballotagecommissie 13 Verslag Programmacommissie 14 Overzicht van het programmaseizoen Verslag Accountingcommissie 16 Verslag Commissie Portfolio Management 17 Verslag Dutch Commission on Bonds en Effas European Bond Commission 18 Verslag Seniorenconvent 20 Verslag redactie van het VBA-Journaal 21 Verslag Activiteiten Programmaraad VBA-opleiding 22 Stichting Morreau Instituut verslag examencommissie 23 Effas Board 25 Mutaties Ledenbestand VBA 26 Overzicht Ereleden 38 VBA-Gedragscode 39 1

2 4BNFOTUFMMJOHÁ#FTUVVSÁFOÁ$PNNJTTJFTÁQFSÁÁKVOJÁ #FTUVVS 'VODUJF #FOPFNE mr. P.M. Wortel voorzitter 1998 drs. J.Th.M. Julicher vice-voorzitter 1998 drs. F.J. Roeters van Lennep penningmeester 1999 drs. J.P. Nibbering RBA secretaris 1999 drs. G.J. Goote 1998 dr. R.Th.H. Willemsen RBA 2000 #BMMPUBHFDPNNJTTJF drs. A.G.M. Enthoven prof. Dr. F.W. Sluijter 5VDIUDPNNJTTJF mr. G.St. Panjer drs. A.G.M. Enthoven voorzitter $PNNJTTJFÁ3FHFMHFWJOH mr. D.H. Cross mr. G.St. Panjer mr. P.M. Wortel geen lid VBA 1SPHSBNNBDPNNJTTJF mr. A.F.J.A. van der Sommen voorzitter drs. J.H.J.M. van Lamoen secretaris N.D. van Geest RBA J.I. Jansens RBA D.L. van der Tuin drs. J.M.L. Wetser drs. F.A. van Wijk RBA "DDPVOUJOHDPNNJTTJF drs. H. Haarbosch H.P. Vierhout RBA M.J. Baan drs. R.L Boissevain L. Claassen AA, RBA ir. L.C.W. van Dijk drs. W. Heineken RBA G.J.M. van Helvoort FB, FFP, RBA drs. J.H.R. Nanninga RBA drs. S.A. de Ridder RBA drs. J.S.A. van Scheijndel A.C.S. Sixma Baron van Heemstra drs. M.Y. Strijkers RA voorzitter secretaris 2

3 7#"ÁWFSUFHFOXPPSEJHJOHÁJOÁEFÁ3BBEÁWPPSÁEFÁ+BBSWFSTMBHHFWJOH: drs. W. Heineken RBA $PNNJTTJFÁ1PSUGPMJPÁ.BOBHFNFOU D. Wenting AAG RBA voorzitter M. Rom Colthoff RBA vice-voorzitter dr. W.G. Hallerbach secretaris XFSLHSPFQÁ"TTFUÁÇÁ-JBCJMJUZÁ.BOBHFNFOU R. Wisse, secretaris J. van Alphen G.F. Bonekamp drs. H.F. Brings drs. F. Heemskerk drs. W. van Heerdt drs. R. Kiburg AAG dr. E.H.M. Ponds D. Wenting AAG RBA (voorzitter) XFSLHSPFQÁ#FODINBSLJOH mw. drs. M.M.E. van Gils RBA, secretaris drs. M. de Berg RBA drs. H. Hoos D. Wenting AAG RBA drs. ir. C. Zweekhorst (voorzitter) XFSLHSPFQÁ.BBUTDIBQQFMJKLÁ7FSBOUXPPSEÁ#FMFHHFO drs. W.A. van Santen RBA, secretaris drs. M. de Berg RBA (voorzitter) A.C.S. Sixma Baron van Heemstra drs. W. van Heerdt W.J.J. Peters ir. J.S. Ruter XFSLHSPFQÁ1FSGPSNBODFÁ1SFTFOUBUJFÁ4UBOEBBSEFO drs. P.W.P. de Beus, secretaris drs. J.W. Deurvorst RA drs. M.B. Bos drs. C.A.G.M. Reniers RBA drs. R.E. Hulshof drs. E. Wiersma drs. A.J. Solleveld N.M.R. van Eijck drs.w. Hensbergen RBA, voorzitter 3

4 %VUDIÁ$PNNJTTJPOÁPOÁ#POETÁÉ%$#ÁFOÁ&VSPQFBOÁ#POEÁ$PNNJTTJPOÁÉ&#$ #FTUVVSTMFEFO ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁdrs. R.P.J.M. ter Horst RBA J.J. Aarts drs. I.S.A. Ruis-Sijstermans RBA drs. J.J. t Hart voorzitter vice-voorzitter secretaris adviseur; seretaris ad interim %FFMOFNFST drs M.F. Alofs drs. A.M.T.M. Blezer RBA drs R. Bruggink drs. E.A.H. Engelhart RBA drs. W.A. Etty RBA M.B.M. van Heel RBA M.P. Hooghiemstra RBA drs. M.D. Kemper J.P. Kleverlaan MFE drs Th. G. Kloek ing. G. Langerhorst A.J. Meesters RBA drs. Y.S.M. van Rhijn drs. M.J.C.M. Rovers RBA drs. W.L.M. Schapendonk RBA drs. J.C. Schlukebir RBA T. Smid N.A. Smits RBA drs. O.B.J. van Thull J.P. van Straalen A.C. Stubbe RBA drs. R. Toorman drs. V. Verberk RBA drs. R. Winnink RBA drs. J. de Wit RBA drs. M.D.G. Wolters RBA &SFMJE P.P.F. van der Linde,BTDPNNJTTJF drs. H. Haarbosch drs. M.H. Zant ing. L.J.M. Hakkenberg van Gaasbeek 4FOJPSFODPOWFOU drs. J. Soutendijk J.F. Pos Bacc.ec. voorzitter secretaris/penningmeester 7#"+PVSOBBM drs. A.J.C. de Ruiter dr. Ph. Stork drs. J. van AS RBA prof. dr. C. Dert A.H. Leuftink drs. Ph.D.H. Menco drs. H. Nibbering RBA hoofdredacteur adjunct- hoofdredacteur &''"4Á#PBSEÁJOÁ1BSJKT drs. G.J. Goote mr. P.M. Wortel 7#"ÁWFSUFHFOXPPSEJHJOHÁJOÁ%4*ÁÁmr. G.St. Panjer 4

5 #FTUVVSÁWBOÁEFÁ4UJDIUJOHÁWPPSÁ0QMFJEJOHÁWBOÁ#FMFHHJOHTÁFOÁ'JOBODJÕMFÁ"OBMJTUFO A.PSSFBVÁ*OTUJUVVUÈ mr. P.M. Wortel drs. J.Th.M. Julicher drs. F.J. Roeters van Lennep drs. J.P. Nibbering RBA drs. G.J. Goote dr. R.Th.H. Willemsen RBA voorzitter vice-voorzitter penningmeester secretaris 1SPHSBNNBSBBEÁWBOÁEFÁ4UJDIUJOHÁWPPSÁ0QMFJEJOHÁWBOÁ#FMFHHJOHTÁFOÁ'JOBODJÕMFÁ"OBMJTUFO A.PSSFBVÁ*OTUJUVVUÈ prof.dr. J.M.G. Frijns drs. M.S. Hes dr. J.H. Koning drs. G.J. Goote voorzitter &YBNFODPNNJTTJFÁWBOÁEFÁ4UJDIUJOHÁWPPSÁPQMFJEJOHÁWBOÁ#FMFHHJOHTÁFOÁ'JOBODJÕMFÁ"OBMJTUFO A.PSSFBVÁ*OTUJUVVUÈ prof.dr. H.G. Eijgenhuijsen drs. W.H. van Iersel RBA drs. C.L. Worms RBA voorzitter $VSBUPSJVNÁQEÁ0QMFJEJOHÁUPUÁ'JOBODJFFMÁFOÁ#FMFHHJOHTBOBMJTUÁÉ76 prof.dr. R.A.H. van de Meer prof. dr.j.j. van Duijn prof.dr. H.G. Eijgenhuijsen drs. J. van der Ende prof.dr. J.M.G. Frijns drs. G.J. Goote drs. J.W. Jiskoot prof.mr.dr. F. van der Wel RA mr. P.M. Wortel voorzitter 5

6 9HUVODJYDQGH9RRU]LWWHU Het jaar 2001 zal niet de boeken ingaan als een geweldig jaar, zoveel is nu al duidelijk. Wat de beurzen betreft, een herstel is natuurlijk nog mogelijk voor begin 2002, maar niet aannemelijk. Hoe dan ook, het slechte beursklimaat wordt overschaduwd door de verschrikkelijke gebeurtenissen die zich in de Verenigde Staten hebben voorgedaan. De effecten hiervan, op economisch, politiek en ander terrein zijn op dit moment nog niet goed in te schatten, maar als de situatie zich al normaliseert, zal dit nog zeker lange tijd vergen. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van een aantal veranderingen, die in meer of mindere mate de toekomststrategie van de VBA zullen beïnvloeden. Hieronder zal daar nader op worden ingegaan. Daarnaast was het voor de VBA een bijzonder jaar, omdat het 40-jarig bestaan kon worden gevierd. Een goede gelegenheid om stil te staan bij het vele werk dat door de commissies van de VBA wordt verricht en bij de opleiding, die in de loop der jaren is geëvolueerd tot een hoogwaardige, goed gewaardeerde post-doctorale opleiding. In 2000 is het bestuur versterkt door toetreding van de heer René Willemsen. Voor de heren Gerco Goote, Jack Julicher en Peter Wortel loopt dit jaar de eerste bestuurstermijn af. De heren Goote en Julicher hebben aangegeven dat zij zich niet opnieuw verkiesbaar zullen stellen. De heer Frank Roeters van Lennep, penningmeester van de VBA, heeft aangegeven dat hij, voor afloop van zijn bestuurstermijn, vervroegd wil aftreden, omdat zijn huidige werkzaamheden te weinig binding hebben met de VBA. Het bestuur bedankt de heren voor hun inzet in de afgelopen jaren en streeft ernaar alle openvallende bestuursplaatsen weer op te vullen. Het VBA-Journaal heeft in de afgelopen bestuursperiode belangrijke veranderingen ondergaan. De redactie is deels vernieuwd en onder de nieuwe hoofdredacteur Hans de Ruiter is de formule enigszins aangepast. Het uiterlijk van het blad is flink opgefrist, sterk beïnvloed door het uiterlijk van de TFA, dat door dezelfde uitgever wordt verzorgd. De waardering voor beide bladen blijkt behoorlijk te zijn en de conclusie is dat beide (verschillende) formules naast elkaar bestaansrecht hebben. Op het gebied van de communicatie spelen de bladen een belangrijke rol, evenals de nieuwe website (te vinden op die ten tijde van de lustrumviering operationeel is geworden. Het werk van de verschillende commissies is hierdoor een stuk toegankelijker geworden en de leden zijn sneller op de hoogte van belangrijk nieuws. De VBA VU opleiding heeft een goede ontwikkeling laten zien. De toeloop is nog onverminderd groot en de kwaliteit wordt door de studenten als goed beoordeeld. Met de VU wordt regelmatig overleg gevoerd om de opleiding verder te optimaliseren. Een van de aandachtspunten betreft de positionering ten opzichte van de CFA opleiding. Hoewel de VBA opleiding duidelijk hoger is gepositioneerd dan de CFA opleiding, blijkt in de praktijk dat voor de buitenwereld het onderscheid moeilijk te maken is. Om ook in de toekomst verzekerd te blijven van een goede opleiding, is het zaak dit punt grondig uit te werken zodat potentiële studenten en hun werkgevers bewuster hun keuze kunnen maken. Het IBO traject is inmiddels in een afrondende fase beland. De opleiding loopt aldaar voor een beperkt aantal studenten nog door, maar zal niet meer opnieuw starten De contacten met de politiek, ministeries en toezichthouders verlopen goed. De VBA heeft samen met enkele andere belangenverenigingen (o.m. van hoeklieden, commissionairs, marketmakers en vermogensbeheerders) de Raad voor de Effectenbranche (REB) opgericht. Het doel is door de bundeling van belangen efficiënter naar buiten toe te kunnen optreden. Verder heeft de VBA internationaal, naast de vele contacten met EFFAS, ook op regelmatige basis contact met de AIMR. Het lijkt voorstelbaar dat kan worden bekeken of bepaalde activiteiten, die duidelijk overeenkomst vertonen, kunnen worden gecombineerd. Er valt daarbij bijvoorbeeld te denken aan de presentaties, maar ook aan permanente educatie, een thema dat zowel bij de AIMR als bij de VBA bijzonder actueel is. In de contacten mogen ook de diverse media niet ontbreken. Er blijken, zeker na de IT hype, veel misverstanden te zijn over analisten en hun aanbevelingen. Daarbij moeten we als beroepsgroep ook de hand in eigen boezem steken en constateren dat een aantal zaken blijkbaar verduidelijking nodig heeft. In de komende tijd zullen we daar als VBA uitgebreider op terug komen. Mr. P.M. Wortel, voorzitter 6

7 7FSTMBHÁ4FDSFUBSJT Het VBA heeft het afgelopen jaar de verdergaande integratie van financiële markten aangegrepen om de plannen t.a.v. de internationalisering van de Vereniging vorm te geven. Er is contact gezocht met AIMR en er zal worden bekeken in hoeverre en op welk terrein een samenwerking te realiseren is. Verder heeft het VBA-journaal een professioneler uiterlijk gekregen en is er een sterke verjonging in de redactie doorgevoerd. Het VBA-journaal zal zich sterker gaan richten op praktijkgerichte onderwerpen in de beleggingsleer. Een goed voorbeeld is de recent verschenen special over 'hedge funds' die op dit moment sterk in de belangstelling staan. Het komend jaar zal het VBA bestuur het onderwerp permamente educatie verder uitwerken. Hierbij wordt rekening gehouden met de wens van verschillende leden om aan zelfstudie te kunnen doen. Drs. J.P. Nibbering RBA, secretaris 7

8 7FSTMBHÁ1FOOJOHNFFTUFS Over het verenigingsjaar 2000/2001 werd een kastekort gerealiseerd van NLG Belangrijkste oorzaak is gelegen in hogere uitgaven. Bij het opstellen van de jaarrekening 1999/2000 is hiermee al rekening gehouden door een aantal rekeningen die in het jaar 2000/2001 zouden worden voldaan maar die betrekking hadden op uitgaven in het jaar 1999/2000 onder de post Crediteuren in de balans op te nemen. Dit betreft met name uitgaven voor bijeenkomsten (NLG , betrekking hebbende op het vorige boekjaar) en voor het VBA journaal (NLG , idem). Aan de uitgavenkant is, ook na correctie van uitgaven die betrekking hebben op het vorige boekjaar, sprake van een stijging van de post Bijeenkomsten met bijna NLG Bij uitsplitsing van deze post blijkt een groot verschil te bestaan tussen de kosten van de diverse bijeenkomsten, ook indien rekening wordt gehouden met de opbrengsten die verbonden zijn aan diverse bijeenkomsten. Het bestuur heeft besloten om in het vervolg sterker toe te zien op een doelmatige besteding van middelen. Dit impliceert onder meer dat kritischer gekeken zal worden naar locatiekeuze en aankleding van bijeenkomsten, waarbij overigens wel rekening gehouden zal worden met eventuele sponsorinkomsten. Uit de balans blijkt dat de vermogenspositie van de Vereniging is gedaald tot NLG De vrijval van de post crediteuren (NLG ) wordt teniet gedaan door een opboeking van crediteuren (NLG ) en het resultaat op kasbasis over het boekjaar. De begroting is voor het eerst opgesteld in EURO s. Voor het verenigingsjaar 2001/2002 houden we rekening met uitgaven van EUR en inkomsten van EUR , waarvan EUR uit contributie. Deze opbrengst is gebaseerd op een individuele contributie van EUR 270 (NLG 595) respectievelijk EUR 135 (NLG 297,50). In de jaarvergadering zal derhalve door het Bestuur een voorstel worden ingediend om de contributie vast te stellen op deze bedragen en daarmee een contributieverlaging door te voeren. Wij komen hiermee tegemoet aan het algemene verzoek van onder meer De Nederlandsche Bank om de overgang naar de EURO niet aan te grijpen om prijsverhogingen door te voeren. Drs. F.J. Roeters van Lennep MBA, Penningmeester Boekjaar Stichting Morreau Om administratieve redenen en om redenen van inzichtelijkheid is besloten om het boekjaar van de Stichting gelijk te trekken aan het boekjaar van de Vereniging. Voor het verslagjaar impliceert dit dat sprake is van een periode van anderhalf jaar, te weten van 1 januari 2000 tot en met 30 juni In het vervolg zal het boekjaar van de Vereniging en die van de Stichting samenvallen en wel van 1 juli het ene jaar tot en met 30 juni het daaropvolgende jaar. 8

9 +BBSSFLFOJOHÁ Inkomsten en uitgaven over het verenigingsjaar 2000/2001 */,0.45&/ HFSFBMJTFFSE CFHSPPU HFSFBMJTFFSE Contributie Rente Diverse baten PUBBMÁJOLPNTUFO ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ 6*5("7&/ Á HFSFBMJTFFSE CFHSPPU ÁHFSFBMJTFFSE Bijeenkomsten Bijeenkomsten Bestuur Jaardiner Kosten sprekers VBA-journaal VBA-journaal EFFAS Secretariaat Programmacommissie Overige commissies Ontwikkeling VBA site Accountantskosten Diverse lasten PUBBMÁVJUHBWFO ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ 0WFSTDIPUUFLPSU ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ 6JUTQMJUTJOHÁEJWFSTFÁMBTUFO Á6JUTQMJUTJOHÁEJWFSTÁCBUFO Jaarverslag ALM seminar bijdrage Lustrum Lustrum onderzoek Intomart E-trading sweepstake Index selectie Pruden overig Overig WPFUOPPU * incl. kosten E-trading seminar incl. kosten index selectie incl. kosten Pruden incl. kosten ALM ** incl. kosten verspreiding TFA

10 #BMBOTÁ7#"ÁQFSÁÁKVOJÁ Bedragen in NLG "$5*7" Banktegoeden Te vorderen contributie Debiteuren - - ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ 1"44*7" Crediteuren Vermogen ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ 6JUTQMJUTJOHÁDSFEJUFVSFO NIBE secretariaat VBA Journaal Congressen & seminars WFSMPPQTUBBUÁFJHFOÁWFSNPHFO beginvermogen vrijval crediteuren opboeking cred resultaat boekjaar eindvermogen

11 #FHSPUJOHÁ7#"Á É/#ÁJOÁ&630 */,0.45&/ CFHSPUJOH Contributie Rente Diverse baten PUBBMÁJOLPNTUFO ÁÁÁÁ 6*5("7&/ CFHSPUJOH Bijeenkomsten Bestuur Jaardiner Kosten sprekers VBA-journaal EFFAS Secretariaat Programmacommissie Overige commissies Ontwikkeling VBA site Accountantskosten Diverse lasten PUBBMÁVJUHBWFO ÁÁÁÁ 0WFSTDIPUUFLPSU ÁÁÁÁÁÁÁ 11

12 #BMBOTÁ4UJDIUJOHÁ.PSSFBVÁ*OTUJUVVUÁQFS (bedragen in NLG) "$5*7" ÁKVOJÁ Rekening courant Deposito - ÁÁÁÁÁÁÁ 1"44*7" Voorziening leerstoel Voorziening algemeen Vermogen ÁÁÁÁÁÁÁ 6WDDWYDQLQNRPVWHQHQXLWJDYHQYDQ GH6WLFKWLQJ0RUUHDXYRRURSOHLGLQJYDQ EHOHJJLQJVHQILQDQFLsOHDQDOLVWHQ,1.2067(1 Royalty 134,682 Rente 16,322 Effas diplomas 41,871 7RWDDOLQNRPVWHQ 8,7*$9(1 Effas diplomas 22,588 Leerstoel VU (drie jaar) 75,000 Kosten advocaat 32,351 Diversen 29,840 7RWDDOXLWJDYHQ 2YHUVFKRW 1%ERHNMDDUORRSWYDQWP 12

13 7FSTMBHÁWBOÁEFÁ,BTDPNNJTTJF Hierbij verklaren wij dat de staat van inkomen en uitgaven van de VBA voor het boekjaar 2000/2001 alsmede de balans per 30 juni 2001 door ons werden gecontroleerd en akkoord bevonden. Drs. H. Haarbosch, voorzitter Ing. L.J.M. Hakkenberg van Gaasbeek Drs. M.H. Zant 7FSTMBHÁWBOÁEFÁ#BMMPUBHFDPNNJTTJF Gedurende het afgelopen jaar zijn 147 adspirantleden en 77 gewone leden toegelaten. Het overgrote deel hiervan kan worden beoordeeld op grond van de bestaande procedure. Slechts in twee gevallen was nader beraad noodzakelijk. In een geval heeft dit geleid tot een negatief advies aan het bestuur. Het bestuur heeft in dit geval toch termen aanwezig geacht om tot toelating te beslissen. Drs. A.G.M. Enthoven Prof. Dr. F.W. Sluijter 13

14 7FSTMBHÁWBOÁEFÁ1SPHSBNNBDPNNJTTJF Het aantal voor de leden van de Vereniging georganiseerde bijeenkomsten, waarbij de Programmacommissie betrokken is geweest, is in het afgelopen Verenigingsjaar 2000/2001 gestegen en uitgekomen op 29. Hiermee ligt het aantal in lijn met dat uit de verenigingsjaren 1997/98 en 1998/99. Het aantal presentaties door ondernemingen is weer ongeveer terug op het oude niveau. Het verheugt de Programmacommissie dat met name de buitenlandse ondernemingen frequenter aan bod zijn gekomen. Het aantal presentaties van algemene aard is vergeleken met voorgaande jaren op peil gebleven. Hieronder zijn overigens eveneens presentaties door buitenlandse ondernemingen begrepen, omdat tijdens de zogenaamde thema(mid)dagen Belgische en Duitse ondernemingen aan bod zijn gekomen. 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Presentatie van ondernemingen Excursies naar ondernemingen Algemene onderwerpen Totaal Naast de in de tabel genoemde bijeenkomsten vond op 14 november 2000 de jaarvergadering met aansluitend het traditionele jaardiner plaats en voorts op 10 januari 2001 de Nieuwjaarsbijeenkomst met de uitreiking van de prijzen van de Sweepstake Op 31 mei vond de viering van het achtste lustrum plaats. De leden van de VBA waren die dag te gast in het nieuwe hoofdkantoor van de ABN AMRO Bank. Op 14 juni was er een bijeenkomt voor nieuwe- en aspirantleden van de Vereniging. Gastspreker was professor dr. J.M.G. Frijns., directeur vermogensbeheer ABP. Hij hield één lezing met als onderwerp: Zin en onzin van actief beleggen. De trend dat ondernemingen hun presentaties voor analisten en vermogensbeheerders zelf ter hand nemen gaat onverminderd door. Toch is de Programmacommissie erin geslaagd het aantal bijeenkomsten met Nederlandse en buitenlandse ondernemingen te verdubbelen ten opzichte van het teleurstellende jaar 1999/2000. Wij wijzen er echter wederom op dat het aantal aanmeldingen bij presentaties van in het bijzonder de kleinere ondernemingen tamelijk laag is: soms niet meer dan 10 tot 15 personen. Ook het aantal aanmeldingen voor de twee in het afgelopen verslagjaar georganiseerde thema(mid)dagen viel tegen. Omdat de Vereniging niettemin kosten maakt (bijvoorbeeld zaalhuur), heeft de Programmacommissie zich beraden over het blijven organiseren van deze bijeenkomsten. Dit temeer omdat zoals hiervoor opgemerkt, de ondernemingen zelf hun weg naar de bij hen bekende analisten en vermogensbeheerders toch al hebben gevonden. In het afgelopen verslagjaar zijn er drie bedrijfsbezoeken geweest. Een tweetal brouwerijen werd bezocht en er was opnieuw een fieldtrip naar de Rabobank in Utrecht. De Programmacommissie blijft er naar streven om buitenlandse ondernemingen voor een presentatie uit te nodigen. Mede in het kader van de vorig jaar gefuseerde Europese Effectenbeurzen en het vervagen van de grenzen tussen diverse Europese landen lijkt dit een noodzakelijke stap om als Vereniging op het gebied van ondernemingspresentaties onze diensten aan te kunnen bieden aan de leden. Omdat ook hier het organisatorisch aspect dikwijls belemmerend werkt hebben wij echter waar mogelijk en/of noodzakelijk, gebruik gemaakt van de diensten van derden. Hierbij kan gedacht worden aan internationaal opererende PR- of IR-bureaus. Bij de organisatie van de Duitse themadag in september 2000 is van de diensten van een organisatiebureau gebruik gemaakt en omdat deze formule goed gewerkt heeft, is in september 2001 opnieuw van dit bureau gebruik gemaakt. Ondanks het feit dat het organiseren van een thema(mid)dag geen sinecure is, wil de Programmacommissie er toch gaarne mee doorgaan, waarbij een eventueel geringer aantal te organiseren bijeenkomsten op de koop wordt toegenomen. Een en ander past echter in het in 1998/99 gelanceerde streven van de Programmacommissie: Minder, maar dan wel beter. Zoals hiervoor reeds is aangestipt, is op het moment van schrijven van dit jaarverslag ook de eerste themadag van het jaar 2001/02 reeds achter de rug. 14

15 Een tweetal commissies presenteerde zich in het afgelopen verslagjaar. Op 30 november 2000 was er een bijeenkomst georganiseerd door de Commissie Portfolio Management met als onderwerp Index selectie in het beleggingsproces. De Dutch Commission on Bonds organiseerde op 25 januari 2001 een zeer druk bezocht seminar. Het streven is om ook in het lopende verslagjaar weer één of meerdere Commissies presentaties te laten verzorgen. In de loop van het verenigingsjaar hebben zich twee mutaties in het ledenbestand van de Programmacommissie voorgedaan. In januari 2001 trad commissielid de heer drs. H. Vroon af. Aan het eind van het verenigingsjaar trad de heer drs. R. Westeneng RBA eveneens af. Wij zeggen de beide heren langs deze weg nogmaals dank voor het werk dat zij voor de Programmacommissie en daarmede voor de Vereniging hebben gedaan. In januari 2001 is de heer drs. J.M.L. Wetser RBA toegetreden als nieuw lid van de Programmacommissie. De Programmacommissie is het afgelopen verslagjaar 2000/ maal ter vergadering bijeen geweest. Mr. A.F.J.A. van der Sommen, voorzitter Drs. J.H.J.M. van Lamoen, secretaris. 0WFS[JDIUÁWBOÁIFUÁQSPHSBNNBTFJ[PFOÁÁÁ Najaar september Real Option Valuation, presentatie door PriceWaterhouseCoopers 21 september Bijeenkomst met Reed Elsevier, presentatie door de heer M. Armour (CFO) 28 september Themadag Duitse ondernemingen 3 oktober Bijeenkomst met Danone 9 oktober Fieldtrip naar Heineken, Zoeterwoude 10 oktober Themamiddag Belgische ondernemingen 17 oktober Bijeenkomst met Applied Materials 9 november Bijeenkomst met ING Groep, presentatie door Mr. E.Kist (CEO) 10 november Bijeenkomst met UCB 14 november Jaarvergadering en Jaardiner 21 november Bijeenkomst met WorldOnline, presentatie door CEO Kinsella 30 november Bijeenkomst georganiseerd door Commissie Portfolio Management 7 december Bijeenkomst met Intel 12 december Bijeenkomst met NYFER over Nederlandse beleggingsfondsen Voorjaar januari Nieuwjaarsbijeenkomst 17 januari Bijeenkomst met Van Lanschot Bankiers 23 januari Bijeenkomst met Fox Kids Europe 25 januari Bijeenkomst georganiseerd met Dutch Commission on Bonds 30 januari De heer G.H. de Marez-Oyens over Pan-Europese beurzen 8 februari Tracking Stocks, presentatie door de heren Rijken en Rutgers 7 maart Bijeenkomst met Koninklijke Olie. Spreker ir. drs. J. van der Veer 12 maart Bijenkomst met Thomson Corporation 15 maart Morgan Stanley over Europese Beleggingsstrategie 22 maart Dominion Bond Rating Service. Spreker de heer W. J. Schroeder (President) 24 april Bijeenkomst met Wolters Kluwer. Spreker de heer Pieterse 31 mei Viering achtste lustrum. Te gast bij ABN AMRO Bank. 14 juni Bijeenkomst voor nieuwe leden; presentatie door prof. Frijns 19 juni Fieldtrip naar Interbrew in Leuven 28 juni Fieldtrip naar de Rabobank in Utrecht 15

16 7FSTMBHÁWBOÁEFÁ"DDPVOUJOHDPNNJTTJF Ook in het afgelopen verenigingsjaar is de commissie actief geweest met het bestuderen en bediscuteren van actuele onderwerpen op het gebied van de verslaggeving door ondernemingen. De resultaten van het onderzoek door het Limperg instituut inzake de kwaliteit van de verslaggeving door Nederlandse ondernemingen, waaraan in de beginfase door een aantal VBA analisten is meegewerkt, werden in een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd in de maand november. Door de Minister van Financiën werden twee prijzen voor de beste verslaggeving uitgereikt. De aanbevelingen die door de onderzoekers zijn opgesteld, gaven aanleiding tot diverse activiteiten van de commissie. In het vorige jaarverslag van de vereniging merkten wij op dat EU-commissaris, de heer Bolkenstein, heeft laten weten met voorstellen te komen die er toe moeten leiden dat alle Europese ondernemingen uiterlijk in 2005 volgens de standaarden van het International Accounting Standard Committee (IASC) moeten rapporteren. Naar aanleiding hiervan is het Ministerie van Financiën gestart met een Consultatie Toezicht Verslaggeving. De VBA heeft, naast diverse andere organisaties zoals die van werkgevers en werknemers en het NIVRA, van genoemd Ministerie een uitnodiging ontvangen om een aantal vragen te beantwoorden met betrekking tot de verslaglegging en het toezicht daarop. De accountingcommissie heeft deze vragen namens devba beantwoord en zal verdere medewerking blijven verlenen. De vragen en onze antwoorden daarop zijn te vinden op de website van het Ministerie. Op de website van de VBA is inmiddels een link opgenomen om daar te komen. Met grote inzet heeft de commissie gewerkt om tijdens de lustrumviering van het VBA een parallelle sessie te kunnen verzorgen. Besloten werd tot het presenteren van een zestal stellingen van diverse aard die door de leden van de commissie werden verdedigd dan wel toegelicht. Het deed de commissie goed te mogen constateren dat deze sessie door een groot aantal bezoekers werd bijgewoond en dat zich een interessante discussie kon ontspinnen. Naast bovengenoemde activiteiten hebben enkele van onze leden zitting in andere commissies. Zo is: - de heer drs. H. Haarbosch lid van de EFFAS-Commissie IFAC alsmede lid van de werkgroep Beleggingsinstellingen van Raad voor de Jaarverslaggeving. - de heer drs. W. Heineken RBA vertegenwoordiger van de VBA bij de Raad voor de Jaarverslaggeving. - mevrouw drs. Y. Strijkers RA lid van de werkgroep opties van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Onze commissie heeft het afgelopen verenigingsjaar een tweetal nieuwe leden welkom mogen heten, te weten; de heer. L. Claassen AA, RBA en de heer G.J.M. van Helvoort FB, FFP, RBA. Voor een volledig overzicht van onze leden kunt u terecht op de VBA-website. Voor het komende verenigingsjaar staan ondermeer de volgende onderwerpen op ons programma: - het op gang brengen van een discussie binnen de VBA omtrent de verwerking van goodwill in de jaarrekening teneinde tot een eenduidige standpuntbepaling vanuit de vereniging te kunnen komen; - het volgen en medewerking verlenen aan de verdere ontwikkeling van het toezicht en de toezichtstructuur van de financiële verslaggeving door ondernemingen; - het actief deelnemen in de nieuwe organisatiestructuur die internationaal tot stand komt voor de vastlegging van internationaal erkende verslaggevingingsstandaarden, en het zo mogelijk publiceren hierover. Mochten er VBA-leden zijn die zich geroepen voelen hun inbreng te leveren aan deze onderwerpen dan zijn zij van harte welkom. H.P. Vierhout RBA, secretaris 16

17 7FSTMBHÁWBOÁEFÁ$PNNJTTJFÁ1PSUGPMJPÁ.BOBHFNFOU De doelstelling van de VBA Commissie Portfolio Management (CPM) is (in werkgroepverband) onderzoek naar en het uitdragen van theoretische en praktische aspecten van portfoliomanagement (vermogensbeheer), waarbij het accent ligt op de beleggingscategorie zakelijke waarden en op het beleggingsproces in zijn algemeenheid. Onderzoeksresultaten worden naar buiten gebracht in de vorm van publicaties en presentaties, o.a. via VBA bijeenkomsten. Er wordt gestreefd naar het leveren van bijdragen aan congressen zoals EFFAS en AFIR (Actuarial Approach to Financial Risks). Voorts kunnen de werkgroepen zelf VBA colloquia opzetten ten behoeve van de leden en andere belangstellenden. De werkgroepen uit de commissie bestaan uit personen die onder meer werkzaam zijn bij banken / commissionairs, institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen), universiteiten en consultancy bureaus. Er zijn contacten met relevante beroepsgroepen zoals actuarissen en accountants en organisaties als de koepels voor pensioenfondsen. Niet onvermeld mag blijven dat de commissie gaarne aan studerenden en niet-vba-leden de mogelijkheid biedt te participeren in onderzoek. Deelname aan de werkgroepen staat open voor alle VBA leden, waarbij in het bijzonder de jongeren, ook al zijn zij wellicht nog maar kort VBA lid, worden uitgenodigd. Aan de Commissie Portfolio Management is gelieerd de VBA werkgroep Performance Presentatie Standaarden. De volgende werkgroepen zijn thans operationeel - Werkgroep Asset & Liability Management - Werkgroep Benchmarking - Werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (opgericht in het verslagjaar) De werkgroep Benchmarking organiseerde op 30 november 2000 een colloquium dat in het licht stond van indexselectie in het beleggingsproces. Naar aanleiding van deze conferentie werd een rapport uitgebracht "Indexselectie in het Beleggingsproces", welk rapport in 2001 zal verschijnen als VBA Katern. Voorts werden door de werkgroepen (samen met andere VBA werkgroepen en commissies) bijdragen geleverd aan het VBA lustrum, 31 mei D.Wenting AAG RBA, voorzitter 17

18 7FSTMBHÁWBOÁEFÁ%VUDIÁ$PNNJTTJPOÁPOÁ#POETÁÉ%$#ÁFOÁEFÁ&''"4 &VSPQFBOÁ#POEÁ$PNNJTTJPOÁÉ&#$ In dit verenigingsjaar is driemaal plenair vergaderd (in september 2000, januari 2001 en april 2001). Net als in voorgaande jaren stonden de activiteiten van de diverse werkgroepen binnen de Commissie centraal. Tijdens de vergadering van 8 september 2000 nam Drs. R.P.J.M. ter Horst RBA officieel het voorzitterschap over van de heer P.P.F. van der Linde en kondigde aan dat de commissie de contacten met VBA en European Bond Commission (EBC) wil intensiveren. Tevens beoogt de commissie de informatievoorziening naar de werkgevers van de deelnemers te verbeteren, middels publicaties en presentaties. In verband met de communicatie naar de EBC treedt de commissie voortaan naar buiten onder de naam Dutch Commission on Bonds (DCB). Mevrouw Drs. I.S.A. Ruis-Sijstermans RBA trad in het verslagjaar toe tot het bestuur. Presentaties speelden ook dit jaar weer een belangrijke rol tijdens de plenaire bijeenkomsten. In de vergadering van september 2000 hield de heer van der Linde een presentatie over Electronic Trading Platforms, wat de aanzet was voor de door DCB in januari 2001 verzorgde themamiddag. Tijdens de vergadering in januari verzorgde de heer Ing. G. Langerhorst een presentatie over de invloed van de rating van Barbells t.o.v. Bullets op het risico van vastrentende beleggingen. De vergadering van april 2001 stond in het teken van de meer intensieve samenwerking met de EBC. Hiervoor hebben wij een tweetal vooraanstaande EBC-leden, t.w. Chris Golden en Con Keating, uitgenodigd. Chris Golden gaf een uiteenzetting over de activiteiten van de EBC in de afgelopen jaren en de EBC-participatie in verschillende commissies, die zich onder meer bezighouden met vraagstukken op het terrein van de uitgifte van en de handel in obligaties binnen de EMU (Giovannini-groep). Con Keating deed verslag van recent EBC-onderzoek over performancemeting en attributie op vastrentend gebied. In dit onderzoek wordt aanbevolen om, naast de gemiddelde opbrengst en standaarddeviatie, ook andere karakteristieken van de opbrengstverdelingen in de beoordeling mee te nemen. Van de werkgroep Indices is in het verslagjaar het rapport Eurozone Bond Indices gepubliceerd als VBA-Katern nr. 5. Daarin worden de belangrijkste obligatie-indices voor het Eurogebied beschreven en worden DCB-aanbevelingen gedaan ten aanzien van het gebruik van deze obligatie-indices in de praktijk van het vastrentende vermogensbeheer. Van dit rapport verscheen een samenvatting in het orgaan The Financial Analyst (TFA). Bij de opzet van Katern nr. 5 is tevens overleg geweest met de European Bond Commission. In het bijzonder willen wij Con Keating en Patrick Brown dankzeggen voor hun kritische opmerkingen op eerdere versies van het rapport. De werkgroep Indices opereert binnen DCB als een vaste commissie, ressorterend onder het bestuur, vanwege de verantwoordelijkheid in EBC-verband voor de input van gegevens inzake Nederlandse obligaties ten behoeve van de Bloomberg-EFFAS indices. Nederlandse beleggers kunnen zich tot ons wenden met vragen omtrent deze indices via de VBA-website met vermelding van DCB. De vorig jaar gestarte werkgroep etrade heeft in januari 2001 een themamiddag georganiseerd waar verschillende aanbieders van elektronische handelssystemen een presentatie hebben verzorgd. Tijdens dit seminar, dat behalve voor VBA-leden ook open stond voor niet-vba leden, waren circa 100 belangstellenden uit binnen- en buitenland aanwezig. Hierbij willen wij de verschillende sprekers en sponsors bedanken voor hun bijdrage aan dit seminar. Tijdens het lustrumseminar van de VBA op 31 mei 2001 heeft Drs. R.P.J.M. ter Horst RBA dit thema aan de orde gesteld in het kader van de Nieuwe Economie. De werkgroep Data en Informatie heeft een naamsverandering ondergaan en is met ingang van dit verslagjaar werkzaam onder de naam Pension Fund Investments. De werkgroep stelt zich thans ten doel om de gevolgen na te gaan van de door de Pensioen- en Verzekeringskamer aangekondigde Nieuwe Actuariële Principes (N.A.P.) op het beleggingsgedrag van Nederlandse pensioenfondsen in het algemeen en op de recente verschuiving van staatsleningen naar de zgn. Credits binnen de vastrentende portefeuilles in het bijzonder. 18

19 De werkgroep Modellen is voortaan actief onder de naam Special Fixed Income Instruments en is gestart met een inventarisatie van zgn. waarderingsmodellen voor banken. Dit is momenteel actueel tegen de achtergrond van de nieuwe richtlijnen van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS). De werkgroep Credit Ratings heeft na een beschouwing van verschillende beoordelingsvormen van kredietwaardigheid van leningen gekozen voor projectmatig onderzoek van verschillende aspecten op het gebied van niet-staatsleningen. Derhalve heeft de groep een naamswijziging ondergaan en zal voortaan als werkgroep Credits actief zijn. In het verslagjaar is de werkgroep Bondholder Value opgericht, die zich ten doel stelt om praktische criteria op te stellen op basis waarvan analisten en beleggers de Bondholder Value van een onderneming kunnen beoordelen. Naast een uiteenzetting van de theoretische aspecten van investor relations voor obligatiehouders, wordt gewerkt aan een beschouwing van voorkomende convenanten en streeft men ernaar een algemeen te gebruiken checklist te laten uitgeven door de lead-manager bij de emissie van een obligatielening. Tevens wordt een set openbare persberichten verzameld, welke relevante informatie of voorbeelden bevatten van Bondholder Value. Voor de herdruk van het boek van Patrick Brown ( Constructing and Calculating Bond Indices ), met een uitbreiding van de criteria ten behoeve van de selectie van Credits, wordt momenteel gezocht naar een uitgever. Binnen de EBC wordt thans gewerkt aan de opzet van zgn. League Tables voor Europa welke een beter inzicht moeten geven in de structuur van de Europese obligatiemarkt. Op de website van de EBC (www.bondcom.org) zijn allerhande gegevens over deelnemende landen opgenomen en wordt gerapporteerd over de activiteiten van de EBC. Bovendien zijn de notulen van de EBC-vergaderingen beschikbaar alsmede een aantal koppelingen naar belangrijke financiële Internetbladzijden. Evenals in voorgaande jaren vindt er notulenuitwisseling plaats met de Commissie Portfolio Management en met de Programmacommissie. Ook ontvangt de VBA-secretaris de notulen van onze commissie. Voorts bevat de dit jaar gestarte VBA-website uitgebreide informatie over de activiteiten van DCB. Rolf-Pieter ter Horst, voorzitter Koos t Hart, adviseur; secretaris ad interim 19

20 7FSTMBHÁWBOÁIFUÁ4FOJPSFODPOWFOU 7FSIPVEJOHÁNFUÁEFÁ7#" In het afgelopen verenigingsjaar spraken wij na overleg met alle leden - met het VBA-bestuur over de onderlinge verhouding; wij maakten enkele nieuwe afspraken. -FEFO In het afgelopen verenigingsjaar verloren wij tot ons leedwezen wederom enkele vrienden: Op 28 augustus 2000 overleed Ted Hubert en op 17 september 2000 verloren wij Gerard Fock en op 21 juli 2001 Ed Vervuurt. Allen waren zeer verdienstelijke leden en ook ereleden van de VBA. Ed Vervuurt is onder meer voorzitter geweest. Reeds lang waren zij helaas niet meer in staat onze bijeenkomsten bij te wonen. Wij zullen hen zeer missen. Mogen zij rusten in vrede. Wij mochten drie nieuwe leden begroeten. Bij afsluiting van dit verslag bedroeg het aantal leden van het Seniorenconvent 48; allen zijn lid van de VBA. #JKFFOLPNTUFO Op 12 september 2000 hadden wij voor het eerst een partnerdag; wij brachten gezamenlijk een bezoek aan het Paleis op de Dam, en gebruikten een aperitief en een diner in de Groote Industrieele Club. Terwijl de partners een thee hadden, vergaderden wij over onze verhouding tot de VBA. Op 18 novenber sprak ons lid Hans Meyer op veler verzoek voor de tweede maal over Een reis om de wereld via verlopen en nog geldige bankbiljetten. Op 12 februari 2001 hield ons lid Ruurt Hazewinkel een levendig betoog over Een eeuw beursgeschiedenis. Op 25 april 2001 genoten wij van een boeiende lezing door een externe spreker, de heer Mr. C.A. van de Beek. Hij sprak over zijn ervaringen in langdurige overheidsdienst; zijn onderwerp was Curiositeiten in de fiscaliteit. Ons verenigingsjaar werd afgesloten met een gezellige buitendag, verzorgd door ons lid Piet van de Paverd en zijn vrouw; voor de eerste maal waren ook de partners uitgenodigd. 7#" Over het algemeen was de samenwerking met het VBA-bestuur wederom goed; wij zijn het VBAbestuur hiervoor erkentelijk. Drs. J. Soutendijk, voorzitter J.F. Pos, secretaris-penningmeester 20

Jaarverslag 2004/2005

Jaarverslag 2004/2005 Jaarverslag 2004/2005 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsdeskundigen Inhoudsopgave : Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2005............................................ 3 : Verslag van het

Nadere informatie

vba VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR

vba VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR vba BEROEPSVERENIGING J A A R V E R S L A G VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR VAN BELEGGINGSPROFESSIONALS 07 08 Jaarverslag 2007/2008 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

DACT Jaarverslag. dact.nl

DACT Jaarverslag. dact.nl DACT Jaarverslag dact.nl Als sneeuw voor de zon... Voor het tweede jaar op rij hebben we mogen genieten van een witte kerst. Zou de financiële crisis behalve op ons economisch leven ook effect hebben op

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds. Terug naar inhoudsopgave

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds. Terug naar inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds 2 Voorwoord Wij streven naar een duurzaam pensioen De pensioenen worden bij Philips Pensioenfonds in belangrijke

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

INVESTMENT MANAGEMENT

INVESTMENT MANAGEMENT INVESTMENT MANAGEMENT www.im-vu.nl is verder kijken Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management de opleiding Startdatum September (1x per jaar) Opleidingsduur Parttime 2,5 jaar (2 jaar + scriptie)

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Uw (opgebouwde) pensioen is dit jaar (over 2013) met 3% verhoogd.

Uw (opgebouwde) pensioen is dit jaar (over 2013) met 3% verhoogd. Jaarverslag 2013 Toeslagverlening De pensioenen worden (ook na ingang) jaarlijks met 3% verhoogd. Echter, SPMS streeft naar welvaartsvastheidsbescherming. Dit houdt in dat geprobeerd wordt jaarlijks een

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Inhoud Personalia 4 Aandeelhoudersinformatie 10 Bericht van de Raad van Commissarissen 14 Verslag van de Raad van Bestuur 20 Jaarrekening 2006 Geconsolideerde winst en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

DUFAS. Jaarverslag 2014. Vertrouwen als waarde

DUFAS. Jaarverslag 2014. Vertrouwen als waarde DUFAS Jaarverslag 2014 Vertrouwen als waarde 2 Vertrouwen als waarde Inhoud Van het Bestuur 5 3 1 Bestuur 7 2 Kerncijfers vermogensbeheer industrie 2014 9 3 Belangenbehartiging 15 4 Verenigingsactiviteiten

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem JAARVERSLAG 2 0 0 1 In Duitsland gebruiken we de naam Essent niet. Toch voelen we ons wel degelijk verwant, want ook in Nederland kiest men voor dezelfde core-business als hier in Bremen. Aan het gebruik

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 BANK

Jaarverslag 2014 BANK Jaarverslag 2014 BANK BANK INHOUD 3 PROFIEL 5 KERNGEGEVENS 6 VOORWOORD 7 1 ORGANISATIE 11 2 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 16 3 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 29 Inleiding 30 Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2003 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824; is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie