J AARVERSLAG 2003 SAMEN SUCCESVOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J AARVERSLAG 2003 SAMEN SUCCESVOL"

Transcriptie

1 J AARVERSLAG SAMEN SUCCESVOL

2 KERNPUNTEN Versterking marktposities Europa Goed resultaat onder ongunstige marktomstandigheden EBITA: 73,9 miljoen euro, + 8,0% (autonoom + 0,4%) Nettowinst: 44,0 miljoen euro, + 5,5% (autonoom + 1,0%) Omzet: miljoen euro, + 4,9% (autonoom 0,7%) Productie: miljoen euro, + 9,7% (autonoom + 4,3%) Orderportefeuille op gelijk niveau : miljoen euro KERNWAARDEN MISSIE PROFIEL Imtech is klantgericht. Imtech kan vanuit één aanspreekpunt hoogwaardige totaaloplossingen aanbieden. Klanten zijn hierdoor beter in staat zich op hun eigen kernactiviteit(en) te richten. Imtech streeft naar langdurige partnershiprelaties met zowel klanten als toeleveranciers. Imtech is (financieel) krachtig, betrouwbaar en onafhankelijk. Imtech is ambitieus en groeit snel als Europese technische dienstverlener. Binnen Imtech is op alle niveaus ruimte voor ondernemerschap. Dit leidt tot innovatief denken, flexibiliteit en snelheid. Imtech wil klanten meetbare toegevoegde waarde bieden. Imtech realiseert die waardecreatie door diepgaand inzicht in en kennis van (de primaire processen van) de klant, intensieve samenwerking met en voor de klant en een compleet en geïntegreerd aanbod van concepten en diensten. Meetbare toegevoegde waarde voor onze klanten leidt tot waardecreatie voor onze aandeelhouders en een boeiende en hoogwaardige werkomgeving voor onze medewerkers. Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw. Met ongeveer medewerkers realiseert Imtech een omzet van ruim 2 miljard euro op jaarbasis. Imtech is in staat klanten meetbare toegevoegde waarde te bieden door het aanbieden van hoogwaardige totaaloplossingen. Imtech onderscheidt zich door een pro-actieve, innovatieve en multidisciplinaire aanpak vanuit één aanspreekpunt, van advies en ontwerp tot en met realisatie, onderhoud en beheer. Imtech is een aantrekkelijke werkgever met gedreven medewerkers. Dit vertaalt zich in vakmanschap en kwaliteit. Medewerkers krijgen hierbij alle ruimte zich verder te ontwikkelen. Imtech is integer en hecht grote waarde aan de verantwoordelijkheid voor het (leef)milieu en de veiligheid en gezondheid van mensen. Imtech heeft sterke posities in de markten utiliteit, industrie, maritiem, infra en telecom in België, Duitsland, Engeland, Luxemburg, Nederland en Spanje. De aandelen Imtech zijn genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext (Amsterdam), waar Imtech is opgenomen in de Midkap Index (AMX) en de Next 150 index. SAMEN SUCCESVOL Onder moeilijke marktomstandigheden heeft Imtech in haar marktposities versterkt en een goed resultaat gerealiseerd. Dat is te danken aan een combinatie van factoren. Een strategie waarmee Imtech zich in de markt onderscheidt als aanbieder van een samenhangend pakket multidisciplinaire oplossingen. Een organisatie die in staat is flexibel en slagvaardig te opereren onder wisselende marktomstandigheden. Langdurige samenwerking met opdrachtgevers, gebaseerd op het realiseren van meetbare toegevoegde waarde voor de klant. En medewerkers die in staat zijn datgene waar Imtech voor staat dagelijks in de praktijk voor de klant waar te maken. Kortom: teamwerk dat ons en onze klanten in staat stelt samen succesvol te zijn. Dat is ook de boodschap van het beeldmerk dat wij hanteren in onze corporate communicatie en in dit jaarverslag.

3 INHOUD 2 Kerncijfers 4 Informatie over het aandeel Imtech 6 Organisatie, marktsegmenten en kerncompetenties 7 Voorwoord Raad van Bestuur 8 Corporate Governance 10 Bericht van de Raad van Commissarissen 12 Personalia Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en Directieraad 13 V erslag Raad van Bestuur 13 Goed resultaat over 15 Dividendvoorstel 15 Strategie 16 Imtech in de Benelux 22 Imtech in Duitsland, Engeland en Spanje 27 ICT & Technology 33 Financiën en middelen 35 Risicomanagement 38 Personeel en organisatie 40 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 42 Doelstellingen 43 Vooruitzichten Jaarrekening 44 Grondslagen van de jaarrekening 48 Geconsolideerde balans 50 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 51 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 52 Toelichting op de geconsolideerde balans 57 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 61 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht 62 Balans 62 Winst- en verliesrekening 63 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 67 Overige gegevens 67 Accountantsverklaring 67 Stichting Imtech 68 Statutaire bepaling inzake winstbestemming 68 Voorstel tot winstbestemming 68 Bijzonder statutair recht inzake winstbestemming Van dit jaarverslag is een Engelse versie beschikbaar. An English translation of this annual report is available.

4 KERNCIJFERS 1 IN MILJOENEN EURO S Omzet 2 Productie 2 EBITA 2, 3 EBIT 2, 3 Orderportefeuille 2 EBITA-marge (%) 2, 3 Aantal medewerkers ,9 70, , ,4 66, , ,1 51, , ,5 47, , ,4 45, , Nettoresultaat doorlopende activiteiten Beëindigde activiteiten (inclusief boekwinst) Pensioenrestitutie na belastingen Nettoresultaat Nettoresultaat Kasstroom Eigen vermogen ultimo boekjaar Nettokaspositie Nettorendement eigen vermogen per 1/1 (%) 4 Nettorendement gemiddeld eigen vermogen (%) 4 Groepsvermogen : totaal passiva Lang vermogen : totaal vaste activa Vlottende activa : kortlopende schulden Rentedekking Aantal uitstaande aandelen in miljoenen (ultimo boekjaar) Aantal uitstaande aandelen in miljoenen (gemiddeld) ,9 14,5 0,34 3,00 1,69 11,5 25,9 25, ,7 14,4 0,33 3,05 1,69 13,3 25,8 25, ,3 17,2 0,31 4,00 1,75 25,9 26, ,5 23,9 0,41 5,26 2,09 17,3 26,9 26, ,6 31,8 0,23 2,71 1,42 7,6 25,9 25,7 PER AANDEEL VAN E 2,40 NOMINAAL Kasstroom 5 Nettoresultaat voor amortisatie goodwill 4, 5 Nettoresultaat 5 Eigen vermogen Dividend Pay-out in % 4 2,61 1,82 1,70 12,02 1, ,50 1,68 1,61 11,44 1, ,67 2,31 4,95 10,93 1, ,18 2,89 8,32 15,94 1, ,21 2,36 3,27 8,37 0, Imtech in haar huidige vorm heeft een korte historie, derhalve is een tienjarenoverzicht niet representatief. Conform nieuwe Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving worden de posten die voorheen werden verantwoord als buitengewone baten en lasten niet meer als zodanig aangemerkt. Daarenboven zijn de cijfers van de in 2000 en 2001 verkochte activiteiten, evenals de in 2000 en 2001 ontvangen restitutie van het Pensioenfonds buiten beschouwing gelaten. De cijfers over de jaren 1999 tot en met zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Inclusief de voorheen als buitengewone baten en lasten aangemerkte posten van de doorlopende activiteiten. Exclusief buitengewone baten en lasten beëindigde activiteiten. Op basis van gemiddeld aantal uitstaande aandelen. 2

5 100 EBITA 1 in miljoenen euro s Omzet 1 in miljoenen euro s ,4 47,5 51,1 68,4 73, Productie 1 in miljoenen euro s Orderportefeuille 1 in miljoenen euro s Maritiem 7% Telecom 7% Utiliteit 50% Privaat Omzet per marktsegment in % Omzet per activiteit in % Infra 11% Industrie 25% Zorg Overig 4% Advies & Engineering 7% Publiek Onderhoud & Beheer 14% Installatie & Implementatie 75% Elektrotechniek 42% Omzet per technologie in % Duitsland, Engeland en Spanje 46% Omzet per cluster in % Overig 4% ICT 12% ICT & Technology 19% Werktuigbouw 42% Benelux 35% 1 De cijfers over de jaren 1999 tot en met zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. 3

6 INFORMATIE OVER HET AANDEEL IMTECH Beurzen Euronext, Amsterdam / Seaq, Londen / Xetra, Frankfurt Industrie Engineering Contractors (classificatienummer FTSE: ) Aantal geplaatste aandelen Aantal uitstaande aandelen STATUTEN Imtech kent slechts aandelen op naam, die via het girale systeem worden verhandeld. De aandelen die Imtech in haar eigen kapitaal houdt, tellen niet mee voor de berekening van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag. DIVIDENDBELEID Het dividendbeleid is 40% van het nettoresultaat uit te keren. Over wordt voorgesteld, evenals in en 2001 het geval was, hiervan positief af te wijken. De voorgestelde winstuitkering bedraagt 63% (: 66%). GROOTAANDEELHOUDERS De bij Imtech laatst bekende stand van zaken betreffende de aangemelde belangen krachtens de Wet Melding Zeggenschap is: Internationale-Nederlanden Groep N.V. (ING) 10,0% Fortis Utrecht N.V. 6,1% Smoorenburg B.V. 5,8% AVIVA Plc / Delta Lloyd Verzekeringsgroep N.V. 5,2% Aegon N.V. 5,1% Tweedy, Browne Fund Inc. 5,1% HET AANDEEL IN (IN E ) 2001 Koers hoog Koers laag Koers slot Dividendrendement op slotkoers in % Koerswinstverhouding (ultimo boekjaar) Beursomzet (gemiddeld aantal per dag) Aantal uitstaand (ultimo boekjaar) Aantal uitstaand (gemiddeld) 20,58 10,20 20,58 5,2 11, ,70 12,51 12,57 8,5 7, ,95 18,90 21,02 5,9 7, LIQUIDITY PROVIDERS ABN AMRO Bank, F. van Lanschot Bankiers, ING Bank, Rabo Securities en Kempen & Co. treden op als Liquidity Provider voor het aandeel Imtech. Strikt genomen behoeft Imtech volgens de Euronext-criteria geen Liquidity Provider in het fonds aan te stellen. Niettemin is Imtech van mening dat een toenemende en geordende handel in haar aandeel van groot belang is voor de onderneming en haar aandeelhouders. INKOOP EIGEN AANDELEN In zijn aandelen ingekocht, waarmee een bedrag van euro was gemoeid. Inclusief de in voorgaande jaren ingekochte aandelen zijn hiermee de verplichtingen uit hoofde van tot en met verstrekte personeelsopties afgedekt (per saldo in totaal ). 4

7 Koersverloop aandeel Imtech ten opzichte van Midkap-index (januari 2001 t/m december op basis van gemiddelde weekkoersen) Koers Imtech Koers Midkap INVESTOR RELATIONS Imtech hecht aan een actieve en open communicatie met investeerders en analisten ter verduidelijking van haar strategie, financiële resultaten en actuele aangelegenheden. Ter ondersteuning van een evenwichtige waardering van het aandeel en een bredere spreiding van het aandelenbezit is in een groot aantal presentaties gegeven aan analisten, institutionele en particuliere beleggers. Voor financiële analisten organiseerde Imtech op 24 juni een speciale analistenbijeenkomst inzake de positie van Imtech op de maritieme markt. Hierbij kwamen ook relevante marktontwikkelingen en technologietrends aan de orde en werd een rondleiding verzorgd aan boord van Hr. Ms. Zeven Provinciën, een luchtcommandofregat van de Koninklijke Marine. Ook voor leden van de NCVB (Nederlandse Centrale Vereniging van Beleggingsclubs) werd een bijeenkomst georganiseerd. Imtech werd door Rematch genomineerd voor de Investors Relations Award in de Midkap. Op de Imtech-website (www. imtech.nl) kan uitgebreide informatie worden gevonden over strategie, persberichten, analistenpresentaties en financiële data. Imtech streeft naar een zo duidelijk en transparant mogelijke profilering van haar activiteiten en strategie. In dit kader verzorgt Imtech via haar website al enige jaren een webcast van de presentatie van haar (half)jaarcijfers. INTERN REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP Binnen Imtech is een reglement inzake de melding en reglementering van transacties in effecten Imtech N.V. van kracht voor haar Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Directieraad en overige daartoe aangewezen personen, onder wie: stafmedewerkers, het management van de werkmaatschappijen en een aantal vaste adviseurs. De secretaris van de vennootschap is aangesteld als Compliance Officer en is belast met het toezicht op de naleving van de gedragscode en de communicatie met de Autoriteit Financiële Markten. FINANCIËLE AGENDA 20 april 2004 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2004 Notering ex-dividend 3 mei 2004 Betaalbaarstelling dividend 17 augustus 2004 Publicatie halfjaarcijfers 2004, persconferentie en analistenbijeenkomst 8 maart 2005 Publicatie jaarcijfers 2004, persconferentie en analistenbijeenkomst 18 april 2005 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 5

8 ORGANISATIE, MARKT- SEGMENTEN EN KERN- COMPETEN- TIES Marktsegmenten Competentiepiramide 1 Marktsegmenten Competentiepiramide 1 BENELUX Imtech Projects Imtech Projects Noord-Oost B.V. Imtech Vonk B.V. Imtech Projects West B.V. Imtech Industry B.V. Farnest Engineering B.V. Imtech Utiliteit B.V. Imtech Projects Zuid B.V. DUITSLAND, ENGELAND EN SPANJE Imtech Deutschland Imtech Deutschland GmbH & Co. KG Imtech Deutschland Schiffbau-Dockbautechnik Imtech ICT Deutschland GmbH Deutsche Van Rietschoten & Houwens GmbH Imtech UK Meica Services Ltd. Meica Process Ltd. Imtech Maintenance Imtech Maintenance B.V. Imtech Infra Imtech Nettenbouw B.V. Imtech Infratechniek B.V. Infra Engineering B.V. Imtech Belgium Imtech Projects N.V. Imtech Maintenance N.V. Van Looy Group N.V. Imtech España Imtech España Projects S.A. Imtech Intesa S.A. (75%) Imtech Novocalor S.A. ICT & TECHNOLOGY Imtech ICT Imtech ICT Information Technology B.V. Imtech ICT Communication Solutions B.V. Imtech ICT Brocom B.V. Imtech ICT Consultancy B.V. Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager B.V. (54%) Imdea S.L. (Spanje) (70%) Imtech Luxemburg Paul Wagner et Fils S.A. Imtech Telecom Imtech Telecom B.V. Imtech Telecom N.V. (België) Imtech Telecom GmbH Imtech Telecom UK Ltd. Imtech Telecom Sweden AB LEGENDA Marktsegmenten Utiliteit (inclusief zakelijke dienstverlening) Industrie Maritiem Infra Telecom Competentiepiramide Elektrotechniek ICT Werktuigbouw Imtech Technology Imtech Systems B.V. Saval B.V. Knowsley SK Ltd. Ventilex B.V. Imtech Toegangstechniek B.V. WPS Parking Systems B.V. Imtech Marine & Offshore Imtech Marine & Offshore B.V. Imtech Marine & Offshore Ltd. Imtech Marine & Offshore GmbH Imtech Asia Ltd. IHC Systems B.V. (50%) Een volledige lijst van werkmaatschappijen van Imtech N.V. is verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. 1 Voor een overzicht van de Imtech-competentiepiramide, zie achterin, binnenzijde omslag. 6

9 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR Marktposities versterkt Met een omzet van 2,1 miljard euro (+ 4,9%), een bedrijfsresultaat voor amortisatie goodwill (EBITA) van 73,9 miljoen euro (+ 8,0%) en een orderportefeuille van 2,1 miljard euro heeft Imtech een gezien de marktomstandigheden goed jaar achter de rug. Mede door de aanhoudende ongunstige economie bleven de groei van de activiteiten en de ontwikkeling van de resultaten in enkele marktsegmenten weliswaar achter, maar door een gerichte marktbenadering zijn we in staat geweest onze posities te versterken. Bovendien hebben we bewezen in staat te zijn de organisatie snel en flexibel aan te kunnen passen aan gewijzigde marktomstandigheden. Dit leidde tot een betere performance en versterking van marktaandelen. Het blijkt dat de Imtech-strategie ook onder minder gunstige marktomstandigheden zijn waarde bewijst. Ook voor de toekomst zijn we goed gepositioneerd. In de afgelopen jaren is consequent gewerkt aan de verdere versterking van de positie van Imtech als multidisciplinaire technische dienstverlener. De resultaten van deze inspanningen waren in zichtbaar. Imtech beschikt over sterke posities in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Engeland en Spanje in de markten utiliteit, industrie, infra, maritiem en telecom. De combinatie van technologieën (informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw), geografische spreiding en verschillende markten maakt Imtech minder gevoelig voor wisselende marktomstandigheden. Druk op een aantal markten in Nederland (utiliteit, infra en telecom) wordt gecompenseerd door een relatief goede gang van zaken in de andere landen en op de maritieme markt. In de Benelux maakt de bundeling van kerncompetenties als elektrotechniek, werktuigbouw en informatie- en communicatietechnologie Imtech tot één van de sterkste marktspelers. Imtech schuift steeds meer op naar het voortraject van projecten. Het aandeel van grootschalige onderhoudscontracten is door de multidisciplinaire benadering sterk gegroeid. In Duitsland, de grootste economie van Europa, is Imtech in de markten van utiliteit en industrie de grootste multidisciplinaire dienstverlener en is hoofdzakelijk actief in het hart van de Duitse economie. In een technologiegedreven economie als de Duitse biedt de multidisciplinaire benadering van Imtech goede mogelijkheden. De eerste tekenen zijn aanwezig dat de economie in dit land aantrekt, de investeringen nemen toe. De toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie biedt kansen deze nieuwe markten vanuit Duitsland actief te bewerken. De overname van Meica in Engeland was in een belangrijke stap in de invulling van onze strategie om de positie in Engeland verder te versterken. In de economisch gezonde regio Zuidoost-Engeland behoort Meica tot de top-10-spelers in de markt. Via Meica kan gericht worden gezocht naar verdere versterking van de positie op de Engelse markt. Op de gefragmenteerde Spaanse markt behoort Imtech tot de grotere technische dienstverleners. Doel is ook in Spanje te komen tot een nationale positie in elektrotechniek, werktuigbouw en ICT teneinde multidisciplinaire technische oplossingen te kunnen aanbieden. Op het gebied van ICT maakt de bereikte schaalgrootte spreiding van activiteiten over de diverse deelmarkten mogelijk. Bij een opleving in de ICT-investeringen staat Imtech klaar om hiervan te profiteren. Ook de technologyactiviteiten zijn goed gepositioneerd voor verdere groei. De maritieme activiteiten van Imtech zijn veelbelovend. Verdere groei in en buiten Europa wordt voorzien. De telecommunicatie-activiteiten zijn na een tweejarige sanering klaar om te presteren. Deze situatie wordt positief beïnvloed door de uitrol van UMTS in West-Europa. Hoe 2004 voor Imtech verloopt zal uiteraard sterk afhangen van de ontwikkelingen in de markten waarin we actief zijn. De economische vooruitzichten geven echter aanleiding tot voorzichtig optimisme. De orderportefeuille is goed op niveau, zij het dat de marges enigszins onder druk staan. Bovendien geven onze marktposities reden tot vertrouwen. Tot slot kunnen we rekenen op de kennis, kunde en inzet van onze medewerkers. Zij vormen uiteindelijk de grootste kracht van onze onderneming en stellen ons in staat samen met en voor onze klanten succesvol te zijn. Dr. Ir. R.J.A. (René) van der Bruggen Mr. B.R.I.M. (Boudewijn) Gerner Gouda, 8 maart 2004 Dr. Ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, voorzitter Mr. B.R.I.M. (Boudewijn) Gerner 7

10 CORPORATE GOVERNANCE Imtech N.V. is een structuurvennootschap (onder volledig regime) met een Raad van Commissarissen en een Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Commissarissen worden via coöptatie benoemd, na raadpleging van de Raad van Bestuur, COR en Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Aan de Raad van Commissarissen zijn onder meer de volgende bevoegdheden opgedragen: de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur; het vaststellen van de jaarrekening (die daarna ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgelegd); het verlenen van toestemming terzake van belangrijke bestuursbesluiten (zie statuten). Naar verwachting zal in de loop van dit jaar de wettelijke structuurregeling worden aangepast, waardoor er een verschuiving van deze bevoegdheden naar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden. Imtech kent geen andere beschermingsconstructie dan de mogelijkheid om preferente beschermingsaandelen uit te geven aan Stichting Imtech, welke stichting een optie heeft verkregen op deze aandelen (zie pagina 67). Commissie-Peters Medio 1998 werden door de commissie-peters veertig aanbevelingen inzake Corporate Governance gepubliceerd. Imtech heeft nagenoeg al deze aanbevelingen opgevolgd. Zo werden onder meer: een reglement van de Raad van Commissarissen opgesteld (1998); het profiel van Raad van Commissarissen bijgewerkt (1998); een mogelijkheid van registratiedatum in de statuten opgenomen (2001); de zittingsduur van de commissarissen beperkt tot maximaal twaalf jaar (); een Audit Commissie (), een HonoreringsCommissie () en een BenoemingsCommissie (2004) ingesteld. Commissie-Tabaksblat Eind werd door de commissie-tabaksblat de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna Code ) gepubliceerd, welke op 1 januari 2004 in werking is getreden. Na inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke structuurregeling (verwacht in de tweede helft van 2004) zal naleving van de Code een wettelijke basis krijgen, voorzover het voorschriften betreft omtrent de inhoud van het jaarverslag. Uitgangspunten van de Code Tabaksblat zijn: goed ondernemerschap (integer en transparant handelen door het bestuur); goed toezicht hierop (inclusief de verantwoording daarover). De Code is uitgewerkt in principes en concrete bepalingen. In beginsel onderschrijft Imtech deze principes en past zij het merendeel van de bepalingen reeds toe. Benchmark IRIS (Institute for Research and Investment Services, een gezamenlijke onderneming van Rabobank en Robeco) heeft in haar rapport van oktober naleving van de (concept) Code Tabaksblat getoetst aan de praktijk, teneinde voor alle aan de AEX en Midkap genoteerde beursfondsen een nulmeting te doen om toekomstige progressie te kunnen meten. Met een waardering van 6,0 (gemiddelde score 3,3) eindigde Imtech op een gedeelde derde plaats. Uit een onderzoek uitgevoerd door ISS (Institutional Shareholders Services), een wereldwijd opererende rating agency, blijkt dat Imtech de relevante MSCI-index met 16,8% verslaat. V erantwoording in 2005 De Code heeft betrekking op het boekjaar 2004: Imtech zal derhalve in het volgende jaarverslag uitgebreid verantwoording afleggen over het toepassen of afwijken van de Code. Daarop vooruitlopend worden met inachtneming van de verwachte invulling inzake naleving van de Code, de volgende twee knelpunten bij (onverkorte) toepassing van de Code gesignaleerd. Bestaande contractuele afspraken met bestuurders kunnen niet zomaar worden opengebroken, waarbij er bovendien een discrepantie is tussen het Nederlandse arbeidsrecht en de Code. Van de bepaling die het aantal commissariaten in Nederlandse beursfondsen tot vijf beperkt, zal ten aanzien van de heer A.G. Jacobs (voorzitter Raad van Commissarissen) voor een overbruggingsperiode tot de Algemene Vergadering van 8

11 CORPORATE GOVERNANCE Aandeelhouders in 2006 worden afgeweken, teneinde in zijn opvolging als voorzitter te kunnen voorzien. De heer Jacobs zal derhalve bij zijn aftreden volgens rooster in 2005 zich herkiesbaar stellen voor een periode van één jaar. Dit mede met het oog op het aftreden van de vice-voorzitter, de heer M.C. van Veen, in Implementatie in 2004 In het lopende boekjaar zal Imtech doorgaan met (verdere) implementatie van de principes en bepalingen van de Code Tabaksblat. Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met de inwerkingtreding van de nieuwe structuurregeling. Bestaande reglementen zullen daar waar nodig worden aangepast en voor de diverse benoemde Commissies zullen nieuwe reglementen worden opgesteld. Na inwerkingtreding van de nieuwe structuurregeling zullen de statuten hieraan worden aangepast. In de loop van het jaar zullen reglementen, statuten, alsmede overige regelingen en codes zoveel mogelijk openbaar worden gemaakt via de website (zie Beloningsbeleid van Raad van Bestuur De aard en samenstelling van het beloningspakket Raad van Bestuur zullen waar nodig in lijn met de beloningsmarkt voor grotere Nederlandse ondernemingen gebracht gaan worden. Hierbij wordt geen substantiële verhoging van het totaalpakket voorzien. Het vaste jaarinkomen van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks afgezet tegen de ontwikkelingen van de Nederlandse beloningsmarkt voor bestuurders van grotere ondernemingen. Dit betekent een voortzetting van het vigerende beleid binnen de onderneming. De verhouding vast/variabel inkomen zal bij het realiseren van de afgesproken doelstellingen 55/45 zijn en kan wijzigen naar 45/55 bij excellente prestaties. Het variabel inkomen kent twee onderdelen namelijk het korte termijn variabel inkomen en het lange termijn variabel inkomen. Het korte termijn variabel inkomen (circa 65% van de totale variabele beloning) zal overwegend worden gebaseerd op het operationeel resultaat, alsmede in geringere mate op basis van persoonlijke doelstellingen. Het lange termijn variabel inkomen (circa 35% van het totale variabele inkomen) zal worden verbonden aan de realisatie van strategische doelstellingen in combinatie met waardecreatie ten opzichte van een referentiegroep van ondernemingen. De HonoreringsCommissie zal, in overleg met de Raad van Commissarissen, jaarlijks met de Raad van Bestuur de te leveren prestaties overeenkomen. De honorering van geleverde prestaties zal plaatsvinden in de vorm van voorwaardelijk toe te kennen aandelen die na vijf jaar verhandelbaar zijn. Bezien wordt of deze systematiek voor een bredere groep managers in de onderneming toegepast kan worden. Voor het aanpassen van de beloningsstructuur wordt gebruikgemaakt van een externe adviseur. Het beloningsbeleid zal in 2005 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd. De leden van de Raad van Bestuur hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en bij een eventuele beëindiging van het dienstverband is het Nederlands recht van toepassing. Daarnaast is bij indiensttreding met één lid van de Raad van Bestuur een minimum schadevergoeding van een jaarsalaris overeengekomen bij onvrijwillig ontslag tengevolge van een overname van Imtech N.V. Voor toekomstig te benoemen bestuurders zal de Code Tabaksblat worden gehanteerd. 9

12 BERICHT V AN DE RAAD V AN COMMIS- SARISSEN Hierbij bieden wij aan de aandeelhouders de door de Raad van Bestuur opgestelde en door ons vastgestelde jaarrekening over het boekjaar ter goedkeuring aan. Deze jaarrekening is gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien door KPMG Accountants N.V. ( KPMG ). Wij adviseren aandeelhouders de jaarrekening goed te keuren. De statutaire winstbestemming staat vermeld op pagina 68. Na overleg met de Raad van Bestuur stellen wij voor het dividend over per gewoon aandeel vast te stellen op 1,07 euro (een winstuitkering van 63%) en een bedrag van 16,3 miljoen euro toe te voegen aan de reserves. Evenals over 2001 en wordt hierbij positief afgeweken van het vigerende dividendbeleid (een winstuitkering van 40%), gelet op het vertrouwen van de onderneming in de toekomst. In het verslagjaar hebben wij in zes vergaderingen de Raad van Bestuur met advies terzijde gestaan en, met inachtneming van de belangen van de stakeholders, toezicht gehouden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Imtech. De aanwezigheid van commissarissen bij de vergaderingen was nagenoeg volledig. Aan de twee overlegvergaderingen met de Centrale Ondernemingsraad waarin speciale thema s werden behandeld (strategie en maatschappelijk verantwoord ondernemen) werd steeds door twee leden van onze Raad deelgenomen. Vorig jaar werd aangekondigd dat in het teken zou staan van versterking van Imtech conform de vastgestelde Strategische Blauwdruk. Daartoe is met de overname van Meica in Engeland een belangrijke stap gezet. Daarnaast werd in verdere uitwerking gegeven aan de integratie van de in voorgaande jaren overgenomen bedrijven en het realiseren van synergievoordelen. Veel aandacht werd besteed aan de operationele gang van zaken en de beheersing van risico s (een verbeterd systeem voor risicomanagement is inmiddels geïmplementeerd), het opvolgen van de aanbevelingen uit de onderzoeken naar interne controle, en de invloed van de economische omstandigheden op de markten waarop Imtech actief is. Uitgangspunt bij de ondernemingsactiviteiten blijft het creëren van aandeelhouderswaarde. Gegeven de marktomstandigheden heeft Imtech naar onze mening goed gepresteerd. In de afgelopen twee jaar hebben alle divisiedirecteuren in onze vergaderingen presentaties gegeven over hun bedrijven. Op het personele vlak werd gesproken over de noodzakelijke reorganisaties ten gevolge van het aanpassen van de organisatie aan de marktomstandigheden, opvolgingsscenario s en Management Development. De HonoreringsCommissie boog zich over het beloningsbeleid ten aanzien van de Raad van Bestuur. Ook het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn leden werd geëvalueerd. In de aandeelhoudersvergadering van 22 april werden mevrouw De Boer en de heer De Vries herbenoemd. Voorts werd in deze vergadering kennisgegeven van het in 2004 volgens rooster aftreden van de heer Groenenboom, die zich verkiesbaar heeft gesteld. De Raad van Commissarissen is voornemens de heer Groenenboom voor een periode van vier jaar te herbenoemen. De Centrale Ondernemingsraad stemt met deze voorgenomen herbenoeming in. Met betrekking tot Corporate Governance heeft de Raad van Commissarissen kennisgenomen van de Code Tabaksblat, alsmede van de voorgestelde wijzigingen op de Structuurregeling. In zijn algemeenheid onderschrijft de Raad van Commissarissen de in de Code Tabaksblat omschreven principes, voor een meer gedetailleerde omschrijving van de gehanteerde Corporate Governance-structuur wordt verwezen naar de pagina s 8 en 9. Zowel in de vergaderingen van ons College, als in de vergaderingen van de Audit Commissie, waar een en ander meer uitgebreid aan bod kwam, werden de kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers besproken (wat betreft de halfjaar- en jaarcijfers in aanwezigheid van KPMG), alsmede de rapportages van KPMG, de jaarverwachting en de begroting voor Blijvende aandacht werd geschonken met name door de Audit Commissie aan de voorzieningen, het werkkapitaal en de kaspositie. Regelmatig werden de rapporten van analisten over Imtech besproken. De functies binnen de HonoreringsCommissie wisselden (thans de heer Van Veen, voorzitter en de heer Jacobs, lid), in overeenstemming met de bepaling in de Code Tabaksblat dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen geen voorzitter van één van de commissies dient te zijn. 10

13 Aan het eind van het verslagjaar is besloten uit ons midden een BenoemingsCommissie met dezelfde leden als de HonoreringsCommissie te vormen. De door de Raad van Commissarissen gehanteerde profielschets zal worden bijgewerkt om specifieke deskundigheid te waarborgen ten aanzien van de aard van de onderneming en haar activiteiten. Vaststelling zal geschieden na overleg met de Centrale Ondernemingsraad. De taakverdeling en werkwijze van ons college en zijn commissies zijn c.q. worden vastgelegd in reglementen. Het algemene reglement van de Raad van Commissarissen zal in 2004 op onderdelen worden aangepast aan de Code Tabaksblat en de overige reglementen zullen worden vastgesteld. Zowel de profielschets als de reglementen zullen in 2004 via de website van Imtech toegankelijk worden. Met uitzondering van een voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur zijn de overige leden van onze Raad onafhankelijk van Imtech. KPMG heeft aan ons gerapporteerd over haar onafhankelijkheid ten opzichte van Imtech. In dit kader is onder meer aandacht besteed aan de honoraria van KPMG voor zowel de controle, aan controle verwante werkzaamheden en overige werkzaamheden. Voorts heeft KPMG bevestigd dat zij van Imtech onafhankelijk is in overeenstemming met de geldende beroepsvoorschriften. Een belangrijke strategische mijlpaal in was de overname van de multidisciplinaire technische dienstverlener Meica Group Ltd. Hiermee verwierf Imtech een sterke nationale positie in Engeland, zie pagina 25. Het gerenommeerde warenhuis Peter Jones in Londen renoveerde en vergrootte zijn winkeloppervlakte. Er werd onder andere een zes verdiepingen hoog atrium gerealiseerd. Meica verzorgde alle technische oplossingen, waaronder elektrotechniek, lucht- en klimaattechnologie, ICT, (brand)beveiliging en gebouwbeheersing. Wij danken de Raad van Bestuur en alle Imtech-medewerkers voor de in het afgelopen jaar geleverde prestatie. Gouda, 8 maart 2004 namens de Raad van Commissarissen Drs. A.G. Jacobs, voorzitter Ir. M.C. van Veen, vice-voorzitter 11

14 PERSONALIA RAAD VAN COMMISSARISSEN 1 Drs. A.G. Jacobs (67) voorzitter, benoemd in 2001, lopende termijn tot 2005, lid van de Audit Commissie lid van de Honoreringscommissie lid van de Benoemingscommissie Voormalig Voorzitter Raad van Bestuur ING Groep NV Commissariaten Joh. Enschedé BV (voorzitter), NV Kon. Nederlandsche Petroleum Mij. (voorzitter), VNU NV (voorzitter), Buhrmann NV (vice-voorzitter), IHC Caland NV (vice-voorzitter), ING Groep NV Belangrijke nevenfuncties Lid Beleggingscommissie PGGM, Lid Stichtingsraad Prinses Beatrixfonds, Lid Raad van Toezicht Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit, Lid Bestuur Financieel Economische Raad van SBA Artsenpensioenfondsen Ir. M.C. van Veen (68) vice-voorzitter, benoemd in 1985, lopende termijn tot 2005, voorzitter van de Honoreringscommissie voorzitter van de Benoemingscommissie Voormalig Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Hoogovens NV Commissariaten Koninklijke Volker Wessels Stevin NV (voorzitter), ABN AMRO Holding NV (vice-voorzitter), Akzo Nobel NV, Corus Group Plc. (non-executive board member) Belangrijke nevenfuncties Voorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Voorzitter Bestuur Koninklijk Concertgebouw Orkest, Voorzitter Bestuur Nationale Stichting De Nieuwe Kerk te Amsterdam, Lid Executive Board RAND Europe Prof. Dr. B. de Vries (65) benoemd in 1995, lopende termijn tot 2007 voorzitter van de Audit Commissie Voormalig Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Commissariaten F. van Lanschot Bankiers NV, NV Eneco, Quest International Nederland BV (voorzitter), USG NV Belangrijke nevenfuncties Voorzitter van de Stichting START, Voorzitter START Foundation, Voorzitter Centrale Plan Commissie, Voorzitter Bestuur Stichting Het Expertise Centrum Drs. G.J. de Boer-Kruyt (59) benoemd in 1999, lopende termijn tot 2007 Persoonlijk adviseur Commissariaten C/TAC Align NV (voorzitter), Sara Lee/DE NV, Reed Elsevier NV, Allianz Nederland Groep NV Belangrijke nevenfuncties Raad van Toezicht Netherlands Development Organisation (SNV), Raad van Toezicht Common Purpose Drs. P.J. Groenenboom (68) benoemd in 2000, lopende termijn tot 2004 lid van de Audit Commissie Voormalig Voorzitter Raad van Bestuur Internatio-Müller NV Commissariaten Philips Electronics Nederland BV (voorzitter), Electrabel Nederland NV (voorzitter), Q-Park NV (voorzitter), Tapijtfabriek H. Desseaux NV (voorzitter), NIB Capital NV Belangrijke nevenfuncties Vice-voorzitter Marketing Committee UEFA, Lid Bestuur NOC*NSF, Vice-voorzitter Koninklijk Instituut voor de Tropen, Voorzitter Fonds voor de Topsport, Lid Bestuur Benificiantenraad Lotto E.A. van Amerongen (50) benoemd in, lopende termijn tot 2006 CEO Koninklijke Swets & Zeitlinger NV RAAD VAN BESTUUR Dr. Ir. R.J.A. (René) van der Bruggen (56) voorzitter Mr. B.R.I.M. (Boudewijn) Gerner (52) Commissariaten Lucent Technologies Nederland BV (voorzitter), HITT NV, Corus Group Plc (non-executive board member), ASM International NV DIRECTIERAAD 2 K. (Klaus) Betz (48) lid directie Imtech Deutschland Ir. J.A. (Jan) Casteleijn (54) algemeen directeur Imtech Infra Drs. Ing. A.L.A. (Aart) van Gelder (57) algemeen directeur Imtech Projects A.F. (Jos) Graauwmans (46) directeur personeel & organisatie Belangrijke nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Universiteit Twente, Raad van Toezicht Centraal Bureau Rijvaardigheid Ir. C.A.J. (Cees) van Laarhoven (55) algemeen directeur Imtech Technology W. (Willy) Michielsen (60) algemeen directeur Imtech Belgium Drs. J.W. (Jan) Mussche RA (57) directeur control Duitsland en Spanje Drs. C.A. (Kees) van Rooden RA (52) financieel directeur 1 Alle commissarissen bezitten de Nederlandse nationaliteit. 2 De leden van de Raad van Bestuur maken deel uit van de Directieraad. Drs. G.L.M. (Goof) Hamers (51) algemeen directeur Imtech Marine & Offshore Drs. J.T.M. (Hans) van Happen (45) algemeen directeur Imtech ICT Dipl.-Ing. P. (Peter) Kronenberg (46) lid directie Imtech Deutschland Mr. M.E.J. (Mark) Salomons (42) secretaris van de vennootschap Ir. J.T.(Jan) Tromp (62) adviseur Imtech Technology S. (Seine) de Vries (60) lid directie Imtech Projects 12

15 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR Kernpunten Versterking marktposities Europa Goed resultaat onder ongunstige marktomstandigheden EBITA: 73,9 miljoen euro, + 8,0% (autonoom + 0,4%) Nettowinst: 44,0 miljoen euro, + 5,5% (autonoom + 1,0%) Omzet: miljoen euro, + 4,9% (autonoom 0,7%) Productie: miljoen euro, + 9,7% (autonoom + 4,3%) Orderportefeuille op gelijk niveau : miljoen euro in miljoenen euro s Netto-omzet EBITA EBITA als % van de omzet Nettowinst Productie Orderportefeuille Werkzaam vermogen exclusief liquide middelen Aantal medewerkers per 31 december ,9 3,5 44, ,4 3,4 41, ,1 2,9 38, Goed resultaat over is voor Imtech goed verlopen. Bij aanhoudend ongunstige economische omstandigheden werd een hoger resultaat en een hogere omzet behaald 1). Het bedrijfsresultaat voor amortisatie goodwill (EBITA) nam met 8,0% toe tot 73,9 miljoen euro (: 68,4 miljoen euro), waarvan 0,4% autonoom. De nettowinst steeg met 5,5% tot 44,0 miljoen euro (: 41,7 miljoen euro). De omzet steeg per saldo tot miljoen euro (+ 4,9%). De productie nam toe tot miljoen euro (+ 9,7%), waarvan autonoom 4,3%. De orderportefeuille per 31 december was nagenoeg gelijk aan vorig jaar en bedroeg miljoen euro. Het acquisitie-effect op de omzet bedroeg 114 miljoen euro (5,7%). Daarvan hield circa 55 miljoen euro verband met in overgenomen bedrijven waarvan de omzet nog niet geheel in de cijfers van dat jaar was meegenomen. Met de acquisitie van Meica is een overnamesom van 26 miljoen euro gemoeid, waarvan 21 miljoen euro goodwill. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in een nieuwe Richtlijn de definitie van buitengewone baten en lasten veranderd. Dat betekent dat baten en lasten die in het verleden niet tot de operationele gang van zaken werden gerekend niet langer worden gekwalificeerd als buitengewone baten en lasten. In de EBITA van 73,9 miljoen euro is begrepen een bedrag van 8,5 miljoen euro aan reorganisatielasten. De EBITA over is voor vergelijkingsdoeleinden gecorrigeerd voor 7,9 miljoen euro reorganisatielasten, die voorheen als buitengewone lasten werden opgenomen. In samenhang hiermee is besloten om het effect van stelselwijzigingen met ingang van rechtstreeks in het eigen vermogen te verwerken; tot en met werd dit als buitengewoon resultaat gepresenteerd. De in als buitengewone bate verantwoorde éénmalige bate van 5,9 miljoen euro netto uit hoofde van de invoering van de Percentage of Completion -methode terzake winstneming op projecten is in de vergelijkende cijfers over direct ten gunste van het eigen vermogen gebracht. 1 De cijfers over en 2001 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast (zie noot 2 op pagina 2). 13

16 UTILITEIT AVIVA, München In München is het m 2 multifunctionele zakencentrum AVIVA, een initiatief van Atrion, tot stand gekomen. Huurders zijn onder andere Siemens en BSH Bosch. Het gebouw is volgens de Oosterse Feng-Shui filosofie ontworpen en telt drie geïntegreerde panden met meanderende wandelpaden, waterpartijen en filosofische beelden. Imtech is naast het projectmanagement voor de bouw ook verant- woordelijk voor de complete technologie, een opdracht van 82 miljoen euro. Tientallen systemen zijn geïntegreerd in een modern gebouwbeheerssysteem gebaseerd op LONtechnologie: een uit duizenden informatiepunten bestaand LonWorks Network Operating System dat veilige en geïntegreerde bediening en controle mogelijk maakt. De telefonie vindt plaats via het datanetwerk (Voice-over-IP), hetgeen goedkoop en flexibel is. Imtech was ook verantwoordelijk voor de geavanceerde lucht- en klimaattechnologie, elektrotechniek, meet- en regeltechniek, energiebeheer en sprinklertechnologie. Alle techniek is voorzien van een no-breakvoorziening: het primaire proces raakt nooit verstoord.

17 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR De toename van de EBITA werd met name gerealiseerd door het overgenomen Meica in Engeland. Imtech Deutschland, Imtech Technology, Imtech España en Imtech Belgium lieten een verbetering zien. Imtech Marine & Offshore behaalde een nagenoeg gelijk resultaat ten opzichte van vorig jaar. Imtech Projects (met name in de utiliteit), Imtech Infra, Imtech ICT en Imtech Telecom behaalden lagere resultaten door ongunstige marktomstandigheden en voortdurende margedruk. Met uitzondering van de telecommunicatie-activiteiten droegen alle activiteiten per saldo positief bij aan het resultaat. Het nettoresultaat steeg van 41,7 miljoen euro naar 44,0 miljoen euro (+ 5,5%). De winst per aandeel voor amortisatie goodwill steeg met 0,14 euro naar 1,82 euro (+ 8,3%), gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het verslagjaar. Dividendvoorstel Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividend in contanten worden voorgesteld van 1,07 euro per aandeel (: 1,07 euro). Dit voorstel komt neer op een winstuitkering van 63% van het nettoresultaat (: 66%). Doelstelling is 40% van het nettoresultaat uit te keren aan aandeelhouders. Strategie Imtech levert een samenhangend pakket van technische dienstverlening. Het gaat om de combinatie van drie technologieën (informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw) en vijf activiteiten (advies, ontwerp, installatie, onderhoud en beheer) die in vijf markten (utiliteit, industrie, infra, maritiem en telecom) wordt aangeboden. In opdracht van Hellenic Shipyards in Griekenland verzorgt Imtech de modernisering van de platformautomatisering van zes Griekse marinefregatten. Er wordt een Integrated Platform Management System (IPMS) geïnstalleerd waarmee geïntegreerde bediening van alle platformsystemen mogelijk wordt, onder andere energieopwekking en -verdeling, gasturbineaandrijving, brand- en calamiteitenbestrijding. De monitoring en control van alle technische oplossingen aan boord vinden middels geïntegreerde computerschermen plaats. De operationele effectiviteit van de schepen wordt aanzienlijk vergroot. Deze combinatie is in samenhang met de bereikte schaalgrootte onderscheidend en geeft Imtech een uniek profiel. Hierbij worden drie clusters onderscheiden: multidisciplinaire technische oplossingen in de Benelux; multidisciplinaire technische oplossingen in Duitsland, Engeland en Spanje; ICT- & Technology-oplossingen in en buiten Europa. De markt van technische dienstverlening is een gefragmenteerde markt waarin veel concurrenten in één technologie opereren. Imtech kan vanuit één aanspreekpunt hoogwaardige totaaloplossingen aanbieden. Imtech realiseert toegevoegde waarde door diepgaand inzicht in en kennis van (de primaire processen van) de klant, intensieve samenwerking met en voor de klant en door een compleet en geïntegreerd aanbod van concepten en diensten. Klanten zijn hierdoor beter in staat zich op hun eigen kernactiviteit(en) te richten. Imtech streeft naar langdurige partnershiprelaties met zowel klanten als toeleveranciers. Bovendien is Imtech (financieel) krachtig, betrouwbaar en onafhankelijk. De opbouw en versterking van de positie als multidisciplinaire Europese technische dienstverlener zijn ingegeven door de trend bij opdrachtgevers om niet-kernactiviteiten, zoals engineering en onderhoud, niet meer zelf uit te voeren, maar uit te besteden aan bij voorkeur grote, multidisciplinaire spelers met één aanspreekpunt. Activiteiten op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw en ICT worden daarom gebundeld en geïntegreerd aan de markt aangeboden. Het multidisciplinair aanbieden van technische oplossingen stelt Imtech in staat aan die groeiende vraag tegemoet te komen en de toegevoegde waarde aanzienlijk te vergroten. De belangrijkste strategische succesfactoren zijn: het gecombineerd aanbieden van de technologieën informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw met één aanspreekpunt voor de klant; effectieve cross selling tussen deze technologieën; het afdekken van de complete dienstverleningskolom in de voor Imtech relevante markten en landen gedurende de gehele levenscyclus van specifieke producten of diensten; het overnemen van alle voor klanten niet-strategische technische vraagstukken, zodat deze zich beter kunnen concentreren op hun eigen kernactiviteit(en); het nemen van initiatieven die leiden tot vroegtijdige betrokkenheid bij projecten, zodat Imtech haar toegevoegde waarde kan laten zien; 15

18 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR, ALGEMEEN, IMTECH IN DE BENELUX In de nieuwe autofabriek van BMW in Leipzig in Duitsland realiseert Imtech in twee enorme productiehallen met een gezamenlijke oppervlakte van m 2 de complete lucht- & klimaattechnologie: verwarming, hittebronnen, airconditioning, koeling en perslucht. Imtech is eveneens verantwoordelijk voor de hoogwaardige procestechnologie in de volledig geautomatiseerde lakstraat. In 2005 wordt hier begonnen met de productie van de BMW 3-serie. Leadership door de creatie van schaalgrootte met sterke posities (top-3-marktposities) en onderscheidende technische innovatie; samenwerking met derden door middel van strategische allianties en het aangaan van partnershiprelaties met leveranciers van specifieke technologieproducten; een decentrale klantgerichte organisatie waarbinnen het fenomeen ondernemerschap goed ontwikkeld is en waar sprake is van een relatief lage overhead. Actiepunten in de uitwerking van de strategie zijn: overnames op het gebied van ICT; het door middel van overnames in elektrotechniek en ICT uitbreiden van de positie in Spanje; het vanuit de bestaande marktposities vergroten van activiteiten in de nieuwe landen van de Europese Gemeenschap; verdere versterking van de positie in Engeland; versterking in een aantal specifieke markten, te weten de inframarkt, de industriële markt, de maritieme markt en in het marktsegment parkeren. Daarnaast streeft Imtech naar verdere versterking van de activiteiten op het gebied van ontwerp en advies (bijvoorbeeld consultancy en engineering) en op het gebied van technisch onderhoud en beheer. Imtech beschikt voor een groot deel van deze strategische trajecten over voldoende ruimte voor het financieren van aanvullende acquisities. Acquisities moeten passen in de strategie, direct bijdragen aan de winst per aandeel, meetbare toegevoegde waarde realiseren, beschikken over capabel management en synergetische mogelijkheden bieden. Imtech in de Benelux De activiteiten in de Benelux ontwikkelden zich in redelijk. De omzet nam toe met 4,6% tot 728 miljoen BRON: BMW euro (: 696 miljoen euro). De productie nam met 8,6% toe tot 694 miljoen euro (: 639 miljoen euro). Door de ongunstige economische omstandigheden en verhevigde concurrentie stonden de marges onder druk. De organisatie werd hierop aangepast. De EBITA bedroeg 29,3 miljoen euro, tegen 29,9 miljoen euro in, een afname van 2,0%. De orderportefeuille groeide met 1,6% tot 766 miljoen euro (: 754 miljoen euro). De activiteiten in de utiliteitsmarkt stonden in Nederland onder druk, maar groeiden in België en Luxemburg. Ook de inframarkt in Nederland stond onder druk. De activiteiten in de industriële markt ontwikkelden zich redelijk, zowel in Nederland als België. In de markt voor onderhoud en beheer realiseerde Imtech een sterke groei in alle landen. in miljoenen euro s Netto-omzet EBITA EBITA als % van de omzet Productie Orderportefeuille Werkzaam vermogen exclusief liquide middelen Aantal medewerkers per 31 december ,3 4, ,9 4, ,7 5, De cijfers over en 2001 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. 16

19 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR, IMTECH IN DE BENELUX Profiel en aanpak Imtech is in Nederland actief in de markten utiliteit, industrie en infra met twee divisies: Imtech Projects inclusief Imtech Maintenance (omzet 462 miljoen euro) en Imtech Infra (omzet 128 miljoen euro). In België is Imtech via Imtech Belgium (omzet 110 miljoen euro) actief in de utiliteit en industrie. In Luxemburg zijn de activiteiten via dochteronderneming Paul Wagner et Fils (omzet 28 miljoen euro) beperkt tot de utiliteit. De markt in de Benelux is sterk regionaal georganiseerd: er zijn negentig vestigingen en competentiecentra. De bundeling van de kerncompetenties elektrotechniek, werktuigbouw en delen van informatie- en communicatietechnologie maakt Imtech in de Benelux tot één van de sterkste multidisciplinaire technische dienstverleners. Door vroegtijdige betrokkenheid in projecten schuift Imtech steeds verder op naar het voortraject. Nieuwe diensten worden ontwikkeld, bijvoorbeeld Energy Contracting, Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen (IFDB) en System Contracting in de industrie. Daarnaast is er aandacht voor Technology Lease(het leasen van alle technische oplossingen in een gebouw), Publiek Private Samenwerking (PPS) en Design, Build, Operate, Finance & Maintain(DBOFM). In het m 2 grote World Trade Center op Amsterdam Airport Schiphol verzorgde Imtech de complete warmteen klimaattechnologie, inclusief warmte- en koudeopslag. Het geheel verhuurde gebouw is voorzien van een geautomatiseerd gebouwbeheerssysteem op basis van LON-technologie (LonWorks Network Operating System). Alle technische oplossingen zijn uitgerust met een standaardchip, waarmee een veilige, geïntegreerde controle en bediening kan plaatsvinden. Gang van zaken Utiliteit in Nederland De situatie in de utiliteitsmarkt is aanzienlijk verslechterd. In de private kantorenmarkt nam de bouwproductie met 30% af, in de publieke sector met 10%. Het beschikbare aanbod aan leegstaande kantoren bedroeg 5,3 miljoen vierkante meter, een record. Ook het aanbod van leegstaande winkels en bedrijfsruimten was groot. Dit heeft geleid tot toenemende concurrentie en lage prijzen in het nieuwbouwsegment. Imtech richtte zich nu (nog) meer op renovatie en op projecten waar sprake is van uitbreiding met doorgaande exploitatie. Daarnaast werd het deel van de markt waar de situatie nog redelijk is actief bewerkt: de gezondheidszorg, het onderwijs en accommodaties voor sport en recreatie. Verder richtte Imtech zich op segmenten waar sprake was van groei, bijvoorbeeld in en rond de luchthaven Schiphol en op de markt van integrale veiligheid. Door verhevigde concurrentie stonden de marges ook hier onder druk. Voorbeelden van bijzondere renovatieprojecten waren een deel van de technologie in het Catshuis in Den Haag (de ambtswoning van de Nederlandse premier), het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat en projecten voor KPN, NUON en SNS Bank. Technische upgrading bij doorgaande exploitatie vond plaats bij de hoofdkantoren van Shell en de ANWB. Op de nieuwbouwmarkt was Imtech onder meer betrokken bij het kantorencomplex Churchillhof II in Rijswijk, de ontwikkeling rondom het Stationsplein in Maastricht en een nieuw belastingkantoor in Arnhem. In de gezondheidszorg werd groei gerealiseerd. Imtech was betrokken bij projecten in het Utrechts Medisch Centrum (UMC), St. Franciscus Ziekenhuis in Rotterdam, Amsterdams Medisch Centrum (AMC) en het Utrechtse Diaconessenhuis. Er werd een onderzoek naar Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen (IFDB) in het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam uitgevoerd. Imtech schuift steeds verder op naar het voortraject. In het onderwijs heeft Imtech vooruitgang geboekt en was betrokken bij projecten van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU) en de Hoge School Holland in Haarlem. Voor de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werd een Virtual Reality Theater (een visualisatiecentrum voor complexe berekeningen) ingericht. Bijzonder is ook de technologie voor de nieuwe Faculteit Danstheater van de Hoge School voor de Kunsten in Arnhem. Dit is de eerste volledig ondergrondse school in de Benelux. Ook in het onderwijs is Imtech steeds vaker actief in het voortraject. De vorig jaar opgerichte Talent Groep (samenwerking tussen Imtech, Bank Nederlandse Gemeenten, ISS en Strukton) richt zich op het gehele traject van financiering, ontwerp, bouw, onderhoud en facilitaire diensten tot en met de technische infrastructuur en ICT van scholengemeenschappen. Een eerste tender is gaande. 17

20 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR, IMTECH IN DE BENELUX In het kenniscentrum in het Universitair Rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen realiseerde Imtech de technologie voor het Virtual Reality Theater. Voor zowel wetenschap als bedrijfsleven worden hier innovatieve toepassingen ontwikkeld, waarbij complexe berekeningen driedimensionaal gevisualiseerd worden en vervolgens in een kubus van 2,5 m 3 geprojecteerd. Imtech verzorgde ook de complete technische infrastructuur en de glasvezelkoppeling naar een nabijgelegen datahotel en internetknooppunt. In en rond de luchthaven Schiphol was Imtech betrokken bij de renovatie van de brandbeveiliging in alle terminalgebouwen, de verbetering van de verlichting in parkeergarages en een nieuw gerechtsgebouw voor berechting van drugscriminelen. In de markt van integrale veiligheid realiseerde Imtech belangrijke projecten als de renovatie van de brandbeveiliging in De Nederlandsche Bank, de beveiliging van de Jaarbeurs, de veiligheid bij salarisverwerker ADP en de verbetering van de data- en telecommunicatie in de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen. Met de Rabobank werd een raamovereenkomst afgesloten voor veiligheidssystemen in alle Rabobanken in Nederland. De sprinkleractiviteiten groeiden sterk, bijvoorbeeld door projecten als het Stadshart Almere. In de markt van sport en recreatie werd in combinatie opdracht verkregen voor het nieuwe stadion Euroborg van voetbalclub FC Groningen. Imtech verzorgde ook de techniek in SnowWorld Landgraaf, de grootste overdekte skipiste in Europa. In de markt van technisch onderhoud en beheer werd goed gepresteerd. De markt tendeert naar grootschalige onderhoudscontracten en Imtech is in staat gedurende de totale levenscyclus de kosten voor opdrachtgevers aanzienlijk te reduceren. Grote landelijke klanten waren: Postkantoren (onderhoud van alle Nederlandse postkantoren), T-Mobile (onderhoud aan gebouwgebonden installaties van alle zendstations) en Schiphol (onderhoud automatische toegangsdeuren). Een belangrijk nieuw contract was het onderhoud aan alle vijfhonderd distributiecentra van TPG Post. Van een nieuw ontwikkelde dienst voor legionellapreventie is gebruikgemaakt door vijfentwintig sportlocaties in Eindhoven. Industrie in Nederland Het aantal nieuwbouwprojecten in de industrie nam opnieuw af. Opdrachtgevers richtten zich op optimalisatie, onderhoud en beheer van bestaande installaties. De investeringen werden met het oog op de economische situatie zo beperkt mogelijk gehouden en kenden een korte doorlooptijd. De markt kenmerkte zich door kleinere projecten en stopgebonden activiteiten. Imtech speelde hier op in met dienstverleningsconcepten op maat en flexibele contractvormen. Door de slechte marktsituatie in de utiliteit nam de concurrentie in de industrie toe, hetgeen de marges onder druk zette. Onder deze niet eenvoudige marktomstandigheden presteerde Imtech echter naar behoren. De nieuwe Propyleen Oxide fabriek (PO-11) van Lyondell op de Rotterdamse Maasvlakte werd opgeleverd. Belangrijke multidisciplinaire opdrachten kwamen van bestaande klanten als Teijin Twaron, Shell, KPE (Kuwait Petroleum), Frico Cheese, Shin-Etsu en Hydron. Bij Teijin Twaron werd Imtech uitgeroepen tot beste presterende partner en veiligste onderaannemer. De sprinkleractiviteiten in de industrie vertoonden verdere groei. De investeringen in de auto-industrie ontwikkelden zich positief. De multidisciplinaire oplossingen van Imtech sluiten goed aan bij de marktvraag, wat resulteerde in belangrijke orders van NedCar en Ford. Steeds vaker werken de Nederlandse en Belgische Imtech-bedrijven hier met elkaar samen. De vraag naar multidisciplinaire energietoepassingen neemt toe, omdat de industrie wordt geconfronteerd met stijgende energiekosten. Imtech heeft haar activiteiten op dit gebied gebundeld in Imtech Energie Management & Contracting. Bij AFS (Aircraft Fuel Supply) op Schiphol werden de energie-inkoop en technische infrastructuur verbeterd. Voor Unilever Research is een Plan van Aanpak voor energiemanagement ontwikkeld. Bij het Institute of Energy (IE) van de Europese Gemeenschap zijn de mogelijkheden voor efficiënt energiegebruik voor een nieuw testcentrum van brandstofcellen in kaart gebracht. In technische automatisering kreeg Imtech belangrijke orders voor besturings- en databasetechnologie van onder meer het maritieme researchinstituut Marin, AKZO Mantis, Coman-Paris, Vitens, Solvay en Bayer. Het aandeel van de farmaceutische industrie in de orderingang groeide opnieuw. In samenwerking met Imtech ICT werd het Feed & Food Competence Center opgericht (zie pagina 28). 18

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 25 KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: 2.379 miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%*

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G JAARVERSLAG 2008 KERNPUNTEN Kwalitatief goede orderportefeuille neemt met 18% toe tot 4.514 miljoen euro, prima basis voor 2009 2008 uitstekend jaar voor Imtech: EBITA: 197,2 miljoen euro, + 26% (autonoom

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Inhoud Personalia 4 Aandeelhoudersinformatie 10 Bericht van de Raad van Commissarissen 14 Verslag van de Raad van Bestuur 20 Jaarrekening 2006 Geconsolideerde winst en

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868 11 J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2011 ICT in cijfers (x 1.000.000) 2011 2010 Omzet 80,2 84,5 ICT Nederland 64,9 62,4 ICT Duitsland 15,3 22,1 Toegevoegde waarde (omzet minus materiaal verbruik

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Op koers Jaarverslag 2010

Op koers Jaarverslag 2010 Op koers Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Wat we doen Hoe we besturen Profiel 5 Bestuur 11 Activiteiten 6 Corporate governance 15 Positie in de keten Vestigingslanden 7 8 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2009. Connected met technologische innovatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2009. Connected met technologische innovatie Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2009 Connected met technologische innovatie MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE Our materials are at the cutting edge of textile technology, chemical technology and material

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5%

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5% J a a r v e r s l a g 2 0 0 4 Hoofdpunten uit het verslag Overname 50% Unilease Succesvolle aandelenemissie Versterkte balansstructuur Autonome groei leaseportefeuille 4,5% Omzetstijging 10% tot v 1.020

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL > HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 IS EEN UITGAVE VAN TBI HOLDINGS B.V. EN VORMT SAMEN MET HET JAARMAGAZINE 2012 EN HET DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 EEN DRIELUIK. DE KRACHT VAN HET

Nadere informatie

Forward looking statement

Forward looking statement Jaarverslag 2006 Forward looking statement In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. en een aantal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie

it s people who drive jaarverslag 2011 TMC Group N.V.

it s people who drive jaarverslag 2011 TMC Group N.V. www.tmc.nl 2011 it s people who drive technology jaarverslag 2011 TMC Group N.V. TMC Group N.V. Flight Forum 107, 5657 DC Eindhoven Postbus 700, 5600 AS Eindhoven Tel: +31 (0)40 239 22 60 Fax: +31 (0)40

Nadere informatie

1/126. Jaarverslag USG People 2009

1/126. Jaarverslag USG People 2009 1/126 Jaarverslag USG People 2009 Inhoudsopgave Verslag Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Commissarissen... 5 Verslag Executive Board Financiële paragraaf 15 Ontwikkelingen per land.. 23

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

Q U R I U S J A A R V E R S L A G

Q U R I U S J A A R V E R S L A G 0 0 6 Q U R I U S J A A R V E R S L A G > > Inhoud Voorwoord 4 Meerjarenoverzicht 7 Profiel 8 Verslag van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van de Raad van Bestuur Belangrijke ontwikkelingen in 2006

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag 300 EBITDA als % van de toegevoegde waarde in miljoenen euro s 3500 Full-time Equivalents (FTE s) 80 Kasstroom operationele activiteiten

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie

De kunst van de eenvoud

De kunst van de eenvoud De kunst van de eenvoud Verslag over 2011 Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tweeëntachtigste boekjaar 2011 Opgericht 27 september 1929 Sinds 1947 genoteerd aan NYSE Euronext

Nadere informatie