ETHNA-AKTIV E Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ETHNA-AKTIV E Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2011"

Transcriptie

1 ETHNA-AKTIV E Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2011 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging, met de rechtsvorm van een "fonds commun de placement" (FCP, gemeenschappelijk beleggingsfonds) H.V.R. Luxemburg B

2

3 INHOUD Pagina VERSLAG VAN HET FONDSMANAGEMENT 2 GEOGRAFISCHE LANDENSPREIDING EN SECTORSPREIDING VAN ETHNA-AKTIV E SAMENSTELLING VAN HET NETTOVERMOGEN VAN ETHNA-AKTIV E 3 6 RESULTATENREKENING VAN ETHNA-AKTIV E 8 VERMOGENSINVENTARIS PER 31 DECEMBER 2011 VAN ETHNA-AKTIV E INSCHRIJVINGEN EN INKOPEN VAN 1 JANUARI 2011 TOT 31 DECEMBER 2011 TOELICHTINGEN BIJ HET JAARVERSLAG PER 31 DECEMBER 2011 VERSLAG VAN DE RÉVIS D ENTREPRISES AGRÉÉ (ACCOUNTANT) BEHEER, VERKOOP EN ADVIES 30 Het prospectus met het beheerreglement, het document met essentiële beleggersinformatie (KID) en het jaar- en halfjaarverslag van het fonds zijn op aanvraag per post, per fax of per kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de beheervennootschap en bij de depotbank, de betaalkantoren, de distributeurs van de landen waar het fonds verhandeld wordt en bij de vertegenwoordiger in Zwitserland. Meer informatie is steeds beschikbaar bij de beheermaatschappij tijdens de normale kantooruren. Inschrijvingen op aandelen zijn enkel geldig indien ze gebaseerd zijn op de recentste uitgave van het prospectus (met inbegrip van de bijlagen), samen met het recentste beschikbare jaarverslag en een eventueel daarna gepubliceerd halfjaarverslag. De gegevens en cijfers in dit verslag hebben betrekking op het verleden en zijn geen indicatie voor de toekomst.

4 VERSLAG VAN HET FONDSMANAGEMENT 2 De fondsbeheerder brengt in opdracht van de raad van bestuur van de beheermaatschappij het volgende verslag uit: De wereldschokkende natuurrampen van begin 2011 gaven het startschot voor een uiterst volatiel beursjaar. Vooral de aardbeving in Nieuw-Zeeland, de bosbranden en gelijktijdige overstromingen in Australië en Thailand en de aardbeving in Japan, die werd gevolgd door een tsunami met verstrekkende gevolgen aan de kust van Fukushima, bleven lang nazinderen. Naast die gebeurtenissen, waardoor bepaalde economische prestaties van hele staatshuishoudingen drastisch daalden, lieten de politieke beslissingen voor de nucleaire sector als gevolg van de kernramp in Fukushima ook sporen na buiten de energiesector, meer bepaald voor aandelen, obligaties en wisselkoersen. Nadat de inflatieverwachtingen op de markten begin 2011 nog zeer hoog waren, kreeg het deflatiegevaar tegen het midden van het jaar weer aandacht in de economische beschouwingen. Naar aanleiding van deze evaluaties wijzigde ook de Europese Centrale Bank haar rentebeleid: Na twee renteverhogingen in het eerste halfjaar volgden in de tweede jaarhelft twee renteverlagingen. De zogenaamde eurocrisis, die veeleer een vertrouwenscrisis is, sloeg over op landen zoals Spanje en Italië en vervolgens in de tot nu toe laatste fase ook op België en Frankrijk. Zelfs landen die voorheen als stabiel werden beschouwd, zoals Nederland en Oostenrijk, werden door de crisis gegrepen. Deze besmetting heeft de beleggers nog onzekerder gemaakt. Meer bepaald internationale beleggers uit Noord-Amerika en Azië keerden zich massaal af van de euro, wat de crisis nog verergerde. Die ontwikkeling is merkbaar in de explosieve verruiming van de rentespreads bij zogeheten supranationale emittenten zoals de Europese Investeringsbank. Ook aandelen en obligaties van financiële instellingen verloren sterk aan waarde, omdat ze op hun noodzakelijk geworden afschrijvingen van schuldpapier van Europese landen even zoveel winst moesten derven. De grote kredietbeoordelaars, meer bepaald Standard & Poor s, Moody s en Fitch, hebben met hun vaak twijfelachtige of toch moeilijk te begrijpen acties de discussies en de ongerustheid op de financiële markten in de hand gewerkt en ertoe bijgedragen dat de hoge volatiliteit de oorzaak was van nog meer twijfels op de markten. Tegen die achtergrond, die werd gekenmerkt door volatiliteit en grillige koersresultaten, was het voor de fondsbeheerder een bijzondere uitdaging om onze belangrijkste doelstelling van kapitaalbescherming te bereiken. Ook wij werden verrast door de talrijke gebeurtenissen die een invloed op de kapitaalmarkten hadden en wij moesten het fonds in de moeilijke marktomgeving aan de nieuwe risicoparameters aanpassen. Ondanks onze jarenlange ervaring op de kapitaalmarkt bleven verliezen onze fonds niet helemaal bespaard. Onze gedisciplineerde aanpak, de juiste inschattingen en de anticipaties op nieuwe markttrends zorgden ervoor dat onze minimumdoelstelling van kapitaalbescherming tegen het jaareinde in zicht kwam waardoor wij de verliezen zeer beperkt konden houden. Wij bedanken u hierbij uitdrukkelijk voor uw vertrouwen in ons en vertrouwen er vast op dat wij het prijsgegeven terrein in de toekomst niet alleen zullen heroveren, maar dat wij ook de gestelde rendementsdoelstelling, met inachtneming van de volatiliteitslimieten, zullen bereiken. Luxemburg, januari 2012 De raad van bestuur van ETHENEA Independent Investors S.A. De gegevens en cijfers in dit verslag hebben betrekking op het verleden en zijn geen indicatie voor de toekomst.

5 GEOGRAFISCHE LANDENSPREIDING EN SECTORSPREIDING VAN ETHNA-AKTIV E Jaarverslag 1 januari december De vennootschap heeft het recht om aandelenklassen met aandelen met onderling verschillende rechten te creëren. Momenteel heeft het fonds de volgende aandelenklassen met de volgende kenmerken: Aandelenklasse A Aandelenklasse T Aandelenklasse CHF-T WP-nummer: A0X8U6 A1JEEL ISIN-code: LU LU LU Instapvergoeding: 3,00 % 3,00 % 3,00 % Uitstapvergoeding: 0,00 % 0,00 % 0,00 % Beheerloon: 1,65 % 1,65 % 1,65 % Minimale vervolginleg: geen geen geen Bestemming van de opbrengsten: dividenduitkerend accumulerend accumulerend Valuta: CHF

6 4 Geografische landenspreiding (naar emittent) Duitsland 10,23 % Nederland 9,60 % Supranationale instellingen 7,25 % Europäische Gemeinschaft 6,67 % Noorwegen 6,24 % Luxemburg 5,85 % Frankrijk 5,13 % Ierland 5,12 % Groot-Brittannië 2,94 % Verenigde Staten van Amerika 2,50 % Kaaimaneilanden 2,18 % Australië 1,87 % Bermuda's 1,58 % Liechtenstein 1,36 % Oostenrijk 1,29 % Spanje 1,10 % België 0,90 % Canada 0,65 % Zwitserland 0,56 % Verenigde Arabische Emiraten 0,15 % Griekenland 0,10 % Effectenportefeuille 73,27 % Termijncontracten -0,13 % Termijndeposito's 24,96 % Banktegoeden 0,87 % Bankschulden -0,02 % Saldo van overige vorderingen en verplichtingen 1,05 % 100,00 % Sectorspreiding Banken 21,02 % Bedrijfs- en openbare diensten * 17,68 % Verzekeringen 9,61 % Diverse financiële diensten 5,07 % Kapitaalgoederen 4,77 % Overige 3,63 % Vastgoed 2,56 % Raw materials and supplies 2,04 % Hardware & apparatuur 1,68 % Energie 1,24 % Nutsbedrijven 1,05 % Beleggingsfondsen 0,94 % Consumentendiensten 0,86 % Farmaceutica, biotechnologie en biowetenschappen 0,48 % Levensmiddelen, dranken & tabak 0,47 % Commerciële diensten en goederen 0,17 % Effectenportefeuille 73,27 % Termijncontracten -0,13 % Termijndeposito's 24,96 % Banktegoeden 0,87 % Bankschulden -0,02 % Saldo van overige vorderingen en verplichtingen 1,05 % 100,00 % * Incl. staatsobligaties

7 Ontwikkelingen in de laatste 3 boekjaren Aandelenklasse A Datum Netto-fondsvermogen in mln Aandelen in omloop Netto-instroom in duizend Aandeelwaarde , ,52 100, , ,00 110, , ,76 108,02 Aandelenklasse T Datum Netto-fondsvermogen in mln Aandelen in omloop Netto-instroom in duizend Aandeelwaarde , ,40 100, , ,40 110, , ,99 108,64 5 Ontwikkelingen sinds de oprichting Aandelenklasse CHF-T Datum Netto-fondsvermogen in mln Aandelen in omloop Netto-instroom in duizend Aandeelwaarde Aandeelwaarde CHF * Introductie ,90 100, , ,66 83,20 101,38 * wisselkoersen omgerekend naar euro per 29 september = 1,2210 CHF per 31 december = 1,2185 CHF

8 SAMENSTELLING VAN HET NETTOVERMOGEN VAN ETHNA-AKTIV E 6 Samenstelling van het nettovermogen per 31 december 2011 Effectenportefeuille (Aankoopkosten effecten: ,88) ,61 Termijndeposito's ,66 Banktegoeden ,54 Te ontvangen rente ,05 Te ontvangen voor inschrijvingen op aandelen ,10 Te ontvangen uit effectentransacties , ,96 Bankschulden ,66 Te betalen voor inkopen van aandelen ,18 Niet-gerealiseerde verliezen op termijncontracten ,70 Niet-gerealiseerde verliezen op valutatermijncontracten ,11 Te betalen voor effectentransacties ,19 Overige passiva * , ,16 Nettovermogen ,80 * Deze post omvat hoofdzakelijk vergoedingen voor beheer en beleggingsadvies.

9 Toewijzing aan de aandelenklassen Aandelenklasse A Aandeel in het nettovermogen ,56 Aandelen in omloop ,037 Aandeelwaarde 108,02 Aandelenklasse T Aandeel in het nettovermogen ,04 Aandelen in omloop ,219 Aandeelwaarde 108,64 Aandelenklasse CHF-T Aandeel in het nettovermogen ,20 Aandelen in omloop 9.557,000 Aandeelwaarde 83,20 Aandeelwaarde 101,38 CHF ** 7 ** wisselkoersen omgerekend naar euro per 31 december = 1,2185 CHF Wijzigingen in het nettovermogen voor de verslagperiode van 1 januari 2011 tot 31 december 2011 Totaal Aandelenklasse A Aandelenklasse T Aandelenklasse CHF-T *** Nettovermogen aan het begin van de verslagperiode , , ,58 0,00 Gewone winst (netto) , , , ,00 Egalisatie van winsten en verliezen , , ,93-897,10 Kapitaalinstroom uit de verkoop van aandelen , , , ,61 Kapitaaluitstroom door de inkoop van aandelen , , , ,93 Gerealiseerde winst , , , ,53 Gerealiseerd verlies , , , ,14 Nettoverandering in niet-gerealiseerde winst en verliezen , , , ,23 Uitkeringen , ,83 0,00 0,00 Nettovermogen van het fonds aan het einde van de verslagperiode , , , ,20 *** Aandelenklasse CHF-T is tussentijds op 29 september 2011 geïntroduceerd.

10 RESULTATENREKENING VAN ETHNA-AKTIV E 8 Resultatenrekening voor de verslagperiode van 1 januari 2011 tot 31 december 2011 Totaal Aandelenklasse A Aandelenklasse T Aandelenklasse CHF-T * Opbrengsten Dividenden , , ,03 15,02 Rente op obligaties , , , ,94 Bankrente , , ,52 247,13 Bestandsvergoeding , , ,65 33,82 Egalisatie van winsten , , , ,67 Totale opbrengsten , , , ,58 Kosten Rentekosten , , ,92 0,00 Vergoedingen voor beheer en beleggingsadvies , , , ,26 Vergoeding voor de depotbank , , ,29-84,27 Taxe d abonnement , , ,88-82,25 Kosten voor publicatie en accountantscontrole , , ,93-7,99 Druk- en verzendkosten voor de jaar- en , , ,28-3,34 halfjaarverslagen Heffingen van overheidswege , ,73-982,27-0,16 Overige uitgaven 1) , , ,72-93,74 Egalisatie van verliezen , , ,24-498,57 Totale uitgaven , , , ,58 Gewone winst (netto) , , , ,00 Totale transactiekosten voor het boekjaar 2) ,84 Total Expense Ratio in procent 2) 1,82 1,81 0,35 Zwitserse Total Expense Ratio in procent 2) 1,82 1,81 1,32 Lopende kosten in procent 2) 1,83 1,82 1,82 1) Deze post omvat hoofdzakelijk algemene vergoedingen voor beheer en levering. 2) Zie de toelichtingen bij dit verslag. * Aandelenklasse CHF-T is tussentijds op 29 september 2011 geïntroduceerd.

11 Waardeontwikkeling in procent** Stand: Fonds ISIN WKN 6 maanden 1 jaar 3 jaar 10 jaar Ethna-AKTIV E - A LU ,32-1,86 23,58 - sinds Ethna-AKTIV E - T LU ,31-1, sinds A0X8U6 Ethna-AKTIV E - CHF-T LU ,38 *** sinds A1JEEL ** Op basis van gepubliceerde participatiewaarden (BVI-methode), die hetzelfde resultaat oplevert als de richtlijn Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen van de Swiss Funds Association van 16 mei *** sinds de introductie In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige rendementen. Voor de vermelde rendementen werd geen rekening gehouden met de provisies en kosten die bij de verkoop of inkoop van deelnemingsrechten in rekening worden gebracht. 9 Ontwikkeling van het aantal deelnemingsrechten in omloop Aandelenklasse A Aantal Aandelenklasse T Aantal Aandelenklasse CHF-T Aantal Deelnemingsrechten in omloop aan het begin van de verslagperiode , ,432 0,000 Uitgegeven deelnemingsrechten , , ,000 Ingekochte deelnemingsrechten , , ,000 Deelnemingsrechten in omloop aan het eind van de verslagperiode , , ,000

12 VERMOGENSINVENTARIS PER 31 DECEMBER 2011 VAN ETHNA-AKTIV E 10 Vermogensinventaris per 31 december 2011 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * Aandelen, rechten en participatiebewijzen Ter beurze verhandelde effecten Duitsland DE000A0JDU97 IFM Immobilien AG , ,40 0,30 DE IVG Immobilien AG , ,00 0,08 DE Solarworld AG , ,00 0, ,40 0,70 Groot-Brittannië GB00B0967T61 Betex Group Plc. GBP , ,09 0,01 GB00B19HBR28 Zenergy Power Plc. GBP , ,14 0, ,23 0,03 Liechtenstein LI Verwaltungs-und Privat-Bank AG CHF , ,89 1, ,89 1,36 Luxemburg GG00B39QCR01 3W Power Holdings S.A , ,00 0, ,00 0,06 Verenigde Staten van Amerika US Arch Coal Inc. USD , ,82 0,42 US70336T1043 Patriot Coal Corporation USD , ,80 0, ,62 0,44 Ter beurze verhandelde effecten ,14 2,59 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten Duitsland DE Centrotec Sustainable AG , ,31 0,27 DE DIC Asset AG , ,00 0,03 DE000A0HNF96 InCity Immobilien AG , ,00 0,12 DE R. Stahl AG , ,40 0,17 DE Tipp24 SE , ,41 0, ,12 1,44 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten ,12 1,44 Aandelen, rechten en participatiebewijzen ,26 4,03 * NV = nettovermogen

13 Vermogensinventaris per 31 december 2011 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * Obligaties Ter beurze verhandelde effecten AUD AU3TB ,750 % Australien S.123 v.06(2012) , ,58 1,16 AU0000DXAHH7 5,750 % Dexia Municipal Agency , ,16 0,14 AD-Obl. Foncières v.05(2015) AU300EF ,500 % OFIMA Europäische , ,95 0,56 Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN v.05(2020) AU3CB ,000 % Europäische , ,51 1,90 Investitionsbank v.10(2020) AU3CB ,250 % Europäische , ,35 1,35 Investitionsbank v.11(2021) XS ,000 % European Bank for , ,42 0,08 Reconstruction and Development v.98(2028) XS ,000 % European Bank for , ,33 0,00 Reconstruction and Development v.98(2028) AU0000KFWHR2 6,250 % Kreditanstalt für , ,26 0,77 Wiederaufbau AD-MTN v.11(2021) AU0000KFWHN1 6,250 % Kreditanstalt für , ,29 0,23 Wiederaufbau v.09(2019) AU0000KFWHO9 6,000 % Kreditanstalt für , ,39 0,52 Wiederaufbau v.10(2020) AU0000ABOHG2 6,500 % Royal Bank Of Scotland NV FRN v.06(2018) , ,32 0, ,56 7,24 11 CHF CH ,875 % American International Group Inc. EMTN v.07(2015) CH ,375 % American International Group Inc. EMTN v.07(2017) CH ,750 % American International Group Inc. S.1 v.06(2016) CH ,125 % Depfa ACS Bank EMTN v.05(2017) CH ,375 % Depfa ACS Bank EMTN v.06(2019) CH ,375 % Royal Bank of Scotland Plc. EMTN v.05(2015) , ,91 0, , ,34 0, , ,39 0, , ,97 0, , ,72 0, , ,41 0, ,74 2,98 XS ,500 % Abengoa S.A. v.10(2016) , ,00 0,85 NL ,000 % Achmea BV EMTN FRN , ,00 1,31 Perp. XS ,375 % Achmea BV Perp , ,50 0,99 NL ,000 % Aegon NV Perp , ,80 0,69 FR ,615 % Agence Française , ,00 0,80 Développement FRN Perp. NL ,000 % ASR Nederland NV Perp , ,00 1,22 BE ,375 % Barry Callebaut Services NV v.11(2021) , ,00 0,47 * NV = nettovermogen

14 Vermogensinventaris per 31 december 2011 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * 12 (vervolg) FR ,875 % BNP Paribas S.A. Perp , ,00 0,98 DE ,750 % Bundesrepublik , ,00 1,58 Deutschland v.11(2013) XS ,750 % Dubai Holding Commercial , ,00 1,91 Operations Group LLC v.07(2014) XS ,875 % ENBW International , ,00 0,41 Finance BV v.04(2025) BE ,747 % Ethias Vie FRN Perp , ,00 0,43 XS ,235 % Euroclear Finance 2 S.A , ,00 0,38 FRN Perp. XS ,000 % Europäische , ,00 3,92 Investitionsbank EMTN v.10(2022) EU000A0VUCF1 3,375 % Europäische Union , ,00 1,75 v.10(2019) EU000A1GVJX6 2,750 % Europäische Union , ,50 1,45 v.11(2021) EU000A1GRVV3 3,500 % Europäische Union , ,50 3,47 v.11(2021) EU000A1G0AB4 3,375 % European Financial Stability , ,00 2,17 Facility v.11(2021) EU000A1G0AD0 3,500 % European Financial Stability , ,00 0,79 Facility v.11(2022) XS ,875 % FIL Ltd. EMTN v.10(2017) , ,00 1,58 DE000A1KQXZ0 7,125 % Freenet AG IHS v.11(2016) , ,00 0,71 XS ,000 % Gerling Konzern Allg , ,60 0,63 Versicherungs AG FRN v.04(2024) XS ,250 % Glencore Finance Europe , ,00 0,39 S.A. v.10(2017) XS ,750 % Goldman Sachs Group Inc , ,00 0,10 v.06(2021) GR ,250 % Griechenland v.02(2012) , ,00 0,10 FR ,298 % Groupama S.A. FRN , ,00 0,63 v.07(2049) FR ,375 % Groupe des Assurances , ,00 0,47 Mutuelles Agricoles FRN Perp. DE000A0TKUU3 5,625 % HeidelbergCement Finance , ,00 0,41 BV EMTN v.07(2018) XS ,250 % Hypo Alpe-Adria-Bank , ,00 0,43 International v.06(2016) XS ,375 % Hypo Alpe-Adria-Bank , ,00 0,86 International AG v.07(2017) XS ,000 % ING Groep NV EMTN , ,00 2,11 Perp. DE000A0JQMH5 8,000 % IVG Immobilien AG FRN , ,00 0,77 Perp. FR ,875 % La Mondiale FRN Perp , ,00 0,11 FR ,110 % La Mondiale Vie FRN Perp , ,50 0,03 XS ,625 % Lafarge S.A. v.10(2018) , ,00 0,68 XS ,000 % Lloyds TSB Bank Plc , ,00 0,55 EMTN Perp. XS ,000 % Lloyds TSB Bank Plc. FRN , ,00 0,03 Perp. XS ,000 % Macquarie Bank Ltd , ,00 0,57 EMTN v.10(2020) XS ,000 % OTE Plc. v.03(2013) , ,00 0,14 * NV = nettovermogen

15 Vermogensinventaris per 31 december 2011 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * (vervolg) XS ,625 % OTE Plc. v.06(2016) , ,00 0,58 XS ,875 % Petrobras International , ,00 0,27 Finance Co. Ltd. v.11(2018) XS ,250 % Repsol International , ,00 0,39 Finance BV v.11(2016) XS ,625 % SNS Bank NV EMTN , ,00 0,06 v.11(2016) XS ,250 % SNS Bank NV EMTN FRN , ,00 0,13 Perp. XS ,375 % Société Générale S.A. FRN , ,00 0,40 Perp. XS ,375 % Solvay Finance Perp , ,00 0,38 XS ,000 % SRLEV N.V. FRN , ,00 0,15 v.11(2041) XS ,500 % Talanx Finanz AG FRN , ,00 0,16 v.05(2025) XS ,693 % Telefonica Emisiones S.A.U , ,00 0,25 EMTN v.09(2019) XS ,875 % Unibail-Rodamco SE , ,00 0,27 v.11(2017) FR ,750 % Wendel S.A. FRN v.11(2018) , ,00 0, ,40 40,53 13 NOK NO ,000 % Norwegen v.11(2012) , ,71 0,99 NO ,000 % Norwegen v.11(2012) , ,35 0,49 NO ,000 % Norwegen v.11(2012) , ,27 2,98 NO ,000 % Norwegen v.11(2012) , ,14 1, ,47 5,95 USD XS ,125 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN v.11(2017) USL2967VCY94 6,250 % ENEL Finance International v.07(2017) US35671DAS45 8,375 % Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. v.07(2017) XS ,500 % Glencore Finance Europe SA EMTN Perp. US53947QAA58 6,500 % Lloyds TSB Bank Plc. v.10(2020) US767201AK23 3,500 % Rio Tinto Finance USA Ltd. DL-Notes v. 10(2020) XS ,500 % Standard Chartered Bank FRN Perp , ,95 0, , ,95 0, , ,92 0, , ,40 0, , ,98 0, , ,24 0, , ,44 0, ,88 2,22 Ter beurze verhandelde effecten ,05 58,92 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten AUD AU3CB ,000 % Council Of Europe Development Bank v.10(2020) AU3CB ,500 % Kommunalbanken AS MTN v.11(2021) , ,38 0, , ,82 0, ,20 0,59 * NV = nettovermogen

16 Vermogensinventaris per 31 december 2011 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * 14 DE ,500 % Bundesrepublik , ,00 1,57 Deutschland v.11(2013) DE000A0G1RB8 3,875 % Depfa ACS Bank EMTN , ,00 0,28 Pfe. v.06(2016) DE ,875 % Depfa ACS Bank Pfe , ,00 1,13 v.03(2013) DE000A0DALH4 4,375 % Depfa ACS Bank Pfe , ,00 1,40 v.04(2015) DE000A0BCLA9 4,875 % Depfa ACS Bank v.04(2019) , ,00 0,51 DE000A1KQ1N3 5,875 % DIC Asset AG Anleihe , ,00 0,20 v.11(2016) XS ,125 % ENEL Finance International , ,00 0,20 BV v.11(2017) XS ,750 % German Postal Pensions , ,00 1,18 Securitisation Plc. v.05(2021) XS ,750 % HDI-Gerling Lebensversicherung AG FRN Perp , ,00 0, ,00 6,79 USD US704549AJ38 6,000 % Peabody Energy Corporation v.11(2018) , ,00 0, ,00 0,08 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten ,20 7,46 Niet-genoteerde effecten AUD AU3CB ,250 % Ontario v.10(2020) , ,10 0, ,10 0,65 Niet-genoteerde effecten ,10 0,65 Obligaties ,35 67,03 Converteerbare obligaties Ter beurze verhandelde effecten DE000A1GPH50 2,500 % Celesio Finance BV CV v.11(2018) DE000A0LNA87 1,750 % IVG Finance BV CV v.07(2017) , ,00 0, , ,00 0, ,00 1,27 Ter beurze verhandelde effecten ,00 1,27 Converteerbare obligaties ,00 1,27 Beleggingsfondsen Luxemburg LU Mellinckrodt , ,00 0, ,00 0,94 Beleggingsfondsen ,00 0,94 Effectenportefeuille ,61 73,27 Termijncontracten Long posities DAX Performance-Index future maart ,00 0, ,00 0,02 Long posities ,00 0,02 * NV = nettovermogen

17 Vermogensinventaris per 31 december 2011 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * Short posities 10 YR Euro-Bund Future maart ,70-0, ,70-0,15 Short posities ,70-0,15 Termijncontracten ,70-0,13 Termijndeposito's ,66 24,96 Banktegoeden - rekening-courant ,54 0,87 Bankschulden ,66-0,02 Saldo van overige vorderingen en verplichtingen ,35 1,05 15 Nettovermogen in ,80 100,00 Valutatermijncontracten Per 31 december 2011 waren de volgende valutatermijncontracten gesloten: Valuta Bedrag Marktwaarde % van NV * CHF Valuta-aankopen , ,13 0,03 AUD Valutaverkopen , ,15 8,34 CHF Valutaverkopen , ,75 4,31 GBP Valutaverkopen , ,30 5,07 Termijncontracten Positie Verplichtingen % van NV * Long posities DAX Performance-Index future maart ,00 2, ,00 2,82 Long posities ,00 2,82 Short posities 10 YR Euro-Bund Future maart ,00-6, ,00-6,55 Short posities ,00-6,55 Termijncontracten ,00-3,73 * NV = nettovermogen

18 INSCHRIJVINGEN EN INKOPEN VAN 1 JANUARI 2011 TOT 31 DECEMBER Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2011 tot 31 december 2011 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Aandelen, rechten en participatiebewijzen Ter beurze verhandelde effecten Australië AU000000MCC0 Macarthur Coal Ltd. AUD Bermuda's BMG0440M1284 Aquarius Platinum Ltd. GBP Duitsland DE Bilfinger Berger SE DE000CLS1001 Celesio AG DE Commerzbank AG DE Continental AG DE Dte. Post AG DE Dte. Telekom AG DE HeidelbergCement AG DE K+S AG DE000KC01000 Klöckner & Co SE DE MAN SE DE MAN SE -VZ DE ProSiebenSat.1 Media AG -VZ DE Rheinmetall AG DE Salzgitter AG DE ThyssenKrupp AG Frankrijk FR Compagnie de Saint-Gobain S.A FR Electricité de France FR France Télécom S.A FR Lafarge S.A FR Michelin -B FR Renault S.A FR Veolia Environnement S.A Groot-Brittannië GB00B132NW22 Ashmore Group Ltd. GBP GB00B29BCK10 Eurasian Natural Resources GBP GB Rio Tinto Plc. GBP Italië IT Parmalat S.p.A

19 Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2011 tot 31 december 2011 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Canada CA73755L1076 Potash Corporation of Saskatchewan Inc. USD Luxemburg LU Aperam S.A LU ArcelorMittal S.A Nederland NL Boskalis Westminster NV NL Nutreco Holding NV NL SBM Offshore NV NL STMicroelectronics NV Noorwegen NO Storebrand ASA NOK NO Telenor ASA NOK NO Yara International ASA NOK Oostenrijk AT Palfinger AG AT Voest-Alpine AG Zweden SE Volvo AB -B- SEK Zwitserland CH ABB Ltd. CHF CH Adecco S.A. CHF CH Dufry AG CHF CH Holcim Ltd. CHF CH Nestlé S.A. CHF CH Novartis AG CHF CH Panalpina Welttransport Holding AG CHF CH Roche Holding AG Genussscheine CHF CH Sonova Holding AG CHF CH StarragHeckert Holding AG CHF CH Swatch Group CHF CH Syngenta AG CHF CH Transocean Ltd. CHF CH Transocean Ltd. USD CH Zurich Financial Services AG CHF Verenigde Staten van Amerika US02076X1028 Alpha Natural Resources Inc. USD US20854P1093 Consol Energy Inc. USD US61945A1079 The Mosaic Co. USD Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten Duitsland DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE DE Amadeus Fire AG DE Bauer AG DE Centrosolar AG DE000A1KRJ19 Commerzbank AG CoMEN DE First Sensor AG DE000A1MBE85 IVG Immobilien AG BZR DE Pfeiffer Vacuum Technology AG DE000A0Z2XN6 RIB Software AG

20 Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2011 tot 31 december 2011 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Ierland IE Bank of Ireland Niet-genoteerde effecten Duitsland DE000A1KRCZ2 Commerzbank AG BZR DE000A1KRJ01 Commerzbank AG BZR Obligaties Ter beurze verhandelde effecten AUD AU300BNG0054 5,500 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN v.05(2015) XS ,250 % Bank Nederlandse Gemeenten EMTN v.10(2015) XS ,000 % BP Capital Markets Plc. EMTN v.08(2011) XS ,875 % Council of Europe Development Bank EMTN v.10(2015) AU3CB ,750 % Council Of Europe Development Bank v.09(2014) AU0000DXAHD6 5,750 % Dexia Municipal Agency S.A. AD-Obl. Foncières v.04(2014) AU300EF ,625 % OFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN v.05(2016) AU3CB ,500 % European Investment Bank v.09(2019) AU3CB ,125 % European Investment Bank v.07(2017) XS ,000 % International Bank for Reconstruction & Development EMTN v.10(2017) XS ,000 % Kommunalbanken AS EMTN v.10(2015) AU3CB ,750 % Kommuninvest I Sverige v. 10(2015) AU0000KFWHE0 5,750 % Kreditanstalt f. Wiederaufbau v.05(2015) AU300NWNV032 6,250 % Nederlandse Waterschapsbank NV v.06(2013) XS ,125 % Societe Nationale des Chemins de Fer Français EMTN v.10(2015) CHF CH ,750 % BP Capital Markets Plc. EMTN v.07(2011) CH ,875 % Cie de Financement Foncier EMTN Pfe. v.09(2019) CH ,375 % CIF Euromortgage Pfe. v.10(2019) CH ,000 % Citigroup Inc. v.07(2019) CH ,250 % Dubai Holding Commercial Operations Ltd. EMTN v.08(2011) CH ,500 % European Investment Bank (EIB) EMTN v.07(2021) CH ,000 % General Electric Capital Corporation v.10(2015) CH ,625 % General Electric Capital Corporation v.10(2016) CH ,750 % Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN Perp CH ,625 % Rabobank Nederland NV EMTN v.09(2019) CH ,375 % SCOR SE FRN Perp CH ,375 % SCOR SE SF-FLR Notes Perp CH ,125 % Tokyo Electric Power Co. Inc. EMTN v.10(2017) CH ,250 % Zürich Versicherungs-Gesellschaft Fix-to-Float Perp CH ,625 % Zürich Versicherungs-Gesellschaft Perp DE000AAR0108 4,000 % Aareal Bank AG EMTN v.11 (2014) NL ,125 % Achmea BV FRN Perp XS ,000 % Ageas Hybrid Financing Perp XS ,125 % Ageas Hybrid Financing SA FRN Perp FR ,605 % Agence Française de Développement FRN Perp DE000AB100B4 8,250 % Air Berlin Plc. v.11(2018) XS ,375 % Allianz Finance BV Perp DE000A1GNAH1 5,750 % Allianz Finance II BV FRN v.11(2041) FR ,625 % Allianz France S.A. FRN Perp

ETHNA- GLOBAL DYNAMISCH

ETHNA- GLOBAL DYNAMISCH ETHNA- GLOBAL DYNAMISCH Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 juni 2011 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 20 december 2002 inzake instellingen voor

Nadere informatie

ETHNA-AKTIV E Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 juni 2011

ETHNA-AKTIV E Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 juni 2011 ETHNA-AKTIV E Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 juni 2011 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 20 december 2002 inzake instellingen voor collectieve

Nadere informatie

ETHNA- GLOBAL DEFENSIV

ETHNA- GLOBAL DEFENSIV ETHNA- GLOBAL DEFENSIV Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 juni 2011 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 20 december 2002 inzake instellingen voor

Nadere informatie

ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH

ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2012 1 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH

ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2011 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Ethna-GLOBAL Dynamisch

Ethna-GLOBAL Dynamisch Ethna-GLOBAL Dynamisch Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2013 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake

Nadere informatie

Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2012

Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2012 ETHNA-AKTIV E 1 Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2012 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012

Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 De Perpetuele Portefeuille Note I (NL0000456614), de Perpetuele Portefeuille Note II (NL0000456440) en de Perpetuele

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij: CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2013

Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2013 Ethna-AKTIV E Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2013 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

ETHNA-GLOBAL DEFENSIV

ETHNA-GLOBAL DEFENSIV ETHNA-GLOBAL DEFENSIV Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2012 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2014

Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2014 Ethna-AKTIV Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2014 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Ethna-AKTIV. Halfjaarverslag per 30 juni 2015. Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht

Ethna-AKTIV. Halfjaarverslag per 30 juni 2015. Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Ethna-AKTIV Halfjaarverslag per 30 juni 2015 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging in de vorm

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF)

ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF) ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht ( Fonds commun de placement ) Uitgegeven krachtens deel I van de Fondsenwet van 20 december 2002 Dit beknopte prospectus bevat

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Ethna-GLOBAL Defensiv

Ethna-GLOBAL Defensiv Ethna-GLOBAL Defensiv Jaarverslag inclusief gecontroleerde jaarrekening per 31 december 2013 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie