ETHNA-AKTIV E Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ETHNA-AKTIV E Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2011"

Transcriptie

1 ETHNA-AKTIV E Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2011 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging, met de rechtsvorm van een "fonds commun de placement" (FCP, gemeenschappelijk beleggingsfonds) H.V.R. Luxemburg B

2

3 INHOUD Pagina VERSLAG VAN HET FONDSMANAGEMENT 2 GEOGRAFISCHE LANDENSPREIDING EN SECTORSPREIDING VAN ETHNA-AKTIV E SAMENSTELLING VAN HET NETTOVERMOGEN VAN ETHNA-AKTIV E 3 6 RESULTATENREKENING VAN ETHNA-AKTIV E 8 VERMOGENSINVENTARIS PER 31 DECEMBER 2011 VAN ETHNA-AKTIV E INSCHRIJVINGEN EN INKOPEN VAN 1 JANUARI 2011 TOT 31 DECEMBER 2011 TOELICHTINGEN BIJ HET JAARVERSLAG PER 31 DECEMBER 2011 VERSLAG VAN DE RÉVIS D ENTREPRISES AGRÉÉ (ACCOUNTANT) BEHEER, VERKOOP EN ADVIES 30 Het prospectus met het beheerreglement, het document met essentiële beleggersinformatie (KID) en het jaar- en halfjaarverslag van het fonds zijn op aanvraag per post, per fax of per kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de beheervennootschap en bij de depotbank, de betaalkantoren, de distributeurs van de landen waar het fonds verhandeld wordt en bij de vertegenwoordiger in Zwitserland. Meer informatie is steeds beschikbaar bij de beheermaatschappij tijdens de normale kantooruren. Inschrijvingen op aandelen zijn enkel geldig indien ze gebaseerd zijn op de recentste uitgave van het prospectus (met inbegrip van de bijlagen), samen met het recentste beschikbare jaarverslag en een eventueel daarna gepubliceerd halfjaarverslag. De gegevens en cijfers in dit verslag hebben betrekking op het verleden en zijn geen indicatie voor de toekomst.

4 VERSLAG VAN HET FONDSMANAGEMENT 2 De fondsbeheerder brengt in opdracht van de raad van bestuur van de beheermaatschappij het volgende verslag uit: De wereldschokkende natuurrampen van begin 2011 gaven het startschot voor een uiterst volatiel beursjaar. Vooral de aardbeving in Nieuw-Zeeland, de bosbranden en gelijktijdige overstromingen in Australië en Thailand en de aardbeving in Japan, die werd gevolgd door een tsunami met verstrekkende gevolgen aan de kust van Fukushima, bleven lang nazinderen. Naast die gebeurtenissen, waardoor bepaalde economische prestaties van hele staatshuishoudingen drastisch daalden, lieten de politieke beslissingen voor de nucleaire sector als gevolg van de kernramp in Fukushima ook sporen na buiten de energiesector, meer bepaald voor aandelen, obligaties en wisselkoersen. Nadat de inflatieverwachtingen op de markten begin 2011 nog zeer hoog waren, kreeg het deflatiegevaar tegen het midden van het jaar weer aandacht in de economische beschouwingen. Naar aanleiding van deze evaluaties wijzigde ook de Europese Centrale Bank haar rentebeleid: Na twee renteverhogingen in het eerste halfjaar volgden in de tweede jaarhelft twee renteverlagingen. De zogenaamde eurocrisis, die veeleer een vertrouwenscrisis is, sloeg over op landen zoals Spanje en Italië en vervolgens in de tot nu toe laatste fase ook op België en Frankrijk. Zelfs landen die voorheen als stabiel werden beschouwd, zoals Nederland en Oostenrijk, werden door de crisis gegrepen. Deze besmetting heeft de beleggers nog onzekerder gemaakt. Meer bepaald internationale beleggers uit Noord-Amerika en Azië keerden zich massaal af van de euro, wat de crisis nog verergerde. Die ontwikkeling is merkbaar in de explosieve verruiming van de rentespreads bij zogeheten supranationale emittenten zoals de Europese Investeringsbank. Ook aandelen en obligaties van financiële instellingen verloren sterk aan waarde, omdat ze op hun noodzakelijk geworden afschrijvingen van schuldpapier van Europese landen even zoveel winst moesten derven. De grote kredietbeoordelaars, meer bepaald Standard & Poor s, Moody s en Fitch, hebben met hun vaak twijfelachtige of toch moeilijk te begrijpen acties de discussies en de ongerustheid op de financiële markten in de hand gewerkt en ertoe bijgedragen dat de hoge volatiliteit de oorzaak was van nog meer twijfels op de markten. Tegen die achtergrond, die werd gekenmerkt door volatiliteit en grillige koersresultaten, was het voor de fondsbeheerder een bijzondere uitdaging om onze belangrijkste doelstelling van kapitaalbescherming te bereiken. Ook wij werden verrast door de talrijke gebeurtenissen die een invloed op de kapitaalmarkten hadden en wij moesten het fonds in de moeilijke marktomgeving aan de nieuwe risicoparameters aanpassen. Ondanks onze jarenlange ervaring op de kapitaalmarkt bleven verliezen onze fonds niet helemaal bespaard. Onze gedisciplineerde aanpak, de juiste inschattingen en de anticipaties op nieuwe markttrends zorgden ervoor dat onze minimumdoelstelling van kapitaalbescherming tegen het jaareinde in zicht kwam waardoor wij de verliezen zeer beperkt konden houden. Wij bedanken u hierbij uitdrukkelijk voor uw vertrouwen in ons en vertrouwen er vast op dat wij het prijsgegeven terrein in de toekomst niet alleen zullen heroveren, maar dat wij ook de gestelde rendementsdoelstelling, met inachtneming van de volatiliteitslimieten, zullen bereiken. Luxemburg, januari 2012 De raad van bestuur van ETHENEA Independent Investors S.A. De gegevens en cijfers in dit verslag hebben betrekking op het verleden en zijn geen indicatie voor de toekomst.

5 GEOGRAFISCHE LANDENSPREIDING EN SECTORSPREIDING VAN ETHNA-AKTIV E Jaarverslag 1 januari december De vennootschap heeft het recht om aandelenklassen met aandelen met onderling verschillende rechten te creëren. Momenteel heeft het fonds de volgende aandelenklassen met de volgende kenmerken: Aandelenklasse A Aandelenklasse T Aandelenklasse CHF-T WP-nummer: A0X8U6 A1JEEL ISIN-code: LU LU LU Instapvergoeding: 3,00 % 3,00 % 3,00 % Uitstapvergoeding: 0,00 % 0,00 % 0,00 % Beheerloon: 1,65 % 1,65 % 1,65 % Minimale vervolginleg: geen geen geen Bestemming van de opbrengsten: dividenduitkerend accumulerend accumulerend Valuta: CHF

6 4 Geografische landenspreiding (naar emittent) Duitsland 10,23 % Nederland 9,60 % Supranationale instellingen 7,25 % Europäische Gemeinschaft 6,67 % Noorwegen 6,24 % Luxemburg 5,85 % Frankrijk 5,13 % Ierland 5,12 % Groot-Brittannië 2,94 % Verenigde Staten van Amerika 2,50 % Kaaimaneilanden 2,18 % Australië 1,87 % Bermuda's 1,58 % Liechtenstein 1,36 % Oostenrijk 1,29 % Spanje 1,10 % België 0,90 % Canada 0,65 % Zwitserland 0,56 % Verenigde Arabische Emiraten 0,15 % Griekenland 0,10 % Effectenportefeuille 73,27 % Termijncontracten -0,13 % Termijndeposito's 24,96 % Banktegoeden 0,87 % Bankschulden -0,02 % Saldo van overige vorderingen en verplichtingen 1,05 % 100,00 % Sectorspreiding Banken 21,02 % Bedrijfs- en openbare diensten * 17,68 % Verzekeringen 9,61 % Diverse financiële diensten 5,07 % Kapitaalgoederen 4,77 % Overige 3,63 % Vastgoed 2,56 % Raw materials and supplies 2,04 % Hardware & apparatuur 1,68 % Energie 1,24 % Nutsbedrijven 1,05 % Beleggingsfondsen 0,94 % Consumentendiensten 0,86 % Farmaceutica, biotechnologie en biowetenschappen 0,48 % Levensmiddelen, dranken & tabak 0,47 % Commerciële diensten en goederen 0,17 % Effectenportefeuille 73,27 % Termijncontracten -0,13 % Termijndeposito's 24,96 % Banktegoeden 0,87 % Bankschulden -0,02 % Saldo van overige vorderingen en verplichtingen 1,05 % 100,00 % * Incl. staatsobligaties

7 Ontwikkelingen in de laatste 3 boekjaren Aandelenklasse A Datum Netto-fondsvermogen in mln Aandelen in omloop Netto-instroom in duizend Aandeelwaarde , ,52 100, , ,00 110, , ,76 108,02 Aandelenklasse T Datum Netto-fondsvermogen in mln Aandelen in omloop Netto-instroom in duizend Aandeelwaarde , ,40 100, , ,40 110, , ,99 108,64 5 Ontwikkelingen sinds de oprichting Aandelenklasse CHF-T Datum Netto-fondsvermogen in mln Aandelen in omloop Netto-instroom in duizend Aandeelwaarde Aandeelwaarde CHF * Introductie ,90 100, , ,66 83,20 101,38 * wisselkoersen omgerekend naar euro per 29 september = 1,2210 CHF per 31 december = 1,2185 CHF

8 SAMENSTELLING VAN HET NETTOVERMOGEN VAN ETHNA-AKTIV E 6 Samenstelling van het nettovermogen per 31 december 2011 Effectenportefeuille (Aankoopkosten effecten: ,88) ,61 Termijndeposito's ,66 Banktegoeden ,54 Te ontvangen rente ,05 Te ontvangen voor inschrijvingen op aandelen ,10 Te ontvangen uit effectentransacties , ,96 Bankschulden ,66 Te betalen voor inkopen van aandelen ,18 Niet-gerealiseerde verliezen op termijncontracten ,70 Niet-gerealiseerde verliezen op valutatermijncontracten ,11 Te betalen voor effectentransacties ,19 Overige passiva * , ,16 Nettovermogen ,80 * Deze post omvat hoofdzakelijk vergoedingen voor beheer en beleggingsadvies.

9 Toewijzing aan de aandelenklassen Aandelenklasse A Aandeel in het nettovermogen ,56 Aandelen in omloop ,037 Aandeelwaarde 108,02 Aandelenklasse T Aandeel in het nettovermogen ,04 Aandelen in omloop ,219 Aandeelwaarde 108,64 Aandelenklasse CHF-T Aandeel in het nettovermogen ,20 Aandelen in omloop 9.557,000 Aandeelwaarde 83,20 Aandeelwaarde 101,38 CHF ** 7 ** wisselkoersen omgerekend naar euro per 31 december = 1,2185 CHF Wijzigingen in het nettovermogen voor de verslagperiode van 1 januari 2011 tot 31 december 2011 Totaal Aandelenklasse A Aandelenklasse T Aandelenklasse CHF-T *** Nettovermogen aan het begin van de verslagperiode , , ,58 0,00 Gewone winst (netto) , , , ,00 Egalisatie van winsten en verliezen , , ,93-897,10 Kapitaalinstroom uit de verkoop van aandelen , , , ,61 Kapitaaluitstroom door de inkoop van aandelen , , , ,93 Gerealiseerde winst , , , ,53 Gerealiseerd verlies , , , ,14 Nettoverandering in niet-gerealiseerde winst en verliezen , , , ,23 Uitkeringen , ,83 0,00 0,00 Nettovermogen van het fonds aan het einde van de verslagperiode , , , ,20 *** Aandelenklasse CHF-T is tussentijds op 29 september 2011 geïntroduceerd.

10 RESULTATENREKENING VAN ETHNA-AKTIV E 8 Resultatenrekening voor de verslagperiode van 1 januari 2011 tot 31 december 2011 Totaal Aandelenklasse A Aandelenklasse T Aandelenklasse CHF-T * Opbrengsten Dividenden , , ,03 15,02 Rente op obligaties , , , ,94 Bankrente , , ,52 247,13 Bestandsvergoeding , , ,65 33,82 Egalisatie van winsten , , , ,67 Totale opbrengsten , , , ,58 Kosten Rentekosten , , ,92 0,00 Vergoedingen voor beheer en beleggingsadvies , , , ,26 Vergoeding voor de depotbank , , ,29-84,27 Taxe d abonnement , , ,88-82,25 Kosten voor publicatie en accountantscontrole , , ,93-7,99 Druk- en verzendkosten voor de jaar- en , , ,28-3,34 halfjaarverslagen Heffingen van overheidswege , ,73-982,27-0,16 Overige uitgaven 1) , , ,72-93,74 Egalisatie van verliezen , , ,24-498,57 Totale uitgaven , , , ,58 Gewone winst (netto) , , , ,00 Totale transactiekosten voor het boekjaar 2) ,84 Total Expense Ratio in procent 2) 1,82 1,81 0,35 Zwitserse Total Expense Ratio in procent 2) 1,82 1,81 1,32 Lopende kosten in procent 2) 1,83 1,82 1,82 1) Deze post omvat hoofdzakelijk algemene vergoedingen voor beheer en levering. 2) Zie de toelichtingen bij dit verslag. * Aandelenklasse CHF-T is tussentijds op 29 september 2011 geïntroduceerd.

11 Waardeontwikkeling in procent** Stand: Fonds ISIN WKN 6 maanden 1 jaar 3 jaar 10 jaar Ethna-AKTIV E - A LU ,32-1,86 23,58 - sinds Ethna-AKTIV E - T LU ,31-1, sinds A0X8U6 Ethna-AKTIV E - CHF-T LU ,38 *** sinds A1JEEL ** Op basis van gepubliceerde participatiewaarden (BVI-methode), die hetzelfde resultaat oplevert als de richtlijn Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen van de Swiss Funds Association van 16 mei *** sinds de introductie In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige rendementen. Voor de vermelde rendementen werd geen rekening gehouden met de provisies en kosten die bij de verkoop of inkoop van deelnemingsrechten in rekening worden gebracht. 9 Ontwikkeling van het aantal deelnemingsrechten in omloop Aandelenklasse A Aantal Aandelenklasse T Aantal Aandelenklasse CHF-T Aantal Deelnemingsrechten in omloop aan het begin van de verslagperiode , ,432 0,000 Uitgegeven deelnemingsrechten , , ,000 Ingekochte deelnemingsrechten , , ,000 Deelnemingsrechten in omloop aan het eind van de verslagperiode , , ,000

12 VERMOGENSINVENTARIS PER 31 DECEMBER 2011 VAN ETHNA-AKTIV E 10 Vermogensinventaris per 31 december 2011 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * Aandelen, rechten en participatiebewijzen Ter beurze verhandelde effecten Duitsland DE000A0JDU97 IFM Immobilien AG , ,40 0,30 DE IVG Immobilien AG , ,00 0,08 DE Solarworld AG , ,00 0, ,40 0,70 Groot-Brittannië GB00B0967T61 Betex Group Plc. GBP , ,09 0,01 GB00B19HBR28 Zenergy Power Plc. GBP , ,14 0, ,23 0,03 Liechtenstein LI Verwaltungs-und Privat-Bank AG CHF , ,89 1, ,89 1,36 Luxemburg GG00B39QCR01 3W Power Holdings S.A , ,00 0, ,00 0,06 Verenigde Staten van Amerika US Arch Coal Inc. USD , ,82 0,42 US70336T1043 Patriot Coal Corporation USD , ,80 0, ,62 0,44 Ter beurze verhandelde effecten ,14 2,59 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten Duitsland DE Centrotec Sustainable AG , ,31 0,27 DE DIC Asset AG , ,00 0,03 DE000A0HNF96 InCity Immobilien AG , ,00 0,12 DE R. Stahl AG , ,40 0,17 DE Tipp24 SE , ,41 0, ,12 1,44 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten ,12 1,44 Aandelen, rechten en participatiebewijzen ,26 4,03 * NV = nettovermogen

13 Vermogensinventaris per 31 december 2011 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * Obligaties Ter beurze verhandelde effecten AUD AU3TB ,750 % Australien S.123 v.06(2012) , ,58 1,16 AU0000DXAHH7 5,750 % Dexia Municipal Agency , ,16 0,14 AD-Obl. Foncières v.05(2015) AU300EF ,500 % OFIMA Europäische , ,95 0,56 Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN v.05(2020) AU3CB ,000 % Europäische , ,51 1,90 Investitionsbank v.10(2020) AU3CB ,250 % Europäische , ,35 1,35 Investitionsbank v.11(2021) XS ,000 % European Bank for , ,42 0,08 Reconstruction and Development v.98(2028) XS ,000 % European Bank for , ,33 0,00 Reconstruction and Development v.98(2028) AU0000KFWHR2 6,250 % Kreditanstalt für , ,26 0,77 Wiederaufbau AD-MTN v.11(2021) AU0000KFWHN1 6,250 % Kreditanstalt für , ,29 0,23 Wiederaufbau v.09(2019) AU0000KFWHO9 6,000 % Kreditanstalt für , ,39 0,52 Wiederaufbau v.10(2020) AU0000ABOHG2 6,500 % Royal Bank Of Scotland NV FRN v.06(2018) , ,32 0, ,56 7,24 11 CHF CH ,875 % American International Group Inc. EMTN v.07(2015) CH ,375 % American International Group Inc. EMTN v.07(2017) CH ,750 % American International Group Inc. S.1 v.06(2016) CH ,125 % Depfa ACS Bank EMTN v.05(2017) CH ,375 % Depfa ACS Bank EMTN v.06(2019) CH ,375 % Royal Bank of Scotland Plc. EMTN v.05(2015) , ,91 0, , ,34 0, , ,39 0, , ,97 0, , ,72 0, , ,41 0, ,74 2,98 XS ,500 % Abengoa S.A. v.10(2016) , ,00 0,85 NL ,000 % Achmea BV EMTN FRN , ,00 1,31 Perp. XS ,375 % Achmea BV Perp , ,50 0,99 NL ,000 % Aegon NV Perp , ,80 0,69 FR ,615 % Agence Française , ,00 0,80 Développement FRN Perp. NL ,000 % ASR Nederland NV Perp , ,00 1,22 BE ,375 % Barry Callebaut Services NV v.11(2021) , ,00 0,47 * NV = nettovermogen

14 Vermogensinventaris per 31 december 2011 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * 12 (vervolg) FR ,875 % BNP Paribas S.A. Perp , ,00 0,98 DE ,750 % Bundesrepublik , ,00 1,58 Deutschland v.11(2013) XS ,750 % Dubai Holding Commercial , ,00 1,91 Operations Group LLC v.07(2014) XS ,875 % ENBW International , ,00 0,41 Finance BV v.04(2025) BE ,747 % Ethias Vie FRN Perp , ,00 0,43 XS ,235 % Euroclear Finance 2 S.A , ,00 0,38 FRN Perp. XS ,000 % Europäische , ,00 3,92 Investitionsbank EMTN v.10(2022) EU000A0VUCF1 3,375 % Europäische Union , ,00 1,75 v.10(2019) EU000A1GVJX6 2,750 % Europäische Union , ,50 1,45 v.11(2021) EU000A1GRVV3 3,500 % Europäische Union , ,50 3,47 v.11(2021) EU000A1G0AB4 3,375 % European Financial Stability , ,00 2,17 Facility v.11(2021) EU000A1G0AD0 3,500 % European Financial Stability , ,00 0,79 Facility v.11(2022) XS ,875 % FIL Ltd. EMTN v.10(2017) , ,00 1,58 DE000A1KQXZ0 7,125 % Freenet AG IHS v.11(2016) , ,00 0,71 XS ,000 % Gerling Konzern Allg , ,60 0,63 Versicherungs AG FRN v.04(2024) XS ,250 % Glencore Finance Europe , ,00 0,39 S.A. v.10(2017) XS ,750 % Goldman Sachs Group Inc , ,00 0,10 v.06(2021) GR ,250 % Griechenland v.02(2012) , ,00 0,10 FR ,298 % Groupama S.A. FRN , ,00 0,63 v.07(2049) FR ,375 % Groupe des Assurances , ,00 0,47 Mutuelles Agricoles FRN Perp. DE000A0TKUU3 5,625 % HeidelbergCement Finance , ,00 0,41 BV EMTN v.07(2018) XS ,250 % Hypo Alpe-Adria-Bank , ,00 0,43 International v.06(2016) XS ,375 % Hypo Alpe-Adria-Bank , ,00 0,86 International AG v.07(2017) XS ,000 % ING Groep NV EMTN , ,00 2,11 Perp. DE000A0JQMH5 8,000 % IVG Immobilien AG FRN , ,00 0,77 Perp. FR ,875 % La Mondiale FRN Perp , ,00 0,11 FR ,110 % La Mondiale Vie FRN Perp , ,50 0,03 XS ,625 % Lafarge S.A. v.10(2018) , ,00 0,68 XS ,000 % Lloyds TSB Bank Plc , ,00 0,55 EMTN Perp. XS ,000 % Lloyds TSB Bank Plc. FRN , ,00 0,03 Perp. XS ,000 % Macquarie Bank Ltd , ,00 0,57 EMTN v.10(2020) XS ,000 % OTE Plc. v.03(2013) , ,00 0,14 * NV = nettovermogen

15 Vermogensinventaris per 31 december 2011 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * (vervolg) XS ,625 % OTE Plc. v.06(2016) , ,00 0,58 XS ,875 % Petrobras International , ,00 0,27 Finance Co. Ltd. v.11(2018) XS ,250 % Repsol International , ,00 0,39 Finance BV v.11(2016) XS ,625 % SNS Bank NV EMTN , ,00 0,06 v.11(2016) XS ,250 % SNS Bank NV EMTN FRN , ,00 0,13 Perp. XS ,375 % Société Générale S.A. FRN , ,00 0,40 Perp. XS ,375 % Solvay Finance Perp , ,00 0,38 XS ,000 % SRLEV N.V. FRN , ,00 0,15 v.11(2041) XS ,500 % Talanx Finanz AG FRN , ,00 0,16 v.05(2025) XS ,693 % Telefonica Emisiones S.A.U , ,00 0,25 EMTN v.09(2019) XS ,875 % Unibail-Rodamco SE , ,00 0,27 v.11(2017) FR ,750 % Wendel S.A. FRN v.11(2018) , ,00 0, ,40 40,53 13 NOK NO ,000 % Norwegen v.11(2012) , ,71 0,99 NO ,000 % Norwegen v.11(2012) , ,35 0,49 NO ,000 % Norwegen v.11(2012) , ,27 2,98 NO ,000 % Norwegen v.11(2012) , ,14 1, ,47 5,95 USD XS ,125 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN v.11(2017) USL2967VCY94 6,250 % ENEL Finance International v.07(2017) US35671DAS45 8,375 % Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. v.07(2017) XS ,500 % Glencore Finance Europe SA EMTN Perp. US53947QAA58 6,500 % Lloyds TSB Bank Plc. v.10(2020) US767201AK23 3,500 % Rio Tinto Finance USA Ltd. DL-Notes v. 10(2020) XS ,500 % Standard Chartered Bank FRN Perp , ,95 0, , ,95 0, , ,92 0, , ,40 0, , ,98 0, , ,24 0, , ,44 0, ,88 2,22 Ter beurze verhandelde effecten ,05 58,92 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten AUD AU3CB ,000 % Council Of Europe Development Bank v.10(2020) AU3CB ,500 % Kommunalbanken AS MTN v.11(2021) , ,38 0, , ,82 0, ,20 0,59 * NV = nettovermogen

16 Vermogensinventaris per 31 december 2011 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * 14 DE ,500 % Bundesrepublik , ,00 1,57 Deutschland v.11(2013) DE000A0G1RB8 3,875 % Depfa ACS Bank EMTN , ,00 0,28 Pfe. v.06(2016) DE ,875 % Depfa ACS Bank Pfe , ,00 1,13 v.03(2013) DE000A0DALH4 4,375 % Depfa ACS Bank Pfe , ,00 1,40 v.04(2015) DE000A0BCLA9 4,875 % Depfa ACS Bank v.04(2019) , ,00 0,51 DE000A1KQ1N3 5,875 % DIC Asset AG Anleihe , ,00 0,20 v.11(2016) XS ,125 % ENEL Finance International , ,00 0,20 BV v.11(2017) XS ,750 % German Postal Pensions , ,00 1,18 Securitisation Plc. v.05(2021) XS ,750 % HDI-Gerling Lebensversicherung AG FRN Perp , ,00 0, ,00 6,79 USD US704549AJ38 6,000 % Peabody Energy Corporation v.11(2018) , ,00 0, ,00 0,08 Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten ,20 7,46 Niet-genoteerde effecten AUD AU3CB ,250 % Ontario v.10(2020) , ,10 0, ,10 0,65 Niet-genoteerde effecten ,10 0,65 Obligaties ,35 67,03 Converteerbare obligaties Ter beurze verhandelde effecten DE000A1GPH50 2,500 % Celesio Finance BV CV v.11(2018) DE000A0LNA87 1,750 % IVG Finance BV CV v.07(2017) , ,00 0, , ,00 0, ,00 1,27 Ter beurze verhandelde effecten ,00 1,27 Converteerbare obligaties ,00 1,27 Beleggingsfondsen Luxemburg LU Mellinckrodt , ,00 0, ,00 0,94 Beleggingsfondsen ,00 0,94 Effectenportefeuille ,61 73,27 Termijncontracten Long posities DAX Performance-Index future maart ,00 0, ,00 0,02 Long posities ,00 0,02 * NV = nettovermogen

17 Vermogensinventaris per 31 december 2011 ISIN Effecten Inschrijvingen tijdens de verslagperiode Inkopen tijdens de verslagperiode Positie Koers Marktwaarde % van NV * Short posities 10 YR Euro-Bund Future maart ,70-0, ,70-0,15 Short posities ,70-0,15 Termijncontracten ,70-0,13 Termijndeposito's ,66 24,96 Banktegoeden - rekening-courant ,54 0,87 Bankschulden ,66-0,02 Saldo van overige vorderingen en verplichtingen ,35 1,05 15 Nettovermogen in ,80 100,00 Valutatermijncontracten Per 31 december 2011 waren de volgende valutatermijncontracten gesloten: Valuta Bedrag Marktwaarde % van NV * CHF Valuta-aankopen , ,13 0,03 AUD Valutaverkopen , ,15 8,34 CHF Valutaverkopen , ,75 4,31 GBP Valutaverkopen , ,30 5,07 Termijncontracten Positie Verplichtingen % van NV * Long posities DAX Performance-Index future maart ,00 2, ,00 2,82 Long posities ,00 2,82 Short posities 10 YR Euro-Bund Future maart ,00-6, ,00-6,55 Short posities ,00-6,55 Termijncontracten ,00-3,73 * NV = nettovermogen

18 INSCHRIJVINGEN EN INKOPEN VAN 1 JANUARI 2011 TOT 31 DECEMBER Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2011 tot 31 december 2011 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Aandelen, rechten en participatiebewijzen Ter beurze verhandelde effecten Australië AU000000MCC0 Macarthur Coal Ltd. AUD Bermuda's BMG0440M1284 Aquarius Platinum Ltd. GBP Duitsland DE Bilfinger Berger SE DE000CLS1001 Celesio AG DE Commerzbank AG DE Continental AG DE Dte. Post AG DE Dte. Telekom AG DE HeidelbergCement AG DE K+S AG DE000KC01000 Klöckner & Co SE DE MAN SE DE MAN SE -VZ DE ProSiebenSat.1 Media AG -VZ DE Rheinmetall AG DE Salzgitter AG DE ThyssenKrupp AG Frankrijk FR Compagnie de Saint-Gobain S.A FR Electricité de France FR France Télécom S.A FR Lafarge S.A FR Michelin -B FR Renault S.A FR Veolia Environnement S.A Groot-Brittannië GB00B132NW22 Ashmore Group Ltd. GBP GB00B29BCK10 Eurasian Natural Resources GBP GB Rio Tinto Plc. GBP Italië IT Parmalat S.p.A

19 Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2011 tot 31 december 2011 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Canada CA73755L1076 Potash Corporation of Saskatchewan Inc. USD Luxemburg LU Aperam S.A LU ArcelorMittal S.A Nederland NL Boskalis Westminster NV NL Nutreco Holding NV NL SBM Offshore NV NL STMicroelectronics NV Noorwegen NO Storebrand ASA NOK NO Telenor ASA NOK NO Yara International ASA NOK Oostenrijk AT Palfinger AG AT Voest-Alpine AG Zweden SE Volvo AB -B- SEK Zwitserland CH ABB Ltd. CHF CH Adecco S.A. CHF CH Dufry AG CHF CH Holcim Ltd. CHF CH Nestlé S.A. CHF CH Novartis AG CHF CH Panalpina Welttransport Holding AG CHF CH Roche Holding AG Genussscheine CHF CH Sonova Holding AG CHF CH StarragHeckert Holding AG CHF CH Swatch Group CHF CH Syngenta AG CHF CH Transocean Ltd. CHF CH Transocean Ltd. USD CH Zurich Financial Services AG CHF Verenigde Staten van Amerika US02076X1028 Alpha Natural Resources Inc. USD US20854P1093 Consol Energy Inc. USD US61945A1079 The Mosaic Co. USD Tot georganiseerde markten toegelaten of erbij betrokken effecten Duitsland DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE DE Amadeus Fire AG DE Bauer AG DE Centrosolar AG DE000A1KRJ19 Commerzbank AG CoMEN DE First Sensor AG DE000A1MBE85 IVG Immobilien AG BZR DE Pfeiffer Vacuum Technology AG DE000A0Z2XN6 RIB Software AG

20 Inschrijvingen en inkopen van 1 januari 2011 tot 31 december 2011 Tijdens de verslagperiode verrichte aankopen en verkopen van effecten, promessen en derivaten, inclusief wijzigingen zonder geldelijke verrichtingen, voor zover deze niet in de vermogensinventaris vermeld zijn. ISIN Effecten Inschrijvingen Terugkopen Ierland IE Bank of Ireland Niet-genoteerde effecten Duitsland DE000A1KRCZ2 Commerzbank AG BZR DE000A1KRJ01 Commerzbank AG BZR Obligaties Ter beurze verhandelde effecten AUD AU300BNG0054 5,500 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN v.05(2015) XS ,250 % Bank Nederlandse Gemeenten EMTN v.10(2015) XS ,000 % BP Capital Markets Plc. EMTN v.08(2011) XS ,875 % Council of Europe Development Bank EMTN v.10(2015) AU3CB ,750 % Council Of Europe Development Bank v.09(2014) AU0000DXAHD6 5,750 % Dexia Municipal Agency S.A. AD-Obl. Foncières v.04(2014) AU300EF ,625 % OFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN v.05(2016) AU3CB ,500 % European Investment Bank v.09(2019) AU3CB ,125 % European Investment Bank v.07(2017) XS ,000 % International Bank for Reconstruction & Development EMTN v.10(2017) XS ,000 % Kommunalbanken AS EMTN v.10(2015) AU3CB ,750 % Kommuninvest I Sverige v. 10(2015) AU0000KFWHE0 5,750 % Kreditanstalt f. Wiederaufbau v.05(2015) AU300NWNV032 6,250 % Nederlandse Waterschapsbank NV v.06(2013) XS ,125 % Societe Nationale des Chemins de Fer Français EMTN v.10(2015) CHF CH ,750 % BP Capital Markets Plc. EMTN v.07(2011) CH ,875 % Cie de Financement Foncier EMTN Pfe. v.09(2019) CH ,375 % CIF Euromortgage Pfe. v.10(2019) CH ,000 % Citigroup Inc. v.07(2019) CH ,250 % Dubai Holding Commercial Operations Ltd. EMTN v.08(2011) CH ,500 % European Investment Bank (EIB) EMTN v.07(2021) CH ,000 % General Electric Capital Corporation v.10(2015) CH ,625 % General Electric Capital Corporation v.10(2016) CH ,750 % Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN Perp CH ,625 % Rabobank Nederland NV EMTN v.09(2019) CH ,375 % SCOR SE FRN Perp CH ,375 % SCOR SE SF-FLR Notes Perp CH ,125 % Tokyo Electric Power Co. Inc. EMTN v.10(2017) CH ,250 % Zürich Versicherungs-Gesellschaft Fix-to-Float Perp CH ,625 % Zürich Versicherungs-Gesellschaft Perp DE000AAR0108 4,000 % Aareal Bank AG EMTN v.11 (2014) NL ,125 % Achmea BV FRN Perp XS ,000 % Ageas Hybrid Financing Perp XS ,125 % Ageas Hybrid Financing SA FRN Perp FR ,605 % Agence Française de Développement FRN Perp DE000AB100B4 8,250 % Air Berlin Plc. v.11(2018) XS ,375 % Allianz Finance BV Perp DE000A1GNAH1 5,750 % Allianz Finance II BV FRN v.11(2041) FR ,625 % Allianz France S.A. FRN Perp

ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH

ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2012 1 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP EN ADVISERING...3

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138 Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009 R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA Nederland (Luxemburg) Société d Investissement à Capital Variable Gespecialiseerde

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC Niet-gecontroleerd tussentijds verslag en financiële overzichten Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Juli 2014 THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com Inhoud Informatie over de Maatschappij...

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

European Income Portfolio

European Income Portfolio AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus maart 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht DWS Invest Verkoopprospectus Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 1 november 2012 Inhoudsopgave A. Verkoopprospectus 1 Algemeen gedeelte B. Verkoopprospectus 43 Specifiek

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus juni 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie