Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 11 november 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: oktober 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begripe 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. Een overheid die als amateur bestuurt zal ook als amateur registreren en archiveren. En vooral vergeten, veel vergeten. Uit: Transparant bestuur; De Bijlmerwaarheid, Van : Roger Vleugels In Binnenlands Bestuur van 26-mrt Pagina 1 van 20

2 0 Algemeen 4305 Cultural Resource Management in Context Ruthan Knudson (Bericht) Archives & Museum Informatics /, number 13, 1999/2001 CRM. Cultural Resource Management In the United States, much of historic preservation is carried out in a framework of cultural resource management. Cultural resource management is increasingly being conducted as heritage management in the larger context of ecosystem management or ecological stewardship. Cultural resources are an improtant factor in the human environment and must be managed in the context of all other biological, social, and geophysical elements in that environment or ecosystem. Good environmental stweradship requires affirmative resource management, including management of our tangible and intangible cultural resources. Many scientists are involved in cultural resource management, either directly or indirectly and either consciously or unconsciously. There is increased public awareness of the value of cultural resources, and their protection involves the knowledgeable and caring collaboration of resource specialist (e.g. anthropologists, archaeologists, architects, archivists, engineers, folklorists, historians), material scientists, decision-making land managers, and the living community with ties to the heritage resources. This in turn involves each participating community and individual (including scientists) managing the interfaces among themselves. This is done by learning something about (and learning to appreciate) other group's values and special languages and their operating constraints and opportunities, and about the overall public benefits and costs of cultural resource manaement descicions. Beheer; Cultureel belang; Cultureel erfgoed; Intersubjectiviteit Digitale overheid vergt nogal wat inspanning Stefan van Mierlo (Bericht) Automatisering Gids van 5-okt Beschikbaarheid Professor Frissen, vice voorzitter van de commissie ICT en Overheid, droomt zich een digitaal Nederland zonder zoiets banaals als (virtuele) loketten, maar veel gemeenten hebben niet eens een website. Back-office; Beschikbaarstellen; Communicatie; E-governemt; Front-office; Transactie; Website Goed besluit over software vergt de juiste argumenten; Professor Chris Verhoef breekt lans voor 'software asset management' op niveau raad van bestuur <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Artikel) Automatisering Gids van 19-okt Software grote bedrijven gaan vaak slordig om met hun software, terwijl die toch vaak een strategisch middel is. Directies moeten leren hun software op waarde schatten, met behulp van de juiste argumenten. Bewustwording. Pagina 2 van 20

3 1 Ontstaan ** 4311 DIRKS: A Strategic Approach to Managing Business Information; A users guide <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) National Archives of Australia, RKS. Record Keeping System This publication is a revision of 'Designing and Implementing Recordkeeping Systems: Manual for Commonwealth Agencies' which was developed in cooperation with the State Records of New South Wales and released in March 2000 as an exposure draft. 'DIRKS: A Strategic Approach to Managing Business Information' is the result of a review of the draft DIRKS Manual by the National Archives to refine the methodology, incorporate lessons learnt from implementation experience and reflect the specific needs of the National Archives and Commonwealth agencies. The original DIRKS (Designing and Implementing Recordkeeping Systems) Manual resulted from a collaborative effort between the National Archives and the State Records Authority of New South Wales. It has always been our intention to delay publication of the official DIRKS Manual until after we had put it to the test in a variety of implementation settings. The revised DIRKS Manual incorporates improvements and clarifications that we have identified as being useful over the course of 18 months of implementation experience. Although we continue to work closely with the State Records Authority of New South Wales in the ongoing development of the DIRKS methodology, the revised Commonwealth version of the Manual has been tailored more explicitly to reflect the specific regulatory environment of the Commonwealth. While the revised Manual retains the DIRKS acronym in its title, we have changed the name of the Manual to reflect that the methodology is relevant to the management of records and information across the totality of organisational activity. Archieffunctie; Documentair structuurplan; Informatiebeheer; Meta informatie; RMA. Records Management Application; Waarderen. Verwijzing (URL of bestandsnaam) DIRKS: A Strategic Approach to Managing Business Information (also known as the DIRKS manual). De publicatie op het WWW Website National Archives of Australia Working with DIRKS * 4295 Information audit Lian van Uden (Artikel) ARCHOS Magazine /, nummer 9, september 2001 Information audit De informatiestroom naar en binnen bedrijven wordt steeds groter en moet doelgericht worden ingeperkt en gestuurd. Voor een effectief informatiemanagementbeleid is een information audit een goed startpunt. Een beschrijving van information audit, doel, voordelen en de aanpak daarvan. Analyse; Audit; Informatiebeleid; Informatiestroom; Procesgebonden informatie; Waarderen. Verwijzing (URL of bestandsnaam) DocLinx, adviesbureau voor informatiemanagement Information audits / N.Oxbrow TFPL Nieuwe regels voor archiefvorming en archiefbeheer; Regelingen Erika Hokke (Artikel) ARCHOS Magazine /, nummer 9, september 2001 Pagina 3 van 20

4 1 Ontstaan Normen Al in de fase waarin archieven gevormd worden moet rekening worden gehouden met het gebruik van deze archieven op korte en lange termijn. Dit uitgangspunt ligt achter de drie nieuwe ministeriele regelingen voor archiefvorming en archiefbeheer. Het betreft de regeling duurzaamheid, de regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden en de Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen. Archiefbeheer; Archiefvorming; Geordende en toegankelijke staat; Goede staat; Informatiebeheer. * Procesbeheersing voorwaarde voor succes e-business Rob Aaldijk en Robert Maalman, Ton Pijpers (Artikel) Automatisering Gids van 12-okt Procesmanagement Procesmanagement moet niet verward worden met Busines Process Redesign. Bij procesmanagement wordt de onderneming niet eenmalig overhoop gehaald, het gaat om het systematisch modelleren, uitvoeren en verbeteren van de primaire bedrijfsprocessen. Procesmanagement beantwoord vragen als: - Welke handelingen moeten met welk doel worden uitgevoerd, in welke volgorde en met welke hulpmiddelen, data systemen en gewenste resultaten? - Wie is verantwoordelijk? - Welke processen lopen wel goed en welke niet? - Op welke wijze kan een proces worden bijgestuurd of verbeterd? BPR. Business Process Reengineering; Context-gegevens; ERP. Enterprise resource planning; Geordende staat; Informatiesysteem; Meta informatie; Proces; Procesgebonden informatie; Procesmanagement; RKS. Record Keeping System; Toegankelijke staat; Verantwoordelijkheid; Waarderen. Rotterdam vernieuwt GBA in 2002; Den Haag broedt op opvolger GBS Peter Mom (Bericht) Computable van 19-okt GBA. Gemeentelijke BasisAdministratie bevolking De gemeente Rotterdam wil in 2002 een aanbesteding houden voor een nieuw GBA-systeem. Dat moet het huidige Gunim, in 1991 gekocht bij het toenmalige Raet Decentrale Overheid, vervangen. Die firma maakt inmiddels deel uit van Pinkroccade Civillity. Omdat het contract eind 2001 afloopt, wil Rotterdam het korte tijd verlengen en in de tussentijd de nieuwbouw aanbesteden. Bevolkingsregister. Pagina 4 van 20

5 2 Waarderen 4296 Nieuwe regels voor archiefvorming en archiefbeheer; Regelingen Erika Hokke (Artikel) ARCHOS Magazine /, nummer 9, september 2001 Normen Al in de fase waarin archieven gevormd worden moet rekening worden gehouden met het gebruik van deze archieven op korte en lange termijn. Dit uitgangspunt ligt achter de drie nieuwe ministeriele regelingen voor archiefvorming en archiefbeheer. Het betreft de regeling duurzaamheid, de regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden en de Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen. Archiefbeheer; Archiefvorming; Geordende en toegankelijke staat; Goede staat; Informatiebeheer. 2.1 Bepalen van de waarde 4300 Veel is er niet meer over; 50 jaar TV Jeroen den Blijker (Artikel) Trouw van 2-okt Bewaarbelang Er is veel tv-materiaal verloren gegaan. De videobanden waren duur en werden hergebruikt. En in 1971 is de Studio Vitus door een brand in as gelegd waarbij vermoedelijk ook veel verloren is gegaan. Cultureel belang; Hergebruik. 2.2 Bepalen van de termijnen 4309 Administratie ESF-projecten niet te vinden Thom Meens (Bericht) Volkskrant van 30-jul Bewaartermijn Van veel projecten die sinds 1994 met Europees werkgelegenheidsgeld zijn gefinancierd kan de administratie niet meer worden achterhaald. Dit blijkt uit gegevens van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Administratie; Bewaarbelang; Vernietiging. 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 4293 Het biometrische experiment Geert-Jan van Bussel (Artikel) ARCHOS Magazine /, nummer 9, september 2001 Biometrie Biometrie is de geautomatiseerde identificatie of autorisatie van individuele lichaamskenmerken van een levend persoon. De techniek is gebaseerd op niet veranderlijke biologische kenmerken, de psychologische en/of gedragskenmerken van een persoon: bijvoorbeeld de vingerafdruk, een deel van de iris of bepaald gedrag. Dat kenmerk wordt vervolgens elektronisch opgeslagen en vergeleken met een op een ander tijdstip verkregen versie. Om fraude uit te sluiten worden bij voorkeur meerdere kenmerken tegelijkertijd gebruikt, al of niet in combinatie met een PIN-code. Authenticatie; Autorisatie; Gedraging; Irisscan; Netvliesherkenning; Persoonsidentificatie; Privacy; Vingerafdruk. Pagina 5 van 20

6 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 4294 Ketens zo sterk als de zwakste schakel; Beleidscyclus Wim Burggraaff en Bernard Verlaan (Artikel) ARCHOS Magazine /, nummer 9, september 2001 Beleid Beleidswerk is kennisintensief. Die kennis wordt beleidsmedewerkers aangedragen in stapels informatie: dossiers vol knipsels, speeches, onderzoeksrapporten, memoranda, brieven en regelingen. In de informatiesamenleving neemt het aantal bronnen sterk toe; via Internet zijn miljoenen pagina's bereikbaar, talloze databanken, en via intranet duizenden pagina's interne informatie. Welke aard en bronnen van kwalitatieve informatie zijn van primair belang voor beleidswerk? Betrouwbaarheid; Bruikbaarheid; Informatiestress; Interpreteerbaar; Kennis; Pdca-model; Registreren Ministerie BZK/Grote Steden- en Integratiebeleid: Uitgangspunten elektronische handtekening vastgesteld; Persbericht Ministerraad <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Persbericht) Ministerie van Justitie, Den Haag, Datum persbericht: Digitale handtekening De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid ingestemd in met een aantal uitgangspunten voor de totstandkoming van de elektronische handtekening en vertrouwelijke communicatie binnen en vanuit de overheid. Daartoe wordt momenteel gewerkt aan een zogeheten Public Key Infrastructuur (PKI), die grootschalige verstrekking van digitale identiteiten en het gebruik van de elektronische handtekening mogelijk maakt. Een breed toepasbare en betrouwbare digitale identificatie vormt de belangrijkste randvoorwaarde in de ontwikkeling van een volwaardige elektronische overheid. Het belangrijkste uitgangspunt is dat vanuit de overheid van een betrouwbaarheidsniveau voor beveiliging wordt uitgegaan. Hiermee wordt vermeden dat burgers en bedrijven gebruik moeten maken van meerdere elektronische handtekeningen (de digitale sleutelbos) om hun diensten af te nemen bij de overheid. De digitale identiteit wordt vastgelegd op een smartcard, waarmee op afstand met overheidsinstellingen transacties kunnen worden afgehandeld. Het voornemen is om de smartcard op termijn te beveiligen met biometrie. Betrouwbaarheid; Beveiligen; Biometrie; Digikluis; Encryptie; Handtekening; Identificatie; Keyring; PKI. Public Key Infrastructure; Sleutelring. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Persbericht op de site van Justitie Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Wet- en regelgeving) Ministerie van Justitie, Den Haag, Publikatieblad nr L 013 van 19/01/2000 BLZ Digitale handtekening Europese richtlijn betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen. Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Encryptie; Handtekening; TTP. Trusted Third Party. Verwijzing (URL of bestandsnaam) De tekst van de regeling op de Website van het ministerie van Justitie Pagina 6 van 20

7 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 4330 Wettelijke erkenning voor de elektronische handtekening in het civiele recht <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Persbericht) Ministerie van Jusitie, Den Haag, datum 17 mei 2001 Digitale handtekening Een elektronische handtekening die aan bepaalde betrouwbaarheidseisen voldoet, wordt in het rechtsverkeer gelijk gesteld aan de handgeschreven handtekening op papier. Dat is de strekking van een wetsvoorstel van minister A.H. Korthals van Justitie dat vandaag is ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel is de implementatie van richtlijn nr. 99/93/EG van het Europees parlement en de Europese raad. Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Handtekening; Onweerlegbaarheid; Schriftelijkheidsvereiste. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Persbericht op de site van Justitie Wettelijke regeling voor elektronische vergunningen <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Persbericht) Ministerie van Justitie, Den Haag, Datum persbericht 26 april 2001 Vergunning Het wordt in de toekomst wettelijk mogelijk vergunningen elektronisch aan te vragen of te verlenen. Dat staat in een voorstel van de Commissie-Scheltema aan de ministers Korthals van Justitie en De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zo aan te passen dat rechtsgeldig elektronisch verkeer met het openbaar bestuur mogelijk wordt. Nu moeten de meeste vergunningen nog schriftelijk zijn. Een uitzondering vormt de belastingaangifte die kan langs elektronische weg worden gedaan. Beveiligen; Onweerlegbaarheid; Schriftelijkheidsvereiste; Vormvereisten. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Persbericht op de site van Justitie Pagina 7 van 20

8 3 Gebruik, afstemming en toezicht 4326 Chaotische archieven algemeen beeld; Veel bedrijven zien geen gat meer in beeldbeheer Nico Baaijens (Artikel) Automatisering Gids van 19-okt Geordende en toegankelijke staat Door de opkomst van digitale technieken is de beeldarchivering bij veel bedrijven de laatste jaren verwaarloosd. Massa's fotoafdrukken, negatieven, dia's artworks, technische tekeningen, enzovoorts moeten hoognodig worden gescand en gedigitaliseerd en in databasesn toegankelijk worden gemaakt. ASP's die in beeldbeheer zijn gespecialiseerd, hebben het gat in de markt ontdekt. Archiveren; Audiovisueel; Digitalisering; Goede staat; Scanning Documentaire informatievoorziening bij het ministerie van VROM Aart van der Kooij (Artikel) Informatie professional /, e jaargang, nummer 10, 2001 DIV. Documentaire informatievoorziening Het werken bij de Rijksoveheid is te vergelijken met het schaken op meerdere schaakborden tegelijk. Werken binnen een departementale organisatie is geconfronteerd worden met elkaar snel opvolgende ideeen over de wijze waarop de organisatie het best kan worden bestuurd om te kunne reageren op signalen en ontwikkelingen van buiten. Archiefbeheer; Archieffunctie; Bibliotheek; Informatiebeleid; Informatievoorziening Internet verrijkt het arsenaal aan actiemogelijkheden van Greenpeace; Internet Sytze Dijkstra en Jelle Wijkstra (Artikel) Automatisering Gids van 19-okt Beschikbaarheid 'De toekomst? Interactie wordt steeds belangrijker. Internet stelt ons in staat meer mensen actief te betrekken bij de campagnes. En dat stelt op zich weer hogere eisen aan onze organisatie', volgens de directeur van Greenpeace Nederland, Harry A. Crielaars. Bedrijfsvoering; Beschikbaarstellen; Interactie; Transactie. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 4302 Alleen nog met rijbewijs achter de computer Herbert Blankesteijn (Column) Volkskrant van 11-okt Cybercrime De milde straf voor de maker van het Kournikova-virus toont aan dat de ernst van computercriminaliteit nog steeds wordt onderschat. Dat moet veranderen door alle computergebruikers meer discipline bij te brengen. Gullability-virus; Hacker; Verantwoordelijkheid; Virus Het biometrische experiment Geert-Jan van Bussel (Artikel) ARCHOS Magazine /, nummer 9, september 2001 Biometrie Biometrie is de geautomatiseerde identificatie of autorisatie van individuele lichaamskenmerken van een levend persoon. De techniek is gebaseerd op niet veranderlijke biologische kenmerken, de psychologische en/of Pagina 8 van 20

9 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden gedragskenmerken van een persoon: bijvoorbeeld de vingerafdruk, een deel van de iris of bepaald gedrag. Dat kenmerk wordt vervolgens elektronisch opgeslagen en vergeleken met een op een ander tijdstip verkregen versie. Om fraude uit te sluiten worden bij voorkeur meerdere kenmerken tegelijkertijd gebruikt, al of niet in combinatie met een PIN-code. Authenticatie; Autorisatie; Gedraging; Irisscan; Netvliesherkenning; Persoonsidentificatie; Privacy; Vingerafdruk Ministerie BZK/Grote Steden- en Integratiebeleid: Uitgangspunten elektronische handtekening vastgesteld; Persbericht Ministerraad <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Persbericht) Ministerie van Justitie, Den Haag, Datum persbericht: Digitale handtekening De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid ingestemd in met een aantal uitgangspunten voor de totstandkoming van de elektronische handtekening en vertrouwelijke communicatie binnen en vanuit de overheid. Daartoe wordt momenteel gewerkt aan een zogeheten Public Key Infrastructuur (PKI), die grootschalige verstrekking van digitale identiteiten en het gebruik van de elektronische handtekening mogelijk maakt. Een breed toepasbare en betrouwbare digitale identificatie vormt de belangrijkste randvoorwaarde in de ontwikkeling van een volwaardige elektronische overheid. Het belangrijkste uitgangspunt is dat vanuit de overheid van een betrouwbaarheidsniveau voor beveiliging wordt uitgegaan. Hiermee wordt vermeden dat burgers en bedrijven gebruik moeten maken van meerdere elektronische handtekeningen (de digitale sleutelbos) om hun diensten af te nemen bij de overheid. De digitale identiteit wordt vastgelegd op een smartcard, waarmee op afstand met overheidsinstellingen transacties kunnen worden afgehandeld. Het voornemen is om de smartcard op termijn te beveiligen met biometrie. Betrouwbaarheid; Beveiligen; Biometrie; Digikluis; Encryptie; Handtekening; Identificatie; Keyring; PKI. Public Key Infrastructure; Sleutelring. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Persbericht op de site van Justitie Nederland offert recht op privacy te snel op Peter Blok en Anton Vedder (Ingezonden brief) Trouw van 18-okt Privacy In het belang van de terreurbestrijding, moet de vertrouwelijkheid van communicatie wijken, vindt het kabinet. Opportunisme ligt op de loer. Privacy, vrijheid en de mogelijkheid naar eigen inzicht sociale relaties te onderhouden zijn enorme verworvenheden. Grondrechten Privacyregels gaan te ver; Staatssecretaris De Vries gaat mee met Britten en Amerikanen <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Trouw van 16-okt Privacy De balans tussen het belang van de privacy van de burger en dat van de opsporing door politie en geheime diensten,,is te ver doorgeslagen naar de privacy'', stelde staatssecretaris Monique de Vries van verkeer gisteren na een vergadering met haar EU-collega's. Die besloten de EU-privacyregels af te zwakken. (geen gerelateerde termen opgenomen) Pagina 9 van 20

10 3.3 Fysiek beheer 4303 The Opportunities and challenges of preservation technologies Ray A. Williamson (Artikel) Archives & Museum Informatics /, number 13, 1999/2001 CRM. Cultural Resource Management The pace of technology development in fields other than historic preservation has generally outsrtipped that of historic preservation, resulting in predominant flow from those fields into historic preservation practice. This article summarizes some of the major trends in technology transfer and explores some of the issues that the increased use of advanced technologies brings to the practice of historic preservation to public policy. Beheer; Database; Digitale duurzaamheid; Gegevensdrager; GIS. Geografisch Informatiesysteem; Multimedia; Standaard; Videofilm; Virtual reality. 3.6 Beschikbaarstellen 4308 Google; Erik Sieverts (Artikel) Informatie professional /, e jaargang, nummer 10, 2001 Zoekmachine Google heeft een webby-award gekregen, een soort Oscar voor webdiensten en webproducten. Intussen blijken er wel al weer wat concurrenten op de loer te liggen. Een uitgebreide bespreking. Beschikbaarheid; Internet; Toegankelijkheid; Zoeken. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Adobe PDF search Fast Google Google advanced Google directory Google search tips Google usenet search Hotbot Searchenginewatch Teoma Webtop Wisenut Ketens zo sterk als de zwakste schakel; Beleidscyclus Wim Burggraaff en Bernard Verlaan (Artikel) ARCHOS Magazine /, nummer 9, september 2001 Beleid Beleidswerk is kennisintensief. Die kennis wordt beleidsmedewerkers aangedragen in stapels informatie: dossiers vol knipsels, speeches, onderzoeksrapporten, memoranda, brieven en regelingen. In de informatiesamenleving neemt het aantal bronnen sterk toe; via Internet zijn miljoenen pagina's bereikbaar, talloze databanken, en via intranet duizenden pagina's interne informatie. Welke aard en bronnen van kwalitatieve informatie zijn van primair belang voor beleidswerk? Betrouwbaarheid; Bruikbaarheid; Informatiestress; Interpreteerbaar; Kennis; Pdca-model; Registreren. Pagina 10 van 20

11 3.7 Beveiliging 4321 Beet; Anoniem surfen Herbert Blankesteijn (Column) NRC van 20-okt Privacy Zero Knowledge Systems is gestopt met het maken van Freedom. Een systeem voor het anoniem surfen. Er zijn nog andere systemen die de anonimiteit van de surfer bewaren. Voorbeelden zijn: - anonymizer - crowds en - freenet Beveiligen; Surfen. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Anonymizer Columns op de site van de NRC Crowds Deze column op de site van de NRC Freedom Zero Knowledge Systems Inbreken blijkt nog beschamend simpel; Penetratietest kan de zwakke plekken blootleggen Hans van de Looy (Artikel) Automatisering Gids van 19-okt Beveiligen Bedrijven die het web op willen met meer dan alleen een uithangbord op internet kunnen er met een penetratietest achter komen of hun systemen wel zo ondoordringbaar zijn als ze hopen. Meestal valt dat vies tegen. Beschikbaarheid; Hacker; Verstoring Interne security blijft onderbelicht; 'Domoren en sloddervossen zijn het grootste gevaar' Niko Baaijens (Artikel) Automatisering Gids van 19-okt Verstoring Het merendeel van alle schade in bedrijfssystemen wordt niet aangericht door virusmakers, wormenverspreiders, hackers, crackers en andere computervandalen, maar door eigen interne en externe medewerkers. De brokkenmakers zijn geen kwaadwillenden maar domoren die schade veroorzaken door onwetendheid en slordigheid. Autorisatie; Beveiligen; Gullability-virus; Kennis PGP gedumpt; Anti/virusleverancier trekt handen af van desktop/encryptie Jasper Bakker (Bericht) Computable van 19-okt PGP. Pretty Good Privacy Network Associates (NAI) doet zijn divisie voor encryptieproduct PGP grotendeels van de hand. De ontwikkeling van software is met onmiddellijke ingang gestaakt en komt pas weer opgang wanneer er een koper is gevonden die dit werk opppikt. NAI stelt dat dit een herziening en integratie van zijn produktielijnen betreft. Backdoor; Beveiligen; Encryptie; Privacy. Pagina 11 van 20

12 3.7 Beveiliging 4313 Planet Internet raakt duizenden sites kwijt <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Trouw van 11-okt Beveiligen Een op hol geslagen computerprogramma heeft bij Planet Internet heeft enkele duizenden websites van klanten gewist. Die klanten moeten zelf de gegevens weer op hun website plaatsen, voor een backup heeft het bedrijf niet gezorgd omdat het om een gratis dienst ging. Backup; Website Specialist op ministerie verdacht van computerkraak <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Trouw van 12-okt Hacker Een systeembeheerder van het ministerie van buitenlandse zaken wordt er van verdacht dat hij zich onrechtmatig toegang heeft verschaft tot uiterst geheime informatie. De rijksrecherche heeft op 12 september, een dag na de aanslagen in de Verenigde Staten, huiszoeking bij de verdachte gedaan. Autorisatie; Beveiligen; Geheim; Verstoring Verspreiden van kennis is beste middel tegen virussen Herman Brand (Bericht) Automatisering Gids van 19-okt Beveiligen Als een van de grootste leveranciers van anti-virussoftware houdt McAfee Research Laboratorium over de hele wereld alle ontwikkeling in de gaten. Kennis; Virus; Worm Wie bewaakt de kroonjuwelen? Arthur Donkers (Artikel) Automatisering Gids van 19-okt Beveiligen Veel bedrijven doen de beveiliging van hun internetaansluiting de deur uit. De complexiteit is te groot geworden. Maar wie controleert de kwaliteit van het werk van die externe partij? Overeenkomst. Pagina 12 van 20

13 4 Afstoten 4299 Dossiers King Kong en Mussert cultureel erfgoed; Geheimen Wim Boevink (Bericht) Trouw van 5-okt Cultureel erfgoed Voor het eerst openbaart een Nederlandse inlichtingendienst zijn geheimen. Een procent van de dossiers van vlak na de oorlog is nu openbaar, onder anderen NSB-leider Mussert en de collaborateur King Kong. Criteria; Inlichtingendiensten; Openbaarheid; Uitzonderingsgrond Nieuwe regels voor archiefvorming en archiefbeheer; Regelingen Erika Hokke (Artikel) ARCHOS Magazine /, nummer 9, september 2001 Normen Al in de fase waarin archieven gevormd worden moet rekening worden gehouden met het gebruik van deze archieven op korte en lange termijn. Dit uitgangspunt ligt achter de drie nieuwe ministeriele regelingen voor archiefvorming en archiefbeheer. Het betreft de regeling duurzaamheid, de regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden en de Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen. Archiefbeheer; Archiefvorming; Geordende en toegankelijke staat; Goede staat; Informatiebeheer. 4.1 Duurzaamheid 4292 Apenstaartje; Service Geert-Jan van Bussel (Column) ARCHOS Magazine /, nummer 9, september 2001 * 4297 Licentie De nieuwe licentiepolitiek van Microsoft mag dan wel duur zijn, uit oogpunt van digitale duurzaamheid is het een regelrechte bedreiging. Het gedrag van deze leverancier tot nu toe is in ieder geval geen garantie. Abonnement; Digitale duurzaamheid; Monopolie. Emulation, Preservation, and Abstraction David Holdsworth en Paul Wheatley (Artikel) RLG DigiNews! van 15-aug Volume 5, Number 4 Emulatie Emulation is a digital preservation strategy that holds great promise for the future. By emulation, we mean the recreation on current hardware of the technical environment required to view and use digital objects from earlier times. As the digital preservation community increasingly takes emulation seriously there is still considerable debate about how to deploy the technique. Until recently, the lack of any real practical work has left these arguments on a purely theoretical (or more correctly hypothetical) level, and the CAMiLEON Project ( ) is attempting to redress the balance. This is the project's first low level look at the use of emulation as a real and practical preservation strategy, which we will be developing and testing over the remaining period of the project. Digitale duurzaamheid. Verwijzing (URL of bestandsnaam) De site van RLG DigiNews! The Research Libraries Group Pagina 13 van 20

14 4.1 Duurzaamheid The Research Libraries Group (copyright) Volume 5, Number 4 op het web The Opportunities and challenges of preservation technologies Ray A. Williamson (Artikel) Archives & Museum Informatics /, number 13, 1999/2001 CRM. Cultural Resource Management The pace of technology development in fields other than historic preservation has generally outsrtipped that of historic preservation, resulting in predominant flow from those fields into historic preservation practice. This article summarizes some of the major trends in technology transfer and explores some of the issues that the increased use of advanced technologies brings to the practice of historic preservation to public policy. Beheer; Database; Digitale duurzaamheid; Gegevensdrager; GIS. Geografisch Informatiesysteem; Multimedia; Standaard; Videofilm; Virtual reality. Pagina 14 van 20

15 De rubrieken 0 Algemeen De naam spreekt voor zich, alles omvattend dus. 1 Ontstaan <none> Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrip archiefbescheiden, inclusief toepassing en reikwijdte. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) verwerkt worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als bestanddeel te beschouwen is (archiefblok, archiefbestanddeel, archiefstuk,object). 2 Waarderen Identifying electronic records Het waarderen en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde en functie van gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de termijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen. Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de (juridische) grondslag van de gegevens, het garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. 3.1 Bewaken kosten Control and use Vaststellen van de kosten voor beheershandelingen ten aanzien van informatievoorziening en gegevensbeheer. Kosten/baten en risico's. Controlling costs 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn, ales eigenaar of houder, voor de gegevens. Bepaling herkomst. Assigning responsability Pagina 15 van 20

16 3.3 Fysiek beheer Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. 3.4 Integratie Storing De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling. Standaardisatie en uitwisseling. 3.5 Documentatie Integrating access Beschrijving van gegevens en systemen (meta-gegevens). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. Documenting 3.6 Beschikbaarstellen Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. 3.7 Beveiliging Providing for use Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 4 Afstoten Assuring security Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase. Overgang van beheer zoals overbrenging naar de archiefbewaarplaats. 4.1 Duurzaamheid Disposition Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. 4.2 Bewaren context Preserving media Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie. Preserving functionality Pagina 16 van 20

17 Overzicht termen Beleid Archiefbeleid; Beleidsanalyse; Beleidsevaluatie; Beleidsinstrument; Beleidsonderzoek; Beleidsterrein; Beleidsveld; Beleidsvorming; Informatiebeleid. Beleidsplan. Beschikbaarheid Kwaliteit. Access; Beschikbaarstellen; Internet; Openbare overheidsinformatie; Waarneembaarheid. Beveiligen Gebruikt voor : Autorisatie; Backdoor; Backup; Clean desk; CRC. Cyclic Redundancy Check; Encryptie; Firewall; Informatiebeveiliging; Infraroodpatroon; Portblocker; Steganografie; Veiligheidsverfilming. Beveiliging. Beheershandeling; Gebruik. Authenticiteit; Informatie-apartheid; Verstoring. Bewaarbelang Gebruikt voor : Synoniem : Analytische en kritische waarde; Cultureel belang; Culturele waarde; Descriptieve waarde; Fiscale waarde; Informatieve waarde; Juridische waarde; Waarde. Belang; Belang informatie; Waarden. Values. Administratieve waarde; Bewaarplicht; Criteria; Historie. Bewaartermijn Gebruikt voor : Synoniem : Vernietigingstermijn. Retention Period. Biometrie Irisscan; Netvliesherkenning; Stemherkenning; Vingerafdruk. Autorisatie. Waarmerk. CRM. Cultural Resource Management Cultureel erfgoed. Beheer. Cultureel erfgoed CRM. Cultural Resource Management. Cultuur. Cybercrime Gebruikt voor : Hacker; Virus; Worm. Cybermisdaad; Cyberterrorisme. Strafrecht; Verstoring. Computercriminaliteit; Vandalisme. Pagina 17 van 20

18 Digitale handtekening Gebruikt voor : Synoniem : Electronische handtekening. Handtekening. Digital signature. Encryptie. DIV. Documentaire informatievoorziening Gebruikt voor : Documentaire informatie. Archieffunctie; DIM. Documentair informatiemodel; Informatievoorziening. Emulatie Digitale duurzaamheid. Simulatie. GBA. Gemeentelijke BasisAdministratie bevolking Aktualiseren; G-geheel; Opschorten PL; Persoonslijst. Bevolkingsregister. Basisadministratie; Brondocumenten; Houder. Geordende en toegankelijke staat Gebruik : Geordende staat; Toegankelijke staat. Ontsluiting. Hacker Cracker. Cybercrime; Gebruiker. Backdoor; Verstoring. Information audit Audit. Licentie Abonnement; OSS. Open source software. Normen Gebruikt voor : Norm. Kwaliteit. Normblad. PGP. Pretty Good Privacy Encryptie. Privacy Gebruikt voor : Bescherming persoonlijke levenssfeer; Persoonlijke levenssfeer; Privacybescherming. Grondrechten. Procesmanagement Procesontwerp. Informatiebeheer. Pagina 18 van 20

19 RKS. Record Keeping System Synoniem : DIS. Documentair Informatiesysteem; Documentaire infrastructuur. Archiefbeheerssysteem. Administratieve organisatie; Archief; DIRKS methodology; Elektronisch documentenverkeer; Informatiesysteem. Software Antoniem : Gebruikt voor : Synoniem : Hardware. OSS. Open source software. Computerprogramma. Techniek. Applicatie. Vergunning Akte. Autorisatie; Machtiging. Verstoring Computercriminaliteit; Corruptie; Cybercrime; DoS. Denial of Service; Exploit; Hoax; Illegale vernietiging; Mailbombers; Spam; Storing. Gebruik. Beveiligen; Cracker; Hacker; Ongeoorloofd gebruik. Zoekmachine Internet. Webbrowser. Pagina 19 van 20

20 De gegevens komen uit een Accessdatabase met behulp van de reportfunctie. Dit report is geprint met de postscript printerdefinitie (HP LaserJet 5P/5MP Postscript) naar PS-formaat en vervolgens met Ghostscript 7.00 geconverteerd naar PDF-formaat. Inlichtingen over deze lijst bij: Rienk Jonker Mijn waardering van de publicaties: ** = zeer interessant * = interessant -- = matig, maar juist daarom geschikt om op te nemen. Pagina 20 van 20

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: De artikelen zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Veilig samenwerken met de supply-chain

Veilig samenwerken met de supply-chain Veilig samenwerken met de supply-chain TSCP RIG bijeenkomst Rotterdam, 18 mei 2011 mr. Patrick Paling RE Senior Manager KPMG Advisory N.V. TSCP We toetsen als gespecialiseerde auditor of de centrale TSCP-beveiligingsinfrastructuur

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV Het Sebyde aanbod Secure By Design AUG 2012 Sebyde BV Wat bieden wij aan? 1. Web Applicatie Security Audit 2. Secure Development 3. Security Awareness Training 4. Security Quick Scan 1. Web Applicatie

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Hoe overleven in een wereld van cyberspionage, hackers en internetoplichters? Jan Verhulst

Hoe overleven in een wereld van cyberspionage, hackers en internetoplichters? Jan Verhulst Hoe overleven in een wereld van cyberspionage, hackers en internetoplichters? Jan Verhulst 2-12-2015 2-12-2015 Wie? i-force Reactief Evolutie naar Proactief 2-12-2015 Harde Cijfers 30.000 websites per

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken Innovatie en RWS Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken In today s business environment, Innovation means survival. David Gann. 2 RWS Innovatie Innovatie Innovation is the process by

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Dataprotectie op school

Dataprotectie op school Dataprotectie op school ook een taak van het management Jacques Verleijen Wat is informatieveiligheid? Mogelijke actoren Netwerkschijven Cloud Backup- en restoremogelijkheden Encryptie Servers Firewalls

Nadere informatie

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc.

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. The Power of N Novell File Management Products Dupaco Cafe Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. Twentieth Century Fox Data Governance Beheren en monitoren van toegang File Management Zoek

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Sr. Security Specialist bij SecureLabs

Sr. Security Specialist bij SecureLabs Wie ben ik? Ronald Kingma, CISSP ronald@securelabs.nl Sr. Security Specialist bij SecureLabs Introductie SecureLabs Voorheen ISSX Code of Conduct Real Penetration Testing Vulnerability Management Veiligheidsincidenten

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Publication date: 21/10/2012

Publication date: 21/10/2012 Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 van de Raad inzake het voor het publiek toegankelijk maken van de historische archieven van de EEG en de EGA (1 februari 1983) Caption: Verordening (EEG, Euratom)

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

Digitaal Depot Nationaal Archief

Digitaal Depot Nationaal Archief Wat is een e-depot? Jacqueline Slats Nationaal Archief of the Netherlands Studiedag Digitale Depots, 15 oktober 2008 Felixarchief Antwerpen 1 De Digitale Overheid De samenleving werkt meer en meer met

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 5 juni 2000 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: mei 2000 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics Introduction Michel de Ru Solution architect @ Dayon 16 years experience in publishing Among others Wolters-Kluwer, Sdu (ELS) and Dutch Railways Specialized in Content related Big Data challenges Specialized

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden WBP en EPV grote verschillen? WBP Transparantie X X Proportionaliteit X X Doelbinding X X Subsidiariteit X X Accountability en auditability Boetes

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 13 augustus 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juli 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

QUICK SCAN BESTAAND RDM BELEID 1/2

QUICK SCAN BESTAAND RDM BELEID 1/2 Vraagstelling - Wat staat in bestaand instellings beleid (elementen/inhoud)? Aangetroffen bij Universiteiten uit UK, Australië en US - Welke best practices zijn bruikbaar voor NL? RDM beleid volop in ontwikkeling

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 3

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 3 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 3 Agenda Algemene Feedback lesweek 2 opdracht De valkuilen van onderzoek Aspartaam: wie kun je vertrouwen? Internet Detective Onderzoek: meer dan Google

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Base24 database suite

Base24 database suite Base24 database suite Introductie De Base24 database suite is een zeer geavanceerde database oplossing die ontworpen is voor de management, opslag, inzage en uitwisseling van medische informatie zoals

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Beveiligen van PDF documenten (deel 1)

Beveiligen van PDF documenten (deel 1) Beveiligen van PDF documenten (deel 1) Colin van Oosterhout Business development manager Acrobat Adobe Systems Benelux 1 Waar het vandaag niet over gaat MD4, MD5 SHA-1, DES PKI Private/Public key MSCAPI

Nadere informatie

One Fox ECM-Sync for Microsoft Dynamics ONTSLUIT UW DOCUMENTEN UIT OPENTEXT ECM IN MICROSOFT DYNAMICS.

One Fox ECM-Sync for Microsoft Dynamics ONTSLUIT UW DOCUMENTEN UIT OPENTEXT ECM IN MICROSOFT DYNAMICS. One Fox ECM-Sync for Microsoft Dynamics ONTSLUIT UW DOCUMENTEN UIT OPENTEXT ECM IN MICROSOFT DYNAMICS. Eenvoudige integratie Minimale installatie & configuratie vereist, waardoor de integratie snel en

Nadere informatie

MANAGED FIREWALL. Bescherming van netwerken en systemen. SOPHOS-UTM Next generation firewall. SOPHOS VS S-BOX Vergelijking Sophos-UTM en S-Box

MANAGED FIREWALL. Bescherming van netwerken en systemen. SOPHOS-UTM Next generation firewall. SOPHOS VS S-BOX Vergelijking Sophos-UTM en S-Box MANAGED FIREWALL Bescherming van netwerken en systemen SOPHOS-UTM Next generation firewall SOPHOS VS S-BOX Vergelijking Sophos-UTM en S-Box INHOUD IN HET KORT 3 SOPHOS-UTM 4 NEXT GENERATION FIREWALL 6

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

SECURITY UITDAGINGEN 2015

SECURITY UITDAGINGEN 2015 SECURITY UITDAGINGEN 2015 Hoe uw IT-infrastructuur beschermen? Robby Cauwerts Security Engineer 2015 Check Point Software Technologies Ltd. 1 CHECK POINT NAMED A LEADER IN THE GARTNER MAGIC QUADRANTS FOR

Nadere informatie

Solution Dag 2015. refresh-it. Printing. Frits de Boer Frenk Tames 1 12.06.2015

Solution Dag 2015. refresh-it. Printing. Frits de Boer Frenk Tames 1 12.06.2015 Solution Dag 2015. refresh-it Printing Frits de Boer Frenk Tames 1 12.06.2015 Agenda. 1. Welkom Frits de Boer 2. Samsung Printing Frenk Tames 3. Rondleiding Tonerfabriek ARP Supplies 2 12.06.2015 Solution

Nadere informatie

Hoe publiek is uw privacy?

Hoe publiek is uw privacy? Hoe publiek is uw privacy? Mireille Hildebrandt Hoogleraar Smart Environments, Data Protection and the Rule of Law 2 New York Times, 25 th March 2013 3 What You Didn t Post, Facebook May Still Know By

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven

Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven Informatiemarkt Logging & Monitoring 18 oktober 2017 Loek Hassing, Oracle Client Engagement Lead Joseph Kakisina, KPN New Business

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet.

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Digitale duurzaamheid 101 Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Wie zijn wij? Vader van Amber (5) en Stijn (3) Getrouwd met Pamela O.a.Vader.man.vriend.eigenzinnig. dichter.gouda.zelfstandig

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Fortifications of Antwerp

Fortifications of Antwerp Fortifications of Antwerp Policy on a regional level Wim Lux Head of Department Spatial Planning and Mobility Province of Antwerp - Belgium Fort 1 Wijnegem Demolished 1959 Redoubt Puurs Local recreation

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie