Halfjaarverslag Fund Of Special Financial Products

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag 2014. Fund Of Special Financial Products"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag 2014 Fund Of Special Financial Products

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Betrokken partijen... 3 Verslag van de beheerder... 4 Inleiding... 4 Risicoparagraaf... 4 Activiteitenverslag... 4 Materiële wijzigingen... 9 Halfjaarrekeningen Halfjaarrekening Fund Of Special Financial Products (paraplu) Algemene toelichting Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Toelichting bij de balans Overige gegevens Persoonlijke belangen beheerder Resultaatbestemming Controleverklaring BIJLAGEN Jaarrekening Fund of Special Products (FOSP) Jaarrekening Arlington Fund of Shares (AFOS) Jaarrekening Boylston Fund of Bonds (BFOB) Jaarrekening Boylston Fund of Bonds (BFOB) Jaarrekening Riffort Fund of Funds (RFOF) Jaarrekening Purple Ocean Fund of Hedge Funds (POFOHF)

3 Betrokken partijen Beheerder Bewaarder Juridisch eigenaar Adviseur van de beheerder Banken Effectenbanken De Veste Vermogensbeheer B.V. Princenhagelaan 1-B DA Breda Tel Fax.: Web: SGG Depositary B.V. Claude Debussylaan MD Amsterdam Stichting Juridisch Eigendom De Veste Beleggingsfondsen (bestuurder: SGG Custody B.V.) Claude Debussylaan MD Amsterdam Petrus Wealth Management St. Janstraat AM Hoeven Postbus AC Etten-Leur ABN Amro Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Postbus EA Amsterdam ABN Amro Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Postbus EA Amsterdam SNS Securities N.V. Nieuwezijds Voorburgwal SJ Amsterdam Postbus AE Amsterdam Extern accountant Witlox VCS audit B.V. Fellenoordstraat TJ Breda 3

4 Verslag van de beheerder Inleiding Het Fund of Special Financial Products ( FundOf ) is door De Veste Vermogensbeheer B.V. ( De Veste ) ontwikkeld in samenwerking met Petrus Wealth Management ( PWM ). PWM is actief als vermogensbeheerder en hanteert hierbij een ondergrens aan de vermogens van De financiële crisis die in 2008 is ontstaan heeft relaties van PWM terughoudend gemaakt als het gaat om het nemen van beleggingsrisico. De behoefte om een aantrekkelijk rendement te maken op (middel)lange termijn was echter onverminderd groot. PWM speelde hierop in door het creëren en opnemen van special products, gestructureerde producten, in de portefeuilles van haar relaties. Deze special products zorgen voor een opwaarts potentieel, terwijl bescherming eventuele verliezen beperkt houdt. De door PWM toegepaste strategie is de afgelopen jaren erg succesvol gebleken en heeft een groot aantal tevreden relaties opgeleverd. Dit heeft onder andere geresulteerd in belangstelling vanuit potentiële cliënten met een vermogen kleiner dan het vereiste minimum van Omdat voor PWM kleinere vermogens niet beheersbaar zijn, is De Veste benaderd om een fondsstructuur op te zetten, waarbinnen de door PWM ontwikkelde strategie wordt toegepast. Deze fondsstructuur is het Fund of Special Financial Products. Risicoparagraaf Een belegging in FundOf is niet zonder risico. Voor een uitgebreide beschrijving van de relevante risico s wordt verwezen naar het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Deze zijn te vinden op de website van de beheerder (www.deveste.net) of kunnen kosteloos bij de beheerder worden aangevraagd. Voorafgaand aan een besluit tot investering dient altijd zorgvuldig kennis te worden genomen van de inhoud van deze documenten. Activiteitenverslag Fund of Special Products Het Fund of Special Products (FOSP) noteerde in de verslagperiode een winst van 3,11%. Ondanks het positieve resultaat nam het fondsvermogen van per begin van de verslagperiode af naar per balansdatum. Deze beperkte daling was het gevolg van een netto uitstroom van fondsvermogen ter grootte van Per balansdatum werd de volgende portefeuille aangehouden: Samenstelling portefeuille per 30 juni EUR ING WO Memory Phoenix ,82% Goldman Sachs RC DSM/HEI 14/ Y 100% Capital Guaranteed Basket of 3 Asian indexes Y Autocall Phoenix WO GE/INTC Phoenix Plus Worst Of Cisco/Caterpillar Totaal portefeuille

5 Arlington Fund of Shares Het Arlington Fund of Shares is op 1 augustus 2013 van start gegaan en werd opgericht om cliënten een ruim gespreide aandelenportefeuille te bieden waarin kan worden geparticipeerd met een bedrag vanaf ,-. Het fonds richt zich op aandelen in Europa en USA. Daarnaast wordt een actief optiebeleid toegepast waarbij calls worden geschreven op onderliggende aandelen en puts worden geschreven met het doel onderliggende aandelen te verkrijgen. Deze strategie wordt uitsluitend gedekt toegepast zonder financiële hefboom. AFOS behaalde in de verslagperiode een winst van 2,29%. Het fondsvermogen van AFOS daalde van 3,3 miljoen per begin van de verslagperiode naar 1,9 miljoen per balansdatum. Deze afname was vrijwel volledig te danken aan een netto uitstroom van bijna 1,4 miljoen. Het resultaat van 55k verzachtte de uitstroom slechts beperkt. De beleggingsportefeuille bestond per einde van de verslagperiode uit 36 posities, waaronder zowel aandelen als obligaties. Onderstaande tabel toont de vijf grootste posities in portefeuille: Samenstelling portefeuille per 30 juni 2014 DSM, Koninklijke Heineken Akzo Nobel N.V Unilever Sanofi Overige beleggingen Totaal portefeuille Ongeveer 77% van de portefeuille per balansdatum was genoteerd in Euro, 19% in Amerikaanse dollars en 4% in Britse ponden. Omdat valutarisico niet wordt afgedekt, droeg de waardestijging van de dollar beperkt positief bij aan het resultaat. Verder heeft AFOS prima kunnen profiteren van de oplopende Amerikaanse aandelenmarkt. Boylston Fund of Bonds Het Boylston Fund of Bonds (BFOB) ging van start op 1 augustus 2013 Het fonds werd opgericht om cliënten een ruim gespreide obligatieportefeuille te bieden waarin kan worden geparticipeerd met een bedrag vanaf ,-. Het fonds richt zich voornamelijk op obligaties in Europa en USA en kan beleggen in diverse valuta. In de eerste zes maanden van 2014 boekte BFOB een winst van 2,37%. Het fondsvermogen van BFOB daalde van 5,7 miljoen bij de start naar ruim 3,9 miljoen per jaareinde. De netto uitstroom bedroeg bijna 1,9 miljoen. Tegenover de uitstroom stond een beleggingswinst van ruim 0,1 mln. De beleggingsportefeuille bestond per balansdatum uit de volgende vijftien posities: 5

6 Samenstelling portefeuille per 30 juni ,204% Rabobank Nederland 2005/ Delta Lloyd NV 2014/2024/ Delta Lloyd Levensverzekeringen NV 2012/2022/ ING Bank 2013/ Nyrstar (Conv.) 2013/ Rabobank Stak II 2014/ TAG Immobilien AG 2013/ ThyssenKrupp AG 2014/2019/ Trade Finance ,20% Unilever Capital Corp 2013/ Coca Cola Icecek 2013/ (4,750%) Daimler 2014/ (2,75%) Nestle Holdings 2013/ (2,250%) Swedish Export Credit 2013/ (5,500%) Voya Prime Rate Trust Totaal portefeuille Ongeveer 74% van de portefeuille per balansdatum was genoteerd in Euro, 17% in Amerikaanse dollars, 6% in Turkse Lira en de resterende 3% in Noorse Kronen. Omdat valutarisico niet wordt afgedekt, droeg met name de waardestijging van de dollar positief bij aan het resultaat. Purple Ocean Fund of Hedge Funds Het Purple Ocean Fund of Hedge Funds (POFOHF) behaalde over de eerste helft van 2014 een winst van 4,51%. Deze winst was met name toe te schrijven aan het beleggingsresultaat. Rentebaten waren als gevolg van een beperkte liquiditeitspositie minimaal, terwijl de stijging van de Dollar ten opzichte van de Euro het resultaat beperkt verhoogde. Het fondsvermogen daalde van ruim 3,8 miljoen bij de start naar bijna circa 2,5 miljoen per einde van de verslagperiode. Het positieve resultaat van bijna 145k en een netto uitstroom van ongeveer 1,5 miljoen droegen hieraan bij. Per einde van de verslagperiode werd ongeveer 5% van het fondsvermogen in de vorm van liquiditeiten aangehouden. De beleggingsportefeuille bestond per balansdatum uit de volgende posities: 6

7 Samenstelling portefeuille per 30 juni 2014 Areca Value Discovery Fund Esulep Trading Fund Plus GLG Trading Fund Marshall Wace Eureka Fund Platinum Trading Fund Whitebox Concentrated Convertible Arbitrage Fund Totaal portefeuille Om aan de netto uitstroom te voldoen besloot De Veste goed verhandelbare posities te gelde te maken. Dit resulteerde in de keuze om het uitstekend renderende Trade Finance uit portefeuille te halen. Daarnaast werden de wegingen van Esulep Trading Fund Plus en Marshall Wace Eureka Fund teruggeschroefd. Wanneer nieuwe instroom zich aandient zal De Veste de aloude samenstelling van Purple Ocean herstellen. Verder verwacht De Veste nieuwe, veelbelovende hedge funds op te nemen die een aanvulling vormen op de bestaande beleggingen van Purple Ocean. Areca Value Discovery Fund (+9,00%) 1e kwartaal (+5,12%) In zowel januari (+2,69%) als februari (+1,75%) profiteerde de relative value strategieën van Areca sterk van beschermende event protection posities. Op een kleine uitzondering na lieten alle posities in portefeuille een winst zien. In maart (+0,62%) was sprake van een meer gemengde portefeuille. 2e kwartaal (+3,42%) De aankondiging van centrale bankiers dat zij gereed stonden om extra monetaire verruiming toe te passen had een positief effect op de strategieën van Areca. Zogeheten event protection strategieën, die bescherming bieden tegen extreme gebeurtenissen op financiële markten, drukten het rendement. Esulep Trading Fund Plus (+8,02%) 1e kwartaal (+5,75%) Op 24 januari, 3 februari en 13/14 maart steeg de VIX index ( onrustbarometer ) terwijl de S&P500 index corrigeerde. Esulep schreef op deze dagen aanvullende put opties tegen gunstige prijzen. Op 3 februari steeg de margin verplichting van Esulep Plus hierdoor naar 92% van het fondsvermogen. Door de afname van de onrust na de drie genoemde data en door het waardeloos expireren van de verkochte opties liep het Esulep rendement gestaag op. 2e kwartaal (+2,15%) Esulep boekte een bescheiden winst op basis van de lage markt beweeglijkheid en verdere koersstijging van de S&P500 index. 7

8 GLG Trading Fund (+2,07%) 1e kwartaal (+1,43%) Diverse handelsstrategieën, waaronder convertible bond arbitrage, rendeerden positief. GLG besloot voorlopig geen nieuwe investeerders meer tot haar market neutral strategie toe te laten aangezien de maximale fondscapaciteit van US$1 mld. werd overschreden. 2e kwartaal (0,63%) GLG noteerde resultaten op diverse handelsstrategieën, waaronder convertible bond arbitrage. Ook werd rendement behaald op long volatility posities. Marshall Wace Eureka Fund (-0,38%) 1e kwartaal (-0,85%) De alpha strategieën hadden in maart (-1,69%) hinder van mean reversion van aandelenmarkten. Aandelenkoersen corrigeerden naar lange termijn gemiddelden nadat Fed-voorzitter Janet Yellen meer dan de verwacht specifiek was over de termijn van een mogelijke rente verhoging. 2e kwartaal (+0,47%) Zowel de Fundamental Pan Asia strategie als de MW TOPS strategieën gericht op Aziatische aandelenmarkten waren beperkt winstgevend. Platinum Trading Fund (+3,65%) 1e kwartaal (+1,37%) De substrategie Asset Based Finance Energy was sterk winstgevend terwijl substrategie Event Driven in mindere mate het rendement drukte. De Event Driven portefeuille ondervond hinder van het volatiele aandeel Navidea dat in het eerste kwartaal 11% in koers daalde. 2e kwartaal (+2,25%) Met name substrategieën Event Driven, Asset Based Finance Energy en Energy Related Arbitrage presteerden goed. Substrategieën Long Short Fundamental en Quantitative lieten daarentegen tegenvallende resultaten zien. Danny Saks werd aangesteld als nieuwe Co-Chief Investment Officer. Whitebox Concentrated Convertible Arbitrage Fund (+7,97%) 1e kwartaal (+4,99%) Met name de substrategie convertible arbitrage, die met 84% veruit de grootste weging in portefeuille heeft, droeg sterk bij aan het rendement. Van de veertien convertible posities lieten er twaalf een positief rendement zien. Verder was ook de substrategie credit winstgevend. 2e kwartaal (+2,84%) De substrategie convertible arbitrage nam het grootste deel van het rendement voor haar rekening. Whitebox boekte onder andere winst op converteerbare obligaties van twee grote Chinese banken. 8

9 Materiële wijzigingen Met ingang van 22 juli 2014 is de AIFMD (na een overgangsperiode van één jaar) definitief van kracht geworden. Met het oog hierop heeft zich een wijziging in de bewaarstructuur voorgedaan. De naam oude bewaarder van FundOf, Stichting Bewaarder De Veste Wft Beleggingsfondsen, is gewijzigd in Stichting Juridisch Eigendom De Veste Beleggingsfondsen. Zoals de naam al aangeeft fungeert deze stichting voortaan als juridisch eigenaar van het vermogen van het fonds. Overige bewaaractiviteiten worden voortaan verricht door SGG Depositary B.V. Er hebben zich gedurende het eerste halfjaar geen verdere materiële veranderingen in fondsvoorwaarden, fondsstructuur, strategie of doelstellingen voorgedaan. 9

10 Halfjaarrekeningen 2014 Halfjaarrekening Fund Of Special Financial Products (paraplu) KERNCIJFERS Kerncijfers per subfonds zijn opgenomen in de halfjaarrekening van ieder afzonderlijk subfonds. 10

11 BALANS PER 30 JUNI ACTIVA Beleggingen Aandelen en soortgelijk Obligaties en soortgelijk Derivaten Vorderingen Overige vorderingen Overige activa Immateriële vaste activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Fondsvermogen Wettelijke reserve Kortlopende schulden Vooruit ontvangen bedragen Overige schulden Totaal passiva

12 WINST EN VERLIESREKENING EERSTE HALFJAAR t/m t/m Beleggingsresultaten Ongerealiseerde winst Ongerealiseerd verlies Gerealiseerde winst Gerealiseerd verlies Valutaresultaten Ongerealiseerde winst Ongerealiseerd verlies Gerealiseerde winst Gerealiseerd verlies Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijk Rentelasten en soortgelijk Totaal opbrengsten Beheerkosten Beheervergoeding Winstdeling Onderzoekskosten Bewaarvergoeding Transactiekosten Overige Totaal kosten Netto resultaat

13 KASSTROOMOVERZICHT EERSTE HALFJAAR t/m t/m Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat Aanpassing voor: Waardeverandering beleggingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutatie immateriële vaste activa Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties Teruggenomen participaties Netto kasstroom Koers en omrekenverschillen op geldmiddelen/valutatransacties 0 0 Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen eind verslagperiode

14 Algemene toelichting Fondsgegevens Het fonds is gestart op 15 februari 2013 onder de naam Fund of Special Products (FOSP). In de loop van het eerste halfjaar van 2013 is de structuur van het fonds gewijzigd in een paraplufonds genaamd Fund of Special Financial Products (FundOf). FOSP werd hiermee een subfonds van FundOf. Deze wijziging is met ingang van 26 juni 2013 in het register van de AFM opgenomen. Met ingang van 1 augustus 2013 zijn vier nieuwe subfondsen gestart: Arlington Fund of Shares (AFOS), Boylston Fund of Bonds (BFOB), Riffort Fund of Funds (RFOF) en Purple Ocean Fund of Hedge Funds (POFOHF). Als beheerder van het Fund of Special Financial Products treedt De Veste Vermogensbeheer B.V. ( De Veste ) op. De Veste beschikt over een Wft vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen. Petrus Wealth Management ( PWM ) fungeert als adviseur van de beheerder. PWM beschikt over een Wft vergunning als beleggingsonderneming. Het fonds heeft geen werknemers in dienst (2014: 0). Persoonlijke belangen beheerder of bestuurders Gedurende de verslagperiode had de beheerder en/of bestuurders van de beheerder een belang in beleggingen waar ook het fonds gedurende de verslagperiode in participeerde. De Veste Vermogensbeheer B.V. had per 30 juni 2014 een belang van (31/12/13: ) in twee subfondsen van Da Vinci Diversified. Ook FundOf investeert in meerdere subfondsen van Da Vinci Diversified. Dhr. J.C.M. van Oosterbosch, Algemeen Directeur van De Veste Vermogensbeheer B.V., had per 30 juni 2014 (via J.C.M. van Oosterbosch Holding B.V.) een belang van in totaal (31/12/13: ) in verschillende Da Vinci Diversified subfondsen. Uitbesteding taken Gedurende de verslagperiode heeft de beheerder het beleggingsbeleid van het fonds gestalte gegeven in samenwerking met Petrus Wealth Management ( PWM ) uit Hoeven. PWM is mede verantwoordelijk voor de uitvoeren van het beleggingsbeleid. PWM beschikt over een Wft vergunning als beleggingsonderneming. Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Algemeen De halfjaarrekening is opgesteld in euro s. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting. Waarderingsgrondslagen voor de balans Beleggingen Beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen beurswaarde en niet beursgenoteerde beleggingen tegen intrinsieke waarde (Net Asset Value) per balansdatum. Deze Net Asset Value is gebaseerd op de rapportages van de administrateur van het fonds en/of een effectenmakelaar per 14

15 balansdatum. Deze rapportages betreffen voorlopige cijfers en kunnen afwijken van de definitieve gecontroleerde cijfers van de desbetreffende belegging. De intrinsieke waarde van een aantal fondsen is daarnaast onzeker als gevolg van extreme marktomstandigheden, waardoor de waardering van posities van deze fondsen wordt bemoeilijkt. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid voor zover benodigd. Grondslagen voor de resultaatbepaling Beleggingsresultaten Onder netto resultaat wordt verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waardemutaties van de fondsen waarin wordt belegd, alsmede hiermee behaalde valutaresultaten. Kosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord op basis van de actuele waarde van de beleggingen, hetzij gerealiseerd, hetzij ongerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Belastingen Het fonds is een besloten fonds voor gemene rekening. In deze hoedanigheid is het fonds een op gemeenschappelijke vermogensbeleggingen gerichte samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en uit dien hoofde niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. Daardoor is het fonds over de beleggingswinst geen belasting verschuldigd. 15

16 Toelichting bij de balans 1. Aandelen en soortgelijk Tot deze categorie worden naast aandelen ook rechten van deelneming in beleggingsfondsen en hedge funds gerekend. Per ultimo verslagdatum waren de volgende posities in portefeuille aanwezig: Aandelen Adidas Agrium Alstom Akzo Nobel N.V ArcelorMittal Class A BIC Bongrain Centrica ConAgra Foods Inc DSM, Koninklijke Edenred Fugro Gesco AG Heineken Ingenico Intel Corp ishares MSCI Brazil Kimberly-Clark Corp Lufthansa Mattel, Inc Nutreco N.V Potash Corporation of Saskathewan Remy Cointreau SA Royal Dutch Shell -A Sanofi Tessenderlo Chemie Unilever Beleggingsfondsen Citadel Value Fund SICAV Hoofbosch TIGfund

17 Toelichting bij de balans (vervolg) Hedge funds Areca Value Discovery Fund Esulep Trading Fund GLG Market Neutral Fund Marshall Wace Eureka Fund Platinum Trading Fund Trade Finance Whitebox Concentrated ConvArb Deze fondsen (subfondsen van Da Vinci Diversified) worden eveneens beheerd door De Veste Vermogensbeheer B.V. De totale waarde van deze fondsen bedroeg eind juni (31/12/ ) ofwel 5,4% (31/12/13: 11,1%) van het fondsvermogen. Voor FundOf gelden dezelfde investeringscondities als voor andere investeerders in deze fondsen. De beheervergoeding van 2% per jaar die door deze fondsen wordt gerekend, wordt teruggestort in FundOf en verantwoord onder beheerkosten retour. Over het eerste halfjaar van 2014 is op deze wijze een bedrag van (eerste halfjaar ) aan beheervergoeding teruggestort. Het verloop van de portefeuilles is als volgt weer te geven: Aandelen: Stand per 1 januari Aankopen Verkopen Ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat Stand per 30 juni Beleggingsfondsen: Stand per 1 januari Aankopen 0 0 Verkopen 0 0 Ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat 0 0 Stand per 30 juni

18 Toelichting bij de balans (vervolg) Hedge funds: Stand per 1 januari Aankopen Verkopen Ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat Stand per 30 juni Obligaties en soortgelijk Tot deze categorie worden naast obligaties ook gestructureerde producten gerekend. Per ultimo verslagdatum waren de volgende posities in portefeuille aanwezig: Obligaties 2,20% Unilever Capital Corp 2013/ ,204% Rabobank Nederland 2005/ Coca Cola Icecek 2013/ (4,750%) Daimler 2014/ (2,750%) Delta Lloyd Levensverzekeringen NV 2012/2022/ (9,00%) Delta Lloyd NV 2014/2024/ (4,375%) ING Bank 2013/ (0,000%) KBC Funding Trust II 1999/2009/ (3,221%) Nestle Holdings 2013/ (2,250%) Nyrstar (Conv) 2013/ (4,250%) Rabobank Stak II 2014/ (6,500%) Swedish Export Credit 2013/ (5,500%)

19 Toelichting bij de balans (vervolg) Transport TAG Immobilien AG 2013/ (5,125%) Thyssen Krupp AG 2014/2019/ (3,125%) Trade Finance Voya Prime Rate Trust Gestructureerde producten 1Y Reverse Convertible Bond on the Worst of (FUR and SBMO) ,82% Goldman Sachs RC DSM/HEI 14/ EUR ING WO Memory Phoenix Y 100% Capital Guaranteed Basket of 3 Asian indexes Y Autocall Phoenix WO GE/INTC Capital Protected Note on EURTRY Phoenix Plus Worst of Cisco/Caterpillar Het verloop van de portefeuilles is als volgt weer te geven: Obligaties: Stand per 1 januari Aankopen Verkopen Ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat Stand per 30 juni

20 Toelichting bij de balans (vervolg) Gestructureerde producten: Stand per 1 januari Aankopen Verkopen Ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat Stand per 30 juni Derivaten AGU Capr AKZ Cdec FUR Cdec HEI Cjun HEI Cdec INTC Capr INTC Cjan INTC Parp KMB Capr MAT Coct MT Pdec NUO Csep POT Cmrt POT Cdec RD Cdec RD Pdec UN Cdec UN Pdec

21 Toelichting bij de balans (vervolg) Het verloop van de portefeuilles is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Aankopen Verkopen Ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat Stand per 30 juni Overige vorderingen Nog te ontvangen op verkoop Te ontvangen rente Opgelopen rente obligaties Overige vorderingen Stand einde verslagperiode Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa betreffen de kosten van oprichting van FundOf die conform prospectus zijn geactiveerd en worden afgeschreven. Het verloop wordt onderstaand weergegeven: Stand per 1 januari BIJ: kosten oprichting 2012/ AF: afschrijving Stand per 30 juni

22 Toelichting bij de balans (vervolg) 6. Liquide middelen ABN Amro N.V SNS Securities N.V Stand einde verslagperiode De liquiditeiten bedroegen per eind juni % (31/12/13 49%) van het fondsvermogen. Het fonds is wettelijk verplicht minimaal 10% van het fondsvermogen in de vorm van liquiditeiten en/of courante beleggingen aan te houden. Aan dit vereiste werd per het einde van de verslagperiode ruimschoots voldaan. 7. Fondsvermogen Stand per 1 januari Bij: - Toetreders Resultaat verslagperiode Vrijval wettelijke reserve Af: - Uittreders Toevoeging wettelijke reserve Stand per 30 juni

23 Toelichting bij de balans (vervolg) 8. Wettelijke reserve Een wettelijke reserve is gecreëerd in verband met de geactiveerde kosten van oprichting. De maandelijkse vrijval is gelijk aan de afschrijving van de oprichtingskosten. De periode van afschrijving loopt voor FOSP conform prospectus van 1 oktober 2012 tot en met 30 september De oprichtingskosten van de overige subfondsen worden eveneens conform prospectus afgeschreven over de periode van 1 augustus 2013 tot en met 31 juli Het verloop van de wettelijke reserve gedurende de verslagperiode wordt onderstaand weergegeven Stand per 1 januari BIJ: reserve a.g.v. activering kosten AF: vrijval Stand per 30 juni Vooruit ontvangen bedragen Dit betreft de vooruit ontvangen gelden van nieuwe toetreders per 1/1/ Overige schulden Te betalen aan participanten Te betalen beheervergoeding Te betalen onderzoekskosten Te betalen winstdeling Reservering accountantskosten Reservering kosten toezicht Stand einde verslagperiode

24 Toelichting bij de winst en verliesrekening 11. Ongerealiseerde beleggingswinst t/m t/m Aandelen Beleggingsfondsen Hedge Funds Obligaties Gestructureerde producten Derivaten Ongerealiseerd beleggingsverlies t/m t/m Aandelen Hedge Funds Obligaties Gestructureerde producten Derivaten Gerealiseerde beleggingswinst De gerealiseerde beleggingswinst heeft betrekking op met winst verkochte posities gedurende de verslagperiode. Deze winst bedroeg (2013: 0). 14. Gerealiseerd beleggingsverlies Het gerealiseerde beleggingsverlies heeft betrekking op met verlies verkochte posities gedurende de verslagperiode. Dit verlies bedroeg (2013: 0). 24

25 Toelichting bij de winst en verliesrekening 15. Ongerealiseerde valutawinst t/m t/m Aandelen Hedge Funds Obligaties Gestructureerde producten Derivaten Ongerealiseerd valutaverlies t/m t/m Aandelen Obligaties Liquide middelen Gerealiseerde valutawinst Het gerealiseerde valutaverlies bedroeg 303 (2103: 0) en had betrekking op met winst verkochte beleggingen genoteerd in een andere valuta dan de Euro. 18. Gerealiseerd valutaverlies Het gerealiseerde valutaverlies bedroeg 168 (2013: 0).en had betrekking op tegen verlies verkochte beleggingen in een andere valuta dan de Euro. 19. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten t/m t/m Rente bank- en effectenrekening Rente beleggingen Rente obligaties Dividend

Halfjaarverslag 2013. Fund Of Special Financial Products

Halfjaarverslag 2013. Fund Of Special Financial Products Halfjaarverslag 2013 Fund Of Special Financial Products Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Betrokken partijen... 3 Verslag van de beheerder... 4 Inleiding... 4 Risicoparagraaf... 4 Terugblik eerste halfjaar

Nadere informatie

Halfjaarverslag Da Vinci Retail

Halfjaarverslag Da Vinci Retail Halfjaarverslag 2014 Da Vinci Retail Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Betrokken partijen... 3 Verslag van de beheerder... 4 Inleiding... 4 Risicoparagraaf... 4 Activiteitenverslag... 4 Materiële wijzigingen...

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Da Vinci Retail

Halfjaarverslag 2011. Da Vinci Retail Halfjaarverslag 2011 Da Vinci Retail Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Betrokken partijen... 3 Verslag van de beheerder... 4 Inleiding... 4 Terugblik eerste halfjaar 2011... 4 Vooruitblik nieuwe jaar...

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Halfjaarverslag 2016 SYNVEST. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS tot en met 30 juni 2016 Pagina 1 Directie verslag 2 2 Halfjaar cijfers

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER TITANS FUND, Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34333826 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2015 3 2 Staat van baten en lasten 2015 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten 2014 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2016 3 2 Staat van baten en lasten 2016 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarverslag Da Vinci Retail

Halfjaarverslag Da Vinci Retail Halfjaarverslag 2017 Da Vinci Retail Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Betrokken partijen... 3 Verslag van de beheerder... 4 Algemeen... 4 Beleggingsbeleid en resultaten... 6 Halfjaarrekeningen 2017...

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2015 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST Pagina 1 van 39 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Algemene gegevens 3 2. Structuur 5 3. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

(beleggingsfonds in liquidatie) Liquidatieverslag. 18 augustus 2014

(beleggingsfonds in liquidatie) Liquidatieverslag. 18 augustus 2014 (beleggingsfonds in liquidatie) Liquidatieverslag 18 augustus 2014 I N H O U D S O P G A V E VERSLAG VAN DE BEWAARDER... 3 BALANS... 5 WINST- EN VERLIESREKENING... 6 KASSTROOMOVERZICHT... 7 TOELICHTING

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN) Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN) Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN), Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 53340922 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Jaarrekening 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel verslag 1.1 Fiscale positie 3 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Stg Bewaarder OHV KAS BANK N.V. 30 juni 2017 Financial Accounting & Reporting INHOUD Balans & Winst- en Verliesrekening per mandaat: Fresh Fixed Income Fund Contact KAS BANK N.V.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie