Halfjaarverslag Fund Of Special Financial Products

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag 2014. Fund Of Special Financial Products"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag 2014 Fund Of Special Financial Products

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Betrokken partijen... 3 Verslag van de beheerder... 4 Inleiding... 4 Risicoparagraaf... 4 Activiteitenverslag... 4 Materiële wijzigingen... 9 Halfjaarrekeningen Halfjaarrekening Fund Of Special Financial Products (paraplu) Algemene toelichting Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Toelichting bij de balans Overige gegevens Persoonlijke belangen beheerder Resultaatbestemming Controleverklaring BIJLAGEN Jaarrekening Fund of Special Products (FOSP) Jaarrekening Arlington Fund of Shares (AFOS) Jaarrekening Boylston Fund of Bonds (BFOB) Jaarrekening Boylston Fund of Bonds (BFOB) Jaarrekening Riffort Fund of Funds (RFOF) Jaarrekening Purple Ocean Fund of Hedge Funds (POFOHF)

3 Betrokken partijen Beheerder Bewaarder Juridisch eigenaar Adviseur van de beheerder Banken Effectenbanken De Veste Vermogensbeheer B.V. Princenhagelaan 1-B DA Breda Tel Fax.: Web: SGG Depositary B.V. Claude Debussylaan MD Amsterdam Stichting Juridisch Eigendom De Veste Beleggingsfondsen (bestuurder: SGG Custody B.V.) Claude Debussylaan MD Amsterdam Petrus Wealth Management St. Janstraat AM Hoeven Postbus AC Etten-Leur ABN Amro Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Postbus EA Amsterdam ABN Amro Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Postbus EA Amsterdam SNS Securities N.V. Nieuwezijds Voorburgwal SJ Amsterdam Postbus AE Amsterdam Extern accountant Witlox VCS audit B.V. Fellenoordstraat TJ Breda 3

4 Verslag van de beheerder Inleiding Het Fund of Special Financial Products ( FundOf ) is door De Veste Vermogensbeheer B.V. ( De Veste ) ontwikkeld in samenwerking met Petrus Wealth Management ( PWM ). PWM is actief als vermogensbeheerder en hanteert hierbij een ondergrens aan de vermogens van De financiële crisis die in 2008 is ontstaan heeft relaties van PWM terughoudend gemaakt als het gaat om het nemen van beleggingsrisico. De behoefte om een aantrekkelijk rendement te maken op (middel)lange termijn was echter onverminderd groot. PWM speelde hierop in door het creëren en opnemen van special products, gestructureerde producten, in de portefeuilles van haar relaties. Deze special products zorgen voor een opwaarts potentieel, terwijl bescherming eventuele verliezen beperkt houdt. De door PWM toegepaste strategie is de afgelopen jaren erg succesvol gebleken en heeft een groot aantal tevreden relaties opgeleverd. Dit heeft onder andere geresulteerd in belangstelling vanuit potentiële cliënten met een vermogen kleiner dan het vereiste minimum van Omdat voor PWM kleinere vermogens niet beheersbaar zijn, is De Veste benaderd om een fondsstructuur op te zetten, waarbinnen de door PWM ontwikkelde strategie wordt toegepast. Deze fondsstructuur is het Fund of Special Financial Products. Risicoparagraaf Een belegging in FundOf is niet zonder risico. Voor een uitgebreide beschrijving van de relevante risico s wordt verwezen naar het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Deze zijn te vinden op de website van de beheerder (www.deveste.net) of kunnen kosteloos bij de beheerder worden aangevraagd. Voorafgaand aan een besluit tot investering dient altijd zorgvuldig kennis te worden genomen van de inhoud van deze documenten. Activiteitenverslag Fund of Special Products Het Fund of Special Products (FOSP) noteerde in de verslagperiode een winst van 3,11%. Ondanks het positieve resultaat nam het fondsvermogen van per begin van de verslagperiode af naar per balansdatum. Deze beperkte daling was het gevolg van een netto uitstroom van fondsvermogen ter grootte van Per balansdatum werd de volgende portefeuille aangehouden: Samenstelling portefeuille per 30 juni EUR ING WO Memory Phoenix ,82% Goldman Sachs RC DSM/HEI 14/ Y 100% Capital Guaranteed Basket of 3 Asian indexes Y Autocall Phoenix WO GE/INTC Phoenix Plus Worst Of Cisco/Caterpillar Totaal portefeuille

5 Arlington Fund of Shares Het Arlington Fund of Shares is op 1 augustus 2013 van start gegaan en werd opgericht om cliënten een ruim gespreide aandelenportefeuille te bieden waarin kan worden geparticipeerd met een bedrag vanaf ,-. Het fonds richt zich op aandelen in Europa en USA. Daarnaast wordt een actief optiebeleid toegepast waarbij calls worden geschreven op onderliggende aandelen en puts worden geschreven met het doel onderliggende aandelen te verkrijgen. Deze strategie wordt uitsluitend gedekt toegepast zonder financiële hefboom. AFOS behaalde in de verslagperiode een winst van 2,29%. Het fondsvermogen van AFOS daalde van 3,3 miljoen per begin van de verslagperiode naar 1,9 miljoen per balansdatum. Deze afname was vrijwel volledig te danken aan een netto uitstroom van bijna 1,4 miljoen. Het resultaat van 55k verzachtte de uitstroom slechts beperkt. De beleggingsportefeuille bestond per einde van de verslagperiode uit 36 posities, waaronder zowel aandelen als obligaties. Onderstaande tabel toont de vijf grootste posities in portefeuille: Samenstelling portefeuille per 30 juni 2014 DSM, Koninklijke Heineken Akzo Nobel N.V Unilever Sanofi Overige beleggingen Totaal portefeuille Ongeveer 77% van de portefeuille per balansdatum was genoteerd in Euro, 19% in Amerikaanse dollars en 4% in Britse ponden. Omdat valutarisico niet wordt afgedekt, droeg de waardestijging van de dollar beperkt positief bij aan het resultaat. Verder heeft AFOS prima kunnen profiteren van de oplopende Amerikaanse aandelenmarkt. Boylston Fund of Bonds Het Boylston Fund of Bonds (BFOB) ging van start op 1 augustus 2013 Het fonds werd opgericht om cliënten een ruim gespreide obligatieportefeuille te bieden waarin kan worden geparticipeerd met een bedrag vanaf ,-. Het fonds richt zich voornamelijk op obligaties in Europa en USA en kan beleggen in diverse valuta. In de eerste zes maanden van 2014 boekte BFOB een winst van 2,37%. Het fondsvermogen van BFOB daalde van 5,7 miljoen bij de start naar ruim 3,9 miljoen per jaareinde. De netto uitstroom bedroeg bijna 1,9 miljoen. Tegenover de uitstroom stond een beleggingswinst van ruim 0,1 mln. De beleggingsportefeuille bestond per balansdatum uit de volgende vijftien posities: 5

6 Samenstelling portefeuille per 30 juni ,204% Rabobank Nederland 2005/ Delta Lloyd NV 2014/2024/ Delta Lloyd Levensverzekeringen NV 2012/2022/ ING Bank 2013/ Nyrstar (Conv.) 2013/ Rabobank Stak II 2014/ TAG Immobilien AG 2013/ ThyssenKrupp AG 2014/2019/ Trade Finance ,20% Unilever Capital Corp 2013/ Coca Cola Icecek 2013/ (4,750%) Daimler 2014/ (2,75%) Nestle Holdings 2013/ (2,250%) Swedish Export Credit 2013/ (5,500%) Voya Prime Rate Trust Totaal portefeuille Ongeveer 74% van de portefeuille per balansdatum was genoteerd in Euro, 17% in Amerikaanse dollars, 6% in Turkse Lira en de resterende 3% in Noorse Kronen. Omdat valutarisico niet wordt afgedekt, droeg met name de waardestijging van de dollar positief bij aan het resultaat. Purple Ocean Fund of Hedge Funds Het Purple Ocean Fund of Hedge Funds (POFOHF) behaalde over de eerste helft van 2014 een winst van 4,51%. Deze winst was met name toe te schrijven aan het beleggingsresultaat. Rentebaten waren als gevolg van een beperkte liquiditeitspositie minimaal, terwijl de stijging van de Dollar ten opzichte van de Euro het resultaat beperkt verhoogde. Het fondsvermogen daalde van ruim 3,8 miljoen bij de start naar bijna circa 2,5 miljoen per einde van de verslagperiode. Het positieve resultaat van bijna 145k en een netto uitstroom van ongeveer 1,5 miljoen droegen hieraan bij. Per einde van de verslagperiode werd ongeveer 5% van het fondsvermogen in de vorm van liquiditeiten aangehouden. De beleggingsportefeuille bestond per balansdatum uit de volgende posities: 6

7 Samenstelling portefeuille per 30 juni 2014 Areca Value Discovery Fund Esulep Trading Fund Plus GLG Trading Fund Marshall Wace Eureka Fund Platinum Trading Fund Whitebox Concentrated Convertible Arbitrage Fund Totaal portefeuille Om aan de netto uitstroom te voldoen besloot De Veste goed verhandelbare posities te gelde te maken. Dit resulteerde in de keuze om het uitstekend renderende Trade Finance uit portefeuille te halen. Daarnaast werden de wegingen van Esulep Trading Fund Plus en Marshall Wace Eureka Fund teruggeschroefd. Wanneer nieuwe instroom zich aandient zal De Veste de aloude samenstelling van Purple Ocean herstellen. Verder verwacht De Veste nieuwe, veelbelovende hedge funds op te nemen die een aanvulling vormen op de bestaande beleggingen van Purple Ocean. Areca Value Discovery Fund (+9,00%) 1e kwartaal (+5,12%) In zowel januari (+2,69%) als februari (+1,75%) profiteerde de relative value strategieën van Areca sterk van beschermende event protection posities. Op een kleine uitzondering na lieten alle posities in portefeuille een winst zien. In maart (+0,62%) was sprake van een meer gemengde portefeuille. 2e kwartaal (+3,42%) De aankondiging van centrale bankiers dat zij gereed stonden om extra monetaire verruiming toe te passen had een positief effect op de strategieën van Areca. Zogeheten event protection strategieën, die bescherming bieden tegen extreme gebeurtenissen op financiële markten, drukten het rendement. Esulep Trading Fund Plus (+8,02%) 1e kwartaal (+5,75%) Op 24 januari, 3 februari en 13/14 maart steeg de VIX index ( onrustbarometer ) terwijl de S&P500 index corrigeerde. Esulep schreef op deze dagen aanvullende put opties tegen gunstige prijzen. Op 3 februari steeg de margin verplichting van Esulep Plus hierdoor naar 92% van het fondsvermogen. Door de afname van de onrust na de drie genoemde data en door het waardeloos expireren van de verkochte opties liep het Esulep rendement gestaag op. 2e kwartaal (+2,15%) Esulep boekte een bescheiden winst op basis van de lage markt beweeglijkheid en verdere koersstijging van de S&P500 index. 7

8 GLG Trading Fund (+2,07%) 1e kwartaal (+1,43%) Diverse handelsstrategieën, waaronder convertible bond arbitrage, rendeerden positief. GLG besloot voorlopig geen nieuwe investeerders meer tot haar market neutral strategie toe te laten aangezien de maximale fondscapaciteit van US$1 mld. werd overschreden. 2e kwartaal (0,63%) GLG noteerde resultaten op diverse handelsstrategieën, waaronder convertible bond arbitrage. Ook werd rendement behaald op long volatility posities. Marshall Wace Eureka Fund (-0,38%) 1e kwartaal (-0,85%) De alpha strategieën hadden in maart (-1,69%) hinder van mean reversion van aandelenmarkten. Aandelenkoersen corrigeerden naar lange termijn gemiddelden nadat Fed-voorzitter Janet Yellen meer dan de verwacht specifiek was over de termijn van een mogelijke rente verhoging. 2e kwartaal (+0,47%) Zowel de Fundamental Pan Asia strategie als de MW TOPS strategieën gericht op Aziatische aandelenmarkten waren beperkt winstgevend. Platinum Trading Fund (+3,65%) 1e kwartaal (+1,37%) De substrategie Asset Based Finance Energy was sterk winstgevend terwijl substrategie Event Driven in mindere mate het rendement drukte. De Event Driven portefeuille ondervond hinder van het volatiele aandeel Navidea dat in het eerste kwartaal 11% in koers daalde. 2e kwartaal (+2,25%) Met name substrategieën Event Driven, Asset Based Finance Energy en Energy Related Arbitrage presteerden goed. Substrategieën Long Short Fundamental en Quantitative lieten daarentegen tegenvallende resultaten zien. Danny Saks werd aangesteld als nieuwe Co-Chief Investment Officer. Whitebox Concentrated Convertible Arbitrage Fund (+7,97%) 1e kwartaal (+4,99%) Met name de substrategie convertible arbitrage, die met 84% veruit de grootste weging in portefeuille heeft, droeg sterk bij aan het rendement. Van de veertien convertible posities lieten er twaalf een positief rendement zien. Verder was ook de substrategie credit winstgevend. 2e kwartaal (+2,84%) De substrategie convertible arbitrage nam het grootste deel van het rendement voor haar rekening. Whitebox boekte onder andere winst op converteerbare obligaties van twee grote Chinese banken. 8

9 Materiële wijzigingen Met ingang van 22 juli 2014 is de AIFMD (na een overgangsperiode van één jaar) definitief van kracht geworden. Met het oog hierop heeft zich een wijziging in de bewaarstructuur voorgedaan. De naam oude bewaarder van FundOf, Stichting Bewaarder De Veste Wft Beleggingsfondsen, is gewijzigd in Stichting Juridisch Eigendom De Veste Beleggingsfondsen. Zoals de naam al aangeeft fungeert deze stichting voortaan als juridisch eigenaar van het vermogen van het fonds. Overige bewaaractiviteiten worden voortaan verricht door SGG Depositary B.V. Er hebben zich gedurende het eerste halfjaar geen verdere materiële veranderingen in fondsvoorwaarden, fondsstructuur, strategie of doelstellingen voorgedaan. 9

10 Halfjaarrekeningen 2014 Halfjaarrekening Fund Of Special Financial Products (paraplu) KERNCIJFERS Kerncijfers per subfonds zijn opgenomen in de halfjaarrekening van ieder afzonderlijk subfonds. 10

11 BALANS PER 30 JUNI ACTIVA Beleggingen Aandelen en soortgelijk Obligaties en soortgelijk Derivaten Vorderingen Overige vorderingen Overige activa Immateriële vaste activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Fondsvermogen Wettelijke reserve Kortlopende schulden Vooruit ontvangen bedragen Overige schulden Totaal passiva

12 WINST EN VERLIESREKENING EERSTE HALFJAAR t/m t/m Beleggingsresultaten Ongerealiseerde winst Ongerealiseerd verlies Gerealiseerde winst Gerealiseerd verlies Valutaresultaten Ongerealiseerde winst Ongerealiseerd verlies Gerealiseerde winst Gerealiseerd verlies Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijk Rentelasten en soortgelijk Totaal opbrengsten Beheerkosten Beheervergoeding Winstdeling Onderzoekskosten Bewaarvergoeding Transactiekosten Overige Totaal kosten Netto resultaat

13 KASSTROOMOVERZICHT EERSTE HALFJAAR t/m t/m Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat Aanpassing voor: Waardeverandering beleggingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutatie immateriële vaste activa Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties Teruggenomen participaties Netto kasstroom Koers en omrekenverschillen op geldmiddelen/valutatransacties 0 0 Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen eind verslagperiode

14 Algemene toelichting Fondsgegevens Het fonds is gestart op 15 februari 2013 onder de naam Fund of Special Products (FOSP). In de loop van het eerste halfjaar van 2013 is de structuur van het fonds gewijzigd in een paraplufonds genaamd Fund of Special Financial Products (FundOf). FOSP werd hiermee een subfonds van FundOf. Deze wijziging is met ingang van 26 juni 2013 in het register van de AFM opgenomen. Met ingang van 1 augustus 2013 zijn vier nieuwe subfondsen gestart: Arlington Fund of Shares (AFOS), Boylston Fund of Bonds (BFOB), Riffort Fund of Funds (RFOF) en Purple Ocean Fund of Hedge Funds (POFOHF). Als beheerder van het Fund of Special Financial Products treedt De Veste Vermogensbeheer B.V. ( De Veste ) op. De Veste beschikt over een Wft vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen. Petrus Wealth Management ( PWM ) fungeert als adviseur van de beheerder. PWM beschikt over een Wft vergunning als beleggingsonderneming. Het fonds heeft geen werknemers in dienst (2014: 0). Persoonlijke belangen beheerder of bestuurders Gedurende de verslagperiode had de beheerder en/of bestuurders van de beheerder een belang in beleggingen waar ook het fonds gedurende de verslagperiode in participeerde. De Veste Vermogensbeheer B.V. had per 30 juni 2014 een belang van (31/12/13: ) in twee subfondsen van Da Vinci Diversified. Ook FundOf investeert in meerdere subfondsen van Da Vinci Diversified. Dhr. J.C.M. van Oosterbosch, Algemeen Directeur van De Veste Vermogensbeheer B.V., had per 30 juni 2014 (via J.C.M. van Oosterbosch Holding B.V.) een belang van in totaal (31/12/13: ) in verschillende Da Vinci Diversified subfondsen. Uitbesteding taken Gedurende de verslagperiode heeft de beheerder het beleggingsbeleid van het fonds gestalte gegeven in samenwerking met Petrus Wealth Management ( PWM ) uit Hoeven. PWM is mede verantwoordelijk voor de uitvoeren van het beleggingsbeleid. PWM beschikt over een Wft vergunning als beleggingsonderneming. Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Algemeen De halfjaarrekening is opgesteld in euro s. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting. Waarderingsgrondslagen voor de balans Beleggingen Beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen beurswaarde en niet beursgenoteerde beleggingen tegen intrinsieke waarde (Net Asset Value) per balansdatum. Deze Net Asset Value is gebaseerd op de rapportages van de administrateur van het fonds en/of een effectenmakelaar per 14

15 balansdatum. Deze rapportages betreffen voorlopige cijfers en kunnen afwijken van de definitieve gecontroleerde cijfers van de desbetreffende belegging. De intrinsieke waarde van een aantal fondsen is daarnaast onzeker als gevolg van extreme marktomstandigheden, waardoor de waardering van posities van deze fondsen wordt bemoeilijkt. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid voor zover benodigd. Grondslagen voor de resultaatbepaling Beleggingsresultaten Onder netto resultaat wordt verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waardemutaties van de fondsen waarin wordt belegd, alsmede hiermee behaalde valutaresultaten. Kosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord op basis van de actuele waarde van de beleggingen, hetzij gerealiseerd, hetzij ongerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Belastingen Het fonds is een besloten fonds voor gemene rekening. In deze hoedanigheid is het fonds een op gemeenschappelijke vermogensbeleggingen gerichte samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en uit dien hoofde niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. Daardoor is het fonds over de beleggingswinst geen belasting verschuldigd. 15

16 Toelichting bij de balans 1. Aandelen en soortgelijk Tot deze categorie worden naast aandelen ook rechten van deelneming in beleggingsfondsen en hedge funds gerekend. Per ultimo verslagdatum waren de volgende posities in portefeuille aanwezig: Aandelen Adidas Agrium Alstom Akzo Nobel N.V ArcelorMittal Class A BIC Bongrain Centrica ConAgra Foods Inc DSM, Koninklijke Edenred Fugro Gesco AG Heineken Ingenico Intel Corp ishares MSCI Brazil Kimberly-Clark Corp Lufthansa Mattel, Inc Nutreco N.V Potash Corporation of Saskathewan Remy Cointreau SA Royal Dutch Shell -A Sanofi Tessenderlo Chemie Unilever Beleggingsfondsen Citadel Value Fund SICAV Hoofbosch TIGfund

17 Toelichting bij de balans (vervolg) Hedge funds Areca Value Discovery Fund Esulep Trading Fund GLG Market Neutral Fund Marshall Wace Eureka Fund Platinum Trading Fund Trade Finance Whitebox Concentrated ConvArb Deze fondsen (subfondsen van Da Vinci Diversified) worden eveneens beheerd door De Veste Vermogensbeheer B.V. De totale waarde van deze fondsen bedroeg eind juni (31/12/ ) ofwel 5,4% (31/12/13: 11,1%) van het fondsvermogen. Voor FundOf gelden dezelfde investeringscondities als voor andere investeerders in deze fondsen. De beheervergoeding van 2% per jaar die door deze fondsen wordt gerekend, wordt teruggestort in FundOf en verantwoord onder beheerkosten retour. Over het eerste halfjaar van 2014 is op deze wijze een bedrag van (eerste halfjaar ) aan beheervergoeding teruggestort. Het verloop van de portefeuilles is als volgt weer te geven: Aandelen: Stand per 1 januari Aankopen Verkopen Ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat Stand per 30 juni Beleggingsfondsen: Stand per 1 januari Aankopen 0 0 Verkopen 0 0 Ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat 0 0 Stand per 30 juni

18 Toelichting bij de balans (vervolg) Hedge funds: Stand per 1 januari Aankopen Verkopen Ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat Stand per 30 juni Obligaties en soortgelijk Tot deze categorie worden naast obligaties ook gestructureerde producten gerekend. Per ultimo verslagdatum waren de volgende posities in portefeuille aanwezig: Obligaties 2,20% Unilever Capital Corp 2013/ ,204% Rabobank Nederland 2005/ Coca Cola Icecek 2013/ (4,750%) Daimler 2014/ (2,750%) Delta Lloyd Levensverzekeringen NV 2012/2022/ (9,00%) Delta Lloyd NV 2014/2024/ (4,375%) ING Bank 2013/ (0,000%) KBC Funding Trust II 1999/2009/ (3,221%) Nestle Holdings 2013/ (2,250%) Nyrstar (Conv) 2013/ (4,250%) Rabobank Stak II 2014/ (6,500%) Swedish Export Credit 2013/ (5,500%)

19 Toelichting bij de balans (vervolg) Transport TAG Immobilien AG 2013/ (5,125%) Thyssen Krupp AG 2014/2019/ (3,125%) Trade Finance Voya Prime Rate Trust Gestructureerde producten 1Y Reverse Convertible Bond on the Worst of (FUR and SBMO) ,82% Goldman Sachs RC DSM/HEI 14/ EUR ING WO Memory Phoenix Y 100% Capital Guaranteed Basket of 3 Asian indexes Y Autocall Phoenix WO GE/INTC Capital Protected Note on EURTRY Phoenix Plus Worst of Cisco/Caterpillar Het verloop van de portefeuilles is als volgt weer te geven: Obligaties: Stand per 1 januari Aankopen Verkopen Ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat Stand per 30 juni

20 Toelichting bij de balans (vervolg) Gestructureerde producten: Stand per 1 januari Aankopen Verkopen Ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat Stand per 30 juni Derivaten AGU Capr AKZ Cdec FUR Cdec HEI Cjun HEI Cdec INTC Capr INTC Cjan INTC Parp KMB Capr MAT Coct MT Pdec NUO Csep POT Cmrt POT Cdec RD Cdec RD Pdec UN Cdec UN Pdec

21 Toelichting bij de balans (vervolg) Het verloop van de portefeuilles is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Aankopen Verkopen Ongerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat Stand per 30 juni Overige vorderingen Nog te ontvangen op verkoop Te ontvangen rente Opgelopen rente obligaties Overige vorderingen Stand einde verslagperiode Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa betreffen de kosten van oprichting van FundOf die conform prospectus zijn geactiveerd en worden afgeschreven. Het verloop wordt onderstaand weergegeven: Stand per 1 januari BIJ: kosten oprichting 2012/ AF: afschrijving Stand per 30 juni

22 Toelichting bij de balans (vervolg) 6. Liquide middelen ABN Amro N.V SNS Securities N.V Stand einde verslagperiode De liquiditeiten bedroegen per eind juni % (31/12/13 49%) van het fondsvermogen. Het fonds is wettelijk verplicht minimaal 10% van het fondsvermogen in de vorm van liquiditeiten en/of courante beleggingen aan te houden. Aan dit vereiste werd per het einde van de verslagperiode ruimschoots voldaan. 7. Fondsvermogen Stand per 1 januari Bij: - Toetreders Resultaat verslagperiode Vrijval wettelijke reserve Af: - Uittreders Toevoeging wettelijke reserve Stand per 30 juni

23 Toelichting bij de balans (vervolg) 8. Wettelijke reserve Een wettelijke reserve is gecreëerd in verband met de geactiveerde kosten van oprichting. De maandelijkse vrijval is gelijk aan de afschrijving van de oprichtingskosten. De periode van afschrijving loopt voor FOSP conform prospectus van 1 oktober 2012 tot en met 30 september De oprichtingskosten van de overige subfondsen worden eveneens conform prospectus afgeschreven over de periode van 1 augustus 2013 tot en met 31 juli Het verloop van de wettelijke reserve gedurende de verslagperiode wordt onderstaand weergegeven Stand per 1 januari BIJ: reserve a.g.v. activering kosten AF: vrijval Stand per 30 juni Vooruit ontvangen bedragen Dit betreft de vooruit ontvangen gelden van nieuwe toetreders per 1/1/ Overige schulden Te betalen aan participanten Te betalen beheervergoeding Te betalen onderzoekskosten Te betalen winstdeling Reservering accountantskosten Reservering kosten toezicht Stand einde verslagperiode

24 Toelichting bij de winst en verliesrekening 11. Ongerealiseerde beleggingswinst t/m t/m Aandelen Beleggingsfondsen Hedge Funds Obligaties Gestructureerde producten Derivaten Ongerealiseerd beleggingsverlies t/m t/m Aandelen Hedge Funds Obligaties Gestructureerde producten Derivaten Gerealiseerde beleggingswinst De gerealiseerde beleggingswinst heeft betrekking op met winst verkochte posities gedurende de verslagperiode. Deze winst bedroeg (2013: 0). 14. Gerealiseerd beleggingsverlies Het gerealiseerde beleggingsverlies heeft betrekking op met verlies verkochte posities gedurende de verslagperiode. Dit verlies bedroeg (2013: 0). 24

25 Toelichting bij de winst en verliesrekening 15. Ongerealiseerde valutawinst t/m t/m Aandelen Hedge Funds Obligaties Gestructureerde producten Derivaten Ongerealiseerd valutaverlies t/m t/m Aandelen Obligaties Liquide middelen Gerealiseerde valutawinst Het gerealiseerde valutaverlies bedroeg 303 (2103: 0) en had betrekking op met winst verkochte beleggingen genoteerd in een andere valuta dan de Euro. 18. Gerealiseerd valutaverlies Het gerealiseerde valutaverlies bedroeg 168 (2013: 0).en had betrekking op tegen verlies verkochte beleggingen in een andere valuta dan de Euro. 19. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten t/m t/m Rente bank- en effectenrekening Rente beleggingen Rente obligaties Dividend

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 4 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 TITANS FUND IN LIQUIATIE...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...5 RISICOPROFIEL...5 VERSLAG VAN

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie