Performance Customer Interactions 2011 Benchmark Service Providers Nederland. Drs. Annemiek van Moorst Katja van Wel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Performance Customer Interactions 2011 Benchmark Service Providers Nederland. Drs. Annemiek van Moorst Katja van Wel"

Transcriptie

1 Performance Customer Interactions Benchmark Service Providers Nederland Drs. Annemiek van Moorst Katja van Wel 17 maart

2 Performance Customer Interactions Copyright TOTE-M

3 Performance Customer Interactions Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting 2 Interview Bart Combée, Consumentenbond 4 Over het onderzoek 10 Interview Jens Schulte-Bockum, Vodafone Netherlands 14 Situatieschets 20 Interview Wim van Gils, CRM Philips 28 Contractvormen, prijsmodellen en KPI s 34 Interview Patrick Lerou en Diane de Vaan, Philips 40 Performance 45 Bijlage 1. Defi nities 69 Over TOTE-M 71 Over de auteurs 72 Copyright TOTE-M

4 Performance Customer Interactions Copyright TOTE-M

5 Performance Customer Interactions 1 Voorwoord Dit is het derde jaar dat de benchmark Performance Customer Interactions is uitgevoerd. Dit onafhankelijke onderzoek heeft tot doel transparantie in de markt te creëren door een benchmark te geven tussen interne en externe dienstverlening rond klantinteracties èn tussen externe service providers onderling. Dit onderzoek vormt daarmee een prikkel tot verdere professionalisering van klantinteracties en uitbesteding, uiteindelijk leidend tot een betere klantbeleving. Onze dank gaat uit naar onze aanbevelingspartners: Platform Klantgericht Ondernemen, CCMA, PIM, Klanten Service Federatie, VCN, WGCC en Beeckestijn Business School voor het aanbevelen van dit onderzoek aan hun leden en relaties. Wij streven ernaar dit onderzoek jaarlijks te verbeteren. Graag vernemen wij uw suggesties om dit onderzoek verder te ontwikkelen. Neem daarvoor s.v.p. contact op met TOTE-M via Hartelijke groet en veel leesplezier, TOTE-M Drs. Annemiek van Moorst Founding Partner Katja van Wel Senior Consultant Copyright TOTE-M

6 Performance Customer Interactions 2 Samenvatting Dit onafhankelijke onderzoek heeft tot doel transparantie in de markt te creëren door een benchmark te geven tussen interne en externe dienstverlening rond klantinteracties en tussen externe service providers onderling. In totaal 147 respondenten (opdrachtgevers) van 63 beoordelende organisaties hebben aan Performance Customer Interactions deelgenomen. Er blijkt dit jaar behoefte aan het toepassen van goed meetbare en duidelijk toewijsbare KPI s. Bij uitbesteding is een grote toename in het gebruik van average handling time en aantal doorverbindingen als KPI te zien, terwijl de KPI s klanttevredenheid, klantbeleving/nps en fi rst contact resolution veel minder ingezet worden. Bij inhuis afhandeling wordt dit jaar ook veel minder gebruik gemaakt van de KPI s service level en klanttevredenheid. Een grote toename is te zien in het gebruik van klantbeleving/nps en aantal doorverbindingen. Toch blijft service level de belangrijkste KPI waarop wordt gestuurd. Bereikbaarheid is ook nog een issue, deze hygiënefactor heeft men nog steeds niet onder de knie. Ondanks de voornemens van afgelopen jaar, blijken ook dit jaar de drivers en indicatoren voor klantloyaliteit nog weinig gebruikt te worden. De trend om gebruik te maken van nieuwe klantgerichte KPI s zoals klantbeleving/nps, zet met name inhuis wel voorzichtig door. Het valt op dat het gebruik van klanttevredenheid in beide categorieën fl ink gedaald is. Een deel van de oorzaak hiervoor ligt bij het meer in gebruik nemen van de NPS die uitgebreide klanttevredenheidsonderzoeken vervangt. Daarnaast wordt klanttevredenheidsonderzoek vaak door een externe partij uitgevoerd waardoor hier vermoedelijk meer op bezuinigd is. Het gebruik van fi rst contact resolution, marge per klant, netto contante waarde, cross- en upsell en retentie/churn is gelijk gebleven, verminderd of verwaarloosbaar klein. Loyale medewerkers creëren loyale klanten het is teleurstellend dat dit alleen inhuis een beetje wordt opgepakt met de meting van medewerkertevredenheid. Hoe minder inspanning een klant moet leveren, hoe loyaler. De selfservice-ratio zou enig inzicht in die effort kunnen geven maar deze wordt niet gebruikt. De toename van contracten over kanalen zou logischerwijs met een toename in het gebruik van deze indicator gepaard moeten gaan. Het is een zorgwekkende ontwikkeling dat organisaties zich weer richten op de ouderwetse sturingsmechanismen in plaats van zich verder te ontwikkelen in de klantgerichte KPI s die daadwerkelijk impact hebben op de loyaliteit van klanten. Deze behoudendheid is ook terug te vinden in de meest gehanteerde prijsmodellen namelijk prijs per agent en prijs per call. Benchmarken blijkt nog lang geen gemeengoed, vooral niet bij inhuis afhandeling. De performance voor klantinteracties wordt gemiddeld gewaardeerd op een zeer matige 6,9 op een 10-puntsschaal waarbij nagenoeg geen verschil is tussen de externe en de inhuis partijen. Ook de totale Net Promoter Score (NPS) laat met een negatieve score van -9% zien dat er nog veel te verbeteren valt in de dienstverlening rond klantinteracties. Externe service providers scoren een gemiddelde NPS van -12% terwijl inhuis partijen het beter doen met een licht positieve NPS van +7%. De promoters zijn in de minderheid want bijna de helft van de opdrachtgevers is een passive en ruim een derde is zelfs een detractor. Het verschil tus- Copyright TOTE-M

7 Performance Customer Interactions 3 sen de NPS inhuis en extern is niet heel groot als in ogenschouw genomen wordt dat opdrachtgevers milder in hun oordeel zullen zijn over hun eigen organisatie. Unamic/HCN is de enige externe service provider die een positieve NPS heeft behaald van +20%. SNT laat een enorme verbetering zien ten opzichte van vorig jaar met een NPS-stijging van -71% naar -7%. Net als vorig jaar blijven voor de inhuis dienstverlening klantgerichtheid en het behalen van doelstellingen de voornaamste verbeterpunten. Daarnaast komt innovatie dit jaar naar voren. Ook is nog specifi ek aangegeven dat fl exibiliteit, het nemen van individuele verantwoordelijkheid en verdere integratie binnen de keten belangrijke verbeterpunten zijn voor inhuis klantcontactafhandeling. Voor de externe service providers blijven het behalen van doelstellingen en proactiviteit ook dit jaar belangrijke verbeterpunten. Terwijl innovatie vorig jaar nog in de top 3 stond van verbeterpunten, wordt deze dit jaar vervangen door strategie. Het uitbesteden van klantinteractie is normaal geworden bij bedrijven. De meesten besteden met name klantenservice of helpdesk en campagnematig verkeer al zo n 3,5 jaar uit. Ondanks dat het voornaamste doel van uitbesteding het reduceren van operationele kosten is, blijkt dat het kiezen van een uitbestedingspartner vooral gebaseerd wordt op de professionaliteit van die partij en de reeds langdurige relatie tussen partijen. Daarbij opgeteld dat opdrachtgevers ondanks hun ontevredenheid toch nog bereid zijn om hun business uit te breiden bij hun huidige partner, kan geconcludeerd worden dat opdrachtgevers vaak niet de risico s willen nemen die komen kijken bij overstappen naar een andere partij omdat het gras niet echt groener is aan de overkant. De afdeling Finance heeft logischerwijs in het huidige economische klimaat een grotere rol gekregen in de besluitvorming over de sourcingstrategie van organisaties. Marketing is eveneens veel meer betrokken bij deze besluitvorming, wat duidt op een vermindering van silovorming in bedrijven en meer aandacht voor de essentiële rol die klantcontact speelt in de klantbeleving. De tendens naar contractvormen over kanalen bevestigt dit beeld. Bedrijven spreken weliswaar de intentie uit om zich meer te richten op de eindklant en de impact van klantinteractie op de klantbeleving. In praktijk blijkt echter dat er nog altijd vooral gestuurd wordt op KPI s die deze beleving niet beïnvloeden. Als opdrachtgevers al zelden promoters zijn over de kwaliteit van klantinteractie-afhandeling, dan is het niet meer dan logisch dat er onvrede bij de eindklanten hierover heerst. Dit is dan ook duidelijk zichtbaar en hoorbaar in de media. Youp heeft toch gelijk, blijkt ook uit een recente peiling onder contactcenter professionals. Sourcing partners inhuis en facilitair dienen zich te gaan richten op de loyaliteit-drivers van hun opdrachtgevers en opdrachtgevers dienen zich volledig in te gaan zetten voor het verhogen van de loyaliteit bij hun eindklant. Zo zetten zowel opdrachtgevers als sourcing partners zich ieder vanuit zijn eigen kerncompetentie in waardoor het afhandelen van klantcontacten daadwerkelijk omgezet wordt in klantinteractie en het creëren van een uitmuntende klantbeleving mogelijk wordt. Copyright TOTE-M

8 Performance Customer Interactions 4 Copyright TOTE-M

9 Performance Customer Interactions 5 Mensen willen steeds persoonlijker geholpen worden Bart Combée, directeur Consumentenbond De ludieke actie van Youp van t Hek eind vorig jaar heeft het fenomeen helpdesk of klantenservice wat hoger op de agenda gezet. Bedrijven die er met de pet naar blijven gooien, kunnen rekenen op hoon bij een breed publiek. Hoe kijkt de Consumentenbond eigenlijk naar de kwaliteit van klantenservice in Nederland? Een gesprek met directeur Bart Combée. De Consumentenbond herkent de open zenuw die Youp heeft geraakt binnen onze maatschappij zonder meer. Wij ontvangen al langere tijd heel veel signalen over niet goed functionerende contactcenters, aldus Bart Combée. Dat gaat niet alleen over telecom, maar ook daarbuiten zijn er bij ons talloze voorbeelden bekend van erg ontevreden mensen. Het is voor ons een belangrijk aandachtspunt en regelmatig spreken we partijen hierop aan. Als het gaat om telemarketing bijvoorbeeld, het outbound contact leggen, pleiten wij bij overheden voor strakkere regelgeving. Dus het spreekt ons zeker aan dat zo n kijkcijferkanon als Youp van t Hek daar aandacht voor vraagt. Het is een beetje een duwtje in de rug. Een ding weet je zeker na deze actie: er wordt in alle directiekamers over klantenservice gesproken. Breekijzereffect Alle misstanden of zwakke punten van de klantenservice zijn natuurlijk niet in één dag tijd opgelost. Combée: In ons vak gaan veranderingen langzaam. Vanaf het moment dat wij bedrijven aanspreken op slecht presterende klantenservice, moeten we echt een hele lange adem hebben. Heel gestaag treedt er dan wel verbetering op. Maar zo n actie van Youp heeft echt een breekijzereffect. Gezien de ernst en de omvang van de signalen en klachten was deze actie absoluut noodzakelijk. De klantenservice in Nederland moet namelijk echt substantieel verbeteren. Dat geldt voor diverse sectoren. Ik wil niet alles en iedereen over één kam scheren, maar de telecom en energie springen er in negatieve zin toch uit. Bel-me-niet Spreken over contactcenters in zijn algemeenheid vind Combée wat moeilijk. Het is een breed begrip. Tussen de manier van werven bijvoorbeeld, het outbound gedeelte, zitten methoden die wij veel te agressief vinden en die heel onpopulair zijn bij het publiek. Wij zijn dan ook echt blij met regelgeving zoals het Bel-me-niet register, waar we ons hard voor hebben gemaakt. Maar ook op inbound-gebied zijn heel veel mensen ontevreden over de dienstverlening. Vaak houdt de aandacht op als ze eenmaal als klant binnen zijn. Zeker bij acute klachten, zoals in de telecom, is het bijzonder vervelend als je niet snel wordt geholpen. Nee, een eerste levensbehoefte is het natuurlijk niet maar zo wordt Eén ding weet je zeker na de actie van Youp: er wordt in alle directiekamers over klantenservice gesproken. Copyright TOTE-M

10 Performance Customer Interactions 6 het vaak door klanten wel gevoeld: als je niet op internet kunt of je kunt niet bellen heb je daar in onze maatschappij echt veel last van. Dat zijn de signalen die wij horen. Uiteraard is er ook goede klantenservice, maar die mensen bellen ons niet. Het is dus niet juist om te zeggen dat alle bedrijven falende contactcenters zouden hebben. Dat is natuurlijk beslist niet waar. Voelsprieten Ieder jaar krijgt de Consumentenbond ongeveer signalen binnen van mensen die bellen of schrijven. Dat kunnen informatieve vragen zijn, vertelt Combée. Bijvoorbeeld van iemand die een product heeft gekocht dat niet goed werkt, of van mensen die een nieuw energiecontract hebben afgesloten en nu te maken hebben met onduidelijke of onjuiste facturatie. Dat gaat dus echt over alle sectoren, producten en diensten heen. Wanneer het aantal reacties over een specifi ek onderwerp ineens stijgt, is dat meestal een goede indicatie dat daar iets aan de hand is. Bij een sterk vermoeden van een probleem ergens, geven wij er publiciteit aan. Vaak reageren mensen daar dan weer op. Wij stimuleren consumenten dan ook om ons vooral te bellen. Zij zijn onze voelsprieten in de markt. Profit- of costcenter? Ook Combée tast in het duister waarom het op het gebied van customer contact nog altijd zo vaak misgaat bij die bedrijven. Er zit een soort paradox in, meent hij. Er is een maatschappelijke trend dat mensen steeds persoonlijker geholpen willen worden. Mensen gaan niet graag meer op in iets dat voor iedereen geldt, maar ze willen iets dat specifi ek voor hen is bedoeld. Bedrijven proberen dat op te lossen door de afhandeling van die persoonlijke vragen te professionaliseren. Dat wordt dan georganiseerd in een callcenter wat eerder leidt tot ontpersoonlijking dan tot persoonlijker contact. Dus terwijl er een groeiende behoefte is aan persoonlijk contact tuigen bedrijven iets op dat precies het tegenovergestelde oplevert. Hoe strakker je zo n contactcenter in een mal giet met scripts en maximale tijd per call, hoe lastiger het wordt om een klant echt goed te helpen. En dat wringt. Enerzijds is er die maatschappelijke ontwikkeling en anderzijds streven bedrijven naar een kosteneffectieve klantenservice. Volgens mij doen bedrijven die hun callcenter zien als een profi tcenter het beter dan zij die het als een costcenter behandelen. Het is de eerste plek waar je contact hebt met je klanten, dus de aangewezen plaats om waarde te creëren. Toch vrees ik dat het traditioneel nog vaak als een costcenter wordt gezien. Copyright TOTE-M

11 Performance Customer Interactions 7 Machtsmiddel Combée moet helaas constateren dat het aantal klachten niet afneemt. Gemiddeld heb ik niet het idee dat de klantenservice of de callcenters structureel verbeteren. Toch helpt het om er aandacht aan te besteden. Zo meten we iedere maand de prestaties van providers in de telecomsector. Daar nemen we dan ook bereikbaarheid en de verleende service in mee. De betrokken partijen spreken we aan op de uitkomsten. Daar gaat echt een disciplinaire werking van uit. Een aantal partijen die een jaar geleden steevast slecht uit de bus kwamen, hebben er toch iets aan gedaan. Die publiciteit werkt toch als machtsmiddel. Door de schijnwerpers te zetten op slechte prestaties disciplineer en dwing je partijen hun handelswijze te verbeteren. Naast het zoeken van die publiciteit gaat we ook - afhankelijk van de situatie - direct met bedrijven in gesprek. Dan moeten we wel concreet kunnen aangeven wat ze niet goed hebben geregeld. We proberen dan ook afspraken met ze te maken om een probleem binnen een bepaalde termijn voor alle klanten op te lossen. Daarom is het voor ons zo belangrijk dat mensen ons bellen met hun klachten of problemen. Hoe meer concrete voorbeelden, hoe effectiever wij een bedrijf erop kunnen aanspreken. Webcare Bedrijven scoren het best door de verwachtingen van consumenten te overtreffen. Combée: Wat ik een goed voorbeeld vind zijn webcareteams. Die wachten niet tot een klacht naar hun komt, maar gaan daar actief naar op zoek. Als iemand op het web (een forum of op de social media) klaagt over hun bedrijf of hun merk, proberen ze contact te leggen met die persoon om zo één op één het probleem op te lossen. Ook de Consumentenbond probeert deze proactieve benadering uit te bouwen, met als voornaamste doel meer signalen uit de markt op te vangen. Wij struinen dus diverse kanalen actief af, op zoek naar informatie over onderwerpen die wij belangrijk vinden. We mailen of bellen dan persoonlijk met mensen, om meer te weten te komen van hun problemen. Uiteraard om die problemen effectiever aan te kunnen pakken. Mensen reageren daar enorm positief op. We zijn daarnaast ook nieuwsgierig naar wat er over ons wordt gezegd. Als er op ons kritiek is, willen we dat uiteraard ook weten. Volgens mij spelen de social media een steeds grotere rol in customer management. Zeker wanneer het algemene klachten betreft. Hier zie ik een grote verschuiving. Van zilver naar goud Een ander punt waar de Consumentenbond tracht de verwachtingen te overtreffen, is het verlenen van service aan niet-leden. In het verleden waren onze services alleen voorbehouden aan leden, aldus Combée. Maar sinds ongeveer een jaar stellen we onze eigen dienstverlening meer open voor niet-leden. We onderscheiden daarbij zilveren content en gouden content. De zilveren is beschikbaar voor iedereen, goud is alleen voor leden. We nodigen niet-leden ook nadrukkelijk uit om ons te bellen. Er zijn natuurlijk veel niet-leden die informatie of ervaringen hebben die wij goed kunnen gebruiken. En als we ze ook nog eens kunnen helpen, overtreffen we daarmee hun verwachtingen. Als dat ertoe leidt Wij stimuleren consumenten om ons vooral te bellen. Zij zijn onze voelsprieten in de markt. Copyright TOTE-M

12 Performance Customer Interactions 8 Copyright TOTE-M

13 Performance Customer Interactions 9 dat ze besluiten lid te worden, om ook toegang te krijgen tot de andere voordelen die leden hebben, is dat natuurlijk mooi, maar dat is niet ons primaire doel. Op agressieve manier leden ronselen past helemaal bij de Consumentenbond. In het verleden hebben we geëxperimenteerd met het outbound contact richting de leden, om ze interesseren voor een van onze special interest bladen of andere abonnementen. Hoewel het zeker een effectieve manier van acquisitie is, zijn we ermee gestopt. Die manier past gewoon niet bij ons. (on)persoonlijk In zijn blad Help riep Youp de Consumentenbond op tot nauwere samenwerking met programma s als Radar en Kassa. Volgens Combée is er al veel samenwerking tussen die organisaties en de Consumentenbond. Heel vaak zitten wij al in consumentenprogramma s en dat is een goede win-win. Wij kunnen, vanwege onze kanalen, goed aan bepaalde content komen en zij hebben natuurlijk een fantastisch platform. Dus wij hebben goede contacten met die redacties, maar wij bewaren wel onze onafhankelijkheid. Het is niet de bedoeling dat wij de vaste sidekick worden van zo n programma. Tot slot van het gesprek wil de directeur nog iets kwijt over de manier waarop de Consumentenbond haar content probeert te verpersoonlijken. Van oudsher testen wij producten en diensten, waarover we dan vervolgens publiceren. Hoewel degelijk en goed gedocumenteerd is deze informatie heel onpersoonlijk. We presenteren de onderzoeksresultaten nu zo dat naast het oordeel van de Consumentenbond, iedere individuele consument zijn eigen Beste Koop kan bepalen. Online kan iemand de weegfactoren van de diverse criteria zelf aanpassen. De een beoordeelt een energiemaatschappij puur op prijs, maar een ander wil bijvoorbeeld zeker weten dat de als groen aangeboden energie ook echt groen is. Op die manier wordt het een stuk persoonlijker. Copyright TOTE-M

14 Performance Customer Interactions 10 Over het onderzoek Doel Het centrale doel van dit jaarlijkse onafhankelijke benchmark-onderzoek is het verhogen van de professionaliteit van het afhandelen van klantinteracties in Nederland en daarmee het verbeteren van de klantbeleving. Het onderzoek richt zich met name op de performance van de facilitaire contactcenters. De prestaties van de inhuis afhandeling van klantinteracties dienen als benchmark voor de externe partijen. Verhoging van professionaliteit kan bereikt worden door: n Het vergroten van de transparantie in de prestaties van contactcenters (inhuis en uitbesteed) door het bieden van een jaarlijkse benchmark n Het verkrijgen van dieper inzicht in: n De markt: strategieën, spelers, diensten en omvang n Het besluitvormingsproces rondom klantinteracties en uitbesteding n De ontwikkeling van partnerships tussen service providers en opdrachtgevers, zowel intern als extern. Structuur Vragenlijst Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van een online vragenlijst van minimaal 26 vragen. Het exacte aantal vragen is afhankelijk van de rol van de respondent en de mogelijkheid om meerdere partijen te beoordelen. Onderzochte klantprocessen Klanten en organisaties maken gebruik van verschillende kanalen zoals face-toface, telefoon, , web selfservice, chat en social media voor de verschillende klantprocessen. In dit onderzoek is de volgende onderverdeling in klantprocessen gemaakt: n Outbound campagnes n Inbound campagnes n Fulfi lment n Klantenservice/helpdesk n Debiteurenbeheer (credit management) n Onderzoeken Populatie Dit onderzoek betreft de Nederlandse markt, oftewel klantinteracties die plaatsvinden binnen Nederland bij nationale en internationale bedrijven. De onderzoekspopulatie is samengesteld uit respondenten van voorgaande jaren, respondenten aangedragen door de facilitaire contactcenters en relaties van TOTE-M. Het onderzoek is verspreid onder een gesloten groep van persoonlijk aangeschreven respondenten. Daarnaast kon aan het onderzoek deelgenomen worden door middel van een openbare link, die gepubliceerd is via de aanbevelingspartners. De anonimiteit van de respondenten is gegarandeerd. Copyright TOTE-M

15 Performance Customer Interactions 11 Respondenten % verantwoordelijk/bevoegd 45% belangrijke beïnvloeder Figuur 1. Aantal respondenten over de jaren De respondenten zijn ingedeeld op basis van hun rol als opdrachtgever. Zij zijn verantwoordelijk, bevoegd of een belangrijke beïnvloeder in het beoordelen van de afhandeling van klantcontact, inhuis en/of uitbesteed. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Nationaal Contactcenter Benchmark Platform (NCCBP), waarbij managers van contactcenters informatie geven over hun eigen bedrijfsonderdeel, geven opdrachtgevers hier een beoordeling over de uitvoering van klantcontact door interne en externe service providers. Vormen van sourcing 45% 40% 35% 30% 25% 20% 42% 36% 15% 10% 5% 14% 9% 0% Inhuis Outsourcing Cosourcing Managed insourcing Figuur 2. Betrokkenheid van respondenten bij sourcing-vormen Het merendeel van de respondenten namelijk 68% geeft aan dat hun organisatie op dit moment (delen van) klantinteracties uitbesteedt in welke vorm dan ook. Copyright TOTE-M

16 Performance Customer Interactions 12 Deelnemende organisaties De respondenten maken onderdeel uit van de volgende organisaties: Respondenten ABN AMRO IKEA Postbus 51 AEGON Impact Retail Rabobank Rotterdam Agrovision ING RVS American Express Interpolis Samsung ANWB KPN/KPN Mobiel Sanoma Uitgevers AON Landal GreenParks SNS Bank APG Marktplaats Sony Brabant Water Menzis Stater Nederland BV CAK MoneYou Strategic Events Carglass Monsterboard Tele2 Cisco Nationaal Spaarfonds Telfort De Telegraaf Nationale-Nederlanden Tellamessage DELTA NetApp T-Mobile Gemeente Amsterdam NIBC TNT E.ON Nictiz TSYS Eneco Nijestee V&D Essent NIKE Vodafone FC Utrecht NUON WestlandUtrecht Bank Gemeente Tilburg OHRA WWAV Greenwheels Oxxio Ziggo Heineken Philips Zorg en Zekerheid Tabel organisaties die beoordeling hebben gegeven Totaalbudget uitbesteding dit jaar De Nederlandse markt voor uitbesteding van klantinteracties wordt geschat op een jaarlijkse omzetwaarde van 625 miljoen 1. Het jaarlijkse totaalbudget voor uitbestede klantcontacten vertegenwoordigd in dit onderzoek, bedraagt dit jaar 155 miljoen hetgeen circa 25% van de markt is. Ter referentie: de Nederlandse inhuis markt wordt geschat op 5 miljard 2. Beoordeelde facilitaire partijen Een beoordeling van een externe service provider is pas representatief als voldoende respondenten hun mening hebben gegeven. In dit onderzoek worden daarom alleen de resultaten van externe service providers met minimaal vier beoordelingen afzonderlijk weergegeven. Dit lijkt weinig maar bedenk dat de allergrootste providers maximaal enkele tientallen cliënten hebben waarvan 2 tot 3 verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de omzet. De meeste facilitaire partijen hebben minder dan 10 cliënten waarvan 1 of 2 grote(re). 1 Bron: Marketing Tribune, April Bron: EIM report Economische en maatschappelijke betekenis van callcenters in Nederland 2007 Copyright TOTE-M

17 Performance Customer Interactions 13 In Tabel 2 staat een opsomming van de externe service providers oftewel facilitaire contactcenters. Externe service providers 4 beoordelingen: < 4 beoordelingen: 2Contact Accenture Spangenberg Bosch Arvato Stream Cendris Infosys Tele Train L&H KCS/Brainsgroup VANAD SNT MyCall Xceed Teleperformance Quality Contacts Unamic/HCN Sitel Tabel 2. Beoordeelde externe service providers Een aantal externe service providers heeft onvoldoende beoordelingen gekregen om een goed beeld te vormen van de performance (< 4). Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Wellicht vinden externe service providers het lastig om aan al hun opdrachtgevers te vragen hoe de performance ervaren wordt. Ook kan meespelen dat potentiële respondenten het invullen van dit onderzoek teveel tijd vinden kosten. Sommige service providers hebben ervoor gekozen pas volgend jaar volop mee te doen. Op weg naar meer transparantie We nodigen alle externe service providers uit om zich in te spannen bij het volgende onderzoek al hun opdrachtgevers enthousiast te maken om deel te nemen zodat een compleet beeld verkregen kan worden van de performance op het gebied van klantinteracties. De transparantie is daarmee zeer gediend. Copyright TOTE-M

18 Performance Customer Interactions 14 Copyright TOTE-M

19 Performance Customer Interactions 15 Gradual improvement, that is the real miracle Jens Schulte-Bockum, CEO Vodafone Netherlands Dutch customers are quite demanding. Not only do they want a good economic deal with favorable conditions. They also expect a certain level of professional service experience around that. Many service parties are struggling with this dilemma. We discuss this with Jens Schulte-Bockum, the CEO of Vodafone Netherlands. Perhaps the above mentioned dilemma has even more impact in the telecom industry because of the increasing segmentation in the market. More and more specific propositions, that go beyond the basic services like voice and sms, emerge for specific user groups. This comes on top of what already is a very complex and demanding customer environment. Some three years ago customer interaction was restricted to the environments of retail and the callcenter, says Jens Schulte-Bockum. By now the majority, about 60%, of our customer interaction is web based. Another 20 to 30% is automated in IVR s (interactive voice response), so of all the transactions only a relatively tiny fraction is still personal. No threat, but an opportunity Schulte-Bockum observes that communication with customers shifts to more service related issues. Our fast moving industry is simply confronted with more demand for services. Taking into account that the perception of customers with regard to the service of the telecom industry is low, we have here an absolute challenge. And I do not want to be too defensive about this. The claim that we as an industry need to step up our performance no doubt is legitimate. But we genuinely regard this situation increasing complexity because of the data revolution and the below par image of our industry as an opportunity instead of a threat. It is an opportunity to differentiate from our competitors. Compared to the most of them in the Netherlands Vodafone has both a more valuable and demanding customer base. This is due to the fact we have a larger percentage enterprise customers. So if we can differentiate even marginally on the customer experience and do that in a sustainable way, we believe that can become an integral part of our brand promise in the market. Pillars of differentiation According to the CEO one pillar of differentiation that Vodafone already upholds is having the most reliable mobile network in the Netherlands. It is the fastest network, it is reliable, and we do very much specialized services in the corporate segment. We are now structurally building on the overall experience of customer services as another pillar next to that, because we realize that it would really help If we keep on improving the customer experience and deliver our brand promise consistently in all our touchpoints, this defi nitely will differentiate us in the market. Copyright TOTE-M

20 Performance Customer Interactions 16 us to stand above our competitors for the longer term. We re not there yet, but we have made a number of critical steps that can bring us into that position. Step one was the systematic gap analysis that we made, with the help of TOTE-M, showing us where the ruptures lie in the customer journey. With this analytical foundation at our disposal we will gradually eliminate these disappointments and thus improve the experience of our customers. Online is the glue Next to this gap analysis Vodafone has, over the last 3 to 4 years, been building a dedicated online service capability inside the company. Schulte-Bockum: I believe that by now we are second to none when it comes to the technical capabilities and the customer facing performance of our online services. This is very important, because online is becoming the glue between the different customer channels that we interact with. We are aiming for the next level of performance, which is to have a seamless experience for customers regardless of the channel they choose to interact with us. As a third step towards improving the customer experience, the CEO explains why Vodafone has retained their inhouse customer management capability: This means that we have the capability to completely and autonomously decide how we want to reward people. And that is where Net Promoter Score truly comes in. A revolution in mentality Schulte-Bockum strongly believes that the NPS is the best proxy available in the industry right now, indicating how excited customers really are about the service experience and the overall experience they get from Vodafone. Like most companies our lead KPI s were average handling time and effi ciency measures. But now we ve made a major step forward, particularly in the call center environment. Since last Christmas we use NPS as the lead KPI, so a quality measure over quantity measures. This may sound as a small thing, but I truly believe it is a revolution in mentality. We want to understand how we perform in each of the different touchpoints: callcenter, shops and online. We also fi rmly believe in fi rst time fi x and low handling times. These will no doubt improve the customer experience as refl ected in the NPS. Eliminating turn-offs As mentioned, Vodafone is structurally working on improving the customer experience. One focus in this respect is the elimination of so-called dissatisfi ers. Schulte-Bockum gives us some examples. One of the biggest dissatisfi ers is that customers have restricted insight in how much they re paying for exactly which services. They fi nd it very diffi cult to control their bill in the course of Copyright TOTE-M

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

Schiphol wint. Jaime van Gorp, Schiphol over 70 miljoen stuks bagage. Post NL vernieuwt in snelgroeiende markt

Schiphol wint. Jaime van Gorp, Schiphol over 70 miljoen stuks bagage. Post NL vernieuwt in snelgroeiende markt september/oktober 2011 jaargang 4 26/27 IT & Business Jaime van Gorp, Schiphol over 70 miljoen stuks bagage Post NL vernieuwt in snelgroeiende markt Onderzoek competenties in de ITorganisatie Schiphol

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014

EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014 EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014 2 EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014 Colofon Problemen, uitdagingen en trends in outsourcing

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog Jaargang 9 - Editie 2 - april 2010 INHOUDSOPGAVE interview cio van het jaar Interview met Arjen Dorland,

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Aanwezig: Philip Nijenhuis, CEO, voorzitter Remy Cuny, CFO Vic Tee, Commissaris

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij faces Y. 1 4 #. 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE MEER KLANTWAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE DOOR SAMENWERKING

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam. Eindrapport (including English summary; see page 7)

Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam. Eindrapport (including English summary; see page 7) Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam Eindrapport (including English summary; see page 7) Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam Eindrapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

#1 2014. www.ccmagazine.nl. magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5. CC Manager Award 14.

#1 2014. www.ccmagazine.nl. magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5. CC Manager Award 14. #1 2014 www.ccmagazine.nl magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5 CC Manager Award 14 Special 14 Facebook f Logo CMYK /.eps CCAGENTWEEK.NL 3 JIJ BENT DE STER IN

Nadere informatie

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing De weg naar operational excellence december 2011 Bekijk onze

Nadere informatie

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering Kracht in Kaart Een spel voor persoonlijke profilering Anke Worms, Eddie Maas, Chris Vossen Avans Hogeschool Breda Communication & Multimedia Design Augustus 2012 Afstudeerrapportage: Kracht in kaart

Nadere informatie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie Outsource Magazine THEMA Strategic sourcing Organisatie in transitie Eric Overvoorde, Royal Haskoning Juli/augustus 2011 Jaargang 6 Open businessmodellen en sourcingsstrategie Tijd voor de virtuele organisatie

Nadere informatie

De uitdagingen van MD. Juist nu géén MD-lite. De realiteit van intuïtie. MD en organisatieverandering. Het effect van vertrouwen

De uitdagingen van MD. Juist nu géén MD-lite. De realiteit van intuïtie. MD en organisatieverandering. Het effect van vertrouwen jaargang 17 nummer 1 voorjaar 2009Md De uitdagingen van MD Juist nu géén MD-lite Md De realiteit van intuïtie MD en organisatieverandering Het effect van vertrouwen Leiderschap zonder daadkracht Sinds

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

social media & arbeidsbemiddeling

social media & arbeidsbemiddeling social media & arbeidsbemiddeling Werving & selectie onder druk social media & arbeidsbemiddeling Werving & selectie markt onder druk inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Conceptueel kader 10 Sociale Media

Nadere informatie

Het belang van de juiste VoC mentaliteit

Het belang van de juiste VoC mentaliteit CUSTOMER EXPERIENCE Het belang van de juiste VoC mentaliteit Gerrit Piksen & Ernst Kruize 1 Van gut naar goed De tijd dat je als marketeer niet meer weet welke 50% van je marketingbudget verkeerd is besteed,

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie