SUCCES. De andere kant van ondernemen. zekerheid De ene kant van ondernemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUCCES. De andere kant van ondernemen. zekerheid De ene kant van ondernemen"

Transcriptie

1 SUCCES De andere kant van ondernemen zekerheid De ene kant van ondernemen

2 Zekerheid De ene kant van SRA Van het moderne accountantskantoor wordt nogal wat verwacht: cliënten stellen steeds hogere eisen aan kennis en kunde, aan uw vermogen tot meedenken en mee-ondernemen. Uw cliënt wil samen met u op weg naar het succes. Dat is één kant van de medaille. Maar minstens zo belangrijk is de ommezijde. Hier ligt het fundament waarop succes wordt gebouwd: zekerheid! En dat is precies waar u als adviseur ook naar op zoek bent. Het is díe zekerheid die SRA biedt. Onze cliënten willen zekerheid, daarom kiezen ze voor ons. Maar om zekerheid te kunnen bieden, wil ik het zelf ook zeker weten... U biedt uw cliënt het allerbeste; de zekerheid van hoogwaardige dienstverlening. Die zekerheid wordt mede mogelijk gemaakt door effectieve vaktechnische ondersteuning vanuit SRA. En ook door kennisoverdracht via cursussen en seminars en door een uitgekiend systeem van reviews, borging en bewaking, check en double-check. SRA is dé partij die streeft naar kwaliteit en dus naar zekerheid. Zekerheid dat uw kantoor op een efficiënte manier (in tijd & geld!) totaal in control is. Uw workflow is geborgd. Vanaf de SRA-Werkprogramma s waarmee uw medewerker werkt tot en met het oordeel van de uitvoerende instanties, zoals de AFM.

3 Veilige haven Alles achter één loket U wilt kwaliteit leveren en kunnen werken in een snel veranderende omgeving. Daarom moet u ervan op aan kunnen dat relevante kennis beschikbaar is, op elk gewenst moment. Goede raad, hulp en bijstand. Een deskundig oor en een professionele opinie. Kantoren die zijn aangesloten bij SRA kunnen daarvoor terecht bij één loket. Een centraal servicepunt waar u wordt bijgestaan door ervaren vakgenoten. Zo nodig wordt u doorverwezen naar een van de vele andere specialisten in het netwerk van SRA. Een compleet dienstenpakket achter één loket, dat is wat SRA u biedt. De backoffice als veilige haven, voor uw kantoor en daarmee ook voor uw cliënten. De zekerheid van een compleet pakket; de backoffice van SRA verzorgt afspraken en convenanten met overheden, cursussen, seminars, kringen & andere informatie- beroepsorganisaties, Belastingdienst, AFM, en andere bijeenkomsten voor het up-to-date houden van kennis. belangrijke partijen Voor afgestudeerde accountants, fiscalisten en juristen één toetsingsinstantie voor alle uitvoerende partijen en ook voor alle andere medewerkers van het kantoor. gebaseerd op het SRA-Reviewsysteem en SRA- ondersteuning bij een gestructureerd personeelsbeleid Kwaliteitssysteem. Uitgevoerd door ervaren toetsers uit waardoor medewerkers belangrijke stappen kunnen de SRA-praktijk. maken in hun professionele ontwikkeling. Ten voordele relevante en praktisch toepasbare vaktechniek; van zichzelf én van uw kantoor handboeken, werkprogramma s, controle- en toegang tot en beïnvloeding van beleidsbepalers op samenstelmanager, vraagbaak, SRA-Kennisnet en nationaal niveau; politiek, (semi-)overheid, publiek- andere kennisbronnen. rechtelijke organisaties en media.

4 Samen sterk Centrale afspraken & convenanten Ik wil me concentreren op m n vak en niet op allerlei zaken daaromheen. Daarom doet SRA dat voor mij, dat is hun specialisme. Daarnaast heeft SRA met de Belastingdienst een overeenkomst gesloten die eveneens uniek is in de markt: het Convenant Horizontaal toezicht. Hiermee zijn de kantoren goed beschermd tegen de 4e tranche AWB. Bovendien is het voor alle SRA-Kantoren die gebruikmaken van het convenant mogelijk om overleg aan te vragen, waarin een fiscale casus vooraf kan worden besproken. Zonder consequenties. Dit brengt voor alle partijen, en zeker ook voor uw cliënt, aanzienlijke voordelen met zich mee. Het is een contract dat zekerheid biedt en dat de weg vrijmaakt voor succesvol ondernemen. Producten & Diensten SRA SRA biedt een uitgebreid pakket aan producten & diensten aan. Hieronder vindt u een overzicht. De meest actuele stand van zaken vindt u op SRA-kwaliteitssysteem & vaktechniek SRA heeft verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om het kwaliteitsniveau binnen uw organisatie verder te optimaliseren. De SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen zijn een praktische uitwerking van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Zo zijn de eisen voor een stelstel van kwaliteitsbeheersing vertaald in een praktisch Handboek Kwaliteit dat kan worden toegepast op de eigen organisatie. Dit handboek bevat een raamwerk voor de opzet van een kwaliteitssysteem, praktijkhandreikingen, voorbeeldprocedures en modellen. Het SRA-Handboek Controle bevat een standaard voor het plannen en uitvoeren van (wettelijke) controles. Het handboek bevat een unieke controleaanpak toegespitst op de controle van mkb-ondernemingen. Het Handboek Samenstelpraktijk bevat een samenvatting van alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de samenstelpraktijk met een praktische vertaling naar de dagelijkse praktijk van de SRA-Kantoren. Achter het SRA-loket zijn vele voordelen te vinden. Zo is SRA de enige accountantsorganisatie die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is geaccrediteerd om zelf de leden te toetsen op naleving van de Wet toezicht accountantskantoren (Wta). SRA-Kantoren krijgen dus te maken met goed ingevoerde reviewers uit de eigen bloedgroep. Deze unieke overeenkomst levert daarom voor alle partijen alleen maar winst op. In financieel opzicht, maar ook waar het gaat om de praktische uitvoering en kwaliteit van de toetsing. Daarnaast zijn er talloze praktijkhandreikingen op het gebied van de controle, jaarverslaggeving en bijvoorbeeld de Wwft ontwikkeld. De handboeken en praktijkhandreikingen zijn veelal in boekvorm beschikbaar of te downloaden van het SRA- Kennisnet (zie ledendeel van Het Kennisnet bevat ook andere vaktechnische informatie zoals de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, Fiscale praktijkhandreikingen, SRA-Fiscaal handboek (met een groot aantal modellen) en CAOnet (met CAO-informatie van ruim 200 branches).

5 SRA-Vaktechniek heeft bovendien geautomatiseerde Informatieverstrekking Loopbaanmodel SRA-Stagebureau SRA-Content en Informanagement: U kunt niet alleen Automatisering Softwarecertificering SRA-Agrarische Begrotingsmodel werkprogramma s ontwikkeld voor de controle- en SRA-Kennisnet: Kennis- en informatiedatabank met Voor het objectief beoordelen van uw medewerkers, het SRA ondersteunt stagiaires bij de driejarige verplichte gebruikmaken van bovenstaande content, maar ook de SRA onderkent de strategische rol van automatisering binnen Als een SRA-Certificaat is toegekend, betekent dit dat het SRA-Agrarisch Begrotingsmodel is bestemd voor adviseurs samenstelwerkzaamheden. Deze werk programma s zijn Richtlijnen, Fiscaal Handboek, Subsidiedatabank etc. effectief inzetten van uw opleidingsbudget en het bieden van praktijkopleiding in het kader van het behalen van de AA- en plaatsing op uw website en verzending geheel uitbesteden. kantoororganisaties en ondersteunt de leden op zoveel mogelijk betreffende product of de dienst aansluit bij de werkwijze van werkzaam in de agrarische sector. Met dit programma kunt verkrijgbaar bij SRA (in Qubus), CaseWare (Controle- en SRA-Nieuwsbrief: een dagelijkse nieuwsbrief die een goed toekomstperspectief voor uw medewerkers. RA-titel. Daarnaast bieden wij Praktijkscriptie begeleiding Gedrukt en digitaal! terreinen: de bij SRA aangesloten leden. u begrotingen maken op basis van bestaande cijfers en Samenstelmanager) en Unit 4 (Auditor). De SRA-CaseWare bestaat uit een praktische combinatie van actueel aan. Uw RA-stagiair wordt door een erkende SRAPraktijk- bedrijfskundige gegevens, zoals de hoeveelheid vee. U kunt zo Controle Manager is een uitgebreide oplossing voor de vaktechnisch nieuws en recente SRA-Informatie. Management-Developmentprogramma scriptiebegeleider begeleid bij het schrijven van de Advisering Advies en begeleiding op ICT-gebied ICT-Bijeenkomsten meten welk effect een investering of een kostenstijging heeft op wettelijke controle. Naast functionaliteiten voor het genereren Fiscaal Online: wekelijkse nieuwsbrief met fiscaal Hiermee kunt u toekomstige vennoten en managers praktijkscriptie. SRA biedt ondersteuning met ervaren marketing- en Projectadvisering, IT-strategie, productselecties, conversie- Bijeenkomsten over de meest recente ontwikkelingen op IT- de begroting. van werkprogramma s en formulieren biedt dit systeem nieuws, redactionele toelichtingen op jurisprudentie en voorbereiden op hun nieuwe sleutelpositie in het kantoor. In vier communicatiespecialisten. Zo beschikt u, zonder dat het u veel begeleiding, begeleiding ASP-diensten en XML/ XBRL- gebied. ook een elektronisch dossier, voorzien van een workflow managementsysteem rond de wettelijke controle en besluiten en aandachtspunten voor de adviseur. modules van totaal acht dagen maken deelnemers een enorme stap in hun professionele ontwikkeling. P&O-Kring Viermaal per jaar bijeenkomsten waarbij door deskundigen tijd en/of geld kost, over klantgerichte communicatie(middelen). Wilt u strategisch advies, bijvoorbeeld over de positionering toepassingen. Onderzoek, analyse & advies Salarisonderzoek Dit onderzoek geeft u een goed beeld van betaalde salarissen koppelingen met CRM-systemen. Vaktechnische Kringen P&O-onderwerpen behandeld worden. van uw kantoor? Of juist hulp bij de praktische uitvoering van SRA-Template Diverse onderzoeken, databanken, rapportages en advies- binnen SRA-Kantoren. Uitgesplitst naar de meest voorkomende Het Intern Reviewsysteem kunt u toepassen als instrument Door het hele land heen organiseert SRA op tal van locaties vaktechnische kringen. Tijdens de regionale bijeenkomsten Screening Arbeidsvoorwaarden Een beoordeling van de marktconformheid van uw totale PR/marketing uw huisstijl of nieuwsbrief? U kunt onze specialisten inhuren op uurbasis of kiezen voor een voordelig marketingabonnement. In samenwerking met Innolan, CaseWare en is een template ontwikkeld. De template producten die u kunt gebruiken bij de optimalisatie van uw bedrijfsvoering en die van uw cliënten: functies binnen SRA-Kantoren. voor de self-assessment bij de complete interne review van deze kringen behandelt een deskundige een actueel arbeidsvoorwaardenpakket. Met aanbevelingen ter Uitgaven bevat een kantoordashboard met managementinformatie Benchmark Kantoren van uw kantoor. U kunt de kwaliteit van de opdrachten onderwerp. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten kunnen de optimalisatie. SRA geeft rond actuele thema s boeken, wegwijzers (kleine Daarnaast heeft SRA de SRA-Marketinganalyse ontwikkeld. over de status en voortgang van de dienstverlening, SRA-Ondernemerskompas Dit bedrijfsvergelijkend onderzoek geeft de deelnemende beoordelen en vaststellen of deze conform wet- & regelgeving deelnemers casussen inbrengen. Er zijn Fiscale kringen voor boekjes) en brochures uit waarmee u uw cliënten kunt U krijgt een uitgebreide marketinganalyse van uw organisatie. alsmede over de key performance indicators van uw Met het SRA-Ondernemerskompas wordt in korte tijd in kaart kantoren een helder beeld van de prestaties van hun kantoor in (NIVRA, NOvAA en AFM) worden uitgevoerd. Het systeem accountants, Fiscale kringen voor fiscalisten, Accountancy Salarisgebouw informeren over zaken die belangrijk zijn voor hun dagelijkse Inclusief een overzicht van uw persoonlijke groeikansen en kantoor. gebracht hoe een onderneming er voor staat en maakt cliënten een kalenderjaar ten opzichte van de qua omvang vergelijkbare bevat vragenlijsten voor de beoordeling van samenstel- kringen, kringen voor juristen, Branche kringen voor adviseurs Ontwikkelen en invoeren van voor uw kantoor op maat praktijk. U kunt deze uitgaven in SRA-stijl, met opdruk van uw bedreigingen in de markt. Dit in combinatie met het SRA. attent op mogelijke risico s en de sterke en zwakke punten. SRA-Kantoren. en beoordelingsopdrachten, voor de opdrachtgerichte en kringen voor Compliance officers. ontwikkelde functieomschrijvingen en een daarop aansluitend logo of geheel in uw eigen huisstijl bestellen. U kunt bij een Klanttevredenheidsonderzoek (waarin niet alleen duidelijk wordt Pakketinventarisatie: kwaliteitsbeoordeling en dossierinspectie bij (wettelijke) controleopdrachten én voor de fiscale review. SRA-cursusbureau salarissysteem. groot deel van de uitgaven ook de digitale tekst bestellen. wat uw klanten vinden van uw dienstverlening, maar ook hoe u scoort in vergelijking met andere accountantskantoren)levert u Periodieke inventarisatie naar de functionaliteit van en de gebruikerservaringen van SRA-Kantoren met specifieke FINAN Analyse- en prognosemodel Een analysepakket, geschikt voor de accountant/adviseur Benchmark Notarissen Met de uitkomsten van de Benchmark Notarissen kunt Het SRA-Cursusbureau organiseert jaarlijks ruim 500 Standaard SRA-P&O Modellen Digitale teksten een totale marketingstrategie specifiek voor uw kantoor op. softwarepakketten. die een onderneming in een korte tijd wil analyseren met een u de resultaten over een kalenderjaar vergelijken met SRA-Vaktechniek fungeert ook als helpdesk. Ervaren, trainingen, cursussen en opleidingen voor medewerkers van Documenten/modellen/voorbeeldreglementen op P&O-gebied. SRA biedt diverse digitale uitgaven waarmee u uw eigen professioneel model. andere notarissen. Een prima middel om uw cliënten in de vakbekwame mensen uit de SRA-praktijk met een grote accountantskantoren. De SRA-Academie biedt bovendien website actueel kunt houden voor uw cliënten: Profilering Model Bedrijfscontinuïteitsplan. notarisbranche van dienst te zijn. theoretische kennis beantwoorden al uw vaktechnische vragen. diverse leergangen, een management developmentprogramma Medewerkerstevredenheidsonderzoek Uw SRA-Lidmaatschap is onderscheidend voor uw relaties Een blauwdruk van hoe u uw kantoorspecifieke plan kunt Feiten & Cijfers en summercourse. De docenten en trainers die door SRA Dankzij dit onderzoek kunt u zorgen dat uw personeelsverloop Nieuwsbrief + eindejaarstips: Vier digitale kwartaalnieuws & cliënten. SRA stelt een groot aantal middelen beschikbaar vormgeven. Inclusief aspecten als huisvesting, omgeving, SRA-Feiten & cijfers bevat duizenden onderzoeksrapporten SRA-Rating diensten Tabbladensets controle- en samenstellingsopdrachten worden ingehuurd zijn specialisten binnen hun vakgebied. Velen afneemt en de binding met de organisatie toeneemt. brieven en specifieke fiscale eindejaarstips. Daarnaast extra waarmee u uw SRA-Lidmaatschap kunt profileren. Dit varieert bedrijfshulpverlening, toegangscontrole, (brand)beveiliging, ICT, van vele Nederlandse bronnen. Alle onderzoeken zijn kort Met onze producten op het gebied van rating kunt u uw Een goede dossiervorming start met een goede indeling. van hen zijn daarnaast werkzaam bij een SRA-Kantoor edities over Lonen (januari) en Miljoenennota (september). van standmateriaal, brochuremateriaal, buitenreclame, facilitaire zaken, uitwijkprocedures en personeelsinformatie). samengevat en wekelijks worden tientallen recent verschenen cliënten een up-to-date beeld geven van hun financiële Daarom heeft SRA een standaard tabbladenset ontwikkeld die en kennen als geen ander de dagelijkse praktijk. De cursussen Werving & selectie E-Tips: praktische fiscale tips voor mkb-ondernemers algemene voorwaarden en relatiegeschenken. Maar ook het onderzoeken aan de database toegevoegd. - en financieringspositie, inzicht in het verlagen van de één op één aansluit met de dossierindeling volgens het SRA- & opleidingen van SRA kunnen ook binnen uw organisatie SRA kan u op diverse manieren helpen bij het vinden van de Nieuwsmolen: via een geautomatiseerd systeem worden blad Mijn Bedrijf over bedrijfseconomische actualiteiten ten IT Risico-inventarisatie financieringsrisico s en inzicht in de overlevingskansen van de Handboek en de richtlijnen van de Vaktechnische Commissie. plaatsvinden. juiste medewerkers voor uw kantoor. Door middel van diverse direct de laatste nieuwsfeiten gecommuniceerd van o.a. behoeve van mkb-ondernemers. Een via internet benaderbaar selfassessment programma Vastgoedscanner onderneming. SRA-hrm ondersteuning op het gebied van werving & selectie. Daarbij bieden wij persoonlijke bemiddeling aan. Verder profileren wij grote uitgevers, kranten, tijdschriften, branche organisaties en de overheid waarmee u invulling kunt geven aan de verplichting om tijdens de controlewerkzaamheden ook aandacht te besteden aan de Direct en eenvoudig toegang tot WOZ-gegevens van ruim 92% van de objecten in Nederland). Via de ModelWaardeScan kunt SRA-HRM heeft een aantal adviesproducten ontwikkeld die u het werken bij een SRA-Kantoor bij universiteiten, hogescholen Webteksten: korte overzichtelijke mkb-notities over fiscale (risico s van) geautomatiseerde gegevensverwerking. u uitgebreide modelwaarderapporten opvragen voor vrijwel alle helpen uw kantoorspecifieke HRM-beleid te optimaliseren: en studentenverenigingen. SRA-Kantoren hebben de onderwerpen als pensioen, schenken, auto, etc. woningen (niet kantoren) in Nederland. mogelijkheid om hierbij aan te sluiten. U kunt daarnaast uw vacatures plaatsen op

6 Samenwerking & inkoop SRA International SRA-Rating Diensten SRA is lid van de INAA Group, een internationaal netwerk van professionele, zelfstandige accountantskantoren. Lid van SRA Succestool voor kantoor en cliënt International geeft u toegang tot de INAA Group. Inkoopafspraken Met diverse organisaties zijn inkoopafspraken gemaakt. Als SRA-Lid kunt u profiteren van interessante kortingen, Dankzij de adviezen van SRA heb ik voor de cliënt een gunstige groeifinanciering geregeld... aanbiedingen en pakketten. Dit varieert van ziektekosten, automatiseringsproducten & diensten, verzekering, uitzendbureaus tot kantoorartikelen. Rating Diensten is een van de instrumenten waarmee u zich kunt profileren als hoogwaardige dienstverlener. Het product is ontwikkeld op basis van de ervaringen van al onze 400 kantoren. SRA-Rating Diensten fungeert als een succestool voor uw cliënt, maar evenzeer voor uw kantoor: U geeft uw cliënt een up-to-date beeld van zijn financiële en financieringspositie, inzicht in het verlagen van de ondernemingsrisico s en in het verbeteren van de overlevingskansen van de onderneming. U kunt uw cliënten daarbij ook op effectieve wijze terzijde staan bij een kredietaanvraag en gunstige voorwaarden bedingen.

7 Zelfstandig, maar niet alleen Efficiency door samenwerking SRA streeft naar een praktische, effectieve samenwerking met en tussen de aangesloten kantoren. We delen ervaringen en inzichten over bepaalde bedrijfstakken of door gezamenlijk onderzoek. SRA geeft ook adviezen rond uw bedrijfsvoering of op vaktechnisch gebied. Gezamenlijke productontwikkeling, belangenbehartiging en positionering op commercieel gebied. U hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Door deze samenwerking en ondersteuning wordt de beperking van schaalgrootte die voor ieder kantoor geldt, opgeheven. U kiest ook bewust voor zelfstandigheid. Een eigen kleur. Dat betekent dat u in sommige gevallen concurrent bent van een ander SRA-Kantoor. Toch weet u als ondernemer dat efficiency belangrijk is. We werken bij SRA dus samen, daar waar het nodig en nuttig is én waar het voordeel oplevert voor alle partijen. Hierdoor beschikt u over de instrumenten waarmee u succes kunt realiseren. Voor uw kantoor en voor uw cliënten. Bouwstenen voor succes; De backoffice van SRA verzorgt staffunctionarissen op afroep; HR managers, Automatiseringsdeskundigen en Marketing & Communicatie professionals; ondersteuning en modellen voor een goed geoliede organisatie; arbeidsovereenkomsten, risicoinventarisaties, prognose & analyse tools en andere instrumenten voor de interne bedrijfsvoering; onderzoek en advisering - snel een overzicht van sterke punten en kansen; bijvoorbeeld over automatiserings pakketten, klanttevredenheid maar ook de SRA-Benchmark; publiciteit en profilering; brochures, nieuwsbrieven, internet en andere middelen om uw accountantskantoor op de kaart te zetten. Ik kies voor zelfstandigheid maar wel binnen een netwerk waarin efficiency hoog in het vaandel staat. SRA biedt mij dat op een groot aantal terreinen.

8 Succes De andere kant van SRA U bent een deskundig adviseur op financieel en bedrijfseconomisch gebied. Tegelijkertijd bent u ook ondernemer, die net zoals uw cliënten streeft naar succes. Aan de ene kant bent u vakmatig op zoek naar zekerheid. Aan de andere kant wacht een mooi bedrijfsresultaat. Waarbij het één onlosmakelijk verbonden is met het ander. Succes vraagt om slagvaardig opereren, liefst op een weloverwogen manier. En om efficiency. Daarom kiezen ondernemende accountants en fiscalisten voor SRA. De S van Succes De naam SRA begint met de S van Samenwerkende. Maar Succesvol ondernemen betekent snel schakelen, slim denken, het had net zo goed de eerste letter van Succes kunnen kansen zien en ze vervolgens benutten. En hoe eerder die zijn. Want dat is wat ten grondslag ligt aan de reputatie van kansen worden gezien, hoe beter ze worden benut. SRA SRA. Hoogwaardige, slagvaardige en daardoor succesvolle helpt u en daarmee uw cliënten aan die voorsprong. Door een accountantskantoren. Adviseurs die een belangrijke bijdrage breed en compleet pakket aan ondersteunende diensten en leveren aan het succes van de cliënt, daarbij ondersteund door producten, praktijkgerichte kennis, tailormade advisering en een actief kennis-, opleidings- en servicecentrum. SRA is een door het aandragen van nieuwe inzichten. Dit alles ontwikkeld netwerk dat ruin 370 zelfstandige accountantskantoren omvat, voor en samen met de SRA-Leden. met in totaal medewerkers. Ondernemende mannen en vrouwen die vooral actief zijn voor het mkb. Meer dan 50% van alle mkb-bedrijven is cliënt bij een SRA-Kantoor.

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht:

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht: desraadviseur magazine nr. 02 05 13 Jos Felix over Branche in Zicht: Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken 02 IT-audit: Nieuwe methode voor IT-integratie 10 SRA Recessieenquête:

Nadere informatie

magazine nr. 01 02 13 Accountant moet sparringpartner geen controleur Anneke van Teeffelen: De toekomst: de accountant als kennismakelaar

magazine nr. 01 02 13 Accountant moet sparringpartner geen controleur Anneke van Teeffelen: De toekomst: de accountant als kennismakelaar desraadviseur magazine nr. 01 02 13 Anneke van Teeffelen: Accountant moet sparringpartner zijn, geen controleur 02 Branche in Zicht: vakkennis versterkt door klantkennis 06 De toekomst: de accountant als

Nadere informatie

Opleidingen 2013 / 2014

Opleidingen 2013 / 2014 Opleidingen 2013 / 2014 = Actualiteitbijeenkomsten (VTB) = Rondetafelbijeenkomsten = Cursussen en workshops = Masterclasses = Verplichte onderwerpen = Leergangen = Studiedagen = Relatiebijeenkomsten /

Nadere informatie

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare desraadviseur magazine nr. 03 09 13 Hans Biesheuvel: Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur 06 Hobbels e-factureren moeten worden genomen 14 HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

Nadere informatie

magazine nr. 04 12 13 Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? Jeroen Busscher: Initiërende rol loonmedewerker Andere tijden, andere vennoten?

magazine nr. 04 12 13 Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? Jeroen Busscher: Initiërende rol loonmedewerker Andere tijden, andere vennoten? desraadviseur magazine nr. 04 12 13 Jeroen Busscher: Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? 06 Andere tijden, andere vennoten? 12 Initiërende rol loonmedewerker 26 De robuuste familiebedrijfsaccountant interview

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Afstudeeropdracht voor de opleiding SPD Bedrijfsadministratie LOI Hogeschool, Leiderdorp Studiebegeleider: drs. R. v.d. Wal RA Cursist: Suzanne

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!!

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesfactoren voor het toepassen van elektronisch zakendoen in het MKB drs. P. Gibcus drs. J.P.J. de Jong R. van Rossum drs. R. de Vree Zoetermeer, november

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

De juiste productinformatie

De juiste productinformatie Vooruitgang boeken met: De juiste productinformatie Alle productinformatie bij de hand Inhoud Accountancy & Administratieve diensten 4 Fiscaal advies 6 Salarisverwerking & Personeelsadvies 8 Specialistische

Nadere informatie

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening Onderzoek Stuurinformatie MKB en invloed op dienstverlening Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 INLEIDING EN RELATIE MET AFSTUDEERSCRIPTIE... 3 1.2 PROBLEEMSTELLING... 3 1.3 DEELVRAGEN...

Nadere informatie

Opleidingen 2014-2015

Opleidingen 2014-2015 Opleidingen 2014-2015 = Actualiteitenbijeenkomsten (VTB) = Rondetafelbijeenkomsten = Cursussen en workshops = Masterclasses = Verplichte onderwerpen = Leergangen = Studiedagen = Relatiebijeenkomsten /

Nadere informatie

MBG Accountancy Opleidingen

MBG Accountancy Opleidingen MBG Accountancy Opleidingen Studiegids 2013-2014 www.mbg-accountancy.nl Pagina 2 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe studiegids van een nieuw opleidingsbureau maar met jarenlange ervaring binnen de accountancy

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

novak accountants magazine Ambitie

novak accountants magazine Ambitie novak accountants Verschijnt vier keer per jaar - 3e kwartaal - september 2014 Uitgave van de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren magazine Ambitie Ambities van de mkb-accountant Een kijkje

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar november 2014 / jaargang 4 CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar Justin Schlee, strategisch directeur ANVA Dubbelinterview Klaar om het nieuwe ANVA uit te rollen De directie van ANVA legt uit

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Educatie & Training Najaarsprogramma 2008 Voorwoord Voorwoord Hierbij ontvangt u ons educatie- en trainingsprogramma voor het najaar

Nadere informatie

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN.

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN. NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Openbare accountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie