Cultuurplan Kunsthal Rotterdam, november Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Strategie Visie Missie Speerpunten Het financieringsmodel... 9 Hoofdstuk 2. De programmering Dynamiek Programmeren Samenhang De stem van het publiek Internationaal Duurzaamheid Vijf Pijlers Programmatisch samenwerken en co-producties Toelichting Prestatieraster Hoofdstuk 3. De Kunsthal en haar plek in de stad Gastvrije Stad De fysieke locatie Visie Museumpark: podium voor (inter)nationale cultuur Samenwerken in en met de stad Hoofdstuk 4. Talentontwikkeling Mijn eerste keer Facts & Figures Mijn eerste keer Educatie voor het onderwijs Educatie en publieksbegeleiding in de tentoonstellingen Familietentoonstellingen Schoolvakantieprogramma Individueel jongerenbezoek Zomerprogramma... 18

3 4.9 KunsthalLight CLUB van 100, diversiteit Hoofdstuk 5. Publiek en Participatie Marketing missie Doelstellingen publieksbereik Beschrijving doelgroepen Inzet verhoging publieksbereik Accenten in de toekomst Keuze communicatiemiddelen Evaluatiesystematiek Hoofdstuk 6. Ondernemerschap Culturele multiplier Cultureel ondernemerschap Trends, ontwikkelingen en ervaringen Analyse Aanpak Toelichting trajecten voor vaste partners Benodigde middelen voor acquisitie Kwaliteitszorg Cultural Governance Investeringsparagraaf Tenslotte Bijlagen:... 31

4 De Kunsthal van de Toekomst: positionering en maatschappelijke verankering van Kunsthal Rotterdam, Inleiding Als eerste, en tot nu toe enige kunsthal in Nederland neemt de in 1992 opgerichte Kunsthal Rotterdam een unieke positie in binnen het Nederlandse cultuur landschap: Met haar bijzondere programmering voor een breed publiek waarin kunst, cultuur én maatschappij een plek hebben en waar meerdere tentoonstellingen tegelijkertijd te zien zijn. Op 1 november 1992 gaat de Kunsthal open. Bouwmeester Wim van Krimpen wordt de eerste directeur en presenteert een eigen programma. Het ontwerp van Rem Koolhaas trekt direct grote internationale aandacht. Al snel staat de Kunsthal symbool voor een publieksgerichte aanpak en goed cultureel ondernemerschap. Vanwege haar (inter)nationale tentoonstellingsprogramma heeft de Kunsthal een landelijke uitstraling. Zij is een laagdrempelige instelling van internationale statuur, die hiaten binnen het Nederlandse museale veld vult, die fungeert als instapinstelling voor jongeren, die nieuw publiek aantrekt en aan zich weet te binden. De Kunsthal is het toonbeeld van vernieuwing, zowel op het gebied van tentoonstellingen en presentaties, als op het gebied van cultureel ondernemerschap. Achtergronden en feiten van de Kunsthal De Kunsthal is géén museum en wil dat ook niet zijn. Door het ontbreken van een eigen collectie benut de Kunsthal haar vrijheid volledig. In die vrijheid ligt haar kracht. De Kunsthal toont drie kernwaarden in één gebouw: kunst, cultuur en maatschappij, in tentoonstellingen gelijktijdig gecombineerd en afwisselend gebracht in hoge omloopsnelheid uitgevoerd door een klein en efficiënt team. Daarin onderscheidt zij zich van de rest van de musea. De Kunsthal ontvangt tussen de en bezoekers per jaar met uitschieters boven de De Kunsthal organiseert jaarlijks 23 tot 27 tentoonstellingen, presentaties, evenementen en festivals. Iedere tentoonstelling en evenement appelleert aan een andere publieksgroep. Ruim 25% van de bezoekers is onder de 26 jaar. In schoolverband bezoeken jaarlijks ruim leerlingen de Kunsthal. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers ligt rond de 45 jaar. Jaarlijks komt gemiddeld 27 % van de bezoekers uit de regio Rotterdam. 73% van de bezoekers komt uit de rest van Nederland of elders. Tussen de 3% - 5% van de bezoekers zijn buitenlandse toeristen die veelal uit België en Duitsland komen. Ieder jaar weet de Kunsthal circa 34% nieuw publiek aan te trekken. Mensen die nooit eerder een voet in een museum hebben gezet en de Kunsthal gebruiken als instapinstelling. Geslaagde voorbeelden van het aantrekken van nieuw publiek zijn: Erwin de Vries (2009), waarbij een groot deel van de Surinaamse gemeenschap in Nederland de tentoonstelling heeft bezocht, Taisho Kimono (2009) waarbij de Japandag door ruim 1200 mensen bezocht werd, waarvan meer dan 50% nog niet eerder in een museum was geweest. Ieder jaar weer weet de Kunsthal financiële middelen te genereren uit de markt om haar eigen programma te bekostigen, oplopend tot meer dan 54% per jaar. Dat zegt wat over het cultureel ondernemerschap van de Kunsthal, en over de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het programma voor het publiek. In 2010 ontving de Kunsthal bijvoorbeeld de Publieksprijs van de Museumnacht. Ieder jaar weer vindt de Kunsthal de bereidheid bij fondsen en sponsoren om bij te dragen aan het (rand)programma. Dat blijkt echter in toenemende mate lastiger en om dezelfde opbrengst te behalen zijn steeds hogere investeringen vereist. De sleutel van het succes is dat de Kunsthal zich richt op de massa en daarbij geen concessies doet aan de kwaliteit. Integendeel. De gevestigde orde van museumdirecteuren spreekt anno nu over het Kunsthal-effect: het vermogen om met oog voor kwaliteit een breed publiek te bereiken.

5 Het DNA van de Kunsthal verspreidt zich langzamerhand door heel Nederland. Oud-directeuren en - medewerkers komen op sleutelposities terecht in de Nederlandse musea (Haags Gemeentemuseum, Rijksmuseum). In grote en kleine musea worden tentoonstellingen georganiseerd die niet altijd meer een relatie hebben met de eigen collectie. In veel musea is de hoge frequentie waarmee de tentoonstellingen wisselen naar model van de Kunsthal ingevoerd en de marketing- en communicatie-uitingen van vele musea lijken vaak op die van de Kunsthal. De Kunsthal ziet dit als een positieve ontwikkeling. Ook het ambitieuze financieringsmodel van de Kunsthal dat reeds in 1992 is ingevoerd met eigen inkomsten die minimaal op 50% van de totale begroting liggen, krijgt steeds meer bijval. Dit model zal steeds vaker de norm worden, de culturele sector zal zijn eigen broek meer en meer moeten ophouden. De Kunsthal heeft de ambitie om de voortrekkersrol die zij altijd als cultureel ondernemer heeft gehad met de opgedane ervaring in deze nieuwe fase te continueren en uit te bouwen (zie hoofdstuk 6. Ondernemerschap). Succesfactoren De combinatie van kunst, cultuur en maatschappij in één gebouw, naast elkaar in snel wisselende samenstellingen met ruimte voor actualiteit en andersoortige presentaties. Door kwaliteit te brengen in combinatie met de laagdrempeligheid wordt 34% nieuw publiek per jaar bereikt waaronder veel jeugd en mensen die nooit eerder een museum hebben bezocht en die bekend staan als lastig te bereiken. Het vooruitstrevende financieringsmodel: waarbij de gemeente zorg draagt voor de basale infrastructuur en de tentoonstellingen uit eigen middelen worden betaald, gerealiseerd met een klein en efficiënt team en met een grote doelmatigheid van subsidiegelden. Door het organiseren van succesvolle toptentoonstellingen met een enorme exposure is het mogelijk om het publiek steeds weer terug te laten komen en sponsorships en partnerships aan te gaan met bedrijven en fondsen. Leeswijzer In het eerste hoofdstuk wordt verder ingegaan op de visie en strategie van de Kunsthal om een relevant instituut te blijven dat een duidelijk plek heeft in de stad, in de regio en daarbuiten door middel van een tweetal speerpunten: De Groene Kunsthal en MaakMee. Daarbij zal ook een uitleg gegeven worden van de noodzaak en uitvoering van deze speerpunten. In de daarop volgende hoofdstukken wordt dit verder uitgelegd aan de hand van programmering (hoofdstuk 2), haar plek in de stad en de mogelijkheden tot samenwerking (hoofdstuk 3), talentontwikkeling (hoofdstuk 4) en het publiek en participatie (hoofdstuk 5). In het laatste hoofdstuk komt ondernemerschap aan bod. Kernboodschap Ook voor de komende jaren ziet de Kunsthal nieuwe mogelijkheden om haar financiële armslag te vergroten en ondanks stijgende kosten haar programma te realiseren. Dit met name door verdere intensivering van haar samenwerking met het (Rotterdamse) bedrijfsleven. De Kunsthal ziet echter geen oplossing om de stijgende gebouwkosten en bedrijfskosten dekkend te krijgen, zonder volledige subsidiering van haar bedrijfskosten en zonder investeringen in het gebouw. Bedrijven en fondsen zijn immers niet bereid de huur en energiekosten te dekken. De onderliggende kernboodschap in dit Cultuurplan is dat de Kunsthal een bestendige subsidie (d.i. dekking bedrijfskosten) nodig heeft om te kunnen blijven bloeien. De gemeente wordt gevraagd die subsidie te verstrekken conform de afgesproken verdeelsleutel, waarbij de gemeente zorg

6 draagt voor de (subsidiering van de) bedrijfskosten en de Kunsthal voor de gehele dekking van de tentoonstellingskosten. Zonder deze subsidie en de investeringen in het gebouw komt het succes van de Kunsthal in een gevaarlijke neerwaartse trend. Minder tentoonstellingen (onder de minimale grens van 19) van mindere kwaliteit, leidt tot minder persaandacht, leidt tot minder bezoek en sponsoring, leidt tot minder inkomsten met al snel als onvermijdelijk gevolg: de sluiting van de Kunsthal. Hierbij dient overwogen te worden dat: niet verder in de organisatie kan worden gesneden ( de rek is er uit ); er geen financiële reserves zijn; de Kunsthal van de 50% van de zelf gegenereerde inkomsten nog maar slechts 38% aan tentoonstellingen kan uitgeven; de rest inmiddels wordt opgeslokt om de bedrijfskosten te dekken, die jaar in jaar uit onbeïnvloedbaar voor de Kunsthal zijn toegenomen; wij voorzien dat er de komende jaren geen verbetering zal optreden op de fondsen- en sponsormarkt, integendeel; de inspanningen om ruim 50% eigen inkomsten te genereren het plafond bereikt hebben. Concluderend: indien de verhoging van het subsidiebedrag zoals gevraagd niet gehonoreerd wordt, zal de Kunsthal in de huidige vorm en binnen het huidige concept niet kunnen voortbestaan. Hoofdstuk 1. Strategie Met lastige maatschappelijke problemen op economisch- en welzijnsterrein is er behoefte aan geloofwaardige instituten die in staat zijn mensen kennis te laten maken met en uitleg te geven over andermans gezichtspunt als eerste stap naar een dialoog en ze te verrassen door herkenning van het onbekende waardoor ze meer gaan zien. Meer tolerantie, bereidheid en mogelijkheid om anders te kijken zijn van groot belang voor het individuele en maatschappelijke niveau. De Kunsthal maakt het mogelijk om bezoekers in plaats van vervreemding een onverwachte vorm van herkenning te laten ervaren. In haar diverse (rand)programma is ruimte om andere gezichtspunten te presenteren en voor het maatschappelijk debat dat op allerlei verschillende manieren en in diverse vormen kan plaatsvinden. 1.1 Visie Visie: De Kunsthal vervult als laagdrempelige Rotterdamse culturele instelling een rol in het maatschappelijke debat en slaat met een brede programmering een brug tussen bezoekers en kunst, tussen ondernemingen en cultureel ondernemerschap, tussen onderwijs en cultuur, tussen maatschappelijke instellingen, overheid en tentoonstellingen. De Kunsthal presenteert serieuze kunst op een niet-museale manier, laagdrempelige onderwerpen worden op een voetstuk geplaatst, andere culturen worden uitgelegd. Daardoor verandert de blik van de kijker en worden de ogen geopend. Door meer te vertellen over kunst, door extra lagen aan te brengen in de tentoonstellingen en een randprogramma aan te bieden, wordt de bezoeker als het ware aan de hand genomen, gaat de kunst leven en staat de bezoeker dichterbij het onderwerp.

7 1.2 Missie De missie: De Kunsthal vervult een voortrekkersrol in het genereren van meer en meer nieuw publiek door het aanbieden van een breed en divers tentoonstellingsprogramma met aansluitend een aantrekkelijke randprogrammering en ruimte voor het maatschappelijk debat en publieksparticipatie. 1.3 Speerpunten Om haar missie te vervullen zet de Kunsthal in op twee speerpunten: 1) De Kunsthal zet in op duurzaamheid met het project de Groene Kunsthal. In de komende jaren zet de Kunsthal in op duurzaamheid. Het gebouw zal duurzamer gemaakt dienen te worden en zodanig aangepast worden, dat er een duurzame bedrijfsvoering kan worden gevoerd. Dit wordt nader uitgewerkt (zie rapport Integrale Visie Kunsthal, scope jaar). De bedrijfsvoering staat in het teken van groen ondernemen en in het inhoudelijke programma worden onderdelen opgenomen die expliciet over groen en duurzaamheid gaan. Gebouw De kansen voor de Kunsthal liggen in de verbetering van de exploitatie door verhoging van de inkomsten uit verhuur, winkel en horeca en in de verlaging van de energiekosten door aanpassingen aan het gebouw. De Kunsthal Rotterdam is gevestigd in een spectaculair gebouw van Rem Koolhaas aan de rand van het Museumpark en de Westzeedijk, nog geen kwartier lopen vanaf station Rotterdam Centraal. De Kunsthal is een van de iconen van de moderne architectuur en wordt jaarlijks bezocht door vele architectuurliefhebbers uit de hele wereld. Het gebouw leent zich fantastisch als ontmoetingsplek voor diverse publieksstromen. Het is tijdloos, flexibel en verrassend. De Kunsthal bestaat in fysieke zin uit zeven tentoonstellingsruimtes (Hal 1, 2 en 3, Design Galerij, Fotogalerij, Etalage, Auditorium achterwand), een prachtig ruim auditorium met 350 zitplaatsen, een winkel, het Kunsthalcafé met terras, een vergaderzaal en de beroemde hellingbaan die het Museumpark verbindt met de Westzeedijk, het Hobokengebied en het Park. Aan de vooravond van de nieuwe Cultuurplanperiode staat de Kunsthal voor een nieuwe opgave. Het gebouw is een fantastische architectonische toverdoos om tentoonstellingen in te maken, maar energie-absorberend, kostbaar in onderhoud en de nauwe ingang halverwege de hellingbaan is al jaren een hekel punt. Samen met de gemeente (Dienst Stadsontwikkeling) en O.M.A. werkt de Kunsthal aan een nieuwe visie de Groene Kunsthal. Deze visie rust op twee pijlers: het verduurzamen van het gebouw enerzijds en het vergroten van de exploitatiemogelijkheden en het verbeteren van het gebouw anderzijds. Het rapport dat in de Investeringsparagraaf (hoofdstuk 6.) wordt genoemd gaat hier nader op in (zie rapport Integrale Visie Kunsthal, scope jaar). Het gebouw zal daarnaast de komende jaren nog meer dan voorheen fungeren als ontmoetingsplaats en als platform voor initiatieven die afkomstig zijn uit de stad. Door de blik naar buiten te richten, het publiek en de stad mee te laten beslissen over onderdelen van het programma, kleine en grote ondernemers de Kunsthal te laten gebruiken voor presentaties en ontvangsten, door verschillende publieksstromen met verschillende tentoonstellingen op het zelfde moment aan te spreken, ontstaat er een levendig geheel, een open gebouw waar voortdurend wat te doen is. Door mogelijkheden van het gebouw nog eens extra te onderstrepen en door in te zetten op de bijzondere architectuur (met

8 rondleidingen, film, audiotours, podcasts, website, publicaties) kan men het geïnteresseerde publiek meer bij het gebouw en het vernieuwde Museumpark betrekken en nieuw publiek overtuigen. Om dit mogelijk te maken zal de gemeente enerzijds de bedrijfskosten van de Kunsthal moeten dekken, anderzijds een eenmalige investering moeten doen in het gebouw om dit groener en duurzamer te krijgen waardoor de exploitatiekosten dalen en het zodanig aan te passen dat de inkomsten uit bezoek, horeca, winkel en verhuur zullen stijgen. 2) Betrokkenheid vergroten van het publiek. De Kunsthal zet in op een grotere betrokkenheid van het publiek dat zij reeds weet te bereiken en op nieuw publiek dat zij weet te enthousiasmeren door samen met hen tentoonstellingen te programmeren en te maken. Het publiek wordt betrokken bij de keuze en het proces van de tentoonstellingen door deze zelf mee te helpen maken, maar ook door het meemaken, het ervaren en beleven. Dit gebeurt met project MaakMee. De Kunsthal is een laagdrempelig en publieksvriendelijk instituut, en wil daarin nog een stap verder gaan en een voortrekkersrol nemen. Het plan is de kunst dichter bij het publiek te brengen door een actieve participatie van het publiek te entameren. Hiervoor zal een platform opgezet worden waaruit concrete tentoonstellingen tot stand gebracht worden. Doel hiervan is de kunst van buiten naar binnen te halen door het publiek de kunst (en cultuur in de breedste zin) eerst te laten omarmen, zelf te laten selecteren, raten, ranken en te laten delen. Hierdoor zal het online en offline platform waarop dit gebeurt zeer toegankelijk zijn en dicht bij het publiek staan. Daarmee opent de Kunsthal haar deuren, als ware het een open source, met alleen die restrictie dat het heel duidelijk zal zijn welke informatie afkomstig is van de Kunsthal en welke is toegevoegd door het publiek. Vanuit dit uitgangspunt zal de Kunsthal buiten haar fysieke grenzen treden en zal zij tentoonstellingen maken op basis van crowd curating. Het toekomstige publiek van de Kunsthal publiek zal bestaan uit digitale en fysieke bezoekers. De vernieuwde Kunsthal website zal vanaf de lustrumviering in 2012 informatie verschaffen over tentoonstellingen uit het verleden, heden en toekomst waarvoor ook de digitale archieven van de Kunsthal als basis dienen. Deze informatie zal niet eenzijdig beschikbaar worden gesteld. De digitale bezoeker van de Kunsthal kan filmpjes toevoegen, foto s taggen, leuke weetjes downloaden en allemaal in zijn customized pagina zetten, met de mogelijkheid met print on demand zijn eigen Kunsthal Magazine te printen. MaakMee Het selecteren, programmeren en maken van tentoonstellingen is een van de meest inspirerende en leuke dingen om te doen. De Kunsthal heeft voor de nieuwe Cultuurplanperiode een langlopend project bedacht dat het publiek de mogelijkheid biedt mee te denken en invloed uit te oefenen op haar tentoonstellingsprogramma: MaakMee. Het project MaakMee is een uitgebreide, meeslepende campagne èn wedstrijd tussen drie verschillende soorten tentoonstellingen. Het publiek kiest een tentoonstelling uit de voorselectie en maakt vervolgens de tentoonstelling letterlijk mee. De winnende tentoonstelling is voor het eerst in het najaar van 2013 daadwerkelijk in de Kunsthal te zien. De Kunsthal werkt de drie aansprekende tentoonstellingen uit in tekst en beeld. Deze drie voorstellen worden via een nieuwe website en een landelijke online en offline campagne gecommuniceerd. Het unieke daarbij is dat het publiek vanaf het allereerste begin betrokken wordt bij dit project. Met hun (stem) gedrag hebben de deelnemers invloed op de tentoonstellingen en op de campagne. Door actief mee te doen kan je als deelnemer zelf onderdeel worden van de campagne. De campagne komt hiermee voor een deel te bestaan uit user generated content. Deze publieksgerichte aanpak richt

9 zich op de reguliere bezoekers (o.a. Kunsthaljaarkaarthouders, museumbezoekers), scholen en families (familietentoonstellingen), maar vooral ook op nieuw publiek. Andere voorbeelden van stakeholders die voor MaakMee benaderd zullen worden om hierin actief te participeren zijn: de gemeente Rotterdam, scholen, onderwijsinstellingen, bedrijven, sponsoren, fondsen, samenwerkende partners, gasten en genodigden van de samenwerkende partner of instelling, leden van de Zakenkring, leden van de CLUB van 100, de Consuls en de Ambassadeurs en andere culturele instellingen in binnen- en buitenland. Om dit alles mogelijk te maken zullen aanpassingen aan de fysieke Kunsthal worden aangebracht. In het betonnen gebouw van Koolhaas zal een draadloos netwerk moeten worden aangelegd om interactieve toepassingen mogelijk te maken. De bewegwijzering, die in de loop der jaren bijna geheel is verdwenen, zal in samenspraak met O.M.A. in een nieuw fysiek en digitaal jasje worden gestoken om de bezoeker beter van dienst te kunnen zijn voorafgaand aan het bezoek en tijdens de rondgang door het gebouw. De winkel zal via de website ook online bezocht kunnen worden waarbij er meer aandacht zal uitgaan naar specifieke Kunsthal merchandising : de Kunsthal als sterk merk en als meer zichtbaar merk, voor de (digitale) bezoekers die zich graag met de Kunsthal verbinden. 1.4 Het financieringsmodel De Kunsthal wordt niet door de rijksoverheid gesubsidieerd. Bij haar oprichting is het volgende financiële model afgesproken: alle vaste lasten en kosten (behuizing, personeel, energie, beveiliging etc.) worden gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam en alle variabele kosten van haar tentoonstellingen en overige activiteiten komen voor rekening van de Stichting Kunsthal. Dit betekende dat ongeveer de helft van de totale begroting werd gedekt door de subsidie van de gemeente Rotterdam. De andere helft haalde de Kunsthal gedeeltelijk uit entreegelden en de rest uit externe sponsoring en fondsenwerving. Deze opzet is de afgelopen 8 jaar langzaam maar zeker verwaterd door de kaasschaaf van de gemeente en het niet-indexeren van de subsidie. Daardoor moest de Kunsthal haar entree- en sponsorgelden steeds meer gaan gebruiken voor haar bedrijfskosten. Nu het economische tij weer tegenzit en de kosten van het gebouw (huur en energie) tot schier ondraaglijke hoogten stijgen, terwijl aan het gebouw een gitzwart energielabel hangt en het niet langer voldoet aan moderne exploitatie eisen, is het huidige niveau van subsidiering niet meer toereikend. Financiële samenvatting >50% (!) van de totale inkomsten wordt op eigen kracht gegenereerd; er wordt gewerkt met een minimale personele bezetting en de beïnvloedbare bedrijfskosten worden strikt beheerst (zie Toelichting normbegroting); verdere bezuinigingen zijn derhalve niet mogelijk; sponsors zijn niet bereid bij te dragen in de huur en energiekosten; om de voortdurende stijging van de huisvestingskosten een halt toe te roepen en te komen tot een betere exploitatie van het gebouw zowel financieel als milieutechnisch zijn eenmalige investeringen noodzakelijk (zie rapport Integrale Visie Kunsthal, scope jaar). Voor de instandhouding van de Kunsthal is het essentieel dat de bedrijfskosten weer volledig gedekt worden uit de basissubsidie.

10 Hoofdstuk 2. De programmering In de nieuwe Cultuurplanperiode zal de Kunsthal gemiddeld 20 tentoonstellingen per jaar programmeren, aangevuld met evenementen, festivals en randprogramma s. De programmering van de Kunsthal is erop gericht die tentoonstellingen te laten zien, die elders in de Nederlandse musea niet te zien zijn. De kwaliteit wordt daarbij bewaakt en niet opgeofferd aan te populaire onderwerpen, maar met de wensen en keuzes van het publiek en de aantrekkelijkheid van de thema s en onderwerpen wordt rekening gehouden. Het programma van de Kunsthal is altijd gestoeld op samenwerkingen, met kleine en grote partners, uit de stad, de regio, nationaal en internationaal. 2.1 Dynamiek Daarbij fungeert de Kunsthal als ontmoetingsplaats voor divers publiek dat zich laten verrassen door de verscheidenheid aan onderwerpen. Met Life style onderwerpen, (graphic) design, mode en fotografie biedt de Kunsthal een breed palet aan maatschappelijk relevante en ook luchtige onderwerpen om het publiek anders te laten kijken en meer te laten zien. Door de combinatie van hoge kwaliteit beeldende kunst (Alberto Giacometti, Stanley Spencer) met andersoortige cultuurhistorische onderwerpen voor een breed (familie)publiek (Glorie van Rome, Mummies!) vindt er een levendige kruisbestuiving plaats tussen tentoonstellingen en publiek onderling. De kracht van de Kunsthal is dat er altijd wat te doen is. De dynamiek door de veelheid aan onderwerpen, tentoonstellingen en evenementen zorgt continu voor zichtbaarheid in de media, op straat en draagt bij aan de herkenbaarheid van het instituut bij het grote publiek. In de komende Cultuurplanperiode zal met betrekking tot het programma extra scherp gelet worden op het wisselschema, het aantal presentaties en de financiële (meer)waarde van de samenwerkende partners. 2.2 Programmeren Het programma van de Kunsthal komt op verschillende manieren tot stand. Op initiatief van anderen (musea, andere culturele instellingen, maatschappelijke instellingen, stichtingen etc. in Nederland en via buitenlandse partners), op initiatief van de Kunsthal zelf en vanaf nu ook op aanreiken van het publiek. De directeur van de Kunsthal is eindverantwoordelijk voor de programmering. Samen met haar team van experts vult ze gedurende het jaar het programma in. Het team bestaat uit enkele generalisten die in staat zijn om van elk onderwerp het verhaal te vertellen, daarbij ondersteund door een zeer ervaren productieteam. Ambitieuze projecten worden lang van te voren ingepland, actuele onderwerpen kunnen op korte termijn gepresenteerd worden. Er blijft in het programma altijd ruimte voor kansen. Het programma laat zich dan ook niet in detail vastleggen voor de komende vier jaar. De Kunsthal stelt zich graag op als partner in een co-productie waarbij de andere partij ook een deel van de financiële middelen, inhoud en kennis meebrengt. In de afgelopen Cultuurplanperiode heeft Hare Majesteit tot tweemaal toe de opening van de hoofdtentoonstelling met haar aanwezigheid opgeluisterd (Giacometti en Prix de Rome), Kroonprins Willem Alexander is aanwezig bij Zoet & Zout en tal van (internationale) prominenten bezochten openingen of traden op als gastspreker tijdens de talrijke middag- en avondprogramma s. 2.3 Samenhang Er zal meer aandacht worden besteed aan de onderlinge samenhang (of juist het benadrukken van de tegenstellingen) van de tentoonstellingen die gelijktijdig te zien zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een overkoepelend thema. Daar heeft de Kunsthal in 2009 mee geëxperimenteerd tijdens de tentoonstelling van Edward Hopper en de fotografie van Jacob Holdt. Beide gaven een tijdsbeeld van de Verenigde Staten. En in het najaar 2011 met het thema religie tijdens de tentoonstellingen Sir Stanley Spencer, schilderkunst tussen Hemel en Aarde, Aad de Haas, Geloof, Heimwee en Liefde en

11 Religie Nu van fotograaf Eddy Seesing. Deze tentoonstellingen appelleren alle drie aan een andere doelgroep, maar het overkoepelende thema trekt weer een eigen doelgroep, waardoor het thema de losse onderdelen versterkt. In 2013 zullen we in het voorjaar tijdens Jean Paul Gaultier fors inzetten op mode, in het najaar 2013 op de Nederlands-Russische betrekkingen, in 2014 op de Islamitische kunst in Nederland. De thematiek in 2015 en 2016 staat nog in de steigers. 2.4 De stem van het publiek Vanaf 2013 zal ook de stem van het publiek zwaarder meewegen in de keuze van het programma. Daar is de Kunsthal reeds een aantal jaren geleden mee begonnen op kleine schaal. Een voorbeeld hiervan is de Hipstamatic tentoonstelling (2011) die volledig vanuit FaceBook werd samengesteld, een crowd curating project met enorme positieve spin-off. In 2012 zal dat een stap verder gaan met The Big Museum Show en in 2013 vindt de eerste versie van het project MaakMee plaats, een hoofdtentoonstelling die is gekozen en mede mogelijk gemaakt door het publiek. 2.5 Internationaal De Kunsthal heeft zich internationaal op de kaart gezet. Er wordt samengewerkt met belangrijke internationale instellingen en specialisten, zoals in 2013 met de modekoning Jean Paul Gaultier en het Musée des Beaux Arts in Montréal, Canada, met het Vitra Design Museum in Weil am Rhein, met het Mexicaanse Museum de Arte Carillo Gil en het Russische Museum voor Religieuze kunst in Er wordt aan de tentoonstellingen relatief veel aandacht besteed door de internationale pers en de Kunsthal wordt vaak bezocht door buitenlandse persdelegaties, buitenlandse gasten, curators en toeristen. De oriëntatie van de directeur en tentoonstellingsmakers is tevens gericht op het buitenland, zoals in de komende jaren op: Rusland, Frankrijk, het Midden-Oosten, Afrika, Marokko, Suriname en Duitsland, waarbij de branding van de stad Rotterdam een belangrijke rol speelt bij de eerste kennismaking in het buitenland. 2.6 Duurzaamheid Belangrijke speerpunten in het programma zijn de geïntegreerde educatie en het onderwerp duurzaamheid, dat niet alleen bij de aanpassing van de schil van gebouw en in de bedrijfsvoering centraal staat, maar ook in het tentoonstellings- en evenementenprogramma. Een voorbeeld hiervan is het geplande Festival KunsthalPLANT, een vervolg op het succesvolle Festival KunsthalKOOKT, dat na vier edities toe is aan een nieuw concept. Bij KunsthalPLANT zullen collega-instellingen aan het Museumpark betrokken worden. Dit groene festival gaat over innovaties, vernieuwingen en uitspattingen op het gebied van tuinieren, groendecoraties, duurzaam telen, nieuwe eet- en smaakgewoontes etc. Het sluit prachtig aan bij het beleid van de stad ter promotie van groen en duurzaamheid, het Climate Initiative en Rotterdam als European Green Capital in Vijf Pijlers In de jaarlijkse programmering vindt een mix plaats van beeldende kunsttentoonstellingen die internationaal, nationaal of regionaal van aard zijn. Ieder jaar zal een aantal maatschappelijke geëngageerde onderwerpen, dan wel onderwerpen die zich richten op de actualiteit, onderdeel uit maken van deze mix. Daarnaast zal jaarlijks plaats zijn voor een familietentoonstelling die geschikt is voor het gehele gezin, fotografie (permanent), mode (frequent), (grafisch) design (af en toe), (kinder)boeken, prenten en andersoortige lichtvoetige onderwerpen (sporadisch). Terugkerende onderdelen van het inhoudelijke programma zijn de jaarlijkse Pietje Bell lezing, een samenwerking met het NRC, de CLUB van 100 bijeenkomsten, lezingen en debatten bij de tentoonstellingen, boekpresentaties, documentaire vertoningen, kleine studentenmanifestaties, de inhoudelijke invulling van de Art & Drinks avonden en medewerking aan het Vierkante Ei (amateur kunst). Een keer per twee jaar is er plaats voor een festival, zoals KunsthalPLANT, en tweejaarlijks voor een themadag (Fashionweek/Ruslanddag) of kinderactiviteit (Zeepkistenrace langs de hellingbaan).

12 Het tentoonstellingsprogramma van is gericht op vijf pijlers: 1. Grote tentoonstellingen voor een breed publiek toegankelijk met onderwerpen, thema s, meesterwerken en collecties van Nederlandse bodem. Samenwerkende partners zijn hier Nederlandse musea, particuliere collecties, archieven e.d. Voorbeelden hiervan zijn: Top Islamitische kunst uit Nederlandse Collecties (2014) en Italiaanse kunst uit de 20 e eeuw uit Nederlandse musea en particuliere verzamelingen (2015). Vaak zijn dit familietentoonstellingen. 2. Grote tentoonstellingen met internationaal gerenommeerde kunstenaars die niet of nauwelijks in Nederlandse collecties vertegenwoordigd zijn en hier nooit te zien zijn. Samenwerkende partners zijn hier internationale musea, kunsthallen en kunststichtingen. Het kan hier gaan om reizende tentoonstellingen (Edvard Munch) of om samenwerkingen in een vroeg stadium met andere buitenlandse partners (Edward Hopper, Internationaal Realisme) of een door de Kunsthal en een gastcurator samengestelde tentoonstelling (Stanley Spencer). Voorbeelden van hoogstaande kunsttentoonstellingen in zijn de tentoonstellingen Jean-Paul Gaultier (2013), Mexican Muralists (2014), Jeff Koons (2014), Maurice de Vlaminck (2015), Collectie Fondation Maeght (2015), Chaim Soutine (2016). 3. Tentoonstellingen en projecten die tot stand komen door samenwerking met vooral Rotterdamse en regionale partners: musea, gemeentearchief, stichtingen, kunstenaars, fotografen, ontwerpers. Deze tentoonstellingen kunnen beeldende kunst als onderwerp hebben, maar ook cultureel erfgoed, fotografie over een bepaald historisch onderwerp, (grafisch) design en zelfs maatschappelijke onderwerpen (bijvoorbeeld Stichting Pameijer) met een debat of presentatie. Voorbeelden van deze Rotterdams georiënteerde tentoonstellingen zijn een samenwerking met de Erasmus Universiteit (2013), het Gemeentearchief, met de creatieve industrie uit de stad en omgeving, een samenwerking over het onderwerp Streamline met de TU Delft en het Natuurhistorisch Museum. 4. Experimenten en (jong) talenten die niet of nauwelijks een geschikt platform kunnen vinden. Dat zijn beeldend kunstenaars, graffiti-, strip en street art kunstenaars, fotografen, amateurs, jongeren etc. Een voorbeeld hiervan is het programma KunsthalLight en het zomerprogramma samen met de SKVR. 5. Kleinschalige exposities en presentaties die om diverse redenen niet passen in het tentoonstellingsbeleid van musea, maar wel in het beleid van de Kunsthal. Dat kunnen buitenlandse tentoonstellingen zijn, over andere culturen, over duurzaam design over cultuurgoed dat nooit in musea te zien zal zijn. Het kunnen ook kleine fototentoonstellingen zijn bij de presentatie van een boek, actualiteiten uit het nieuws, of lichtvoetige onderwerpen etc.. Tal van mogelijkheden en samenwerkende partners horen tot deze groep. 2.8 Programmatisch samenwerken en co-producties Bij de programmering wordt voortdurend gezocht naar partners. In de stad zelf gaat het om samenwerkingen met kunst- en presentatie-instellingen die een (breder) platform zoeken (Gemeentearchief, Art Rotterdam, IFFR, North Sea Jazz), om instellingen en stichtingen die hun zoveel jarig bestaan willen bekrachtigen met een tentoonstelling (Slavernij 2013) of er vindt een groot evenement plaats in de stad waar de Kunsthal op inhaakt (Shell Eco Marathon, WNF, Green Capital) en om typisch Rotterdamse verzamelaars, kunstenaars en fotografen. Landelijk zijn dat de Nederlandse musea die bruiklenen verstrekken of als partner participeren aan een tentoonstelling, partners en instellingen die zelf maar een beperkte ruimte hebben om tentoonstellingen te maken zoals het Nationaal Archief, Prince Claus Foundation, Stichting Premsela, en de TU Delft om enkele

13 voorbeelden te noemen. Er wordt landelijk samengewerkt met galeries, met de Rijksakademie, met de fondsen zoals Fonds BKVB en Mondriaan Stichting, mode-opleidingen en illustratoren en uitgeverijen. Internationaal geldt evenals landelijk dat er musea, instellingen en vele particulieren bruiklenen verschaffen voor tentoonstellingen, bijdragen met hun kennis aan tentoonstellingen, artikelen en essays schrijven voor de diverse catalogi, als gezamenlijke partner optreden om een tentoonstelling van de grond te krijgen of fungeren als eerste of tweede locatie van een reizende tentoonstelling. Uiteraard wordt ook internationaal samengewerkt met kunstenaars en zal er altijd ruimte zijn voor onverwachte samenwerkingen. Ondanks de uitdaging dat de Kunsthal geen wisselgeld heeft in de vorm van een collectie, lukt het tot op heden altijd de samenwerking van de grond te krijgen. Wat wel lastig en kostbaar is, is de nieuwe ontwikkeling van de fee die de Kunsthal steeds vaker moet betalen om grote aantallen werken bij een (internationaal) museum te leen te krijgen. Dit zijn kosten die bovenop verzekeringen en transporten komen, en aanzienlijk drukken op de programmabegroting. De projecten die door andere partijen worden aangedragen zullen in de toekomst nog scherper dan voorheen op de inhoud (publieksaantrekkelijkheid, voor welke doelgroepen, welke achterban brengt de partij mee, etc.) en de financiële mogelijkheden worden getoetst. Aanvragen bij fondsen en sponsoring zullen te allen tijde met de Kunsthal worden afgestemd. Projecten en tentoonstellingen die door de Kunsthal zelf geïnitieerd worden zullen alvorens ze definitief zijn, getoetst worden op haalbaarheid wat betreft sponsoring en fondsenwerving. 2.9 Toelichting Prestatieraster De Kunsthal kiest ervoor om de kaartverkoopopbrengst vast te stellen op tenminste 1 miljoen euro, hetgeen neerkomt op gemiddeld tot bezoekers per jaar, afhankelijk van het soort tentoonstellingen dat wordt geprogrammeerd. In een jaar waar grote familietentoonstellingen zijn gepland zijn de bezoekersaantallen hoog, maar het bedrag aan inkomsten gemiddeld lager vanwege de lage entreeprijs die kinderen betalen. In een jaar waar een prestigieuze internationale tentoonstelling staat geprogrammeerd kan het zijn dat het aantal bezoekers minder is dan de beoogde maar de inkomsten die deze vaak oudere doelgroep oplevert zijn dan hoger dan begroot. In de komende Cultuurplanperiode kiest de Kunsthal ervoor het aantal presentaties, lees: tentoonstellingen, vast te stellen op maximaal 20 per jaar. Daarnaast staat een groot aantal presentaties en een festival gepland: lezingen, ontvangsten, uitvoeringen etc., veelal gekoppeld aan het programma. Het aantal presentaties zal terug te vinden zijn in de jaarplannen. Deze laten zich op voorhand lastig kwantificeren. Hoofdstuk 3. De Kunsthal en haar plek in de stad 3.1 Gastvrije Stad Rotterdam is een geweldige stad. Kosmopolitisch en stoer. Dat is al zo sinds het begin van de 19de eeuw. De wereldhaven en industrie dragen bij aan dat beeld. Na de oorlog is hard gewerkt aan de wederopbouw. Daarin staan we nu op de drempel van fase 3. Na de ruimtelijke inrichting en bouwen aan het beeld van de stad staat fase 3 voor het in gebruik nemen van de rijkdom die Rotterdam te bieden heeft. Ook het culturele klimaat draagt sterk bij aan de kwaliteit van de stad. Rotterdam is gebaat bij een voorwaardenscheppende overheid die middelen beschikbaar stelt en nieuw initiatieven ondersteunt die ontstaan uit de energie van de stad. Voorwaarden voor een goede samenwerking van culturele instellingen in de stad met elkaar en met de gemeente, zijn de mogelijkheden die een gastvrije stad biedt. Eenvoudige basisvoorzieningen spelen hierbij een belangrijke rol en zullen door de gemeente gefaciliteerd en onderhouden moeten worden. De gastvrije stad met betrekking tot de culturele instellingen dient voorzien te zijn van en te investeren in een goede bewegwijzering (naar de belangrijke plaatsen), te informeren over wegafsluitingen en

14 alternatieven aanbieden, goed openbaar vervoer te verzorgen dat dicht bij de instellingen stopt, te voorzien in parkeervoorzieningen en aankondigingsplekken voor programmering te faciliteren en last but not least te zorgen voor één loket waar alle culturele instellingen met hun vragen, aanvragen en organisatorische problemen terecht kunnen. De Kunsthal zal samen met de collega-instellingen aan het Museumpark investeren in het programma (zie visie Museumpark), het serviceniveau van haar gebouw verhogen, zowel intern als extern, bezoekers aan de stad zoveel mogelijk attenderen op haar programma en de communicatie naar nieuwe doelgroepen in de stad te bevorderen. 3.2 De fysieke locatie De locatie van de Kunsthal is van essentieel belang (geweest) voor haar succes: De ligging in het Museumpark waarbij de hellingbaan de verbinding vormt met de Westzeedijk en het Park daarachter; In het gebied Hoboken waar de laatste jaren veel aandacht is geweest voor verschillende vormen van samenwerking, onder andere met het Erasmus MC en Stichting Museumpark; Het Museumpark zoekt aansluiting met de binnenstad, via de Witte de Withstraat en de toekomstige groene zone van het Museumpark tot aan het nieuwe Centraal Station; In de regio Rotterdam waar de Kunsthal als (architectonisch en inhoudelijk) boegbeeld dient voor World Art, World City en Rotterdam gebruikt in haar naamvoering; Nationaal gezien is de locatie van de Kunsthal in Rotterdam ook van belang. Tot op heden is het de enige kunsthal in het land. Met dit unieke concept heeft de gemeente Rotterdam goud in handen. En de internationale betekenis van de ligging van de Kunsthal in de havenstad Rotterdam wordt veelal gunstig ontvangen door haar internationale partners. 3.3 Visie Museumpark: podium voor (inter)nationale cultuur In februari 2009 is een gebiedsvisie Rotterdam Hoboken vastgesteld door een grote groep betrokkenen (onderwijs- en culturele instellingen, bedrijven, omwonenden). De gebiedsvisie zet in op het creëren van een internationaal topmilieu in Hoboken met ruimte voor lichaam en geest. Het gebied Hoboken, waar het Museumpark deel van uitmaakt, heeft traditie, culturele betekenis en is verbonden met het historische land van Hoboken - diep geworteld in het hart van de Rotterdammer. Het Museumpark heeft grote potentie als centrale locatie, als verbinding met andere parken en omringende instituten om een bijdrage te leveren aan de levendigheid van de (binnen)stad. Nu de Museumparkgarage geopend is en het Museumpark opnieuw is opgeleverd biedt deze locatie kansen voor de toekomst. In de gebiedsvisie Hoboken, wordt dit gebied als internationaal cultuurpodium gepositioneerd en daarmee ligt de lat hoog. De culturele programmering in het park zal dit predicaat moeten waarmaken met (inter)nationale ambities en een nadruk op kwaliteit: Het Museumpark als festivalpark voor culturele evenementen zonder massaliteit. Stichting Museumpark (bestaande uit Arminius, Chabot Museum, de Kunsthal Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Natuurhistorisch Museum, Nederlands Architectuur Instituut) is de initiator voor de visie op dit onderdeel. De Stichting Museumpark ziet ook toe op de realisatie van de visie. De instellingen rond het Museumpark zullen in aanvulling op het stedelijke hoofdprogramma een aanvullende programmering vanuit hun eigen doelstellingen vormgeven: het Groene Festival KunsthalPLANT, urban picnics, kinderactiviteiten, een beeldententoonstelling etc. Daarnaast zullen we de mogelijkheden verkennen om een gemeenschappelijke passe-partout te verstrekken en samen de marketing te voeren ten behoeve van het programma in het Museumpark, mits daar extern geld voor gevonden wordt.

15 3.4 Samenwerken in en met de stad De Kunsthal bestaat bij de gratie van samenwerkingen: internationaal, nationaal, regionaal en lokaal. Daaraan ontleent zij haar bestaansrecht. Jaarlijks is dat een mix van (culturele) instellingen, instituten, musea, kunstenaars, bedrijven, stichtingen etc. In de komende Cultuurplanperiode legt de Kunsthal nog meer de nadruk op een grootstedelijke samenwerking rond een tentoonstelling die zich wat betreft thema leent voor uitstekende zichtbaarheid en zorgt voor allerlei aanknopingspunten in de stad. Samenwerking met het Gemeentehuis, Bureau Binnenstad, Rotterdam Marketing, Rotterdam Festivals, het MKB in de binnenstad en de verschillende vervoersbedrijven (NS, Thalys, Fyra, KLM/Air France, Rotterdam-The Hague Airport), Willem de Kooning Academy, Piet Zwart Institute, Codarts, SKVR etc. jaarlijks rond een grote internationale tentoonstelling met een overkoepeld thema waar veel partijen op aan kunnen haken. De stad wordt op allerlei manier betrokken bij het onderwerp en het thema dat in de Kunsthal wordt getoond, zodat het elitaire van een tentoonstelling in een museale omgeving verdwijnt en iedere Rotterdammer zich betrokken voelt bij het onderwerp en eraan kan bijdragen. Een voorbeeld hiervan is het grote retrospectief Jean Paul Gaultier, from Sidewalk to Catwalk dat van februari tot mei 2013 plaatsvindt. Deze beroemde modekoning laat in de Kunsthal de hoogtepunten uit zijn collecties haute-couture van de afgelopen decennia zien, in de vorm van een multimedia spektakel met zingende modellen, filmfragmenten, foto s van fameuze fotografen, bewegende creaties etc. Zijn handelsmerk, de blauw-wit gestreepte marine truitjes lenen zich voor allerlei marketing doeleinden. De stad kleurt blauw-wit, de route vanaf het station tot in het Museumpark wordt blauw-wit gestreept, in de nieuwe stationshal wordt iedere reiziger on screen welkom geheten door Jean Paul Gaultier zelf. De winkels profiteren mee en richten de etalages in met zijn merchandising. Het uitgaansleven krijgt een boost door hippe feesten rond mode en muziek te organiseren. Alle mode gerelateerde opleidingen kunnen in de tentoonstelling participeren. De Coolsingel wordt de langste catwalk ooit voor alle modebewuste Rotterdammers, onder muzikale begeleiding van Rotterdamse musici. Scholen kunnen meedingen naar een meet & greet met JPG. Dit is zomaar een opsomming van de mogelijkheden die mits op tijd ingezet, de hele binnenstad bij een evenement in de Kunsthal kan betrekken. Maar er zijn meer voorbeelden te noemen, zoals in het najaar van 2013 met het thema Rudolf Steiner waar actief wordt samengewerkt met Den Haag en de daar gevestigde Iona Stichting en de Rudolf Steiner scholen in Nederland. En de Nederlandse-Russische betrekkingen die in 2013 gevierd worden, niet alleen in Amsterdam, Groningen en Maastricht, maar ook in de Kunsthal in Rotterdam. Door de handen in een te slaan met bovengenoemde partijen (en vele anderen) worden alle Rotterdammers onderdeel van het culturele programma en kunnen zij trots zijn op hun stad, omdat ze er zelf van genieten en erbij betrokken zijn. Anderzijds zullen bezoekers en toeristen van buiten hun bezoek aan Rotterdam blijvend herinneren, omdat zij voor even onderdeel waren van iets bijzonders. Andere samenwerkingen in de stad, metropool regio. In de komende Cultuurplanperiode zal de Kunsthal de banden met enkele partners in de stad verstevigen en voornamelijk inhoudelijk uitbouwen, nieuwe relaties worden aangegaan en krachten worden gebundeld. Op inhoudelijk gebied zoekt de Kunsthal in de komende jaren o.a. aansluiting bij: IFFR (maar ook zakelijk met het TBL), als filmlocatie en als projectlocatie. De directeur van de Kunsthal is daarbij lid van de Adviesraad van de Tiger Business Lounge. North Sea Jazz (Around Town) zowel in de cross-over: het programmeren van Jazz tussen de kunst, als inhoudelijk om samen een tentoonstelling te maken.

16 Rotterdamse Operadagen, als onderdeel van het programma. Art Rotterdam en Object, om gezamenlijk een programma op te zetten: inhoudelijk tentoonstellingen op het gebied van hedendaagse kunst te organiseren, belangrijke internationale verzamelaars te betrekken, de internationale pers te ontvangen en als locatie te dienen voor het international curatorial programma. 24 uur Cultuur, betrokkenheid bij de opening van het culturele seizoen en bij de Rotterdamse Museumnacht. Wereldhavendagen en Witte de With Festival; de Kunsthal stemt haar programma af en is onderdeel van het evenement. Erasmus Universiteit bestaat in 2013 honderd jaar en viert dit jubileum met een tentoonstelling in de Kunsthal. Gemeente Archief, als inhoudelijke partner voor tentoonstellingen de komende jaren en als beheerder van het fysieke Kunsthal archief. Rotterdamse Galeries, Willem de Kooning Academie, Worm, Erasmus MC, de partners aan het Museumpark, TU Delft, Haags Gemeentemuseum, Stroom zijn allemaal instellingen waarmee in de komende periode zal worden samengewerkt. De Kunsthal zoekt tevens aansluiting met thema s en evenementen in de stad (zoals in het verleden met het Grand Depart), Shell Eco Marathon, Green Capital, maar ook jubilea van allerlei instellingen. De Kunsthal fungeert dan als presentatie platform voor andere instellingen. Op zakelijk gebied werkt de Kunsthal samen met VNO-NCW Rotterdam, met de Ondernemersvereniging Veerhaven en met allerlei netwerk organisaties die beschreven staan in het Hoofdstuk Ondernemerschap. Samenwerkingen met Museum Boijmans Van Beuningen, het NAI en het Wereldmuseum ten aanzien van ruimere openingstijden en gerichte acties staan op stapel. Met het Natuurhistorisch Museum en het Erasmus MC zal zowel programmatisch als in bezoekerspotentieel worden samengewerkt. Hoofdstuk 4. Talentontwikkeling De eerste indruk is vaak de belangrijkste, iedere reis begint met een eerste stap en je eerste zoen is onvergetelijk. De Kunsthal wil eerste indrukken bieden. Aan jongeren, kinderen en nieuwkomers, maar ook aan mensen die denken alles al gezien te hebben, jong en oud. Immers, kunst geeft geen antwoorden, kunst stelt vragen. De Kunsthal wil blijvend verrassen en verbazen. Niet alleen de eerste keer maar telkens opnieuw. De Kunsthal is geen educatieve instelling. De Kunsthal ziet het wel als haar kerntaak om door middel van een aantrekkelijk en leerzaam programma nieuw en jong publiek aan te trekken. Wij ontplooien educatieve activiteiten zodat jonge kinderen en volwassenen die nooit of sporadisch naar een museum gaan cultureel bewustzijn ontwikkelen. Juist in een stad als Rotterdam is het van belang een instapinstelling als de Kunsthal te hebben die de bezoeker aan de hand meeneemt zonder al te belerend te zijn. 4.1 Mijn eerste keer De educatie van de Kunsthal kent een geleidelijke weg: Eerst spelenderwijs, later gaat educatie een vast onderdeel vormen van het tentoonstellingsprogramma, nog weer later komt er een vaste educatiemedewerker (1 FTE) in dienst. Vanaf oktober 2008 start de Kunsthal met steun van het VSBfonds het tweejarig project Mijn eerste keer.... In dit project staat telkens de eerste ontmoeting centraal. Het doel was (en is): het interesseren en gestructureerd binnenhalen van meer nieuwe bezoekers, met andere woorden: participatie en ontplooiing van nieuwe publieksgroepen. De afgelopen jaren is dankzij deze bijdrage een professionaliseringslag gemaakt op het gebied van

17 educatie en publieksparticipatie. Het incidentele educatieve aanbod is uitgegroeid tot een vast en veelal geïntegreerd onderdeel. De sporadische lezing werd ingebed in een sterk ontwikkeld randprogramma. De resultaten, de conclusies en de aanbevelingen van dit project zullen worden ingezet om het onderdeel educatie en publieksparticipatie met als overkoepelend begrip talentontwikkeling in de komende Cultuurplanperiode te continueren, uit te breiden en kwalitatief te verhogen. 4.2 Facts & Figures Mijn eerste keer Tussen 1 oktober 2008 en 1 oktober 2010 bezoeken bezoekers onder de 27 jaar de Kunsthal. In de gehele periode werden er 27 unieke evenementen en vele acties georganiseerd gericht op nieuw publiek. Er worden twee familietentoonstellingen geprogrammeerd: De Glorie van Rome. Burger, Keizers & Gladiatoren trok bezoekers, Made in Holland. Uitvindingen en innovaties werd bezocht door bezoekers. Andere geslaagde resultaten voortkomend uit 'Mijn eerste keer...' zijn de rondleidingen voor kinderen, het aanbrengen van meerdere kennislagen in de hoofdtentoonstellingen, een regelmatig aanbod voor primair en secundair onderwijs en de start van lange termijn samenwerkingen met onder andere Stichting Boor (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) en het Albeda College. 4.3 Educatie voor het onderwijs De Kunsthal wil zoveel mogelijk schoolkinderen op een inspirerende manier laten kennismaken met de inhoud van de tentoonstellingen. Het educatieve programma sluit daarom aan op de belevingswereld, het cognitief ontwikkelingsstadium van de diverse leeftijdsgroepen en op de kerndoelen van het onderwijs. Om een juiste afstemming tussen de Kunsthal en school te realiseren spelen docenten vanaf het eerste moment een belangrijke rol in de ontwikkeling van het programma bij de verschillende hoofdtentoonstellingen. Zo is er een actieve klankbordgroep van docenten en organiseert de Kunsthal twee keer per jaar een docentendag. In de afgelopen jaren waren bij de hoofdtentoonstellingen kijkwijzers en speurtochten beschikbaar voor de meeste schoolniveaus en leertypes. In samenwerking met SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) konden scholen deelnemen aan het cultuurtraject. In 2011 is bij de tentoonstelling Mummies! Het ontrafelde geheim nog zwaarder ingezet op educatie. Zo waren er een MummieLab met workshops, rondleidingen voor kinderen, speurtochten, kijkwijzers en eigengemaakte foto's in de tentoonstelling die konden worden getagd op Facebook. Maar de Kunsthal is meer dan een locatie waar kinderen eenmalig even cultuur komen snuiven. In samenwerking met de TU Delft is een nieuw format voor scholen geïntroduceerd: een digitale game voor in de klas, gevolgd door een actief Kunsthalbezoek en een afsluitende les op school. Door de ontwikkeling van deze innovatieve game sluiten we aan bij de wensen van de scholen en leerlingen. Drie krachten worden gebundeld: De Kunsthal levert de inhoud en het format, de scholen hebben een handige tool (het digitale schoolbord) en de leerlingen leren spelenderwijs. De insteek van de Kunsthal op het gebied van naschoolse educatie is als volgt: Het educatief aanbod bij de hoofdtentoonstellingen zal een stevige basis zijn die altijd beschikbaar is. Hiermee bereiken we dat scholen weten dat er in de Kunsthal steevast een educatief programma is voor alle leerjaren en schooltypen. En we willen structureel meer scholen uit de regio ontvangen. Het is niet de vraag: Is er iets te doen voor mijn leerlingen in de Kunsthal? maar Welk educatief aanbod is er deze keer voor mijn leerlingen in de Kunsthal?. Inzet van nieuwe media is een must. Het structureel aanbieden van een educatief programma voor het digitale schoolbord dat in de klas uitgevoerd kan worden is een manier van de Kunsthal om meer te zijn dan alleen een locatie.

18 Scholen worden actief benaderd. Gratis busvervoer van en naar de Kunsthal voor scholen van in en buiten de regio Rotterdam, met de nadruk op achterstandswijken. Dit kunnen we alleen realiseren door een aanzienlijke financiële bijdrage van een fonds of sponsoren. De komende jaren wordt met behulp van het CRM-systeem sterk ingezet op een betere registratie en monitoring van schoolbezoeken, met meer persoonlijke begeleiding voor en tijdens het bezoek en goede nazorg voor docenten en begeleiders. De in 2011 afgesloten convenanten met onderwijspartners uit de regio zullen nog actiever ingezet worden om meer leerlingen, docenten en medewerkers naar de Kunsthal te krijgen met als doel een verhoging van met name het doordeweekse bezoek in schoolverband van kinderen en jongeren tot en met 26 jaar. Ook gaat de Kunsthal onder jongeren en studenten zogenaamde ambassadeurs werven om dichter bij die doelgroepen te komen. 4.4 Educatie en publieksbegeleiding in de tentoonstellingen In de hoofdtentoonstellingen van de Kunsthal worden verschillende kennislagen aangebracht, waardoor deze interessant en leerzaam zijn voor de nieuwe bezoeker, maar ook voor de ervaren museumbezoeker. Er wordt veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de kennisoverdracht, zoals teksten, (audio)visuele en (inter)actieve middelen in de tentoonstelling. Niet alleen voor kinderen, maar juist ook voor volwassenen en in het bijzonder senioren (rondleidingen, tekstboekjes e.d.). Life long learning is een vast onderdeel, er wordt nog meer aandacht besteed aan een goede balans tussen beeld, tekst, film en hands-on overdrachtsmiddelen. 4.5 Familietentoonstellingen Minimaal een keer per jaar is er in het programma ruimte voor een familietentoonstelling of een presentatie gericht op kinderen. Deze zogenaamde instaptentoonstellingen zijn bestemd voor het hele gezin door de extra toegankelijke presentaties met veel hands-on in plaats van 'don t touch' objecten. In deze tentoonstellingen is een Lab/knutselruimte geïntegreerd waar verschillende activiteiten aangeboden worden. 4.6 Schoolvakantieprogramma In iedere schoolvakantie organiseren we voor kinderen speciale activiteiten, aansluitend bij de tentoonstellingen. Dit zijn bijvoorbeeld rondleidingen voor kinderen, familiekijkwijzers en workshops onder leiding van kunstenaars. In 2011 is hiermee gestart, de pilot was enorm succesvol. Alle activiteiten waren volgeboekt en kinderen en (groot)ouders waren enthousiast. Deze betaalde activiteiten worden structureel aangeboden. 4.7 Individueel jongerenbezoek De Kunsthal heeft de afgelopen jaren ook veel tijd geïnvesteerd in het stimuleren van het individuele jongerenbezoek (16 t/m 25 jaar). Voor deze groep bedachten we een programma van regelmatig terugkerende evenementen, zoals Art&Drinks, een YouTube Filmfestival en natuurlijk de Museumnacht, waarbij jaarlijks nieuwe bezoekers de Kunsthal binnenkomen. In de komende Cultuurplanperiode worden, in samenspraak met de doelgroep, bruisende nieuwe activiteiten toegevoegd, waaronder Artist Talks, ontmoetingen met kunstenaars voor academiestudenten en specifieke workshops in aansluiting op de tentoonstellingen voor jongeren met een meer dan gemiddelde interesse en talent. Voor deze activiteiten wordt een kostendekkende vergoeding gevraagd. 4.8 Zomerprogramma Vooral in de zomermaanden is een programma voor een brede doelgroep met een actief element van levens belang. Bij de zomertentoonstellingen is nadrukkelijk aandacht voor het bereiken van nieuw regionaal publiek en gezinnen die niet in staat zijn om op vakantie te gaan (gratis toegang

19 RotterdamPas). De Kunsthal kiest voor zomertentoonstellingen met een laagdrempelig onderwerp of presentatie, waarbij het publiek zelf mee kan doen. In samenwerking met SKVR bekijken we de mogelijkheden voor een gezamenlijke educatieve zomerprogrammering, waarbij de nadruk ligt op verdieping en talentontwikkeling. Een voorbeeld van publieksparticipatie is de tentoonstelling in zomer 2011 van de Japanse kunstenares Ayako Rokkaku waarbij kinderen en volwassenen in de zomer mochten mee schilderen, terwijl de kunstenaar zelf in haar atelier in de Kunsthal bezig was en ook via een webcam op de website van de Kunsthal was te volgen. 4.9 KunsthalLight In 2011 is een nieuw programma ontwikkeld, dat zich richt op talentontwikkeling van een groep kunstenaars die normaliter niet snel in een museum te zien is: KunsthalLight. Light in de zin dat het licht, jong en fris is, dat je er veel van kan innemen, dat het vaak te zien is, en dat het iemand in de spotlight zet. Het belangrijkste criterium bij de selectie van deze kunstenaars is dat zij (nog) niet aan een galerie verbonden zijn of ergens in een erkend kunstinstituut geëxposeerd hebben. KunsthalLight richt de spotlight in het bijzonder op modern muralists', urban-, graffiti- en stripkunstenaars. KunsthalLight is te zien in de etalage langs de hellingbaan. Deze interne straat leent zich uitstekend voor dit programma, want het is altijd te zien, zonder dat je een kaartje hoeft te kopen. Voor academiestudenten en jonge professionals organiseren we Artist Talks en meet&greets met de kunstenaar. De Kunsthal zorgt voor persaandacht en voor het fotograferen van het work in progress en zorgt jaarlijks voor een publicatie waarmee deze jonge kunstenaars naar buiten kunnen treden. In de afgelopen periode was onze partner het Fonds BKVB. De Kunsthal gaat in de komende periode op zoek naar een nieuwe partner om dit programmaonderdeel te kunnen continueren CLUB van 100, diversiteit De CLUB van 100 werd in 2006 door de Kunsthal opgericht als platform en netwerkclub van honderd high potentials van niet-nederlandse afkomst die verschil willen maken voor de samenleving van morgen door de nadruk te leggen op kansen, mogelijkheden en verrijking in plaats van op problemen die met een dubbele nationaliteit gepaard kunnen gaan. De CLUB van 100 dient als kritische achterban én als bron van ambassadeurs. De CLUB van 100 is een succesvol concept en vindt twee keer per jaar plaats, in de Kunsthal en in het Rijksmuseum Amsterdam. Markante figuren uit het bedrijfsleven, de politiek en de wereld van de entertainment (o.a. Duncan Stutterheim, Peter Bakker, Herman Wijffels, Kirsten Verdel) komen spreken en geven hun stip aan de horizon aan. Deze diverse Club is een fantastisch voorbeeld van mensen uit de ondernemerswereld en het culturele leven met een internationale blik op de wereld die hun krachten bundelen en met elkaar in gesprek gaan. Opdracht aan het Hout- en Meubileringscollege (HMC) in 2011: het ontwerpen van nieuw educatiemeubilair en de herinrichting van de winkel van de Kunsthal. De samenwerking was zeer succesvol. Het educatiemeubilair is door de studenten zelf ontworpen en uitgevoerd en wordt inmiddels gebruikt in de Kunsthal. Jong talent krijgt op deze manier een podium om zich verder te ontwikkelen en fysiek een plaats waar zij hun werk kunnen profileren. Meer van dit soort samenwerkingen zullen volgen. In de komende Cultuurplanperiode worden de krachten gebundeld met onder andere onderstaande partijen, in de vorm van co-producing van opdrachten en stages: - Intensivering van de samenwerking met de SKVR: aanbieden van workshops in de vrije tijd voor volwassenen, kinderen en jongeren en gezamenlijke educatieve zomerprogrammering. - Grafisch Lyceum Rotterdam: beide partijen streven naar een toename van leerlingen die de tentoonstellingen bezoeken, daarnaast wordt de Kunsthal opdrachtgever in onderwijsprojecten voornamelijk voor het visueel vormgeven van educatief materiaal.

20 - Hogeschool Rotterdam/INHolland: waarbij studenten Media en Entertainment Management en Communicatie kunnen worden ingezet voor communicatie-opdrachten en het maken van audiovisuele-producties en bij opdrachten ten aanzien van ondernemerschap en de interne bedrijfsvoering. - Willem de Kooning Academie, Codarts, Theaterschool Hofplein voor het interdisciplinaire samenwerkingen, aanvullingen op het randprogramma bij tentoonstellingen en optredens tijdens openingen. - Zadkine: inzet van studenten bij evenementen (Museumnacht en Festival KunsthalPLANT) en aanbieden van stageplaatsen. - Onderwijsinstellingen en culturele instellingen uit de regio Delft en Den Haag: onderzocht wordt wat voor samenwerking het meest aansprekend en effectief is. - De Kunsthal heeft een stage programma, waardoor studenten zich actief kunnen voorbereiden op het werkveld. Dit is voor stagiairs van opleidingen als Beveiliging, Archief & Behoud, Kunstgeschiedenis, Kunstbeleid & Management, Marketing & Communicatie, Grafisch Lyceum, Cultureel Maatschappelijke Vorming en Cultureel Erfgoed. Hoofdstuk 5. Publiek en Participatie In de afgelopen jaren heeft de Kunsthal haar ruime expertise in de marketing en promotie van haar (hoofd)tentoonstellingen gecontinueerd met als doel een breed en geïnteresseerd publiek naar de Kunsthal te trekken. Dit betekent dat naast de basisactiviteiten die voor iedere tentoonstelling gelden, zoals een goed persbericht, aantrekkelijk drukwerk, digitale nieuwsbrieven en heldere campagnes, extra activiteiten zoals lezingen, avondopenstellingen, rondleidingen en workshops zijn georganiseerd die aansloten bij het specifieke onderwerp van de tentoonstelling. 5.1 Marketing missie De missie van de communicatieafdeling blijft komende jaren gericht op het binnenhalen van bezoekers aan de kassa. De marketing en communicatie afdeling (1,8 FTE) richt zich de komende jaren op het behoud van het bestaande publiek, het aantrekken van nieuw publiek en het vasthouden daarvan. De huidige marketing strategie wordt gecontinueerd en aangescherpt aangezien de ambities met betrekking tot publieksbereik met dezelfde middelen gerealiseerd moeten worden. Het alert reageren op ontwikkelingen in het culturele (Rotterdamse) veld wordt voortgezet door op regelmatige basis met marketingcollega s van andere musea en instellingen gezamenlijke acties te bespreken en uit voeren. Daarnaast gaan we een stap verder door online bezoekers te enthousiasmeren over het programma, door te werken aan community building met als doel het vergroten van de financiële armslag (toename entreegelden, toename Vriendenkaarten, zie ook Hoofdstuk Ondernemerschap) en het creëren van een grotere groep van terugkerende bezoekers. Voor de komende periode staan wederom toptentoonstellingen op het programma waaronder de grote show van Jean Paul Gaultier en het overzicht van Jeff Koons. Namen die in staat zijn om een heel breed en internationaal publiek naar Rotterdam te trekken. Ook het project MaakMee waarbij het publiek meebeslist over de tentoonstellingen in de Kunsthal zal kunnen rekenen op veel aandacht. Een aanzienlijk marketingbudget van minimaal een kwart tot een derde van het totale programmabudget zal gereserveerd worden om landelijke campagnes in te zetten voor deze grote projecten om publieksparticipatie daadwerkelijk op een hoger niveau te brengen en meer en meer nieuw publiek te trekken. 5.2 Doelstellingen publieksbereik De komende jaren zijn de belangrijkste doelstellingen met betrekking tot ons publiek:

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Maak Mee waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document vindt

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Leerjaar 2 Maak Mee Voortgezet Onderwijs

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Leerjaar 2 Maak Mee Voortgezet Onderwijs Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Leerjaar 2 Maak Mee Voortgezet Onderwijs BESTE DOCENT Graag informeren wij u over het project Maak Mee waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document vindt

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Mechelen, 11 oktober, 2013 1990 Blokrijden Overzichtstentoonstelling Vincent van Gogh Van Goghmuseum - Kröller-Müller

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

Presentatie Evaluatie Mei 2017

Presentatie Evaluatie Mei 2017 Presentatie Evaluatie 2013-2014 Mei 2017 Sven Lütticken Universitair docent kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam Bart de Baere directeur van het Museum van Hedendaagse kunst Antwerpen Anastasia

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018.

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. Tien dagen lang wordt heel Nederland ondergedompeld in letter events: er zijn projecten, lezingen, workshops

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

De volgende activiteiten staan op het programma voor het jaar 2017.

De volgende activiteiten staan op het programma voor het jaar 2017. Stichting Print jaarplan 2017 Stichting Print heeft in 2016 veel tijd besteed aan het uitbreiden van het netwerk, het organiseren van enkele kleine activiteiten en 2 landelijke symposia. In 2017 wordt

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015 Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan 2017-2020 30 november 2015 Inleiding Tot 1 februari 2016 12.00 uur kunnen subsidie-aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020 worden ingediend

Nadere informatie

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de amersfoortse Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de Amersfoortse Musea! Museum Flehite, Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en Architectuurcentrum FASadE zijn verenigd in de stichting

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER Tien visies voor cultureel ondernemerschap in kleine en middelgrote musea Introductie Cultureel ondernemerschap: er is ondertussen al veel over

Nadere informatie

Met een uitgebreid Randprogramma

Met een uitgebreid Randprogramma Met een uitgebreid Randprogramma Een stageonderzoek naar de rol van de randprogrammering in het aanvraagproces bij tentoonstellingen. 1 Door Anna Schenk MA student Arts&Heritage: Policy, Management and

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Het Zeeuws Museum verbindt nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. De collectie en de Zeeuwse cultuur bieden op verschillende niveaus aanknopingspunten aan huidige

Nadere informatie

Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden

Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden Inleiding De gemeente Amsterdam heeft aangegeven de verworvenheden van haar inzet voor het jaar 2013, de viering van 150-jaar afschaffing van de slavernij door Nederland

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 Brochure.indd 2 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters CrowdAboutNow; wat

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur Hoe ontwikkel ik Ineke Strouken een ijzersterk volkscultuurproject? Geachte dames en heren, Welkom op deze studiedag Hoe ontwikkel ik een ijzersterk volkscultuurproject. Sinds een tweetal jaren staat volkscultuur

Nadere informatie

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ VERHUUR POPZAAL 150-500 personen THEATERZAAL 175 RODE 68 BLAUWE 62 FOYER 75-150 CAFÉ 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink PODIUM VOOR ONTMOETING EVENEMENTENLOCATIE CENTRUM APELDOORN Ieder

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 Onderwerp Uitvoering motie 249, Nationaal Historisch

Nadere informatie

Visie op de toekomst van Theater De Storm!

Visie op de toekomst van Theater De Storm! Visie op de toekomst van Theater De Storm! 1. Het bedrijf De Storm - Tijd voor een stevige frisse wind! Twee jaar geleden hebben wij het ondernemingsplan gepresenteerd. Op basis hiervan hebben wij ons

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie Plaatselijk Belang Scharsterbrug Missie, Visie en Strategie Missie Als Plaatselijk Belang hebben we bestaansrecht omdat we gezamenlijk en gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp Scharsterbrug

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Interregeling ecultuurprojecten

Interregeling ecultuurprojecten Interregeling ecultuurprojecten Met ingang van 15 april 2007 stimuleren de Mondriaan Stichting, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties ook gezamenlijk

Nadere informatie

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse. GEGEVENS STICHTING Naam van de stichting: Stichting VandenBroek Foundation Postadres: Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 Website: www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.nl

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie Portefeuillehouder Steller Collegevergadering mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari

Nadere informatie

WEG MET HET INFUUS: BOUWEN AAN EEN GEZONDE CULTUURSECTOR

WEG MET HET INFUUS: BOUWEN AAN EEN GEZONDE CULTUURSECTOR WEG MET HET INFUUS: BOUWEN AAN EEN GEZONDE CULTUURSECTOR INLEIDING Volgens landelijk onderzoek van het NRC is er onder de bevolking brede steun voor de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Zijlstra.

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting De Klaprozen

Beleidsplan Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Beleidsplan Stichting De Klaprozen 2013-2016 Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Februari 2013 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Jantje Steenhuis, voorzitter BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) en directeur Gemeentearchief Rotterdam Die plaat voor

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

Verbouwing Nederlands Architectuurinstituut Jo Coenen

Verbouwing Nederlands Architectuurinstituut Jo Coenen Verbouwing Nederlands Architectuurinstituut Jo Coenen Verbouwing Nederlands Architectuurinstituut Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) is een archief, museum, bibliotheek en cultureel podium ineen.

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

INFORMATIE ROTTERDAM CULTUURDAG CKV1 donderdag 18 april 2013

INFORMATIE ROTTERDAM CULTUURDAG CKV1 donderdag 18 april 2013 INFORMATIE ROTTERDAM CULTUURDAG CKV1 donderdag 18 april 2013 SCAPINO BALLET EN HET WERELDMUSEUM Het Scapino Ballet is een Nederlands ballet- en dansgezelschap uit Rotterdam. Het Scapino Ballet was de eerste

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding De Stichting Return heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang

Nadere informatie