Operationeel Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Operationeel Management"

Transcriptie

1 Operationeel Management Module 16 Management & Autowerkplaats Vragen & Opdrachten ISBN WERKPLAATSADMINISTRATIE WERKPLAATSADMINISTRATIE: DOEL MODULAIRE WERKPLAATSADMINISTRATIE KENTEKENDATABASE RELATIEDATABASE EXTERNE DATABASE FLATRATEDATABASE OFFERTEMODULE WERKORDERMODULE FACTUURMODULE PLANNINGSMODULE URENREGISTRATIEMODULE KLANTRELATIEBEHEERMODULE, RELATIEMANAGEMENTSYSTEEM FINANCIËLE ADMINISTRATIEMODULE MANAGEMENTINFORMATIESYSTEEM (MIS) OFFERTE OFFERTE: WAT HET IS OFFERTE: OPSTELLEN OFFERTE: HANDELSGEBRUIKEN CONTRACTMANAGEMENT WERKORDER WERKORDER: DOEL EN EFFECT WERKORDER WERKORDER: GEAUTOMATISEERD AFSLUITEN WERKORDER: HANDMATIGE VERSIE INTERNE WERKORDER FACTUUR FACTUUR: OPBOUW FACTUUR: UITREIKING FACTUUR: WETTELIJKE REGELS Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 1

2 FACTUUR: SPECIFIEKE VERMELDINGEN VEREENVOUDIGDE FACTUUR VERZAMELFACTUUR CREDITFACTUUR KREDIETBEPERKING FACTUUR: BEWAARTERMIJN BETAALMOGELIJKHEDEN PRIJSVASTSTELLING PRIJSVASTSTELLING VAN GOEDEREN VERKOOPADVIESPRIJS DOOR DE LEVERANCIER VERLEENDE KORTINGEN PRIJSVASTSTELLING VAN DIENSTEN WERKPLAATSPLANNING ROOSTERPLANNING CAPACITEITSPLANNING BEZETTINGSGRAAD OPVOLGING VAN DE PLANNING POSITIEVE EFFECTEN TEN GEVOLGE VAN PLANNEN PLANSYSTEMEN TRAJECT VAN AFSPRAAK TOT NAZORG PLANNING DOOR EXTERNE PARTIJEN UITVOERING ORDER EN NAZORG URENREGISTRATIE URENREGISTRATIE: PERSONEELSADMINISTRATIE URENREGISTRATIE: COMPONENTEN URENREGISTRATIE: MOGELIJKHEDEN URENREGISTRATIESYSTEMEN AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE REGISTRATIE BESTEDE UREN VERLOFREGISTRATIE VERZUIMREGISTRATIE URENREGISTRATIE: URENVERANTWOORDINGSSTAAT URENADMINISTRATIE AUTOHISTORIE AUTOHISTORIE KLANTENBINDING KLANTENBINDINGSPRODUCTIVITEIT AUTOHISTORIE: MOGELIJKHEDEN AFZET- EN OMZETBEVORDERENDE MOGELIJKHEDEN MANAGEMENT INFORMATIE SYSTEEM (MIS) KENGETALLEN ARBEIDSPRODUCTIVITEIT ARBEIDSEFFICIENCY PRODUCTIE LEEGLOOP RENTABILITEIT RELATIE TUSSEN DE KENGETALLEN TOEPASSING KENGETALLEN WERKPLAATSRAPPORT VERZUIM: WAT IS DAT EIGENLIJK? VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM VERZUIMPERCENTAGE Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 2

3 VERZUIMFREQUENTIE GEMIDDELDE VERZUIMDUUR VERZUIMREGISTRATIE: NOODZAKELIJKE INPUT VERZUIMVENSTER KLANTRELATIEBEHEER CRM KLANTTEVREDENHEID KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK (KTO) KLANTTEVREDENHEIDSMONITOR KLACHTEN ALS OORZAAK VAN KLANTENVERLIES KLACHTENMANAGEMENT TEKORTKOMINGEN IN HET AUTOBEDRIJF GARANTIE Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 3

4 16.1 Werkplaatsadministratie Werkplaatsadministratie: Doel 1. Administreren a. Omschrijf wat administreren in zijn algemeenheid inhoudt. b. Omschrijf ten minste twee zaken waaruit het belang van administreren blijkt. 2. Doel administreren a. Omschrijf waarom de hoofddoelen van de werkplaatsadministratie zijn: het behouden respectievelijk verbeteren van de servicegraad, de efficiency, de arbeidsproductiviteit en dus de rentabiliteit. b. Noem ten minste vijf hiervan afgeleide doelen. 3. Maak duidelijk dat zowel onder- als overorganisatie van de werkplaatsadministratie tot rendementsdaling leidt Modulaire werkplaatsadministratie 1. Leveranciers van garagesoftware bieden deze software meestal aan als een modulair systeem. a. Wat houdt een modulair werkplaatsadministratiesysteem (WAS) in? b. Welke functie heeft hierin het standaard basispakket? c. Noem ten minste 3 toegevoegde modules en hun functies. 2. Database a. Wat is een database? b. Waartoe dient een database (functie)? c. Noem ten minste 3 databases die in werkplaatsen van motorvoertuigbedrijven voorkomen. d. Wat is een databasebox? 3. Databasemanagementsysteem a. Wat is een databasemanagementsysteem en welke functies heeft het? b. Wat is een plug-in en is deze van toepassing? c. Wat is een gebruikersinterface en welke functie heeft dit in de WAS? d. Teken het databasesysteem waarin je de software, de hardware, de DBSM en de gebruikersinterfase een plaats geeft. e. Probeer te beredeneren waarom een administratiemodule in het DBSM opgenomen is. f. De effectiviteit van de communicatie tussen de databasemodulen is afhankelijk van het databasemodel. Wat wordt er binnen dit kader verstaan onder het databasemodel? g. Teken het blokschema van een modulair werkplaatsadministratiesysteem, waarin is opgenomen: een databasebox met een kentekendatabase, autohistoriedatabase, flatratedatabase, artikeldatabase, relatiedatabase en technische database; een databasemanagementsysteem met de offertemodule, werkordermodule, factuurmodule, planningsmodule, urenmodule en klantrelatiebeheermodule; Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 4

5 een financiële administratiemodule (niet gespecificeerd); een managementinformatiemodule (niet gespecificeerd); een relatiemanagementsysteemmodule (niet gespecificeerd). Teken in het blokschema de input- en outputrelaties tussen de modules. h. Alleen geautoriseerde gebruikers van de bedrijfsafdelingen mogen de databases vullen en onderhouden. Motiveer waarom dit zo geregeld is Kentekendatabase 1. De kentekendatabases is een bestand (database) waaruit metadata voor het werkplaatsadministratiesystemen te openen is. a. Definieer het begrip metadata. b. Wat is het kentekenregister voor een soort systeem? c. Welke metadata is er via het RDW-kentekenregister te openen? d. Welke metadata is er via de motorvoertuigfabrikant te openen? Relatiedatabase 1. Relatiedatabase a. Noem ten minste 2 groepen van personen die in een relatiedatabase opgenomen kunnen zijn. b. Motiveer waarom de eigennaam geschikter is om metagegevens aan te koppen dan de soortnaam. c. Noem ten minste 5 metagegevens die aan de eigennaam te koppelen zijn. d. Noem ten minste 3 privacygevoelige gegevens waarmee je voorzichtig moet zijn om deze in de relatiedatabase op te nemen en vooral voorzichtig om deze te gebruiken. e. Als je toch privacygevoelige informatie in de relatiedatabase hebt staan, welke maatregelen moet je dan nemen om te voorkomen dat anderen niet bij deze gegevens kunnen komen? f. Niet iedere persoonsnaam is uniek; er zijn meer mensen die Jansen heten. Hoe kun je ervoor zorgen dat dit wel het geval zal zijn. g. Met een eigennaam van een organisatie moet je rekening houden dat er verschil kan bestaan in eigenaar en gebruiker van het voertuig. Welke naam (of namen) voer je dan in in de relatiedatabase? h. Waarom zou je passanten in een relatiedatabase opnemen? i. Motiveer waarom de relatiedatabase een krachtig instrument is, vooral als deze aan de kentekendatabase is gekoppeld Externe database 1. Je kan gebruik maken van externe kentekendatabases. Noem er ten minste 2 en omschrijf welke functie(s) deze voor je hebben. 2. Je kan ook gebruik maken van externe relatiedatabases. Omschrijf hoe dit mogelijk is. 3. Je kunt ook gebruik maken van (online) databases van onderhoud-, reparatie- en servicesystemen. Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 5

6 a. Noem 2 mogelijkheden om toegang tot deze databases te krijgen. b. Welke gegevens kun je dan zoal beschikbaar krijgen? Flatratedatabase 1. Flatratesysteem a. Wat houdt het flatratesysteem in? b. Waarom zijn bij het flatratesysteem de te onderscheiden werkzaamheden door middel van codes ingedeeld? c. In hoeveel delen is een uur ingedeeld? d. Uit hoeveel delen bestaat een arbeidseenheid (AE)? e. Uit hoeveel minuten bestaat een eenheid volgens het flatratesysteem? f. Voor een reparatie staat Het werkplaatsuurtarief bedraagt 80,C. Hoeveel eenheden is dit? Hoeveel minuten staat er voor deze reparatie? Bereken het werkplaatsuurtarief wat voor deze reparatie staat. g. Hoe is de fabrikant aan de codetijden gekomen? h. Kan het flatratesysteem op alle werkzaamheden toegepast worden? Motiveer het antwoord. i. Welke voordelen biedt het flatratesysteem? j. Welke nadelen zijn er aan het flatratesysteem verbonden? k. In hoeverre zullen de genoemde nadelen op den duur verdwijnen? l. In hoeverre is een klant gesteld op een juiste prijsopgave voor de reparatie? m. Hoe gaat men bij het opstellen van een schadecalculatie om met het flatratesysteem? n. Wat is het voordeel, dat voor eenzelfde reparatie altijd dezelfde tijd doorberekend wordt? o. Waarom gebruikt de leiding van een bedrijf de flatratetijden als normtijden voor de autotechnici? p. Flatratetijden kunnen gebruikt worden om autotechnici onder druk te zetten. In bepaalde situaties kan dit positief werken. Omschrijf zo'n situatie. q. In de overige situaties zal dit negatief werken. Omschrijf zo'n situatie. r. In hoeverre kunnen de flatratetijden bijdragen in het toekennen van een prestatiebeloning? s. Waarom zal het flatratesysteem kunnen bijdragen tot rentabiliteitsverbetering in geval van efficiencyverbetering? t. Wat gebeurt er als een normtijd onvoldoende overeenstemt met de kloktijd? u. Waarom tolereert de klant een groot verschil tussen norm- en kloktijd niet? v. Welke reparaties kunnen niet onder het flatratesysteem vallen? Motiveer het antwoord. 2. Omschrijf hoe er m.b.v. de flatratedatabase realistische offertes en facturen kunnen worden opgesteld Offertemodule 1. De offertemodule kan operationeel gemaakt worden door deze aan andere databasemodulen te koppelen. Motiveer om welke databasemodulen het gaat. Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 6

7 2. Als je een offerte voor een bestaande of nieuwe relatie maakt, hoe maak je dan de opvolging van de offerte mogelijk? Werkordermodule 1. Met behulp van de werkordermodule zijn werkorders op te maken. Welke relatie ligt er tussen de werkordermodule en de offertemodule? 2. Wat zijn combinatiewerkorders en waardoor ontstaan deze? 3. Wat is een interne werkorder en welke functie heeft deze? 4. Welke relatie heeft de werkordermodule met: a. de autohistoriemodule; b. de planningsmodule; c. urenregistratiemodule; d. het managementinformatiesysteem; e. de financiële administratie Factuurmodule 1. Relatie factuurmodule met andere modules a. Welke relatie(s) heeft de factuurmodule met de offerte- en de werkordermodulen? b. Welke gegevens worden er t.b.v. de factuur uit de offerte- of de werkordermodule gehaald? 2. Relatie factuurmodule met de financiële administratie a. Welke zaken worden na facturering in de financiële administratie verwerkt? b. Welke outputgegevens produceert de financiële administratie t.b.v. het relatiebeheer? Planningsmodule 1. Geef ten minste 3 planningmogelijkheden van een planningsmodule. 2. Op welke wijze wordt er rekening gehouden met het inplannen volgens de beschikbare uren c.q. de urenregistratie? 3. Welke 2 mogelijkheden biedt de planningsmodule bij het vullen van de beschikbare uren en competentiecapaciteit? 4. Welke relatie bestaat er tussen de planningsmodule en de relatie- en kentekendatabases? Urenregistratiemodule 1. Welke soorten tijden worden er in de urenregistratiemodule opgenomen? 2. Omschrijf de relatie die de urenregistratiemodule heeft met: a. de planningsmodule? b. de managementinformatiemodule? Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 7

8 c. de personeelsadministratiemodule? Klantrelatiebeheermodule, relatiemanagementsysteem 1. Omschrijf de functie van de klantenregistratiemodule. 2. Motiveer waarom alle bedrijfsonderdelen inputleveranciers zijn van deze database. 3. Het klantrelatiebeheer wordt ook Customer Relationship Management (CRM) genoemd. a. Welke mogelijkheden biedt het klantrelatiebeheer als het als CRM wordt ingezet? b. Wat is het doel van het CRM? Financiële administratiemodule 1. Financiële administratiemodule a. Welke functie heeft de financiële administratiemodule? b. Welke functie heeft het datamanagementsysteem daarin? c. Noem het specifieke voordeel dat deze module levert. 2. Globale werking financiële administratie a. Wat is een debiteur en hoe ontstaat deze in de financiële administratie en wanneer verdwijnt deze weer? b. Wat is een crediteur en hoe ontstaat deze in de financiële administratie en wanneer verdwijnt deze weer? c. Hoe verlopen de boekingen van de debiteuren en crediteuren in de financiële administratie bij contante betaling en bij betaling per bank? 3. Alle financiële feiten worden daarna naar het journaal overgebracht, waarna de journaalposten worden doorgeboekt naar het grootboek. Uit dit geheel aan handelingen kunnen als laatste de nieuwe balans en resultatenrekening worden opgesteld. a. Wat is een journaal en welke functie heeft het in de financiële administratie? b. Wat is een grootboek en welke functie heeft het in de financiële administratie? c. Wat is een balans en welke functie heeft het in de financiële administratie? d. Wat is een resultatenrekening en welke functie heeft het in de financiële administratie? Managementinformatiesysteem (MIS) 1. Module managementinformatyiesysteem (MIS) a. Wat is een managementinformatyiesysteem (MIS) en welke functie heeft de module managementinformatyiesysteem (MIS) o.a. binnen de WAS? b. Noem ten minste 2 informatiebronnen die het MIS voeden en geef daarvan de informatie die daaruit voortkomt. c. Geef een presentatievorm waarop het MIS getoond kan worden. Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 8

9 16.2 Offerte Offerte: Wat het is a. Offerte a. Omschrijf de definitie van offerte. b. Als je bij het offreren over het product hebt, welke productcategorieën kunnen er dan bedoeld worden? c. Bij het aanvragen en uitbrengen van een offerte speelt marktwerking een belangrijke rol. Wat verstaan we in relatie met de offerte onder marktwerking en welke factoren spelen daarbij een rol? d. Wat is offerte shoppen? e. Hoe kun je offerte shoppen tegengaan, waardoor je niet wordt misbruikt door de klant Offerte: Opstellen 1. Een offerte moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Noem ten minste 7 elementen die een offerte moet bevatten. 2. Noem ten minste 3 hoofdregels voor het opstellen van een aantrekkelijke offerte. 3. Algemene voorwaarden a. Wat zijn algemene voorwaarden en welke rol spelen deze bij de offerte? b. Waarom moet de algemene voorwaarden bij de offerte worden gevoegd en niet bij de factuur? 4. Online offerte a. Omschrijf hoe de aanmaak van een online offerte verloopt. b. Omschrijf hoe de verzending en ontvangst van de online offerte verloopt. c. Omschrijf de elektronische procedure verloopt na acceptatie van de online offerte. d. Stel een online offerte op voor bijvoorbeeld een autoreparatie. 5. Noem ten minst 3 factoren die een offerte succesvol maken. Motiveer je gegeven antwoorden Offerte: Handelsgebruiken 1. In hoeverre is een offerte een koopovereenkomst? 2. In veel andere koopsituaties gaan aan het sluiten van de definitieve koopovereenkomst onderhandelingen vooraf. Noem ten minste 3 onderwerpen die tot de onderhandelingen kunnen behoren. 3. Motiveer waarom er een uiterste datum van geldigheid in de offerte staat vermeld. 4. Wat is het verschil tussen vaste en vrijblijvende offertes? 5. Betalingsvoorwaarden a. Noem de mogelijke betalingsvoorwaarden die in een offerte opgenomen kunnen zijn en Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 9

10 motiveer wanneer je welke betalingsvoorwaarde zult toepassen. b. Noem de mogelijke leveringscondities die in een offerte opgenomen kunnen zijn en motiveer wanneer je welke leveringsconditie zult toepassen. c. Op welke moment is er sprake van eigendomsoverdracht van het product wanneer het onder rembours wordt verzonden en er bij aflevering contant betaald moet worden aan de bezorger? d. Welk risico zit er voor de ontvanger aan de verzending onder rembours? 6. Tot de leveringsvoorwaarden behoren ook de afspraken die gemaakt zijn tussen verkoper en koper omtrent de plaats van levering en het tijdstip waarop geleverd zal worden. Noem 2 veel voorkomende leveringscondities (plaats van levering). 7. Leveringstermijn a. Noem de mogelijke leveringstermijnen die in een offerte opgenomen kunnen zijn en motiveer wanneer je welke leveringstermijnen zult toepassen Contractmanagement 1. Definieer het begrip contractmanagement. Dat mag in eigen woorden. 2. Wat is de reden om aan contractmanagement te doen? 3. Wat is een goede werkwijze voor een effectief contractmanagement? Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 10

11 16.3 Werkorder Werkorder: Doel en effect 1. Werkorder a. Wat is een werkorder? b. Wat is het doel van de werkorder? c. Welke voordelen zijn er te behalen bij een goed gebruik van werkorders? Werkorder 1. Geautomatiseerd aanmaken werkorder a. Omschrijf hoe de aanmaak van een werkorder plaatsvindt voor een klant die reeds bij ons staat geregistreerd. b. Hoe gaat dat bij een nieuw te registreren klant? c. Hoe komt de order tot stand zodat de klant voor de uitvoering de kosten van de opdracht krijgt. 2. Als er een koppeling is met de planningdatabase, welke mogelijkheden zijn er dan voor het tot stand komen van de planning, rekening houdend met de tijdsplanning en eventueel de capaciteitsplanning? 3. Welke handelingen worden er verricht op het moment dat de werkorder uitgevoerd gaat worden? Werkorder: Geautomatiseerd afsluiten 1. Op het moment dat de autotechnicus uitklokt en aangeeft dat hij de werkorder heeft afgerond, vinden er diverse handelingen plaats. Noem deze handelingen en geef er een beknopte beschrijving bij Werkorder: Handmatige versie 1. Werkordersysteem a. Uit hoeveel delen bestaat een werkorder met directe facturering? b. Voor wie zijn de afzonderlijke delen bestemd? 2. Werkorderrouting a. Teken de routing van een werkordersysteem. b. Via welke medewerkers van het bedrijf gaan de delen van de werkorder (één of meer delen) volgens deze methode? c. Voor een werkplaatsmanager, die meewerkt aan het directe productieproces, is het doorgaans beter om een wat minder efficiënte verwerking van het werkorder-/factureringssysteem te hanteren. Motiveer dit. Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 11

12 d. Omschrijf de routing volgens deze methode. e. Via welke medewerkers van het bedrijf gaan de delen van de werkorder (één of meer delen) volgens deze methode? 3. Notaties op werkorder a. Noteer acht belangrijke gegevens die op een werkorder genoteerd moeten worden. b. Wat is in algemene zin het doel van de diverse noteringen op een werkorder? c. Waarom is het vermelden van de juiste kilometerstand op de werkorder belangrijk? d. Wat is het doel van het vermelden van de gewerkte uren van de autotechnicus op de werkorder? Interne werkorder 1. Interne werkorder a. Wat is het doel van een interne werkorder? b. Wat is een gecombineerde werkorder? c. Noem ten minste 3 soorten activiteiten waarvoor een interne werkorder wordt gebruikt. Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 12

13 16.4 Factuur Factuur: Opbouw 1. Factuurbegrippen a. Geef de definitie of een omschrijving van factuur. b. Geef de definitie of een omschrijving van creditfactuur. c. Welke synoniemen worden er voor factuur gebruikt? d. Geef de definitie of een omschrijving van gespecificeerde factuur. e. Wat is een elektronische facturen (e-factuur)? f. Wat is een pro forma factuur? g. Welke functie heeft het factuurnummer op de factuur? h. Welke functie heeft het debiteurennummer op de factuur? i. Wat is het doel van een factuurkop? j. Wat is het doel van een factuurvoet? k. Wat is een factuurregel? l. Welke functie heeft de kredietbeperking op de factuur? m. Welke functie heeft de betalingstermijn op de factuur? n. Wat is het verschil tussen het netto- en bruto factuurbedrag? o. Wat wordt er onder btw verstaan en welke btw-tarieven kunnen er op een factuur staan? 2. In het economisch verkeer zijn er geen regels hoe een factuur er uit moet zien: een factuur is een factuur. a. Motiveer waarom het wenselijk is dat klanten direct zien dat het om een factuur gaat. b. Geef een voorbeeld van een factuur waaruit direct blijkt dat het om een factuur gaat Factuur: Uitreiking 1. Factuurverplichting a. Welke eisen stelt de Belastingdienst aan de juistheid aan facturering? b. Aan welke rechtspersonen is een ondernemer volgens de Belastingdienst te factureren? c. Aan welke natuurlijke personen is een ondernemer volgens de Belastingdienst te factureren? 2. Ondernemers zijn verplicht facturen uit te reiken wanneer het o.a. gaat om afstandsverkoop en intracommunautaire levering. Wat wordt er verstaan onder: afstandsverkoop; intracommunautaire levering? 3. Facturatie kan ook d.m.v. self billing gedaan worden. Wat is self billing? 4. Factureringstermijn a. Wat is de termijn waarbinnen een factuur moet zijn uitgereikt? b. Kan er ook sprake zijn van verjaring? Dus: Het kan gebeuren dat je pas na zeer lange tijd een factuur krijgt. Ben je dan nog verplicht de rekening te betalen of is er sprake van verjaring? Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 13

14 5. Welke factuurregels gelden er wat betreft: a. factuurdatum; b. doorlopende prestaties; c. periodieke factuur; d. vooruitbetaling; e. verzamelfactuur? 6. Elektronisch factureren a. Aan welke extra voorwaarde moet een digitale factuur voldoen boven die van een papieren factuur? b. Welke eisen stelt de Belastingdienst aan elektronische facturen? c. Noem ten minste 2 voordelen van e-factureren t.o.v. schriftelijk factureren. 7. Geef in stappen weer om tot een factuur te komen die aan de wettelijke eisen voldoet Factuur: Wettelijke regels 1. Als een ondernemer zich niet aan de factuurregels houdt, welke invloed kan dat dan hebben op de aftrek van de voorbelasting? 2. In sommige situaties gelden aangepaste regels voor facturen, zoals bij de verleggingsregeling en margegoederen. Wat verstaan we onder: a. verleggingsregeling: b. margegoederen? 3. Noem de wettelijke gegevens waaruit de factuurkop moet bestaan. 4. Wat wordt er bij de factuurkop verstaan onder: a. naw-gegevens; b. btw-identificatienummer; c. KvK-nummer; d. factuurnummer? 5. Factuurmidden a. Waaruit bestaat het factuurmidden? b. Welke wettelijke verplichtingen gelden er t.a.v. het factuurmidden? c. Licht toe wat er binnen dit kader wordt verstaan onder vergoeding en eenheidsprijs. 6. Factuurvoet a. Noem ten minste 4 zaken die op een factuurvoet staan. b. Licht de volgende uitdrukkingen toe: munteenheid; btw-vrijstelling; margeregeling. c. Welke waarde heeft het afdrukken van de algemene voorwaarden op de factuur? Factuur: Specifieke vermeldingen 1. Bij bepaalde transacties moet je specifieke vermeldingen op facturen opnemen. Noem ten minste 2 van dergelijke transacties inclusief de verplichte vermelding. Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 14

15 2. Noem de geldende btw-tarieven en omschrijf voor welke goederen en diensten deze in rekening moeten worden gebracht. 3. Btw-aangifte a. Welke regels zijn ter t.a.v. de aangifte van de btw? b. Welke indelingen zijn t.a.v. het btw-aangiftetijdvak en wanneer geldt welk tijdvak? c. Welke regels zijn er t.a.v. van het administreren van de btw? 4. Btw-afdracht Een ondernemer heeft gedurende het btw-aangiftetijdvak een bruto omzet gehad van ,. Hij hanteerde het 21% btw-tarief. Aan voorbelasting betaalde hij in het aangiftetijdvak 5.500,. Bereken de omzetbelasting die hij over het aangiftetijdvak aan de Belastingdienst moet afdragen of terug ontvangt. 5. Btw-afdracht Een ondernemer heeft gedurende het btw-aangiftetijdvak een netto omzet gehad van ,. Hij hanteerde het 21% btw-tarief. Aan voorbelasting betaalde hij in het aangiftetijdvak ,. Bereken de omzetbelasting die hij over het aangiftetijdvak aan de Belastingdienst moet afdragen of terug ontvangt. 6. Margeregeling a. Welke regels zijn er t.a.v. het factureren van margegoederen? b. Omschrijf wat er onder margegoederen wordt verstaan. c. Hoe moet de btw op margegoed worden berekend? d. En als je verlies lijdt, hoe wordt dan de btw op margegoed berekend en verrekend met de Belastingdienst? 7. Een ondernemer heeft een margeauto verkocht voor ,. Deze margeauto heeft hij ingekocht voor ,. a. Wat is de brutomarge die de ondernemer over deze transactie heeft gemaakt? b. Hoeveel btw moet hij hiervan afdragen aan de Belastingdienst? c. Bereken de nettomarge die de ondernemer over deze transactie heeft gemaakt. d. Bereken de brutowinstmarge van deze transactie over de inkoopprijs. e. Bereken de nettowinstmarge van deze transactie over de inkoopprijs. f. Hetzelfde als d. en e. maar dan uitgedrukt in de verkoopprijs. 8. Berekening winstmarge a. Een ondernemer berekent zijn winstmarge t.o.v. de verkoopprijs. Stel dat hij hierop een winstmarge heeft van 30% en hij geeft 25% korting, hoeveel bedraagt dan nog zijn winstmarge? b. Een ondernemer berekent zijn winstmarge t.o.v. de inkoopprijs. Deze bedraagt op een transactie 30%. Hij geeft 25% korting op basis van de verkoopprijs. Als hij een inkoop van 1.000, doet, wat is dan zijn winst of verlies? Vereenvoudigde factuur 1. Vereenvoudigde figuur a. Wat is een vereenvoudigde factuur? b. In welke situaties mag je een vereenvoudigde factuur uitreiken? c. In welke situaties mag je geen vereenvoudigde factuur uitreiken? d. Welke gegevens moet een vereenvoudigde factuur bevatten? Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 15

16 Verzamelfactuur 1. Verzamelfactuur a. Wat is een verzamelfactuur? b. Geef een voorbeeld van wanneer je een verzamelfactuur zou uitreiken. c. Geef de voorwaarden voor de opmaak van een verzamelfactuur Creditfactuur 1. Creditfactuur a. Wat is een creditfactuur? b. Aan welke voorwaarden dient een creditfactuur te voldoen? c. Wanneer zou je een creditfactuur aanmaken? d. Waarom zou je een creditfactuur maken? e. Hoe maak je een creditfactuur? 2. Maak een voorbeeld van een creditfactuur voor een bedrag van 200, exclusief 21% btw Kredietbeperking 1. Kredietbeperking a. Wat is kredietbeperking? b. Waarom past een ondernemer wel kredietbeperking toe? c. Op welke manier kan de afnemer hiermee omgaan? d. Welk nadeel kleeft er aan het voeren van kredietbeperking? e. Wat is het verschil tussen kredietbeperking en betalingskorting? 2. Op een factuur van een leverancier staat een kredietbeperking. Als de klant binnen 20 dagen betaalt, mag hij dit bedrag van de factuur aftrekken. En dan? Hoe boek je deze factuur? Moet je opnieuw de btw uitrekenen? Of mag je het volledige bedrag aftrekken? Wie weet antwoord op deze vraag? 3. Van een factuur met een bruto factuurbedrag van 121, krijgt de afnemer 2% korting bij betaling binnen 14 dagen. Als de afnemer hiervan gebruik maakt, bereken dan: a. het door de afnemer te betalen bedrag; b. de btw die de ondernemer hierover moet afdragen aan de Belastingdienst en hoeveel btw hij van de afnemer ontvangt Factuur: Bewaartermijn 1. Voor (elektronische) facturen geldt een bewaartermijn. Welke regeling(en) geldt(gelden) hiervoor? Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 16

17 Betaalmogelijkheden 1. Sinds 2014 zijn betalingen alleen nog mogelijk met het langere IBAN nummer en gebruikt iedereen de Europese SEPA standaarden voor betaalmiddelen als overschrijvingen en incasso s. Wanneer je de factuur naar een buitenlandse afnemer stuurt, vermeld je behalve het IBAN nummer ook de BIC code (SWIFT code). Omschrijf wat het IBAN nummer, de SEPA standaarden, de BIC code en de SWIFT code betekenen en welke functie deze hebben. 2. De betalingstermijn wordt meestal onder aan de factuur gezet. Ook in de algemene voorwaarden is meestal de betalingstermijn opgenomen. a. Motiveer het belang van het opnemen van de betalingstermijn. b. Welke wettelijke regel bestaat er t.a.v. de betaaltermijn? 3. Betalingsherinnering en aanmaning a. Wat kun je doen als jouw klant niet (op tijd) betaalt? Geef een respectvolle methode. b. Wat wordt er onder incassokosten verstaan? c. Geef een voorbeeld van een betalingsherinnering, een eerste aanmaning en een tweede aanmaning gericht aan klant X waarvan nog een rekening open staat ten bedrage van 1.000,- euro. 4. Dubieuze debiteuren a. Geef ten minste 2 maatregelen waarmee dubieuze debiteuren kunt voorkomen of in ieder geval tot een minimum kunt beperken. b. Probeer als niet-betalende klant (dus als debiteur) ten minste 3 smoezen te verzinnen om onder de betaling uit te komen. Speel daarna de rol van de eisende partij (dus de crediteur) en probeer de door jou gegeven smoezen te pareren (te weerleggen). c. Geef ten minste 2 algemene tips om de door je genoemde smoezen te pareren. Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 17

18 16.5 Prijsvaststelling Prijsvaststelling van goederen 1. De kostprijs van goederen wordt bepaald door de directe en indirecte kosten. a. Definieer het begrip kostprijs (dat mag met eigen woorden). b. Definieer het begrip directe kosten (dat mag met eigen woorden) en geef aan waaruit deze bestaan. c. Definieer het begrip indirecte kosten (dat mag met eigen woorden) en geef aan waaruit deze bestaan. 2. Om tot de verkoopprijs te komen, moet de kostprijs met een bepaald percentage winst verhoogd worden. Dat kan met een netto winstopslag of een bruto winstopslag. Wat is het verschil tussen beide? 3. Maak een overzicht van de factoren waarmee een ondernemer rekening moet houden voor de berekening van de inkoopprijs exclusief btw van een artikel tot en met de bruto verkoopprijs van dat artikel. 4. Verkoopprijs a. Hoe wordt de bruto verkoopprijs ook wel genoemd? b. Wat is het verschil tussen netto verkoopprijs en bruto verkoopprijs? 5. Rekenopgave bruto verkoopprijs Gegeven Een magazijnfunctionaris koopt voor 3.900, (exclusief btw) aan accessoires. De vrachtkosten bedragen 100, (exclusief btw). Om de totale inkoop-, opslag- en verkoopkosten te dekken, is het opslagpercentage voor de indirecte kosten vastgesteld op 25%. Het opslagpercentage voor de winst is vastgesteld op 20%. De btw bedraagt 21%. Gevraagd a. Bereken de bruto verkoopprijs Verkoopadviesprijs 1. Prijsbinding a. Wat wordt er onder prijsbinding verstaan? b. Wat is de reden dat fabrikanten en groothandels aan (verticale) prijsbinding willen doen? c. Welke rol speelt de prijsbinding bij de verkoopadviesprijs? Door de leverancier verleende kortingen 1. Leveranciers kunnen hun detaillisten diverse soorten kortingen leveren. a. Wat is kwantumkorting voor een soort korting? Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 18

19 b. Wat verstaat men onder `rabat`? c. Wat is de feitelijke reden dat een toeleverancier rabat verleent? d. Wat verstaat men onder `korting voor contant`? e. Waarom moet in verband met korting voor contant op een factuur de datum en de krediettermijn vermeld staan? f. Korting voor contant wordt berekend nadat het rabat op de verkoopprijs in mindering gebracht is. Maar maakt het eigenlijk uit of de korting voor contant over de netto verkoopprijs of bruto verkoopprijs berekend wordt? Motiveer dit. 2. Rekenopgave rabat en korting voor contant Gegeven De logistiek manager van een autobedrijf koopt van een grossier 10 sets (á 4 stuks) aluminium velgen in met een netto verkoopprijs van 400, per set. Het rabat bedraagt 30%. Bij betaling binnen 8 dagen geeft de grossier 2% voor contant. De btw bedraagt 21%. Gevraagd a. Bereken de inkoopprijs. b. Bereken het factuurbedrag. c. Bereken de korting voor contante betaling. d. Bereken het te betalen bedrag als contant betaald wordt. 3. Wat zal de overweging van de detaillist zijn om voor korting voor contant te kiezen of voor het gegeven krediettermijn. 4. Rekenopgave korting voor contant of krediettermijn Gegeven: krediettermijn 2 maanden; termijn voor korting contant 2 weken (0,5 maand); korting contant 2%; de bankrente bedraagt 10%. Gevraagd a. Hoeveel procent is het voor- of nadeliger als we van korting contant gebruik maken? 5. Opdracht Aan de ondernemer van een garagebedrijf is gevraagd een offerte te maken voor het monteren van 15 trekhaken. De ondernemer moet een berekening maken van de kostprijs en de bruto verkoopprijs. De inkoopprijs van een trekhaak is 240, per stuk exclusief btw. Bij een aantal van boven de 10 is het kortingspercentage 45% voor alle in te kopen trekhaken. Er wordt per trekhaak een complete kabelset gebruikt van 20, netto exclusief btw. Per trekhaak is 1,5 uur nodig voor montage. Het uurtarief 54, exclusief btw. De indirecte kosten bedragen 10% van de directe kosten. De ondernemer wil tevens 25% winst maken op de kostprijs. Gevraagd a. Bereken de kostprijs per stuk. b. Bereken de bruto verkoopprijs per stuk bij een btw-percentage van 21%. Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 19

20 6. Opdracht De ondernemer van een automaterialenzaak koopt bij een fabrikant 40 autoradio's. De netto verkoopprijs per autoradio is 245,, waarop 40% rabat verleend wordt. Om concurrerend te zijn, wordt de klant 30% korting op een autoradio verleend. De btw bedraagt 21%. Gevraagd a. Bepaal het factuurbedrag voor de ondernemer van de automaterialenzaak. b. Bepaal de verkoopprijs per radio voor de consument. c. Hoe groot is de brutowinst per radio? Prijsvaststelling van diensten 1. De verkoopprijs in productie-afdelingen a. Welk verschil in verkoopprijsberekening bestaat er tussen een handelsafdeling en een productie-afdeling? b. Geef de opbouw van de verkoopprijs van het werkplaatsuurtarief en omschrijf de invloed van de aspecten hierop. c. Omschrijf welke relatie er bestaat tussen de verkoopprijs en de marktprijs. 2. Opdracht Een garagebedrijf heeft in de werkplaats 6 monteurs. Er wordt gemiddeld 36 uur per week productief gewerkt, tegen een bruto uurloon van 18,. Het werkgeversaandeel sociale verzekeringen bedraagt 25% over het bruto uurlonen van de monteurs. Iedere monteur heeft per jaar 5 weken verlof. Voor feestdagen, bijscholing en verzuim wordt per monteur 2 weken verlies gerekend. Het gewaardeerd loon is gesteld op ,. De directe kosten worden op , geschat. De winstopslag bedraagt 25% en de btw 21%. a. Bereken het uurtarief voor de klant. 3. Opdracht Een garagehouder ontvangt van de leverancier een factuur voor 8 car audio systems. De netto verkoopprijs bedraagt 1.000,. Het rabat is 35%. De btw bedraagt 21%. De korting voor contante betaling is 2%. a. Stel de factuur samen, die de garagehouder ontvangt, bij contante betaling. 4. Welke twee mogelijkheden zijn er om de hoogte van de verkoopprijs vast te stellen? Uitgeverij Streutker Operationeel Management, Module 16 Management & Autowerkplaats 20

Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten

Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten ISBN 97890 74365 840 1. BEGRIPPEN... 2 2. BRANCHE- EN AANVERWANTE ORGANISATIES... 3 3. BEDRIJFS- EN AFDELINGSORGANISATIE... 4 4. WERKPLAATS- EN MAGAZIJNPROCEDURES...

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

OPLEIDING & ONDERNEMING...

OPLEIDING & ONDERNEMING... Beroepsvorming Autotechnicus Bedrijfsautotechnicus Loopbaan & Burgerschap ISBN 97894 92062 987 OPLEIDING & ONDERNEMING... 4 1 ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN... 4 1.1 Kwalificatiedossier en L&B-document...

Nadere informatie

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011)

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Inhoud Inleiding... 3 Eisen aan het verslag... 4 Bedrijfsbeheer blok A... 5 Leidinggeven (4.1.5) en Organisatie (4.1.2)...

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

1.1 FUNCTIEOMSCHRIJVING...

1.1 FUNCTIEOMSCHRIJVING... Module 1 Management & Manager ISBN 97894 92062 987 1.1 FUNCTIEOMSCHRIJVING... 2 1.1.1 WAT IS EEN MANAGER?... 2 1.1.2 WAT IS MANAGEMENT?... 2 1.1.3 MANAGEMENTTAKEN... 2 1.1.4 KENMERKEN VAN EEN GOEDE MANAGER...

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie FAM FAM Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Editie 2013 E.P. van Balen, K. Broersen, G.W.M van Heeswijk,

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen, mag u daar weer vanaf trekken. In deze

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Verkoop V1 facturering en aanmaning Handleiding en inleiding tot facturering Versie 1.20 24 augustus 2007 2 Handleiding module PSU Verkoop,

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst Ken uw klant - Stel een overeenkomst op - Stuur de factuur snel op - Betalingsherinnering - Neem contact op - Aanmaning - Schakel

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8 Uw bedrijf en de BTW Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de BTW. Over vrijwel alle producten en diensten bent u BTW verschuldigd. De BTW die u zelf heeft betaald over uw inkopen, mag u daar weer

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Beginselen van de financiële administratie

Beginselen van de financiële administratie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de financiële administratie G. Krijgsheld, J.P.G.A. Straver Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van

Nadere informatie

Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie

Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie Afstudeerscriptie SPD opleiding Schiedam, maart 2007 M.A. Meulstee Marcel_Meulstee@hotmail.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 1 1.1 ALGEMEEN... 1 1.2

Nadere informatie

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf ERP software van MKG Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie

Nadere informatie