Cees van Mullem Verispect Albert Dalhuijsen VSL Pieter van Breugel Certin Jan Ridder NMi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cees van Mullem Verispect Albert Dalhuijsen VSL Pieter van Breugel Certin Jan Ridder NMi"

Transcriptie

1

2 Jaarbericht 2006

3 Cees van Mullem Verispect Albert Dalhuijsen VSL Pieter van Breugel Certin Jan Ridder NMi

4 Jan Ridder, algemeen directeur NMi B.V. ONDERLINGE VERSCHILLEN MAKEN ONS JUIST STERK NMi is een groep van drie bedrijven met metrologie en kansspelen als gezamenlijke focuspunten. Wat ik leuk vind aan NMi is de diversiteit. VSL, Certin en Verispect hebben heel verschillende culturen: van academisch tot MBO, de ene projectgeoriënteerd de andere procesgeoriënteerd. Die rijkdom is de kracht achter onze samenwerking. Het is net als met biodiversiteit: variatie maakt flexibel en daardoor sterk.

5 Toen ik in 2005 binnenkwam als directeur van NMi werd hierover bepaald niet éénduidig gedacht. Binnen het management van de werkmaatschappijen zagen velen NMi binnen afzienbare tijd uiteenvallen. De directie van NMi VSL voorzag dat VSL in omvang zou gaan krimpen; dit ondanks de hoge vaste kosten van de nieuwe labs. De directie van NMi Certin geloofde dat hun toekomst buiten NMi beter gewaarborgd was dan binnen. De directie van Verispect constateerde dat de overheid nadenkt over de plaats van inspectieorganisaties, binnen of buiten de overheid. Sindsdien is er veel gebeurd. In 2006 hebben we veel met elkaar gepraat en elke werkmaatschappij heeft opnieuw analyses gemaakt van de huidige en de gewenste marktpositie, en van de weg daarheen. Onze conclusie: de drie werkmaatschappijen hebben de beste kansen als ze samen opereren. Samen hebben we de juiste schaalgrootte om in te spelen op de liberalisering en internationalisering die zich op de markten voor metrologie en kansspelen snel voltrekken. Wanneer we onze krachten bundelen, staan we sterk: samen hebben wij optimale mogelijkheden voor vernieuwing en groei. Een goed voorbeeld van krachtenbundeling is EuroLoop, een nieuwe installatie die NMi in 2007 samen met partners in de Botlek bouwt voor kalibratie van en onderzoek naar zeer grote gas- en vloeistofstromen. NMi VSL verzorgt de herleidbaarheid van EuroLoop, NMi Certin doet de exploitatie. EuroLoop biedt de wereld een nieuw meetbereik voor zeer grote volumes. Daarmee versterkt NMi Certin haar dominante positie op de wereldmarkt voor het keuren van industriële vloeistof- en gasmeters. NMi VSL verwerft een unieke onderzoeksfaciliteit en een visitekaartje voor de ontwikkeling van grote meetinstallaties elders in de wereld. Metrology College is een ander voorbeeld van NMisynergie. Onder die naam breiden we het aanbod van cursussen uit die de verschillende werkmaatschappijen aan hun klanten aanbieden. Ook onze eigen professionalisering is een gezamenlijk proces. We voerden in 2006 medewerker- en klanttevredenheidsonderzoeken uit en brachten het NMi-kwaliteitssysteem verder op orde. Dit biedt de werkmaatschappijen een solide uitgangspunt om in eigen huis verder aan professionaliteit te werken. Onze metrologische activiteiten zijn gericht op wetenschappelijke, industriële en wettelijke metrologie. Een compleet aanbod, zou je zeggen, maar kijk je een niveau dieper dan stuit je op gaten. We zullen die gaten de komende periode analyseren en, indien gewenst, initiatieven nemen om tot een compleet aanbod te komen. NMi investeert in de bundeling van krachten. Niet in eenheidsworst. De verscheidenheid aan culturen binnen NMi koesteren we zorgvuldig als onze troef. Jan Ridder

6

7

8 Cees van Mullem, directeur Verispect WIJ ZIJN DE OGEN EN OREN VAN DE MINISTERIES 2006 was een intensief jaar voor Verispect. De invoering van de Metrologiewet eind 2006 bracht veel praktisch werk met zich mee: opleidingen, nieuwe controlestickers, inspectierapporten en brochures. En vooral ook veel beleidsmatig werk en internationaal overleg. Verispect is vanaf 2005 in Nederland nauw betrokken geweest bij de implementatie van de Europese Meetinstrumentenrichtlijn (MID) in de Nederlanse regelgeving waarbij praktisch uitvoerbare nationale wet- en regelgeving centraal stond. Op een praktisch niveau liepen onze toezichttaken natuurlijk gewoon door, en werden hier en daar uitgebreid. Het is deze variatie in werkzaamheden, de koppeling van technisch toezicht en beleidsmatig advies dat mij zo trekt in Verispect. Die combinatie is ook onze kracht.

9 Binnen toezicht en handhaving is er in Nederland veel in beweging. De overheid zoekt naar mogelijkheden om deze taken effectiever en efficiënter uit te voeren. Dat heeft al geleid tot een samenwerkingsverband van rijksinspectiediensten. Eén van de veelbelovende praktische resultaten is Frontoffice Horeca, dat binnen de horeca de controles vanuit VWA en Arbeidsinspectie coördineert. Alhoewel Verispect geen rijksinspectiedienst is, en dus niet direct betrokken, spelen we wel op de ontwikkeling in. Wij gaan samenwerkingsverbanden aan met andere inspectiediensten. Zo werken we samen met de AID voor het toezicht op weegwerktuigen gebruikt bij mesttransporten. Ook onderzoeken we of we taken bij andere ministeries kunnen vervullen. In 2006 is voor het eerst een volledige toezichtronde op het gebied van de draf- en rensport uitgevoerd. Tevens is er een eerste marktverkenning uitgevoerd waarbij gekeken is naar mogelijke partners en andere opdrachtgevers. Nederland heeft een eigen benadering van toezicht en handhaving. De inrichting hiervan wordt steeds vaker gebaseerd op het terugdringen van risico s. De intensiteit van inspecties wordt dan afgestemd op het minimaliseren van het risico op fouten en fraude. Bedrijven krijgen niet op regelmatige basis een inspecteur langs de deur, maar soms jaren niet en dan een paar keer kort achter elkaar. Inspectie schuift de aandacht van de ene naar de andere economische activiteit om het totale risico effectief te beheersen. Voor de Metrologiewet, de Waarborgwet en de Wet op de kansspelen vervult Verispect daarbij een initiërende rol. Wij zijn binnen het terrein van onze expertise de ogen en oren van de ministeries om nieuwe ontwikkelingen en risico s te signaleren. Zo hernieuwden we in 2006 het toezicht op de kermissen en is er een inventarisatie uitgevoerd van verkopen via internet van edelmetalen voorwerpen die onder de Waarborgwet vallen. Onze praktische ervaring met het toezicht en de handhaving is ook interessant voor inspectiediensten in andere landen. Verispect was samen met NMi VSL in 2006 reeds actief als adviseur in een aantal Europese landen. Dat advies richtte zich met name op de invoering van het markttoezicht. We willen onze internationale markt de komende jaren verder onderzoeken en uitbreiden. Cees van Mullem

10 Metrologiewet van kracht Internetverkopen waarborgwet onderzocht IJkwet is vervangen Inventarisatie illegale loterijen Toezicht draf- en rensport toegevoegd aan takenpakket

11

12 Albert Dalhuijsen, directeur VSL ONZE INTERNATIONALE ORIËNTATIE IS ESSENTIEEL Bij VSL wordt met passie metrologie bedreven. Dat merk je snel als je hier binnenstapt. Begin 2006 verruilde ik mijn baan bij TNO Industrie&Techniek voor een nieuwe uitdaging bij VSL. Ik betrad hier een ruim, mooi, geavanceerd en splinternieuw laboratorium bevolkt met mensen met veel toewijding en heel veel jaren ervaring. Die combinatie houdt krachtige beloften in voor de toekomst. VSL kan de komende jaren groeien en is vast van plan om dat ook te doen.

13 Zo krijgen we de kritische massa om succesvol te opereren op een steeds internationaler georiënteerde markt. Die internationale oriëntatie is essentieel en kenmerkend voor VSL. Eén van de eerste dingen die me hier opvielen is de gedrevenheid waarmee gewerkt wordt aan de internationale afstemming van standaarden. De goede naam van en het internationale vertrouwen in de expertise van VSL is daarvoor essentieel. Maar hoe is het gesteld met die internationale positie? We hielden onszelf in 2006 een spiegel voor. We organiseerden een kennispositieaudit en lieten op basis van een zelfevaluatie onze kennis en prestaties beoordelen door een externe commissie met vertegenwoordigers uit internationale metrologie (NIST, NPL), industrie (ASML, Bronkhorst) en universiteit (UT). Dat leverde een helder beeld van onze sterke en van onze minder sterke kanten. Vergelijk je aantallen publicaties, meetbereik en de claims over meetnauwkeurigheden met die van toonaangevende laboratoria in het buitenland dan springen we er voor veel grootheden goed uit. Zo bezit VSL internationaal potentie in radiometrie (optica) en nanometrologie (lengte) en is internationaal toonaangevend in flow- en gasanalyse. Van deze vier laatste posities maken we in 2007 onze speerpunten. We concentreren ons researchbudget op de verdere ontwikkeling van deze sterke activiteiten en trekken voor elk daarvan een topwetenschapper aan. Minder sterke posities nemen we in 2007 onder de loep voor een afgewogen keuze tussen consolideren en eventueel zelfs krimpen. Dankzij de moderne cleanrooms en uitstekende klimaatregeling van het nieuwe gebouw kwamen in 2006 de deskundigheid en inzet van onze medewerkers extra tot hun recht: lagere meetonzekerheden en betere resultaten in de internationale vergelijkingen. Het klanttevredenheidsonderzoek dat we in 2006 onder 250 klanten lieten uitvoeren, bevestigt dat ook zij onze kwaliteit en kennis als sterke punten onderschrijven. Ruimte voor verbetering is er voor onze bereikbaarheid, communicatie en levertijd. Om het mijzelf niet te makkelijk te maken, ben ik daar open over: daar werken we aan! Zo hebben we eind 2006 een CRM-systeem ingevoerd en verbeteren doelgericht de marktgerichtheid van VSL. Als standaardenlaboratorium werkt VSL aan de ontwikkeling van standaarden en aan de internationale vergelijkbaarheid daarvan. Onze tweede activiteit, de vermarkting van die standaarden, krijgt in 2007 extra aandacht. Voor de marktthema s energie (olie, gas en elektriciteit) en industriële metrologie zullen we onze activiteiten binnen NMi bundelen en de acquisitie intensiveren. We zetten stevig in op de groei van de marktthema s nanometrologie en PT-schema s. Daarnaast zoeken we, in overeenstemming met het advies van onze auditoren, verbreding van activiteiten in de exploratie van de zich ontwikkelende markten milieu en gezondheid. Er is op deze terreinen toenemend belang gemoeid met objectieve meting. Albert Dalhuijsen

14 Kennispositieaudit wijst op leidende positie voor Chemie en Flow VSL steekt haar voelhoorns uit richting milieu en gezondheid Focus op energie, industriële metrologie en nanometrologie Met de ontwikkeling van een 3D-Goniometer is VSL klaar om elk optisch vraagstuk over lichtbronnen te beantwoorden

15

16 Pieter van Breugel, directeur Certin WIJ DURVEN TE VERTROUWEN OP ONSZELF NMi Certin draaide in 2006 als een tierelier. Onze financiële cijfers braken alle records. Maar veel belangrijker vind ik wat er achter die fleurige cijfers schuil gaat. Dat is een organisatie die zelfverzekerd en geïnspireerd werkt aan haar toekomst. Met medewerkers die durven vertrouwen op hun eigen oordeel en intuïtie. Een organisatie die in 2006 groeide tot ruim 100 medewerkers, mede door een aantal overnames. Een organisatie die klaar is voor nieuwe internationale plannen.

17 In 2006 werd de MID (Measuring Instruments Directive) van kracht, met voor onze Europese markt ingrijpende consequenties. Doordat de acceptatie van modeltoelatingen en keuringen onder de MID Europa-breed geregeld is, verliezen we hier in principe de voorsprong die we door onze brede internationale acceptatie hebben. Europese concurrenten krijgen die acceptatie cadeau. Toch verwachten we dat we, ook binnen Europa, onze wereldwijde marktpositie van meer dan 50 procent aan modeltoelatingen kunnen handhaven. Veel klanten denken breder dan Europa en de naam NMi behoudt ook binnen Europa zijn waarde. Tegelijkertijd ligt de Europese keuringsmarkt onder de MID voor ons open. We beginnen in 2007 in België, Italië en Turkije met franchisevestigingen, die op termijn mogelijk volledig onderdeel worden van NMi Certin. We onderzoeken de Duitse markt. In 2006 voerde Certin een nieuwe organisatiestructuur in, gegroepeerd rond vier speerpunten. Die speerpunten zorgen ervoor dat we ons doelgericht concentreren op de activiteiten waarin we internationaal sterk zijn. De markt binnen de MID is uiteraard de eerste van die speerpunten. Speerpunt 2 is olie & gas. In 2006 kwamen de plannen rond voor EuroLoop, waarin NMi 12 miljoen euro steekt. EuroLoop is een grote testinstallatie voor onderzoek naar en kalibratie van industriële meters voor gas en vloeistof. Dit Walibi in de Botlek voor onderzoek naar flow komt gedeeltelijk in ons bezit. De exploitatie komt volledig in onze handen. We zetten in 2007 ook in op speerpunt 3: de certificatie en keuring van verkeersmiddelen. Deze vallen buiten de MID. De markt beperkt zich nu vooral tot Nederland en België. Toch verwachten we ook hier een toenemende internationale activiteit. Doordat Nederland met verkeersmiddelen als trajectcontrole voorop loopt in de wereld, hebben we internationaal een stevige voorsprong. De kansspelactiviteiten, speerpunt 4, kregen na de overname in 2006 van de groep certificatie kansspelen van KEMA, een aparte plaats binnen de organisatie, met een eigen verkoop en een certificatieafdeling. We werken aan eigen testlabs in Italië, Spanje, Duitsland en Engeland. Samen met onze Australische partner BMM kunnen we zo een vuist maken op de wereldwijde markt voor kansspelcertificatie. BMM is actief in Australië, Zuid-Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en in de regio rond Hongkong. Pieter van Breugel

18 NMi neemt kansspeltak van Kema over NMi Certin reaches over 100 employees 30 October 2006: MID Day NMi Gaming: First for testing in Europe EuroLoop, the world largest test site for flow calibration Milestones in Metrology II, again a huge succes for manufacturers, notified bodies and regulators

19

20 KENGETALLEN 2006 NMi heeft het jaar 2006 goed afgesloten. De bedrijfsopbrengsten namen ten opzichte van 2005 met ruim 7% toe en de bruto toegevoegde waarde met 4%. Het resultaat op bedrijfsvoering steeg ruim 5%. De investeringen namen conform plan sterk af (-50%). De hoge investeringsniveaus in 2004 en 2005 zijn veroorzaakt door de (ver)nieuwbouw van onze laboratoria en kantoren in zowel Delft als in Dordrecht, welke in 2004 begonnen en in 2005 zijn afgerond.

21 NMi is actief op de gebieden metrologie en kansspelen. Met betrekking tot de metrologie kan worden geconstateerd dat de omzet voor wat betreft het onderzoek aan en beheer van de nationale standaarden en de daaraan gerelateerde (kalibratie)activiteiten over het hele jaar stabiel waren. Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar werd een krimp verwacht, maar in het 2e halfjaar trad herstel op. De omzet met betrekking tot keuren en typekeuren steeg ten opzichte van 2005 en voor toezicht was de omzet ten opzichte van 2005 stabiel. Voor wat betreft kansspelen werden in 2005 de activiteiten van Kema op dit gebied overgenomen. Dit heeft onze positie op het gebied van keuringen en typekeuringen van kansspelen aanzienlijk versterkt. Ook worden na integratie schaalvoordelen behaald. De omzet op dit gebied is sterk toegenomen. De omzet op het gebied van toezicht met betrekking tot kansspelen is stabiel. KENGETALLEN * Omzet Bedrijfsopbrengsten 33,1 30,8 32,3 Bruto toegevoegde waarde 29,8 28,7 28,0 Resultaat Resultaat bedrijfsvoering 3,9 3,7 2,7 Netto winst (na belasting) 2,9 2,9 1,9 Overige kengetallen Investeringen 3,6 7,4 18,4 Eigen vermogen 16,6 13,7 12,4 Rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen 19,1% 22,3% 16,7% Solvabiliteit 38,5% 32,4% 27,2% In de kengetallen zijn de effecten van de invoering van de Richtlijn op de Jaarrekening 271 (RJ 271) verwerkt. Kengetallen

22 RAAD VAN COMMISSARISSEN C. van Duyvendijk, president-commissaris Ir. G. Jacobs Drs. N. Suesan (tot 1 september 2006) W. Jouwsma (vanaf 1 september 2006) DIRECTIE NMi B.V. Ir. J. Ridder, algemeen directeur DIRECTIE NMi VSL B.V. Ir. A.J. Dalhuijsen, directeur DIRECTIE NMi CERTIN B.V. Drs. P.A. van Breugel, directeur DIRECTIE VERISPECT B.V. Dr. ir. C.J. van Mullem, directeur

23 COLOFONC. van Duyvendijk, president-commissaris Tekst Claudia van Galen, Pauline Huijzer, NMi Ontwerp Smidswater, Den Haag/Breda Fotografie Studio Aksento, Breda Drukwerk Drukkerij Salsedo, Breda Afwerking WVK, Bladel NMi, mei 2007

24

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Nederlands Meetinstituut. Goedgekeurd. Door NMi Keuringen & Kalibraties. NMi Certin B.V.

Nederlands Meetinstituut. Goedgekeurd. Door NMi Keuringen & Kalibraties. NMi Certin B.V. Nederlands Meetinstituut Goedgekeurd Door NMi Keuringen & Kalibraties NMi Certin B.V. Goedgekeurd door NMi Keuringen & Kalibraties NMi Certin B.V. heeft wereldwijde bekendheid als een betrouwbaar en deskundig

Nadere informatie

Alles in één hand. Keuringen & kalibraties

Alles in één hand. Keuringen & kalibraties Alles in één hand Keuringen & kalibraties Klaar terwijl u wacht Als onafhankelijk meetinstituut heeft NMi jarenlange ervaring op het gebied van testen, certificeren, keuren en kalibreren. Daardoor is NMi

Nadere informatie

Total energy metering aardgas, MID (w)aardig?.( ) g

Total energy metering aardgas, MID (w)aardig?.( ) g Total energy metering aardgas, MID (w)aardig?.( ) g Botlek studie groep, 7 april 2011 Mijndert P. van der Beek Senior Scientist Fluid Flow VSL department VSL-Flow Mvdbeek@vsl.nl Inhoud Custody Transfer

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

Introductie VSL Meten aan verlichting. Dutch Metrology Institute Oktober 2017 Kees-Peter Geluk

Introductie VSL Meten aan verlichting. Dutch Metrology Institute Oktober 2017 Kees-Peter Geluk Introductie VSL Meten aan verlichting Dutch Metrology Institute Oktober 2017 Kees-Peter Geluk Inhoudsopgave VSL algemeen VSL optica Meten aan verlichting 2-11-2017 2 VSL Algemeen VSL is een privaat bedrijf

Nadere informatie

SHAPING THE FUTURE. Ingrediënten voor succesvol samenwerken Jacob Nuesink

SHAPING THE FUTURE. Ingrediënten voor succesvol samenwerken Jacob Nuesink Jacob Nuesink SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V., Meander 1051, 6825 MJ, Arnhem, The Netherlands Contact: Jacob (Jaap) Nuesink, jaap.nuesink@dekra.com; +31 (0)88 96 833 75 Even voorstellen Keuringen

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013.

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013. Speech van Commissaris van de Koningin en voorzitter Raad van Toezicht Energy Valley Max van den Berg, nieuwjaarsreceptie Energy Valley, Groningen, 8 januari 2013 Dames en heren, Allereerst natuurlijk

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Specialisten in elektrische veiligheid

Specialisten in elektrische veiligheid Specialisten in elektrische veiligheid Inspexx Specialisten in elektrische veiligheid AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel van de internationaal opererende AREPA

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Optimalisatie door integratie

Optimalisatie door integratie Optimalisatie door integratie industriële en utilitaire dienstverlening op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, instrumentatie, automatisering, HVAC en service & onderhoud Dassen Group is opgericht

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

Stichting Normering Arbeid

Stichting Normering Arbeid 2014 Stichting Normering Arbeid Dé norm voor betrouwbaarheid! Een stevig keurmerk Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van het pakket van verbetermaatregelen dat door SNA met sociale partners

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009*

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* 14 januari 2010 COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* De Renault groep verhoogt zijn marktaandeel tot 3,7% dankzij de goede commerciële prestaties in het tweede halfjaar De Renault groep bereikt zijn doelstelling:

Nadere informatie

NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab

NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab Computer Vision Computer Vision is het automatiseren van visuele inspecties. Met behulp van een computer worden beelden geïnterpreteerd die met een camera zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Tot nu toe. Accreditatie. Accreditatie van Hydrobiologie Status 01-2007. Tot nu toe. scope. Scope van accreditatie. Uit verslag vorig symposium:

Tot nu toe. Accreditatie. Accreditatie van Hydrobiologie Status 01-2007. Tot nu toe. scope. Scope van accreditatie. Uit verslag vorig symposium: Accreditatie Tot nu toe Uit verslag vorig symposium: Symposium Kwaliteitsborging Hydrobiologie 24 april 2007 Ko Baas Uniformiteit van meetgegevens Standaardisatie, harmonisatie Traceerbaar, juistheid,

Nadere informatie

Feeding the world with solar power.

Feeding the world with solar power. Feeding the world with solar power. inteqnion-solar.com Zonne-energie. Duurzame energiebron van de toekomst. De markt voor energievoorziening is volop in beweging. Fossiele brandstoffen als gas en olie

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Continuous effort is our standard Burdock lost kennis- en capaciteitsvraagstukken op bij opdrachtgevers in de civiele techniek, infrastructuur,

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2009/TNO Beheer - Holland Metrology I. MELDING

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

PEOPLE PROCESS PROFIT. www.businesswhisperers.com

PEOPLE PROCESS PROFIT. www.businesswhisperers.com PEOPLE PROCESS PROFIT www.businesswhisperers.com BUSINESS Business Whisperers versterkt uw marktpositie. We zorgen voor nieuwe omzet, stabiele relaties met klanten en een gestroomlijnde, lerende organisatie.

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 284 Evaluatie van de privatisering van de dienst van het IJkwezen tot het Nederlandse Meetinstituut Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

PROPERTY MOBILITY VITALITY

PROPERTY MOBILITY VITALITY Wat van waarde is, moet van waarde blijven PROPERTY MOBILITY VITALITY Iedereen heeft bezittingen, klein of groot. Achter deze bezittingen schuilt vaak een speciale betekenis: een huis dat als een echt

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213 >Profiel >Maart 2017 >RS Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Lid Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Praktijkcase Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Medewerkers van Gemeente Maastricht hebben nu zelf de regie over hun

Nadere informatie

PROPERTY MOBILITY VITALITY

PROPERTY MOBILITY VITALITY Wat van waarde is, moet van waarde blijven PROPERTY MOBILITY VITALITY Iedereen heeft bezittingen, klein of groot. Achter deze bezittingen schuilt vaak een speciale betekenis: een huis dat als een echte

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 20 respondenten deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41,67% 10. Rechtbank 8,33% 2. Provincie 0,00% 11. Bureau Jeugdzorg 0,00% 3. Deurwaarderskantoor

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Klima

Kracht door samenwerking. VDL Klima Kracht door samenwerking VDL Klima VDL Klima De voortgang van uw processen en uw productie, daar draait het om bij VDL Klima. Soms kunnen we die voortgang waarborgen met een standaardproduct. Veel vaker

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen

Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen Spotlight Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen Jan Driessen - Risk Assurance Services, Assurance Bas Wakkerman - Risk Assurance Services, Assurance Commissarissen hebben steeds meer

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Corporate presentatie. Berenschot in vogelvlucht

Corporate presentatie. Berenschot in vogelvlucht Corporate presentatie Berenschot in vogelvlucht 2015 Opmerkelijke inzichten, opmerkelijke resultaten Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke én private sector met slimme en nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

Veiligheid meer dan norm!

Veiligheid meer dan norm! Veiligheid meer dan norm! Parkstad Inspecties Veiligheid is meer dan een norm Parkstad Inspecties is een onafhankelijk adviesbureau voor veilige en duurzame technische installaties: van gebouwgebonden

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Kennis voor een succesvolle forensische keten Forensisch onderzoek wordt steeds belangrijker voor de opsporing en

Nadere informatie

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide.

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Wij staan voor u klaar. Wereldwijd. Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van

Nadere informatie

ING profielpresentatie

ING profielpresentatie ING profielpresentatie 4Q/FY2016 Amsterdam 2 februari Over ING ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een stevige Europese basis die bancaire diensten aanbiedt via haar werkmaatschappij

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Den Haag Ons kenmerk Uw kenmerk

Den Haag Ons kenmerk Uw kenmerk De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Den Haag Ons kenmerk Uw kenmerk 12 maart 2009 KO/ 100279 Onderwerp Landelijk oordeel van de Onderwijsinspectie

Nadere informatie

Search, werving en selectie

Search, werving en selectie Search, werving en selectie voor vaste, tijdelijke én interim-functies in het publieke domein Samen naar beter. PublicSpirit PublicSpirit combineert bewezen deskundigheid op het gebied van search, werving,

Nadere informatie

Stefan Jansen RA Baker Tilly Berk adviesgroep familiebedrijven. copyright R.Flören/S.Jansen

Stefan Jansen RA Baker Tilly Berk adviesgroep familiebedrijven. copyright R.Flören/S.Jansen Stefan Jansen RA Baker Tilly Berk adviesgroep familiebedrijven copyright R.Flören/S.Jansen Doen familiebedrijven het beter? Havendebat Zeeland, Terneuzen 27 juni 2014 Familiebedrijf: bundeling van krachten

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Geachte aanwezigen, Noord-Nederland zet stevig in op sterke economische clusters rond agrofood,

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

de beste producten mede mogelijk gemaakt door agrifirm

de beste producten mede mogelijk gemaakt door agrifirm de beste producten mede mogelijk gemaakt door agrifirm Onze veehouders zorgen voor prachtige en heerlijke producten. Van melk en kipfilet tot eieren en subliem varkensvlees van eigen bodem. Vele mensen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus 20018 Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 30196-08/05 Scholten Awater / Reclamebureau DplusM BV Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 E: info@sa.nl

Nadere informatie

Specialisten in elektrische veiligheid

Specialisten in elektrische veiligheid Specialisten in elektrische veiligheid Inspexx Specialisten in elektrische veiligheid AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel van de internationaal opererende AREPA

Nadere informatie

GRANT THORNTON. Merkbaar anders. Waar Grant Thornton voor staat.

GRANT THORNTON. Merkbaar anders. Waar Grant Thornton voor staat. GRANT THORNTON Merkbaar anders. Waar Grant Thornton voor staat. Uw keuze. Wat geeft voor u de doorslag bij de keuze van een accountancy- en adviesorganisatie? Vaak wordt deze keuze ingegeven door uw beeld

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213. Datum > 05-09-2014

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213. Datum > 05-09-2014 Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213 >Profiel /14.083 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Lid Raad van Commissarissen

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV. 17 februari 2017 Rev.: 1.1. Page 1 of 5

DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV. 17 februari 2017 Rev.: 1.1. Page 1 of 5 DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV Page 1 of 5 DIMAEN BV "Connected Engineering" is onze samenvatting van het verbinden van disciplines, kennis en ervaring. Onze missie is: uitdagingen efficiënt omzetten in

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

SAMENVATTING. Succes verzekerd!?

SAMENVATTING. Succes verzekerd!? SAMENVATTING Succes verzekerd!? Onderzoek naar de succes- en faalfactoren bij gemeentelijke samenwerking op gebied van lokale sociale zekerheid en de rol van de gekozen samenwerkingvorm daarin Universiteit

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Werkvergunningen Permit to Work

Werkvergunningen Permit to Work Werkvergunningen Permit to Work Permit to Work Versie 1.1 2 van 8 Over Safety Analyse: Industriële veiligheid QHSE (Arboveiligheid) Certificeringen (ISO, VCA, VCU, etc.) QHSE advies Samenwerking met Academie

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Ontketend - 10 sept 2015 Innovatie Ontketend: Smart Industries,

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

Jaaroverzicht Inhoudsopgave. Translink in cijfers Lees verder >> Lees verder >>

Jaaroverzicht Inhoudsopgave. Translink in cijfers Lees verder >> Lees verder >> Jaaroverzicht 2016 Inhoudsopgave Lees verder >> Translink in cijfers 2016 Lees verder >> Inhoudsopgave Bericht van de directie Translink in cijfers De basis op orde Achter de schermen Samen op reis 2 Bericht

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Van Weijs. Doelgericht naar een succesvolle toekomst.

Van Weijs. Doelgericht naar een succesvolle toekomst. Van Weijs. Doelgericht naar een succesvolle toekomst. V Verkeert u als MKB ondernemer in zwaar weer, dan is Van Weijs de juiste partner voor u. Meestal komen de problemen pas aan het licht op het moment

Nadere informatie

Effectiever samenwerken

Effectiever samenwerken Effectiever samenwerken sociocratische kringorganisatie Ontdek hoe u uw organisatie vitaler kunt maken! Organisaties kunnen zichzelf sneller en met meer rendement verbeteren met behulp van de sociocratische

Nadere informatie

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens)

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens) Knowledge Performance Scan De Knowledge Performance Scan geeft relatief snel en goedkoop inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de manier waarop met kennis wordt omgegaan in een organisatie(onderdeel).

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie