Cees van Mullem Verispect Albert Dalhuijsen VSL Pieter van Breugel Certin Jan Ridder NMi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cees van Mullem Verispect Albert Dalhuijsen VSL Pieter van Breugel Certin Jan Ridder NMi"

Transcriptie

1

2 Jaarbericht 2006

3 Cees van Mullem Verispect Albert Dalhuijsen VSL Pieter van Breugel Certin Jan Ridder NMi

4 Jan Ridder, algemeen directeur NMi B.V. ONDERLINGE VERSCHILLEN MAKEN ONS JUIST STERK NMi is een groep van drie bedrijven met metrologie en kansspelen als gezamenlijke focuspunten. Wat ik leuk vind aan NMi is de diversiteit. VSL, Certin en Verispect hebben heel verschillende culturen: van academisch tot MBO, de ene projectgeoriënteerd de andere procesgeoriënteerd. Die rijkdom is de kracht achter onze samenwerking. Het is net als met biodiversiteit: variatie maakt flexibel en daardoor sterk.

5 Toen ik in 2005 binnenkwam als directeur van NMi werd hierover bepaald niet éénduidig gedacht. Binnen het management van de werkmaatschappijen zagen velen NMi binnen afzienbare tijd uiteenvallen. De directie van NMi VSL voorzag dat VSL in omvang zou gaan krimpen; dit ondanks de hoge vaste kosten van de nieuwe labs. De directie van NMi Certin geloofde dat hun toekomst buiten NMi beter gewaarborgd was dan binnen. De directie van Verispect constateerde dat de overheid nadenkt over de plaats van inspectieorganisaties, binnen of buiten de overheid. Sindsdien is er veel gebeurd. In 2006 hebben we veel met elkaar gepraat en elke werkmaatschappij heeft opnieuw analyses gemaakt van de huidige en de gewenste marktpositie, en van de weg daarheen. Onze conclusie: de drie werkmaatschappijen hebben de beste kansen als ze samen opereren. Samen hebben we de juiste schaalgrootte om in te spelen op de liberalisering en internationalisering die zich op de markten voor metrologie en kansspelen snel voltrekken. Wanneer we onze krachten bundelen, staan we sterk: samen hebben wij optimale mogelijkheden voor vernieuwing en groei. Een goed voorbeeld van krachtenbundeling is EuroLoop, een nieuwe installatie die NMi in 2007 samen met partners in de Botlek bouwt voor kalibratie van en onderzoek naar zeer grote gas- en vloeistofstromen. NMi VSL verzorgt de herleidbaarheid van EuroLoop, NMi Certin doet de exploitatie. EuroLoop biedt de wereld een nieuw meetbereik voor zeer grote volumes. Daarmee versterkt NMi Certin haar dominante positie op de wereldmarkt voor het keuren van industriële vloeistof- en gasmeters. NMi VSL verwerft een unieke onderzoeksfaciliteit en een visitekaartje voor de ontwikkeling van grote meetinstallaties elders in de wereld. Metrology College is een ander voorbeeld van NMisynergie. Onder die naam breiden we het aanbod van cursussen uit die de verschillende werkmaatschappijen aan hun klanten aanbieden. Ook onze eigen professionalisering is een gezamenlijk proces. We voerden in 2006 medewerker- en klanttevredenheidsonderzoeken uit en brachten het NMi-kwaliteitssysteem verder op orde. Dit biedt de werkmaatschappijen een solide uitgangspunt om in eigen huis verder aan professionaliteit te werken. Onze metrologische activiteiten zijn gericht op wetenschappelijke, industriële en wettelijke metrologie. Een compleet aanbod, zou je zeggen, maar kijk je een niveau dieper dan stuit je op gaten. We zullen die gaten de komende periode analyseren en, indien gewenst, initiatieven nemen om tot een compleet aanbod te komen. NMi investeert in de bundeling van krachten. Niet in eenheidsworst. De verscheidenheid aan culturen binnen NMi koesteren we zorgvuldig als onze troef. Jan Ridder

6

7

8 Cees van Mullem, directeur Verispect WIJ ZIJN DE OGEN EN OREN VAN DE MINISTERIES 2006 was een intensief jaar voor Verispect. De invoering van de Metrologiewet eind 2006 bracht veel praktisch werk met zich mee: opleidingen, nieuwe controlestickers, inspectierapporten en brochures. En vooral ook veel beleidsmatig werk en internationaal overleg. Verispect is vanaf 2005 in Nederland nauw betrokken geweest bij de implementatie van de Europese Meetinstrumentenrichtlijn (MID) in de Nederlanse regelgeving waarbij praktisch uitvoerbare nationale wet- en regelgeving centraal stond. Op een praktisch niveau liepen onze toezichttaken natuurlijk gewoon door, en werden hier en daar uitgebreid. Het is deze variatie in werkzaamheden, de koppeling van technisch toezicht en beleidsmatig advies dat mij zo trekt in Verispect. Die combinatie is ook onze kracht.

9 Binnen toezicht en handhaving is er in Nederland veel in beweging. De overheid zoekt naar mogelijkheden om deze taken effectiever en efficiënter uit te voeren. Dat heeft al geleid tot een samenwerkingsverband van rijksinspectiediensten. Eén van de veelbelovende praktische resultaten is Frontoffice Horeca, dat binnen de horeca de controles vanuit VWA en Arbeidsinspectie coördineert. Alhoewel Verispect geen rijksinspectiedienst is, en dus niet direct betrokken, spelen we wel op de ontwikkeling in. Wij gaan samenwerkingsverbanden aan met andere inspectiediensten. Zo werken we samen met de AID voor het toezicht op weegwerktuigen gebruikt bij mesttransporten. Ook onderzoeken we of we taken bij andere ministeries kunnen vervullen. In 2006 is voor het eerst een volledige toezichtronde op het gebied van de draf- en rensport uitgevoerd. Tevens is er een eerste marktverkenning uitgevoerd waarbij gekeken is naar mogelijke partners en andere opdrachtgevers. Nederland heeft een eigen benadering van toezicht en handhaving. De inrichting hiervan wordt steeds vaker gebaseerd op het terugdringen van risico s. De intensiteit van inspecties wordt dan afgestemd op het minimaliseren van het risico op fouten en fraude. Bedrijven krijgen niet op regelmatige basis een inspecteur langs de deur, maar soms jaren niet en dan een paar keer kort achter elkaar. Inspectie schuift de aandacht van de ene naar de andere economische activiteit om het totale risico effectief te beheersen. Voor de Metrologiewet, de Waarborgwet en de Wet op de kansspelen vervult Verispect daarbij een initiërende rol. Wij zijn binnen het terrein van onze expertise de ogen en oren van de ministeries om nieuwe ontwikkelingen en risico s te signaleren. Zo hernieuwden we in 2006 het toezicht op de kermissen en is er een inventarisatie uitgevoerd van verkopen via internet van edelmetalen voorwerpen die onder de Waarborgwet vallen. Onze praktische ervaring met het toezicht en de handhaving is ook interessant voor inspectiediensten in andere landen. Verispect was samen met NMi VSL in 2006 reeds actief als adviseur in een aantal Europese landen. Dat advies richtte zich met name op de invoering van het markttoezicht. We willen onze internationale markt de komende jaren verder onderzoeken en uitbreiden. Cees van Mullem

10 Metrologiewet van kracht Internetverkopen waarborgwet onderzocht IJkwet is vervangen Inventarisatie illegale loterijen Toezicht draf- en rensport toegevoegd aan takenpakket

11

12 Albert Dalhuijsen, directeur VSL ONZE INTERNATIONALE ORIËNTATIE IS ESSENTIEEL Bij VSL wordt met passie metrologie bedreven. Dat merk je snel als je hier binnenstapt. Begin 2006 verruilde ik mijn baan bij TNO Industrie&Techniek voor een nieuwe uitdaging bij VSL. Ik betrad hier een ruim, mooi, geavanceerd en splinternieuw laboratorium bevolkt met mensen met veel toewijding en heel veel jaren ervaring. Die combinatie houdt krachtige beloften in voor de toekomst. VSL kan de komende jaren groeien en is vast van plan om dat ook te doen.

13 Zo krijgen we de kritische massa om succesvol te opereren op een steeds internationaler georiënteerde markt. Die internationale oriëntatie is essentieel en kenmerkend voor VSL. Eén van de eerste dingen die me hier opvielen is de gedrevenheid waarmee gewerkt wordt aan de internationale afstemming van standaarden. De goede naam van en het internationale vertrouwen in de expertise van VSL is daarvoor essentieel. Maar hoe is het gesteld met die internationale positie? We hielden onszelf in 2006 een spiegel voor. We organiseerden een kennispositieaudit en lieten op basis van een zelfevaluatie onze kennis en prestaties beoordelen door een externe commissie met vertegenwoordigers uit internationale metrologie (NIST, NPL), industrie (ASML, Bronkhorst) en universiteit (UT). Dat leverde een helder beeld van onze sterke en van onze minder sterke kanten. Vergelijk je aantallen publicaties, meetbereik en de claims over meetnauwkeurigheden met die van toonaangevende laboratoria in het buitenland dan springen we er voor veel grootheden goed uit. Zo bezit VSL internationaal potentie in radiometrie (optica) en nanometrologie (lengte) en is internationaal toonaangevend in flow- en gasanalyse. Van deze vier laatste posities maken we in 2007 onze speerpunten. We concentreren ons researchbudget op de verdere ontwikkeling van deze sterke activiteiten en trekken voor elk daarvan een topwetenschapper aan. Minder sterke posities nemen we in 2007 onder de loep voor een afgewogen keuze tussen consolideren en eventueel zelfs krimpen. Dankzij de moderne cleanrooms en uitstekende klimaatregeling van het nieuwe gebouw kwamen in 2006 de deskundigheid en inzet van onze medewerkers extra tot hun recht: lagere meetonzekerheden en betere resultaten in de internationale vergelijkingen. Het klanttevredenheidsonderzoek dat we in 2006 onder 250 klanten lieten uitvoeren, bevestigt dat ook zij onze kwaliteit en kennis als sterke punten onderschrijven. Ruimte voor verbetering is er voor onze bereikbaarheid, communicatie en levertijd. Om het mijzelf niet te makkelijk te maken, ben ik daar open over: daar werken we aan! Zo hebben we eind 2006 een CRM-systeem ingevoerd en verbeteren doelgericht de marktgerichtheid van VSL. Als standaardenlaboratorium werkt VSL aan de ontwikkeling van standaarden en aan de internationale vergelijkbaarheid daarvan. Onze tweede activiteit, de vermarkting van die standaarden, krijgt in 2007 extra aandacht. Voor de marktthema s energie (olie, gas en elektriciteit) en industriële metrologie zullen we onze activiteiten binnen NMi bundelen en de acquisitie intensiveren. We zetten stevig in op de groei van de marktthema s nanometrologie en PT-schema s. Daarnaast zoeken we, in overeenstemming met het advies van onze auditoren, verbreding van activiteiten in de exploratie van de zich ontwikkelende markten milieu en gezondheid. Er is op deze terreinen toenemend belang gemoeid met objectieve meting. Albert Dalhuijsen

14 Kennispositieaudit wijst op leidende positie voor Chemie en Flow VSL steekt haar voelhoorns uit richting milieu en gezondheid Focus op energie, industriële metrologie en nanometrologie Met de ontwikkeling van een 3D-Goniometer is VSL klaar om elk optisch vraagstuk over lichtbronnen te beantwoorden

15

16 Pieter van Breugel, directeur Certin WIJ DURVEN TE VERTROUWEN OP ONSZELF NMi Certin draaide in 2006 als een tierelier. Onze financiële cijfers braken alle records. Maar veel belangrijker vind ik wat er achter die fleurige cijfers schuil gaat. Dat is een organisatie die zelfverzekerd en geïnspireerd werkt aan haar toekomst. Met medewerkers die durven vertrouwen op hun eigen oordeel en intuïtie. Een organisatie die in 2006 groeide tot ruim 100 medewerkers, mede door een aantal overnames. Een organisatie die klaar is voor nieuwe internationale plannen.

17 In 2006 werd de MID (Measuring Instruments Directive) van kracht, met voor onze Europese markt ingrijpende consequenties. Doordat de acceptatie van modeltoelatingen en keuringen onder de MID Europa-breed geregeld is, verliezen we hier in principe de voorsprong die we door onze brede internationale acceptatie hebben. Europese concurrenten krijgen die acceptatie cadeau. Toch verwachten we dat we, ook binnen Europa, onze wereldwijde marktpositie van meer dan 50 procent aan modeltoelatingen kunnen handhaven. Veel klanten denken breder dan Europa en de naam NMi behoudt ook binnen Europa zijn waarde. Tegelijkertijd ligt de Europese keuringsmarkt onder de MID voor ons open. We beginnen in 2007 in België, Italië en Turkije met franchisevestigingen, die op termijn mogelijk volledig onderdeel worden van NMi Certin. We onderzoeken de Duitse markt. In 2006 voerde Certin een nieuwe organisatiestructuur in, gegroepeerd rond vier speerpunten. Die speerpunten zorgen ervoor dat we ons doelgericht concentreren op de activiteiten waarin we internationaal sterk zijn. De markt binnen de MID is uiteraard de eerste van die speerpunten. Speerpunt 2 is olie & gas. In 2006 kwamen de plannen rond voor EuroLoop, waarin NMi 12 miljoen euro steekt. EuroLoop is een grote testinstallatie voor onderzoek naar en kalibratie van industriële meters voor gas en vloeistof. Dit Walibi in de Botlek voor onderzoek naar flow komt gedeeltelijk in ons bezit. De exploitatie komt volledig in onze handen. We zetten in 2007 ook in op speerpunt 3: de certificatie en keuring van verkeersmiddelen. Deze vallen buiten de MID. De markt beperkt zich nu vooral tot Nederland en België. Toch verwachten we ook hier een toenemende internationale activiteit. Doordat Nederland met verkeersmiddelen als trajectcontrole voorop loopt in de wereld, hebben we internationaal een stevige voorsprong. De kansspelactiviteiten, speerpunt 4, kregen na de overname in 2006 van de groep certificatie kansspelen van KEMA, een aparte plaats binnen de organisatie, met een eigen verkoop en een certificatieafdeling. We werken aan eigen testlabs in Italië, Spanje, Duitsland en Engeland. Samen met onze Australische partner BMM kunnen we zo een vuist maken op de wereldwijde markt voor kansspelcertificatie. BMM is actief in Australië, Zuid-Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en in de regio rond Hongkong. Pieter van Breugel

18 NMi neemt kansspeltak van Kema over NMi Certin reaches over 100 employees 30 October 2006: MID Day NMi Gaming: First for testing in Europe EuroLoop, the world largest test site for flow calibration Milestones in Metrology II, again a huge succes for manufacturers, notified bodies and regulators

19

20 KENGETALLEN 2006 NMi heeft het jaar 2006 goed afgesloten. De bedrijfsopbrengsten namen ten opzichte van 2005 met ruim 7% toe en de bruto toegevoegde waarde met 4%. Het resultaat op bedrijfsvoering steeg ruim 5%. De investeringen namen conform plan sterk af (-50%). De hoge investeringsniveaus in 2004 en 2005 zijn veroorzaakt door de (ver)nieuwbouw van onze laboratoria en kantoren in zowel Delft als in Dordrecht, welke in 2004 begonnen en in 2005 zijn afgerond.

21 NMi is actief op de gebieden metrologie en kansspelen. Met betrekking tot de metrologie kan worden geconstateerd dat de omzet voor wat betreft het onderzoek aan en beheer van de nationale standaarden en de daaraan gerelateerde (kalibratie)activiteiten over het hele jaar stabiel waren. Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar werd een krimp verwacht, maar in het 2e halfjaar trad herstel op. De omzet met betrekking tot keuren en typekeuren steeg ten opzichte van 2005 en voor toezicht was de omzet ten opzichte van 2005 stabiel. Voor wat betreft kansspelen werden in 2005 de activiteiten van Kema op dit gebied overgenomen. Dit heeft onze positie op het gebied van keuringen en typekeuringen van kansspelen aanzienlijk versterkt. Ook worden na integratie schaalvoordelen behaald. De omzet op dit gebied is sterk toegenomen. De omzet op het gebied van toezicht met betrekking tot kansspelen is stabiel. KENGETALLEN * Omzet Bedrijfsopbrengsten 33,1 30,8 32,3 Bruto toegevoegde waarde 29,8 28,7 28,0 Resultaat Resultaat bedrijfsvoering 3,9 3,7 2,7 Netto winst (na belasting) 2,9 2,9 1,9 Overige kengetallen Investeringen 3,6 7,4 18,4 Eigen vermogen 16,6 13,7 12,4 Rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen 19,1% 22,3% 16,7% Solvabiliteit 38,5% 32,4% 27,2% In de kengetallen zijn de effecten van de invoering van de Richtlijn op de Jaarrekening 271 (RJ 271) verwerkt. Kengetallen

22 RAAD VAN COMMISSARISSEN C. van Duyvendijk, president-commissaris Ir. G. Jacobs Drs. N. Suesan (tot 1 september 2006) W. Jouwsma (vanaf 1 september 2006) DIRECTIE NMi B.V. Ir. J. Ridder, algemeen directeur DIRECTIE NMi VSL B.V. Ir. A.J. Dalhuijsen, directeur DIRECTIE NMi CERTIN B.V. Drs. P.A. van Breugel, directeur DIRECTIE VERISPECT B.V. Dr. ir. C.J. van Mullem, directeur

23 COLOFONC. van Duyvendijk, president-commissaris Tekst Claudia van Galen, Pauline Huijzer, NMi Ontwerp Smidswater, Den Haag/Breda Fotografie Studio Aksento, Breda Drukwerk Drukkerij Salsedo, Breda Afwerking WVK, Bladel NMi, mei 2007

24

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. pure retail, onze ambitie!

Jaarverslag 2010. pure retail, onze ambitie! Jaarverslag 2010 pure retail, onze ambitie! Euretco BV Euretco werkt anno 2011 samen met zo n 1.400 zelfstandige ondernemers en franchisenemers, die tezamen bijna 1.900 winkels exploiteren in de sectoren

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met technology: Foto: Chris Pennarts

september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met technology: Foto: Chris Pennarts september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: 'certificering maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met CSR-certificatie Kiwa Gas technology: 80 jaar gaskennis Foto: Chris Pennarts COLUMN Corporate Social

Nadere informatie

De kunst van de eenvoud

De kunst van de eenvoud De kunst van de eenvoud Verslag over 2011 Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tweeëntachtigste boekjaar 2011 Opgericht 27 september 1929 Sinds 1947 genoteerd aan NYSE Euronext

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2011. is ons vak

J A A R V E R S L A G 2011. is ons vak J A A R V E R S L A G 2011 is ons vak Macintosh Retail Group 2011 Inhoud Retail is ons vak 1 Highlights 2011 2 Verslag van de Raad van Bestuur over 2011 Aan onze aandeelhouders 4 Doelstellingen en strategie

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Vertrouwen 2 Inhoud 4 Organisatie 5 Kerncijfers Jaarverslag 2003 Verslag van de directie 6 Allianz Nederland Groep 12 Schadeverzekeringen 15 Levensverzekeringen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Van het Rijk naar Amsterdam

Van het Rijk naar Amsterdam INTERVIEW MET MARTINE KOEDIJK Van het Rijk naar Amsterdam Amsterdam. Ik heb er geen seconde spijt van: het is veel dichter bij de politiek en ook veel directer. Ik vind het daarnaast leuk om weer terug

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

RDW jaarverslag 2013 1

RDW jaarverslag 2013 1 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW 5 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 1.4 De omgeving van de RDW 10 2. Directieverslag 11 2.1 Bericht van de directie 11 2.2 Financiële resultaten

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk

Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk Telefoon (070) 316 01 60 Fax (070) 316 04 75 www.mn-services.nl + + + waarin zekerheden verkruimelden, maar waarin

Nadere informatie

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013 JAARVERSLAG 2013 4 8 10 13 16 21 26 30 42 44 47 49 50 51 52 53 60 70 75 76 77 78 79 83 85 87 90 93 99 109 Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Verslag Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Team Oasen 2008 Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave 2 Eneco Holding N.V. en haar kernbedrijven 2 Kengetallen 3 Profiel Eneco 4 Organisatie 5 Thema: toekomstgerichte energievoorziening

Nadere informatie