Actieve klant vraagt om meer toegespitste dienstverlening rondom de hypotheek Uitkomsten klantonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieve klant vraagt om meer toegespitste dienstverlening rondom de hypotheek Uitkomsten klantonderzoek"

Transcriptie

1 Actieve klant vraagt om meer toegespitste dienstverlening rondom de hypotheek Uitkomsten klantonderzoek

2 Inhoudsopgave Overzicht Pagina Managementsamenvatting 3 Aanleiding onderzoek 5 Aanpak onderzoek 7 Kenmerken onderzoekpopulatie 9 Resultaten onderzoek 10 Over de auteurs en Purpose 21 Bronnen 22 2

3 Managementsamenvatting Hypotheekbezitter verwacht proactieve, gepersonaliseerde bediening van financieel dienstverlener De financiële positie van veel Nederlanders is flink verslechterd sinds de crisis. Hoewel de Nederlandse economie langzaam uit het dal klimt, blijven de lage bestedingen en hoge schulden van huishoudens een probleem. Dit blijkt tevens uit het toenemend aantal hypotheekbezitters met een achterstand of (potentiele) restschuld. De problemen van klanten leveren forse uitdagingen op voor de hypotheekmarkt. Het vergt een omslag van een administratief naar een actief beheermodel waarin de dialoog met de klant centraal staat. Een bewuste en actieve klant heeft immers een grotere kans om financieel fit te worden en te blijven. Onderzoeken geven het signaal dat consumenten financieel bewuster zijn geworden. Toch worstelt de hypotheekmarkt met het actiever maken van klanten en is merkbaar op zoek naar oplossingen hiervoor. Er is echter nog weinig bekend over het bewustzijn, gedrag en behoeften van hypotheekbezitters en of financieel dienstverleners hier bij aansluiten. Daarom heeft Purpose in samenwerking met Miles Research een onderzoek gedaan onder 433 hypotheekbezitters. Uit ons onderzoek blijkt dat hypotheekbezitters bewuster en actiever bezig zijn met de hypotheek dan vaak gedacht. Eén op de twee klanten verdiept zich regelmatig in de hypotheek. In 2014 heeft 29% van de klanten een aanpassing gedaan in de hypotheek en 43% is dit komend jaar van plan. Het merendeel van de klanten (69%) blijkt ook het eigen inkomsten- en uitgavenpatroon aan te passen indien ze moeite hebben met het betalen van de hypotheeklasten. Echter niet iedere klant is even actief. De beweging van klanten wordt in belangrijke mate beïnvloedt door de urgentie en behoeften vanuit de klantsituatie. Voorbeelden hiervan zijn het einde van een rentevaste periode, werkloosheid, een verbouwing of zorgen over de toekomst. Zo maakt 1 op de 3 hypotheekbezitters zich wel eens zorgen over de betaalbaarheid van de hypotheeklasten of een restschuld. Verder laat ons onderzoek zien dat hypotheekbezitters op zoek zijn naar meer grip op hun hypotheeksituatie en dat zij hierin nog niet optimaal gefaciliteerd worden door financieel dienstverleners. Klanten verwachten hierin een meer proactieve rol vanuit financieel dienstverleners. Klanten verwachten duidelijke, gepersonaliseerde informatie die online toegankelijk is en betaalbaar advies. Vooral op het moment dat het voor hen relevant is. Twee op de drie klanten geeft bijvoorbeeld aan geen behoefte te hebben aan periodiek advies over hun hypotheeksituatie. Ons onderzoek geeft aan dat financieel dienstverleners klanten veel beter kunnen faciliteren in het regelen van de hypotheek. Om te zorgen dat klanten financieel fit worden en blijven, is het van belang dat zij meer inzicht en vooral mogelijkheden krijgen om dit vorm te geven. Zowel op zelfgekozen momenten - via online toepassingen - als met hulp van een adviseur. Dit vereist een andere manier van denken en werken. De toekomst van financieel dienstverleners ligt bij het doorgroeien naar een service-gerichte organisatie, ondersteund met moderne technologieën die aansluiten bij de consument van nu 3

4 Managementsamenvatting Actief klantbeheer vereist kennis van de klant en een werkelijke relatie om klant te activeren Klantidentificatie: kennen en herkennen van je klant Klantdialoog: bewustwording en opbouwen van de relatie Klantactivatie: motiveren en faciliteren van je klant Op basis van de resultaten van ons onderzoek hebben wij een aantal concrete aanbevelingen voor financieel dienstverleners: Klantidentificatie: kennis van je klanten is essentieel. Wie zijn ze en wat willen ze? Zorg ook dat je klanten herkent als zij contact opnemen. Dit is belangrijk om een relatie op te bouwen met je klant. Investeer in goede CRM systemen en datamodellen Maak het gemakkelijk & leuk Maak het persoonlijk relevant 3 3 Ken je klant 1 Recognize your customer and build a relationship 2 Wees transparant 1 2 Herken je klant Ga in dialoog Klantdialoog: Waarom zou de klant in contact komen en welke waarde kun je toevoegen? De eerste stap naar activatie is het opstarten van een dialoog. Zorg dat je klanten meer bewust maakt van de risico s en mogelijkheden ten aanzien van de hypotheek. Hierbij moet het niet uitmaken via welk kanaal de klant communiceert. Voor het opbouwen van een relatie is transparantie essentieel. Investeer in een goede service organisatie en zet hierbij de klantrelatie centraal Klantactivatie: Maak duidelijk aan de klant wat je te bieden hebt. Waar zit het voordeel? Minimaliseer alle blokkades om in actie te komen. Faciliteer klanten in het op een snelle en eenvoudige manier inwinnen van informatie en advies. Maak het online toegankelijk en biedt het op een leuke manier aan. Het is van belang om goed in te spelen op de intrinsieke motivatie van de klant, omdat dit de kans op duurzame gedragsverandering vergroot. Investeer in een goede marketing strategie en moderne technologieën. 4

5 Aanleiding onderzoek Crisis heeft de hypotheekmarkt en consument wakker geschud Financiële positie van Nederlander nog niet verbeterd In navolging van de crisis, hebben veel Nederlanders nog steeds te maken met een verslechterde financiële positie. Volgens het CBS is het vermogen van consumenten in 2013 met 30% gedaald ten opzichte van Dit is met name te wijten aan de waardevermindering van de eigen woning. Tegelijkertijd is het aantal huishoudens waarvan de schulden groter zijn dan de bezittingen, sterk toegenomen. Hoewel de bestedingen wel iets lijken toe te nemen, is het vertrouwen in de economie nog lang niet hersteld. Actief Beheer is noodzaak voor hypotheekmarkt Voor de hypotheekmarkt is er nog veel werk aan de winkel. Hoewel de groei van het aantal achterstanden op hypotheekbetalingen afvlakt, was deze groei in 2014 nog steeds fors (12,1%). Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer van BKR. Ook heeft 1 op 3 huishoudens een koopwoning met een restschuld. Hierdoor zijn hypotheekverstrekkers genoodzaakt bestaande klanten met een hypotheek meer te ondersteunen om de risico s voor zowel de consument als henzelf te verlagen. Daarnaast heeft de markt ook met toenemende mate te maken met de druk vanuit toezichthouders die aansturen op een actievere rol naar klanten toe. 1 op 3 Huishoudens Woning onder water wil meer invloed 84% uitoefenen op eigen financiële toekomst Hypotheekmarkt staat voor forse uitdagingen Dit levert forse uitdagingen op voor de hypotheekmarkt. Het vergt een omslag van een administratief model naar een Actief Beheer model. Financieel dienstverleners zullen op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om klanten bewuster en actiever te maken. Hypotheekverstrekkers hebben hierin al verschillende stappen ondernomen, onder andere door klanten proactief te benaderen en oplossingen te bieden. Bijvoorbeeld renteaanpassingen, boetevrije aflossingen en omzetten van beleggingshypotheken naar minder risicovolle hypotheekvormen. Sommige hypotheekverstrekkers hebben dit doorontwikkeld en nieuwe afdelingen opgezet die volledig gericht zijn op Actief Beheer. Ook bij intermediairs is er een groeiende interesse, al is het voor hen een grote uitdaging om Actief Beheer in te richten aangezien het om veel kleinere organisaties gaat. Crisis heeft financieel bewustzijn bij consument verhoogd Het lijkt er op dat consumenten in de afgelopen jaren financieel bewuster zijn geworden. Mijngeldzaken.nl toonde in hun onderzoek (2014) aan dat consumenten steeds meer invloed willen uitoefenen op de eigen financiële toekomst. Ook zijn er aanwijzingen dat men actiever bezig is met de hypotheek. Een voorbeeld hiervan is dat in de afgelopen twee jaar het aantal tussentijdse aflossingen van koopwoningbezitters flink is toegenomen. In 2014 heeft één op de drie woningbezitters een tussentijdse aflossing gedaan, terwijl dit het jaar ervoor nog één op de vijf was. Dit blijkt uit cijfers van ING. De reden dat veel mensen zijn gaan aflossen is de ongunstige spaarrente, maar ook de wens om hun schuldpositie te verbeteren. 5

6 Aanleiding onderzoek Er zijn signalen dat consumenten financieel actiever worden maar dat financieel dienstverleners daar nog niet altijd bij aansluiten Actiebereidheid bij consument lijkt aanwezig Er is nog weinig bekend over het effect van de crisis en acties vanuit geldverstrekkers op het financieel gedrag van consumenten. Uit de Actief Beheer Benchmark van Purpose (2013) kwam naar voren dat geldverstrekkers klanten weldegelijk weten te activeren. De effectiviteit van klantactivatie bleek sterk afhankelijk te zijn van klantsegmentatie, communicatiekanalen, de aangeboden oplossingen en vooral de mate van een integrale aanpak. Toch geeft het wel de indruk dat klanten steeds meer open staan voor benadering vanuit hun geldverstrekker. Dit bleek ook uit een onderzoek van het Nibud (2014). In dit onderzoek werden consumenten met een beleggings-verzekering benaderd door hun financieel dienstverlener. Ongeveer de helft van de consumenten vroeg een adviesgesprek aan of ging zich meer verdiepen in de verzekering. Meer behoefte aan informatie en instrumenten vanuit consument Het motiveren van klanten om actief bezig te zijn met de financiële positie, is een grote uitdaging voor de hypotheekmarkt. De vraag is of de huidige inspanningen vanuit financieel dienstverleners voldoende zijn om klanten in beweging te krijgen. Naar de specifieke behoeften van hypotheekbezitters is echter nog weinig onderzoek gedaan. MijnGeldzaken.nl (2014) toonde aan dat consumenten in het algemeen meer behoefte hebben aan instrumenten om de geldzaken goed te kunnen regelen. Vindt informatieverstrekking over gevolgen van de crisis vanuit de geldverstrekker onvoldoende Tevens bleek uit onderzoek van Deloitte (2013) dat één op de drie woningbezitters met een restschuld behoefte heeft aan meer informatie. Er lijkt minder behoefte te zijn aan periodiek advies over de financiële positie (één op de vijf). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat consumenten met een hypotheek alleen advies nodig hebben wanneer hier een aanleiding voor is. Bijvoorbeeld bij werkloosheid, het aflopen van de renteperiode of een restschuld. Purpose onderzoekt behoeften hypotheekklant 20% Heeft geen behoefte aan integraal advies Kortom, de crisis heeft zowel de consument als de hypotheekmarkt gestimuleerd tot verandering. Financieel dienstverleners worstelen echter met het financieel actiever maken van klanten. Om een bredere groep van klanten te activeren, is meer kennis nodig over wat de hypotheekbezitter drijft. Om die reden heeft Purpose een klantonderzoek opgezet om het gedrag en de behoeftes van de hypotheekbezitter in kaart te brengen. 6

7 Aanpak onderzoek Een gesimplificeerd gedragsmodel is gebruikt om kernvragen te definiëren voor het onderzoek Bewustzijn Behoefte Intentie Mogelijkheden/ Actie Blokkades Als vertrekpunt voor het onderzoek gebruikt Purpose een gesimplificeerd gedragsmodel, dat uitgaat van verschillende fases: 1. Bewustzijn dit wordt beïnvloedt door 1) kennis over de hypotheeksituatie, risico s en mogelijkheden en 2) de urgentie als gevolg van een spanning tussen de huidige en gewenste situatie. Dit kan een gebeurtenis zijn in de eigen omgeving (extern), maar ook een ambitie om de eigen situatie aan te passen (intern) 2. Behoefte bewustzijn is niet genoeg om in actie te komen; de klant moet ook intrinsiek gemotiveerd zijn om te veranderen. Oftewel, er moet een behoefte zijn. Dit wordt beïnvloedt door de houding (wil ik het?), de omgeving (wat doen anderen?) en 3) vaardigheden (kan ik het?) 3. Intentie Indien de klant gemotiveerd is, kan de intentie ontstaan om iets te veranderen aan de huidige situatie. Klanten gaan de mogelijkheden inventariseren en op zoek naar wat bij hen past 4. Mogelijkheden/Blokkades Of intentie ook overgaat in actie hangt af van de mogelijkheden die de financieel dienstverlener biedt en de blokkades die de klant tegenhouden om het gedrag te vertonen 5. Actie Als de klant een bijpassende mogelijkheid vindt en de drempels laag genoeg blijven, kan dit uitmonden in actie. Bijvoorbeeld een aanpassing van de hypotheek of het inkomsten/uitgaven patroon. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de actie niet éénmalig is maar dat het ingesleten wordt in het gedragspatroon van de klant. Om dit te doen zal de intrinsieke motivatie van de klant aangesproken moeten worden. Dit kan door vergroten van de kennis en vaardigheden en beïnvloeden van de houding van de klant 7

8 Aanpak onderzoek Purpose heeft onderzoek uitgevoerd onder 433 hypotheekbezitters om inzicht te krijgen in bewustzijn, gedrag en behoeften van klanten in een beheersituatie onderzoeksopzet Kernvragen Doel: inzicht krijgen in het bewustzijn, gedrag en behoeften van klanten in een beheersituatie Methode: online enquête onder hypotheekbezitters, uitgevoerd in januari Respons op de enquête is in totaal 433 waarnemingen Kernvragen: op basis van het model hebben wij een aantal kernvragen vastgesteld (zie rechts) In samenwerking met: Bewustzijn Hoe bewust zijn hypotheekbezitters bezig met de hypotheek? Actie Hoe actief zijn hypotheekbezitters? Intentie Wat zijn ze van plan? Behoefte Welke behoeften hebben ze ten aanzien van informatie en advies? 5 Knelpunten Sluit het aanbod vanuit financieel dienstverleners aan bij deze behoeften? Model: Bewustzijn Kennis & urgentie Behoefte - Houding - Vaardigheden - Omgeving Intentie Mogelijkheid/ Knelpunt Actie - Leefpatroon - Hypotheek 8

9 Kenmerken onderzoekspopulatie Bijna evenredig aantal respondenten dat hypotheek heeft afgesloten bij bank/verzekeraar en tussenpersoon/hypotheekketen Leeftijd Opleiding tot Onbekend Laag (geen onderwijs, MAVO, VMBO, LBO) Midden (MBO, Havo/Vwo) Hoog (WO/HBO) N=433 N=433 Distributiepartij Anders Online advies website Hypotheekketen Tussenpersoon Bank/verzekeraar voor N=433 Man (53%) en vrouw (47%) zijn evenredig verdeeld De meerderheid van de respondenten is midden en hoog opgeleid (84%) Er zijn relatief veel 60+-ers onder de respondenten (41%). Na correctie op leeftijd, bleek dit echter geen effect te hebben op de resultaten De helft (53%) van de respondenten heeft de huidige hypotheek bij een bank/verzekeraar afgesloten Ongeveer de helft van de klanten heeft de hypotheek afgesloten op de piek van de markt ( ) 9

10 Resultaten onderzoek - Bewustzijn Groot deel van de hypotheekbezitter is bewust bezig met de hypotheek en maakt zich wel eens zorgen Helft klanten bewust bezig met hypotheek 1 op 3 klanten maakt zich wel eens zorgen Maakt u zich wel eens zorgen over Ik maak regelmatig tijd vrij om mij te verdiepen in mijn hypotheek-situatie Mee eens 54% Neutraal 29% Mee oneens 17% 61% 64% 59% Nooit Soms Ik ben volledig op de hoogte van mijn hypotheeksituatie en de bijbehorende risico s 70% 20% 10% 30% 27% 31% 8% 9% 10% Regelmatig Betaalbaar - Restschuld Aflossing N=433 N=433 heid De helft van de klanten verdiept zich regelmatig in de eigen hypotheek. Het merendeel van de klanten (70%) geeft ook aan dat zij op de hoogte zijn van hun hypotheek en de bijbehorende risico s Een derde van de hypotheekbezitters maakt zich wel eens zorgen over de betaalbaarheid van de hypotheeklasten (38%), de onderwaarde van de woning (36%) en of ze de hypotheek kunnen aflossen op de einddatum (41%) Eerdere onderzoeken wezen al uit dat mensen financieel bewuster worden en zich meer zorgen maken. Zeer waarschijnlijk heeft dit te maken met de crisis en de slechtere financiële positie bij een groot deel van de Nederlanders. Ook de aandacht in de media hiervoor heeft hier mogelijk een rol in gespeeld 10

11 Resultaten onderzoek - Behoefte De klantsituatie is in sterke mate bepalend voor de motivatie van de klant om iets aan de hypotheek aan te passen Klanten met verandering in klantsituatie passen vaker hypotheek aan Invloed van verandering in klantsituatie op mate van aanpassingen in hypotheek (2014) en intenties (2015) 1 Veranderingen die zich hebben voorgedaan bij hypotheekbezitters in Geen verandering Levensgebeurtenis 28% 40 72% Actie en/of intentie 48% 17% 15% Einde rentevaste periode % Verbouwing 102 Geen intentie + geen actie Anders 60% Geen behoefte aan 5% 6% Erfenis/schenking 80 23% Weet niet wat hij/zij kan doen Geen verandering Verandering 13% Levert geen financieel voordeel op N=433 Uit deze analyse blijkt dat urgentie een belangrijke driver is voor beweging bij de klant. Wanneer er niets in de klantsituatie is veranderd of zal veranderen op korte termijn (dat effect heeft op de hypotheek), is er minder behoefte om iets aan de hypotheek te veranderen (28% vs. 72%) Bij de helft van de ondervraagden is er vorig jaar (2014) iets veranderd in de klantsituatie. Een even grote groep verwacht komend jaar (2015) een verandering. De meest voorkomende veranderingen zijn een levensgebeurtenis (werkloosheid, gezinsuitbreiding etc.), het einde van de rentevaste periode en een verbouwing Hypotheekbezitters die niet in actie zijn gekomen, geven aan dat ze hier geen behoefte aan hebben. 23% zegt dat ze niet weten wat ze kunnen doen om de hypotheeksituatie te verbeteren; 1 op de 10 klanten denkt dat een aanpassing geen financieel voordeel oplevert 1 meerdere wijzigingen en gebeurtenissen per klant zijn mogelijk 11

12 Resultaten onderzoek - Behoefte Zorgen spelen een belangrijk rol in de motivatie van de klant om in beweging te komen; creëren van urgentie bij de klant kan actiebereidheid verhogen Klant met zorgen past vaker leefpatroon aan Klant met zorgen past vaker hypotheek aan % klanten dat leefpatroon heeft aangepast in 2014 en/of dat van plan is in % klanten dat tussentijds heeft afgelost in 2014 en/of dat van plan is in Regelmatig 94% Regelmatig 52% Soms 83% Soms 44% Nooit 59% Nooit 30% N=213 N=433 Naast veranderingen in de klantsituatie, zijn ook zorgen over de eigen financiële situatie een belangrijke driver voor beweging bij de klant Het onderzoek toont aan dat bijna alle hypotheekbezitters (94%) die moeite hebben met het betalen van de hypotheeklasten en zich hier regelmatig zorgen over maken, het eigen leefpatroon heeft aangepast (2014). Wanneer men zich geen zorgen maakt, zakt dit terug naar 59% Bij aanpassingen in de hypotheek, is hetzelfde patroon zichtbaar. Ongeveer de helft van de hypotheekbezitters die zich regelmatig zorgen maakt over de aflossing op einddatum, heeft extra afgelost afgelopen jaar (2014) of is dit van plan komend jaar (2015). Consumenten die zich hier nooit zorgen over maken zijn veel minder geneigd om extra af te lossen (30%) 1 meerdere wijzigingen en gebeurtenissen per klant zijn mogelijk 12

13 Resultaten onderzoek - Behoefte Ook voor advies geldt dat de behoefte voor een groot deel wordt bepaald door de urgentie vanuit de klantsituatie 65% van klanten heeft behoefte aan advies Merendeel klanten wil geen periodiek advies # hypotheekbezitters dat advies heeft ingewonnen over bij een financieel dienstverlener en/of dit van plan is 1 Behoefte van hypotheekbezitters aan periodiek advies waarin hypotheek en financiële situatie wordt doorgenomen Advies ingewonnen in 2014 Geen advies ingewonnen in 2014 Intentie advies in 2015 Geen intentie advies in % 18% 28% 35% 69% 55% 67% Nee Om de vijf jaar Om de 2 tot 3 jaar Jaarlijks N=433 Bank Tussen- Intermediair persoon Keten N=433 2 Van alle hypotheekbezitters heeft 37% vorig jaar één of meerdere keren advies ingewonnen over de hypotheeksituatie. Een iets grotere groep (47%) is van plan om komend jaar advies in te winnen Ongeveer 1 op de 3 klanten wint over een periode van 2 jaar geen advies in (35%) Het merendeel van de hypotheekbezitters geeft aan geen behoefte te hebben aan periodiek advies waarin de hypotheek en financiële situatie wordt doorgenomen. Er lijkt bij consumenten alleen behoefte te zijn aan advies als de situatie daar aanleiding voor geeft Klanten van intermediairs lijken de grootste behoefte te hebben aan regelmatig advies (45%) 1 meerdere adviezen over verschillende onderwerpen per klant zijn mogelijk 2 nee, alleen bij wijzigingen of een specifieke situatie 13

14 Resultaten onderzoek - Intentie Relatief hoge intentie ten aanzien van aanpassing hypotheek biedt kansen voor geldverstrekkers Hoge intenties voor aanpassing gedrag # hypotheekbezitters dat van plan is om in 2015 het leefpatroon aan te passen om meer grip te krijgen op de hypotheeklasten 12 Bijna helft van klanten wil hypotheek aanpassen # hypotheekbezitters dat één of meerdere wijzigingen wil gaan doorvoeren in Geen wijziging van plan 59 27% Geen wijziging van plan Extra tussentijdse aflossing % Besparing op uitgaven 115 Aanpassing hypotheekrente Aanpassing rentevaste periode Verhoging inkomsten 54 73% Oversluiten hypotheek 49 43% Meer verdiepen in hypotheek 31 Omzetting hypotheekvorm Verhoging hypotheek N=213 Andere wijziging 28 N=433 Hypotheekbezitters hebben goede voornemens om het komende jaar (2015) in actie te gaan komen 73% van de consumenten die in meer of mindere mate moeite hebben met het betalen van hun hypotheeklasten, wil komend jaar het leefpatroon aanpassen om meer grip te krijgen op de hypotheeksituatie. De meesten willen besparen op het uitgavenpatroon Ongeveer 43% van de hypotheekbezitters wil komend jaar één of meerdere aanpassingen doen in de hypotheek. De meeste hypotheekbezitters willen extra aflossen en de rente of rentevaste periode aanpassen Iets meer dan de helft van de klanten heeft geen intenties om in actie te komen. Eén van de verklaringen hiervoor is, zoals we zojuist hebben aangetoond, dat er geen aanleiding voor is vanuit de hypotheeksituatie 1 meerdere wijzigingen per klant zijn mogelijk 2 vraag is alleen gesteld aan klanten die hebben aangegeven in meer of mindere mate moeite hebben met het betalen van de hypotheeklasten 14

15 Resultaten onderzoek - Mogelijkheden/blokkades Klanten verwachten een meer proactieve rol vanuit hun financieel dienstverlener Helft van klanten is niet benaderd door adviseur Frequentie waarmee hypotheekbezitters in 2014 proactief benaderd zijn voor informatie of advies door hun financieel dienstverlener 1 op 3 klanten heeft behoefte aan meer contact De mening van hypotheekbezitters over de frequentie van proactieve benadering door hun financieel dienstverlener Bank Intermediair Keten 21% 23% 25% Geen mening 1x >2x 55% 56% 67% 29% 23% 17% 16% 21% 16% 32% 30% 30% Te weinig Precies genoeg 46% 45% 42% Te vaak N=433 N=433 Bank Tussenpersoon Keten Een grote groep hypotheekbezitters (55-67%), vooral klanten van ketens, is in het afgelopen jaar nog niet door hun financieel dienstverlener benaderd Iets minder dan de helft van de hypotheekbezitters vindt de frequentie van benadering vanuit hun financieel dienstverlener genoeg. Toch geeft 1 op de 3 hypotheekbezitters aan dat ze het contact te weinig vinden. Een kleinere groep heeft hier geen mening over Een diepere analyse (niet hier getoond) wijst uit dat bijna de helft van de klanten (46%) die afgelopen jaar niet benaderd is door hun financieel dienstverlener, vaker benaderd zou willen worden; dit geldt voor zowel bank-, intermediair- als ketenklanten 15

16 Resultaten onderzoek - Mogelijkheden/blokkades Klant heeft behoefte aan relevante, simpele en overzichtelijke informatie die financieel dienstverleners nu nog te weinig bieden Informatieverstrekking kan beter volgens klant Klant wil meer gepersonaliseerde informatie Eens Neutraal Oneens Verstrekt uw bank/intermediair/hypotheekketen u voldoende informatie over.. Mogelijkheden om de hypotheeksituatie te verbeteren Inzicht in de hypotheek 41% 52% 38% 35% 21% 13% Op welke punten sluit het informatie aanbod niet aan bij hetgeen u nodig heeft? Aanbod sluit aan Tevreden bij behoefte Nooit ontvangen Nvt Gepersonaliseerd Relevantie Te ingewikkeld Onoverzichtelijk Online Niet aantrekkelijk Niet vindbaar 35 N=433 Niet bruikbaar 31 N=433 De informatiebehoefte blijkt te variëren onder hypotheekbezitters. Ongeveer 1 op de 2 klanten vindt de informatie vanuit financieel dienstverleners voldoende. Hypotheekbezitters lijken minder tevreden met de informatie over de mogelijkheden om de hypotheeksituatie te verbeteren. Dit sluit aan bij eerdere bevinden, dat ongeveer 23% van de klanten die niet in actie komt, niet weet wat hij/zij kan doen Ongeveer 1 op de 2 klanten vindt dat het informatie aanbod vanuit financieel dienstverleners op dit moment nog niet aansluit bij de behoeften. Volgens de consument kan de informatie meer toegespitst worden op de persoonlijke situatie. Daarnaast is er behoefte aan simpele en overzichtelijke informatie % 55% 16

17 Resultaten onderzoek - Mogelijkheden/blokkades Drempels bij de klant voor inwinnen van advies is het hoogste bij ketens Kosten zijn belangrijkste knelpunt voor inwinnen advies Welke knelpunten ervaren klanten die advies hebben ingewonnen? 69% 58% 54% 28% 19% 17% 16% 18% 12% 9% 12% 8% 5% 1% 7% Geen knelpunten Hoge kosten Omslachtig proces Vertrouwen Te ingewikkeld Advies ingewonnen bij: Bank/verzekeraar Tussenpersoon Intermediair Hypotheekketen N=196 N=140 N=87 Het merendeel van de klanten ervaart geen knelpunten als het gaat om advies. Over de gehele linie ervaren klanten van hypotheekketens de meeste blokkades. Maar ook voor de andere financieel dienstverleners geldt dat er blokkades zijn waardoor klanten vaak niet in actie komen De belangrijkste knelpunten voor klanten die advies hebben ingewonnen of de intentie hebben om dat te doen, zijn de kosten, omslachtigheid van het proces en het gebrek aan vertrouwen Een mogelijke verklaring voor het feit dat de kosten als knelpunt wordt ervaren, is dat klanten minder snel verwachten dat ze moeten betalen voor advies in een beheersituatie. Daarnaast kan meespelen dat voor klanten het verschil onduidelijk is tussen informatie inwinnen en uitgebreid advies inwinnen 17

18 Resultaten onderzoek - Actie Onderzoek laat zien dat 1 op de 3 klanten actief is met de hypotheeksituatie Betaalprobleem zet aan tot gedragsverandering # klanten dat het leefpatroon in 2014 heeft aangepast om meer grip te krijgen op de hypotheeklasten 12 1 op 3 klanten actief met hypotheek # klanten dat één of meerdere wijzigingen heeft doorgevoerd in de hypotheek in Geen wijziging doorgevoerd % Geen wijziging doorgevoerd 65 31% Extra tussentijdse aflossing Aanpassing hypotheekrente Besparing op uitgaven Verhoging inkomsten % Aanpassing rentevaste periode Omzetting hypotheekvorm Oversluiten hypotheek % Meer verdiepen in hypotheek 39 Verhoging hypotheek 14 N=213 Andere wijziging 9 N=433 Hypotheekbezitters hebben in het afgelopen jaar zowel in hun eigen gedrag als in de hypotheek verandering aangebracht 69% van de hypotheekbezitters die - in meer of mindere mate - moeite hebben met het betalen van de hypotheeklasten (2013), hebben hun eigen gedrag aangepast. Hierbij waren ook de besparingen op uitgaven de belangrijkste aanpassing Van alle hypotheekbezitters heeft 29% afgelopen jaar één of meerdere aanpassingen in de hypotheek doorgevoerd. De meeste consumenten hebben extra afgelost en de rente of rentevaste periode aangepast 1 meerdere wijzigingen per klant zijn mogelijk 2 vraag is alleen gesteld aan klanten die hebben aangegeven in meer of mindere mate moeite hebben met het betalen van de hypotheeklasten 18

19 Resultaten onderzoek - Actie + intentie Iets minder dan de helft van de klanten is niet actief met aanpassingen in de hypotheek in een periode van twee jaar 1 op 5 klanten met betaalprobleem is inactief 42% past hypotheek niet aan in 2 jaar tijd # hypotheekbezitters dat in 2014 wijzigingen heeft doorgevoerd in het leefpatroon of dit van plan is in # hypotheekbezitters dat in 2014 wijzigingen doorgevoerd heeft in de hypotheek of dit in 2015 van plan is 1 Intentie In 2015 Geen intentie In 2015 Intentie in 2015 Geen intentie in 2015 Actie In % 4% Actie in % 15% Geen actie In % 23% Geen actie in % 42% N=213 N=433 Het onderzoek kan niet aantonen of hypotheekbezitters die intenties hebben om iets met de hypotheeksituatie te doen, ook daadwerkelijk in actie komen. Wel is te zien dat 42% van de hypotheekbezitters in een periode van 2 jaar geen aanpassingen doorvoert in de hypotheek. (niets veranderd in 2014 en niet van plan in 2015). Bij het leefpatroon is dit ongeveer hetzelfde als ook de mensen worden meegerekend die deze vraag niet hebben gekregen omdat ze hun hypotheeklasten goed kunnen betalen (60% van de 433 geen aanpassing gedaan of van plan) Dit geeft aan dat niet alle klanten op elk moment even actief zijn. Eerder toonden wij al aan dat dit afhangt van de urgentie (probleem of kans) vanuit de klantsituatie. Denk aan levensgebeurtenissen, einde van de rentevaste periode etc. Ook spelen bewustzijn, kennis en vaardigheden hier een belangrijke rol in. Dit zijn allemaal zaken waar financieel dienstverleners op in kunnen spelen 1 meerdere wijzigingen per klant zijn mogelijk 2 vraag is alleen gesteld aan klanten die hebben aangegeven in meer of mindere mate moeite hebben met het betalen van de hypotheeklasten 19

20 Resultaten onderzoek - Actie + intentie Hoogopgeleiden lijken actiever; het verschil tussen leeftijdsgroepen is niet groot Hoogopgeleiden lijken actiever met hypotheek # hypotheekbezitters dat hypotheek heeft aangepast of dit van plan is vs. opleidingsniveau 12 Hypotheekbezitters van alle leeftijden actief # hypotheekbezitters dat hypotheek heeft aangepast of dit van plan is vs. leeftijd jaar 59% 41% Geen actie + geen intentie jaar jaar 57% 60% 43% 40% Actie en/of intentie jaar Tot 30 jaar 63% 53% 37% 47% Actie en/of intentie Geen actie + geen intentie Hoog Midden Laag N=433 N=433 Andere factoren die van invloed zijn op de activiteit van de klant, zijn kenmerken van de klant, o.a. opleidingsniveau, leeftijd, maar ook andere demografische- en gedragskenmerken die wij niet onderzocht hebben Het blijkt dat hoger opgeleiden meer wijzigingen hebben doorgevoerd in de hypotheek en/of dit van plan zijn komend jaar dan midden- en lager opgeleiden. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat hoogopgeleiden iets bewuster bezig zijn met de hypotheek en een grotere financiële ruimte hebben om aanpassingen te kunnen doen Over alle leeftijdsgroepen zijn hypotheekbezitters actief; hier zit maar weinig verschil tussen. De groep tussen zijn iets actiever dan de andere groepen. Dit is ook de leeftijdscategorie waar veel veranderingen plaatsvinden in de persoonlijke en financiële leefsituatie 1 meerdere wijzigingen per klant zijn mogelijk 20

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS COLOFON Auteur: Marco Florijn december 2014, NVVK Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande

Nadere informatie

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld Verantwoorde leningen in een veranderende wereld De economische crisis heeft de afgelopen periode flink huisgehouden, met bezuinigingen, oplopende ontslagen en voor veel huishoudens een lager besteedbaar

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs MAART 2015 Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren 8 Pensioenwijzigingen

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Return on Creativity

Return on Creativity Return on Creativity Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk Bevindingen uit 10 expert-interviews met Utrechtse communicatiebureaus uit de MKB-sector, aangevuld met literatuuronderzoek. Januari 2012

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok

De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd DEF Versie 13 mei 2014 In twee jaren Blok voor Blok is een grote hoeveelheid inzichten vergaard in de wijze waarop de woningeigenaar te activeren is om te investeren

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Advisory Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Inhoudsopgave Sectie Pagina 1 Samenvatting 2 Introductie 3.1 Thema: Economie 3.2 Thema: Maatschappij 3.3 Thema: Individu 1 6 8 15

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Huishoudens in de rode cijfers 2012

Huishoudens in de rode cijfers 2012 Huishoudens in de rode cijfers 2012 Omvang en achtergronden van schuldenproblematiek bij huishoudens Eindrapport A.C. Kerckhaert, L.S. de Ruig Projectnummer: BA3939 Zoetermeer, 9 januari 2013 Dit onderzoek

Nadere informatie