Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten?"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer Artifex Verzekeringen BV Wat kunt u van ons verwachten?

2 Inleiding Met dit document willen wij u inzage geven in wat ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van Verzekeringen en Financiele Dienstverlening. Veel van ons werk verrichten wij buiten uw gezichtsveld. In dit document geven wij u de belangrijkste informatie over ons kantoor en een overzicht van de wijze waarop ons kantoor werkt. Heeft u hierover vragen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wie zijn wij? Artifex Verzekeringen is een jong en dynamisch advieskantoor waar tientallen jaren van ervaring en kennis aanwezig zijn in alle disciplines van de financiële dienstverlening. In juli 2006 zij wij met Artifex Verzekeringen BV gestart. Veel van onze cliënten komen voor het eerst met ons in aanraking doordat ze ons vinden op internet. Als een cliënt niet kiest voor execution only dan wordt deze als reguliere adviesklant geserviced. Wij zijn een organisatie waar advies, een betrouwbaar product en een eerlijke benadering van cliënten voorop staat. Wij nemen de wensen van onze cliënten altijd als uitgangspunt. Doordat wij op elk vakgebied specialisten in huis hebben kunnen wij u vanuit ieder invalshoek oplossingen bieden. Hierbij wordt de gezamenlijke kennis en ervaring gebundeld, waardoor een optimaal resultaat wordt bereikt. Feitelijke gegevens: Artifex Verzekeringen BV Hulsmaatstraat WG Enschede Telefoonnummer: KvK Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten: Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten onder nummer Onze diensten Onze dienstverlening bestaat uit de onderdelen Verzekeringen, Hypotheken, Pensioenen en Kredieten. Deze brochure beschrijft de werkwijze van ons bedrijf. Onze adviseurs adviseren u op de genoemde gebieden. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie van uw situatie, ook wel klantprofiel, te maken. Wij adviseren u over de hypotheek, verzekerings- en pensioenproducten en kredieten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen en/of geldverstrekker waar uw zaken zijn ondergebracht. Onze doelstelling is om u een persoonlijk, deskundig en op maat gesneden advies te geven over alle vormen van verzekeringen en financiële diensten en u de zo noodzakelijke hulp bij schade of andere problemen te bieden. Wij kunnen u behulpzaam zijn op een breed terrein. Tot de adviesgebieden van ons kantoor behoren: Schadeverzekeringen Levens- en Spaarverzekeringen Hypotheken Pensioenen Kredieten Banksparen Expirerende Lijfrente

3 Indien u ons inschakelt om uw belangen op bovenstaande gebieden te behartigen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten; Analyse van de risico s en uw wensen Wij maken een risico-inventarisatie en een inventarisatie van uw huidige financiële situatie. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico s u zou moeten verzekeren en welke risico s u wellicht zelf zou kunnen dragen. Tevens houden wij bij onze advisering rekening met uw wensen en omstandigheden, voor zover u deze aan ons kenbaar hebt gemaakt. Alternatieven waar u uit kunt kiezen Wij lopen, op uw verzoek, met u de verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige concurrerende hypotheek-, verzekerings-, en pensioenproducten en kredieten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze voor een product, zodat deze aansluit bij uw specifieke wensen en omstandigheden. Aanvraag van een product Wij staan u terzijde bij het invullen van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een product. Wij nemen u zoveel mogelijk beslommering uit handen. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande elders lopende verzekeringen, hypotheken en kredietzaken. Verzorgen van voorlopige dekking Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand komt. Controle documenten Wij controleren met u of de aanvraag van een product correct en volledig is opgesteld. Samen met u letten wij erop dat u niet teveel, maar ook niet te weinig verzekert. In een later stadium controleren wij en uzelf of de polis of hypotheek die u van de verzekeraar of geldverstrekker heeft ontvangen wel conform de aanvraag is. Controle tarief Over het financiële product wat u afgesloten heeft, bent u premie, fee, rente en/of afsluitprovisie verschuldigd. Wij controleren of partijen de juiste tarieven voor u hanteren. Archivering Wij archiveren alle stukken die op u betrekking hebben in een persoonlijk dossier. Beheer van het product wat u heeft gesloten Omdat u ons heeft gevraagd uw belangen op het gebied van uw financiële producten te behartigen, zien wij het als een belangrijke taak ervoor te zorgen dat het product op lange termijn blijft aansluiten bij uw wensen. Er kunnen wijzigingen ontstaan in uw persoonlijke situatie die gevolgen hebben voor de aard van de verzekering. Wij wijzen u erop dat wij alleen uw producten kunnen aanpassen indien u ons informeert over de wijzigingen in uw wensen en situatie. Verzorgen van de uitkering Er kan een moment aanbreken dat u een beroep moet doen op een verzekering. Dat kan zijn na een schade, ongeval of bij overlijden. Namens u zullen wij die maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten. Werkzaamheden afkopen Levensverzekering Door verandering in de omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.

4 Uitkering Levensverzekering Voordat een levensverzekering tot uitkering komt, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst bekijken wij samen de mogelijkheden van herbelegging. Wijzigen van Beleggingsfonds Wilt u de wijze waarop uw spaarpremies door verzekeringsmaatschappijen worden belegd wijzigen, dan begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling. Persoonlijk financieel advies Adviestraject 1. Informatie- en inventarisatie gesprek Wij inventariseren uw financiële situatie, uw risicobereidheid, uw financiële ervaring en uw wensen en doelstellingen. Daarnaast informeren wij u over de verschillende hypotheekvormen, levensverzekeringen, beleggingsproducten en andere financiële producten, voor zover voor uw situatie van toepassing. 2. Analyse- en adviesfase Complementeren gegevens, opstellen klantprofiel, adviesmotivatie en adviezen conform WFT, uitwerken risicoprofiel conform WFT en Nationaal Regime. Toetsingen en analyses maken in kader van haalbaarheid van uw wensen. Het onderzoeken en vergelijken van de premies, rentes en voorwaarden van hypotheken en aflossingsmogelijkheden. Het onderzoeken en vergelijken van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van lang leven (pensioensituatie), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. 3. Adviesgesprek en presentatie adviezen Doornemen van de voor- en nadelen van de verschillende opties waarbinnen uw wensen gerealiseerd kunnen worden. Doornemen van uw klantprofiel en de adviessamenvatting met uitgangspunten. motivatie ten aanzien van de keuze van de af te sluiten hypotheek en/of andere financiële producten en van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van uw pensioensituatie, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Bemiddelingstraject 4. Administratieve voorbereidingen en implementatie Definitief advies opstellen, aanvragen offerte(s), voorbereiden aanvraag- en inschrijf formulieren. Regelen bankgarantie en/of taxatierapport indien met u besproken. Voorbereiden noodzakelijke correspondentie en contacten met geldverstrekker, verzekeraar, beleggingsinstelling, notaris, en makelaar. 5. Offerte- en implementatiegesprek Doornemen en tekenen definitief advies, offerte(s), bankgarantie, overbrugging en alle overige benodigde formulieren. 6. Nazorgtraject Het controleren van de hypotheekakte en notarisafrekening en de verzorging van de contacten tussen de geldverstrekker en de notaris. Het begeleiden en onderhouden van de contacten tussen de diverse betrokkenen. Het controleren van de voortgang bij en documenten van alle betrokkenen. Administreren alle relevante gegevens in dossier en CRM systemen.

5 Wat verwachten wij van u? U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen. Om dit waar te maken verwachten wij ook enkele zaken van u. Pas dan kunnen wij optimaal uw belangen behartigen. De juiste gegevens Wij verwachten dat u ons de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan is de kans groot dat de verzekeraar op grond van de verzekeringsvoorwaarden gerechtigd is de schade niet of niet geheel te vergoeden. Elders lopende financiële producten Heeft u elders producten lopen? Het is dan zeer belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om een goed op maat gesneden advies te kunnen verstrekken. Wijzigingen in persoonlijke situatie Wanneer uw persoonlijke situatie wijzigt, of er doen zich wijzigingen voor met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Dit om te voorkomen dat belangrijke risico s onverzekerd blijven, of dat u juist risico s oververzekerd heeft. Onder wijziging van uw persoonlijke situatie vallen onder andere de volgende onderwerpen: Geboorte Samenwonen Huwelijk Scheiding Overlijden Wijzigingen in elders lopende verzekeringen Wijziging van bestemming van uw woning Wijziging van beroep Relevante verandering van het inkomen Aan- en verbouw van uw woning Verhuizing Contact met de verzekeraar, bank en/of geldverstrekker Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar, bank en/of geldverstrekker. Wij verwachten dat u ons ervan in kennis stelt wanneer u rechtstreeks communiceert met de verzekeraar, bank en/of geldverstrekker. Wij verwachten van u dat u ook zelf de ontvangen stukken op juistheid controleert en ons daarover informeert. Onafhankelijk advies Ons kantoor werkt met vrijwel alle aanbieders voor het adviseren over en het bemiddelen in financiële producten. Wij baseren onze advisering en op uw wensen en behoeften, een gedegen analyse van de ruime keus aan producten en onze ervaringen met deze financiële instellingen. Wij hebben met geen enkele aanbieder contractuele productieverplichtingen en zijn dus volledig onafhankelijk. Op verzoek geven wij graag aan met wie wij zaken doen.

6 Hoe worden wij beloond? Als kantoor maken wij kosten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij provisie. De financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product. Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt. Deze wijze van vergoeding noemen wij declaratie. In de meeste gevallen zal het tot gevolg hebben dat de prijs van het financiële product dat u aanschaft lager wordt. Bijvoorbeeld doordat de premie of rente lager wordt. Ook combinaties van deze vergoedingen zijn binnen ons kantoor mogelijk. Aan het begin van onze werkzaamheden zullen wij u, indien u dat wenst, adviseren welk beloningssysteem voor uw situatie passend is. U ziet exact wat onze kosten zijn Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen ziet u exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze aan te schaffen. Dit inzicht kunnen wij echter pas geven wanneer wij exact weten welk product u uiteindelijk gaat aanschaffen. Op dit moment kunnen wij u wel globaal aangeven wat gemiddeld genomen de kosten van onze dienstverlening zijn. In de tabel laten wij als voorbeeld een aantal diensten zien. Hierbij geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld besteden aan de advisering en begeleiding van een dergelijke dienst. Producttype/Aard van onze dienst Reikwijdte Indicatie aantal uren HYPOTHEKEN (ook separate DVD) Hypotheekplan op basis van aankoop of herfinanciering van uw woning Hypotheekplan op basis van een 2 e hypotheek of verhoging binnen de hypothecaire inschrijving Echtscheiding/beëindiging relatie (bestaande relatie) Annulering van een getekende offerte. Zakelijke financiering Meerwerk i.v.m. explain LEVENSVERZEKERINGEN (ook separate DVD) Spaar- gemengd- beleggingsverzekering Overlijdensrisicoverzekering ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (ook separate DVD) Minimaal 20 uren Maximaal 30 uren Minimaal 15 uren Maximaal 25 uren Minimaal 10 uren Maximaal 20 uren Minimaal 10 uren Maximaal 30 uren Minimaal 10 uren Maximaal 25 uren Minimaal 2 uren Maximaal 5 uren Minimaal 1 uur en Maximaal 5 uur Minimaal 1 uur en Maximaal 3 uur Minimaal 5 en Maximaal 10 uur Vergoeding uitsluitend via cliënt 1.990, ,00 750,00 (Naast de annuleringskosten van de bank) 1.750, ,00 500, > < > < > < 995 BANCAIRE LIJFRENTE (ook separate DVD) Minimaal 4 en Maximaal 6 uur 125 > < 395 Afwijkingen van het gemiddelde Zoals aangegeven geeft de tabel zoals hierboven weergegeven een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden. Het kan heel goed zijn dat wanneer wij ons verder verdiepen in uw specifieke situatie wij tot de constatering komen dat wij in uw situatie meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te komen. Daarom ziet u voordat u definitief besluit om wel of niet ons advies op te volgen exact wat onze kostenvergoeding zal zijn.

7 Betalingen Alle betalingen die u in verband met het gegeven advies aan de aanbieder(s) verschuldigd bent dient u rechtstreeks aan de aanbieder(s) te voldoen. U ontvangt daarvoor een nota van de desbetreffende aanbieder, de betaling wordt voldaan via machtiging of middels een betaling via de notaris. Wij raden u aan deze betalingen tijdig te verrichten. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de aanbieder en/of de dekking van uw verzekering. Onze kwaliteit Al onze medewerkers die adviseren zijn in het bezit van de nodige diploma s of zijn er mee bezig deze te halen. Tevens is ons kantoor aangesloten bij: Erkend Hypotheek Adviseur Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij organisaties die van haar leden een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering als de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar ook wij kunnen fouten maken. Vandaar dat wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Voor u geeft dit een stuk extra zekerheid. Deze verzekering kent echter wel uitsluitingen en een maximum verzekerd bedrag. Ook moet vast komen te staan dat wij aansprakelijk kunnen worden geacht voor de geleden schade. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering keert dus niet altijd zondermeer uit. Onze relatie met verzekeraars, banken en geldverstrekkers Nederland telt meer dan 400 financiële instellingen. Op basis van onze vakkennis maken wij periodiek een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn en zijn dus volledig vrij in onze advisering. Wij hebben geen enkele contractuele verplichting om u te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers. Ook hebben wij met geen enkele financiële instelling, bank of verzekeringsmaatschappij productieafspraken. Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Hoe kunt u ons bereiken? Artifex Verzekeringen B.V. Bezoekadres : Hulsmaatstraat 62, 7523 WG Enschede Postadres : Postbus 668, 7500 AR Enschede Telefoonnummer : Faxnummer : Website : Openingstijden Maandag t/m vrijdag: 9.00 uur uur Voor spoedgevallen buiten de openingstijden kunt u bellen met Het is niet te garanderen dat uw telefoontje ten allen tijde beantwoord wordt. Naast al deze vormen van communicatiemiddelen hebben onze commerciële medewerkers een rechtstreeks telefoonnummer en een eigen adres. Onze buitendienstmedewerkers hebben tevens de beschikking over een mobiele telefoon. U kunt van hen op aanvraag deze informatie ontvangen.

8 Beëindiging van de relatie U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringsovereenkomsten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons kantoor totdat een ander kantoor deze zorgplicht overneemt. Klachtenregeling Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij verzoeken u dat dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij een onafhankelijk klachtencollege, te weten: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG DEN HAAG Aansluitnummer : Telefoon : Website : U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden. Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing. Algemene voorwaarden Op onze dienstverlening zijn verder de algemene voorwaarden van toepassing die aan dit dienstverleningsdocument zijn gehecht en/of op onze vestiging verkrijgbaar zijn en bovendien op te vragen zijn bij de Kamer van Koophandel te Enschede. Ook via onze website tabblad Algemeen -> algemene voorwaarden zijn deze in te zien.

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R.

D I E N S T E N W I J Z E R. 1 D I E N S T E N W I J Z E R. Jacobs Assurantiën Mgr. Van Gilsstraat 4 6461 VG Kerkrade Postadres: Postbus 118 6460 AC Kerkrade Tel. nr. 045-5453121 Fax nr. 045-5464900 E-mail jacobs@deraadsheeren.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER

Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Bart Karel Financiële Diensten B.V. ADVIESWIJZER Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in het geen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Handelsnaam : Hypotheek Advies Brabant Statutaire naam : Adres : Hoogstraat 27 Postcode, woonplaats : 5462 CW Veghel Website : www.hypotheekadviesbrabant.nl Telefoon

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen Geachte cliënt, A. Gedragscode 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

A. Inleiding. Geachte cliënt,

A. Inleiding. Geachte cliënt, D i e n s t e n w i j z e r V e r z e k e r i n g e n Gro testraat 2 3 7 0 8 1 C A Gendring en T el. ( 0 3 1 5 ) 6 3 0 1 5 3 F ax. ( 0 3 1 5 ) 6 3 2 1 3 6 inf o @ h eineng ielink. nl www. h eineng ielink.

Nadere informatie

advieswijzer Geachte relatie,

advieswijzer Geachte relatie, advieswijzer Geachte relatie, U heeft ervoor gekozen, of overweegt dit te doen, één of een aantal van uw belangen te laten behartigen door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Een goede beslissing: voor uw

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. 1. DIENSTENWIJZER Verzekerings-adviesburo Jan Burgers. Bezoekadres: Tilburgseweg 2E 5081 XJ te Hilvarenbeek Postadres: Postbus 200 5080 AE te Hilvarenbeek : 013 505 0091 : 013 505 00 92 K.v.K.: 18063043

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER A. Informatie over onze dienstverlening B. Wie zijn wij C. Aard van dienstverlening 1. Algemeen

DIENSTENWIJZER A. Informatie over onze dienstverlening B. Wie zijn wij C. Aard van dienstverlening 1. Algemeen DIENSTENWIJZER Hypoteeuw BV Curieweg 14 3208 KJ Spijkenisse Telefoon: (0181) 611220 Fax: (0181) 659609 E-mailadres: info@hypoteeuw.nl Website: www.hypoteeuw.nl A. Informatie over onze dienstverlening Op

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten Dienstenwijzer Hopman & Timmerman Geld en Zekerheid Dorpsstraat 67 A 1721 BC Broek op Langedijk Tel. 0226 331370 Fax. 0226 331375 e mail info@geldenzekerheid.nl Website www.geldenzekerheid.nl A. Inleiding

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie