magazine nr Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine nr. 03 01 12 Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM"

Transcriptie

1 desraadviseur magazine nr Gonda Duivenvoorden: Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM 29 Nader beschouwd: RD-aftrek of RDA

2 interview Gaat om processen. Niet om inhoud. Fiscale review verhoogt kwaliteit en efficiency De fiscale review is een feit, aldus drs. Jan Zweekhorst FB, voorzitter van de Fiscale Commissie en bestuurslid van SRA. Bij de fiscale review gaat het om een procesmatige kant van de aangifte. We kijken hoe de aangifte tot stand komt. We gaan niet de inhoud of uitkomst beoordelen. Binnen de 370 SRA-kantoren werken ruim 1300 fiscalisten die, net zoals accountants, ook recht hebben op ondersteuning om zo de kwaliteit en efficiency van hun werkzaamheden te verhogen. Daarom is besloten dat er ook een fiscale review, uitgevoerd door SRA, gaat plaatsvinden. Per 1 januari is SRA er mee begonnen. Procesmatige kant Bij de fiscale review gaat het om een procesmatige kant van de aangifte. We kijken hoe de aangifte tot stand komt. We gaan niet de inhoud of uitkomst beoordelen, aldus Zweekhorst. SRA-kantoren krijgen voor de fiscale review een zogeheten zeven vragenlijst voorgelegd. Uit de beantwoording ervan moet blijken of de kantoren die fiscale diensten aanbieden, hun processen goed op orde hebben en daarmee voldoen aan de kwaliteitsvereisten van SRA en natuurlijk aan de wet- en regelgeving voor fiscalisten. Bij de review kan, als er aanleiding toe is, wel een fiscalist worden toegevoegd. Handreiking Het bestuur van SRA heeft ervoor gekozen om de fiscale review niet vrijwillig te maken. Het is onderdeel van het totale SRA-keurmerk. Het idee achter een integraal keurmerk is dat SRA-kantoren überhaupt kwaliteit bieden, om welke diensten het nu ook gaat. De fiscale review is in de ogen van de Belastingdienst ook belangrijk, denk ik zo. Het is mede aan SRA om de aangesloten kantoren handreikingen te bieden om werkprocessen op te zetten die een fiscale review tot een goede afloop brengt. Dat hebben we grotendeels al gedaan. Zo is er een hoofdstuk voor de fiscale aangifte- en adviespraktijk in het SRA-Handboek Kwaliteit. Verder is er het Handboek Procedures Fiscale Afdeling en zijn er checklisten. Aan de andere kant zijn we bezig kantoren meer guidance te geven rond fiscaliteit, zoals een werkprogramma voor de btw-aangiften. Voor de Vpb en IB staan ze al op Kennisnet. Meer guidance Ook op het gebied van Horizontaal toezicht, onderdeel van de portefeuille van de Fiscale Commissie, behoeven accountantskantoren meer guidance. Waarom? Accountantskantoren die onder de SRA-paraplu een convenant voor Horizontaal toezicht met de Belastingdienst hebben afgesloten, vragen zich af hoe zij hun klanten het beste kunnen overtuigen ook te tekenen voor horizontaal toezicht. Ik noem het het kip-en-ei verhaal, zegt Zweekhorst. De Belastingdienst gaat steekproefsgewijs aangiftes die via Horizontaal toezicht binnenkomen, controleren op de kwaliteit die de dienst ervan verwacht. Dat gebeurt grotendeels vooralsnog regionaal. Als weinig klanten van kantoren zich aanmelden en er dus weinig aangiftes in de bak voor Horizontaal toezicht liggen, is de kans groot dat zij eruit worden gepikt voor de controle. Dat zien sommige klanten niet zitten. Zij moeten dus over de streep worden getrokken. SRA en de Belastingdienst zijn heilig overtuigd van de voordelen van Horizontaal toezicht. Zweekhorst, zijn SRA-collega s en de Belastingdienst beleggen daarom met regelmaat bijeenkomsten om ondernemers te overtuigen. 2 desraadviseur januari 2012

3 Fiscale Commissie De Fiscale Commissie heeft pittige onderwerpen in zijn portefeuille, zoals fiscale review en Horizontaal toezicht. Verder signaleert de commissie problemen die SRA-kantoren ondervinden, bijvoorbeeld in de samenwerking met de Belastingdienst, om vervolgens in allerlei overlegstructuren tot een oplossing te komen. Convenant Inmiddels hebben bijna 100 SRA-kantoren het convenant voor Horizontaal toezicht ondertekend. Leden kunnen voor vragen over Horizontaal toezicht en andere specialistische vragen terecht bij de helpdesk Vaktechniek Het grote voordeel van deze helpdesk is dat er ook fiscalisten zitten, waardoor er afstemming is tussen accountancy en fiscaliteit. Derde lijn De Fiscale Commissie lobbyt ook. Zo heeft de commissie zich hard gemaakt voor een betere communicatie met de Belastingdienst. Nieuwste wapenfeit is dat de Belastingtelefoon een extra telefoonlijn met specialisten, een zogeheten derde lijn, openstelt voor fiscale dienstverleners. Kan de specialist het antwoord niet direct geven, dan maakt hij een terugbelafspraak. Ook voor (acute) invorderingsvraagstukken kunnen dienstverleners, naar verwachting per 1 april, bij de derde lijn terecht, zegt Zweekhorst. SRA signaleert Deze wapenfeiten komen voort uit het Beconoverleg. SRA wordt serieus genomen. Als ik bijvoorbeeld uit drie regio s geluiden opvang dat iets niet loopt, melden wij het aan als een landelijk probleem. En als SRA dat probleem signaleert, dan is het een probleem. Zo heeft de Belastingdienst het gezegd. De Fiscale Commissie participeert ook in Digicom. Dat is een overlegplatform voor het gedigitaliseerde berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en belastingconsulenten. Om die en andere redenen schuift de commissie ook regelmatig aan bij het Haagse. Bureau Vaktechniek Kortom, problemen die SRA-kantoren ondervinden, signaleert de commissie om vervolgens tot een oplossing te komen in bijvoorbeeld het Beconoverleg. Die oplossingen worden, indien nodig, verwerkt in praktijkhandreikingen van Bureau Vaktechniek dat kantoren ondersteunt. SRA en de Belastingdienst zijn heilig overtuigd van de voordelen van Horizontaal toezicht Cursus SRA-Educatie organiseert op 26 januari de cursus Horizontaal toezicht: effectief samenwerken met de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op (cursuscode: EOCU4091) voor een uitgebreide omschrijving. desraadviseur 3

4 Voor de complete automatisering van uw kantoor hebt u maar 1 pakket nodig: Accountancy van AFAS. Met daarin Financieel, Uren/declaraties, Fiscaal, CRM, HRM/Payroll, Rapportage (management informatie), Workflow- en documentmanagement (digitaal dossier) en de Accountancy Portal. 4 desraadviseur januari 2012

5 SRA in Den Haag From Brussels; with love. De pijlen van SRA s belangenbehartiging waren de afgelopen periode niet alleen op Den Haag gericht. Een residentie verder, in Brussel, presenteerde Eurocommissaris Barnier (Interne Markt) namelijk zijn voorstellen voor de hervorming van de accountancymarkt. SRA constateerde dat haar pleidooi bij de consultatieronde in voor heldere en transparante regelgeving die een aanvaardbaar en noodzakelijk onderscheid maakt tussen OOB en mkb-, in Brussel goed gehoord is. Het mkb is daarmee de grote winnaar; de voorstellen bieden kansen voor de SRA-kantoren. Barnier stelt in de Impact Assessment (279 pagina s die alleen inzoomen op het OOB-segment!) dat de beoogde marktwerking in de accountancywereld niet tot stand is gekomen sinds de invoering van de 8 ste Europese richtlijn in Er bestaat geen level playing field voor accountantskantoren en het business potential voor accountantskantoren in het mkb is low. Een aantal factoren is daar debet aan: wet- en regelgeving voor OOB en niet-oob lopen door elkaar heen, zelfregulering werkt niet en de Big 4 hebben teveel invloed. De geconstateerde problemen binnen geheel Europa zijn: Gefragmenteerde regelgeving op landelijk niveau leidt tot hoge administratieve lasten. Crossborderactiviteiten worden bemoeilijkt vanwege verschil in examens, toelatingseisen en registratie voor accountantskantoren. Er bestaat geen algemene standaard voor audit practice, independence en internal control of audit firms in Europa. Audit standards houden geen rekening met de omvang van de gecontroleerde ondernemingen, met name die in het mkb. Er bestaan problemen bij toezicht in het niet- OOB-segment. Think small De voorstellen van Barnier beogen een verdere harmonisering van de accountantsmarkt, waardoor de interne markt voor accountants beter wordt gefaciliteerd. Het mkb speelt daarbij een centrale rol in de Europese economie. Verbetering van de ondernemingsomgeving en verlaging/beheersing van de administratieve lastendruk staan hierbij dan ook centraal. SRA juicht het onderscheid tussen desraadviseur 5

6 Maak nú uw fiscale bibliotheek compleet Waardecheque cadeau Als fiscale professional weet u als geen ander: tijd is geld. Dus wilt u de informatie die u nodig heeft snel vinden. De Elsevier- Fiscaal Almanakken helpen u daarbij. Met de betrouwbare en complete informatie heeft u snel het antwoord dat u zoekt. Of het nu om IB, VPB, BTW, Loon, Formeel Belastingrecht, Pensioen, Sociale Verzekeringen, Schenken & Erven of Subsidies gaat. En met onze waardecheque cadeau bij uw bestelling wordt het nu extra aantrekkelijk om uw fiscale bibliotheek compleet te maken. Ga snel naar Elsevierfiscaal.nl/bibliotheek. 6 desraadviseur januari 2012

7 SRA in Den Haag regelgeving voor OOB en mkb toe, evenals de mogelijkheid om controlestandaarden op nationaal niveau aan te passen om proportionaliteit en de simplified audit voor het mkb te waarborgen. Normstelling voor het mkb-segment vindt plaats via de bestaande organen; lidstaten zijn verplicht om ISA s te adopteren, maar hebben wel de keuze om de beroepsorganisaties te vragen om guidance bij de implementatie van wetgeving. Steunen op kwaliteit Binnen de kaders van de 8 ste Europese richtlijn doet Barnier ook voorstellen als het gaat om het toezicht op accountants en accountantskantoren. Hij constateert dat het toezicht door heel Europa op verschillende wijzen is georganiseerd en niet altijd effectief is. De huidige richtlijn (artikel 32) heeft lidstaten de ruimte gelaten om de beroepsorganisaties verantwoordelijk te laten zijn voor onder meer inschrijving, registratie, kwaliteitscontroles en tuchtrecht. Dit systeem heeft niet gewerkt. Nederland wordt overigens als positieve uitzondering genoemd. Barnier stelt per amendement voor om de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor toezicht (AFM), ook verantwoordelijk te maken voor zaken als inschrijving en registratie (nu NBA). Daarbij wordt gesteld (en dit is nog niet nader uitgewerkt) dat de toezichthouder bepaalde taken onder strikte voorwaarden en kaders kan delegeren. Het amendement biedt op nationaal niveau dus nog enige ruimte als het gaat om invulling en vaststelling. SRA vindt dat dit voorstel voorbijgaat aan de kwaliteit en effectiviteit van het Nederlandse toezichtsysteem. Barnier vergeet de lijn van onderscheid tussen het OOB en niet-oobsegment door te trekken naar het toezichtmodel. Dit levert voor het mkb in Nederland administratieve lastenverzwaring op. SRA zal zich in Europa en op nationaal niveau sterk maken voor herstel van deze weeffout. Uitvoering Wta-toetsingen? Ondertussen stonden de ontwikkelingen rond het toezicht op nationaal niveau niet stil. De afgelopen jaren heeft SRA veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van Wta-toetsingen voor de AFM. Dit jaar bleek, bij de evaluatie van het convenant, dat SRA serieus van mening verschilde met de AFM over de werkwijzen en methoden, en de manier waarop de AFM de rol van SRA daarin zag. Ook door positieve interventie van het Ministerie van Financiën zijn we uiteindelijk met het AFM-bestuur tot een compromis gekomen. Dit compromis bestaat uit het creëren van een level playing field, waarbij het uiteindelijk de bedoeling is dat de NBA het nog niet getoetste, niet-oob-segment voor haar rekening gaat nemen. Tijdens de evaluatie werd overigens wel geconstateerd dat de SRA-toetsingen een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de werkzaamheden van accountantsorganisaties en externe accountants, dat wil zeggen de leden van SRA. De toetsingen van SRA met verbetertrajecten dragen bij aan de doelstellingen van de Wta. Op 13 december jl. ondertekenden SRA-voorzitter Paul Dinkgreve en penningmeester Wim van Sluis het nieuwe convenant met de AFM. Voor meer informatie over uw belangenbehartiging neemt u contact op met Saskia Danse, T of En verder... gaf SRA input en was SRA aanwezig tijdens de debatten over het Belastingplan 2012, de Wet op het Accountantsberoep en de initiatiefnota Accountancy na de crisis van PvdA-kamerlid Ronald Plasterk. SRA gaf input uit de praktijk middels een position paper en tijdens een rondetafelgesprek met de commissie Stevens, die Horizontaal toezicht bij de Belastingdienst evalueert. Ook stuurde SRA een brief naar verantwoordelijk minister Donner met een oproep om niet vanuit de snelheid en de emotie- voor alles onderzoek te doen naar een technisch toekomstproof systeem voor de digitale datagegevensuitwisseling tussen ondernemers, fiscale dienstverleners en de overheid. Daarnaast waren er vele andere contacten met banken, becons, beroepsorganisaties, Belastingdienst, Tweede Kamerleden, MKB Nederland en vooral ook met u, de SRA-kantoren. desraadviseur 7

8 interview Plaats van handeling: de kamer van algemeen directeur Wim de Jong AA CB van FACET Accountants en Adviseurs (48 fte, 1 vestiging, Capelle a/d IJssel). Op tafel het boek van ondernemer Wintzen, genaamd Eckarts Notes. Op het computerscherm het organogram van de organisatie: de onderste laag van de piramide laat onderaan directie zien, terwijl de klanten prominent in de top zijn gesitueerd. We spreken De Jong over FACETs manier om klaar te zijn voor de toekomst. Het gaat om het bieden van toegevoegde waarde. Accountantskantoor in de toekomst Het gaat om veel meer dan de knikkers! Eerst terug naar Twee kantoren fuseerden -onder druk van de vergunningsplicht van de AFMtot het huidige, meer slagkrachtige FACET. De Jong: De eerste twee jaar waren we veel bezig met interne zaken, het ombuigen van cultuurverschillen, de doorselectie binnen het personeelsbestand en het herverdelen van mensen in de vier afdelingen: controle, samenstel/advies, fiscaal en lonen. Dat neemt niet weg dat we geen oog hadden voor de buitenwereld. Klantsegmentatie vond plaats. Een klanttevredenheidsonderzoek moest meer inzicht geven in de verwachtingen van onze klanten en in de manier waarop zij het liefst benaderd willen worden. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat onze eredivisie (A- en B-klanten) minder tevreden was dan de eerste divisie, de C-klanten waaraan we vooral standaardwerk leveren. Deze uitkomst, gecombineerd met allerlei ontwikkelingen op weten regelgeving gebied en standaardisatie van het jaarrekeningenwerk, maakten dat we eind 2009 het roer hebben omgegooid. Zoeken naar toegevoegde waarde Begin 2010 werd met name vanuit samenstel/ advies een groep van adviseurs gevormd. Oorspronkelijk bestaande uit zes mensen, richtte deze adviseursgroep zich niet meer op de primaire, operationale zaken maar juist op het zoeken naar 8 desraadviseur januari 2012

9 kansen door middel van veel contactmomenten bij klanten. De Jong: Deze adviseurs hebben we in eerste instantie geselecteerd uit onze eigen mensen, op basis van vaardigheden en ervaring. Daar kwam ook een training adviesvaardigheden aan te pas. Met de aangevulde gereedschapskist gingen de adviseurs het gesprek aan om te kijken wat we klanten aan toegevoegde waarde kunnen bieden. En omdat het ook wel om onze eigen boterham gaat, kregen zij vanzelfsprekend ook targets mee. Door middel van tijdschrijven waren we in staat om de resultaten van de adviesgroep te volgen en te meten. Die resultaten brachten echter niet het effect dat we beoogden. De totale omzet bleef stabiel. Daar kwam bij dat we -ondanks de goede wil- de worsteling zagen bij de adviseurs, die zich zonder het voormalige primaire werk uit hun comfortzone gerukt voelden. Gemis aan klantkennis De groeiambitie bleef. FACET investeerde in kwaliteit, in zwaardere, hooggeschoolde mensen. Dus ook de kwantiteit, de hoeveelheid werk moest wel volgen. Maar het rendement bleef in 2010 achter. FACET constateerde dat de A- en B-klant blijkbaar nog niet voldoende centraal werd gezet. Wat triggert de klant nu echt? Begin 2011 ging daarom opnieuw het roer om, voornamelijk om het gemis aan voldoende klantkennis op te heffen. Ook op basis van Eckart Wintzens Notes -het cellenmodel als organisatieontwerp- ontstond het idee van klantenteams: de verschillende afdelingen werden opgeheven en in plaats daarvan formeerden we teams uit de diverse disciplines, verklaart De Jong. Een klantenteam maakt het mogelijk om de kennis over de klant of een groep van klanten te bundelen, waardoor we veel beter en sneller kunnen inspelen op wat er bij de klant leeft. Zo ontstaat ook meer efficiency in de bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend hebben de verschillende disciplines nog wel periodiek overleg om bijvoorbeeld vaktechnische zaken te borgen. Dit model hebben we per 1 oktober ingevoerd. Mensenkennis Voordat we het model invoerden, was er vanzelfsprekend al het nodige water door de Rijn gevloeid, vertelt De Jong. Eerst moest de hele organisatie achter de andere denk- en werkwijze staan. Samen hebben we geconstateerd dat we teveel tijd kwijt waren aan improductieve uren, dat de lijnen tussen afdelingen te groot waren en dat de opdrachten te stroef liepen. Een kleiner, zelfstandig en zelfsturend team van verschillende disciplines zou elkaar meer kunnen versterken en verrijken, in het belang van de klant. Iedereen kon zich vinden in dit idee, dit kader. Koudwatervrees voor waar kom ik te zitten en met wie?, konden we voor de zomer wegnemen. Bij de samenstelling van de teams houden we met behulp van een extern adviseur rekening met de persoonlijke eigenschappen van de teamleden, zodat we elkaar kunnen aanvullen, meer inzicht in elkaar en meer begrip voor elkaar krijgen. Die mensenkennis kunnen de teamleden ook meenemen in hun contacten met de klant. Ondernemers triggeren Een organisatiemodel veranderen is één. Nu nog meer rendement. FACET ligt op schema om de target van 12,5% omzetstijging in 2011 te halen, grotendeels door meer advieswerkzaamheden. Marktonderzoek klantbehoeften accountancy SRA gaat in samenwerking met Universiteit Leiden een onderzoek doen naar klantbehoeften: Wat verwachten ondernemers van hun (SRA-)accountant? Nu en ook in de toekomst? En waardoor wordt de keuze voor een accountant bepaald? Het onderzoek is in de opstartfase en wordt in de loop van 2012 uitgevoerd. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte. Wilt u deelnemen aan dit onderzoek en als eerste inzicht krijgen in de resultaten? Neemt u dan nu contact op met (o.v.v. onderzoek klantenbehoeften). Een klantenteam maakt het mogelijk om de kennis over de klant of een groep van klanten te bundelen, waardoor we veel beter en sneller kunnen inspelen op wat er bij de klant leeft. Zo ontstaat ook meer efficiency in de bedrijfsvoering de adviseur 9

10 10 desraadviseur januari 2012

11 interview Klanten hebben enorme behoefte om te weten waar ze ten opzichte van branchecollega s of andere vestigingen staan, zegt Wim de Jong, Algemeen directeur AA CB van FACET Accountants en Adviseurs. Cursussen SRA-Educatie organiseert verschillende bijeenkomsten over advisering, zoals de PE-Lounge: De accountant als ondernemerscoach op woensdag 25 januari. Kijk voor een compleet overzicht en uitgebreide omschrijving op (trefwoord advisering). Een van de randvoorwaarden om dat te kunnen meten, is een goedwerkend CRM-systeem. We zijn niet bang geweest om alle systemen weg te doen en een nieuw systeem aan te schaffen dat de gedraaide uren en de omzetten per team volgt, zegt De Jong. Daarnaast spelen we inmiddels beter in op de behoeften van de klant. We hebben elk klantenteam verantwoordelijk gemaakt voor twee branches, bedoeld om de informatie en kennis over een bepaalde branche te vergroten. Klanten hebben enorme behoefte om te weten waar ze ten opzichte van branchecollega s of andere vestigingen staan. De invulling van een benchmarktool staat nog op de agenda, evenals bijvoorbeeld een webportal. Maar met Visionplanner kunnen we nu al een ondernemingsrapport genereren en scenario s doorrekenen, die weer de basis vormen voor de financieringsbehoefte en financieringsaanvraag bij de bank. Op bedrijfseconomisch vlak kunnen we de klant meer stuurinformatie geven en daarmee toegevoegde waarde leveren. Anders in de klei Triggeren op aspecten waarmee de klant te maken krijgt, helpt om invulling te geven aan onze werkportefeuille, tipt De Jong. Dat doen we niet alleen in gesprekken met bestaande klanten. Met onze FACET Academy bieden we ondernemers -eigen klanten en prospects- de mogelijkheid om via workshops na te denken over organisatorische, marketing, personele en procesmatige aspecten van ondernemen. In de interactie met ondernemers ontstaan dan ook weer nieuwe ideeën, zoals een toegespitste app om een jaarrekening eenvoudig te kunnen lezen of een digitaal klantdossier waarin zaken bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en scheiding van de dga geborgd zijn. De brede kijk, dat is toegevoegde waarde. Het gaat ons bij FACET niet alleen om de knikkers, het gaat om al die andere vraagstukken waarmee de ondernemer wordt geconfronteerd. HRM-dienstverlening SRA helpt u graag met opstellen van medewerkers-/ functieprofielen voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Ook loopbaanmodellen en carrièrepaden kunnen anders gaan verlopen: Hoe ontwikkelt u het in uw kantoor aanwezige talent? Medewerkers worden op andere competenties en output (zoals toegenomen klanttevredenheid) beoordeeld. Voor beloningsdifferentiatie en het extra waarderen van bepaalde competenties kunnen aanpassingen van uw salarissystematiek of uw systeem van bijzondere beloningen nodig zijn. Neem voor meer informatie contact op met SRA-HRM, T desraadviseur 11

12 product in ontwikkeling SRA heeft met toezichthouder AFM een nieuw convenant gesloten dat per 1 januari 2012 is ingegaan. Het convenant ziet toe op de samenwerking in het toezicht op accountantsorganisaties. Wat houden de afspraken in? Nieuw convenant met AFM SRA en de AFM verlengen met het convenant de samenwerking in het toezicht op accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten in het niet-oob-segment. Dat doet de AFM niet zomaar. De toezichthouder maakt gebruik van de toetsingsuitkomsten van SRA omdat hij vertrouwen heeft in de kwaliteit die SRA-kantoren bieden. Dat blijkt uit de evaluatie van het eerdere convenant: de SRA-toetsingen hebben een positieve invloed op de kwaliteit van de werkzaamheden van SRA-kantoren. De toetsingen door SRA met verbetertrajecten dragen bij aan de doelstellingen van de Wta. En die kwaliteit zal met het kersverse convenant alleen maar verbeteren. Stoplichten Een nieuw aspect van het convenant, dat is ondertekend door voorzitter Paul Dinkgreve en vicevoorzitter Wim van Sluis, is dat er nu helderheid is over de samenwerking met de AFM en over de werkzaamheden van SRA kunnen bijdragen aan efficiënt toezicht. De AFM ging er van uit dat SRA bij een overtreding het dossier van het accountantskantoor meteen zou overdragen aan de AFM. Volgens ons is dat nooit de bedoeling geweest. We zijn geen verlengstuk van de AFM, zegt Meijer. Het bleef een grijs gebied. Is alles goed, dan krijgt het accountants kantoor de toetsingsuitkomst groen Daarom is nu een werkproces opgezet, een stoplichtensysteem waarbij SRA, zoals altijd, coachend te werk gaat. Grofweg houdt het systeem in dat er na een SRA-review drie uitkomsten zijn. Is alles goed, dan krijgt het accountantskantoor de toetsingsuitkomst groen. Bij de uitkomst oranje moet het accountantskantoor binnen een maand na het toetsingsverslag een verbeterplan aan SRA aanleveren. Vervolgens moet dat plan binnen een bepaalde termijn geïmplementeerd worden. Rood krijgt een kantoor als SRA bij de toetsing zeer ernstige overtredingen van wet- en regelgeving constateert. De AFM krijgt per kwartaal van SRA een overzicht van de getoetste kantoren. Daarop is 12 desraadviseur januari 2012

13 de kleur van de toetsingsuitkomst aangegeven. Accountantskantoren kunnen het werkdocument met daarin de afspraken over onder meer het stoplichtensysteem inkijken op Toetsing niet-leden Het gaf wel eens wrijving dat SRA-kantoren wel werden getoetst voor de Wta, terwijl dat bij niet-leden niet het geval was. Dat is nu voorbij. De AFM begint namelijk met toetsen onder accountantskantoren die niet bij SRA zijn aangesloten. Het gaat om een kleine 200 kantoren die voor het einde van 2013 door de toezichthouder moeten worden getoetst, omdat dan de toetsingscyclus van zes jaar afloopt. Hierdoor ontstaat er een eerlijk speelveld. volgens Brussel niet gewerkt. Nederland wordt daarbij overigens wel als positieve uitzondering genoemd. Weeffout Daarom stelt Barnier een wijziging voor. Dit amendement -dat dus op nationaal niveau moet worden ingevuld en vastgesteld- stelt dat de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor toezicht (AFM), ook verantwoordelijk gesteld moet worden voor zaken als inschrijving en registratie (nu NBA). Daarbij wordt gesteld (en dit is nog niet nader uitgewerkt) dat de toezichthouder bepaalde taken onder strikte voorwaarden en kaders kan delegeren. We zijn geen verlengstuk van de AFM SRA heeft onze kantoren goede ondersteuning gegeven bij het opzetten van (onder meer) kwalitatief goede werkprocessen. Wij hebben al ervaring met toetsing voor de Wta en werken met kwaliteitssystemen die door de Belastingdienst, banken en de AFM worden erkend. SRAaccountantskantoren hebben alles al op de rit. We bieden een veilige haven. Als onze leden nu uitvaren en er komt storm, dan zijn ze voorbereid, aldus Meijer. Barnier en toezicht Kan het voorstel van Michel Barnier, Eurocommissaris van Interne Markt, nog roet in het eten gooien als het gaat om het toezicht dat SRA uitoefent voor AFM? De beoogde marktwerking in de accountancy wereld is volgens Brussel sinds de invoering van de 8ste Europese richtlijn niet tot stand gekomen. De voorstellen van Barnier moeten daar verandering in brengen. Barniers verdienste is dat hij wet- en regelgeving voor het OOB-segment uit de 8ste richtlijn haalt om vervolgens neer te leggen in Europese verordeningen, waardoor de voorgestelde verzwarende maatregelen het mkb bespaard blijven. Bovendien ontstaat de opening om bestaande wetgeving schaalbaar te maken voor het mkb, wat een van onze speerpunten is. SRA juicht het onderscheid tussen regelgeving voor OOB en mkb toe. Barnier constateert dat het toezicht door heel Europa op verschillende wijzen is georganiseerd en niet altijd effectief is. De huidige richtlijn (artikel 32) heeft lidstaten de ruimte gelaten om de beroepsorganisaties verantwoordelijk te laten zijn voor onder meer inschrijving, registratie, kwaliteitscontroles en tuchtrecht. Dit systeem heeft Ik ben ervan overtuigd dat Den Haag het toezicht, zoals dat nu geregeld is, ongemoeid laat SRA vindt dat dit voorstel voorbijgaat aan de kwaliteit en effectiviteit van het Nederlandse toezichtsysteem. Daarom zal SRA in een reactie naar Barnier een lans breken voor het effectieve systeem dat in Nederland goed functioneert. Ons inziens vergeet Barnier de lijn van onderscheid tussen het OOB en niet-oob-segment door te trekken naar het toezichtmodel. Dit levert voor het mkb in Nederland administratieve lastenverzwaring op. SRA zal in Europa en op nationaal niveau zich sterk maken om deze weeffout uit de voorstellen te halen, aldus Meijer. Hij is daar optimistisch over. Als je kijkt naar de Wta-toetsing door SRA en de kwaliteit die we daarbij leveren en het feit dat is afgesproken om de lastendruk (Memorie van Toelichting van Wta, red.) niet te verhogen, ben ik ervan overtuigd dat Den Haag het toezicht, zoals dat nu is geregeld, ongemoeid laat. desraadviseur 13

14 branche & advies Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien Ik zou de accountant best wat ondeugender willen zien, zegt Gonda Duivenvoorden. Zij is directeur van Brainwork Communicatie uit Rijnsburg. Duivenvoorden weet waarover ze praat. Ze was 1,5 jaar medeeigenaar van een accountantskantoor en schopte het tot communicatievrouw van het jaar De markt voor accountants is de afgelopen jaren steeds competitiever geworden. Net als het artsenberoep was accountancy voorheen ook een vak dat altijd nodig was, voor bijvoorbeeld het opmaken van de jaarrekening en het verlenen van administratieve diensten. Dat is nu niet meer zo, zegt Duivenvoorden. Accountants moeten scherp blijven door nieuwe partijen op het speelveld die deze werkzaamheden ook verrichten. Internetbedrijven adverteren al met de boodschap dat ondernemers geen accountant nodig hebben om de jaarrekening op te laten maken, aldus Duivenvoorden. Voor een bepaalde groep ondernemers zal dat een goede manier zijn om aan de stukken te komen. Kan het goedkoper? Door de economische crisis zullen bedrijven kritischer naar de kosten kijken. Kan het goedkoper, zal een veelgehoorde vraag aan de accountant zijn. Dan moet er een goed onderbouwd antwoord komen, anders gaat de klant misschien shoppen. De tijd dat de ondernemer zijn hele leven bij zijn accountant bleef, is voorbij. De accountant van nu moet zich daarom de vraag stellen waarom klanten voor zijn kantoor kiezen. Hij moet zich ook afvragen welke diensten het kantoor in de komende jaren gaat aanbieden, met in het achterhoofd Waar heeft mijn klant het meeste baat bij? Wordt het accountantskantoor een Lidl of een delicatessenzaak, of iets er tussen in, zegt Duivenvoorden. Het maakt niet uit wat je kiest, als je de keuze maar maakt. Dat geeft het kantoor meer kleur. Met hagel schieten Het valt Duivenvoorden op dat accountantskantoren redelijk gemakkelijk investeren in nieuwe logo s, websites en glossy brochures, maar de kernvraag Voor wie wil ik interessant zijn? overslaan. Klein beginnen, dus. Een website is een middel om een boodschap onder de aandacht te brengen. Ik vergelijk het met een vrachtwagen die iets van A naar B brengt. Maar wat er in die vrachtwagen zit, daar gaat het om. Daar moet eerst over worden nagedacht, voordat er allerlei communicatiemiddelen op worden losgelaten. Anders schiet je met hagel in plaats van doelgericht. Sparren met een SRA-communicatieadviseur SRA ondersteunt u graag met uw communicatievraagstukken. Neem contact op voor een vrijblijvende communicatie-intake. Tijdens dit gesprek passeren de volgende vragen de revue: Waar staat u voor? Wat wilt u uitstralen? Wat zijn uw unieke kenmerken. Hoe onderscheidt u zich ten opzichte van de markt? Hoe wilt u gezien worden door uw cliënten en toekomstig personeel? Voor welke nieuwe klanten wilt u interessant zijn? Welke middelen kunt u hiervoor inzetten? Wat is het budget en wat heeft prioriteit? Na alles in kaart te hebben gebracht kijken wij samen met u naar mogelijke vervolgstappen om de implementatie hiervan te verwezenlijken. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Judith Van der Hulst, T of 14 desraadviseur januari 2012

15 Voor wie wil ik interessant zijn? Dat is de kernvraag desraadviseur 15

16 Zet uw klant op voorsprong, voordat uw concurrent het doet. Uw klanten zijn uw toekomst. Natuurlijk zorgt u ervoor dat de keuzes die u maakt voordeel opleveren voor uw klanten. En dat doet loket.nl! Loket.nl is een volledig webbased applicatie voor salaris- en personeelsadministratie. Geen gedoe met systeembeheer, updates of nieuwe releases. Nooit was er meer binding met uw klanten door beter inzicht in de personeels- en salarisadministratie. Met loket.nl heeft uw klant stuurinformatie over zijn personeel. Naast inzicht in salarissen is er uitgebreid inzage in ziekteverzuim, functioneren en alle zaken die met HRM te maken hebben. Bovendien krijgt de werknemer via ESS (Employee Self Service = werknemerstoegang) inzage in de eigen salarisstroken, de jaaropgaves en het aantal beschikbare vakantiedagen. Als klap op de vuurpijl is ESS ook toegankelijk via internetbankieren. Dit betekent één keer inloggen bij de bank en meteen toegang tot de eigen salarisstrook. Kortom: met loket.nl biedt ú wat úw klant wil! 16 Van Spaendonck Services BV Reitseplein AA Tilburg T (013) desraadviseur januari 2012

17 branche & advies Goede sparringpartner Accountants zijn te bescheiden om te vertellen wat ze van nature goed kunnen, zoals advieswerk, vindt Duivenvoorden. Een bedrijf wil fuseren en de accountant is gevraagd dat proces te begeleiden. De accountant is een goede sparringpartner, omdat hij zelf ondernemer is. Vraag de klant, als alles succesvol is afgerond, wat hij aan de accountant heeft gewaardeerd. Die reactie kan de accountant weer gebruiken voor de site om zo zijn meerwaarde voor het voetlicht te brengen. De strijd om de klant In de strijd om de klant moeten bestaande klanten natuurlijk gekoesterd worden en dat gaat niet vanzelf. Vraag je als accountant af waarmee de klanten bezig zijn. Grote kans dat de ondernemer die op zoek is naar een andere accountant, bij andere ondernemers te rade gaat. Als jouw klanten enthousiast over jou zijn, omdat je bijvoorbeeld net een bijeenkomst hebt georganiseerd, brengen ze dat over op andere ondernemers. Accountants moeten zich afvragen of ze een Lidl willen worden of een delicatessenzaak. De klant staat bij die vraag centraal. Met relatief eenvoudige middelen kunnen accountants de relatie met hun bestaande klanten versterken en nieuwe klanten werven. Stel dat je veel bouwondernemingen als klant hebt. De bouw zit nu flink in het slop. Nodig die bouwbedrijven uit om eens met ze te praten, om echt contact met ze te maken. Kan de accountant helpen bij acquisitie of is het voor de klant belangrijk om het financiële plaatje eens door te lichten. Je versterkt de relatie met de klant en krijgt daardoor ook mond-tot-mondreclame. Je kan zo n bijeenkomst ook houden voor familiebedrijven. Laat de kinderen die het bedrijf overnemen, dan meekomen. Ik ken nauwelijks accountantskantoren die dit zo oppakken, aldus Duivenvoorden. Een ander voorbeeld is dat van een klant die zijn administratie heeft uitbesteed aan een administratiekantoor. Stap op de klant af en vraag hem waarom hij de administratie daar heeft ondergebracht en welke werkzaamheden het kantoor precies verricht voor welke prijs, is het advies van Duivenvoorden. Vraag de klant vervolgens of je hem een voorstel mag doen om de administratie te verzorgen en vertel hem wat jouw meerwaarde is. De nieuwe klant Voor potentieel nieuwe klanten geldt een andere aanpak. Accountants zijn gewend om gevraagd te worden voor bijvoorbeeld penningmeester in (sport) verenigingen of ze zitten in de rotary of andere netwerken, zegt Duivenvoorden. Als ze eerst goed nadenken over welke klanten bij hun kantoor passen, kunnen ze vervolgens actief worden in een netwerk met potentiële klanten. Medewerkers Een accountantskantoor zou dus eerst moeten nadenken over de te varen koers om vervolgens de boer op te gaan, is het devies van Duivenvoorden. Maar vergeet de werknemers achter de vennoten niet. Het imago van een onderneming wordt voor 5% bepaald door het logo, voor 25% door zaken als brochures en voor 70% door de mensen die er werken. Als er aandacht is voor de medewerkers kan daar vervolgens extern winst mee worden gemaakt. De vennoot moet zichtbaar zijn, maar ook de mensen daarachter. Als een vennoot een presentatie houdt en de medewerkers dragen die boodschap niet uit, kavelt het imago af. SRA-Branche & Advieskring In september en oktober heeft de communicatieadviseur centraal gestaan tijdens de SRA-Branche & Advieskring. SRA organiseert op drie locaties de SRA-Branche & Advieskring: Zwolle, Houten en Eindhoven. Tijdens deze kwartaalbijeenkomsten behandelt een deskundige de actuele (economische) ontwikkelingen en toekomstverwachtingen van een bepaalde branche en/of adviesthema. Kijk op voor meer informatie en aanmelding. desraadviseur 17

18 zapp service Tabbladen Een goede dossiervorming start met een goede indeling. Daarom heeft SRA een standaard tabbladenset ontwikkeld die één op één aansluit met de dossierindeling volgens de SRA-handboeken en de richtlijnen van de Commissie Vaktechniek. De standaardindeling betreft de verschillende fasen van het controleproces en bevat een standaardindeling voor het jaarrekeningdossier. SRA spreekt sollicitanten SRA-HRM heeft een bestand van kandidaten die op zoek zijn naar een positie bij een SRA-kantoor. Hieronder enkele kandidaten. Neem voor meer informatie contact op met Barry de Wilde, T Voor meer informatie of uw bestelling zie (Producten & Diensten > Tabbladen) of neem contact op met SRA-Vaktechniek of ). Jaarprogramma 2012 Fiscale Kringen Het jaarprogramma voor 2012 voor de Fiscale kringen bevat bijeenkomsten over BTW- Actualiteiten (spreker: Ed van den Elsen), Loonbelastingactualiteiten (Rien Vink), Actualiteiten Verliesverrekening in de Vpb (o.m. Dennis Post), IB & Vpb-Actualiteiten DGA (o.m. dr. Ruud van den Dool), Pensioenen (o.m. Theo Gommer), Estate planning (mr. Caroline Martens) en eindejaarsactualiteiten (Hans Zwagemaker). Senior Accountant (ref 484) Regio: Midden Nederland. Man, 52 jaar. Is onlangs gestopt bij een wat groter mkb-accountantskantoor. Zoekt een mkb-kantoor waar hij een passende rol kan innemen. Hierbij denkt hij aan wettelijke controles (is hier erg bedreven in), vaktechniek, commercie, coaching/ begeleiding, innovatie etc. Met samenstelwerkzaamheden heeft hij overigens ook de nodige ervaring. Er zijn SRA-Fiscale kringen in Akersloot, Arnhem, Assen, Bergen op Zoom, Heerenveen, Houten, Hoofddorp, Rotterdam, Thorn, Waalwijk en Zwolle. Nieuw is de kring Den Haag/Nootdorp. Daarnaast zijn er kringen voor uitsluitend Fiscalisten in Eindhoven en Houten. Een (persoonsgebonden) lidmaatschap kost in , oftewel 136,- per bijeenkomst. Leden van de fiscale kring zijn verzekerd van deelname aan alle (zeven) bijeenkomsten en verdienen 21 PE-Punten per jaar. Nog geen lid? Ga naar (onderdeel bijeenkomsten) of neem even contact met ons op: T of Beginnend Assistent Accountant (ref 486) Regio: Groningen. Vrouw, 26 jaar. Heeft tot juli 2011 zo n 10 maanden gewerkt bij een groter mkbkantoor in het midden van het land. Is vervolgens verhuisd naar het noorden van het land en zoekt nu in deze regio een mkb-kantoor, waarbij ze idealiter met zowel controleals samenstelwerkzaamheden te maken kan krijgen. Ze zit nu in het laatste jaar van haar post-master Accountancy. 18 desraadviseur januari 2012

19 Agenda Demonstratiebijeenkomsten SRA organiseert regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarbij de werking van een product wordt gedemonstreerd en toegelicht. De volgende bijeenkomsten staan in januari gepland: 18 januari Nieuw: SRA-Handboeken online beheren De SRA-Handboeken zijn online beschikbaar in Unit4 Actueel, een weboplossing voor het beheren van handboeken. Het actualiseren van de artikelen verloopt volledig digitaal. U kunt de handboeken eenvoudig en efficiënt onderhouden en distribueren naar uw medewerkers. 19 januari SRA-Rating Diensten Met behulp van onze ratingproducten kunt u uw klanten nog beter adviseren en begeleiden. De producten betreffen o.a. een rapport met de rating van de onderneming en de onderbouwing hiervan. Ook is er een model beschikbaar om de financieringspositie van de onderneming in kaart te brengen. 25 januari SRA-Intern Reviewsysteem Met het Intern Reviewsysteem kunt u de kwaliteit van de opdrachten beoordelen. Het systeem bevat geautomatiseerde vragenlijsten voor de review van samenstel- en beoordelingsopdrachten, voor de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en dossierinspectie bij (vrijwillige en bijzondere) controleopdrachten én voor de fiscale review. Na beantwoording van de vragen kunt u diverse rapportages genereren, waarmee u kunt vaststellen of specifieke procedures zijn gevolgd en vastgelegd. Bovendien kunt u de uitkomsten uitwisselen met de externe reviewers die, bij een goed werkend systeem van self-assessment, gebruik zullen maken van deze uitkomsten. Meer info of aanmelding? Kijk op > bijeenkomsten > demobijeenkomsten of neem contact op met SRA-Vaktechniek, of T N.B. Deze bijeenkomsten zijn niet bestemd voor bestaande gebruikers. Plaats kosteloos vacatures Plaats kosteloos al uw vacatures op werkenbijsra.nl! Uniek voor u als SRA-kantoor! Gericht op ervaren personeel. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Barry de Wilde, T , Jaarrekening MKB en Checklist 2012 Praktische vertaling van de regelgeving voor grote, middelgrote en kleine mkb-ondernemingen. De inhoud is gericht op de jaarrekeningposten, waarbij de opname/verwerking van de post, de waardering, de wettelijke presentatievoorschriften en fiscale regels worden behandeld. De compacte Checklist is complementair aan het boek. Ledenprijs Jaarrekening MKB Jaarrekening MKB Checklist 2012: samen voor slechts 29,95 per set (niet-ledenprijs 52,50 per set). Verschijningsdatum: maart desraadviseur 19

20 zapp service Leaflets 2012 Leaflets zijn praktische weggevers waarmee u uw cliënten proactief informeert. Bijvoorbeeld in de wachtruimte bij de receptie of tijdens een adviesgesprek. De digitale versie kunt u gebruiken voor uw website. De ondernemersgerichte onderwerpen zorgen ervoor dat zoekende ondernemers uw website snel vinden en raadplegen. Wegens succes en op verzoek van onze abonnees is het aanbod voor het jaar 2012 uitgebreid van tien naar twintig titels: SRA spreekt sollicitanten 1. Verdien geld met innovatie in Geld lenen aan en van de BV 3. Profiteer van de Flex-BV 4. Start u een bedrijf? 5. Pensioen voor de ondernemer 6. Handel met buitenland: let op de BTW 7. Werkkostenregeling 8. Auto & Fiscus 11. Pensioenopbouw voor de dga 12. Bedrijfsoverdracht 13. Wat is uw bedrijf waard? 14. Vermogens- en inkomensplanning 15. Estate planning 16. Echtscheiding: let op fiscale valkuilen 17. Krediet aanvragen 18. Zorgeloos ondernemen met voldoende geldmiddelen Junior Belastingadviseur (ref 487) Regio: Zuid Holland. Man, 28 jaar. Werkt sinds juli bij een Big Four-kantoor, maar heeft het hier niet naar zijn zin. Hij zoekt dan ook bewust naar een mkb-accountantskantoor waarbij hij zich kan ontwikkelen op adviesvlak. Deze man beschikt over de nodige relevante fiscale werkervaring. Volgend jaar hoopt hij zijn studie Fiscaal Recht af te ronden en is tevens bijna klaar (scriptie) met zijn Master Accountancy (Auditing and Control). Junior Belastingadviseur (ref 489) Regio: Gelderland. Vrouw, 29 jaar. Werkt nu bijna 3,5 jaar bij een mkbkantoor in de regio Midden Nederland, maar wil hier weg. Reden hiervoor is de reistijd in combinatie met de interne begeleiding. Hiervoor heeft ze nog zo n 2,5 jaar ervaring opgedaan bij een wat groter mkb-accountantskantoor. Ze zoekt voor maximaal 4 dagen in de week een kantoor in Gelderland (de regio van Arnhem) waarbij ze meer te maken kan krijgen met het advieswerk en het klantencontact. 9. Vakantiewetgeving 10. Personeel van of naar het buitenland? SRA biedt diverse voordeelabonnementen aan, waarbij u kunt kiezen voor afname van drukwerk en/of digitale tekst. Uiteraard is het ook mogelijk de leaflets los te bestellen. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Marketing (T of of kijk op SRA-ledennet. Aan de slag met de Flex-BV 19. Fiscale actualiteiten voor de dga 20. Fiscale actualiteiten voor verenigingen en stichtingen De Flex-BV is in 2012 een feit. De nieuwe rechtsvorm is flexibeler en de minimum kapitaaleis is afgeschaft. Vooral voor starters en ondernemingen met één aandeelhouder biedt de Flex-BV nieuwe kansen. Wanneer is het zinvol een Eenmans-BV op te richten? Waar moet u op letten vóórdat de wetgeving daadwerkelijk in werking treedt? Hoe kunt u nu al goed op de aanstaande wijzigingen anticiperen? En wat is uw rol als accountant? Tijdens het SRA-Seminar Aan de slag met de Flex-BV gaan diverse sprekers in op deze vragen. Het seminar vindt plaats op donderdag 26 januari. Kijk op cursuscode EOSE0266, voor meer informatie en inschrijving. 20 desraadviseur januari 2012

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Novak Kwaliteitssysteem in detail

Novak Kwaliteitssysteem in detail Novak Kwaliteitssysteem in detail NOVAK KWALITEITSSYSTEEM IN DETAIL Het Novak Kwaliteitssysteem is het meest complete en meest innovatieve kwaliteitssysteem voor mkb-accountantskantoren. De kracht van

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Training. Witteveen 2015. Behandeling van alle arbeidsrechtelijke aspecten en verzekeringstechnische mogelijkheden voor de pensioenadviseur

Training. Witteveen 2015. Behandeling van alle arbeidsrechtelijke aspecten en verzekeringstechnische mogelijkheden voor de pensioenadviseur Training Witteveen 2015 Behandeling van alle arbeidsrechtelijke aspecten en verzekeringstechnische mogelijkheden voor de pensioenadviseur - Toelichting uitstelmogelijkheid voor compensatieadvies - Alle

Nadere informatie

kengetallen accountancy

kengetallen accountancy kengetallen accountancy Kleine en middelgrote kantoren editie 2012 3 Voorwoord Voor u ligt de 2012-editie Kengetallen Accountancy, een handreiking voor eigenaren en managers van accountants-, belastingadvies-

Nadere informatie

Whitepaper. Toekomstgericht advies in plaats van terugblikkende beschouwing

Whitepaper. Toekomstgericht advies in plaats van terugblikkende beschouwing Whitepaper Toekomstgericht advies in plaats van terugblikkende beschouwing Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Door de toenemende automatisering van de werkprocessen in de accountancybranche

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren Vertrouwelijk Deze monitorvragenlijst betreft het jaar: In de loop van 2008 heeft het bestuur van het NIVRA

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein

Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein Dit is CROP 1965: CROP opent de deuren van haar eerste kantoor. vijf decennia later zijn we een begrip in zakelijk Nederland en groeit CROP registeraccountants

Nadere informatie

Samen Beter naar controlekwaliteit. 19 mei

Samen Beter naar controlekwaliteit. 19 mei Samen Beter naar controlekwaliteit 19 mei 2014 2 1 U vraagt Aanleidingen vanuit AFM, NBA en SRA Opzet kwaliteitsverbetering SRA Geluiden vanuit de kantoren Toetsen van kennis en mentoring (+ live toets)

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Doe maar gewoon, doe Blömer

Doe maar gewoon, doe Blömer Open cultuur met informele sfeer Ons team bestaat uit jonge en enthousiaste mensen die het kapitaal vormen van onze organisatie. Zij dragen bij aan onze informele en open sfeer. Naast hard werken en het

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Commissie MKB. Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants

Jaarverslag 2016 Commissie MKB. Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants Jaarverslag 2016 Commissie MKB Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants Maart 2017 Colofon Dit document is vastgesteld door de Commissie MKB. Status Deze publicatie is samengesteld voor leden.

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

1. Hoeveel personen werken bij uw organisatie (inclusief de kantoorhouder/ondernemer)? in fte in personen parttimefactor

1. Hoeveel personen werken bij uw organisatie (inclusief de kantoorhouder/ondernemer)? in fte in personen parttimefactor Uitleg Verklaring NOAB, Fiscount en Compare to Compete verklaren hiermee dat zij de individuele gegevens uitsluitend gebruiken voor het onderzoek. De individuele gegevens zullen voor geen andere doeleinden

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

De juiste stap naar een bewezen formule

De juiste stap naar een bewezen formule De juiste stap naar een bewezen formule Bij OAMKB onderneem je het ervan 1. Je kantoor toekomstbestendig geautomatiseerd 2. Sterke formule geeft klanttevredenheid 9+ 3. Duidelijk onderscheidend trekt meer

Nadere informatie

Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ

Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ 26 Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ ESJ Audits met ESJ VERTROUWEN IS GOED, CONTROLE BETER Als eigenaar of directie van een winkelketen wilt u natuurlijk zo veel mogelijk grip op uw bedrijf

Nadere informatie

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING > Wij werken al vele jaren samen met Fiscount Loonservice, en dat tot volle tevredenheid. Bij salarissen gaat het om geld, vaak veel geld, en tevreden

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

HOORNWIJCK GROEP HAAST ZICH NAAR DE CLOUD

HOORNWIJCK GROEP HAAST ZICH NAAR DE CLOUD Exact Online CASE STUDY HOORNWIJCK GROEP HAAST ZICH NAAR DE CLOUD en zet in op Practice Management www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY, PRACTICE MANAGEMENT MEER COMMERCIEEL HANDELEN

Nadere informatie

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen U regelt een goede bak koffie voor uw mensen Wij regelen de rest www.hlbvandaal-hrservices.nl klik op het huisje om terug te gaan naar dit menu klik op elk kopje voor meer informatie OVER HLB VAN DAAL

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig.

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig. GROOT BOEK REKENEN EN REDENEREN Mensen maken cijfers en letters. De Scheers Groep maakt er getallen en woorden van. Doortimmerd en doordacht. Het samenwerkingsverband van de Scheers Groep bundelt een schat

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers 1 Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers Duurzaam aandeelhouderschap begint met een goede voorbereiding Een beter bedrijfsresultaat, een hogere productiviteit en

Nadere informatie

EXACT LIVE De accountant of het administratiekantoor; dé strategische partner van Exact

EXACT LIVE De accountant of het administratiekantoor; dé strategische partner van Exact EXACT LIVE 2016 De accountant of het administratiekantoor; dé strategische partner van Exact RAYMOND SCHRÖDER GENERAL MANAGER CLOUD SOLUTIONS NEDERLAND MARTIN VAN VLIET HOOFD PRODUCT MARKETING ACCOUNTANCY

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

Verkoop van uw bedrijf

Verkoop van uw bedrijf Verkoop van uw bedrijf Langzamerhand begint het te kriebelen. Wellicht wilt uw bedrijf verkopen, of zou een fusie toch een betere optie zijn? Die overwegingen zijn er omdat u wat ouder wordt, of gewoon

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering Fair Value Business Valuation Specialist in Ondernemingswaardering PROFIEL Fair Value Business Valuation heeft zich, als één van de weinige bureaus in Nederland, uitsluitend toegelegd op het specialisme

Nadere informatie

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING Een must voor iedereen met vermogen en onroerend goed in Spanje. WAAROM FAMILY OFFICE? Family Office betreft een meer complete dienstverlening dan Estate Planning. Estate

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

personeelsbeheer, een vak apart!

personeelsbeheer, een vak apart! personeelsbeheer, een vak apart! posd 3 payroll 4 outplacement 6 salarisadministratie 8 detachering 9 Contact 10 posd Wij zijn een klantgerichte organisatie die volledig personeelsbeheer aanbiedt. POSD

Nadere informatie

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Concept NBA-handreiking 17 april 2015 Consultatieperiode loopt tot 29 mei 2015 Concept NBA-handreiking NBA-handreiking Van toepassing op: xx Onderwerp xx Datum:

Nadere informatie

Vernieuw! Blijf niet vastzitten in uw oude successen.

Vernieuw! Blijf niet vastzitten in uw oude successen. Vernieuw! Blijf niet vastzitten in uw oude successen. Hans Klaasse Paul Stoele Werkt sinds 1979 in de accountancy- en advies- Paul Stoele ondersteunt collega accountants op branche als zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Bent u een partner voor de mkb-accountant? Toon uw expertise op AccountantWeek en bereik duizenden accountants & mkb-adviseurs. AccountantWeek.

Bent u een partner voor de mkb-accountant? Toon uw expertise op AccountantWeek en bereik duizenden accountants & mkb-adviseurs. AccountantWeek. Bent u een partner voor de mkb-accountant? Toon uw expertise op AccountantWeek en bereik duizenden accountants & mkb-adviseurs AccountantWeek.nl AccountantWeek: de betrouwbare kennisbron voor mkb-accountants

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

de accountant achter ondernemers die willen uitblinken

de accountant achter ondernemers die willen uitblinken de accountant achter ondernemers die willen uitblinken Ondernemer die wil uitblinken, Fonkel is er voor jou Fonkel regelt alles waaraan jij je kostbare tijd liever niet besteedt, alles wat jou afleidt.

Nadere informatie

Transparantieverslag 2010

Transparantieverslag 2010 Transparantieverslag 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Structuur Extendum Audit B.V...4 2.1 Juridische structuur...4 2.2 Organisatorische structuur...4 2.2.1 Toelichting organisatorische structuur

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Netwerken voor de Pensioenadviseur

Netwerken voor de Pensioenadviseur Training Netwerken voor de Pensioenadviseur Waar vindt de pensioenadviseur de toegang tot nieuwe pensioenrelaties? Een vaardigheid training. - Hoe kom ik met accountants in gesprek voor samenwerking? -

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing orm Jaarreken Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Duurzaam ondernemen in het mkb Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is niet alleen een thema

Nadere informatie

Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem

Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem Bij PriceWaterhouseCooper vertelden wij elkaar dat wanneer je een brief schrijft naar de Belastingdienst er een goede kans is op een

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Actueel. Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning

Actueel. Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning Actueel EEN UITGAVE VAN zoys ACCOUNTANts & BELASTINGADVISEURS jaargang 1 NR. 2 SEPTEMBER 2011 Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning Zoys Actueel is een uitgave voor

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Startersbrochure YKV accountants & adviseurs

Startersbrochure YKV accountants & adviseurs Startersbrochure YKV accountants & adviseurs Wilhelminalaan 10 2405 ED Alphen aan den Rijn 0172-443674 Rietbaan 2b 2908 LP Capelle aan den IJssel 010-4219228 www.ykv.nl Over YKV accountants & adviseurs

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij Omdat mensen tellen. Nieuwe regelgeving voor Organisaties van Openbaar Belang 3 Invoering nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen?

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data is hot. De groei van data in verschillende systemen, platformen en netwerken is enorm. Heb je al eens nagedacht over hoe je dit

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG: HET KAN ECHT BETER!

IN HET PUBLIEK BELANG: HET KAN ECHT BETER! IN HET PUBLIEK BELANG: HET KAN ECHT BETER! Kwaliteitsfactoren voor de niet-oob-accountantsorganisaties (Maatregel 5.1) 1 2017 Koninklijke NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

BINNEN 6 MAANDEN EN IN 3 STAPPEN NAAR FIT!VAK PREVENTIECENTRUM IMPLEMENTATIETRAJECT VOOR CERTIFICERING. Versie 1.1

BINNEN 6 MAANDEN EN IN 3 STAPPEN NAAR FIT!VAK PREVENTIECENTRUM IMPLEMENTATIETRAJECT VOOR CERTIFICERING. Versie 1.1 Fit!vak Plus certificering Analyse en Plan Van Aanpak versie 1.1 Maart 2011 BINNEN 6 MAANDEN EN IN 3 STAPPEN NAAR FIT!VAK PREVENTIECENTRUM IMPLEMENTATIETRAJECT VOOR CERTIFICERING Versie 1.1 December 2011

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN DE DIENSTEN VAN HET KUBUS PAKKET Belasting betalen en de administratie goed bijhouden hoort er voor elke ondernemer gewoon bij. Gelukkig wordt ondernemen een

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau NAJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Net even slimmer BOUW EXTRA! KATERN. Oktober Schoonmaak- en Projectinrichtingbranche: Kosten reduceren

Net even slimmer BOUW EXTRA! KATERN. Oktober Schoonmaak- en Projectinrichtingbranche: Kosten reduceren Gemeente Smallingerland Opsterland: Bruggen slaan Schoonmaak- en Projectinrichtingbranche: Kosten reduceren Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek: Precisiewerk EXTRA! BOUW KATERN GJALD ACCOUNTANTS IN DRACHTEN

Nadere informatie

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames Titel presentatie Juni 2015 Door NAAM Inhoud 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames 1 Bedrijfsovername in de praktijk 15 September

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Wat was uw brutomarge in 2013? De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt in een percentage van de omzet

Wat was uw brutomarge in 2013? De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt in een percentage van de omzet Automotivescan Deelnemer: info@sra.nl Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Automotive in beeld Merkdealers en universele autobedrijven zien dat de omzet en winstgevendheid onder druk staan.

Nadere informatie

Slimme ondernemers kennen de weg...

Slimme ondernemers kennen de weg... Slimme ondernemers kennen de weg... Als je de route kent, kom je nog eens ergens......en bereiken zo trefzeker hun bestemming Verspeek/Mutsaers zorgt voor trefzekere (financiële) begeleiding van het MKB.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Krijg weer grip op uw pensioenregeling. Krijg weer grip op uw pensioenregeling

Krijg weer grip op uw pensioenregeling. Krijg weer grip op uw pensioenregeling Eindhoven Amsterdam Bladel Groningen Krijg weer grip op uw pensioenregeling Lelystad Oostzaan Roermond Krijg weer grip op uw pensioenregeling Uden Valkenswaard Dienstenwijzer Inleiding hecht veel waarde

Nadere informatie

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper In vijf stappen naar een optimaal werkproces Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountants staan voor de uitdaging om efficiënter te werken. Jarenlang werd afgerekend op basis

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant Horizontaal Toezicht ten behoeve van MKB ondernemers voor bij Nexia Nederland aangesloten kantoren Pagina 2 van 5 Partijen,

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Welkom bij de Kengetallenbijeenkomst Moderne Financiering en Goodwill Accountantskantoren 2 juni 2016

Welkom bij de Kengetallenbijeenkomst Moderne Financiering en Goodwill Accountantskantoren 2 juni 2016 Welkom bij de Kengetallenbijeenkomst 2016 Moderne Financiering en Goodwill Accountantskantoren 2 juni 2016 Agenda 14.30 Ontvangst 15.00 Han Mesters, ABN AMRO 15.20 Hans-Eric Vos, ABN AMRO 15.50 John van

Nadere informatie