magazine nr Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine nr. 03 01 12 Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM"

Transcriptie

1 desraadviseur magazine nr Gonda Duivenvoorden: Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien 02 De fiscale review is een feit 12 Nieuw convenant met AFM 29 Nader beschouwd: RD-aftrek of RDA

2 interview Gaat om processen. Niet om inhoud. Fiscale review verhoogt kwaliteit en efficiency De fiscale review is een feit, aldus drs. Jan Zweekhorst FB, voorzitter van de Fiscale Commissie en bestuurslid van SRA. Bij de fiscale review gaat het om een procesmatige kant van de aangifte. We kijken hoe de aangifte tot stand komt. We gaan niet de inhoud of uitkomst beoordelen. Binnen de 370 SRA-kantoren werken ruim 1300 fiscalisten die, net zoals accountants, ook recht hebben op ondersteuning om zo de kwaliteit en efficiency van hun werkzaamheden te verhogen. Daarom is besloten dat er ook een fiscale review, uitgevoerd door SRA, gaat plaatsvinden. Per 1 januari is SRA er mee begonnen. Procesmatige kant Bij de fiscale review gaat het om een procesmatige kant van de aangifte. We kijken hoe de aangifte tot stand komt. We gaan niet de inhoud of uitkomst beoordelen, aldus Zweekhorst. SRA-kantoren krijgen voor de fiscale review een zogeheten zeven vragenlijst voorgelegd. Uit de beantwoording ervan moet blijken of de kantoren die fiscale diensten aanbieden, hun processen goed op orde hebben en daarmee voldoen aan de kwaliteitsvereisten van SRA en natuurlijk aan de wet- en regelgeving voor fiscalisten. Bij de review kan, als er aanleiding toe is, wel een fiscalist worden toegevoegd. Handreiking Het bestuur van SRA heeft ervoor gekozen om de fiscale review niet vrijwillig te maken. Het is onderdeel van het totale SRA-keurmerk. Het idee achter een integraal keurmerk is dat SRA-kantoren überhaupt kwaliteit bieden, om welke diensten het nu ook gaat. De fiscale review is in de ogen van de Belastingdienst ook belangrijk, denk ik zo. Het is mede aan SRA om de aangesloten kantoren handreikingen te bieden om werkprocessen op te zetten die een fiscale review tot een goede afloop brengt. Dat hebben we grotendeels al gedaan. Zo is er een hoofdstuk voor de fiscale aangifte- en adviespraktijk in het SRA-Handboek Kwaliteit. Verder is er het Handboek Procedures Fiscale Afdeling en zijn er checklisten. Aan de andere kant zijn we bezig kantoren meer guidance te geven rond fiscaliteit, zoals een werkprogramma voor de btw-aangiften. Voor de Vpb en IB staan ze al op Kennisnet. Meer guidance Ook op het gebied van Horizontaal toezicht, onderdeel van de portefeuille van de Fiscale Commissie, behoeven accountantskantoren meer guidance. Waarom? Accountantskantoren die onder de SRA-paraplu een convenant voor Horizontaal toezicht met de Belastingdienst hebben afgesloten, vragen zich af hoe zij hun klanten het beste kunnen overtuigen ook te tekenen voor horizontaal toezicht. Ik noem het het kip-en-ei verhaal, zegt Zweekhorst. De Belastingdienst gaat steekproefsgewijs aangiftes die via Horizontaal toezicht binnenkomen, controleren op de kwaliteit die de dienst ervan verwacht. Dat gebeurt grotendeels vooralsnog regionaal. Als weinig klanten van kantoren zich aanmelden en er dus weinig aangiftes in de bak voor Horizontaal toezicht liggen, is de kans groot dat zij eruit worden gepikt voor de controle. Dat zien sommige klanten niet zitten. Zij moeten dus over de streep worden getrokken. SRA en de Belastingdienst zijn heilig overtuigd van de voordelen van Horizontaal toezicht. Zweekhorst, zijn SRA-collega s en de Belastingdienst beleggen daarom met regelmaat bijeenkomsten om ondernemers te overtuigen. 2 desraadviseur januari 2012

3 Fiscale Commissie De Fiscale Commissie heeft pittige onderwerpen in zijn portefeuille, zoals fiscale review en Horizontaal toezicht. Verder signaleert de commissie problemen die SRA-kantoren ondervinden, bijvoorbeeld in de samenwerking met de Belastingdienst, om vervolgens in allerlei overlegstructuren tot een oplossing te komen. Convenant Inmiddels hebben bijna 100 SRA-kantoren het convenant voor Horizontaal toezicht ondertekend. Leden kunnen voor vragen over Horizontaal toezicht en andere specialistische vragen terecht bij de helpdesk Vaktechniek Het grote voordeel van deze helpdesk is dat er ook fiscalisten zitten, waardoor er afstemming is tussen accountancy en fiscaliteit. Derde lijn De Fiscale Commissie lobbyt ook. Zo heeft de commissie zich hard gemaakt voor een betere communicatie met de Belastingdienst. Nieuwste wapenfeit is dat de Belastingtelefoon een extra telefoonlijn met specialisten, een zogeheten derde lijn, openstelt voor fiscale dienstverleners. Kan de specialist het antwoord niet direct geven, dan maakt hij een terugbelafspraak. Ook voor (acute) invorderingsvraagstukken kunnen dienstverleners, naar verwachting per 1 april, bij de derde lijn terecht, zegt Zweekhorst. SRA signaleert Deze wapenfeiten komen voort uit het Beconoverleg. SRA wordt serieus genomen. Als ik bijvoorbeeld uit drie regio s geluiden opvang dat iets niet loopt, melden wij het aan als een landelijk probleem. En als SRA dat probleem signaleert, dan is het een probleem. Zo heeft de Belastingdienst het gezegd. De Fiscale Commissie participeert ook in Digicom. Dat is een overlegplatform voor het gedigitaliseerde berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en belastingconsulenten. Om die en andere redenen schuift de commissie ook regelmatig aan bij het Haagse. Bureau Vaktechniek Kortom, problemen die SRA-kantoren ondervinden, signaleert de commissie om vervolgens tot een oplossing te komen in bijvoorbeeld het Beconoverleg. Die oplossingen worden, indien nodig, verwerkt in praktijkhandreikingen van Bureau Vaktechniek dat kantoren ondersteunt. SRA en de Belastingdienst zijn heilig overtuigd van de voordelen van Horizontaal toezicht Cursus SRA-Educatie organiseert op 26 januari de cursus Horizontaal toezicht: effectief samenwerken met de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op (cursuscode: EOCU4091) voor een uitgebreide omschrijving. desraadviseur 3

4 Voor de complete automatisering van uw kantoor hebt u maar 1 pakket nodig: Accountancy van AFAS. Met daarin Financieel, Uren/declaraties, Fiscaal, CRM, HRM/Payroll, Rapportage (management informatie), Workflow- en documentmanagement (digitaal dossier) en de Accountancy Portal. 4 desraadviseur januari 2012

5 SRA in Den Haag From Brussels; with love. De pijlen van SRA s belangenbehartiging waren de afgelopen periode niet alleen op Den Haag gericht. Een residentie verder, in Brussel, presenteerde Eurocommissaris Barnier (Interne Markt) namelijk zijn voorstellen voor de hervorming van de accountancymarkt. SRA constateerde dat haar pleidooi bij de consultatieronde in voor heldere en transparante regelgeving die een aanvaardbaar en noodzakelijk onderscheid maakt tussen OOB en mkb-, in Brussel goed gehoord is. Het mkb is daarmee de grote winnaar; de voorstellen bieden kansen voor de SRA-kantoren. Barnier stelt in de Impact Assessment (279 pagina s die alleen inzoomen op het OOB-segment!) dat de beoogde marktwerking in de accountancywereld niet tot stand is gekomen sinds de invoering van de 8 ste Europese richtlijn in Er bestaat geen level playing field voor accountantskantoren en het business potential voor accountantskantoren in het mkb is low. Een aantal factoren is daar debet aan: wet- en regelgeving voor OOB en niet-oob lopen door elkaar heen, zelfregulering werkt niet en de Big 4 hebben teveel invloed. De geconstateerde problemen binnen geheel Europa zijn: Gefragmenteerde regelgeving op landelijk niveau leidt tot hoge administratieve lasten. Crossborderactiviteiten worden bemoeilijkt vanwege verschil in examens, toelatingseisen en registratie voor accountantskantoren. Er bestaat geen algemene standaard voor audit practice, independence en internal control of audit firms in Europa. Audit standards houden geen rekening met de omvang van de gecontroleerde ondernemingen, met name die in het mkb. Er bestaan problemen bij toezicht in het niet- OOB-segment. Think small De voorstellen van Barnier beogen een verdere harmonisering van de accountantsmarkt, waardoor de interne markt voor accountants beter wordt gefaciliteerd. Het mkb speelt daarbij een centrale rol in de Europese economie. Verbetering van de ondernemingsomgeving en verlaging/beheersing van de administratieve lastendruk staan hierbij dan ook centraal. SRA juicht het onderscheid tussen desraadviseur 5

6 Maak nú uw fiscale bibliotheek compleet Waardecheque cadeau Als fiscale professional weet u als geen ander: tijd is geld. Dus wilt u de informatie die u nodig heeft snel vinden. De Elsevier- Fiscaal Almanakken helpen u daarbij. Met de betrouwbare en complete informatie heeft u snel het antwoord dat u zoekt. Of het nu om IB, VPB, BTW, Loon, Formeel Belastingrecht, Pensioen, Sociale Verzekeringen, Schenken & Erven of Subsidies gaat. En met onze waardecheque cadeau bij uw bestelling wordt het nu extra aantrekkelijk om uw fiscale bibliotheek compleet te maken. Ga snel naar Elsevierfiscaal.nl/bibliotheek. 6 desraadviseur januari 2012

7 SRA in Den Haag regelgeving voor OOB en mkb toe, evenals de mogelijkheid om controlestandaarden op nationaal niveau aan te passen om proportionaliteit en de simplified audit voor het mkb te waarborgen. Normstelling voor het mkb-segment vindt plaats via de bestaande organen; lidstaten zijn verplicht om ISA s te adopteren, maar hebben wel de keuze om de beroepsorganisaties te vragen om guidance bij de implementatie van wetgeving. Steunen op kwaliteit Binnen de kaders van de 8 ste Europese richtlijn doet Barnier ook voorstellen als het gaat om het toezicht op accountants en accountantskantoren. Hij constateert dat het toezicht door heel Europa op verschillende wijzen is georganiseerd en niet altijd effectief is. De huidige richtlijn (artikel 32) heeft lidstaten de ruimte gelaten om de beroepsorganisaties verantwoordelijk te laten zijn voor onder meer inschrijving, registratie, kwaliteitscontroles en tuchtrecht. Dit systeem heeft niet gewerkt. Nederland wordt overigens als positieve uitzondering genoemd. Barnier stelt per amendement voor om de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor toezicht (AFM), ook verantwoordelijk te maken voor zaken als inschrijving en registratie (nu NBA). Daarbij wordt gesteld (en dit is nog niet nader uitgewerkt) dat de toezichthouder bepaalde taken onder strikte voorwaarden en kaders kan delegeren. Het amendement biedt op nationaal niveau dus nog enige ruimte als het gaat om invulling en vaststelling. SRA vindt dat dit voorstel voorbijgaat aan de kwaliteit en effectiviteit van het Nederlandse toezichtsysteem. Barnier vergeet de lijn van onderscheid tussen het OOB en niet-oobsegment door te trekken naar het toezichtmodel. Dit levert voor het mkb in Nederland administratieve lastenverzwaring op. SRA zal zich in Europa en op nationaal niveau sterk maken voor herstel van deze weeffout. Uitvoering Wta-toetsingen? Ondertussen stonden de ontwikkelingen rond het toezicht op nationaal niveau niet stil. De afgelopen jaren heeft SRA veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van Wta-toetsingen voor de AFM. Dit jaar bleek, bij de evaluatie van het convenant, dat SRA serieus van mening verschilde met de AFM over de werkwijzen en methoden, en de manier waarop de AFM de rol van SRA daarin zag. Ook door positieve interventie van het Ministerie van Financiën zijn we uiteindelijk met het AFM-bestuur tot een compromis gekomen. Dit compromis bestaat uit het creëren van een level playing field, waarbij het uiteindelijk de bedoeling is dat de NBA het nog niet getoetste, niet-oob-segment voor haar rekening gaat nemen. Tijdens de evaluatie werd overigens wel geconstateerd dat de SRA-toetsingen een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de werkzaamheden van accountantsorganisaties en externe accountants, dat wil zeggen de leden van SRA. De toetsingen van SRA met verbetertrajecten dragen bij aan de doelstellingen van de Wta. Op 13 december jl. ondertekenden SRA-voorzitter Paul Dinkgreve en penningmeester Wim van Sluis het nieuwe convenant met de AFM. Voor meer informatie over uw belangenbehartiging neemt u contact op met Saskia Danse, T of En verder... gaf SRA input en was SRA aanwezig tijdens de debatten over het Belastingplan 2012, de Wet op het Accountantsberoep en de initiatiefnota Accountancy na de crisis van PvdA-kamerlid Ronald Plasterk. SRA gaf input uit de praktijk middels een position paper en tijdens een rondetafelgesprek met de commissie Stevens, die Horizontaal toezicht bij de Belastingdienst evalueert. Ook stuurde SRA een brief naar verantwoordelijk minister Donner met een oproep om niet vanuit de snelheid en de emotie- voor alles onderzoek te doen naar een technisch toekomstproof systeem voor de digitale datagegevensuitwisseling tussen ondernemers, fiscale dienstverleners en de overheid. Daarnaast waren er vele andere contacten met banken, becons, beroepsorganisaties, Belastingdienst, Tweede Kamerleden, MKB Nederland en vooral ook met u, de SRA-kantoren. desraadviseur 7

8 interview Plaats van handeling: de kamer van algemeen directeur Wim de Jong AA CB van FACET Accountants en Adviseurs (48 fte, 1 vestiging, Capelle a/d IJssel). Op tafel het boek van ondernemer Wintzen, genaamd Eckarts Notes. Op het computerscherm het organogram van de organisatie: de onderste laag van de piramide laat onderaan directie zien, terwijl de klanten prominent in de top zijn gesitueerd. We spreken De Jong over FACETs manier om klaar te zijn voor de toekomst. Het gaat om het bieden van toegevoegde waarde. Accountantskantoor in de toekomst Het gaat om veel meer dan de knikkers! Eerst terug naar Twee kantoren fuseerden -onder druk van de vergunningsplicht van de AFMtot het huidige, meer slagkrachtige FACET. De Jong: De eerste twee jaar waren we veel bezig met interne zaken, het ombuigen van cultuurverschillen, de doorselectie binnen het personeelsbestand en het herverdelen van mensen in de vier afdelingen: controle, samenstel/advies, fiscaal en lonen. Dat neemt niet weg dat we geen oog hadden voor de buitenwereld. Klantsegmentatie vond plaats. Een klanttevredenheidsonderzoek moest meer inzicht geven in de verwachtingen van onze klanten en in de manier waarop zij het liefst benaderd willen worden. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat onze eredivisie (A- en B-klanten) minder tevreden was dan de eerste divisie, de C-klanten waaraan we vooral standaardwerk leveren. Deze uitkomst, gecombineerd met allerlei ontwikkelingen op weten regelgeving gebied en standaardisatie van het jaarrekeningenwerk, maakten dat we eind 2009 het roer hebben omgegooid. Zoeken naar toegevoegde waarde Begin 2010 werd met name vanuit samenstel/ advies een groep van adviseurs gevormd. Oorspronkelijk bestaande uit zes mensen, richtte deze adviseursgroep zich niet meer op de primaire, operationale zaken maar juist op het zoeken naar 8 desraadviseur januari 2012

9 kansen door middel van veel contactmomenten bij klanten. De Jong: Deze adviseurs hebben we in eerste instantie geselecteerd uit onze eigen mensen, op basis van vaardigheden en ervaring. Daar kwam ook een training adviesvaardigheden aan te pas. Met de aangevulde gereedschapskist gingen de adviseurs het gesprek aan om te kijken wat we klanten aan toegevoegde waarde kunnen bieden. En omdat het ook wel om onze eigen boterham gaat, kregen zij vanzelfsprekend ook targets mee. Door middel van tijdschrijven waren we in staat om de resultaten van de adviesgroep te volgen en te meten. Die resultaten brachten echter niet het effect dat we beoogden. De totale omzet bleef stabiel. Daar kwam bij dat we -ondanks de goede wil- de worsteling zagen bij de adviseurs, die zich zonder het voormalige primaire werk uit hun comfortzone gerukt voelden. Gemis aan klantkennis De groeiambitie bleef. FACET investeerde in kwaliteit, in zwaardere, hooggeschoolde mensen. Dus ook de kwantiteit, de hoeveelheid werk moest wel volgen. Maar het rendement bleef in 2010 achter. FACET constateerde dat de A- en B-klant blijkbaar nog niet voldoende centraal werd gezet. Wat triggert de klant nu echt? Begin 2011 ging daarom opnieuw het roer om, voornamelijk om het gemis aan voldoende klantkennis op te heffen. Ook op basis van Eckart Wintzens Notes -het cellenmodel als organisatieontwerp- ontstond het idee van klantenteams: de verschillende afdelingen werden opgeheven en in plaats daarvan formeerden we teams uit de diverse disciplines, verklaart De Jong. Een klantenteam maakt het mogelijk om de kennis over de klant of een groep van klanten te bundelen, waardoor we veel beter en sneller kunnen inspelen op wat er bij de klant leeft. Zo ontstaat ook meer efficiency in de bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend hebben de verschillende disciplines nog wel periodiek overleg om bijvoorbeeld vaktechnische zaken te borgen. Dit model hebben we per 1 oktober ingevoerd. Mensenkennis Voordat we het model invoerden, was er vanzelfsprekend al het nodige water door de Rijn gevloeid, vertelt De Jong. Eerst moest de hele organisatie achter de andere denk- en werkwijze staan. Samen hebben we geconstateerd dat we teveel tijd kwijt waren aan improductieve uren, dat de lijnen tussen afdelingen te groot waren en dat de opdrachten te stroef liepen. Een kleiner, zelfstandig en zelfsturend team van verschillende disciplines zou elkaar meer kunnen versterken en verrijken, in het belang van de klant. Iedereen kon zich vinden in dit idee, dit kader. Koudwatervrees voor waar kom ik te zitten en met wie?, konden we voor de zomer wegnemen. Bij de samenstelling van de teams houden we met behulp van een extern adviseur rekening met de persoonlijke eigenschappen van de teamleden, zodat we elkaar kunnen aanvullen, meer inzicht in elkaar en meer begrip voor elkaar krijgen. Die mensenkennis kunnen de teamleden ook meenemen in hun contacten met de klant. Ondernemers triggeren Een organisatiemodel veranderen is één. Nu nog meer rendement. FACET ligt op schema om de target van 12,5% omzetstijging in 2011 te halen, grotendeels door meer advieswerkzaamheden. Marktonderzoek klantbehoeften accountancy SRA gaat in samenwerking met Universiteit Leiden een onderzoek doen naar klantbehoeften: Wat verwachten ondernemers van hun (SRA-)accountant? Nu en ook in de toekomst? En waardoor wordt de keuze voor een accountant bepaald? Het onderzoek is in de opstartfase en wordt in de loop van 2012 uitgevoerd. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte. Wilt u deelnemen aan dit onderzoek en als eerste inzicht krijgen in de resultaten? Neemt u dan nu contact op met (o.v.v. onderzoek klantenbehoeften). Een klantenteam maakt het mogelijk om de kennis over de klant of een groep van klanten te bundelen, waardoor we veel beter en sneller kunnen inspelen op wat er bij de klant leeft. Zo ontstaat ook meer efficiency in de bedrijfsvoering de adviseur 9

10 10 desraadviseur januari 2012

11 interview Klanten hebben enorme behoefte om te weten waar ze ten opzichte van branchecollega s of andere vestigingen staan, zegt Wim de Jong, Algemeen directeur AA CB van FACET Accountants en Adviseurs. Cursussen SRA-Educatie organiseert verschillende bijeenkomsten over advisering, zoals de PE-Lounge: De accountant als ondernemerscoach op woensdag 25 januari. Kijk voor een compleet overzicht en uitgebreide omschrijving op (trefwoord advisering). Een van de randvoorwaarden om dat te kunnen meten, is een goedwerkend CRM-systeem. We zijn niet bang geweest om alle systemen weg te doen en een nieuw systeem aan te schaffen dat de gedraaide uren en de omzetten per team volgt, zegt De Jong. Daarnaast spelen we inmiddels beter in op de behoeften van de klant. We hebben elk klantenteam verantwoordelijk gemaakt voor twee branches, bedoeld om de informatie en kennis over een bepaalde branche te vergroten. Klanten hebben enorme behoefte om te weten waar ze ten opzichte van branchecollega s of andere vestigingen staan. De invulling van een benchmarktool staat nog op de agenda, evenals bijvoorbeeld een webportal. Maar met Visionplanner kunnen we nu al een ondernemingsrapport genereren en scenario s doorrekenen, die weer de basis vormen voor de financieringsbehoefte en financieringsaanvraag bij de bank. Op bedrijfseconomisch vlak kunnen we de klant meer stuurinformatie geven en daarmee toegevoegde waarde leveren. Anders in de klei Triggeren op aspecten waarmee de klant te maken krijgt, helpt om invulling te geven aan onze werkportefeuille, tipt De Jong. Dat doen we niet alleen in gesprekken met bestaande klanten. Met onze FACET Academy bieden we ondernemers -eigen klanten en prospects- de mogelijkheid om via workshops na te denken over organisatorische, marketing, personele en procesmatige aspecten van ondernemen. In de interactie met ondernemers ontstaan dan ook weer nieuwe ideeën, zoals een toegespitste app om een jaarrekening eenvoudig te kunnen lezen of een digitaal klantdossier waarin zaken bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en scheiding van de dga geborgd zijn. De brede kijk, dat is toegevoegde waarde. Het gaat ons bij FACET niet alleen om de knikkers, het gaat om al die andere vraagstukken waarmee de ondernemer wordt geconfronteerd. HRM-dienstverlening SRA helpt u graag met opstellen van medewerkers-/ functieprofielen voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Ook loopbaanmodellen en carrièrepaden kunnen anders gaan verlopen: Hoe ontwikkelt u het in uw kantoor aanwezige talent? Medewerkers worden op andere competenties en output (zoals toegenomen klanttevredenheid) beoordeeld. Voor beloningsdifferentiatie en het extra waarderen van bepaalde competenties kunnen aanpassingen van uw salarissystematiek of uw systeem van bijzondere beloningen nodig zijn. Neem voor meer informatie contact op met SRA-HRM, T desraadviseur 11

12 product in ontwikkeling SRA heeft met toezichthouder AFM een nieuw convenant gesloten dat per 1 januari 2012 is ingegaan. Het convenant ziet toe op de samenwerking in het toezicht op accountantsorganisaties. Wat houden de afspraken in? Nieuw convenant met AFM SRA en de AFM verlengen met het convenant de samenwerking in het toezicht op accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten in het niet-oob-segment. Dat doet de AFM niet zomaar. De toezichthouder maakt gebruik van de toetsingsuitkomsten van SRA omdat hij vertrouwen heeft in de kwaliteit die SRA-kantoren bieden. Dat blijkt uit de evaluatie van het eerdere convenant: de SRA-toetsingen hebben een positieve invloed op de kwaliteit van de werkzaamheden van SRA-kantoren. De toetsingen door SRA met verbetertrajecten dragen bij aan de doelstellingen van de Wta. En die kwaliteit zal met het kersverse convenant alleen maar verbeteren. Stoplichten Een nieuw aspect van het convenant, dat is ondertekend door voorzitter Paul Dinkgreve en vicevoorzitter Wim van Sluis, is dat er nu helderheid is over de samenwerking met de AFM en over de werkzaamheden van SRA kunnen bijdragen aan efficiënt toezicht. De AFM ging er van uit dat SRA bij een overtreding het dossier van het accountantskantoor meteen zou overdragen aan de AFM. Volgens ons is dat nooit de bedoeling geweest. We zijn geen verlengstuk van de AFM, zegt Meijer. Het bleef een grijs gebied. Is alles goed, dan krijgt het accountants kantoor de toetsingsuitkomst groen Daarom is nu een werkproces opgezet, een stoplichtensysteem waarbij SRA, zoals altijd, coachend te werk gaat. Grofweg houdt het systeem in dat er na een SRA-review drie uitkomsten zijn. Is alles goed, dan krijgt het accountantskantoor de toetsingsuitkomst groen. Bij de uitkomst oranje moet het accountantskantoor binnen een maand na het toetsingsverslag een verbeterplan aan SRA aanleveren. Vervolgens moet dat plan binnen een bepaalde termijn geïmplementeerd worden. Rood krijgt een kantoor als SRA bij de toetsing zeer ernstige overtredingen van wet- en regelgeving constateert. De AFM krijgt per kwartaal van SRA een overzicht van de getoetste kantoren. Daarop is 12 desraadviseur januari 2012

13 de kleur van de toetsingsuitkomst aangegeven. Accountantskantoren kunnen het werkdocument met daarin de afspraken over onder meer het stoplichtensysteem inkijken op Toetsing niet-leden Het gaf wel eens wrijving dat SRA-kantoren wel werden getoetst voor de Wta, terwijl dat bij niet-leden niet het geval was. Dat is nu voorbij. De AFM begint namelijk met toetsen onder accountantskantoren die niet bij SRA zijn aangesloten. Het gaat om een kleine 200 kantoren die voor het einde van 2013 door de toezichthouder moeten worden getoetst, omdat dan de toetsingscyclus van zes jaar afloopt. Hierdoor ontstaat er een eerlijk speelveld. volgens Brussel niet gewerkt. Nederland wordt daarbij overigens wel als positieve uitzondering genoemd. Weeffout Daarom stelt Barnier een wijziging voor. Dit amendement -dat dus op nationaal niveau moet worden ingevuld en vastgesteld- stelt dat de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor toezicht (AFM), ook verantwoordelijk gesteld moet worden voor zaken als inschrijving en registratie (nu NBA). Daarbij wordt gesteld (en dit is nog niet nader uitgewerkt) dat de toezichthouder bepaalde taken onder strikte voorwaarden en kaders kan delegeren. We zijn geen verlengstuk van de AFM SRA heeft onze kantoren goede ondersteuning gegeven bij het opzetten van (onder meer) kwalitatief goede werkprocessen. Wij hebben al ervaring met toetsing voor de Wta en werken met kwaliteitssystemen die door de Belastingdienst, banken en de AFM worden erkend. SRAaccountantskantoren hebben alles al op de rit. We bieden een veilige haven. Als onze leden nu uitvaren en er komt storm, dan zijn ze voorbereid, aldus Meijer. Barnier en toezicht Kan het voorstel van Michel Barnier, Eurocommissaris van Interne Markt, nog roet in het eten gooien als het gaat om het toezicht dat SRA uitoefent voor AFM? De beoogde marktwerking in de accountancy wereld is volgens Brussel sinds de invoering van de 8ste Europese richtlijn niet tot stand gekomen. De voorstellen van Barnier moeten daar verandering in brengen. Barniers verdienste is dat hij wet- en regelgeving voor het OOB-segment uit de 8ste richtlijn haalt om vervolgens neer te leggen in Europese verordeningen, waardoor de voorgestelde verzwarende maatregelen het mkb bespaard blijven. Bovendien ontstaat de opening om bestaande wetgeving schaalbaar te maken voor het mkb, wat een van onze speerpunten is. SRA juicht het onderscheid tussen regelgeving voor OOB en mkb toe. Barnier constateert dat het toezicht door heel Europa op verschillende wijzen is georganiseerd en niet altijd effectief is. De huidige richtlijn (artikel 32) heeft lidstaten de ruimte gelaten om de beroepsorganisaties verantwoordelijk te laten zijn voor onder meer inschrijving, registratie, kwaliteitscontroles en tuchtrecht. Dit systeem heeft Ik ben ervan overtuigd dat Den Haag het toezicht, zoals dat nu geregeld is, ongemoeid laat SRA vindt dat dit voorstel voorbijgaat aan de kwaliteit en effectiviteit van het Nederlandse toezichtsysteem. Daarom zal SRA in een reactie naar Barnier een lans breken voor het effectieve systeem dat in Nederland goed functioneert. Ons inziens vergeet Barnier de lijn van onderscheid tussen het OOB en niet-oob-segment door te trekken naar het toezichtmodel. Dit levert voor het mkb in Nederland administratieve lastenverzwaring op. SRA zal in Europa en op nationaal niveau zich sterk maken om deze weeffout uit de voorstellen te halen, aldus Meijer. Hij is daar optimistisch over. Als je kijkt naar de Wta-toetsing door SRA en de kwaliteit die we daarbij leveren en het feit dat is afgesproken om de lastendruk (Memorie van Toelichting van Wta, red.) niet te verhogen, ben ik ervan overtuigd dat Den Haag het toezicht, zoals dat nu is geregeld, ongemoeid laat. desraadviseur 13

14 branche & advies Ik zou de accountant wat ondeugender willen zien Ik zou de accountant best wat ondeugender willen zien, zegt Gonda Duivenvoorden. Zij is directeur van Brainwork Communicatie uit Rijnsburg. Duivenvoorden weet waarover ze praat. Ze was 1,5 jaar medeeigenaar van een accountantskantoor en schopte het tot communicatievrouw van het jaar De markt voor accountants is de afgelopen jaren steeds competitiever geworden. Net als het artsenberoep was accountancy voorheen ook een vak dat altijd nodig was, voor bijvoorbeeld het opmaken van de jaarrekening en het verlenen van administratieve diensten. Dat is nu niet meer zo, zegt Duivenvoorden. Accountants moeten scherp blijven door nieuwe partijen op het speelveld die deze werkzaamheden ook verrichten. Internetbedrijven adverteren al met de boodschap dat ondernemers geen accountant nodig hebben om de jaarrekening op te laten maken, aldus Duivenvoorden. Voor een bepaalde groep ondernemers zal dat een goede manier zijn om aan de stukken te komen. Kan het goedkoper? Door de economische crisis zullen bedrijven kritischer naar de kosten kijken. Kan het goedkoper, zal een veelgehoorde vraag aan de accountant zijn. Dan moet er een goed onderbouwd antwoord komen, anders gaat de klant misschien shoppen. De tijd dat de ondernemer zijn hele leven bij zijn accountant bleef, is voorbij. De accountant van nu moet zich daarom de vraag stellen waarom klanten voor zijn kantoor kiezen. Hij moet zich ook afvragen welke diensten het kantoor in de komende jaren gaat aanbieden, met in het achterhoofd Waar heeft mijn klant het meeste baat bij? Wordt het accountantskantoor een Lidl of een delicatessenzaak, of iets er tussen in, zegt Duivenvoorden. Het maakt niet uit wat je kiest, als je de keuze maar maakt. Dat geeft het kantoor meer kleur. Met hagel schieten Het valt Duivenvoorden op dat accountantskantoren redelijk gemakkelijk investeren in nieuwe logo s, websites en glossy brochures, maar de kernvraag Voor wie wil ik interessant zijn? overslaan. Klein beginnen, dus. Een website is een middel om een boodschap onder de aandacht te brengen. Ik vergelijk het met een vrachtwagen die iets van A naar B brengt. Maar wat er in die vrachtwagen zit, daar gaat het om. Daar moet eerst over worden nagedacht, voordat er allerlei communicatiemiddelen op worden losgelaten. Anders schiet je met hagel in plaats van doelgericht. Sparren met een SRA-communicatieadviseur SRA ondersteunt u graag met uw communicatievraagstukken. Neem contact op voor een vrijblijvende communicatie-intake. Tijdens dit gesprek passeren de volgende vragen de revue: Waar staat u voor? Wat wilt u uitstralen? Wat zijn uw unieke kenmerken. Hoe onderscheidt u zich ten opzichte van de markt? Hoe wilt u gezien worden door uw cliënten en toekomstig personeel? Voor welke nieuwe klanten wilt u interessant zijn? Welke middelen kunt u hiervoor inzetten? Wat is het budget en wat heeft prioriteit? Na alles in kaart te hebben gebracht kijken wij samen met u naar mogelijke vervolgstappen om de implementatie hiervan te verwezenlijken. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Judith Van der Hulst, T of 14 desraadviseur januari 2012

15 Voor wie wil ik interessant zijn? Dat is de kernvraag desraadviseur 15

16 Zet uw klant op voorsprong, voordat uw concurrent het doet. Uw klanten zijn uw toekomst. Natuurlijk zorgt u ervoor dat de keuzes die u maakt voordeel opleveren voor uw klanten. En dat doet loket.nl! Loket.nl is een volledig webbased applicatie voor salaris- en personeelsadministratie. Geen gedoe met systeembeheer, updates of nieuwe releases. Nooit was er meer binding met uw klanten door beter inzicht in de personeels- en salarisadministratie. Met loket.nl heeft uw klant stuurinformatie over zijn personeel. Naast inzicht in salarissen is er uitgebreid inzage in ziekteverzuim, functioneren en alle zaken die met HRM te maken hebben. Bovendien krijgt de werknemer via ESS (Employee Self Service = werknemerstoegang) inzage in de eigen salarisstroken, de jaaropgaves en het aantal beschikbare vakantiedagen. Als klap op de vuurpijl is ESS ook toegankelijk via internetbankieren. Dit betekent één keer inloggen bij de bank en meteen toegang tot de eigen salarisstrook. Kortom: met loket.nl biedt ú wat úw klant wil! 16 Van Spaendonck Services BV Reitseplein AA Tilburg T (013) desraadviseur januari 2012

17 branche & advies Goede sparringpartner Accountants zijn te bescheiden om te vertellen wat ze van nature goed kunnen, zoals advieswerk, vindt Duivenvoorden. Een bedrijf wil fuseren en de accountant is gevraagd dat proces te begeleiden. De accountant is een goede sparringpartner, omdat hij zelf ondernemer is. Vraag de klant, als alles succesvol is afgerond, wat hij aan de accountant heeft gewaardeerd. Die reactie kan de accountant weer gebruiken voor de site om zo zijn meerwaarde voor het voetlicht te brengen. De strijd om de klant In de strijd om de klant moeten bestaande klanten natuurlijk gekoesterd worden en dat gaat niet vanzelf. Vraag je als accountant af waarmee de klanten bezig zijn. Grote kans dat de ondernemer die op zoek is naar een andere accountant, bij andere ondernemers te rade gaat. Als jouw klanten enthousiast over jou zijn, omdat je bijvoorbeeld net een bijeenkomst hebt georganiseerd, brengen ze dat over op andere ondernemers. Accountants moeten zich afvragen of ze een Lidl willen worden of een delicatessenzaak. De klant staat bij die vraag centraal. Met relatief eenvoudige middelen kunnen accountants de relatie met hun bestaande klanten versterken en nieuwe klanten werven. Stel dat je veel bouwondernemingen als klant hebt. De bouw zit nu flink in het slop. Nodig die bouwbedrijven uit om eens met ze te praten, om echt contact met ze te maken. Kan de accountant helpen bij acquisitie of is het voor de klant belangrijk om het financiële plaatje eens door te lichten. Je versterkt de relatie met de klant en krijgt daardoor ook mond-tot-mondreclame. Je kan zo n bijeenkomst ook houden voor familiebedrijven. Laat de kinderen die het bedrijf overnemen, dan meekomen. Ik ken nauwelijks accountantskantoren die dit zo oppakken, aldus Duivenvoorden. Een ander voorbeeld is dat van een klant die zijn administratie heeft uitbesteed aan een administratiekantoor. Stap op de klant af en vraag hem waarom hij de administratie daar heeft ondergebracht en welke werkzaamheden het kantoor precies verricht voor welke prijs, is het advies van Duivenvoorden. Vraag de klant vervolgens of je hem een voorstel mag doen om de administratie te verzorgen en vertel hem wat jouw meerwaarde is. De nieuwe klant Voor potentieel nieuwe klanten geldt een andere aanpak. Accountants zijn gewend om gevraagd te worden voor bijvoorbeeld penningmeester in (sport) verenigingen of ze zitten in de rotary of andere netwerken, zegt Duivenvoorden. Als ze eerst goed nadenken over welke klanten bij hun kantoor passen, kunnen ze vervolgens actief worden in een netwerk met potentiële klanten. Medewerkers Een accountantskantoor zou dus eerst moeten nadenken over de te varen koers om vervolgens de boer op te gaan, is het devies van Duivenvoorden. Maar vergeet de werknemers achter de vennoten niet. Het imago van een onderneming wordt voor 5% bepaald door het logo, voor 25% door zaken als brochures en voor 70% door de mensen die er werken. Als er aandacht is voor de medewerkers kan daar vervolgens extern winst mee worden gemaakt. De vennoot moet zichtbaar zijn, maar ook de mensen daarachter. Als een vennoot een presentatie houdt en de medewerkers dragen die boodschap niet uit, kavelt het imago af. SRA-Branche & Advieskring In september en oktober heeft de communicatieadviseur centraal gestaan tijdens de SRA-Branche & Advieskring. SRA organiseert op drie locaties de SRA-Branche & Advieskring: Zwolle, Houten en Eindhoven. Tijdens deze kwartaalbijeenkomsten behandelt een deskundige de actuele (economische) ontwikkelingen en toekomstverwachtingen van een bepaalde branche en/of adviesthema. Kijk op voor meer informatie en aanmelding. desraadviseur 17

18 zapp service Tabbladen Een goede dossiervorming start met een goede indeling. Daarom heeft SRA een standaard tabbladenset ontwikkeld die één op één aansluit met de dossierindeling volgens de SRA-handboeken en de richtlijnen van de Commissie Vaktechniek. De standaardindeling betreft de verschillende fasen van het controleproces en bevat een standaardindeling voor het jaarrekeningdossier. SRA spreekt sollicitanten SRA-HRM heeft een bestand van kandidaten die op zoek zijn naar een positie bij een SRA-kantoor. Hieronder enkele kandidaten. Neem voor meer informatie contact op met Barry de Wilde, T Voor meer informatie of uw bestelling zie (Producten & Diensten > Tabbladen) of neem contact op met SRA-Vaktechniek of ). Jaarprogramma 2012 Fiscale Kringen Het jaarprogramma voor 2012 voor de Fiscale kringen bevat bijeenkomsten over BTW- Actualiteiten (spreker: Ed van den Elsen), Loonbelastingactualiteiten (Rien Vink), Actualiteiten Verliesverrekening in de Vpb (o.m. Dennis Post), IB & Vpb-Actualiteiten DGA (o.m. dr. Ruud van den Dool), Pensioenen (o.m. Theo Gommer), Estate planning (mr. Caroline Martens) en eindejaarsactualiteiten (Hans Zwagemaker). Senior Accountant (ref 484) Regio: Midden Nederland. Man, 52 jaar. Is onlangs gestopt bij een wat groter mkb-accountantskantoor. Zoekt een mkb-kantoor waar hij een passende rol kan innemen. Hierbij denkt hij aan wettelijke controles (is hier erg bedreven in), vaktechniek, commercie, coaching/ begeleiding, innovatie etc. Met samenstelwerkzaamheden heeft hij overigens ook de nodige ervaring. Er zijn SRA-Fiscale kringen in Akersloot, Arnhem, Assen, Bergen op Zoom, Heerenveen, Houten, Hoofddorp, Rotterdam, Thorn, Waalwijk en Zwolle. Nieuw is de kring Den Haag/Nootdorp. Daarnaast zijn er kringen voor uitsluitend Fiscalisten in Eindhoven en Houten. Een (persoonsgebonden) lidmaatschap kost in , oftewel 136,- per bijeenkomst. Leden van de fiscale kring zijn verzekerd van deelname aan alle (zeven) bijeenkomsten en verdienen 21 PE-Punten per jaar. Nog geen lid? Ga naar (onderdeel bijeenkomsten) of neem even contact met ons op: T of Beginnend Assistent Accountant (ref 486) Regio: Groningen. Vrouw, 26 jaar. Heeft tot juli 2011 zo n 10 maanden gewerkt bij een groter mkbkantoor in het midden van het land. Is vervolgens verhuisd naar het noorden van het land en zoekt nu in deze regio een mkb-kantoor, waarbij ze idealiter met zowel controleals samenstelwerkzaamheden te maken kan krijgen. Ze zit nu in het laatste jaar van haar post-master Accountancy. 18 desraadviseur januari 2012

19 Agenda Demonstratiebijeenkomsten SRA organiseert regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarbij de werking van een product wordt gedemonstreerd en toegelicht. De volgende bijeenkomsten staan in januari gepland: 18 januari Nieuw: SRA-Handboeken online beheren De SRA-Handboeken zijn online beschikbaar in Unit4 Actueel, een weboplossing voor het beheren van handboeken. Het actualiseren van de artikelen verloopt volledig digitaal. U kunt de handboeken eenvoudig en efficiënt onderhouden en distribueren naar uw medewerkers. 19 januari SRA-Rating Diensten Met behulp van onze ratingproducten kunt u uw klanten nog beter adviseren en begeleiden. De producten betreffen o.a. een rapport met de rating van de onderneming en de onderbouwing hiervan. Ook is er een model beschikbaar om de financieringspositie van de onderneming in kaart te brengen. 25 januari SRA-Intern Reviewsysteem Met het Intern Reviewsysteem kunt u de kwaliteit van de opdrachten beoordelen. Het systeem bevat geautomatiseerde vragenlijsten voor de review van samenstel- en beoordelingsopdrachten, voor de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en dossierinspectie bij (vrijwillige en bijzondere) controleopdrachten én voor de fiscale review. Na beantwoording van de vragen kunt u diverse rapportages genereren, waarmee u kunt vaststellen of specifieke procedures zijn gevolgd en vastgelegd. Bovendien kunt u de uitkomsten uitwisselen met de externe reviewers die, bij een goed werkend systeem van self-assessment, gebruik zullen maken van deze uitkomsten. Meer info of aanmelding? Kijk op > bijeenkomsten > demobijeenkomsten of neem contact op met SRA-Vaktechniek, of T N.B. Deze bijeenkomsten zijn niet bestemd voor bestaande gebruikers. Plaats kosteloos vacatures Plaats kosteloos al uw vacatures op werkenbijsra.nl! Uniek voor u als SRA-kantoor! Gericht op ervaren personeel. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Barry de Wilde, T , Jaarrekening MKB en Checklist 2012 Praktische vertaling van de regelgeving voor grote, middelgrote en kleine mkb-ondernemingen. De inhoud is gericht op de jaarrekeningposten, waarbij de opname/verwerking van de post, de waardering, de wettelijke presentatievoorschriften en fiscale regels worden behandeld. De compacte Checklist is complementair aan het boek. Ledenprijs Jaarrekening MKB Jaarrekening MKB Checklist 2012: samen voor slechts 29,95 per set (niet-ledenprijs 52,50 per set). Verschijningsdatum: maart desraadviseur 19

20 zapp service Leaflets 2012 Leaflets zijn praktische weggevers waarmee u uw cliënten proactief informeert. Bijvoorbeeld in de wachtruimte bij de receptie of tijdens een adviesgesprek. De digitale versie kunt u gebruiken voor uw website. De ondernemersgerichte onderwerpen zorgen ervoor dat zoekende ondernemers uw website snel vinden en raadplegen. Wegens succes en op verzoek van onze abonnees is het aanbod voor het jaar 2012 uitgebreid van tien naar twintig titels: SRA spreekt sollicitanten 1. Verdien geld met innovatie in Geld lenen aan en van de BV 3. Profiteer van de Flex-BV 4. Start u een bedrijf? 5. Pensioen voor de ondernemer 6. Handel met buitenland: let op de BTW 7. Werkkostenregeling 8. Auto & Fiscus 11. Pensioenopbouw voor de dga 12. Bedrijfsoverdracht 13. Wat is uw bedrijf waard? 14. Vermogens- en inkomensplanning 15. Estate planning 16. Echtscheiding: let op fiscale valkuilen 17. Krediet aanvragen 18. Zorgeloos ondernemen met voldoende geldmiddelen Junior Belastingadviseur (ref 487) Regio: Zuid Holland. Man, 28 jaar. Werkt sinds juli bij een Big Four-kantoor, maar heeft het hier niet naar zijn zin. Hij zoekt dan ook bewust naar een mkb-accountantskantoor waarbij hij zich kan ontwikkelen op adviesvlak. Deze man beschikt over de nodige relevante fiscale werkervaring. Volgend jaar hoopt hij zijn studie Fiscaal Recht af te ronden en is tevens bijna klaar (scriptie) met zijn Master Accountancy (Auditing and Control). Junior Belastingadviseur (ref 489) Regio: Gelderland. Vrouw, 29 jaar. Werkt nu bijna 3,5 jaar bij een mkbkantoor in de regio Midden Nederland, maar wil hier weg. Reden hiervoor is de reistijd in combinatie met de interne begeleiding. Hiervoor heeft ze nog zo n 2,5 jaar ervaring opgedaan bij een wat groter mkb-accountantskantoor. Ze zoekt voor maximaal 4 dagen in de week een kantoor in Gelderland (de regio van Arnhem) waarbij ze meer te maken kan krijgen met het advieswerk en het klantencontact. 9. Vakantiewetgeving 10. Personeel van of naar het buitenland? SRA biedt diverse voordeelabonnementen aan, waarbij u kunt kiezen voor afname van drukwerk en/of digitale tekst. Uiteraard is het ook mogelijk de leaflets los te bestellen. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Marketing (T of of kijk op SRA-ledennet. Aan de slag met de Flex-BV 19. Fiscale actualiteiten voor de dga 20. Fiscale actualiteiten voor verenigingen en stichtingen De Flex-BV is in 2012 een feit. De nieuwe rechtsvorm is flexibeler en de minimum kapitaaleis is afgeschaft. Vooral voor starters en ondernemingen met één aandeelhouder biedt de Flex-BV nieuwe kansen. Wanneer is het zinvol een Eenmans-BV op te richten? Waar moet u op letten vóórdat de wetgeving daadwerkelijk in werking treedt? Hoe kunt u nu al goed op de aanstaande wijzigingen anticiperen? En wat is uw rol als accountant? Tijdens het SRA-Seminar Aan de slag met de Flex-BV gaan diverse sprekers in op deze vragen. Het seminar vindt plaats op donderdag 26 januari. Kijk op cursuscode EOSE0266, voor meer informatie en inschrijving. 20 desraadviseur januari 2012

magazine nr. 01 02 13 Accountant moet sparringpartner geen controleur Anneke van Teeffelen: De toekomst: de accountant als kennismakelaar

magazine nr. 01 02 13 Accountant moet sparringpartner geen controleur Anneke van Teeffelen: De toekomst: de accountant als kennismakelaar desraadviseur magazine nr. 01 02 13 Anneke van Teeffelen: Accountant moet sparringpartner zijn, geen controleur 02 Branche in Zicht: vakkennis versterkt door klantkennis 06 De toekomst: de accountant als

Nadere informatie

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare desraadviseur magazine nr. 03 09 13 Hans Biesheuvel: Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur 06 Hobbels e-factureren moeten worden genomen 14 HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

Nadere informatie

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht:

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht: desraadviseur magazine nr. 02 05 13 Jos Felix over Branche in Zicht: Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken 02 IT-audit: Nieuwe methode voor IT-integratie 10 SRA Recessieenquête:

Nadere informatie

magazine nr. 04 12 13 Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? Jeroen Busscher: Initiërende rol loonmedewerker Andere tijden, andere vennoten?

magazine nr. 04 12 13 Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? Jeroen Busscher: Initiërende rol loonmedewerker Andere tijden, andere vennoten? desraadviseur magazine nr. 04 12 13 Jeroen Busscher: Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? 06 Andere tijden, andere vennoten? 12 Initiërende rol loonmedewerker 26 De robuuste familiebedrijfsaccountant interview

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

novak accountants magazine Ambitie

novak accountants magazine Ambitie novak accountants Verschijnt vier keer per jaar - 3e kwartaal - september 2014 Uitgave van de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren magazine Ambitie Ambities van de mkb-accountant Een kijkje

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

ccountancynieuws ICT-SPECIAL SBR is vooral procesintegratie pag. 20

ccountancynieuws ICT-SPECIAL SBR is vooral procesintegratie pag. 20 ccountancynieuws ICT-SPECIAL 2 - w e k e l i j k s o n a f h a n k e l i j k v a k b l a d v o o r a c c o u n t a n t s 2 5 m a a r t 2 0 1 1 / n r 6 Kies software op maat van de klant pag. 18 SBR is

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG en jaarrekening Omdat mensen tellen. 02 Jaarverslag 03 INHOUD 0301 Over BDO Profiel 03 Ambitie 04 Kernwaarden 04 Onze klanten 04 Onze mensen 04 Onze dienstverlening 05 Organisatie 06 Kengetallen

Nadere informatie

Opleidingen 2013 / 2014

Opleidingen 2013 / 2014 Opleidingen 2013 / 2014 = Actualiteitbijeenkomsten (VTB) = Rondetafelbijeenkomsten = Cursussen en workshops = Masterclasses = Verplichte onderwerpen = Leergangen = Studiedagen = Relatiebijeenkomsten /

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

CUS ANCE AFAS ERP SOFTWARE:

CUS ANCE AFAS ERP SOFTWARE: FOCUS 09 FINANCE AFAS ERP SOFTWARE: wilt u ook boekhouden met het licht uit? 10 JEFFERSON WELLS blinkt uit door ervaring 12 YOU GET geeft antwoord op de vraag: Hoe word ik finance manager 2.0? 18 Inspirerend

Nadere informatie

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli 2011 2 Geslaagde PrixTDi 3 Congres Register Belastingadviseurs in teken van Horizontaal Toezicht 3 Accountancy iets voor jou? De

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

Transparantieverslag 2012-2013

Transparantieverslag 2012-2013 www.pwc.nl Transparantieverslag 2012-2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Dit transparantieverslag heeft betrekking op PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. In dit verslag doelen we met PwC op

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie