JAARVERSLAG Op weg naar uw nieuwe licence to operate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Op weg naar uw nieuwe licence to operate"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Op weg naar uw nieuwe licence to operate

2 KWH-VISIE DEEL 2 GOVERNANCE KWH-AUDITING DEEL 3 KWH-BENCHMARKING KWH-VERENIGING KWH-WERKORGANISATIE 2

3 VOORWOORD Klaar voor een nieuw tijdperk KWH bestaat 18 jaar en is..volwassen! We hebben daarmee een bijzondere mijlpaal bereikt. Voor iedereen die 18 jaar wordt, verandert er veel. De toekomst ligt open, nieuwe kansen dienen zich aan. Het is gewoonlijk het moment dat je een tijdperk van verandering voor je ziet. Het is bijzonder om mee te maken dat het voor de 18- jarigen van nu toch anders is. In plaats van een tijdperk van verandering zien en voelen we een verandering van een tijdperk. Op 10 september 2013 werd door een groep vooraanstaande trendwatchers opnieuw de Trendrede uitgesproken. Scherp en inspirerend. Zowel de maatschappij als de economie gaan kantelen naar versie 3.0. Ze zullen op systeemniveau duurzamer worden ingericht. Je ziet belangrijke trends: van centraal naar decentraal, van aanbodgericht naar vraaggericht werken, van doelmatig gericht naar mensgericht en van mondiaal/ mechanisch naar lokaal en duurzaam. Deze trends gaan niet aan de corporatiesector voorbij. Integendeel. Neem Jutphaas Wonen uit Nieuwegein. Deze corporatie is aan het omdenken geslagen en weet op een fantastische wijze leegstaande kantoren te transformeren tot starterswoningen. Waarbij de lokale jongeren maximaal invloed hebben gehad op het ontwerp. Waarbij bouwers als co-maker geheel nieuwe bouwconcepten hebben toegepast. Waarbij de duurzaamheidsprestaties hun tijd ver vooruit zijn. En het geheel ook nog eens zonder onrendabele top wordt gerealiseerd. Wat ons betreft dé oplossing voor een groot maatschappelijk vraagstuk. Want hoeveel vierkante meters overtollige kantoorruimte is er niet in ons land? Niet voor niets won Jutphaas Wonen in 2013 de KWH-i-Opener. Daarmee laten we de sector kennismaken hoe je van best practise naar next practise gaat. En hoe je als corporatie mee kantelt in een snel veranderende omgeving. 18 jaar worden, betekent ook nieuwe stappen durven zetten. Wij deden dat op het thema benchmarking. Waarbij we op dit belangrijke onderwerp geloven dat delen het nieuwe hebben is. Na een voorbereiding van meer dan een jaar lanceerden wij samen met Aedes en het CFV in 2013 het Corporatie Benchmark Centrum (CBC). Met als doel om corporaties te ondersteunen bij het grip krijgen op hun prestaties en lasten. Alle relevante data over corporaties worden nu op één plek gedeeld en op een goede manier ontsloten. De online-tool is inmiddels beschikbaar. Jaarlijks tanken wij het oordeel van ruim huishoudens in deze database. Daarmee stellen we corporaties in staat om relaties te leggen tussen uitgaven en de waardering van de klant. Natuurlijk is het slechts een eerste stap. Samen met corporaties en specialisten gaan we stap voor stap de dataverzameling verbeteren en de beste sturingsinformatie ontwikkelen die nodig is. Ondertussen gelooft ook de Tweede Kamer dat delen het nieuwe hebben is. Zij verlangt via Minister Blok dat de data van het CBC voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt, te beginnen met de informatie over bedrijfslasten. Is KWH klaar voor een verandering van een tijdperk? We hebben daar in 2013 op alle fronten stevig op ingezet. Met dit jaarverslag leg ik daarover graag verantwoording aan u af. En tegelijkertijd bied ik u een doorkijk naar Bent u nieuwsgierig naar onze volledige plannen? Onze strategische koers en ons jaarplan 2014 transitie: hersens uit de mouwen leest u hier. Ik dank u voor het vertrouwen in KWH. Voor 2014 hebben we de lat opnieuw hoog gelegd. Ik nodig u van harte uit om actief en betrokken met ons mee te doen. Ik wens u veel leesplezier en kijk uit naar uw reactie. mr. Sjoerd Hooftman directeur-bestuurder twitter.com/kwhsjoerd 3

4 KWH-VISIE HET VERSLAG OVER 2013 KWH-VISIE Visie op corporatie van de 21ste eeuw KWH-i-Opener: aandacht voor innovatie Sectorbreed onderzoek Doorkijk naar 2014 Visie op corporatie van 21ste de eeuw In 2013 formuleerden wij een eerste visie op de corporatie van de 21ste eeuw. We lieten ons daarbij inspireren door vele corporatiebestuurders, door hoogleraren Jan Rotmans en Teun Hardjono, door de Woonbond en anderen. Maar ook corporaties zelf zaten bepaald niet stil. Beter Wonen Vechtdal formuleerde bijvoorbeeld het document De strategiebepaling voor corporaties op weg naar de participatiesamenleving. Met alle input bouwden we onze visie. 4

5 KWH-VISIE Het gaat ons niet om het vangen van de corporatie in één vorm. Maar vooral om het duiden van een ontwikkelrichting. In de 20ste eeuw was er de verschuiving van maatschappelijke organisatie in het maatschappelijk middenveld naar taakorganisatie van de overheid naar vervolgens maatschappelijk ondernemer op de maatschappelijke vastgoedmarkt. Het lijkt erop dat deze ontwikkeling in de 21ste eeuw de weg terug inslaat. Als een soort ommekeer in een doodlopende weg. De corporatie als maatschappelijk ondernemer met haar brede taakstelling is voorbij. De overheid grijpt in, roomt de corporatie financieel af en dwingt de corporatie om terug te gaan naar haar kerntaak. Oftewel back to basic. We zien straks nieuwe verschillende verschijningsvormen van corporaties ontstaan. Vormen die heel goed los van elkaar kunnen gaan bestaan. Maar ook kunnen deze vormen bij een corporatie tegelijkertijd worden gehanteerd. Weliswaar organisatorisch afgebakend, maar naast elkaar bestaand. Het gaat dan mogelijk om: De doelmatige maatschappelijke verhuurder Het gemeentelijk woningbedrijf nieuwe stijl De coöperatieve zelforganisatie Voor KWH is het van belang deze ontwikkeling te zien en daarin vooruit te lopen. Deze ontwikkeling met een inspirerende kwaliteitsvisie positief te beïnvloeden. Dit vanuit het perspectief van huurders, bewoners en andere belanghebbers. Terugkerende thema s in onze kwaliteitsvisie zijn de MVO-kernthema s, die blijken ijzersterk. De visie op de corporatie van de 21ste eeuw maken we in 2014 af en geven het in debat. Bijvoorbeeld via de Ronde Tafels die we organiseren in het Corporatiehuis. Een spannend element is het onderdeel normering. Durven we het in de sector aan om zelf een set criteria te formuleren waaraan de corporatie van de 21ste eeuw moet voldoen en waarover zij zich durft te verantwoorden? Of laten we de formulering liever aan de overheid? De overheid heeft de bal op dit moment bij de corporaties gelegd, te beginnen met de normering over bedrijfslasten. Wat de uitkomst ook zal zijn, vast staat dat de visie op de corporatie van de 21ste eeuw de basis zal gaan vormen voor onze toekomstige meetmodellen. De uitgangspunten en principes die corporaties primair in deze vormen hanteren, zijn verschillend. De doelmatige verhuurder focust zich op de efficiency van de organisatie met een smalle taakopvatting, gericht op individuele huurders. Het gemeentelijk woningbedrijf nieuwe stijl focust zich op lokale verankering, een maatschappelijke beleidsvorming en dient de belangen van de gemeente en de lokale woningmarkt. De coöperatieve zelforganisatie gaat op in de samenleving. Zij geeft vorm aan de activering van de samenleving en de verbetering van de woonomgeving. 5

6 KWH-VISIE KWH-i-Opener: aandacht voor innovatie In 2013 vond de derde editie van de prijsvraag KWH-i-Opener plaats. De innovatieprijs zet de spotlights op innovaties in de sector. Innovaties waarvan uiteindelijk de klant de voordelen ervaart. De inzendingen die de prijsvraag oplevert, geven corporaties inspiratie en nieuwe inzichten bij de actuele vraagstukken waar zij mee te maken hebben. De ingezonden projecten zijn zichtbaar gemaakt op de website Ook is er aandacht aan besteed in de Corporatiehuis bijlage bij het KWH Magazine. Op 15 mei tijdens het Innovatie event van best practice naar next practice vormden de inzendingen de input voor de Inspiratiesessies. Tijdens het Innovatie event werd ook de winnaar van de prijsvraag bekend gemaakt. De vakjury, met juryvoorzitter Maria Molenaar, bestuursvoorzitter van Woonstad Rotterdam en winnaar van de vorige editie van de KWH-i-Opener, koos unaniem een winnaar uit de inzendingen: Jutphaas Wonen met haar project waarbij zij kantoren ombouwt tot starterswoningen. Jutphaas Wonen speelt met haar project in op meerdere actuele uitdagingen van de sector. Niet alleen biedt zij een oplossing voor het grote aantal leegstaande kantoren, ook komen betaalbare woningen voor starters hiermee op de markt. Daarnaast gaan verschillende duurzame aspecten samen in het project en passen bouwers nieuwe concepten toe. Dankzij deze prijs en daaraan gekoppeld een persbericht en een filmpje kreeg Jutphaas Wonen veel belangstelling en vragen vanuit andere corporaties over haar innovatieve kantorenproject. 6

7 KWH-VISIE Sectorbreed onderzoek Als winnaar van de KWH-i-Opener in 2012 ontving Woonstad Rotterdam van KWH een onderzoek naar de effecten van haar nieuwe participatiestructuur. Woonstad Rotterdam wilde in haar participatiestructuur recht doen aan de diversiteit die er in een stad als Rotterdam is. Weg van de gebaande paden, maar de stem van de huurders ophalen om wie het echt gaat. Met vernieuwende methodieken, maatwerk en een wisselwerking tussen vaste en tijdelijke vormen. Dit onderzoek naar de succesfactoren én de ontwikkelpunten van haar nieuwe participatiestructuur op wijk- en complexniveau werd in 2013 uitgevoerd. Het onderzoek is inmiddels afgerond en geeft aan dat de wijze waarop Woonstad Rotterdam haar participatie wil invullen volop in ontwikkeling is. Het rapport laat goed zien hoe Woonstad haar huurders betrekt in de participatiesamenleving en is hierin een voorbeeld voor andere corporaties. Het rapport geeft een prachtig inzicht in de zaken die goed gaan. Maar ook geeft het mooie handvatten voor verdere ontwikkeling. Naast onze analyses op de resultaten vanuit de metingen met het KWH-Huurlabel voerden we twee bredere onderzoeken uit. Onderzoeken die meer inzicht bieden in de actuele ontwikkelingen en die corporaties handvatten geven bij het werken aan kwaliteit. Prof. dr. ir. Vincent Gruis van de Technische Universiteit Delft voerde in opdracht van KWH een grootschalig onderzoek uit naar de effecten die het kabinetsbeleid heeft op de dienstverlening en bedrijfsvoering van corporaties. Daarbij werd duidelijk op welke thema s corporaties bezuinigen en hoe ze aankijken tegen nieuwe klantbedieningsconcepten. Daarnaast vond er een sectoronderzoek plaats naar Klachtenmanagement bij corporaties waarbij duidelijk werd dat de sleutel voor succes en tevreden klanten ligt in een integrale aanpak. De resultaten uit beide onderzoeken gaven input voor verschillende artikelen en werd door een groot aantal corporaties gebruikt als slijpsteen bij de nieuwe jaarplannen. 7

8 KWH-AUDITING KWH-AUDITING Klantmetingen: behoefte aan diversificering Dat de sector in transitie is, merkten we ook aan een veranderende behoefte aan klantmetingen. De behoefte aan diversificering neemt toe en KWH speelt daar op in. Naast het KWH-Huurlabel bieden we verschillende klantmetingen die passen bij de ontwikkelingen en ambities van corporaties: Klantmetingen: behoefte aan diversificering KWH-Labels: innovatie en doorontwikkeling Doorkijk naar 2014 Klantmetingen volgens het model van het KWH-Huurlabel Een grote groep corporaties kiest voor transparantie en legitimatie en laat zich meten met het KWH-Huurlabel. Opvallend is dat het merendeel van de corporaties kiest voor continu metingen. Daarmee krijgen zij direct inzicht in de actuele klantwaardering en kunnen zij gericht verbeteracties uitvoeren. Met de nieuwe voorziening Onze Focus in het Klantvizier is het mogelijk voor corporaties om de focus te leggen op specifieke leer- en verbetermogelijkheden binnen de organisatie. 8

9 KWH-AUDITING Cijfers 2013 Aangeschreven huishoudens KWH-Huurlabel Respons totaal Respons percentage 29,9% Aangeschreven huishoudens KWH-Aftersales Respons totaal Respons percentage 27,2% Continu metingen vragenlijsten huurders 134 Onderzoeken telefonische dienstverlening 142 Aantal benaderingen Aantal continu meters telefoon 107 Aantal blokmeters telefoon 41 Websites beoordeeld 118 Onderdelen informatie beoordeeld 655 In 2013 troffen we de voorbereidingen voor de metingen met het KWH- Huurlabel in We vroegen huurders wat zij het belangrijkst vinden in de dienstverlening van hun corporatie en met de uitkomsten scherpten we de kwaliteitseisen aan. Vanaf 2014 spelen we in op de toenemende digitalisering van de dienstverlening bij corporaties met het beoordelen van de online dienstverlening. We maken daarbij gebruik van de KWH- Webmonitor die we daarop toesneden. De resultaten van deze meting integreren we in het KWH-Huurlabel. Tot slot pasten we in samenspraak met een groep corporaties het onderdeel Klachten behandelen aan in het onderdeel Uiten van ontevredenheid. Daarbij ligt de nadruk op de zachte kant, de houding en het gedrag van medewerkers bij het omgaan met klanten die ontevreden zijn. Klantmetingen volgens het model dat met de eigen huurders is afgesproken Voor corporaties die de stem van hun huurders nog krachtiger naar binnen willen halen en met hen prestatieafspraken willen maken, ontwikkelen we een meetmodel dat in samenspraak met huurders tot stand komt. In 2013 is een pilot opgestart met de Rotterdamse corporatie Havensteder. Samen zijn we met huurders(organisaties) in gesprek over wat zij het belangrijkst vinden in de dienstverlening van hun corporatie. De onderzoeksresultaten worden bekend in 2014 en laten zien of de corporatie voldoet aan de afspraken die zij met haar huurders over de dienstverlening heeft gemaakt. Mogelijk is het dan straks niet KWH, maar de huurdersvereniging die het keurmerk namens de huurders uitreikt. De ervaringen uit deze pilot zijn in 2014 beschikbaar voor alle corporaties. Klantmetingen op maat Corporaties die (tijdelijk) de focus willen leggen op specifieke onderdelen van hun dienstverlening of willen experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening, boden we vanaf 2013 klantmetingen op maat. Denk bijvoorbeeld aan een klantmeting die is afgeleid van het KWH-Huurlabel waarbij de corporatie zelf bepaalt welke onderdelen worden gemeten, welke meetmethoden worden gebruikt en hoe vaak er gemeten wordt. Of een meting waar op andere onderwerpen de mening en waardering van huurders of belanghouders inzichtelijk worden gemaakt. In 2013 ontwikkelden we samen met Ymere een nieuw meetmodel dat de beleving van de huurder op een nieuwe wijze in kaart brengt. 9

10 KWH-AUDITING Klantmetingen gekoppeld aan het primaire systeem van de corporatie Is het mogelijk om volledig geautomatiseerd de beleving bij een huurder op te halen zodra er een reparatie is uitgevoerd? Door een onafhankelijke partij? Die de beleving dan direct automatisch laat zien op het dashboard van de corporatie? En een keurmerk toedeelt als er aan de gestelde eisen wordt voldaan? Ja, dat is mogelijk. KWH heeft dit in 2013 samen met NCCW gerealiseerd bij de Woningstichting Wageningen. Onze systemen zijn slim gekoppeld, er komt geen handwerk meer aan te pas. Studentenhuisvesting Ook de markt van studentenhuisvesting is in verandering. Er blijken verschillende wensen en behoeften en onderlinge verschillen tussen de studentenhuisvesters. Met Kences zijn we in gesprek over een gezamenlijk, periodiek terugkerend landelijk onderzoek onder studentenhuisvesters. Een onderzoek dat niet beperkt blijft tot de gevestigde corporaties voor studentenhuisvesting, maar ook bijvoorbeeld particuliere verhuurders van kamers aan studenten en studentenhotels. Daarbij richten we ons niet alleen op het traditionele verhuurproces, maar onder andere ook op de voorzieningen voor studenten, de kwaliteit van de kamer en de leefomgeving. De resultaten brengen we onder de aandacht van een breed publiek, zoals gemeenten, universiteiten en Hogescholen. Anderzijds gingen we met de studentenhuisvesters in gesprek over een keurmerk dat past bij de toenemende gedigitaliseerde dienstverlening van studentenhuisvesters. Optimale dienstverlening door gebruik leefstijlen Dé klant bestaat niet. Wensen en behoeften zijn niet altijd hetzelfde. Toch worden alle klanten vaak op dezelfde manier geholpen en bediend. De dienstverlening kan efficiënter ingericht worden door in te spelen op verschillende wensen en behoeften van klanten. Met SmartAgent zijn we in gesprek om gebruik te maken van het BSR-model dat zij ontwikkelde. Met het BSR-model worden belevingswerelden in kaart gebracht. Het model verkent en structureert achterliggende waarden, behoeften en motieven van mensen van waaruit mensen denken en handelen. Door deze waarden, behoeften en motieven in kaart te brengen en te combineren met kenmerken als leeftijd, geslacht en opleiding kunnen verschillende leefstijlen in kaart gebracht worden waarop de dienstverlening gericht afgestemd kan worden. We streven ernaar corporaties met behulp van dit model te faciliteren bij het optimaliseren van hun dienstverlening. Toetsing met Klantaudit Corporaties zijn enthousiast over onze ambitie om een Klantaudit te ontwikkelen. Deze kan ingezet worden wanneer er door de corporatie al veel in eigen beheer wordt gemeten rondom klantprocessen en klantbeleving. In deze audit toetsen deskundigen in welke mate de organisatie in staat is om haar eigen klantvisie in KPI s te vertalen, deze visie consistent toe te passen en daarop via eigen metingen op de bijbehorende KPI s te sturen. 10

11 KWH-AUDITING KWH-labels: innovatie en doorontwikkeling Het KWH-Duurzaamheid label ontwikkelden we samen met een groot aantal partijen: de Stichting Duurzaamheidsbarometer (Woningstichting SWZ, Stadgenoot en Woonbron), Deloitte en W/E adviseurs en de corporaties Bo-Ex, de Alliantie, deltawonen, Woonstichting St Joseph Boxtel, Woningstichting Brederode, Wooncompagnie, Woonwaard en Intermaris. Daarnaast waren het Ministerie van BZK/WWI, GDO en de SEV Energiesprong (Platform 31) bij de ontwikkeling betrokken. Innovatie KWH-Participatielabel In 2013 gaven we samen met zes corporaties en een aantal deskundigen op het gebied van participatie waaronder RIGO en de Woonbond een geheel nieuwe invulling aan het KWH-Participatielabel. De overlegwet is niet langer leidend voor het onderzoek, maar juist de omgeving waarin de corporatie opereert. Ook krijgen nieuwe en andere vormen van participatie een nadrukkelijke plek en is het onderzoek niet alleen gericht op de tevredenheid van de participanten, maar krijgt de corporatie ook inzicht in hoe participatie intern georganiseerd en geborgd is. De Woningstichting in Wageningen en Woningbelang in Valkenswaard zijn de eerste corporaties die zich in een pilot met het nieuwe meetinstrument laten meten. Optionele onderdelen In 2013 voegden we twee optionele onderdelen toe aan ons productenpalet. Met het onderdeel Overlast brengen we de waardering van de klant in beeld nadat een overlastklacht is behandeld. De kwaliteit van dienstverlening bij het verkopen van woningen meten we met het onderdeel Koop. Daarbij maken we onderscheid tussen verschillende doelgroepen: kopers van de eigen huurwoning, kopers van een andere bestaande huurwoning of kopers van een nieuwbouwwoning. We vragen hen bijvoorbeeld naar hun waardering over de ontvangen informatie over de woning en het koopproces, de overdracht en de oplevering van de woning. Doorontwikkeling KWH-Duurzaamheidlabel De corporaties Wooncompagnie, Woonwaard en Woonstichting St. Joseph in Boxtel wilden zicht krijgen op hun duurzaamheidsinspanningen en antwoord krijgen op de vraag: Hoe kan ik als corporatie duurzaamheid gericht inzetten? Bij deze corporaties voerden we een pilotmeting uit die we in 2013 afrondden. Met de uitkomsten van de meting scherpten we het meetinstrument verder aan. In mei overhandigden we het instrument tijdens ons Innovatie event aan het Ministerie van BZK. Daarnaast ontwikkelden we een rapportage die op maat inzicht biedt hoe ver de corporatie is op het thema duurzaamheid. Het biedt concrete handvatten om als organisatie scherpte te krijgen in het formuleren van duurzaamheidsdoelstellingen en het sturen in de bedrijfsvoering op deze ambities. 11

12 KWH-BENCHMARKING KWH-BENCHMARKING Lancering Corporatie Benchmark Centrum Lancering Corporatie Benchmark Centrum KWH-Prestatie-Index: maatschappelijke prestaties in beeld Doorkijk naar 2014 Na ruim een jaar gewerkt te hebben aan de ontwikkeling van een branche-brede corporatiebenchmark vond in het najaar de lancering van de online benchmarktool Corporatie Benchmark Centrum (CBC) plaats. Een groep actieve leden, Aedes, CFV en KWH leverden hieraan hun bijdrage. Het CBC geeft op een overzichtelijke plek inzicht in de prestaties van een corporatie. Door deze te vergelijken met die van andere corporaties, krijgt men inzicht in sterkten en ontwikkelpunten. Dat is de basis voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het risicobeheer. 12

13 KWH-BENCHMARKING Prestaties in beeld De meest recente gegevens waarover CFV, KWH, FLOW en Shaere (resultaten energiebesparing) beschikken, staan per corporatie overzichtelijk bij elkaar. Corporatiemedewerkers krijgen zo een veelomvattend beeld van de prestaties van de corporatie op het gebied van bedrijfsvoering, klanttevredenheid, werkgeverschap en energieprestaties. Het CBC geeft hiermee antwoord op talloze vragen over de prestaties van de corporatie. Hoe zijn de bedrijfslasten bijvoorbeeld ten opzichte van andere corporaties met vergelijkbare activiteiten? Doet mijn corporatie net zoveel aan ouderenhuisvesting als andere corporaties in de regio? Of hebben onze investeringen in energielabels een vergelijkbaar effect als die van andere corporaties? Toekomst CiP De CiP (een statische publicatie) blijft voor iedereen beschikbaar. Daarin wijzigt met de komst van het CBC en de online benchmarktool niets. Inhoudelijk verandert CiP wel, zo worden ook KWH-data en data uit andere bronnen toegevoegd. Aedes neemt de publicatie van CiP voor haar rekening. Keuzevrijheid Op het dashboard van de CBC-benchmarktool staan zeven prestatievelden met daarin een selectie van belangrijke indicatoren zoals Waarde vastgoed, Kwaliteit woningen en Huisvesting speciale doelgroepen. Het is ook mogelijk om zelf overzichten samen te stellen met indicatoren die voor de corporatie belangrijk zijn. Bovendien kan men zelf relevante periodes en referentiegroepen instellen. De online benchmarktool biedt gebruikers kortom een grote keuzevrijheid, waardoor men talloze maatwerkvergelijkingen kan maken. Juist de maatwerkvergelijkingen maken van de benchmarktool een echte leeromgeving. 13

14 KWH-BENCHMARKING KWH-Prestatie-Index: maatschappelijke prestaties in beeld We publiceerden de KWH-Prestatie-Index 2012 in nummer 2 van ons KWH Magazine. In de KWH-Prestatie-Index brengen we de maatschappelijke prestaties van corporaties in beeld op een 5-tal resultaatgebieden, gerelateerd aan de KWH-labels. De cijfers worden toegelicht met interessante feiten en verhalen áchter de cijfers; verhalen die corporaties kunnen inspireren bij hun maatschappelijk presteren. Woningstichting de Groene Waarden (nu bekend als fusieorganisatie IJsseldal Wonen) mocht zichzelf met een gemiddelde score van 8,47 in 2013 de meest klantvriendelijke corporatie van Nederland noemen. In het overzicht hieronder ziet u de top 3 van de corporaties die het beste scoren op klantvriendelijkheid. Het totale overzicht van alle corporaties is openbaar en is te vinden op de website van KWH. Huurdersbelangenvereniging IJsseldal reikt de KWH-award voor de meest klantvriendelijke corporatie uit aan Yolanda Winkelhorst, directeur van IJsseldal Wonen. Top 3 KWH-Huurlabel 1. Woningstichting de Groene Waarden 8,47 2. Destion Nieuw Bergen 8,39 3. Woningstichting Het Grootslag 8,33 14

15 KWH-VERENIGING KWH-VERENIGING Het Corporatiehuis: een inspirerend en innovatief ontmoetingsplatform > Het Corporatiehuis: een inspirerend en innovatief ontmoetingsplatform Inspireren: spotlights op maatschappelijk presteren Doorkijk naar

16 KWH-VERENIGING Het Corporatiehuis krijgt vorm In 2012 opende het Corporatiehuis haar deuren met een Grand Opening. In 2013 werd het Corporatiehuis stap voor stap verder ontwikkeld. Verrassende themabijeenkomsten, Platforms, Ronde Tafels voor bestuurders en een grootschalig Innovatie event brachten in totaal aan zo n 500 deelnemers frisse inspiratie en nieuwe inzichten. In co-creatie werkten de deelnemers samen aan kwaliteitsverbetering van de sector. Niet alleen kreeg het Corporatiehuis fysiek meer vorm, ook bij KWH Magazine verscheen ieder kwartaal een bijlage waarin de activiteiten vanuit het Corporatiehuis onder de aandacht werden gebracht. In 2014 gaan we verder met de ontwikkeling van het Corporatiehuis, waarbij ook meer aandacht voor het digitale Corporatiehuis. Volle zalen, hoge waardering Leden en niet-leden konden in 2013 deelnemen aan een groot aantal verschillende activiteiten. Eén van deze activiteiten waren de themabijeenkomsten. Hierbij gingen experts en deelnemers de verdieping in op een specifiek thema. Deze themabijeenkomsten waren zo populair dat we regelmatig extra bijeenkomsten organiseerden. Thema s als klantbedieningsconcepten, nieuwe participatievormen en online klantbediening kwamen uitgebreid aan bod. In totaal organiseerden we 11 van deze themabijeenkomsten in Daarnaast gingen we met corporaties in Limburg en Zeeland de verdieping in op de cijfers van het KWH-Huurlabel tijdens twee benchmarkbijeenkomsten. Ook de twee verdiepende Platforms hadden weer een goede opkomst. Het Platform Dienstverlening ging haar vijfde jaargang in. Voor het Platform Participatie was 2013 het vierde jaar. Het eerste Platform kende 29 deelnemers, het tweede 27 deelnemers. Het Innovatie event in mei trok meer dan honderd deelnemers en had een gemiddelde waardering van 8,0. 16

17 KWH-VERENIGING Inspireren: spotlights op maatschappelijk presteren In 2013 kreeg KWH Magazine een totale make over. De huisstijl werd doorgevoerd in de vormgeving en ook qua inhoud werd een slag geslagen. Met onderzoeksartikelen, interviews met voorlopers en friskijkers uit de sector en mooie verhalen uit de praktijk, boden we alle corporaties van Nederland inspiratie en achtergronden. Nieuw bij het magazine was de Corporatiehuis krant. Deze losse bijlage gaf best practices en informatie vanuit de activiteiten in het Corporatiehuis. Uit het lezersonderzoek dat we eind 2013 hielden onder de lezers, bleek een grote waardering voor inhoud en vorm van het magazine. Toch hebben we de keuze gemaakt om in 2014 de sector op andere, digitale, manieren van inspiratie te voorzien. Kostenoverwegingen en de inzet op andere communicatiemiddelen spelen hierbij een belangrijke rol. Hoge waardering activiteiten (gemiddelde van alle activiteiten) Onderwerp Cijfer Themabijeenkomsten: Effectief en efficiënt 8,3 Klantbedieningsconcepten 7,3 en 8,5 Reputatiemanagement 7,8 Digitale participatie 7,0 en 7,8 Sturen en organiseren 9,3 Het nieuwe werken 8,3 Benchmarkbijeenkomsten: 7,6 Platform Dienstverlening: 7,6 Platform Participatie: 7,9 Innovatie event: 8,0 17

18 KWH-WERKORGANISATIE KWH-WERKORGANISATIE Partners: samenwerken aan co-creatie Werkorganisatie: nieuwe personele samenwerking Werkorganisatie: verouderde systemen vervangen Goed werkgeverschap Doorkijk naar 2014 Partners: samenwerken co-creatie aan Ook in 2013 zetten we de intensieve samenwerking met onze partners voort. Niet alleen op het gebied van het meten en inzichtelijk maken van de prestaties van corporaties, maar ook bij het organiseren van diverse bijeenkomsten in het Corporatiehuis. We verkenden een mogelijke nieuwe samenwerking met IPD (benchmarking), KOVON (benchmarking), CSR Academy (MVO), SmartAgent (klantprofielen), StoreSupport (mysterymailing) HC&H Klantadvies (klantvisies). In 2014 verwachten we de samenwerking met deze partijen nader te concretiseren. We continueerden de samenwerking met de Woonbond (onderzoek en KWH-i-Opener), Aedes (benchmarking) Desan (onderzoek), Platform 31 (KWH-i-Opener), Telan (onderzoek), Loo van Eck (onderzoek), RIGO (onderzoek), GerrichhauzenStrategie&Governance (onderzoek), FRAEY (onderzoek), TU Delft (onderzoek), WE Adviseurs (onderzoek), Deloitte (onderzoek), Universiteit Tilburg (onderzoek), Nestas (Magazine), ProImpact (beeldschermcommunicatie), H3ROES (CRM en Klantgerichtheid). 18

19 KWH-WERKORGANISATIE Werkorganisatie: nieuwe personele samenstelling Werkorganisatie: verouderde systemen vervangen Om kansen te kunnen benutten en klaar te zijn voor een nieuwe fase, is in 2013 kritisch gekeken naar de personele samenstelling van de werkorganisatie. De benodigde omvang en samenstelling van de formatie is opnieuw vastgesteld. Groter groeien door kleiner te worden, is daarbij onze ambitie. Alle functies zijn opnieuw beschreven (naar de situatie vanaf 1 januari 2014) en opnieuw ingeschaald. Per eind 2013 is in goed overleg afscheid genomen van vier vertrouwde relatiemanagers. Zij maken plaats voor een nieuwe lichting professionals die samen met corporaties en huurderscollectieven aan de slag gaan met alle nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Zij geven vorm aan nieuwe vormen van cocreatie waarin de huurder prominenter naar voren komt. Natuurlijk dagen zij de corporatie op een nieuwe manier uit, laten het belang zien van het sturen op kpi s en prikkelen het lerend vermogen. De werving daarvan is inmiddels gestart, we streven er naar om (naar verwachting) twee nieuwe collega s aan te trekken. De formatie komt daarmee op 11,66 fte. Omdat we met de nieuwe collega s eerst werken met jaarcontracten creëren we vanzelf een flexibele schil in het medewerkersbestand. Nieuwe en bestaande medewerkers worden via een programma begeleid in het verkrijgen van de juiste kennis en vaardigheden. We zijn ons ervan bewust dat de werkorganisatie opnieuw moet groeien naar een geoliede machine in een sterk veranderende omgeving. We stoppen daar extra energie in. In 2013 hebben we ook grote slagen gemaakt in de bedrijfsvoering van de werkorganisatie KWH. Alle werkprocessen zijn opnieuw tegen het licht gehouden en vastgelegd. Het interne kwaliteitsmanagementsysteem is geactualiseerd en extern positief getoetst. Het ISO-certificaat is verlengd tot december De financiële administraties zijn geoptimaliseerd. De verouderde kantoorautomatisering is compleet vervangen door met Microsoft in de cloud te gaan werken. De onderzoeksdata komen daarbij overigens niet in de cloud, deze blijven op de vertrouwde sterk beveiligde servers staan. Het oude CRM systeem is vervangen door het nieuwe Microsoft Dynamics. Daarmee is bekeken vanuit de systemen de basis van de bedrijfsvoering op orde. 19

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verrassend, Verbindend, Vernieuwend

Jaarplan 2015. Verrassend, Verbindend, Vernieuwend Jaarplan 2015 Verrassend, Verbindend, Vernieuwend Inhoudsopgave Leeswijzer Ook in 2015 is er veel aandacht voor innovatie en inspiratie. Dat doen we voor onze leden en in co-creatie mét onze leden. Dat

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen Profielschets Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders HBV Dudok Wonen ERLY the consulting company Datum: januari 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos Dudok Wonen & HBV Dudok Wonen Dudok Wonen

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

Meetsystematiek KWH-Huurlabel 2016

Meetsystematiek KWH-Huurlabel 2016 Meetsystematiek KWH-Huurlabel 2016 Inleiding Het onderzoek naar de waardering van huurders voor uw dienstverlening voeren we uit met het KWH- Huurlabel. Het KWH-Huurlabel is een beproefde onderzoeksmethode

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Vastgesteld 25-08-2010 1 Uitgangspunten Het primaire vertrekpunt van Woonstichting VechtHorst voor de komende jaren is de woonomgeving van onze

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Intern Toezicht Het team en de spelers

Intern Toezicht Het team en de spelers Intern Toezicht Het team en de spelers CRITERIA voor goed intern toezicht in woningcorporaties 2009 Aanleiding De VTW brengt in deze notitie de belangrijkste criteria voor een goed intern toezichthoudend

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark

Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Veel gestelde vragen en antwoorden over resultaten, opbouw en methode Aedes-benchmark Resultaten Huurdersoordeel (bouwsteen Kwaliteit) Wat is het belangrijkste resultaat van het huurdersoordeel? Het Huurdersoordeel

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen C Samenvatting Visitatie De Woonmensen Deze visitatie is uitgevoerd op basis van de 5.0-versie van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland,

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Duurzame obligatie bindt meer beleggers aan de corporatiesector

Duurzame obligatie bindt meer beleggers aan de corporatiesector Duurzame obligatie bindt meer beleggers aan de corporatiesector Prof. dr. ir. Bastiaan Zoeteman en ir. René Goorden 1 Op 6 juli 2016 heeft BNG Bank haar eerste duurzame Social Bond ten behoeve van de financiering

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

In contact met belanghouders!

In contact met belanghouders! In contact met belanghouders! met zestien bewezen werkvormen voor corporaties Inleiding Iedere corporatiebestuurder vraagt zich weleens af welke methoden er bestaan om contacten met belanghouders te managen.

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys aanpak Ecorys 2014 Inhoud presentatie 1.Maatschappelijke visitatie a. Algemeen b. Beoordelingskader c. Resultaten/eindproducten d. Verschil methodiek 3.0 en 5.0 2. Aanpak Ecorys 3. Organisatie en tijdplanning

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp.

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. t Heem 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. Jaarverslag 2016 Dit jaarverslag geeft een beeld van wat Woonstichting en Zorgstichting 't Heem in 2016 realiseerden.

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Bestuur... 2 1.1. Verantwoordelijkheden... 2 1.2. Kenmerken directeur-bestuurder...

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN mei 2014 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier regiobedrijven

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur Juni 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profiel. Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Voorzitter Bestuur

Profiel. Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Voorzitter Bestuur Profiel Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties Voorzitter Bestuur Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties Voorzitter bestuur Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM

TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM THEORIE: HET DENKRAAM VAN DE TRIAS LEGITIMATIECHECK Wat is en hoe krijgt u er grip op binnen uw corporatie? Lees hier meer over het concept en de -uitingen, aspecten,

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie