JAARVERSLAG Op weg naar uw nieuwe licence to operate

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Op weg naar uw nieuwe licence to operate"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Op weg naar uw nieuwe licence to operate

2 KWH-VISIE DEEL 2 GOVERNANCE KWH-AUDITING DEEL 3 KWH-BENCHMARKING KWH-VERENIGING KWH-WERKORGANISATIE 2

3 VOORWOORD Klaar voor een nieuw tijdperk KWH bestaat 18 jaar en is..volwassen! We hebben daarmee een bijzondere mijlpaal bereikt. Voor iedereen die 18 jaar wordt, verandert er veel. De toekomst ligt open, nieuwe kansen dienen zich aan. Het is gewoonlijk het moment dat je een tijdperk van verandering voor je ziet. Het is bijzonder om mee te maken dat het voor de 18- jarigen van nu toch anders is. In plaats van een tijdperk van verandering zien en voelen we een verandering van een tijdperk. Op 10 september 2013 werd door een groep vooraanstaande trendwatchers opnieuw de Trendrede uitgesproken. Scherp en inspirerend. Zowel de maatschappij als de economie gaan kantelen naar versie 3.0. Ze zullen op systeemniveau duurzamer worden ingericht. Je ziet belangrijke trends: van centraal naar decentraal, van aanbodgericht naar vraaggericht werken, van doelmatig gericht naar mensgericht en van mondiaal/ mechanisch naar lokaal en duurzaam. Deze trends gaan niet aan de corporatiesector voorbij. Integendeel. Neem Jutphaas Wonen uit Nieuwegein. Deze corporatie is aan het omdenken geslagen en weet op een fantastische wijze leegstaande kantoren te transformeren tot starterswoningen. Waarbij de lokale jongeren maximaal invloed hebben gehad op het ontwerp. Waarbij bouwers als co-maker geheel nieuwe bouwconcepten hebben toegepast. Waarbij de duurzaamheidsprestaties hun tijd ver vooruit zijn. En het geheel ook nog eens zonder onrendabele top wordt gerealiseerd. Wat ons betreft dé oplossing voor een groot maatschappelijk vraagstuk. Want hoeveel vierkante meters overtollige kantoorruimte is er niet in ons land? Niet voor niets won Jutphaas Wonen in 2013 de KWH-i-Opener. Daarmee laten we de sector kennismaken hoe je van best practise naar next practise gaat. En hoe je als corporatie mee kantelt in een snel veranderende omgeving. 18 jaar worden, betekent ook nieuwe stappen durven zetten. Wij deden dat op het thema benchmarking. Waarbij we op dit belangrijke onderwerp geloven dat delen het nieuwe hebben is. Na een voorbereiding van meer dan een jaar lanceerden wij samen met Aedes en het CFV in 2013 het Corporatie Benchmark Centrum (CBC). Met als doel om corporaties te ondersteunen bij het grip krijgen op hun prestaties en lasten. Alle relevante data over corporaties worden nu op één plek gedeeld en op een goede manier ontsloten. De online-tool is inmiddels beschikbaar. Jaarlijks tanken wij het oordeel van ruim huishoudens in deze database. Daarmee stellen we corporaties in staat om relaties te leggen tussen uitgaven en de waardering van de klant. Natuurlijk is het slechts een eerste stap. Samen met corporaties en specialisten gaan we stap voor stap de dataverzameling verbeteren en de beste sturingsinformatie ontwikkelen die nodig is. Ondertussen gelooft ook de Tweede Kamer dat delen het nieuwe hebben is. Zij verlangt via Minister Blok dat de data van het CBC voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt, te beginnen met de informatie over bedrijfslasten. Is KWH klaar voor een verandering van een tijdperk? We hebben daar in 2013 op alle fronten stevig op ingezet. Met dit jaarverslag leg ik daarover graag verantwoording aan u af. En tegelijkertijd bied ik u een doorkijk naar Bent u nieuwsgierig naar onze volledige plannen? Onze strategische koers en ons jaarplan 2014 transitie: hersens uit de mouwen leest u hier. Ik dank u voor het vertrouwen in KWH. Voor 2014 hebben we de lat opnieuw hoog gelegd. Ik nodig u van harte uit om actief en betrokken met ons mee te doen. Ik wens u veel leesplezier en kijk uit naar uw reactie. mr. Sjoerd Hooftman directeur-bestuurder twitter.com/kwhsjoerd 3

4 KWH-VISIE HET VERSLAG OVER 2013 KWH-VISIE Visie op corporatie van de 21ste eeuw KWH-i-Opener: aandacht voor innovatie Sectorbreed onderzoek Doorkijk naar 2014 Visie op corporatie van 21ste de eeuw In 2013 formuleerden wij een eerste visie op de corporatie van de 21ste eeuw. We lieten ons daarbij inspireren door vele corporatiebestuurders, door hoogleraren Jan Rotmans en Teun Hardjono, door de Woonbond en anderen. Maar ook corporaties zelf zaten bepaald niet stil. Beter Wonen Vechtdal formuleerde bijvoorbeeld het document De strategiebepaling voor corporaties op weg naar de participatiesamenleving. Met alle input bouwden we onze visie. 4

5 KWH-VISIE Het gaat ons niet om het vangen van de corporatie in één vorm. Maar vooral om het duiden van een ontwikkelrichting. In de 20ste eeuw was er de verschuiving van maatschappelijke organisatie in het maatschappelijk middenveld naar taakorganisatie van de overheid naar vervolgens maatschappelijk ondernemer op de maatschappelijke vastgoedmarkt. Het lijkt erop dat deze ontwikkeling in de 21ste eeuw de weg terug inslaat. Als een soort ommekeer in een doodlopende weg. De corporatie als maatschappelijk ondernemer met haar brede taakstelling is voorbij. De overheid grijpt in, roomt de corporatie financieel af en dwingt de corporatie om terug te gaan naar haar kerntaak. Oftewel back to basic. We zien straks nieuwe verschillende verschijningsvormen van corporaties ontstaan. Vormen die heel goed los van elkaar kunnen gaan bestaan. Maar ook kunnen deze vormen bij een corporatie tegelijkertijd worden gehanteerd. Weliswaar organisatorisch afgebakend, maar naast elkaar bestaand. Het gaat dan mogelijk om: De doelmatige maatschappelijke verhuurder Het gemeentelijk woningbedrijf nieuwe stijl De coöperatieve zelforganisatie Voor KWH is het van belang deze ontwikkeling te zien en daarin vooruit te lopen. Deze ontwikkeling met een inspirerende kwaliteitsvisie positief te beïnvloeden. Dit vanuit het perspectief van huurders, bewoners en andere belanghebbers. Terugkerende thema s in onze kwaliteitsvisie zijn de MVO-kernthema s, die blijken ijzersterk. De visie op de corporatie van de 21ste eeuw maken we in 2014 af en geven het in debat. Bijvoorbeeld via de Ronde Tafels die we organiseren in het Corporatiehuis. Een spannend element is het onderdeel normering. Durven we het in de sector aan om zelf een set criteria te formuleren waaraan de corporatie van de 21ste eeuw moet voldoen en waarover zij zich durft te verantwoorden? Of laten we de formulering liever aan de overheid? De overheid heeft de bal op dit moment bij de corporaties gelegd, te beginnen met de normering over bedrijfslasten. Wat de uitkomst ook zal zijn, vast staat dat de visie op de corporatie van de 21ste eeuw de basis zal gaan vormen voor onze toekomstige meetmodellen. De uitgangspunten en principes die corporaties primair in deze vormen hanteren, zijn verschillend. De doelmatige verhuurder focust zich op de efficiency van de organisatie met een smalle taakopvatting, gericht op individuele huurders. Het gemeentelijk woningbedrijf nieuwe stijl focust zich op lokale verankering, een maatschappelijke beleidsvorming en dient de belangen van de gemeente en de lokale woningmarkt. De coöperatieve zelforganisatie gaat op in de samenleving. Zij geeft vorm aan de activering van de samenleving en de verbetering van de woonomgeving. 5

6 KWH-VISIE KWH-i-Opener: aandacht voor innovatie In 2013 vond de derde editie van de prijsvraag KWH-i-Opener plaats. De innovatieprijs zet de spotlights op innovaties in de sector. Innovaties waarvan uiteindelijk de klant de voordelen ervaart. De inzendingen die de prijsvraag oplevert, geven corporaties inspiratie en nieuwe inzichten bij de actuele vraagstukken waar zij mee te maken hebben. De ingezonden projecten zijn zichtbaar gemaakt op de website Ook is er aandacht aan besteed in de Corporatiehuis bijlage bij het KWH Magazine. Op 15 mei tijdens het Innovatie event van best practice naar next practice vormden de inzendingen de input voor de Inspiratiesessies. Tijdens het Innovatie event werd ook de winnaar van de prijsvraag bekend gemaakt. De vakjury, met juryvoorzitter Maria Molenaar, bestuursvoorzitter van Woonstad Rotterdam en winnaar van de vorige editie van de KWH-i-Opener, koos unaniem een winnaar uit de inzendingen: Jutphaas Wonen met haar project waarbij zij kantoren ombouwt tot starterswoningen. Jutphaas Wonen speelt met haar project in op meerdere actuele uitdagingen van de sector. Niet alleen biedt zij een oplossing voor het grote aantal leegstaande kantoren, ook komen betaalbare woningen voor starters hiermee op de markt. Daarnaast gaan verschillende duurzame aspecten samen in het project en passen bouwers nieuwe concepten toe. Dankzij deze prijs en daaraan gekoppeld een persbericht en een filmpje kreeg Jutphaas Wonen veel belangstelling en vragen vanuit andere corporaties over haar innovatieve kantorenproject. 6

7 KWH-VISIE Sectorbreed onderzoek Als winnaar van de KWH-i-Opener in 2012 ontving Woonstad Rotterdam van KWH een onderzoek naar de effecten van haar nieuwe participatiestructuur. Woonstad Rotterdam wilde in haar participatiestructuur recht doen aan de diversiteit die er in een stad als Rotterdam is. Weg van de gebaande paden, maar de stem van de huurders ophalen om wie het echt gaat. Met vernieuwende methodieken, maatwerk en een wisselwerking tussen vaste en tijdelijke vormen. Dit onderzoek naar de succesfactoren én de ontwikkelpunten van haar nieuwe participatiestructuur op wijk- en complexniveau werd in 2013 uitgevoerd. Het onderzoek is inmiddels afgerond en geeft aan dat de wijze waarop Woonstad Rotterdam haar participatie wil invullen volop in ontwikkeling is. Het rapport laat goed zien hoe Woonstad haar huurders betrekt in de participatiesamenleving en is hierin een voorbeeld voor andere corporaties. Het rapport geeft een prachtig inzicht in de zaken die goed gaan. Maar ook geeft het mooie handvatten voor verdere ontwikkeling. Naast onze analyses op de resultaten vanuit de metingen met het KWH-Huurlabel voerden we twee bredere onderzoeken uit. Onderzoeken die meer inzicht bieden in de actuele ontwikkelingen en die corporaties handvatten geven bij het werken aan kwaliteit. Prof. dr. ir. Vincent Gruis van de Technische Universiteit Delft voerde in opdracht van KWH een grootschalig onderzoek uit naar de effecten die het kabinetsbeleid heeft op de dienstverlening en bedrijfsvoering van corporaties. Daarbij werd duidelijk op welke thema s corporaties bezuinigen en hoe ze aankijken tegen nieuwe klantbedieningsconcepten. Daarnaast vond er een sectoronderzoek plaats naar Klachtenmanagement bij corporaties waarbij duidelijk werd dat de sleutel voor succes en tevreden klanten ligt in een integrale aanpak. De resultaten uit beide onderzoeken gaven input voor verschillende artikelen en werd door een groot aantal corporaties gebruikt als slijpsteen bij de nieuwe jaarplannen. 7

8 KWH-AUDITING KWH-AUDITING Klantmetingen: behoefte aan diversificering Dat de sector in transitie is, merkten we ook aan een veranderende behoefte aan klantmetingen. De behoefte aan diversificering neemt toe en KWH speelt daar op in. Naast het KWH-Huurlabel bieden we verschillende klantmetingen die passen bij de ontwikkelingen en ambities van corporaties: Klantmetingen: behoefte aan diversificering KWH-Labels: innovatie en doorontwikkeling Doorkijk naar 2014 Klantmetingen volgens het model van het KWH-Huurlabel Een grote groep corporaties kiest voor transparantie en legitimatie en laat zich meten met het KWH-Huurlabel. Opvallend is dat het merendeel van de corporaties kiest voor continu metingen. Daarmee krijgen zij direct inzicht in de actuele klantwaardering en kunnen zij gericht verbeteracties uitvoeren. Met de nieuwe voorziening Onze Focus in het Klantvizier is het mogelijk voor corporaties om de focus te leggen op specifieke leer- en verbetermogelijkheden binnen de organisatie. 8

9 KWH-AUDITING Cijfers 2013 Aangeschreven huishoudens KWH-Huurlabel Respons totaal Respons percentage 29,9% Aangeschreven huishoudens KWH-Aftersales Respons totaal Respons percentage 27,2% Continu metingen vragenlijsten huurders 134 Onderzoeken telefonische dienstverlening 142 Aantal benaderingen Aantal continu meters telefoon 107 Aantal blokmeters telefoon 41 Websites beoordeeld 118 Onderdelen informatie beoordeeld 655 In 2013 troffen we de voorbereidingen voor de metingen met het KWH- Huurlabel in We vroegen huurders wat zij het belangrijkst vinden in de dienstverlening van hun corporatie en met de uitkomsten scherpten we de kwaliteitseisen aan. Vanaf 2014 spelen we in op de toenemende digitalisering van de dienstverlening bij corporaties met het beoordelen van de online dienstverlening. We maken daarbij gebruik van de KWH- Webmonitor die we daarop toesneden. De resultaten van deze meting integreren we in het KWH-Huurlabel. Tot slot pasten we in samenspraak met een groep corporaties het onderdeel Klachten behandelen aan in het onderdeel Uiten van ontevredenheid. Daarbij ligt de nadruk op de zachte kant, de houding en het gedrag van medewerkers bij het omgaan met klanten die ontevreden zijn. Klantmetingen volgens het model dat met de eigen huurders is afgesproken Voor corporaties die de stem van hun huurders nog krachtiger naar binnen willen halen en met hen prestatieafspraken willen maken, ontwikkelen we een meetmodel dat in samenspraak met huurders tot stand komt. In 2013 is een pilot opgestart met de Rotterdamse corporatie Havensteder. Samen zijn we met huurders(organisaties) in gesprek over wat zij het belangrijkst vinden in de dienstverlening van hun corporatie. De onderzoeksresultaten worden bekend in 2014 en laten zien of de corporatie voldoet aan de afspraken die zij met haar huurders over de dienstverlening heeft gemaakt. Mogelijk is het dan straks niet KWH, maar de huurdersvereniging die het keurmerk namens de huurders uitreikt. De ervaringen uit deze pilot zijn in 2014 beschikbaar voor alle corporaties. Klantmetingen op maat Corporaties die (tijdelijk) de focus willen leggen op specifieke onderdelen van hun dienstverlening of willen experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening, boden we vanaf 2013 klantmetingen op maat. Denk bijvoorbeeld aan een klantmeting die is afgeleid van het KWH-Huurlabel waarbij de corporatie zelf bepaalt welke onderdelen worden gemeten, welke meetmethoden worden gebruikt en hoe vaak er gemeten wordt. Of een meting waar op andere onderwerpen de mening en waardering van huurders of belanghouders inzichtelijk worden gemaakt. In 2013 ontwikkelden we samen met Ymere een nieuw meetmodel dat de beleving van de huurder op een nieuwe wijze in kaart brengt. 9

10 KWH-AUDITING Klantmetingen gekoppeld aan het primaire systeem van de corporatie Is het mogelijk om volledig geautomatiseerd de beleving bij een huurder op te halen zodra er een reparatie is uitgevoerd? Door een onafhankelijke partij? Die de beleving dan direct automatisch laat zien op het dashboard van de corporatie? En een keurmerk toedeelt als er aan de gestelde eisen wordt voldaan? Ja, dat is mogelijk. KWH heeft dit in 2013 samen met NCCW gerealiseerd bij de Woningstichting Wageningen. Onze systemen zijn slim gekoppeld, er komt geen handwerk meer aan te pas. Studentenhuisvesting Ook de markt van studentenhuisvesting is in verandering. Er blijken verschillende wensen en behoeften en onderlinge verschillen tussen de studentenhuisvesters. Met Kences zijn we in gesprek over een gezamenlijk, periodiek terugkerend landelijk onderzoek onder studentenhuisvesters. Een onderzoek dat niet beperkt blijft tot de gevestigde corporaties voor studentenhuisvesting, maar ook bijvoorbeeld particuliere verhuurders van kamers aan studenten en studentenhotels. Daarbij richten we ons niet alleen op het traditionele verhuurproces, maar onder andere ook op de voorzieningen voor studenten, de kwaliteit van de kamer en de leefomgeving. De resultaten brengen we onder de aandacht van een breed publiek, zoals gemeenten, universiteiten en Hogescholen. Anderzijds gingen we met de studentenhuisvesters in gesprek over een keurmerk dat past bij de toenemende gedigitaliseerde dienstverlening van studentenhuisvesters. Optimale dienstverlening door gebruik leefstijlen Dé klant bestaat niet. Wensen en behoeften zijn niet altijd hetzelfde. Toch worden alle klanten vaak op dezelfde manier geholpen en bediend. De dienstverlening kan efficiënter ingericht worden door in te spelen op verschillende wensen en behoeften van klanten. Met SmartAgent zijn we in gesprek om gebruik te maken van het BSR-model dat zij ontwikkelde. Met het BSR-model worden belevingswerelden in kaart gebracht. Het model verkent en structureert achterliggende waarden, behoeften en motieven van mensen van waaruit mensen denken en handelen. Door deze waarden, behoeften en motieven in kaart te brengen en te combineren met kenmerken als leeftijd, geslacht en opleiding kunnen verschillende leefstijlen in kaart gebracht worden waarop de dienstverlening gericht afgestemd kan worden. We streven ernaar corporaties met behulp van dit model te faciliteren bij het optimaliseren van hun dienstverlening. Toetsing met Klantaudit Corporaties zijn enthousiast over onze ambitie om een Klantaudit te ontwikkelen. Deze kan ingezet worden wanneer er door de corporatie al veel in eigen beheer wordt gemeten rondom klantprocessen en klantbeleving. In deze audit toetsen deskundigen in welke mate de organisatie in staat is om haar eigen klantvisie in KPI s te vertalen, deze visie consistent toe te passen en daarop via eigen metingen op de bijbehorende KPI s te sturen. 10

11 KWH-AUDITING KWH-labels: innovatie en doorontwikkeling Het KWH-Duurzaamheid label ontwikkelden we samen met een groot aantal partijen: de Stichting Duurzaamheidsbarometer (Woningstichting SWZ, Stadgenoot en Woonbron), Deloitte en W/E adviseurs en de corporaties Bo-Ex, de Alliantie, deltawonen, Woonstichting St Joseph Boxtel, Woningstichting Brederode, Wooncompagnie, Woonwaard en Intermaris. Daarnaast waren het Ministerie van BZK/WWI, GDO en de SEV Energiesprong (Platform 31) bij de ontwikkeling betrokken. Innovatie KWH-Participatielabel In 2013 gaven we samen met zes corporaties en een aantal deskundigen op het gebied van participatie waaronder RIGO en de Woonbond een geheel nieuwe invulling aan het KWH-Participatielabel. De overlegwet is niet langer leidend voor het onderzoek, maar juist de omgeving waarin de corporatie opereert. Ook krijgen nieuwe en andere vormen van participatie een nadrukkelijke plek en is het onderzoek niet alleen gericht op de tevredenheid van de participanten, maar krijgt de corporatie ook inzicht in hoe participatie intern georganiseerd en geborgd is. De Woningstichting in Wageningen en Woningbelang in Valkenswaard zijn de eerste corporaties die zich in een pilot met het nieuwe meetinstrument laten meten. Optionele onderdelen In 2013 voegden we twee optionele onderdelen toe aan ons productenpalet. Met het onderdeel Overlast brengen we de waardering van de klant in beeld nadat een overlastklacht is behandeld. De kwaliteit van dienstverlening bij het verkopen van woningen meten we met het onderdeel Koop. Daarbij maken we onderscheid tussen verschillende doelgroepen: kopers van de eigen huurwoning, kopers van een andere bestaande huurwoning of kopers van een nieuwbouwwoning. We vragen hen bijvoorbeeld naar hun waardering over de ontvangen informatie over de woning en het koopproces, de overdracht en de oplevering van de woning. Doorontwikkeling KWH-Duurzaamheidlabel De corporaties Wooncompagnie, Woonwaard en Woonstichting St. Joseph in Boxtel wilden zicht krijgen op hun duurzaamheidsinspanningen en antwoord krijgen op de vraag: Hoe kan ik als corporatie duurzaamheid gericht inzetten? Bij deze corporaties voerden we een pilotmeting uit die we in 2013 afrondden. Met de uitkomsten van de meting scherpten we het meetinstrument verder aan. In mei overhandigden we het instrument tijdens ons Innovatie event aan het Ministerie van BZK. Daarnaast ontwikkelden we een rapportage die op maat inzicht biedt hoe ver de corporatie is op het thema duurzaamheid. Het biedt concrete handvatten om als organisatie scherpte te krijgen in het formuleren van duurzaamheidsdoelstellingen en het sturen in de bedrijfsvoering op deze ambities. 11

12 KWH-BENCHMARKING KWH-BENCHMARKING Lancering Corporatie Benchmark Centrum Lancering Corporatie Benchmark Centrum KWH-Prestatie-Index: maatschappelijke prestaties in beeld Doorkijk naar 2014 Na ruim een jaar gewerkt te hebben aan de ontwikkeling van een branche-brede corporatiebenchmark vond in het najaar de lancering van de online benchmarktool Corporatie Benchmark Centrum (CBC) plaats. Een groep actieve leden, Aedes, CFV en KWH leverden hieraan hun bijdrage. Het CBC geeft op een overzichtelijke plek inzicht in de prestaties van een corporatie. Door deze te vergelijken met die van andere corporaties, krijgt men inzicht in sterkten en ontwikkelpunten. Dat is de basis voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het risicobeheer. 12

13 KWH-BENCHMARKING Prestaties in beeld De meest recente gegevens waarover CFV, KWH, FLOW en Shaere (resultaten energiebesparing) beschikken, staan per corporatie overzichtelijk bij elkaar. Corporatiemedewerkers krijgen zo een veelomvattend beeld van de prestaties van de corporatie op het gebied van bedrijfsvoering, klanttevredenheid, werkgeverschap en energieprestaties. Het CBC geeft hiermee antwoord op talloze vragen over de prestaties van de corporatie. Hoe zijn de bedrijfslasten bijvoorbeeld ten opzichte van andere corporaties met vergelijkbare activiteiten? Doet mijn corporatie net zoveel aan ouderenhuisvesting als andere corporaties in de regio? Of hebben onze investeringen in energielabels een vergelijkbaar effect als die van andere corporaties? Toekomst CiP De CiP (een statische publicatie) blijft voor iedereen beschikbaar. Daarin wijzigt met de komst van het CBC en de online benchmarktool niets. Inhoudelijk verandert CiP wel, zo worden ook KWH-data en data uit andere bronnen toegevoegd. Aedes neemt de publicatie van CiP voor haar rekening. Keuzevrijheid Op het dashboard van de CBC-benchmarktool staan zeven prestatievelden met daarin een selectie van belangrijke indicatoren zoals Waarde vastgoed, Kwaliteit woningen en Huisvesting speciale doelgroepen. Het is ook mogelijk om zelf overzichten samen te stellen met indicatoren die voor de corporatie belangrijk zijn. Bovendien kan men zelf relevante periodes en referentiegroepen instellen. De online benchmarktool biedt gebruikers kortom een grote keuzevrijheid, waardoor men talloze maatwerkvergelijkingen kan maken. Juist de maatwerkvergelijkingen maken van de benchmarktool een echte leeromgeving. 13

14 KWH-BENCHMARKING KWH-Prestatie-Index: maatschappelijke prestaties in beeld We publiceerden de KWH-Prestatie-Index 2012 in nummer 2 van ons KWH Magazine. In de KWH-Prestatie-Index brengen we de maatschappelijke prestaties van corporaties in beeld op een 5-tal resultaatgebieden, gerelateerd aan de KWH-labels. De cijfers worden toegelicht met interessante feiten en verhalen áchter de cijfers; verhalen die corporaties kunnen inspireren bij hun maatschappelijk presteren. Woningstichting de Groene Waarden (nu bekend als fusieorganisatie IJsseldal Wonen) mocht zichzelf met een gemiddelde score van 8,47 in 2013 de meest klantvriendelijke corporatie van Nederland noemen. In het overzicht hieronder ziet u de top 3 van de corporaties die het beste scoren op klantvriendelijkheid. Het totale overzicht van alle corporaties is openbaar en is te vinden op de website van KWH. Huurdersbelangenvereniging IJsseldal reikt de KWH-award voor de meest klantvriendelijke corporatie uit aan Yolanda Winkelhorst, directeur van IJsseldal Wonen. Top 3 KWH-Huurlabel 1. Woningstichting de Groene Waarden 8,47 2. Destion Nieuw Bergen 8,39 3. Woningstichting Het Grootslag 8,33 14

15 KWH-VERENIGING KWH-VERENIGING Het Corporatiehuis: een inspirerend en innovatief ontmoetingsplatform > Het Corporatiehuis: een inspirerend en innovatief ontmoetingsplatform Inspireren: spotlights op maatschappelijk presteren Doorkijk naar

16 KWH-VERENIGING Het Corporatiehuis krijgt vorm In 2012 opende het Corporatiehuis haar deuren met een Grand Opening. In 2013 werd het Corporatiehuis stap voor stap verder ontwikkeld. Verrassende themabijeenkomsten, Platforms, Ronde Tafels voor bestuurders en een grootschalig Innovatie event brachten in totaal aan zo n 500 deelnemers frisse inspiratie en nieuwe inzichten. In co-creatie werkten de deelnemers samen aan kwaliteitsverbetering van de sector. Niet alleen kreeg het Corporatiehuis fysiek meer vorm, ook bij KWH Magazine verscheen ieder kwartaal een bijlage waarin de activiteiten vanuit het Corporatiehuis onder de aandacht werden gebracht. In 2014 gaan we verder met de ontwikkeling van het Corporatiehuis, waarbij ook meer aandacht voor het digitale Corporatiehuis. Volle zalen, hoge waardering Leden en niet-leden konden in 2013 deelnemen aan een groot aantal verschillende activiteiten. Eén van deze activiteiten waren de themabijeenkomsten. Hierbij gingen experts en deelnemers de verdieping in op een specifiek thema. Deze themabijeenkomsten waren zo populair dat we regelmatig extra bijeenkomsten organiseerden. Thema s als klantbedieningsconcepten, nieuwe participatievormen en online klantbediening kwamen uitgebreid aan bod. In totaal organiseerden we 11 van deze themabijeenkomsten in Daarnaast gingen we met corporaties in Limburg en Zeeland de verdieping in op de cijfers van het KWH-Huurlabel tijdens twee benchmarkbijeenkomsten. Ook de twee verdiepende Platforms hadden weer een goede opkomst. Het Platform Dienstverlening ging haar vijfde jaargang in. Voor het Platform Participatie was 2013 het vierde jaar. Het eerste Platform kende 29 deelnemers, het tweede 27 deelnemers. Het Innovatie event in mei trok meer dan honderd deelnemers en had een gemiddelde waardering van 8,0. 16

17 KWH-VERENIGING Inspireren: spotlights op maatschappelijk presteren In 2013 kreeg KWH Magazine een totale make over. De huisstijl werd doorgevoerd in de vormgeving en ook qua inhoud werd een slag geslagen. Met onderzoeksartikelen, interviews met voorlopers en friskijkers uit de sector en mooie verhalen uit de praktijk, boden we alle corporaties van Nederland inspiratie en achtergronden. Nieuw bij het magazine was de Corporatiehuis krant. Deze losse bijlage gaf best practices en informatie vanuit de activiteiten in het Corporatiehuis. Uit het lezersonderzoek dat we eind 2013 hielden onder de lezers, bleek een grote waardering voor inhoud en vorm van het magazine. Toch hebben we de keuze gemaakt om in 2014 de sector op andere, digitale, manieren van inspiratie te voorzien. Kostenoverwegingen en de inzet op andere communicatiemiddelen spelen hierbij een belangrijke rol. Hoge waardering activiteiten (gemiddelde van alle activiteiten) Onderwerp Cijfer Themabijeenkomsten: Effectief en efficiënt 8,3 Klantbedieningsconcepten 7,3 en 8,5 Reputatiemanagement 7,8 Digitale participatie 7,0 en 7,8 Sturen en organiseren 9,3 Het nieuwe werken 8,3 Benchmarkbijeenkomsten: 7,6 Platform Dienstverlening: 7,6 Platform Participatie: 7,9 Innovatie event: 8,0 17

18 KWH-WERKORGANISATIE KWH-WERKORGANISATIE Partners: samenwerken aan co-creatie Werkorganisatie: nieuwe personele samenwerking Werkorganisatie: verouderde systemen vervangen Goed werkgeverschap Doorkijk naar 2014 Partners: samenwerken co-creatie aan Ook in 2013 zetten we de intensieve samenwerking met onze partners voort. Niet alleen op het gebied van het meten en inzichtelijk maken van de prestaties van corporaties, maar ook bij het organiseren van diverse bijeenkomsten in het Corporatiehuis. We verkenden een mogelijke nieuwe samenwerking met IPD (benchmarking), KOVON (benchmarking), CSR Academy (MVO), SmartAgent (klantprofielen), StoreSupport (mysterymailing) HC&H Klantadvies (klantvisies). In 2014 verwachten we de samenwerking met deze partijen nader te concretiseren. We continueerden de samenwerking met de Woonbond (onderzoek en KWH-i-Opener), Aedes (benchmarking) Desan (onderzoek), Platform 31 (KWH-i-Opener), Telan (onderzoek), Loo van Eck (onderzoek), RIGO (onderzoek), GerrichhauzenStrategie&Governance (onderzoek), FRAEY (onderzoek), TU Delft (onderzoek), WE Adviseurs (onderzoek), Deloitte (onderzoek), Universiteit Tilburg (onderzoek), Nestas (Magazine), ProImpact (beeldschermcommunicatie), H3ROES (CRM en Klantgerichtheid). 18

19 KWH-WERKORGANISATIE Werkorganisatie: nieuwe personele samenstelling Werkorganisatie: verouderde systemen vervangen Om kansen te kunnen benutten en klaar te zijn voor een nieuwe fase, is in 2013 kritisch gekeken naar de personele samenstelling van de werkorganisatie. De benodigde omvang en samenstelling van de formatie is opnieuw vastgesteld. Groter groeien door kleiner te worden, is daarbij onze ambitie. Alle functies zijn opnieuw beschreven (naar de situatie vanaf 1 januari 2014) en opnieuw ingeschaald. Per eind 2013 is in goed overleg afscheid genomen van vier vertrouwde relatiemanagers. Zij maken plaats voor een nieuwe lichting professionals die samen met corporaties en huurderscollectieven aan de slag gaan met alle nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Zij geven vorm aan nieuwe vormen van cocreatie waarin de huurder prominenter naar voren komt. Natuurlijk dagen zij de corporatie op een nieuwe manier uit, laten het belang zien van het sturen op kpi s en prikkelen het lerend vermogen. De werving daarvan is inmiddels gestart, we streven er naar om (naar verwachting) twee nieuwe collega s aan te trekken. De formatie komt daarmee op 11,66 fte. Omdat we met de nieuwe collega s eerst werken met jaarcontracten creëren we vanzelf een flexibele schil in het medewerkersbestand. Nieuwe en bestaande medewerkers worden via een programma begeleid in het verkrijgen van de juiste kennis en vaardigheden. We zijn ons ervan bewust dat de werkorganisatie opnieuw moet groeien naar een geoliede machine in een sterk veranderende omgeving. We stoppen daar extra energie in. In 2013 hebben we ook grote slagen gemaakt in de bedrijfsvoering van de werkorganisatie KWH. Alle werkprocessen zijn opnieuw tegen het licht gehouden en vastgelegd. Het interne kwaliteitsmanagementsysteem is geactualiseerd en extern positief getoetst. Het ISO-certificaat is verlengd tot december De financiële administraties zijn geoptimaliseerd. De verouderde kantoorautomatisering is compleet vervangen door met Microsoft in de cloud te gaan werken. De onderzoeksdata komen daarbij overigens niet in de cloud, deze blijven op de vertrouwde sterk beveiligde servers staan. Het oude CRM systeem is vervangen door het nieuwe Microsoft Dynamics. Daarmee is bekeken vanuit de systemen de basis van de bedrijfsvoering op orde. 19

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

MAGAZINE. Relatiemarketing Janine Gerardts: Verbinden met de buitenwereld

MAGAZINE. Relatiemarketing Janine Gerardts: Verbinden met de buitenwereld ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES MAGAZINE 5 E JAARGANG NUMMER 4, NOVEMBER 2014 Relatiemarketing Janine Gerardts: Verbinden met de buitenwereld Domijn:

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Werken aan de kerntaak

Werken aan de kerntaak Werken aan de kerntaak Woonbron jaarplan 2015 6 januari 2015 Raad van Commissarissen Inhoud Voorwoord... 3 1. Strategie en governance... 4 2. Service en dienstverlening... 7 3. Betaalbaarheid, beschikbaarheid

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis

Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis Opdrachtgever: Stichting Idealis ECORYS Nederland BV Christine Oude Veldhuis Sandra Groot Ton Lensen Rotterdam, 30 september 2008 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie