Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014"

Transcriptie

1 Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014 De Fietsactie 2014 op hoofdlijnen: Een medewerker die vaak naar het werk fietst, vraagt zijn/haar collega-automobilist mee te doen aan de Fietsactie Samen vullen zij het Aanvraagformulier in en geven dit aan hun werkgever. Na goedkeuring ontvangt de deelnemer (=collega-automobilist) een registratiebandje voor de fiets + inlogcode voor de persoonlijke webpagina. De deelnemer gaat fietsen in de periode medio mei tot eind november. De deelnemer ontvangt voor iedere dag dat hij/zij fietst een beloning. Ook de medewerker die de deelnemer heeft aangebracht, ontvangt een beloning. Maximaal een beloning voor 88 gefietste dagen en een beloning voor een enquête aan het einde. De belangrijkste verschillen met vorig jaar: Huidige automobilisten vormen de belangrijkste doelgroep van deze fietsactie; huidige fietsers hebben ook een rol. Huidige fietsers brengen collega-automobilisten aan, die aan de fietsactie willen deelnemen. Deze collega-automobilisten zijn potentiële deelnemers van de fietsactie en hoeven binnen de nieuwe actie geen e-fiets te kopen om mee te mogen doen. Het mag wel. Deelnemers mogen met een e-fiets of met een gewone fiets meedoen. Niet alleen de deelnemende medewerker ontvangt een beloning voor iedere keer dat hij/zij naar het werk fietst; ook de huidige fietser die de automobilist als deelnemer aanbrengt. Het fietsgedrag van en naar het werk wordt beloond. En dus niet de eventuele aankoop. De beloning kan flink oplopen. Voor een deelnemer die een langere afstand fietst maximaal 465 en 88 voor de aanbrenger. De actie heeft een langere doorlooptijd dan afgelopen jaren (tot eind november van dit jaar). De actie heeft een maximum van 400 deelnemers. 1. Wat houdt het aanbod van de Twentse fietsactie in? De fietsactie richt zich op medewerkers die met de auto naar het werk reizen. Maar ook de medewerkers die op dit moment met de fiets rijden worden niet vergeten. Huidige fietsers kunnen collega automobilisten, die tot dan toe gemiddeld tenminste de helft van zijn/haar werkdagen met de auto naar het werk rijden, als deelnemer aanbrengen. Huidige fietsers moeten dan wel gemiddeld tenminste de helft van zijn/haar werkdagen naar het werk fietsen. Samen vullen zij het Aanvraagformulier in. In deze fietsactie wordt het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer beloond. De fiets mag een e-fiets, maar ook een gewone fiets zijn. Het mag een nieuwe fiets zijn, maar ook een gebruikte. De financiële beloning voor de deelnemer (automobilist) is in 2 delen opgesplitst: Beloning: variabel. Deze beloning is gerelateerd aan het aantal keren dat de deelnemer in de periode medio mei 30 november 2014 in het woon-werkverkeer heeft gefietst én aan de afstandsklasse waarin de deelnemer is ingedeeld. De betaling vindt in twee delen plaats: tussentijds begin augustus van de tot dan toe opgebouwde beloning en na afloop van de fietsactie in december. 1

2 Beloning: vast 25. Direct na afloop van de actieperiode vult de deelnemer de verplichte enquête over de fiets in. Deze beloning ontvangt de deelnemer in december na afloop van de fietsactie, samen met het tweede deel van de variabele beloning. De financiële beloning voor de aanbrenger (huidige fietser) is gerelateerd aan het aantal keren dat zijn/haar deelnemer in de periode medio mei 30 november 2014 in het woon-werkverkeer heeft gefietst. Dus hoe vaker de deelnemer fietst, hoe hoger de beloning voor de deelnemer én voor de aanbrenger is. Voorwaarden fietsactie Aan de fietsactie 2014 kunnen alleen medewerkers deelnemen als de werkgever convenantpartner van Twente Mobiel is. 2. Op het Aanvraagformulier vult de potentiële deelnemer (collega-automobilist) zijn/haar gegevens in en dat doet de aanbrengende medewerker (huidige fietser) ook. De potentiële deelnemer verklaart dat hij/zij tot dan toe gemiddeld tenminste de helft van zijn/haar werkdagen met de auto naar het werk rijdt. De aanbrengende fietser verklaart dat hij/zij tot dan toe gemiddeld tenminste de helft van zijn/haar werkdagen naar het werk fietst. Huidige fietsers kunnen een of meer collega-automobilisten als potentiële deelnemer aandragen. 3. De medewerker ontvangt bij deelname een bandje met uniek nummer en een inlogcode. Het bandje moet gedurende de gehele actieperiode (tot en met 30 november 2014) aan het stuur van de fiets van de deelnemer zijn bevestigd. Iedere dag dat de deelnemer met de fiets naar het werk is gefietst, moet hij/zij dat die dag op de persoonlijke webpagina aangeven. Gebeurt dat niet, dan wordt voor die dag geen beloning opgebouwd. De aanbrenger krijgt voor die dag ook geen beloning. 4. In overleg met Twente Mobiel kan een deelnemer tussentijds het gebruik van het bandje en de persoonlijke webpagina eventueel veranderen in gebruik van een app voor de smartphone en andersom. 5. Deelname is pas mogelijk, nadat de werkgever het volledig ingevulde Aanvraagformulier heeft goedgekeurd. 6. Twente Mobiel en/of de werkgever controleert steekproefsgewijs het gebruik van de fiets. 7. Als de deelnemer heeft ingevuld dat hij/zij met de fiets naar het werk is gereden en er is op die dag niet de betreffende fiets gesignaleerd, dan wordt voor nadere toelichting contact met de deelnemer opgenomen. 8. Bij een gebleken foutief ingevulde opgave wordt de hele financiële beloning niet toegekend en wordt eventueel betaalde beloning altijd terug gevorderd. Dat geldt ook voor de aangever; ook die heeft dan geen recht op een beloning. 9. Op=op. Binnen de fietsactie 2014 is de deelname gemaximeerd op 400 deelnemers. Als dat aantal bereikt is, stopt de inschrijving. Twente Mobiel houdt dagelijks het aantal aanvragen bij en vermeldt de stand van zaken op de website van Twente Mobiel. 10. De deelnemer moet minimaal 21 keer in de actieperiode (tot en met 30 november 2014) geregistreerd op de fiets naar het werk zijn gegaan om in aanmerking te komen voor de financiële beloning. Heeft deelnemer in de hele periode minder dan 21 keer geregistreerd naar het werk gefietst, dan heeft de deelnemer géén recht op een beloning. Dus ook niet op de opgebouwde beloning. Heeft de deelnemer in augustus 2014 een betaling ontvangen voor de tot dan toe gefietste dagen, dan wordt die terug gevorderd. Dat geldt ook voor de aangever; ook die heeft dan geen recht op een beloning. 2

3 2. Waarom zou ik als werkgever meedoen? U levert een bijdrage aan: Grotere tevredenheid van uw medewerkers Kostenbesparing in de reiskosten/parkeervoorzieningen en mogelijke kostenbesparingen voor uw werknemers Gezondheid van uw medewerkers Verminderen van het aantal autokilometers in Twente Betere luchtkwaliteit Verminderen parkeerdruk op en rond uw locatie 3. Welke financiële beloning kan de medewerker maximaal bij elkaar fietsen en wat ontvangt de aanbrengende huidige fietser maximaal? De financiële beloning voor de deelnemer is grotendeels gerelateerd aan het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer. De hoogte van de variabele beloning is afhankelijk van de afstandsklasse woon-werk én het aantal dagen dat de deelnemer heeft gefietst. In de actieperiode liggen de zomervakantie en Pinksteren; soms zijn er ook levertijden voor fietsen. Voor de meeste deelnemers ligt het aantal werkelijk fietsbare dagen op 88 dagen (25 weken + 3 vakantieweken, gemiddeld 3,5 dag per week). In deze actie is 88 dagen het maximale aantal dagen, waarop voor een beloning kan worden gefietst. Afstandsklasse Deelnemer kan per dag verdienen Maximaal variabel bedrag bij 88 fietsdagen Beloning deelnem er voor enquête Maximum totale beloning deelnemer Maximum beloning aanbrenger minder dan 8 km km meer dan 15 km De woon-werk afstand wordt aan de hand van postcodes en Google-maps bepaald Als de deelnemer een fiets via het Fietsplan koopt, kan financiële voordeel verder oplopen. De aanbrenger ontvangt voor elke dag dat de deelnemer fietst 1 (ongeacht de afstandsklasse van de deelnemer). De deelnemer bouwt gedurende maximaal 88 dagen een beloning op, zodat de maximale beloning voor de aanbrenger 88 is. NB. De deelnemer moet wel minimaal 21 dagen hebben gefietst om de beloning te krijgen. 4. Tot wanneer kunnen mijn medewerkers het aanbod van de Twentse fietsactie gebruiken? Potentiële deelnemers + hun aanbrengers kunnen vanaf de eerste helft mei samen het Aanvraagformulier invullen en hun deelname door de werkgever laten goedkeuren. Medewerkers kunnen zich tot 15 juli 2014 voor deze fietsactie aanmelden. Na goedkeuring kunnen medewerkers iedere dag dat ze met hun fiets naar het werk fietsen, een financiële bijdrage opbouwen. Per dag kunnen deelnemers fietsend 3, 4 of 5 verdienen. Afhankelijk hoever ze van hun werk wonen. Hoe meer dagen er wordt gefietst, hoe hoger de financiële bijdrage. Dat geldt ook voor de aanbrenger, die voor elke dag dat de deelnemer fietst, een beloning van 1 3

4 ontvangt. NB. De deelnemer moet wel minimaal 21 dagen hebben gefietst om de beloning te krijgen. 5. Een medewerker heeft al een fiets. Kan hij/zij dan meedoen? Ja. Automobilisten die tot dan toe gemiddeld tenminste de helft van zijn/haar werkdagen met de auto naar het werk rijden kunnen aan de fietsactie 2014 deelnemen. Het maakt voor de beloning niet uit of de deelnemer met een e-fiets of gewone fiets naar het werk fietst of de fiets nieuw of gebruikt is. Wat telt is dat de deelnemer naar het werk fietst. 6. Hoe loopt de procedure van de fietsactie? a. U geeft via het digitale Aanmeldformulier bij Twente Mobiel aan dat uw bedrijf of instelling wilt deelnemen aan de fietsactie. b. U communiceert de fietsactie binnen uw bedrijf of instelling. Daarvoor ontvangt u van Twente Mobiel promotiemateriaal en informatie voor uw medewerkers. c. Een huidige fietser zoekt een collega-automobilist die van plan is aan de fietsactie deel te nemen. d. De collega-automobilist vult als potentiële deelnemer het Aanvraagformulier in, evenals de huidige fietser (de aanbrenger). U ontvangt van hen het ingevulde Aanvraagformulier en controleert het. Als aan alle voorwaarden is voldaan, keurt u het goed en ondertekent ook u het Aanvraagformulier. U stuurt vervolgens zo snel mogelijk een kopie naar Twente Mobiel ( en mag ook NB. Als de collega-automobilist nog geen fiets heeft, gaat de medewerker naar een fietsenwinkel om een fiets te kopen. Dit koopproces gaat volledig buiten deze fietsactie om. e. Na ontvangst van het volledig ingevulde Aanvraagformulier stuurt Twente Mobiel de betreffende medewerkers een bevestigingsmail. Als de collega-automobilist aan de voorwaarden van de fietsactie voldoet, kan de medewerker ervan uitgaan dat hij/zij aan de fietsactie kan deelnemen. De aanbrenger hoeft verder niets meer te doen (Tip: als de aanbrenger gedurende actieperiode zijn collega-deelnemer stimuleert vaker te fietsen, dan levert dat geld op!). f. De deelnemer ontvangt vervolgens van Twente Mobiel een bandje met uniek nummer + inlogcode persoonlijke webpagina. g. De deelnemer moet ervoor zorgen dat het bandje gedurende heel de actieperiode (tot eind november 2014) aan het stuur van zijn/haar fiets is bevestigd. Iedere dag dat de deelnemer met de fiets naar het werk is gefietst, moet hij/zij dat voor die dag aangeven op de persoonlijke webpagina. Iedere deelnemer krijgt een unieke inlogcode om online op de eigen pagina van de fietsactie te kunnen inloggen en daar zijn/haar woon-werkritten te registreren. Iedere dag vult de deelnemer in of hij/zij met de fiets naar het werk is gekomen. De aanbrenger krijgt ook een inlogcode, waardoor het mogelijk wordt het aantal gefietste dagen van de deelnemer te kunnen volgen. h. Iedere dag ontvangt de deelnemer per een herinnering om hun fietsrit op hun persoonlijke webpagina aan te geven. Als deelnemer dat niet willen, kunt zij zich voor deze service afmelden. i. Twente Mobiel is bezig met de ontwikkeling van een alternatief voor het bandje met de persoonlijke webpagina. Het is een app voor de smartphone. Met de app worden bij gebruik van gps de fietsritten van de deelnemer automatisch geregistreerd. Naar verwachting is de app eind mei te gebruiken. Deelnemers die op het Aanvraagformulier hun interesse hierin hebben aangegeven, krijgen van Twente Mobiel dit alternatief aangeboden. j. Vervolgens gaat de deelnemer de fiets voor het woon-werkverkeer gebruiken. De financiële beloning is gerelateerd aan het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal dagen dat de deelnemer met de fiets in de periode 4

5 medio mei t/m november 2014 heeft gefietst én de afstandsklasse van zijn/haar woon-werk. We gaan uit van een maximum van 88 fietsdagen. Er wordt dan ook nooit meer geld uitgekeerd dan de bedragen die bij dit maximum aantal fietsdagen horen. In de betreffende perioden zijn er vakantie- en feestdagen. De actieperiode is dit jaar driemaal langer dan vorige jaren. Afstandsklasse Per dag te Maximaal bedrag bij woon-werk verdienen 88 dagen minder dan 8 km km meer dan 15 km k. Steekproefsgewijze controleert Twente Mobiel (al dan niet in samenwerking met de werkgever) bij deelnemende convenantpartners welke fietsen aanwezig zijn. Voor iedere controle licht Twente Mobiel vooraf de betreffende contactpersoon van de werkgever in. l. Als een deelnemer heeft ingevuld dat hij/zij met de fiets naar het werk is gereden en er is op die dag niet de betreffende fiets gesignaleerd, dan wordt met de deelnemer contact opgenomen. m. Bij een gebleken foutief ingevulde opgave wordt de hele financiële beloning niet toegekend en wordt eventueel betaalde beloning altijd terug gevorderd. Dat geldt ook voor de aangever; ook die heeft dan ook geen recht op een beloning. n. Begin augustus betaalt Twente Mobiel de beloning die de deelnemer tot en met 31 juli 2014 bij elkaar heeft gefietst (periode medio mei - 31 juli 2014). Als de deelnemer in de hele actieperiode minimaal 21 keer heeft gefietst in het woon-werkverkeer, ontvangt de deelnemer aan het einde van de actieperiode de uitnodiging om een digitale enquête in te vullen. o. Als de deelnemer in de hele actieperiode minimaal 21 keer heeft gefietst in het woonwerkverkeer, betaalt Twente Mobiel in december de deelnemer het tweede deel van de variabele beloning (periode 1 augustus 30 november 2014) plus het vaste bedrag voor het invullen van de enquête ( 25). p. De aanbrenger van de deelnemer ontvangt een vast bedrag van 1 voor iedere dag dat de door hem/haar aangebrachte deelnemer naar zijn werk is gefietst. 7. Wanneer krijgen medewerkers hun financiële bijdrage? Als de deelnemer aan de voorwaarden heeft voldaan, komt hij/zij samen met de aanbrenger voor een financiële beloning in aanmerking. De financiële beloning wordt in 2 keer betaald. Begin augustus betaalt Twente Mobiel de beloning die de deelnemer tot en met 31 juli 2014 bij elkaar heeft gefietst (periode medio mei 31 juli 2014). Begin augustus betaalt Twente Mobiel de beloning aan de aanbrenger voor het aantal dagen dat de deelnemer tot en met 31 juli 2014 heeft gefietst. In december betaalt Twente Mobiel de deelnemer het tweede deel van de variabele beloning (periode 1 augustus 30 november 2014) plus voor het invullen van de enquête 25. In december betaalt Twente Mobiel de beloning aan de aanbrenger voor het aantal dagen dat de deelnemer van 1 augustus tot en met 30 november 2014 heeft gefietst. 8. Hoe weet de medewerker zeker dat hij/zij een financiële bijdrage krijgt? Twente Mobiel heeft een financiële bijdrage voor maximaal 400 deelnemers beschikbaar. Op=op. Als in deze fietsactie zich 400 deelnemers hebben aangemeld, stopt de actie en daarmee het recht op een financiële beloning voor nieuwe aanvragen. Via de contactpersonen bij 5

6 convenantpartners en maken we het einde van de fietsactie tijdig bekend. Ook als het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt, stopt de Twentse fietsactie 2014 aan het einde van 30 november Als de potentiële deelnemer: a. niets over het (eventueel vroegtijdig) beëindigen van de fietsactie heeft gehoord en b. het Aanvraagformulier voor een financiële beloning volledig ingevuld en ondertekend naar Twente Mobiel is gestuurd c. en vervolgens een ontvangstbevestiging per heeft ontvangen, kan de medewerker rekenen op een reservering van de financiële beloning. NB Twente Mobiel is in overleg met Regio Twente en het Ministerie IenM om het maximaal aantal deelnemers zo nodig verder te verhogen. Zodra er meer hierover bekend is, informeert Twente Mobiel u. 9. Hoe komt de medewerker aan het Aanvraagformulier? Via uw interne communicatiemiddelen, waarvoor Twente Mobiel u input levert, maakt u bekend hoe medewerkers het Aanvraagformulier kunnen downloaden of in hun bezit kunnen krijgen. Van Twente Mobiel ontvangt u een digitale versie van dit formulier. In ieder geval kunnen medewerkers het formulier ook downloaden via Medewerkers kunnen tot uiterlijk 18 juli 2014 een aanvraag voor deelname indienen. 10. Hoe verloopt de communicatie rond de fietsactie? U kunt meer informatie lezen: d. op e. in de nieuwsbrief van Twente Mobiel (aanmelden via f. Twitter-account Twente Mobiel probeert u in de communicatie naar uw medewerkers zoveel mogelijk te ontzorgen. Bij deelname ontvangt u posters van Twente Mobiel. Bedoeld om uw medewerkers te informeren en te stimuleren aan de actie deel te nemen. Twente Mobiel laat deze bij u afleveren. U verzorgt de verdere verspreiding. Daarnaast ontvangt u een digitaal promotiepakket met kanten-klare teksten en illustraties die u kunt gebruiken voor uw interne digitale communicatiemiddelen, zoals intranet of digitale nieuwsbrieven. Het is aan u om deze informatie naar wens op maat te maken. 11. Wat verwachten we van u als werkgever? Convenantpartners kunnen zich aanmelden voor de fietsactie Voorwaarde voor deelname is wel dat de convenantpartner aan de promotie van fietsen een eigen bijdrage levert. Een bijdrage die bestaat uit: - besteding van uren voor: controle en goedkeuring Aanvraagformulieren beantwoorden vragen van medewerkers inzetten en op maat maken van door Twente Mobiel beschikbaar gestelde communicatiemiddelen meewerken aan controle van de aanwezige fietsen - aanvullende extra maatregelen om fietsgebruik te belonen/stimuleren, bijvoorbeeld: fit-test onderhoudsbeurt oplaadpunten voor e-fietsen verstrekken van fietsaccessoires 6

7 wedstrijd Op het Aanmeldformulier geeft u aan, waaraan de bijdrage gaat worden besteed. 12. Mijn bedrijf heeft ook vestigingen in andere delen van het land. Kunnen deze vestigingen ook meedoen aan de Twentse fietsactie? Nee, dat kan helaas niet. De Twentse fietsactie heeft een unieke propositie, die alleen geldig is in Twente. In andere delen van het land worden ook fiets stimuleringsinitiatieven gehouden. Voor vestigingen elders in het land, kunt u bij de daar gehouden initiatieven aansluiten. In Twente kunnen alleen convenantpartners van Twente Mobiel aan de fietsactie deelnemen. 13. Waarom is er aan het einde van de actieperiode een enquête waaraan mijn medewerkers moeten meedoen? Doel van de Twentse fietsactie is om het autogebruik in de spits in Twente te verminderen en fietsen als gezond vervoersmiddel onder de aandacht van medewerkers te brengen. Om te kunnen beoordelen of deze actie inderdaad daaraan bijdraagt, is onderzoek nodig onder de deelnemers. Hiervoor vragen we op het Aanvraagformulier de adressen van de medewerkers. De enquête is overigens verplicht bij deelname aan de actie. 14. Tot wanneer kan ik me als werkgever aanmelden voor deelname aan de actie? U kunt zich tot 1 juli 2014 aanmelden. Echter, naarmate u zich later aanmeldt, heeft u minder tijd om uw medewerkers over de actie te informeren en loopt u het risico dat het maximum van 400 deelnemers al bereikt is. Ook kunnen uw medewerkers dan niet de volle periode van ruim zes maanden een bepaald bedrag per gefietste dag bij elkaar fietsen. Daarom adviseren wij werkgevers zich zo snel mogelijk, liefst direct, aan te melden via het digitale Aanmeldformulier. 15. Ik wil als werkgever wel mee doen aan de Twentse fietsactie, maar ik ben geen convenantpartner. Hoe nu verder? Indien uw organisatie geen convenantpartner is van Twente Mobiel, dan komen we graag bij u langs om te spreken over het convenant van Twente Mobiel en hoe u hieraan kunt meedoen. Als u geïnteresseerd bent, neemt u contact op met Twente Mobiel. 16. Waar kan ik terecht met mijn overige vragen over deze actie? Hebt u vragen over de fietsactie dan kunt u de website van Twente Mobiel bekijken. Mocht u via de website geen antwoord op uw vragen krijgen, dan kunt u altijd contact opnemen met Twente Mobiel via telefoonnummer Waar kunnen medewerkers terecht met hun vragen? Ze kunnen: a. naar de website b. hun vraag sturen naar c. bellen met (op werkdagen uur) 7

Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel

Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel Inleiding: de aard van de Studentenfietsregeling voor het goede doel De Studentenfietsregeling heeft als hoofddoel om studenten in de regio Rotterdam

Nadere informatie

IBN Fietsplan. Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets!

IBN Fietsplan. Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! IBN Fietsplan Laat de Belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! versie 2014 Wil je een nieuwe fiets kopen met een belastingvoordeel? Speciaal voor medewerkers van IBN is dit mogelijk. Je kunt namelijk

Nadere informatie

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte mevrouw, heer, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR Kwaliteitsregister als reizigersgeneeskundige'

Nadere informatie

Spelregels Win 1 van de 3 e-bikes 2017

Spelregels Win 1 van de 3 e-bikes 2017 Spelregels Win 1 van de 3 e-bikes 2017 Versie 1, 11 mei 2017 1 Aanmelden 1.1 Deelname aan de actie geschiedt online via de website kilometervreter.nl. 1.2 De aanmelding dient volledig, correct en naar

Nadere informatie

Waarom kan er een beperkte groep klanten meedoen aan de proefperiode?

Waarom kan er een beperkte groep klanten meedoen aan de proefperiode? Veel gestelde vragen NS Extra NS EXTRA ALGEMEEN Wat is NS Extra? NS Extra is een nieuwe dienst van NS voor reizigers met een persoonlijke OV-chipkaart. Deelnemers aan NS Extra ontvangen vanuit de check-uit

Nadere informatie

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Inleiding: de aard van de Kortingsregeling Tweewielers De Kortingsregeling Tweewielers heeft als hoofddoel om automobilisten in (de regio) Rotterdam gemiddeld minimaal

Nadere informatie

Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016

Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016 Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016 De Fietscoalitie werkt samen met lokale partijen aan méér fietsers en minder files in het doelgebied, te weten Westpoort/ Sloterdijk - Zaanstad.

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning Utrecht, 17 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Actieweek fietsbeloning Zaanstad / Amsterdam-Noord. Aan

Nadere informatie

Rob Soeters. Over Twente Mobiel

Rob Soeters. Over Twente Mobiel Rob Soeters Over Twente Mobiel Waarom een Woon-werk Kostencalculator? Kosten is een van de beïnvloeders van de vervoerwijze keuze Kosten spelen, gezien de crisis, een belangrijkere rol in de afweging Inzichten

Nadere informatie

DRAAIBOEK ACTIECOÖRDINATOR

DRAAIBOEK ACTIECOÖRDINATOR DRAAIBOEK ACTIECOÖRDINATOR FIETSEN SCOORT Kousteensedijk 7 4331 JE Middelburg Telefoon l 0118 682580 e-mail l info@fietsenscoort.nl Website l www.fietsenscoort.nl WELKOM Welkom bij Fietsen Scoort! Fietsen

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Reglement B-Riders mei 2015

Reglement B-Riders mei 2015 Reglement B-Riders mei 2015 B-Riders zijn Brabanders die de auto laten staan en de fiets of de e-bike pakken naar het werk. B- Riders is onderdeel van het Rijksprogramma Beter Benutten van het ministerie

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2017

Toelichting Fietsregeling 2017 Toelichting Fietsregeling 2017 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Daling ziekteverzuim Betere bereikbaarheid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Tevreden werknemers

Daling ziekteverzuim Betere bereikbaarheid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Tevreden werknemers Daling ziekteverzuim Betere bereikbaarheid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Tevreden werknemers Fietsen is Verdienen Fietsen naar het werk en daarvoor beloond worden, dát is het principe van Trappers!

Nadere informatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Versie: 24 april 2013 Om met Spitsvrij mee te doen heb je een iphone 4 of 5 nodig met ios5 of hoger of een Android smartphone versie 2.3 of hoger, met een touchscreen

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

Het LCR heeft kwaliteitscriteria opgesteld die te downloaden zijn op www.lcr.nl onder voor de professional:

Het LCR heeft kwaliteitscriteria opgesteld die te downloaden zijn op www.lcr.nl onder voor de professional: Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, In oktober 2005 is het LCR Kwaliteitsregister voor artsen geopend. Inschrijving

Nadere informatie

Fietsen Scoort. www.fietsenscoort.nl

Fietsen Scoort. www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort Fietsen Scoort is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert. Fietsen naar het werk heeft veel voordelen. Fietsen draagt bij aan

Nadere informatie

PROGRAMMA B-RIDERS COMPANY FIETSEN MAAKT GEZOND EN GELUKKIG

PROGRAMMA B-RIDERS COMPANY FIETSEN MAAKT GEZOND EN GELUKKIG PROGRAMMA B-RIDERS COMPANY FIETSEN MAAKT GEZOND EN GELUKKIG B-RIDERS IS ONDERDEEL VAN HET PROGRAMMA BETER BENUTTEN, WAARIN HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT SAMEN

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Steuntje in de rug

Veelgestelde vragen Steuntje in de rug Veelgestelde vragen Steuntje in de rug Categorie Lidmaatschap 1. Hoeveel leden heeft Rabobank Dommelstreek? In september 2009 heeft Rabobank Dommelstreek ruim 7500 leden. 2. Wanneer is een lid van Rabobank

Nadere informatie

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl Fietsen scoort voor een beter klimaat www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort voor een beter klimaat Fietsen Scoort voor een beter klimaat is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert.

Nadere informatie

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL Informatie gastouder Gastouderbureau NL www.gobnl.nl info@gobnl.nl 01-09-2016 Informatie voor gastouder In dit boekje geven we uitleg over kleinschalige kinderopvang bij de gastouder of bij de ouder thuis.

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioen bij een nieuwe baan Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft

Nadere informatie

Fietsplan. Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets!

Fietsplan. Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! Fietsplan Laat de belastingdienst meebetalen aan je nieuwe fiets! IBN Fietsplan Een nieuwe fiets kopen met een fors belastingvoordeel? Ongemerkt werken aan een betere conditie? Speciaal voor medewerkers

Nadere informatie

Q&A Telfort CombiVoordeel

Q&A Telfort CombiVoordeel Q&A Telfort CombiVoordeel 1. Wat is Telfort CombiVoordeel? 1. Wat is Telfort CombiVoordeel? Heb op jouw adres Interactieve TV van Telfort en een of meerdere mobiele abonnementen met een minuten- en internetbundel

Nadere informatie

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist.

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist. Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Zwolle, mei 2014 Ons kenmerk: 14-21.GH.lz Betreft: Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO)

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN HOOFDSTUK III - COMMISSIE OVERZICHT NETWERK MEMBER Dit hoofdstuk III Commissie overzicht Netwerk Member maakt onderdeel uit van de MOBICROSS Netwerk Member Voorwaarden.

Nadere informatie

FAQ AH SPORTWEKEN. Aanmelden

FAQ AH SPORTWEKEN. Aanmelden FAQ AH SPORTWEKEN Aanmelden Mijn sportclub wil meedoen aan de AH Sportweken. Hoe meld ik de club aan? Ga naar www.sport.nl/ah en download de toolkit Aanmelden AH Sportweken en volg alle beschreven stappen.

Nadere informatie

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Productvoorwaarden Reis je Rijk 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Begrippen De hierna gedefinieerde begrippen

Nadere informatie

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Gewijzigde versie per 30 september 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 5 Hoofdstuk 3 Mijn dossier...

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen

Nadere informatie

Actievoorwaarden voor consumentendeelname aan de Vaillant Voordeelweken 2015

Actievoorwaarden voor consumentendeelname aan de Vaillant Voordeelweken 2015 Inhoud: Pag 1-4: Actievoorwaarden consument Pag 5-6 : Actievoorwaarden installateur Actievoorwaarden voor consumentendeelname aan de Vaillant Voordeelweken 2015 De campagne De Vaillant Voordeelweken is

Nadere informatie

Events met Registratieservice Handleiding

Events met Registratieservice Handleiding Events met Registratieservice Handleiding Wilt u veel mensen tegelijkertijd bereiken? Dan biedt Event Call van KPN een uitkomst. Via de telefoon, eventueel ondersteund met communicatie via internet of

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Q&A Gelijk Oversteken van PostNL (in samenwerking met Rabo Safe2Pay)...

Q&A Gelijk Oversteken van PostNL (in samenwerking met Rabo Safe2Pay)... Q&A Gelijk Oversteken van PostNL (in samenwerking met Rabo Safe2Pay)... Q 1 Wat houdt de service Gelijk Oversteken in? Q 2 Wat maakt Gelijk Oversteken veilig? Q 3 Wat is de rolverdeling tussen PostNL en

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 13 augustus 2015 Versie: 2015-V 1.4 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Cashback actie 2016 5 beloning voor elke 2.500 saldogroei op uw ING Spaar- en/of Beleggingsrekening(en)

Veelgestelde vragen Cashback actie 2016 5 beloning voor elke 2.500 saldogroei op uw ING Spaar- en/of Beleggingsrekening(en) Veelgestelde vragen Cashback actie 2016 5 beloning voor elke 2.500 saldogroei op uw ING Spaar- en/of Beleggingsrekening(en) ALGEMEEN 1. Wat houdt deze actie in? Voor elke 2.500 saldogroei op uw deelnemende

Nadere informatie

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN HOOFDSTUK III - COMMISSIE OVERZICHT NETWERK MEMBER Dit hoofdstuk III Commissie overzicht Netwerk Member maakt onderdeel uit van de MOBICROSS Netwerk Member Voorwaarden.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor ondersteuning vanuit Read to Grow.

Aanvraagformulier voor ondersteuning vanuit Read to Grow. Aanvraagformulier voor ondersteuning vanuit Read to Grow. I. De gegevens van u en uw organisatie. 1.1 Algemene adresgegevens van uw organisatie in Nederland. Naam organisatie Adres Postcode/ postbus Plaats

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

Handleiding - Mijngastouderburo.nl

Handleiding - Mijngastouderburo.nl Handleiding - Mijngastouderburo.nl voor vraagouders en gastouders 1. Mijngastouderburo.nl Mijngastouderburo.nl is je persoonlijke pagina op de website van Gastouderbureau ViaViela. Hier kun je je klant-

Nadere informatie

Linde Gas Benelux Tevreden medewerkers met fiets van de zaak Jeroen Wolf, Linde Gas Benelux, Schiedam

Linde Gas Benelux Tevreden medewerkers met fiets van de zaak Jeroen Wolf, Linde Gas Benelux, Schiedam Fietsplan niet te onderschatten De betekenis van een goed fietsplan voor werknemers moet je niet onderschatten. Bij ons overtrof het succes ruimschoots de verwachtingen. Reacties van medewerkers en sollicitanten

Nadere informatie

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Participatiewet Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Inhoudsopgave U hebt een DigiD nodig 3 U volgt de volgende stappen 4 Bijstand voor jongeren 5 Vaste contactpersoon 5 Deze spelregels zijn

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Inleiding: de aard van de Kortingsregeling Tweewielers De Kortingsregeling Tweewielers heeft als hoofddoel om automobilisten in (de regio) Rotterdam gemiddeld minimaal

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten)

Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten) Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten) Dit is het Ondersteunings- en Budgetplan PGB. Om voor een PGB in aanmerking te kunnen komen, dient u dit plan zelf in te vullen. Het plan gaat in

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Toelichting op het online formulier aanmelding

Toelichting op het online formulier aanmelding Toelichting op het online formulier aanmelding Toelichting Deze toelichting geeft uitleg over elke rubriek op het online formulier aanmelding, behalve rubriek 1 Uw Persoonsgegevens en rubriek 3 Adresgegevens.

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Versie 28 januari 2015 1. Wat is mijn opzegtermijn? >>Uw opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. U ontvangt van UWV hieromtrent, naar

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Wie is ABP 4 Uitgebreide informatie volgt 6 Over pensioen 8 Wat kost het ABP-pensioen? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 12 Aanvullen

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

Vraag en Antwoord https://aanvragen.nza.nl

Vraag en Antwoord https://aanvragen.nza.nl https://aanvragen.nza.nl Versie 1 d.d. 24 augustus 2015 (Na versie 1: De met * gemarkeerde vragen zijn nieuw of gewijzigd t.o.v. de vorige versie.) Dit document is onderverdeeld in 3 thema s: 1. Inloggen

Nadere informatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Versie: 18 maart 2013 Om met Spitsvrij mee te doen heb je een iphone 4 of 5 nodig met ios5 of hoger of een Android smartphone versie 2.3 of hoger, met een touchscreen

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een NIEUWE baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2. U heeft al

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Vipre BV: Collectief vervoer en Shuttles voor first & last mile Vipre biedt producten en diensten aan op het gebied van collectief vervoer. De dienst bestaat uit

Nadere informatie

Geboortenaam man vrouw. ongehuwd gehuwd geregistreerd partnerschap gescheiden samenwonend

Geboortenaam man vrouw. ongehuwd gehuwd geregistreerd partnerschap gescheiden samenwonend Aanvraag Waardeoverdracht Heeft u een nieuwe baan en bouwt u nu pensioen op bij Rabo PGGM PPI? Dan kunt u het pensioen dat u bij een ander pensioenfonds of bij een verzekeraar heeft opgebouwd, meenemen.

Nadere informatie

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Uw gegevens naam adres postcode en plaats geboortedatum burgerservicenummer telefoonnummer _ Uw werkgever naam werkgever aansluitnummer datum in dienst datum

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cicero Trainingen

Gebruikershandleiding Cicero Trainingen Gebruikershandleiding Cicero Trainingen Inhoud Hoe log ik in?... 2 Gevolgen van de privacyverklaring... 4 Werken op een groepsaccount van Cicero... 4 Wachtwoord vergeten... 5 Ingelogd zijn... 5 Individueel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulieren

Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulieren Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulieren Allereerst enkele tips! 1. U kunt het formulier vooraf bekijken en printen om u op de vragen voor te bereiden. Op pagina 2 van dit document leest u hoe

Nadere informatie

Bedrijfsfitness informatie

Bedrijfsfitness informatie IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven: Kan ik meedoen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers 2010 Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Belangrijkste kenmerken pag. 4 3. Stappenplan ESF-subsidie pag. 5

Nadere informatie

Werkgeversportaal Bpf HiBiN

Werkgeversportaal Bpf HiBiN Werkgeversportaal Bpf HiBiN Handleiding Handleiding werkgeversportaal versie 2017.1 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Wijzigen van gegevens... 3 1.3. Factuur op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Door de juiste woorden te gebruiken, kunnen we beter rollen en processen van elkaar onderscheiden. Hieronder volgt een lijst van gebruikte termen.

Door de juiste woorden te gebruiken, kunnen we beter rollen en processen van elkaar onderscheiden. Hieronder volgt een lijst van gebruikte termen. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. Inleiding...3 3. Gebruikte terminologie...3 4. Gebruikersrollen...4 5.Werkprocessen...5 5.1 Organisatie aanmelden...5 5.2 Vacature aanmelden (door organisatie)...5

Nadere informatie

RSV Opleidingsregister. Handleiding Mijn V&VN en PE-online voor studenten

RSV Opleidingsregister. Handleiding Mijn V&VN en PE-online voor studenten RSV Opleidingsregister Handleiding Mijn V&VN en PE-online voor studenten Inhoudsopgave 1. Inschrijving in het opleidingsregister Welke gegevens heb ik nodig om mijzelf in te kunnen schrijven? Mijn V&VN-account

Nadere informatie

4. Kan ik meerdere gebruikersaccounts aanvragen? (bijvoorbeeld voor gescheiden ouders)

4. Kan ik meerdere gebruikersaccounts aanvragen? (bijvoorbeeld voor gescheiden ouders) Inloggen 1. Hoe log ik in? Ga naar: https://kinderopvangwalcheren.flexkids.nl en vul uw persoonlijke inloggegevens in. Bestaande klanten krijgen deze eind februari 2017 via de mail. Nieuwe klanten krijgen

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vaillant Vooruitverkoop

Actievoorwaarden Vaillant Vooruitverkoop Actievoorwaarden Vaillant Vooruitverkoop Inhoud: Pag 1-3: Actievoorwaarden consument Pag 4-5 : Actievoorwaarden installateur Actievoorwaarden voor consumentendeelname aan de Vaillant Vooruitverkoop 2017

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0 1. Wat is de doorlooptijd voor het doorgeven van de leads? De leads worden doorgezet naar de Werkscandeskundige. Deze krijgt 5 werkdagen de tijd om een offerte op stellen. Na deze periode worden er geen

Nadere informatie

WIJZIGINGSFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s),

WIJZIGINGSFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s), WIJZIGINGSFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie op basis van de verordening Wet kinderopvang

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwe functionaliteit: Internet Dagboek. GASTOUDERBUREAU All Kidz Nederland. Inhoud. Inleiding. Veel leesplezier

Nieuwsbrief. Nieuwe functionaliteit: Internet Dagboek. GASTOUDERBUREAU All Kidz Nederland. Inhoud. Inleiding. Veel leesplezier 16-03-2013 Jaargang 2, nummer 7 Nieuwsbrief GASTOUDERBUREAU All Kidz Nederland Inhoud Inleiding Gastouder als zelfstandig ondernemer Nieuwe functionaliteit Internet Dagboek VOG en start continu screening

Nadere informatie

*) Raadpleeg de informatie van de school of de website van de vervoerder

*) Raadpleeg de informatie van de school of de website van de vervoerder Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Onderwijs (VO) Aanvraagformulier 2013-2014 Dit formulier uiterlijk 1 juli 2013 inleveren. [naam + adres contactpersoon school] Gegevens leerling(en): Naam leerling:..

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie